Vous êtes sur la page 1sur 4

Bibliografia Literatura

1. Antoszewski A., Rynek, w: Leksykon politologii, Wyd. Alta 2, Wrocaw 1995


2.

Barwise P. ,Hammond K., Media, w przek. Starzomskiej M. , Wyd.Prszyski i Ska

3. Warszawa 2000 4. Dyba A. , Komunikacja 5. Castells M, Komunikacja marketingowa w Internecie w: B.Szymoniuk (red) marketingowa. Galaktyka Instrumenty i metody, nad Polskie Internetem, Wydawnictwo biznesem i

Ekonomiczne, Warszawa 2006 Internetu. .Refleksje spoeczestwem, Rebis, Pozna 2003 6. Kenny D., Marshall J.F., Marketing kontekstowy-prawdziwa rola Internetu, "Harvard Business Review On Marketing", Wyd.Helion, Gliwice 2006 7. Kolczyski M., Sztumski J. , Marketing polityczny.Ksztatowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowa, lsk sp. zo.o Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2000 8. Kotler Ph. , Marketing, analiza, planowanie, wdraanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994 9. Kotler Ph. , Marketing. Analiza, planowanie, wdraanie i kontrola, Gebethner i Ska. Warszawa 2004 10. Mruk H. Red , Podstawy marketingu, WAE Pozna 1996 11. Ociepka B. Wpyw nowych technologii na komunikowanie spoeczne w: (red) B.Dobek-Ostrowska, Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego, Wrocaw 1999 12. Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Krakw 2003 13. Porbski L.,Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, pastwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, AGH, Krakw 2001 14. Rutkowski I., Wrzosek W. Strategia marketingowa, PWE, Warszawa 1985 15. Stpiska A., Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 19902000, Wyd.Naukowe INPiD UAM Pozna 2004 16. Suek A. , Funkcje (i dysfunkcje) bada opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek Rzeczpospolitej Polskiej, w: E. Haas (red.), Rozumienie zmian spoecznych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001 17. Wellhofer E.S., Contradictions in Market Models of Politics: the Case of Party 81

Strategies and Voter Linkages, EJPR, vol.17 , 1990 18. Wiszniowski R., Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich, PWN Wrocaw 2000

Czasopisma
1. Konikowski J., ABC marketingu on-line.; INTERNET nr1/1999 2. Ulicka G., Wpyw marketingu politycznego na zmiany w yciu publicznym pastw demokratycznych, Studia Politologiczne, vol.1, Elipsa, Warszawa 1996

Strony internetowe
1. www. allforyou.wordpress.com 2. www.ccs.pl/~mkc/internet/ genrozw.html 3. www.change.gov 4. www.compete.com 5. www.democrats.org 6. www.facebook.com 7. www. fakty.interia.pl/raport/wybory_2008_usa/barack-obama 8. www.gazeta.pl 9. www.hegemonet.org 10. www.intermedia.com 11. www.imedia.com 12. www.ithink.pl 13. www.kki.net.pl/internet/artykuly/internet.htm, 14. www.marketingwpolityce.zgora.pl/artykuly/przekroj1.htm 15. www.mediafire.com 16. www.marketingonline.pl 17. www.mojeopinie.pl 18. www.mybarackobama.com 19. www.myspace.com 20. www.pej.org 21. www.polityka.com.pl 22. www.politico.com/playbook/1108/playbook489.html 23. www.polskajestkobieta.org 82

24. www.spinroom.pl 25. www.secondlife.com 26. www.techkorn.net 27. www.tvn24.pl


28.

www.wikipedia.org/wiki/Second_Life

29. www.wikipedia.org/obama 30. www.wordpress.com 31. www. wprost.pl/ludzie_wprost 32. www.wp.pl 33. www.washingtonpost.com 34. www.winter.pl/cechy.html 35. www.wirtualmedia.pl 36. www.youtube.pl 37. www.videogamevoters.org

83

Spis ilustracji
1. Strona www Partii Demokratycznej. rdo: http://www.democrats.org 2. Banner reklamowy. rdo: http//:www.techkorn.net 3. Witryna serwisu spoecznosciowego Facebook. rdo: http://www.facebook.com 4. Postacie uytkownikw Second Life. rdo: http://www.secondlife.com 5. Banner reklamowy CNN. rdo: http://www.youtube.pl 6. Barack Obama. rdo: http://www.mybarackobama.com 7. Strona gwna Baracka Obamy. rdo:http://www.mybarackobama.com 8. List wysany do jednego ze zwolennikw po wygranych przez Obam wyborach. rdo: http://www.myspace.com 9. Banner wyborczy Baracka Obamy w grze GTA.rdo: http://www.videogamevoters.org/images/Barack-Advertising-VideoGam.jpg 10. Profil Baracka Obamy na Facebook.com.rdo:http://www. allforyou.wordpress.com 11. Aplikacja Obama08 . rdo: http://www.wordpress.com 12. Unikalni uytkownicy. rdo: http://www.compete.com 13. Profile i aktywno w serwisach spoecznociowych. rdo: http://www.pej.org, stan na 9 wrzenia 2008 14. Materiay wideo na YouTube., rdo: http:// www.youtube.com

84