Vous êtes sur la page 1sur 4

Zacznik nr 4

do Uchway Rady Powiatu Nr XXXVIII/278/10


z dnia 29 stycznia 2010r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzenia unijnego
w tym:

Planowane wydatki
2010 r.

Lp.

Projekt

Wydatki
Kategoria
Klasyfikacja w okresie realizacji
interwencji funduszy (dzia, rozdzia, Projektu (cakowita
strukturalnych
paragraf)
warto Projektu)
(6+7)

Wydatki majtkowe razem:

z tego:
rodki
z budetu
krajowego

rodki z budetu krajowego**


rodki
z budetu UE

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:


Wydatki razem (9+13)

Wydatki razem
(10+11+12)

poyczki
i kredyty

obligacje

pozostae**

z tego, rda finansowania:


Wydatki razem
(14+15+16+17)

poyczki na
prefinansowanie z
budetu pastwa

poyczki
i kredyty

obligacje

pozostae

10

11

12

13

14

15

16

17

52,432,250.83

13,108,062.70

39,324,188.13

22,489,314.61

5,622,328.66

2,147,143.27

0.00

3,475,185.39

16,866,985.95

0.00

0.00

0.00

16,866,985.95

Program:Regionalny Program
Operacyjny Wojewdztwa dzkiego
na lata 2007-2013

Priorytet: Inrastruktura transportowa


Dziaanie:I.1 Drogi
1.1

Nazwa projektu: Wzmocnienie roli


Szlaku Bursztynowego i innych
szlakw tematycznych w
zintegrowanym produkcie
turystycznym wojewdztwa dzkiego
600
60095

Razem wydatki:
23
24
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.

43,594,468.65
41,237,763.73
2,356,704.92
0.00
19,563,243.51
22,116,727.16
1,914,497.98

10,898,617.16
10,309,440.93
589,176.23
0.00
4,890,810.88
5,529,181.79
478,624.49

32,695,851.49
30,928,322.80
1,767,528.69
0.00
14,672,432.63
16,587,545.37
1,435,873.49

19,563,243.51

4,890,810.88

2,147,143.27

0.00

2,743,667.61

14,672,432.63

0.00

0.00

0.00

14,672,432.63

19,563,243.51

4,890,810.88

2,147,143.27

0.00

2,743,667.61

14,672,432.63

0.00

0.00

0.00

14,672,432.63

3,254,189.40
611,207.42
1,123,490.88
717,757.55
801,733.55

813,547.35
152,801.85
280,872.72
179,439.39
200,433.39

2,440,642.05
458,405.57
842,618.16
538,318.16
601,300.16

1,123,490.88

280,872.72

0.00

0.00

280,872.72

842,618.16

0.00

0.00

0.00

842,618.16

1,123,490.88

280,872.72

0.00

0.00

280,872.72

842,618.16

0.00

0.00

0.00

842,618.16

Program:Regionalny Program
Operacyjny Wojewdztwa dzkiego
na lata 2007-2013

Priorytet:III Gospodarka
innowacyjno, przedsibiorczo
Dziaanie:III.5 Infrastruktura turystyczno rekreacyjna
1.2
Nazwa projektu: Wzmocnienie roli
Szlaku Bursztynowego i innych
szlakw tematycznych w
zintegrowanym produkcie
turystycznym wojewdztwa dzkiego
Razem wydatki:
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.

57

630
63095

Zacznik nr 4
do Uchway Rady Powiatu Nr XXXVIII/278/10
z dnia 29 stycznia 2010r.
Program:Regionalny Program
Operacyjny Wojewdztwa dzkiego
na lata 2007-2013
Priorytet:V Infrastruktura spoeczna
Dziaanie:V.4 Infrastruktura kultury

1.3 Nazwa projektu: Wzmocnienie roli


Szlaku Bursztynowego i innych
szlakw tematycznych w
zintegrowanym produkcie
turystycznym wojewdztwa dzkiego
Razem wydatki:

921

58

2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Wydatki biece razem:

92195

5,583,592.78

1,395,898.19

4,187,694.59

57,643.85
1,298,621.98
1,802,580.22
1,731,413.40
693,333.33
4,662,515.50

14,410.96
324,655.49
450,645.06
432,853.35
173,333.33
1,021,851.94

43,232.89
973,966.49
1,351,935.16
1,298,560.05
520,000.00
3,640,663.56

1,802,580.22

450,645.06

0.00

0.00

450,645.06

1,351,935.16

0.00

0.00

0.00

1,351,935.16

1,802,580.22

450,645.06

0.00

0.00

450,645.06

1,351,935.16

0.00

0.00

0.00

1,351,935.16

2,182,643.39
2,059,551.21
123,092.18
1,423,886.45
259,378.48
259,378.47
239,999.99

545,660.85
514,887.80
30,773.05
355,971.61
64,844.62
64,844.62
60,000.00

1,636,982.54
1,544,663.41
92,319.13
1,067,914.84
194,533.86
194,533.85
179,999.99

259,378.48

64,844.62

0.00

0.00

64,844.62

194,533.86

0.00

0.00

0.00

194,533.86

259,378.48

64,844.62

0.00

0.00

64,844.62

194,533.86

0.00

0.00

0.00

194,533.86

806,877.69
228,792.65
209,842.52
112,242.52
256,000.00

201,719.42
57,198.16
52,460.63
28,060.63
64,000.00

605,158.27
171,594.49
157,381.89
84,181.89
192,000.00

209,842.52

52,460.63

0.00

0.00

52,460.63

157,381.89

0.00

0.00

0.00

157,381.89

209,842.52

52,460.63

0.00

0.00

52,460.63

157,381.89

0.00

0.00

0.00

157,381.89

1,134,415.50

220,920.29

0.00

0.00

220,920.29

913,495.21

0.00

0.00

0.00

913,495.21

Program:Regionalny Program
Operacyjny Wojewdztwa dzkiego
na lata 2007-2013

Priorytet: Inrastruktura transportowa


Dziaanie:I.1 Drogi
2.1

Nazwa projektu: Wzmocnienie roli


Szlaku Bursztynowego i innych
szlakw tematycznych w
zintegrowanym produkcie
turystycznym wojewdztwa dzkiego
600
60095

Razem wydatki:
23
24
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Program:Regionalny Program
Operacyjny Wojewdztwa dzkiego
na lata 2007-2013

Priorytet:III Gospodarka
innowacyjno, przedsibiorczo
Dziaanie:III.5 Infrastruktura turystyczno rekreacyjna
2.2
Nazwa projektu: Wzmocnienie roli
Szlaku Bursztynowego i innych
szlakw tematycznych w
zintegrowanym produkcie
turystycznym wojewdztwa dzkiego
Razem wydatki:
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.

57

630
63095

Zacznik nr 4
do Uchway Rady Powiatu Nr XXXVIII/278/10
z dnia 29 stycznia 2010r.
Program:Regionalny Program
Operacyjny Wojewdztwa dzkiego
na lata 2007-2013
Priorytet:V Infrastruktura spoeczna
Dziaanie:V.4 Infrastruktura kultury

2.3 Nazwa projektu: Wzmocnienie roli


Szlaku Bursztynowego i innych
szlakw tematycznych w
zintegrowanym produkcie
turystycznym wojewdztwa dzkiego
Razem wydatki:

58

921

92195

2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.

353,809.02

88,452.25

265,356.77

41,159.00

10,289.75

0.00

0.00

10,289.75

30,869.25

0.00

0.00

0.00

30,869.25

0.00
231,491.02
41,159.00
41,159.00
40,000.00

0.00
57,872.75
10,289.75
10,289.75
10,000.00

0.00
173,618.27
30,869.25
30,869.25
30,000.00

41,159.00

10,289.75

0.00

0.00

10,289.75

30,869.25

0.00

0.00

0.00

30,869.25

Program: "Uczenie si przez cae


ycie"-COMENIUS"
Priorytet
Dziaanie: Parterski proejtk szk
2.4 Nazwa projektu:"Gwiazdy Europy:
kraje, ludzie i projekty"
801
Razem wydatki:
2008 r.
2009 r.
2010 r.

80120

79,056.00

0.00

79,056.00

4,311.20

0.00

0.00

0.00

0.00

4,311.20

0.00

0.00

0.00

4,311.20

63,244.80
11,500.00
4,311.20

0.00
0.00
0.00

63,244.80
11,500.00
4,311.20

4,311.20

0.00

0.00

0.00

0.00

4,311.20

0.00

0.00

0.00

4,311.20

406,180.00

60,927.00

345,253.00

203,125.00

30,468.75

0.00

0.00

30,468.75

172,656.25

0.00

0.00

0.00

172,656.25

119,000.00
203,125.00
84,055.00

17,850.00
30,468.75
12,608.25

101,150.00
172,656.25
71,446.75

203,125.00

30,468.75

0.00

0.00

30,468.75

172,656.25

0.00

0.00

0.00

172,656.25

Program: Program Operacyjny Kapita


Ludzki
Priorytet: IX. Rozwj wyksztacenia i
kompetencji w regionach

Dziaanie: IX.1. Wyrwnywanie szans


edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakoci usug edukacyjnych
2.5 wiadczonych w systemie owiaty

Nazwa projektu:"Wrd nas rosn


nowi Kopernicy"

Razem wydatki:
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Program:

75

801

80195

Priorytet:V. Opieka zdrowotna i opieka


nad dzieckiem Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
Dziaanie:
2.6
Nazwa projektu: "Podwyszenie
standarw leczenia dzieci i pobytu
matki i dziecka w Szpitalu w Wieluniu"
851
Razem wydatki:
2009 r.
2010 r.
2011 r.

76

85111

401,197.00
130,875.00
200,604.50
69,717.50

60,179.56
19,631.25
30,090.68
10,457.63

341,017.44
111,243.75
170,513.82
59,259.87

200,604.50

30,090.68

0.00

0.00

30,090.68

170,513.82

0.00

0.00

0.00

170,513.82

200,604.50

30,090.68

0.00

0.00

30,090.68

170,513.82

0.00

0.00

0.00

170,513.82

Zacznik nr 4
do Uchway Rady Powiatu Nr XXXVIII/278/10
z dnia 29 stycznia 2010r.
Program: Program Operacyjny Kapita
Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszytskich

Dziaanie: 6.1 Poprawa dostpu do


zatrudnienia oraz wspieranie
2.7 aktywnoci zawodowej w regionie
Nazwa projektu:"Chcemy pomc
bezrobotnym"
Razem wydatki:
2008 r.
2009 r.
2010 r.
Ogem (1+2)

853
85333

65

432,752.40
50,750.00
166,007.60
215,994.80

64,912.86
7,612.50
24,534.50
32,765.86

367,839.54
43,137.50
141,473.10
183,228.94

215,994.80

215,994.80

57,094,766.33

14,129,914.64

42,964,851.69

23,623,730.11

32,765.86

0.00

0.00

32,765.86

0.00

0.00

5,843,248.95

2,147,143.27

0.00

32,765.86

183,228.94

0.00

0.00

0.00

32,765.86

183,228.94

0.00

0.00

0.00

183,228.94

3,696,105.68

17,780,481.16

0.00

0.00

0.00

17,780,481.16

Wykazane w projekcie 2.7 "Chcemy pomc bezrobotnym" rodki z budetu krajowego stanowi wkad wasny w wysokoci 15% kosztw projektu pochodzcy z Funduszu Pracy.
* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

183,228.94