Vous êtes sur la page 1sur 25

1

}9[ M :gz 7p b~g7 x?Zm


M IZ ]x
Z
KZz ^gzZ s
=]!*
x?Zm
C
G
]gz_s

Z [!*

]gz h.'6,g
G
G
G
h.' x?ZmZgzZ
rg 7ph.'g Z
Z !*
iVYX h.'

VY H {7

]L L x L LgzZ ]L L~ X M
h 7 {ggz {z n
pg
Z [!*
gzZ Z [!*
X Zyxg} x L LgzZ}g v
G
m}9[ M k0*
XX M
h 7 {ggz DLZzpg h.'
X D YV~M]!*
{z D{ x?Z
C

Zm,
z6,
MAUJZA .kia?kion?kaisy
By:Parvez bilgrami

]!*
6,
bq
-ZZsakZX {7qZg
zkZ
{7
z kZ M
h 3 {7x Z z
/Z ? c*
3 {7[ M Zz H
$X ;g Y c*
A
*\ M X g b6,x Z wg Z
# c*
3 7VY
 7t {7Y6,tZgZz W (Z ?c*
3 7{7VY
yZ 6,V7t{7X ]g }g gzZ Y| 7,

wz q
-ZC
 ] (Z q
-Zt X Z {7(V# ?L L
X @*
~ i Z0
+Z Z6,VZW,
Z kZX *
@Y}
LZ v 4g Vg ]oz ~ w V
gzZ { e ~(, F
g {7 v {z X ]!*

x X zg { Zg ~ yg ~ yZy {
Hz [ M " X zg { Zg wX c*

I
\
c*
0*
H\ w P Z 1 x Z E
L . t Vz

Y M {z bh
+

 f
e {^
,Y q q
-ZC
h M h M @ M

{7X HyZa Z
z 7 gN x ZVY

CY } [Z = yZ gzZ @*
i Z0
+Z W,
Z 6,=X 4

x Zg yxg V} 9 g Zk]
 t
X M:gzZ M
B; P Z
zkZ ;g
g^~q6, P Z
]z{gu Z t {7X @*
!$
+@*
: {7t
2

Presented by www.ziaraat.com

~g 6,yZ @*M 7 (Z Z
# 1 M { T
W'!*
SyZ {zgzZ @*
kCZ @*
.e yZZ CZ 7Z X
gzZ x @*
x`
X % g w MX 
X VZ V
_Z 6,<
X Z
/

7D | {7 D z '!*
+Z Zg
1

zz Z f
etg yZ { i Z0
+Z yDgV g LZ

X Z (Z *gzZ}

g66,3 {7{z Hg~ Y Z !f VM g I {z

VYgzZ
?H {7 Y c*
C ]!*
6,{7

zzgzZ xsv~ y*zy *gzZ y*


0 Y up

HyTkZ ? ~ Ky Dap6,ZgzZ ? @*
zg

y*zygzZuy*
0 Y gI{zgzZD Y`syZ

x | $
+zyX M7{E
+} 7~fyZC
~

{7 (Z
/ZgzZ ;gg} 7~<
Zx

c*
} 7~ yZ 1V : VY q ]c*
!*
p
/<
Z

*
@Y HwxzFz xi} 7gzZ9 B79Z Y 3:

_q .]|yxg X ZZ
# C M 7#
Z

* X 7q x **
} 7~ Z ! gzZ X

xsZV[{k
,
bZgzZ Hg}+~XX
b

z } 7~ <
ZZz Za ~ ugzZ y*
0 Y y*zy

| (,
]!*
.~ gzZn
_
pg { `~ x x tX ZZh
+g

e
$Z@ yZ ~zc V g I LZZz + <
Z yZ X 7

CZgzZgg {7zz kZh


m
+

X D 7~{q

\ M t :gzZ n
pg :gzZK 7} 7I +

{7Vz C Ct ? b1c*
3 {7 g Z[ M z x Z

+g- ygeZ Z
XNyZZ6,\ M N 3 {7

?H

Z ! gzZ t c*
y s]!*
kZ T ~

kZ " i Zg] kZ wdZ [!*


{7
DL X3Z X M @*@*
~ kZ /
$L {7 7

t ~<
ZY Z ! fZ
#*
@Y c*
0*
7X } 7~ <
Z
g zc <
Z Y Z ! gzZ t w ybgX 

X c*
g Z
s Z{7p Z] Ztg{gzZ] b

Vzg zc<
ZY Z ! fgzZ : {7 Vz9LZ

=BV- c*
X tbx?ZmY m
CZ x **
{7
X {7]!*
ZzyZb

x?Zm }9s{71X X p ~

gzZ y*
0 Y uX t
~ Vzzz {7 V g LZ
V g LZ vt C +Z
M F,
6,R gzZ wy~ y*zy
} 7 yZa th'
,Vz9LZgzZ F
g ]!*

X qg (Z6,} 7vZ MgzZv


Z wgv
ZX @*
[
KZ ?v0Z)XH7{7{z D 3 qvZ)
4

Presented by www.ziaraat.com

X n
pg7
vt gzZ C 7
M F,
+Z6,R x ZZ Y Z ! fp
3

g 3Zzf }X Y 0 Vzq }i sz Y gzZHp

{zgzZ x ZwH ~ Z)L L ~ ~g ]Z L L"g

0
+e b {g

Z ~q g vZF,
Z6,} i Zzg }g * **
F,
Z y M

~ Vzq $]]!*
kZ x ZggzZ ~ ],
q )!*

E
M < `g **
Y} z
L 8gzZ 0 y M {7Y {7 **

X x Zw **
2gzZ GHgzZ Hg

wZ e } h
~kZ **
Z|
X6,
}i { 7

HL LX i Zg~ L
L L"KZ ~i Zgx Z<
L IZ

Z K1 K1 ],
1 z Y **
Z -6, ZZz % i Zz M

Z {z gzZ :
L T ma %Z,Z ~ < b Z

~%X {7b {0
+
i {g !*
z ZQgzZ b Z56,Vka Vzh N
8N ]uZz {g M z

/~ T **
s M d
$z
/
z Y

k
,
izL LX M0Z +Z X M ~ ws |
+G
H[!*
-Z~ s ZZ<
q
Zs ZZ L L[KZ {00 W A

yZ q
-Z V# **
Ct ~g !*
g1X ~w

H t Z6,kZ f HyVrZ~kZ 0

X {7b CX { Zi k~} kZ ;g M

~
kL L ~g Z % )X |q

-Z b

;e **
3{7{HH
z YVM
H (Z1

X c*
g Z
x ZwZgzZ c6,
H

0*
\ x Z g Z
# [Z0}X
H tZ

kZg gz6,f Z/{7X q~ t


HgzZ {7yz0Z

0*
~ T ~ VZ.,Zq
-Z kZ c*
[ZH}g7

kZa kZ @*
wEZ]y-
/
z Y1|@*
~ kZa

~M,.0*
;gX tZ Z1Y M J
-6,
zZ 0*
Z 9 Q

X~

XX Z tZ
1 M/ $Z Z e iZ ~ yZgzZ Z

gzZ
/
z YL LX ~ {7, p Z1Z 1Z vZ e
$M
xE bZX 7{7 S7Z {zD 3 A
$ i !*
{H

{z Z e iZ ~ XgzZg. /@*
{z ZB; 6,u

Zuz { Zp YY 7{77Z x Z)**


g Zz + Y

X n} :x Z)**
g (Z

B; 6,uV kZ Z (Z%q


-Z bZX
HF,
Z

X 1392|ZZ!fX 47{7,

 #
Z7{7'!*
Zz b
[ G
4h8
PG
E
Z {

}X x {7Z
# 6,Zg F,
{7

zZuz

h N |
/Zg @*
~RZzZpszHZ
+Z ]|Zz {

Y 0 Vz }igzZ y M {7 t t
Z

Presented by www.ziaraat.com

z M ]{zV; Z ]| \ug nvZa

b} 0
+
i5VD% gi ]| b ZI~Z

X ~{zX *
@Yx~V; yZ
D!*
z kZ^LX=\IX ~wzHgz x?Zm .]|

#C
Iz Y X Z7,ZHE
LG
gzZ Vzi V\ V Zz + Y

X #
Z7{7
ygzZ y
y;'
,]
C]c*
M L LX wEZ w 

Hz Y VY X x -6,Zz y- X q `z+C

X wEZ

. ][ga D-kZXz D-

kZ @*M 7}~y M
tp y!*
i! {7

u 0*
yM
{gX c*
M % 24~ u 0*
yM
y

X HVzw{z @*
c*
Y gzZ h
+X H {7

L LX ]+Z [g

g Z ~ 96 e
$ M {gkZ X {gVZg
H

kZzg _KZ ? c*

0*
ax KZ

kZgzZ y
BgZMZ AgzZ?zggzZ VE
KKZ .
NG
vZ G
**
L L 73 e
$ M s ZZ {g bZ X 5s VzgZu

WP\]|Z
# gzZ L LX ]+Z [g

gZ~8 qg { {g

X
HD`
WLZ LZ MC
gzZ^Y`{g !*
+'
h
LZ x?Zm .]| Z x Z
Xf
ex ]h
+'
{zVzw

X {7e
$ Mq
-Za}g v
zZ vZt G
!M
G

nf _6 ^jm^e oF ^] 2423e
$ M {g

: Z7. h] vF ] ^ ^ ^a o]

~ ]Zg X 3X **
 w
A ]!*
X 2X }g kZ X 1

X 5ByzbzggzZ

X 5X ' Vzg Z0
+Y ~ fX 4X t zgzg

Vz

C
p 7C
7x?Zm.q
-Z

D 0|

# gg Zigz
1X 'Y0g
zD0*
,.

kZC
X C
p
z z ]qX ._gz kZ {7

ug Z)X @*M 0*
D
/~}i~zX t VZp
4Z
.nIG
( 502s E

b {7z q
-ZX } 7._]gz

X \~g !*

gZ~16{g 0*
1qg{g0h
+
% [p 5 zi !*
LZB; CZ ( .} Z ) gzZ L L
X N 3V*
K~(,~(,KZ @*
{7Zuzq
-ZtXn%
8

Presented by www.ziaraat.com

X} 7( 9)
zx?Zm.]|s
] L L7Z \vZ X 9%Z \zZ x?Zm Z ]|
gz kZX ~
/ M gz yZ X {7~ \zg ]K0Z
kZX szczC
~ Y Z x lZ z q Z Z z M v
7

x Z X V ZzLZ LZ
?z} Z L LX Ns

_g b[ M ~ y gzZ ]Zg

Hc*
C 0 h
+

Vz
/
z Y x x gzZ ~g h ; Vz ]t y!*
i
4E
& gNt X
/F
[ M = P Z \ M5 kZX E

 Vz
/
z YL LX \~g !*

g Z~75 @*
65 e
$ M {g

t 7L LX c*

P Z X , ZVz
/
z Yt, VzyZ [Z

c*

\ M FZz% Z e c*
BZ eCZ\ M .} Z

X , Z t @*
c*
Z Vz .
/Z Y 7

.]| ~ yZ VgzZ V(g yZq


- k Z e 

( }g*{a!ZfkZ
0Z

b5132E
0e )
sZ vhZ7Z Z
{7q
-Z P Qx Z

]| g hz ,
$'x+Z~ wx?Zm
g
?X 7zg e ? c*

Z sp Z h~ w WP\

gvZ %fF,
g T[q
-Z y!*
i 
{A
$% m,
SZ

c*
8
-Z VyZ z wZ ekZ ~B; }g vgzZ

H @e
$F,
zg Z kZ x **
x sZ,gL L
# t Q ~z% E
00Z L LX @*M ~ kZ
~: { kZ yq
-Z c*

\ M
gt HX
X c*

P Qx ZX 4 ( D{g

Z s~: {)
Zq
- 4,
\0
+
zZ}
.yq
-ZVY
g ]!*
t V ;L L
! h N } Z D{g

Z s h N kZ {z
/Z
2zg
t ug I
\ M V X Y M d
$
h N t M d
$
}
Qx Z X
HM d
$
}g gzZ
w h N p Z
{z6,kZ M q
- 4, Le 7~ # h N P
b Z9(KZ :ZzgzZ Z :ZzBi Zz M g Z `
/q
-Z h N
X
H
10

Presented by www.ziaraat.com

( 452yZZ 0
)X

M V ~ ]Z7
/z YgzZ Y
yZ t
P zg ; .]|
/~ {>
/
z Y x 7[x
X yZZ6,
[g
Z
# Z zg {7(Z~g !*
gy
B WP\]g
X ZzgB
w M t ~g!*
gg{76kZ!*
3 P M X
rgazgu x?Zmt Qx Z g
~g !*
g Vz
/
z Y, .
!*
kZ y q
-Z X Lg ~ z z K
~ yZ gXC
~LZ
/
z Yx x tX H
 @*
X}?f 7Z **
3 A
$ (Z ?X V ;g q
-Z LZ
X 7vZ+
$Yx Z {zBv
yZ
/
z Y X , ~ g !*
g Z
# P Z
Vz P Z @*
{ispP Z @*
3 A
$Vz
9

y "C

Z e~q
- 4,
, ZZ e Z M {zZ
# X1

9%Z zZ bx?Zm .]|x?Zm}]|

7Z MZX D6,uv{],
Z
/
AZ]|{zX

~Z e "
$S~gzyZX9[r
# < E
L 8X

6, ZiZgzZ ~hKgq
-ZZZ Z eX

]!% D%,Z,ZX q `z

Z e X 7kC1 Zg fZ1T~} Q g

~z* .
yZ \ug nvZ X f
e }

**
zg~yX e**
**
[Z MZ

x?Zm}]|gzZ H {7 }x?Zm}]|~

X
z W X ;g Y 3 ~gzmZ X
H

iu{ k
Hy (Zx Z c*
L LX ~ qz c*
g PE

! ix Z Z

X c*
3{C
b% Z eyY~V{%

6,X @*
q~#
}
.\ M-
C
~X ZwtT Z

z! MzmvZ -] M }}]|

Zg q
-Z H ~ [Zp X {z D D c*

]uZz F,Z ~ ], g @*
X {7 {0
+
iVz%k0*
Y
58E~X
M X
zuZz 0{Z wg !
zg$
+L E
E
G
EG34]vZ e
$ M & B ZzgzZ q
-Z []uZz F w
g

^^Zgg } ~B; ZgzZ M yZ ]g

~ ]Zg Z F yZk
,
ZgzZ H~ p ; y*Z [ KZ

3^QJZ {z6,,j]g ZgkZX 3


Z et X gzZ} F,
Z _p{z[ZX ^IyZ X

D ;g ZUZ~ykq
-ZAZ{C

 V- ZzX [ M
9
X D YgzyZ)E
K-
C
]ZC
{z w yZ X

Zz tL LX1 NZ V\ M KZ1e**
kZ ~

~d
$kZ {z X d
$ ~

V; m,
q
-Z yZ-
kQ

X
H9Zz%W,
Z V VZ]!*
kZ~iEpz~X

X {z M yX k
,
~ 3Zz

`z~g f z y
~ i x?ZmZ'
,
Z ]|

VrZa
W 0*
X ;g k\ X M yZ~

x?ZmZ'
,
Z ]|X Cg[p~ Vzg 2X q

c} c*
C ~VrZX :R~V 0*
p;e 3Z

yY~
Hc*
W,
Z (Z~B; Z'
,
Z ]|X ~ k,6,kZ

Q tt ~ X `D

Z @*
X D Y {0
+
i M ncB; B; X CY7,

Z kz7, MZ
z LZ VrZX
/{zZ
#

X Vjgg Z
'
,w~ @*

z

12

Presented by www.ziaraat.com

11

X ~gzZ Z~

X ~u6,
: iIZ bkZgzZ H[c*
VzgzZV0
+ZX H
[~ i kZ p=z! MzmvZ -]|Z
#

B; 6,|
# g rS
{z Z t {7x?Zm]|

,Z svZ VrZzz {gzgz KzgzZ"


$~
H7,ugZi !*

) zs
# byZX {g8
- [IZK 7Z
X ~u6,yZ bkZgzZ
x Zz yZ gzZ zz {z ]Z7 {z *y M

Z CY {g +ZwyZizg P X Y7q

X YZZC
{ ,g
Z}
.X ( z! MzmvZ -) Y m
CZ g Zu Y
CZ ?{ }g
X c*
{70*
@*
u c*
]Y7Z K} 7 .
XA
$u <EZz2Z [ Z wZ [ ,S{P
g
G3]0Z L LX ~g
x?ZmgZx Z kZ ~z% G
/
20

EZ i Z kZ g !*
-$
J
+Z {7(Z q
-Z y M
Z
# 7c*


h
+gzZ P Z/0. \vZ Hzz kZ ! wg0
+
i
L LX Y7
'
mvZ -vZ0]|gzZ PG%0}]| H {7

Y M 7t
~ gzZ zg kZ N Yg
/h X e

$ M i Z {7,!Zf)X
( pZ1Z W + ZvZe

X "
$gzZyzy!*
iz!Zz
X c*

PuEgZx Z

EV*tc*
M *
@Y{ i Zzg QgzZDe
$Zzg V

~ i kZ H_qx?Zm .]| \vZ Z


# LL

{7x lZ
] Z f yZ { z q
-ZX } 7 bz Y m
CZ x

Vz
/
z Y ]!*
{zyZ \vZakZX el
z Y sg X

Z]
. yZ g{zc*
Xqw CgzZ
hZz
]V; P Z Y h
+ WP\Dx?Zmx M } M
h 7
EE
4
{)z {)z w V; P V; WPgG W,
Z V; P8

u6,yZ gzZ c*
5 ~ u {z Y yZ T C
!*
'

*
@Y 7Z} 7n~uz X hZzB ]Z7{z

]{z 7Z vZOX ]gz ` VgzZ x

X Z]Z f

Vzg F ,Z X b
Y SZ i kZ T

x?Zm y]| Y x?Zm .]| }


14

Presented by www.ziaraat.com

X ~
KgzZ Vc*
gF Z
# _q
z kZ x?Zm}]|

{0
+
iVz% vZ VrZX ` .
**
Y SZ&
13

%1 Y M d
$
^|
# g , {g

Z z! MzmvZ - }g

]Z7q} 7 n Vzt px?Zm b ]

{0
+
i g X ze yZZ r
# b
/Z X

bzg{7qO ZX ;g {7g 0
+
i9kZJ
-Z
# ` Z

# b
M IZ})X ga~{ CV ZzyZZJ
-#

Vzz! MzmvZ -xZgsX {7O Z Z hgB

( wgg
$u:

LZ D ]Z7 *0
+
zZ}
.p ]Z7 n

X EZ } 7Z
# VX zz} 7 ~ yZ1
X yW
{7Z
~

x Z wgVz Ct Ct bgzZX 3gx

qE6,Vz]Z7Y m
CZ[IZVz]Z7

# N y M
Z
(ZN Y ]gzZ y
KZ x
/Z L L
X , }uz q
-Z {z { Zp : {z

X g

zD~

zsC
X nzz #$
+Dgz z! MzmvZ -g

yZ ZyZ V\ M KZ]Z7yZ [ZXx Z


4
WPgG]|gzZ WP\]| VM V-g Zj!}]|gzZLZuZ
4
0
+
i yZ6,WPgG]|a kZX { c*
ik
HVzg ZD
K ]Z7

Zxzz ZX

.
q
-Z q
-ZX ;g #e [ Z

]Z7yZX $
Yt6,VZZ ZV ZzyZZ~

t vt H L LX M 30e
$ M g{g~g T ~

V"

(J
-4Z ~ y
M e
$Zzg yZ C
 w

X gg OZ ]yZgzZ

t

( 88e
$ M LZuZ{g)

sw T} ,Zq
-Z *0
+
z Z}
.~gz,Z

]Z7 j m
CZ ]Z7 z ! MzmvZ -y
M 9

A6,X, Zzy'!*
zD+Z kZ : q}

]Z7yZ6,j4{ c*
i\
MaZ yZgzZ &

X"
$U*
**
YHg

X c*

G

~
L ^z ~ Y1 6,],P u 0*
M
~

gXy~
OgB; 6,x?ZmZ'
,
Z ]|

X yC
]
f F,
zC
~TgzD

~C
{z Bg~x?Zm]|X x M~B;

zD~ kZ X ]g z
(DgzZ {Z Dz tZ D~ kZ

X Y[Z

|
# g rSOgB; 6,|
# gX Yw$
+~c

16

Presented by www.ziaraat.com

15

?: VY

z yZgzZ D]@*
mz ]Z ) ~ kZX 6 z ZgDgzZ

VrZ X S7,>q
-Z yZ {7 ~ Z ;)
{7P* x **
X {7 Px **
X {7
x **
L LX c*

9
L o yZ

z |
KZ ~ kZ X k
,
Dz `
D~ kZ X y
KZ
DgzZ k
,
Dz!*
D~ kZX s
# z
KZ tgzZ ,

4h8x **
PG
P j8x **
 Z HQ {7x **
T {7E
X {7E
X

~kZX c*
zgDgzZ lZDgzZ yD~ kZX xDz[

J
-
z kZ M 7~{7,J
-Z
# X gzZ 1g
/Z
bkZgzZ ;g {7~C
Px **
X {7Px **
 t ~ V~f

s
# )z
) ZgiD~kZX }zg @*
DgzZ ZZDzh
+?D

 {7q
-ZX Z7x **
t P Px **
3g ZzC
kZ
{7Z(,
Z7Px **
~] Za P
V D wEZ {zy
MZ
g
! X

X }Y 7VY kZp !x **
X Z ! X
t 7VY
x **
X 7VYx *

*t J
-V

kZ nzz#$
+DgzZ yzD~kZX e
$ZuzDgzZ
Dy Dz ]D~ kZX `g U*M DzBZ'DgzZ wYgD~
X gzQDgzZ"
$z"
$Dz{oDzxD~kZ
X @*
y M
pg Z
Z kZgzZ
Hc*
~ kZ DC
] n
X :~[kZ ( f ) T7(Z F,
z L L
[kZ 7D{zk0*
kZ H~ F,
Z6,TD7 [tgzZ

px **
Vz ~ t {7 ~ (p

?[_
.g0
+Z LZD

kZ Z
# X D M 7p x Z bZ !*
X 7~
y MC
{7Px **
{7
x **
X
H x **
PX
H x **


HM t Z]

kZ1~ !t !
X {7x **
kZ

Z! w kZgzZ 1x *
*y~ V TX {7

x **
# x~gz kZ (
Z
) t X c*
7x *
*t a LZ

X {7x **
tV; }[Z

p T s1 Z
/swq
-Z x **
 x ` Zzg h
C

ZakZX 7p Zz J
-[ {7kZ

M c*
y

x?Zm g x Z e
$ZzgZmt1!*
0Z

~X
C , U L L ( z! MzmvZ -)X *
@Y

}X 7R~X ]Z7g "z! MzmvZ -V Z

M: t
, U x L LyxgX c*
M: t
6,p Z , Z

0*
ug I; Z **
Y :ZzgzZ **
M \ M |
# g
Z

{70*
@*
u{z {7x **
T c*
X M: t
, U L Ly
M

18

Presented by www.ziaraat.com

17

10

X 70

z! MzmvZ -\ M X V [ZHzg Y}g T **


~g Y

} Z D 
P]| ~L LX Hy | +ig0ZvZ

) )M x x x9!)

,*
*x Vzm,
6,ug I

yZ X N YK O~ Y Zg `%d
$k M ] ~ ?t ZIZ

a x?Zm >ZZ ]| **
. ] X b Z ~_

t`ZztZ^Z )K O[ZyZgzZvOX z}
.Z [Z wV

~ *gzZ *
*~ #
}
.\ M e
$D LZ **
**
[ M

( 558

X **
C
=Zz]qx {g MgzZ
/
z!*
q:

LZ D YK c*
x **
'
,
ZvgzZ<Zv ~0Zv

kg z xzg6
l
} b ,9b [Z 9 wZ

[c*
g !*
~#
}
.x Z9gzZ M { Z_ ~0Z ;

]|>Z x Z x?Zm>ZZ ]| V 6,

pgi q
n
Z Vc*
~ z@iX @*
~/Zg \ M xsZ
E
4rz1XD[C~[ZmZp E
4E
5!>ZZgzZ
PG
~Vl EG
gzZ >ZZ 1z
/
u~g7 ~cC
gzZg [_]|
6, ZzzZgzZ K e
$Zu~9 zvg zZ yZ
]) X bOz x`
" gzZ :
K b Vz0
+
g ~Z
( @Q?i Z>ZZ
~ yL LX c*

~}g !*
VZ%Zz
3 yZk
,
Z
( g ZZg b) X ~0
+e:gzZ: Z0

,ZvZ
$Zzg x?Zm g x Z ]|}g *,^ M #
e
Z `'
,
Zz } c*

Zz } D 
x?Zm\ M X
X M
) )q
-Z V- ~ #
}
.x?Zmt Qx Z ]|
V a kZ D Y ~ az D ~ ~ gz kZ
x **
sD~gz kZ k0*
V|X D c*
M z {o
20

Presented by www.ziaraat.com

]z X b
M IZ 7k
B `g ZpgzZtz
i

#
Z X b C
z i Z I~}g !*
x?Zm@] gzZ]|
]Z7g "{)z {)zg Z ]!*
Y~V
73
X
zZ Z

wzZ ZL LX

g Z z! MzmvZ-xZg
X 

y
M Z
.O( kZ Zuz H {7k0*
z g q
-Z ? ZE
q
-Z Z
#
-
G
H Hk0*
x?Z [ M ? V q szZ Z Z H}
]uZz&z UXVg g Fac6,kZX ]Z7
X `g

4Erz 1k
B z! MzmvZ -xZg
{)z xx Z EG

zgkgzZZ
! Z0ZZ]| 7{)z
19

11

Zz !0
+
z Z}
.L L .
6,J
g}QgzZ Mt ! WP\
&
VrZ Q gzZ X 
] 0
+
i
kZ } kZ LZ P)A w M z

kZ X {

!*
V| Z M
) ) k0*
x?Z

X b7 akZT e *
*c*
g ? L LX c*

V-

gzZ9{z X0
+
i
\ M H L LX HwZ D M
))

mt Qx ZX D 5a{oV- {za kZ

D
[p\ M { ZzL LX |Z
) ) V-
kZ 577,rZ T a LgZX 

?}iIZu
=
vZ V
0
+
i
~ ! V;L LX 6Z x Z

?7H
Zz MgzZ 0
+
i

z ZtL LX c*

]!*
kZ x Z
X , wZkZ 9yJZg!\ MX x Z
z
t x Zgz Zz M \ M
/Z L LX 1 Z z V-
?c*
gZ
{7x?Zm.[vZXH,q{zN C

X w
g
Z}
. J 7,~ e
$g kl[ L LX 1Z
) ) kZ
7ZgzZ ]tz[Vz0
+
i
yZgzZx?ZmZ'
,
Z
9 \ M X g #
4ZgzZ ~

!*
o kZ
zz H kZ g (Z !*
Vzuz gzZ gz$z \ M zZ

X J j Z ~[Z x?Zm .x Z! 0*

# gzZ n
Z
pg ~ Y M LZ {z &B; C{z .]|

g Z x?Zmt Qx Z ]|}g *z#


Z '
,

HY h

+B; Z X CY zgC
kZ D C
!*
Z

HOh**
7ZX ggzxZ}
.:zZgzZ Y 1zZ Y m
CZL LX c*


LZuZ &g{X ypX H6,y


& V ~ Q
+uX

X g
C
gzZ
H

|&ZZz F,
Z D y M X
Hc*
\
d6,Vzu
X **
CBc*
g {7VZgzZ
Hc*
x **

D7qL~* zZ yZgzZY m
CZ L L
{zX Dp*0
+
z Z}
.7ZX D Y0Kq%gzZ

[%zg u
{z X ' Vu~
) ) V-

6,o Z D 3 { Zg Z}
.=g f D{ \vZ

y{z xsZ9N t \ M L LX HwZZyZX`

D \vZ \ M HX D 2$ ~0
+
zZ}
.cgzZ D

X M yZZvN&{7

X Y7Z
) )kZ ? H

mvZ -\ M X ]Z7 ]Z7k0*


]
.}g ?{7L L
22

Presented by www.ziaraat.com

} Z L LX wZkZ !*
!*
L LX D 
.x Z
21

12

_
X c*
qz **
3vZ pp ]
MA
$:vZ

V;zgzZ D Y D M uIuzg 6,y M Xzv z! Mz

M 3 V M &L LX {7kZ 1Z X c*
3

zz ] ~ yZX D C
^6,}i '!*

X 7
/
z YZ(,

ZzX c*
V M

x ZQgzZ c*
ZyZQ izgP ]
|
X c*
Z

@ M '!*
yZ v X Za Zz 7 }g
vZi M ]
.}g Z
# pD
F
g
D{z Z
# kZ X +
M Y 6,y M Y Z z

gzZ 6,Vzgzik
B X c*
M6,utk
B {7q
-Z bZ

"
$U*
N*
DV~ Z **
Y **
M yZX uzg7Z i
/[

~ ? L LX c*

]
M X ` Z ZHX
H 0*

( ]t%Z *
* { Zg !*
X D!*
c*
)X
$ J
GG
3E
- Z
x $ ZgzZ$c*

Zz! MzmvZ -\ M J
-

? 0*
k0*

\ M X 0*
!\ q
-Z~ kZk0*
}L LX {k
,
1Z
C

]tyZ D { Z$c*
z
Z\ M vX

X c*
wZ e~\ kZB; CZQ 
VZB; gzZ Z e~\ 0*
{z

vZ -\ M {zX 61Z
zu~ V7 yZX 0zz

\
 Z g Y 0*
gkZ ug I; ZkZ

M X ! Z xZ wgZ y q
\
-Z X 9g yY z! Mzm

0*
!\ q
-Z{k
,
1ZgzZ \ pQ 1 0*
C
VzgzZkZKZ KZgzZ

Z(,q
-Zah
e yY \
M kZX 
x Zg M ~ ~g Z-

( pZ Z**
i ZyZZT
$Z:!Zf)X c*
}

B; kZ(ZZ} u \
M Le {z Z 1VZ

X D M~}%i{7 ]uZzg ",Z

^gB; gzZ e: i{z kZ1kZQ


H

c*
3 y
KZ Z%x {z {7~ b Z

X
HcCZ kZpX Z 7,
/

6,VzckZ

zgzZ]t]Z7VTg b
x nkZy
KZx gzZ
X ]oq
-Z Ze
$z
EZ gzZ ]Z7 u X x lZ F ]Z7q
- 4,
DIZ

E
P 0ZZ ]
M X ]IZz q
-Z (Z
"}
.]|>Z x Z X}g x {z"}
. Y c*


z yZX} 7[gzZ} 7-

zh
+'
z yZX ]Z7

a 3:e ZXY ZZ LZ ]
M X Hg x
E
45!>ZZ X x WZzyZ X PQ c*
PG
V M &E


X 

zh
+'

p VyZ1 X vZ pL LX c*


yZgzZ M **
3g

24

Presented by www.ziaraat.com

23

13

gzZ N Y
C{z z wZ e6,}n !*
!*
}ZgzZ Y M Z
zgx{z d
WgzZ \!*
X M k0*
}wz IZx LZ
O Z Z: Zzg ^ Zc V - Z
:t
/Z L L( 94e
$ M - {g)X c*

P ]|~ ys L L
X g MpP^- =
HJ h1t

[EZ X 4X {7- u X 3X {7-EZ X 2X {7- u X 1


X
HZg Z
/
Vzg eyZQX {7
){C
X C6,KDZjCZz {7-:{7- u
X @*
=g fgzZy u**

M y
KZuZg Z ]
X YYV\ M ]Z7,Z :{7~yX 1

V\ M Z P ]|X
Hc*
ysM P^- ]|

XuZg Z X]Z7,Z :{7X 2

yZ e L L~e ? Hg VN6,{7kZ X M ^
CyZgzZ c*

XuZg Z X]Z7{z:{7

X3

-Z ^X M q
q
-Z ~
)

Z Y 2005 ~g 6 cZ

=g f y!*
i m X]Z7{z :{7zf X 4

Z a
L L Zz q
-Z ]ZZ e yZ0
|q
-g !*
$.X
e
HH~ m,
R,
g
8 k%ZgzZ \g- Z X

XuZg Z
.
X YHuZg ZkCg]Z7,Z : g X 5

kZ gzZ Zz +F,W,
} 't ~ ^g7g A
$gzZ
HHt
E$
X 7HG
Z

-c*
X ~hgzZ u~X 

&h
+'
x lZ 0*
yZ

q
-Z D C ]ZZ e~}g !*
XZzz Zz kZ

Y 779 e
$
$ M Ym
CZ g~ wVn]Z7~h

se
$ M 84{gkZz~7
-eZ X ;g]z- {g~

yZ J
-0
+
6,0
+

l
o{zy
KZ{7Z lp P Z ]|

LZ x?Zm [ ]| `gZzt ~ {gkZ X wzK

gzZ L LX \ ~g !*

gZ~ 6 e
$ M Ym
CZ {gX Dp# i Zz M

zzzgX D zg
zC
X{i J6,@- ]|0
+
i

kZgzZ }0
+
6,gzZ _7,{z c*
Vzh N B Z

]|Z
# ~X I7,C{z X yvJV\ M yZ

X Zz

{g !*
z {zgzZ M :Zz
CyZ V\ M yZ 1-

X C9{gG{7

N Z ]
M ~ wV

n ]Z7~hbZ

 H qz *
*g ~ "7, Zz kZ X .

yZ6, kZ {zzg ? H~ 1 P^- ]|
26

Presented by www.ziaraat.com

X CkCps
tL LX ( 93e
$ M - {g) @*
7V- y M
{7%O


25

14

7 115 @*
1 11 e
$ M {Z
+ {g~ wV zf n]Z7~

KZzF,
x KZ ~X Y 7V M gzZ Z6,1

V-g ZjX c*
M yZp, y M aV-g Zj}]| $
Y

]!*
~ ~R,
g
8 ~kZX ~ )6,IF,
gzZ V M

X c*
3**
3

z6,V%J e LZ ~ ~
ekZ Xb qz *
*

YY H7 20 @*
10e
$ M {g~ wV

n]Z7~
X 1~kZ `gziZ
# 11[Z x 
YY H721@*
17 e
$ M *%{g~wVn]Z7~
X i Zz M k;Z bzgyZ/
M *%]|
H7 27 @*23]c*
g Z f {g~ wV ~y n ]Z7~

~~
"kZ X H/ wEZ Zz kZ%z ~ y a
yM
sgzZ stL LX \ M LZ gzZ -q ! x } '
Zzt ~ v F * {z k%Z gzZ \g- X {7 u0*
X [
7x **
D z( Z
LL
hZ
+Zg "h
+

Tg Dzg6,y M
l

~ Z'
,
Z ]|gzZ M 
yZ'
,
Z ]| YY

X Dg Z

VY Hg Z 3 VrZ1K 7a 3}

Y 757 e
$
$ M { {g~ wV zf n]Z7~h

~yZa kZ M

X C 7~
# q 3V

X Y

X @*
F,
Z |zaLZuZ
.
7 57 e
$ M { {g~ wV g n~ ]Z7~h

H7 30 @*28 e
$ M *% {gwVg!~ n]Z7u
4
X c*
qz *
*'!*
V DZa WPgG]| YY

kZX @*
kC6,W,
Z tX @*
t '
,
Z6,LZuZ $
Y

.
X YY g } 7kZa

H7 95 e
$ M - {gwVg!~

n]Z7u

66X 65X 64X 63X 62e


$ M { {g~ ~y n]Z7~

Z- ]|gzx?Zm[ ]| YY

X **
Y0gVz$ y 
**
 YYH7wVg!
.
H7 14X 13e
$ M {g~ wV g n]Z7~

X kC1
YY H7 133e
$ M wZ {g~ wV zf n]Z7u

c
zZ {
vZ ]| Vk
,
P YY

X
H0yp 0*
ax kZgzZy
Hc*
C~ge
$ M X

.
 YY H781 e
$ M {gwV g n]Z7u

k^gzZ L ckZ k^q M'


,6,g CZ7XZ e ^

28

Presented by www.ziaraat.com

X uZg Z q
27

15

X
W,
Z kZ
wiZq
-Z KZ
/Zy
KZ L LX HgH'
,
X @*
C
~Vz]
c*
M {z
/q
-Z
g ~ #
}
.z! MzmvZ -xZg
X ? ]t \
M kZ X ;g ] 61Z T

( @*
kZ V )X
H9~}iyzg
Y 7 78 e
$
$M m
CZ {gwV ~y n]Z7u

>
!*
ZX @V\ M KZ V>

!*
y]|
X}0
+
6,gzZ Z],@*
T
swVg!V1 f ]uZzCZ7g " ~u 0*
yM

{zag6, VZ LgLg }i ]
M

X
HH `gZzq
-Zq
-Z

{zX N d
$
|
# gZzt X 61ZX "7,]

6,g )t
HakZs]Z7Vzq i M -

M Z@*
o}i {zc*
dxZgX V 7,] M

{zgzZ sz@*
~ C
kZakZ C

X ~] gzZ c*
M

X !*
[Z

qZyZbX ;gYc*
3/q
-Z6,M
m ~gje L LV
/
E
C+Z Zz n=g f bZ6,V dX g/6,d
HE

a * kZ9 ]Z7yZ :{7-EZ

(ZX 'Y |Z ,a
CW,
Z Zz {z Xg

: Zz {g f ~ ]:SkZgzZnY c*
0*
qz t

m{kZ L L]{O ZgzZ c*


dw
gO Z Y
d D4ZkZ Y4Z~Vza
d c*

X 0*

E
+
-Z X g J
q
- * Sg } 7z ~ ]Z7 ]
B M

X c*
qz *
*
wVza

X **
yM
ZuzgzZ *y M

kZj
KZB wz
z y

-Z KZ Y

? ]Z7

] k^+Zd{z@*
6,Vg

gzZ M v {zQ
z ]ZgX z Y t
1 X :

X {7]!*
Zz b
=V [~ ZZ 6

} ~Vz0
+eX VZ iZ g X ,} z yxg0
+e

 X C sz@*
} 7X 7x **
V!*
0*
zu" {7Og c*
1

kZ 61Z ( X
H 0
+egzZ M q
- 4,
zL LX 1 e

$ M{g)X
H

X 7e(Z M 7~]!*
{z g b
=` M ]!*

{7vt Z
# L LX 2e
$ M {g) X z Y t c*
Z} 7

*
@Y^ N*
g]!*
{z` M1 M 7~}g
/
 '!*

30

Presented by www.ziaraat.com

29

16

( Z xZY Z )X ~gzgZ

;g^T z YtgzZi Z0
+ZZ 

~ 105e
$ M - {gX 10*
` Zc F,
kZ Hg T
X V*
KX( Z}
.) ~ }i z y M gzZ L LX ]+Z [g

gZ
X D Yg
/
{z

( X
? e(Z HX6,
y M0
+egzZ6,}i Z}
.wg

X D7g6,kZ1 V*
K+Z

0
+e i ~gZN*
y 0*
Y 1969 ~Z 27
Y @ [Z6,HG3J" **
$
6,,
MZk
,
)X

k
,
q
-Z

N Y M ~ V*
KL L
z Zh
+

Y 1g
z Z
/Z

X 6,0
+e}g7 g Mh Zg D+Zq
-Z~k
,
kZ (

z kZ @ C ? [ {7C

7x~ kZVY

xtgzZ ]g

{z]Z XZ y
KZ

g Z ~ 13e
$ M LZuZ X CY C M ~ 1 M : ~

w, *
*zg~ ] q
-Z L LX w
g g
$uX zg

gzZ c*
#
g ; kZ wqZ)**
MC
L LX dZ [g

X aZ ]

Z [ ?q
-Z {z,gt kZwZ izg

 Hc*
g x Z9]|X ~z%g
$ugzZq
-Z

X 0*
t LZ

z! MzmvZ -9X DIr


# 6, ~ * v

_q
H
% J j Z {z Z
# L LX D 

g yG]|
Z ) X Pf yT ' @*
ZyT '

X r
# 6, ~]y
MgzZ L LX
HHn X =L LX c*


( 107@Z fi Z>Z
173~ !*
M
z Y )Zo/+Z [~ iZ G
!Z@
G

=yZz! M gzZ yZz! M q


-ZaqC
L LX c*

?

N Yb 7._wqZ LZ {zH
HHn X =L LX c*


-ZaC
q
gzZ =~g ZgzZ ~g Za qC
gzZ

~6l^ ] z E
P ! Z0ZZ]|L LX Dk
,
6,

Z Vz+
$gzZ Z q
-Z x C
gzZ =y2 +gzZ y2

6,x q
-Z V;zgzZD g0
+Z~: {a kZy}X @*
Za

"Zy

gzZ =q O+$gzZ q Oq
C
-Z `
@*
gzZ =
C

gHg2$

+ @*
'^
/Z 6,
$ **
L L& g

@*
hgg c*
LZ MC
gzZ =y]y
M gzZ yq
-Za

p
/Z D*q
-Z~ pgzZ D Y VZa kZ +ZzX Lg

*
@Y H c*
yZ Tg c*
gzZ *
@Y H c*
Z T

{z T mZ e v 6,ag Z- ~: {,
${z @*
: '

=kZ X = Zi gzZ Zi q
-Za^C
gzZ =

32

Presented by www.ziaraat.com

31

17

7k
,
~ y!*
i ~z* ] ;hz `g ~ } Z +Z ~ e

X 7 '^V# *
@Yxx ZX *
@Yl"^

x **
{sw CH
yZ X D wEZ sw6 0*
s'

 ;e X c*
M L Lw
D Za ~~Z]|Z
#

X 3X Thymine TX 2 Adenine**


~i
+Z AX 1X 

} } kZ gzZ 1 ,
$ g Zg _ Z]|

7G
4,
zR,
yZ I X 5 Cytosine C- 4 Guanine **

Xb

x hZ s
B t Z { c*
i x 4,
zR,
yZ ~ kZ X Introns
28E
.G
gzZ: Za ! Zy
~EE
 @*
D]!*
kZz
/7E}uzi Z0
.28E
G
+Z
g!*
EE
X v~ G

[Z c*
g L L d
W
1Z ` zgl IZ
Z}
.: l IZ} Z c*


gZ [
g X yT '
{ z g
z Z X c*
Z[Z ( ) K * Vz

{0
+
ikZ wqZ)**
kZk
,
~3C

 P]| Y T
$ E
CZ1 P]|X *
* H H H~
E
-4C #F
G
P EX V g| 7, D.N.A
X 0*
Zszw6 0*
,~ E
X , PhZs
B

C M g yZZ
/Z 7yZZ IZ ~ 'kZ c*
M f
e
( @Z fi Z>ZZ )X jP

{7 ]!*
Zz b
=V [ ~ ZZ 6

V ` M 1X Zz q
-Zt a Vgz kZ

~ =]!*
{z g b
=` M ]*
! s t p

0
+
i3 c*
{ i Z0
+Z V Zb Y[Zw{a 7a

|'!*
z ` M [Zp'!*
J
-X e**
(Z 0*
7
4$9X 
PG
A GkZ Y Hg6,kZ ]Z7 E

i M`g Z0
+YC
X @*
g ZZ kZ~ g Z0
+YC
gzZ

{z~ ` M 1 g ]!*
{z @Vgz kZ X

5. ! LZ >ZZ }X '7'!*
X c*
i0Z G
5.} Z L L
g Zg7 Vz Za t'
, Zg t
KM kZ Ve
/Z~ ! G
X Y
z t'
,gzZ [ M ]!*
)Zt a V
z kZ
34

Presented by www.ziaraat.com

( y{zi ZZ]Z7!f)X { Ziw'


tZ Z h Zu bkZ g ZZZ
# ~k
B

kZ D 0*
gZ
X Lg ~g z ~g Y g Z kZ J
- ~y
M
\!*
V 8
-g gzZ V\ M |
# K CY qz K-e
gZ
'
,z {0
+
i ]@*
X ]:SZz Y s **
**
**
~ Z Z Z
bV
s
ay y "
]~}g !*
pg
E
/7 ]
t X wEZ
~ e& @*
~ y 7 kZ G
X } Z+Z
33

18

-Z X V t
q
1600[q , [ 40 t
40

6,kZ {z7 a q
-Z` M1X ,q

0
+e t t{X 4800 bkZ 3'
,
Z'
,t

X $
Y Za g t
KMX s G

$
d
[kZ Hy6,
zZ t
h
+]
.gzZ1 6000

YY{7ZakZ
z]!*
t]
P {7{0
+
i ]t\
M gzZ ?
Zx Z9y M
X

X c*

x?Zm]| zd
$

vZ
# C
z kZ et x?Zm>ZZ ]|

P:gzZ $
y M :X x Zwg {7gzZ]ty;'
,

Mhz }i `gVYX BZ(, `g0


+e

s4L L+Z [ X n" z " p ~i Z Vz Xn

~gz g ZD
:ez0
+eZ
# X @*MN*
gakZ6,A

-Z ~ V M vZ
q
! Z 0Z Z>ZZ X x %~ 121

kZ P |%kZX @*MZ(, D N*
gakZ 6,

X {7q
-Z~Vz7vZwggzZe
$M

(Z ]!*
%X! M Cc*
F,(Z :gzZ gz : Z
# Z h ~gz

X c*

? H `gL LX Z wZ ]

X bb
=y
KZX {7b[Z
^L LX D 
k
,
~gzg vZ5~[4ZG
0r b

C!f) t
[ j^i o j^iL L

r ^ ] n ] j]] m^ h^v] o ^^ o
aZn
pg]g 'J
-zg Z~[DP ^nf f ]r

-Z X V t
q
810000[q , [ 900 900

X{7q
-Z]Z7]t}g {z
H
X ~ F ]!*
b pz

( 197Z
t {gzZV 2430000Z @*
'
,
Z'
,& t

240 {g c*
X 2784500 `g

{h x?Zm]|Z c*
wdZK
IZ

gzZ {X J(,


/ZtZ
# ~kZ Z @*
Z(,
/
4E
5!>ZZ
PG
7Z .
 g t
Z h~ {y E

o ]LX x %w>ZZ~ h
+
Z-L LX c*
Cw

XZ] M Cc*
F,
+'
h
Z
# {g M X { i Z0
+Z sV Z0VY

j] o l] ^v_] o j] f] o v] ^]

X,{ i Z0
+ZyZb Y}A
$N Y

} i Zz MgzZ Ifgz 3,

r m=
X
36

Presented by www.ziaraat.com

\ M
HHc*
g 0
+e x?Zm]|Z
# bZ
( 379!Zf) ^ ne] o^ e]c*


35

19

 :t {7 P QX 1ug ]!*
kZ b \ M

p] n n q i] i]X D 
>ZZ

w{g!*
h \ Mti Z \ M ~
wh N \ M

-Zg0
q
+Z}q N*
gq
-Z &tH f] ^]

q+Z~ 0*
 1xtgzZ c*
g x M ~Z

( @Q?i Z>ZZ] :!Zf)X


Hc*
Z(,

I VXX Ysp~v M 0*
 c*

zzZgzZ Q

q
-Z
KZ c*
Y [Z bpz

7
C" ]!*
t yZ x kZ i Z +4
9q
-Z
{gzZ ~
w { P Q _7,~ g @*
` Ma

~
KZq
-ZX 3tkZ gtV17~T
/7EgR,
P MX D G
nf] gj] k]L LX D 
,

M
h76,e
$Zzg kZX
HgzQgzZ c*
Mq
- 4,
\ M
~~uz \ M F
g Z
# p H{7t P Q

~Vw~T [zg {z `m u^e p]

( ~ 0*
) Xzg; gzZ x M yZgz V k0 ~

3 c*
]Z@xz ]!*
bpz

X i ZtDt]!*
kZ6,
g 1` 

( >ZZ] :!f)X ]
t ]!*

%X `g ] ~g7 ~DNA gzZ DNA ~

tZ
# c*
C
z kZ g t x?Zm x Z

X {7b C

qC
X a `g ZF,
bZ
# ` M 17~R,
g
8

X c*

~ [Z wZq
-Z x?Zmt Qx Z bZ

{ J M ~
KZ ;g C b A
$X et
E
5_ y7L LX t {z ~ g Zl
45G
m@*4,
~
!*
+gj x G3G

gzZ ~
KZ {z ~ a kZ y
KZ L L

{ c*
i J M ~ y$
+
KZYJ M {z X 7
-igzZ +e- M
E
!
5
-oI45G
gzZ+g kg`y N*
7*e GG L LX t{zD Y0*
X ;
{zL LX D Y 0*
~ g Zl { c*
i ~ y$
+
KZ g e {z
4J& ; 0g x M
X Xz>**
gzZXzg HJ5G
t
~R,
g
8% *
* =9Z Zb
Z
KZ
38

Presented by www.ziaraat.com

~g Zl yZ{J MgzZ ~g Zl{ c*


i{g e
kZ
X ~g Zl e
$.VJ M { J M }uzQgzZ
( xsZs M +'
,
4:!Zf)
&
G
qG3B~ xsZ yZ +'
,
4L L[ Zz

~ y!*
i 

7KZ(,q
-Z ZL LX c*

P Qx Z L L( 234
F,
zg Z )X
QZzzT (ZKq
-Z~yZgzZ 6,KPt
@*
Z wZt ~fcgkZ! @*
{ M VzqKt gzZ
37

20

X {7t, C~Vw]!*
kZ%zY m
CZZ
#

X { 7

x ~ Y m
CZg ZD
a q
-Zt ]!*
.

gzZ C ]!*
t g Z
/~ ]!*
zP{ YZ / V Z0

}g 1 B ] K yZ ]Z7 Y m
CZ x

kZX Z[!*
XT
$**
Z {zVY Ug ]

gzZ !*
-[Z ]Z7xz Y m
J
CZ Z}
.]|]

wg ]*
! X c*
C w
gD] Zz ]
]|gzZ } zg q
-Z Vz: VY P]|kZ

X}]Z7[z-EZZakZg !*
-#
J

X ZyT } gzi x Zg {7Y -EZ EZ kZ
X V *
@Y } hg ,q g VZ
/z ~ ?~L LX

gZ \
M
X {7,qVz
wg
M IZ {7ZuzX V [} {g

Z 7y M

yM
X YY 7 3g ZVzX Zz ~! Vz yZX 

XKV Zz*g go{g


Hh
+'
Z}
.a?
D P

zX ]!*
y+Z Vzw
g w MgzZ w
g
yM
Iw{a h X Y {g b
=V , C{z Z
# ]!*
zg `g L LX
H~ Z [ Z X c*
M t V Zz *
( 13e
$ M Y {g)X c*
r Zl
Zzpg]g Zw

Zz y M
yZg EZ P ix Z lp Mf 7

?@*
7zg gZ zg0
+Z LZ r Zl
H ,g6,e
$ M kZ

qzf P ZZ
# bZ Y Mt ]0?

~ q
-Z `gX zg gZ zg0
+Z LZ `g bkZ

X Y Mt 7 Z}
.[

Za **
Z Z~ q
-Z s `g c*
@*
Xzg; H k

F,
, g
'
KZ =u0*
yM
h
+

~ kZ
% VY ~gz **
q =F,
,Zz kZ gzZ x
'

kZ { c*
i
~ wEZ o 6 k%Z
4G
5!F]gz
X Y~g7J
-w EG

Sq
-Z x **
\ M
/Z ~ X C M ~S
Zz

/% 0
F,
Z b
Z kZ X ~gz }i `g

k0*
aK\ MkZ X N Yg\ M L LX V

Q?i Z >ZZ ],5a, ) g C ]

? N Yg \ M H wZ \ M | 7,{z N Y

(@

Z ZX **
Yg\ M t 7 {z N 3}uz
?N YggzZ\ M 9t7 | 7,
40

Presented by www.ziaraat.com

X Zg ] M n;g ZD
=
KZa J
-i Zg T
{ i Z0
+Z ]!*
Z A
$gzZg @*
f ~ z]!*
J
-V-
39

21

,7]og!]uZz6k
B sgzZ,wZ e1: Zz
X} 7 Z

ypZXb C p Z Z & V Zz "7,&] q


-Z
X
Hzz]tc*
CZz&{z?C

k ~ {z {7t ~ VZ x?Zm Z ]|

 Z ~g kZ ~
6g V
_Z P H CY

Bx Q M
h 7v ~z* Z
#

mb ]| ?7
k~g kZ
N*
B; J e

X & kZgzZ X V ;g Y } hg,q gVZ


/z ~

B ZgzZ c*
k
Z~ 0*
[c #
Z KZ~ x?Z
X ki Z 57w H Z
F138 @*132w iZ
_._/) ~6

Jm oju D^jm E 7^jm o ]] ]] oL L


7Eg @*
bX^,74m> ZX w,&112mE
) v] o

Z ] e
$ZgZz ^ -35
U*
.~g g 9X 1 ~d g @*
_
( >Z

vZ wg aZX, pZz [X

( cZ,y{z%Z]Z7X wZ 90m{>Z
r ^ ^n ]L LX O6,~zgg
$ukZQ c*
{7q
-Z~]Z7vZwg P") ] l]r

Z w
gZ
# e
$Zzg Zg ! ZxZ}
.w
g]|
6g Ug \ M X
/
4 P [ ~ q
-Z 5} D

Z]Z7!f132 i Z>ZZ ]F,~)]4X

} i Zzg kZJ
-
zkZX c*
qz *
*wEZ wJ eg! VZ~V;

( 48

B} i Zzg kZ P MQX : J
-Z
# g VZ~ V;

y{Z tZg h
+

~kZ{7xZwg P

kZ gzZ c*
a V- & ~ t kZ

}t N M yq
-Z (ZgzZ N Y x~ * ~g7 X
?Z h 3Z7 P6[!*
X: P<6k
B

~| m
6,kZxsZHx gzZ} 9 b>
} i Zzg
gz
/:e {z ]Z} i Zzg kZ kZ X
H 4Z
X Z
/Y

H ] X k
Bq
-Z - a 7 P

} z j Z ~ }gX , > b ~ k
B Z

Z ~ Vzi !*

KZY {g8
- = Z {7

]!*
~Z~ qg
qX , >

X$
3 7{71 $
} F,
b
KZ =X $
M ]

6,V%ZX , hg Zz
Z~h N '
,
,X , >
'

X$
7
k iZ ~ 1 $
J (,; yg b

CZ7Vz%gzZ , > ]uZz gz VZ /]|

42

Presented by www.ziaraat.com

41

22

V;z c*
C M y*zy [WZYL LX Zz CZ7
gZVzy
a'
,+&)X B
bgz]o Z <XI
) )q
-Z

t V; X $
7g @*
Z ~ y}g *1 $
6,}g *y
KZ b

v{z ( 'X !*
M ~ {)z 6,^ wZ
/vtgzZ *
@Y

m{ { LZ ]gt X C M "(,V
$; yg Y M

 Dq
-~g!*
zg LZP |a
'
,~ wZZ LZ

}g *V } Za x Z
/6,(/aZkZ Z

D ay

6,~g Z Z Z gzZ s z ]|~ ow

X 6w !*
**
/

~pz ~ ( kZ n
pg iZ 6, $
~0
+
zZ}
.g

Z(,q
-Z J
g gzZB; xZ pX
H0 {Vy$
+Zg kZ X
Hc*

4$9sgzZ s{7
PG
aY m
CZX =za E
4$9Q c*
PG
X egz E
{z sC
!*
Z { z Z
# {7(Z~B; WP\]|

1 CYV~1g !*
FV Zz ykZX ;gpWz

m .]|CY zg ~ }0
+Z X 4 t wV

y*G V &Zz y kZ A
$X C M : M 6,&yZ
4ht8 gzZ M~
PG
'
Y? *
* H kZ ! E

}g !*
X! }g \
g wt h
+ x?Z

t G {7kZ X @*
a ~g Z g y
KZ {7

x Zwg#
}
.~g Fg f1Z]izgq
-ZXZzyG-Z X 

$
7W,
Z v M ~z*6,Vzg Z ? @Z
# gC
]!*

a yGX Zz q
-Z ~ ` M !v
Z wg c*
L LX M ~

X { Z_ V2 D iBq
-Z ~ -Z X 
Y
.V- ) L LZ ._g ~IZ Z%{zZ
#
g6,
( H

6,{v M 3 }g \vZlg Z
/ P[Q
4$9
PG
E
g Z ZCg Z ? o1X} V Zz M
XZz6,

~
M IZ }yGL LX z ! MzmvZ -wg p~

X g<
- ~&
+; gzZ : v M ~a1g J m
~&
+; 6,
{g

Z {zX ?~ VZ yGL LX c*

Q`Z Zx Zg
( c Z,y{zi ZZZ7:!Zf)

X `ZVv M ,

~ m,
Zg]g X Y 1985 Zz V Z

z ]o P g w M gzZ w
gX B] CZ7y
G

Z`
)x & M ^g7gt 6, M ~ c*
+Z s MZN*
&
gZ

7zg {7BkZ H g]o w


gw MX ~$
+

-Z ~g7 Ig/ V- Zz X H

q
k
,
!*

kZ X !*
M 6,}g ) } wgg g7 g7 i V
44

Presented by www.ziaraat.com

E
G
-Z (Z ~ p ; y*Z L LEG34] ZvZ e
q
$M
43

23

p~g Z]4" V Zz V { E
+Z x DggzZ ( J
X 1 V .!
) Zz<
L IZ`
$ z =Z ~ L LX { izg 8gq
-Z ]g
X c*
+Z s M G
&
E
4I Z L L VMI S0
+ Zg0
+Z s M ElG
$i
+Z+
GkZ

ty{Z tZg 4 g @*
] xwC
~ V
(Tua x ZX ua x ZZ *
@Y 3gt(TX n
pg

4) !g X
Z
+5~- EG
HDg q
-Zt kZ Z
V Zz V 1H I pg V;z : u6,t VrZ X

~ Y 1972 '
,
Z J
)

Z } h
+`
LZ {z X [ Zg Z c
$ zL Li
.
$ G
+Z ( Zz ) Z pZ ~ e
z }L LX 

3 ZgX **
Y J
- VZZ izg{gX c*
g 4'
,
i

M ` {gg 2- egx M X 
6,[fzguX

{gX : wEZq Z gaY M v @*


X c*

-eZX y }g Z L LgzZ 'V1Z


7
+Zi
w$
+0
+
iyZgzZ ]g c*
i P]|]Zgq
-Z Y 19547Z

s ~0
+atgz Zj **
ux Zg ]H q
-Z V Z
# 1c*
Z
: y kZ
zkZX ~ 7,
6, cuq
-ZkZ ;g Y

X {g

ua x Z cuX _ Dh
+'
{zVY
Hug {z ;g M :Zz

Vzi !*
xFa}P V ZzDg X g
/
qZg

y 0*
Then Came Hazrat Ali " Zz )

6ypZ g iZ kZX ;g Y s ~0
+Z c

]uZzyZakZ yZ M ZZ
# X [
76,w6Z,
-C

 g]!*
t ~zy X sV Z ypyp{zX

( 7,pMg X V;g7

sC
{z1
HH ua x Z M :7 X
HZ e V;zg

y{ |g~ Y 1974~gz
13
)

Z c ZV g Z

,
/| l,
e ypZz
3 V; z J
-x

-zZ kZ q ]@zz
A &: Zg 2KZ ]
X PhI5q
-Z ~g !*
-Z L LX 9{z~TX H
q

ypX M J
-yZfZ} (,} (, :7 g7 X
HVJ
-~0
+

X qZ
+Z Z"= J0
+!*
Jt~Z
#
4$9[ M
PG
~F Vz qzX *
* ]Z7g E

g7 bt X Z!*
yp ZgzZ
KZ 0
F,
Z b
Z

kZ 1 ypt ~ ^g7g VzZ e X Z ~R,


g
8

]Z7 Ve I Z sX V { Zp]gmakZ 0*
:

<
L IZ V({zX} 7,hza]gc*
ivgzZ VJ
-V
4h8
PG
? ~ Zy ZfZ :7 ({z zg V-- h
e x **
E

X 5 9e
$ M LZuZ{gX Og c*
akZDzg ` M

^g7g ) g C ~g Z ? J
-{ i X _Z Z

46

Presented by www.ziaraat.com

45

24

LZ V X kZ V x C
z oC
X} 7,

 3gi !*
wkZ s ( ]Z7) V*
KgzZ L L

Z
1K }._w LZ LZXK y]ZW,
@*

1%@ M ( yZ ) ~
zZV gzZ c*
PZ VZ

 *gzZ ]!*
Zz {isp **
g Z%V- qut ]!*

5a sps ( ]Z7) V*
KgzZ H6,kZ VrZ

gz ` M X g cu yp Vk
H" }iut ZJ
-[Z

X D

7
zC
(C
X @*
LL(ZgzZ { k
CZ sgzZ s{7~

CZ a kZ Xa sp @*
zg }Z
# {7
4$9[ M ]xce *
PG
?g7?
E
*gz'

(Z:gzZ7 M ]!*
e**
t X
[ MC
ZgzZ

[ *ZX Mzq
-Z s @*
zg L{7

4$9Z
PG
6,t{ ZgpX @*
s Z4Z ]x E
#Z
#

 ]Z7[ M X @*
7{7a M uZz

MoZzb
=X D N*
{ ZgkZ Zz

gzZ V Z
Z kg P Z Z 7L (Z X q
-Z
4]I
-E
O]
]0*

M>XG
(V#
/ZXc*
Mi 0*
s

i
Z
z \
og yZZ {g

Z g t c*
X 

: }~ kZB V M2
sZgzZ '
,
4$9Y gz }
PG
P z **
a
C
{g

Z E

?vZ xs5
Mi[ {zX q
-Z~zkZ X $
Y

8gz' CZ M ]!*

Zz b
=q
-ZC

/ZgzZXa
$.! fY ?g7x
d
M IZx}ce

P M X } 9 M {z c*
X MCk]|6,} i Zzg
"
4G3E
/ l" {zN
-ZV Zz Yx

q
~ EG
g Z Y 2004 X ~ 7,

t kZ Og c*
1X g gz$g Z qzg ~k
,
+z
5

x **
x

Z7L L6,~ e ~k
,
$! ZF,
wkZ&c*
M{7

gzZ y M
X g 7,gz$]xsZ c*
xsZg kZ 7
/

C
G
Zg X Y7i Z0
+Z W,
Z yL6,V Zzpg h.'
M I Z
4$9x yZZ
PG
?a q
-ZC
X a q
-ZC
E

6,g CZ76,5
Mi [ ug IRzg ~ ~ e kZ X H g

\z
/q
-Z
q
-Z {z
/q
-Z e
$Z@ { Zga q
-ZC
gzZ |

xg # 20gzZ 19 t {z c*

M
 ~ Y 2004

gzZ @*
a MC
@*
{7}Z
# akZX 7a

hz v D cu X qu q
- k 6, 2 zg ~

48

Presented by www.ziaraat.com

@ ~zq
-Z (www.injj.org) 6,V
$tQ} f q
-X Y
~
/
% kZ ~
/
% kZzg g ~ kZ Rzg

xsZC
i U*
 ]!*
wq
-ZtX 3 ~@V Zz0*

1X Q V% ` ~ yZ6,kZzg ?vZ

47

25

nwz
/z c*
i0Z {z D[ P Z^v
m{ ~
VzVX t
p
2zg P Z @*
g S#
{z G } 7,Zz ^7ZgzZ N Y ~ ]ox Z v,Z
Z(, Z **
? Z b 4 ~}oq]oq

-Z X V w$
+
X @q
-{ k
H} (, { k
H
:g ~~g ^kZ
X y{zi ZZ]|Z7X ~i Zg+Zx Zi Z] Zi Zcg Z[
E
G
Q?i Z >ZZ ]X ~ Z;)i Z {7X EG34]vZ e
$ M iZ p ; y*Z
}pbgz ]Zg Z F{zkZ @e
$F,
xsZ s M +'
,
4X @
X
HH{ .Z

Presented by www.ziaraat.com