Vous êtes sur la page 1sur 6

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr VI/27/2011 Rady Gminy Rakw z dnia 31 marca 2011r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH RDE ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJCYCH ZWROTOWI NA 2011 ROK Lp PROJEKT Okres realizacji zadania Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program Dzia Rozdzia Przewidywane nakad i rda finansowania rdo kwota Kwota Wydatki w roku budetowym 2011

Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013 Priorytet: 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodocigowej w gminie Rakw w miejscowociach Szumsko Kolonia, Radostw, Rembw

2007-2011

Gmina Rakw

010

01010

Warto zadania Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

3.051.969,00 3.051.969,00 765.650,00 0 2.286.319,00

2.934.144,00 2.934.144,00 733.537,00 0 2.200.607,00

0 12.297.735,65 12.297.735,65 4.667.053,65 0 7.630.682,00

0 5.356.491,65 5.356.491,65 2.025.329,65 0 3.331.162

Program : Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 20072013 Priorytet : 4 Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej Dziaanie 4.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodocigowej w Gminie Rakw w miejscowociach Zalesie, Drogowle, Mdrw, Korzenno, Celiny oraz Smykw

2007-2013

Gmina Rakw

010

01010

Warto zadania Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

Program : Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 20072013 Priorytet : 2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Dziaanie 2.2 Budowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego Projekt: e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Program : Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 20072013 Priorytet : 2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Dziaanie 2.2 Budowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego Projekt: e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa witokrzyskiego Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013 Dziaanie 4.1 Wdraanie lokalnych strategii Rozwoju Projekt: Budowa boisk pikarskich w msc. Chacza, Ocieski, Szumsko

2010-2012

Gmina Rakw

720

72095

Warto zadania Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

367.717,48 367.717,48 64.261,31 0 303.456,17

276.588,80 276.588,80 50.592,01 0 225.996,79

2011

Gmina Rakw

720

72095

Warto zadania Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

84.968,00 84.968,00 19.883,03 0 65.084,97

84.968,00 84.968,00 19.883,03 0 65.084,97

2011

Gmina Rakw

926

92605

Warto zadania Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

176.001,00 176.001,00 66.061,00 0 109.940,00

176.001,00 176.001,00 66.061,00 0 109.940,00

Program: ycie

Uczenie si przez cae

2010-2012

Gmina Rakw

801

80195

Warto zadania Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

98.654,88 98.654,88 0 0 98.654,88

78.923,90 78.923,90 0 0 78.923,90

Projekt: Comenius Partnerskie Projekty Regio

Program : Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet : IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Rakw

2011-2013

Gmina Rakw

853

85395

Warto zadania Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

123.544,00 123.544,00 0 18.531,60 105.012,40

117.496,00 117.496,00 0 12.483,60 105.012,40

Program : Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet : VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie: 7.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt : Program Aktywizacji Spoeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Rakw

2011

GOPS

853

85395

Warto zadania Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

101.725,00 101.725,00 10.681,13 4.577,62 86.466,25

101.725,00 101.725,00 10.681,13 4.577,62 86.466,25

Program : Program Rozwoju Obszarw Wiejskich Dziaanie 4.1 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Opracowanie i wydanie przewodnika po gminie Rakw i produktach lokalnych obszaru LGD Biae ugi

2011

Gmina Rakw

750

75075

Warto zadania Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

20.000,00 20.000,00 4.616,60 0 15.383,40

20.000,00 20.000,00 4.616,60 0 15.383,40

10

Program Rwna Szanse-2010 Projekt Zabawny teatr rzecz o sztuce ocami modziey

2011

CKFiRL

921

92113

Warto zadania Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

7.000,00 7.000,00 0 0 7.000,00

7.000,00 7.000,00 0 0 7.000,00

OGEM WYDATKI

16.329.315,01

9.153.338,35

WYDATKI BIECE - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

350.923,88 15.297,73 23.109,22 312.516,93

325.144,90 15.297,73 17.061,22 292.785,95

WYDATKI MAJTKOWE - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

15.978.391,13 5.582.908,99 0

8.828.193,45 2.895.402,69 0

10.395.482,14

5.932.790,76