Vous êtes sur la page 1sur 1

En sommarafton

A. F. Lindblad (1801-1878)

««« «« «« « ««« ««« «


Larghetto
π « « «
« « « « « « « « «
¬ b b 6 «ˆ« «j
b b 8 œ»» ˆ«Jœ»» ««œ̂» ˆ««« ««j ˆ« «ˆ«œ» ‰ «ˆ«œ» nœ«j
«ˆ« «j ˆ« «œ̂» ««ˆ j
«Ĵœ «ˆ« . ««ˆ ‰ «ˆ«œ «j ««ˆ ˆ« «j
ˆ«Jœ»
Röster på avstånd

« J
» » œ
» . « » ˆ
«
œ
J
» nœ » »» l
œ

» œ
» œ
J
» » » » » » » œ
» » » »
2 3 4 5

“========================
l& » » » » l »» »» » l » » » » l » »» l» » » =
“l • » »
Tenor I/II

“l b b 6 ««ˆ« ««j «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
«
j
« «
«
ˆ
« «
«
ˆ
j
« «
« «
« ««ˆ« ««j
« «««ˆ ««j ˆ«
Ö - ver sko - gen, ö - ver sjön, du din slö - ja sän - ker, mil- da skym - ning,

b 8 ˆ
« ˆ
« ˆ
j
« ˆ
« ˆ
j
« ˆ
« ‰ ˆ
«
œ
» œ

» œ
» œ
J
»
» ˆ
œ
»
«
» . ˆ
œ
«
»
» ‰ œ
» œ

» œ
»
b œ œ
J œ
» » » » l» » »
L“========================
l? œ
J œ œ
J œ l »» »» »» » l » » l »» »» »» = nœ J»» l
π »» »» »» »» »» »» »» »
Bas I/II

« « ««« ««« ««j «« « « dim.« « « π «« « « « « «


« ˆ
« ˆ
« « « « . « « «
cresc.

¬ b b b ˆ«œ nˆ«j «Jœ»» œ»» ˆ


« ˆ « j
« ˆ
«
Jœ»» œ»»» Ĵœ»»» œ»» nˆj « ˆ
« ˆ
« «
«Jœ»» œ»» . œ»» ‰ ˆ«œ» j «Ĵœ»» ««ˆœ» ˆ««« «j
« «ˆ« «jˆ« «ˆ«œ» ‰
b »
» l »» » »» «
Ĵœ»» l »» Jœ»»» »»
œ
»
6 7 8 9 10

“===========================
l& » » » » l » » l » » » l
“l •
« « «
««« «ˆ« «j « « « « « « « « «
“l ˆ« œ̂«««» ««« «««Jœ̂» ««ˆ« «ˆ« «j «ˆ« ««j «ˆ« . «ˆ« «« «« « « «« «« ««
och till bön du den - na stund oss skän - ker. Allt är stil - la, ej ett ljud

b « ˆ
« œ
» ‰ ˆ« j ˆ« «ˆ« «j ˆ«Jœ» l ˆ«œ» j ˆ« ˆ« ‰
ll ? b b b œ̂»» Jœ»» »» nœ̂»»» »» l œ»» Ĵœ»» œ»» Jœ»» l œ»» . »»
“L“=========================== l œ
» œ
J
»
»» »» »» œ
» »» »» Jœ»»» œ»»» l
» » » » » » » π
cresc. dim.

«
« «
« ««« «« «« « « « « ««« ««« « «« « ««« ««« ««j ««ˆ« «« «« dim.«
¬ b b ˆ« j j
b b œ»» nœˆ«J»» œ̂»»« ˆ«« «Ĵœ»» «ˆ«œ»» .. «ˆ«œ» ‰ «ˆ«œ»» «j «Ĵœ» nœ««ˆ» ˆ« «j«Ĵœ»» ˆ«œ» nˆ«j «Jœ» «ˆœ» ˆ« «Ĵœ» œ»» j ˆ«Jœ» ˆ«œ nˆ«j
cresc.

» » «Jœ»
» » » » » » » » » »
» »» l
11 12 13 14 15

“===========================
l& » » » » l » »» l» » » l » » » » l
“l •
“l « « « « « « « «
« «« «« « « « «« «« « «
« « « «« ˆ« j ˆ« ««»œ̂ nœ̂««» «««Ĵœ» «ˆ« ˆ« j
« «ˆ« «j
ge- nom rym - den svä - var, jor-den, lik en lyck - lig brud, ack, blott av läng - tan

«ˆ«œ» «j
« ««ˆ «j ˆ
« « « «ˆ« «j « ««ˆ «j ˆ
« ˆ
b b
ll ? b b »» Ĵœ»»» œ»»
“L“=========================== œ
J
» œ
ˆ
«
»
»» l »» »» . ˆ
œ
«
» ‰
l œ»» Ĵœ»» œ»»» nœJ»» l œ̂»» Jœ»» »» »» »» l œ»» Ĵœ»» œ»» «Jœ»» l
» » » » » » cresc. » » » dim.»

«« . «« π « « «
« « «« «« « p« ««« «« « « « «
¬ b b b ˆ«œ . ˆ«œ ‰ « « « «
« j
« ˆ
« . « . « « «» «j
» » j
«
œ

» ˆ
j
« « nˆ
«
‰ Jœ»» œ̂» ˆ« Ĵœ» œ» . œ» . œ»» bˆ« «
ˆ
j
« «Ĵœ»» «ˆ«œ»» .. «ˆ«œ» nˆ«j
b » » » » » » » œ
J
» »
œ̂
» œ̂ »» «Jœ»»» l
16 17 18 19 20

“===========================
l& » » “{ » » » » l » » l » »» » »» » l »
“l •
“l «« . «« « « «
«ˆ«œ «j« « « «
«j «j ˆ«Jœ «ˆ« . «ˆ« . «ˆ« ««ˆ« ˆ««j ««ˆ« ««j ««»ˆ« . œ««ˆ«» ««j
bä - var! Dock, vad kval, o hjär - ta, i en stund som den - na, ack,

b ˆ« ˆ«œ» ‰ ˆ
«
œ
J ‰ ˆ
«
œ
J » »
œ ˆ œ
b
ll ? b b œ»» . »»
“L“===========================
“ {
»
»» » » »
»» » »» »» l œ»»» . bœ»»» . l œ»» «œ
J
»
»
»
«
»»»œ œ»» Jœ» l »»
» »» ˆ«Jœ»»» l
» π p» » »

« « «« « « «« «« « dim.
¬ b b b «ˆ« «j « «
« «
«« ˆ«« j «
« ˆ«œ» «j
ˆ
« œ
J f «
«
« _« « ˆ«« ««ˆ« «
«
««« ««
«»» ««j ««ˆ«œ .. ««ˆ«œ» ‰
b œ
» nœ Ĵ
» œ̂
» œ

» » »
» œ̂
»
» œ̂
» œ

» œ
»
» j
«
œ

» œ̂
»
» œ̂
»» »» »» »» l » » » »» »» l » »» » » «Ĵœ»» l »»» »»
21 22 23 24

“===========================
l& ”{
“l • »
“l « « « « « « « « « « « «
«
«« bˆ«j «« ««ˆ« nˆ«« nˆ«« «ˆ« «j ˆ«Jœ» nˆ«« ˆ« b ««j
ˆ«Jœ »««œ̂ nœ» «j
är all fröjd, som män - skor kän - na, blott en sa - lig smär - ta?

b b ˆ
« « «ˆ«œ» «j
ˆ
«
œ
J bœ̂ ˆ J
œ
» ˆ ««« . «« ‰
ll ? b b œ»»» Jœ»»» »»
“L“=========================== »»» l »» Jœ»» œ
» » » »
»» l » » » œ»»» » « » l œ»»» . ˆ«œ»»»
»
» » f »» ”{
dim.

GK 2000-01-17

Vous aimerez peut-être aussi