A

RE OD~

PI PE.

uu

A

ROM MILOR OIN tMPERIUL
~I:II;I ........... ~
~II • ~

Q7JiOMAN
- ..... II Mt

ft........ ..
'"' i_Ilk

t

jill!

~

II ~1I;1o'

UX !'ill_i:1t
~

~l bcuu A~UNC1U1t1 50 IIAIU

-----

r.v,

~U.

~ri Pm:"5T1fIli !L..hl

T Al~ A .. I ' IR

I

u

Ii'JI"

10 ~1n.P. A.m\ U ~d~. m ,~~ • C'I !hi mh.F ldJ("! (JIC''''_ Ulf). II It dtl 'rl:".tld p~hi ~r.l,1nt iII~ JB .'I'I'QJrqlfe t~m It 'Illd,d'll (: to!!! t... Wl".~~il tI,. ~ ....~41 mrtJW{

IT • rUt pr

ro~

I~

..I

~lttJt'lC1'1.hll

u.-flt" U.. rn n ~. Wt ~"tl'OG'l ptinlrO d, r'I,1 P •• 1,·ondUJ.I Nil! tW th1 tit'Jinh_.' df· t'il1r"'" trri,(i .It" ij QI4·11.11"~ 'pi'I(!~1j tmi)~ i r in

mrnnn

d

II

~IIIIII (11\

"I'llI'd t
~l

tI

tlll1~

Ii..

n~~

lit

llllkL~OT Ilnpu1i11111Iluilo. diu M1J.C'o4"'d"~I'J. I'll n w .... t. ·'_~iJ".1D t niDi • ~ j"t~r J!'1C:11 1:'~t1 t!j=-\ll1n.kmor Ml!olrl t:ln~I'.Iu·~ .. "U dn~~"ijl I"'m~l. In Cftm !litillM ~ ritfo;riHI ~"'~ lmpc!e,orul Ul"Mnd l "dt'l"'Iwlwr nlJ.lfAt1Jmt-!":lU!:. ~"'Illil tf pl DJ ffiO"I'-~lt .. :.~nu~111 ('QUl\ti. UI fJII:'IItMI l ,tH\~"la .~1Jh'rt00 <buc~~U.1"'C" lJ b~~1 l~lfm_'nlt1t:]H .. lJ,ui !('I'Ll I~ P L't'IIIo w ~),r r1'lmilln .... 14'*= Ilid .... nurl ~ .. U~"i.'l<Ii -prliliil ~C"d h~ h p~u l rl IlT D~ ~r!l1l tnM d.n pUDCl1d d p.on~ p un ph~I-o:r tor:' 1'!~1I11la1 ell g.1~;dt~' nlll,~oMlil!l'· ~ nmm.al In 5DlN !I'~ ~mbunllili.!tl i tit.J r~rrlnQ fBdl se f~~hIIU rm fifp1 ~ lIlinlt~ ~III" n~l :..~ t.'t~tUL63!::l!L"lfIl uit:tdQJ.ri' RI)t7"I.n,tGf 10 lm~rjur(JfQ1Id.A... 4INOu~ 081\ In l:'~1't l\ nnnt ~..rll lir. rtti~~I.'II~.sII 4lGnllot.n"~ n..ln,n,de
T

lrulo

prinlnl In\['5 M~Lt. I!l!Ioir 9, .r~h~~ ~nLunU!:-""till m~"" ~ ~v...MI~ ~ua Dodl II tntrello(l$l J1d'!l,tmlloh,ll~t ~TIJI!!t't~ 1~~k'fUtkl N~n dh, *.~~Jilcn\*; el 51 dlhCl ..... tljiiftl M·ldT~ an ~""C.tar dn .!!I~bt1ilVlttll dl! th"fl'lcl..-r1k.t-c, prln-"IIr;I(I louluri fI't'~dl bll!illltL¢t'IT ~ I ~.'~kr, p~-rl "tit- ¢ij fi.~ldj~~ inj~~ me a ~Q ~ eu .....;.,14.11 eel u.~L dlll.rt3lUiw h IntJ De ~ ~ pTOrl,ltl u itt ,;~~dMtfllt. ~~~D1" ~n:!t~li ii5i .druI-t~ne. IQ sam~ dQ fJQO,'" ~C. D rq.rt.d ~~~r~ c0!t51rur..t~OPr de hisar1cf ~ ~oI!OU nallWi~~

.w_
rn·

hqilriu'

Ot-ftmlln

~i panl-ru '""m~nlil'Cil
[ON jld41~· ~.

lludttl·N.f

..11 ef'uC:I~~Pl~L

tl"p.U'lJt'illllt

puM'r.~.. 'P. Hit IUT

nll:atHlln: [til'

~

ti lal pnyoniriJ
LumUu.

inriu~Lr,dt ~~liJlT. jn 001" d"inJ HII r~i SlCIlie

I... un der~~Ull::i:. ~I]P'!rl ved lillie ~'IJ r~llIfh~' lillie ~t'..n~~or .ft r..A4tin.1~ p.t.nLffijle clII'~cr carl ~mb1l tillpl- l r.rn~fic.. Pe dt estc! de ,~ f1 bi.a_e..l'h:It.6w lutulO1" crt'au.lll'i~~ i~~1lte... po :111~1e' ne~ ~fedlA cl~iM hlmJJ'II d,q-d ~Il~ p1'"Up.oLd ~ t.\ h, l;;iJta .J]I1flt~lt11r c:Gp~,H.e JudilU r...l!l!: ,. 'nlC!~ h.lm~t l..1,tplL Clmrmu~ {~lra rc:pre!eD· lUI ~tnl51 ~lo{" d~ e~~remil~~ O~U\~. te pre..lfirml, 1"'~ tutu\ fmIl au p~ fi (If!. "J6.1 tf~uml-.il I ummdl tUI til..... Qb~ ruol ~'J U CJRliln 1:Il ffll:pfmd Ira f~ aJt:;l~f '!Ir:I.\etil nl!!'- .;ft6fto ~ ~ldwl adClllti r, nl-l eon'fimli'\ eu 1:Ic.r1:1,~~~J!lf~fll.fe- ~lJjlo-rl~ QI1 rtIpIa-d.~ hm\l nd evol)'_~1 ~§ "izliU1U CretltDI, (!:I(1i.m1rt.1ll1 I~ li1.n~1i: !III, ;!$Ig limgml cArt:'1!Il ij

¥ :fj

~"'m:~~

rill

~r ... p~rltf ~ ..... pra ~ ..~Tf·~lnlll"!;"l!l ,. l33 illllu'!! lUI ~Ib.RimA .. IIdnii"-Dli u I'U~ fUn ~rte.a :l(lC'I~11t ~r) JIIQ a~ut r~1'I. ~1un de.. fi pu.J1 in m!tlur~ dtll (II cun4K~ Coni fafi I) lI.a:'dl~!O" 0:_11 nltunle. pentfU trloUW'Lll t.\ ~.."1. I;'.... ",.In I~tt ij6nt\~ eler nt:i1· " ala h~mot d«.4Qt#~A InUmp~lII\ tobIt' 'l'niI1 il:rQ! ..." peodici. Iar, ~ '
..... "tlL..,

du

dl

crq ~ I:blJlf;' tnee U(u~ t!1:!i1t"~(lnitol!'l MIt', ~l~ HD11: nbh~z~ lacurUcr tndrfp1' ~(1 CQ muh 1ttf'i I~~mcn,l, alAi di n rL .. diar1 pJvAnUar, PlInh''_ 1~'R:nl.t to ,~ .. Smic re ..

.,.,

~,

pro/dAt. pl!'~p1e1~

~

me. MI

~.. l,mU <~d~ nu' crL1d~ !IIi~r"'m 1'1:,

IT • rUt pr

ro~

I~

..I

~lttJt'lC1'1.hll

u.-flt" U.. rn n ~. Wt ~"tl'OG'l ptinlrO d, r'I,1 P •• 1,·ondUJ.I Nil! tW th1 tit'Jinh_.' df· t'il1r"'" trri,(i .It" ij QI4·11.11"~ 'pi'I(!~1j tmi)~ i r in

mrnnn

d

II

~IIIIII (11\

"I'llI'd t
~l

tI

tlll1~

Ii..

n~~

lit

llllkL~OT Ilnpu1i11111Iluilo. diu M1J.C'o4"'d"~I'J. I'll n w .... t. ·'_~iJ".1D t niDi • ~ j"t~r J!'1C:11 1:'~t1 t!j=-\ll1n.kmor Ml!olrl t:ln~I'.Iu·~ .. "U dn~~"ijl I"'m~l. In Cftm !litillM ~ ritfo;riHI ~"'~ lmpc!e,orul Ul"Mnd l "dt'l"'Iwlwr nlJ.lfAt1Jmt-!":lU!:. ~"'Illil tf pl DJ ffiO"I'-~lt .. :.~nu~111 ('QUl\ti. UI fJII:'IItMI l ,tH\~"la .~1Jh'rt00 <buc~~U.1"'C" lJ b~~1 l~lfm_'nlt1t:]H .. lJ,ui !('I'Ll I~ P L't'IIIo w ~),r r1'lmilln .... 14'*= Ilid .... nurl ~ .. U~"i.'l<Ii -prliliil ~C"d h~ h p~u l rl IlT D~ ~r!l1l tnM d.n pUDCl1d d p.on~ p un ph~I-o:r tor:' 1'!~1I11la1 ell g.1~;dt~' nlll,~oMlil!l'· ~ nmm.al In 5DlN !I'~ ~mbunllili.!tl i tit.J r~rrlnQ fBdl se f~~hIIU rm fifp1 ~ lIlinlt~ ~III" n~l :..~ t.'t~tUL63!::l!L"lfIl uit:tdQJ.ri' RI)t7"I.n,tGf 10 lm~rjur(JfQ1Id.A... 4INOu~ 081\ In l:'~1't l\ nnnt ~..rll lir. rtti~~I.'II~.sII 4lGnllot.n"~ n..ln,n,de
T

lrulo

prinlnl In\['5 M~Lt. I!l!Ioir 9, .r~h~~ ~nLunU!:-""till m~"" ~ ~v...MI~ ~ua Dodl II tntrello(l$l J1d'!l,tmlloh,ll~t ~TIJI!!t't~ 1~~k'fUtkl N~n dh, *.~~Jilcn\*; el 51 dlhCl ..... tljiiftl M·ldT~ an ~""C.tar dn .!!I~bt1ilVlttll dl! th"fl'lcl..-r1k.t-c, prln-"IIr;I(I louluri fI't'~dl bll!illltL¢t'IT ~ I ~.'~kr, p~-rl "tit- ¢ij fi.~ldj~~ inj~~ me a ~Q ~ eu .....;.,14.11 eel u.~L dlll.rt3lUiw h IntJ De ~ ~ pTOrl,ltl u itt ,;~~dMtfllt. ~~~D1" ~n:!t~li ii5i .druI-t~ne. IQ sam~ dQ fJQO,'" ~C. D rq.rt.d ~~~r~ c0!t51rur..t~OPr de hisar1cf ~ ~oI!OU nallWi~~

.w_
rn·

hqilriu'

Ot-ftmlln

~i panl-ru '""m~nlil'Cil
[ON jld41~· ~.

lludttl·N.f

..11 ef'uC:I~~Pl~L

tl"p.U'lJt'illllt

puM'r.~.. 'P. Hit IUT

nll:atHlln: [til'

~

ti lal pnyoniriJ
LumUu.

inriu~Lr,dt ~~liJlT. jn 001" d"inJ HII r~i SlCIlie

I... un der~~Ull::i:. ~I]P'!rl ved lillie ~'IJ r~llIfh~' lillie ~t'..n~~or .ft r..A4tin.1~ p.t.nLffijle clII'~cr carl ~mb1l tillpl- l r.rn~fic.. Pe dt estc! de ,~ f1 bi.a_e..l'h:It.6w lutulO1" crt'au.lll'i~~ i~~1lte... po :111~1e' ne~ ~fedlA cl~iM hlmJJ'II d,q-d ~Il~ p1'"Up.oLd ~ t.\ h, l;;iJta .J]I1flt~lt11r c:Gp~,H.e JudilU r...l!l!: ,. 'nlC!~ h.lm~t l..1,tplL Clmrmu~ {~lra rc:pre!eD· lUI ~tnl51 ~lo{" d~ e~~remil~~ O~U\~. te pre..lfirml, 1"'~ tutu\ fmIl au p~ fi (If!. "J6.1 tf~uml-.il I ummdl tUI til..... Qb~ ruol ~'J U CJRliln 1:Il ffll:pfmd Ira f~ aJt:;l~f '!Ir:I.\etil nl!!'- .;ft6fto ~ ~ldwl adClllti r, nl-l eon'fimli'\ eu 1:Ic.r1:1,~~~J!lf~fll.fe- ~lJjlo-rl~ QI1 rtIpIa-d.~ hm\l nd evol)'_~1 ~§ "izliU1U CretltDI, (!:I(1i.m1rt.1ll1 I~ li1.n~1i: !III, ;!$Ig limgml cArt:'1!Il ij

¥ :fj

~"'m:~~

rill

~r ... p~rltf ~ ..... pra ~ ..~Tf·~lnlll"!;"l!l ,. l33 illllu'!! lUI ~Ib.RimA .. IIdnii"-Dli u I'U~ fUn ~rte.a :l(lC'I~11t ~r) JIIQ a~ut r~1'I. ~1un de.. fi pu.J1 in m!tlur~ dtll (II cun4K~ Coni fafi I) lI.a:'dl~!O" 0:_11 nltunle. pentfU trloUW'Lll t.\ ~.."1. I;'.... ",.In I~tt ij6nt\~ eler nt:i1· " ala h~mot d«.4Qt#~A InUmp~lII\ tobIt' 'l'niI1 il:rQ! ..." peodici. Iar, ~ '
..... "tlL..,

du

dl

crq ~ I:blJlf;' tnee U(u~ t!1:!i1t"~(lnitol!'l MIt', ~l~ HD11: nbh~z~ lacurUcr tndrfp1' ~(1 CQ muh 1ttf'i I~~mcn,l, alAi di n rL .. diar1 pJvAnUar, PlInh''_ 1~'R:nl.t to ,~ .. Smic re ..

.,.,

~,

pro/dAt. pl!'~p1e1~

~

me. MI

~.. l,mU <~d~ nu' crL1d~ !IIi~r"'m 1'1:,

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/61798068","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=61798068&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://fr.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://fr.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://fr.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://fr.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://fr.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://fr.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://fr.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[61796347,84557415,61798695,61801200,61796208,61798734,61799610,79677569,61802721,60040472,61799727,211456915,81371952,40979112,81982288,80939400,192908140,83097365,348639322,113210351,83097995,176540991,83097838,81356873,81371952,83097163,114139711,113213224,81982288,83097736,80135530,80141909,80259023,81294344,80136707,80916437,80034917,80512671,81286789,80973152,80263763,80147071,80591692,81286928,80939400],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"y96DhIFmc/tCZWDddsbLCQmULBc=","module_id":"Bg0GP220Gu7VOonyWBLYOf7OTc8=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[61796347,84557415,61798695,61801200,61796208,61798734,61799610,79677569,61802721,60040472,61799727,211456915,81371952,40979112,81982288,80939400],"title_link":null,"title":"Documents Similar To G. Zuca, Aromâniî Din Tesalia Și Epir","track_opts":{"compilation_id":"y96DhIFmc/tCZWDddsbLCQmULBc=","module_id":"wwI9ZvTRBi2JYrad6V5rYISswsI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[192908140,83097365,348639322,113210351,83097995,176540991,83097838,81356873,81371952,83097163,114139711,113213224,81982288,83097736,80135530,80141909,80259023,81294344,80136707,80916437,80034917,80512671,81286789,80973152,80263763,80147071,80591692,81286928,80939400],"title_link":null,"title":"More From Minov1979","track_opts":{"compilation_id":"y96DhIFmc/tCZWDddsbLCQmULBc=","module_id":"+YVYZiEFdB68kFSgavbRsKa8NGc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"40979112":{"type":"document","id":40979112,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/40979112/149x198/99556f1625/1519849222?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/40979112/298x396/f692388ddd/1519849222?v=1","title":"The Vlachs","short_title":"The Vlachs","author":"valer_crushuveanlu","tracking":{"object_type":"document","object_id":40979112,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Rm6JFrPgSzpyXw07fpxI6ctjfVI="},"url":"https://www.scribd.com/document/40979112/The-Vlachs","top_badge":null},"60040472":{"type":"document","id":60040472,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60040472/149x198/493be9aa92/1504154064?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60040472/298x396/e0c060106e/1504154064?v=1","title":"Revista Aromaneasca 1929 (N.1)","short_title":"Revista Aromaneasca 1929 (N.1)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":60040472,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F1l/ytSnfZkoSRwqwXXIIF3X/hY="},"url":"https://www.scribd.com/document/60040472/Revista-Aromaneasca-1929-N-1","top_badge":null},"61796208":{"type":"document","id":61796208,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61796208/149x198/e1ecc69c85/1404911365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61796208/298x396/e2b36f754b/1404911365?v=1","title":"Ioan Piaha, Aromânii Din Ținutul Seres","short_title":"Ioan Piaha, Aromânii Din Ținutul Seres","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":61796208,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lS4bIRKXBh3Cy6WpZTpHl/yj5ZA="},"url":"https://www.scribd.com/document/61796208/Ioan-Piaha-Aromanii-Din-Ținutul-Seres","top_badge":null},"61796347":{"type":"document","id":61796347,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61796347/149x198/da7f2a93e4/1376594443?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61796347/298x396/fa622fdf2c/1376594443?v=1","title":"V. Diamandi, Comune Armânesci Din Epir - Aminciu (Meţova)","short_title":"V. Diamandi, Comune Armânesci Din Epir - Aminciu (Meţova)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":61796347,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0mjjrULsbj9BXHBY+cm6DYGJoYo="},"url":"https://www.scribd.com/document/61796347/V-Diamandi-Comune-Armanesci-Din-Epir-Aminciu-Meţova","top_badge":null},"61798695":{"type":"document","id":61798695,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61798695/149x198/c55db42a51/1394642430?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61798695/298x396/cb7797f2d5/1394642430?v=1","title":"Vasile Papa Ianuși, Aromânii Olimpiani (1)","short_title":"Vasile Papa Ianuși, Aromânii Olimpiani (1)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":61798695,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0joT8vFZdMSSJ3PYFbUcXwQucpQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/61798695/Vasile-Papa-Ianuși-Aromanii-Olimpiani-1","top_badge":null},"61798734":{"type":"document","id":61798734,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61798734/149x198/6c6b4f89e2/1399851959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61798734/298x396/c4c0511180/1399851959?v=1","title":"Vasile Papa Ianuși, Aromânii Olimpiani (2)","short_title":"Vasile Papa Ianuși, Aromânii Olimpiani (2)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":61798734,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O9yk5KTLIX7yDodHREdRiHmy4FU="},"url":"https://www.scribd.com/document/61798734/Vasile-Papa-Ianuși-Aromanii-Olimpiani-2","top_badge":null},"61799610":{"type":"document","id":61799610,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61799610/149x198/46fa682413/1389375203?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61799610/298x396/b092ddcfed/1389375203?v=1","title":"Dimitrie Nicolescu, Târnova şi Magarova","short_title":"Dimitrie Nicolescu, Târnova şi Magarova","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":61799610,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZlQCiR054BH53A7xTmv1TirkngA="},"url":"https://www.scribd.com/document/61799610/Dimitrie-Nicolescu-Tarnova-şi-Magarova","top_badge":null},"61799727":{"type":"document","id":61799727,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61799727/149x198/67aabbcdaa/1387504993?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61799727/298x396/af8c4fbd48/1387504993?v=1","title":"C. Zografu şi G. Mihci, Orăşelul Resna şi Comuna Iancoveţi","short_title":"C. Zografu şi G. Mihci, Orăşelul Resna şi Comuna Iancoveţi","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":61799727,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ExCYmga+dtwhe6qmH+TnCrmGdts="},"url":"https://www.scribd.com/document/61799727/C-Zografu-şi-G-Mihci-Orăşelul-Resna-şi-Comuna-Iancoveţi","top_badge":null},"61801200":{"type":"document","id":61801200,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61801200/149x198/33aaf3b175/1386179824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61801200/298x396/19475b2900/1386179824?v=1","title":"V. Moscopoleanu, Un Document Despre Moscopole","short_title":"V. Moscopoleanu, Un Document Despre Moscopole","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":61801200,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"X/+i4YRVH9P+oFJjih5fHgfUcQQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/61801200/V-Moscopoleanu-Un-Document-Despre-Moscopole","top_badge":null},"61802721":{"type":"document","id":61802721,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61802721/149x198/3f58ad084b/1354312638?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61802721/298x396/e8b3bf3156/1354312638?v=1","title":"Demetru Canacheu, Comuna Livezi","short_title":"Demetru Canacheu, Comuna Livezi","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":61802721,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LRB33uxdTyed618QbhnR+HSj7I4="},"url":"https://www.scribd.com/document/61802721/Demetru-Canacheu-Comuna-Livezi","top_badge":null},"79677569":{"type":"document","id":79677569,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79677569/149x198/6fd9cd68e2/1501172540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79677569/298x396/a242fd231b/1501172540?v=1","title":"Ștefan Mihăileanu - Școala și biserica romaneasca din Ochrida (Extract din Primul Almanah Macedo-Roman, Constanta, 1900)","short_title":"Ștefan Mihăileanu - Școala și biserica romaneasca din Ochrida (Extract din Primul Almanah Macedo-Roman, Constanta, 1900)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":79677569,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9cu2m87+bpVi20vBlQjmKT4Y7OI="},"url":"https://www.scribd.com/document/79677569/Ștefan-Mihăileanu-Școala-și-biserica-romaneasca-din-Ochrida-Extract-din-Primul-Almanah-Macedo-Roman-Constanta-1900","top_badge":null},"80034917":{"type":"document","id":80034917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80034917/149x198/dd462f0739/1501246860?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80034917/298x396/e09c3b5120/1501246860?v=1","title":"Ванчо Ѓорѓиев - Јане Сандански и посебноста на Македонија и Македонците","short_title":"Ванчо Ѓорѓиев - Јане Сандански и посебноста на Македонија и Македонците","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80034917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ePazigUGclQP3hGC0IL/LPLEj9M="},"url":"https://www.scribd.com/document/80034917/Ванчо-Ѓорѓиев-Јане-Сандански-и-посебноста-на-Македонија-и-Македонците","top_badge":null},"80135530":{"type":"document","id":80135530,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80135530/149x198/bacd5dd47e/1423159839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80135530/298x396/4d1c9c2499/1423159839?v=1","title":"Ванчо Ѓорѓиев - Бугарски документ од 1906 година за состојбите во Македонија и ВМОРО и бугарската политика кон нив","short_title":"Ванчо Ѓорѓиев - Бугарски документ од 1906 година за состојбите во Македонија и ВМОРО и бугарската политика кон нив","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80135530,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OyVcb57NpmBkfI6SlEVNuVyHkEI="},"url":"https://www.scribd.com/document/80135530/Ванчо-Ѓорѓиев-Бугарски-документ-од-1906-година-за-состојбите-во-Македонија-и-ВМОРО-и-бугарската-политика-кон-нив","top_badge":null},"80136707":{"type":"document","id":80136707,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80136707/149x198/ca209fec94/1501172198?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80136707/298x396/6256e024cf/1501172198?v=1","title":"Romanul de La Pind, An. II, No. 43, 1 Ianuarie 1904","short_title":"Romanul de La Pind, An. II, No. 43, 1 Ianuarie 1904","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80136707,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"djYAmz00DdDNoS+SMZ2hqXr788Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/80136707/Romanul-de-La-Pind-An-II-No-43-1-Ianuarie-1904","top_badge":null},"80141909":{"type":"document","id":80141909,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80141909/149x198/e3e84fb8cc/1341090540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80141909/298x396/995930476a/1341090540?v=1","title":"Romanul de la Pind, An. II, No. 44, 45, 46 (Ianuarie 12 - Ianuarie 19, Ianuarie 26, 1904)","short_title":"Romanul de la Pind, An. II, No. 44, 45, 46 (Ianuarie 12 - Ianuarie 19, Ianuarie 26, 1904)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80141909,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SmestTAzO6lgAZA3k00W7qcBP0A="},"url":"https://www.scribd.com/document/80141909/Romanul-de-la-Pind-An-II-No-44-45-46-Ianuarie-12-Ianuarie-19-Ianuarie-26-1904","top_badge":null},"80147071":{"type":"document","id":80147071,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80147071/149x198/808649147d/1399955540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80147071/298x396/80430f9b95/1399955540?v=1","title":"Το κουτσοβλαχικο επι Κατοχης και η αντιμετωπιση του","short_title":"Το κουτσοβλαχικο επι Κατοχης και η αντιμετωπιση του","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80147071,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vI2BW7AUzZT6s6hNeI2JMCOSn9Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/80147071/Το-κουτσοβλαχικο-επι-Κατοχης-και-η-αντιμετωπιση-του","top_badge":null},"80259023":{"type":"document","id":80259023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80259023/149x198/20c976e13e/1399955851?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80259023/298x396/b6645bd958/1399955851?v=1","title":"Ο Αλκιβιαδης Διαμαντης και οι αυτονομιστες του πριγκιπατου της Πινδου","short_title":"Ο Αλκιβιαδης Διαμαντης και οι αυτονομιστες του πριγκιπατου της Πινδου","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80259023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"30eSOPf5qiQ6xUM6+uzcoIWAf4w="},"url":"https://www.scribd.com/document/80259023/Ο-Αλκιβιαδης-Διαμαντης-και-οι-αυτονομιστες-του-πριγκιπατου-της-Πινδου","top_badge":null},"80263763":{"type":"document","id":80263763,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80263763/149x198/c10b6584f6/1399955858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80263763/298x396/cb29e6be83/1399955858?v=1","title":"Valeriu Papahagi - Când a recunoscut știința apuseană latinitatea Aromânilor","short_title":"Valeriu Papahagi - Când a recunoscut știința apuseană latinitatea Aromânilor","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80263763,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c407Siq8RL8WQF1Z7UUq47hikD8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/80263763/Valeriu-Papahagi-Cand-a-recunoscut-știința-apuseană-latinitatea-Aromanilor","top_badge":null},"80512671":{"type":"document","id":80512671,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80512671/149x198/beb60ba3c9/1406339064?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80512671/298x396/24d21cb277/1406339064?v=1","title":"Călătorii pe la Aromâni (N. Bațaria), Graiu Bun, Revistă Aromânească, 1906-1907","short_title":"Călătorii pe la Aromâni (N. Bațaria), Graiu Bun, Revistă Aromânească, 1906-1907","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80512671,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hQXOD43hnRhd/NywBXZA+h4z+B4="},"url":"https://www.scribd.com/document/80512671/Călătorii-pe-la-Aromani-N-Bațaria-Graiu-Bun-Revistă-Aromanească-1906-1907","top_badge":null},"80591692":{"type":"document","id":80591692,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80591692/149x198/d3a5eab440/1369983864?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80591692/298x396/15945f8cfa/1369983864?v=1","title":"Ванчо Ѓорѓиев - Апелот на Македонскиот Таен Револуционерен Комитет од 1898 година","short_title":"Ванчо Ѓорѓиев - Апелот на Македонскиот Таен Револуционерен Комитет од 1898 година","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80591692,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YPDhyExv9vQICfUQRkzwZuXFqSU="},"url":"https://www.scribd.com/document/80591692/Ванчо-Ѓорѓиев-Апелот-на-Македонскиот-Таен-Револуционерен-Комитет-од-1898-година","top_badge":null},"80916437":{"type":"document","id":80916437,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80916437/149x198/e58f9a16af/1399957243?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80916437/298x396/7a05f3abc5/1399957243?v=1","title":"Memoriul Aromânilor către Napoleon ","short_title":"Memoriul Aromânilor către Napoleon ","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80916437,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LpIyCf0gyN+X2Z1eBMjPZxLdnI0="},"url":"https://www.scribd.com/document/80916437/Memoriul-Aromanilor-către-Napoleon","top_badge":null},"80939400":{"type":"document","id":80939400,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80939400/149x198/45d42b2dc9/1498314888?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80939400/298x396/5ac4267b7f/1498314888?v=1","title":"Dimândarea Parintească (Original di anlu 1888)","short_title":"Dimândarea Parintească (Original di anlu 1888)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80939400,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"W5Cw8biiJU/TzcFMZ9RQMz5vpBA="},"url":"https://www.scribd.com/document/80939400/Dimandarea-Parintească-Original-di-anlu-1888","top_badge":null},"80973152":{"type":"document","id":80973152,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80973152/149x198/90ff9750f9/1418809471?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80973152/298x396/9152186a18/1418809471?v=1","title":"Theodor Capidan - Rostul institutiunilor noastre de cultura (graiu bun 1907)","short_title":"Theodor Capidan - Rostul institutiunilor noastre de cultura (graiu bun 1907)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":80973152,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AD7y2EpOhsmHYXOfYMiX48YfSKY="},"url":"https://www.scribd.com/document/80973152/Theodor-Capidan-Rostul-institutiunilor-noastre-de-cultura-graiu-bun-1907","top_badge":null},"81286789":{"type":"document","id":81286789,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/81286789/149x198/3af1064f9c/1437073515?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/81286789/298x396/c744ac0dc2/1437073515?v=1","title":"Ванчо Ѓорѓиев - Автономијата-тактика или цел на МРО (Autonomy - a tactic or a goal of the MRO)","short_title":"Ванчо Ѓорѓиев - Автономијата-тактика или цел на МРО (Autonomy - a tactic or a goal of the MRO)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":81286789,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IC2o1Mxu0er63DoRvtnW1PECcQk="},"url":"https://www.scribd.com/document/81286789/Ванчо-Ѓорѓиев-Автономијата-тактика-или-цел-на-МРО-Autonomy-a-tactic-or-a-goal-of-the-MRO","top_badge":null},"81286928":{"type":"document","id":81286928,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/81286928/149x198/2c6676992d/1434013484?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/81286928/298x396/683d57d7b3/1434013484?v=1","title":"Gh. Ruva --- Vlaho-Clisura","short_title":"Gh. Ruva --- Vlaho-Clisura","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":81286928,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jYGSwZaVd5eqMEK0IF0YZBfLiaQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/81286928/Gh-Ruva-Vlaho-Clisura","top_badge":null},"81294344":{"type":"document","id":81294344,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/81294344/149x198/206f573be6/1399957948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/81294344/298x396/a1720159b1/1399957948?v=1","title":"Biserica aromâneăsca din Crușova (The Aromanian church in Krushevo)","short_title":"Biserica aromâneăsca din Crușova (The Aromanian church in Krushevo)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":81294344,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9vRwW1YrbmIJql+AVBLudTD50G8="},"url":"https://www.scribd.com/document/81294344/Biserica-aromaneăsca-din-Crușova-The-Aromanian-church-in-Krushevo","top_badge":null},"81356873":{"type":"document","id":81356873,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/81356873/149x198/9bf119984c/1440487577?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/81356873/298x396/c22e34b5fd/1440487577?v=1","title":"Ванчо Ѓорѓиев - Солунските Атентати ( The Assassins of Salonica, Attentate von Thessaloniki, Οι Λεμβούχοι της Θεσσαλονίκης / Απριλιανά του 1903)","short_title":"Ванчо Ѓорѓиев - Солунските Атентати ( The Assassins of Salonica, Attentate von Thessaloniki, Οι Λεμβούχοι της Θεσσαλονίκης / Απριλιανά του 1903)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":81356873,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"n9szbeh5fSOKzzFRIGHszBKnoLI="},"url":"https://www.scribd.com/document/81356873/Ванчо-Ѓорѓиев-Солунските-Атентати-The-Assassins-of-Salonica-Attentate-von-Thessaloniki-Οι-Λεμβούχοι-της-Θεσσαλονίκης-Απριλιανά-του-1903","top_badge":null},"81371952":{"type":"document","id":81371952,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/81371952/149x198/f200f34bcd/1516812552?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/81371952/298x396/03491295e8/1516812552?v=1","title":"Aromãnjli Grãmosteanj de la sinorlu vurgãrescu","short_title":"Aromãnjli Grãmosteanj de la sinorlu vurgãrescu","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":81371952,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mb/03bi/PgkC1JBvbWc9xcr6gIY="},"url":"https://www.scribd.com/document/81371952/Aromanjli-Gramosteanj-de-la-sinorlu-vurgarescu","top_badge":null},"81982288":{"type":"document","id":81982288,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/81982288/149x198/1005d044cb/1503756055?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/81982288/298x396/2ffd1753c8/1503756055?v=1","title":"Dina Cuvata - Scriitori Armãneshtsã","short_title":"Dina Cuvata - Scriitori Armãneshtsã","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":81982288,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UH83ZJEY7IYi0vIJm495/yTTBvQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/81982288/Dina-Cuvata-Scriitori-Armaneshtsa","top_badge":null},"83097163":{"type":"document","id":83097163,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83097163/149x198/9f21ec4279/1363932344?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83097163/298x396/84e33ab6a1/1363932344?v=1","title":"I. Ionescu de la Brad - Pastorii Aromâni din Tessalia (Album Macedo-Român, 1880)","short_title":"I. Ionescu de la Brad - Pastorii Aromâni din Tessalia (Album Macedo-Român, 1880)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":83097163,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dwVpYGcdWVCAb5IwotEleQ8QsE8="},"url":"https://www.scribd.com/document/83097163/I-Ionescu-de-la-Brad-Pastorii-Aromani-din-Tessalia-Album-Macedo-Roman-1880","top_badge":null},"83097365":{"type":"document","id":83097365,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/83097365/149x198/270b2bf4c3/1354885712?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83097365/298x396/f358b17e41/1354885712?v=1","title":"Revista Pindul, Anul I, No. 2, 20 Decembrie 1898","short_title":"Revista Pindul, Anul I, No. 2, 20 Decembrie 1898","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":83097365,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oZZ9iuXARqpTKroF/326VZfL7/Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/83097365/Revista-Pindul-Anul-I-No-2-20-Decembrie-1898","top_badge":null},"83097736":{"type":"document","id":83097736,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/83097736/149x198/308fb7017f/1356641078?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83097736/298x396/a7c02b7739/1356641078?v=1","title":"Ванчо Ѓорѓиев - Аферата мис Стон (The Miss Stone Affair)","short_title":"Ванчо Ѓорѓиев - Аферата мис Стон (The Miss Stone Affair)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":83097736,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mfTY7Db3Wp+6yEB/qwD9upEoygI="},"url":"https://www.scribd.com/document/83097736/Ванчо-Ѓорѓиев-Аферата-мис-Стон-The-Miss-Stone-Affair","top_badge":null},"83097838":{"type":"document","id":83097838,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83097838/149x198/69af42ef24/1449950490?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83097838/298x396/3b83add26d/1449950490?v=1","title":"Oameni şi aspecte din istoria Aromânilor- Dimitrie Atanasescu","short_title":"Oameni şi aspecte din istoria Aromânilor- Dimitrie Atanasescu","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":83097838,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+ssKCn+hxAVJL6n45Xb9OquQZLA="},"url":"https://www.scribd.com/document/83097838/Oameni-şi-aspecte-din-istoria-Aromanilor-Dimitrie-Atanasescu","top_badge":null},"83097995":{"type":"document","id":83097995,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/83097995/149x198/84e161a3ae/1512558679?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83097995/298x396/c10b5ce3c1/1512558679?v=1","title":"Oameni şi aspecte din istoria Aromânilor- Părintele Averchie","short_title":"Oameni şi aspecte din istoria Aromânilor- Părintele Averchie","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":83097995,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gh3IV6yK42e1lbmzK2iRWWzT3sE="},"url":"https://www.scribd.com/document/83097995/Oameni-şi-aspecte-din-istoria-Aromanilor-Părintele-Averchie","top_badge":null},"84557415":{"type":"document","id":84557415,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/84557415/149x198/6b27023c23/1501172120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/84557415/298x396/8a90c32de7/1501172120?v=1","title":"Apostol Mărgărit şi şcolile române de peste Dunăre","short_title":"Apostol Mărgărit şi şcolile române de peste Dunăre","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":84557415,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Dt49ENoIg24lPkBronIRKZ+0aYM="},"url":"https://www.scribd.com/document/84557415/Apostol-Mărgărit-şi-şcolile-romane-de-peste-Dunăre","top_badge":null},"113210351":{"type":"document","id":113210351,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113210351/149x198/54ac18491c/1357321450?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113210351/298x396/08ef49d556/1357321450?v=1","title":"Јован Трифуноски, Данашњи влашки катуни у Македонији [Jovan Trifunoski - The Aromanian katuns in Macedonia], pp. 171-202","short_title":"Јован Трифуноски, Данашњи влашки катуни у Македонији [Jovan Trifunoski - The Aromanian katuns in Macedonia], pp. 171-202","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":113210351,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AtbPPl3Ve9BiVX71/M1y9Yv6JeQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/113210351/Јован-Трифуноски-Данашњи-влашки-катуни-у-Македонији-Jovan-Trifunoski-The-Aromanian-katuns-in-Macedonia-pp-171-202","top_badge":null},"113213224":{"type":"document","id":113213224,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113213224/149x198/6a0cb6520d/1376470729?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113213224/298x396/5169ce340e/1376470729?v=1","title":"Ванчо Ѓорѓиев - Битка за гробиштата - бизарноста на пропагандите во Македонија","short_title":"Ванчо Ѓорѓиев - Битка за гробиштата - бизарноста на пропагандите во Македонија","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":113213224,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V1u/JbyoE6XqkfEwYSUr9576isc="},"url":"https://www.scribd.com/document/113213224/Ванчо-Ѓорѓиев-Битка-за-гробиштата-бизарноста-на-пропагандите-во-Македонија","top_badge":null},"114139711":{"type":"document","id":114139711,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/114139711/149x198/90ad67463c/1510932274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/114139711/298x396/fe75d50615/1510932274?v=1","title":"Никола Минов, Изгубената Влахија (Nikola Minov, The Lost Wallachia)","short_title":"Никола Минов, Изгубената Влахија (Nikola Minov, The Lost Wallachia)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":114139711,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XzGWVPPCQcbWLF2QmDV5i1r2ZxQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/114139711/Никола-Минов-Изгубената-Влахија-Nikola-Minov-The-Lost-Wallachia","top_badge":null},"176540991":{"type":"document","id":176540991,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/176540991/149x198/21dfe30b7f/1387019578?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/176540991/298x396/880c0b1dd9/1387019578?v=1","title":"The War of Numbers and Its First Victim - The Aromanians in Macedonia, End of 19th-Beginning of 20th century (Nikola Minov)","short_title":"The War of Numbers and Its First Victim - The Aromanians in Macedonia, End of 19th-Beginning of 20th century (Nikola Minov)","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":176540991,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zvzna+uB3E4rBCHDNFozTtmicR4="},"url":"https://www.scribd.com/document/176540991/The-War-of-Numbers-and-Its-First-Victim-The-Aromanians-in-Macedonia-End-of-19th-Beginning-of-20th-century-Nikola-Minov","top_badge":null},"192908140":{"type":"document","id":192908140,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/192908140/149x198/6fa0bee240/1401409140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/192908140/298x396/170344af96/1401409140?v=1","title":"Ванчо Ѓорѓиев, Реформи за мир или одлагање на конфликтот","short_title":"Ванчо Ѓорѓиев, Реформи за мир или одлагање на конфликтот","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":192908140,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fMtSp/E9e8zvT20nHb7lxV6RSho="},"url":"https://www.scribd.com/document/192908140/Ванчо-Ѓорѓиев-Реформи-за-мир-или-одлагање-на-конфликтот","top_badge":null},"211456915":{"type":"document","id":211456915,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/211456915/149x198/c3b622590b/1394395840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/211456915/298x396/38ba52242f/1394395840?v=1","title":"Farsirotii...de Constantin Colimitra","short_title":"Farsirotii...de Constantin Colimitra","author":"costinnastu","tracking":{"object_type":"document","object_id":211456915,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rpsWINYC7sBj2WlUb0mu9vdT74U="},"url":"https://www.scribd.com/document/211456915/Farsirotii-de-Constantin-Colimitra","top_badge":null},"348639322":{"type":"document","id":348639322,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/348639322/149x198/d46a88ce4d/1508340181?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/348639322/298x396/61b02cf54c/1508340181?v=1","title":"Gjorgiev, V. - Zabranetoto Ime","short_title":"Gjorgiev, V. - Zabranetoto Ime","author":"Minov1979","tracking":{"object_type":"document","object_id":348639322,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oNKIuDYvwhRJkM3sOZlafZD8jsg="},"url":"https://www.scribd.com/document/348639322/Gjorgiev-V-Zabranetoto-Ime","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/61798068","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=qh9hzvlLjDTijv0FcQWJPEOX0NE%3D&authenticity_token=v2qglpRfWG3sXOqxg%2F72glZ0JcIJlHQ4GD9A%2F%2FVVulxAPsiZyc4TjQusIBHO7nqkJSnD96UySOkmuatGq1B4lA%3D%3D&expires=1540736889&wordDocumentId=61798068&wordUploadId=64711409"},"renewal_nag_props":null}-->