Vous êtes sur la page 1sur 3

ZARZDZENIE NR NR 14/10 BURMISTRZA MONIEK zdnia18marca2010r. w sprawie przyjciasprawozdaniazwykonaniabudetu Gminy Moki za 2009r. Napodstawieart.199ustawyzdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznych(Dz.U.z2005r.Nr 249,poz.2104zezm.)wzwizkuzart.121ust.6ustawyzdnia27sierpnia2009r.- Przepisy wprowadzajce ustawofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.

1241)zarzdzam, co nastpuje: 1.Przyjsprawozdaniezwykonaniabudetu Gminy za 2009r. wedug,ktrego: 1.Plandochodwpodokonanychzmianach34.311.549,00z 2.Wykonanie32.639.563,46z 3.Planwydatkwpodokonanychzmianach40.413.648,00z 4.Wykonanie38.937.259,23z zgodniezzacznikamiNr1doNr8niniejszegozarzdzenia. 2.Sprawozdanie,oktrymmowaw1naley przekaza RadzieMiejskiejwMokach oraz RegionalnejIzbieObrachunkowejwBiaymstoku. 3.ZarzdzeniewchodziwyciezdniempodpisaniaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowym WojewdztwaPodlaskiego. Zacznik nr 1 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik1.doc Wykonaniedochodwbudetu Gminy Moki za 2009r. Zacznik nr 2 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik2.doc Wykonaniewydatkwbudetu Gminy Moki za 2009r.
ID: VCVQX-ADWNO-MMKMK-JZTBQ-RVXLY. Podpisany. Strona 1 / 3

Zacznik nr 3 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik3.doc

RegionalnejIzbieObrachunkowejwBiaymstoku. 3.ZarzdzeniewchodziwyciezdniempodpisaniaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowym WojewdztwaPodlaskiego. Zacznik nr 1 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik1.doc Wykonaniedochodwbudetu Gminy Moki za 2009r. Zacznik nr 2 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik2.doc Wykonaniewydatkwbudetu Gminy Moki za 2009r. Zacznik nr 3 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik3.doc Wykonanieplanudochodwiwydatkwzadazleconych za 2009r. Zacznik nr 4 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik4.doc Wykonaneprzychodyiwydatkizakadwbudetowychorazdochodwwasnych za 2009r. Zacznik nr 5 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik5.doc Strona 2 / 3

ID: VCVQX-ADWNO-MMKMK-JZTBQ-RVXLY. Podpisany.

Wykonanieprzychodwirozchodwbudetuw2009r. Zacznik nr 6 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek

Zacznik nr 5 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik5.doc Wykonanieprzychodwirozchodwbudetuw2009r. Zacznik nr 6 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik6.doc ZrealizowanedotacjepodmiotowedlainstytucjikulturyiPrzedszkolaw2009r. Zacznik nr 7 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik7.doc WykonanieprzychodwiwydatkwGminnegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnej za 2009r. Zacznik nr 8 do Zarzdzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek zdnia18marca2010r. Zalacznik8.doc Sprawozdaniezwykonaniabudetu Gminy za 2009r.

Zastpca Burmistrza Moniek Joanna Kulikowska

ID: VCVQX-ADWNO-MMKMK-JZTBQ-RVXLY. Podpisany.

Strona 3 / 3