1

GATEWAY EXPERIENCE”
O stosowaniu nagrań HEMI-SYNC
• Każde nagranie należy stosować systematycznie, prawie codziennie, przez dłuższy okres czasu, aż do osiągnięcia komfortu w wykonywaniu ćwiczenia, tzn. do momentu, gdy wykonujemy ćwiczenie efektywnie, np. przy słuchaniu nagrań z Albumu I doskonałym efektem będzie osiągnięcie stanu głębokiego relaksu. Można też l nagranie stosować naprzemiennie z innym nagraniem "Hemi-Sync", z innego programu, np. z "Metamusic" czy z Albumu "Otwieranie Serca". Wówczas l-go dnia można korzystać z 1-szego nagrania, 2-go dnia - z innego nagrania, 3-go dnia - powtórzyć znowu słuchanie nagrania pierwszego, 3-go dnia - znowu nagrania 2-giego. I tak powtarzać powrót do tych samych nagrań wielokrotnie. Niezależnie od tego można codziennie słuchać nagrania "Remembrance", np. podczas pracy czy nauki. • Pośpiech bardzo utrudnia tutaj efekty. • Czas stosowania jest zależny m.in. od naszego zaangażowania, systematyczności, skupienia uwagi oraz aktualnego stanu naszej psychiki i trapiących nas codziennych problemów. • Bardzo ważne jest opanowanie pełnej umiejętności wchodzenia w stan głębokiego relaksu na czas ćwiczenia. Osoby nerwowe, czy też znerwicowane będą uczyć się osiągania tych stanów znacznie dłużej, lecz każde słuchanie będzie dla tych Osób bardzo ważne dla pełnego zapanowania nad swoim umysłem i umiejętności odprężania oraz odstresowywania. • Osiąganie dobrych efektów w dużej mierze zależy od stanu naszej psychiki. Stan naszej psychiki wpływa na stopień wykorzystania naszego umysłu, jego funkcjonowanie, zdrowie fizyczne, efektywność rozwiązywania problemów, trafność podejmowanych decyzji, etc. Dlatego bardzo ważne jest systematyczne stosowanie nagrań Hemi-Sync służących odstresowywaniu umysłu i podnoszeniu poziomu jakości życia. Mogą to być nagrania: "Hemi-Sync: Metamusic", "Opening the Heart", "On Becoming" czy też wybrane tytuły z "Dodatkowego Wykazu Nagrań" • Nie ma trwałych osiągnięć bez systematycznych ćwiczeń, podobnie, jak nie ma tabletki na szczęście. • Osiąganie wyników jest tu sprawą indywidualną i w ogromnej mierze zależy od nas samych, podobnie jak uczenie się jakiegoś przedmiotu nauk. Instytut wypracował narzędzia bardzo pomocnicze. Bardzo istotne jest każdorazowo opanowywanie relaksu i skupienie się przede wszystkim na osiągnięciu tego stanu; odsunięcie wszelkich trapiących nas problemów na czas trwania ćwiczenia. Stosowane tutaj skomplikowane dźwięki "Hemi-Sync" pomagają w synchronizacji, pełnym wykorzystaniu umysłu oraz wejściu w subtelny stan na pograniczu jawy i snu oraz stanu synchronizacji umysłu, kiedy to rejestruje się fale theta i gamma oraz pojawianie się kolorowych, symetrycznych plam, obrazujących amplitudy na monitorze EEG, przy których to badania wykazują występowanie doznań transcedentalnych i możliwe jest szybsze osiąganie celów, czy różnych umiejętności, poprzez odpowiednie zaprogramowanie działania umysłu, w tym odmiennym stanie świadomości. Znacznie łatwiejszy staje się kontakt telepatyczny, czy uzdrawianie samego siebie. • Programy zostały przebadane w USA już na około 11000 osób z pozytywnymi efektami. • Wszystkie Osoby, które donoszą o pozytywnych efektach swoich ćwiczeń z zastosowaniem nagrań "Hemi-Sync", relacjonują, że miały bardzo silne pragnienie osiągnięcia pożądanego efektu, wyrażały prośbę o jego spełnienie oraz ćwiczyły długo i systematycznie, aż do osiągnięcia celu. Niekiedy zgłaszają efektywność już po 2, 3 miesiącach, innym razem po dłuższym, czasem znacznie dłuższym okresie czasu. Instytut proponuje stosowanie l-go Albumu nawet przez pół roku. Są Osoby, które zgłaszają, że "nie mają czasu na ćwiczenia" lub "nie wierzą w ich moc". W pierwszym przypadku oczywiście nie ma pożądanego efektu, w drugim - skuteczność ćwiczeń będzie znacznie mniejsza.

2
• Pamiętajmy , że każde ćwiczenie z dźwiękami "Hemi-Sync" przynosi duże korzyści dla naszego umysłu (opanowanie kontroli i panowania nad umysłem, większa samoświadomość, odstresowywanie, stwarzanie warunków dla twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów i inne), a także dla zdrowia całego organizmu. Życzymy wspaniałych osiągnięć i przyjemnego relaksu.

W DOMU
Wskazówki: Zaleca się eksperymentującemu zdecydowaną intencję działania, aktywne skupienie uwagi. Mogą następować uczucia chwilowego "odłączenia się" od nagrania i uczucia "powracania". Jest to typowe i normalne. Eksperymentuj spokojnie dalej. Ćwicz przez cały czas swobodnie bez wysilania się. Obserwuj. Analizować możesz po zakończeniu nagrania, a nie w trakcie, bo to utrudniłoby ćwiczenie. W przypadku jakichkolwiek niewygód (swędzenie, ucisk od ubioru) popraw swoje samopoczucie np. przez podrapanie się, czy rozluźnienie spokojnie powróć do skupienia uwagi. Możesz nawet w trakcie nagrania nakryć się kocem w razie potrzeby, lub odrzucić go. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, bez zastrzeżeń. Rano i wieczorem powtarzaj sobie w myśli afirmacje "Jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym dlatego mogę postrzegać więcej niż świat fizyczny. Głęboko pragnę rozwijania się, poznania, osiągania wiedzy i rozumienia oraz umiejętności posługiwania się energiami, które będą dla mnie pożyteczne. Pragnę pomocy i współdziałania istot, których mądrość, rozwój i doświadczenie są większe od moich lub równe moim oraz usunięcia wszelkich w tym przeszkód." W czasie słuchania możliwe jest też zdalne widzenie i słyszenie odczuwanie wznoszenia się i opadania, kołysania i inne doznania ruchowe. Przy końcu nagrania należy słuchać sygnału Beta aż do jego zaniknięcia, by wrócić do Stanu "l". Opisy zawartości płyt CD: Fala I - "Odkrycie" (Discovery) Ćwiczenia w osiąganiu stanów głębokiej relaksacji, dostarcza mentalnych narzędzi umożliwiających osiąganie i badanie poszerzonych stanów świadomości. Fala - to symbol systemu dźwiękowego R. Monroe. Nauczysz się teraz regulować fale własnej energii i korzystać z energii kosmosu. Nauczysz się stopniowo osiągać stan skupienia świadomości tzw. FOCUS 10 (umysł obudzony, ciało śpi). W tym stanie będą kolejno tworzone narzędzia mentalne dla używania energii o wysokich poziomach. Ta energia jest nieraz postrzegana w postaci wrażeń typu bodźce elektryczne czy wibracyjne. W stanie FOCUS 10 staje się możliwe uzdrawianie, zdalne widzenie paranormalne, czy rezonans między ćwiczącym a innymi osobami lub istotami. Osiągnięcie tych umiejętności będzie niezbędne dla stopniowego osiągania następnych. Dlatego każde ćwiczenie należy wykonywać dotąd, aż uzyska się zadowolenie z wykonania ćwiczenia. Orientacja - (Orientation) - Wstęp do Hemi-Sync (FOCUS 3). (CD 1, ścieżka 1) Orientacja to wstęp do HEMI-SYNC. Przećwiczysz tutaj wchodzenie w stan FOCUS 3 (umysł zaczyna się synchronizować). Pamiętaj, że zmiany siły głosu są zamierzone. Zwiększanie natężenia dźwięku nie potęguje skuteczności. Będziesz wizualizować takie narzędzie mentalne jak Skrzynka Przemiany Energii zwana też Pudłem Przemiany Energii. Skrzynka Przemiany Energii ma pomóc Ci w usunięciu wszelkich negatywnych emocji i problemów, które utrudniają pełną synchronizację umysłu i zjednoczenie go ze świadomością Totalnego Ja. Robert Monroe podpowie Ci jak to uczynić. Tutaj trzeba jedynie wyjaśnić, że do tej skrzynki będziesz odkładać symbole Twoich problemów nie zaś same problemy np.: Twój portfel może symbolizować Twoje problemy finansowe, lalka czy fotografia -może być symbolem jakiejś osoby, symbolem mogą być kolorowe piłeczki pingpongowe, czy kolorowe pęcherzyki powietrza. Nie wkładaj do

3
skrzynki samego problemu np. pieniędzy bo to może spowodować np. ich utratę. Twoja Skrzynka Przemiany Energii może być w Twojej wyobraźni stara lub teraźniejsza; prosta lub bardzo ozdobna, ciężka albo lekka; wykonana z jakiego chcesz materiału. Pamiętaj, że ona może płynąć za Ciebie, gdy zajdzie taka potrzeba. Podczas tego nagrania zaczniesz wchodzić w stan FOCUS 3, dlatego możesz powtarzać przez jakiś czas to ćwiczenia, by stopniowo przyzwyczaić umysł do synchronizacji. Będziesz tutaj pomocniczo głęboko oddychać. To umożliwi nie tylko większe uspokojenie, ale też wdychanie wibrującej energii i wydychanie zużytej oraz usuwanie blokad. Można czasem odczuwać gwałtowne szarpnięcia. Przeciwstawianie się im potęguje zjawisko, śmiałe przyjęcie sprawia, że ćwiczący pozbywa się go. Podczas oddechu nagłośnia {"zapadka") w gardle powinna być otwarta, rozluźniona. Należy wydychać przez usta, jak przy łagodnym zdmuchiwaniu świecy. Przy wydech uwalniasz zużyta energię. Początkowo będziesz otwierać oczy przy wdechu i zamykać przy wydechu. To pozwoli na nie zasypianie w początkowe fazie nauki. Gdy wydaje Ci się, że tracisz kontakt ze wszystkim fizycznym, dalej swobodnie oddychaj. Nadal będziesz utrzymywać ten sam przebieg oddychania, gdy usłyszysz tzw. śpiew strojenia rezonansowego. Możesz wtedy podobnie wymawiać (mruczeć) dźwięki "aaam", "ooom", "aaaum" przy wydechu. To jeszcze bardziej wspomaga wejście w bardzo głęboki relaks i usuniecie blokad. Po pewnym czasie powtarzania ćwiczeń wszelkie wrażenie dysonansu zniknie. Po tym ćwiczeniu policzysz do 3. Wtedy będziesz już w stanie "Focus 3". Przy końcu każdego nagrania będzie słyszalny silny sygnał beta. Sygnał ten pomaga przywrócić stan zwykłej świadomości, nazywanej umownie stanem "l". Należy go słuchać do momentu aż zniknie. Pomaga to też w tym, by usunięta została możliwość stresu przy zbyt nagłym przechodzeniu z bardzo głębokiego relaksu do stanu " l"

Wprowadzenie do Focus 10 - (Intro Focus 10) - Ustala stan umysł świadomy - ciało śpiące (FOCUS 10). (CD 1, ścieżka 2) Podczas tego nagrania nauczysz się wchodzenia w stan świadomości FOCUS 10. Jest to stan, w którym umysł jest czujny, a ciało głęboko zrelaksowane. Do tego stanu przejdziesz przez osiągniecie najpierw FOCUS 3, a później stopniowe rozluźnienie i odprężenie całego ciała. Takie rozluźnianie pomaga zawsze w osiągnięciu pełnego relaksu dla ciała i umysłu. Przy tym stopniowym rozluźnianiu ciała będziesz kolejno zliczać do 10 skupiając uwagę na poszczególnych częściach ciała. Takie zliczanie i skupianie uwagi pomaga jeszcze bardziej się rozluźnić. Dokładniej. Jest to znane we wszystkich technikach relaksacyjnych. W głębokim stanie relaksacji FOCUS 10 możesz czasem usłyszeć szmery krwi w tętnicach, może nastąpić spontaniczne odczuwanie czy słyszenie zdalne, niekiedy słychać, że pory skórne oddychają. Rozluźniaj się swobodnie dalej. By wejść do stanu zwykłej świadomości "l", odliczaj od 10 do l (liczenie powrotne). Zaawansowany Focus 10 - (Advanced Focus 10) - Poszerza percepcję i uczy lepszej kontroli nad osobistą energią. (CD 2, ścieżka 1) W czasie tego ćwiczenia będziesz uczyć się wchodzenia w FOCUS 10 w sposób zaawansowany ( o ile wcześniej ćwiczyłeś skutecznie z poprzednimi nagraniami). Będziesz dwukrotnie wchodzić w stan 10 dla większej skuteczności. Nauczysz się też lepszej kontroli nad osobistą energią. Za pomocą strojenia rezonansowego zwiększyłeś znacznie swoją witalność. Obecnie powiększysz ją jeszcze bardziej przez utworzenie wokół siebie Balonu Energii Rezonansowej. Będziesz odpowiednio prowadzony dla jego utworzenia. Twój Balon Energii - to wysoko poziomowy stan energetyczny, wewnątrz i na zewnątrz Twojego ciała. Stanowi intensyfikację energii. Do tego pola energetycznego będzie miała dostęp tylko energia, która ma stan wyższych, subtelniej szych drgań. Ten Balon będzie Cię ochraniał. Będzie również pomocny przy dalszych ćwiczeniach.

4
Uwalnianie i ładowanie - (Release And Recharge) - Uwalnia lęki i emocje (FOCUS 10). (CD 2, ścieżka 2) Teraz otrzymasz pomoce mentalne dla doskonalszego uwolnienia się od negatywnych emocji i naładowania pozytywną energią. Jest to dodatkową pomocą do osiągnięcia głębokiego relaksu oraz pomaże Ci to w każdym działaniu i osiąganiu celu, co jest łatwe właśnie po usunięciu negatywnych emocji. Będziesz teraz odkładać do Twojej Skrzynki Przemiany Energii symbole gniewu, samotności, zazdrości, lęku, trosk i kłopotów. Przed ćwiczeniem zastanów się, jakie to będą symbole np. mogą to być pęcherzyki negatywnej energii o odpowiednich kolorach. W dalszym etapie otworzysz swoja Skrzynkę Przemiany Energii i będziesz obserwować kolejno unoszące się powoli, jak pęcherzyki powietrza, i znikające Twoje negatywne emocje. Za każdym razem zajrzysz Jeszcze do skrzynki i popatrzysz jaka emocja pozostała po usunięciu pierwszej związanej z danym problemem emocja, która wynikała z danego lęku. Usuń Ją sposobem pęcherzykowania. Następnie postrzegaj czystą energię, która pozostała, a jest związana z danym zdarzeniem. Wciągnij ta energię do swojego wnętrza. Ten proces powtórzysz 2-krotnie. Wszystko to uczynisz, gdy R. Monroe lub inny prowadzący da Ci odpowiedni sygnał. Potem zanikniesz Skrzynkę Przemiany Energii, odprężysz się w stanie skupienia FOCUS 10 i ' powrócisz do stanu "l"

Badanie snu - (Exploration Sleep) - Uczy technik badania snu i bycia poza ciałem (FOCUS 10) (CD 3, ścieżka 1) W czasie tego nagrania stopniowo zaczniesz uczyć się technik badania snu i bycia poza ciałem. Wiele badań w Instytucie wykazało, że sen jest naturalnym sposobem bycia poza ciałem, a nawet w innych systemach energetycznych ("innych rodzajach światów niż dotychczas nam znane, a utworzonych tak samo z energii"). Podczas snu łatwo wchodzimy w takie stany, tylko później jest to rzadko pamiętane. (W Instytucie zbadano to m. in. przez przebudzenie w odpowiednim momencie i zaprogramowanie kodowania w pamięci tych stanów, czy inne techniki). Dlatego ważne jest nauczenie się wprowadzenia tych stanów do stanu świadomości "l", a także wychodzenie w sposób kontrolowany (i świadome kontrolowanie przebiegu wyjścia.) Podczas słuchania kasety prowadzący podpowie ci jak to uczynić. Później przejdziesz do zwykłego stanu wypoczynkowego przez zliczenie od 11 do 20 (razem z prowadzącym będziesz liczyć). Takie ćwiczenia będziesz powtarzać później przed przystąpieniem do kolejnych ćwiczeń dla osiągnięcia wprawy i przyzwyczajenia umysłu. Nie znaczy to, że natychmiast doznasz stanu OBE. Każdy może osiągnąć to w swoim czasie (Jedni natychmiast, inni po kilku miesiącach, jeszcze inni mają wiele innych korzyści z wykonywanych ćwiczeń).

Swobodne lot przez Focus 10 - (Focus 10 Free Flow) - Otwarte ćwiczenie do eksperymentowania ze zdobytymi narzędziami ograniczone jedynie przez wyobraźnię. (CD 3, ścieżka 2) Będziesz teraz mógł (mogła) wykonywać wiele ćwiczeń samodzielnie. Podczas nagrania prowadzący będzie dawał Ci sygnały kiedy to uczynić. Możesz tutaj powtarzać ćwiczenia, które już wcześniej poznałeś(aś). Pamiętaj, że to co wytworzysz w stanie FOCUS 10, możesz znowu wytworzyć, czy skasować w stanie FOCUS 10. W czasie tego nagrania wczuwaj się też w dźwięki słyszalne naprzemienne lub jednocześnie w obu uszach. Pomocniczo podpowiem Ci tutaj, że jeśli np. Twoja Skrzynka nie chciała się wcześniej otworzyć, możesz próbować w wyobraźni zadawać Jej pytanie np. dlaczego nie otwiera się. Możesz nadal eksperymentować z Twoją Skrzynką Przemiany Energii, z wychodzeniem w FOCUS 10, z OBE (tak jak nauczyłeś się wcześniej). (OBE od: "OUT OF BODY EXPERIENCE" -wyjście z ciała, dosłownie doświadczenie poza ciałem). Podczas tego nagrania nie będziesz już zliczać. Do stanu FOCUS 10 przejdziesz przez pomyślenie o tym. Do stanu FOCUS l też przejdziesz przez pomyślenie o tym.

5
Informacja dla Osób stosujących nagrania Heml-Sync© Metamusic z zastosowaniem tłumaczeń z programów. Na całym świecie Osoby nie znające języka USA czy angielskiego i mające trudności z zastosowaniem nagrań z prowadzeniem werbalnym, z powodzeniem stosują również nagrania "Hemi-Sync: Metamusic" zawierające dźwięki Hemi-Sync® i muzykę artystów światowej sławy, przy jednoczesnym zastosowaniu tekstów wybranego programu. Prosimy pamiętać , że każde nagranie The Monroe Institute (TMI) zawiera złożone dźwięki Hemi-Sync do pomocy w synchronizacji umysłu i osiąganiu celów, przy odpowiednim zastosowaniu instrukcji "Jak stosować nagrania Hemi-Sync". Nagrania z prowadzeniem werbalnym zawierają duże ilości słów. Podstawą dla osiągnięcia każdego z celów programów jest w pierwszym rzędzie skupianie się na opanowaniu głębokiego relaksu na czas ćwiczenia i na dźwiękach, a co za tym idzie, coraz większe panowanie nad własnym umysłem, dlatego zastosowanie zamienne nagrań Hemi-Sync: Metamusic , jest w powyższych przypadkach wskazane. W przypadku stosowania nagrań "Metamusic" możliwe jest użycie dowolnie wybranego z tych nagrań, do dowolnie wybranego tekstu, ponieważ każde z nich zawiera dźwięki "Hemi-Sync". Na różnych nagraniach "Metamusic" zróżnicowano jedynie muzykę, dla zwiększenia atrakcyjności słuchania, a także by Osoby długo stosujące Hemi-Sync mogły z przyjemnością korzystać z coraz to nowej muzyki, co stanowi większą atrakcję dla umysłu i uniknięcie monotonii. Tak też, z jednym nagraniem "Metamusic" można nabyć tekst l tłumaczenia ze względu na to, iż w TMI przez wiele lat pracowano nad tymi programami. Dla skorzystania z tekstu przy użyciu "Hemi-Sync: Metamusic" nagranie to winno być odsłuchiwane z odtwarzacza stereo, poprzez słuchawki. Po co najmniej kilkakrotnym wykonaniu głębokich oddechów, tekst można czytać w myślach, powoli, równo z oddechem, a po zapamiętaniu jego istoty, sensu (nie jest konieczne zapamiętanie dokładne każdego słowa), tekst można powtarzać w myśli, leżąc z zamkniętymi oczyma. Wielu ludzi nagrywa tekst na oddzielnej taśmie i słucha go jednocześnie z nagraniem oryginalnym, włączając go w drugim odtwarzaczu (ten może być mono). Nagrania oryginalnego słuchamy zawsze przez słuchawki, nagrania z tłumaczeniem można słuchać bez słuchawek. Inne instrukcje można odnaleźć na stronie "Jak stosować nagrania Hemi-Sync". Życzymy dużo przyjemności przy dźwiękach Hemi-Sync: Metamusic.
Kiedy należy przejść do kolejnego ćwiczenia?

Staraj się ćwiczyć w miarę systematycznie: codziennie lub co drugi, czy - co trzeci dzień. Nie śpiesz się. Twój umysł z każdym ćwiczeniem funkcjonuje lepiej, jego potencjał wykorzystywany jest coraz doskonalej. Pamiętaj, zew miarę systematycznej synchronizacji, wzrostu wykorzystania potencjału umysłu, jego sprawność wzrasta wykładniczo, jak wykazują liczne badania. W tym wszystkim pomagają odpowiednio dobrane dźwięki Hemi-Sync oraz prowadzenie werbalne, Twoje zaangażowanie i skupienie uwagi. Jeśli odczuwasz już komfort w wykonywaniu danego ćwiczenia; jeśli na czas wykonywania go potrafisz porzucić dręczące Cię troski i kłopoty, chaos myśli. Twój umysł utrzymuje się (w tym czasie) w stanie czuwania, jest jasny, mocno zrelaksowany, a ciało zrelaksowane, możesz z radością przystąpić do ćwiczeń przy kolejnym Albumie. W przypadku trudności w korzystaniu tekstów z tłumaczeniami, jest możliwość zamiennego zastosowania pakietu 3 płyt CD z tekstami do kolejnego Albumu. W tym przypadku powtarzamy tekst w myśli, przy czym nie ma konieczności dosłownego powtarzania tekstu, lecz tylko jego istotnego sensu. W Albumie I jest wstępne ćwiczenie na OBE, przygotowujące umysł do tego stanu, toteż nie musisz jeszcze mieć opanowanego doznania tego zjawiska. Ciesz się wciąż poprawiającą się Twoją sprawnością, bystrością i twórczości, lepszym panowaniem nad umysłem i większą harmonią psychofizyczną.

.(tu skup uwagę na dźwiękach HEMI-SYNC) .. naturalna. równomierny... dostrajać się do niej... bez odchyleń.. (dźwięk) ... bez odchyleń.. mózgowo-umysłowa siła..S...... To ćwiczenie i inne..1min... (dźwięki fal przybrzeżnych) . a nie do kogoś innego... abyś słyszał mój głos w prawym uchu. ważne jest... Teraz użyjemy tych dźwięków do dostrojenia jednakowego zrównoważenia w obu uszach i wysokości siły głośności takiej.. równomierny. Jeśli tak nie jest.) . Twoje serce. który wielu ludzi uważa za przyjemny i relaksujący.. obie półkule. co opisuje się jako synchronizację półkul. należąca do Ciebie..... Będziesz umiał kontrolować ją Twoim świadomym umysłem. prawdy..... Wdychasz powietrze i wydychasz z płuc..... która jest najlepsza dla Ciebie... zawsze obecnej. Teraz proste przygotowanie. Jest to dźwięk naturalnej energii... w powietrzu wokół Ciebie.. gdy ocean uderza o brzeg....... Kim i czym Ty jesteś.. Twoje własne odkrycie rzeczywistości.... bez lęku.. Rozluźnij każde napięcie czy naprężone punkty. Teraz ... Dlatego jest on symbolem rozpoczynającym każde ćwiczenie.. jak my to nazywamy. Najpierw dźwięk w jednym uchu ...... Kiedy słuchasz..... ze jest on ciągły. Będziesz odkrywać je w miarę.. zaczynają działać i ukazują się elektrycznie jako jeden zespól.... wiele więcej jest naturalną energią. ten pierwszy dźwięk będzie słyszalny w jednym uchu.... Jest to powolna wibracja czynnej energii. Zauważ. Twój umysł jest odprężony. czy fale krwi płyną przez Twoje ciało.do lewego ucha. . że jest on również ciągły. By pomóc Ci rozwinąć Twoje własne połączenie umysłu i mózgu.. poza którym jest odkrycie. Ponieważ to jest Twoja własna życiowa energia. .. Ta największa... (dźwięki . Jednak. Ponieważ używamy specjalnych audio technik.bardziej zrelaksowane.... (tu: dźwięk w jednym uchu) . Możesz robić to spokojnie. Zaczynasz słyszeć pewne fale.. którą Twój mózg może zrozumieć.. a ten drugi dźwięk .. Dźwięk fal energii w ruchu. gdy kierujesz swoją własną wibracją energii. gdy słuchasz dźwięków fal oceanu.. czego uczysz się używać.... pewne szmery w tych dźwiękach..... w drugim uchu ........ (tu: słyszysz już w obu uszach -dźwięki fal przybrzeżnych i H. .. powinieneś w tym momencie słyszeć mój głos Roberta Monroe w prawym uchu.. Będą teraz demonstrowane..fal przybrzeżnych-1min. a czego w większości nie jesteś świadomy..... na przykład...w drugim uchu.......... Falowanie. które nastąpią.. Będziesz słyszeć oba w tym samym czasie .... Wszystko to i wiele.... a inne .6 Tłumaczenia tekstów znajdujących się na CD oraz wskazówki do ich wykonywania „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „Wprowadzenie do FOCUS 10” („Intro FOCUS 10”) CD 1 ścieżka 1 .... Twój mózg zaczyna działać zgodnie. ponieważ uczysz się używać fal Twojej własnej.. naturalnej energii.. aby pewne dźwięki dotarły do Twego prawego ucha.... pomogą Ci nauczyć się tworzyć i używać świadomie Twego własnego umysłu i ciała. A ... ułóż swoje ciało w jak najwygodniejszej pozycji relaksacyjnej. Przejścia... Nauczysz się skupiać je i kierować tymi falami energii.. którą tworzysz i używasz.. Teraz wyłączymy go i zastąpimy nieco innym tonem... Teraz.. Fale wibrującej energii. (dźwięki H.5min. . jaka jest przyjemna dla Ciebie..... Twoje ciało . przełóż teraz słuchawki tak... Ułóż się w takiej pozycji.. jest tym.. Kiedy słuchasz ich. Teraz jesteś bardziej spokojny... To jest to. ale czujny.. Obie połowy Twego mózgu.... zamiast być kontrolowanym przez jej nieświadome działanie. Aby być tego pewnym.... dzięki stosowaniu tych ćwiczeń. To będzie pierwszy krok na Twej drodze do Przejścia. Zauważ... (dźwięki) .. Wiele wspaniałych rzeczy może się wydarzyć..) .. lub HEMI-SYNC.. ponieważ to jest tylko inna część Ciebie...... ... Oto dźwięk oceanicznych fal. .. usłyszysz tutaj specyficzne dźwięki.. bije tworząc pulsowanie.. Twoje uszy odbierają wibrację energii i tworzą inną. którą wytwarzasz i używasz w każdym momencie swojego istnienia. jest pewna różnica. Mówiąc tworzysz szybkie fale wibrującej energii. kierować nią..) . Więc rozluźnij się przez chwilę i zbadaj to nowe odczucie HEMI-SYNC. Nauczysz się dostrzegać ją.S. istniejącego wyraźnie jako naturalna energia..... jak będziesz robił postępy..3..... To powolne pulsowanie fal energii. Naturalny dźwięk........

Nie będziesz potrzebować ich podczas tego ćwiczenia....) .. że może zawrzeć i utrzymać wszystko.. rozumieć.. podczas gdy Ty będziesz cieszyć się swoim rezonansowym dostrojeniem. Stęchła... Oddychaj normalnie i relaksuj się.. Świeża energia wchodzi w Twoje ciało i w górę do głowy. A teraz następny krok na Twej drodze Przejścia do Odkrycia. doświadczaj tego nowo zaistniałego uczucia.. Wydech. nową energię w każdą część swego ciała i w górę do głowy. Teraz jesteś wypełniony swoim rezonansowym dostrojeniem. Obserwuj..... Oddychaj normalnie i relaksuj się. oświadczać.. . które mogą być korzystne i konstruktywne dla mnie i dla tych...... (dźwięki . poznawać. Zacznij swe rezonansowe oddychanie. Zatrzymaj oddech.... oczy otwarte. Zatrzymaj oddech..... Teraz następny krok w Strojeniu Rezonansowym ... Nie będziesz potrzebował ich podczas tego ćwiczenia.. Oddychaj normalnie teraz i relaksuj się. Zacznij znów oddychanie. Stęchła... mrucząc.. wraz z Rezonansowym Dostrajaniem.. oczy otwarte.. Wydech.... Teraz zamknij ciężkie wieko szczelnie i w wyobraźni odwróć się plecami od Twojej Skrzyni Przemiany Energii. użyj swych strun głosowych. (relaksuj się tu dźwięki 1 min......... zużytą energię. w tym momencie. lub śpiewając. gdy wydychasz..... nową energię w każdą część Twego ciała i w górę do głowy. Oddychaj normalnie teraz... oczy otwarte.. Oddychaj normalnie teraz... Wydech.. .. Jesteś gotów teraz... wsparcia... z ciężkim wiekiem.. mogłyby przeszkadzać Ci po prostu.. wciągaj świeżą.. mrucząc. Wdychaj i wydychaj w swoim własnym rytmie i mrucz. kontrolować... użyj swych strun głosowych. jakbyś chciał zdmuchnąć świeczkę.. zmęczona energia wychodzi z Twego ciała. Świeża energia wchodzi w Twoje ciało i w górę do głowy... rozwój i doświadczenie są równe. Stęchła. Wdech.. których mądrość.. Ja zaczekam. głęboko pragnę rozwijać się... Stęchła...... jakbyś zdmuchiwał świecę.... Oddychaj normalnie teraz... Myśl o tej skrzyni teraz ... używać te wyższe energie i energetyczne systemy. mogłyby po prostu przeszkadzać Ci.. zużytej energii wychodzącej z Twego ciała. Utrzymuj swój własny rytm oddechu.... Stwórz teraz w swym umyśle czy po prostu pomyśl..... Teraz podnieś ciężkie wieko Twojej Skrzyni Przemiany Energii i włóż do niej .) ..... jak Cię poprowadzę. Oczy nadal zamknięte.. . Kiedy wdychasz ... Poprowadzę Cię teraz.. myśl o stęchłej. zużytej energii wychodzącej z Twego ciała........Wydech. (dźwięki) . (dźwięki) . lub śpiewaj. Zatrzymaj oddech. Zatrzymaj oddech.. Nazywa się Rezonansowe Dostrajanie.. które wydychasz... O skrzyni tak mocnej. Włóż do skrzyni w tym momencie całą fizyczną materię zmartwień. . wciągając świeżą energię w swoje ciało i w górę do głowy.. oczy zamknięte... wciągaj świeżą. co do niej włożysz.... niepokojów i kłopotów. lub śpiewając... Następnie.... Również głęboko pragnę pomocy i współpracy.... oczy zamknięte.. Świeża energia wchodzi w Twoje ciało i w górę do głowy....7 Ty jesteś gotów zrobić następny krok w Twoim przygotowaniu. powiedz do siebie: „Jestem czymś więcej niż moim fizycznym ciałem.. z powietrzem. Wizualizuj lub zwyczajnie myśl o dużej mocnej skrzyni. wraz z Rezonansowym Dostrajaniem.. Stęchła.. całą fizyczną materię zmartwień . Oddychaj normalnie teraz.... .. Wdech. Wykonaj to.. Oddychaj normalnie teraz. którzy są blisko mnie... Wdychaj przez nos... Powiedz w swoim umyśle... Następnie wydychaj przez usta układając wargi tak. oczy zamknięte.. oczy zamknięte... z powietrzem. lub większe od moich własnych.. Wdech.... oczy zamknięte.. o osobistej Skrzyni Przemiany Energii.. oczy nadal zamknięte.... zmęczona energia wychodzi z Twego ciała... zmęczona energia wychodzi z Twego ciała. I myśl o stęchłej.. oczy otwarte. zmęczonej.... Świeża energia wchodzi w Twoje ciało i w górę do głowy. wydychaj przez usta układając wargi tak.... Zacznij teraz..1 min.. Kiedy wdychasz. Wydychaj przez usta. oczy otwarte...... zrozumienia tych Istot... które wydychasz.. zmęczona energia wychodzi z Twego ciała.Wydech. Kiedy wydychasz i wydmuchujesz stęchłą. zużytą energię... Gdy wydychasz.. Oddychaj tak.... (śpiew strojenia rezonansowego) .. Ponieważ estem czymś więcej niż materią fizyczną..... Oddychaj normalnie teraz i relaksuj się.. Zatrzymaj oddech. Wdech. Świeża energia wchodzi w Twoje ciało i w górę do głowy. zmęczona energia wychodzi z Twego ciała... jakbyś chciał zdmuchnąć świeczkę.......... Wdech... Wydmuchuj stęchłą... niepokojów i kłopotów. a ja zaczekam .. A teraz znowu..

... które mogą być korzystne i konstruktywne dla mnie i dla tych. Nastąpi to.. których mądrość. wszystkie Twoje fizyczne zmysły będą funkcjonować jasno........ przejrzyście. (dźwięki 0.. .... Otwórz oczy. czujny.. Oddychaj normalnie i odprężaj się. Relaksuj się. ..... synchronizacji mózgu i umysłu.... Poprowadzę Cię do Focus 3. głęboko pragnę rozwijać się...... Będziesz obudzony fizycznie i umysłowo.dwa.... ....... Dokonaj wszelkich poprawek teraz....... I to jest koniec ćwiczenia. .. pełen nowej energii. ....... W tym momencie powinieneś słyszeć mój głos (R. Policzę od l do 3..... Będziesz całkowicie obudzony fizycznie i umysłowo.. początkowej pozycji do Przejścia w nowe doświadczenie........ Ponieważ jestem czymś więcej niż fizyczną materią.... rytm pełnego Dostrajania Rezonansowego.. przełóż słuchawki tak. a Twoje ciało fizyczne . od trzech do jednego... Wykonaj to teraz... przejrzyście... Rozluźniaj punkty napięć i słuchaj naturalnych dźwięków fal oceanu. Nie będziesz ich potrzebować podczas ćwiczenia. badaj..... ... 7.ok....... (tu: dźwięki fal-3 min.. mogłyby przeszkadzać Ci.. To jest Twoje ćwiczenie prowadzące do osiągnięcia FOCUS 10.... zużytą energię i mrucz lub śpiewaj w rezonansie... (dźwięki H.... ........ .. Zacznę liczyć teraz....... bardziej scalone........ (tu: dźwięki nucone...... Wszystkie Twoje fizyczne zmysły są obudzone. ... posłuchaj ich przez chwilę) ....5 min. rozwój i doświadczenie są równe lub większe od moich własnych.. gdy doliczę do jeden.. Przy wdechu wciągaj świeżą energię i kieruj ją do głowy... wszystkie Twoje zmysły będą funkcjonować jasno. byś wysłuchał go do końca) .) .... ciesz się i doświadczaj stanu Focus 3.. Nastąpi to .... Kiedy doliczę do cyfry jeden...5 min...... rozumieć .. ostro i znakomicie.. Podczas wydechu wydmuchuj stęchłą...0.... ok..-S.. ......... gdy będzie czas powrotu.... doświadczać. w pełni odświeżony....... . Stanu 10...) ." ... . .Dwa... (tu: dźwięki H.... Zaczynam liczyć teraz.........Oddychaj głęboko. (tu: dźwięki........ Twój umysł i mózg będą bardziej zgodne.... Zacznij teraz swój proces Rezonansowego Dostrajania.. Kiedy doliczę do cyfry jeden. Kiedy masz je wszystkie w skrzyni.. 4 min) . Zacznij teraz i ustal swój własny sposób .. zamknij ciężkie wieko szczelnie ...... byś wyregulował natężenie dźwięku i jednakową równowagę. Relaksuj się i oddychaj normalnie.. Twoje zmysły są obudzone.) .. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „Wprowadzenie do FOCUS 10” („Intro FOCUS 10”) CD 1 ścieżka 2 ..(Najpierw słyszysz dźwięki „Hemi-Sync".-S... głęboko pragnę pomocy i współpracy. Trzy.) .. po prostu............ niepokojów .... byś słyszał głos (R. ....pogrążone we śnie...(teraz słyszysz już w obu uszach dźwięki H....8 Teraz uczyń następny krok na swojej drodze..-S.... Zbliż się do Twojej Skrzyni Przemiany Energii i podnieś jej ciężkie wieko.......to b.. odpręż ramiona i nogi. Odtąd będą dźwięki w obu uszach.. Coraz bardziej ......... gdy doliczę do jeden...trzy... .. którzy są blisko mnie..5 min......... kontrolować i używać te wyższe energie i systemy energetyczne..........) ..... Zacznę liczyć teraz: .. w którym Twój umysł jest obudzony.....Jeden...... w pełni odświeżony. Jeśli tak nie jest... powiedz do siebie: „Jestem czymś więcej niż moje fizyczne ciało.....Monroe) w Twoim prawym uchu. wsparcia i zrozumienia. kłopotów... Powiedz w swoim umyśle . ostro i znakomicie....... Zbliż się teraz do Twojej Skrzyni Przemiany Energii. 2 min. i fal oceanu) .... ważne. Kiedy doliczę do trzech.. (tu: sygnał beta ..) ... Teraz ułóż swoje ciało w wygodnej pozycji.... tych Istot..... Zawołam Cię.. Obudź się........ bardziej złączone...... (tu: dźwięki Hemi-Sync .. poznawać. Wóz do skrzyni całą fizyczną materię zmartwień.... Również.......... Odwróć się plecami od Twojej Skrzyni Przemiany Energii...jeden....Monroe) właśnie w prawym uchu.......

. w dół Twojego ciała...... ..... w stanie 10..... Dla osiągnięcia FOCUS 10.. gdy ja poprowadzę Cię do stanu 10 Zacznę liczyć teraz.. Pozwól wpłynąć w te części. Patrz z zamkniętymi oczami na Twoje plecy.... Teraz pozwól mięśniom Twoich oczu. w każdej części i pod każdym względem. Teraz mięśnie Twojego czoła... zastosujemy dziesięciopunktowy system pełnej relaksacji.. ........ śpij... Kiedy doliczysz do 10... Patrz z zamkniętymi oczami na Twoją górną część ciała... rozluźnić .. rozluźnij.. Spójrz z zamkniętymi oczami na Twoje stopy i palce stóp....-S.... mięśniom i nerwom Twoich pleców: odpręż się.. do stanu 10. rozluźnij.. Od bioder do stóp. .7...... odczuwasz jak odprężenie Twojej głowy opada w głąb. Twoje płuca. Odprężaj się i ciesz synchronizacją umysłu i mózgu.... Pozwól mięśniom i nerwom ust odprężyć się.... Najpierw pozwól żuchwie ....5min.. Kiedy doliczę do 3.. spokojnie.. Twoje nerki.....10.....) . śpij.... . Odpręż się...... rozluźnij. Twoją klatkę piersiową.3... . pozwól Twojej żuchwie odprężyć się. rozluźnić.. Pozwól mięśniom i nerwom żuchwy rozluźnić się ... Odprężyć.. Pozwól im odprężyć się odprężyć.. Pozwól im odprężyć się. Kiedy policzę do 10. aż cały Twój mózg odczuje wielkie odprężenie.... Twój mózg mówi każdemu biodru.. ......... zrelaksować.... śpij. Twoje ciało będzie całkowicie (zupełnie) odprężone.5. Twój mózg mówi Twoim plecom..10... zrelaksować swobodnie....3...10. czuwający.. Twoje jelita. od góry w dół. pozwól temu odprężeniu wypłynąć z mózgu.... Odczuj to opadanie w głąb swobodnie..... . w Twoje ramiona.10.......4.. Teraz mięśnie Twojej szyi.. śpij. rozluźnić.. śpij. Twoje barki.. Patrz z zamkniętymi oczami na Twoje nogi.. pozwól wypłynąć z mózgu do każdej części Twojego fizycznego ciała.....6. Twoje ramiona. w którym Twój umysł jest jasny i obudzony. przyjemnie uśpione.... w nogi.. ..... Pozwól mięśniom i nerwom Twojego czoła odprężyć się. rozluźnić. Twój mózg relaksuje się. głęboko.. w Twoje barki. . Teraz pozwól odprężeniu Twojej głowy. Twoje serce. . w dole Twojego ciała: odpręż się..... łatwo i głęboko. Teraz Twój mózg odczuwa i rozumie to odprężenie.... w stopy. Odprężyć. gdy ja policzę od l do 3.. w biodra.. w Twoje palce rąk... Wielkie odprężenie... na Twój brzuch i w dół. w którym Twój mózg i umysł będą w pełnej synchronizacji. spokojnie.. Zaczynam liczyć teraz.. Twoje genitalia. w Twoje ręce. odprężyć... Pozwól mu objąć cały Twój mózg... Patrz z zamkniętymi oczami na Twoje biodra... rozluźnić.. rozluźnić... Teraz Twoje usta. rozluźnij.. a Twoje ciało spokojne.... Teraz mięśnie skalpu.. Twoją wątrobę. Twój mózg mówi mięśniom i nerwom każdej stopy i każdego palca: odpręż się.. mięśnie Twojego skalpu...... pozwól im odprężyć się... Pozwól odprężeniu opaść w Twój mózg.. stanu synchronizacji umysłu i mózgu. w nerwy Twojego mózgu.. na biodra... w Twój tors.2.głęboko........... Pozwól odprężeniu głowy objąć cały Twój mózg. mięśniom i nerwom każdego biodra: odpręż się. Pozwól mięśniom i nerwom Twoich powiek odprężyć się.. mięśniom które kontrolują Twoje oczy.. Twoje ręce.... spokojnie.9.... Twój mózg mówi każdej z tych części... Teraz czuje i rozumie to odprężenie.. wierzchu Twojej głowy... a Twoje ciało fizyczne . .. rozluźnij... w głąb. .. śpij.. Patrz z zamkniętymi oczami na Twój tors..... Twoje palce. Będziesz podążać teraz do FOCUS 10... w Twoje plecy.. Twój mózg mówi każdej z tych części: odpręż się...W Twoje palce stóp... Relaksuj się.. ....9 Teraz przejdziesz do FOCUS 3. rozluźnij. będziesz w FOCUS 3.... Teraz mięśnie Twoich policzków. Na mięśnie i nerwy Twoich pleców.... Na każdą nogę... Teraz Twoje powieki.. w którym Twój umysł jest jasny. Patrz z zamkniętymi oczami na dół Twojego ciała ......8.. Pozwól mięśniom Twojej szyi odprężyć się. (dźwięki H. w FOCUS 10. rozluźnij..................... komfortowo. Mięśnie Twojego czoła.. śpij. wygodnie śpiące... Twój mózg mówi tej części i tym częściom Twojego ciała: odpręż się... pozwól odprężeniu mięśni i nerwów głowy opaść w jej głąb...... każdego policzka. Twój żołądek.. Twoją przeponę.. Odczuwasz... Twój mózg mówi każdej nodze: odpręż się.. Na każde biodro.

Kiedy to wykonasz.. I to jest koniec ćwiczenia... Przypomnisz sobie w pełni to............. co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała. W tym momencie powinieneś słyszeć mój głos (R............ kiedy zamkniesz swoje fizyczne oczy i dotkniesz palcami Twojej prawej ręki............. środka swojego czoła. To nastąpi.... gdy doliczę do 1.... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.słyszysz już w obu uszach).... przejrzyście. Gdy dotrę do cyfry l. że przezwycięży wszystko to....5min........ duchowe i fizyczne dla Ciebie....9.. Obudź się... przełóż słuchawki tak..... w stanie fizycznie przebudzonej świadomości.. Obudzony i czuwający. ostro i znakomicie. jak i mentalnie.. Będziesz powracać teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. (Oto przykład kodowania w umyśle... to: dotknąć palcami prawej ręki tyłu Twojej szyi i wypowiedzieć cyfrę l w swoim umyśle. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.(dźwięki wstępne)... co chcesz sobie przypomnieć.5 min. idealnie zbalansowany..... co Twoja świadomość chce sobie przypomnieć.................. Im częściej będziesz stosować tego sposobu przypominania. że powróci do najlepszego stanu. co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego. Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości. Im częściej będziesz stosować tę metodę ...) . (Tu: wysłuchaj sygnału Beta do końca) . Będziesz zupełnie obudzony fizycznie i umysłowo ...... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości...3..... jak zbudować najlepsze warunki umysłowe.... przywołasz i przypomnisz sobie natychmiast to. . (dźwięki 0.. co pragniesz przypomnieć. delikatnie.(dźwięki fal.. System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia....2........ .. duchowego i fizycznego ja....... tym łatwiejsza.. abyś mógł pełniej użyć i zrozumieć swoją pozycję odkrywając doświadczenie Przejścia.. wszystkie Twoje 5 fizycznych zmysłów będzie funkcjonować jasno.... (dźwięki). Kiedy doliczę do 1....) .. ..... Jeżeli nie. Policzę teraz . Monroe) w prawym uchu..7.... przypomnisz sobie to.......10 ..... kiedy zamkniesz swoje fizyczne oczy i dotkniesz delikatnie palcami prawej ręki środka swojego czoła.. abyś słyszał mój głos w prawym uchu. w stanie fizycznie przebudzonej świadomości. psychicznych i duchowych sil... A oto prosty sposób zapamiętywania czegokolwiek z Twojego życiowego doświadczenia: kiedykolwiek tego zapragniesz... (dźwięki 1. Umysł poda organizmowi informacje.. To jest ćwiczenie wzmagające i doskonalące Twój stan Focus 10. wszystko. Twoje ciało będzie tak zrównoważone... ..10. od tej chwili . idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.1.... że usunie napięcia z całego systemu nerwowego. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników.....) W każdym momencie......4.6.... A teraz są dźwięki dla ustalenia siły głośności i zrównoważenia w obu uszach. Idealnie zdrowy.. ostro i znakomicie.... czując się odświeżony i lepiej pod każdym względem .....7.. . tak fizycznie... Przepływ energii będzie tak wyrównany....5. Kiedy to wykonasz.... Oddychaj głęboko...... przejrzyście.... efektywniejsza się stanie.... Idealnie zdrowy....... co potrzebujesz wykonać.. Witalność zgromadzi się w mm wraz z zastosowaniem fizycznych..... idealnie zbalansowany.. Otwórz oczy... tym łatwiej i efektywniej przywołasz to..... Napręż Twoje ramiona i nogi.. . gdy ja policzę od 10 do l. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „Zaawansowany FOCUS 10” („Advanced FOCUS 10”) CD 2 ścieżka 1 ......... Będziesz całkowicie odświeżony fizycznie i psychicznie. co pragniesz przypomnieć........ będziesz w pełni obudzony i czuwający. wszystkie Twoje 5 zmysłów będzie funkcjonować jasno. kiedy zechcesz zostać fizycznie i mentalnie obudzony i czuwający......8.....

..(dźwięki-2 min. ... W każdym momencie..(dźwięki. spełnia dwa warunki: po pierwsze... lub polami energii. Jesteś teraz przebudzony fizycznie i umysłowo.. Utrzymuj świeżą............. .... gdy zatrzymujesz oddech............ kiedykolwiek zechcesz być w Focus 10........dziesięć.... to podczas głębokiego wdechu. Utworzyłeś już wokół siebie Twój własny Balon...l min...dziewięć.. Powrócisz teraz do w pełni fizycznie przebudzonej świadomości.... . lub kiedy oddychasz.....cztery.... ruchome pole życiowej energii.)... Pozwól energii.. .... . nową energię w swojej głowie.. myśl o iskrzącym kółku i zawróć go w swe ciało. Oddychaj normalnie i odpręż się. które jest Twoje. lub kierować nią tak jak chcesz.....(śpiew strojenia rezonansowego .... po drugie..... Jest to Focus 10. Teraz prowadź ten przepływ energii spiralnie.............. w Focus 10. Odprężaj się. .. lub wysłać swoją własną energię i promieniowanie bardzo daleko od Ciebie... jaki masz właśnie teraz.... po drugie : Twój Balon Energii ochroni i zabezpieczy Cię przed zewnętrzną...pięć........).... Zacznij teraz. wziąć głęboki wdech....... do wszystkich części swego ciała i w górę do głowy... Oddychaj normalnie i odpręż się.dziewięć. Ilekroć wytworzone..... Ty pływasz w środku..... spokojnie.. niby fontanna i wstępuje w Ciebie znowu....... Im częściej będziesz wykonywał ten prosty sposób tworzenia swojego Balonu Energii Rezonansowej............siedem . Zacznij teraz. Przeszkadzałyby Ci teraz..... tak jak teraz.... spokojnie śpiącym. kiedy wydychasz.......... Ten Balon Energii może zawierać Twoje promieniowanie wewnątrz. Teraz...... .. Wykonaj to . Oddychaj normalnie i relaksuj się.5. stan dziesięć...... wydmuchuj przez usta całą stęchlą i zużytą energię... jeden. w Focus 10. Prowadź ten przepływ spiralnie...... utrzymuje w Tobie cale Twoje promieniowanie.ok. w dół.. ruchomym kółku z numerem 10 wewnątrz niego...dwa... Twój Balon Energii Rezonansowej będzie natychmiast wokół Ciebie........ sześć......pięć......... Zacznij ten przepływ teraz: z wierzchołka Twojej głowy. Ruchome pole energii...... by otrzymać pożądaną energię.... to: wziąć głęboki wdech i wyobrazić sobie w umyśle...... powrócisz znowu do Focus 10... od tej chwili...... na zakończenie każdego z ćwiczeń. do stanu dziesięć 10.. zamknij ciężkie wieko szczelnie i odwróć się od niej....... Będę liczyć teraz ..osiem. Relaksuj się teraz i odczuj zrozum siłę i ochronę własnego Balonu Energii Rezonansowej... Będzie on spełniać te dwie funkcje....... pomyśleć o iskrzącym. Zrób to słuchając dźwięków fal oceanu.......... Zbliż się do Twojej Skrzyni Przemiany Energii..dziesięć.. spokojnie . ochrom Cię on przed wniknięciem do Ciebie z zewnątrz obcej energii.. nową energię w swojej głowie.... (dźwięki.......dziesięć. od tej chwili...... Poprowadzę Cię. Również.... Odprężaj się..... po trzecie: gdy wydychasz. ... z umysłem czuwającym i fizycznym ciałem głęboko .... komfortowo. Zacznij teraz i kontynuuj. niepożądaną.... niepokojów i kłopotów......... dwa. gdy ja Cię poprowadzę.... kiedykolwiek zechcesz .. Utrzymuj świeżą..... Wdychaj i wciągaj świeżą energię. i nuć używając strun głosowych..5 min..... przez obie stopy. ponownie... kiedykolwiek stworzysz go wokół Siebie.....cztery. Zacznij swoje Rezonansowe Dostrajanie.)......... 4 min..(dźwięki ok.. inną energią..... sześć.. przemieszczając go z góry w dół wokół Ciebie... Kiedy to zrobisz. wszystko co powinieneś zrobić...... Jesteś gotów do stworzenia Twego Balonu Rezonansowej Energii..... Pozwól energii płynąć w dół i powrócić przez obie Twoje stopy. a ciałem wygodnie. 2 min..dziesięć....... Później skieruj ją w dół wokół Ciebie i pozwól jej płynąć w dół i powrócić przez obie Twoje stopy.... abyś mógł uniknąć strat i skupiać Twoją własną życiową energię... wydech i będziesz w Focus 10. Możesz otworzyć to silne pole energii wokół siebie.............. a potem niech wchodzi w Twoje stopy z powrotem........ Z przebudzonym umysłem.. tym łatwiej i szybciej będzie się formował.. tak jak .. Również... aż Cię zawołam. zanim wejdzie w obie Twoje stopy. taki sam.. tak..siedem... Wydychając....jeden.... wszystko co powinieneś zrobić to: po pierwsze.. trzy......osiem.... Oddychaj normalnie i relaksuj się......... siedem. które możesz spotkać.....dziesięć. ......... Podnieś ciężkie wieko i włóż do skrzyni całą fizyczną materię symboli zmartwień........ Teraz będziesz tworzyć Twój Balon Rezonansowej Energii..... wokół Ciebie. czy pomyśleć cyfrę 10.trzy. pięć.. W każdym momencie.. Twój Balon Energii Rezonansowej będzie automatycznie wchłonięty w Twoją podstawową energię... w stanie 10.....osiem. gdy ja policzę od 10 do 1....... stworzyć wokół Siebie Twój ochronny Balon Energii Rezonansowej... którą zgromadziłeś... Odprężaj się.cztery.......... komfortowo.)....11 Teraz ułóż swoje fizyczne ciało jak najwygodniej. wypłynąć z wierzchołka Twojej głowy...... Balon energii wokół Ciebie......dwa.).... (dźwięki -2 min).... Kiedy włożysz je wszystkie do skrzyni. Jeden..sześć.....dziewięć. wydmuchuj to kółko na zewnątrz siebie... Razem z Twoim Balonem Energii Rezonansowej podążaj teraz do Focus 10.trzy. wygodnie śpiącym..

..... Podnieś ciężkie wieko.. Odprężony i odświeżony. Wyciągnij ten lęk.. przejrzyście... wyciągnij ten lęk ze Skrzyni i odsuń go daleko od siebie. Kiedy doliczę do cyfry jeden. Zacznę liczyć teraz... Podnieś ciężkie wieko. .... W każdym momencie. następnie Twój Balon Energii Rezonansowej...... Pozwól mu płynąć w górę i w dal.. Im częściej będziesz wykonywać te działania prowadzące do Focus 10 i z powrotem. gdy doliczę do jeden.(tu: słuchasz już dźwięków fal oceanu).. Wtedy dołączę do Ciebie. wszystko co powinieneś zrobić... kiedykolwiek zechcesz być w Focus 10 z umysłem czuwającym i fizycznym ciałem głęboko... od tej chwili . które zauważysz.. od tej chwili..... jak bańce unoszącej się w wodzie. wygodnie śpiącym... Dokonasz procesu przemiany energii.. . wyobrazić sobie cyfrę 10.. ..... ... Obserwuj promieniowanie lęku.. rozpoczynającą się słowami: „Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym..4 min..... Teraz słychać dźwięki dla (ustawienia głośności i) zrównoważenia w obu uszach.. posłuchaj ich przez chwilę).. . Zbliż się do Twojej Skrzyni Przemiany Energii..). pięć.. obserwuj promieniowanie lęku. Otwórz oczy....... w pełni odświeżony.. całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie. tak jak właśnie teraz.dziewięć......... dwa. wyobrazić sobie. Pierwsze promieniowanie lęku..)...Skrzynia Przemiany Energii... wszystkie Twoje zmysły będą funkcjonować jasno....... tym efektywniejsze się staną.... później wyraź swoją afirmację. wydech i będziesz w Focus 10. wszystko co powinieneś zrobić. wyobrazić sobie cyfrę 10. To jest Twoje (codzienne) ćwiczenie oczyszczające... kiedykolwiek zechcesz być w Focus 10.. kiedykolwiek zechcesz być w Focus 10.(dźwięki Hemi-Sync... wszystko co powinieneś zrobić.. to: wziąć głęboki wdech... .. do w pełni fizycznie obudzonej świadomości....... to: wyobrazić sobie cyfrę l i poruszać fizycznymi palcami prawej ręki. Teraz obserwuj wnętrze Skrzyni. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „Wyzwalanie i ładowanie ponowne” („Release and recharge”) CD 2 ścieżka 2 ... W każdym momencie. I to jest koniec ćwiczenia. wszystkie Twoje zmysły będą funkcjonować jasno.....( dźwięki ..... tym efektywniejsze się staną....Siedem.12 jesteś właśnie teraz.. Również..... Przystąpisz teraz do procesu przygotowawczego: pierwsze ... przyjemnie śpiącym.. pełen nowej energii.. Będziesz całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie... tak jak właśnie teraz.. Obudź się. Pierwsze promieniowanie lęku. Teraz wyciągnij ten lęk........... odprężony i odświeżony............ cztery. Kiedy to zrobisz. i szumu fal..... przejrzyście.. następnie przejdziesz do Focus 10. lęk.. . Obserwuj wnętrze Skrzyni...wysłuchaj go do końca). gdy ja policzę od dziesięciu do jeden... wydech i będziesz w Focus 10. Zbliż się do Twojej Skrzyni Przemiany Energii..-S...sześć... z umysłem czuwającym i fizycznym ciałem głęboko.. który unosi się ze ..).1. potem przejdziesz do Strojenia Rezonansowego.. wszystko co powinieneś zrobić.l ...12 min............ . ostro i znakomicie.. Kiedy to zrobisz. to: wziąć głęboki wdech............). tak jak właśnie teraz..jeden. W każdym momencie.. z umysłem czuwającym i fizycznym ciałem głęboko i przyjemnie śpiącym.siedem. Teraz dokonasz procesu przemiany energii. będziesz natychmiast i z łatwością całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie.... Oddychaj głęboko...trzy..... który spotkałeś.. użyj jej. to: wyobrazić sobie cyfrę jeden i poruszać fizycznymi palcami prawej ręki... ostro i znakomicie. mentalnie i fizycznie obudzony....( dźwięki H.. cyfrę 10.. gdy doliczę do jeden... będziesz natychmiast i z łatwością... Im częściej będziesz wykonywać te działania.osiem.. Napręż ramiona i nogi.1 min.. to: wziąć głęboki wdech......5 min. Również... ............ Monroe) w prawym uchu.(dźwięki i śpiew strojenia rezonansowego. ......(sygnał Beta. Powrócisz teraz do w pełni fizycznie przebudzonej świadomości. które zauważysz.Dziesięć. od tej chwili.. Będziesz całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie.. prowadzące do Focus 10 i z powrotem.... W tym momencie powinieneś słyszeć mój głos (R.... równoważące i ożywiające cały Twój organizm.(dźwięki ... do w pełni fizycznie przebudzonej świadomości......... by wrócić z Focus 10.... wydech i będziesz w Focus 10.......... aby wrócić z Focus 10... wszystko co powinieneś zrobić.... Kiedy doliczę do jeden..

Uwolnij ..)... Wyciągnij lęk ze skrzyni i odsuń go w dal od siebie.... (dźwięki .).. obserwuj emocję. Spokojnie i pogodnie odzyskaj tę czystą energię pamięci i wciągnij ją z powrotem w siebie .. wciągnij ją z powrotem w siebie.... odczuj energię pamięci wydarzenia.. Obserwuj promieniowanie innego lęku.. Spokojnie i pogodnie odzyskaj ją z Twojej skrzyni. obserwuj emocję. Obserwuj wnętrze Skrzyni.l min.... W miarę jak lęk oddala się i odchodzi. która była ukryta i przesłonięta lękiem i emocją......(dźwięki -1 min. w wodzie.(dźwięki .. w stanie 10 .. odwróć się i relaksuj się w Focus 10... I wciągnij ją z powrotem w siebie ... Uwolnij go. Czystą energię pamięci.... które było ukryte i przysłonięte tym lękiem i emocją......( dźwięki-0... Spokojnie i pogodnie wciągnij tę czystą energię.. pamięci wydarzenia. gdy lęk oddala się i odchodzi. jak bańce płynącej w górę w wodzie ... Teraz wyjmij emocję........... obserwuj emocję... Pozwól jej odpłynąć. Teraz weź tę emocję...5 min.... obserwuj ponownie Skrzynię Przemiany Energii.. które było ukryte i przysłonięte przez ten lęk i emocję... jak bańce. Pozwól mu odpłynąć w górę i w dal.... Teraz weź tę emocję..l min. jak bańce odpływającej w górę w wodzie.5 min.(dźwięki -1 min... Pozwól mu odpłynąć w górę i w dal Jak bańce odpływającej w górę w wodzie.... (dźwięki -0.). Uwolnij go odsuwając w górę i w dal od siebie. Pozwól emocji odpłynąć w górę i w dal od siebie. którą ten lęk przysłaniał. W górę i w dal jak bańce..(dźwięki 1min...).. Wyjmij ją ze Skrzyni i pozwól jej odpłynąć w górę i w dal od siebie.. Pozwól emocji odpłynąć. czysta energia wniknęła w Ciebie.......... .....).. Pozwól jej odpłynąć w górę i w dal od Ciebie...... gdy lęk oddala się i odchodzi....... Obserwuj emocję.. obserwuj emocję....... ..... ... jak bańkę płynącą w górę. jak bańce... Teraz wolny od lęku i emocji.... Uwolnij od siebie.. usuń ją ze Skrzyni. Teraz wyciągnij lęk.... Usuń lęk ze skrzyni. która była w Skrzyni..5 min.(dźwięki . Wciągnij ją ponownie do siebie ....13 Skrzyni i odsuń go daleko od siebie. wyciągnij tę czystą energię i skieruj ją znów do siebie. W miarę jak lęk oddala się i odchodzi......)... Teraz wolny od lęku i emocji... Teraz w miarę jak lęk oddala się i odchodzi... Inne promieniowanie lęku.l min............). Pozwól mu płynąć w górę i w dal.. Pozwól jej płynąć w górę i w dal od Ciebie....... która ten lęk przysłaniała.).).. którą ten lęk przysłaniał ..... Teraz obserwuj ponownie Twoją Skrzynię Przemiany Energii... obserwuj energię pamięci wydarzenia. Spokojnie i pogodnie odzyskaj tę czystą energię i wciągnij ją z powrotem w siebie.. . Uwolnij go.... Teraz. .. którą lęk przysłaniał... jak bańce.. Nie będziesz potrzebował jej więcej...0. Wolny od lęku i emocji. Uwolnij go. Zrób to teraz..). ... Toteż pozwól emocji odpłynąć w górę i w dal od Ciebie..(dźwięki .). jak bańce odpływającej w górę w wodzie.. W górę i w dal.5 min.....5 min. Nie będziesz potrzebował jej więcej. która była ukryta pod lękiem i emocją.. Pozwól jej odpłynąć od Ciebie......(dźwięki-0... W górę i w dal.. Spokojnie i pogodnie. Wypuść emocję...(dźwięki -1. którą lęk przysłaniał. Uwolnij go.5 min. Obserwuj wnętrze skrzyni... Teraz wyciągnij ten lęk ze skrzyni... tę czystą energię pamięci.. Pozwól jej odpłynąć w górę i w dal.. Odprężaj się w Focus 10. Teraz powróć znowu do Twojej Skrzyni Przemiany Energii. wewnątrz skrzyni. promieniowanie innego lęku. Teraz obserwuj ponownie Twoją Skrzynię Przemiany Energii........ Jak bańce odpływającej w górę........ obserwuj energię pamięci... Uwolnij ją od Ciebie.... Obserwuj w skrzyni emocję... Teraz cała ta świeża.. Nie będziesz potrzebował jej więcej. Uwolnij ją.. Pozwól mu płynąć w górę i w dal. obserwuj energię pamięci wydarzenia. Uwolnioną od Ciebie... Wolny od lęku i emocji. I Ty uwolniony od niej... ... . Uwolnij ją... W górę i w dal. która była ukryta i przysłonięta przez ten lęk i emocję.. Obserwuj jeszcze inny lęk.. Zamknij Twoją Skrzynię Przemiany Energii i odwróć się od niej.)... odczuj energię pamięci wydarzenia. wyjmij ją ze skrzyni. Spokojnie i pogodnie.. odzyskaj tę czystą energię pamięci i wciągnij ją z powrotem.. Teraz wolny od lęku i emocji..... uwolnij ją... Skieruj ją w górę i w dal.. Uwolnij ją...... którą lęk przysłaniał.. wyciągnij lęk ze Skrzyni i odsuń go w dal od siebie..(dźwięki-0.. Wykonaj to teraz .. Nie będziesz potrzebował jej więcej.. emocję....

. Obudzony fizycznie i umysłowo. Pozostań spokojny. Teraz obracaj się powoli.. ze usunie napięcia z całego systemu nerwowego. Teraz obracaj się.... Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości... . Zacznij teraz . Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników. Jak mile to mogłoby być... z którego wystartowałeś . przyjemne. rozpoczynającą się słowami -„Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym. Odprężaj się teraz i podążaj z płynącym dźwiękiem wibrującej energii.... Idealnie zdrowy... co odczuwałeś....) ...... mój głos (R.... co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego... Obracaj się..(sygnał Beta). który stosowałeś podczas Twojego snu.... Umysł poda organizmowi informacje. Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. płynąć w górę powoli. jak miło byłoby unieść się w górę i w dal... Twój wstępny proces przygotowawczy: pierwszeużyjesz Twojej Skrzyni Przemiany Energii.. ... A teraz będą napływać równoważące dźwięki. która pomoże Ci przypomnieć to sobie .. idealnie zbalansowany. Idealnie zdrowy.utworzysz Balon Energii Rezonansowej.. Teraz unieś się swobodnie...)... Twoje ciało będzie tak zrównoważone.. Rozpoczniesz teraz wstępny proces przygotowawczy.. w kierunku... w Focus 10 doświadczysz i zapamiętasz proces. Pozwól sobie płynąć w górę.. skąd wystartowałeś. Spokojnie. . pogodny. drugie . swobodne . w kierunku. teraz powróciłeś zupełnie tam..(dźwięki – 5 min. jak się czujesz właśnie teraz.. radośnie.. Wtedy dołączę do Ciebie. Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. jakbyś był pniem płynącym po wodzie. jak zbudować najlepsze siły umysłowe.. z którego wystartowałeś. Zapamiętaj. .... w tym momencie. idealnie zbalansowany. Ten proces pomoże Ci przypomnieć sobie...coraz bardziej w dół . Teraz obserwuj i zapamiętaj.(dźwięki ...... trzecie ... Płyń coraz bardziej w dół..... Powinieneś leżeć wygodnie i słyszeć.. że przezwycięży wszystko. do stanu dziesięć.(dźwięki wstępne). Obracaj się powoli....Strojenie Rezonansowe... w górę i w dal. ....... spokojne... Teraz jesteś już prawie z powrotem tam..).. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości....... Teraz... System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia.. czwarte ...... że powróci do najlepszego stanu... Odprężaj się spokojnie i wygodnie w Focus 10...(dźwięki).14 .... Teraz płyń w dół z powrotem. duchowego i fizycznego Ja..... .(dźwięki -5 min. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. jakbyś był pniem płynącym po wodzie.. Teraz pomyśl...wyrazisz swoją afirmację..... . Płyń w górę..... Unieś się swobodnie. Teraz.. Jest to ćwiczenie dla Twoich odkryć we śnie...... Zrobisz to przez powiedzenie cyfry jeden w swoim umyśle. jakbyś był pniem pływającym po wodzie.. przyjemnie.. duchowe i fizyczne dla Ciebie... ....... Kim i Czym jesteś.Monroe) w prawym uchu...). Płyń w górę...... skąd wystartowałeś. jak się czujesz.. Bądź spokojny i pogodny....... Przepływ energii będzie tak wyrównany... (dźwięki i śpiew strojenia rezonansowego -11 min....1 min. co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości... (dźwięki-3 min....... Obserwuj i zapamiętaj...). .. piąte: przejdziesz do Focus 10. Zrób to teraz .. Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych.. psychicznych i duchowych sit. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm... „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „Badanie snu” („Exploration sleep”) CD 3 ścieżka 1 .

......dwadzieścia. tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie.. jesteś teraz na progu fali przemian........... swobodnie. zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym. spokojnego snu. . . ..przejdź do Focus 10.. powoli.. Teraz unoś się swobodnie... Zacznij teraz .... . jakbyś był pniem......).. drugie .)... Kiedy doliczę do dwudziestu.".......15 ... w tym momencie...... będziesz w stanie naturalnego....).. ...(przez 13 min.(dźwięki dla unoszenia się podczas snu). (dźwięki .. mój głos (R. który zaplanowałeś.......dwanaście. której się nauczyłeś)......Przede wszystkim ........osiemnaście. .... Teraz w Focus 10 spełnij kolejny zamiar. płynąć w górę i w dal.. spokojny sen.. Spełnij ten zamiar teraz...........Dostrajanie Rezonansowe.... Przeniosę Cię teraz w naturalny.....( dźwięki-7 min............ Spełnij ten zamiar teraz.... czwarte ..siedemnaście.... piętnaście... Pamiętaj o zamiarze. o Twoim zamiarze w tym ćwiczeniu .... Teraz będą już napływać równoważące dźwięki..... Zdaje się. Teraz w Focus 10 spełnij następny zamiar... prowadzące do naturalnego..( dźwięki równoważące i dźwięki fal)...(dźwięki . od 11 do 20. fizycznie i umysłowo...) ...... .... gdy policzę od jedenastu do dwudziestu...... który zaplanowałeś.... Kiedy to wykonasz . kiedy śpisz głęboko....... Zacznij powracać teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości......(dźwięk Beta )... czternaście...... przez wypowiedzenie cyfry l w swoim umyśle. do stanu 10.. w górę i w dal. Jako takie -nie tworzą zmian w Tobie...... dźwięki i śpiew strojenia rezonansowego).....dwadzieścia..szesnaście............. (Oto przykład ćwiczenia kodowania w umyśle..... licząc od lido 20. Rozpoczniesz teraz swój proces przygotowawczy: pierwsze ....)... płyń powoli.... będziesz całkowicie obudzony. Kiedy doliczysz do 20 ........ przypomnij sobie. Teraz w Focus 10 spełnij zamiar.. .... co powinieneś zrobić....jedenaście. w górę i w dal.... będziesz w całkowitym..... Im częściej będziesz wykonywać te działania... wszystko. ze jest to dobry moment dla osiągania wiedzy .. Pozwól sobie płynąć w górę... w górę i w dal. ...... kiedy tylko zapragniesz naturalnego ...(dźwięki .....7 min.. Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. spokojnym śnie..dziewiętnaście.... Tylko Ty możesz zmienić siebie.. Monroe) w prawym uchu.. (dźwięki-2 min.... piąte . w umyśle.....(dźwięki-1 min.......... naturalnym.. jak przyjemnie jest płynąć.. trzecie -Twój Balon Energii Rezonansowej. Teraz płyń powoli... zależy od Twojego skupienia uwagi. zupełnie odświeżony i pełen nowej energii...2min. spokojnego snu. zamiast tylko wierzyć .) W każdym momencie... ... dwadzieścia. te ćwiczenia są tylko narzędziami do nauki i stosowania....7 min.... przyjemnie.................. . „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Wprowadzenie do FOCUS 12” („Intro FOCUS 12”) CD 4 ścieżka 1 A zatem.... od .. Powinieneś słyszeć.... który sam(a) zaplanowałeś..... .. czy mieć nadzieję....... spokojnie........ Spełnij ten zamiar teraz.. Zacznę liczyć teraz. (przy pomocy metody.... spokojnego snu.. to: policzyć powoli ...).. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „FOCUS 10 Swobodne latanie” („FOCUS 10 Free Flow”) CD 3 ścieżka 2 To ćwiczenie służy Twojemu własnemu procesowi rozwojowemu. powoli. trzynaście.wyraź swoją afirmację.Twoja Skrzynia Przemiany Energii. Jak wielki będzie efekt Twoich zmian.. Teraz.......... który zaplanowałeś..

.( Dźwięki . Eksploruj coraz głębiej w Focus 12.. Wtedy dołączę do Ciebie.... Twoja świadomość powróci do stanu właściwego. Relaksuj się i eksploruj..... Jest zrozumieniem sięgającym poza fizyczną materię.. ponieważ nikt nie może Ciebie lepiej znać. Rozpocznij Twoją eksplorację w Focus 12. relaksuj się spokojnie. że przejdziemy do akcji. Twoja świadomość osiągnęła stan właściwy.. poza ograniczenia Twojej fizycznej świadomości.. .(dźwięki H. Używając ich...S.... Twoje poznawanie sięga coraz dalej . możesz o tym czytać. rozważ możliwość . możesz zmienić wierzenia w wiedzę. .. Rozpocznij proces przygotowawczy....10...( Tu: dźwięki ... .. Zmiany w twojej percepcji sięgają coraz dalej poza fizyczne ciało i fizyczną materię. Badaj coraz głębiej. . . Twoje ciało fizyczne pozostaje w głębokim. Relaksuj się teraz w Focus 10.10.. nie od nas.(dźwięki Hemi-Sync. normalnego dla Focus 10. w stanie 10. twoja świadomość osiągnie stan właściwy. We wszystkich kierunkach. że jesteś Kimś więcej.... z Focus 10...... Twoja świadomość sięga daleko .. Pytaniem jest. z powrotem... na razie tyle. Powrócisz ze stanu Focus 12 do Focus 10. znowu. z powrotem. w stanie poszerzonej świadomości.przez 2 min. gdy policzę od 10 do 12.. właściwy dla Focus 10.... niż możesz sobie wyobrazić. Przejdziesz teraz do stanu Focus 12.... poza ograniczenia fizycznej materii. poza ograniczenia fizycznego ciała... w stanie 12 . do stanu właściwego dla Focus 10. H...... Twój umysł jest czujny (obudzony)... . .. Jednak to nie wystarcza... Interesującym pytaniem jest: „O ile więcej?". stwórz Balon Energii Rezonansowej . co potrzebujesz zrobić... z Focus 12 do Focus 10. Twój umysł jest czujny . Focus 12 jest stanem sięgającym szeroko poza ograniczenia Twojego ciała fizycznego.... z powrotem do stanu Focus 10...... Twoja świadomość sięgnie poza ograniczenia Twojego fizycznego ciała.). twoje poznawanie sięga coraz dalej i szerzej . z powrotem. 12. Cóż ... Teraz jesteś w Focus 12. poza ograniczenia fizycznego ciała.. Gdy doliczę do cyfry 10..2 min). To nie my możemy dokonać głębokiego wglądu w Ciebie.. .) . Przejdziesz z powrotem.. Twoja percepcja zmienia się.-S. . przez 3 min. Przejdź teraz.. Nikt nie zna Ciebie lepiej ... komfortowym śnie. Twoja świadomość powróciła . Zatem przejdziesz do Focus 12... Nikt inny nie może o tym decydować. 11.. . . czy marzyć... czy wierzyć.. Twoja świadomość sięga coraz bardziej ..5 min.. Jesteś teraz w stanie Focus 12.. .. możesz wiele zmienić.. Focus 12.. .. Pozwól... niż fizyczną materią. Twoja świadomość sięga coraz bardziej.. W każdym momencie. .l 2.( dźwięki . ze stanu Focus 10. stosując te ćwiczenia.. Pomogę Ci w tym... Zatem. kiedy zapragniesz przejść z Focus 10 do Focus 12.12.. zależy od Ciebie i będzie całkowicie Twoją decyzją... Świadomości sięgającej poza ograniczenia (elementów) ciała fizycznego...12....... potem wykonaj Strojenie Rezonansowe. Osiągniesz z powrotem odpowiedni . Kiedy policzę. ......).. coraz bardziej i bardziej........... .. gdy ja policzę od 12 do 10. jesteś na progu coraz większej wiedzy. Stosowanie tych ćwiczeń pomoże Ci w tym i pomogło wielu przed Tobą. Poprowadzę cię z Focus 10 do Focus 12.... 12. teraz. o ile jesteś czymś więcej... Twoja świadomość powraca do stanu właściwego dla Focus 10..... to: policzyć w swoim umyśle od 10 dol2... do stanu właściwego dla Focus 10... spokojnym..(dźwięki.. poza ograniczenia fizycznego ciała . do 10. W cokolwiek wierzysz. Niektórzy mogą Ci o tym opowiadać. .. poza ograniczenia fizycznej materii.....6... w Focus 10. Po pierwsze.. teraz.. Badaj bogactwo Twojej świadomości.16 Twojego zaangażowania. z powrotem.. gdy ja skończę liczyć..( Dźwięki H.. . Także tego.. użyj Skrzynki Przemiany Energii.. Rozpocznij teraz. gdy policzę..... Jakich zmian dokonasz...... Coraz dalej i dalej.. Teraz powrócisz ze stanu Focus 12 .. właściwy dla Focus 10....10. . Relaksuj się.. wszystko. znacznie więcej.. Używając tych nagrań.. gdy policzę ... odpowiedni stan dla Focus 10. Będziesz w Focus 10... czy jesteś czymś więcej . Aby osiągnąć Focus 12... będziesz w Focus 12... do Focus 12...) ..-S.. komfortowo.l l. Twoja świadomość powraca. . a ciało głęboko śpi w stanie 10... zdobywać wiedzę.. Jedynym sposobem jest poznawać.. .......... We wszystkie strony. Kiedy doliczysz do 12. niż Ty sam. Powrócisz znowu do stanu 10.... wypowiedz swoją afirmację „Jestem czymś więcej niż ciało fizyczne" i przejdź do Focus 10... przez 4 min)..... powinieneś policzyć wolno od 10 do 12. . Będziesz w Focus 10. Powrócisz do Focus 10. niż tylko ciałem fizycznym. przez 1 min. I to jest motorem zmian.kilka sek. Przejdziesz do stanu poszerzonej świadomości. w stanie 10. coraz bardziej.10.. Teraz. Łatwo powrócisz z powrotem.... nauczysz się przechodzić do następnego stanu świadomości..)..

..( Tu: dźwięki H.....".. przez l min... . ). Przepływ energii będzie tak wyrównany. Zrób to teraz.. Ponieważ jestem czymś więcej..użyjesz Skrzyni Przemiany Energii. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm..... szeroko..... rozwijać się.. jeśli chcesz otrzymać najlepszą odpowiedź i jasno ją zrozumieć.. .. ...S... Wróć teraz do stanu fizycznej świadomości. które mogą być korzystne. .. że usunie napięcia z całego systemu nerwowego.... .. by znowu otrzymać najlepszą odpowiedź.. Zrobisz to (za pomocą metody.... czy problem przed Twoją totalną świadomością. Umysł poda organizmowi informacje... duchową i fizyczną... Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników. ..... czy rozwiązanie.. Kiedy powrócisz do stanu fizycznej świadomości...... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. Wykonaj to teraz. głęboko pragnę .. . przez wypowiedzenie numeru l .... Postaw teraz pytanie... niż fizyczną materią.. ..).. są równe lub większe od moich własnych. .... .17 ..(dźwięki .to stan rozszerzonej świadomości..... czy rozwiązanie. które otrzymałeś.... co pozwoli organom na prawidłowa pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała... i konstruktywne.. . Postawisz pytanie. ..... które mogłyby sprawić. potrafię postrzegać więcej . jakie zna Twoje ciało fizyczne......3 min.. rozwój .. ze powróci do najlepszego stanu.( Tu: dźwięki H.... doświadczać. idealnie zbalansowany.5 min. .. że osiągnę mniej niż pragnę.. rozumieć. których mądrość. w swoim umyśle. psychicznych i duchowych sil.... idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. Powrócisz teraz do stanu w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Postawisz pytanie...i współpracy........ duchowego i fizycznego ja. aby robić coś dla przyjemności.... Rozpoczniesz teraz proces przygotowawczy: po pierwsze . Zrób to teraz. Focus 12 .( tu: dźwięk Beta-wysłuchaj go do końca)...... obudzony fizycznie i umysłowo. jak zbudować najlepszą kondycję umysłową... niż fizyczny świat......-S... do Twojej totalnej świadomości. ze przezwycięży wszystko to..5 min......). tych Istot........ I dla tych...3 min.... Przejdziesz .. . gdy policzysz od 10 do 12... Idealnie zdrowy. . System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia... Twoje ciało oęazie ia^ zrównoważone. i doświadczenie ... .. Przejdziesz teraz do stanu Focus 12.. potem wykonasz Strojenie Rezonansowe. którzy są blisko mnie.).. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Rozwiązywanie problemów” („Problem solving”) CD 4 ścieżka 2 Jesteśmy znowu tutaj.. Proszę Je o przewodnictwo . Teraz w Focus 12 będziesz mógł zadać pytanie odnośnie Twojego ważnego problemu..) .. wraz z zastosowaniem fizycznych... Jest to świadomość Twojego Totalnego Ja...) ..6.. której się nauczyłeś). głęboko pragnę pomocy ...(dźwięki . I przejdziesz do stanu Focus 10..... . Zrób to teraz... idealnie zbalansowany.„Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym.. kontrolować. Powtórz proces jeszcze raz.... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. wsparcia . w którym Twoje możliwości percepcji są daleko szersze. ..... .. Idealnie zdrowy.... i zrozumienia. lub problem i wyrzucisz je na zewnątrz . Pamiętaj twoją afirmację: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne. . następnie utworzysz Balon Energii Rezonansowej i wypowiesz swoją afirmację . .. aby poznać najlepsze rozwiązanie i jasno je zrozumieć. lub problem i wyrzucisz je szeroko na zewnątrz do całej świadomości.. .... poznawać. Zapamiętasz dokładnie odpowiedź.(1. od tych.( dźwięki ... używać te wyższe energie i systemy energii. dla Ciebie.dla mnie .. Dlatego.. wtedy przyłączę się do Ciebie...... co mogłoby przeszkodzić (lub nie dopuścić ) w istnieniu najlepszego umysłowego. Witalność zgromadzi się w nim ... Również ... przed wszelkimi wpływami...... i ochronę ... .

......( dźwięki . Zrób to teraz... idealnie zbalansowany.. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. . Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych... Powrócisz teraz do stanu pełnej... które otrzymałeś i jasno je zrozumiesz....(dźwięki .... gdy policzysz wolno.. . W każdym momencie w przyszłości. Postaw pytanie czy problem przed Twoją totalną świadomością..... Idealnie zdrowy. potem ... .( dźwięki ... duchowe i fizyczne dla Ciebie. od 12 do 10.. Zapamiętasz dokładnie i jasno je zrozumiesz ........3 min. na postawiony problem lub pytanie. .(sygnał beta)....Strojenie Rezonansowe... I poznasz najlepszą odpowiedź na pytanie.... Zrobisz to (za pomocą metody. przebudzony fizycznie i umysłowo...5 min.) ... (czy problemem)... Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników. wszystko co potrzebujesz zrobić.. to: chłonąć głęboko świeżą energię do Twojego fizycznego ciała i do umysłu.18 . Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości. . rozpoczynając od: „Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym... .. spokojnie. Zapamiętasz dokładnie odpowiedź czy rozwiązanie....). czy rozwiązanie. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Programowanie miesięczne” („One month Patterning”) CD 5 ścieżka 1 ... pogłęb swój oddech. .. Przejdziesz teraz do procesu przygotowawczego. .l min..Twój Balon Energii Rezonansowej... który postawiłeś. że usunie napięcia z całego systemu nerwowego. które otrzymałeś........ Powtórz proces znowu. co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego..... gdy będziesz w stanie zwyczajnie czuwającej świadomości i zapragniesz poznać najlepszą odpowiedź czy rozwiązanie. przez wypowiedzenie cyfry „l" w swoim umyśle.. Twoje ciało będzie tak zrównoważone....... idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. aby otrzymać najlepszą odpowiedź czy rozwiązanie i jasno je zrozumieć.... psychicznych i duchowych sił.. Wtedy dołączę do Ciebie...... Im częściej będziesz praktykował tę metodę. później . . I poznasz najlepszą odpowiedź na Twoje pytanie.. ...myśleć o numerze 12 i o pytaniu związanym z Twoją sprawą."..... ze powróci do najlepszego stanu... po czym wypowiesz Twoją afirmację.. Przejdziesz z powrotem do Focus 10.....). Przepływ energii będzie tak wyrównany.. czy problem. System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia...... Relaksuj się.......... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.... by otrzymać najlepszą odpowiedź czy rozwiązanie.. Idealnie zdrowy..... tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie..... tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie. idealnie zbalansowany...).. komfortowo w stanie Focus 12.... kiedy to zrobisz.. .. co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała.. gdy będziesz w stanie zwyczajnie czuwającej świadomości i zapragniesz poznać najlepszą odpowiedź czy rozwiązanie. Policz od 12do lO teraz. jak zbudować najlepsze warunki umysłowe.. wszystko co potrzebujesz zrobić.. (1 min.. czy problem. W każdym momencie w przyszłości.... Zapamiętasz dokładnie odpowiedź. Umysł poda organizmowi informacje.. w swoim umyśle.(dźwięki -3 min. kiedy to wykonasz pogłęb swój oddech... myśleć o numerze 12 i o pytaniu związanym z Twoją sprawą . duchowego i fizycznego Ja.)... której się nauczyłeś). Następnie przejdziesz do Focus 10.. fizycznej świadomości.. . .. który postawiłeś. to: chłonąć głęboko świeżą energię do Twojego fizycznego ciała i do Twojego umysłu. Wróć teraz do stanu fizycznej świadomości.... Po pierwsze.. Wykonaj to teraz.. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości... że przezwycięży wszystko to....... Im częściej będziesz praktykował tę metodę dla otrzymania szybkiego rozwiązania od Twojego Totalnego Ja. użyjesz Skrzynki Przemiany Energii.. dla otrzymania szybkiego rozwiązania od Twojego Totalnego Ja.

dla Twojego pełnego Ja.. w centrum Twojej świadomości.... w stanie poszerzonej świadomości. Teraz uwolnij wzorzec. Teraz rozpoczniesz ustalanie i tworzenie nowych wzorców dla Twojego istnienia. Teraz uwolnij wzorzec... przechodzi z centrum Twojej świadomości... wyobrażaj sobie wzorzec Twojego fizycznego ciała. We wszystkich kierunkach.... we wszystkie strony.. silnie i pewnie do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości.... jakiego pragniesz dla Twojego umysłowego Ja.. we wszystkie strony... jakiego pragniesz..... .. we wszystkie strony.5 min........ bardziej i bardziej.... ... Teraz wyobraź sobie wzorzec Twojego emocjonalnego Ja.Buduj go.. Buduj go........... . do wszystkich obszarów Twojej poszerzonej świadomości. bardziej i bardziej.(dźwięki -7 min... Buduj go. do całej przestrzeni Twojej poszerzonej świadomości.. tego co pragniesz zrobić. .. Relaksuj się teraz.. Teraz wzorzec rozprzestrzenia się z centrum Twojej świadomości do całej przestrzeni Twojej poszerzonej świadomości.... Niech się rozprzestrzeni do Twojej poszerzonej świadomości.. ... Teraz uwolnij wzorzec... że będziesz myśleć o tym wzorcu... Relaksuj się teraz.... . czego pragniesz .. Twórz go w centrum Twojej świadomości.. mocniej i mocniej...... Twórz go w centrum Twojej świadomości.. Teraz wzorzec przechodzi.. Buduj go... Relaksuj się teraz.... .. Wzorzec Twojego emocjonalnego Ja. Focus 12 to stan percepcji. do całej przestrzeni Twojej poszerzonej świadomości. jakiego pragniesz.. .. Twojego emocjonalnego Ja. .. bardziej i bardziej.. jakiego pragniesz dla Twojego fizycznego ciała.... Przejdziesz teraz do Focus 12 metodą...... Policzysz powoli od 10 do 12. .. Twórz go mocniej i mocniej. Całe Twoje Ja będzie osiągać to........ Wyobrażaj sobie Wzorzec Twojego umysłowego Ja..) ............ mocniej i mocniej.... jako aktywnej rzeczywistości Twojego Całego Ja... bardziej i bardziej... . w centrum Twojej świadomości. ...... w centrum świadomości... .We wszystkich kierunkach..... jakiego pragniesz. (dźwięki .. w którym Twoja świadomość sięga.. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. . Teraz utwórz inny wzorzec. Jesteś teraz w Focus 12. Uwolnij go teraz. co pragniesz zrobić... Wyobrażaj go sobie w centrum Twojej świadomości... .. Jest to świadomość Twojego Totalnego Ja. we wszystkie strony.( dźwięki 0.. Teraz uwolnij wzorzec tego.... we wszystkie strony. we wszystkie strony. . Wzorzec Twojego pełnego Ja. Wzorzec Twojego umysłowego Ja..... ...... Wzorzec taki. Uwolnij wzorzec Twojego pełnego Ja. Teraz twórz wzorzec w Twoim umyśle . twórz go..). Niech będzie silne i pewne.. tego gdzie pragniesz być. ..)....... Mocniej i mocniej.. Twórz go.. We wszystkich kierunkach... Wypchnij go na zewnątrz silnie i pewnie..... jakiego pragniesz. Pozwól mu wypłynąć. bardziej i bardziej.. do Twojej .. bardziej i bardziej. We wszystkich kierunkach.. . Twórz go w centrum Twojej świadomości. taki... mocniej i mocniej.. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz.. pewne i piękne... .. gdzie pragniesz być.. Twórz go w centrum Twojej świadomości.. Relaksuj się teraz. we wszystkich kierunkach..poszerzonej świadomości.. We wszystkich kierunkach.. .... bardziej i bardziej. Wzorzec Twojego nowego ciała fizycznego.. której się nauczyłeś. Teraz wzorzec przechodzi z centrum Twojej świadomości... Poprowadzę Cię tą metodą.. Po pierwsze.. poza ograniczenia Twojego ciała fizycznego. Teraz uwolnij wzorzec. .19 . twórz go....... taki Jaki sobie życzysz. Teraz wyobrażaj sobie wzorzec tego. co pragniesz zrobić. Wzorzec.. ...... w stanie 12.. Uwolnij go silnie i pewnie do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości. gdzie pragniesz być. wzorzec tego.. Pamiętaj. Teraz uwolnij wzorzec.. Wypchnij go na zewnątrz.. Teraz wzorzec przechodzi z centrum Twojej świadomości.. Zrób to teraz. taki.. mocno i pewnie do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz..Relaksuj się teraz..12....1 min... Twórz go. Myśl o wzorcu takim.. daleko i szeroko.. Wypchnij go silnie i pewnie. Teraz wzorzec przechodzi z centrum Twojej świadomości. ...... ..... Relaksuj się spokojnie i wygodnie w Focus 12.. Buduj go.... Teraz utwórz wzorzec...... Relaksuj się teraz. ..... Teraz utwórz wzorzec tego. Buduj go.... Utwórz wzorzec taki. twórz go mocniej i mocniej...... silnie i pewnie do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości..... Teraz wzorzec rozprzestrzenia się do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości.. do całej przestrzeni Twojej poszerzonej świadomości..

. Jest to prosta droga do zredukowania emocjonalnego obciążenia całego organizmu... Twoje ciało będzie tak zrównoważone.. Będziesz z powrotem w Focus 10. że wzorzec jest kompletny. .jakiego pragniesz. co pragniesz osiągnąć.... obudzony fizycznie i umysłowo. .. że powróci do najlepszego stanu... Buduj go bardziej i bardziej. .(dźwięki).. duchowego i fizycznego Ja..... taki... Zatrzymaj oddech na chwilę i pomyśl o chłodnej. to: zamknąć oczy i głęboko oddychać oczyszczając Twoją psychikę.. wzmacniaj oddech . gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości..... Następnie .. . Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. .. (dźwięki). ze usunie napięcia z całego systemu nerwowego... Oddychaj chłodzącą.. co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała. to: zamknąć oczy i oddychać głęboko oczyszczając Twoją psychikę. .Relaksuj się i miej świadomość... System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia.. której się nauczyłeś. .... idealnie zbalansowany.. Idealnie zdrowy. .powoli. . gdy osiągniesz w liczeniu 10.. psychicznych i duchowych sił... której się nauczyłeś. zieloną energią. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Oddychanie kolorami” („Color Breathing”) CD 5 ścieżka 2 Przejdź teraz do Focus 10 metodą... cała Twoja świadomość wróci do Focus 10.. Im więcej będziesz ćwiczył tę metodę. Kiedy policzysz powoli od 12 do 10 i osiągniesz w liczeniu 10.. Oczyszczaj się energią zieloną.We wszystkich kierunkach. Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych.... Relaksuj się spokojnie. Powróć teraz do stanu fizycznej świadomości „l". Utwórz go w centrum Twojej świadomości...... czyszczącą. zielonej energii.. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników... Wypchnij je w dół ciała i daleko na zewnątrz siebie.. Niech rozprzestrzenia się do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości.(dźwięk Beta). oczyszczającej. duchowe i fizyczne dla Ciebie.. w Focus 10. pozostawiając cały system Twojego Ja cichym i pewnym. Teraz powrócisz do Focus 10 metodą....Uwolnij go silnie i pewnie.. . Twórz wzorzec mocniej i mocniej. Teraz wzorzec rozprzestrzenia się do wszystkich obszarów Twojej poszerzonej świadomości... zatrzymaj oddech na chwilę i pomyśl o chłodnej. że przezwycięży wszystko to.20 Teraz utwórz wzorzec tego. tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie... Kiedy tylko świadomie chcesz zredukować emocjonalne napięcie wewnątrz Ciebie... . Kiedy to zrobisz. emocjonalnych napięć. . Miej świadomość.. Relaksuj się teraz.. Wzmacniaj oddech powoli.. że zbudowałeś nowe wzorce... Umysł poda organizmowi informacje jak zbudować najlepsze warunki umysłowe. . Kiedy tylko zechcesz zredukować wewnątrz siebie jakieś emocjonalne napięcie . silnie i pewnie. . silnym i spokojnym... Rozpocznij liczenie od 12 do 10 teraz.. idealnie zbalansowany. co pragniesz osiągnąć... Idealnie zdrowy...... . wszystko co musisz zrobić.. oczyszczającej zielonej energii. Teraz uwolnij wzorzec..spotkam Cię tam. tego.... Zrób to teraz... wszystko co musisz zrobić. ... przez powiedzenie cyfry „l" w swoim umyśle........ Powoli i pewnie wypchnij cały wielki zasób szkodliwych.... co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego.. ....... we wszystkie strony... wygodnie.... Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.... . Przepływ energii będzie tak wyrównany. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm... Teraz w stanie Focus 10. Osiągniesz to za pomocą metody.. Powrócisz teraz do stanu pełnej fizycznej świadomości. jesteś na prostej drodze do zredukowania emocjonalnego napięcia w Twoim organizmie.. . Utworzyłeś wzorzec dla Twojej egzystencji.Buduj go. której się nauczyłeś. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości..

(słuchaj dźwięków). mówiąc w umyśle . ....... jak nigdy dotąd. .... Będziesz rozumieć korzyści płynące z tego doświadczenia. całe Twoje Ja .. .tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie.. to: zamknąć oczy i chłonąć energię czerwoną głęboko. które wymagają pomocy i przesłać do nich strumień purpurowej energii. o wiele lepiej niż kiedykolwiek dotychczas.) ... z koordynacją. to: zamknąć oczy i oddychać głęboko..... zrównoważenie" i wydychając otworzyć oczy. Teraz. spokojnym i pewnym.... W każdym momencie Twojego życia. . przywrócona do pełni zdrowia i równowagi i będziesz mógł to robić łatwo i efektywnie.będziesz pomagał innym być radosnym i realizować się coraz lepiej. . . ..(słuchaj dźwięków) ..... Od tego momentu masz nowy wigor. będzie natychmiast uleczona i zrównoważona... zrównoważenie" i wydychając otworzyć oczy. następnie zrobić wydech i otworzyć oczy .... Im częściej i bardziej świadomie będziesz wykonywać tę metodę (dla przywrócenia zdrowia i równowagi). .. w nowym rozumieniu... wstrzymać oddech na moment i pomyśleć o fizycznym działaniu... wszystko co potrzebujesz zrobić.„ leczenie .... . zrobić wydech i otworzyć oczy.... przy pomocy tego wszystkiego posuwasz się powoli do ..działać swobodnie. Kiedy to wykonasz..... i doprowadzić do swobodnej koordynacji całego ciała fizycznego....pomyśleć o chłodnej....... Twoje nowe emocje ....wszystko co potrzebujesz zrobić. siłę oraz pewność..wszystko co potrzebujesz zrobić. Kiedy to wykonasz..do użycia takiego. kolorze czerwonym. równowagi i pełnej kondycji. . o wiele lepiej niż kiedykolwiek dotychczas.coraz bardziej na tej nowej.są coraz pozytywniejsze. do Twojej fizycznej Istoty.. będziesz zdolny do natychmiastowego wykonania działania fizycznego... Im częściej będziesz używać świadomie tej metody (do nadawania fizycznej aktywności dużo większej siły i szybkości oraz swobodnej koordynacji)... wszelkie obce substancje w tej części ciała. szybciej i przy swobodnej koordynacji..(dźwięki) ..21 Powoli i pewnie wypchnij na zewnątrz ciała cały zasób szkodliwych emocji i napięć. tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie. . dużo większej siły i szybkości .. ... . co teraz kodujesz. (Także... kiedy tylko zapragniesz nadać fizycznej aktywności .. jak nigdy dotąd.. które sobie wyobraziłeś. które mogą przeszkadzać.... leczącej energii purpury. równowagi i pełnej kondycji.. Kiedy to wykonasz. W tym momencie. . będziesz zawsze pamiętać.. ponieważ teraz zrozumiałeś to. . kiedy tylko zapragniesz nadać fizycznej aktywności .. które chcesz wykonać i o silnym kolorze energii........... do Twojej fizycznej Istoty. tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie . (Także. które wymagają pomocy i przesłać do nich strumień purpurowej energii....kolorze czerwonym..jakie sobie życzysz.. które mogą przeszkadzać. patrzeć z zamkniętymi oczami na te części Twojego ciała (fizycznego)... na której skupiłeś uwagę.. dzięki któremu możesz doładować energią Twoje ciało fizyczne i działać z wielką szybkością i wielką siłą..... .... Wszystko... . i doprowadzić do swobodnej koordynacji całego ciała (fizycznego).. na której skupiłeś uwagę.. wstrzymać oddech na moment i pomyśleć o fizycznym działaniu. opanowanie i bezpieczeństwo oraz nową energię do działania i istnienia.. zostaną przetworzone i wyeliminowane. Im częściej będziesz ćwiczyć tę metodę. . Będą teraz częścią Twojego Ja... .. wszelkie obce substancje w tej części ciała. które chcesz wykonać i o silnym kolorze energii... mówiąc w umyśle . jak nigdy dotąd. . zatrzymać oddech na moment i podczas tej chwili . W każdym momencie Twojego życia. tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie.(tu: słuchaj dźwięków). jasnej fali.. ..... czy powstrzymywać normalne funkcje. wszystko co potrzebujesz zrobić... to: zamknąć oczy i oddychać głęboko. Od tego momentu.. zostaną przetworzone i wyeliminowanie).. .. ..... to: zamknąć oczy i chłonąć energię czerwoną głęboko.. kiedy tylko zapragniesz doprowadzić jakąś część Twojego ciała do pełnego zdrowia .pomyśleć o chłodnej.. będziesz zdolny do natychmiastowego wykonania działania fizycznego. .. Twoje nowe doświadczenie przepłynie do Twojej totalnej świadomości. patrzeć z zamkniętymi oczami na te części Twojego ciała fizycznego..ta część Twojego ciała. . Od tego momentu... pozostawiając cały swój organizm.dużo większej siły i szybkości .. . będzie natychmiast uleczona i zrównoważona.. silnym i mocnym.... z dużo większą siłą.. (tu mówi szybko) A oto specjalny sposób (zakodowania w umyśle). przywrócona do pełni zdrowia i równowagi i będziesz mógł to robić łatwo i efektywnie.. co znaczy brać udział w nowej wiedzy.. tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie... ... spokój.....„leczenie.... Im częściej będziesz używać tej metody (do nadawania fizycznej aktywności dużo większej siły i szybkości oraz swobodnej koordynacji).. zatrzymać oddech na moment i podczas tej chwili... korzystne i konstruktywne... kiedy tylko zapragniesz doprowadzić jakąś część ciała do pełnego zdrowia ... .ta część Twojego ciała. kiedy relaksujesz się w stanie Focus 10...... będąc radosnym. czy powstrzymywać normalne funkcje.... leczącej energii purpury. Od tego momentu będziesz żył . Kiedy to wykonasz.Im częściej i bardziej świadomie będziesz wykonywać tę metodę (dla przywrócenia zdrowia l równowagi).

.... abyś mógł dosięgnąć go w różnych położeniach. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. gdy policzę od 10 do l.. Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości.... Teraz zmień go ponownie w iskrząco-biały......4..... Idealnie zdrowy..... białą linię światła.... co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała.. aż zapoznasz się z Twoim nowym narzędziem energii. (sygnał beta)..7.... Kiedy doliczę do l. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Prętowe narzędzie energetyczne” („Energy bar tool”) CD 6 ścieżka 1 Teraz nadszedł czas na nowe narzędzie.... ... dla znacznego przyspieszenia Twojej Fali Przemian. Teraz zmień Prętowe Narzędzie Energii w jasne... (słuchaj dźwięków) .......Weź go... Jasny........ jasne iskrząco-pomarańczowe..... ..pomarańczowe......). Będziesz obudzony fizycznie i umysłowo...22 przodu..Chłoń emanującą energię. Zaczekam..." Następnie przejdź do stanu Focus 10. zielony..... Umysł poda organizmowi informacje jak zbudować najlepsze warunki umysłowe.. błyszczący.... Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników..... duchowego i fizycznego Ja.. nowej siły... okrągły pręt z bliska. System nerwowy organizmu powróci do pełnego zdrowia. Teraz zmień Pręt w jasny.. Zmień go ponownie w iskrząco-biały...... W iskrząco-żółty. gdy stanie się pełną linią światła..... Będziesz obudzony fizycznie i umysłowo... Teraz przejdziesz do tworzenia Prętowego Narzędzia Energii... wzmożonej energii.... . że usunie napięcia z całego systemu nerwowego... białą linię światła.. Idealnie zdrowy...biały. (relaksuj się) . ... Obudź się! Jesteś obudzony ..(dźwięki ................ Teraz powrócisz do stanu w pełni fizycznej świadomości. Wydłużaj ją.. (x2)......... z całkowitą ufnością....7 .. Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych. Teraz utwórz krótką............. przejrzyście. Teraz patrz na ten prosty...... okrągły pręt światła.. następnie Balon Energii Rezonansowej i wypowiedz afirmację: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne... Wyobraź sobie iskrę światła... Przepływ energii będzie tak wyrównany... uchwyć go..... W iskrzące . Kiedy doliczę do l. Teraz weź tę iskrę światła i rozciągaj ją.. ostro i znakomicie........do zmian życiowej aktywności. spokojnie. wszystkie Twoje fizyczne zmysły będą funkcjonować jasno.... Wtedy dołączę do Ciebie. że powróci do najlepszego stanu..Przemieszczaj go dookoła siebie tak...... Teraz zmień tę pełną linię światła w pręt... wszystkie Twoje fizyczne zmysły będą funkcjonować jasno. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm. idealnie zbalansowany.... Teraz mając pręt energii pod swoją kontrolą...... Zmień teraz Twój Pręt Energii w iskrząco-żółty... duchowe i fizyczne dla Ciebie. Zaczekam aż to zrobisz.... Rozpocznij Twój proces przygotowawczy: najpierw: Twoja Skrzynia Przemiany Energii.. dokonuj zmian...9.... idealnie zbalansowany. błyszczący. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.... Teraz utwórz krótką...Zmień go w błyszczący.... potem wykonaj Strojenie Rezonansowe...... użyj jej......... zielony. Iskrzącą się iskrę światła.. Małą.. co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego. okrągły pręt światła.... pełen radości... . iskrzące.... dobroczynności i spokojnego opanowania. przejrzyście.......Prosty.8.....Rozciągaj ją........ .3 min.... psychicznych i duchowych sił.......... Zaczynam liczyć: 10.....3......6. że przezwycięży wszystko.. ostro i znakomicie.... Teraz zmień go ponownie w iskrząco-biały pręt. Teraz zmień Twój pręt ponownie w iskrząco-biaty.5. l.. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm... .. białą iskrę światła..... aż do momentu.....2.. Twoje ciało będzie tak zrównoważone.

wyłącz. Włącz. Włącz.... kiedy tylko zechcesz.. iskrząco-czerwony. . . .. szybciej. aż będziesz widział tylko pełny pręt białego.....niebieski. potem w biały. . Zaczynaj powoli.. Coraz szybciej... iskrzącym prętem światła... wyłączony. Włącz.. ... Włącz. Relaksuj się teraz i poczuj się świetnie mając nowe narzędzie..(dźwięki) .. Pełnym... Dostępnym.. Wyłącz go. Patrz jak się włącza i wyłącza. że przezwycięży wszystko to. Twoje ciało będzie tak zrównoważone. . jak rośnie..wyłącz.. iskrzące biały..... wyłącz.... jak pulsuje.. Włącz. Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych. które sam stworzyłeś..... Kiedy wrócisz do stanu Fizycznej świadomości..Włącz. Zaznajom się z nim.... . ... ... grubszy. Zaznajom się dobrze z nim. Włącz. Rób to szybciej.. że usunie napięcia z całego systemu nerwowego... .. błyszczący. Ja zaczekam. szybciej i szybciej.... .. .. wyłącz. Pełnym. .. ... . Ładuj go mocno... . wyłącz. ..... . . wyrównany. Ty go stworzyłeś..... Szybciej... . . Szybciej.aż przestaniesz odbierać: włączony i wyłączony. Ja zaczekam.. . błyszczącego światła.. aż światło stanie się ponownie pełnym prętem. Szybciej. Idealnie zdrowy.. jak pulsuje. Szybciej. ..(dźwięki). Biały Pręt. .....(dźwięki ).. aż to wykonasz... Teraz powrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości.. Idealnie zdrowy. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. . Włącz. szybciej...... jasny. wyłącz. Szybciej i szybciej. przez wypowiedzenie cyfry l w Twoim umyśle. Kiedy trzymasz Pręt. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników. obudzony fizycznie i umysłowo...... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości... . Cieńszy. . co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała..... Teraz uwolnij Pręt Energii. idealnie zbalansowany... Teraz.. Szybciej..... coraz szybciej... Pulsujący... Pulsujący wewnątrz i na zewnątrz.. Ląduj teraz Pręt energią.. ..odczuj i wchłaniaj silną energię... co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego. .. . Cofnij się i obserwuj promieniowanie Twojego Pręta Energii.. zatem możesz kierować nim łatwo i pewnie.... gdy się cofniesz.... iskrzącym prętem światła...... psychicznych i duchowych sił.. brylantowo .. idealnie zbalansowany. . czyniąc go gotowym do użycia... Jest cieńszy i grubszy..... poczuj..... I zmień go teraz z powrotem w jasny. wyłącz. wyłącz..23 Teraz zmień pręt energii w błyszczący..(dźwięki) .. szybciej. cieńszy i grubszy. aż znowu stanie się pełny..... wyraziście.. brylantowo niebieski.... Zacznij robić to teraz.. Cieńszym i grubszym. ...... idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. Osiągniesz to (za pomocą metody.. .... Kontynuuj wykonywanie tego. Cieńszy i grubszy.. .. I trzymając go...... . duchowe i fizyczne dla Ciebie. iskrzące...aż światło stanie się ponownie pełnym prętem.. Kontynuuj włączanie coraz szybciej... . Szybciej.. że powróci do najlepszego stanu.. Ponieważ należy do Ciebie.... będzie ono istniało. .czerwony. szybciej i szybciej. poczuj. ...Teraz zmień go z powrotem w błyszcząco biały... Cieńszy . wyrównany i jednorodny.. uwolnij Twoje Prętowe Narzędzie i cofnij się trochę.. Ponieważ jest to Twój Pręt świecącej energii. Zatem zmień Pręt w czarny... . możesz nim kierować. Teraz jesteś zaznajomiony i czujesz się świetnie z Twoim nowym narzędziem pulsującej energii.Włącz.... . Teraz zmień Pręt Energii w jasny... . Zaczekam aż to wykonasz.. ... Stwórz Pręt pulsujący.. Uczyń go cieńszym i grubszym.. . gdy tylko zapragniesz je zastosować... Kontynuuj robienie to tak szybko.. kiedy już posiadasz Twoje Prętowe Narzędzie Energii. Kontynuuj robienie tego tak szybko. System nerwowy organizmu powróci do pełnego zdrowia.. Kontynuuj włączanie i wyłączanie. grubszy. Rób to tak szybko. tak aż poczujesz go silnie. wyłącz. Ładuj go mocno. Umysł poda organizmowi informacje Jak zbudować najlepsze warunki umysłowe...... Przepływ energii będzie tak wyrównany. Pręt Energii jest teraz włączony.... wyłącz. .. jak jednorodny... wyłącz. Twoje narzędzie energii.. Tak powtarzaj wielokrotnie. Szybciej i szybciej... szybciej.. Teraz nauczysz się kierować Twoim nowym Narzędziem Energii w inny sposób..... włącz.... . jaki jest gładki. . Teraz ... idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. gdy tylko zapragniesz użyć go ponownie.. ponieważ został stworzony przez Ciebie.. duchowego i fizycznego Ja. Ładuj Pręt świecącą energią . Pozwól mu odpłynąć.. W jasny.. której się nauczyłeś)... Aż przestaniesz odbierać: włączony.. włącz. Teraz uwolnij Pręt i pozwól mu odpłynąć. którą przez niego otrzymujesz.... Cieńszy i grubszy... Kontynuuj włączanie i wyłączanie... szybciej.

Niech żółta reprezentuje system organów ( gruczołów w Twoim ciele fizycznym... z powrotem na iskrzące białą.... kiedy tylko będziesz potrzebował przywrócenia równowagi....... kręgosłup. mogę postrzegać więcej niż fizyczny świat. A zatem wytwórzmy kolejne narzędzie do zwiększania Fali Przemian dla Ciebie. Zmień obraz ciała na czerwony... Teraz. zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne. aby być silniejszym. Ponieważ jestem czymś więcej niż tylko fizyczną materią.. którzy są blisko mnie. Nazywa się ono Żywą Mapą Ciała. Teraz poprowadzę Cię do konstruowania nowego narzędzia energetycznego.. poznawać. Niebieska reprezentuje system nerwowy Twojego ciała.". zrównoważenia...( dźwięki ). Proszę Je o przewodnictwo i zabezpieczenie przed wszelkimi wpływami.. które mogą być korzystne i konstruktywne dla mnie i dla tych.. Wyobraź sobie zarys Twojego ciała: głowę.... ten biały obraz Twojego ciała fizycznego....... Niech żółta reprezentuje system organów i gruczołów w Twoim ciele fizycznym.. Możesz sterować energią za jego pomocą. .. Czerwony niech reprezentuje obieg krwi. a teraz nogi i stopy... niż pragnę. Utwórz w wyobraźni błyszczący.. których mądrość. Będziesz mógł korzystać z tego nowego narzędzia kiedy tylko zapragniesz.... błyszczącym kolorze. Także.. rękach. lub dodania nowej energii Twojemu ciału fizycznemu.. a teraz o nogach i stopach.. biały obraz Twojego ciała fizycznego. za pomocą którego będziesz w stanie bezpośrednio kierować energią witalną w Twoim ciele fizycznym... „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Żywa mapa ciała” („Intro to living body map”) CD 6 ścieżka 2 ... doświadczać. błyszczącym kolorze. . o Twoim żołądku.... lepszym i bardziej zrównoważonym. Następnie Balon Energii Rezonansowej. Pomyśl o zarysie Twojego ciała: głowie.. rozwój i doświadczenie są równe..... Za pomocą którego możesz łatwo kierować wyrównaniem i zrównoważeniem wszystkich części Twojego ciała fizycznego.. Zmień ją na żółtą teraz... .... W białym kolorze. ramiona.. Twoje biodra..3 min.. Zamień obraz na czerwony.. obieg krwi w Twoim ciele.... które mogą spowodować.. szyi.. że osiągnę mniej.... (dźwięk Beta) ... białą energię. Utwórz znowu białą mapę ciała.. głęboko pragnę rozwijać się. Teraz zmień Twoją mapę ciała na iskrzące pomarańczową. brzuchu.... barkach.. Zmień Twoją żywą mapę na błyszcząco pomarańczową.... podczas tych ćwiczeń.. Zmień z powrotem mapę ciała na błyszcząco białą. głęboko pragnę pomocy i współpracy.... z tego zarysu obrazu Twojego ciała.... klatce piersiowej.. Zmień teraz z czerwonego z powrotem na biały.. w białym.. Jest to narzędzie..... Zmień ją teraz.... Użyj tego nowego narzędzia. o Twoich biodrach.. Błyszcząco niebieską.. Twój żołądek. szyję.. kręgosłupie. Teraz zmień mapę ciała na żółtą.. i wypowiesz swoją afirmację. Teraz utwórz żywą mapę ciała. Użyj jej.. Potem Strojenie Rezonansowe... reprezentuje wszystkie części Twojego ciała.... .. klatkę piersiową.. brzuch. Niech pomarańczowy reprezentuje układ mięśni i kości Twojego ciała. . że przed Tobą jest kształt Twojego ciała w białym.. tak....)...24 Wróć teraz do stanu pełnej fizycznej świadomości..... Następnie przejdziesz do stanu Focus 10. kontrolować.. Zrób to teraz... wsparcia i zrozumienia tych Istot........ lub źródłami... Zmień ją z niebieskiej ponownie na błyszcząco białą. Wszystkie części energetyczne....(dźwięki .. niż ciałem fizycznym. Teraz zmień Twoją mapę ciała z powrotem na iskrzące białą.... Powiedz do siebie w swoim umyśle: „Jestem czymś więcej. Rozpoczniesz proces przygotowawczy.. Najpierw pomyśl (o-) lub wyobraź sobie.. ręce.. rozumieć... Powtórz to jeszcze raz.. Dlatego w tych ćwiczeniach.... . Teraz zmień żywą mapę ciała na niebieską. Zrób to teraz.... Zmień ją na niebieską... barki.. Niebieska niech reprezentuje system nerwowy Twojego ciała... które teraz stworzysz.. Utwórz w Twoim umyśle błyszcząco biały obraz Twojego ciała fizycznego. ramionach. błyszczącym kolorze.. .. używać tych wyższych energii i systemów energetycznych.. Zrób to teraz. Pierwsze: Skrzynka Przemiany Energii.. Wtedy dołączę do Ciebie.. lub większe niż moje własne. .. Najpierw pomyśl (o-) lub wyobraź sobie kształt Twojego ciała w białym.. Żywotną. iskrzący obraz energii.

Niebieska reprezentuje system nerwowy Twojego ciała fizycznego... Wykonaj to teraz.. Zrób to teraz.. po wypłukaniu... Białą energię... Teraz jesteś silniejszy emocjonalnie i fizycznie.. które są niezwykle jasne... Teraz. . Teraz zmień Twoją mapę ciała z powrotem na błyszcząco białą. Używając energii Twojego Prętowego Narzędzia. Oczyść. dostarczając powoli nową energię do wszystkich części Twojej mapy ciała. Przywołaj teraz bogactwo Twojego Prętowego Narzędzia Energii........ czyszczącą i rozjaśnij te części. Uwolnij je... Obserwuj i poszukaj jakichś miejsc matowych. które są matowe. Uczyń je iskrząco białym... lub migocące.... matowe. Obserwuj ją... Czerwona niech reprezentuje obieg krwi w Twoim ciele fizycznym. .... Jest o wiele większa teraz.. Z powrotem na iskrzące białą.... iskrzące białym.... przekazuj nową energię.. obserwuj.. Pozwól żywej mapie ciała zmienić się w iskrząco czerwoną. a ciało emocjonalne zostało zrównoważone. Wchłoń je obydwie i umieść Twoje Prętowe Narzędzie Energii tam.. . Uczyń je równomiernie jasnymi.. Teraz. Teraz zmień Twoją mapę ciała znowu na białą. migocących w Twoim ciele. w pełni zdrowymi.. wzmacniającej energii dotrzeć do wszystkich części ciała... Teraz Twoje prętowe Narzędzie Energii utrzymuj blisko siebie. Biała energia reprezentuje równowagę Twój ego ciała fizycznego. Zmywaj wszystkie nieczystości. pamiętaj.. leczącego promienia z Twojego Prętowego Narzędzia i uzdrów oraz ponownie napełnij energią to ciemne... na błyszcząco pomarańczową... A także popatrz na te części mapy ciała emocjonalnego... Teraz zmień Twoją żywą mapę ciała z powrotem na błyszcząco białą. lub migocące. Teraz zmień Twoją mapę ciała na błyszcząco pomarańczową. Tego Narzędzia Energii...... że biała.. tak.. czy są jakieś części ciemne... które są ciemne. Teraz zmień Twoją mapę ciała na żółtą.. równomiernie jasnymi..25 Zmień ja teraz z powrotem na białą. Teraz weź Twoją nową. Pozwól iskrząco błyszczącej. Niech purpurowa energia przepływa z Prętowego Narzędzia Energii do Twojej mapy ciała..... Z powrotem na błyszcząco białą. Teraz pracuj dalej z Twoim Prętowym Narzędziem Energii. obmyj Twoją mapę ciała emocjonalnego. Użyj purpurowego. . iskrzące białą mapę cia^a i umieść }ą przed Twcnm cAa^em fizycznym. gdzie będziesz mógł je odnaleźć ponownie. Twój umysł jest coraz pojemniejszy i jaśniejszy. czy nie ma tam jakiejś części matowej.. .... Obmywaj ją purpurową energią. matowe... Zrób to teraz.... w mapie ciała emocjonalnego.. który jest ciemny. Obmywaj ją purpurową energią z Twojego Prętowego Narzędzia.. matowe lub migocące miejsce. Teraz spójrz niedaleko za mapę ciała fizycznego. niech obmywa Twój umysł. pozwól błyszcząco purpurowej. Twoja strona mentalna jest jaśniejsza. doładowaniu..... które sam stworzyłeś i naładowałeś. .. purpurowej energii przepłynąć z Prętowego Narzędzia do tych części. ciało fizyczne zostało doładowane energią... matowe..... które są ciemne matowe.. abyś mógł je łatwo odnaleźć. Kiedy to zrobisz. ciemnych.... w dół. od głowy. gdzie zobaczysz część ciemną.. Za nim zobaczysz drugą mapę. wyrównaj je. matowe.. Zrób to teraz. gdy zobaczysz jakieś miejsca ciemne. matową.. lub migocące.. zrównoważeniu emocjonalnej i fizycznej żywej mapy ciała.. Zrób to teraz. szersza i bardziej przejrzysta. Niech energia przepływa powoli od głowy. Teraz zmień Twoją mapę ciała z powrotem na iskrzące białą.. Tam. lub migocące. lub migocącą w mapie ciała emocjonalnego....... Niech odpłynie swobodnie. energię leczącą.. iskrzące białą i zauważ. Teraz za pomocą Twojego Prętowego Narzędzia Energii. z powrotem na błyszcząco białą. wchłoń je obydwie.. . gdzie tylko widzisz część ciała matową.. Na białą energię. do stóp... Teraz relaksuj coraz bardziej Twoje ciało fizyczne.. lub migocące. równomiernie mocnymi.. Teraz zmień Twoją mapę ciała na niebieską. użyj Twojego Prętowego Narzędzia z energią purpurową właśnie do tych szczególnych miejsc. ponieważ Twoje ciało fizyczne zostało oczyszczone.. Niech żółta reprezentuje system gruczołów i organów Twojego ciała fizycznego.. lub migocący. doładuj nią każdą część Twojego ciała fizycznego... Pomarańczowa niech reprezentuje układ mięśniowy i kostny Twojego ciała fizycznego. Tam jest mapa ciała emocjonalnego.. a ciało emocjonalne zrównoważone. Zrób to teraz..... Utwórz je jednorodnymi. lub migocące. błyszcząco biała reprezentuje całkowitą energię Twojego ciała fizycznego... Kiedy to zrobisz. Zacznij od góry Twojej żywej mapy ciała.. Zrób to teraz.. migocącej i umieść jej obraz przed sobą. równomiernie spokojnymi. równomiernie spokojnymi. matowy. Jeśli spostrzeżesz jakieś części ciemne. Tam jest mapa Twojego ciała emocjonalnego. z Twojego Pręta Energii...... Zrób to teraz.. za mapę ciała fizycznego. Teraz weź Twoje Prętowe Narzędzie Energetyczne i przyłóż je do tych miejsc żywej mapy ciała. sprawdź. albo migocącą. . Zrób to teraz... równomiernie mocnymi. użyj energię purpurową z Prętowego Narzędzia.. .. użyj Twojego Prętowego Narzędzia z energią purpurową do dowolnego punktu.

.. bezpiecznie....powoli ........ we wnętrzu Twego Balonu Energii.. .. jak dryfuje spokojnie.. Troszeczkę wyżej.. z powrotem. Jeszcze bardziej. ..... Po prostu.. obserwuj.. pozwól mu obniżać się powoli. ..... której się nauczyłeś. Teraz . z powrotem do miejsca . ..... Czujesz się wygodnie.. niż przedtem. Niech dryfuje tam ... i płynie. troszeczkę dalej. czystszym.. umysłowego...... .. .. Wstanie 10. Ty go stworzyłeś. Twój Bezpieczny Balon Energii. Jesteś lżejszy. skąd wystartowałeś. naucz się unosić w tym Balonie Energii... gdzie jest. by Twoja świadomość była jaśniejsza. Pozwól jej wnikać do Twojego wnętrza. Powoli i spokojnie.. Wnikasz do środka. . Obserwuj go teraz. tam gdzie jesteś teraz..... gdzie startowałeś..... .. Zatem.. następnie przejdziesz do Focus 10... .. Troszeczkę niżej.. obniżać się wolno tam. Pozwól mu absorbować w Ciebie...... Teraz. Zatrzymaj swój Balon Energii .. Jest to Twój Balon Energii.(sygnał Beta).... następnie Twój Balon Energii....... . bezpiecznie i spokojnie.. Unosi Cię .. znajdujesz się w unoszącym Cię ... .. później .. Wyżej i wyżej.. Płyniesz powoli tam. ..... Powiedz w umyśle cyfrę 1. Pozwól mu unosić Cię trochę wyżej i wyżej.... przejdź przez punkt.. Wtedy dołączę do Ciebie. ... .. Teraz . .. wędruje teraz do Twojego wnętrza. gdy Twój Balon Energii.. ........ Unosi Cię lekko. spokojnie.26 Pozwól Twojemu umysłowi być jaśniejszym..). Teraz znów pozwól. ... ..... Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości........ aby Twój bezpieczny Balon Energii uniósł Cię w górę......... ponieważ ona jest Twoja.. lżejszy. Energia. wygodnie..... Skieruj go powoli w dół.. .. jak dryfuje. Teraz... gdzie jest.. ( dźwięki .. w którym znajdowałeś się przedtem. Powoli. Przejdziesz teraz do procesu przygotowawczego.... Postrzegaj. swobodnie. bezpiecznym Balonie Energii... . znajdujesz się tam . przejrzystszym... .... wnikał do Twego wnętrza... Zaledwie troszeczkę wyżej. .. skąd wystartowałeś... w dół. Płynie w górę.. powoli. Obniżaj go.... Twój bezpieczny Balon Energii. Pozwól. spoczywa w miejscu i dryfuje.... .. ... Twój Balon Energii..(tu: słuchaj dźwięków „Hemi-Sync"). Relaksuj się i obserwuj. która znajduje się w Balonie . potem rozpocznij afirmację: „Jestem czymś więcej niż ciało fizyczne. dryfującym Balonie Energii. Postrzegaj i obserwuj. Ruchy w dół i w górę. komfortowo.. pozwól . Teraz. unosi Cię coraz wyżej......(relaksuj się przy dźwiękach)....... aby Balon Energii unosił Cię powoli ..... na tym poziomie....... że przezwycięży wszystko. Teraz... obniżaj. . gdzie jesteś i obserwuj . ... GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) „Oderwanie się” („Lift off”) CD 7 ścieżka 1 . Zacznij powoli obniżać Twój Balon Energii. Teraz .. . bardziej przejrzysta. gdzie startowałeś."..... Bezpiecznie i spokojnie. Kontroluj i obserwuj. ... . . .. co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego.. ..... lekko.... . w którym jesteś. znajdującym się w środku..... . obserwuj.. pozwól mu zatrzymać się tam..Strojenie Rezonansowe.. relaksuj się i pozwól.. Pozwól jej wnikać coraz bardziej i bardziej.... . ... Postrzegaj kierunki. spraw. Spoczywa ...... Zrób to i powróć do fizycznej świadomości. Teraz znowu .. Teraz jesteś z powrotem. w Focus 10. .... . wyrazistszym...... Twoje ciało będzie tak zrównoważone.. ponieważ należy do Ciebie.. bezpiecznie i wygodnie..około 13 min. ... .. ... ... w Twoje wnętrze.. .. .. tam... Troszeczkę niżej. Teraz znów . skąd rozpocząłeś unoszenie. aby Balon Energii płynął powoli w górę...... . aby Twój Balon Energii płynął z Tobą powoli . Powoli.... ... . powiedz l w swoim umyśle.Teraz jesteś z powrotem tam... Relaksuj się . Relaksuj się w bezpiecznym... duchowego i fizycznego Ja..... Teraz wrócisz do stanu fizycznej świadomości metodą........ Po pierwsze: Twoja Skrzynka Przemiany Energii użyj jej.. wraz z Tobą . Z powrotem w Ciebie. gdzie rozpocząłeś unoszenie. Powoli w dół i w dół. Możesz teraz sterować tym Balonem Energii... Czujesz się bezpiecznie i spokojnie .. ... Z powrotem . jeszcze obniżaj.. Teraz pozwól.. jak dryfuje. Obserwuj dryfowanie w bezpiecznym Balonie Energii... Ponieważ to jest Twój Balon Energii.. Teraz cały Twój Balon Energii wniknął z powrotem. Unosi Cię. i obserwuj . zatrzymaj się tam... aby Twój dryfujący Balon Energii ..powoli . Relaksuj się spokojnie .......... Troszeczkę wyżej.. tam gdzie teraz jesteś. Trochę wyżej i wyżej..

. które sam stworzyłeś..... Przyciśnij go mocno. Myśl o niej tak.. wraz z zastosowaniem fizycznych . ponieważ Ty ją stworzyłeś. Ładuj go potężną.. .. . . .. Umysł poda organizmowi informacje. Teraz drugi koniec tuby energii jest w środku białej koperty... Wykonaj to. ... Możesz ją rozciągać tak daleko.. Teraz wycofuj z powrotem Twoją tubę energii. gdy tak przyciskasz mocno Pręt Energii do bawełnianej piłeczki.. . czwarte: Twoja afirmacja .......lżejsza . Wycofuj ją z koperty...... psychicznych i duchowych sił.. aby jego energia przeszła do niej. bawełnianą piłeczkę. drugie: Strojenie Rezonansowe... ponieważ dajesz jej potrzebną energię...lżejsza. Witalność zgromadzi się w nim. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. gdy wrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości.. Obudzony fizycznie i umysłowo. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. . Teraz Pręt Energii jest naładowany i przygotowany.. I teraz... ... potężną energią.... Pozwól Twojej percepcji przejść przez tubę . coraz bardziej i bardziej. cyfry znajdujące się na białej karcie... . Jest blisko Ciebie... dokładnie. .... Zrób to teraz. ponieważ Ty go stworzyłeś.. Wykonaj to teraz... . żywotną energią...... Bardzo wyraźna. bardzo wyraźna dla Ciebie.).. Jeszcze się unosi.... uchwyć go mocno i przyciśnij do bawełnianej piłeczki. do środka białej koperty i odczytaj cyfry. Z powrotem. o której pamiętasz.. a pierwszy koniec . ....... aż osiągnie pierwotny rozmiar. by stała się ona bardzo. Coraz mocniej.i lżejsza.. jak zbudować najlepsze warunki umysłowe. . Myśl o tej białej bawełnianej piłeczce.. Zmień teraz Pręt w tubę energii. . Teraz rozciągaj tubę. że powróci do najlepszego stanu. unosi... Wróć teraz do stanu fizycznej świadomości.. ......... Ładuj je nową. że staje się ona lżejsza. Twój cel tego ćwiczenia. Idealnie zdrowy. Wypowiesz cyfrę l w swoim umyśle... Naładowany i przygotowany. jak chcesz i z łatwością . Przepływ energii będzie tak wyrównany... System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia. .. . bardzo wyraźnie zarysowaną w Twoim umyśle... ... bardziej i bardziej...5 min.. Odsuń ją również od swojej świadomości i ładuj ją energią. zrównoważony będzie Twój organizm.... . aż osiągnie swój pierwotny rozmiar. Rozciągaj.(tu: dźwięk Beta . solidny pręt energii. Obserwuj przez tubę i przeczytaj cyfry. ... idealnie zbalansowany. . GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) „Zdalne widzenie” („Remote Viewing”) CD 7 ścieżka 2 Najpierw przypomnij sobie cel.. . ...Tam jest sześć cyfr..... zbalansowany. Sięgnij teraz po Twoje Prętowe Narzędzie Energetyczne.. Przypomnij sobie białą. Teraz weź Pręt Energii zmieniony w tubę energii.bardziej i bardziej. Zapamiętasz je wyraźnie...blisko Twojej świadomości.... bawełnianą piłeczkę... ... Zapamiętasz te sześć cyfr. Umieść jeden koniec blisko swojej świadomości. Zacznij proces przygotowawczy. Umieść jeden koniec tuby energii blisko swojej świadomości.. Teraz zmień tubę w solidny pręt.27 Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników....... aż to zrobisz..... Rozciągaj. .... w środku białej koperty. Unosi się... ja zaczekam.Teraz energia przechodzi z Pręta Energii na białą piłeczkę i sprawia.... Piłeczka staje się lżejsza. Idealnie zdrowy... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. Teraz Pręt Energii jest naładowany i przygotowany.. spraw. . .wysłuchaj go do końca) . weź swój Pręt Energii... . Wykonaj to teraz.... Wracasz teraz do stanu w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Jest lżejsza i unosi się. Możesz to zrobić. . ........ W środku białej koperty... Coraz bardziej. Zmień Twój Pręt na tubę energii.. . Bardziej l bardziej. że unosi się w górę.. Staje się tak lekka..Teraz mając tę białą.. że usunie napięcia z całego systemu nerwowego. Pozwól energii płynąć.... Mocno. aż drugi koniec tuby znajdzie się w środku białej koperty. co pozwoli organom na prawidłowa pracę i wytworzy zdrową kondycję Twojego ciała..". duchowe i fizyczne dla Ciebie . Sięgnij i przysuń je blisko siebie. Rozciągaj ją. ....„Jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym.. Odczytaj wszystkie sześć. Zaczekam.. Pierwsze: Twoja Skrzynka Przemiany Energii.....Wykonaj to.(dźwięki 11. piąte: przejdziesz do Focus 10.. trzecie: Twój unoszący się Balon Energii Rezonansowej... do stanu 10. Ładuj go mocno..

.. aby bliższy koniec Tuby znalazł się blisko.. gdzie znajduje się. Osiąga pierwotny rozmiar. Teraz przygotuj znowu Twoją Tubę Energii. Teraz niech drugi koniec Tuby przesunie się w stronę przyjaciela.... Tak. żywą energię do piłeczki......... przeszła wiadomość do osoby. że przez Tubę zachodzi kontakt. mocno... Teraz jesteś gotów.... .... Teraz Twój Pręt Energii jest naładowany.. W dół. swój pierwotny rozmiar.. wygodnie w Focus 10. Ładuj ją mocniej i mocniej. Kiedy powiem „start".. którą przesyłasz. Teraz znów przygotuj Twój Pręt Energii. z którą chcesz się skontaktować. Teraz ładuj ją. o czym myśli.. która pozwoli jej unosić się w górę.. Teraz sprowadzaj Twoją Tubę Energii z powrotem.. że jeden z jego końców dotyka białą. Zapamiętasz wszystkie szczegóły. Teraz. tak by piłeczka unosiła się w górę. silną energią.. Gorąca.. Drugi.Teraz jeden koniec Tuby Energii umieść blisko Twojej świadomości. Coraz wyżej. że piłeczka staje się cieplejsza. że zaczyna się tlić. tak.... I trzymaj go.. Wykonaj to teraz.. . Rozciągnij ją znowu tak... Przez Tubę z Twojej świadomości.. którego pamiętasz.... .. Do wewnątrz piłeczki.. Coraz bardziej.. bawełnianej piłeczki. . Zmień go na Tubę tak.. Tak gorąca...... .... Teraz zapamiętasz to. aż osiągnie. Rozciągaj Tubę.. bliższy koniec Tuby Energii znajduje się bardzo.. Teraz zmień Tubę w normalny Pręt Energii... Teraz jest Tubą Energii. . Pozwól. Teraz pozwól ..... by piłeczka uniosła się w górę. . Wyżej. Przesuń jeden jego koniec daleko.... . gdzie patrzy. kiedy wrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości. która unosi piłeczkę. bardzo daleko. . aż do osoby. . .. którego wybrałeś. Wykonaj to teraz...... żywą energię do piłeczki. prosto do osoby. odetnij dopływ energii. bardzo daleko. aż dojdzie tam... Wyżej... co Twój przyjaciel robi. Teraz znowu ładuj mocno Twój Pręt Energii . .. Znowu w Pręt Energii.. . bawełniana piłeczka otrzymała więcej energii... Tam. Mocniej i mocniej. Teraz jeden koniec Tuby Energii rozciąga się bardzo.. Pozwól.. aby bawełniana piłeczka wracała na swoje miejsce. co postrzegałeś. blisko Twojej świadomości.... Teraz spróbuj jeszcze raz. .. potężnej... gdzie będziesz go mógł łatwo odnaleźć. Przesyłaj gorącą.. Zapamiętasz dokładnie i wyraźnie to. daleko na zewnątrz. Zabierz energię z powrotem. Od osoby. co zaobserwowałeś. gdy jest z powrotem Prętem Energii. Powtórz czynność przesyłania unoszącej energii do białej.... Teraz cofaj powoli Twoją Tubę z powrotem..Sprowadzaj ją z powrotem.. gorętsza. Teraz relaksuj się spokojnie i wygodnie.. potężną energią. którą obserwowałeś. ... Teraz .. Przez całą Tubę. .. Sprowadź go blisko siebie i nadal go trzymaj. Piłeczka staje się gorętsza i gorętsza. z którym kontaktowałeś się przedtem.... Zaczyna się tlić i palić z powodu energii.. którą wybrałeś........ Odetnij dopływ energii . cieplejsza. Przygotuj Twoją Tubę Energii. gdzie znów będziesz mógł gdy odnaleźć. z którą byłeś w kontakcie.. daleko. Przywracaj coraz bardziej do jej pierwotnego rozmiaru. aby biała. Spraw. .. Ląduj ją mocno potężną. . Połóż go w miejscu... Teraz odetnij dopływ energii i sprowadź Pręt z powrotem blisko siebie.. którego znasz. jasna i pewna.. Zmień go znów na Tubę.. przesyłaj gorącą.. poznaj ją..Jest dokładnie przed Tobą. Tubą Energii.. Teraz pozwól... przesyłaj gorącą... . Spokojnie. ...Teraz wyślij energię do białej...... bawełnianej piłeczki. I teraz. . by drugi jej koniec był znowu blisko.. Spraw. ... aby wiadomość była wyrazista... silnej energii. ponieważ dajesz jej dużo gorącej energii.. . Pozwól informacji przejść do Twojej świadomości. Obserwuj teraz. Teraz sprowadź Twój Pręt Energii blisko Ciebie i ładuj go.28 Spraw.. . . bawełnianej piłeczki... Hen.... Bardzo gorąca.. .. Unosząca energia przepływa... i spraw.. . Pozwól. dalej.. . . . .. Coraz bardziej w dół. bawełnianą piłeczkę. Spraw. Bądź pewien.. tak aby znalazła się dokładnie przed Tobą. w stronę przyjaciela.... . jak przedtem. gdy powiem „start". którą wybrałeś.. Pręt z potężną. .. którą wybrałeś. Dodawaj energii... .. ... Wykonaj to teraz.. . Odetnij jej dopływ i sprowadź Pręt do pierwotnego rozmiaru.. aż do białej piłeczki. .. Przygotuj Pręt Energii. Zrób to teraz... Trzymaj go mocno. Daleko od Ciebie. bardzo blisko Twojej świadomości. przeszła przez Tubę Energii teraz.. gdy tylko będziesz go potrzebował. Obserwuj. odsuń go od siebie... Wycofuj ją od osoby.. . aby ta wiadomość. aż do białej piłeczki. bawełniana piłeczka uniosła się w górę.. białą energią.. wyżej i wyżej. ... dzięki użyciu Pręta Energii.. w stanie 10.. żywą energię do wewnątrz piłeczki... .. Z powrotem od osoby. .. Ładuj go znowu mocno. aby przesuwała się dalej. przyjaciel. Jeden koniec Tuby rozciąga się bardzo. aby cała Twoja Tuba Energii rozciągała się daleko. Odetnij energię unoszącą piłeczkę. .... Jeszcze dalej. Gorąca..... mocno. . aby ten kontakt był wyrazisty. które postrzegałeś. aby przez Tubę Energii . w tym momencie.Teraz odetnij dopływ energii. bardzo blisko przyjaciela...... Więcej i więcej.. Zabierz energię z powrotem z białej. .. Odsuwaj ją z powrotem. Pozwól jej płynąć. Wykonaj to teraz. .... Przesuń go. Żadna energia nie płynie już do białej piłeczki. i uchwyć go tak.. ... która jest źródłem informacji. "Start". aby biała. używając potężnej.. Coraz więcej energii. i sprowadź swój Pręt Energii z powrotem blisko Ciebie.

Teraz przesuń swoją percepcję za siebie i w górę... .Pewnie i swobodnie.... Pozwól. Pozwól. gdy się poruszasz i przemieszczasz... do numeru 6. wniknęła do Twojego wnętrza....... Teraz spraw.... .. ..... skieruj swoją percepcję z powrotem do numeru 12. . Kiedy to zrobisz. abyś znalazł się bardziej w centrum Balonu Energii i wchłoń go w siebie. Całkowicie odświeżony i wypełniony nową witalnością. Zapamiętaj co mijasz......... tam.... w górę..Obserwuj i odczuwaj unoszenie się w górę.. od numeru 12.. Z powrotem w Focus 10...... Pozwól jej wniknąć w Ciebie. Płyń w górę.... . pod kontrolą moich poleceń. I obserwuj. Wciąż w górę.. ponieważ możesz go kontrolować.. ponieważ jest Twoja.. Teraz znowu. .. aż do numeru 12.... postrzegaj i zapamiętaj. która znajduje się w Balonie Energii... .. który jest przed Tobą.. . Teraz przesuń swoją percepcję w przód i w dół. Pozwól teraz. .. gdzie jest numer 9... Przejdź teraz z powrotem do numeru 6... Pozwól jej wnikać coraz bardziej i ... do . zatrzymaj się i postrzegaj. którą znasz. wyżej i wyżej. Przejdź przez numer 6 i idź w dół. Postrzegaj i zapamiętaj. . z powrotem do numeru 9... obserwuj i zapamiętaj..... W prawą stronę..... Teraz płyń w Balonie Energii Rezonansowej... wzbił się w górę. W Twoim bezpiecznym Balonie Energii.. w swoim Balonie Energii.. Po pierwsze: Twoja Skrzynka Przemiany Energii. . Zatrzymaj się przy numerze 6...od numeru 6..... Przesuwaj się dokładnie w stronę numeru 9. Dokładnie za siebie. w górę... który jest pod Twoją kontrolą.. w stanie Focus 12. co postrzegasz. Wyżej i wyżej.. .. .. w Focus 12..... Kiedy dojdziesz do numeru 9... Obserwuj poziom numeru 3. Teraz jesteś przy numerze 12.. Powoli. Teraz patrz w przód. . znajdującego się za Tobą.... Obniżaj go coraz bardziej... bezpiecznie. Teraz zacznij poruszać się w dół. i wypowiedz afirmację zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej. będziesz obudzony fizycznie i psychicznie. co postrzegasz.. Teraz bądź spokojny i zrelaksowany w pozycji 12. następnie Twój Balon Energii.. a Ty razem z nim. Widzisz teraz numer 3 przed sobą....... . niż ciałem fizycznym".. w którym się znajdujesz... Obserwuj i zapamiętaj... później Strojenie Rezonansowe... Powróć do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. Pozwól unosić się.. .. świadomości.(dźwięki).. do pozycji pierwotnej w Focus 10.. Teraz przesuń swoje postrzeganie w lewą stronę.. Teraz pomogę Ci postrzegać i zapamiętać unoszenie się. . Następnie .. przesuń się od numeru 9. .. spokojnie.. . Teraz jesteś spokojny. Spraw...... gdzie znajduje się numer 6. Wyżej.... Teraz skieruj obserwację w przód.. .. Postrzegaj i obserwuj. Dokładnie w swoją prawą stronę..29 Teraz powrócisz do stanu pełnej fizycznej.. Zapamiętaj.. aby Twój Balon Energii.. I wróć z powrotem do centrum Twojego Balonu Energii... GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) „Wektory” („Vectors”) CD 8 ścieżka 1 .. Postrzegaj. unosić się w górę. Numer 3 jest Teraz z przodu....... . . . Powoli.od numeru 3 z powrotem do 12. by Cię unosił. ... skąd rozpocząłeś.. coraz bardziej..... 'Relaksuj się i obserwuj energię płynącą wokół Ciebie. aby energia. Tam..Unoś się w górę.. stanie poszerzonej świadomości. spokojnie i bezpiecznie.. Zrób to teraz... Tam dołączę do Ciebie.. Płyń w Focus 12.. Płyń i obserwuj. w stanie poszerzonej świadomości i postrzegaj wszelkie kierunki i pozycje unoszącego się Balonu Energii. Teraz . .. .... I przejdź do Focus 10. Teraz pomogę Ci poruszać się po tarczy zegara... gdzie znajduje się numer 3.bezpiecznie i spokojnie. Postrzegaj. od numeru 3. A później .. co postrzegasz. ponieważ należy do Ciebie. płynął z powrotem. z powrotem do numeru 12. aż do numeru 3. przez wypowiedzenie cyfry 1 w swoim umyśle... .... bezpieczny.... Unosi się w górę. aby Balon Energii.. Przesuń percepcję od numeru 6. W Focus 12....9.. ...... Teraz przesuń się w swoją prawą stronę.. Idź w dół..... Zaczyna poruszać się w górę. Z powrotem w Focus 10.Płyń w Balonie Energii Rezonansowej. aż do numeru 9. co mijasz. wolno i spokojnie. Skieruj obserwację w kierunku trójki... Przejdź teraz do procesu przygotowawczego. Teraz unosisz się w Balonie Energii... Przechodź powoli.... ....... Teraz poruszając się powoli.. który jest za Tobą. skąd rozpocząłeś..... Przesuwaj się w dół.

. spokojnie.. Twoja świadomość rozszerza się daleko..... będziesz odświeżony psychicznie i fizycznie. Relaksuj się. jak zbudować najlepsze warunki umysłowe. Kim Jestem9". I zacznij proces przygotowawczy.. co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego..... Teraz jesteś w Focus 12. Twoja świadomość rozszerza się coraz bardziej i bardziej.. 12.. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników.. Policzę teraz.Monroe) w prawym uchu.. którzy są blisko mnie.... Przejdź do Focus 12... Powiedz w umyśle..(dźwięki 10 min.... niż fizyczny świat. Teraz Twój Balon Energii wniknął już w Twoje ciało. ... . co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednia kondycję Twojego ciała System nerwowy Twojego organizmu powróci do pełnego zdrowia. Teraz powrócisz do stanu pełnej . Drugie: Strojenie Rezonansowe.. Zadaj sobie pytanie: . przed wszelkimi wpływami. tych wyższych energii . Zadasz teraz 5 pytań w stanie poszerzonej świadomości ... rozumieć... W stanie 12... powiedz do siebie . Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych....... .Otwieram ten kanał komunikacji .. 10... Do stanu 10. komfortowo.. wiedza.. w otrzymaniu odpowiedzi.. ..... niż pragnę."Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym.... doświadczać. . (sygnał Beta).. konstruktywnego celu ..... głęboko pragnę .. . gdy tego świadomie pragnę ... Umysł poda organizmowi informacje.. Przypomnij sobie cel tego ćwiczenia.. Wraz ze mną. Powinieneś słyszeć mój głos (R. .. tylko dla tych. których mądrość.... Postaw je przed największą głębią Twojej świadomości. i poprosisz o pomoc .... Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości .. Dlatego ...... ...12...... . . pogodnie..(dźwięki-relaksuj się) . ... Proszę o przewodnictwo i zabezpieczenie . .." Piąte: przejdź do Focus 10.. daleko poza ramy fizycznej rzeczywistości... Z moją pomocą. kontrolować i używać . idealnie zrównoważony będzie Twój organizm..). których mądrość.... fizycznej świadomości.. w FOCUS 12 . obudzony fizycznie i umysłowo ( przy pomocy metody której się nauczyłeś).. ... . w Focus 12. idealnie zbalansowany... dla mnie i dla tych. I czekaj na odpowiedź. że osiągnę mniej.... duchowego i fizycznego Ja... i doświadczenie . gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.Kim jestem9 . gdy tego świadomie pragnę...... duchowe i fizyczne dla Ciebie.... Czwarte: Twoja afirmacja: „Jestem czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem... korzystnego... . mogę postrzegać więcej ... i systemów energetycznych.. rozwijać się.. . Powiedz w umyśle..... i odrzucam wszystkie inne. Robię to dla pozytywnego. .... przez wypowiedzenie cyfry l w swoim umyśle... W stanie poszerzonej świadomości. lub źródłami.. Również wykonując to ćwiczenie .... Kiedy to wykonasz .. (Przy ustawieniu jednakowego zrównoważenia)... że powróci do najlepszego stanu. w tym ćwiczeniu ... ... GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) "Pięć pytań" (“Five questions”) CD 8 ścieżka 2 To jest ćwiczenie dla Twojego własnego procesu rozwojowego. ..(dźwięki 3 min). że usunie napięcia z całego systemu nerwowego.....30 bardziej..... Ponieważ jestem czymś więcej niż materią fizyczną.. ... Twoje ciało przezwycięży wszystko. Trzecie: Balon Energii Rezonansowej........ . Teraz.... Wróć teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. rozwój i doświadczenie jest równe lub większe od moich własnych.... w stanie 10...... umysłowego... poznawać.... głęboko pragnę pomocy i współpracy tych Istot.. Idealnie zdrowy.. .... psychicznych i duchowych sił. . rozwój .. Po pierwsze: Twoja Skrzynka Przemiany Energii.... . które są korzystne i konstruktywne .. które mogłyby sprawić. Relaksuj się spokojnie.. .. Wykonaj to teraz. ..... Coraz bardziej i bardziej. w Focus 10.......... powiedz do siebie .... i zamykam wtedy.. Daleko poza ograniczenia Twojego ciała fizycznego. . Otwieram ten kanał. Oto pierwsze pytanie. Teraz z Focus 10 przejdź do Focus 12... ............ Przepływ energii będzie tak wyrównany. jest równe lub większe niż moje własne.

aby najlepiej służyły temu celowi9 ... pogodnie w Focus 12. Jakie działania mogę podjąć.... nauczysz się metody.. we wszystkich kierunkach. .. którą otrzymałeś.. przejdź do Focus 12.. Zapamiętasz odpowiedź. kiedy wrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości. . Teraz w Focus 12 .. kiedy wrócisz do stanu pełnej. Po pierwsze: Twoja Skrzynka Przemiany Energii........ Zapamiętasz ją dokładnie.. Czekaj na odpowiedź... Pytaj i proś o pomoc w otrzymaniu odpowiedzi.. później Strojenie Rezonansowe.. I rozumiesz odpowiedzi.... niż moim ciałem fizycznym" i przejdziesz do Focus 10. .. do 10.. Teraz piąte pytanie. Teraz.... . Focus 10......... zanim stałem się istotą fizyczną? . Teraz czas na trzecie pytanie. oto czwarte pytanie.. Oto pytanie: „Jakie działania mogę podjąć.. ..... ... Zaczniesz teraz proces przygotowawczy.... . następnie Twój Balon Energii Rezonansowej. to stan świadomości ... „Gdzie i kim byłem. Teraz jesteś w Focus 12. Postaw je przed największą głębią Twojej świadomości........ 12 .. . fizycznej świadomości... . Kiedy to zrobisz. w stanie 10.. którą otrzymałeś.. Gdzie i kim byłem.. w stanie 12... wymawiając cyfrę l w swoim umyśle. którą otrzymałeś..... Twoja świadomość wraca teraz coraz bardziej do stanu percepcji odpowiedniej dla Focus 10. gdy policzę od 12. za pomocą której możesz otrzymywać bogatą energię dla Twojego (całego) organizmu...... Odświeżony. Zrobisz to za pomocą metody. poza ograniczenia fizycznej rzeczywistości... .. . w której się znajdujesz.. którą otrzymałeś.. tym więcej świeżej... Oto pytanie: „Jaka jest zawartość najważniejszego przekazu. w Focus 10.. a ciało śpi... .. Zapamiętasz odpowiedź. Teraz powrócisz z Focus 12 z powrotem do Focus 10........ Twoja świadomość rozszerza się coraz bardziej i bardziej. Postaw je przed Twoją poszerzoną świadomością. Pełen żywotności. Pytaj i proś o pomoc w otrzymaniu odpowiedzi i zadaj pytanie: „Jaki jest cel mojej egzystencji w tej fizycznej rzeczywistości? Zadaj pytanie.. fizycznej świadomości.. 11. Pytaj i proś o pomoc w otrzymaniu odpowiedzi... .. Zapamiętasz ją dokładnie...... ... Zacznij wracać do pełnej. .31 Zapamiętasz odpowiedź.... kiedy wrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości.....„Jestem czymś więcej... oto drugie pytanie.. będziesz obudzony fizycznie i psychicznie. Zapamiętasz ją dokładnie. Rozumiesz teraz lepiej rzeczywistość.. Postaw je przed największą głębią Twojej świadomości. kiedy wrócisz do stanu pełnej. Czwarte pytanie.. którą otrzymałeś. którą otrzymałeś.... z moją pomocą. „Jaki jest cel mojej egzystencji w tej fizycznej rzeczywistości. kiedy wrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości. tym mniej będziesz potrzebował energii pochodzącej z żywności fizycznej...... . . ... .... Relaksuj się spokojnie i wygodnie. .... którą otrzymałeś... które otrzymałeś. ... fizycznej świadomości... Twoja świadomość rozszerza się daleko.... . razem ze mną..(dźwięki ). Zapamiętasz odpowiedź. której się nauczyłeś. którą znasz....... Zapytaj i czekaj na odpowiedź.. wszystkimi drogami...... 10 ................. . Teraz. jaki mogę otrzymać i zrozumieć na tym poziomie mojej egzystencji? Jaka jest zawartość najważniejszego przekazu.. 10 ...... Zapamiętasz ją dokładnie. kiedy wrócisz do stanu pełnej.(sygnał Beta)....... Zapamiętasz i zrozumiesz odpowiedź....... do Focus 12.. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) "Pokarm energetyczny" (“Energy food”) CD 9 ścieżka 1 ... W stanie poszerzonej świadomości.... Daleko poza ograniczenia Twojego ciała fizycznego..... ........ ... Relaksuj się ... Im częściej zastosujesz tę metodę...... fizycznej świadomości... Piąte pytanie....... .... bezpiecznie.... 12.. Im częściej będziesz korzystać z tej metody....... w którym umysł czuwa.. Wykonaj to teraz. 11 ..... Jesteś teraz w Focus 10....... Zapamiętasz odpowiedź. Zadaj pytanie i proś o pomoc w otrzymaniu odpowiedzi........ Zaczynam teraz liczyć.. Powrócisz teraz do stanu fizycznej świadomości... jaki mogę otrzymać i zrozumieć na tym poziomie mojej egzystencji?. Zapamiętasz odpowiedź... Wtedy dołączę do Ciebie.. zanim stałem się istotą fizyczną?" I czekaj na odpowiedź. rozpoczniesz afirmację ..... Oto pytanie: ... aby najlepiej służyły temu celowi?". Zapamiętasz ją dokładnie........ Teraz z Focus 10.. Postaw pytanie i prześlij je do wszystkich części Twojej świadomości....... ...

prosto w Twoje dłonie......... aby energia ze wszystkich kierunków. Po pierwsze .. Relaksuj się wygodnie w Focus 10..... wchłaniaj energię przez Twoje dłonie .. 11... . co właśnie wykonałeś. Powiem Ci. Relaksuj się teraz. . niech płynie do Twoich ramion i całego Twojego ciała. będziesz odświeżony.. czystej energii schodzącej z góry... fizycznej świadomości....... którą otrzymałeś. kiedy ja zacznę liczyć od 12 do 10.... Powiedz w swoim umyśle. mentalnego i emocjonalnego.(dźwięki 10 min.. Niech biała energia wnika w Twoje dłonie. . Przejdziesz .... tym więcej będziesz otrzymywał energii i o wiele mocniej. .. w stanie 10... szybciej i pewniej Twoje ciało będzie reagować na tę energię znajdującą się w Tobie Metoda ta stanie się również bardziej efektywna w stanie pełnej.12. wnikała w Twoje dłonie......." . pełen energii. Pozwól.. Teraz pozwól. .. ... Teraz w stanie poszerzonej świadomości.32 czystej. 12.(dźwięki).. coraz bardziej. w stanie poszerzonej świadomości. 10... Wykonaj to teraz...... do Twoich dłoni i w górę. .. mogę odczuwać i postrzegać więcej ...(krótka pauza ...... Spraw. . Daleko poza ograniczenia Twojego ciała fizycznego.. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) "Pierwszy etap oddzielenia" (“First stage separation”) CD 9 ścieżka 2 Przejdź teraz do procesu przygotowawczego.10... wymawiając ( po prostu ) cyfrę l w swoim umyśle.. Będziesz odczuwał mniej głodu fizycznego.. Jesteś odświeżony. wyciągnąć swoje ręce i oddychać głęboko..(dźwięki Hemi-Sync).... gdy nadejdzie czas. Teraz nauczysz się wolności ruchu. aby ta energia napełniła Cię żywotnością ......" i przejdziesz do Focus 10. docierającej do Twoich ramion i rozprzestrzeniającej się na cały Twój organizm.... .. Wrócisz powoli..... witalny. Kiedykolwiek zapragniesz to zrobić w pełni fizycznej świadomości... której się nauczyłeś)....... wszystko co potrzebujesz wykonać to: zamknąć oczy. .... w stanie FOCUS 12.. Następnie -Twój Balon Energii. Zrób to teraz. Kiedy znów otworzysz oczy. bezpiecznym w Focus 12.. w stanie 12. abyś mógł to robić pewnie i w pełni. Prosto do każdej z rąk. ..Twoje Strojenie Rezonansowe. Odwróć uwagę od Twoich fizycznych dłoni i relaksuj się teraz...... z powrotem do Focus 10... do stanu właściwego dla Focus 10..... aby odciąć tę napływającą energię... witalny.... . kiedykolwiek zapragniesz skorzystać z tej zmagazynowanej energii.. bardziej i bardziej. a Twoje ciało . . Kiedy to zrobisz.... Ponieważ jestem czymś więcej niż fizyczna materia... odświeżając Cię i zaopatrując w potrzebne siły.. ...... .Twoja Skrzynia Przemiany Energii. fizycznej świadomości. .. odprężonym.. . w przyszłości. .11. Od tego momentu.. gdziekolwiek i kiedykolwiek zapragniesz. Teraz powrócisz do pełnej.. płynęła z Kosmosu.... pomyśleć o potężnej.... fizycznej świadomości (za pomocą metody. Czuj się zrelaksowanym.Teraz jesteś z powrotem w Focus 10. wypowiesz afirmację: „Jestem czymś więcej niż ciało fizyczne.dźwięki)... coraz bardziej poza ramy fizycznej rzeczywistości... Teraz z Focus 10 przejdziesz do Focus U. w Twoje ramiona.. i w tym momencie ....... dzięki energii... Odwróć swoją uwagę od Twoich fizycznych dłoni i relaksuj się.spokojnie. ... wolności poruszania się tak... Następnie. Pozwól... . powiedz do siebie: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne..Twoja świadomość wraca z powrotem..... niż fizyczny Świat..... zaspokajając wszystkie potrzeby energetyczne..... Niech płynie w dół. do całego ciała. .. będziesz zupełnie obudzony fizycznie i psychicznie.... ... Odprężony i pełen witalności. Wtedy dołączę do Ciebie...)... aby teraz energia płynęła w dół...... Twoja świadomość rozszerza się bardziej.. Im częściej będziesz korzystał z tej metody. ... . . .... Teraz jesteś w Focus 12. Twoja świadomość rozszerza się coraz bardziej. aby potężna energia.. Twój umysł jest całkowicie świadomy.. ... . potrzebował mniej żywności fizycznej... Teraz powrócisz z Focus 12. następnie wstrzymać oddech na chwilę . Potem .. Policzę teraz.. witalnej energii będzie przenikać do Twojego ciała fizycznego... uczyń to. ......... ... z Kosmosu.. wygodnie śpi. skorzystaj z niej.. Zacznij wracać do pełnej. Wchłaniaj energię przez swoje dłonie.. gdy ja policzę od 10 do 12.

Wygodnie. Odsuwasz się teraz.. Wróciłeś do poziomu.... że wykonujesz to jedną stroną swojego ciała.. Powoli. Toczysz się do miejsca. .. . swobodnie.. długi i sztywny w basenie... bardziej i bardziej... ... . od strony głowy .. Teraz wyobraź sobie. spokojnie . łatwo. toczysz.. Wracasz powoli do pozycji wyjściowej.. płynący. I teraz wracasz senny. .. . ... gdzie wystartowałeś.. tyłu swojego ciała fizycznego... obracanie się bardzo powoli. .. I teraz nie widzisz już górnej części Twojej głowy. powoli ..... .toczysz. długim i sztywnym w basenie.... . Teraz toczysz się z powrotem.. . Teraz przestań się cofać i obserwuj.. Jeszcze bardziej w przód.. Powoli. ... . Już nie jesteś .... Jesteś zrelaksowany i spokojny.. .. . Powoli. . Unosisz się w górę . . swobodnie.. w którym się teraz znajdujesz.. I teraz . .. .. . Teraz wzbiłeś się tak wysoko. ... .. powoli . dokładnie. Zacznij teraz..... Płynącego w kierunku Twojej głowy . Teraz zaczynasz płynąć z powrotem. spokojnie. Pełniej niż kiedykolwiek przedtem.. . . w tył. powoli. powoli. .. Powróciłeś dokładnie do miejsca.. . Oddychasz swobodnie i głęboko.... powoli.. był przepływ przez otwór. i podnosisz się od górnej strony ciała .... .. z którego wystartowałeś. w którym się znajdujesz.. Teraz przestań unosić się w górę i zatrzymaj się tam. . Bardziej i bardziej. odczuwasz . Teraz wyobraź sobie w swoim umyśle.. . obracanie się i toczenie Twojego ciała... I już nie jesteś . do górnej części Twojej głowy.. w dół... powoli. aż do pozycji pionowej. toczenie się bardzo powoli. przez górną część fizycznej głowy. . ... . Oddychaj głęboko.. prosto w górę. .. Teraz wracasz z powrotem. W górę . Jeszcze trochę... jesteś już prawie tam.... powoli . Relaksuj się i oddychaj. Odsuwasz się w tył. Powoli i spokojnie..Odsuwasz się w tył. ... powoli i swobodnie. Uniosłeś się w górę. toczysz się. . gdzie teraz się znajdujesz. . .. i swobodnie.... Jesteś długi i sztywny w basenie . Bardziej i bardziej. aż do pozycji pionowej. Odsuwasz się w tył. ... jak kłoda... Wyobraź sobie w swoim umyśle... .... że widzisz górną część Twojej głowy. gdzie wystartowałeś... Płyniesz z powrotem teraz. ... bezpiecznie. Teraz zaczynasz się obracać.... .powoli. .... Podnosisz się.. dokładnie tam.. .... w miejscu. . .. .. . Jesteś zrelaksowany i spokojny... długi i sztywny w basenie. spokojnie.... . . dokładnie. Zacznij teraz. swobodnie... Toczysz się powoli. gdzie wystartowałeś. Spokojnie. . Chmurą ulatującą w górę... ... ponieważ jesteś tak blisko. Poruszaj się w przód.... jak kłoda. jesteś z powrotem tam.. ... wyobraź sobie takie płynięcie. Przesuwasz się jeszcze bardziej. jakbyś był chmurą... .... Teraz wyobraź sobie. Teraz wyobraź sobie w swoim umyśle siebie samego.. Unosisz się w górę. Wyobraź sobie siebie. gdzie jesteś . Powoli ... jak kłoda.. Tam. ... jak gdyby w górnej części Twojej głowy . zatrzymuj się powoli. ......... Wyobraź sobie siebie .. że widzisz tył swojej głowy i widzisz tył swojego fizycznego ciała.. .... Płyniesz prawie zupełnie do miejsca. aż poczujesz się wolnym.. .. . wygodnie. w pozycji leżącej... ... aż poczujesz wolność.. unosisz się w górę.... w przód.. coraz bardziej . Odsuwasz się z miejsca... . Teraz wyobraź sobie.... powoli.. .. jak od górnej strony Twojego ciała . .. Teraz jesteś na tyle daleko z tyłu..... W tył.. ... .. Teraz zwalniaj i zatrzymuj się powoli. Płyniesz powoli z powrotem. Teraz zacznij swój powrót . Toczenie się. Dryfujesz w górę. Zatrzymaj się teraz. powoli i swobodnie.. . Płyniesz z powrotem powoli.. Powoli... Wyobraź sobie... Z powrotem w kierunku Twojej głowy.. Wracasz powoli z powrotem do pozycji leżącej. swobodnie.. gdzie wystartowałeś...... ... . gdzie wystartowałeś.. Ciągle jeszcze przesuwasz się w tył. że wracasz powoli do pozycji wyjściowej. komfortowo. w dół. swobodnie. Wypłyń swobodnie. że jesteś jak chmura płynąca.. . Postrzegaj i obserwuj dokładnie tam. Bardziej i bardziej... ... Całkowicie w pozycji pionowej. odsuwasz się z miejsca .... . W dół.. Ulatującą w górę .. łatwo. ... Bardziej i bardziej. Z powrotem do górnej części fizycznej głowy. Powoli. ponieważ znajdujesz się tak blisko. ...Toczysz się. gdzie wystartowałeś. coraz bardziej... Teraz nie możesz już widzieć tyłu swojej głowy.. Bardziej i bardziej. Teraz zatrzymaj się dokładnie tam.. Teraz wróciłeś do poziomu... Odsuwaj się teraz. unosisz się w górę.. Wyobraź sobie siebie płynącego z powrotem. Zacznij teraz.. ...... powoli. Śpisz na zewnątrz.. W dół. Wyobraź sobie w swoim umyśle . . Odsuwasz się teraz. gdzie jesteś... Długi i sztywny do basenu. Jeszcze bardziej. .. że odsuwasz się . ... . Powoli.. . Teraz jesteś całkowicie w pozycji pionowej. i obserwuj. od Twojej głowy. toczenie się powoli. ponieważ uniosłeś się w górę...33 Teraz wyobraź sobie w swoim umyśle .. Wracasz powoli w dół. ze odsuwasz się z miejsca .. do miejsca. .. Powoli.. Poruszaj się w przód. z którego wystartowałeś. aż do pozycji stojącej.. gdzie jesteś. Postrzegaj tam...... powoli. powoli. powoli. . do górnej części fizycznej głowy. w którym się znajdujesz.. Bardziej i bardziej. toczysz się ...toczysz się przez całą drogę.. w górę . . Coraz bardziej...... z którego rozpocząłeś..... powoli. Unosisz się powoli. . . ... . Powoli i spokojnie.. Teraz .. unosząca się ... skąd wypłynąłeś.. . . . spokojnie i swobodnie...z którego startowałeś... Z powrotem do pozycji wyjściowej.... swobodnie.. przez górną część fizycznej głowy. z miejsca w którym się znajdujesz.

do stanu percepcji właściwego dla Focus 10. Teraz wzbiłeś się tak wysoko. Teraz wróciłeś dokładnie tam.. Unosisz się w górę. Zacznij.. swobodnie.... . . wymawiając cyfrę l w swoim umyśle.. .. Twoje ciało będzie tak zrównoważone.. Widzisz swe ciało fizyczne i obserwujesz je patrząc w dół. z którego startowałeś .. Przepływ energii będzie tak wyrównany. w którym jesteś teraz..... Z powrotem w miejscu. . . Twój umysł jest teraz w pełni świadomy.. Coraz wyżej.. w normalnym stanie. . Wyobraź sobie siebie.. Unosisz się powoli. że unosisz się w górę. .. że możesz popatrzeć w dół. Przestań teraz płynąć w górę i dryfuj dokładnie tam. Powrócisz teraz do stanu pełnej fizycznej świadomości.).. płynącego w dół. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników. . wygodnie... Teraz zatrzymaj się. Wyobraź sobie.. Dryfuj dokładnie tam. swobodnie.. Relaksuj się.... jak chmura. ..szum fal-2. spokojnie. gdzie jesteś./ x 11 Teraz .. spokojnie w górę. Płyniesz-w dół..... gdy startowałeś. wraz z zastosowaniem fizycznych. Teraz płyniesz jeszcze bliżej i już prawie jesteś z powrotem... komfortowo i spokojnie. System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia.. gdzie byłeś. skup uwagę na swojej głowie.. . . gdzie startowałeś}. .. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.. gdzie wystartowałeś. 12 .... Powoli... Relaksuj się .. . W stanie 10.. 10. Teraz. co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy zdrową kondycję Twojego ciała. Patrzysz w dół.. ...... spokojnie. ..... idealnie zbalansowany. komfortowo.. Wyobraź sobie. (Dryfuj i obserwuj). z którego startowałeś.... . wyżej . Spokojnie... Niżej i niżej. . z którego startowałeś. głęboko zrelaksowany.. .. Relaksuj się . .. .. .. gdzie wystartowałeś.. Teraz skup uwagę. tam. .... z którego startowałeś. Płyniesz w górę. Patrzysz w dół.. płyniesz w górę. bardziej i bardziej. . Powoli. Fizycznie i mentalnie obudzony. Wyobraź sobie siebie unoszącego się w górę. Witalność zgromadzi się w nim . W dół.. swobodnie.... . Teraz jesteś prawie z powrotem w miejscu. na miejsce.. że powróci do najlepszego stanu. ..(tu: dźwięk Beta... Powoli... . wysłuchaj go do końca). .. Coraz niżej.. gdy ja policzę od 12 do 10..... Unosisz się powoli i wygodnie.. daleko o miejsca.. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm. na swoje fizyczne ciało. że dryfujesz dokładnie w miejscu. wyżej . Teraz płyniesz w dół. Widzisz swe ciało fizyczne. Teraz jesteś w Focus 10. swobodnie.. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm. z którego startowałeś. unosisz się w górę. Dokładnie w miejscu. a Twoje ciało wygodnie... odprężasz się... Teraz relaksuj się i oddychaj swobodnie i głęboko. jeszcze wyżej..(dźwięki wprowadzające .. psychicznych i duchowych sił. Zrobisz to ( za pomocą metody.. spokojnie.. Unosisz się wyżej i wyżej. . że przezwycięży wszystko to... . . gdzie jesteś. Powoli.... Idealnie zdrowy.. Zatrzymaj się dokładnie w miejscu.. co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego.. Patrzysz w dół.. W miejscu.... . że usunie napięcia z całego systemu nerwowego.. Twoja świadomość wraca z powrotem.. w którym się znajdujesz. Umysł poda organizmowi informacje. .. spokojnie . Lekka i delikatna chmura.. Czujesz się wspaniale.... . wyżej i wyżej. Wróć teraz do stanu fizycznej świadomości.... l teraz nie widzisz już swojego ciała fizycznego. Głęboko. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Modelowanie jednego roku" (“One-year patterning”) CD 10 ścieżka 1 ...5 min... W dół.... . że płyniesz przez jej szczyt w górę.. .. I zatrzymaj się tutaj.... jak zbudować najlepsze warunki umysłowe..... której się nauczyłeś) . Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości . Wyobraź sobie. .. .. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości... Teraz powrócisz z powrotem zFocus 12 do Focus 10. Zatrzymaj się dokładnie w miejscu. spokojnie śpi.... ..34 Prawie zupełnie do miejsca. Zacznij teraz. w Focus 10... . Jeszcze niżej i niżej. Wygodnie i spokojnie. umysłowego duchowego i fizycznego ja.. {Zatrzymaj się dokładnie w miejscu... z którego startowałeś.Zrób to teraz.. Unosisz się. wygodnie... z którego się wzbiłeś.. ponieważ jesteś tak blisko. wyżej.. Idealnie zdrowy.. swobodnie. . spokojnie i wygodnie. do miejsca z którego startowałeś. ... . .. gdzie startowałeś....Teraz . do miejsca .. duchowe fizyczne dla Ciebie. coraz wyżej.... idealnie zbalansowany.

taki jaką będzie za rok. Umieść wzorzec Twego ciała fizycznego taki.. Teraz wzorzec wypłynął z centrum Twojej świadomości. Przedostał się do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. ' Poprowadzę Cię znowu. w przyszłości. . Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz teraz. Teraz rozpoczniesz tworzenie (i ustalanie) nowych wzorców dla Twojej całej Istoty. . wzorzec. Twórz go mocniej. Teraz stwórz wzorzec Twego umysłowego Ja taki jakim będzie za rok. dla Twego ciała fizycznego. jakiego pragniesz za rok. I przejdź do FOCUS 10. Buduj go. Twórz go mocniej. Teraz uwolnij ten wzorzec. stwórz pieczołowicie. Teraz wzorzec wypływa z centrum Twojej świadomości.. gdzie będziesz za rok od tej daty. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. Stwórz wzorzec miejsca. Wzorzec (Twego) emocjonalnego Ja taki.. . jakiego pragniesz . Za rok od tej daty. We wszystkich kierunkach.. Wypchnij go na zewnątrz. Jesteś teraz w FOCUS 12. . Później przejdź do Strojenia Rezonansowego... we wszystkie strony. głęboko w centrum Twojej świadomości. Relaksuj się spokojnie.. Wzorzec Twego całego Ja. Teraz stwórz wzorzec Twego uczuciowego Ja. Twoja świadomość poszerza się coraz dalej poza granice fizycznej rzeczywistości. .. Teraz uwolnij wzorzec. Twórz go coraz mocniej. Za rok od tej daty. Emocjonalnego Ja.. w przyszłości.. taki jakim będzie ono za rok. Wzorzec Twojej Całej Istoty. Twórz go mocniej. Teraz wypchnij go mocno i pewnie do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. . Teraz wzorzec wypłynął z centrum Twojej świadomości. Coraz mocniej i mocniej. będziesz myślał o wzorcu jako całości. We wszystkich kierunkach. we wszystkie strony. do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości.. Wypchnij go na zewnątrz. Wzorzec Twego umysłowego Ja.. mocno i pewnie. będziesz myślał o wzorcu jako całości. jaki pragniesz. Stwórz wzorzec taki. 10. . We wszystkich kierunkach.. jakiego pragniesz dla swego emocjonalnego Ja. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. Policzę od 10 do 12. we wszystkie strony. . Głęboko w centrum świadomości. i jeszcze mocniej. 12. Teraz wzorzec wypływa z centrum Twojej świadomości. mocno i pewnie do wszystkich części poszerzonej świadomości.. . głęboko w centrum świadomości. Twórz go coraz mocniej.. Twórz go coraz mocniej. Twoja świadomość poszerza się coraz bardziej. Przedostał się do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. Relaksuj się teraz.. Buduj go. jakiego pragniesz. . we wszystkie strony. taki. Przechodzi do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. Umieść go głęboko w centrum świadomości... Buduj go.. Wypchnij go (na zewnątrz) mocno i pewnie do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości.. bezpiecznie. Najpierw twoja skrzynia przemiany energii.(14 min. jako aktywnej rzeczywistości Twego Całego Ja działającego i będącego dokładnie takim. we wszystkich kierunkach. Teraz stwórz wzorzec Twego całego Ja. Umieść ten wzorzec. . Policzę teraz. Twórz go mocniej i mocniej. Relaksuj się teraz. w centrum Twej świadomości. Teraz uwolnij ten wzorzec. Teraz stwórz. mocniej. Poprowadzę Cię. Użyj ją. Przechodzi do wszystkich obszarów (Twej) poszerzonej świadomości. .. jakiego pragniesz. Za rok w przyszłości.) Teraz z FOCUS 10 przejdziesz do FOCUS 12. Relaksuj się teraz. Twórz go mocniej. Myśl o nim. mocno i pewnie do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. . Umieść wzorzec taki. teraz.. i mocniej. jakiego pragniesz za rok od tej daty. Teraz wzorzec wypływa z centrum Twojej świadomości. . Przechodzi do wszystkich obszarów twej poszerzonej świadomości. gdzie Ty będziesz.. Pamiętaj. Pamiętaj. Jeszcze mocniej. Twórz wzorzec mocniej. Coraz mocniej i mocniej... Potem wypowiedz afirmację zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne". Następnie. . w stanie Poszerzonej Świadomości. a ja dołączę do Ciebie. Taki jakim będziesz za rok od tej daty. Wypchnij go na zewnątrz. jakiego pragniesz... O Twoim całym Ja działającym i będącym dokładnie takim... . Zbuduj go i umieść w centrum Twojej świadomości. . Wypchnij go. Twego całego Ja. którego pragniesz i umieść go głęboko. Relaksuj się teraz.. Najpierw: stwórz wzorzec. za rok. daleko poza ograniczenie Twego ciała fizycznego.. . głęboko w centrum świadomości.. Teraz stwórz wzorzec Twojej Całej Istoty. Buduj go. We wszystkich kierunkach. . li.35 Przystąp teraz do procesu przygotowawczego. Odpręż się teraz. jakiego pragniesz dla Twego ciała fizycznego.. Umieść wzorzec. za rok od tej daty... Teraz uwolnij ten wzorzec. Teraz uwolnij ten wzorzec.. we wszystkie strony.. wzorzec Twego umysłowego Ja taki jaki będzie za rok od tej daty. stwórz balon energii rezonansowej... Buduj go. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. jako aktywnej rzeczywistości Twego całego Ja. Za rok w przyszłości. Jeszcze mocniej.. Wzorzec Twego ciała fizycznego. Buduj go. Twórz go mocniej. jakiego pragniesz. od tej daty. wzorzec miejsca gdzie Ty będziesz. za rok od tej daty.. swobodnie w FOCUS 12. Stwórz wzorzec. w Stanie 12.. .. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz.

daleko poza granice fizycznej rzeczywistości... 10. Balon energii rezonansowej. teraz. Kiedy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. co pragniesz osiągnąć za rok od tej daty. idealnie zrównoważony. Wykonasz to przy pomocy metody. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. Twoje ciało wygodnie. System nerwowy Twojego organizmu powróci do pełnego zdrowia. Twórz go mocniej. Stworzyłeś pełny wzorzec tego. co będziesz robił. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. . co pragniesz osiągnąć za rok. Jeszcze mocniej.. Fizycznie i mentalnie. Twoja świadomość wycofuje się do wewnątrz. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Pięć przekazów" (“Five messages”) CD 10 ścieżka 2 . mocno i pewnie. (0-0. Twórz go mocniej. Twoja świadomość poszerza się coraz bardziej.. Teraz stwórz wzorzec. . Wzorzec tego.50)... jak zbudować najlepsze warunki umysłowe. Umieść go głęboko w centrum Twojej świadomości.. . idealnie zbalansowany będzie Twój organizm. Przystąp teraz do procesu przygotowawczego. Stwórz wzorzec tego. ... 11.wysłuchaj go do końca). Wzorzec tego. Coraz mocniej. Za rok od tej daty. wypowiadając cyfrę l w swoim umyśle. że powróci do najlepszego stanu. co pragniesz osiągnąć za rok od tej daty. Twórz go mocniej. We wszystkich kierunkach. Teraz wzorzec wypłynął z centrum Twojej świadomości. wzorzec wypłynął z centrum świadomości. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.(dźwięki wprowadzające . Teraz uwolnij ten wzorzec. umysłowego. jakim będziesz i kim będziesz za rok w przyszłości. Umysł poda organizmowi informacje.... Zrób to teraz.. 12. gdy ja policzę od 12 do 10. swobodnie w FOCUS 10. Wypchnij go mocno i pewnie do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości.. głęboko w centrum Twojej świadomości. Coraz bardziej. co pozwoli organom ha prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała.. wzorzec jakiego pragniesz. Teraz.. w przyszłości. 10. Przejdziesz teraz z FOCUS 12 z powrotem do FOCUS l O. . idealnie zrównoważony. Relaksuj się teraz.. psychicznych i duchowych sił. 12. . Powrócisz teraz do stanu w pełni fizycznie obudzonej świadomości. teraz. . Teraz uwolnij ten wzorzec. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. Buduj go. Policzę od 10 do 12. . Za rok od tej daty.. Przepływ energii będzie tak wyrównany. Twórz go mocniej. Powróć teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. . w przyszłości. Teraz umieść ten wzorzec. Następnie przejdź do Strojenia Rezonansowego. Z powrotem.. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników. co będziesz robił za rok od tej daty. we wszystkich kierunkach.. Twój umysł jest jasny i obudzony (czujny). Jesteś teraz z powrotem w FOCUS 10. mocniej. Z powrotem. Zastosuj ją. Idealnie zdrowy. We wszystkie strony. Relaksuj się spokojnie i swobodnie. Twoje ciało fizyczne będzie tak zrównoważone. Przedostał się do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości.(12.. Poprowadzę Cię.. Jesteś teraz ... Później.36 Teraz stwórz w centrum świadomości to. stwórz wzorzec tego. co będziesz robił za rok. daleko poza ograniczenia (Twego) ciała fizycznego. I przejdź do FOCUS 10... Coraz mocniej. We wszystkie strony. Buduj go.. do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. wraz z zastosowaniem fizycznych.szum fal). W daleko sięgającą. do percepcji właściwej dla FOCUS 10. Wypchnij go na zewnątrz. Witalność zgromadzi się w nim. co mocno przeszkadza w istnieniu najlepszego. Relaksuj się teraz.. Stwórz ten wzorzec. W Stanie 10. . Najpierw skrzynia przemiany energii.. że przezwycięży wszystko.(sygnał Beta . poszerzoną świadomość. duchowego i fizycznego Ja... Następnie wypowiedz afirmację zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne". idealnie zbalansowany będzie Twój organizm. Twoja świadomość poszerza się coraz dalej. Przedostał się do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. Wtedy dołączę do Ciebie. Relaksuj się spokojnie.... Idealnie zdrowy. ..2 min. duchowe l fizyczne dla Twojego ciała. której się nauczyłeś.. Wzorzec tego.. spokojnie śpi.. Policzę teraz. co będziesz robił. Za rok od tej daty. że usunie wszelkie napięcia z systemu nerwowego...) Teraz z FOCUS 10 przejdziesz do FOCUS 12..

Twoja świadomość powraca do wewnątrz... ważne przesłanie. Jesteś teraz z powrotem w FOCLSS 10. które otrzymałeś. poszerzonej świadomości. ważne przesłanie i oczekuj na odpowiedź.. Wyślij tę prośbę do wszystkich obszarów Twojej totalnej świadomości. ważne przesłanie. idealnie zrównoważony.. . gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Wyślij ją teraz.. w Stanie 12. . z powrotem. które otrzymałeś. ważne przesłanie. Witalność zgromadzi się w nim.. . idealnie zbalansowany będzie Twój organizm. Przejdziesz teraz z FOCU S ł 2 z powrotem do FOCUS 10. w stanie Poszerzonej Świadomości. Wyślij ją teraz. że powróci do najlepszego stanu. . które otrzymałeś. Wyślij tę prośbę do wszystkich obszarów Twojej totalnej świadomości.. Wyślij tę prośbę do wszystkich obszarów Twej totalnej świadomości... w Stanie 10. Powrócisz teraz do stanu w pełni fizycznie obudzonej świadomości... Teraz proś o pierwsze. Proś o Twe drugie. Teraz proś o trzecie. które otrzymałeś. Zrozumiesz i zapamiętasz przesłanie. Relaksuj się. Zrozumiesz i zapamiętasz to przesłanie. Idealnie zdrowy. Pierwsze i najważniejsze przesłanie. . które czekają na Ciebie.. duchowego i fizycznego Ja. Relaksuj się spokojnie i swobodnie. . Niektóre z tych przesłań były tu dla Ciebie zawsze. Przesłania... ważne przesłanie.. Teraz otrzymasz. które otrzymałeś.. ważne przesłanie. . ważne przesłanie i oczekuj na odpowiedź. zrozumiesz i zapamiętasz jej konstruktywną wartość. Zrozumiesz i zapamiętasz przesłanie.. Teraz proś o czwarte. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Przesłania te będą tyrni z życiowo ważnych. Zrozumiesz i zapamiętasz przesłanie... . Powróć teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Kiedy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. . że usunie wszelkie napięcia z systemu nerwowego... Proś o Twe piąte. Zrobisz to przy pomocy metody. oczekujące na Ciebie. ważne przesłanie. Wyślij ją teraz. Proś o Twe trzecie.37 w FOCUS 12. lub w prostym doświadczeniu. System nerwowy Twojego organizmu powróci do pełnego zdrowia. Twoje ciało fizyczne będzie tak zrównoważone. w Twojej daleko sięgającej. zrozumiesz i zapamiętasz je. Relaksuj się spokojnie i bezpiecznie. Zrozumiesz i zapamiętasz przesianie. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. ... Wyślij ją teraz. Zrób to teraz... .. z których nie zdawałeś sobie sprawy.. a Twoje ciało wygodnie. Otrzymasz. Proś o Twe czwarte.. .. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. 12. że przezwycięży wszystko. jak zbudować najlepsze warunki umysłowe.. Idealnie zdrowy. Każdą formę. które otrzymasz mogą przyjść w słowach. którą otrzymasz. Twoje drugie. Relaksuj się teraz. wypowiadając cyfrę l w swoim umyśle.. . Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników.. spokojnie śpi. Przepływ energii będzie tak wyrównany. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. które otrzymałeś... .. w obrazach.. Umysł poda organizmowi informacje.wysłuchaj go do końca). Czuj się spokojnie . albo w kombinacji tych doznań. swobodnie w FOCUS 12. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. duchowe i fizyczne dla Twojego ciała. które otrzymałeś. trzecie.. wraz z zastosowaniem fizycznych. której się nauczyłeś. ważne przesłanie i oczekuj na odpowiedź.. Wyślij tę prośbę do wszystkich obszarów Twojej totalnej świadomości.. w FOCUS 10. Teraz w FOCUS 12. co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała.. Twój umysł jest jasny i obudzony (czuwający). 10. coraz bardziej. dobrze z przesłaniami. umysłowego.. Zrozumiesz je całkowicie. tuż poza Twą pamięcią. . co mocno przeszkadza w istnieniu najlepszego. ważne przesłanie i oczekuj na odpowiedź. psychicznych i duchowych sił. z powrotem do postrzegania właściwego dla FOCUS 10. gdy ja policzę od 12 do 10. . II. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.(sygnał Beta . Teraz proś o piąte. Fizycznie i mentalnie. Teraz proś o drugie. . ważne przesłanie. zrozumiesz i zapamiętasz je łatwo i pewnie. Wyślij ją teraz.. Zapamiętasz je dokładnie.. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.. . Zapamiętasz i zrozumiesz wszystkie przesiania. Wyślij tę prośbę do wszystkich obszarów Twojej totalnej świadomości. odbierzesz i zrozumiesz pięć ważnych przesłań.. . Proś o Twe pierwsze i najważniejsze przesianie i oczekuj na odpowiedź. w czystym zrozumieniu. idealnie zbalansowany będzie Twój organizm. . idealnie zrównoważony.

. Teraz z FOCUS l O przejdziesz do FOCUS 12.. li. Następnie wypowiedz afirmację zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym". Powracasz do punktu startowego do FOCUS 12. Kiedy usłyszysz go...(sygnał dźwiękowy)..(dźwięki 7.(drogowskaz dźwiękowy). Twoja świadomość poszerza się coraz bardziej.. 10. Zacznij wracać do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Powrócisz znowu do Stanu FOCUS 10.. Kiedy to zrobisz będziesz całkowicie obudzony. . Zastosuj ją. gdy czas swobodnego płynięcia zakończy się. . Zacznij teraz. Zamykaj... Zacznij teraz. jaką otrzymałeś. . swobodny... Zamykaj. . Teraz jesteś z powrotem w FOCUS 10 z umysłem obudzonym (czuwającym) i fizycznym ciałem spokojnie....(drogowskaz dźwiękowy).. do FOCUS 12. zamknij teraz wszystkie kanały. gdy ja policzę od l O do 12. 12... Policzę teraz. Relaksuj się spokojnie. I zamknij wszystkie kanały. Policzę od 12 do 10 teraz... Jesteś teraz w FOCUS 12... Relaksuj się spokojnie.. Teraz w FOCUS 12. w stanie 10. ... będzie prowadzący Cię drogowskaz.. z FOCUS 12. li. Możesz badać.. .. Odczuwaj wolność. wygodnie śpiącym. daleko poza ograniczenia Twego ciała fizycznego. fizycznie i mentalnie. Później.. w Stanie 12. ..szum fal).38 GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Swobodny lot 12" (“Free Flow 12”) CD 11 ścieżka 1 .. dotrzyj na zewnątrz i badaj! Jesteś wolny. Oto prowadzący drogowskaz dźwiękowy... Podziękuj za każdą informację jaką otrzymałeś i zamknij.. Wycofuj się coraz bardziej... . Dotrzyj na zewnątrz i badaj. Kiedy to zrobisz. ... teraz w FOCUS 12. w stanie poszerzonej świadomości.. Z powrotem w FOCUS 12.(drogowskaz dźwiękowy).... 12. której może pragniesz. odprężony w FOCUS 12.. W pełni odświeżony i wypełniony nową żywotnością. gdy ja policzę od 12 do 10. Usłyszysz odpowiedź... .. Twoja świadomość odzyskuje stan FOCUS 10.). 10. Coraz bardziej. przy pomocy metody.(sygnał Beta).. . Teraz jesteś z powrotem w punkcie startowym.. Twoja świadomość odzyska stan właściwy dla FOCUS 10. której się nauczyłeś.. Poczuj wolność. wygodnie w FOCUS 10... Wypowiedz cyfrę l w swym umyśle.. Kiedy doliczę do cyfry 10.(drogowskaz dźwiękowy).......5 min. Wycofujesz się teraz do punktu startowego.. Możesz odnaleźć łączność i informację. jakie mogłeś otworzyć... Teraz w FOCUS 12. I przejdź do FOCUS 10. ... . daleko poza ograniczenia fizycznej rzeczywistości. bezpiecznie i swobodnie w FOCUS 12.. podziękuj za każdą informację (lub łączność)... Twoja świadomość poszerza się daleko. Twoja świadomość cofnęła się do wewnątrz.(dźwięki wprowadzające . będziesz pamiętać swój cel. Jesteś spokojny... Wtedy dołączę do Ciebie........ Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości... . Możesz wysłać pytania i otrzymać odpowiedzi. Przystąp teraz do procesu przygotowawczego. będziesz pamiętał i działał zgodnie z celem dla tego ćwiczenia.. Następnie przejdź do Strojenia Rezonansowego. . Najpierw skrzynia przemiany energii. Twój balon energii rezonansowej. w wolności FOCUS 12. które mogłeś otworzyć. . Powrócisz teraz do FOCUS 10...

przy każdym z tych słów lub wyrażeń. Oto słowo: Szkła.. emocji. Żadnych słów. Celem tego ćwiczenia są początkowe kroki w uniwersalnej formie porozumiewania się. . Myśl tylko o słuchaniu mojego głosu.szum fal). spójrz na jej grzbiet.. prawej ręki. Szkła.. wszystko w całości z Twego umysłu. Pamiętaj o celu.. Przetłumacz słowo na obraz w Twoim umyśle. gdy powiem WYŁĄCZ. kolor.na dłoń lewej ręki.. . Twym pamięciowym obrazem lub myślą mogły być okulary. .. Teraz. formy. prawej ręki. z Ciebie.. aby zapełnić obraz lub myśl. odwróć ją.. celu tego ćwiczenia... gdy powiem WŁĄCZ . Teraz... Trzecie: Balon Energii Rezonansowej. (dźwięki wprowadzające .dłoń Twej fizycznej. Słowa wymagają innych słów. teraz.. Spójrz umysłem na Twą lewą rękę . . obróć ją. A opis słowny podążałby coraz dalej.39 GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Niewerbalna komunikacja 1" (“NVC 1”) CD 11 ścieżka 2 . Myśl tylko o słuchaniu mego głosu. . z imionami wytrawionymi na ściankach. odizoluj się od tego... Teraz. Twoja twarz • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Twoja stopa • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Zegarek • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Trójkąt • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Piramida • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Koło • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Piłka • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Kwadrat • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Sześcian • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Krzesło • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Okno • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Drzwi • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Pokój • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Dom • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Ulica • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Relaks • WŁĄCZ • Uwaga • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Ogień • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Wiatr • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Fale oceanu • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Płynące chmury • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Deszcz • WŁĄCZ • WYŁĄCZ . do stanu 10. Jeżeli informacja miała powstać jako niewerbalna. Wykonuj to. sześć sztuk.. Myśl o dłoni Twej fizycznej. ruch. bez pisma czy mówienia... Drugie: Strojenie Rezonansowe.. Pozbądź się myśli.. Aby zademonstrować szybkość. Pierwsze: Skrzynia Przemiany Energii. Teraz. Obróć ją do góry dłonią. . które potrzebują więcej słów. wiedziałbyś natychmiast. Czwarte: afirmacja zaczynająca się od „Jestem czymś więcej. że były to niebieskie szklanki. odbieranie promieniowania energii.. . spójrz na grzbiet twej ręki. bez słów.. Teraz. szklanki . Spójrz na jej grzbiet. na tacce trzymanej w moich rękach. Spójrz na nią Twym umysłem. Piąte: przejdziesz do FOCUS 10. Będziesz tłumaczył wyrażenia lub słowne informacje na inna formę.potem uwolnij lub wymaż każde z nich. . wibracji. .. myśl o nich w formach innych niż słowa. Teraz w FOCUS 10 wykonasz pierwsze ćwiczenie (NWK) z Niewerbalną Komunikacją NWK -jest to system przekazywania i otrzymywania pełnej informacji bez słów. obróć ją do góry dłonią. Twoja fizyczna ręka . i zacznij wstępny proces przygotowawczy. siłę i dokładność Niewerbalnej Komunikacji zacznij wykonywać ją. . Najpierw. Relaksuj się i pozbądź się myśli. Myśl o tym teraz.. niż ciałem fizycznym". Będą natomiast: obrazy.lub szklą okienne.

Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. i zacznij wstępny proces przygotowawczy teraz..40 Śnieg • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Relaksuj się • WŁĄCZ Przejdź teraz do FOCUS 12. Czwarte: afirmacja zaczynająca się od . pomyślisz o cyfrze jeden w swoim umyśle. Kiedy powiem WYŁĄCZ. emocje. tylko inne... Pierwsze: Skrzynia Przemiany Energii. całkowicie odświeżony i wypełniony nową żywotnością. Przejdź teraz. szersze. sięgnij Twoją czuwającą świadomością i odczuj każdy niewerbalny kontakt. Drugie: Strojenie Rezonansowe. celu tego ćwiczenia. przy pomocy metody. pełne postrzeganie... I piąte: przejdź do FOCUS 10. ruch. Pamiętaj o celu.„Jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym".. który może być dostępny..).. Zapamiętasz ważne szczegóły tego. Powróć do FOCUS 10 teraz. Zacznij teraz. Jesteś w FOCUS 12 teraz.. Oto pierwsze słowo: Szybujący ptak • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Szybujący ptak • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Biegnący pies • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Wspinająca się małpa • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Kłusujący koń • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Skaczący królik. Teraz w FOCUS 12. Kiedy powiem WŁĄCZ. poprzednio nie zauważone uczucia.. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Niewerbalna komunikacja 2" (“NVC 2”) CD 12 ścieżka 1 .. . Zacznij teraz. do Stanu poszerzonej świadomości. . Trzecie: Twój Balon Energii Rezonansowej. Obrazy. z FOCUS 12 z powrotem do FOCUS 10 zapamiętując Twoje doświadczenie. Teraz w FOCUS 10 wykonasz następne ćwiczenie z Niewerbalną Komunikacją i odwiecznym językiem wszechświata. Ja dołączę do Ciebie.. Po prostu.(dźwięki wprowadzające ...(dźwięki 11 min.szum fal). Przetłumacz słowa i zwroty na myśli bez słów. . Zacznij powracać do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. będziesz mógł łatwo przetłumaczyć na słowa to doświadczenie. zacznij tłumaczenie. której się nauczyłeś. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. do stanu 10. co odebrałeś. • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Pływająca ryba • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Idący człowiek • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Relaksuj się • WŁĄCZ Potrzeba • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Uwolnij • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Brak • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Nadzieja • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Gorące pragnienie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Ciekawość • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Pytanie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Zrozumieć • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Zaakceptować • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Odrzucać • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Powtórzyć • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Pomóc • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Witam • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Współczucie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Sympatyzować • WŁĄCZ • WYŁĄCZ . aby zrobić następny krok w Twoim ćwiczeniu NWK. Również. uwolnij tę myśl (pozbądź się Jej)..(sygnał budzący Beta).. Żadnych słów. Kiedy to zrobisz będziesz całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie.

Przez wypowiedzenie cyfry l w swoim umyśle. Przejdź teraz. Teraz w FOCUS 12 użyj Twej poszerzonej świadomości. będziesz całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie. Kiedy to zrobisz.. gdy będziesz musiał wracać.. której się nauczyłeś.41 Tak • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Nie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Relaksuj się • WŁĄCZ Teraz ponownie wypowiedz Twoją afirmację w niewerbalny sposób... Powróć do FOCUS 10 teraz. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. rozwój i doświadczenie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ są równe lub większe od moich własnych • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Proszę je o przewodnictwo • WŁĄCZ • WYŁĄCZ i ochronę • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Przed każdym wpływem • WŁĄCZ • WYŁĄCZ lub każdym źródłem • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Które mogłoby sprawić. co odczułeś. przy pomocy metody. że osiągnę mniej niż pragnę • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Relaksuj się • WŁĄCZ Przejdź teraz do FOCUS 12 przy pomocy niewerbalnej metody. całkowicie odświeżony i wypełniony nową żywotnością. której się nauczyłeś.. której się nauczyłeś..(sygnał Beta).. Teraz. Zacznij powrót do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. Zacznij teraz. . Zapamiętasz ważne szczegóły tego. którzy są blisko mnie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Również podczas tego ćwiczenia • WŁĄCZ • WYŁĄCZ głęboko pragnę pomocy i współpracy ' • WŁĄCZ • WYŁĄCZ wsparcia • WŁĄCZ • WYŁĄCZ zrozumienia • WŁĄCZ • WYŁĄCZ tych istot • WŁĄCZ • WYŁĄCZ których mądrość.. . Zacznij teraz. Zacznij od: Jestem czymś więcej niż ciało fizyczne • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Ponieważ jestem czymś więcej niż fizyczną materią • WŁĄCZ • WYŁĄCZ mogę postrzegać więcej niż fizyczny świat • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Dlatego. . z FOCUS 12 z powrotem do FOCUS 10 przy pomocy metody. Zapamiętasz w pełni i przetłumaczysz je na słowa. Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Do FOCUS 12. aby odebrać każdą bez-słownie dostępną informację. w tym ćwiczeniu głęboko pragnę rozwijać się • WŁĄCZ • WYŁĄCZ doświadczać • WŁĄCZ • WYŁĄCZ poznawać • WŁĄCZ • WYŁĄCZ rozumieć • WŁĄCZ • WYŁĄCZ kierować • WŁĄCZ • WYŁĄCZ stosować te wyższe energie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ i systemy energetyczne • WŁĄCZ • WYŁĄCZ jakie mogą być korzystne • WŁĄCZ • WYŁĄCZ i konstruktywne • WŁĄCZ • WYŁĄCZ dla mnie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ i dla Tych. Przywołam Cię.

Możesz zrobić to bez słów. Przetłumacz słowa bez słów i odbieraj każdą odpowiedź. z Tymi... z FOCUS 12 do FOCUS 10.. .. Osiągniesz i odczujesz kontakt się. Zacznij powrót do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. i odczujesz kontakt z Tymi . i zacznij wstępny proces przygotowawczy. Możesz zrobić to bez słów. której się nauczyłeś. teraz. będziesz całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie... 10. Również.5 min) Pamiętaj o celu. Tak jak wszystkie poprzednie należy stosować je dość długo dla spełnienia pożądanych osiągnięć. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 5 "Badanie" (“Exploring”) Opis wstępny Nagrania z albumu „Fala V" zawierają specjalnie dobrane dźwięki „Hemi-Sync" i muzykę dla dużego ułatwienia wykonania poleceń zawartych w instrukcji. którzy znają.... Zacznij teraz. Przetłumacz bez słów teraz: Muszę odejść • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Przetłumacz bez stów: Żegnajcie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Przetłumacz bez słów: Dziękuję • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Zapamiętasz ważne szczegóły każdego kontaktu. . .10. Kiedy to zrobisz. przetłumaczysz go słownie i pewnie. .. w stanie 10.. który odczułeś. Przywołam Cię gdy będziesz musiał wracać. . do stanu 10. Poprowadzę Cię.szum fal).... całkowicie odświeżony i wypełniony nową żywotnością. Czwarte: afirmacja zaczynająca się od . rozumieją i kochają Cię.).. Te nagrania celowo nie zawierają już tekstów werbalnych.. którzy znają. rozumieją i kochają Cię..5 min.) .5 min. Zacznij z tym słowem: Spokój • WŁĄCZ Ciekawość • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Pomoc • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Gorące pragnienie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Halo! • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Witajcie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Prowadź dalej teraz Twoją rozmowę.(dźwięki wprowadzające . I piąte: przejdź do FOCUS 10. .. (1.(sygnał Beta)..„Jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym". Pierwsze: Skrzynia Przemiany Energii. przy pomocy metody.(6.. Przejdź teraz.(dźwięki 7. Trzecie: Twój Balon Energii Rezonansowej. do Stanu poszerzonej świadomości.. Drugie: Strojenie Rezonansowe.. celu tego ćwiczenia.. Przejdź teraz do FOCUS 12. Relaksuj się w FOCUS 10. Wypowiedz cyfrę l w swoim umyśle.. Teraz w FOCLS 12 osiągniesz.. Tłumacz słowa bez słów i odbieraj każdą odpowiedź.. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Zacznij Teraz. Poprowadzę Cię..42 GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Punkt zwrotny 12" (“Compoint 12”) CD 12 ścieżka 2 . • WŁĄCZ Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. ..

płynięciem. To wyzwoli Cię do unoszenia się. intencję). których się wcześniej nauczyłeś.podczas podróżowania do innych systemów energetycznych. Możesz ćwiczyć z naturalną energią. a także w osiąganiu przez Ciebie postępów. . -Kształtowanie Twojej Niewerbalnej Komunikacji (propozycja 4) . Dla nieograniczonej eksploracji będziesz potrzebował(a) wszystkich. Ty sam będziesz decydował o kierunku i celu własnej eksploracji. Istotne jest również skupienie uwagi i subtelne uchwycenie wiedzy o tym. które zdobyłeś na Warsztatach. -Komunikowanie się z innymi formami życia . że po tych wstępnych ćwiczeniach (od FALI l do FALI IV) jesteś teraz zdolny do kontrolowania procesu przez Twoje własne mentalne kierownictwo. najwygodniejszą dla Ciebie. Przed ćwiczeniem zaprogramuj się na zapamiętanie go lub zakoduj zapamiętanie w stanie 10. Z niewerbalnym wspomnieniem stanu 10 odczuwaj przyjemność efektywnej eksploracji FOCUS 10.43 Tych ćwiczeń słuchaj wtedy. Zapamiętaj eksperyment. gdy skompletowałeś i przećwiczyłeś poprzednie. Możesz tu pytać . którą możesz życzyć sobie przedsięwziąć. poznanych wcześniej narzędzi mentalnych. która ryczy i zbiera się wokół Ciebie. są teraz procesem przygotowawczym. Wiedz. o ile dobrze nauczyłeś się wchodzenia w subtelny stan medytacji. do wzbijania się. powróć jedną z metod. teraźniejszością i przyszłością. ze istotne są przy tym informacje. Możesz tego dokonać. Możesz wyobrazić sobie obejmowanie drzewa silnie zakorzenionego w ziemi i rozciągającego się do nieba. Swobodny relaks.(druga propozycja). Albo wejdź głęboko do wewnątrz siebie. Bez tych informacji niewiele osiągnąłbyś przy słuchaniu.„Czy na przyszłość wpływa przeszłość?" i odwrotnie. Kim Ty jesteś w teraźniejszości. Działaj celowo (wyraź akt woli. Tutaj nie będzie poleceń. Kiedy odczujesz potrzebę powrotu do stanu l. Zauważ swój rozwój w kierowaniu Twoimi życzeniami i notuj. percepcji. świadomość postępu Twojej wiedzy. Pamiętaj. Dla ułatwienia podamy Ci kilka propozycji. którym Ty sam kierujesz. czym jest medytacja.(propozycja 3). poprzednio wyuczonych. Oto te propozycje: : -Podróż Kanałem Czasu . unoszeniem. do latania. oraz odczuwanie przepływu energii. czy miłością ukochanego(ej). Możesz komunikować się z innymi formami życia posługując się chmurą energii. jeżeli oddziałuje na to. Eksploruj połączenie między przeszłością. pozwalając siłom witalnym pieniących się fal oceanu na wirowanie wokół Ciebie i płynięcie w głąb Ciebie. -Ćwiczenie z naturalną energią. „Misja 10" jest ćwiczeniem swobodnego przepływu w FOCUS 10. Twoich narzędzi mentalnych i zdolności w komunikacji niewerbalnej. Czy jest tam krajobraz? Czy są tam mieszkańcy? Jaką informację możesz starannie uzyskać i zapamiętać? Idź głębiej w środek Ziemi wyobrażając sobie podróżowanie do samego jej jądra. Zrób użytek ze wszystkich.w czasie której możesz pytać „Kim lub Czym Ja będę podczas mojego następnego doświadczenia ludzkiego". Te dźwięki HEMI-SYNC i specjalna kompozycja Metamuzyki pomogą Ci osiągnąć różne punkty całego kontinuum wiadomości. aby dać Ci bodziec do myślenia o eksploracji. Do osiągnięcia FOCUS 10 lub 12 używaj metod. przewidywaniem. Pozostań wrażliwy na komunikację niewerbalną nową metodę postrzegania. Czego doświadczasz? GATEWAY EXPERIENCE” FALA 5 "Badanie" (“Exploring”) "Misja 10" (“Mission 10”) CD 13 ścieżka 1 Przy tym nagraniu możesz całkowicie samodzielnie kierować własnymi eksperymentami swobodnego pływania czy lotu w FOCUS 10. Twoje ćwiczenia będą ułatwione przez specjalnie tutaj dobrane sygnały „HEMI-SYNC". kołysaniem. Obserwuj delikatny ruch powietrza wokół Ciebie i uczucie ciężaru energii. które wcześniej poznałeś. na pograniczu między jawą a snem i utrzymywania tego stanu.

Eksperymentuj z jednym i drugim stanem i wyraź swoje życzenie. wg wyboru. poprzednie badania szybko zacierają się w pamięci. a także nie budzenia się przy końcu ćwiczenia. FALA II „PRÓG". Po procesie przygotowawczym przejdź do FOCUS 10 lub 12. jakie to ćwiczenie będzie istotne dla tych i innych badań. a później do FOCUS 12. wróć do stanu świadomości 1 . CD 9 ścieżka 1 „Energetyczny Pokarm" . Jeśli masz na to ochotę. zwracając uwagę na wszelkie zmiany w Twojej świadomości. możesz powtarzać eksperymenty z tym ćwiczeniem lub na przemian wykonywać ten i inny eksperyment. Kiedy już wykonasz swój proces przygotowawczy. wybierzesz wg życzenia FOCUS i zrelaksujesz się swobodnie. „Ścieżki” („Pathways”) CD 15 ścieżka 2 Teraz proponujemy Ci. Po tym zaprogramuj się na kierowanie doświadczeniem snu.do tworzenia wzorca zdrowia. w swojej wyobraźni. Dopracowane tu dla Ciebie dźwięki HEMI-SYNC pomogą Ci w tym.44 „Misja 12” („Mission 12”) CD 13 ścieżka 2 Przed ćwiczeniem ustal wybrane przez Ciebie cele. To pozwoli na łatwe dotarcie do Twojego umysłu specjalnie dobranych tutaj dźwięków HEMISYNC. Najpierw przejdź do FOCUS 10. Korzystnie jest zapisywać swoje eksperymenty dla późniejszego wglądu i refleksji. „Misja nocna” („Mission night”) CD 14 ścieżka 2 Kasetę „Misja Nocna" stosuj wtedy. Programuj swoje eksperymenty dla każdej nocnej misji. w swoich emocjach. którą sam(a) wybierzesz. a jakich na pozór nie pamiętasz. Zauważysz. zadawać pytania lub badać różne miejsca wg nowych koncepcji. Przejdź do FOCUS 10 lub 12. Możesz podczas słuchania tego nagrania tworzyć wzorce. co do przebiegu dnia. zwłaszcza. Kiedy przyjdzie Ci na to ochota. metodą. kiedy wrócić z powrotem do stanu 1. abyś kroczył drogą wzdłuż zapomnianej ścieżki lub też wzdłuż nowo otwartej drogi badań. gdy czujesz się dość wygodnie i jesteś gotowy(a) do dryfowania w sen. Możesz także wybrać rozwiązywanie problemu czy odbieranie wiadomości. albo zapamiętywanie Twoich snów. zaprogramuj takie przypomnienie. „Horyzonty” („Horizons”) CD 15 ścieżka 1 Nagranie „HORYZONTY" zawiera dźwięki HEMI-SYNC tak dopracowane. zdarzeń czy uczuć. CD 5 ścieżka 1 „PROGRAMOWANIE MIESIĘCZNE" lub "FALA IV" -„Modelowanie Roku" . dla programowania tego co pragniesz osiągnąć w tym czasie. rozwiązywać problemy. . Możesz używać jej o poranku dla zaprogramowania spokojnego dnia. czy też w ruchomych obrazach mentalnych. aby ułatwić Ci przywoływanie z pamięci wspomnień. które chcesz przywołać. Baw się z przechodzeniem między poziomami FOCUS. osiągania sukcesów i wartości umysłowych. że przy częstym eksperymentowaniu. widzenie na odległość. czy inne eksperymenty. w zależności od Twojego pragnienia. Następnie zrelaksuj się. Przypomnij sobie propozycje i sugestie efektywnego tworzenia wzorców (FALA III „WOLNOŚĆ". „Misja dnia” („Mission day”) CD 14 ścieżka 1 Nagranie „Misja Dnia'" stanowi pomoc dla silnego tworzenia wzorców przez 15 minut. Pomogą Ci także poznać. przeżycie OBE.

metodami. Nie zawierają one natomiast tekstów werbalnych. jakiego pragniesz dla modelowania (przebiegu) Twojego życia. możesz przypomnieć sobie ćwiczenie "PROGRAMOWANIE MIESIĘCZNE" . że to przeszkadza w osiąganiu efektów. tym zdolniejszy się staniesz do utrzymania. By to uczynić.aż do oślepnięcia pożądanych efektów. do tworzenia piękna Twego ciała. gdy będziesz poszukiwać "złotej myśli" lub ważnej dla Ciebie informacji lub wiedzy. możesz tworzyć wzorzec. Pamiętaj. Po całym procesie przygotowawczym i przejściu do FOCUS 10 lub 12. Przed słuchaniem tych ćwiczeń istotne jest przećwiczenie z wszystkimi poprzednimi nagraniami "GATEWAY EXPERIENCE". że to co zaprogramowałeś. aby ułatwić Ci regenerację Twojego ciała biologicznego. Jest to podstawą do odsłaniania się przed Tobą nowych zdarzeń. czy propozycji przed wykonywaniem tych ćwiczeń. Im częściej będziesz praktykować te ćwiczenia. jakie sadła Ciebie najbardziej interesujące. Nie będzie tutaj werbalnych poleceń. Podamy Ci nieco sugestii. lub zmieniać w takim samym stanie. będą natomiast specjalnie dopracowane do każdego ćwiczenia dźwięki HEMI-SYNC i muzyka. Możesz też sam wybierać eksperymenty takie. co się wydarzy. możesz skorygować. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 6 "Poszukiwanie" (“Prospecting”) opis wstępny „Metamorfoza” („Metamorphosite”) CD 16 ścieżka 1 Dla osiągnięcia metamorfozy (zmian) ustal najpierw mentalnie cel. „Ciało bilologiczne” („BIO-BODY”) CD 16 ścieżka 2 Dźwięki w tym nagraniu są dobrane specjalnie. „Zdalne widzenie” („Remote Viewing”) CD 17 ścieżka 1 .. odpowiednio długo do Twoich potrzeb i umiejętności swobodnego relaksu i medytacji.Hemi-Sync" i muzykę dla synchronizacji umysłu i ułatwienia wykonania poleceń zawartych w instrukcjach do tych nagrań. Pamiętaj. Jeśli zachodzi taka potrzeba. Należy je stosować dość długo . bądź ufny(a).Metamusica" i sygnały HEMI-SYNC wspomogą Twoje przygody. Ćwiczenia te przyczynią się do posunięcia naprzód Twojego rozwoju.45 GATEWAY EXPERIENCE” FALA 6 "Poszukiwanie" (“Prospecting”) opis wstępny Nagrania tego albumu CD zawierają specjalnie dobrane dźwięki . przejdziesz przez proces przygotowawczy do jak najgłębszego poziomu FOCUS. jakich nauczyłeś się dotychczas. Nie analizuj podczas słuchania. z Fali II albo roczne z Fali IV. . Z otwartością przyjmuj to. Relaksuj się. czy przywrócenia równowagi fizycznej i psychicznej. Wyobrażaj sobie i twórz w stanie FOCUS ciało całkowicie piękne i całkowicie zdrowe.

Punktem Zerowym" Podmiot (każdy badany) informował.. „Dalsze osiągnięcia” („Far reaches”) CD 18 ścieżka 2 Nagranie „Dalsze Osiągnięcia" jest pomocne przy badaniu obszernych przestrzeni wszechświata i nieograniczonych systemów nie fizycznych energii.. że obiektywny środek polaryzacji przesuwa się. W "Zerowym Punkcie" można doskonale wybrać cel do badania... pozwól by celowo dobrane częstotliwości HEMI-SYNC pomogły Ci przesunąć polaryzację. Po procesie przygotowawczym i przejściu do FOCUS (tu jego poziom zależy od Twojego życzenia). dzięki której. jak mówiłby Bob . co koreluje z subiektywnym raportem zmian w świadomości. że rutynowa polaryzacja ciała przebiega między dodatnią i ujemną. jak i większych zdolności do lepszego rozpoznawania aspektów nie fizycznej energii. iż jeśli jesteś wprawiony w medytacji i ćwiczeniach „GATEWAY EXPERIENCE". Odpowiednie sygnały HEMI-SYNC pomogą Ci powrócić z powrotem do stanu 1 „Bliskie osiągnięcia” („Near Reaches”) CD 18 ścieżka 1 Nagranie „Bliskie Osiągnięcia" jest tak dopracowane. to "mieć radość (bawić się)"... że naprawdę jesteś czymś więcej niż twoje ciało fizyczne.. Jesteś przygotowany do takich podróży. W laboratorium Instytutu Monroe często obserwuje się. Wyniki badań naukowych dają do zrozumienia. w tym Ziemskim systemie... w jaki sposób to robić. w rozwoju ludzkiej świadomości... którzy będą następować po Tobie.46 Punkt Zerowy został wydobyty na światło dzienne jako rezultat prac badawczych w laboratorium... co do tworzenia nowego paradygmatu dla tych. To jest przez tę wiedzę. (dźwięki). że jest jakieś "produktywne okno" przy każdym pragnieniu mentalnego kierownictwa. Sięgaj dalej. Fizjologiczne pomiary badanego podmiotu wskazywały na zmiany elektrycznej polaryzacji ciała do fazy neutralnej którą nazwano . do nie dającego się wypowiedzieć bogactwa..... Twój aktualny poziom dojrzałości niesie z sobą odpowiedzialność.. Unoś. . do fizycznej rzeczywistości. . Najważniejsze. która rozciąga się poza czas i przestrzeń Przy pomocy programu „GATEWAY EXPERIENCE" nauczyłeś się już... „Polaryzacja dodatnia” („Plus polarity”) CD 17 ścieżka 2 Nagranie „Polaryzacja dodatnia" prowadzi Cię przez punkt zerowy bezpośrednio do przeciwległej polaryzacji. “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 19 ścieżka 1 Celem tej serii jest pomaganie Tobie w osiąganiu wiedzy przez bezpośrednie doświadczenie tego.. do przyjemnego relaksu. i z powrotem do fizycznego czuwania. będziesz żyć bardziej w pełni i świadomie podczas twojego życia tutaj. Obserwuj subtelne zmiany w świadomości. pomogą Ci przejść przez punkt zerowy do odkrywania skarbów dostępnych dla Ciebie w czasoprzestrzeni rzeczywistości.. się coraz wyżej i ciesz się życiem Możesz przenosić się w nieskończoność. jak mamy nadzieję..

... ... . . Poczuj to.(dźwięki).. Relaksuj się teraz. trochę mocniej.. całkowicie przytomnie. /. trochę mocniej. do energii całego Twojego ciała...... Jestem Kimś więcej niż moje ciało Fizyczne "..e wszystkimi układami fizycznego ciała funkcjonującymi cudownie i efektywnie. by Twoja nie-fizyczną ręka rozciągała się.. Teraz. Sięgaj do przedmiotu (obiektu).. Pierwsze: Twoja Skrzynia Przemiany Energii .... teraz...... Przejdź teraz przez Twój proces przygotowawczy . Teraz.. Twoją nie-fizyczną rękę. Sięgaj do niego.. Odczuwaj to teraz... głęboki sen.... .. Obserwuj jej pozycję.... . rozciągaj Twoją nic-fizyczną rękę w kierunku. Odprężaj się teraz. Będziesz w pełni obudzony i czuwający..... Rozciągaj ją coraz dalej. Obserwuj budowę... jak energia rozprzestrzenia się coraz bardziej . w Focus 10.. Następnie: Twoja afirmacja .. 9 . Z powrotem... a Twoje ciało dryfuje w głęboki..Przez chwilę badaj ten drugi przedmiot. coraz mocniej. Będę teraz liczył. .... . Teraz...... gdy osiągnę w liczeniu l..... . . .. .. do pozycji. . Teraz powoli i ufnie. co dostrzegasz poza zasięgiem Twojej fizycznej ręki.. Rozciągaj ją w kierunku. 12 ... relaksuj się. Teraz w pełni odprężony i świadomy ... aż coś . ...umieść w niej każde niepokoje i troski.. co dostrzegasz poza zasięgiem Twojej fizycznej ręki.... . Teraz sięgaj do czegokolwiek. teraz.. .. Powrócisz teraz z powrotem do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Z powrotem do pozycji.. .. .Twojej fizycznej ręki... który jest Ci znany. . Później przejdziesz do Focus 10... przez który właśnie przemieszczasz rękę. Sięgaj do przedmiotu.. które otacza Twoje ciało fizyczne. Wtedy dołączę do Ciebie... do jej pierwotnej pozycji.. .. 11 .. .. Odczuwaj jak energia rozprzestrzenia się coraz bardziej... z powrotem do energii całego Twojego ciała .. by to pole energii poszerzało się coraz bardziej . To ciało energetyczne. . . Teraz wyprostuj Twoją nie-fizyczną rękę i łagodnie pchaj ten przedmiot . wycofuj rękę... Odprężaj się i zapamiętaj to odczuwanie.. Obserwuj budowę... Sięgaj do tamtego przedmiotu. Pchaj trochę bardziej. . Coraz bardziej . Odczuj go. spokojnie i wygodnie. z powrotem do pierwotnej pozycji. Rozprzestrzenia się jeszcze bardziej . jak otacza Twoje ciało fizyczne..... co jest poza przedmiotem. . Teraz niech Twoja wyprostowana nie-fizyczną ręka łagodnie pcha przedmiot... w stanic 10. .... .... 7 . Łagodnie pokonuj jakikolwiek opór . coraz dalej... który ona wskazuje. .. Pchaj trochę bardziej . wycofuj Twoją rękę.. Pozwól.. do czegokolwiek. Sięgaj do niego. . które one wskazują. Teraz powtórz to ćwiczenie z Twoją lewą ręką.. Przez chwilę badaj ten drugi przedmiot. 10 .. rozpocznij obserwację energii... który ona wskazuje. .. . co jest poza przedmiotem. aż to wykonasz. gdy ja poprowadzę Cię do Focus 12. Twoją nie-fizyczną rękę. gdzie startowałeś........ do czegokolwiek. 1 ...... Relaksuj się i zapamiętaj to odczuwanie.. 11 ... Teraz sięgaj do czegokolwiek. z powrotem. Odczuwaj..12 . po prostu w Twoich myślach (w wyobraźni). 3 . Teraz przenieś świadomość do Twojej prawej ręki'. aż coś . Powoli przywracaj ją z powrotem. spokojnie i łatwo....... Teraz pozwól... Jest to Twoje drugie ciało.. Odczuwaj.... energii otaczającej Twoje ciało fizyczne . 2 ..... przez który właśnie przemieszczasz rękę.. Rozciągaj ją coraz dalej.. Obudź się i czuwaj i witaj z powrotem.. Obserwuj twoje palce i kierunek. Ja zaczekam. ....... ponieważ przeszkadzały by Ci tylko w tym ćwiczeniu.. Kontynuuj rozciąganie Twojej nie-fizycznej ręki. . przez chwilę. ..poczujesz".. Łagodnie pokonuj jakikolwiek opór. .. . z której startowałeś. 5 ...... .. 12 . ..47 Celem lego ćwiczenia jest zaznajamianie się ze stanem Twojego drugiego ciała. .... w Focus 12 . Odczuwaj odprężenie Twojego ciała... Ja zaczekam. Coraz bardziej.. coraz bardziej . Drugie: dostrajanie rezonansowe...poczujesz ".. .. Rozciągaj ją . .. ... zaznajamiaj się z tą istotną częścią Ciebie. Z powrotem. . . Kontynuuj rozciąganie nic-fizycznej ręki. Teraz spokojnie i łatwo. 8 .... . . . 4 .. 6 ... ... Powoli przywracaj ją. Sięgaj do tego przedmiotu.... a Ty wykonuj to. . pod każdym względem.... coraz bardziej.... Całkowicie odświeżony. który jest Ci znajomy.. gdy ja policzę od 12 do l. Twoja świadomość budzi się i czuwa . ..

Później przejdziesz do Focus 10.umiejsców jakiekolwiek niepokoje w tej Skrzyni.. jak Ty i energia wokół Ciebie przemieszcza się coraz bardziej..... .... Pozwól sobie odczuwać wibracje Twojego drugiego ciała.. aby nie przeszkadzały Ci w tym ćwiczeniu... i wyżej. 12 . . Teraz powoli.. 7 . . Tą intencją jest podróżowanie.. Rozprzestrzenia się coraz bardziej ..... l). 10 . Przez chwilę. coraz szybciej. które jest częścią Ciebie. Teraz. z powrotem do ciała fizycznego. wolność w poruszaniu się. Drugie: rezonansowe dostrajanie. by to pole energii rozprzestrzeniało się. Odczuj. .. . Odczuwaj... a ja dołączę do Ciebie.. . teraz. że przemieszczasz się w dół. Poczuj wzrastanie energii .... płyń w dół.... Powoli. ze wszystkimi systemami (układami ) ciała fizycznego funkcjonującymi cudownie i skutecznie.. . jak wibracje Twojego energetycznego ciała powoli maleją. . Wtedy przejdziesz do Focus 10. Teraz w Focus 10. Twoje ciało fizyczne śpi. Poczuj.. że płyniesz w górę.. Wznistają i rozprzestrzeniają się. Będę teraz liczył.. . Przemieszcza się na zewnątrz i oddala.Jestem Kimś więcej niż moje fizyczne ciało"..48 “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 19 ścieżka 2 Celem tego ćwiczenia jest pomaganie Tobie w doskonaleniu procedury.w Zlokalizowaniu l .. 11 . jak przemieszczasz się z powrotem do twojego fizycznego ciała. Odczuj je.. Będziesz w pełni obudzony i czuwający.... Lżejszy i lżejszy.. . Coraz szybciej . 2 ..... Pierwsze: Twoja Skrzynia Przemiany Energii . jakie przyjemne jest to uczucie bycia lekkim... gdy ja poprowadzę Cię do Focus 12 . . gdy ja osiągnę w liczeniu l..energetycznego ciała. otacza Twoje ciało fizyczne.. .W dół do Twojego fizycznego ciała.. coraz bardziej. Odczuj je poruszające się wokół Twojego fizycznego ciała. Pozwól sobie....... “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 20 ścieżka 1 Celem tego ćwiczenia jest nauka sterowania w Twoim drugim ciele. całkowicie odświeżony.. Jest to cudowne uczucie...w Lokalizacji l... w stanie 10 .. siać się świadomym Twojego ciała energetycznego .. spokojnie i wygodnie w Focus 12 .. Przejdź teraz do Twojego procesu przygotowawczego.. Przejdziesz teraz przez Twój proces przygotowawczy. w otoczeniu Twojego własnego pokoju .l2 . 4 . . w górę i daleko od Twojego fizycznego ciała... Następnie: Twoja afirmacja ... wyżej.. z powrotem do Twojego ciała fizycznego. 6 .. Płyniesz Twoim energetycznym ciałem. . Twój umysł czuwa .... coraz bardziej. 5 .. . ..... Teraz zacznij myśleć..... 1 ... Twojego ciała cncrgetyc/.. .. Oddala się i wzmagają się wibracje.i w istnieniu w zażyłości ze stanem drugiego ciała. . . 3 . . ale przy pozostawaniu w bliskości fizycznego ciała . Odczuwaj. . Stawaj się świadomym wzrastania wibracji . . .. odczuj wzrastanie Twoich wibracji .. Teraz pozwól.. Relaksuj się teraz.. . na zewnątrz .. Jakie przyjemne jest to odczuwanie płynięcia w górę. . które jest częścią Ciebie. gdy relaksujesz się w tym poszerzonym stanie. ponownie...... Wzrastają coraz bardziej. coraz bardziej .... jak pulsuje bardzo szybko . zauważ.. jak pulsują bardzo szybko .. pod każdym względem. Teraz spokojnie i komfortowo w Focus 12 ... ponieważ przeszkadzałyby Ci w tym ćwiczeniu. . gdy ja policzę się od 12 do l.Jestem Kimś więcej niż moje ciało fizyczne".nego. lżejszy .......... w stanic 10 . .. zaznajamiaj się lepiej z tą istotną częścią Ciebie....umieść jakiekolwiek niepokoje i troski w tej skrzyni. Obudź się i czuwaj. Twój umysł jest czuwający i świadomy. 11 . Zauważ. Drugie: strojenie rezonansowe... relaksuj się. .. że stajesz się lżejszy. Twoje energetyczne ciało przemieszcza się na zewnątrz i oddala od twojego fizycznego ciała... Pierwsze: Twoja Skrzynia Przemiany Energii .... .. Poczuj energię rozprzestrzeniającą coraz bardziej .. ... Wyżej . Teraz w Focus 10. następnie Twoja Afirmacja . Powrócisz teraz z powrotem do w pelni fizycznie obudzonej świadomości. Odczuj je . a ja dołączę do Ciebie.. 8 .. spokojnie.. Relaksuj się teraz i zapamiętaj wolność .... ..... Myśl. z tymi uczuciami... 1 . Płyniesz swobodnie w górę.. I witaj znowu.

Obudź się i czuwaj. 9 . że płyniesz w górę. .. .. . zacznij len czas swobodnego płynięcia teraz..... Obracasz się . Teraz w Focus 12 . jak energia przemieszcza się przez każdą komórkę w Twoim fizycznym ciele. uzmysłów sobie.. Teraz spokojnie i ufnie. Będę liczył teraz. I . Teraz przejdziesz do Focus 12. aż ponownie poczujesz kontakt z fizycznością.. lo myśleć o odczuwaniu wibracji rozprzestrzeniania się. Teraz w Focus 12 . 7 ... wszystko. Teraz powiedz w umyśle: powiedz do siebie . Twoim fizycznym ciałem. 4 . Twoimi niefi/.. “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 20 ścieżka 2 Celem tego ćwiczenia jest wspomożenie Ciebie w nawiązaniu kontaktu z Przewodnikami. w tym stanie istnienia. . Cofaj się do Twojego fizycznego ciała. Zapamiętasz to uczucie. przemieścisz się powoli na zewnątrz. Czujesz się lżejszy i lżejszy. coraz wyżej. ... i wracaj do fizycznego ciała... . by źródło Ich światła.. których znasz i którym ufasz.. Od lego momentu. .. 11 . Ci Przewodnicy są tutaj. spokojnie.. Proś o leli asystę i pomoc.. i w górę.. albo w lewo... żadnego obciążenia zmysłowego. . z Tobą fizycznym... gdy doliczę do l . w przyszłości...do Focus 10. .. tam gdzie jesteś właśnie teraz. Postrzegaj w tym nowym stanie istnienia. Będziesz całkowicie obudzony i czuwający. .. .. jakbyś obracał się ponad łóżkiem. . Odczuj Ich obecność po każdej Twojej stronic. 2 . że jesteś twarzą w twarz /. Odczuj.. jak przemieszczasz się w górę.. zrozumienia lych Istot. Obracaj się teraz. .. Wtedy spokojnie i ufnie.49 Przejdziesz teraz do Focus 12 metodą.... myśl.. Pozostań w tej pozycji.. myśl o Twoim ciele fizycznym.. po prostu. zapamiętasz lo uczucie i rozprzestrzenianie się Twojej świadomości na zewnątrz.. proś o pomoc czterech Przewodników. pod każdym względem . wyraz wdzięczność dla wszystkiego. aż osiągasz pozycję zmienioną o 1^0 stopni. Kontynuuj obracanie się .. .. Zawołam Cię. ... .. Zacznij (przechodzić) teraz... powyżej Twojego fizycznego ciała. Cofaj się. gdy unoszą Cię w górę.. . i doświadczenie są równe lub większe od moich własnych... l . jak Oni prowadza Ciebie.... Przez chwilę wyrażaj wdzięczność.. właśnie lak.6 . gdy ja policzę się od 12 wstecz do l. Kiedy to robisz odczuwasz. albo w prawo -jakkolwiek jest najwygodniej dla Ciebie....... . Zacznij obracać się. że tam nie ma oporu (tarcia).. że się obracasz . a co możesz uczynić ponownie.. płyniesz w polu Twojego energetycznego ciała. ... rozwój . w momencie. do daleko sięgającego Twojego energetycznego ciała... ze wszystkimi systemami (układami) ciała fizycznego funkcjonującymi cudownie i efektywnie. Twoje energetyczne ciało przemieszcza się w górę.z drugiej Twojej strony.. .12 . Zauważ ich dwóch zbliża się z Twojej jednej strony i dwóch . . . . . Proszę je o kierownictwo i ochronę.. Jesteś teraz ponad fizycznym . Teraz. góra coraz dalej od Twojego fizycznego ciała. otaczało mnie i pomagało mi w tym ćwiczeniu" . o Tobie w Twoim fizycznym ciele.... Oddychaj głęboko. Odczuj i poznaj tą pozycję .. do leżenia na Twoim brzuchu. spokojny i odprężony.. której się nauczyłeś i kiedy lo wykonasz. 5 . . w górę. Od pozycji leżenia na Twoich plecach.. Odczuj. Odczuj wsparcie ich miłością. ..ycznymi oczyma.. w Focus 12.. . Zacznij poruszać Twoim fizycznym ciałem . kiedykolwiek zapragniesz powrócić do stanu... 10 .... Odczuj to.. czego doświadczałeś. Powrócisz teraz z powrotem do w pełni fizycznie obudzonej świadomości . następnie ... Teraz spokojnie i komfortowo.. przez myślenie o Tobie fizycznym. Im częściej będziesz praktykować i zapamiętywać świadome przemieszczanie. co potrzebujesz wykonać. jakie masz właśnie teraz.. . metodą... . by pomóc Tobie w Twoim ustaleniu celu. Przewodników. właśnie ponad Twoim fizycznym ciałem ..... .. proszę. w którym właśnie teraz jesteś . .Głęboko pragnę pomocy i współpracy . i obserwuj.. .. Teraz proś Twoich Przewodników. w górę.. a Ty usłyszysz i będziesz działać zgodnie z moim głosem. Powoli myśl. tym łatwiejsze i efektywniejsze i się to stanie. Zapamiętasz to uczucie i przejdziesz teraz do Focus 12... powoli.... Zapamiętasz co robiłeś. Milo widzieć Cię z powrotem... odczuj.. .. że światło tych istot łączy się z Twoim światłem.. jak zbliżają się do Ciebie. . ... by pomagali Ci .. by światło ich istnienia.. 3 . 8 .. Niech promieniuje poprzez całą Twoją Istotę. którzy mogą pomagać Ci w wyznaczeniu celu. których mądrość . spokojnie i komfortowo. Zauważ.... Przejdź teraz przez Twój proces przygotowawczy. całkowicie odświeżony.. Teraz... której się nauczyłeś. Wykonaj to teraz.. teraz. Teraz w' (ej pozycji .. wsparcia . I tak.. a ja dołączę do Ciebie.. kiedy nadejdzie czas powrotu... w Focus 10..

Odczuwaj. I zauważ różnicę....... .. 13 .. spostrzeż światło. Milo Cię widzieć z powrotem. będą prowadzić Cię z powrotem. Po prostu. .. .... z powrotem do Focus 12.. w Lokalizacji l... Obserwuj .. i wyżej. ... wstecz. wyraź wdzięczność dla wszystkiego. Relaksuj się teraz w znanym Ci stanie Focus 12. i wyżej...... ... ...12 .. Relaksuj się i pozostań spokojny i w komforcie. ...50 ciałem.. do Lokalizacji 2 . .. 16 ... . Jesteś tera/ w Focus 21 .. będziemy przemieszczać się poza granice Lokalizacji l.. Obudź się i czuwaj.... z Twoimi Przewodnikami. Teraz w Focus 12... pod każdym względem. Witaj z powrotem.6 ... jak Oni unoszą Cię . 12 . . Relaksuj się teraz. 18 . . 3 . Teraz w Focus 12 . Teraz ponownie proś Twoich Przewodników.. do stanu 12. 7 . .. 21 . gdy Twoi Przewodnicy. teraz.. gdy ja policzę od 12.. Rozpocznij to swobodne pływanie teraz.......... 3 .... Teraz w Focus 12 z Twoim ciałem energetycznym wibrującym coraz bardziej.. . . 10 .. wyraź wdzięczność dla wszystkiego. .. .. czego doświadczałeś. 17 ..... Niech promieniuje poprzez całą Twoją Istotę.. .. Powoli i ufnie. ... ze wszystkimi systemami Twojego ciała fizycznego funkcjonującymi cudownie i efektywnie.... Poprowadzę Cię.. .... i dostrzeż możliwości Królestwa Lokalizacji 2. Poprowadzę Cię teraz Focus 21.. ..21 ... całkowicie odświeżony.... Niech promieniuje ona poprzez całą Twoją Istotę.. l . Teraz spokojnie i wygodnie w Focus 21.. . całkowicie odświeżony.. 11 . pomoście do innych systemów rzeczywistości.. 5 . . Teraz. 14 ... Będę liczyć teraz. . 16 . 2 . . czego doświadczałeś...... .. Oddychaj głęboko. ..... eksploruj. i wyżej. gdy będzie czas wracać.. . Rozprzestrzeniasz się w górę .. Będziesz całkowicie obudzony i czuwający. “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 21 ścieżka 1 Celem tego ćwiczenia jest wprowadzenie Ciebie do Focus 21 i bytowanie w Lokalizacji 2... 21 . do Focus 12. Pomost.. z powrotem do fizyczności... . z powrotem do normalnego Focus 12 ... . ... i doświadczaj..... jak Twoi Przewodnicy powoli przemieszczają Cię z powrotem. Z powrotem do znanego Ci stanu Focus 12.. 7 ... .. w znanym Ci stanic Focus 12 ... w Focus 12 .20 .... . by Tobie pomogli... . 5 . Przez chwilę wyrażaj tę wdzięczność... z powrotem do Focus 12.. Będę liczyć teraz.. w Lokalizacji l. 14 . Przejdź do białości Focus 21. jak powracasz. który pozwala Tobie bywać w. świecący wzór białego światła. komfortowo i pogodnie . Odczuj. . Zacznij poruszać Twoim fizycznym ciałem.. 20 ... Teraz przemieszczaj się przez to światło Focus 21. gdy będzie czas wracać . a ja dołączę do Ciebie. przejdziesz do Focus 12. spokojnie i wygodnie... 19 . . z powrotem ... metodą... pod każdym względem... spokojnie i komfortowo.. .i powracać z Królestwa poza fizycznym ludzkim istnieniem.... w tym nowym stanic istnienia. 15 ...... Spokojnie i komfortowo ... Przejdziesz teraz przez Twój proces przygotowawczy. 11 . l ...... . wyżej . gdy ja policzę od 12 wstecz do l .. ... po każdej Twojej stronie... Wykonuj lo teraz. do l... spokojnie. po każdej Twojej stronic. 6 . Oddychaj głęboko. Będziesz wracać teraz.. S . . Zauważysz różnicę między Lokalizacją l i Lokalizacją 2 . 21 '. wyżej. spokojny i bezpieczny...... odczuwasz swobodę (wolność) do eksploracji... 18 .. Przez chwilę wyrażaj tę wdzięczność. . 12 Teraz jesteś z powrotem w Focus 12 .. . a Ty usłyszysz mój glos i odpowiesz. a ja zawołam Cię. .4 .. w stanie poszerzonej świadomości.. Zawołam Cię... z powrotem. .. 12 ... .. Obudź się i czuwaj.. Przemieszczają Cię z powrotem powoli. 19 ... z powrotem do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. l . Zacznij poruszać Twoim fizycznym ciałem .. z Twoimi Przewodnikami.. pomoście .. z powrotem do Focus 12. z powrotem do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. 13 . l . Będę liczyć teraz. której się nauczyłeś.. 15 .. ... gdy ja osiągnę w liczeniu l . . bądź otwarty na doświadczenia.. 17 .. Z ufnością przemieszczasz się z nimi.. innego wymiaru w Lokalizacji 2... Teraz spokojnie i łagodnie odczuwasz. ze wszystkimi systemami (układami) Twojego ciała fizycznego funkcjonującymi cudownie i efektywnie. by pomogli Tobie przemieszczać się w górę.. 2 . do tego jasno świecącego wzoru białego światła. Będziesz całkowicie obudzony i czuwający.. .... .. 10 . 8 . 9 . .. 4 . Relaksuj się i pozostań spokojnie i komfortowo dostrzegając różnice w wibracjach energii.. 9 .... teraz Powrócisz teraz. powoli i łagodnie.. Obejmij w pełni to uczucie. Powrócisz teraz.. daleko od fizycznego ciała. ... w zaufaniu. gdy ja osiągnę w liczeniu l. Powrócisz teraz...

miłość. bardziej fizyczne .. . Teraz w Focus 12 płyń komfortowo Twoim ciałem energetycznym. . coraz bardziej.6 ...51 “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 21 ścieżka 2 Teraz mamy nadzieję.. 9 . której się nauczyłeś. 7 . co potrzebujesz wtedy wykonać. z którego startowałeś. wyraź wdzięczność. .... /. Przez chwilę wyrażaj tę wdzięczność. czego nauczyłeś się przy pomocy tej serii (ćwiczeń. niosąc z sobą to uczucie miłości i spokojnej świadomości.. . .. . . l miej świadomość. teraz. i zapamiętaj to doświadczenie. Miej świadomość.. Przez światło. .. z powrotem do punktu.. . Teraz w Focus 12 ... coraz bardziej. . .. proś o tę pomoc i przewodnictwo dla Ciebie teraz. Relaksuj się w tym świetle. l . przemieszczasz się do Focus 21. którzy znają. w przyszłości ... Proś o Ich przewodnictwo... . .. . dla wszystkiego. K). emanujące od Twojego ciała energetycznego........ . . metodą....... Oddychaj głęboko... . Teraz podziękuj Tym... .. Relaksuj się teraz.... . od lego momentu.. byś doświadczał czegoś więcej w Lokalizacji 2. a ja dołączę do Ciebie.... to myśleć o Nich.. ... gdy ja policzę od 12 wstecz do l. . Przemieszczasz się do Focus 21. Stają się bardziej ugruntowane. 5 . Niecił promieniuje ona poprzez całą Twoją Istotę. komfortowe . Zacznij dostrzegać światło... zaczynają zwalniać wibracje.. otaczają Twoje ciało fizyczne.. po okresie eksploracji.. ... Obudź się i czuwaj..... . l .!. .. .c możesz zawsze nawiązać kontakt z każdym z Nich. l tak. . Będę liczyć teraz. Słyszysz mój glos wyraźnie i odpowiedz... Którzy pomogli Tobie. Tych... spowalniają .. ... Zaczynasz przemieszczać się przez światło....... całkowicie odświeżony pod każdym względem.... jednak.. Proś o Ich pomoc. przynosząca większą energię.. które jest nawet teraz. łagodne światło .. Poza tym światłem są Ci. rozumieją i kochają Cię i pomagają Ci tym procesie. Relaksuj się i odczuwaj spokój i komfort w Focus 21. który' odnajdujesz.. ... . 3 .12 ... Najważniejszą częścią Twojej podróży było praktykowanie Twojej nauki bycia i postępowania całkowicie nową drogą. Relaksuj się teraz. przyjmując uspokajające.. coraz bardziej... 2 . Odczuj wdzięczność za komfort i spokój... coraz bardziej.. ze wszystkimi systemami Twojego ciała Fizycznego funkcjonującymi cudownie i efektywnie..... .. . Twoja świadomość przemieszcza się do wewnątrz... łagodne światło .. Milo Cię widzieć powrotem... z powrotem do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. teraz czas wracać . czego doświadczyłeś.. . Teraz pozwól sobie na rozpoczęcie przemieszczania się przez to światło. do Twojego ciała fizycznego.. Ja zawołam Cię.. a Ty usłyszysz i odpowiesz na mój glos.. Przejdź teraz przez Twój proces przygotowawczy. Będziesz całkowicie obudzony i czuwający. . Odprężaj się w Focus 12 .. z powrotem do Twojego energetycznego ciała . . 11 . Wyraź wdzięczność za te doświadczeni... 8 .. że Ty naprawdę doświadczyłeś nie fizycznych stanów świadomości i znasz możliwości dalszej eksploracji. Zacznij poruszać Twoim fizycznym ciałem. Przechodzą do pierwotnego stanu . .... że pomoc zawsze jest swobodnie dostępna . Słyszysz mój glos i odpowiedz. większą świadomość do Twojego codziennego życia .... cieple. które Cię otacza... nagrań). gdy osiągnę w liczeniu l. którą odczuwasz .. . Którzy pomogli Tobie... . . Wszystko... do Focus 21. następnie przejdź do Focus 12. Celem tego ćwiczenia jest połączenie w jedną całość lego. . Powrócisz teraz. . Wyraź akt woli (intencję) i bądź otwarty na odbiór (na przyjęcie).4 ....