Vous êtes sur la page 1sur 1

JADWAL DINAS DUTY MANAGER

RSUD PASAR MINGGU


MARET 2023

Kewena TANGGAL
NO NAMA Jabatan NIK ngan
Klinis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Eris Sumaweti, AMK PJ.MOD 1622447 III L S C C C C C S M LE S S M LE S M LE P L S M M LE L P S M LE

2 Hafidiah, AMK MOD 1522227 III S M M LE P S S L S M LE P S M LE S M LE P L L P M LE S M LE L

3 Novitasari, AMK MOD 1522244 III M LE L P/S S M LE M LE L P M LE S M LE S S S M LE L S M LE P L S

4 Nanik Rumdayati, AMK MOD 1622598 III LE L S M M LE M LE L S M LE C C C C C M M LE S S L S M LE S M

DP 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

JUMLAH DINAS DS 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

DM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Keterangan

Menyetujui
Kabid Keperawatan KSP Rawat Khusus

Ns. Jubaedah, S.Kep, MKM Ns. Milad Raushan Fikri, S.Kep


NIP: 196807051989032010 NIP ; 198911102015041001

Vous aimerez peut-être aussi