Vous êtes sur la page 1sur 3

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GRZE z dnia 27 lutego 2011 r.

o wynikach wyborw ponownych do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzaskim przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Grze podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborwponownych do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzaskim przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r. CZ I. Dane oglne 1. Wybory zarzdzono w 2 okrgach wyborczych. 2. Wybierano 2 radnych spord 8 kandydatw zgoszonych na 8 listach kandydatw przez 6 komitetw wyborczych. 3. Gosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie. 4. Liczba osb uprawnionych do gosowania wyniosa 926. 5. Liczba wyborcw, ktrym wydano karty do gosowania wyniosa 306. 6. Liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w wyborach) wyniosa czyli frekwencja wyborcza wyniosa 306, 33,05% 7. Wybrano 2 radnych. CZ II. Wyniki wyborw Rozdzia 1. Okrg wyborczy nr 2 1. Liczba wybieranych radnych wyniosa 1. 2. Wybory odbyy si. 3. Gosowanie przeprowadzono. 4. Liczba osb uprawnionych do gosowania wyniosa 534. 5. Liczba wyborcw, ktrym wydano karty do gosowania wyniosa 154. 6. Liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w wyborach) wyniosa czyli frekwencja wyborcza wyniosa 154, 28,84%
Id: FOELJ-WXYIS-XVMXI-OYSFE-QZLGG. Podpisany Strona 1

7. Liczba gosw niewanych wyniosa co stanowi 0,65% oglnej liczby gosw. 1, 8. Liczba gosw wanych wyniosa co stanowi 99,35% oglnej liczby gosw. 153, 9. Na poszczeglne listy kandydatw i kandydatw z tych list oddano nastpujc liczb gosw: 1) lista nr 13 KWW DOBRY RADNY 25 a) WAACH ANNA BARBARA 25 2) lista nr 15 KWW DALEJ NIEZALENI 23 a) BRODZIK ANDRZEJ JZEF 23 3) lista nr 16 KWW WSPLNA GMINA NOWOGRD 96 a) SAWICKI TOMASZ ADAM 96 4) lista nr 18 KWW ODNOWA 9 a) SZEWCZYK MACIEJ 9 10. 1) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA NOWOGRD: a) SAWICKI TOMASZ ADAM; 11. W okrgu wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Okrg wyborczy nr 3 1. Liczba wybieranych radnych wyniosa 1. 2. Wybory odbyy si. 3. Gosowanie przeprowadzono. 4. Liczba osb uprawnionych do gosowania wyniosa 392. 5. Liczba wyborcw, ktrym wydano karty do gosowania wyniosa 152. 6. Liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w wyborach) wyniosa czyli frekwencja wyborcza wyniosa 152, 38,78% 7. Liczba gosw niewanych wyniosa co stanowi 0,00% oglnej liczby gosw.
Id: FOELJ-WXYIS-XVMXI-OYSFE-QZLGG. Podpisany Strona 2

0, 8. Liczba gosw wanych wyniosa co stanowi 100,00% oglnej liczby gosw. 152, 9. Na poszczeglne listy kandydatw i kandydatw z tych list oddano nastpujc liczb gosw: 1) lista nr 12 KWW A. BAWOWICZ 32 a) TOMASZEWSKI STANISAW 32 2) lista nr 14 KWW NORMALNO 66 a) NOGA KRZYSZTOF TOMASZ 66 3) lista nr 16 KWW WSPLNA GMINA NOWOGRD 21 a) FABISIAK ALICJA IRENA 21 4) lista nr 18 KWW ODNOWA 33 a) KULCZYCKI GRZEGORZ 33 10. 1) z listy nr 14 KWW NORMALNO: a) NOGA KRZYSZTOF TOMASZ; 11. W okrgu wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Zielonej Grze Bogumi Hoszowski

Id: FOELJ-WXYIS-XVMXI-OYSFE-QZLGG. Podpisany

Strona 3