Vous êtes sur la page 1sur 29

SMAN 1 MANDE

X-1
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se TIK EKO BI SBK


21 27 19 53

Se PAI B SUNDA MTK BIO


45 43 30 15

Ra B ING BI PJOK KIMIA


52 19 01 54

Ka MTK FIS SEJIN PKN


30 25 08 38

Ju SOSIO GEO
55 37
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
X-2
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se SBK MTK PAI KIMIA


53 30 45 54

Se GEO SOSIO PKN BI


37 55 38 19

Ra EKO MTK FIS B SUNDA


27 30 25 43

Ka B ING PJOK BI TIK


52 01 19 21

Ju SEJIN BIO
08 15
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
X-3
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se PKN BI TIK BIO


38 19 21 15

Se PJOK MTK SEJIN B SUNDA


01 30 08 43

Ra KIMIA B ING PAI SBK


54 52 45 53

Ka GEO MTK FIS BI


37 30 25 19

Ju EKO SOSIO
27 29
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
X-4
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se FIS PJOK B SUNDA BI


25 01 43 19

Se MTK BIO EKO SBK


30 15 27 53

Ra BI PKN GEO SEJIN


19 38 37 31

Ka SOSIO KIMIA MTK B ING


29 54 30 52

Ju PAI TIK
49 36
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
X-5
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se MTK B ING KIMIA EKO


30 52 54 27

Se PKN BI FIS SOSIO


38 34 25 50

Ra MTK SBK BIO GEO


30 53 15 37

Ka B SUNDA SEJIN PJOK BI


43 31 01 34

Ju TIK PAI
36 49
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
X-6
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se BIO PKN MTK FIS


15 38 30 55

Se SBK KIMIA SEJIN BI


16 54 31 34

Ra PJOK GEO MTK B SUNDA


01 13 30 28

Ka PAI BI B ING TIK


49 34 52 36

Ju SOSIO EKO
50 27
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
X-7
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se PAI BIO BI MTK


49 15 34 37

Se FIS SBK TIK B SUNDA


55 16 32 28

Ra SOSIO BI EKO PKN


50 34 27 38

Ka KIMIA B ING SEJIN MTK


54 52 31 37

Ju GEO PJOK
13 01
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
X-8
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se BI GEO MTK TIK


24 13 37 32

Se KIMIA PJOK B SUNDA PKN


23 01 28 38

Ra MTK PAI B ING BIO


37 42 52 15

Ka BI FIS EKO SBK


24 55 27 16

Ju SOSIO SEJIN
54 31
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
X-9
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se B ING GEO KIMIA PKN


52 46 23 38

Se BI EKO MTK FIS


24 27 37 55

Ra B SUNDA SEJIN SBK PAI


28 31 16 42

Ka BIO BI MTK TIK


44 24 37 32

Ju PJOK SOSIO
01 54
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
X-10
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se PJOK BI PKN TIK


01 24 38 56

Se BIO MTK PAI B ING


44 06 42 52

Ra SBK BI FIS GEO


16 24 55 46

Ka EKO MTK B SUNDA SOSIO


27 06 28 54

Ju SEJIN KIMIA
31 23
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
X1 IPA-1
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se B.JPG B SUNDA PAI PJOK


41 28 49 11

Se MTK SBK MTKP BI BIO


10 53 17 07 44

Ra KIMIA B.JPG FIS PKWU PKN


05 41 18 40 51

Ka MTKP BI MTK BIO SEJIN


17 07 10 44 50

Ju KIMIA FIS B ING


05 18 09
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XI IPA-2
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se SEJIN BI BIO B SUNDA KIMIA


50 07 44 28 23

Se B ING PJOK FIS PAI


09 11 18 49

Ra MTK MTKP B.JPG BIO KIMIA


10 17 41 44 23

Ka BI PKN FIS PKWU SBK


07 51 18 40 53

Ju MTK MTKP B.JPG


10 17 41
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XI IPA-3
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se PKWU KIMIA BI FIS B SUNDA


40 23 07 25 28

Se B.JPG BIO MTKP SEJIN MTK


41 39 48 51 37

Ra KIMIA PJOK PKN PAI


23 11 51 49

Ka SBK MTKP BI B.JPG BIO


53 48 07 41 39

Ju MTK B ING FIS


37 09 25
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XI IPA-4
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se B SUNDA MTK FIS BIO MTKP


28 47 25 39 48

Se SEJIN B ING BI B.JPG KIMIA


51 52 07 41 23

Ra PKWU PKN BIO SBK MTKP


40 51 39 53 48

Ka MTK KIMIA PJOK PAI


47 23 11 49

Ju B.JPG FIS BI
41 25 07
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XI IPA-5
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se PKN B.JPG BI SEJIN BIO


51 20 40 31 39

Se MTKP FIS B ING KIMIA MTK


48 25 52 23 47

Ra BIO BI PAI PJOK


39 40 50 26

Ka FIS B SUNDA KIMIA SBK B.JPG


25 28 23 53 20

Ju PKWU MTK MTKP


40 47 48
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XI IPS-1
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se SEJARAH PKWU B SUNDA EKO MTK


33 40 28 03 47

Se SBK GEO SOSIO B ING B.JPG


53 46 50 52 20

Ra BI MTK PJOK PAI


43 47 26 50

Ka B.JPG PKN GEO EKO SEJIN


20 02 46 03 31

Ju SEJARAH BI SOSIO
33 43 50
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XI IPS-2
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se MTK SEJARAH SOSIO GEO B.JPG


47 33 51 46 20

Se PAI SEJIN PJOK BI


50 31 26 35

Ra MTK EKO B SUNDA SEJARAH B ING


47 03 28 33 52

Ka SOSIO SBK B.JPG PKN PKWU


51 53 20 02 40

Ju BI GEO EKO
35 46 03
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XI IPS-3
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se BI PAI EKO PJOK


35 50 12 26

Se SOSIO SEJARAH SBK GEO PKWU


29 33 53 46 40

Ra MTK B.JPG SEJIN B SUNDA PKN


22 20 33 14 02

Ka BI EKO SOSIO SEJARAH GEO


35 12 29 33 46

Ju MTK B ING B.JPG


22 52 20
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XI IPS-4
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se MTK B SUNDA SOSIO BI PKWU


22 14 29 35 40

Se B ING EKO B.JPG SBK SEJARAH


52 12 20 53 33

Ra PKN SEJIN GEO BI SOSIO


02 33 46 35 29

Ka SEJARAH B.JPG PAI PJOK


33 20 50 26

Ju GEO MTK EKO


46 22 12
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XI IPS-5
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se SOSIO PJOK PAI B ING


29 26 50 52

Se MTK B.JPG SEJARAH SEJIN EKO


22 20 33 33 12

Ra BI GEO SBK SOSIO PKWU


35 46 53 29 40

Ka B SUNDA MTK PKN B.JPG SEJARAH


14 22 02 20 33

Ju EKO BI GEO
12 35 46
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XII IPA-1
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se BIO KIMIA FIS B SUNDA SEJIN


39 05 18 14 33

Se BI PAI PJOK EKO


19 42 11 03

Ra MTKP MTK KIMIA PKN BIO


17 06 05 38 39

Ka FIS BI EKO SBK PKWU


18 19 03 16 43

Ju B ING MTK MTKP


09 06 17
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XII IPA-2
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se KIMIA EKO SBK SEJIN FIS


05 03 16 33 18

Se MTK MTKP PKN BIO BI


06 17 38 39 04

Ra B ING KIMIA PKWU FIS EKO


09 05 43 18 03

Ka MTK BIO B SUNDA MTKP BI


06 39 14 17 04

Ju PJOK PAI
11 42
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XII IPA-3
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se PKN FIS MTKP BI EKO


02 18 48 04 03

Se BIO MTK KIMIA B SUNDA SBK


39 10 05 14 16

Ra MTKP B ING EKO BI FIS


48 09 03 04 18

Ka PJOK PKWU SEJIN PAI


11 43 51 42

Ju BIO KIMIA MTK


39 05 10
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XII IPA-4
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se BIO MTKP EKO PKN BI


44 48 03 02 04

Se KIMIA B ING SEJIN PKWU B SUNDA


05 09 51 43 14

Ra EKO FIS MTK MTKP BIO


03 18 10 48 44

Ka SBK PAI BI PJOK


16 42 04 11

Ju FIS MTK KIMIA


18 10 05
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XII IPA-5
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se SBK BIO PKWU FIS SEJIN


16 44 43 18 51

Se EKO KIMIA B SUNDA MTKP MTK


03 05 14 48 22

Ra BI PAI PKN PJOK


24 45 02 11

Ka B ING FIS KIMIA MTKP MTK


09 18 05 48 22

Ju BI EKO BIO
24 03 44
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XII IPS-1
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se PJOK EKO B.JPG PAI


11 12 41 45

Se SEJARAH GEO BI SOSIO PKN


08 13 24 29 02

Ra B.JPG MTK EKO PKWU SBK


41 22 12 43 16

Ka SEJARAH B ING GEO SOSIO SEJIN


08 09 13 29 51

Ju B SUNDA BI MTK
14 24 22
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XII IPS-2
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se EKO SOSIO BI MTK SEJARAH


12 29 19 22 08

Se PKWU B.JPG B ING GEO SEJIN


43 41 09 13 51

Ra SEJARAH B SUNDA SOSIO MTK BI


08 14 29 22 19

Ka GEO B.JPG SBK EKO PKN


13 41 16 12 02

Ju PJOK PAI
26 45
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XII IPS-3
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se B SUNDA PKWU MTK SEJIN SOSIO


14 43 47 51 29

Se GEO PKN EKO SBK SEJARAH


13 02 12 16 08

Ra BI SOSIO B ING B.JPG MTK


07 29 09 41 47

Ka EKO SEJARAH PJOK PAI


12 08 26 45

Ju BI B.JPG GEO
07 41 13
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables
SMAN 1 MANDE
XII IPS-4
07:00 - 07:45
1
07:45 - 08:15
2
08:15 - 08:45
3
08:45 - 09:15
4
09:15 - 09:45
5
10:05 - 10:35
6
10:35 - 11:05
7
11:05 - 11:35
8
11:35 - 12:05
9
12:40 - 13:15
10
13:15 - 13:50

Se BI B.JPG SEJARAH SBK EKO


07 41 08 16 12

Se PJOK MTK PAI GEO


26 47 45 13

Ra SOSIO PKN BI SEJARAH EKO


29 02 07 08 12

Ka B.JPG MTK B ING GEO B SUNDA


41 47 09 13 14

Ju SOSIO SEJIN PKWU


29 51 43
Generet jadwal:21.7.2022 aSc Timetables

Vous aimerez peut-être aussi