Vous êtes sur la page 1sur 6

Zacznik nr 1 do uchway nr XXXVII/196/2010 Rady Powiatu w Piczowie z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Zmiana planu dochodw budetu powiatu na 2010 r. Dzia


600 60014 6297

Rozdzia

Paragraf
Transport i czno Drogi publiczne powiatowe

Tre

Przed zmian
809 300,00 809 300,00 0,00

Zmiana
0,00 0,00 600 000,00

Po zmianie
809 300,00 809 300,00 600 000,00

6298 851 85111 6297

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Ochrona zdrowia Szpitale oglne rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

600 000,00 2 963 861,00 2 000 000,00 0,00

- 600 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

0,00 2 963 861,00 2 000 000,00 2 000 000,00

6298 853 85333 2007

2 000 000,00 413 551,00 180 835,00 0,00

- 2 000 000,00 359 140,84 0,00 5 935,00

0,00 772 691,84 180 835,00 5 935,00

Powiatowe urzdy pracy Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Pozostaa dziaalno 2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

2008 85395

5 935,00 89 012,00 0,00

- 5 935,00 359 140,84 415 164,94

0,00 448 152,84 415 164,94

2008

84 534,70

- 84 534,70

0,00

2009

4 477,30

16 210,60

20 687,90

6207

0,00

10 455,00

10 455,00

BeSTia

Strona 1 z 2

6209 854 85410 0870 926 92601 0580 0970 6297

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

0,00 745 100,00 742 100,00 0,00 4 974 292,00 4 974 292,00 0,00 0,00 0,00

1 845,00 275,00 275,00 275,00 5 252,00 5 252,00 3 252,00 2 000,00 3 410 594,00

1 845,00 745 375,00 742 375,00 275,00 4 979 544,00 4 979 544,00 3 252,00 2 000,00 3 410 594,00

6298

3 410 594,00

- 3 410 594,00

0,00

Razem:

37 831 542,36

364 667,84

38 196 210,20

BeSTia

Strona 2 z 2