Vous êtes sur la page 1sur 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLIII/198/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 kwietnia 2010 r.

DOCHODY BUD ETU GMINY RADGOSZCZ NA 2010 ROK ZMIANY


Dzia
1

Rozdzia
2

Nazwa
4

Plan przed zmian


5

Zmniejszenie
6

Zwikszenie
7

Plan po zmianach (5+6+7)


8

bie ce
801 Owiata i wychowanie w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoy podstawowe w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach bud etu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach bud etu rodkw europejskich Pomoc spoeczna w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 Pozostaa dziaalno w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2023 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pastwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 271 180,00 76 380,00 107 280,00 76 380,00 -64 923,00 -64 923,00 -64 923,00 -64 923,00 64 923,00 64 923,00 64 923,00 64 923,00 271 180,00 76 380,00 107 280,00 76 380,00

0,00

0,00

64 923,00

64 923,00

2008

64 923,00

-64 923,00

0,00

0,00

852

3 383 248,00 105 000,00 216 713,00 105 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00

3 416 248,00 138 000,00 249 713,00 138 000,00

105 000,00

0,00

33 000,00

138 000,00

bie ce razem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

17 873 888,00
181 380,00

-64 923,00
-64 923,00

97 923,00
97 923,00

17 906 888,00
214 380,00

majtkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach bud etu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach bud etu rodkw europejskich 3 320 067,00 320 067,00 3 320 067,00 320 067,00 -320 067,00 -320 067,00 -320 067,00 -320 067,00 320 067,00 320 067,00 320 067,00 320 067,00 3 320 067,00 320 067,00 3 320 067,00 320 067,00

0,00

0,00

320 067,00

320 067,00

6208

320 067,00

-320 067,00

0,00

0,00

majtkowe razem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 541 446,00
320 067,00

-320 067,00
-320 067,00

320 067,00
320 067,00

5 541 446,00
320 067,00

Ogem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

23 415 334,00
501 447,00

-384 990,00
-384 990,00

417 990,00
417 990,00

23 448 334,00
534 447,00

Centres d'intérêt liés