Vous êtes sur la page 1sur 21

Rozmwki ze sowniczkiem

Zwroty i swka niezbdne w podry Dialogi z ycia wzite Od rozmw o pogodzie do wysyania e-maili
wydawnictwo LINGO

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na ktrym mona naby niniejszy tytu w penej wersji. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej od-sprzeday, zgodnie z regulaminem serwisu. Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym E-ksiazka24.pl.

Justyna Jannasz

Powiedz to! HISZPASKI


Rozmwki ze sowniczkiem
Konsultacja jzykowa: W.D. Juan

Projekt okadki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdjcie na okadce: Corel Professional Photos Redakcja: Pawe Pokora Lektorzy: W.D. Juan, Miogost Reczek Dwik i monta: Dawid Czernicki

Skad i amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl

ISBN-10: 83-60287-03-1 ISBN-13: 978-83-60287-03-3

Auf dem Bahnhof Spis treci

Wstp Wymowa 1. Najwaniejsze zwroty 2. Podr i zwiedzanie 3. Zakwaterowanie 4. Jedzenie 5. Rozrywki i sport 6. Praca i biznes 7. Relacje midzyludzkie

4 6 10

8. Zakupy i usugi 9. Bank i pienidze 10. Poczta i telefon 11. Komputer i internet

84 96 105 115

17 29 38 52 63 74

12. Zdrowie i wypadki 122 13. Tablice 14. Zarys gramatyki 15. Sowniczek polsko-hiszpaski

133 159 171

Auf dem Bahnhof Wstp

miao! Powiedz to!


Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii Powiedz to! uatwi Ci porozumiewanie si w jzyku hiszpaskim w kadych okolicznociach. Korzysta si z niej bardzo prosto, a jej zawar to jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Cz gwna to rozmwki podzielone na dwanacie rozdziaw tematycznych, a ich dodatkowym, praktycznym uzupenieniem s tablice, reguy gramatyczne i sowniczek, umoliwiajce budowanie wasnych wypowiedzi. Kady z dwunastu rozdziaw rozmwek dzieli si na trzy czci. Powiedz to zawiera to, co najwaniejsze w rozmwkach, czyli wybr najpotrzebniejszych zwrotw. Uoone s one w porzdku rzeczowym - wystarczy znale ten, ktry pasuje do Twojej sytuacji i ju wiesz, co powiedzie. Przyjdzie Ci to tym atwiej, e wszystkie zwroty zostay nagrane na pycie CD (dotyczy wersji z doczon pyt audio; jeli kupie wersj z sam ksik, CD moesz w kadej chwili zamwi w internecie na stronie www.WydawnictwoLingo.pl). Porozmawiaj to krtkie, z ycia wzite dialogi, ilustrujce przykadowe uycie zwrotw i wyrae zawartych w czci Powiedz to. Tak mwi wspczeni Hiszpanie, bez obaw moesz po nich powtarza. Swka to starannie wybrane, najczciej uywane i najwaniejsze

WSTP

dla danego tematu sownictwo. W celu uatwienia szybkiego znalezienia potrzebnego swka zostay one umieszczone na kocu kadego z rozdziaw tematycznych w porzdku alfabetycznym. Nowoci jest zestawienie najczciej poszukiwanych sw i informacji w Tablicach. Dziki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz dat swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei byskawiczna ciga, potrzebna zwaszcza, gdy chcesz samodzielnie konstruowa wypowiedzi w oparciu o materia zgromadzony w rozmwkach. A do czego moe si przyda zamieszczony na kocu Sowniczek, nie musimy chyba wyjania. Z yczeniami samych miych konwersacji Zesp autorw i redaktorw Lingo wraz z zaprzyjanionymi Hiszpankami i Hiszpanami

www.WydawnictwoLingo.pl

Wymowa
Wymowa jzyka hiszpaskiego jest atwiejsza dla Polaka, ni wymowa jzyka polskiego dla Hiszpanw. Wikszo dwikw jest bardzo podobna, jednak hiszpaski nie wymaga tak wyrazistej ar tykulacji jak polski, w tym jzyku mwi si jakby nieco bardziej od niechcenia. Trzeba pamita, e po hiszpasku wrcz naley szerzej rozciga usta wymawiajc e (cho po polsku brzmi to mao elegancko), oraz nie naley si krpowa, e nieco seplenimy wymawiajc s. Midzy innymi ten wanie luz powoduje, e jest to jzyk tak miy dla ucha i dla wielu osb jzyk tworzcy niezwyky nastrj. Poza tym jest dosownie kilka zasad, ktre trzeba pamita, aby poprawnie wymawia sowa po hiszpasku.

hola!
podobnie jak w innych jzykach romaskich o literze h trzeba pamita wycznie przy pisaniu, w mowie w ogle si j po prostu opuszcza (np. hola! cze czyta si jak ola, hombre czowiek ombre).

piedad

d na kocu wyrazu nie wymawia si (np. piedad lito pieda).


W innych miejscach wymawia si jak po polsku, czsto jednak mniej wyranie albo w sposb zbliony do angielskiego th w sowie this.

b de burro, v de vaca
rnica pomidzy b i v jest w hiszpaskim taka jak pomidzy polskim u i . To znaczy tylko or tograficzna. Dlatego te dzieci nieraz uatwiaj sobie sprawdzanie or tografii pytajc, czy w danym sowie jest b de burro (jak w sowie burro osio) czy te v de vaca (jak w sowie vaca krowa). Oba dwiki wymawia si luno, jak co pomidzy polskimi b a w, a w niektrych przypadkach jak b. Wyranie ar tykuowany polski dwik w w hiszpaskim nie wystpuje, a dla niektrych Hiszpanw jest trudny do wymwienia.

zorro, cebolla
Jedynym dwikiem w jzyku hiszpaskim cakowicie nieobecnym w jzyku

WYMOWA

polskim, jest uywany w odmianie uywanej w Hiszpanii dwik zbliony do angielskiego bezdwicznego th, jak w angielskim sowie tooth. Dwik ten jest or tograficznie zapisywany jako z (np. w wyrazie zorro lis) lub jako c w poczeniu z e lub i (np. cebolla cebula i cine kino). W odmianach amerykaskich jzyka hiszpaskiego dwik ten nie wystpuje, a sowa podane w przykadach wymawia si jako sorro, seboja, sine.

cola
w innych konfiguracjach c wymawia si jak k (np. cola ogon kola)

cebolla

ll (jak w wspomnianym ju sowie cebolla cebula) jest traktowane


w sowniku jak oddzielna litera alfabetu i wymawia si jak j.

mucho

ch wymawia si jak bardzo mikkie polskie cz, dwik pomidzy polskim cz a ci, (np. w wyrazie mucho duo muczio.
ja ja!, gente, gitano
dwik, ktry w polskim zapisuje si jako ch, po hiszpasku jest pytki i twardy, a w pisowni przedstawia si go jako liter j (np. w ja ja! cha cha ha ha! gdy si kto mieje), lub g w poczeniu z literami e lub i (np. gente ludzie chente, oraz gitano Cygan chitano)

albergue, guinda

g w konfiguracji gue, gui wymawia si jak polskie g i opuszcza si u, czyli albergue hostal alberge, guinda winia ginda. Bardzo rzadkie
s sowa, w ktrych wymawia si gue wraz z u lecz i takie istniej. Wwczas stosuje si liter , oznaczajc, e u nie jest opuszczane (np. cigea bocian sigueja).

qu quieres?
podobnie jak w przypadku gue i gui wyglda sprawa z q wymawianym jak
www.WydawnictwoLingo.pl

NAZWA ROZDZIAU

k, czyli qu quieres? czego chcesz? czytamy jak ke kieres. W przeciwiestwie do innych jzykw, litera q nie wystpuje w innych konfiguracjach ni przed ue lub ui, a goska k jest w innych przypadkach zapisywana jako c (np. cuaderno zeszyt; zob. te wyej cola).

niebla si, ni zawsze wymawia si twardo, to znaczy i oddzielnie od s lub n, bez zmikczenia (np niebla mga wymawiamy njebla, siento czuj sjento, Polonia Polonja). nia
w przeciwiestwie do twardego ni wymawia si mikko, jak polskie (np. nia dzidzia nija, Espaa Hiszpania espaja).

la playa y yo y wymawia si jak polskie j (playa plaa plaja). Wyjtkiem jest y wystpujce oddzielnie, jako spjnik czny tumaczony na polski jako i lub a (la playa y yo plaa i ja la plaja i jo). dnde est mi guitarra?
kto oglda Kilerw 2ch nie ma wtpliwoci, jak wymawia si hiszpaskie rr. A kto nie oglda w kadym razie to chyba najbardziej rozpoznawalny dwik w jzyku hiszpaskim, twardy, wyrany i wibrujcy takie rr z temperamentem (np. guitarra gitara gitarra).

el restaurante
pojedyncze r wymawia si jak po polsku, ale w przeciwiestwie do wszystkich innych dwikw jest on wyraniejszy od polskiego odpowiednika, zwaszcza jeeli wyraz rozpoczyna si na t liter. Polacy nieraz wymawiaj ten dwik tak, e Hiszpanom wydaje si, e to jest l. Tu trzeba si postara (np. el restaurante restauracja el rrestaurante).

WYMOWA

mesa del doctor


Wikszo sw zakoczonych na samogosk albo n lub s akcentuje si tak jak po polsku, to jest na przedostatni sylab (np. mesa st). Wyrazy zakoczone na spgosk inn ni n czy s akcentuje si na og na ostatni sylab (np. doctor doktor). We wszystkich wyrazach akcentowanych niezgodnie z powyszymi zasadami akcent oznaczony jest graficznie (np. ngel anio, msica muzyka). Zaimki wzgldne w pytaniach i zdaniach wykrzyknikowych piszemy z akcentem graficznym (quin? kto?, dnde? gdzie?, qu guapa! ale adna).

Vaya con Dios


w jzyku hiszpaskim wystpuj poczenia dwch samogosek, zwane dyftongami, w ktrych jedn z nich (i lub e) traktuje si jak spgosk. Wyrazy zawierajce takie zbitki podlegaj poza tym normalnym zasadom akcentowania, a wic np. sowo Dios Bg traktuje si jak jednosylabowe i akcent pada na gosk o dios. W przypadku, gdy samogoski tworzce dyftong maj by traktowane jak dwie samogoski (i dwie sylaby), oznacza si to akcentem graficznym (np. sangra wino z owocami).

Zdania pytajce i wykrzyknienia s oznaczane nie tylko na kocu, lecz take na pocztku odwrconym pytajnikiem lub wykrzyknikiem. Poza tym interpunkcja ma podobne zasady do polskiej.

Wyjtki
Od kadej reguy zdarzaj si wyjtki, jednak w wymowie hiszpaskiej s one nieliczne i na og dotycz wyrazw obcego pochodzenia. Wyjtkiem jest np. wystpowanie litery w, chyba tylko w rzadko uywanym sowie water oznaczajcym WC i wymawianym bater.

www.WydawnictwoLingo.pl

1. Najwaniejsze zwroty
Las frases ms importantes
1.1 Powiedz to
Co sycha? Cmo ests? (jeli jestemy na ty) Cmo est usted? (jeli jestemy na pan) Cze Dzie dobry Hola. Buenos das (rano), buenas tardes (po poudniu), buenas noches (wieczorem) Adis Hasta luego Buenas noches Lo siento. Disclpeme.

Do widzenia Do zobaczenia Dobranoc Przepraszam. (przykro mi)

Przepraszam,... Perdn,... (zwracajc si do kogo) Nie ma za co. Nie szkodzi. Bardzo pani dzikuj. Z przyjemnoci. De nada. No hay de qu. Muchas gracias a usted. Con gusto.

10

L A S F R A S E S M S I M P O RTA N T E S

Chc pi. Chciabym co zje. Chciabym odpocz. Co mona tu zje?

Tengo sed. Quisiera algo de comer. Quisiera descansar. Qu hay de comer?

Czy moe mi pan (pani) Puede usted ayudarme? pomc? Czy mwi pani po angielsku? Gdzie mog znale...? Jestem godny. Jestem picy. Jestem zmczony (-a). Umieram z godu. Szukam tego adresu. Jak dosta si do...? Id do... Gdzie znajduje si polska ambasada?
www.WydawnictwoLingo.pl

Habla usted ingls? Dnde puedo encontrar...? Tengo hambre. Tengo sueo. Estoy cansado/cansada. Me muero de hambre. Estoy buscando esta direccin. Por dnde se va a...? Voy a... Dnde est la embajada polaca?

Nie jestem bardzo godny. No tengo mucha hambre.

Gdzie mog zaparkowa? Dnde puedo aparcar?

11

1.1

Czy mog?

Puedo?

NAJWANIEJSZE ZWROTY

Moe mi pan pomc? Czy pan wie czy...? Zgubiem (-am) dokumenty. Zgubiem (-am) si. Co pan myli o...? Co to? Jest pan pewien? Jestem pewny, e... Jak to si nazywa po hiszpasku? Moe pan/pani to powtrzy? Nie mwi dobrze po hiszpasku. Nie rozumiem pana. Nie rozumiem. Nie sysz pana dobrze! Prosz mwi wolniej. Prosz to napisa. Mam 30 lat. A pan?

Puede ayudarme? Sabe usted si...? He perdido mis documentos. Me he perdido. Qu piensa usted de...? Qu es eso? Est seguro? Estoy seguro de que Cmo se llama eso en espaol? Puede repetirlo, por favor? No hablo bien el espaol. No le entiendo. No entiendo. No le oigo bien! Hable ms despacio, por favor. Escrbamelo, por favor. Tengo treinta aos. Y usted?

Jestem Polakiem/Polk. Soy polaco/polaca.

12

L A S F R A S E S M S I M P O RTA N T E S

Oto mj numer telefonu. Prosz, oto moja wizytwka. Poprosz o paskie imi i nazwisko. Jak si pan (pani) nazywa? Ile mamy czasu? Ile to kosztuje? To za drogie. Moe by. Nie ma. Czyja to wina? To nie moja wina. Nie zgadzam si. Spiesz si. Zaraz wracam. Czy mona tu pali?
www.WydawnictwoLingo.pl

Este es mi nmero de telfono, por favor. Aqu tiene mi tarjeta, por favor. Su nombre y apellido, por favor. Cmo se llama usted? Cunto tiempo tenemos? Cunto cuesta eso? Es demasiado caro. Est bien. No hay. De quin es la culpa? La culpa no es ma. No estoy de acuerdo. Tengo prisa. Vuelvo enseguida. Se puede fumar aqu?

13

1.1

Nazywam si...

Me llamo...

NAJWANIEJSZE ZWROTY

1.2 Porozmawiaj
Perdone, habla usted espaol? Przepraszam, czy pan mwi po hiszpasku? Desgraciadamente slo un poquito. Niestety, tylko troszeczk. Pero entiende cuando hablo? Ale rozumie pan jak mwi? S, entiendo un poco, pero no todo. Tak, rozumiem troch, ale nie wszystko. Hola Luis, cmo ests? Cze Luis, jak si masz? Bien, gracias, y t? Dobrze, dziki, a ty? Muy bien, tambin. Me voy de vacaciones maana. Te dobrze. Jutro wyjedam na wakacje. Ay qu suerte tienes! A to szczciarz! Perdone, dnde estn los servicios, por favor? Przepraszam, gdzie s toalety? All en el fondo, al final del pasillo, los de caballeros estn a la izquierda. Tam w gbi, na kocu korytarza, mskie s po lewej stronie.

14

L A S F R A S E S M S I M P O RTA N T E S

Es la tercera vez que estoy en Espaa y hablo un poco espaol. Jestem po raz trzeci w Hiszpanii i mwi troch po hiszpasku. Pero, usted lo habla muy bien, lo entiendo todo. Ale mowi pan bardzo dobrze, wszystko rozumiem. Es usted muy amable, hago todo lo posible, pero es difcil. Bardzo pan miy, staram si, ale to bardzo trudne. Ha tomado un curso del espaol? Czy chodzi pan na kurs hiszpaskiego? No, estudio slo. Me gusta venir a Espaa, es un pas maravilloso. Nie, ucz si sam. Lubi wraca do Hiszpanii, to cudowny kraj.

1.3 Swka
bez blisko by moe chc sin cerca quizs quiero chciabym chopiec co (sucham)? co? quisiera el chico cmo? qu?

15

1.3

NAJWANIEJSZE ZWROTY

czeka czyj? czynne daleko dlaczego? dobrze dobrze (zgoda) drogi duy dziecko dzikuj dzisiaj gdzie? gorcy ile? i, jecha jasne jutro kiedy? kto? may mie mniej mwi nie nie mog nie wiem

esperar de quin? abierto lejos por qu? bien vale caro grande el nio, la nia gracias hoy dnde? caliente cunto? ir claro maana cundo? quin? pequeo tener menos hablar no no puedo no s

nieczynne nigdy paszport podr potrzebowa powiedzie pniej prosz tak tam tamten tani ten teraz to prawda turystyka tutaj ubikacja wakacje ciones wczoraj wicej wiek wraca z zimny le zy

cerrado nunca el pasaporte el viaje necesitar decir ms tarde por favor s all aquel barato ste ahora es verdad el turismo aqu los servicios las vacaayer ms la edad volver con fro mal malo

16

2 Podr i zwiedzanie Viaje y turismo


2.1 Powiedz to
Podr El viaje
Mia pan dobr podr? Gdzie mog kupi bilety? Ile kosztuje bilet dzienny/tygodniowy? Poprosz rozkad jazdy autobusw. Czym mog dojecha do hotelu Magna? Jak dugo trwa podr? Czy s zniki dla studentw? Ma pani przesiadk w Alicante. O ktrej godzinie odjeda nastpny? Jak dugo zamierza pan zosta w Hiszpanii?
www.WydawnictwoLingo.pl

Ha tenido un buen viaje? Dnde puedo comprar los billetes? Cunto cuesta un billete de un da/semanal? Un folleto con los horarios de autobuses, por favor. Qu puedo coger para ir al hotel Magna? Cunto dura el viaje? Hay descuentos para estudiantes? Tiene que hacer transbordo en Alicante. A qu hora sale el siguiente? Cunto tiempo piensa quedarse en Espaa?

Poprosz o pana/pani paszport Su pasaporte, por favor.

17

2.1

PODR I ZWIEDZANIE

Chc zwiedzi Madryt i Toledo. Przyjechaem na wakacje. Przyjechaem subowo na kilka dni. Za to musi pan zapaci co. Nie mam nic do oclenia. Przepraszam, moe nas pan podwie do najbliszej stacji benzynowej? Dzikuj za podwiezienie.

Quisiera visitar Madrid y Toledo. Estoy aqu de vacaciones. He venido de negocios por unos das. Por sto tiene que pagar la aduana. No tengo nada que declarar. Perdone, nos puede llevar a la gasolinera ms prxima, por favor? Gracias por traerme.

Pocig El tren
Poprosz jeden bilet powrotny do Saragossy Spniem si na pocig. Czy z tego peronu odchodzi pocig do Bilbao? Pocig do... przez... Czy to miejsce jest wolne? Un billete de ida y vuelta para Zaragoza, por favor. He llegado tarde al tren. Es de ste andn el tren para Bilbao? El tren para... por... Perdn, est libre este sitio?

18

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na ktrym mona naby niniejszy tytu w penej wersji. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej od-sprzeday, zgodnie z regulaminem serwisu. Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym E-ksiazka24.pl.