Vous êtes sur la page 1sur 2

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami!

19 VII 2011 ======================================================================================


co nowego na blogach - tygodniowy serwis blogerw i komentatorw

========================================================================================== tygodnia Ta ekipa z caych si prze O koniecznoci skoncentrowa- Poowy nia si w strategiach rozwojo- tygodnia Poowy do nieuchronnej katastrofy

wych dla Azji Centralnej dyskutowali uczestnicy jednej z sesji podczas rozpocztego w czwartek w Sopocie nieformalnego spotkania ministrw ds. rozwoju UE. Jest ono powicone m.in. strategiom rozwoju Azji Centralnej i Pacyfiku oraz pomocy UE dla krajw trzecich, w tym krajw rozwijajcych si. apytany, czy nie sdzi, e w obliczu kryzysu w Europie jej mieszkacy mog dziwi si aktywnej pomocy Unii dla Sudanu czy pastw azjatyckich, Stanowski powiedzia: Jestemy w miejscu, gdzie urodzia si Solidarno. Solidarno to bardzo proste pojcie. To przekonanie, e los innych jest nie mniej wany ni nasz los. Doda, e trzeba pamita, i kraje Unii Europejskiej, nawet w chwili kryzysu, s w sto czy nawet tysic razy lepszej sytuacji ni np. mieszkacy Sudanu Poudniowego. Ju niedugo narada nad fal bankructw w UE. Pomys zorganizowania szczytu wiadczy o rosncym niepokoju przywdcw UE co do moliwoci rozszerzenia si kryzysu zaduenia na tak wane kraje, jak Wochy czy Hiszpania co zagrozioby caej unii monetarnej. Wysze podatki, drosze leczenie Nisza izba woskiego parlamentu przyja opiewajcy na niemal 48 miliardw euro plan oszczdnociowy. Ma on pomc do 2014 r. zrwnoway budet. Gosowanie w tej sprawie byo przyspieszone, by uspokoi rynki, ktre obawiay si, e jeli Wosi nie zaczn oszczdza docz do stojcych na skraju bankructwa Grecji, Irlandii i Portugalii. Ponadto przewiduje si zmniejszenie wszystkich 483 ulg podatkowych i dodatkowy podatek w wysokoci 5 procent od najwyszych emerytur, wynoszcych ponad 90 tys. euro rocznie. Od pocztku przyszego roku ma wzrosn akcyza na benzyn. Rynki walutowe w kleszczach dugu Woskie bunga-bunga mieszy ju jako mniej, Europa zdaje si zmierza w stron uznania czciowego bankructwa Grecji, a w Stanach Demokraci i Republikanie najwidoczniej chc przetestowa odporno inwestorw i ekonomistw na ze informacje. Tak trudnego ukadu na rynkach nie byo od dawna. Tymczasem szwajcarski frank i zoto, wydaj si ju do drogie. Od 15 do 20 bankw nie przeszo pomylnie stress-testw przeprowadzonych w 91 bankach z najwikszych europejskich grup bankowych - wynika z nieoficjalnych informacji.

52

Dla porwnania - przed rokiem takich bankw byo zaledwie siedem. Informacja moe wstrzsn rynkami, zwaszcza e warunki pomylnego przejcia badania nie byy wygrowane: minimalny wspczynnik wypacalnoci na poziomie zaledwie 5 proc., a wrd uwzgldnionych stresw brak opcji bankructwa Grecji. Polbank, funkcjonujcy w Polsce jako oddzia greckiego Eurobanku, zoy w KNF wniosek o przeksztacenie w bank krajowy. Dziki tej zmianie Polbank przejdzie pod polski nadzr finansowy i bdzie mg korzysta z gwarancji, jakie daj Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Skarb Pastwa.

olska potg jest i basta. A Platforma Polski potg. Rosja zgodzia si na import warzyw pochodzcych z Czech i z Grecji. Jak pamitamy Rosjanie zakazali wszystkim wwzki warzyw po serii zachorowa w Niemczech. Stopniowo Moskwa wpuszczaa na swj rynek wszystkich. Oprcz Polski. A dlaczego? A dlatego. Sukcesem okazay si negocjacje w sprawie cen gazu. Polsko-rosyjskie rozmowy o obnice cen nie przynosz rezultatu, gdy mamy wraenie, e strona rosyjska usztywnia stanowisko. A dlaczego? A dlatego. Sukcesem na forum europejskim bya narada ministrw finansw strefy euro zwoana przez Rompuya. Rostowski nie wzi udziau, bo nie widzieli go tam Francuzi. A dlaczego? A dlatego. Kolejnym sukcesem - rwnie w Europie okaza sie by raport niemieckiego autorstwa opublikowany przez PE ws. wpywu wydobycia gazu upkowego na rodowisko naturalne. Oczywicie upki szkodz. A dlaczego? Bo polskie. W kraju podobnie. Tusk skama ws. raportu Millera: min czerwiec i nie ma. Tumacz na suahili? Na dodatek Schetyna powiedzia, e w sprawie (przecigania publikacji) raportu nie ma drugiego dna. I tu si zgadzam. Jest tylko jedno... Dodatkowo sukces sondaowy. Wikszo Polakw uwaa, e Tusk jest sympatyczny i przystojny. Rwnoczenie duo mwi i mao robi, a na jego sowach nie mona polega. Do reklamy go! Ale kosmetykw, nie banku. Gra natychmiast ripostowa - uwaga! - z powodu natoku zaj premier zrezygnowa w tym roku z wakacji. Bankiety - kochani - i za pogoda... W Wabrzychu PO po raz kolejny zostaa przyapana na faszowaniu wyborw, a w Warszawie u podejrzanego o morderstwo znaleziono kilkaset wypenionych kart do gosowania. Jednoczenie Komorowski odznaczy 90 komisarzy wyborczych. To si nazywa timing... To nie wszystko co zrobi Komorowski. Pod Jedwabnem owiadczy, e wszyscymy winni zbrodni. Znaczy ja te. Owiadczam, e nie mam z tym nic wsplnego. Jeli jego rodzina ma - wspczuj, ale niech mnie w swoje sprawki nie miesza... Na dodatek Pitera, po 4 latach przygotowa ustawy antykorupcyjnej skomentowaa wycofanie prac z Sejmu: Wycofalimy si z tego popiechu... Przeczytaem co napisaem. Musiaem si pomyli: to chyba byo o Somalii... tu.rybak, 16/07/2011 http://blogmedia24.pl/node/50213

Centrum Informacyjne Rzdu poinformowao w czwartek, e na koniec grudnia 2010 r. byo 121 przedsibiorstw pastwowych. Od pocztku prywatyzacji do koca 2010 r. skomercjalizowano 1743 przedsibiorstwa pastwowe. W efekcie powstao 1726 jednoosobowych spek Skarbu Pastwa oraz 17 spek z udziaem wierzycieli. Z informacji CIR wynika, e w 2010 r. minister skarbu zakoczy 230 projektw prywatyzacyjnych. 2010 rok to czas dynamicznego rozwoju polskiego rynku kapitaowego oraz wikszej liczby inwestorw, szczeglnie indywidualnych. Policja czyta transparenty Policja ma prawo ocenia, czy transparent na manifestacji jest adekwatny do danej imprezy i podj interwencj - wyjania wczoraj posom Prokuratura Generalna. Parlamentarzyci pytali o granice interwencji w zwizku z zatrzymaniami osb, ktre wznosiy lub publikoway antyrzdowe hasa. Maryla, 16/07/2011 http://blogmedia24.pl/node/50225

Franek zamiast ekonomii

Rzdzcy musz, ale opozycja nie musi. Rzdzcy musz cigle mie temat dnia sucy do dyskusji przy pracowych biurkach, w piwnych i zwykych ogrdkach. I to temat spoza tematw istotnych. To opozycja powinna zaj si sprawami wanymi.

Cesarz powinien Rzd chce ograniczy dostp do informacji paradowa nagi publicznej. Do Sejmu wpyn wanie projekt nowelizacji dotychczasowej ustawy re-

gulujcej t kwesti, przewidujcy, i: rawo do informacji publicznej w zakresie: 1) stanowisk, opinii, instrukcji lub analiz sporzdzonych przez lub na zlecenie Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego, na potrzeby: a) dokonania rozstrzygnicia lub zoenia owiadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego, w tym komercjalizacji i prywatyzacji tego mienia, b) postpowa przed sdami, trybunaami i innymi organami orzekajcymi, z udziaem Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego, 2) instrukcji negocjacyjnych oraz uzgodnionych projektw umw midzynarodowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach midzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 213, poz. 1395), 3) instrukcji negocjacyjnych dla przedstawicieli organw administracji rzdowej uczestniczcych w pracach Rady Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej i jej organw przygotowawczych podlega ograniczeniu do czasu odpowiednio dokonania ostatecznego rozstrzygnicia, zoenia owiadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem, ostatecznego zakoczenia postpowania lub podpisania umowy midzynarodowej, ostatecznego zakoczenia prac nad dan kwesti w Radzie Europejskiej oraz Radzie Unii Europejskiej i jej organach przygotowawczych, ze wzgldu na ochron porzdku publicznego, bezpieczestwa lub wanego interesu gospodarczego pastwa. Inaczej mwic, obywatele nie maj prawa wiedzie, jakie stanowisko zajmuje i do czego tak naprawd dy wadza negocjujc umowy midzynarodowe, dyrektywy unijne czy sprzedajc pastwowy teoretycznie wsplny majtek. Jeli nowelizacja wejdzie w ycie, bd mogli si dowiedzie dopiero po wszystkim jak ju dany kawaek majtku zostanie sprzedany, podpisana umowa bdzie oczekiwa na ratyfikacj, a Rada UE przyjmie dyrektyw nakazujc zmieni polskie prawo w okrelony sposb. Czy fakt, e instrukcje, opinie, stanowiska czy analizy zwizane z procesem gospodarowania pastwowym mieniem, negocjowania umw midzynarodowych lub tworzenia prawa europejskiego mog wskutek ich udostpnienia obywatelom pozna odpowiednio ewentualni kontrahenci, partnerzy traktatowi lub inne pastwa UE jest dla tych obywateli dla nas niekorzystny? Owszem, moe tak by, jeli zaoy, e wadza dziaa w naszym interesie, chcc wynegocjowa jak najlepsze z naszego punktu widzenia warunki umw i aktw prawa unijnego. Ale co, jeeli wadza nie dziaa w naszym interesie? Jeeli politykom i urzdnikom przygotowujcym instrukcje chodzi akurat w danym przypadku o to, by pastwowe mienie sprzeda jak najtaniej komu, kto da apwk albo jest znajomym kogo wanego, umowa midzynarodowa bya jak najkorzystniejsza dla obcego pastwa, a prawo unijne dla jakiego biznesowego lobby? Przepraszam, jeli brzmi to jak bki puszczane w salonie. Ale trzeba powiedzie to gono. Politykom nie mona i nie naley wierzy, bo stanowiska, ktre zajmuj i wadza, jak dysponuj rodz za due pokusy. Okazja czyni zodzieja, a wadza deprawuje. Naley zaoy, e politycy czsto mog dziaa wbrew naszym interesom. Dlatego potrzebna jest pena jawno i moliwo spoecznej kontroli nad ich poczynaniami. I na rzecz tego naley powici szans na polepszenie pozycji negocjacyjnej, jaka moe wynika z utajnienia pewnych informacji. Cesarz powinien paradowa nagi. Uzasadnia si to, oczywicie, tym, e udostpnienie takich informacji stawiaoby polsk delegacj czy te Skarb Pastwa w gorszej pozycji negocjacyjnej. Bo mogliby je pozna partnerzy w negocjacjach. Rzekomo istniejcy dotychczas taki stan rzeczy wywoywa daleko idce konsekwencje, bezporednio godzce w interesy finansowe Skarbu Pastwa nie s jednak podane adne konkretne przykady strat, jakie Skarb Pastwa z tego powodu ponis. sierp, 14/07/2011 http://blogmedia24.pl/node/50150

=============================
co nowego na blogach
jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu http://blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Maryla, Morsik, Natenczas, Nico031, tu.rybak.

owym tematem dyurnym zastpujcym rozmowy o gospodarce jest trudna sytuacja tych ludzi, ktrzy brali kredyty we frankach. Media nie zajmuj si niemal niczym innym, a partie opozycyjne daj si nabiera. Po pierwsze dowiadujemy si, e frankowych kredytobiorcw jest od 600 do 800 tysicy. Takie szacowanie jest po prostu mieszne. Po drugie dowiadujemy si, e wikszo to byy kredyty hipoteczne. To stwierdzenie wydaje mi si niewiarygodne. Upewnia mnie w tym fakt, e nie podaje sie konkretnych liczb. Przypuszczam, e wiksza cz to byy kredyty samochodowe lub inne - nie tak due jak hipoteczne - konsumpcyjne (ktre w zwizku z tym nie s dugoterminowe). Po trzecie ci co brali kredyty we frankach (rozwaajmy dalej wycznie due kredyty hipoteczne) przez pierwsze dwa lata zyskali wicej na miesicznej racie ni trac teraz przy jej podwyce. Po czwarte banki sprawdzay zdolnoci kredytowe (zarwno zabezpieczenie jak i spat, a rzd te zadba: wprowadzono rekomendacj S) wic we wasnym interesie pilnoway by pienidze te trafiy raczej do dobrze sytuowanych - a tym ostatnim kilkadziesit zotych miesicznie nie powinno zaszkodzi. Po pite widziay gay co bray. W szczeglnoci powinny liczy si z tym, e dwa lata to mao w porwnaniu do np. trzydziestu. Dodatkowa maa uwaga: przeledziem artykuy na ten temat z prasy sprzed dwch lat. Artykuy prasowe rzadko byy sygnowane wasnym autorami. W wikszoci porad udzielali specjalici z firm poredniczcych w udzielaniu kredytw. Ot, taka ciekawostka... Oczywicie mog zdarza si dramaty (bank da dodatkowego ubezpieczenia a kredytobiorca wanie straci prac). Ale takie dramaty zdarzaja si przy zwykych kredytach rwnie i jest ich nieporwnanie wicej. Po szste zajmowanie si wybran ma grup ludzi (sdz, e zwolennikw PO w wikszoci) jest niesprawiedliwe z punktu widzenia interesu spoecznego i jest typowym zachowaniem wadzy przekupujcej wybrane grupy gosujcych. W tej sprawie tym wanie opozycja powinna si zaj. tu.rybak, 14/07/2011 http://blogmedia24.pl/node/50162

=========================================================== Korpus Ochrony Szanowni Pastwo, Drodzy Solidarni! Ponawiamy apel o pomoc w zagwarantowaniu Wyborw 2011 UCZCIWYCH wyborw parlamentarnych jesie-

ni biecego roku! POWI NIEDZIEL DLA POLSKI! towarzyszenie Solidarni 2010, w trosce o uczciwy przebieg jesiennych wyborw parlamentarnych podjo decyzj o zaproponowaniu tysicy kandydatw na mw zaufania w caej Polsce. Jeeli wyraasz zgod na powicenie tej jednej niedzieli dla Polski prosimy o osobiste zgoszenie si oraz zachcenie i wskazanie innych zaufanych osb z caej Polski, nie tylko zwizanych z miejscem Waszego zamieszkania. Zgoszenia prosimy kierowa na adres: Paulina Sikora, mail paulina.sikora@solidarni2010.pl Telefon 796 820 286. Wszystkich chtnych przeszkolimy w zakresie procedur wyborczych, zapobiegania nieuczciwym praktykom wyborczym, udzielimy te wszelkich wskazwek i wyjanie. Za ww. informacje i szkolenia odpowiedzialny jest Wodzimierz Sobczyk, mail wlodzimierz.sobczyk@solidarni2010.pl Zarzd Stowarzyszenia Solidarni 2010 Sierota, 14/07/2011 http://blogmedia24.pl/node/50163