Vous êtes sur la page 1sur 2

Zmiany w planie dochodw Budetu Powiatu Ostrockiego na 2010 rok

Dokadno / kolejno dzia-rozdz-par

Tabela Nr 1

do uchway nr XLIII/208/2010

Rady Powiatu w Ostroce


z dnia 27 kwietnia 2010 r.

dochody w z zmniejszenia 17 536 245,00 2 659 126,00 200 944,00 47 074,00 0,00 zwikszenia 24 280 145,00 2 673 026,00 202 344,00 48 474,00 1 400,00

Razem: dochody biece 801 80130 0750

2007

2888

80195 2007

2888

853 85333 2007

2888

85395 2007

2888

Owiata i wychowanie Szkoy zawodwe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charak Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw) Pozostaa dziaalno Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw) Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Powiatowe urzdy pracy Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw) Pozostaa dziaalno Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw) Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

0,00

47 074,00

47 074,00

0,00

153 870,00 0,00

153 870,00 153 870,00

153 870,00

0,00

2 458 182,00 76 444,00 0,00

2 470 682,00 88 944,00 88 944,00

76 444,00

0,00

2 381 738,00 0,00

2 381 738,00 2 381 738,00

2 381 738,00

0,00

dochody majtkowe 600 60014 6207

14 877 119,00 14 877 119,00 14 877 119,00 0,00

21 607 119,00 21 607 119,00 21 607 119,00 14 877 119,00

Strona 1 z 2

Zmiany w planie dochodw Budetu Powiatu Ostrockiego na 2010 rok


Dokadno / kolejno dzia-rozdz-par

Tabela Nr 1

do uchway nr XLIII/208/2010

Rady Powiatu w Ostroce


z dnia 27 kwietnia 2010 r.

dochody w z zmniejszenia Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana przez jedn. samorzdu ter. od innej jednostki samorzdu ter. bdcej instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) 0,00 zwikszenia 6 730 000,00

6300

6648

14 877 119,00

0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Strona 2 z 2

Centres d'intérêt liés