Vous êtes sur la page 1sur 2

Monografie i artykuy: Assmann J., Pami kulturowa. Pismo, zapamitywanie i polityczna tosamo w cywilizacjach staroytnych, Warszawa 2008.

Halbwachs M., Spoeczne ramy pamici, Warszawa 2008. Le Goff J., Historia i pami, Warszawa 2007. Korzeniewski B., Polityczne rytuay pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki, Pozna 2006. Korzeniewski B., Transformacja pamici. Przewartociowania w pamici przeszoci a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszoci w Polsce po 1989 roku, Pozna 2010. Nora P., Midzy pamici i histori. Les Lieux de Mmoire, Tytu roboczy: Archiwum 2009, nr 2, s. 4-12. Ricouer P., Pami, historia, zapomnienie, Krakw 2006. Szacka B., Czas przeszy, pami, mit, Warszawa 2006. Szpociski A., Miejsca pamici, Teksty Drugie 2008, nr 4, s. 11-20. Traba R., Historia przestrze dialogu, Warszawa 2006. Traba R., Przeszo w teraniejszoci. Polskie spory o histori na pocztku XXI wieku, Pozna 2009. Yates F., Sztuka pamici, Warszawa 1977. Zaleski M., Formy pamici, Gdask 2004. Prace zbiorowe: Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, red. B. Korzeniewski, Pozna 2008. Pami, etyka i historia. Anglo-amerykaska teoria historiografii lat dziewidziesitych (antologia przekadw), red. E. Domaska, Pozna 2002. Pami zbiorowa i kulturowa. Wspczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Krakw 2009. Pami zbiorowa jako czynnik integracji i rdo konfliktw, red. A. Szpociski, Warszawa 2009. Przemiany pamici spoecznej a teoria kultury, red. B. Korzeniewski, Pozna 2007. Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, Krakw 2008. Wobec przeszoci. Pami przeszoci jako element kultury wspczesnej, red. A. Szpociski, Warszawa 2005. Numery monograficzne czasopism: Konteksty 2003, nr 1-2 i 3-4 (Pami i zapominanie. Pami jako kategoria kulturowa i badawcza) Kultura Wspczesna 2007, nr 2 (Pami spoeczna, narracja, tosamo kulturowa). Kultura Wspczesna 2007, nr 3 (Medializacja pamici w kulturze wspczesnej). Kultura Wspczesna 2010, nr 1 (O poytkach z wiedzy historycznej).