Vous êtes sur la page 1sur 1

451

SPRAWOZDANIE Starosty Ostrdzkiego z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie dziaalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku w 2010 roku Dziaajca w 2010 r. Komisja Bezpieczestwa i Porzdku zostaa utworzona na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pon. zm.) oraz zarzdzenia Nr 19/2008 Starosty Ostrdzkiego z dnia 30 lipca 2008 r. 1. Czonkowie: Wodzimierz Brodiuk - Starosta Ostrdzki (Przewodniczcy), Irena Jara radna Rady Powiatu w Ostrdzie, Mieczysaw Piacik - radny Rady Powiatu w Ostrdzie, Dariusz Bujak, Stanisaw Makowski, Zdzisaw Szramowski (powoani przez Starost spord osb speniajcych kryteria, o ktrych mowa w art. 38a ust. 5 pkt 3 ustawy o samorzdzie powiatowym ), - Tomasz Klimek - przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Ostrdzie, Jarosaw Maka przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Ostrdzie. Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrdzie w sprawie zego stanu technicznego budynku mieszkalnego w miejscowoci Szymonowo gmina Madyty stwarzajcego zagroenie ycia i zdrowia dla zamieszkujcych w nim osb, - rozpatrzeniu pisma Wjta Gminy Dbrwno w sprawie uzyskania zgody na umieszczenie w cigu drogi gminnej (ul. Kocielna) za ostatni z posesji zlokalizowanych przy tej ulicy supka parkingowego skadanego typu Motyl, - przygotowaniu sub i inspekcji do zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczestwa mieszkacom i turystom przebywajcym na terenie powiatu w rozpocztym sezonie letnim (przygotowanie orodkw wypoczynkowych, zabezpieczenie imprez masowych, kontrola kpielisk pod wzgldem sanitarnym). Dokonano analizy zagroe wskazujcej na zjawiska istotne z punktu widzenia stanu porzdku publicznego oraz bezpieczestwa obywateli. Zostay take omwione zasady wsppracy i wspdziaania poszczeglnych sub i stray w sytuacjach podwyszonego ryzyka w okresie zbliajcego si sezonu letniego w zwizku ze wzrostem liczy osb przyjezdnych. Kolejne wrzeniowe posiedzenie Komisji Bezpieczestwa i Porzdku dotyczyo proby mieszkacw miejscowoci Madyty o interwencj w sprawie zagroenia spoecznoci lokalnej i ruchu drogowego, jakie stwarzaa bezdomna suczka ze szczenitami, ktra ulokowaa si w pobliu gminnej drogi w okolicy szkoy podstawowej i gimnazjum. Postanowieniem Nr ZKO.512-2/2010 z dnia 27 .09.2010 r. zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie zwierzt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z pn. zm.) niniejsza sprawa zostaa przekazana wedug kompetencji do Wjta Gminy Madyty. Starosta Ostrdzki Wodzimierz Brodiuk

2. Do uczestnictwa w pracach Komisji zosta powoany Ryszard Maziuk Prokurator Rejonowy w Ostrdzie wskazany przez Prokuratora Okrgowego w Elblgu. 3. Do udziau w pracach Komisji, z gosem doradczym, zostali powoani: - Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowy Pastwowej Stray Poarnej w Ostrdzie, - Zdzisaw Sokoowski Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrdzie. W 2010 r. Komisja Bezpieczestwa i Porzdku spotkaa si na dwch posiedzeniach 29 czerwca oraz 27 wrzenia. Posiedzenie, ktre odbyo si 29 czerwca powicone byo: - sprawom remontu budynku posterunku policji w Madytach, - analizie notatki subowej skierowanej do komisji sporzdzonej przez pracownikw Wydziau Techniczno-