Vous êtes sur la page 1sur 12

Zacznik Nr 5 do uchway Nr V/30/11 Rady Gminy z dnia 16 marca 2011 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotow 2011 rok

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania


3

1.

2 Program: Reginalny Program Operacyjnny Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 20072013

Jednostka org. realizujca Dzia Rozdzia zadanie lub koordynujca program


4 5 6

Przewidywane nakady i rda finansowania rdo


7

kwota
8

2008-2011 Urzd Gminy 010 01010

Warto zadania: Wydatki biece:

18,520,447.00

Priorytet:Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej Dziaanie:Rozwj systemw lokalnej infrastruktury i ochrony rodowiska i energetycznej Projekt:Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodocigu w miejscowoci Secemin

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

18,520,447.00 7,697,381.00 10,823,066.00

w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

2.

Program:Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 2008-2011 Urzd Gminy 010 01010 Priorytet:Jako ycia na obszrach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie:Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Projekt:Budowa sieci wodocigowej z przyczami w miejscowoci Secemin i Wakonowy Dolne

Warto zadania: Wydatki biece:


- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

2,095,264.00

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

2,095,264.00 1,087,977.00 1,007,287.00

3.

Program:Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 20072013 Priorytet:O priorytetowa 2:"Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu" Dziaanie:2.2 "Budowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego" Projekt:"e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

2010-2012 Urzd Gminy 720

72095 Warto zadania:

239,819.00

Wydatki biece:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

239,819.00 41,910.00 197,909.00

4.

Program:Regionalny program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 20072013 Priorytet:O priorytetowa 2:"Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu" Dziaanie:2.2 "Budowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego" Projekt:"e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa witokrzyskiego"

2010-2011 Urzd Gminy 720

72095 Warto zadania:

84,968.00

Wydatki biece:
- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

84,968.00 19,883.00 65,085.00

w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

5.

Program:Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Dziaanie:413 "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" Projekt:Chr "SECCO"- rozwj twrczoci muzycznej

Urzd 2011 Gminy

921

92105 Warto zadania: Wydatki biece:


- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

32,835.00 17,147.00 5,921.00

11,226.00

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

15,688.00 7,498.00 8,190.00

6.

Program:Program Operacyjny Kapita Ludzki

Gminny Orodek Pomocy 2008-2013 Spoecznej

853

85395 Warto zadania:

524,090.00

Priorytet:Promocja integracji spoecznej Dziaanie:Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej Projekt:Lepszy start

Wydatki biece:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

524,090.00 38,668.00 485,422.00

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

7.

Program:Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet:IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionie Dziaanie:9.1 Wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Projekt:Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin

GZEAS w 2011-2012 Seceminie

853

85395 Warto zadania: Wydatki biece:

80,086.00 80,086.00

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

80,086.00

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

Ogem wydatki Wydatki biece:


- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

21,577,509.00 621,323.00 44,589.00 576,734.00

w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

20,956,186.00 8,854,649.00 12,101,537.00

odlegajcych zwrotowi na

Wydatki w roku budetowym 2011

3,544,288.00

3,544,288.00 1,474,715.00 2,069,573.00

2,000,000.00

2,000,000.00 992,713.00 1,007,287.00

150,535.00

150,535.00 28,518.00 122,017.00

84,968.00

84,968.00 19,883.00 65,085.00

32,835.00 17,147.00 5,921.00

11,226.00

15,688.00 7,498.00 8,190.00

128,500.00

128,500.00 13,493.00 115,007.00

62,510.00 62,510.00

62,510.00

### 208,157.00 19,414.00 188,743.00

5,795,479.00 2,523,327.00 3,272,152.00