Vous êtes sur la page 1sur 8

Towarzystwo Alzackich Przyjaci Faluche z siedzib u Pani Sophie Champoiral ulica Etoile 4, SCHILTIGHEIM

7 Bankiet Europejskich Tradycji Studenckich


3 grudnia 2011

Tumaczenie: Tadeusz Hessel, 28.07.2011

Spis treci

I. II. III.

Prezentacja Faluche i Alzackiego Towarzystwo Przyjaci Faluche Opis Bankietu Europejskich Tradycji Studenckich Szczegy dotyczce tego wydarzenia

I. Prezentacja Faluche i Alzackiego Towarzystwa Przyjaci Faluche


1. La Faluche Faluche pojawia si w Alzacji w 1909. Zostaa ona sprowadzona przez studentw farmacji po kongresie studenckim w Nancy. Faluche bya obecna we Francji ju od 1888. W tamtych czasach Alzacja nie leaa w jej granicach dlatego bardzo wielu studentw w Strasburgu nosio j jako wyraz przywizania do idei jakie ucieleniaa Republika Francuska. Po Pierwszej Wojnie wiatowej i w midzywojniu Faluche powszechnie przyja si jako nakrycie gowy akw. wiadcz o tym liczne plakaty z tego okresu. Wida na nich t oto czapk studenck na afiszach reklamujcych rne zabawy studenckie, rajdy czy te marsze gsiego (tzw monme - synny zwyczaj francuskich studentw w 1941 Niemcy rozstrzelali grup takich studentw pod ukiem Triumfalnym w Paryu, jest tam tablica pamitkowa o tym wydarzeniu przyp. Tum.). Druga Wojna wiatowa oznacza pocztek dugiej i morderczej represji ycia studenckiego. Profesorowie z Alzacji i Lotaryngii wraz z swoimi uczniami udaj si na wygnanie do ClermontFerrand. Przebywaj tam a do listopada 1943 kiedy to pewna apanka zakoczya jedn z najwikszych wymian intelektualnych i kulturalnych w historii francuskiego szkolnictwa wyszego. Wydarzenia maja 1968 praktycznie zniszczyy tradycj faluche. Zostaa ona oceniona jako starowiecka i przejrzaa.. Sam zwyczaj zosta nastpnie odrzucony przez wikszo studentw. Przetrwaa tylko wrd adeptw medycyny i farmacji.

Dopiero w latach 90tych Faluche zacza pojawia si z powrotem na gowach akw wszystkich wydziaw. Powstaway i powstaj wok niej przerne stowarzyszenia studenckie ktre organizoway i organzuj wiele rnych spotka i wymian. 2. Towarzystwo Alzackich Przyjaci Faluche (TAPF) Zostao ono stworzone w listopadzie 2001 roku. Jest to stowarzyszenie ktre wpisuje si w tradycje ruchw ktre chc pamita jednoczenie o swoich dawnych tradycjach, ale nie tylko o nich. TAPF jest niezwykle wiadome korzyci jakie daje dla przyszoci kadego aka pielgnacja tyche zwyczajw przjan, pomoc i integracja. Dlatego te TAPF zajmuje si w duym stopniu promocj folkloru studenckiego oraz promowaniem noszenia francuskiej czapki studenckiej la Faluche - ktra istnieje od 1888. TAPF to organizacja ktra wybitnie zwraca uwag na kontakty midzynarodowe w tym momencie utrzymuje kontakty z Niemcami, Austriakami, Szwajcarami, Belgami, Luksemburczykami, Polakami jak i oczywicie ze studentami z innych regionw Francji.

Najwaniejszym celem TAPFu jest tworzenie okazji do kontaktw midzy studentami poszczeglnych wydziaw, miast i krajw. Dokonuje tego poprzez organizacj wielu rnych wydarze i spotka. Kady moe si dziki nim wzbogaci towarzysko i pozna inne kultury. W obecnym momencie, dziki zintegrowania si europejskiego systemu nauczania w zakresie szkolnictwa wyszego, otrzymane dziki TAPF kontakty mog uatwi studiowanie za granic studentom strasburskim. Takie midzynarodowe znajomoci pozwalaj na doskona integracj w ramach pobytu na zagranicznym uniwersytecie. Nie chodzi tu tylko o same kwestie administracyjne, naukowe, mieszkaniowe ale take rzecz jasna towarzyskie. TAPF jest wiadomym dynamicznego wkadu swoich czonkw w ycie Strasburga i jego Uniwersytetu. TAPF zadecydowa zatem, eby w ramach teje dziaalnoci zorganizowa Bankiet Europejskich Tradycji Studenckich. Ta historia, ten szczeglny region i postp integracji europejskiej razem wzite day studentom Strasburga impuls do stworzenia tego wydarzenia . W 2011 odbdzie si ju ono po raz 7.

II.

Opis Bankietu Europejskiego To wydarzenie daje moliwo studentom rnych krajw europejskich spotka si w

Strasburgu wok wsplnego stou i pieww. W ten sposb dokonuj si wymiana wielu dowiadcze, kultur i tradycji akowskich. Kady kraj posiada przecie swoje wasne zwyczaje. Bardzo czsto s one nieznane przez nawet przez najbliszych ssiadw. Wanie dlatego TAPF od 2005 organizuje co roku bankiet ktry ma na celu zapoznanie si akw europejskich midzy sob jak i dalsze utrzymanie przez nich znajomoci.

Dlaczego

to

spotkanie

okrelamy

mianem

europejskiego? Poniewa tworz si i nawizuj si przyjanie pomidzy obecnymi tutaj studentami z rnych krajw. Dziki nim powstaje trwaa midzynarodowa sie kontaktw na poziomie studenckim, kulturowym i zawodowym. Std chyba ju drodzy czytelnicy, nie dziwicie si dlaczego oto w Strasburgu odbywa sie takie spotkanie. Strasburg to miasto w kadym calu midzynarodowe, pooone na skrzyowaniu wielu krajw i gdzie znajduj sie siedziby wielu instancji europejskich jak i Paac Praw Czowieka. Ju 6 razy Strasburczycy przyjmowali u siebie t niesamowit mieszank midzynarodowych goci: Niemcw, Austriakw, Belgw, Hiszpanw, Francuzw, Wochw, Luksemburczykw i Szwajcarw. Imprezy te odbyway si pod honorowym patronatem Konsuli Generalnych Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Woch. Tego roku mamy nadziej kontynuowa t przygod i przyj jeszcze wicej studentw z rnych krajw.

Tego roku oczekujemy przyjazdu 14 rnych narodowoci na 7 ju Bankiet Europejski, ktry powinien odby si pod patronatem Francji. honorowym Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we

III.

Szczegy dotyczce tego wydarzenia

1. Konferencje i wystawa
Seria konferencji tumaczcych rne tradycje studenckie istniejce w Europie ma miejsce w sobotnie popoudnie. S one wygaszane rzecz jasna przez akw z poszczeglnych narodowoci. Mona take oglda mini-muzeum z rnymi czapkami, paszczami oraz innymi tradycyjnymi odzieniami studentw kolorowe europejskich. plansze S one o wypoyczane rnych od sympatyzujcych z nami kolekcjonerw. Wystawa to take opowiadajce zwyczajach akademikw na naszym kontynencie.

W poprzednich latach byo wywieszonych 6 plansz o zwyczajach zagranicznych i 6 o zwyczajach francuskiej faluche. Z powodu cigle zwikszajcego si rozmachu Bankietu tworzone s w tej chwili kolejne nowe plansze nie liczc paru dodatkowych poyczonych nam przez wsppracujce z nami organizacje studenckie. Dziki temu bdzie mona oglda bardzo bogat ekspozycj na temat folkloru studenckiego w rnych krajach Europy. Dodajmy tylko, e owa wystawa ju podrowaa po Francji i Belgii z okazji rnych spotka studenckich.

2. Przebieg Bankietu

Osoby wygaszajce konferencje najczciej przyjedaj do Strasburga ju w pitek wieczr najczciej z powodu pokonywanych odlegoci. Radzimy Wam osobicie zaplanowa pobyt na duszy okres ni sam weekend. W pitek wieczr jest organizowana rzecz jasna zabawa, ale nie wchodzi ona w skad opaty bankietu trzeba za ni zapaci osobno. Gocie pi w mieszkaniach czonkw TAPF co pozwala na lepsze poznanie si. Mona spa rzecz jasna w hotelu ale to wydatek na wasny rachunek :) Prawdziwy Bankiet zaczyna si w sobot. Okoo godziny 12 spotykamy si, by razem zje, bardzo czsto robimy to w studenckiej restauracji gdzie podaje si zimny lunch. W tym samym czasie uczestnicy maj dostp do wystawy. Okoo godziny 14 uczestnicy udaj si do sali wykadowej gdzie odbywa si wikszo konferencji na temat europejskich zwyczajw studenckich. Kada delegacja wybiera swojego prelegenta ktra wygosi prezentacj na temat swojego kraju. To sposb na poznanie w sposb powany a czsto zarazem mieszny zwyczajw innych akw. Po tyche wykadach wszyscy wracaj do mieszka, eby si przebra. Na waciwym Bankiecie obowizuje strj galowy, dla kobiet kostium lub suknia a dla mczyzn garnitur. O 19stej uczestnicy zbieraj si w sali gdzie odbywaj si dalsze uroczystoci. Tutaj, usadowiaj si wok przygotowanych stow i gdy tylko zasid odbywa si par przemwie, podzikowa, tradycyjnych pieni i wiele innych rytuaw. Okoo 22h30 uczestnicy wstaj od stow i mog rozpocz swoje rne tradycyjne tace. Po tyme dancingu nastpuj wesoa midzykulturowa zabawa.

...