Vous êtes sur la page 1sur 1

Colindă colindă

Aranjarea notelor

3 −−
%α 3 ‰ ∑ ∑
Dirijor: Nelu Pagu

3 −−
%α 3 ι œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Co - lin - dă, co - lin - dă, co - lin - dă Co - lin - dă Co -

%α œ œ œ œ œ œ
Dm F A
œ œ œ œ ˙
Dm
œ œ œ œ œ œ
F

As - cul - tați cu to - ții când vă co - lin - dăm, Pe I - sus Me - si - a

%α œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
lin - dă, co - lin - dă, co lin- dă, co - lin - dă Co - lin - dă, co -lin- dă, co -

%α œ œA

œ œ ˙
Dm
œ œ œ œ œ œ
F
œ
Gm
œ œ œ ˙ Dm

azi vi-L pre - zen - tăm. El e-un Re - ge veș - nic, Domn și Dum - ne - zeu

%α œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
lin - dă, co - lin - dă

%α œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Gm F A Dm F Gm Dm

A ve - nit să moa - ră chiar de dra - gul meu El es - te un Re - ge Domn și Dum - ne - zeu

%α œ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ
œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ ˙˙ œ œ œ œ œ ˙

%α œ œ œ œ œ œ ‰−
1. 2.

œ œ œ œ œ− − œ œ œ œ ˙
Gm F Dm A Dm
A

A ve - nit să moa - ră chiar de dra - gul meu chiar de dra - gul meu
ι
%α œ œ œ œ œœ −− œ −− œ œ œ œ ˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vous aimerez peut-être aussi