Vous êtes sur la page 1sur 8

Plan i wykonanie wydatkw na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 - 2013 za 2010 rok.

klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych

rozdzia

dziaanie/
poddziaanie

Dziaanie/Poddziaanie
nazwa projektu

okres
realizacji

priorytet

program

lp

Zacznik nr 16
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za rok 2010 r.

15

16

VI

VI

VI

VI

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

68

68

68

68

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci
IV"

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci V"

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Przedsibiorczo szans dla
kobiet"

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Wasna Firma - Twoj Szans"

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Wasna dziaalno - za firm
z WUP"

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Moja firma - moja przyszo"

15011
15011
15011
15011
15011
15011
15011

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

15011
15011
15011
15011

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci III"

15011

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Pocka Szkoa Maej
Przedsibiorczoci V"

15011

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Pocka Szkoa Maej
Przedsibiorczoci IV"

15011

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Pocka Szkoa Maej
Przedsibiorczoci III"

2010

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Wasna Firma z Europejskim
Funduszem Spoecznym"

2010

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Czas na biznes III"

2010

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Czas na biznes II"

2010

PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Czas na biznes"

15011

14

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Wasny biznes"

15011

13

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Projekty konkursowe MJWPU"

2010

12

VI

6.2

68

2010

11

VI

6.2

2010

10

VI

2010

PO KL

PO KL

PO KL

PO KL

PO KL

PO KL

PO KL

PO KL

PO KL

Program Operacyjny Kapita Ludzki

w tym:
plan
wykonanie
% wyk

wydatki czne
kol. 11+19

10

kwalifikowane ogem
kol. 12+14

11

w tym
UE

12

w tym:

patnoci UE

Publiczny Wkad
Krajowy
kol. 15+16+18

budet Woj. Maz.

13

14

15

plan
wykonanie
% wyk

88,632,080
75,133,972.78
84.77

88,632,080
75,133,972.78
84.77

29,849,197
25,156,234.34
84.28

29,849,197
25,156,234.34
84.28

58,782,883
49,977,738.44
85.02

plan

5,494,190.00

5,494,190.00

0.00

0.00

wykonanie

4,140,585.05

4,140,585.05

0.00

0.00

75.36%

75.36%

0.00%

plan

1,494,750.00

1,494,750.00

wykonanie

1,463,178.98
97.89%

plan
wykonanie

16

17

5,494,190.00

5,494,190.00

5,494,190.00

4,140,585.05

4,140,585.05

4,140,585.05

0.00%

75.36%

75.36%

75.36%

1,270,538.00

1,270,538.00

224,212.00

224,212.00

224,212.00

1,463,178.98

1,243,702.09

1,243,702.09

219,476.89

219,476.89

219,476.89

97.89%

97.89%

97.89%

97.89%

97.89%

97.89%

1,830,202.00

1,830,202.00

1,555,672.00

1,555,672.00

274,530.00

274,530.00

274,530.00

1,794,595.21

1,794,595.21

1,525,405.92

1,525,405.92

269,189.29

269,189.29

269,189.29

98.05%

98.05%

98.05%

98.05%

98.05%

98.05%

98.05%

plan

1,573,848.00

1,573,848.00

1,337,771.00

1,337,771.00

236,077.00

236,077.00

236,077.00

wykonanie

1,215,348.41

1,215,348.41

1,033,046.15

1,033,046.15

182,302.26

182,302.26

182,302.26

77.22%

77.22%

77.22%

77.22%

77.22%

77.22%

77.22%

plan

63,016.00

63,016.00

53,563.00

53,563.00

9,453.00

9,453.00

9,453.00

wykonanie

48,230.73

48,230.73

40,996.13

40,996.13

7,234.60

7,234.60

7,234.60

76.54%

76.54%

76.54%

76.54%

76.53%

76.53%

76.53%

plan

468,712.00

468,712.00

398,405.00

398,405.00

70,307.00

70,307.00

70,307.00

wykonanie

468,481.82

468,481.82

398,209.54

398,209.54

70,272.28

70,272.28

70,272.28

99.95%

99.95%

99.95%

99.95%

99.95%

99.95%

99.95%

plan

489,177.00

489,177.00

415,800.00

415,800.00

73,377.00

73,377.00

73,377.00

wykonanie

484,399.72

484,399.72

411,739.81

411,739.81

72,659.91

72,659.91

72,659.91

99.02%

99.02%

99.02%

99.02%

99.02%

99.02%

99.02%

plan

1,834,535.00

1,834,535.00

1,559,354.00

1,559,354.00

275,181.00

275,181.00

275,181.00

wykonanie

1,793,438.62

1,793,438.62

1,524,422.77

1,524,422.77

269,015.85

269,015.85

269,015.85

97.76%

97.76%

97.76%

97.76%

97.76%

97.76%

97.76%

plan

101,250.00

101,250.00

86,062.00

86,062.00

15,188.00

15,188.00

15,188.00

wykonanie

46,992.77

46,992.77

39,943.89

39,943.89

7,048.88

7,048.88

7,048.88

46.41%

46.41%

46.41%

46.41%

46.41%

46.41%

46.41%

plan

451,174.00

451,174.00

383,498.00

383,498.00

67,676.00

67,676.00

67,676.00

wykonanie

441,469.52

441,469.52

375,249.10

375,249.10

66,220.42

66,220.42

66,220.42

97.85%

97.85%

97.85%

97.85%

97.85%

97.85%

97.85%

plan

1,586,500.00

1,586,500.00

1,348,525.00

1,348,525.00

237,975.00

237,975.00

237,975.00

wykonanie

1,556,497.56

1,556,497.56

1,323,022.89

1,323,022.89

233,474.67

233,474.67

233,474.67

98.11%

98.11%

98.11%

98.11%

98.11%

98.11%

98.11%

plan

30,840.00

30,840.00

26,214.00

26,214.00

4,626.00

4,626.00

4,626.00

wykonanie

15,855.31

15,855.31

13,477.01

13,477.01

2,378.30

2,378.30

2,378.30

51.41%

51.41%

51.41%

51.41%

51.41%

51.41%

51.41%

plan

1,735,022.00

1,735,022.00

1,474,769.00

1,474,769.00

260,253.00

260,253.00

260,253.00

wykonanie

1,603,506.36

1,603,506.36

1,362,980.27

1,362,980.27

240,526.09

240,526.09

240,526.09

92.42%

92.42%

92.42%

92.42%

92.42%

92.42%

92.42%

plan

1,423,724.00

1,423,724.00

1,210,165.00

1,210,165.00

213,559.00

213,559.00

213,559.00

wykonanie

1,331,902.52

1,331,902.52

1,132,117.12

1,132,117.12

199,785.40

199,785.40

199,785.40

93.55%

93.55%

93.55%

93.55%

93.55%

93.55%

93.55%

plan

1,508,550.00

1,508,550.00

1,282,267.00

1,282,267.00

226,283.00

226,283.00

226,283.00

wykonanie

1,392,010.58

1,392,010.58

1,183,208.91

1,183,208.91

208,801.67

208,801.67

208,801.67

92.27%

92.27%

92.27%

92.27%

92.27%

92.27%

92.27%

260,554.00

260,554.00

221,472.00

221,472.00

39,082.00

39,082.00

39,082.00

% wyk.

% wyk.

% wyk.

% wyk.

% wyk.

% wyk.

% wyk.

% wyk.

% wyk.

% wyk.

% wyk.

% wyk.

% wyk.
plan

Strona 1 z 8

inne

18

58,283,000
49,634,066.99
85.16

% wyk.

499,883
343,671.45
68.75

dotacja celowa

58,283,000
49,634,066.99
85.16

% wyk.

niekwalifikowane

w tym:
budet pastwa

19
0
0.00
-

0
0.00
-

33

wykonanie

20,190.72

20,190.72

17,162.08

17,162.08

3,028.64

3,028.64

3,028.64

78.10%

78.10%

78.11%

78.11%

78.10%

78.10%

78.10%

plan

166,365.00

166,365.00

141,410.00

141,410.00

24,955.00

24,955.00

24,955.00

wykonanie

72,384.17

72,384.17

61,526.47

61,526.47

10,857.70

10,857.70

10,857.70

43.51%

43.51%

43.51%

43.51%

43.51%

43.51%

43.51%

105,570.00

105,570.00

89,734.00

89,734.00

15,836.00

15,836.00

15,836.00

% wyk.

rozdzia
15011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

plan

16,107,173.00

16,107,173.00

0.00

0.00

16,107,173.00

16,107,173.00

16,107,173.00

wykonanie

14,124,231.09

14,124,231.09

0.00

0.00

14,124,231.09

14,124,231.09

14,124,231.09

% wyk
plan

87.69%
377,648.00

87.69%
377,648.00

0.00%
321,001.00

0.00%
321,001.00

87.69%
56,647.00

87.69%
56,647.00

87.69%
56,647.00

wykonanie

343,176.08

343,176.08

291,699.66

291,699.66

51,476.42

51,476.42

51,476.42

% wyk
plan
wykonanie
% wyk

90.87%
2,050,784.00
1,694,218.26
82.61%

90.87%
2,050,784.00
1,694,218.26
82.61%

90.87%
1,743,167.00
1,440,085.52
82.61%

90.87%
1,743,167.00
1,440,085.52
82.61%

90.87%
307,617.00
254,132.74
82.61%

30,761.00
25,413.27
82.62%

90.87%
276,856.00
228,719.47
82.61%

90.87%
276,856.00
228,719.47
82.61%

plan

21,000.00

21,000.00

17,850.00

17,850.00

3,150.00

1,575.00

1,575.00

1,575.00

wykonanie

8,906.00

8,906.00

7,570.10

7,570.10

1,335.90

667.95

667.95

667.95

71095

71003

wykonanie

15013

plan

15013

15011

15011

15011

okres
realizacji
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

71095

klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych

dziaanie/
poddziaanie

priorytet

program
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL

90.02%
3,878.00

% wyk.

% wyk.

42.41%

42.41%

42.41%

42.41%

42.41%

42.41%

42.41%

42.41%

plan

807,529.00

807,529.00

686,399.00

686,399.00

121,130.00

60,565.00

60,565.00

60,565.00

wykonanie

196,947.00

196,947.00

167,404.93

167,404.93

29,542.07

14,771.03

14,771.04

14,771.04

24.39%

24.39%

24.39%

24.39%

24.39%

24.39%

24.39%

24.39%

plan

413,001.00

413,001.00

351,050.00

351,050.00

61,951.00

30,976.00

30,975.00

30,975.00

207,559.36

207,559.36

176,425.45

176,425.45

31,133.91

15,566.95

15,566.96

15,566.96

50.26%

50.26%

50.26%

50.26%

50.26%

50.25%

50.26%

50.26%

1,187,715.00
1,105,452.53
93.07%

1,187,715.00
1,105,452.53
93.07%

0.00
0.00
0.00%

0.00
0.00
0.00%

1,187,715.00
1,105,452.53
93.07%

1,187,715.00
1,105,452.53
93.07%

1,187,715.00
1,105,452.53
93.07%

plan

267,415.00

267,415.00

227,293.00

227,293.00

40,122.00

20,061.00

20,061.00

20,061.00

187,426.29

187,426.29

159,312.35

159,312.35

28,113.94

14,056.59

14,057.35

14,057.35

70.09%

70.09%

70.09%

70.09%

70.07%

70.07%

70.07%

70.07%

plan

191,380.00

191,380.00

162,673.00

162,673.00

28,707.00

14,354.00

14,353.00

14,353.00

wykonanie

116,443.02

116,443.02

98,976.59

98,976.59

17,466.43

8,733.21

8,733.22

8,733.22

60.84%

60.84%

60.84%

60.84%

60.84%

60.84%

60.85%

60.85%

plan

352,603.00

352,603.00

299,712.00

299,712.00

52,891.00

26,446.00

26,445.00

26,445.00

wykonanie

258,330.71

258,330.71

219,581.11

219,581.11

38,749.60

19,375.19

19,374.41

19,374.41

73.26%

73.26%

73.26%

73.26%

73.26%

73.26%

73.26%

73.26%

plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan

2,583,780.00
2,093,197.10
81.01%
1,244,657.00
867,812.24
69.72%
483,530.00

2,583,780.00
2,093,197.10
81.01%
1,244,657.00
867,812.24
69.72%
483,530.00

0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
411,000.00

0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
411,000.00

2,583,780.00
2,093,197.10
81.01%
1,244,657.00
867,812.24
69.72%
72,530.00

2,583,780.00
2,093,197.10
81.01%
1,244,657.00
867,812.24
69.72%
72,530.00

2,583,780.00
2,093,197.10
81.01%
1,244,657.00
867,812.24
69.72%
72,530.00

242,585.15

242,585.15

206,197.38

206,197.38

36,387.77

36,387.77

36,387.77

50.17%

50.17%

50.17%

50.17%

50.17%

50.17%

50.17%

202,037.00
119,521.48
59.16%

202,037.00
119,521.48
59.16%

0.00
0.00
0.00%

0.00
0.00
0.00%

202,037.00
119,521.48
59.16%

202,037.00
119,521.48
59.16%

202,037.00
119,521.48
59.16%

71095
73095

64

Regionalne strategie innowacji "Podniesienie


kompetencji kadr Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa Mazowieckiego odpowiedzialnych
za implementacj RSI - budowa profesjonalnych
kadr regionu Mazowsza"

75018

wykonanie

Regionalne strategie innowacji "Opracowanie


koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci
Orodkw Doradczo-Informacyjnych w zakresie
innowacji"

% wyk

75018

% wyk

% wyk
75018

Regionalne strategie innowacji "Budowa systemu


monitoringu i podstaw ewaluacji wdraania
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"

2010
2010

8.2.2

2010

% wyk

% wyk

9.1.1

73

IX

9.3

73

Upowszechnienie formalnego ksztacenia


ustawicznego "Projekty konkursowe MJWPU"

IX

9.3

73

Upowszechnienie formalnego ksztacenia


ustawicznego "Ksztacenie ustawiczne jako
ksztacenie powszechne"

wykonanie

plan
wykonanie
% wyk

IX

9.4

72

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty


"Projekty konkursowe MJWPU"

80104

IX

Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechniania


edukacji przeszkolnej "Projekty konkursowe
MJWPU"

% wyk

Strona 2 z 8

inne

18

35,182.23

90.02%

VIII

64

17

35,182.23
3,878.00

plan
wykonanie
% wyk

8.2.2

16

90.02%

Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw


"Projekty konkursowe MJWPU"

VIII

15

35,182.23
3,878.00

74

64

14

199,365.30
90.02%

8.2.1

8.2.2

13

niekwalifikowane

w tym:
dotacja celowa

21,973.00

VIII

VIII

199,365.30

budet pastwa

90.02%

2010

Regionalne strategie innowacji "Budowa systemu


monitoringu i podstaw ewaluacji wdraania
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"

12

234,547.53

budet Woj. Maz.

21,973.00

wykonanie

64

11

234,547.53

Publiczny Wkad
Krajowy
kol. 15+16+18

90.02%

VIII

8.2.2

10

w tym:

patnoci UE

25,851.00

% wyk

2010

Regionalne strategie innowacji "Opracowanie


koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci
Orodkw Doradczo-Informacyjnych w zakresie
innowacji"

w tym
UE

90.02%

80140

32

64

kwalifikowane ogem
kol. 12+14

25,851.00

80140

31

64

Regionalne strategie innowacji "Podniesienie


kompetencji kadr Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa Mazowieckiego odpowiedzialnych
za implementacj RSI - budowa profesjonalnych
kadr regionu Mazowsza"

wydatki czne
kol. 11+19

plan

80146

30

8.2.2

64

Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty


syetmowe "Trendy rozwojowe Mazowsza"

2010

29

8.2.2

Wspieranie procesw adaptacyjnych i


modernizacyjnych w regionie "Samozatrudnienie
skutecznym sposobem na bezrobocie"

2010

28

8.1.4

62, 64

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i


doradztwo dla przedsibiorstw "Projekty konkursowe
MJWPU"

% wyk.

2010

27

VIII

8.1.2

62, 64

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Radomski biznes"

9
wykonanie

2010

26

VIII

8.1.1
8.1.2
8.1.3

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Kierunek - Wasna Firma"

2010

25

PO KL

24

VIII

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Za firm z WUP"

PO KL

23

VIII

6.2

68

PO KL

22

VI

6.2

6
Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i
samozatrudnienia "Moja firma - moja przyszo"

PO KL

21

VI

VIII

PO KL

20

5
68

VI

PO KL

19

4
6.2

PO KL

18

3
VI

w tym:
plan
wykonanie
% wyk

PO KL

17

Dziaanie/Poddziaanie
nazwa projektu

PO KL

1
16

PO KL

lp

Plan i wykonanie wydatkw na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 - 2013 za 2010 rok.

19

49

50

rozdzia
80146

okres
realizacji
2010

80146

2010

80195

2010

80195
80195

2010

80195

VII

7.1.1
7.1.2

69, 71

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji


"Projekty konkursowe MJWPU"

85395

85295

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji


"Projekty konkursowe MJWPU"

VII

7.1.3

65

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji


spoecznej - projekty systemowe "Razem dla
Mazowsza - Edukacja w dziaaniu"

85395

85295

69, 71

VI

VI

VI

VI

73

6.1.1 66,

6.1.1

6.1.1

6.1.2

69

65

65

65

Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie


uzdolnionych "Regionalny program stypendialny
dla uczniw szczeglnie uzdolnionych na rok
szkolny 2010/2011"

Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na


regionalnym rynku pracy "Poprawa dostpu do
zatrudnienia oraz wspierania aktywnosci
zawodowej w regionie - projekty konkursowe"

Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na


regionalnym rynku pracy "Mazowieckie
Obserwatorium Rynku Pracy"
Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy "Mazowieckie
Obserwatorium Rynku Pracy II"

Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy


w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej
osb bezrobotnych w regionie "Studia podyplomowe
dla pracownikw publicznych sub zatrudnienia"

w tym:

patnoci UE

Publiczny Wkad
Krajowy
kol. 15+16+18

budet Woj. Maz.

budet pastwa

13

14

15

16

niekwalifikowane

w tym:
dotacja celowa

11

12

227,920.00

193,732.00

193,732.00

34,188.00

34,188.00

34,188.00

wykonanie

68,167.49

68,167.49

57,942.36

57,942.36

10,225.13

10,225.13

10,225.13

29.91%

29.91%

29.91%

29.91%

29.91%

29.91%

29.91%

1,204,320.00

1,204,320.00

1,023,672.00

1,023,672.00

180,648.00

144,518.00

144,518.00

105,551.21

105,551.21

92,493.29

92,493.29

13,057.92

13,057.92

13,057.92

0.00%

0.00%

9.04%

9.04%

7.23%

plan

3,590,900.00

3,590,900.00

0.00

0.00

wykonanie

3,009,762.91

3,009,762.91

0.00

83.82%

83.82%

0.00%

plan

577,128.00

577,128.00

0.00

wykonanie

460,404.61

460,404.61

79.78%

79.78%

plan

151,950.00

151,950.00

wykonanie

92,291.86
60.74%

plan
wykonanie

% wyk

wykonanie

% wyk

% wyk
plan
wykonanie
% wyk

36,130.00

0.00%

17

9.04%

9.04%

3,590,900.00

3,590,900.00

3,590,900.00

0.00

3,009,762.91

3,009,762.91

3,009,762.91

0.00%

83.82%

83.82%

83.82%

0.00

577,128.00

577,128.00

577,128.00

0.00

0.00

460,404.61

460,404.61

460,404.61

0.00%

0.00%

79.78%

79.78%

79.78%

129,157.00

129,157.00

22,793.00

19,374.00

3,419.00

3,419.00

92,291.86

78,447.99

78,447.99

13,843.87

11,767.13

2,076.74

2,076.74

60.74%

60.74%

60.74%

60.74%

60.74%

60.74%

60.74%

2,084,858.00

2,084,858.00

0.00

0.00

2,084,858.00

2,084,858.00

2,084,858.00

1,951,706.33

1,951,706.33

0.00

0.00

1,951,706.33

1,951,706.33

1,951,706.33

93.61%

93.61%

0.00%

0.00%

93.61%

93.61%

93.61%

6,488,212.00
5,378,189.52

6,488,212.00
5,378,189.52

0.00
0.00

0.00
0.00

6,488,212.00
5,378,189.52

6,488,212.00
5,378,189.52

6,488,212.00
5,378,189.52

82.89%

82.89%

0.00%

0.00%

82.89%

82.89%

82.89%

43,588.00
21,760.02
49.92%

43,588.00
21,760.02
49.92%

37,049.00
18,496.01
49.92%

37,049.00
18,496.01
49.92%

6,539.00
3,264.01
49.92%

6,539.00
3,264.01
49.92%

6,539.00
3,264.01
49.92%

plan

788,496.00

788,496.00

0.00

0.00

788,496.00

788,496.00

788,496.00

wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan

726,057.59
92.08%
3,177,148.00
2,993,259.37
94.21%
4,000,000.00

726,057.59
92.08%
3,177,148.00
2,993,259.37
94.21%
4,000,000.00

0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
3,400,000.00

0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
3,400,000.00

726,057.59
92.08%
3,177,148.00
2,993,259.37
94.21%
600,000.00

726,057.59
92.08%
3,177,148.00
2,993,259.37
94.21%
600,000.00

726,057.59
92.08%
3,177,148.00
2,993,259.37
94.21%
600,000.00

wykonanie

3,623,038.74

3,623,038.74

3,079,582.93

3,079,582.93

543,455.81

543,455.81

543,455.81

90.58%

90.58%

90.58%

90.58%

90.58%

90.58%

90.58%

plan

1,718,041.00

1,718,041.00

1,460,334.00

1,460,334.00

257,707.00

25,771.00

231,936.00

231,936.00

wykonanie

1,718,040.00

1,718,040.00

1,460,334.00

1,460,334.00

257,706.00

25,771.00

231,935.00

231,935.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

plan

570,000.00

570,000.00

484,500.00

484,500.00

85,500.00

8,550.00

76,950.00

76,950.00

wykonanie

568,860.00

568,860.00

483,531.00

483,531.00

85,329.00

8,532.90

76,796.10

76,796.10

99.80%

99.80%

99.80%

99.80%

99.80%

99.80%

99.80%

99.80%

plan

9,557,425.00

9,557,425.00

0.00

0.00

9,557,425.00

9,557,425.00

9,557,425.00

wykonanie

8,190,120.84

8,190,120.84

0.00

0.00

8,190,120.84

8,190,120.84

8,190,120.84

85.69%

85.69%

0.00%

0.00%

85.69%

85.69%

85.69%

plan

587,059.00

587,059.00

499,000.00

499,000.00

88,059.00

0.00

88,059.00

88,059.00

wykonanie

537,641.88

537,641.88

456,995.59

456,995.59

80,646.29

0.00

80,646.29

80,646.29

91.58%

91.58%

91.58%

91.58%

91.58%

0.00%

91.58%

91.58%

plan

431,584.00

431,584.00

366,846.00

366,846.00

64,738.00

0.00

64,738.00

64,738.00

wykonanie

324,982.82

324,982.82

276,235.38

276,235.38

48,747.44

0.00

48,747.44

48,747.44

75.30%

75.30%

75.30%

75.30%

75.30%

0.00%

75.30%

75.30%

plan

360,730.00

360,730.00

306,620.00

306,620.00

54,110.00

54,110.00

wykonanie

335,130.56

335,130.56

284,860.90

284,860.90

50,269.66

50,269.66

% wyk

% wyk

% wyk

% wyk

% wyk

Strona 3 z 8

inne

18

plan
wykonanie
% wyk

% wyk

85395

9.1.3

Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie


uzdolnionych "Regionalny program stypendialny
dla uczniw szczeglnie uzdolnionych na rok
szkolny 2009/2010"

73

85395

IX

9.1.3

85395

IX

85395

7.3

2010

2010

VII

2010

VII

2010

Wsparcie ekonomii spoecznej "Powrt kobiet na


rynek pracy"

2010

85295

klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych

66, 69,
7.2.1 71, 65,
70

Aktywizacja zowodowa i spoeczna osb zagroonych


wykluczeniem spoecznym "Projekty konkursowe
MJWPU"

2010

dziaanie/
poddziaanie

VII

66, 69,
7.2.1
71, 65,
7.2.2
70

2010

priorytet

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


"Projekty konkursowe MJWPU"

73

2010

program
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL

9.5

w tym
UE

227,920.00

% wyk

85395

48

Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa


zawodowego "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencja - Potrzeby"

73

85395

47

9.2

2010

46

Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa


zawodowego "Projekty konkursowe MJWPU"

73

2010

45

9.2

kwalifikowane ogem
kol. 12+14

10

% wyk

2010

44

IX

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o


utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie
rnic w jakoci usug edukacyjnych "Projekty
konkursowe MJWPU"

73

wydatki czne
kol. 11+19

plan

% wyk

2010

43

IX

9.1.2

w tym:
plan
wykonanie
% wyk

plan

2010

42

IX

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o


utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie
rnic w jakoci usug edukacyjnych "Mazowieckie
Centra Talentu i Kariery"

72

PO KL

41

IX

9.1.2

72

PO KL

40

IX

9.4

6
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty
"Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepsz
inwestycj w edukacj"

PO KL

39

IX

Dziaanie/Poddziaanie
nazwa projektu

PO KL

38

PO KL

37

PO KL

36

PO KL

35

PO KL

34

PO KL

PO KL

lp

Plan i wykonanie wydatkw na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 - 2013 za 2010 rok.

19

85395 rozdzia

VI

6.3

66

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu


aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich
"Projekty konkursowe MJWPU"

85395

IX

9.1.2

73

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o


utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic
w jakoci usug edukacyjnych "Wyrwnanie szans
edukacyjnych uczniw poprzez dodatkowe zajcia
rozwijajce kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces"

2010

85332

85,

86

OR

2010

75018

75095

Pomoc techniczna PO KL - WUP

85,

86

SR

85,

86

KM

suma roku 2010

2010

75018

2010

75018

Pomoc techniczna PO KL - MJWPU

86

2010

PO KL
PO KL

86

PO KL

85,

PO KL

PO KL

85,

wydatki czne
kol. 11+19

10

kwalifikowane ogem
kol. 12+14

11

w tym
UE

12

w tym:

patnoci UE

Publiczny Wkad
Krajowy
kol. 15+16+18

budet Woj. Maz.

budet pastwa

13

14

15

16

17

inne

18

92.90%

92.90%

92.90%

92.90%

plan

431,639.00

431,639.00

0.00

0.00

431,639.00

431,639.00

431,639.00

wykonanie
% wyk

381,365.91
88.35%

381,365.91
88.35%

0.00
0.00%

0.00
0.00%

381,365.91
88.35%

381,365.91
88.35%

381,365.91
88.35%

plan

5,707,000.00

5,707,000.00

4,850,950.00

4,850,950.00

856,050.00

171,210.00

684,840.00

684,840.00

wykonanie

4,958,219.23

4,958,219.23

4,214,486.35

4,214,486.35

743,732.88

148,746.57

594,986.31

594,986.31

86.88%

86.88%

86.88%

86.88%

86.88%

86.88%

86.88%

86.88%

plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk

26,383,592
25,364,222.62
96.14
15,970,142.00
15,868,630.61
99.36%
2,739,706.00
2,653,463.10
96.85%
3,592,003.00
3,156,701.63
87.88%
4,073,741.00
3,683,312.88
90.42%
8,000.00
2,114.40
26.43%

26,383,592
25,364,222.62
96.14
15,970,142.00
15,868,630.61
99.36%
2,739,706.00
2,653,463.10
96.85%
3,592,003.00
3,156,701.63
87.88%
4,073,741.00
3,683,312.88
90.42%
8,000.00
2,114.40
26.43%

22,425,370
21,559,587.51
96.14
13,574,620.00
13,488,334.95
99.36%
2,328,750.00
2,255,443.53
96.85%
3,053,200.00
2,683,195.86
87.88%
3,462,000.00
3,130,815.93
90.43%
6,800.00
1,797.24
26.43%

22,425,370
21,559,587.51
96.14
13,574,620.00
13,488,334.95
99.36%
2,328,750.00
2,255,443.53
96.85%
3,053,200.00
2,683,195.86
87.88%
3,462,000.00
3,130,815.93
90.43%
6,800.00
1,797.24
26.43%

3,958,222
3,804,635.11
96.12
2,395,522.00
2,380,295.66
99.36%
410,956.00
398,019.57
96.85%
538,803.00
473,505.77
87.88%
611,741.00
552,496.95
90.32%
1,200.00
317.16
26.43%

3,418,222
3,301,082.50
96.57
2,395,522.00
2,380,295.66
99.36%
410,956.00
398,019.57
96.85%
538,803.00
473,505.77
87.88%
71,741.00
48,944.34
68.22%
1,200.00
317.16
26.43%

540,000
503,552.61
93.25

540,000
503,552.61
93.25

540,000.00
503,552.61
93.25%

540,000.00
503,552.61
93.25%

plan
wykonanie
% wyk

115,015,672
100,498,195.40
87.38%

115,015,672
100,498,195.40
87.38%

52,274,567
46,715,821.85
89.37%

52,274,567
46,715,821.85
89.37%

62,741,105
53,782,373.55
85.72%

3,918,105
3,644,753.95
93.02%

58,823,000
50,137,619.60
85.23%

58,823,000
50,137,619.60
85.23%

Strona 4 z 8

niekwalifikowane

w tym:
dotacja celowa

92.90%

% wyk

Pomoc Techniczna PO KL

w tym:
plan
wykonanie
% wyk

% wyk

92605

klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych

okres
realizacji

dziaanie/
poddziaanie

65
5

2010

priorytet

PO KL program

6.1.2
4

2009

52

VI
3

2010

51

Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy


w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej
6 "Studia podyplomowe
osb bezrobotnych w regionie
dla pracownikw publicznych sub zatrudnienia"

PO KL

50
1

Dziaanie/Poddziaanie
nazwa projektu

PO KL

lp

Plan i wykonanie wydatkw na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 - 2013 za 2010 rok.

19

92.90%

0
0.00
-

0
0.00
-

0
0
-

0
0
-

priorytet

dziaanie/
poddziaanie

klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych

rozdzia

program

Dziaanie/Poddziaanie
nazwa projektu

okres
realizacji

lp

Plan i wykonanie wydatkw na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 - 2013 za 2010 rok.

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Moja firma - moja przyszo"
Strona 5 z 8

15011
15011
15011
15011
15011
15011

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Wasna dziaalno - za firm
z WUP"

15011

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Wasna Firma - Twoj Szans"

wykonanie

15011

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Przedsibiorczo szans dla
kobiet"

wykonanie

wykonanie

15011

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci V"

wykonanie

wykonanie

15011

2010
2010
2010
2010
2010

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci
IV"

wykonanie

wykonanie

15011

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci III"

wykonanie

wykonanie

15011

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Pocka Szkoa Maej
Przedsibiorczoci V"

wykonanie

wykonanie

15011

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Pocka Szkoa Maej
Przedsibiorczoci IV"

plan

wykonanie

15011

6.2

68

20

wykonanie

15011

6.2

68

wykonanie

wykonanie

15011

6.2

68

2010

6.2

68

2010

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Pocka Szkoa Maej
Przedsibiorczoci III"

2010

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Wasna Firma z Europejskim
Funduszem Spoecznym"

2010

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Czas na biznes III"

2010

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Czas na biznes II"

2010

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Czas na biznes"

2010

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Wasny biznes"

2010

VI

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Projekty konkursowe MJWPU"

2010

VI

6.2

68

2010

VI

6.2

realizator projektu / IP
II

plan
wykonanie
% wyk

2010

16

PO KL

15

PO KL

14

PO KL

13

PO KL

12

PO KL

11

PO KL

10

PO KL

PO KL

VI

PO KL

VI

PO KL

VI

PO KL

VI

PO KL

VI

PO KL

VI

PO KL

VI

PO KL

PO KL

Program Operacyjny Kapita Ludzki

plan
wykonanie
% wyk

% wyk.

Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych

plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

15011
15011
15011
15011
15013

rozdzia

Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw


"Projekty konkursowe MJWPU"

2010

VIII

8.2.2

64

Regionalne strategie innowacji "Podniesienie


kompetencji kadr Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa Mazowieckiego odpowiedzialnych
za implementacj RSI - budowa profesjonalnych
kadr regionu Mazowsza"

2010

Regionalne strategie innowacji "Opracowanie


koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci
Orodkw Doradczo-Informacyjnych w zakresie
innowacji"

2010

64

Regionalne strategie innowacji "Budowa systemu


monitoringu i podstaw ewaluacji wdraania
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"

% wyk
plan

% wyk
plan
wykonanie
% wyk

Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych
Wojewdzki Urzd
Pracy
Mazowieckie Biuro
Planowania
Regionalnego

71095

wykonanie

SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego

71095

wykonanie

plan

SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego

% wyk

SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego

plan
wykonanie
% wyk

Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych

wykonanie

plan

% wyk

75018

plan
wykonanie
% wyk
75018

plan
wykonanie
% wyk

SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego

SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego

plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan

Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych

wykonanie

Wojewdzki Urzd
Pracy

plan
wykonanie
% wyk

9.1.1

73

IX

9.3

73

Upowszechnienie formalnego ksztacenia


ustawicznego "Projekty konkursowe MJWPU"

IX

9.3

73

Upowszechnienie formalnego ksztacenia


ustawicznego "Ksztacenie ustawiczne jako
ksztacenie powszechne"

IX

80104

IX

Strona 6 z 8

plan

wykonanie

Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechniania


edukacji przeszkolnej "Projekty konkursowe
MJWPU"

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty


"Projekty konkursowe MJWPU"

Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.

71095

74

72

plan

73095

8.2.1

9.4

Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.

75018

VIII

8.2.2

71003

2010

Regionalne strategie innowacji "Budowa systemu


monitoringu i podstaw ewaluacji wdraania
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"

VIII

plan

% wyk

64

64

Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk.

plan

8.2.2

8.2.2

wykonanie

plan

% wyk

VIII

VIII

wykonanie

% wyk.

plan

2010

64

wykonanie

15013

okres
realizacji
2010
2010
2010
2010
2010

Regionalne strategie innowacji "Opracowanie


koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci
Orodkw Doradczo-Informacyjnych w zakresie
innowacji"

2010

2010

2010

2010

klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych

dziaanie/
poddziaanie

priorytet

PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL

64

Regionalne strategie innowacji "Podniesienie


kompetencji kadr Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa Mazowieckiego odpowiedzialnych
za implementacj RSI - budowa profesjonalnych
kadr regionu Mazowsza"

wykonanie

80140

33

Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty


syetmowe "Trendy rozwojowe Mazowsza"

20
Wojewdzki Urzd
Pracy

80140

32

64

80146

31

8.2.2

62, 64

Wspieranie procesw adaptacyjnych i


modernizacyjnych w regionie "Samozatrudnienie
skutecznym sposobem na bezrobocie"

2010

30

8.2.2

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i


doradztwo dla przedsibiorstw "Projekty konkursowe
MJWPU"

realizator projektu / IP
II

wykonanie

2010

29

8.1.4

62, 64

plan
wykonanie
% wyk

wykonanie

2010

28

VIII

8.1.2

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Radomski biznes"

2010

27

PO KL

program

26

VIII

8.1.1
8.1.2
8.1.3

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Kierunek - Wasna Firma"

PO KL

25

VIII

6.2

68

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i


samozatrudnienia "Za firm z WUP"

PO KL

24

VIII

6.2

68

PO KL

23

VIII

PO KL

22

VI

PO KL

21

VI

6.2

PO KL

20

VI

6
Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i
samozatrudnienia "Moja firma - moja przyszo"

PO KL

19

5
68

PO KL

18

4
6.2

Dziaanie/Poddziaanie
nazwa projektu

PO KL

17

3
VI

PO KL

PO KL

1
16

PO KL

lp

Plan i wykonanie wydatkw na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 - 2013 za 2010 rok.

Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych

% wyk
Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych

rozdzia
80146
80146

okres
realizacji

80195
80195
80195

2010

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


"Projekty konkursowe MJWPU"

2010

VII

VII

VII

7.3

69, 71

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji


"Projekty konkursowe MJWPU"

VII

7.1.1
7.1.2

69, 71

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji


"Projekty konkursowe MJWPU"

2010

85395

VII

7.1.3

65

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji


spoecznej - projekty systemowe "Razem dla
Mazowsza - Edukacja w dziaaniu"

2010

85395

wykonanie

IX

Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie


uzdolnionych "Regionalny program stypendialny
dla uczniw szczeglnie uzdolnionych na rok
szkolny 2009/2010"

2010

85395

wykonanie

Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie


uzdolnionych "Regionalny program stypendialny
dla uczniw szczeglnie uzdolnionych na rok
szkolny 2010/2011"

2010

plan

IX

Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na


regionalnym rynku pracy "Poprawa dostpu do
zatrudnienia oraz wspierania aktywnosci
zawodowej w regionie - projekty konkursowe"

Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na


regionalnym rynku pracy "Mazowieckie
Obserwatorium Rynku Pracy"
Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy "Mazowieckie
Obserwatorium Rynku Pracy II"

VI

VI

VI

66, 69,
7.2.1 71, 65,
70

Wsparcie ekonomii spoecznej "Powrt kobiet na


rynek pracy"

2010

85295

2010

85295

73

6.1.1 66,

6.1.1

6.1.1

6.1.2

69

65

65

65

Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy


w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej
osb bezrobotnych w regionie "Studia podyplomowe
dla pracownikw publicznych sub zatrudnienia"
Strona 7 z 8

% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan

% wyk
plan

% wyk
plan
85395

9.1.3

73

wykonanie
% wyk

Wojewdzki Urzd
Pracy

Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych
Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych
Wojewdzki Urzd
Pracy
Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych
Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych
Mazowieckie
Centrum Polityki
Spoecznej
DEPiS - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
DEPiS - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego

plan
85395

9.1.3

85295

Aktywizacja zowodowa i spoeczna osb zagroonych


wykluczeniem spoecznym "Projekty konkursowe
MJWPU"

2010

66, 69,
7.2.1
71, 65,
7.2.2
70

wykonanie

wykonanie

Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk
plan

85395

VI

73

wykonanie

85395

IX

9.5

Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych

% wyk
80195

PO KL
PO KL
PO KL

wykonanie

% wyk
plan

Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa


zawodowego "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencja - Potrzeby"

wykonanie

Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk
plan

85395

50

plan
wykonanie

2010

49

73

Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych

% wyk

2010

48

9.2

DEPiS - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
/MSCDN

plan
wykonanie

2010

47

Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa


zawodowego "Projekty konkursowe MJWPU"

73

% wyk

2010

46

9.2

plan

PO KL

45

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o


utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie
rnic w jakoci usug edukacyjnych "Projekty
konkursowe MJWPU"

73

wykonanie

Wojewdzki Urzd
Pracy

% wyk

PO KL

44

9.1.2

wykonanie

PO KL

43

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o


utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie
rnic w jakoci usug edukacyjnych "Mazowieckie
Centra Talentu i Kariery"

72

20

PO KL

42

72

9
plan

PO KL

41

9.1.2

realizator projektu / IP
II

PO KL

40

9.4

plan
wykonanie
% wyk

PO KL

39

IX

PO KL

38

IX

PO KL

37

IX

PO KL

36

IX

PO KL

35

IX

PO KL

34

6
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty
"Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepsz
inwestycj w edukacj"

2010

klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych

2010

dziaanie/
poddziaanie

2010

priorytet
3

Dziaanie/Poddziaanie
nazwa projektu

2010

program
2
PO KL

PO KL

lp

Plan i wykonanie wydatkw na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 - 2013 za 2010 rok.

wykonanie

Wojewdzki Urzd
Pracy

85395 rozdzia

VI

6.3

66

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu


aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich
"Projekty konkursowe MJWPU"

85395

IX

9.1.2

73

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o


utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic
w jakoci usug edukacyjnych "Wyrwnanie szans
edukacyjnych uczniw poprzez dodatkowe zajcia
rozwijajce kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces"

PO KL

2010

75095

PO KL

Pomoc techniczna PO KL - WUP

2010

85332

85,

86

OR

2010

75018

85,

86

SR

2010

75018

85,

86

KM

2010

75018

86

PO KL

85,

PO KL

PO KL

Pomoc techniczna PO KL - MJWPU

86

suma roku 2010

Strona 8 z 8

Wojewdzki Urzd
20
Pracy

plan
wykonanie
% wyk

wykonanie
% wyk

85,

realizator projektu / IP
II

plan

Pomoc Techniczna PO KL

plan
wykonanie
% wyk

% wyk

92605

klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych

okres
realizacji

dziaanie/
poddziaanie

65
5

2010

priorytet

PO KL program

6.1.2
4

2009

52

VI
3

2010

51

Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy


w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej
6 "Studia podyplomowe
osb bezrobotnych w regionie
dla pracownikw publicznych sub zatrudnienia"

PO KL

50
1

Dziaanie/Poddziaanie
nazwa projektu

PO KL

lp

Plan i wykonanie wydatkw na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 - 2013 za 2010 rok.

plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk

plan
wykonanie
% wyk

Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych

DEPiS - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego

Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych
Wojewdzki Urzd
Pracy
OR

SR

KM