Vous êtes sur la page 1sur 2

ORARI I MËSIMEVE 2022-2023

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte


KLASAT 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
27 24 35 35 22 22 F1 37 36 24 24 22 22 38 3 3 36 22 22 27 24 37 6 6 27 35 38 22 22 8 8
A
28 28 F1 6 6 15 21 15 15 38 38 27 27 26 26 17 17 20 20 28 28 36 34 34 27 12 12 36 15
B
35 35 38 38 12 36 F1 28 35 35 18 18 12 28 6 6 4 F1 26 26 21 13 F1 4 13 13 18 18 28
C
36 2712 2712 26 26 38 28 38 18 18 F1 F1 6 6 28 2712 7 7 18 18 28 28 7 7 3012 36 F1 21 3012
D
12 13 7 7 36 11 18 F1 26 26 11 12 13 F1 18 18 4 4 6 6 18 21 13 36 F1 11 11 7 7
E
7 7 18 18 38 F1 6 6 11 13 13 21 36 26 26 4 4 F1 13 7 7 12 12 11 11 F1 38 18 18
10 F

21 21 22 22 24 24 22 37 35 35 36 22 F4 11 11 22 22 17 17 35 11 11 22 22 37 37 24 24 30 30
A
15 15 11 11 4 4 F2 20 16 16 14 30 F2 30 30 14 15 15 F2 34 1 1 11 11 31 17 17 20 20
B
10 10 21 21 3927 3927 15 15 17 17 F2 34 20 20 1 1 F2 14 14 16 16 10 10 15 15 F2 3927 35 31
C
29 29 17 17 20 F2 3016 30 16 14 14 34 F2 10 10 2 2 26 26 F2 10 4 4 31 2716 2716 29 29 20 20
D
18 18 4 4 10 27 20 20 27 10 16 16 18 18 14 14 10 10 2 2 27 34 7 31 17 17 26 26
E
20 20 29 29 14 14 2 2 29 29 10 10 F2 16 F2 34 10 34 34 27 27 17 17 F2 10 26 26 31 27
11 F

22 22 24 24 35 35 34 3 3 22 22 34 22 22 35 34 24 24 27 Tik… Tik
37 37 22 22 F2 22 22 3 3
A
27 8 9 9 F2 9 27 27 8 29 29 16 16 29 29 F2 8
B Fizike 26 Fizike 26, Psikol 38,14 Histori Psikol 9 Ed karriere 6
9 F1 8 8 8 8 27 12 15 15 9 27 9 F1 8 15
C Soc Psikol 14 Kimi Gjeografi Biologji 7,20 F1 Biologji 7,20
8 161339 161339
F4 F4 F4 161339
24 24 161339 161339
8 8 161339
8 24 24
D 21,38,9 Tekno Gjeografi 21,6 Kimi Teknologji 31 Mat 29
15 15 13 13 F3 F3 9 9 8 8 15 15 12 12 11 13
E Tik 36 Tekno Ed karriere 6,21 Tik 9
28 28 29 12 F1 13 Histori 13 28 9 9 29 13 F1 9 F1
12 F 12 28
henim : 12 A per diskutim Lista e mesuesve:
1.    Entela Kuruni F1. Arjan Moza 11.  Eneida Brati 21.   Vasilika Karapanço 31.     Tatjana Xhihani
2.     Mihal Demko F2. Romi - Estela 12.  Entela Macka 22.     Milda Papa 32.      Erjols Haxhillari
3.      F3. Olsi -Estela 13.  Eva Kane 23.      Mimoza Shahu 34.      Anisa Kallanxhi
4.     Antonela Tako F4. Olsi- Romi 14.  Glajdiona Minaj 24.      Petrika Naska 35.      Entela Prifti
5.     Arjan Kostani 15.  Leonidha Fuqi 25.      Romeo Xinxifi 36.      Enkeleida Qazimi
6.     Aurel Prifti 16.  Lindita Ermeni 26.      Rozeta Mecaj 37. Mirela Jaupi
7.     Aurela Begolli 17.  Mariela Gambeta 27.      Sonila Spaho 38 Doriana Çifligu
8.     Besnik Caka 18. Vinjola Rota 28.      Erjona Pambuku 39. Gjuhe frenge
9.     Dorina Zerelli 19.  Estela Josifi 29.     Florian Adillari
10. Eljona Lupe 20 Majlinda Sidheri 30. Anxhela Pashko
emte
5 6 7
35 35
F1 F1
28 36
4 4
38 38
36 11

14 14
21 21
34 34
10 3016

27 F2 F2
7 16

27 27
8
F2
15 12
9 9

8 8
29 29

Vous aimerez peut-être aussi