1

GATEWAY EXPERIENCE”
O stosowaniu nagrań HEMI-SYNC
• Każde nagranie należy stosować systematycznie, prawie codziennie, przez dłuższy okres czasu, aż do osiągnięcia komfortu w wykonywaniu ćwiczenia, tzn. do momentu, gdy wykonujemy ćwiczenie efektywnie, np. przy słuchaniu nagrań z Albumu I doskonałym efektem będzie osiągnięcie stanu głębokiego relaksu. Można też l nagranie stosować naprzemiennie z innym nagraniem "Hemi-Sync", z innego programu, np. z "Metamusic" czy z Albumu "Otwieranie Serca". Wówczas l-go dnia można korzystać z 1-szego nagrania, 2-go dnia - z innego nagrania, 3-go dnia - powtórzyć znowu słuchanie nagrania pierwszego, 3-go dnia - znowu nagrania 2-giego. I tak powtarzać powrót do tych samych nagrań wielokrotnie. Niezależnie od tego można codziennie słuchać nagrania "Remembrance", np. podczas pracy czy nauki. • Pośpiech bardzo utrudnia tutaj efekty. • Czas stosowania jest zależny m.in. od naszego zaangażowania, systematyczności, skupienia uwagi oraz aktualnego stanu naszej psychiki i trapiących nas codziennych problemów. • Bardzo ważne jest opanowanie pełnej umiejętności wchodzenia w stan głębokiego relaksu na czas ćwiczenia. Osoby nerwowe, czy też znerwicowane będą uczyć się osiągania tych stanów znacznie dłużej, lecz każde słuchanie będzie dla tych Osób bardzo ważne dla pełnego zapanowania nad swoim umysłem i umiejętności odprężania oraz odstresowywania. • Osiąganie dobrych efektów w dużej mierze zależy od stanu naszej psychiki. Stan naszej psychiki wpływa na stopień wykorzystania naszego umysłu, jego funkcjonowanie, zdrowie fizyczne, efektywność rozwiązywania problemów, trafność podejmowanych decyzji, etc. Dlatego bardzo ważne jest systematyczne stosowanie nagrań Hemi-Sync służących odstresowywaniu umysłu i podnoszeniu poziomu jakości życia. Mogą to być nagrania: "Hemi-Sync: Metamusic", "Opening the Heart", "On Becoming" czy też wybrane tytuły z "Dodatkowego Wykazu Nagrań" • Nie ma trwałych osiągnięć bez systematycznych ćwiczeń, podobnie, jak nie ma tabletki na szczęście. • Osiąganie wyników jest tu sprawą indywidualną i w ogromnej mierze zależy od nas samych, podobnie jak uczenie się jakiegoś przedmiotu nauk. Instytut wypracował narzędzia bardzo pomocnicze. Bardzo istotne jest każdorazowo opanowywanie relaksu i skupienie się przede wszystkim na osiągnięciu tego stanu; odsunięcie wszelkich trapiących nas problemów na czas trwania ćwiczenia. Stosowane tutaj skomplikowane dźwięki "Hemi-Sync" pomagają w synchronizacji, pełnym wykorzystaniu umysłu oraz wejściu w subtelny stan na pograniczu jawy i snu oraz stanu synchronizacji umysłu, kiedy to rejestruje się fale theta i gamma oraz pojawianie się kolorowych, symetrycznych plam, obrazujących amplitudy na monitorze EEG, przy których to badania wykazują występowanie doznań transcedentalnych i możliwe jest szybsze osiąganie celów, czy różnych umiejętności, poprzez odpowiednie zaprogramowanie działania umysłu, w tym odmiennym stanie świadomości. Znacznie łatwiejszy staje się kontakt telepatyczny, czy uzdrawianie samego siebie. • Programy zostały przebadane w USA już na około 11000 osób z pozytywnymi efektami. • Wszystkie Osoby, które donoszą o pozytywnych efektach swoich ćwiczeń z zastosowaniem nagrań "Hemi-Sync", relacjonują, że miały bardzo silne pragnienie osiągnięcia pożądanego efektu, wyrażały prośbę o jego spełnienie oraz ćwiczyły długo i systematycznie, aż do osiągnięcia celu. Niekiedy zgłaszają efektywność już po 2, 3 miesiącach, innym razem po dłuższym, czasem znacznie dłuższym okresie czasu. Instytut proponuje stosowanie l-go Albumu nawet przez pół roku. Są Osoby, które zgłaszają, że "nie mają czasu na ćwiczenia" lub "nie wierzą w ich moc". W pierwszym przypadku oczywiście nie ma pożądanego efektu, w drugim - skuteczność ćwiczeń będzie znacznie mniejsza.

2
• Pamiętajmy , że każde ćwiczenie z dźwiękami "Hemi-Sync" przynosi duże korzyści dla naszego umysłu (opanowanie kontroli i panowania nad umysłem, większa samoświadomość, odstresowywanie, stwarzanie warunków dla twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów i inne), a także dla zdrowia całego organizmu. Życzymy wspaniałych osiągnięć i przyjemnego relaksu.

W DOMU
Wskazówki: Zaleca się eksperymentującemu zdecydowaną intencję działania, aktywne skupienie uwagi. Mogą następować uczucia chwilowego "odłączenia się" od nagrania i uczucia "powracania". Jest to typowe i normalne. Eksperymentuj spokojnie dalej. Ćwicz przez cały czas swobodnie bez wysilania się. Obserwuj. Analizować możesz po zakończeniu nagrania, a nie w trakcie, bo to utrudniłoby ćwiczenie. W przypadku jakichkolwiek niewygód (swędzenie, ucisk od ubioru) popraw swoje samopoczucie np. przez podrapanie się, czy rozluźnienie spokojnie powróć do skupienia uwagi. Możesz nawet w trakcie nagrania nakryć się kocem w razie potrzeby, lub odrzucić go. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, bez zastrzeżeń. Rano i wieczorem powtarzaj sobie w myśli afirmacje "Jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym dlatego mogę postrzegać więcej niż świat fizyczny. Głęboko pragnę rozwijania się, poznania, osiągania wiedzy i rozumienia oraz umiejętności posługiwania się energiami, które będą dla mnie pożyteczne. Pragnę pomocy i współdziałania istot, których mądrość, rozwój i doświadczenie są większe od moich lub równe moim oraz usunięcia wszelkich w tym przeszkód." W czasie słuchania możliwe jest też zdalne widzenie i słyszenie odczuwanie wznoszenia się i opadania, kołysania i inne doznania ruchowe. Przy końcu nagrania należy słuchać sygnału Beta aż do jego zaniknięcia, by wrócić do Stanu "l". Opisy zawartości płyt CD: Fala I - "Odkrycie" (Discovery) Ćwiczenia w osiąganiu stanów głębokiej relaksacji, dostarcza mentalnych narzędzi umożliwiających osiąganie i badanie poszerzonych stanów świadomości. Fala - to symbol systemu dźwiękowego R. Monroe. Nauczysz się teraz regulować fale własnej energii i korzystać z energii kosmosu. Nauczysz się stopniowo osiągać stan skupienia świadomości tzw. FOCUS 10 (umysł obudzony, ciało śpi). W tym stanie będą kolejno tworzone narzędzia mentalne dla używania energii o wysokich poziomach. Ta energia jest nieraz postrzegana w postaci wrażeń typu bodźce elektryczne czy wibracyjne. W stanie FOCUS 10 staje się możliwe uzdrawianie, zdalne widzenie paranormalne, czy rezonans między ćwiczącym a innymi osobami lub istotami. Osiągnięcie tych umiejętności będzie niezbędne dla stopniowego osiągania następnych. Dlatego każde ćwiczenie należy wykonywać dotąd, aż uzyska się zadowolenie z wykonania ćwiczenia. Orientacja - (Orientation) - Wstęp do Hemi-Sync (FOCUS 3). (CD 1, ścieżka 1) Orientacja to wstęp do HEMI-SYNC. Przećwiczysz tutaj wchodzenie w stan FOCUS 3 (umysł zaczyna się synchronizować). Pamiętaj, że zmiany siły głosu są zamierzone. Zwiększanie natężenia dźwięku nie potęguje skuteczności. Będziesz wizualizować takie narzędzie mentalne jak Skrzynka Przemiany Energii zwana też Pudłem Przemiany Energii. Skrzynka Przemiany Energii ma pomóc Ci w usunięciu wszelkich negatywnych emocji i problemów, które utrudniają pełną synchronizację umysłu i zjednoczenie go ze świadomością Totalnego Ja. Robert Monroe podpowie Ci jak to uczynić. Tutaj trzeba jedynie wyjaśnić, że do tej skrzynki będziesz odkładać symbole Twoich problemów nie zaś same problemy np.: Twój portfel może symbolizować Twoje problemy finansowe, lalka czy fotografia -może być symbolem jakiejś osoby, symbolem mogą być kolorowe piłeczki pingpongowe, czy kolorowe pęcherzyki powietrza. Nie wkładaj do

3
skrzynki samego problemu np. pieniędzy bo to może spowodować np. ich utratę. Twoja Skrzynka Przemiany Energii może być w Twojej wyobraźni stara lub teraźniejsza; prosta lub bardzo ozdobna, ciężka albo lekka; wykonana z jakiego chcesz materiału. Pamiętaj, że ona może płynąć za Ciebie, gdy zajdzie taka potrzeba. Podczas tego nagrania zaczniesz wchodzić w stan FOCUS 3, dlatego możesz powtarzać przez jakiś czas to ćwiczenia, by stopniowo przyzwyczaić umysł do synchronizacji. Będziesz tutaj pomocniczo głęboko oddychać. To umożliwi nie tylko większe uspokojenie, ale też wdychanie wibrującej energii i wydychanie zużytej oraz usuwanie blokad. Można czasem odczuwać gwałtowne szarpnięcia. Przeciwstawianie się im potęguje zjawisko, śmiałe przyjęcie sprawia, że ćwiczący pozbywa się go. Podczas oddechu nagłośnia {"zapadka") w gardle powinna być otwarta, rozluźniona. Należy wydychać przez usta, jak przy łagodnym zdmuchiwaniu świecy. Przy wydech uwalniasz zużyta energię. Początkowo będziesz otwierać oczy przy wdechu i zamykać przy wydechu. To pozwoli na nie zasypianie w początkowe fazie nauki. Gdy wydaje Ci się, że tracisz kontakt ze wszystkim fizycznym, dalej swobodnie oddychaj. Nadal będziesz utrzymywać ten sam przebieg oddychania, gdy usłyszysz tzw. śpiew strojenia rezonansowego. Możesz wtedy podobnie wymawiać (mruczeć) dźwięki "aaam", "ooom", "aaaum" przy wydechu. To jeszcze bardziej wspomaga wejście w bardzo głęboki relaks i usuniecie blokad. Po pewnym czasie powtarzania ćwiczeń wszelkie wrażenie dysonansu zniknie. Po tym ćwiczeniu policzysz do 3. Wtedy będziesz już w stanie "Focus 3". Przy końcu każdego nagrania będzie słyszalny silny sygnał beta. Sygnał ten pomaga przywrócić stan zwykłej świadomości, nazywanej umownie stanem "l". Należy go słuchać do momentu aż zniknie. Pomaga to też w tym, by usunięta została możliwość stresu przy zbyt nagłym przechodzeniu z bardzo głębokiego relaksu do stanu " l"

Wprowadzenie do Focus 10 - (Intro Focus 10) - Ustala stan umysł świadomy - ciało śpiące (FOCUS 10). (CD 1, ścieżka 2) Podczas tego nagrania nauczysz się wchodzenia w stan świadomości FOCUS 10. Jest to stan, w którym umysł jest czujny, a ciało głęboko zrelaksowane. Do tego stanu przejdziesz przez osiągniecie najpierw FOCUS 3, a później stopniowe rozluźnienie i odprężenie całego ciała. Takie rozluźnianie pomaga zawsze w osiągnięciu pełnego relaksu dla ciała i umysłu. Przy tym stopniowym rozluźnianiu ciała będziesz kolejno zliczać do 10 skupiając uwagę na poszczególnych częściach ciała. Takie zliczanie i skupianie uwagi pomaga jeszcze bardziej się rozluźnić. Dokładniej. Jest to znane we wszystkich technikach relaksacyjnych. W głębokim stanie relaksacji FOCUS 10 możesz czasem usłyszeć szmery krwi w tętnicach, może nastąpić spontaniczne odczuwanie czy słyszenie zdalne, niekiedy słychać, że pory skórne oddychają. Rozluźniaj się swobodnie dalej. By wejść do stanu zwykłej świadomości "l", odliczaj od 10 do l (liczenie powrotne). Zaawansowany Focus 10 - (Advanced Focus 10) - Poszerza percepcję i uczy lepszej kontroli nad osobistą energią. (CD 2, ścieżka 1) W czasie tego ćwiczenia będziesz uczyć się wchodzenia w FOCUS 10 w sposób zaawansowany ( o ile wcześniej ćwiczyłeś skutecznie z poprzednimi nagraniami). Będziesz dwukrotnie wchodzić w stan 10 dla większej skuteczności. Nauczysz się też lepszej kontroli nad osobistą energią. Za pomocą strojenia rezonansowego zwiększyłeś znacznie swoją witalność. Obecnie powiększysz ją jeszcze bardziej przez utworzenie wokół siebie Balonu Energii Rezonansowej. Będziesz odpowiednio prowadzony dla jego utworzenia. Twój Balon Energii - to wysoko poziomowy stan energetyczny, wewnątrz i na zewnątrz Twojego ciała. Stanowi intensyfikację energii. Do tego pola energetycznego będzie miała dostęp tylko energia, która ma stan wyższych, subtelniej szych drgań. Ten Balon będzie Cię ochraniał. Będzie również pomocny przy dalszych ćwiczeniach.

4
Uwalnianie i ładowanie - (Release And Recharge) - Uwalnia lęki i emocje (FOCUS 10). (CD 2, ścieżka 2) Teraz otrzymasz pomoce mentalne dla doskonalszego uwolnienia się od negatywnych emocji i naładowania pozytywną energią. Jest to dodatkową pomocą do osiągnięcia głębokiego relaksu oraz pomaże Ci to w każdym działaniu i osiąganiu celu, co jest łatwe właśnie po usunięciu negatywnych emocji. Będziesz teraz odkładać do Twojej Skrzynki Przemiany Energii symbole gniewu, samotności, zazdrości, lęku, trosk i kłopotów. Przed ćwiczeniem zastanów się, jakie to będą symbole np. mogą to być pęcherzyki negatywnej energii o odpowiednich kolorach. W dalszym etapie otworzysz swoja Skrzynkę Przemiany Energii i będziesz obserwować kolejno unoszące się powoli, jak pęcherzyki powietrza, i znikające Twoje negatywne emocje. Za każdym razem zajrzysz Jeszcze do skrzynki i popatrzysz jaka emocja pozostała po usunięciu pierwszej związanej z danym problemem emocja, która wynikała z danego lęku. Usuń Ją sposobem pęcherzykowania. Następnie postrzegaj czystą energię, która pozostała, a jest związana z danym zdarzeniem. Wciągnij ta energię do swojego wnętrza. Ten proces powtórzysz 2-krotnie. Wszystko to uczynisz, gdy R. Monroe lub inny prowadzący da Ci odpowiedni sygnał. Potem zanikniesz Skrzynkę Przemiany Energii, odprężysz się w stanie skupienia FOCUS 10 i ' powrócisz do stanu "l"

Badanie snu - (Exploration Sleep) - Uczy technik badania snu i bycia poza ciałem (FOCUS 10) (CD 3, ścieżka 1) W czasie tego nagrania stopniowo zaczniesz uczyć się technik badania snu i bycia poza ciałem. Wiele badań w Instytucie wykazało, że sen jest naturalnym sposobem bycia poza ciałem, a nawet w innych systemach energetycznych ("innych rodzajach światów niż dotychczas nam znane, a utworzonych tak samo z energii"). Podczas snu łatwo wchodzimy w takie stany, tylko później jest to rzadko pamiętane. (W Instytucie zbadano to m. in. przez przebudzenie w odpowiednim momencie i zaprogramowanie kodowania w pamięci tych stanów, czy inne techniki). Dlatego ważne jest nauczenie się wprowadzenia tych stanów do stanu świadomości "l", a także wychodzenie w sposób kontrolowany (i świadome kontrolowanie przebiegu wyjścia.) Podczas słuchania kasety prowadzący podpowie ci jak to uczynić. Później przejdziesz do zwykłego stanu wypoczynkowego przez zliczenie od 11 do 20 (razem z prowadzącym będziesz liczyć). Takie ćwiczenia będziesz powtarzać później przed przystąpieniem do kolejnych ćwiczeń dla osiągnięcia wprawy i przyzwyczajenia umysłu. Nie znaczy to, że natychmiast doznasz stanu OBE. Każdy może osiągnąć to w swoim czasie (Jedni natychmiast, inni po kilku miesiącach, jeszcze inni mają wiele innych korzyści z wykonywanych ćwiczeń).

Swobodne lot przez Focus 10 - (Focus 10 Free Flow) - Otwarte ćwiczenie do eksperymentowania ze zdobytymi narzędziami ograniczone jedynie przez wyobraźnię. (CD 3, ścieżka 2) Będziesz teraz mógł (mogła) wykonywać wiele ćwiczeń samodzielnie. Podczas nagrania prowadzący będzie dawał Ci sygnały kiedy to uczynić. Możesz tutaj powtarzać ćwiczenia, które już wcześniej poznałeś(aś). Pamiętaj, że to co wytworzysz w stanie FOCUS 10, możesz znowu wytworzyć, czy skasować w stanie FOCUS 10. W czasie tego nagrania wczuwaj się też w dźwięki słyszalne naprzemienne lub jednocześnie w obu uszach. Pomocniczo podpowiem Ci tutaj, że jeśli np. Twoja Skrzynka nie chciała się wcześniej otworzyć, możesz próbować w wyobraźni zadawać Jej pytanie np. dlaczego nie otwiera się. Możesz nadal eksperymentować z Twoją Skrzynką Przemiany Energii, z wychodzeniem w FOCUS 10, z OBE (tak jak nauczyłeś się wcześniej). (OBE od: "OUT OF BODY EXPERIENCE" -wyjście z ciała, dosłownie doświadczenie poza ciałem). Podczas tego nagrania nie będziesz już zliczać. Do stanu FOCUS 10 przejdziesz przez pomyślenie o tym. Do stanu FOCUS l też przejdziesz przez pomyślenie o tym.

5
Informacja dla Osób stosujących nagrania Heml-Sync© Metamusic z zastosowaniem tłumaczeń z programów. Na całym świecie Osoby nie znające języka USA czy angielskiego i mające trudności z zastosowaniem nagrań z prowadzeniem werbalnym, z powodzeniem stosują również nagrania "Hemi-Sync: Metamusic" zawierające dźwięki Hemi-Sync® i muzykę artystów światowej sławy, przy jednoczesnym zastosowaniu tekstów wybranego programu. Prosimy pamiętać , że każde nagranie The Monroe Institute (TMI) zawiera złożone dźwięki Hemi-Sync do pomocy w synchronizacji umysłu i osiąganiu celów, przy odpowiednim zastosowaniu instrukcji "Jak stosować nagrania Hemi-Sync". Nagrania z prowadzeniem werbalnym zawierają duże ilości słów. Podstawą dla osiągnięcia każdego z celów programów jest w pierwszym rzędzie skupianie się na opanowaniu głębokiego relaksu na czas ćwiczenia i na dźwiękach, a co za tym idzie, coraz większe panowanie nad własnym umysłem, dlatego zastosowanie zamienne nagrań Hemi-Sync: Metamusic , jest w powyższych przypadkach wskazane. W przypadku stosowania nagrań "Metamusic" możliwe jest użycie dowolnie wybranego z tych nagrań, do dowolnie wybranego tekstu, ponieważ każde z nich zawiera dźwięki "Hemi-Sync". Na różnych nagraniach "Metamusic" zróżnicowano jedynie muzykę, dla zwiększenia atrakcyjności słuchania, a także by Osoby długo stosujące Hemi-Sync mogły z przyjemnością korzystać z coraz to nowej muzyki, co stanowi większą atrakcję dla umysłu i uniknięcie monotonii. Tak też, z jednym nagraniem "Metamusic" można nabyć tekst l tłumaczenia ze względu na to, iż w TMI przez wiele lat pracowano nad tymi programami. Dla skorzystania z tekstu przy użyciu "Hemi-Sync: Metamusic" nagranie to winno być odsłuchiwane z odtwarzacza stereo, poprzez słuchawki. Po co najmniej kilkakrotnym wykonaniu głębokich oddechów, tekst można czytać w myślach, powoli, równo z oddechem, a po zapamiętaniu jego istoty, sensu (nie jest konieczne zapamiętanie dokładne każdego słowa), tekst można powtarzać w myśli, leżąc z zamkniętymi oczyma. Wielu ludzi nagrywa tekst na oddzielnej taśmie i słucha go jednocześnie z nagraniem oryginalnym, włączając go w drugim odtwarzaczu (ten może być mono). Nagrania oryginalnego słuchamy zawsze przez słuchawki, nagrania z tłumaczeniem można słuchać bez słuchawek. Inne instrukcje można odnaleźć na stronie "Jak stosować nagrania Hemi-Sync". Życzymy dużo przyjemności przy dźwiękach Hemi-Sync: Metamusic.
Kiedy należy przejść do kolejnego ćwiczenia?

Staraj się ćwiczyć w miarę systematycznie: codziennie lub co drugi, czy - co trzeci dzień. Nie śpiesz się. Twój umysł z każdym ćwiczeniem funkcjonuje lepiej, jego potencjał wykorzystywany jest coraz doskonalej. Pamiętaj, zew miarę systematycznej synchronizacji, wzrostu wykorzystania potencjału umysłu, jego sprawność wzrasta wykładniczo, jak wykazują liczne badania. W tym wszystkim pomagają odpowiednio dobrane dźwięki Hemi-Sync oraz prowadzenie werbalne, Twoje zaangażowanie i skupienie uwagi. Jeśli odczuwasz już komfort w wykonywaniu danego ćwiczenia; jeśli na czas wykonywania go potrafisz porzucić dręczące Cię troski i kłopoty, chaos myśli. Twój umysł utrzymuje się (w tym czasie) w stanie czuwania, jest jasny, mocno zrelaksowany, a ciało zrelaksowane, możesz z radością przystąpić do ćwiczeń przy kolejnym Albumie. W przypadku trudności w korzystaniu tekstów z tłumaczeniami, jest możliwość zamiennego zastosowania pakietu 3 płyt CD z tekstami do kolejnego Albumu. W tym przypadku powtarzamy tekst w myśli, przy czym nie ma konieczności dosłownego powtarzania tekstu, lecz tylko jego istotnego sensu. W Albumie I jest wstępne ćwiczenie na OBE, przygotowujące umysł do tego stanu, toteż nie musisz jeszcze mieć opanowanego doznania tego zjawiska. Ciesz się wciąż poprawiającą się Twoją sprawnością, bystrością i twórczości, lepszym panowaniem nad umysłem i większą harmonią psychofizyczną.

..... pomogą Ci nauczyć się tworzyć i używać świadomie Twego własnego umysłu i ciała. Fale wibrującej energii...... aby pewne dźwięki dotarły do Twego prawego ucha.. Teraz wyłączymy go i zastąpimy nieco innym tonem. Oto dźwięk oceanicznych fal. ... To ćwiczenie i inne. powinieneś w tym momencie słyszeć mój głos Roberta Monroe w prawym uchu... jaka jest przyjemna dla Ciebie. która jest najlepsza dla Ciebie...... Będą teraz demonstrowane.S..) . równomierny. Wszystko to i wiele. Jest to dźwięk naturalnej energii. zaczynają działać i ukazują się elektrycznie jako jeden zespól. Nauczysz się dostrzegać ją. bez odchyleń.... jak będziesz robił postępy. czego uczysz się używać... Jeśli tak nie jest. poza którym jest odkrycie..5min......(tu skup uwagę na dźwiękach HEMI-SYNC) ... którą tworzysz i używasz. .S. gdy kierujesz swoją własną wibracją energii.. prawdy. a czego w większości nie jesteś świadomy. naturalnej energii........ równomierny.. (dźwięki fal przybrzeżnych) .. Nauczysz się skupiać je i kierować tymi falami energii... Będziesz słyszeć oba w tym samym czasie .. Teraz .. To powolne pulsowanie fal energii.. To jest to.. mózgowo-umysłowa siła. Ułóż się w takiej pozycji..) . Jest to powolna wibracja czynnej energii.. Dlatego jest on symbolem rozpoczynającym każde ćwiczenie. Teraz użyjemy tych dźwięków do dostrojenia jednakowego zrównoważenia w obu uszach i wysokości siły głośności takiej. (dźwięk) ..... .... Rozluźnij każde napięcie czy naprężone punkty. dostrajać się do niej.bardziej zrelaksowane...... A . ułóż swoje ciało w jak najwygodniejszej pozycji relaksacyjnej. Więc rozluźnij się przez chwilę i zbadaj to nowe odczucie HEMI-SYNC....... pewne szmery w tych dźwiękach.. Mówiąc tworzysz szybkie fale wibrującej energii.... Ta największa.. ponieważ uczysz się używać fal Twojej własnej.. Najpierw dźwięk w jednym uchu .. Twój mózg zaczyna działać zgodnie.. wiele więcej jest naturalną energią... bez odchyleń..... Kiedy słuchasz ich. Będziesz odkrywać je w miarę... Kim i czym Ty jesteś. a ten drugi dźwięk . które nastąpią.... Przejścia.. Twój umysł jest odprężony... Twoje uszy odbierają wibrację energii i tworzą inną. ten pierwszy dźwięk będzie słyszalny w jednym uchu. By pomóc Ci rozwinąć Twoje własne połączenie umysłu i mózgu.... jest pewna różnica. ale czujny. dzięki stosowaniu tych ćwiczeń... ze jest on ciągły...... Aby być tego pewnym. gdy słuchasz dźwięków fal oceanu.. jak my to nazywamy...... który wielu ludzi uważa za przyjemny i relaksujący.. Teraz. w powietrzu wokół Ciebie... którą wytwarzasz i używasz w każdym momencie swojego istnienia. (tu: słyszysz już w obu uszach -dźwięki fal przybrzeżnych i H. Obie połowy Twego mózgu.. gdy ocean uderza o brzeg.fal przybrzeżnych-1min. Teraz proste przygotowanie. Teraz jesteś bardziej spokojny.. Dźwięk fal energii w ruchu. To będzie pierwszy krok na Twej drodze do Przejścia....... naturalna. Twoje ciało . zawsze obecnej. przełóż teraz słuchawki tak... (tu: dźwięk w jednym uchu) . abyś słyszał mój głos w prawym uchu..... którą Twój mózg może zrozumieć. obie półkule.. (dźwięki ... Zauważ. .. (dźwięki H..... ... czy fale krwi płyną przez Twoje ciało..... Ponieważ używamy specjalnych audio technik... Wdychasz powietrze i wydychasz z płuc... Naturalny dźwięk.. Kiedy słuchasz. w drugim uchu . kierować nią.... Wiele wspaniałych rzeczy może się wydarzyć..... Twoje serce.. Zaczynasz słyszeć pewne fale... co opisuje się jako synchronizację półkul.) . usłyszysz tutaj specyficzne dźwięki. Falowanie. lub HEMI-SYNC.. a inne ... Jednak. bez lęku.... na przykład... (dźwięki) . Zauważ... a nie do kogoś innego. Będziesz umiał kontrolować ją Twoim świadomym umysłem...... ponieważ to jest tylko inna część Ciebie. istniejącego wyraźnie jako naturalna energia... Twoje własne odkrycie rzeczywistości..1min.. zamiast być kontrolowanym przez jej nieświadome działanie. jest tym...do lewego ucha. ważne jest.. należąca do Ciebie... Możesz robić to spokojnie.....6 Tłumaczenia tekstów znajdujących się na CD oraz wskazówki do ich wykonywania „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „Wprowadzenie do FOCUS 10” („Intro FOCUS 10”) CD 1 ścieżka 1 . ..... bije tworząc pulsowanie.. że jest on również ciągły... Ponieważ to jest Twoja własna życiowa energia.3.w drugim uchu.

gdy wydychasz. Wdychaj i wydychaj w swoim własnym rytmie i mrucz. zmęczona energia wychodzi z Twego ciała.. w tym momencie.. Świeża energia wchodzi w Twoje ciało i w górę do głowy. z ciężkim wiekiem.. Oddychaj tak..... zrozumienia tych Istot. Wydech.... Wdech. które wydychasz. oczy zamknięte. Oczy nadal zamknięte... Jesteś gotów teraz. oczy otwarte.) .. lub większe od moich własnych.. Następnie..... niepokojów i kłopotów. Gdy wydychasz.......... wsparcia.. którzy są blisko mnie. oczy otwarte. Oddychaj normalnie teraz i relaksuj się. Ponieważ estem czymś więcej niż materią fizyczną. (dźwięki) ... Teraz następny krok w Strojeniu Rezonansowym .... Świeża energia wchodzi w Twoje ciało i w górę do głowy. Zacznij swe rezonansowe oddychanie..... Stęchła.. Teraz jesteś wypełniony swoim rezonansowym dostrojeniem... całą fizyczną materię zmartwień .... Oddychaj normalnie teraz.. Stęchła. doświadczaj tego nowo zaistniałego uczucia. a ja zaczekam ...... Wizualizuj lub zwyczajnie myśl o dużej mocnej skrzyni. z powietrzem. jakbyś zdmuchiwał świecę.. lub śpiewaj........ Wdech. zużytą energię. Świeża energia wchodzi w Twoje ciało i w górę do głowy.1 min.... wciągaj świeżą. Wydychaj przez usta. Oddychaj normalnie teraz...... z powietrzem.. niepokojów i kłopotów. Oddychaj normalnie teraz..7 Ty jesteś gotów zrobić następny krok w Twoim przygotowaniu.. Wdech.. zmęczona energia wychodzi z Twego ciała. wciągając świeżą energię w swoje ciało i w górę do głowy. oczy zamknięte.. I myśl o stęchłej. Następnie wydychaj przez usta układając wargi tak.... Zatrzymaj oddech. ..... zużytej energii wychodzącej z Twego ciała.. ... Utrzymuj swój własny rytm oddechu......) . Świeża energia wchodzi w Twoje ciało i w górę do głowy.... (śpiew strojenia rezonansowego) . oczy otwarte.... Nazywa się Rezonansowe Dostrajanie. Zatrzymaj oddech. wraz z Rezonansowym Dostrajaniem. Oddychaj normalnie teraz i relaksuj się. (dźwięki) .... Zacznij znów oddychanie..Wydech.. A teraz znowu. Powiedz w swoim umyśle.. oczy otwarte.Wydech.. Zatrzymaj oddech.. Kiedy wydychasz i wydmuchujesz stęchłą.... Stwórz teraz w swym umyśle czy po prostu pomyśl... Nie będziesz potrzebował ich podczas tego ćwiczenia..... że może zawrzeć i utrzymać wszystko. Wydmuchuj stęchłą. wydychaj przez usta układając wargi tak.... Zatrzymaj oddech.. Nie będziesz potrzebować ich podczas tego ćwiczenia...... rozwój i doświadczenie są równe. Wykonaj to.. nową energię w każdą część Twego ciała i w górę do głowy.. . Wydech.. mrucząc. rozumieć.. Teraz zamknij ciężkie wieko szczelnie i w wyobraźni odwróć się plecami od Twojej Skrzyni Przemiany Energii...... ............. Wydech.... myśl o stęchłej... (relaksuj się tu dźwięki 1 min.. Obserwuj... wraz z Rezonansowym Dostrajaniem... używać te wyższe energie i energetyczne systemy. podczas gdy Ty będziesz cieszyć się swoim rezonansowym dostrojeniem.. Poprowadzę Cię teraz........ oczy nadal zamknięte.. Ja zaczekam. oczy zamknięte. Kiedy wdychasz . Teraz podnieś ciężkie wieko Twojej Skrzyni Przemiany Energii i włóż do niej ... Oddychaj normalnie i relaksuj się. lub śpiewając. poznawać. które wydychasz.. oświadczać.... Myśl o tej skrzyni teraz .. (dźwięki .. . powiedz do siebie: „Jestem czymś więcej niż moim fizycznym ciałem.. użyj swych strun głosowych. zmęczona energia wychodzi z Twego ciała.. użyj swych strun głosowych.. Stęchła. Również głęboko pragnę pomocy i współpracy..... Stęchła.... Oddychaj normalnie teraz. Kiedy wdychasz. jakbyś chciał zdmuchnąć świeczkę.... zużytą energię. zmęczona energia wychodzi z Twego ciała. nową energię w każdą część swego ciała i w górę do głowy. Wdychaj przez nos... co do niej włożysz.. Oddychaj normalnie teraz. zmęczona energia wychodzi z Twego ciała. mogłyby przeszkadzać Ci po prostu. Wdech.. Zacznij teraz. Świeża energia wchodzi w Twoje ciało i w górę do głowy. które mogą być korzystne i konstruktywne dla mnie i dla tych. Włóż do skrzyni w tym momencie całą fizyczną materię zmartwień. oczy otwarte. Zatrzymaj oddech.. jak Cię poprowadzę.. głęboko pragnę rozwijać się.. oczy zamknięte.. A teraz następny krok na Twej drodze Przejścia do Odkrycia.. mogłyby po prostu przeszkadzać Ci.. jakbyś chciał zdmuchnąć świeczkę. Stęchła... zużytej energii wychodzącej z Twego ciała. zmęczonej. wciągaj świeżą.. lub śpiewając. Wdech.... kontrolować... oczy zamknięte.. których mądrość. O skrzyni tak mocnej...... o osobistej Skrzyni Przemiany Energii. mrucząc. Oddychaj normalnie i relaksuj się...

Kiedy doliczę do cyfry jeden..0... Wóz do skrzyni całą fizyczną materię zmartwień.... Trzy...... których mądrość.. wszystkie Twoje zmysły będą funkcjonować jasno. w pełni odświeżony... Twój umysł i mózg będą bardziej zgodne. .. przejrzyście.. Zbliż się do Twojej Skrzyni Przemiany Energii i podnieś jej ciężkie wieko........ Wszystkie Twoje fizyczne zmysły są obudzone....... ciesz się i doświadczaj stanu Focus 3... ...Dwa. badaj.. którzy są blisko mnie..... rozumieć .... To jest Twoje ćwiczenie prowadzące do osiągnięcia FOCUS 10. Kiedy doliczę do trzech.... Teraz ułóż swoje ciało w wygodnej pozycji.. Jeśli tak nie jest..Monroe) właśnie w prawym uchu.... (tu: dźwięki nucone... od trzech do jednego. ... wszystkie Twoje fizyczne zmysły będą funkcjonować jasno...... ważne........... Zacznij teraz i ustal swój własny sposób .) . ...... ...... ok. gdy doliczę do jeden.... i fal oceanu) ...... (tu: dźwięki Hemi-Sync ... po prostu... . Coraz bardziej . ......... .... wsparcia i zrozumienia.) .... doświadczać.. mogłyby przeszkadzać Ci. Relaksuj się... (tu: dźwięki H.. rozwój i doświadczenie są równe lub większe od moich własnych...... (dźwięki H.Oddychaj głęboko.. Przy wdechu wciągaj świeżą energię i kieruj ją do głowy........ .. 4 min) ...... Odtąd będą dźwięki w obu uszach... .....) .... (tu: sygnał beta ..... Nie będziesz ich potrzebować podczas ćwiczenia...... W tym momencie powinieneś słyszeć mój głos (R. kłopotów.... 2 min. Oddychaj normalnie i odprężaj się.. w pełni odświeżony. czujny.5 min...ok.-S...) ...5 min.. gdy doliczę do jeden.to b..... ....... Obudź się......pogrążone we śnie.....Monroe) w Twoim prawym uchu...... 7... powiedz do siebie: „Jestem czymś więcej niż moje fizyczne ciało.... Zacznę liczyć teraz: ..... „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „Wprowadzenie do FOCUS 10” („Intro FOCUS 10”) CD 1 ścieżka 2 ... przełóż słuchawki tak............ niepokojów ..... odpręż ramiona i nogi.. Relaksuj się i oddychaj normalnie........) ...... Kiedy doliczę do cyfry jeden. Otwórz oczy. Policzę od l do 3... poznawać.... kontrolować i używać te wyższe energie i systemy energetyczne..... synchronizacji mózgu i umysłu....8 Teraz uczyń następny krok na swojej drodze.... byś słyszał głos (R..... Będziesz całkowicie obudzony fizycznie i umysłowo.... Zaczynam liczyć teraz.. Kiedy masz je wszystkie w skrzyni. Będziesz obudzony fizycznie i umysłowo.... posłuchaj ich przez chwilę) .. . pełen nowej energii... Twoje zmysły są obudzone.trzy. Nastąpi to .... Również... Poprowadzę Cię do Focus 3.... I to jest koniec ćwiczenia.. Zacznę liczyć teraz.....dwa.. zużytą energię i mrucz lub śpiewaj w rezonansie.... (dźwięki 0.... Dokonaj wszelkich poprawek teraz.... bardziej złączone..) ...... ostro i znakomicie. w którym Twój umysł jest obudzony.. Rozluźniaj punkty napięć i słuchaj naturalnych dźwięków fal oceanu." ........-S.. byś wysłuchał go do końca) .... Ponieważ jestem czymś więcej niż fizyczną materią..... Zawołam Cię. początkowej pozycji do Przejścia w nowe doświadczenie... Zacznij teraz swój proces Rezonansowego Dostrajania... Wykonaj to teraz... głęboko pragnę pomocy i współpracy... (tu: dźwięki fal-3 min.. tych Istot.. Stanu 10.. ................ (tu: dźwięki... a Twoje ciało fizyczne ... Odwróć się plecami od Twojej Skrzyni Przemiany Energii...... gdy będzie czas powrotu.jeden... . zamknij ciężkie wieko szczelnie ... które mogą być korzystne i konstruktywne dla mnie i dla tych.(Najpierw słyszysz dźwięki „Hemi-Sync". głęboko pragnę rozwijać się.. . Podczas wydechu wydmuchuj stęchłą.... bardziej scalone.....Jeden..(teraz słyszysz już w obu uszach dźwięki H.-S..... Nastąpi to. przejrzyście. Powiedz w swoim umyśle ... rytm pełnego Dostrajania Rezonansowego..... Zbliż się teraz do Twojej Skrzyni Przemiany Energii. byś wyregulował natężenie dźwięku i jednakową równowagę.. ostro i znakomicie...5 min.

pozwól temu odprężeniu wypłynąć z mózgu.. Pozwól mięśniom i nerwom ust odprężyć się.. Teraz czuje i rozumie to odprężenie.. w głąb. śpij... w Twój tors. . ... Odpręż się. Patrz z zamkniętymi oczami na Twój tors... Pozwól im odprężyć się. Teraz Twój mózg odczuwa i rozumie to odprężenie.. przyjemnie uśpione.. śpij... odprężyć..... Spójrz z zamkniętymi oczami na Twoje stopy i palce stóp. w nerwy Twojego mózgu.3.10...... Najpierw pozwól żuchwie . w dół Twojego ciała. śpij...... Twój mózg mówi Twoim plecom...10.. stanu synchronizacji umysłu i mózgu.. Twoje genitalia.. .. . w Twoje barki.... Odprężyć...... w którym Twój mózg i umysł będą w pełnej synchronizacji.-S. rozluźnij... na Twój brzuch i w dół. Patrz z zamkniętymi oczami na Twoje nogi...... w Twoje plecy... głęboko. Patrz z zamkniętymi oczami na Twoje plecy..... .... pozwól Twojej żuchwie odprężyć się. rozluźnij...2... spokojnie.. Twój mózg mówi każdemu biodru. gdy ja policzę od l do 3.. pozwól im odprężyć się.... w nogi... Kiedy doliczysz do 10... .. Twoją wątrobę. (dźwięki H. Teraz pozwól mięśniom Twoich oczu..) . Twój mózg mówi mięśniom i nerwom każdej stopy i każdego palca: odpręż się. Od bioder do stóp..... spokojnie...9 Teraz przejdziesz do FOCUS 3..... Zaczynam liczyć teraz..... Wielkie odprężenie... ....... Teraz Twoje usta......głęboko..... rozluźnij... Odczuwasz...... w dole Twojego ciała: odpręż się.6.. rozluźnić...... Pozwól mięśniom i nerwom żuchwy rozluźnić się ..3.. rozluźnić. Patrz z zamkniętymi oczami na Twoje biodra.... Na każdą nogę.... odczuwasz jak odprężenie Twojej głowy opada w głąb. Teraz pozwól odprężeniu Twojej głowy........ a Twoje ciało fizyczne . Twój mózg relaksuje się. Twój mózg mówi tej części i tym częściom Twojego ciała: odpręż się.... w stopy.. rozluźnić......... Pozwól wpłynąć w te części.. . w stanie 10. Kiedy policzę do 10.... Twoje barki. Teraz mięśnie Twojego czoła... Odprężaj się i ciesz synchronizacją umysłu i mózgu... Twój żołądek.. Mięśnie Twojego czoła. a Twoje ciało spokojne...... Pozwól mięśniom i nerwom Twojego czoła odprężyć się. w każdej części i pod każdym względem.5min... czuwający..10. Patrz z zamkniętymi oczami na Twoją górną część ciała. Teraz mięśnie skalpu... Twoje ręce.. śpij.. wierzchu Twojej głowy.. zastosujemy dziesięciopunktowy system pełnej relaksacji. rozluźnić.... Odprężyć.... każdego policzka. pozwól wypłynąć z mózgu do każdej części Twojego fizycznego ciała.7.. zrelaksować.... rozluźnić . Twoje nerki. Twój mózg mówi każdej z tych części...... śpij. .. aż cały Twój mózg odczuje wielkie odprężenie... w FOCUS 10... śpij. Pozwól im odprężyć się odprężyć.. Twój mózg mówi każdej nodze: odpręż się.. Dla osiągnięcia FOCUS 10.... w Twoje palce rąk... Pozwól mięśniom Twojej szyi odprężyć się. w którym Twój umysł jest jasny i obudzony. będziesz w FOCUS 3. gdy ja poprowadzę Cię do stanu 10 Zacznę liczyć teraz.. Twoją przeponę.. Kiedy doliczę do 3.4. . Pozwól mu objąć cały Twój mózg.. Twoje jelita. Patrz z zamkniętymi oczami na dół Twojego ciała .... rozluźnić.. w biodra. Pozwól mięśniom i nerwom Twoich powiek odprężyć się. rozluźnij...... od góry w dół. Będziesz podążać teraz do FOCUS 10............ mięśniom i nerwom Twoich pleców: odpręż się. ...... mięśniom które kontrolują Twoje oczy... na biodra... Twoje ciało będzie całkowicie (zupełnie) odprężone. Na każde biodro...... Pozwól odprężeniu głowy objąć cały Twój mózg............ Pozwól odprężeniu opaść w Twój mózg. .9...10. Teraz mięśnie Twoich policzków.. Twoje płuca. rozluźnij...W Twoje palce stóp.. Twój mózg mówi każdej z tych części: odpręż się. zrelaksować swobodnie.. Twoje palce.... Relaksuj się.. spokojnie.... mięśnie Twojego skalpu. Teraz Twoje powieki.. Odczuj to opadanie w głąb swobodnie.. do stanu 10...8.. komfortowo. .... Twoje serce. rozluźnij. w Twoje ręce. rozluźnij... Twoje ramiona.5. Na mięśnie i nerwy Twoich pleców.. Teraz mięśnie Twojej szyi. łatwo i głęboko... w Twoje ramiona..... w którym Twój umysł jest jasny. Twoją klatkę piersiową. wygodnie śpiące.. mięśniom i nerwom każdego biodra: odpręż się.. śpij.. pozwól odprężeniu mięśni i nerwów głowy opaść w jej głąb.

To nastąpi.... A teraz są dźwięki dla ustalenia siły głośności i zrównoważenia w obu uszach... czując się odświeżony i lepiej pod każdym względem ....... ... co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego. przełóż słuchawki tak...... co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała.......... A oto prosty sposób zapamiętywania czegokolwiek z Twojego życiowego doświadczenia: kiedykolwiek tego zapragniesz... ostro i znakomicie.) W każdym momencie. Oddychaj głęboko......... idealnie zbalansowany.... w stanie fizycznie przebudzonej świadomości... Jeżeli nie.. Kiedy doliczę do 1...) . że usunie napięcia z całego systemu nerwowego... Będziesz powracać teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości... przejrzyście. .. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.. . tym łatwiej i efektywniej przywołasz to....7. przypomnisz sobie to... Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości.......... (Oto przykład kodowania w umyśle. Witalność zgromadzi się w mm wraz z zastosowaniem fizycznych... kiedy zechcesz zostać fizycznie i mentalnie obudzony i czuwający.....10 .... wszystkie Twoje 5 zmysłów będzie funkcjonować jasno.....5min.) . Idealnie zdrowy........ idealnie zrównoważony będzie Twój organizm......... (dźwięki 1..9... Idealnie zdrowy..8. co Twoja świadomość chce sobie przypomnieć.. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „Zaawansowany FOCUS 10” („Advanced FOCUS 10”) CD 2 ścieżka 1 . tym łatwiejsza. środka swojego czoła. Gdy dotrę do cyfry l.. W tym momencie powinieneś słyszeć mój głos (R..... co potrzebujesz wykonać.. .. (dźwięki).... co chcesz sobie przypomnieć...... gdy doliczę do 1.............. Im częściej będziesz stosować tę metodę ......... Monroe) w prawym uchu. będziesz w pełni obudzony i czuwający..6... że powróci do najlepszego stanu. wszystkie Twoje 5 fizycznych zmysłów będzie funkcjonować jasno...... efektywniejsza się stanie.. przywołasz i przypomnisz sobie natychmiast to. duchowego i fizycznego ja. Przypomnisz sobie w pełni to............ idealnie zbalansowany. duchowe i fizyczne dla Ciebie...... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. kiedy zamkniesz swoje fizyczne oczy i dotkniesz delikatnie palcami prawej ręki środka swojego czoła..1.....10.....4....... Kiedy to wykonasz...3.5 min....... Przepływ energii będzie tak wyrównany. to: dotknąć palcami prawej ręki tyłu Twojej szyi i wypowiedzieć cyfrę l w swoim umyśle.. psychicznych i duchowych sil. w stanie fizycznie przebudzonej świadomości..... Otwórz oczy. To jest ćwiczenie wzmagające i doskonalące Twój stan Focus 10. co pragniesz przypomnieć. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników.. Umysł poda organizmowi informacje....słyszysz już w obu uszach)... .. delikatnie.. Kiedy to wykonasz.. Napręż Twoje ramiona i nogi. od tej chwili .....7. System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia... co pragniesz przypomnieć. abyś słyszał mój głos w prawym uchu. gdy ja policzę od 10 do l. przejrzyście... tak fizycznie.... że przezwycięży wszystko to. Obudź się.. (dźwięki 0. .... jak zbudować najlepsze warunki umysłowe...... abyś mógł pełniej użyć i zrozumieć swoją pozycję odkrywając doświadczenie Przejścia...(dźwięki wstępne)..... Będziesz zupełnie obudzony fizycznie i umysłowo ... Obudzony i czuwający.. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm... (Tu: wysłuchaj sygnału Beta do końca) ... Im częściej będziesz stosować tego sposobu przypominania.. kiedy zamkniesz swoje fizyczne oczy i dotkniesz palcami Twojej prawej ręki.....5.. wszystko. Będziesz całkowicie odświeżony fizycznie i psychicznie....(dźwięki fal. Policzę teraz ... Twoje ciało będzie tak zrównoważone.. ostro i znakomicie.. I to jest koniec ćwiczenia..........2. jak i mentalnie..

.. Wykonaj to . .dziesięć...... Zacznij teraz... Utworzyłeś już wokół siebie Twój własny Balon. Zrób to słuchając dźwięków fal oceanu... po drugie.......... wszystko co powinieneś zrobić..... Powrócisz teraz do w pełni fizycznie przebudzonej świadomości.. trzy.. ..siedem... Jeden.. Jesteś teraz przebudzony fizycznie i umysłowo. . Również.. nową energię w swojej głowie.. lub wysłać swoją własną energię i promieniowanie bardzo daleko od Ciebie..... ruchomym kółku z numerem 10 wewnątrz niego.. jaki masz właśnie teraz..... komfortowo.. lub kiedy oddychasz. w stanie 10..osiem..dziesięć.. niepokojów i kłopotów............... tak jak ....... Zacznij teraz..5. dwa............... Ilekroć wytworzone. przez obie stopy. spokojnie . myśl o iskrzącym kółku i zawróć go w swe ciało... Oddychaj normalnie i odpręż się...... ... by otrzymać pożądaną energię.. Również....osiem....... które możesz spotkać... lub polami energii............. pomyśleć o iskrzącym.... od tej chwili. siedem..........dwa. Teraz będziesz tworzyć Twój Balon Rezonansowej Energii. Kiedy to zrobisz....... Odprężaj się..l min........ ............. gdy ja policzę od 10 do 1... w Focus 10.. Teraz prowadź ten przepływ energii spiralnie.pięć...11 Teraz ułóż swoje fizyczne ciało jak najwygodniej. (dźwięki -2 min)...dziesięć. 2 min.. to: wziąć głęboki wdech i wyobrazić sobie w umyśle.... w dół.... (dźwięki.. ochrom Cię on przed wniknięciem do Ciebie z zewnątrz obcej energii.. do wszystkich części swego ciała i w górę do głowy..dziewięć. W każdym momencie... lub kierować nią tak jak chcesz...cztery.. utrzymuje w Tobie cale Twoje promieniowanie.. Utrzymuj świeżą. spokojnie śpiącym. ponownie........ Zbliż się do Twojej Skrzyni Przemiany Energii.. Pozwól energii.......... 4 min. a ciałem wygodnie... Odprężaj się.....5 min.. przemieszczając go z góry w dół wokół Ciebie...... nową energię w swojej głowie. Twój Balon Energii Rezonansowej będzie automatycznie wchłonięty w Twoją podstawową energię..siedem .... Ty pływasz w środku.. kiedykolwiek zechcesz być w Focus 10. Ten Balon Energii może zawierać Twoje promieniowanie wewnątrz... ruchome pole życiowej energii...... wszystko co powinieneś zrobić to: po pierwsze... wokół Ciebie.. komfortowo. .. Jest to Focus 10. gdy ja Cię poprowadzę.......pięć.. wydech i będziesz w Focus 10. po trzecie: gdy wydychasz... kiedykolwiek zechcesz . czy pomyśleć cyfrę 10. na zakończenie każdego z ćwiczeń. Teraz............... sześć......... Pozwól energii płynąć w dół i powrócić przez obie Twoje stopy...dziesięć.(dźwięki ok..(dźwięki-2 min....... Wdychaj i wciągaj świeżą energię.dziewięć.........trzy.. które jest Twoje................ z umysłem czuwającym i fizycznym ciałem głęboko .... spełnia dwa warunki: po pierwsze. pięć. inną energią.. Razem z Twoim Balonem Energii Rezonansowej podążaj teraz do Focus 10.... niepożądaną..... wygodnie śpiącym. ......cztery....dziesięć.. Podnieś ciężkie wieko i włóż do skrzyni całą fizyczną materię symboli zmartwień. tym łatwiej i szybciej będzie się formował... od tej chwili........ Oddychaj normalnie i relaksuj się...trzy.. sześć.. Oddychaj normalnie i odpręż się....)....dziewięć.. aż Cię zawołam... którą zgromadziłeś... Kiedy włożysz je wszystkie do skrzyni. a potem niech wchodzi w Twoje stopy z powrotem.. gdy zatrzymujesz oddech. Jesteś gotów do stworzenia Twego Balonu Rezonansowej Energii.. wziąć głęboki wdech.dwa... jeden...... i nuć używając strun głosowych. zamknij ciężkie wieko szczelnie i odwróć się od niej. wydmuchuj to kółko na zewnątrz siebie.. Z przebudzonym umysłem. wydmuchuj przez usta całą stęchlą i zużytą energię. Utrzymuj świeżą.... spokojnie.. niby fontanna i wstępuje w Ciebie znowu.... Możesz otworzyć to silne pole energii wokół siebie. Twój Balon Energii Rezonansowej będzie natychmiast wokół Ciebie.. taki sam.)..... Przeszkadzałyby Ci teraz.... Będzie on spełniać te dwie funkcje.........ok....... Poprowadzę Cię.... Zacznij teraz i kontynuuj... Oddychaj normalnie i relaksuj się.. Zacznij swoje Rezonansowe Dostrajanie.. abyś mógł uniknąć strat i skupiać Twoją własną życiową energię.. Odprężaj się. Później skieruj ją w dół wokół Ciebie i pozwól jej płynąć w dół i powrócić przez obie Twoje stopy.. po drugie : Twój Balon Energii ochroni i zabezpieczy Cię przed zewnętrzną..... Prowadź ten przepływ spiralnie... .....(śpiew strojenia rezonansowego . tak jak teraz..... powrócisz znowu do Focus 10..... zanim wejdzie w obie Twoje stopy.... stworzyć wokół Siebie Twój ochronny Balon Energii Rezonansowej... tak..... do stanu dziesięć 10..jeden.... kiedykolwiek stworzysz go wokół Siebie. Balon energii wokół Ciebie............. Ruchome pole energii. . Wydychając..cztery... stan dziesięć. W każdym momencie.). Zacznij ten przepływ teraz: z wierzchołka Twojej głowy.).. Będę liczyć teraz .......... to podczas głębokiego wdechu.....)......sześć.. Im częściej będziesz wykonywał ten prosty sposób tworzenia swojego Balonu Energii Rezonansowej...... w Focus 10... wypłynąć z wierzchołka Twojej głowy...........(dźwięki........osiem. kiedy wydychasz.. Relaksuj się teraz i odczuj zrozum siłę i ochronę własnego Balonu Energii Rezonansowej.......

. wszystko co powinieneś zrobić....(sygnał Beta.l ...osiem. W każdym momencie..... gdy ja policzę od dziesięciu do jeden. Obudź się..... gdy doliczę do jeden. tym efektywniejsze się staną.. pięć........ Wtedy dołączę do Ciebie.... ... .. by wrócić z Focus 10. wydech i będziesz w Focus 10........ to: wziąć głęboki wdech..). Pozwól mu płynąć w górę i w dal....Dziesięć.jeden. To jest Twoje (codzienne) ćwiczenie oczyszczające.. będziesz natychmiast i z łatwością........trzy..... ostro i znakomicie..... przyjemnie śpiącym.. posłuchaj ich przez chwilę)... z umysłem czuwającym i fizycznym ciałem głęboko.(tu: słuchasz już dźwięków fal oceanu).. będziesz natychmiast i z łatwością całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie. tym efektywniejsze się staną.. wszystko co powinieneś zrobić... Podnieś ciężkie wieko. kiedykolwiek zechcesz być w Focus 10.. Pierwsze promieniowanie lęku... równoważące i ożywiające cały Twój organizm. później wyraź swoją afirmację... Kiedy to zrobisz.....12 min....... Będziesz całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie.. aby wrócić z Focus 10. ..... Pierwsze promieniowanie lęku.siedem... Kiedy doliczę do cyfry jeden.. lęk.. to: wyobrazić sobie cyfrę jeden i poruszać fizycznymi palcami prawej ręki. tak jak właśnie teraz.1 min.. wyobrazić sobie cyfrę 10. który spotkałeś. jak bańce unoszącej się w wodzie. Napręż ramiona i nogi. wszystko co powinieneś zrobić. odprężony i odświeżony..).. Zbliż się do Twojej Skrzyni Przemiany Energii. pełen nowej energii..... które zauważysz..... wydech i będziesz w Focus 10. Dokonasz procesu przemiany energii. cztery. kiedykolwiek zechcesz być w Focus 10 z umysłem czuwającym i fizycznym ciałem głęboko... Powrócisz teraz do w pełni fizycznie przebudzonej świadomości.. całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie. Monroe) w prawym uchu.. mentalnie i fizycznie obudzony. . wszystkie Twoje zmysły będą funkcjonować jasno........ kiedykolwiek zechcesz być w Focus 10.... przejrzyście.... od tej chwili. użyj jej... z umysłem czuwającym i fizycznym ciałem głęboko i przyjemnie śpiącym... ... W każdym momencie.. Oddychaj głęboko.12 jesteś właśnie teraz. I to jest koniec ćwiczenia. wygodnie śpiącym. Również. . od tej chwili ......1. wyobrazić sobie. Zacznę liczyć teraz.. Wyciągnij ten lęk. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „Wyzwalanie i ładowanie ponowne” („Release and recharge”) CD 2 ścieżka 2 .....Siedem....4 min.(dźwięki i śpiew strojenia rezonansowego...........).................5 min. ostro i znakomicie..... następnie przejdziesz do Focus 10.( dźwięki H... to: wyobrazić sobie cyfrę l i poruszać fizycznymi palcami prawej ręki..... Im częściej będziesz wykonywać te działania prowadzące do Focus 10 i z powrotem. Kiedy to zrobisz.... Im częściej będziesz wykonywać te działania... .. które zauważysz... wyciągnij ten lęk ze Skrzyni i odsuń go daleko od siebie....(dźwięki Hemi-Sync...... to: wziąć głęboki wdech. cyfrę 10.......-S......Skrzynia Przemiany Energii.. Będziesz całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie. dwa.. Również.. ... do w pełni fizycznie obudzonej świadomości..... tak jak właśnie teraz. gdy doliczę do jeden.sześć..wysłuchaj go do końca). potem przejdziesz do Strojenia Rezonansowego........... Podnieś ciężkie wieko. wyobrazić sobie cyfrę 10... Teraz obserwuj wnętrze Skrzyni. Teraz wyciągnij ten lęk. to: wziąć głęboki wdech.......dziewięć. Teraz dokonasz procesu przemiany energii. W każdym momencie. Obserwuj promieniowanie lęku.. wydech i będziesz w Focus 10. prowadzące do Focus 10 i z powrotem. Obserwuj wnętrze Skrzyni......... wszystkie Twoje zmysły będą funkcjonować jasno. obserwuj promieniowanie lęku...... Odprężony i odświeżony. następnie Twój Balon Energii Rezonansowej.( dźwięki ....... który unosi się ze ...(dźwięki . Otwórz oczy... wszystko co powinieneś zrobić... rozpoczynającą się słowami: „Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym.).... przejrzyście.. .. wszystko co powinieneś zrobić.. Przystąpisz teraz do procesu przygotowawczego: pierwsze . do w pełni fizycznie przebudzonej świadomości.. W tym momencie powinieneś słyszeć mój głos (R. Zbliż się do Twojej Skrzyni Przemiany Energii.... od tej chwili. tak jak właśnie teraz. w pełni odświeżony. Kiedy doliczę do jeden..... i szumu fal... Teraz słychać dźwięki dla (ustawienia głośności i) zrównoważenia w obu uszach. .

........ Teraz weź tę emocję. obserwuj energię pamięci wydarzenia.).... Wypuść emocję.. odzyskaj tę czystą energię pamięci i wciągnij ją z powrotem..... którą lęk przysłaniał. Uwolnij go odsuwając w górę i w dal od siebie. uwolnij ją. jak bańce.. Spokojnie i pogodnie. Wykonaj to teraz . W górę i w dal jak bańce.. Teraz cała ta świeża. jak bańce płynącej w górę w wodzie ........... (dźwięki -0... gdy lęk oddala się i odchodzi. Czystą energię pamięci..)...... którą lęk przysłaniał..)...........)... która była ukryta pod lękiem i emocją.)...... którą lęk przysłaniał. promieniowanie innego lęku. ..... Pozwól jej płynąć w górę i w dal od Ciebie..... Uwolnij od siebie... gdy lęk oddala się i odchodzi. Pozwól mu płynąć w górę i w dal.....(dźwięki ..... I Ty uwolniony od niej....5 min.. obserwuj ponownie Skrzynię Przemiany Energii. Spokojnie i pogodnie odzyskaj tę czystą energię pamięci i wciągnij ją z powrotem w siebie ...). I wciągnij ją z powrotem w siebie . Teraz wyjmij emocję.. Uwolnioną od Ciebie.. Obserwuj emocję.. Pozwól emocji odpłynąć w górę i w dal od siebie.... która była ukryta i przysłonięta przez ten lęk i emocję. Obserwuj promieniowanie innego lęku..l min.(dźwięki -1 min. Uwolnij ją.. W górę i w dal...... Obserwuj jeszcze inny lęk.).. .(dźwięki-0.(dźwięki . która była w Skrzyni. wyjmij ją ze skrzyni.... W miarę jak lęk oddala się i odchodzi. odczuj energię pamięci wydarzenia.. Spokojnie i pogodnie... W górę i w dal. które było ukryte i przysłonięte tym lękiem i emocją.... w stanie 10 .... które było ukryte i przysłonięte przez ten lęk i emocję. Pozwól jej odpłynąć. Teraz powróć znowu do Twojej Skrzyni Przemiany Energii.. Pozwól emocji odpłynąć. Wolny od lęku i emocji.l min..(dźwięki-0.... . obserwuj emocję. Teraz wolny od lęku i emocji. Wyciągnij lęk ze skrzyni i odsuń go w dal od siebie....... jak bańce odpływającej w górę w wodzie. Odprężaj się w Focus 10. Usuń lęk ze skrzyni.. Wciągnij ją ponownie do siebie ... Spokojnie i pogodnie odzyskaj tę czystą energię i wciągnij ją z powrotem w siebie. jak bańkę płynącą w górę.. Zamknij Twoją Skrzynię Przemiany Energii i odwróć się od niej... obserwuj emocję.... Pozwól jej odpłynąć w górę i w dal.).5 min........ wewnątrz skrzyni.. Uwolnij go..5 min. odwróć się i relaksuj się w Focus 10...).... Teraz obserwuj ponownie Twoją Skrzynię Przemiany Energii..l min. Teraz wyciągnij lęk... .. Pozwól mu odpłynąć w górę i w dal Jak bańce odpływającej w górę w wodzie.. Nie będziesz potrzebował jej więcej. Obserwuj wnętrze Skrzyni.... W miarę jak lęk oddala się i odchodzi... Nie będziesz potrzebował jej więcej.. .). Pozwól jej odpłynąć w górę i w dal od Ciebie...... obserwuj emocję... Uwolnij go...(dźwięki -1 min. która była ukryta i przesłonięta lękiem i emocją. obserwuj energię pamięci....... W górę i w dal...0... pamięci wydarzenia. wyciągnij tę czystą energię i skieruj ją znów do siebie...... .. którą ten lęk przysłaniał . Obserwuj wnętrze skrzyni.... wciągnij ją z powrotem w siebie. jak bańce odpływającej w górę w wodzie...(dźwięki 1min. Toteż pozwól emocji odpłynąć w górę i w dal od Ciebie. emocję. usuń ją ze Skrzyni.(dźwięki -1. którą ten lęk przysłaniał. Jak bańce odpływającej w górę. Zrób to teraz.... Uwolnij go. odczuj energię pamięci wydarzenia.. Obserwuj w skrzyni emocję. .. Nie będziesz potrzebował jej więcej..... Inne promieniowanie lęku...( dźwięki-0. Teraz wyciągnij ten lęk ze skrzyni..... która ten lęk przysłaniała.... Teraz obserwuj ponownie Twoją Skrzynię Przemiany Energii.... tę czystą energię pamięci.(dźwięki . jak bańce.5 min.. Teraz w miarę jak lęk oddala się i odchodzi.. Pozwól mu płynąć w górę i w dal.... Wyjmij ją ze Skrzyni i pozwól jej odpłynąć w górę i w dal od siebie. Teraz wolny od lęku i emocji. Teraz wolny od lęku i emocji.13 Skrzyni i odsuń go daleko od siebie... wyciągnij lęk ze Skrzyni i odsuń go w dal od siebie.5 min........ Spokojnie i pogodnie odzyskaj ją z Twojej skrzyni..... Nie będziesz potrzebował jej więcej. w wodzie.... Uwolnij ją..... Uwolnij .. Uwolnij go..).. Uwolnij ją... Skieruj ją w górę i w dal. Wolny od lęku i emocji.5 min..... (dźwięki ...... obserwuj emocję.. .. Pozwól mu odpłynąć w górę i w dal.... Teraz... Spokojnie i pogodnie wciągnij tę czystą energię.).. Pozwól jej odpłynąć od Ciebie.. obserwuj energię pamięci wydarzenia.. czysta energia wniknęła w Ciebie... Uwolnij ją od Ciebie... jak bańce. Teraz weź tę emocję..

... System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia..... trzecie . jakbyś był pniem pływającym po wodzie... skąd wystartowałeś.utworzysz Balon Energii Rezonansowej..... .. przyjemnie.(dźwięki – 5 min... jakbyś był pniem płynącym po wodzie... .... Pozwól sobie płynąć w górę.... Pozostań spokojny... w górę i w dal.. Idealnie zdrowy. Teraz pomyśl.. skąd wystartowałeś.. Płyń w górę.Strojenie Rezonansowe. Obracaj się powoli.. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości... Ten proces pomoże Ci przypomnieć sobie. Kim i Czym jesteś..(dźwięki .. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.. Obserwuj i zapamiętaj.. Teraz.. Bądź spokojny i pogodny.... ...... w Focus 10 doświadczysz i zapamiętasz proces. Teraz. Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości.. że przezwycięży wszystko.. swobodne ... spokojne... psychicznych i duchowych sit. .)..(dźwięki -5 min. drugie ... jak zbudować najlepsze siły umysłowe.... Jest to ćwiczenie dla Twoich odkryć we śnie. Płyń coraz bardziej w dół.... (dźwięki i śpiew strojenia rezonansowego -11 min.(sygnał Beta)... jak się czujesz. Obudzony fizycznie i umysłowo... pogodny.... czwarte . Odprężaj się spokojnie i wygodnie w Focus 10. który stosowałeś podczas Twojego snu. jakbyś był pniem płynącym po wodzie... Zapamiętaj... Obracaj się.. Jak mile to mogłoby być... Idealnie zdrowy... teraz powróciłeś zupełnie tam. A teraz będą napływać równoważące dźwięki. która pomoże Ci przypomnieć to sobie . piąte: przejdziesz do Focus 10.. rozpoczynającą się słowami -„Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym..... Teraz jesteś już prawie z powrotem tam.......Monroe) w prawym uchu..coraz bardziej w dół .14 . radośnie... Teraz unieś się swobodnie...... co odczuwałeś........ w kierunku.). co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała.(dźwięki). idealnie zrównoważony będzie Twój organizm. Zrób to teraz . Rozpoczniesz teraz wstępny proces przygotowawczy. Teraz obracaj się... Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych.. Zrobisz to przez powiedzenie cyfry jeden w swoim umyśle.... w tym momencie....... idealnie zrównoważony będzie Twój organizm. w kierunku.... . idealnie zbalansowany. płynąć w górę powoli.... Przepływ energii będzie tak wyrównany. ..... Twoje ciało będzie tak zrównoważone. idealnie zbalansowany.... do stanu dziesięć. Płyń w górę.......) ... Zacznij teraz . duchowego i fizycznego Ja. z którego wystartowałeś.. Powinieneś leżeć wygodnie i słyszeć....(dźwięki wstępne).... duchowe i fizyczne dla Ciebie..... Unieś się swobodnie... co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego. że powróci do najlepszego stanu. Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości..1 min. jak miło byłoby unieść się w górę i w dal... Spokojnie.. Twój wstępny proces przygotowawczy: pierwszeużyjesz Twojej Skrzyni Przemiany Energii. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „Badanie snu” („Exploration sleep”) CD 3 ścieżka 1 .... Umysł poda organizmowi informacje. mój głos (R... Teraz płyń w dół z powrotem. Wtedy dołączę do Ciebie....wyrazisz swoją afirmację. .. jak się czujesz właśnie teraz..)... Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników... . Teraz obserwuj i zapamiętaj.. .... (dźwięki-3 min. przyjemne. ze usunie napięcia z całego systemu nerwowego. z którego wystartowałeś .. Odprężaj się teraz i podążaj z płynącym dźwiękiem wibrującej energii.). Teraz obracaj się powoli..

..... w umyśle.......dwadzieścia... (dźwięki ........ czy mieć nadzieję... przyjemnie.(przez 13 min... licząc od lido 20..... Przeniosę Cię teraz w naturalny..) W każdym momencie. Jak wielki będzie efekt Twoich zmian. Pozwól sobie płynąć w górę....... Powinieneś słyszeć...... spokojnym śnie......"... zamiast tylko wierzyć .......siedemnaście. Teraz.. płyń powoli. zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym.... Jako takie -nie tworzą zmian w Tobie........ Im częściej będziesz wykonywać te działania. czwarte ..... Zdaje się. który zaplanowałeś.... spokojnie... Teraz unoś się swobodnie. piąte ..Przede wszystkim ... płynąć w górę i w dal. Tylko Ty możesz zmienić siebie.. w górę i w dal. prowadzące do naturalnego. . ....... naturalnym. do stanu 10.. w górę i w dal........... powoli...... (dźwięki-2 min.....Twoja Skrzynia Przemiany Energii. będziesz w stanie naturalnego.. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Wprowadzenie do FOCUS 12” („Intro FOCUS 12”) CD 4 ścieżka 1 A zatem..... jesteś teraz na progu fali przemian..... której się nauczyłeś). to: policzyć powoli .... spokojnego snu.. który sam(a) zaplanowałeś.przejdź do Focus 10... Zacznę liczyć teraz.. ..........wyraź swoją afirmację.Dostrajanie Rezonansowe. . „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 1 „Odkrycie” („Discovery”) „FOCUS 10 Swobodne latanie” („FOCUS 10 Free Flow”) CD 3 ścieżka 2 To ćwiczenie służy Twojemu własnemu procesowi rozwojowemu.. będziesz w całkowitym. Kiedy to wykonasz .. gdy policzę od jedenastu do dwudziestu......... Teraz w Focus 10 spełnij kolejny zamiar.. piętnaście.... co powinieneś zrobić. ....... (Oto przykład ćwiczenia kodowania w umyśle.....).. który zaplanowałeś...(dźwięki-1 min.) .... powoli..szesnaście..).osiemnaście..jedenaście... ze jest to dobry moment dla osiągania wiedzy ........ Kiedy doliczę do dwudziestu... Spełnij ten zamiar teraz.. przez wypowiedzenie cyfry l w swoim umyśle.... ..... swobodnie...7 min. Teraz będą już napływać równoważące dźwięki.. Kiedy doliczysz do 20 ..... Monroe) w prawym uchu........... trzecie -Twój Balon Energii Rezonansowej. Teraz płyń powoli.2min..(dźwięki ...... spokojny sen.dwanaście. zależy od Twojego skupienia uwagi. spokojnego snu... drugie . Zacznij teraz . w górę i w dal..... kiedy śpisz głęboko.. kiedy tylko zapragniesz naturalnego ... czternaście.).. mój głos (R............ te ćwiczenia są tylko narzędziami do nauki i stosowania....... Teraz w Focus 10 spełnij zamiar... Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości...( dźwięki-7 min.7 min. od 11 do 20... (przy pomocy metody.....dziewiętnaście.. ... od .. .... fizycznie i umysłowo. tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie....... dwadzieścia.)... zupełnie odświeżony i pełen nowej energii... przypomnij sobie. .. .( dźwięki równoważące i dźwięki fal)...... trzynaście. Pamiętaj o zamiarze............. Spełnij ten zamiar teraz...... .....).....(dźwięki ........ w tym momencie.. jakbyś był pniem. wszystko...... będziesz całkowicie obudzony....... o Twoim zamiarze w tym ćwiczeniu ......... Teraz w Focus 10 spełnij następny zamiar.(dźwięki dla unoszenia się podczas snu). spokojnego snu. jak przyjemnie jest płynąć... Spełnij ten zamiar teraz.....dwadzieścia......15 ... który zaplanowałeś. Zacznij powracać teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.(dźwięk Beta ).. Rozpoczniesz teraz swój proces przygotowawczy: pierwsze .. dźwięki i śpiew strojenia rezonansowego).... ..

. do 10. czy wierzyć. właściwy dla Focus 10..( Dźwięki H. Kiedy policzę. . z Focus 12 do Focus 10.. poza ograniczenia fizycznego ciała ... rozważ możliwość .. Twoje ciało fizyczne pozostaje w głębokim... Coraz dalej i dalej.. Cóż .10. Będziesz w Focus 10..( Tu: dźwięki .... Przejdziesz do stanu poszerzonej świadomości....... Teraz powrócisz ze stanu Focus 12 . czy marzyć. Twoja świadomość powróci do stanu właściwego. H.. Relaksuj się teraz w Focus 10........ .... Twoje poznawanie sięga coraz dalej .. Używając ich. twoje poznawanie sięga coraz dalej i szerzej ... teraz.. Powrócisz do Focus 10. Twoja świadomość sięga coraz bardziej.... Używając tych nagrań. .. możesz zmienić wierzenia w wiedzę... do stanu właściwego dla Focus 10. gdy ja skończę liczyć.. . 12. We wszystkich kierunkach.... Twoja świadomość sięga daleko .( Dźwięki ... Rozpocznij teraz. normalnego dla Focus 10.. niż fizyczną materią..10.. W każdym momencie... w stanie 10... komfortowo. . Relaksuj się i eksploruj.-S.5 min.. to: policzyć w swoim umyśle od 10 dol2.. w stanie 12 .. Rozpocznij proces przygotowawczy.. spokojnym....... do stanu właściwego dla Focus 10... Teraz. znowu. .. ze stanu Focus 10....... . . . stwórz Balon Energii Rezonansowej ...).. poza ograniczenia fizycznej materii. 12... Focus 12 jest stanem sięgającym szeroko poza ograniczenia Twojego ciała fizycznego. Rozpocznij Twoją eksplorację w Focus 12.(dźwięki H. Nikt nie zna Ciebie lepiej ...... Pozwól... gdy policzę . Aby osiągnąć Focus 12. ...( dźwięki ... . Badaj bogactwo Twojej świadomości..12.. możesz o tym czytać....... Badaj coraz głębiej. wypowiedz swoją afirmację „Jestem czymś więcej niż ciało fizyczne" i przejdź do Focus 10... teraz. Twoja świadomość sięgnie poza ograniczenia Twojego fizycznego ciała. ponieważ nikt nie może Ciebie lepiej znać.przez 2 min.12. ... z powrotem. będziesz w Focus 12. Pytaniem jest...16 Twojego zaangażowania. znacznie więcej... relaksuj się spokojnie.. w Focus 10.). w stanie poszerzonej świadomości. Jakich zmian dokonasz. . Twoja świadomość osiągnęła stan właściwy. niż tylko ciałem fizycznym.. Jest zrozumieniem sięgającym poza fizyczną materię. twoja świadomość osiągnie stan właściwy... Teraz jesteś w Focus 12... .kilka sek.10..).. zależy od Ciebie i będzie całkowicie Twoją decyzją. Powrócisz ze stanu Focus 12 do Focus 10.... niż Ty sam. Łatwo powrócisz z powrotem. do Focus 12. Twoja świadomość sięga coraz bardziej . Wtedy dołączę do Ciebie.) .. poza ograniczenia fizycznego ciała.. . Osiągniesz z powrotem odpowiedni .. Twoja świadomość powraca do stanu właściwego dla Focus 10. Relaksuj się. Twój umysł jest czujny (obudzony). Twoja percepcja zmienia się. że jesteś Kimś więcej.... co potrzebujesz zrobić.. Zatem przejdziesz do Focus 12. w stanie 10... przez 1 min. poza ograniczenia fizycznego ciała. Przejdziesz teraz do stanu Focus 12.... Jednak to nie wystarcza. czy jesteś czymś więcej ... Przejdziesz z powrotem... przez 4 min). Gdy doliczę do cyfry 10. powinieneś policzyć wolno od 10 do 12....6.. I to jest motorem zmian.. na razie tyle... zdobywać wiedzę.. Twoja świadomość powróciła .. a ciało głęboko śpi w stanie 10.. gdy ja policzę od 12 do 10. Interesującym pytaniem jest: „O ile więcej?"..l l. Nikt inny nie może o tym decydować... z powrotem do stanu Focus 10... Pomogę Ci w tym....... Jesteś teraz w stanie Focus 12.. 11... z powrotem..10. poza ograniczenia Twojej fizycznej świadomości.(dźwięki. o ile jesteś czymś więcej. nauczysz się przechodzić do następnego stanu świadomości. gdy policzę. z powrotem.. użyj Skrzynki Przemiany Energii.2 min).... . Poprowadzę cię z Focus 10 do Focus 12. .. potem wykonaj Strojenie Rezonansowe... z Focus 10.l 2. Także tego.... W cokolwiek wierzysz.) . Twój umysł jest czujny . stosując te ćwiczenia. Po pierwsze... Zatem.. We wszystkie strony.S. poza ograniczenia fizycznej materii.. .. nie od nas.. odpowiedni stan dla Focus 10.... .. Świadomości sięgającej poza ograniczenia (elementów) ciała fizycznego. przez 3 min. wszystko. że przejdziemy do akcji.. Jedynym sposobem jest poznawać... Twoja świadomość powraca.... .... Stosowanie tych ćwiczeń pomoże Ci w tym i pomogło wielu przed Tobą. możesz wiele zmienić. Będziesz w Focus 10.. komfortowym śnie..... . jesteś na progu coraz większej wiedzy. właściwy dla Focus 10... Kiedy doliczysz do 12.. gdy policzę od 10 do 12.. coraz bardziej i bardziej.-S.. coraz bardziej. . Powrócisz znowu do stanu 10. To nie my możemy dokonać głębokiego wglądu w Ciebie. z powrotem.. Przejdź teraz. Niektórzy mogą Ci o tym opowiadać. kiedy zapragniesz przejść z Focus 10 do Focus 12.. niż możesz sobie wyobrazić..(dźwięki Hemi-Sync.... Focus 12..... Eksploruj coraz głębiej w Focus 12. Zmiany w twojej percepcji sięgają coraz dalej poza fizyczne ciało i fizyczną materię.....

. aby robić coś dla przyjemności. ... co mogłoby przeszkodzić (lub nie dopuścić ) w istnieniu najlepszego umysłowego....". że usunie napięcia z całego systemu nerwowego.. Twoje ciało oęazie ia^ zrównoważone... ...3 min.. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości... .. kontrolować.. Ponieważ jestem czymś więcej... Teraz w Focus 12 będziesz mógł zadać pytanie odnośnie Twojego ważnego problemu..).. głęboko pragnę pomocy ... System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia.. ... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. Pamiętaj twoją afirmację: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne. czy rozwiązanie. ... szeroko. że osiągnę mniej niż pragnę..5 min.. doświadczać...( Tu: dźwięki H.... psychicznych i duchowych sil. dla Ciebie..użyjesz Skrzyni Przemiany Energii. wraz z zastosowaniem fizycznych... Zrób to teraz.. Również .. .. przed wszelkimi wpływami. I przejdziesz do stanu Focus 10..( Tu: dźwięki H.. tych Istot.6.17 .„Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym. ... czy rozwiązanie............. . Zrób to teraz. lub problem i wyrzucisz je na zewnątrz . Postawisz pytanie. . Postaw teraz pytanie. . ze przezwycięży wszystko to. głęboko pragnę ....( tu: dźwięk Beta-wysłuchaj go do końca). .. co pozwoli organom na prawidłowa pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała.......... Jest to świadomość Twojego Totalnego Ja. jakie zna Twoje ciało fizyczne.. . Idealnie zdrowy.... którzy są blisko mnie... do Twojej totalnej świadomości. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Rozwiązywanie problemów” („Problem solving”) CD 4 ścieżka 2 Jesteśmy znowu tutaj. i ochronę ... Wykonaj to teraz. są równe lub większe od moich własnych. Przejdziesz teraz do stanu Focus 12........ . Rozpoczniesz teraz proces przygotowawczy: po pierwsze . .... Dlatego....... niż fizyczną materią. aby poznać najlepsze rozwiązanie i jasno je zrozumieć. .. niż fizyczny świat.. Proszę Je o przewodnictwo . jak zbudować najlepszą kondycję umysłową.. i zrozumienia..(dźwięki .. które mogłyby sprawić... której się nauczyłeś)..) . ........ Witalność zgromadzi się w nim . Powrócisz teraz do stanu w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. których mądrość.(dźwięki ..... Powtórz proces jeszcze raz..)......-S.. rozumieć. Focus 12 .) . duchowego i fizycznego ja... Zapamiętasz dokładnie odpowiedź. które otrzymałeś...3 min. wsparcia ... ...... rozwój .. Umysł poda organizmowi informacje. ze powróci do najlepszego stanu.. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. rozwijać się..... Przepływ energii będzie tak wyrównany........ potem wykonasz Strojenie Rezonansowe......... czy problem przed Twoją totalną świadomością.... wtedy przyłączę się do Ciebie.. .. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników. w którym Twoje możliwości percepcji są daleko szersze. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.... . lub problem i wyrzucisz je szeroko na zewnątrz do całej świadomości. Postawisz pytanie.. Idealnie zdrowy.to stan rozszerzonej świadomości... obudzony fizycznie i umysłowo. .. i doświadczenie . Przejdziesz ... Wróć teraz do stanu fizycznej świadomości. duchową i fizyczną..dla mnie .( dźwięki ..).. poznawać...(1.... które mogą być korzystne... Zrób to teraz.. używać te wyższe energie i systemy energii.. i konstruktywne.. . idealnie zbalansowany. ).S.. idealnie zbalansowany. od tych.. następnie utworzysz Balon Energii Rezonansowej i wypowiesz swoją afirmację ..5 min... jeśli chcesz otrzymać najlepszą odpowiedź i jasno ją zrozumieć. .. gdy policzysz od 10 do 12. I dla tych.. ..... by znowu otrzymać najlepszą odpowiedź..i współpracy. przez wypowiedzenie numeru l . w swoim umyśle... przez l min. Zrobisz to (za pomocą metody.. potrafię postrzegać więcej .. Kiedy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.....

). gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała. Im częściej będziesz praktykował tę metodę... idealnie zbalansowany. Policz od 12do lO teraz..).... Idealnie zdrowy.. gdy policzysz wolno..... że usunie napięcia z całego systemu nerwowego..... od 12 do 10.18 . idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. . Zapamiętasz dokładnie i jasno je zrozumiesz .... który postawiłeś...... później .... Zrób to teraz... Zapamiętasz dokładnie odpowiedź...). Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości.... Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych. to: chłonąć głęboko świeżą energię do Twojego fizycznego ciała i do Twojego umysłu...( dźwięki . „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Programowanie miesięczne” („One month Patterning”) CD 5 ścieżka 1 . ... której się nauczyłeś). gdy będziesz w stanie zwyczajnie czuwającej świadomości i zapragniesz poznać najlepszą odpowiedź czy rozwiązanie.. dla otrzymania szybkiego rozwiązania od Twojego Totalnego Ja...(dźwięki -3 min. czy problem.. komfortowo w stanie Focus 12... aby otrzymać najlepszą odpowiedź czy rozwiązanie i jasno je zrozumieć... to: chłonąć głęboko świeżą energię do Twojego fizycznego ciała i do umysłu. Wróć teraz do stanu fizycznej świadomości................ by otrzymać najlepszą odpowiedź czy rozwiązanie....3 min... które otrzymałeś.. Relaksuj się...... kiedy to wykonasz pogłęb swój oddech. W każdym momencie w przyszłości. Postaw pytanie czy problem przed Twoją totalną świadomością. idealnie zbalansowany.... Im częściej będziesz praktykował tę metodę dla otrzymania szybkiego rozwiązania od Twojego Totalnego Ja. . psychicznych i duchowych sił. ."..... Przejdziesz z powrotem do Focus 10.. które otrzymałeś i jasno je zrozumiesz. po czym wypowiesz Twoją afirmację... Powrócisz teraz do stanu pełnej. czy problem... na postawiony problem lub pytanie... I poznasz najlepszą odpowiedź na Twoje pytanie. Następnie przejdziesz do Focus 10. .... Twoje ciało będzie tak zrównoważone... (czy problemem).. System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia. że przezwycięży wszystko to. (1 min.... .)...) .... czy rozwiązanie. Zapamiętasz dokładnie odpowiedź czy rozwiązanie.. . tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie.. ... przez wypowiedzenie cyfry „l" w swoim umyśle.. fizycznej świadomości.. jak zbudować najlepsze warunki umysłowe.Strojenie Rezonansowe.. .(dźwięki ..... Idealnie zdrowy.5 min.. w swoim umyśle. W każdym momencie w przyszłości... Przejdziesz teraz do procesu przygotowawczego. . ... Po pierwsze........... spokojnie... Wtedy dołączę do Ciebie. rozpoczynając od: „Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym. który postawiłeś....myśleć o numerze 12 i o pytaniu związanym z Twoją sprawą..( dźwięki .(sygnał beta)..... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. Wykonaj to teraz... Umysł poda organizmowi informacje. duchowego i fizycznego Ja... przebudzony fizycznie i umysłowo.... potem ...... ze powróci do najlepszego stanu. myśleć o numerze 12 i o pytaniu związanym z Twoją sprawą .. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników.l min... . idealnie zrównoważony będzie Twój organizm...... kiedy to zrobisz. I poznasz najlepszą odpowiedź na pytanie. użyjesz Skrzynki Przemiany Energii.... duchowe i fizyczne dla Ciebie.. Przepływ energii będzie tak wyrównany. wszystko co potrzebujesz zrobić. Powtórz proces znowu... . gdy będziesz w stanie zwyczajnie czuwającej świadomości i zapragniesz poznać najlepszą odpowiedź czy rozwiązanie.. Zrobisz to (za pomocą metody... co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego.... wszystko co potrzebujesz zrobić. tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie.Twój Balon Energii Rezonansowej... pogłęb swój oddech.

.. We wszystkich kierunkach... Wyobrażaj sobie Wzorzec Twojego umysłowego Ja.. w centrum Twojej świadomości........ . w stanie 12. ... we wszystkie strony.. Wzorzec Twojego nowego ciała fizycznego.1 min. Zrób to teraz.... Wypchnij go silnie i pewnie.We wszystkich kierunkach. daleko i szeroko...Relaksuj się teraz. .... Teraz utwórz wzorzec.. Buduj go.. Twórz go w centrum Twojej świadomości. Wyobrażaj go sobie w centrum Twojej świadomości..... Teraz uwolnij wzorzec tego.... we wszystkie strony.. Buduj go. mocno i pewnie do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości... Wypchnij go na zewnątrz. taki.... . .......(dźwięki -7 min.. Wzorzec Twojego emocjonalnego Ja.5 min. mocniej i mocniej...Buduj go.. .. ........ Twórz go w centrum Twojej świadomości... poza ograniczenia Twojego ciała fizycznego. We wszystkich kierunkach...... . taki Jaki sobie życzysz. Wzorzec Twojego pełnego Ja. we wszystkie strony.. Teraz uwolnij wzorzec.. . Teraz uwolnij wzorzec. Relaksuj się teraz.. .... Pozwól mu wypłynąć. Teraz wyobrażaj sobie wzorzec tego... Wzorzec.......... twórz go. Teraz wzorzec przechodzi z centrum Twojej świadomości... Relaksuj się teraz. mocniej i mocniej. silnie i pewnie do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości. . Buduj go. dla Twojego pełnego Ja....... w centrum świadomości...)..... w centrum Twojej świadomości. Pamiętaj. Wzorzec Twojego umysłowego Ja. Relaksuj się teraz. bardziej i bardziej. mocniej i mocniej... bardziej i bardziej..... Policzysz powoli od 10 do 12... . do Twojej . tego gdzie pragniesz być. Teraz wzorzec przechodzi z centrum Twojej świadomości. co pragniesz zrobić. czego pragniesz . ..... We wszystkich kierunkach..... we wszystkich kierunkach. Wzorzec taki....... Teraz uwolnij wzorzec.. jakiego pragniesz... ... co pragniesz zrobić. Teraz twórz wzorzec w Twoim umyśle . której się nauczyłeś. wzorzec tego.. Twórz go....... Uwolnij go teraz. Teraz wyobraź sobie wzorzec Twojego emocjonalnego Ja..... Teraz utwórz wzorzec tego..... Relaksuj się spokojnie i wygodnie w Focus 12.... Myśl o wzorcu takim.. Teraz wzorzec przechodzi z centrum Twojej świadomości. wyobrażaj sobie wzorzec Twojego fizycznego ciała. pewne i piękne... Niech będzie silne i pewne.... że będziesz myśleć o tym wzorcu.... jakiego pragniesz. bardziej i bardziej. Jesteś teraz w Focus 12. gdzie pragniesz być.. Buduj go... w którym Twoja świadomość sięga. silnie i pewnie do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości.... Twórz go w centrum Twojej świadomości.. . Twórz go... Teraz wzorzec przechodzi.... Twórz go mocniej i mocniej... przechodzi z centrum Twojej świadomości.. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz... Jest to świadomość Twojego Totalnego Ja. jakiego pragniesz dla Twojego umysłowego Ja.. ..... Wypchnij go na zewnątrz silnie i pewnie.. we wszystkie strony..).. Uwolnij go silnie i pewnie do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości..poszerzonej świadomości. bardziej i bardziej.. Teraz rozpoczniesz ustalanie i tworzenie nowych wzorców dla Twojego istnienia......... do całej przestrzeni Twojej poszerzonej świadomości... .. Całe Twoje Ja będzie osiągać to. Buduj go...19 .. Teraz utwórz inny wzorzec.. w stanie poszerzonej świadomości.. bardziej i bardziej... do całej przestrzeni Twojej poszerzonej świadomości... . Teraz wzorzec rozprzestrzenia się z centrum Twojej świadomości do całej przestrzeni Twojej poszerzonej świadomości.. . Relaksuj się teraz. ..) . We wszystkich kierunkach. Uwolnij wzorzec Twojego pełnego Ja... do całej przestrzeni Twojej poszerzonej świadomości..... bardziej i bardziej...... we wszystkie strony. jako aktywnej rzeczywistości Twojego Całego Ja. we wszystkie strony..... .. . ... twórz go mocniej i mocniej.. jakiego pragniesz dla Twojego fizycznego ciała.. twórz go.. Twojego emocjonalnego Ja.. .12... jakiego pragniesz. Teraz uwolnij wzorzec. gdzie pragniesz być..... Po pierwsze. .( dźwięki 0. . taki.... Niech się rozprzestrzeni do Twojej poszerzonej świadomości.... Relaksuj się teraz. tego co pragniesz zrobić.. Utwórz wzorzec taki. Przejdziesz teraz do Focus 12 metodą. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. Focus 12 to stan percepcji... (dźwięki ......... jakiego pragniesz... do wszystkich obszarów Twojej poszerzonej świadomości.... Twórz go w centrum Twojej świadomości. Teraz uwolnij wzorzec... Mocniej i mocniej.. Teraz wzorzec rozprzestrzenia się do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości. bardziej i bardziej... Poprowadzę Cię tą metodą.

..... Wypchnij je w dół ciała i daleko na zewnątrz siebie. silnie i pewnie. Następnie . przez powiedzenie cyfry „l" w swoim umyśle.Relaksuj się i miej świadomość. czyszczącą. Teraz powrócisz do Focus 10 metodą.. wszystko co musisz zrobić. Utworzyłeś wzorzec dla Twojej egzystencji. której się nauczyłeś. Niech rozprzestrzenia się do wszystkich części Twojej poszerzonej świadomości.. Utwórz go w centrum Twojej świadomości. .. Rozpocznij liczenie od 12 do 10 teraz. ... .. że wzorzec jest kompletny. Powoli i pewnie wypchnij cały wielki zasób szkodliwych. Miej świadomość. obudzony fizycznie i umysłowo... w Focus 10.. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. idealnie zbalansowany.Buduj go.. . . duchowe i fizyczne dla Ciebie....... Idealnie zdrowy.. Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. .. Twórz wzorzec mocniej i mocniej. wzmacniaj oddech ..... tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Oddychanie kolorami” („Color Breathing”) CD 5 ścieżka 2 Przejdź teraz do Focus 10 metodą. co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego.. . .. gdy osiągniesz w liczeniu 10.. to: zamknąć oczy i oddychać głęboko oczyszczając Twoją psychikę.jakiego pragniesz... .. Powrócisz teraz do stanu pełnej fizycznej świadomości.. jesteś na prostej drodze do zredukowania emocjonalnego napięcia w Twoim organizmie. wszystko co musisz zrobić.. cała Twoja świadomość wróci do Focus 10.(dźwięk Beta).. we wszystkie strony...(dźwięki).spotkam Cię tam.. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. Kiedy tylko zechcesz zredukować wewnątrz siebie jakieś emocjonalne napięcie ........ Kiedy policzysz powoli od 12 do 10 i osiągniesz w liczeniu 10.. Oczyszczaj się energią zieloną. Zatrzymaj oddech na chwilę i pomyśl o chłodnej.. co pragniesz osiągnąć... (dźwięki). oczyszczającej.... zielonej energii. . System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia. ..... Relaksuj się spokojnie.. Osiągniesz to za pomocą metody. zatrzymaj oddech na chwilę i pomyśl o chłodnej...powoli..... której się nauczyłeś.. ze usunie napięcia z całego systemu nerwowego.. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.... Będziesz z powrotem w Focus 10.. . Teraz w stanie Focus 10.......We wszystkich kierunkach.. tego.... że zbudowałeś nowe wzorce. idealnie zbalansowany.. Kiedy tylko świadomie chcesz zredukować emocjonalne napięcie wewnątrz Ciebie. co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała.... to: zamknąć oczy i głęboko oddychać oczyszczając Twoją psychikę. Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości. pozostawiając cały system Twojego Ja cichym i pewnym. .. Umysł poda organizmowi informacje jak zbudować najlepsze warunki umysłowe. duchowego i fizycznego Ja.Uwolnij go silnie i pewnie.. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników. psychicznych i duchowych sił...... . Teraz wzorzec rozprzestrzenia się do wszystkich obszarów Twojej poszerzonej świadomości........ Buduj go bardziej i bardziej. .. emocjonalnych napięć. Jest to prosta droga do zredukowania emocjonalnego obciążenia całego organizmu.. Powróć teraz do stanu fizycznej świadomości „l".... Zrób to teraz. . której się nauczyłeś.. taki... Idealnie zdrowy. oczyszczającej zielonej energii. Oddychaj chłodzącą. Teraz uwolnij wzorzec.. Twoje ciało będzie tak zrównoważone. Kiedy to zrobisz.. silnym i spokojnym.20 Teraz utwórz wzorzec tego. . .. że powróci do najlepszego stanu. że przezwycięży wszystko to... Przepływ energii będzie tak wyrównany. wygodnie. Wzmacniaj oddech powoli..... . Relaksuj się teraz. zieloną energią. Im więcej będziesz ćwiczył tę metodę.. co pragniesz osiągnąć..

. . zatrzymać oddech na moment i podczas tej chwili .. ponieważ teraz zrozumiałeś to.. o wiele lepiej niż kiedykolwiek dotychczas. zostaną przetworzone i wyeliminowanie).. ........wszystko co potrzebujesz zrobić. o wiele lepiej niż kiedykolwiek dotychczas. które chcesz wykonać i o silnym kolorze energii. opanowanie i bezpieczeństwo oraz nową energię do działania i istnienia. Twoje nowe doświadczenie przepłynie do Twojej totalnej świadomości...... w nowym rozumieniu....... które mogą przeszkadzać. . do Twojej fizycznej Istoty. czy powstrzymywać normalne funkcje.. . patrzeć z zamkniętymi oczami na te części Twojego ciała fizycznego.... tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie. . (tu mówi szybko) A oto specjalny sposób (zakodowania w umyśle).ta część Twojego ciała. na której skupiłeś uwagę. Im częściej będziesz ćwiczyć tę metodę..ta część Twojego ciała.. spokojnym i pewnym...(słuchaj dźwięków). przywrócona do pełni zdrowia i równowagi i będziesz mógł to robić łatwo i efektywnie.. Będziesz rozumieć korzyści płynące z tego doświadczenia. to: zamknąć oczy i oddychać głęboko.. .21 Powoli i pewnie wypchnij na zewnątrz ciała cały zasób szkodliwych emocji i napięć... będzie natychmiast uleczona i zrównoważona.. zrównoważenie" i wydychając otworzyć oczy.. kiedy tylko zapragniesz doprowadzić jakąś część Twojego ciała do pełnego zdrowia . tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie . tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie. pozostawiając cały swój organizm..... .. dużo większej siły i szybkości .. .. . wszystko co potrzebujesz zrobić. wstrzymać oddech na moment i pomyśleć o fizycznym działaniu... . z koordynacją. .działać swobodnie.... które mogą przeszkadzać.. W każdym momencie Twojego życia... jak nigdy dotąd. z dużo większą siłą. siłę oraz pewność... które wymagają pomocy i przesłać do nich strumień purpurowej energii. Im częściej będziesz używać tej metody (do nadawania fizycznej aktywności dużo większej siły i szybkości oraz swobodnej koordynacji)... .. to: zamknąć oczy i chłonąć energię czerwoną głęboko.. . .. . kolorze czerwonym. co teraz kodujesz.. .... . wstrzymać oddech na moment i pomyśleć o fizycznym działaniu.. tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie.do użycia takiego.. Kiedy to wykonasz.... Od tego momentu będziesz żył . kiedy relaksujesz się w stanie Focus 10.. zatrzymać oddech na moment i podczas tej chwili. i doprowadzić do swobodnej koordynacji całego ciała fizycznego... zostaną przetworzone i wyeliminowane. patrzeć z zamkniętymi oczami na te części Twojego ciała (fizycznego).. Będą teraz częścią Twojego Ja... mówiąc w umyśle .. wszelkie obce substancje w tej części ciała. kiedy tylko zapragniesz nadać fizycznej aktywności . .(tu: słuchaj dźwięków).... Kiedy to wykonasz..pomyśleć o chłodnej...... Od tego momentu.. zrobić wydech i otworzyć oczy. kiedy tylko zapragniesz doprowadzić jakąś część ciała do pełnego zdrowia . na której skupiłeś uwagę... następnie zrobić wydech i otworzyć oczy . korzystne i konstruktywne... co znaczy brać udział w nowej wiedzy. Kiedy to wykonasz. zrównoważenie" i wydychając otworzyć oczy.. Teraz. Twoje nowe emocje ..) . będziesz zdolny do natychmiastowego wykonania działania fizycznego... do Twojej fizycznej Istoty..... równowagi i pełnej kondycji. mówiąc w umyśle . spokój.....Im częściej i bardziej świadomie będziesz wykonywać tę metodę (dla przywrócenia zdrowia l równowagi).. to: zamknąć oczy i chłonąć energię czerwoną głęboko... ..tym łatwiejsze i efektywniejsze się to stanie. to: zamknąć oczy i oddychać głęboko. będąc radosnym.. przywrócona do pełni zdrowia i równowagi i będziesz mógł to robić łatwo i efektywnie..... . leczącej energii purpury.. Im częściej będziesz używać świadomie tej metody (do nadawania fizycznej aktywności dużo większej siły i szybkości oraz swobodnej koordynacji).. (Także...... W tym momencie.(słuchaj dźwięków) .. (Także. całe Twoje Ja . równowagi i pełnej kondycji. będziesz zawsze pamiętać... .... . będziesz zdolny do natychmiastowego wykonania działania fizycznego.. wszelkie obce substancje w tej części ciała.... W każdym momencie Twojego życia...pomyśleć o chłodnej. jak nigdy dotąd..(dźwięki) . .. które chcesz wykonać i o silnym kolorze energii.. ....„ leczenie .... ...... i doprowadzić do swobodnej koordynacji całego ciała (fizycznego).......„leczenie. Od tego momentu masz nowy wigor. Od tego momentu. będzie natychmiast uleczona i zrównoważona. ..coraz bardziej na tej nowej.. które wymagają pomocy i przesłać do nich strumień purpurowej energii... które sobie wyobraziłeś.. czy powstrzymywać normalne funkcje. Wszystko.. jak nigdy dotąd. silnym i mocnym. szybciej i przy swobodnej koordynacji..wszystko co potrzebujesz zrobić... .kolorze czerwonym. leczącej energii purpury.są coraz pozytywniejsze..dużo większej siły i szybkości . przy pomocy tego wszystkiego posuwasz się powoli do .. jasnej fali... wszystko co potrzebujesz zrobić..... kiedy tylko zapragniesz nadać fizycznej aktywności ..jakie sobie życzysz.. . Kiedy to wykonasz. Im częściej i bardziej świadomie będziesz wykonywać tę metodę (dla przywrócenia zdrowia i równowagi).będziesz pomagał innym być radosnym i realizować się coraz lepiej.. dzięki któremu możesz doładować energią Twoje ciało fizyczne i działać z wielką szybkością i wielką siłą..

..........8. duchowego i fizycznego Ja. przejrzyście. System nerwowy organizmu powróci do pełnego zdrowia...do zmian życiowej aktywności. gdy policzę od 10 do l...... (x2)... jasne iskrząco-pomarańczowe..... Iskrzącą się iskrę światła. Małą..... co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała...... duchowe i fizyczne dla Ciebie. Teraz powrócisz do stanu w pełni fizycznej świadomości.. gdy stanie się pełną linią światła.... Jasny..Weź go... Kiedy doliczę do l........ abyś mógł dosięgnąć go w różnych położeniach. nowej siły...... użyj jej. okrągły pręt światła... . Teraz zmień Pręt w jasny.. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości......... dobroczynności i spokojnego opanowania. że usunie napięcia z całego systemu nerwowego. Wyobraź sobie iskrę światła.. Teraz zmień Prętowe Narzędzie Energii w jasne... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. zielony.... Twoje ciało będzie tak zrównoważone.. Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości. . Teraz mając pręt energii pod swoją kontrolą... Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych... okrągły pręt z bliska.. Teraz zmień Twój pręt ponownie w iskrząco-biaty. ............... Zaczekam.. Teraz zmień go ponownie w iskrząco-biały pręt. l. Teraz utwórz krótką. wszystkie Twoje fizyczne zmysły będą funkcjonować jasno....pomarańczowe... Zaczekam aż to zrobisz... „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Prętowe narzędzie energetyczne” („Energy bar tool”) CD 6 ścieżka 1 Teraz nadszedł czas na nowe narzędzie... Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników.22 przodu...... co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego....6. Zmień teraz Twój Pręt Energii w iskrząco-żółty. białą linię światła.................. okrągły pręt światła..Zmień go w błyszczący.. aż do momentu. spokojnie.biały. następnie Balon Energii Rezonansowej i wypowiedz afirmację: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne. dla znacznego przyspieszenia Twojej Fali Przemian. Idealnie zdrowy. (sygnał beta). Kiedy doliczę do l...... Przepływ energii będzie tak wyrównany. Umysł poda organizmowi informacje jak zbudować najlepsze warunki umysłowe..3... wszystkie Twoje fizyczne zmysły będą funkcjonować jasno. pełen radości..4... że przezwycięży wszystko...... .7.. ostro i znakomicie.....3 min.. z całkowitą ufnością..... ostro i znakomicie........ Teraz weź tę iskrę światła i rozciągaj ją. Teraz patrz na ten prosty.)...... białą linię światła.. dokonuj zmian.. potem wykonaj Strojenie Rezonansowe.........Prosty.. Będziesz obudzony fizycznie i umysłowo..... Obudź się! Jesteś obudzony .... iskrzące..(dźwięki .Chłoń emanującą energię...... W iskrzące .........Rozciągaj ją. aż zapoznasz się z Twoim nowym narzędziem energii. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. Teraz zmień go ponownie w iskrząco-biały....9... psychicznych i duchowych sił. uchwyć go... Wydłużaj ją......... (słuchaj dźwięków) ... Teraz przejdziesz do tworzenia Prętowego Narzędzia Energii.......2....... zielony. W iskrząco-żółty.... idealnie zrównoważony będzie Twój organizm...." Następnie przejdź do stanu Focus 10....Przemieszczaj go dookoła siebie tak....... Teraz utwórz krótką.. przejrzyście..... Idealnie zdrowy..... .. Zaczynam liczyć: 10... Będziesz obudzony fizycznie i umysłowo.. błyszczący......... Teraz zmień tę pełną linię światła w pręt. błyszczący.. białą iskrę światła...7 .5.... ...... . wzmożonej energii... idealnie zbalansowany... że powróci do najlepszego stanu. idealnie zbalansowany. (relaksuj się) .... Wtedy dołączę do Ciebie..... Rozpocznij Twój proces przygotowawczy: najpierw: Twoja Skrzynia Przemiany Energii. Zmień go ponownie w iskrząco-biały....

Kontynuuj włączanie coraz szybciej.. . Ty go stworzyłeś... Cieńszy i grubszy. idealnie zbalansowany. Ładuj go mocno. Teraz...... gdy się cofniesz. ponieważ został stworzony przez Ciebie.... Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych. Kontynuuj włączanie i wyłączanie. Zaczynaj powoli..... wyłącz. Idealnie zdrowy... wyrównany... kiedy tylko zechcesz. wyraziście.... Cofnij się i obserwuj promieniowanie Twojego Pręta Energii. Teraz powrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości. Kontynuuj robienie to tak szybko. Twoje ciało będzie tak zrównoważone. Rób to tak szybko. jak pulsuje. iskrzącym prętem światła.. Zaczekam aż to wykonasz......... Ja zaczekam. brylantowo .. Teraz uwolnij Pręt i pozwól mu odpłynąć.........Włącz. Ląduj teraz Pręt energią. Cieńszym i grubszym. wyłącz.. ... ...... Ponieważ jest to Twój Pręt świecącej energii. .. Pręt Energii jest teraz włączony.. że usunie napięcia z całego systemu nerwowego. Pulsujący wewnątrz i na zewnątrz. szybciej. brylantowo niebieski... Szybciej.... .(dźwięki ).. poczuj.. jasny..... jak rośnie....aż przestaniesz odbierać: włączony i wyłączony. .. Szybciej. Pełnym.. szybciej... . Pulsujący. jak pulsuje.. ... Kontynuuj robienie tego tak szybko...... aż będziesz widział tylko pełny pręt białego. Ja zaczekam. . Zaznajom się z nim.... ...... . wyłączony. Teraz nauczysz się kierować Twoim nowym Narzędziem Energii w inny sposób.. Cieńszy... przez wypowiedzenie cyfry l w Twoim umyśle. . Umysł poda organizmowi informacje Jak zbudować najlepsze warunki umysłowe.. . Coraz szybciej. aż to wykonasz. której się nauczyłeś)......... ... W jasny......(dźwięki) ..... szybciej. ...... Szybciej..... szybciej..... I trzymając go. Kiedy wrócisz do stanu Fizycznej świadomości. . ... wyrównany i jednorodny. włącz. Włącz..... Kiedy trzymasz Pręt. Pozwól mu odpłynąć.. którą przez niego otrzymujesz.. ..(dźwięki) . wyłącz. tak aż poczujesz go silnie.... Przepływ energii będzie tak wyrównany..(dźwięki). włącz.. Dostępnym. wyłącz..niebieski.. psychicznych i duchowych sił.. kiedy już posiadasz Twoje Prętowe Narzędzie Energii... Biały Pręt.... . ... że powróci do najlepszego stanu. . grubszy.23 Teraz zmień pręt energii w błyszczący. .. zatem możesz kierować nim łatwo i pewnie. . gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. Cieńszy . Włącz. .. ... szybciej i szybciej.. wyłącz. .. Włącz. Ładuj go mocno...aż światło stanie się ponownie pełnym prętem. Pełnym. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. iskrząco-czerwony.. co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała... iskrzące biały. iskrzącym prętem światła.... uwolnij Twoje Prętowe Narzędzie i cofnij się trochę.. Teraz . . wyłącz.. Szybciej.. wyłącz... Teraz jesteś zaznajomiony i czujesz się świetnie z Twoim nowym narzędziem pulsującej energii....... .. aż światło stanie się ponownie pełnym prętem.. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.... . iskrzące....odczuj i wchłaniaj silną energię. Patrz jak się włącza i wyłącza. Szybciej i szybciej. duchowego i fizycznego Ja. Zacznij robić to teraz. wyłącz.. . obudzony fizycznie i umysłowo. szybciej i szybciej.. Zatem zmień Pręt w czarny.. Szybciej i szybciej.. wyłącz...Teraz zmień go z powrotem w błyszcząco biały... Włącz. Szybciej. .. Uczyń go cieńszym i grubszym... Szybciej. Twoje narzędzie energii.. Kontynuuj włączanie i wyłączanie. .. Tak powtarzaj wielokrotnie... błyszczący. Jest cieńszy i grubszy. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm. Cieńszy i grubszy. ... Rób to szybciej. Teraz zmień Pręt Energii w jasny. co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego umysłowego. . błyszczącego światła.wyłącz. Włącz..... poczuj. aż znowu stanie się pełny.. szybciej.. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników... . Aż przestaniesz odbierać: włączony.. . idealnie zbalansowany.. Osiągniesz to (za pomocą metody... Idealnie zdrowy. . System nerwowy organizmu powróci do pełnego zdrowia. Teraz uwolnij Pręt Energii. czyniąc go gotowym do użycia. .. cieńszy i grubszy.. Stwórz Pręt pulsujący.. możesz nim kierować. . jaki jest gładki.Włącz.... które sam stworzyłeś.. Włącz. Relaksuj się teraz i poczuj się świetnie mając nowe narzędzie.... Wyłącz go. potem w biały... . Zaznajom się dobrze z nim. Ładuj Pręt świecącą energią .. duchowe i fizyczne dla Ciebie... . wyłącz..czerwony. coraz szybciej. że przezwycięży wszystko to. . gdy tylko zapragniesz użyć go ponownie. Włącz.. Kontynuuj wykonywanie tego.. .. będzie ono istniało. . gdy tylko zapragniesz je zastosować... grubszy.. . Ponieważ należy do Ciebie. I zmień go teraz z powrotem w jasny...... jak jednorodny. ....

z powrotem na iskrzące białą. że przed Tobą jest kształt Twojego ciała w białym. .. Teraz zmień żywą mapę ciała na niebieską... Twoje biodra. błyszczącym kolorze... rozumieć... ..... Zmień teraz z czerwonego z powrotem na biały. doświadczać.... z tego zarysu obrazu Twojego ciała....... o Twoich biodrach. Niech żółta reprezentuje system organów i gruczołów w Twoim ciele fizycznym. Użyj jej. w białym.... używać tych wyższych energii i systemów energetycznych.... Zmień ją teraz. szyję.. Pierwsze: Skrzynka Przemiany Energii.... Zmień ją na żółtą teraz...... .. . .24 Wróć teraz do stanu pełnej fizycznej świadomości. niż pragnę.. a teraz o nogach i stopach. klatce piersiowej. ręce.. Zmień Twoją żywą mapę na błyszcząco pomarańczową.. kręgosłupie... Teraz utwórz żywą mapę ciała.... ramiona. Zmień obraz ciała na czerwony... brzuchu..... Pomyśl o zarysie Twojego ciała: głowie...... Powiedz do siebie w swoim umyśle: „Jestem czymś więcej. Teraz zmień Twoją mapę ciała z powrotem na iskrzące białą. Błyszcząco niebieską... lepszym i bardziej zrównoważonym.. którzy są blisko mnie. (dźwięk Beta) . Powtórz to jeszcze raz...... ramionach..)... iskrzący obraz energii.... szyi. Niebieska reprezentuje system nerwowy Twojego ciała.. podczas tych ćwiczeń. Teraz zmień Twoją mapę ciała na iskrzące pomarańczową.. obieg krwi w Twoim ciele. Następnie przejdziesz do stanu Focus 10... Utwórz w wyobraźni błyszczący... Żywotną. Czerwony niech reprezentuje obieg krwi. rękach. Ponieważ jestem czymś więcej niż tylko fizyczną materią...... zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne. Wszystkie części energetyczne... Teraz poprowadzę Cię do konstruowania nowego narzędzia energetycznego.... reprezentuje wszystkie części Twojego ciała. Dlatego w tych ćwiczeniach. kręgosłup... Zmień ją na niebieską. rozwój i doświadczenie są równe.... Teraz zmień mapę ciała na żółtą... Nazywa się ono Żywą Mapą Ciała. głęboko pragnę pomocy i współpracy.. . których mądrość. kiedy tylko będziesz potrzebował przywrócenia równowagi... lub większe niż moje własne. które mogą spowodować. Teraz. ten biały obraz Twojego ciała fizycznego.... Zmień z powrotem mapę ciała na błyszcząco białą.. Najpierw pomyśl (o-) lub wyobraź sobie........ głęboko pragnę rozwijać się. Także. Jest to narzędzie.. Proszę Je o przewodnictwo i zabezpieczenie przed wszelkimi wpływami. Zamień obraz na czerwony. za pomocą którego będziesz w stanie bezpośrednio kierować energią witalną w Twoim ciele fizycznym.. Wyobraź sobie zarys Twojego ciała: głowę.. Twój żołądek.. Zrób to teraz. które mogą być korzystne i konstruktywne dla mnie i dla tych.3 min. „GATEWAY EXPERIENCE” FALA 2 "Próg" (“Threshold”) „Żywa mapa ciała” („Intro to living body map”) CD 6 ścieżka 2 ..... zrównoważenia..... . Najpierw pomyśl (o-) lub wyobraź sobie kształt Twojego ciała w białym... Zmień ją z niebieskiej ponownie na błyszcząco białą. aby być silniejszym. Utwórz w Twoim umyśle błyszcząco biały obraz Twojego ciała fizycznego.... kontrolować... lub dodania nowej energii Twojemu ciału fizycznemu... A zatem wytwórzmy kolejne narzędzie do zwiększania Fali Przemian dla Ciebie.. biały obraz Twojego ciała fizycznego.... białą energię. klatkę piersiową... Wtedy dołączę do Ciebie.. mogę postrzegać więcej niż fizyczny świat. błyszczącym kolorze.. .... Następnie Balon Energii Rezonansowej.... Za pomocą którego możesz łatwo kierować wyrównaniem i zrównoważeniem wszystkich części Twojego ciała fizycznego. o Twoim żołądku... Możesz sterować energią za jego pomocą. wsparcia i zrozumienia tych Istot...". Użyj tego nowego narzędzia.... Będziesz mógł korzystać z tego nowego narzędzia kiedy tylko zapragniesz.( dźwięki ).. a teraz nogi i stopy. Rozpoczniesz proces przygotowawczy. niż ciałem fizycznym. Niech pomarańczowy reprezentuje układ mięśni i kości Twojego ciała. lub źródłami.. Potem Strojenie Rezonansowe. Utwórz znowu białą mapę ciała.. i wypowiesz swoją afirmację... błyszczącym kolorze. Niebieska niech reprezentuje system nerwowy Twojego ciała. Zrób to teraz. Niech żółta reprezentuje system organów ( gruczołów w Twoim ciele fizycznym. tak...... poznawać.. które teraz stworzysz.. barkach. że osiągnę mniej.. brzuch.. Zrób to teraz. barki.(dźwięki . W białym kolorze.

Zacznij od góry Twojej żywej mapy ciała. szersza i bardziej przejrzysta....... gdzie będziesz mógł je odnaleźć ponownie. Teraz zmień Twoją mapę ciała na żółtą. Pozwól iskrząco błyszczącej. purpurowej energii przepłynąć z Prętowego Narzędzia do tych części.. które są ciemne matowe. Teraz spójrz niedaleko za mapę ciała fizycznego. . iskrzące białą i zauważ. energię leczącą. które są matowe. Czerwona niech reprezentuje obieg krwi w Twoim ciele fizycznym.. Tam.. po wypłukaniu... równomiernie spokojnymi.. Pozwól żywej mapie ciała zmienić się w iskrząco czerwoną.... równomiernie mocnymi. czy są jakieś części ciemne. wyrównaj je. przekazuj nową energię. Teraz relaksuj coraz bardziej Twoje ciało fizyczne.. Teraz weź Twoją nową. Twoja strona mentalna jest jaśniejsza. Wykonaj to teraz.. który jest ciemny. Wchłoń je obydwie i umieść Twoje Prętowe Narzędzie Energii tam.... Teraz zmień Twoją żywą mapę ciała z powrotem na błyszcząco białą. matowy. leczącego promienia z Twojego Prętowego Narzędzia i uzdrów oraz ponownie napełnij energią to ciemne... użyj Twojego Prętowego Narzędzia z energią purpurową do dowolnego punktu. Zrób to teraz. lub migocące.. Niech odpłynie swobodnie. od głowy.. Niech żółta reprezentuje system gruczołów i organów Twojego ciała fizycznego. lub migocące.. albo migocącą. lub migocące. a ciało emocjonalne zostało zrównoważone... Pomarańczowa niech reprezentuje układ mięśniowy i kostny Twojego ciała fizycznego. Niebieska reprezentuje system nerwowy Twojego ciała fizycznego... lub migocącą w mapie ciała emocjonalnego. Teraz zmień Twoją mapę ciała na błyszcząco pomarańczową.... zrównoważeniu emocjonalnej i fizycznej żywej mapy ciała. z powrotem na błyszcząco białą. użyj energię purpurową z Prętowego Narzędzia. lub migocące.. Zrób to teraz. abyś mógł je łatwo odnaleźć... Teraz.. Uwolnij je.. dostarczając powoli nową energię do wszystkich części Twojej mapy ciała... matową. migocącej i umieść jej obraz przed sobą.. w dół. Zrób to teraz.. z Twojego Pręta Energii. Teraz. Teraz pracuj dalej z Twoim Prętowym Narzędziem Energii. Z powrotem na iskrzące białą. matowe.. gdzie tylko widzisz część ciała matową. wchłoń je obydwie.. lub migocący... Na białą energię... Zrób to teraz. Teraz zmień Twoją mapę ciała z powrotem na błyszcząco białą... Teraz zmień Twoją mapę ciała z powrotem na iskrzące białą.. Tam jest mapa Twojego ciała emocjonalnego. obmyj Twoją mapę ciała emocjonalnego... matowe.. lub migocące. Obserwuj i poszukaj jakichś miejsc matowych.. obserwuj. tak. Kiedy to zrobisz..25 Zmień ja teraz z powrotem na białą.. czy nie ma tam jakiejś części matowej.. które są niezwykle jasne. Zrób to teraz.... iskrzące białym... Teraz zmień Twoją mapę ciała na niebieską... lub migocące.. Biała energia reprezentuje równowagę Twój ego ciała fizycznego..... ciemnych. użyj Twojego Prętowego Narzędzia z energią purpurową właśnie do tych szczególnych miejsc. równomiernie jasnymi... ciało fizyczne zostało doładowane energią.... .. Uczyń je iskrząco białym.. wzmacniającej energii dotrzeć do wszystkich części ciała.. gdzie zobaczysz część ciemną. Tego Narzędzia Energii.. Teraz jesteś silniejszy emocjonalnie i fizycznie... Kiedy to zrobisz... równomiernie spokojnymi. na błyszcząco pomarańczową. Tam jest mapa ciała emocjonalnego.. . które są ciemne. Obmywaj ją purpurową energią. Obserwuj ją. doładowaniu.. do stóp.... błyszcząco biała reprezentuje całkowitą energię Twojego ciała fizycznego. Teraz zmień Twoją mapę ciała znowu na białą. Z powrotem na błyszcząco białą. że biała. pozwól błyszcząco purpurowej... Zrób to teraz.. Użyj purpurowego......... Teraz za pomocą Twojego Prętowego Narzędzia Energii. iskrzące białą mapę cia^a i umieść }ą przed Twcnm cAa^em fizycznym. Teraz Twoje prętowe Narzędzie Energii utrzymuj blisko siebie. Jeśli spostrzeżesz jakieś części ciemne. matowe.. za mapę ciała fizycznego... Niech purpurowa energia przepływa z Prętowego Narzędzia Energii do Twojej mapy ciała. Uczyń je równomiernie jasnymi. a ciało emocjonalne zrównoważone. A także popatrz na te części mapy ciała emocjonalnego.. ponieważ Twoje ciało fizyczne zostało oczyszczone. gdy zobaczysz jakieś miejsca ciemne.. sprawdź.... w mapie ciała emocjonalnego.. .... . Zrób to teraz... Teraz weź Twoje Prętowe Narzędzie Energetyczne i przyłóż je do tych miejsc żywej mapy ciała.. Oczyść.. czyszczącą i rozjaśnij te części.. Za nim zobaczysz drugą mapę.. Używając energii Twojego Prętowego Narzędzia. . matowe lub migocące miejsce. migocących w Twoim ciele.. Niech energia przepływa powoli od głowy. niech obmywa Twój umysł.. w pełni zdrowymi.. ... pamiętaj. równomiernie mocnymi. Zrób to teraz. które sam stworzyłeś i naładowałeś. Utwórz je jednorodnymi. Białą energię. Zmywaj wszystkie nieczystości... Jest o wiele większa teraz.. .. .. Twój umysł jest coraz pojemniejszy i jaśniejszy. doładuj nią każdą część Twojego ciała fizycznego.... Obmywaj ją purpurową energią z Twojego Prętowego Narzędzia. matowe... Przywołaj teraz bogactwo Twojego Prętowego Narzędzia Energii....

. następnie przejdziesz do Focus 10... wyrazistszym... Postrzegaj... Zaledwie troszeczkę wyżej........ Płynie w górę.... Postrzegaj i obserwuj. . Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości.. następnie Twój Balon Energii. Ruchy w dół i w górę. jeszcze obniżaj.. Teraz . pozwól mu zatrzymać się tam....... gdy Twój Balon Energii. Z powrotem w Ciebie.. umysłowego. której się nauczyłeś. znajdującym się w środku.... wędruje teraz do Twojego wnętrza.. Teraz znów . i płynie. ..26 Pozwól Twojemu umysłowi być jaśniejszym....... Relaksuj się i obserwuj.... . Energia. Zrób to i powróć do fizycznej świadomości. Ponieważ to jest Twój Balon Energii.... Twój bezpieczny Balon Energii. skąd wystartowałeś. . dryfującym Balonie Energii.. Teraz. Troszeczkę wyżej. powiedz l w swoim umyśle. Twoje ciało będzie tak zrównoważone.. swobodnie. .. Unosi Cię . i obserwuj . zatrzymaj się tam... troszeczkę dalej.. w którym znajdowałeś się przedtem.. w dół. w Twoje wnętrze....Teraz jesteś z powrotem tam. .. . Płyniesz powoli tam........ Teraz ... lżejszy.. pozwól mu obniżać się powoli... Obserwuj go teraz. Zacznij powoli obniżać Twój Balon Energii.. Teraz pozwól.... w Focus 10.. skąd rozpocząłeś unoszenie.... Powoli i spokojnie... pozwól ....... ... tam...powoli . Możesz teraz sterować tym Balonem Energii... . . potem rozpocznij afirmację: „Jestem czymś więcej niż ciało fizyczne. Teraz wrócisz do stanu fizycznej świadomości metodą.... Troszeczkę niżej. gdzie jest. Troszeczkę wyżej... Jeszcze bardziej..". ponieważ należy do Ciebie. . Wyżej i wyżej...... która znajduje się w Balonie . Wstanie 10.... gdzie startowałeś....... jak dryfuje. znajdujesz się w unoszącym Cię . ( dźwięki ......... Niech dryfuje tam ........ Skieruj go powoli w dół. ... . spokojnie.... gdzie rozpocząłeś unoszenie. .. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) „Oderwanie się” („Lift off”) CD 7 ścieżka 1 . ... spoczywa w miejscu i dryfuje. Pozwól mu unosić Cię trochę wyżej i wyżej.. . . aby Twój Balon Energii płynął z Tobą powoli .około 13 min..... Trochę wyżej i wyżej.. . . . ... Teraz.... .... Pozwól mu absorbować w Ciebie. Ty go stworzyłeś.. bezpiecznie i wygodnie. Teraz znów pozwól.... na tym poziomie. Relaksuj się w bezpiecznym.. powoli.... Teraz cały Twój Balon Energii wniknął z powrotem..... gdzie startowałeś. .. Po prostu.. Unosi Cię lekko.. by Twoja świadomość była jaśniejsza. Pozwól. Twój Bezpieczny Balon Energii.. obserwuj... aby Balon Energii płynął powoli w górę. Bezpiecznie i spokojnie.. ...)... ... obserwuj. . . Wnikasz do środka..powoli ...... Pozwól jej wnikać coraz bardziej i bardziej. lekko.. przejrzystszym. we wnętrzu Twego Balonu Energii........... Powoli. Jesteś lżejszy.. . Relaksuj się .... . Czujesz się bezpiecznie i spokojnie ... .. wraz z Tobą .. . . .... Twój Balon Energii. Z powrotem .. obniżać się wolno tam. . naucz się unosić w tym Balonie Energii.. znajdujesz się tam . Kontroluj i obserwuj. . przejdź przez punkt... aby Twój bezpieczny Balon Energii uniósł Cię w górę. Troszeczkę niżej. aby Balon Energii unosił Cię powoli . . Zatrzymaj swój Balon Energii .. Pozwól jej wnikać do Twojego wnętrza....... Postrzegaj kierunki. duchowego i fizycznego Ja. . Powoli. Obniżaj go.. Unosi Cię. z powrotem. gdzie jesteś i obserwuj .. .. Spoczywa .. tam gdzie teraz jesteś. jak dryfuje... unosi Cię coraz wyżej.. niż przedtem...... ... .. co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego.. Powiedz w umyśle cyfrę 1... Teraz jesteś z powrotem...(sygnał Beta). bezpiecznie. Czujesz się wygodnie. Teraz... Po pierwsze: Twoja Skrzynka Przemiany Energii użyj jej.. później .. Teraz znowu . czystszym. ... aby Twój dryfujący Balon Energii . obniżaj. że przezwycięży wszystko... ponieważ ona jest Twoja.. ... bezpiecznie i spokojnie... Teraz ...Strojenie Rezonansowe.. komfortowo.. wnikał do Twego wnętrza.. Zatem.. Relaksuj się spokojnie . .... jak dryfuje spokojnie...... ..... ... Jest to Twój Balon Energii. tam gdzie jesteś teraz... wygodnie. relaksuj się i pozwól..(relaksuj się przy dźwiękach). Powoli w dół i w dół. bezpiecznym Balonie Energii...... .... skąd wystartowałeś... . .... w którym jesteś. Przejdziesz teraz do procesu przygotowawczego..(tu: słuchaj dźwięków „Hemi-Sync")... z powrotem do miejsca .. gdzie jest. Teraz.... Wtedy dołączę do Ciebie... spraw...... Obserwuj dryfowanie w bezpiecznym Balonie Energii. bardziej przejrzysta..

System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia. Ładuj go mocno. Jeszcze się unosi. ... .... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości....Wykonaj to. Zrób to teraz. że unosi się w górę.. . Zapamiętasz je wyraźnie.. że usunie napięcia z całego systemu nerwowego. Twój cel tego ćwiczenia. Naładowany i przygotowany.. bardzo wyraźna dla Ciebie... . że powróci do najlepszego stanu. ponieważ Ty ją stworzyłeś.27 Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników. Myśl o tej białej bawełnianej piłeczce. Witalność zgromadzi się w nim... . weź swój Pręt Energii. ..lżejsza .. dokładnie.. . które sam stworzyłeś. Wróć teraz do stanu fizycznej świadomości.. bardziej i bardziej... unosi. . Jest blisko Ciebie.„Jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym. ... gdy tak przyciskasz mocno Pręt Energii do bawełnianej piłeczki. gdy wrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości.. Myśl o niej tak.... zbalansowany. bawełnianą piłeczkę... . Ładuj go potężną. Piłeczka staje się lżejsza. .. aż to zrobisz.. Teraz weź Pręt Energii zmieniony w tubę energii. .......Teraz mając tę białą... aby jego energia przeszła do niej. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości..... Odsuń ją również od swojej świadomości i ładuj ją energią... bardzo wyraźnie zarysowaną w Twoim umyśle.. Obserwuj przez tubę i przeczytaj cyfry..... że staje się ona lżejsza... Umieść jeden koniec blisko swojej świadomości. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. . .... Pozwól Twojej percepcji przejść przez tubę .. .. . Bardziej l bardziej.. Rozciągaj. piąte: przejdziesz do Focus 10.... solidny pręt energii..wysłuchaj go do końca) . aż osiągnie swój pierwotny rozmiar.. ponieważ dajesz jej potrzebną energię.... Pozwól energii płynąć.. ... Ładuj je nową. Teraz rozciągaj tubę.. uchwyć go mocno i przyciśnij do bawełnianej piłeczki.Tam jest sześć cyfr... Rozciągaj. .... by stała się ona bardzo.. Odczytaj wszystkie sześć.. Wypowiesz cyfrę l w swoim umyśle.. czwarte: Twoja afirmacja . Wycofuj ją z koperty..... .5 min... Przepływ energii będzie tak wyrównany..... Bardzo wyraźna. aż drugi koniec tuby znajdzie się w środku białej koperty.Teraz energia przechodzi z Pręta Energii na białą piłeczkę i sprawia. Umieść jeden koniec tuby energii blisko swojej świadomości.... Coraz mocniej.. do środka białej koperty i odczytaj cyfry. Obudzony fizycznie i umysłowo. zrównoważony będzie Twój organizm.. Teraz zmień tubę w solidny pręt. Rozciągaj ją. żywotną energią. Teraz Pręt Energii jest naładowany i przygotowany.... W środku białej koperty. I teraz..i lżejsza. Wracasz teraz do stanu w pełni fizycznie obudzonej świadomości..bardziej i bardziej.. .. ja zaczekam. Teraz drugi koniec tuby energii jest w środku białej koperty..(dźwięki 11. Możesz to zrobić. .. ... GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) „Zdalne widzenie” („Remote Viewing”) CD 7 ścieżka 2 Najpierw przypomnij sobie cel. w środku białej koperty."... Teraz Pręt Energii jest naładowany i przygotowany. Zaczekam. trzecie: Twój unoszący się Balon Energii Rezonansowej. . Zmień Twój Pręt na tubę energii.. Teraz wycofuj z powrotem Twoją tubę energii. psychicznych i duchowych sił. Unosi się. Umysł poda organizmowi informacje.. Coraz bardziej...lżejsza. a pierwszy koniec .... bawełnianą piłeczkę. cyfry znajdujące się na białej karcie.. . aż osiągnie pierwotny rozmiar.. Idealnie zdrowy.. ponieważ Ty go stworzyłeś. jak chcesz i z łatwością .. ... Możesz ją rozciągać tak daleko.. Wykonaj to teraz. .. idealnie zbalansowany.. co pozwoli organom na prawidłowa pracę i wytworzy zdrową kondycję Twojego ciała..blisko Twojej świadomości... coraz bardziej i bardziej... .. Zapamiętasz te sześć cyfr. Z powrotem... duchowe i fizyczne dla Ciebie ... Staje się tak lekka.. Mocno. Jest lżejsza i unosi się.. . wraz z zastosowaniem fizycznych ....... potężną energią. o której pamiętasz.. Zacznij proces przygotowawczy. .. spraw..... Przyciśnij go mocno. Pierwsze: Twoja Skrzynka Przemiany Energii. Sięgnij i przysuń je blisko siebie. Wykonaj to.... .. do stanu 10.... drugie: Strojenie Rezonansowe... jak zbudować najlepsze warunki umysłowe. Zmień teraz Pręt w tubę energii.. ... Sięgnij teraz po Twoje Prętowe Narzędzie Energetyczne.. Przypomnij sobie białą.....).... Idealnie zdrowy.. ....(tu: dźwięk Beta . Wykonaj to teraz.

wyżej i wyżej.. Coraz bardziej. Pozwól jej płynąć. Teraz przygotuj znowu Twoją Tubę Energii... aż osiągnie.... ... Wykonaj to teraz... którego pamiętasz.... którą przesyłasz.. .. Zaczyna się tlić i palić z powodu energii... bawełnianej piłeczki.. .. Bądź pewien.. ... .. I trzymaj go. przyjaciel. blisko Twojej świadomości.. Zmień go znów na Tubę. Ląduj ją mocno potężną.... co postrzegałeś.. która unosi piłeczkę.... . i spraw. . że przez Tubę zachodzi kontakt.. białą energią.. Żadna energia nie płynie już do białej piłeczki. Teraz jesteś gotów. swój pierwotny rozmiar.. . Wyżej. Zapamiętasz wszystkie szczegóły. mocno. i sprowadź swój Pręt Energii z powrotem blisko Ciebie.. .. Coraz wyżej.. ponieważ dajesz jej dużo gorącej energii. bawełniana piłeczka otrzymała więcej energii.. Zrób to teraz. Spraw.. I teraz. wygodnie w Focus 10. aby ten kontakt był wyrazisty. bardzo daleko.. potężnej.. daleko....Jest dokładnie przed Tobą. Gorąca...... Więcej i więcej. by drugi jej koniec był znowu blisko... prosto do osoby.... .. Przesuń go... Wykonaj to teraz. bawełnianej piłeczki.. . że piłeczka staje się cieplejsza. Wykonaj to teraz. Tak gorąca. z którą byłeś w kontakcie. Teraz pozwól . którą wybrałeś. Teraz zapamiętasz to.. . z którą chcesz się skontaktować.. Teraz cofaj powoli Twoją Tubę z powrotem. . aby wiadomość była wyrazista. które postrzegałeś. .... przesyłaj gorącą.. Przez Tubę z Twojej świadomości. by piłeczka uniosła się w górę.. że zaczyna się tlić... Teraz... bardzo blisko przyjaciela... Tubą Energii.. z którym kontaktowałeś się przedtem. Wycofuj ją od osoby. gdzie znów będziesz mógł gdy odnaleźć. Osiąga pierwotny rozmiar... Wyżej.. Przywracaj coraz bardziej do jej pierwotnego rozmiaru. bardzo daleko. Teraz odetnij dopływ energii i sprowadź Pręt z powrotem blisko siebie. Pozwól informacji przejść do Twojej świadomości... aż do białej piłeczki. która pozwoli jej unosić się w górę. poznaj ją.. Piłeczka staje się gorętsza i gorętsza... . gdzie będziesz go mógł łatwo odnaleźć.. . .. cieplejsza.... odetnij dopływ energii. Mocniej i mocniej.. Teraz ładuj ją.. Teraz zmień Tubę w normalny Pręt Energii. Ładuj ją mocniej i mocniej. Odetnij energię unoszącą piłeczkę. w stronę przyjaciela... bawełniana piłeczka uniosła się w górę. . Zmień go na Tubę tak. .... Sprowadź go blisko siebie i nadal go trzymaj. bawełnianą piłeczkę. Teraz sprowadzaj Twoją Tubę Energii z powrotem.. . Gorąca.. Bardzo gorąca.. którą obserwowałeś.. Teraz relaksuj się spokojnie i wygodnie. bardzo blisko Twojej świadomości... przeszła przez Tubę Energii teraz. którą wybrałeś. silną energią. tak. .. . Teraz niech drugi koniec Tuby przesunie się w stronę przyjaciela.Teraz wyślij energię do białej. . aby cała Twoja Tuba Energii rozciągała się daleko. Tak.. przeszła wiadomość do osoby... aż dojdzie tam......... gdy jest z powrotem Prętem Energii. Dodawaj energii.. Teraz ..... o czym myśli. Teraz Twój Pręt Energii jest naładowany.... Drugi.. Przez całą Tubę. gdy powiem „start".. aby ta wiadomość.... W dół.. Spraw. mocno.. Od osoby.. żywą energię do piłeczki... Zabierz energię z powrotem z białej... Zabierz energię z powrotem.. ... .. Coraz więcej energii. Odsuwaj ją z powrotem..Teraz jeden koniec Tuby Energii umieść blisko Twojej świadomości.... Obserwuj teraz...28 Spraw. . . potężną energią. w tym momencie. aby bawełniana piłeczka wracała na swoje miejsce... ... Do wewnątrz piłeczki. dzięki użyciu Pręta Energii.. gdzie patrzy.. . Teraz pozwól. Hen. ... Zapamiętasz dokładnie i wyraźnie to.. "Start". Z powrotem od osoby.. . Teraz sprowadź Twój Pręt Energii blisko Ciebie i ładuj go. którego wybrałeś. aby przesuwała się dalej. Coraz bardziej w dół. którego znasz. Trzymaj go mocno. daleko na zewnątrz. żywą energię do wewnątrz piłeczki. jak przedtem. Daleko od Ciebie.. aby przez Tubę Energii . co zaobserwowałeś.. żywą energię do piłeczki. . Spokojnie. . tak by piłeczka unosiła się w górę. Przesuń jeden jego koniec daleko.. aby biała.. Teraz znów przygotuj Twój Pręt Energii... Obserwuj. aż do osoby. aż do białej piłeczki. i uchwyć go tak.... Pozwól.. Powtórz czynność przesyłania unoszącej energii do białej.... Rozciągaj Tubę. kiedy wrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości. gdzie znajduje się.... Pręt z potężną... Połóż go w miejscu.. którą wybrałeś.. Spraw.. aby biała.. . dalej... . Znowu w Pręt Energii.Teraz odetnij dopływ energii.. Unosząca energia przepływa. Jeszcze dalej. tak aby znalazła się dokładnie przed Tobą. odsuń go od siebie.. . Tam. Odetnij dopływ energii . jasna i pewna. Przygotuj Twoją Tubę Energii. Przesyłaj gorącą. . Jeden koniec Tuby rozciąga się bardzo. aby bliższy koniec Tuby znalazł się blisko.. Pozwól... Teraz znowu ładuj mocno Twój Pręt Energii . .. . gdy tylko będziesz go potrzebował. w stanie 10. Rozciągnij ją znowu tak.Sprowadzaj ją z powrotem. Odetnij jej dopływ i sprowadź Pręt do pierwotnego rozmiaru.. Pozwól.. bawełnianej piłeczki. gorętsza. . Ładuj go znowu mocno. . co Twój przyjaciel robi.. . przesyłaj gorącą.. która jest źródłem informacji.... ... Teraz spróbuj jeszcze raz.. że jeden z jego końców dotyka białą. ... używając potężnej.. Wykonaj to teraz. . Teraz jeden koniec Tuby Energii rozciąga się bardzo... . silnej energii... Teraz jest Tubą Energii.. Przygotuj Pręt Energii.. bliższy koniec Tuby Energii znajduje się bardzo. Kiedy powiem „start".

.. Przejdź teraz do procesu przygotowawczego. Z powrotem w Focus 10. Teraz unosisz się w Balonie Energii. unosić się w górę. Zatrzymaj się przy numerze 6... Teraz płyń w Balonie Energii Rezonansowej. Obniżaj go coraz bardziej. skąd rozpocząłeś. Teraz poruszając się powoli... Powoli... od numeru 3... i wypowiedz afirmację zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej..... Pozwól. wzbił się w górę.. . . co postrzegasz. Kiedy dojdziesz do numeru 9....... Pozwól teraz. Dokładnie za siebie. Teraz spraw...... . przez wypowiedzenie cyfry 1 w swoim umyśle. I wróć z powrotem do centrum Twojego Balonu Energii... . z powrotem do numeru 9. Przejdź teraz z powrotem do numeru 6.. Przechodź powoli.. I obserwuj. Numer 3 jest Teraz z przodu. skąd rozpocząłeś. ... Tam.... Teraz ... Teraz znowu. . do numeru 6. Kiedy to zrobisz. ... Skieruj obserwację w kierunku trójki. Idź w dół. później Strojenie Rezonansowe. Zapamiętaj.... Teraz przesuń się w swoją prawą stronę. .. bezpieczny. Pozwól jej wnikać coraz bardziej i . skieruj swoją percepcję z powrotem do numeru 12.. Wyżej i wyżej. co postrzegasz. Teraz zacznij poruszać się w dół..Unoś się w górę. wyżej i wyżej.(dźwięki). będziesz obudzony fizycznie i psychicznie.. następnie Twój Balon Energii.. . by Cię unosił. Powróć do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Postrzegaj i zapamiętaj. Powoli. Teraz patrz w przód. . zatrzymaj się i postrzegaj..od numeru 6..od numeru 3 z powrotem do 12.. bezpiecznie. Postrzegaj i obserwuj. Teraz bądź spokojny i zrelaksowany w pozycji 12.. który jest przed Tobą... w swoim Balonie Energii. Zrób to teraz.. . . ... Z powrotem w Focus 10... Pozwól. A później .. świadomości. ... tam.... Wciąż w górę.. Teraz przesuń swoje postrzeganie w lewą stronę..... Po pierwsze: Twoja Skrzynka Przemiany Energii. Widzisz teraz numer 3 przed sobą. Teraz przesuń swoją percepcję za siebie i w górę..... który jest pod Twoją kontrolą. którą znasz. gdzie jest numer 9...... Obserwuj poziom numeru 3. w Focus 12.. Dokładnie w swoją prawą stronę.. Płyń w Focus 12....9.. co mijasz. który jest za Tobą...... która znajduje się w Balonie Energii... Przesuwaj się dokładnie w stronę numeru 9. wolno i spokojnie. . 'Relaksuj się i obserwuj energię płynącą wokół Ciebie.. . . w którym się znajdujesz.... W Twoim bezpiecznym Balonie Energii.. Obserwuj i zapamiętaj. gdy się poruszasz i przemieszczasz...... aż do numeru 3. Płyń w górę....bezpiecznie i spokojnie. . przesuń się od numeru 9. niż ciałem fizycznym". do .. w górę. Tam dołączę do Ciebie. Pozwól unosić się.. I przejdź do Focus 10.. pod kontrolą moich poleceń.. Zaczyna poruszać się w górę.Płyń w Balonie Energii Rezonansowej. postrzegaj i zapamiętaj...... . obserwuj i zapamiętaj. Teraz skieruj obserwację w przód. Pozwól jej wniknąć w Ciebie... Płyń i obserwuj. .. co postrzegasz.. Przesuń percepcję od numeru 6..... . abyś znalazł się bardziej w centrum Balonu Energii i wchłoń go w siebie... Teraz jesteś przy numerze 12.. aby Twój Balon Energii. Wyżej.. aż do numeru 9. w stanie Focus 12. .. z powrotem do numeru 12. ponieważ jest Twoja.... stanie poszerzonej świadomości. w górę..... spokojnie i bezpiecznie. .Obserwuj i odczuwaj unoszenie się w górę.Pewnie i swobodnie...... aby Balon Energii.. płynął z powrotem.... .. W prawą stronę..... GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) „Wektory” („Vectors”) CD 8 ścieżka 1 ... Postrzegaj. . gdzie znajduje się numer 3.. Postrzegaj. Całkowicie odświeżony i wypełniony nową witalnością... gdzie znajduje się numer 6. Spraw.... Unosi się w górę.. wniknęła do Twojego wnętrza. Teraz pomogę Ci poruszać się po tarczy zegara....... aż do numeru 12. Zapamiętaj co mijasz. ponieważ należy do Ciebie..... znajdującego się za Tobą.. do pozycji pierwotnej w Focus 10.. aby energia. Teraz przesuń swoją percepcję w przód i w dół..........29 Teraz powrócisz do stanu pełnej fizycznej......... Przesuwaj się w dół. Następnie ... a Ty razem z nim. Przejdź przez numer 6 i idź w dół..... w stanie poszerzonej świadomości i postrzegaj wszelkie kierunki i pozycje unoszącego się Balonu Energii. Teraz pomogę Ci postrzegać i zapamiętać unoszenie się. Teraz jesteś spokojny.... W Focus 12. . ponieważ możesz go kontrolować....... spokojnie. ... ...... .. coraz bardziej. od numeru 12.

co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego... i systemów energetycznych.. Czwarte: Twoja afirmacja: „Jestem czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem..... . w stanie 10.. I zacznij proces przygotowawczy. w Focus 12.. że powróci do najlepszego stanu.. Relaksuj się spokojnie.. Ponieważ jestem czymś więcej niż materią fizyczną... dla mnie i dla tych. i zamykam wtedy..Monroe) w prawym uchu. głęboko pragnę pomocy i współpracy tych Istot...... Teraz powrócisz do stanu pełnej ...... którzy są blisko mnie. w FOCUS 12 . co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednia kondycję Twojego ciała System nerwowy Twojego organizmu powróci do pełnego zdrowia.... konstruktywnego celu ........ tylko dla tych........ ... rozwój . . Zadaj sobie pytanie: .. Drugie: Strojenie Rezonansowe. których mądrość. Policzę teraz. .. korzystnego.. Postaw je przed największą głębią Twojej świadomości.. Wróć teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.Kim jestem9 . obudzony fizycznie i umysłowo ( przy pomocy metody której się nauczyłeś).... Teraz jesteś w Focus 12. niż pragnę...(dźwięki 3 min). mogę postrzegać więcej ..... .. i doświadczenie ... Twoje ciało przezwycięży wszystko.. 12.... duchowego i fizycznego Ja. jest równe lub większe niż moje własne. ..(dźwięki 10 min. które mogłyby sprawić. Przypomnij sobie cel tego ćwiczenia.. .. niż fizyczny świat.. ...... . komfortowo..... Twoja świadomość rozszerza się daleko. Relaksuj się..... . gdy tego świadomie pragnę ... W stanie 12. głęboko pragnę ... Daleko poza ograniczenia Twojego ciała fizycznego. .. w Focus 10.. Również wykonując to ćwiczenie .... i poprosisz o pomoc .. . Robię to dla pozytywnego. Dlatego ... Kim Jestem9". Powinieneś słyszeć mój głos (R. duchowe i fizyczne dla Ciebie... Otwieram ten kanał... Wraz ze mną. w tym ćwiczeniu . GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) "Pięć pytań" (“Five questions”) CD 8 ścieżka 2 To jest ćwiczenie dla Twojego własnego procesu rozwojowego... Oto pierwsze pytanie... daleko poza ramy fizycznej rzeczywistości..... . . że usunie napięcia z całego systemu nerwowego. Trzecie: Balon Energii Rezonansowej. ... idealnie zbalansowany... Do stanu 10. Twoja świadomość rozszerza się coraz bardziej i bardziej. Kiedy to wykonasz . Teraz z Focus 10 przejdź do Focus 12.... . Powiedz w umyśle. ...... I czekaj na odpowiedź... Proszę o przewodnictwo i zabezpieczenie . ....).... . Umysł poda organizmowi informacje. Zadasz teraz 5 pytań w stanie poszerzonej świadomości .. umysłowego.. Teraz Twój Balon Energii wniknął już w Twoje ciało.. 10.. Witalność zgromadzi się w nim wraz z zastosowaniem fizycznych. Idealnie zdrowy.... przez wypowiedzenie cyfry l w swoim umyśle. psychicznych i duchowych sił. fizycznej świadomości. Z moją pomocą...... Coraz bardziej i bardziej.. rozwój i doświadczenie jest równe lub większe od moich własnych.. . rozumieć. Przepływ energii będzie tak wyrównany.. Teraz.. gdy tego świadomie pragnę. kontrolować i używać . i odrzucam wszystkie inne. .. Przejdź do Focus 12...... (sygnał Beta). które są korzystne i konstruktywne . .... . których mądrość.... Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości . w otrzymaniu odpowiedzi......... .. spokojnie.(dźwięki-relaksuj się) . .... idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.... .. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników...... gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.. wiedza... (Przy ustawieniu jednakowego zrównoważenia). że osiągnę mniej.. Wykonaj to teraz.... tych wyższych energii . powiedz do siebie ... .. rozwijać się................. jak zbudować najlepsze warunki umysłowe.. Po pierwsze: Twoja Skrzynka Przemiany Energii..... pogodnie. lub źródłami. poznawać.30 bardziej.. przed wszelkimi wpływami."Jestem czymś więcej niż moim ciałem fizycznym. doświadczać.. Powiedz w umyśle.. W stanie poszerzonej świadomości..Otwieram ten kanał komunikacji ." Piąte: przejdź do Focus 10...... .... powiedz do siebie . będziesz odświeżony psychicznie i fizycznie..12.

.. ..... Kiedy to zrobisz.. 11 .. ....... ... którą otrzymałeś. Po pierwsze: Twoja Skrzynka Przemiany Energii... Teraz w Focus 12 . Teraz.. Zapamiętasz ją dokładnie.. kiedy wrócisz do stanu pełnej.. fizycznej świadomości........ pogodnie w Focus 12... do 10....... do Focus 12... .. ....... Zaczniesz teraz proces przygotowawczy. Zapamiętasz ją dokładnie.. a ciało śpi. Twoja świadomość rozszerza się daleko.... Jesteś teraz w Focus 10.. ....... Zapamiętasz odpowiedź. zanim stałem się istotą fizyczną?" I czekaj na odpowiedź. kiedy wrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości. jaki mogę otrzymać i zrozumieć na tym poziomie mojej egzystencji?. 12 ....... Zaczynam teraz liczyć... Pytaj i proś o pomoc w otrzymaniu odpowiedzi..(dźwięki ). gdy policzę od 12.. Czwarte pytanie.. Postaw je przed Twoją poszerzoną świadomością. Twoja świadomość rozszerza się coraz bardziej i bardziej. W stanie poszerzonej świadomości. Jakie działania mogę podjąć.„Jestem czymś więcej. . następnie Twój Balon Energii Rezonansowej. w której się znajdujesz...... we wszystkich kierunkach. którą otrzymałeś. .... Postaw pytanie i prześlij je do wszystkich części Twojej świadomości. Pytaj i proś o pomoc w otrzymaniu odpowiedzi. .. 11.. fizycznej świadomości. Zacznij wracać do pełnej. Teraz czas na trzecie pytanie. fizycznej świadomości... Teraz powrócisz z Focus 12 z powrotem do Focus 10. ... Zapamiętasz ją dokładnie.. Oto pytanie: .. Zapamiętasz odpowiedź.......... ..... w stanie 12. Postaw je przed największą głębią Twojej świadomości. aby najlepiej służyły temu celowi9 . Powrócisz teraz do stanu fizycznej świadomości.. Twoja świadomość wraca teraz coraz bardziej do stanu percepcji odpowiedniej dla Focus 10.... 10 ... tym więcej świeżej.... Zadaj pytanie i proś o pomoc w otrzymaniu odpowiedzi. zanim stałem się istotą fizyczną? . przejdź do Focus 12.......31 Zapamiętasz odpowiedź....(sygnał Beta). Czekaj na odpowiedź... kiedy wrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości.. Relaksuj się .. której się nauczyłeś.. Teraz jesteś w Focus 12.. . później Strojenie Rezonansowe... oto drugie pytanie... Zapamiętasz odpowiedź.... Zapamiętasz ją dokładnie.. . Zapamiętasz i zrozumiesz odpowiedź. którą otrzymałeś.. ......... kiedy wrócisz do stanu pełnej. . wszystkimi drogami..... kiedy wrócisz do stanu pełnej. Odświeżony........... „Gdzie i kim byłem.. Piąte pytanie...... .. .. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) "Pokarm energetyczny" (“Energy food”) CD 9 ścieżka 1 ........... 12. fizycznej świadomości..... Pytaj i proś o pomoc w otrzymaniu odpowiedzi i zadaj pytanie: „Jaki jest cel mojej egzystencji w tej fizycznej rzeczywistości? Zadaj pytanie. aby najlepiej służyły temu celowi?"... Im częściej zastosujesz tę metodę. niż moim ciałem fizycznym" i przejdziesz do Focus 10.. Zapamiętasz odpowiedź. Wykonaj to teraz.... w Focus 10....... 10 ... tym mniej będziesz potrzebował energii pochodzącej z żywności fizycznej. Pełen żywotności. kiedy wrócisz do stanu pełnej fizycznej świadomości....... Teraz. w którym umysł czuwa.. rozpoczniesz afirmację .... .. .. . Teraz piąte pytanie... wymawiając cyfrę l w swoim umyśle. . w stanie 10. Oto pytanie: „Jakie działania mogę podjąć... jaki mogę otrzymać i zrozumieć na tym poziomie mojej egzystencji? Jaka jest zawartość najważniejszego przekazu. „Jaki jest cel mojej egzystencji w tej fizycznej rzeczywistości.... ....... które otrzymałeś... Relaksuj się spokojnie i wygodnie..... Zrobisz to za pomocą metody..... za pomocą której możesz otrzymywać bogatą energię dla Twojego (całego) organizmu.. którą znasz....... Zapytaj i czekaj na odpowiedź..... Gdzie i kim byłem.. ...... to stan świadomości ... . Daleko poza ograniczenia Twojego ciała fizycznego. oto czwarte pytanie. Teraz z Focus 10.. którą otrzymałeś.. Im częściej będziesz korzystać z tej metody. razem ze mną. Wtedy dołączę do Ciebie.... nauczysz się metody. Zapamiętasz odpowiedź.... z moją pomocą. Rozumiesz teraz lepiej rzeczywistość. bezpiecznie.. którą otrzymałeś...... .. Zapamiętasz ją dokładnie. którą otrzymałeś.... Oto pytanie: „Jaka jest zawartość najważniejszego przekazu....... .. .... Postaw je przed największą głębią Twojej świadomości..... I rozumiesz odpowiedzi.... poza ograniczenia fizycznej rzeczywistości... Focus 10. będziesz obudzony fizycznie i psychicznie. którą otrzymałeś.....

Niech biała energia wnika w Twoje dłonie. Twoja świadomość rozszerza się coraz bardziej. Teraz w stanie poszerzonej świadomości..32 czystej... coraz bardziej poza ramy fizycznej rzeczywistości.(dźwięki Hemi-Sync)... Jesteś odświeżony. Relaksuj się wygodnie w Focus 10....... wchłaniaj energię przez Twoje dłonie .. . pełen energii... ..... GATEWAY EXPERIENCE” FALA 3 "Wolność" (“Freedom”) "Pierwszy etap oddzielenia" (“First stage separation”) CD 9 ścieżka 2 Przejdź teraz do procesu przygotowawczego.Teraz jesteś z powrotem w Focus 10. wypowiesz afirmację: „Jestem czymś więcej niż ciało fizyczne.... .. Powiedz w swoim umyśle.... Następnie... witalny..... .. . następnie wstrzymać oddech na chwilę . witalnej energii będzie przenikać do Twojego ciała fizycznego. wnikała w Twoje dłonie. Zacznij wracać do pełnej. do Twoich dłoni i w górę. pomyśleć o potężnej. witalny. potrzebował mniej żywności fizycznej.. . aby potężna energia. fizycznej świadomości...... kiedy ja zacznę liczyć od 12 do 10. niech płynie do Twoich ramion i całego Twojego ciała....... .. wyciągnąć swoje ręce i oddychać głęboko.. .... Będziesz odczuwał mniej głodu fizycznego.. ... mentalnego i emocjonalnego." i przejdziesz do Focus 10. Wtedy dołączę do Ciebie.(krótka pauza .... Teraz powrócisz z Focus 12. .... Następnie -Twój Balon Energii.. w stanie 10..12.... do stanu właściwego dla Focus 10. prosto w Twoje dłonie...Twoja Skrzynia Przemiany Energii. .. Twoja świadomość rozszerza się bardziej. Teraz powrócisz do pełnej.spokojnie. . kiedykolwiek zapragniesz skorzystać z tej zmagazynowanej energii....... odprężonym... odświeżając Cię i zaopatrując w potrzebne siły. Teraz pozwól... Spraw.. Pozwól. gdziekolwiek i kiedykolwiek zapragniesz.... Od tego momentu.... wszystko co potrzebujesz wykonać to: zamknąć oczy.. Kiedy to zrobisz. dzięki energii. .. w stanie poszerzonej świadomości.. . gdy nadejdzie czas. 11....)....... . .... i w tym momencie .... Odprężony i pełen witalności.. tym więcej będziesz otrzymywał energii i o wiele mocniej.. której się nauczyłeś).... co właśnie wykonałeś... Odwróć swoją uwagę od Twoich fizycznych dłoni i relaksuj się. w stanie 12. Relaksuj się teraz.. Wrócisz powoli. . ... uczyń to.. Im częściej będziesz korzystał z tej metody.. Policzę teraz.. z powrotem do Focus 10... aby energia ze wszystkich kierunków. wolności poruszania się tak.... . . fizycznej świadomości.. aby odciąć tę napływającą energię... Teraz z Focus 10 przejdziesz do Focus U... bardziej i bardziej.." . Czuj się zrelaksowanym. czystej energii schodzącej z góry. .. w przyszłości.. powiedz do siebie: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne. zaspokajając wszystkie potrzeby energetyczne.....Twoja świadomość wraca z powrotem... .. skorzystaj z niej. wygodnie śpi.... .. w Twoje ramiona. docierającej do Twoich ramion i rozprzestrzeniającej się na cały Twój organizm. Potem ... 12..10. Prosto do każdej z rąk..... Powiem Ci.(dźwięki 10 min. . Ponieważ jestem czymś więcej niż fizyczna materia.... Kiedykolwiek zapragniesz to zrobić w pełni fizycznej świadomości... szybciej i pewniej Twoje ciało będzie reagować na tę energię znajdującą się w Tobie Metoda ta stanie się również bardziej efektywna w stanie pełnej.... . z Kosmosu. ....... a Twoje ciało ..Twoje Strojenie Rezonansowe. 10.. do całego ciała. Wchłaniaj energię przez swoje dłonie.... w stanie FOCUS 12... niż fizyczny Świat.. Odwróć uwagę od Twoich fizycznych dłoni i relaksuj się teraz... Daleko poza ograniczenia Twojego ciała fizycznego..... aby teraz energia płynęła w dół.... płynęła z Kosmosu... wymawiając ( po prostu ) cyfrę l w swoim umyśle. fizycznej świadomości (za pomocą metody..11.... Przejdziesz . gdy ja policzę od 10 do 12. Wykonaj to teraz. którą otrzymałeś... Zrób to teraz..... abyś mógł to robić pewnie i w pełni.. mogę odczuwać i postrzegać więcej . będziesz odświeżony.. Niech płynie w dół... ... .. coraz bardziej. .. Pozwól..dźwięki). bezpiecznym w Focus 12... Twój umysł jest całkowicie świadomy... .. Kiedy znów otworzysz oczy.(dźwięki)..... Teraz nauczysz się wolności ruchu..... aby ta energia napełniła Cię żywotnością . będziesz zupełnie obudzony fizycznie i psychicznie. Po pierwsze .. Teraz jesteś w Focus 12.

że odsuwasz się . ....... swobodnie. .... Unosisz się w górę . płynący. w którym się znajdujesz.. Wróciłeś do poziomu. .... Pełniej niż kiedykolwiek przedtem. Wyobraź sobie siebie.. Z powrotem do pozycji wyjściowej. Teraz nie możesz już widzieć tyłu swojej głowy. Powoli i spokojnie. aż do pozycji pionowej. .toczysz. i obserwuj. wyobraź sobie takie płynięcie. Wygodnie. Powoli i spokojnie.... .. Płyniesz prawie zupełnie do miejsca. Tam.. .. i podnosisz się od górnej strony ciała .. toczenie się bardzo powoli.. Powróciłeś dokładnie do miejsca. gdzie wystartowałeś. Zacznij teraz... od strony głowy . ponieważ uniosłeś się w górę. w którym się znajdujesz. .. powoli. Spokojnie... ..... jak gdyby w górnej części Twojej głowy ... że wracasz powoli do pozycji wyjściowej.... . jak kłoda. powoli... gdzie wystartowałeś. gdzie jesteś ... ... . Teraz wzbiłeś się tak wysoko. ... W górę .. Już nie jesteś . Płyniesz z powrotem teraz. że wykonujesz to jedną stroną swojego ciała. swobodnie... ... obracanie się i toczenie Twojego ciała. unosisz się w górę. Oddychaj głęboko.. Teraz wyobraź sobie. Odsuwasz się teraz. tyłu swojego ciała fizycznego. W dół.. . powoli . . jak kłoda. W dół. Płyniesz powoli z powrotem. Oddychasz swobodnie i głęboko... odsuwasz się z miejsca . . Teraz zaczynasz płynąć z powrotem. coraz bardziej.. Dryfujesz w górę... w górę . .. Wracasz powoli z powrotem do pozycji leżącej.. że jesteś jak chmura płynąca.. . ... w miejscu. komfortowo. Coraz bardziej.. w dół.. Płyniesz z powrotem powoli. od Twojej głowy. Powoli..Odsuwasz się w tył. Jeszcze trochę... jakbyś był chmurą. . Poruszaj się w przód. .. . spokojnie . ... spokojnie i swobodnie. Wyobraź sobie. . Odsuwasz się w tył. Powoli. Unosisz się w górę... . .. . gdzie jesteś..... z którego wystartowałeś. Całkowicie w pozycji pionowej.... Teraz przestań się cofać i obserwuj. aż do pozycji pionowej.33 Teraz wyobraź sobie w swoim umyśle . Teraz zaczynasz się obracać.. Teraz wracasz z powrotem. .. toczysz.... w tył.Toczysz się... . Teraz wróciłeś do poziomu... z którego rozpocząłeś. bezpiecznie....... Poruszaj się w przód. przez górną część fizycznej głowy.. Wyobraź sobie siebie płynącego z powrotem. .. . Teraz zacznij swój powrót ... . Wypłyń swobodnie.. do miejsca.. powoli. ... gdzie teraz się znajdujesz. powoli. Zacznij teraz..... I teraz nie widzisz już górnej części Twojej głowy.. . . ... Toczysz się powoli.. Z powrotem w kierunku Twojej głowy.. spokojnie.. długi i sztywny w basenie...... . Odsuwaj się teraz. . Jesteś zrelaksowany i spokojny... prosto w górę. ...powoli.. Zacznij teraz.. .. ... Postrzegaj tam.. dokładnie tam. Teraz jesteś całkowicie w pozycji pionowej.. i swobodnie.... . w przód. . .... Długi i sztywny do basenu.. . Bardziej i bardziej.. Wyobraź sobie siebie . . Wyobraź sobie w swoim umyśle. toczysz się .. że widzisz tył swojej głowy i widzisz tył swojego fizycznego ciała. I już nie jesteś ... Postrzegaj i obserwuj dokładnie tam... .. w którym się teraz znajdujesz... Unosisz się powoli. Ciągle jeszcze przesuwasz się w tył. . powoli. I teraz wracasz senny. aż poczujesz się wolnym. łatwo... . . Powoli . Teraz zwalniaj i zatrzymuj się powoli. był przepływ przez otwór. skąd wypłynąłeś. .. swobodnie... powoli .... . . przez górną część fizycznej głowy. Uniosłeś się w górę. .. Toczysz się do miejsca. Powoli. Zatrzymaj się teraz. Powoli. gdzie wystartowałeś. . jesteś z powrotem tam.. do górnej części fizycznej głowy.. ponieważ jesteś tak blisko.. swobodnie. Chmurą ulatującą w górę.. długim i sztywnym w basenie.. .. Teraz toczysz się z powrotem... . Powoli.. . Jeszcze bardziej w przód... powoli i swobodnie.. Bardziej i bardziej.. Odsuwasz się teraz.. . Toczenie się. gdzie wystartowałeś. powoli ..... Przesuwasz się jeszcze bardziej.. Wyobraź sobie w swoim umyśle . . .. Jesteś długi i sztywny w basenie .toczysz się przez całą drogę... Teraz zatrzymaj się dokładnie tam. Wracasz powoli do pozycji wyjściowej... Bardziej i bardziej.. że widzisz górną część Twojej głowy... aż do pozycji stojącej.... Powoli... .. Teraz przestań unosić się w górę i zatrzymaj się tam..z którego startowałeś. z miejsca w którym się znajdujesz. powoli. toczysz się... dokładnie. Teraz wyobraź sobie. Bardziej i bardziej. .. . Płynącego w kierunku Twojej głowy . Śpisz na zewnątrz. obracanie się bardzo powoli.. Teraz wyobraź sobie. Jeszcze bardziej. z którego wystartowałeś.. . . Relaksuj się i oddychaj.... .... jak od górnej strony Twojego ciała .... Ulatującą w górę .... gdzie wystartowałeś... gdzie jesteś.. Podnosisz się.. unosząca się .. ... toczenie się powoli.. . Teraz ... .. ... .. łatwo.. wygodnie.... swobodnie.. Odsuwasz się z miejsca. Bardziej i bardziej. w dół.. powoli i swobodnie.. jesteś już prawie tam. powoli... Teraz wyobraź sobie w swoim umyśle.... coraz bardziej ... aż poczujesz wolność. . . jak kłoda. .. . Teraz jesteś na tyle daleko z tyłu. .. W tył..... swobodnie.. unosisz się w górę. bardziej i bardziej.. gdzie wystartowałeś. I teraz . .. . . Bardziej i bardziej. w pozycji leżącej. .... dokładnie. Wracasz powoli w dół.. . . powoli. odczuwasz . .. . Jesteś zrelaksowany i spokojny. Teraz wyobraź sobie w swoim umyśle siebie samego..... powoli. spokojnie.. Z powrotem do górnej części fizycznej głowy. długi i sztywny w basenie. Powoli. ........ ze odsuwasz się z miejsca . zatrzymuj się powoli.. powoli... . . ponieważ znajdujesz się tak blisko.. do górnej części Twojej głowy..... Odsuwasz się w tył....

wyżej .... Płyniesz w górę..34 Prawie zupełnie do miejsca. l teraz nie widzisz już swojego ciała fizycznego.. . Patrzysz w dół. {Zatrzymaj się dokładnie w miejscu.. . Widzisz swe ciało fizyczne. jeszcze wyżej. spokojnie . daleko o miejsca.. na miejsce. Powoli. Spokojnie. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników. Relaksuj się. komfortowo... spokojnie śpi. (Dryfuj i obserwuj)... W miejscu. ponieważ jesteś tak blisko. wygodnie... Teraz jesteś w Focus 10.. z którego się wzbiłeś... spokojnie i wygodnie. Wyobraź sobie. a Twoje ciało wygodnie. I zatrzymaj się tutaj. . ./ x 11 Teraz . wysłuchaj go do końca).(dźwięki wprowadzające . Umysł poda organizmowi informacje.szum fal-2... .. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. System nerwowy całego organizmu powróci do pełnego zdrowia. Wyobraź sobie siebie. tam. że dryfujesz dokładnie w miejscu. swobodnie.... z którego startowałeś... w którym jesteś teraz... Wygodnie i spokojnie.. .. ... . Relaksuj się . Teraz skup uwagę. Twoja świadomość wraca z powrotem... spokojnie. .. . Wyobraź sobie.... .. której się nauczyłeś) . gdzie wystartowałeś.. Patrzysz w dół. idealnie zrównoważony będzie Twój organizm.. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. swobodnie.. . jak chmura. co mogłoby przeszkodzić w istnieniu najlepszego.. Patrzysz w dół.. W dół. gdzie wystartowałeś. .. Unosisz się..... płyniesz w górę.. Zrobisz to ( za pomocą metody... gdy startowałeś. komfortowo i spokojnie. Witalność zgromadzi się w nim .. . Fizycznie i mentalnie obudzony.... że płyniesz przez jej szczyt w górę. wraz z zastosowaniem fizycznych.. Unosisz się powoli i wygodnie. Zacznij. .. .. . spokojnie.. że usunie napięcia z całego systemu nerwowego.. Kiedy wrócisz do stanu fizycznej świadomości . Zacznij teraz.... Powrócisz teraz do stanu pełnej fizycznej świadomości.. Idealnie zdrowy. Z powrotem w miejscu..... Unosisz się w górę.. swobodnie.... . ... . .. Głęboko. . bardziej i bardziej. Teraz relaksuj się i oddychaj swobodnie i głęboko. Płyniesz-w dół. Powoli. Wróć teraz do stanu fizycznej świadomości.. wyżej . Zatrzymaj się dokładnie w miejscu. wygodnie. ... . ......Teraz . spokojnie w górę... płynącego w dół... unosisz się w górę.. Teraz zatrzymaj się.... z którego startowałeś . spokojnie. gdzie byłeś.... Twoje ciało będzie tak zrównoważone... idealnie zbalansowany.. . odprężasz się. co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy zdrową kondycję Twojego ciała. .. w którym się znajdujesz. . z którego startowałeś.. że przezwycięży wszystko to. z którego startowałeś. Przestań teraz płynąć w górę i dryfuj dokładnie tam... gdzie startowałeś. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Modelowanie jednego roku" (“One-year patterning”) CD 10 ścieżka 1 .. Teraz powrócisz z powrotem zFocus 12 do Focus 10... Idealnie zdrowy.... do miejsca . na swoje fizyczne ciało. swobodnie.. wymawiając cyfrę l w swoim umyśle.. Relaksuj się . idealnie zrównoważony będzie Twój organizm. 10.. ... Lekka i delikatna chmura. . Niżej i niżej... Teraz jesteś prawie z powrotem w miejscu. z którego startowałeś. gdy ja policzę od 12 do 10. w Focus 10... Jeszcze niżej i niżej.. Teraz.. . Teraz wróciłeś dokładnie tam.. W stanie 10.. gdzie jesteś...). Coraz niżej. ... W dół.. Twój umysł jest teraz w pełni świadomy. . ...5 min.. Unosisz się powoli. psychicznych i duchowych sił.. Unosisz się wyżej i wyżej. Widzisz swe ciało fizyczne i obserwujesz je patrząc w dół. . że unosisz się w górę. do miejsca z którego startowałeś.. Dryfuj dokładnie tam. 12 ... Wyobraź sobie. Teraz płyniesz w dół. coraz wyżej...... . że powróci do najlepszego stanu... . umysłowego duchowego i fizycznego ja.. wyżej..... Przepływ energii będzie tak wyrównany. Teraz wzbiłeś się tak wysoko. .. Zatrzymaj się dokładnie w miejscu.. swobodnie.. Czujesz się wspaniale. gdzie startowałeś}. w normalnym stanie... ...... duchowe fizyczne dla Ciebie. idealnie zbalansowany.. Powoli..(tu: dźwięk Beta.. głęboko zrelaksowany.. że możesz popatrzeć w dół. Teraz płyniesz jeszcze bliżej i już prawie jesteś z powrotem. gdzie jesteś.. jak zbudować najlepsze warunki umysłowe. skup uwagę na swojej głowie. Powoli. Coraz wyżej.. wyżej i wyżej. . . z którego startowałeś.. ... . Dokładnie w miejscu. Wyobraź sobie siebie unoszącego się w górę.Zrób to teraz... do stanu percepcji właściwego dla Focus 10.

.. Twoja świadomość poszerza się coraz dalej poza granice fizycznej rzeczywistości. Przedostał się do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. Przechodzi do wszystkich obszarów twej poszerzonej świadomości. Twórz go mocniej. Jeszcze mocniej. Pamiętaj. Taki jakim będziesz za rok od tej daty. li. jakiego pragniesz dla Twego ciała fizycznego. głęboko w centrum Twojej świadomości. taki. Relaksuj się spokojnie. we wszystkich kierunkach. do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. taki jakim będzie ono za rok.... głęboko w centrum świadomości. Wzorzec Twego ciała fizycznego. Twórz go coraz mocniej..... we wszystkie strony. Teraz rozpoczniesz tworzenie (i ustalanie) nowych wzorców dla Twojej całej Istoty. we wszystkie strony. Buduj go. . ... We wszystkich kierunkach. Emocjonalnego Ja. . Teraz uwolnij ten wzorzec. Twego całego Ja. za rok od tej daty. .. Zbuduj go i umieść w centrum Twojej świadomości.. Jeszcze mocniej. Teraz uwolnij wzorzec. od tej daty. Teraz stwórz wzorzec Twojej Całej Istoty. Buduj go. bezpiecznie. jakiego pragniesz.. . Twórz go mocniej i mocniej. Później przejdź do Strojenia Rezonansowego. Teraz wzorzec wypływa z centrum Twojej świadomości.. Za rok w przyszłości. . Twoja świadomość poszerza się coraz bardziej. we wszystkie strony. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz teraz.. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. stwórz balon energii rezonansowej. . mocno i pewnie do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości... Teraz wzorzec wypłynął z centrum Twojej świadomości. Za rok w przyszłości. Stwórz wzorzec taki. Teraz uwolnij ten wzorzec. Wypchnij go.... Teraz wypchnij go mocno i pewnie do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. Teraz stwórz wzorzec Twego uczuciowego Ja. Teraz wzorzec wypływa z centrum Twojej świadomości.. Umieść go głęboko w centrum świadomości. Umieść ten wzorzec.. We wszystkich kierunkach.. mocno i pewnie. We wszystkich kierunkach. we wszystkie strony. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz.) Teraz z FOCUS 10 przejdziesz do FOCUS 12.. Umieść wzorzec Twego ciała fizycznego taki. Jesteś teraz w FOCUS 12. Relaksuj się teraz. w centrum Twej świadomości. mocniej. Buduj go. Umieść wzorzec taki. gdzie będziesz za rok od tej daty. . jakiego pragniesz za rok od tej daty. jakiego pragniesz za rok. Wzorzec Twego całego Ja. daleko poza ograniczenie Twego ciała fizycznego. Głęboko w centrum świadomości. Za rok od tej daty. 12. Teraz uwolnij ten wzorzec. Twórz go mocniej. za rok od tej daty. i jeszcze mocniej. Policzę od 10 do 12. O Twoim całym Ja działającym i będącym dokładnie takim. Teraz stwórz. Odpręż się teraz. Przechodzi do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. w Stanie 12. Twórz go mocniej. Przedostał się do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. Wypchnij go na zewnątrz. . Twórz wzorzec mocniej. którego pragniesz i umieść go głęboko. Wzorzec Twego umysłowego Ja.. wzorzec.. jako aktywnej rzeczywistości Twego Całego Ja działającego i będącego dokładnie takim. Teraz stwórz wzorzec Twego umysłowego Ja taki jakim będzie za rok. wzorzec Twego umysłowego Ja taki jaki będzie za rok od tej daty. Twórz go mocniej.(14 min. Wypchnij go na zewnątrz.. . wzorzec miejsca gdzie Ty będziesz. Relaksuj się teraz. Użyj ją. swobodnie w FOCUS 12. dla Twego ciała fizycznego. Stwórz wzorzec miejsca. teraz.. będziesz myślał o wzorcu jako całości. mocno i pewnie do wszystkich części poszerzonej świadomości. . We wszystkich kierunkach. Teraz wzorzec wypłynął z centrum Twojej świadomości.. Myśl o nim. we wszystkie strony. Teraz stwórz wzorzec Twego całego Ja. .35 Przystąp teraz do procesu przygotowawczego. Za rok od tej daty. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz.. . taki jaką będzie za rok.. jakiego pragniesz. Buduj go.. Pamiętaj. a ja dołączę do Ciebie. w przyszłości.. Buduj go.. jako aktywnej rzeczywistości Twego całego Ja. Twórz go mocniej. . I przejdź do FOCUS 10. Twórz go coraz mocniej. Coraz mocniej i mocniej. Najpierw: stwórz wzorzec. . Teraz uwolnij ten wzorzec. Poprowadzę Cię.. Buduj go. 10. Wzorzec Twojej Całej Istoty.. Najpierw twoja skrzynia przemiany energii.. jaki pragniesz. ' Poprowadzę Cię znowu. jakiego pragniesz . Twórz go coraz mocniej. jakiego pragniesz. . Teraz wzorzec wypływa z centrum Twojej świadomości. . w stanie Poszerzonej Świadomości. Wzorzec (Twego) emocjonalnego Ja taki. jakiego pragniesz. . Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. Umieść wzorzec. Policzę teraz. będziesz myślał o wzorcu jako całości.. gdzie Ty będziesz. w przyszłości. jakiego pragniesz dla swego emocjonalnego Ja. głęboko w centrum świadomości... Wypchnij go na zewnątrz.. Wypchnij go (na zewnątrz) mocno i pewnie do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. Stwórz wzorzec. . Potem wypowiedz afirmację zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne". Relaksuj się teraz. i mocniej.. Relaksuj się teraz. za rok. stwórz pieczołowicie. Coraz mocniej i mocniej. . Przechodzi do wszystkich obszarów (Twej) poszerzonej świadomości. Następnie.

co pozwoli organom ha prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała. Przystąp teraz do procesu przygotowawczego.. Wypchnij go mocno i pewnie do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. 11. Najpierw skrzynia przemiany energii. Teraz wzorzec wypłynął z centrum Twojej świadomości. We wszystkich kierunkach.. Policzę teraz. Za rok od tej daty. idealnie zbalansowany będzie Twój organizm. Zastosuj ją. idealnie zbalansowany będzie Twój organizm. We wszystkie strony.szum fal). w przyszłości.(sygnał Beta . daleko poza granice fizycznej rzeczywistości. idealnie zrównoważony.) Teraz z FOCUS 10 przejdziesz do FOCUS 12. wzorzec jakiego pragniesz.. duchowe l fizyczne dla Twojego ciała. . Za rok od tej daty.. Balon energii rezonansowej. daleko poza ograniczenia (Twego) ciała fizycznego. Umieść go głęboko w centrum Twojej świadomości.... stwórz wzorzec tego.. . psychicznych i duchowych sił. do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości.(12.. Teraz uwolnij ten wzorzec. Twoja świadomość poszerza się coraz bardziej. I przejdź do FOCUS 10. co będziesz robił za rok. Twórz go mocniej. (0-0. Relaksuj się spokojnie i swobodnie. umysłowego. swobodnie w FOCUS 10. mocno i pewnie. Stwórz ten wzorzec. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz. Wzorzec tego.. że usunie wszelkie napięcia z systemu nerwowego. . Zrób to teraz. We wszystkie strony. Twoje ciało wygodnie.(dźwięki wprowadzające . . Przepływ energii będzie tak wyrównany. Buduj go. co będziesz robił za rok od tej daty.. Twoja świadomość poszerza się coraz dalej. Relaksuj się teraz. Twój umysł jest jasny i obudzony (czujny).. teraz. co będziesz robił. Umysł poda organizmowi informacje. że przezwycięży wszystko. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników...50). co pragniesz osiągnąć za rok. Twoje ciało fizyczne będzie tak zrównoważone... głęboko w centrum Twojej świadomości. idealnie zrównoważony. Twoja świadomość wycofuje się do wewnątrz.. Buduj go. Wypchnij go na zewnątrz. jak zbudować najlepsze warunki umysłowe. W Stanie 10. Powróć teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. Coraz mocniej. Wtedy dołączę do Ciebie.. co pragniesz osiągnąć za rok od tej daty.2 min. 10. Twórz go mocniej. mocniej. Jesteś teraz . Następnie wypowiedz afirmację zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej niż moje ciało fizyczne".. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. Następnie przejdź do Strojenia Rezonansowego. Stworzyłeś pełny wzorzec tego.. co mocno przeszkadza w istnieniu najlepszego. Powrócisz teraz do stanu w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Relaksuj się teraz. Coraz bardziej.. Kiedy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. Policzę od 10 do 12. Idealnie zdrowy. ... teraz. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Pięć przekazów" (“Five messages”) CD 10 ścieżka 2 . gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości.. Stwórz wzorzec tego. Teraz stwórz wzorzec. Przedostał się do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości. Przejdziesz teraz z FOCUS 12 z powrotem do FOCUS l O. poszerzoną świadomość.. 10. Twórz go mocniej. Relaksuj się spokojnie. Teraz umieść ten wzorzec... Poprowadzę Cię. Przedostał się do wszystkich obszarów Twej poszerzonej świadomości..36 Teraz stwórz w centrum świadomości to. w przyszłości. wypowiadając cyfrę l w swoim umyśle. Twórz go mocniej. wzorzec wypłynął z centrum świadomości. duchowego i fizycznego Ja. Fizycznie i mentalnie. 12.. Później. co będziesz robił. Z powrotem.. jakim będziesz i kim będziesz za rok w przyszłości.. Jesteś teraz z powrotem w FOCUS 10.. Coraz mocniej. Teraz uwolnij ten wzorzec. Pozwól mu wypłynąć na zewnątrz.. we wszystkich kierunkach. Z powrotem. . W daleko sięgającą... spokojnie śpi.wysłuchaj go do końca).. .. Jeszcze mocniej. Idealnie zdrowy.. Wzorzec tego. której się nauczyłeś. Wykonasz to przy pomocy metody. . .. co pragniesz osiągnąć za rok od tej daty. . 12. że powróci do najlepszego stanu. Teraz. wraz z zastosowaniem fizycznych. Wzorzec tego. System nerwowy Twojego organizmu powróci do pełnego zdrowia. Za rok od tej daty. Witalność zgromadzi się w nim. .. do percepcji właściwej dla FOCUS 10. gdy ja policzę od 12 do 10.

z powrotem.. . Wyślij tę prośbę do wszystkich obszarów Twojej totalnej świadomości.. Umysł poda organizmowi informacje.. ważne przesłanie. ważne przesłanie i oczekuj na odpowiedź. że powróci do najlepszego stanu. w FOCUS 10. albo w kombinacji tych doznań. które otrzymałeś. Wyślij ją teraz. poszerzonej świadomości. ważne przesłanie i oczekuj na odpowiedź. duchowego i fizycznego Ja. Powróć teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Wyślij tę prośbę do wszystkich obszarów Twojej totalnej świadomości. zrozumiesz i zapamiętasz jej konstruktywną wartość. Twoje ciało fizyczne będzie tak zrównoważone. idealnie zrównoważony... Kiedy powrócisz do stanu fizycznej świadomości... Teraz otrzymasz. . ważne przesłanie. że usunie wszelkie napięcia z systemu nerwowego. dobrze z przesłaniami. Ciało fizyczne dokona takiej eliminacji wszelkich negatywnych czynników. ważne przesłanie.. w Twojej daleko sięgającej. Teraz w FOCUS 12. Wyślij tę prośbę do wszystkich obszarów Twojej totalnej świadomości. Teraz proś o pierwsze. w stanie Poszerzonej Świadomości. idealnie zrównoważony. Proś o Twe trzecie.37 w FOCUS 12. Otrzymasz. Zrobisz to przy pomocy metody.. Przejdziesz teraz z FOCU S ł 2 z powrotem do FOCUS 10. . gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Twoje drugie. ważne przesłanie. które otrzymałeś. Proś o Twe pierwsze i najważniejsze przesianie i oczekuj na odpowiedź.. Czuj się spokojnie . które otrzymałeś. którą otrzymasz. Relaksuj się.. lub w prostym doświadczeniu. wraz z zastosowaniem fizycznych... .. Wyślij tę prośbę do wszystkich obszarów Twojej totalnej świadomości.. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. . które czekają na Ciebie. Teraz proś o piąte. Wyślij tę prośbę do wszystkich obszarów Twej totalnej świadomości. co pozwoli organom na prawidłową pracę i wytworzy odpowiednią kondycję Twojego ciała. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. gdy powrócisz do stanu fizycznej świadomości. zrozumiesz i zapamiętasz je.. gdy ja policzę od 12 do 10.. jak zbudować najlepsze warunki umysłowe. które otrzymasz mogą przyjść w słowach.. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. System nerwowy Twojego organizmu powróci do pełnego zdrowia.. Zrób to teraz. Zrozumiesz i zapamiętasz przesłanie. które otrzymałeś.. której się nauczyłeś. w Stanie 12. Zapamiętasz je dokładnie. Jesteś teraz z powrotem w FOCLSS 10. Przesłania. z powrotem do postrzegania właściwego dla FOCUS 10. psychicznych i duchowych sił. . . . .. coraz bardziej. Niektóre z tych przesłań były tu dla Ciebie zawsze. że przezwycięży wszystko.. trzecie. Teraz proś o czwarte. swobodnie w FOCUS 12.. . Zapamiętasz i zrozumiesz wszystkie przesiania. II. 10.. ważne przesłanie i oczekuj na odpowiedź.. Teraz proś o trzecie. zrozumiesz i zapamiętasz je łatwo i pewnie.. ważne przesłanie.. Wyślij ją teraz... ważne przesłanie i oczekuj na odpowiedź.wysłuchaj go do końca). umysłowego.. Wyślij ją teraz. spokojnie śpi.. .. Przepływ energii będzie tak wyrównany... w obrazach.(sygnał Beta . Relaksuj się spokojnie i swobodnie.. Relaksuj się teraz. z których nie zdawałeś sobie sprawy. Zrozumiesz i zapamiętasz przesłanie. Proś o Twe piąte. które otrzymałeś.. . Wyślij ją teraz. ... Każdą formę. Zrozumiesz i zapamiętasz przesłanie. Twój umysł jest jasny i obudzony (czuwający). . Fizycznie i mentalnie. . gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. . idealnie zbalansowany będzie Twój organizm. Proś o Twe drugie. . Wyślij ją teraz. Idealnie zdrowy. w Stanie 10. ważne przesłanie. w czystym zrozumieniu. a Twoje ciało wygodnie. idealnie zbalansowany będzie Twój organizm. Przesłania te będą tyrni z życiowo ważnych. Zrozumiesz je całkowicie. odbierzesz i zrozumiesz pięć ważnych przesłań. .. Proś o Twe czwarte.. które otrzymałeś. ważne przesłanie. Relaksuj się spokojnie i bezpiecznie. .. co mocno przeszkadza w istnieniu najlepszego. Twoja świadomość powraca do wewnątrz. duchowe i fizyczne dla Twojego ciała. Zrozumiesz i zapamiętasz to przesłanie. które otrzymałeś. Idealnie zdrowy. 12. oczekujące na Ciebie. .. Powrócisz teraz do stanu w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Pierwsze i najważniejsze przesłanie. wypowiadając cyfrę l w swoim umyśle. tuż poza Twą pamięcią.. Teraz proś o drugie. Zrozumiesz i zapamiętasz przesianie. Witalność zgromadzi się w nim.

... gdy czas swobodnego płynięcia zakończy się. Twoja świadomość cofnęła się do wewnątrz.... Zacznij wracać do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Powrócisz teraz do FOCUS 10. . w Stanie 12. Kiedy to zrobisz... Powracasz do punktu startowego do FOCUS 12. Teraz w FOCUS 12..(dźwięki wprowadzające ...(sygnał dźwiękowy).. wygodnie śpiącym.. Relaksuj się spokojnie. w stanie poszerzonej świadomości. Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Wycofuj się coraz bardziej. będzie prowadzący Cię drogowskaz.... 10. Wycofujesz się teraz do punktu startowego. Z powrotem w FOCUS 12. Policzę teraz.. do FOCUS 12. jaką otrzymałeś. ..(drogowskaz dźwiękowy). której może pragniesz.. które mogłeś otworzyć. zamknij teraz wszystkie kanały.. ... Zamykaj.... Kiedy to zrobisz będziesz całkowicie obudzony...... . Możesz odnaleźć łączność i informację..(sygnał Beta). Następnie przejdź do Strojenia Rezonansowego. odprężony w FOCUS 12. .(dźwięki 7. li. .. Podziękuj za każdą informację jaką otrzymałeś i zamknij. .. jakie mogłeś otworzyć. Coraz bardziej.... Możesz badać.(drogowskaz dźwiękowy).38 GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Swobodny lot 12" (“Free Flow 12”) CD 11 ścieżka 1 . Oto prowadzący drogowskaz dźwiękowy. Twój balon energii rezonansowej.. . Najpierw skrzynia przemiany energii. Twoja świadomość poszerza się coraz bardziej.5 min.. . Dotrzyj na zewnątrz i badaj. Teraz z FOCUS l O przejdziesz do FOCUS 12. Policzę od 12 do 10 teraz.. Teraz w FOCUS 12... Jesteś spokojny... której się nauczyłeś. .szum fal). I zamknij wszystkie kanały. Relaksuj się spokojnie.. bezpiecznie i swobodnie w FOCUS 12. w wolności FOCUS 12.. W pełni odświeżony i wypełniony nową żywotnością. Zacznij teraz.. Usłyszysz odpowiedź. Teraz jesteś z powrotem w punkcie startowym.. 12.... podziękuj za każdą informację (lub łączność). Zamykaj. Przystąp teraz do procesu przygotowawczego. .. dotrzyj na zewnątrz i badaj! Jesteś wolny.. I przejdź do FOCUS 10. li.. .... Wtedy dołączę do Ciebie. swobodny. Możesz wysłać pytania i otrzymać odpowiedzi. gdy ja policzę od l O do 12. będziesz pamiętać swój cel.. Kiedy usłyszysz go..... wygodnie w FOCUS 10.. Kiedy doliczę do cyfry 10.. Wypowiedz cyfrę l w swym umyśle. Odczuwaj wolność.. będziesz pamiętał i działał zgodnie z celem dla tego ćwiczenia.. z FOCUS 12...(drogowskaz dźwiękowy).)... przy pomocy metody.... Twoja świadomość odzyska stan właściwy dla FOCUS 10. w stanie 10. Zacznij teraz. Zastosuj ją.. Twoja świadomość poszerza się daleko. 12. Teraz jesteś z powrotem w FOCUS 10 z umysłem obudzonym (czuwającym) i fizycznym ciałem spokojnie. fizycznie i mentalnie.(drogowskaz dźwiękowy). Twoja świadomość odzyskuje stan FOCUS 10.. Poczuj wolność. .. Następnie wypowiedz afirmację zaczynającą się od: „Jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym".. daleko poza ograniczenia Twego ciała fizycznego.. Jesteś teraz w FOCUS 12. Powrócisz znowu do Stanu FOCUS 10. teraz w FOCUS 12. Później. .. . . gdy ja policzę od 12 do 10.. 10. daleko poza ograniczenia fizycznej rzeczywistości.

Myśl o dłoni Twej fizycznej. Teraz w FOCUS 10 wykonasz pierwsze ćwiczenie (NWK) z Niewerbalną Komunikacją NWK -jest to system przekazywania i otrzymywania pełnej informacji bez słów. Aby zademonstrować szybkość. . spójrz na jej grzbiet..dłoń Twej fizycznej. obróć ją.. Myśl tylko o słuchaniu mego głosu. z imionami wytrawionymi na ściankach. . prawej ręki. Oto słowo: Szkła. gdy powiem WYŁĄCZ. siłę i dokładność Niewerbalnej Komunikacji zacznij wykonywać ją.. formy. Pozbądź się myśli.. Spójrz umysłem na Twą lewą rękę . Myśl o tym teraz. Teraz. Jeżeli informacja miała powstać jako niewerbalna. Teraz. obróć ją do góry dłonią.. Pamiętaj o celu. że były to niebieskie szklanki. Celem tego ćwiczenia są początkowe kroki w uniwersalnej formie porozumiewania się. wibracji. Teraz.lub szklą okienne. bez pisma czy mówienia.. Relaksuj się i pozbądź się myśli. Teraz. teraz. odwróć ją. . spójrz na grzbiet twej ręki.. ..potem uwolnij lub wymaż każde z nich.. Spójrz na nią Twym umysłem. Wykonuj to. aby zapełnić obraz lub myśl. (dźwięki wprowadzające .na dłoń lewej ręki.... Teraz. wszystko w całości z Twego umysłu.. . celu tego ćwiczenia. . które potrzebują więcej słów. Piąte: przejdziesz do FOCUS 10. Szkła. odizoluj się od tego.. Czwarte: afirmacja zaczynająca się od „Jestem czymś więcej.. Będziesz tłumaczył wyrażenia lub słowne informacje na inna formę. Spójrz na jej grzbiet. Drugie: Strojenie Rezonansowe.. Będą natomiast: obrazy. . z Ciebie. na tacce trzymanej w moich rękach. przy każdym z tych słów lub wyrażeń.. prawej ręki. Twym pamięciowym obrazem lub myślą mogły być okulary. sześć sztuk. niż ciałem fizycznym". Twoja fizyczna ręka . ruch. bez słów. Żadnych słów. Myśl tylko o słuchaniu mojego głosu. . emocji. szklanki .. A opis słowny podążałby coraz dalej. odbieranie promieniowania energii. Najpierw. gdy powiem WŁĄCZ . Twoja twarz • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Twoja stopa • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Zegarek • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Trójkąt • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Piramida • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Koło • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Piłka • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Kwadrat • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Sześcian • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Krzesło • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Okno • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Drzwi • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Pokój • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Dom • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Ulica • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Relaks • WŁĄCZ • Uwaga • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Ogień • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Wiatr • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Fale oceanu • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Płynące chmury • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Deszcz • WŁĄCZ • WYŁĄCZ ... Pierwsze: Skrzynia Przemiany Energii... Słowa wymagają innych słów. kolor. myśl o nich w formach innych niż słowa.szum fal)... Obróć ją do góry dłonią. do stanu 10. . .39 GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Niewerbalna komunikacja 1" (“NVC 1”) CD 11 ścieżka 2 . Trzecie: Balon Energii Rezonansowej. Przetłumacz słowo na obraz w Twoim umyśle. wiedziałbyś natychmiast. i zacznij wstępny proces przygotowawczy.

Teraz w FOCUS 10 wykonasz następne ćwiczenie z Niewerbalną Komunikacją i odwiecznym językiem wszechświata. Ja dołączę do Ciebie. całkowicie odświeżony i wypełniony nową żywotnością.szum fal). co odebrałeś. szersze. Przejdź teraz. Kiedy powiem WŁĄCZ.(sygnał budzący Beta). Czwarte: afirmacja zaczynająca się od . Drugie: Strojenie Rezonansowe.. Jesteś w FOCUS 12 teraz. Kiedy powiem WYŁĄCZ. Zacznij teraz.(dźwięki wprowadzające . GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Niewerbalna komunikacja 2" (“NVC 2”) CD 12 ścieżka 1 . sięgnij Twoją czuwającą świadomością i odczuj każdy niewerbalny kontakt.. . ...(dźwięki 11 min. I piąte: przejdź do FOCUS 10.. uwolnij tę myśl (pozbądź się Jej).). Teraz w FOCUS 12. Powróć do FOCUS 10 teraz. Przetłumacz słowa i zwroty na myśli bez słów. i zacznij wstępny proces przygotowawczy teraz.. do stanu 10. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. który może być dostępny. • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Pływająca ryba • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Idący człowiek • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Relaksuj się • WŁĄCZ Potrzeba • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Uwolnij • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Brak • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Nadzieja • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Gorące pragnienie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Ciekawość • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Pytanie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Zrozumieć • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Zaakceptować • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Odrzucać • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Powtórzyć • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Pomóc • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Witam • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Współczucie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Sympatyzować • WŁĄCZ • WYŁĄCZ . pełne postrzeganie. Obrazy.. Również.40 Śnieg • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Relaksuj się • WŁĄCZ Przejdź teraz do FOCUS 12. Trzecie: Twój Balon Energii Rezonansowej... będziesz mógł łatwo przetłumaczyć na słowa to doświadczenie. Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. przy pomocy metody. do Stanu poszerzonej świadomości. której się nauczyłeś. Pamiętaj o celu.. Żadnych słów... Zapamiętasz ważne szczegóły tego. Po prostu.„Jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym". tylko inne. Pierwsze: Skrzynia Przemiany Energii. celu tego ćwiczenia. aby zrobić następny krok w Twoim ćwiczeniu NWK. Zacznij powracać do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. ruch. Oto pierwsze słowo: Szybujący ptak • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Szybujący ptak • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Biegnący pies • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Wspinająca się małpa • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Kłusujący koń • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Skaczący królik. . z FOCUS 12 z powrotem do FOCUS 10 zapamiętując Twoje doświadczenie.. pomyślisz o cyfrze jeden w swoim umyśle. Zacznij teraz.. poprzednio nie zauważone uczucia. zacznij tłumaczenie.. Kiedy to zrobisz będziesz całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie. emocje..

której się nauczyłeś. przy pomocy metody. aby odebrać każdą bez-słownie dostępną informację. Przywołam Cię.41 Tak • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Nie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Relaksuj się • WŁĄCZ Teraz ponownie wypowiedz Twoją afirmację w niewerbalny sposób. będziesz całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie. Zacznij od: Jestem czymś więcej niż ciało fizyczne • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Ponieważ jestem czymś więcej niż fizyczną materią • WŁĄCZ • WYŁĄCZ mogę postrzegać więcej niż fizyczny świat • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Dlatego. rozwój i doświadczenie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ są równe lub większe od moich własnych • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Proszę je o przewodnictwo • WŁĄCZ • WYŁĄCZ i ochronę • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Przed każdym wpływem • WŁĄCZ • WYŁĄCZ lub każdym źródłem • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Które mogłoby sprawić. .... całkowicie odświeżony i wypełniony nową żywotnością. Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.(sygnał Beta). z FOCUS 12 z powrotem do FOCUS 10 przy pomocy metody.. Do FOCUS 12. Teraz. którzy są blisko mnie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Również podczas tego ćwiczenia • WŁĄCZ • WYŁĄCZ głęboko pragnę pomocy i współpracy ' • WŁĄCZ • WYŁĄCZ wsparcia • WŁĄCZ • WYŁĄCZ zrozumienia • WŁĄCZ • WYŁĄCZ tych istot • WŁĄCZ • WYŁĄCZ których mądrość. Zapamiętasz ważne szczegóły tego... że osiągnę mniej niż pragnę • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Relaksuj się • WŁĄCZ Przejdź teraz do FOCUS 12 przy pomocy niewerbalnej metody. Kiedy to zrobisz. Przez wypowiedzenie cyfry l w swoim umyśle. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. której się nauczyłeś. .. Zacznij teraz. gdy będziesz musiał wracać. w tym ćwiczeniu głęboko pragnę rozwijać się • WŁĄCZ • WYŁĄCZ doświadczać • WŁĄCZ • WYŁĄCZ poznawać • WŁĄCZ • WYŁĄCZ rozumieć • WŁĄCZ • WYŁĄCZ kierować • WŁĄCZ • WYŁĄCZ stosować te wyższe energie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ i systemy energetyczne • WŁĄCZ • WYŁĄCZ jakie mogą być korzystne • WŁĄCZ • WYŁĄCZ i konstruktywne • WŁĄCZ • WYŁĄCZ dla mnie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ i dla Tych. Powróć do FOCUS 10 teraz. której się nauczyłeś. Zacznij teraz. . Teraz w FOCUS 12 użyj Twej poszerzonej świadomości. Przejdź teraz. Zacznij powrót do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Zapamiętasz w pełni i przetłumaczysz je na słowa. co odczułeś..

... . będziesz całkowicie obudzony fizycznie i mentalnie.szum fal)...„Jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym". Tak jak wszystkie poprzednie należy stosować je dość długo dla spełnienia pożądanych osiągnięć. w stanie 10. • WŁĄCZ Powrócisz teraz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. z FOCUS 12 do FOCUS 10. którzy znają.. Możesz zrobić to bez słów. Poprowadzę Cię. (1.) . Możesz zrobić to bez słów. celu tego ćwiczenia. z Tymi.. Kiedy to zrobisz....(dźwięki 7. Przetłumacz słowa bez słów i odbieraj każdą odpowiedź. Przejdź teraz do FOCUS 12... do Stanu poszerzonej świadomości. 10. ... który odczułeś.. rozumieją i kochają Cię.. Zacznij teraz. Zacznij Teraz.5 min. .. Osiągniesz i odczujesz kontakt się. I piąte: przejdź do FOCUS 10. teraz. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 5 "Badanie" (“Exploring”) Opis wstępny Nagrania z albumu „Fala V" zawierają specjalnie dobrane dźwięki „Hemi-Sync" i muzykę dla dużego ułatwienia wykonania poleceń zawartych w instrukcji... Drugie: Strojenie Rezonansowe. do stanu 10. i odczujesz kontakt z Tymi . Przejdź teraz.10.(6...(dźwięki wprowadzające . przy pomocy metody. rozumieją i kochają Cię.5 min. gdy powrócisz do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. całkowicie odświeżony i wypełniony nową żywotnością... Przywołam Cię gdy będziesz musiał wracać. Zacznij z tym słowem: Spokój • WŁĄCZ Ciekawość • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Pomoc • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Gorące pragnienie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Halo! • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Witajcie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Prowadź dalej teraz Twoją rozmowę.. Teraz w FOCLS 12 osiągniesz. przetłumaczysz go słownie i pewnie. . Pierwsze: Skrzynia Przemiany Energii. Relaksuj się w FOCUS 10. Przetłumacz bez słów teraz: Muszę odejść • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Przetłumacz bez stów: Żegnajcie • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Przetłumacz bez słów: Dziękuję • WŁĄCZ • WYŁĄCZ Zapamiętasz ważne szczegóły każdego kontaktu. i zacznij wstępny proces przygotowawczy. Trzecie: Twój Balon Energii Rezonansowej. której się nauczyłeś... Poprowadzę Cię.. Również.5 min) Pamiętaj o celu.. Tłumacz słowa bez słów i odbieraj każdą odpowiedź. .). .. którzy znają.(sygnał Beta).42 GATEWAY EXPERIENCE” FALA 4 "Przygoda" (“Adventure”) "Punkt zwrotny 12" (“Compoint 12”) CD 12 ścieżka 2 . Wypowiedz cyfrę l w swoim umyśle. Te nagrania celowo nie zawierają już tekstów werbalnych. . Zacznij powrót do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Czwarte: afirmacja zaczynająca się od .

podczas podróżowania do innych systemów energetycznych. Przed ćwiczeniem zaprogramuj się na zapamiętanie go lub zakoduj zapamiętanie w stanie 10. Możesz tu pytać .w czasie której możesz pytać „Kim lub Czym Ja będę podczas mojego następnego doświadczenia ludzkiego". świadomość postępu Twojej wiedzy. Albo wejdź głęboko do wewnątrz siebie. intencję). Kiedy odczujesz potrzebę powrotu do stanu l.43 Tych ćwiczeń słuchaj wtedy. są teraz procesem przygotowawczym. Możesz wyobrazić sobie obejmowanie drzewa silnie zakorzenionego w ziemi i rozciągającego się do nieba. Oto te propozycje: : -Podróż Kanałem Czasu . których się wcześniej nauczyłeś. płynięciem. percepcji. Te dźwięki HEMI-SYNC i specjalna kompozycja Metamuzyki pomogą Ci osiągnąć różne punkty całego kontinuum wiadomości.(druga propozycja). że po tych wstępnych ćwiczeniach (od FALI l do FALI IV) jesteś teraz zdolny do kontrolowania procesu przez Twoje własne mentalne kierownictwo. aby dać Ci bodziec do myślenia o eksploracji. najwygodniejszą dla Ciebie. przewidywaniem. które zdobyłeś na Warsztatach.(propozycja 3). Czy jest tam krajobraz? Czy są tam mieszkańcy? Jaką informację możesz starannie uzyskać i zapamiętać? Idź głębiej w środek Ziemi wyobrażając sobie podróżowanie do samego jej jądra. kołysaniem. oraz odczuwanie przepływu energii. Tutaj nie będzie poleceń. Swobodny relaks. . Istotne jest również skupienie uwagi i subtelne uchwycenie wiedzy o tym. Eksploruj połączenie między przeszłością. do latania. -Kształtowanie Twojej Niewerbalnej Komunikacji (propozycja 4) . gdy skompletowałeś i przećwiczyłeś poprzednie. Bez tych informacji niewiele osiągnąłbyś przy słuchaniu. poprzednio wyuczonych. Możesz ćwiczyć z naturalną energią. Ty sam będziesz decydował o kierunku i celu własnej eksploracji. Pamiętaj. czy miłością ukochanego(ej). To wyzwoli Cię do unoszenia się. -Komunikowanie się z innymi formami życia . która ryczy i zbiera się wokół Ciebie. na pograniczu między jawą a snem i utrzymywania tego stanu. Twoje ćwiczenia będą ułatwione przez specjalnie tutaj dobrane sygnały „HEMI-SYNC". „Misja 10" jest ćwiczeniem swobodnego przepływu w FOCUS 10. Z niewerbalnym wspomnieniem stanu 10 odczuwaj przyjemność efektywnej eksploracji FOCUS 10. pozwalając siłom witalnym pieniących się fal oceanu na wirowanie wokół Ciebie i płynięcie w głąb Ciebie. unoszeniem. Możesz komunikować się z innymi formami życia posługując się chmurą energii. którą możesz życzyć sobie przedsięwziąć. Dla ułatwienia podamy Ci kilka propozycji. Obserwuj delikatny ruch powietrza wokół Ciebie i uczucie ciężaru energii. które wcześniej poznałeś. Zrób użytek ze wszystkich. Zauważ swój rozwój w kierowaniu Twoimi życzeniami i notuj. Czego doświadczasz? GATEWAY EXPERIENCE” FALA 5 "Badanie" (“Exploring”) "Misja 10" (“Mission 10”) CD 13 ścieżka 1 Przy tym nagraniu możesz całkowicie samodzielnie kierować własnymi eksperymentami swobodnego pływania czy lotu w FOCUS 10. powróć jedną z metod. czym jest medytacja. do wzbijania się. o ile dobrze nauczyłeś się wchodzenia w subtelny stan medytacji. Do osiągnięcia FOCUS 10 lub 12 używaj metod. którym Ty sam kierujesz. Działaj celowo (wyraź akt woli. teraźniejszością i przyszłością. poznanych wcześniej narzędzi mentalnych. Możesz tego dokonać.„Czy na przyszłość wpływa przeszłość?" i odwrotnie. a także w osiąganiu przez Ciebie postępów. -Ćwiczenie z naturalną energią. Pozostań wrażliwy na komunikację niewerbalną nową metodę postrzegania. Twoich narzędzi mentalnych i zdolności w komunikacji niewerbalnej. jeżeli oddziałuje na to. ze istotne są przy tym informacje. Dla nieograniczonej eksploracji będziesz potrzebował(a) wszystkich. Kim Ty jesteś w teraźniejszości. Zapamiętaj eksperyment. Wiedz.

że przy częstym eksperymentowaniu. poprzednie badania szybko zacierają się w pamięci. Możesz także wybrać rozwiązywanie problemu czy odbieranie wiadomości. Kiedy już wykonasz swój proces przygotowawczy. wg wyboru. Po tym zaprogramuj się na kierowanie doświadczeniem snu. zadawać pytania lub badać różne miejsca wg nowych koncepcji. aby ułatwić Ci przywoływanie z pamięci wspomnień. możesz powtarzać eksperymenty z tym ćwiczeniem lub na przemian wykonywać ten i inny eksperyment. abyś kroczył drogą wzdłuż zapomnianej ścieżki lub też wzdłuż nowo otwartej drogi badań. CD 5 ścieżka 1 „PROGRAMOWANIE MIESIĘCZNE" lub "FALA IV" -„Modelowanie Roku" . dla programowania tego co pragniesz osiągnąć w tym czasie. w swojej wyobraźni. rozwiązywać problemy. Możesz używać jej o poranku dla zaprogramowania spokojnego dnia. widzenie na odległość. gdy czujesz się dość wygodnie i jesteś gotowy(a) do dryfowania w sen. jakie to ćwiczenie będzie istotne dla tych i innych badań. Eksperymentuj z jednym i drugim stanem i wyraź swoje życzenie. Jeśli masz na to ochotę. metodą. CD 9 ścieżka 1 „Energetyczny Pokarm" . Możesz podczas słuchania tego nagrania tworzyć wzorce. którą sam(a) wybierzesz. które chcesz przywołać. wróć do stanu świadomości 1 . Kiedy przyjdzie Ci na to ochota. Pomogą Ci także poznać. „Misja dnia” („Mission day”) CD 14 ścieżka 1 Nagranie „Misja Dnia'" stanowi pomoc dla silnego tworzenia wzorców przez 15 minut. czy inne eksperymenty. osiągania sukcesów i wartości umysłowych. . Zauważysz. Przejdź do FOCUS 10 lub 12. wybierzesz wg życzenia FOCUS i zrelaksujesz się swobodnie. „Horyzonty” („Horizons”) CD 15 ścieżka 1 Nagranie „HORYZONTY" zawiera dźwięki HEMI-SYNC tak dopracowane. czy też w ruchomych obrazach mentalnych. zwracając uwagę na wszelkie zmiany w Twojej świadomości. Dopracowane tu dla Ciebie dźwięki HEMI-SYNC pomogą Ci w tym. Po procesie przygotowawczym przejdź do FOCUS 10 lub 12. albo zapamiętywanie Twoich snów. Następnie zrelaksuj się.44 „Misja 12” („Mission 12”) CD 13 ścieżka 2 Przed ćwiczeniem ustal wybrane przez Ciebie cele.do tworzenia wzorca zdrowia. „Misja nocna” („Mission night”) CD 14 ścieżka 2 Kasetę „Misja Nocna" stosuj wtedy. przeżycie OBE. a później do FOCUS 12. zdarzeń czy uczuć. co do przebiegu dnia. Baw się z przechodzeniem między poziomami FOCUS. FALA II „PRÓG". To pozwoli na łatwe dotarcie do Twojego umysłu specjalnie dobranych tutaj dźwięków HEMISYNC. Najpierw przejdź do FOCUS 10. Przypomnij sobie propozycje i sugestie efektywnego tworzenia wzorców (FALA III „WOLNOŚĆ". a jakich na pozór nie pamiętasz. zwłaszcza. Programuj swoje eksperymenty dla każdej nocnej misji. a także nie budzenia się przy końcu ćwiczenia. „Ścieżki” („Pathways”) CD 15 ścieżka 2 Teraz proponujemy Ci. kiedy wrócić z powrotem do stanu 1. zaprogramuj takie przypomnienie. Korzystnie jest zapisywać swoje eksperymenty dla późniejszego wglądu i refleksji. w swoich emocjach. w zależności od Twojego pragnienia.

„Ciało bilologiczne” („BIO-BODY”) CD 16 ścieżka 2 Dźwięki w tym nagraniu są dobrane specjalnie. Nie będzie tutaj werbalnych poleceń. że to co zaprogramowałeś. Podamy Ci nieco sugestii. Nie analizuj podczas słuchania. bądź ufny(a). do tworzenia piękna Twego ciała. Wyobrażaj sobie i twórz w stanie FOCUS ciało całkowicie piękne i całkowicie zdrowe. „Zdalne widzenie” („Remote Viewing”) CD 17 ścieżka 1 . jakie sadła Ciebie najbardziej interesujące. lub zmieniać w takim samym stanie. Możesz też sam wybierać eksperymenty takie. Nie zawierają one natomiast tekstów werbalnych. Pamiętaj. że to przeszkadza w osiąganiu efektów. tym zdolniejszy się staniesz do utrzymania. GATEWAY EXPERIENCE” FALA 6 "Poszukiwanie" (“Prospecting”) opis wstępny „Metamorfoza” („Metamorphosite”) CD 16 ścieżka 1 Dla osiągnięcia metamorfozy (zmian) ustal najpierw mentalnie cel. Należy je stosować dość długo . możesz przypomnieć sobie ćwiczenie "PROGRAMOWANIE MIESIĘCZNE" . jakiego pragniesz dla modelowania (przebiegu) Twojego życia. Z otwartością przyjmuj to. . będą natomiast specjalnie dopracowane do każdego ćwiczenia dźwięki HEMI-SYNC i muzyka. co się wydarzy.Hemi-Sync" i muzykę dla synchronizacji umysłu i ułatwienia wykonania poleceń zawartych w instrukcjach do tych nagrań.Metamusica" i sygnały HEMI-SYNC wspomogą Twoje przygody. Jeśli zachodzi taka potrzeba. możesz skorygować. Relaksuj się. metodami. aby ułatwić Ci regenerację Twojego ciała biologicznego. gdy będziesz poszukiwać "złotej myśli" lub ważnej dla Ciebie informacji lub wiedzy. z Fali II albo roczne z Fali IV. jakich nauczyłeś się dotychczas. czy propozycji przed wykonywaniem tych ćwiczeń. Przed słuchaniem tych ćwiczeń istotne jest przećwiczenie z wszystkimi poprzednimi nagraniami "GATEWAY EXPERIENCE". Po całym procesie przygotowawczym i przejściu do FOCUS 10 lub 12. By to uczynić. odpowiednio długo do Twoich potrzeb i umiejętności swobodnego relaksu i medytacji. Pamiętaj.45 GATEWAY EXPERIENCE” FALA 6 "Poszukiwanie" (“Prospecting”) opis wstępny Nagrania tego albumu CD zawierają specjalnie dobrane dźwięki .aż do oślepnięcia pożądanych efektów.. Im częściej będziesz praktykować te ćwiczenia. Ćwiczenia te przyczynią się do posunięcia naprzód Twojego rozwoju. czy przywrócenia równowagi fizycznej i psychicznej. przejdziesz przez proces przygotowawczy do jak najgłębszego poziomu FOCUS. możesz tworzyć wzorzec. Jest to podstawą do odsłaniania się przed Tobą nowych zdarzeń.

do przyjemnego relaksu.. do fizycznej rzeczywistości. Odpowiednie sygnały HEMI-SYNC pomogą Ci powrócić z powrotem do stanu 1 „Bliskie osiągnięcia” („Near Reaches”) CD 18 ścieżka 1 Nagranie „Bliskie Osiągnięcia" jest tak dopracowane. Najważniejsze.. co koreluje z subiektywnym raportem zmian w świadomości. że jest jakieś "produktywne okno" przy każdym pragnieniu mentalnego kierownictwa..46 Punkt Zerowy został wydobyty na światło dzienne jako rezultat prac badawczych w laboratorium. w tym Ziemskim systemie. w jaki sposób to robić. i z powrotem do fizycznego czuwania. Twój aktualny poziom dojrzałości niesie z sobą odpowiedzialność.. będziesz żyć bardziej w pełni i świadomie podczas twojego życia tutaj... się coraz wyżej i ciesz się życiem Możesz przenosić się w nieskończoność. iż jeśli jesteś wprawiony w medytacji i ćwiczeniach „GATEWAY EXPERIENCE". że obiektywny środek polaryzacji przesuwa się. Sięgaj dalej. Jesteś przygotowany do takich podróży. Unoś.. . W laboratorium Instytutu Monroe często obserwuje się. Obserwuj subtelne zmiany w świadomości. jak i większych zdolności do lepszego rozpoznawania aspektów nie fizycznej energii.. Fizjologiczne pomiary badanego podmiotu wskazywały na zmiany elektrycznej polaryzacji ciała do fazy neutralnej którą nazwano .. jak mamy nadzieję... co do tworzenia nowego paradygmatu dla tych.. to "mieć radość (bawić się)". To jest przez tę wiedzę.. która rozciąga się poza czas i przestrzeń Przy pomocy programu „GATEWAY EXPERIENCE" nauczyłeś się już.. pomogą Ci przejść przez punkt zerowy do odkrywania skarbów dostępnych dla Ciebie w czasoprzestrzeni rzeczywistości. dzięki której.. do nie dającego się wypowiedzieć bogactwa.. że naprawdę jesteś czymś więcej niż twoje ciało fizyczne. w rozwoju ludzkiej świadomości.. ... „Dalsze osiągnięcia” („Far reaches”) CD 18 ścieżka 2 Nagranie „Dalsze Osiągnięcia" jest pomocne przy badaniu obszernych przestrzeni wszechświata i nieograniczonych systemów nie fizycznych energii. “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 19 ścieżka 1 Celem tej serii jest pomaganie Tobie w osiąganiu wiedzy przez bezpośrednie doświadczenie tego. „Polaryzacja dodatnia” („Plus polarity”) CD 17 ścieżka 2 Nagranie „Polaryzacja dodatnia" prowadzi Cię przez punkt zerowy bezpośrednio do przeciwległej polaryzacji.. że rutynowa polaryzacja ciała przebiega między dodatnią i ujemną.. pozwól by celowo dobrane częstotliwości HEMI-SYNC pomogły Ci przesunąć polaryzację. Po procesie przygotowawczym i przejściu do FOCUS (tu jego poziom zależy od Twojego życzenia). (dźwięki). W "Zerowym Punkcie" można doskonale wybrać cel do badania. którzy będą następować po Tobie..Punktem Zerowym" Podmiot (każdy badany) informował.. Wyniki badań naukowych dają do zrozumienia. jak mówiłby Bob .

Relaksuj się teraz. Rozciągaj ją w kierunku. Teraz sięgaj do czegokolwiek... Rozciągaj ją ... z powrotem... Relaksuj się i zapamiętaj to odczuwanie...e wszystkimi układami fizycznego ciała funkcjonującymi cudownie i efektywnie. spokojnie i łatwo. Łagodnie pokonuj jakikolwiek opór .. . do pozycji.. Sięgaj do niego.. gdy osiągnę w liczeniu l.... aż coś . Przez chwilę badaj ten drugi przedmiot. a Ty wykonuj to.... co dostrzegasz poza zasięgiem Twojej fizycznej ręki.. Odprężaj się teraz... ... .. Będziesz w pełni obudzony i czuwający... Kontynuuj rozciąganie nic-fizycznej ręki. . Jest to Twoje drugie ciało. Obserwuj budowę.. coraz dalej..... Drugie: dostrajanie rezonansowe. Z powrotem do pozycji.. Będę teraz liczył..... trochę mocniej. .poczujesz". . 8 .... .. ....... .. Powoli przywracaj ją..... . 4 . do czegokolwiek. To ciało energetyczne.. . ... aż to wykonasz.... . rozpocznij obserwację energii... Kontynuuj rozciąganie Twojej nie-fizycznej ręki. gdzie startowałeś. Wtedy dołączę do Ciebie. coraz mocniej..... Coraz bardziej.. Teraz spokojnie i łatwo.. Sięgaj do przedmiotu (obiektu)... Twoja świadomość budzi się i czuwa . Całkowicie odświeżony. Odczuwaj to teraz... Teraz. 10 . ... teraz.. Teraz pozwól.... który ona wskazuje. .poczujesz ".. który jest Ci znajomy. Sięgaj do przedmiotu. przez który właśnie przemieszczasz rękę. Teraz powtórz to ćwiczenie z Twoją lewą ręką.. ..... z powrotem do pierwotnej pozycji.47 Celem lego ćwiczenia jest zaznajamianie się ze stanem Twojego drugiego ciała.. Obudź się i czuwaj i witaj z powrotem. Rozprzestrzenia się jeszcze bardziej .. . Odczuwaj... . Przejdź teraz przez Twój proces przygotowawczy .. Teraz wyprostuj Twoją nie-fizyczną rękę i łagodnie pchaj ten przedmiot . głęboki sen.. w Focus 10. .. .. . zaznajamiaj się z tą istotną częścią Ciebie. Z powrotem. gdy ja policzę od 12 do l. . teraz. Sięgaj do tego przedmiotu. Powrócisz teraz z powrotem do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. .. po prostu w Twoich myślach (w wyobraźni).... Pozwól. Następnie: Twoja afirmacja .... Odprężaj się i zapamiętaj to odczuwanie. jak energia rozprzestrzenia się coraz bardziej . który jest Ci znany.... Rozciągaj ją coraz dalej. . przez który właśnie przemieszczasz rękę.. . co dostrzegasz poza zasięgiem Twojej fizycznej ręki.. do czegokolwiek. energii otaczającej Twoje ciało fizyczne . ...... całkowicie przytomnie....12 . relaksuj się.. Ja zaczekam... Pchaj trochę bardziej .. z której startowałeś... Z powrotem... 7 .. które otacza Twoje ciało fizyczne. Później przejdziesz do Focus 10.. 9 . Obserwuj twoje palce i kierunek. gdy ja poprowadzę Cię do Focus 12. w stanic 10. Powoli przywracaj ją z powrotem. by to pole energii poszerzało się coraz bardziej ... do energii całego Twojego ciała. . Teraz sięgaj do czegokolwiek.. jak otacza Twoje ciało fizyczne. 11 ... spokojnie i wygodnie. Teraz w pełni odprężony i świadomy . 12 .... /... . ... Teraz powoli i ufnie. Odczuj go. wycofuj Twoją rękę. coraz bardziej .... .. . przez chwilę.. Łagodnie pokonuj jakikolwiek opór... Ja zaczekam. co jest poza przedmiotem.. trochę mocniej. Twoją nie-fizyczną rękę. . 5 . z powrotem do energii całego Twojego ciała .. Pierwsze: Twoja Skrzynia Przemiany Energii .. które one wskazują. Teraz przenieś świadomość do Twojej prawej ręki'. Poczuj to. Obserwuj jej pozycję.umieść w niej każde niepokoje i troski..Twojej fizycznej ręki. rozciągaj Twoją nic-fizyczną rękę w kierunku.. . Rozciągaj ją coraz dalej. Teraz. Sięgaj do tamtego przedmiotu. .... co jest poza przedmiotem. by Twoja nie-fizyczną ręka rozciągała się. . Coraz bardziej .. Jestem Kimś więcej niż moje ciało Fizyczne "........ który ona wskazuje.. .... Pchaj trochę bardziej. a Twoje ciało dryfuje w głęboki. .. 2 . ...... ... 1 . Odczuwaj jak energia rozprzestrzenia się coraz bardziej. . .. ... .... Odczuwaj. .. Teraz niech Twoja wyprostowana nie-fizyczną ręka łagodnie pcha przedmiot... wycofuj rękę.. 6 .... Odczuwaj odprężenie Twojego ciała. do jej pierwotnej pozycji.... . 11 . ... . 3 .. 12 . Obserwuj budowę. Sięgaj do niego......(dźwięki).. w Focus 12 . aż coś .... pod każdym względem. coraz bardziej. Twoją nie-fizyczną rękę.Przez chwilę badaj ten drugi przedmiot.. . ponieważ przeszkadzały by Ci tylko w tym ćwiczeniu..... Teraz. .

.energetycznego ciała...... ... Twojego ciała cncrgetyc/. relaksuj się. coraz bardziej . I witaj znowu. . . jak Ty i energia wokół Ciebie przemieszcza się coraz bardziej. wyżej... Twój umysł jest czuwający i świadomy... całkowicie odświeżony.. Powrócisz teraz z powrotem do w pelni fizycznie obudzonej świadomości... jak przemieszczasz się z powrotem do twojego fizycznego ciała. Przejdź teraz do Twojego procesu przygotowawczego..... Powoli. 10 . Drugie: rezonansowe dostrajanie. l). w stanic 10 .. a ja dołączę do Ciebie..... Wyżej .. Przejdziesz teraz przez Twój proces przygotowawczy. . spokojnie. coraz bardziej.. Twój umysł czuwa . siać się świadomym Twojego ciała energetycznego .. Stawaj się świadomym wzrastania wibracji .... spokojnie i wygodnie w Focus 12 .. .w Lokalizacji l.... Wznistają i rozprzestrzeniają się. by to pole energii rozprzestrzeniało się.. Teraz w Focus 10. ... Przez chwilę... zaznajamiaj się lepiej z tą istotną częścią Ciebie. Oddala się i wzmagają się wibracje.. . że stajesz się lżejszy. .. i wyżej.. Wtedy przejdziesz do Focus 10.... wolność w poruszaniu się. ponieważ przeszkadzałyby Ci w tym ćwiczeniu. Poczuj... że płyniesz w górę. Płyniesz swobodnie w górę. Poczuj wzrastanie energii . Odczuwaj.. na zewnątrz . 4 .... Coraz szybciej . Odczuj je. jak wibracje Twojego energetycznego ciała powoli maleją. . 11 ... jak pulsują bardzo szybko .. 1 . ... ... gdy ja osiągnę w liczeniu l.. odczuj wzrastanie Twoich wibracji . . Płyniesz Twoim energetycznym ciałem. .. Teraz. .. w górę i daleko od Twojego fizycznego ciała. 8 . 3 . Zauważ. Teraz powoli. Drugie: strojenie rezonansowe... Przemieszcza się na zewnątrz i oddala... . aby nie przeszkadzały Ci w tym ćwiczeniu.. ponownie.. Relaksuj się teraz. Rozprzestrzenia się coraz bardziej . Odczuj. z powrotem do Twojego ciała fizycznego.. pod każdym względem. ..l2 . następnie Twoja Afirmacja . Teraz spokojnie i komfortowo w Focus 12 .... ale przy pozostawaniu w bliskości fizycznego ciała . gdy relaksujesz się w tym poszerzonym stanie.i w istnieniu w zażyłości ze stanem drugiego ciała. gdy ja poprowadzę Cię do Focus 12 ...... a ja dołączę do Ciebie. które jest częścią Ciebie. Następnie: Twoja afirmacja . jak pulsuje bardzo szybko .. które jest częścią Ciebie... . . Poczuj energię rozprzestrzeniającą coraz bardziej . .. Twoje ciało fizyczne śpi.W dół do Twojego fizycznego ciała. 2 ...umiejsców jakiekolwiek niepokoje w tej Skrzyni.. Później przejdziesz do Focus 10. że przemieszczasz się w dół. . . jakie przyjemne jest to uczucie bycia lekkim.. .48 “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 19 ścieżka 2 Celem tego ćwiczenia jest pomaganie Tobie w doskonaleniu procedury. Będę teraz liczył. 7 ... Pozwól sobie.Jestem Kimś więcej niż moje ciało fizyczne".. Pierwsze: Twoja Skrzynia Przemiany Energii . Teraz zacznij myśleć.. .w Zlokalizowaniu l . .. 6 . Odczuj je poruszające się wokół Twojego fizycznego ciała...... Twoje energetyczne ciało przemieszcza się na zewnątrz i oddala od twojego fizycznego ciała. 12 ... Pozwól sobie odczuwać wibracje Twojego drugiego ciała. . Teraz w Focus 10. 5 . Relaksuj się teraz i zapamiętaj wolność ... z tymi uczuciami. z powrotem do ciała fizycznego.. płyń w dół. w otoczeniu Twojego własnego pokoju .... .. Odczuj je . . Pierwsze: Twoja Skrzynia Przemiany Energii . ze wszystkimi systemami (układami ) ciała fizycznego funkcjonującymi cudownie i skutecznie. Myśl.. Będziesz w pełni obudzony i czuwający..nego.. Wzrastają coraz bardziej.... gdy ja policzę się od 12 do l.. Jakie przyjemne jest to odczuwanie płynięcia w górę..... . “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 20 ścieżka 1 Celem tego ćwiczenia jest nauka sterowania w Twoim drugim ciele... lżejszy ... 11 ...... teraz.. coraz szybciej. .. 1 .. otacza Twoje ciało fizyczne...umieść jakiekolwiek niepokoje i troski w tej skrzyni. Obudź się i czuwaj. .. Odczuwaj.. Teraz pozwól.Jestem Kimś więcej niż moje fizyczne ciało".. Tą intencją jest podróżowanie.. zauważ.... Jest to cudowne uczucie.. Lżejszy i lżejszy.. w stanie 10 . . coraz bardziej..

Oddychaj głęboko.. spokojnie. a co możesz uczynić ponownie.. zacznij len czas swobodnego płynięcia teraz. Jesteś teraz ponad fizycznym ....... Proszę je o kierownictwo i ochronę. jak energia przemieszcza się przez każdą komórkę w Twoim fizycznym ciele. Obracasz się . uzmysłów sobie.. Od lego momentu.... w górę. Przewodników. zrozumienia lych Istot...z drugiej Twojej strony. Twoim fizycznym ciałem.. że się obracasz . zapamiętasz lo uczucie i rozprzestrzenianie się Twojej świadomości na zewnątrz.... której się nauczyłeś.12 . . właśnie lak. Przez chwilę wyrażaj wdzięczność. 5 . . .... . ..... .. kiedykolwiek zapragniesz powrócić do stanu. ... ... . Odczuj i poznaj tą pozycję . . Kiedy to robisz odczuwasz.. Teraz.. po prostu. Wykonaj to teraz.ycznymi oczyma. i w górę. których mądrość . .. Zacznij obracać się. lo myśleć o odczuwaniu wibracji rozprzestrzeniania się. których znasz i którym ufasz.6 ... o Tobie w Twoim fizycznym ciele. powoli... że jesteś twarzą w twarz /. I . Odczuj to. Pozostań w tej pozycji.. do daleko sięgającego Twojego energetycznego ciała. Odczuj. jakbyś obracał się ponad łóżkiem.. .. . . aż ponownie poczujesz kontakt z fizycznością.do Focus 10.. ..49 Przejdziesz teraz do Focus 12 metodą.. Teraz proś Twoich Przewodników. następnie . w którym właśnie teraz jesteś . Zacznij poruszać Twoim fizycznym ciałem . metodą. 4 ..... Powrócisz teraz z powrotem do w pełni fizycznie obudzonej świadomości . czego doświadczałeś. Teraz. gdy doliczę do l . w Focus 12. Zacznij (przechodzić) teraz.... a Ty usłyszysz i będziesz działać zgodnie z moim głosem.. 8 . góra coraz dalej od Twojego fizycznego ciała. Milo widzieć Cię z powrotem. myśl o Twoim ciele fizycznym.. 10 . Przejdź teraz przez Twój proces przygotowawczy.. . .. . wsparcia . Teraz w Focus 12 . 11 . Czujesz się lżejszy i lżejszy. . 2 .. Wtedy spokojnie i ufnie. Ci Przewodnicy są tutaj. 3 . właśnie ponad Twoim fizycznym ciałem .. coraz wyżej.. proszę.. Zapamiętasz to uczucie. .. Im częściej będziesz praktykować i zapamiętywać świadome przemieszczanie. w przyszłości. by pomóc Tobie w Twoim ustaleniu celu. . .. w tym stanie istnienia. Niech promieniuje poprzez całą Twoją Istotę. płyniesz w polu Twojego energetycznego ciała. ze wszystkimi systemami (układami) ciała fizycznego funkcjonującymi cudownie i efektywnie.. Odczuj wsparcie ich miłością. aż osiągasz pozycję zmienioną o 1^0 stopni.. . albo w prawo -jakkolwiek jest najwygodniej dla Ciebie. by światło ich istnienia.. gdy ja policzę się od 12 wstecz do l. co potrzebujesz wykonać. Od pozycji leżenia na Twoich plecach. Odczuj. proś o pomoc czterech Przewodników. kiedy nadejdzie czas powrotu. .. powyżej Twojego fizycznego ciała. . teraz... Postrzegaj w tym nowym stanie istnienia. Będę liczył teraz. Cofaj się do Twojego fizycznego ciała. Zawołam Cię. jak Oni prowadza Ciebie.. którzy mogą pomagać Ci w wyznaczeniu celu. do leżenia na Twoim brzuchu. spokojny i odprężony. i wracaj do fizycznego ciała. Obracaj się teraz.Głęboko pragnę pomocy i współpracy . żadnego obciążenia zmysłowego.. pod każdym względem .. wszystko. w Focus 10. przemieścisz się powoli na zewnątrz.. I tak. że płyniesz w górę.. Kontynuuj obracanie się .. .. Cofaj się. Odczuj Ich obecność po każdej Twojej stronic. wyraz wdzięczność dla wszystkiego. Teraz w Focus 12 ... Teraz powiedz w umyśle: powiedz do siebie .. Zapamiętasz to uczucie i przejdziesz teraz do Focus 12.. Twoje energetyczne ciało przemieszcza się w górę.. Proś o leli asystę i pomoc. by źródło Ich światła. Teraz spokojnie i komfortowo. tym łatwiejsze i efektywniejsze i się to stanie. której się nauczyłeś i kiedy lo wykonasz. w momencie... myśl. . Teraz przejdziesz do Focus 12. jakie masz właśnie teraz. a ja dołączę do Ciebie..... Zauważ. w górę.. l . gdy unoszą Cię w górę..... Teraz spokojnie i ufnie.... ... albo w lewo. Zapamiętasz co robiłeś. całkowicie odświeżony. “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 20 ścieżka 2 Celem tego ćwiczenia jest wspomożenie Ciebie w nawiązaniu kontaktu z Przewodnikami..... odczuj. ... jak przemieszczasz się w górę. by pomagali Ci ..... i obserwuj... z Tobą fizycznym.. przez myślenie o Tobie fizycznym. ... otaczało mnie i pomagało mi w tym ćwiczeniu" . Zauważ ich dwóch zbliża się z Twojej jednej strony i dwóch . 7 .. i doświadczenie są równe lub większe od moich własnych. .. . że światło tych istot łączy się z Twoim światłem.. ... tam gdzie jesteś właśnie teraz. 9 . jak zbliżają się do Ciebie. że tam nie ma oporu (tarcia).... Teraz w' (ej pozycji ..... Powoli myśl.. spokojnie i komfortowo. . Twoimi niefi/.. Będziesz całkowicie obudzony i czuwający... Obudź się i czuwaj. rozwój . .

z powrotem do Focus 12. wstecz. .. . .. w Focus 12 .... Witaj z powrotem. 7 . .. 11 . . i wyżej.. Pomost. 21 '.... 16 . z powrotem do Focus 12.... do Focus 12. Przez chwilę wyrażaj tę wdzięczność. do stanu 12. pod każdym względem... spokojny i bezpieczny. l . Będziesz wracać teraz. i wyżej. . Niech promieniuje poprzez całą Twoją Istotę. gdy będzie czas wracać .. i wyżej.. teraz.. . ... l ..... Oddychaj głęboko... . . 17 . 3 .. . wyżej . 10 ... Będę liczyć teraz... ..... innego wymiaru w Lokalizacji 2........ gdy ja osiągnę w liczeniu l . do tego jasno świecącego wzoru białego światła. 18 . 11 .... który pozwala Tobie bywać w.. w stanie poszerzonej świadomości. . a ja dołączę do Ciebie.. z powrotem do fizyczności.. ze wszystkimi systemami (układami) Twojego ciała fizycznego funkcjonującymi cudownie i efektywnie. 7 . eksploruj.... Milo Cię widzieć z powrotem. z powrotem do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. 17 .. gdy ja osiągnę w liczeniu l.. 18 . 5 ... jak powracasz.. z Twoimi Przewodnikami.... pomoście do innych systemów rzeczywistości.. Powoli i ufnie........ odczuwasz swobodę (wolność) do eksploracji... . gdy ja policzę od 12. 19 .21 .. 16 . ... Obejmij w pełni to uczucie. gdy będzie czas wracać.. Będziesz całkowicie obudzony i czuwający..4 . ze wszystkimi systemami Twojego ciała fizycznego funkcjonującymi cudownie i efektywnie. Zawołam Cię. 3 ... . ... . Spokojnie i komfortowo .. ... Teraz w Focus 12 .. Zauważysz różnicę między Lokalizacją l i Lokalizacją 2 .. czego doświadczałeś.. z powrotem.i powracać z Królestwa poza fizycznym ludzkim istnieniem. gdy Twoi Przewodnicy.. ... Odczuj....... powoli i łagodnie.. .. Będziesz całkowicie obudzony i czuwający. Będę liczyć teraz. spokojnie i wygodnie.. gdy ja policzę od 12 wstecz do l . 12 . Relaksuj się teraz.. l .. l . .. 12 . pod każdym względem.. . . jak Twoi Przewodnicy powoli przemieszczają Cię z powrotem. . 10 . z Twoimi Przewodnikami. Jesteś tera/ w Focus 21 . 12 Teraz jesteś z powrotem w Focus 12 .. a ja zawołam Cię. 19 . . daleko od fizycznego ciała.. i dostrzeż możliwości Królestwa Lokalizacji 2. z powrotem .. całkowicie odświeżony. Z powrotem do znanego Ci stanu Focus 12.. Powrócisz teraz.. 13 .. w zaufaniu... 8 . której się nauczyłeś. świecący wzór białego światła. 2 . .. ..12 .... Poprowadzę Cię teraz Focus 21. .. . 5 . 14 . 21 . Przez chwilę wyrażaj tę wdzięczność... . 15 .... wyraź wdzięczność dla wszystkiego. “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 21 ścieżka 1 Celem tego ćwiczenia jest wprowadzenie Ciebie do Focus 21 i bytowanie w Lokalizacji 2.. metodą.... Będę liczyć teraz... 9 ... by Tobie pomogli... Teraz w Focus 12.. Teraz w Focus 12 z Twoim ciałem energetycznym wibrującym coraz bardziej.. Relaksuj się i pozostań spokojnie i komfortowo dostrzegając różnice w wibracjach energii.. teraz Powrócisz teraz... z powrotem do w pełni fizycznie obudzonej świadomości.. .... . 20 .. Przemieszczają Cię z powrotem powoli......... komfortowo i pogodnie . Przejdź do białości Focus 21. Obudź się i czuwaj...... Po prostu.. do Lokalizacji 2 . .. do l... . Rozprzestrzeniasz się w górę . Przejdziesz teraz przez Twój proces przygotowawczy.... . . 13 . . Teraz przemieszczaj się przez to światło Focus 21.... Teraz spokojnie i wygodnie w Focus 21. będą prowadzić Cię z powrotem..... Powrócisz teraz. . Obserwuj . . spokojnie i komfortowo. I zauważ różnicę. Teraz..... w tym nowym stanic istnienia. Relaksuj się teraz w znanym Ci stanie Focus 12.6 .. z powrotem do normalnego Focus 12 . ... Poprowadzę Cię.50 ciałem. .. 14 . czego doświadczałeś.. . po każdej Twojej stronic... pomoście .... Niech promieniuje ona poprzez całą Twoją Istotę. Z ufnością przemieszczasz się z nimi. wyraź wdzięczność dla wszystkiego.. 2 .. Zacznij poruszać Twoim fizycznym ciałem . wyżej. Odczuwaj. w Lokalizacji l. Rozpocznij to swobodne pływanie teraz.. w Lokalizacji l.. 6 . 15 ... Relaksuj się i pozostań spokojny i w komforcie. a Ty usłyszysz mój glos i odpowiesz.. 9 .. jak Oni unoszą Cię ... będziemy przemieszczać się poza granice Lokalizacji l. po każdej Twojej stronie.... . Wykonuj lo teraz. przejdziesz do Focus 12. by pomogli Tobie przemieszczać się w górę. ... Obudź się i czuwaj. . Teraz ponownie proś Twoich Przewodników.... S . . Teraz spokojnie i łagodnie odczuwasz. i doświadczaj. 21 . Oddychaj głęboko.. .. spostrzeż światło.. ... ..20 . bądź otwarty na doświadczenia..... z powrotem do Focus 12... całkowicie odświeżony.... spokojnie.. Zacznij poruszać Twoim fizycznym ciałem. 4 .. w znanym Ci stanic Focus 12 ..

K).. Wyraź akt woli (intencję) i bądź otwarty na odbiór (na przyjęcie). l ... .... . .!. ... . po okresie eksploracji. otaczają Twoje ciało fizyczne. . z powrotem do Twojego energetycznego ciała .. coraz bardziej.. . nagrań). Oddychaj głęboko. .... przemieszczasz się do Focus 21. . .. .... .. .. co potrzebujesz wtedy wykonać.. 11 .. Którzy pomogli Tobie. 7 .. które Cię otacza.. Zaczynasz przemieszczać się przez światło. który' odnajdujesz. coraz bardziej. metodą...6 . z powrotem do w pełni fizycznie obudzonej świadomości. Wszystko. . . l miej świadomość. Najważniejszą częścią Twojej podróży było praktykowanie Twojej nauki bycia i postępowania całkowicie nową drogą. Celem tego ćwiczenia jest połączenie w jedną całość lego. Relaksuj się i odczuwaj spokój i komfort w Focus 21. jednak.. dla wszystkiego.. Przemieszczasz się do Focus 21. Miej świadomość. Słyszysz mój glos wyraźnie i odpowiedz. a ja dołączę do Ciebie. emanujące od Twojego ciała energetycznego.. Przez światło..... Relaksuj się w tym świetle. ....... z powrotem do punktu. .. miłość... spowalniają . której się nauczyłeś. Którzy pomogli Tobie.. 3 .... to myśleć o Nich.... . następnie przejdź do Focus 12.. Przejdź teraz przez Twój proces przygotowawczy. Powrócisz teraz. l tak. przynosząca większą energię. Obudź się i czuwaj.. coraz bardziej.... . .. że pomoc zawsze jest swobodnie dostępna .. Odprężaj się w Focus 12 ... . wyraź wdzięczność.... ... Niecił promieniuje ona poprzez całą Twoją Istotę.. ... coraz bardziej.. Proś o Ich przewodnictwo.. Milo Cię widzieć powrotem.. Teraz w Focus 12 .... 9 . i zapamiętaj to doświadczenie. całkowicie odświeżony pod każdym względem. Zacznij dostrzegać światło. Relaksuj się teraz. teraz czas wracać . Twoja świadomość przemieszcza się do wewnątrz. bardziej fizyczne .. cieple.51 “GATEWAY EXPERIENCE” FALA VII CD 21 ścieżka 2 Teraz mamy nadzieję. Ja zawołam Cię. . komfortowe ...c możesz zawsze nawiązać kontakt z każdym z Nich. ... do Twojego ciała fizycznego. gdy ja policzę od 12 wstecz do l. Teraz podziękuj Tym. a Ty usłyszysz i odpowiesz na mój glos. czego doświadczyłeś... Teraz w Focus 12 płyń komfortowo Twoim ciałem energetycznym.... .. ze wszystkimi systemami Twojego ciała Fizycznego funkcjonującymi cudownie i efektywnie. . 2 ... w przyszłości ... które jest nawet teraz.. . niosąc z sobą to uczucie miłości i spokojnej świadomości. .....12 . przyjmując uspokajające. Odczuj wdzięczność za komfort i spokój... gdy osiągnę w liczeniu l... teraz.4 . . łagodne światło . czego nauczyłeś się przy pomocy tej serii (ćwiczeń.... Wyraź wdzięczność za te doświadczeni. Teraz pozwól sobie na rozpoczęcie przemieszczania się przez to światło...... . ..... z którego startowałeś.. ... którą odczuwasz . Przez chwilę wyrażaj tę wdzięczność. Przechodzą do pierwotnego stanu .. Proś o Ich pomoc. . ... Tych.. . Słyszysz mój glos i odpowiedz. 5 . Stają się bardziej ugruntowane. . od lego momentu. Będę liczyć teraz.. .. że Ty naprawdę doświadczyłeś nie fizycznych stanów świadomości i znasz możliwości dalszej eksploracji. proś o tę pomoc i przewodnictwo dla Ciebie teraz. Będziesz całkowicie obudzony i czuwający. rozumieją i kochają Cię i pomagają Ci tym procesie. do Focus 21. /. łagodne światło . większą świadomość do Twojego codziennego życia . byś doświadczał czegoś więcej w Lokalizacji 2... Zacznij poruszać Twoim fizycznym ciałem.. Poza tym światłem są Ci. l . którzy znają.. 8 . zaczynają zwalniać wibracje... Relaksuj się teraz. .. ..