Vous êtes sur la page 1sur 2

press-polska@pro.onet.

pl

e-mail:

236-22-63,

055

tel./fax

Elblg,

Elektroniczny Isostat siedmiopozycyjny


Nowy Elektronik 212-K
Elektroniczny Isostat ma za zadanie zastpi mechaniczne przeczniki elektronicznym odpowiednikiem. Na wyjciu przecznika zostao zastosowanych siedem transoptorw. Elektroniczny Isostat moe pracowa w trybie zalenym lub niezalenym. Od momentu budowy pierwszego ukadu elektronicz+5 C4 nego byo wiadomo o wypieraniu mechaniki przez elektroJ1 nik. Przypomnijmy sobie pierwsze maszyny liczce oparte 100F/10V U1 C3 +5 wycznie na kkach zbatych i wakach. Urzdzenia takie 1 RST/VPP zabieray sporo miejsca, byy cikie i bardzo gone. ObecS4 GND 19 P1.7 18 680nF P1.6 ne maszyny liczce np. kalkulatory s tych wad pozbawio17 P1.5 16 ne. P1.4 15 P1.3 14 4 S7 Isostat elektroniczny jest prostym ukadem sterowania. KonP1.2 XTAL2 13 (AIN1)P1.1 strukcja jego zostaa oparta na mikroprocesorze 89C2051, 12 (AIN0)P1.0 Q1 12MHz a program zosta napisany w pakiecie BASCOM. Jak wida 11 5 P3.7 XTAL1 S6 9 na rys. 1 do budowy zostao wykorzystanych po siedem (T1)P3.5 C1 C2 8 (T0)P3.4 33pF 33pF 7 opornikw, diod LED, transoptorw i mikroprzecznikw. (INT1)P3.3 6 (INT0)P3.2 Do tego dochodzi jedna drabinka rezystorowa, jeden kwarc, 3 GND GND (TXD)P3.1 2 S3 cztery kondensatory, jedno zcze ARK2. (RXD)P3.0 89C2051 Zasada dziaania ukadu jest bardzo prosta, a w zasadzie banalna. Przed wczeniem zasilania ustawiamy zwor J. W S5 pozycji 1-2 ukad bdzie pracowa jako siedem niezalenych +5 O1 R8 1 4 przecznikw. Natomiast w pozycji 2-3 jako przecznik zaC 100 D1 Wyj.1 leny. W pierwszym przypadku oznacza to, e nacinicie S2 2 3 E dowolnego mikroprzecznika spowoduje zapalenie jednej LTV817 z siedmiu diod LED i wysterowanie tranzystora w transopto+5 O2 rze. Powtrne nacinicie tego samego mikroprzecznika R9 S1 1 4 C spowoduje wygaszenie diody LED i zatkanie tranzystora w 100 D2 Wyj.2 transoptorze. 2 3 E Praca przecznika w trybie zaleny sprowadza si do jed- GND LTV817 nej podstawowej zasady. Wczenie dowolnego mikroprze+5 O3 R10 cznika spowoduje rwnie zawiecenie diody LED i wy1 4 C 100 sterowanie tranzystora w odpowiednim transoptorze. JedD3 Wyj.3 2 3 nak aby go wyczy, musimy nacisn inny mikroprzeczE LTV817 nik. Nacinicie innego mikroprzecznika wyczy diod LED, ktra aktualnie si wieci, zatka tranzystor w transop+5 O4 R11 1 4 torze i wczy inn diod LED, i otworzy tranzystor w innym C 100 D4 Wyj.4 transoptorze. Moe brzmi to troch zagmatwanie, ale w rze2 3 E czywistoci jest to bardzo proste. LTV817 Schemat elektronicznego Isostatu jest zamieszczony na rys. +5 O5 1. Jak wczeniej wspomniaem schemat jest prosty i w zaR12 1 4 C sadzie nie wymaga opisu. Jedyn wan rzecz jest mak- Rys. 1 Schemat 100 D5 Wyj.5 symalny prd i napicie, jakie mona przyoy do tranzy- ideowy 2 3 E stora w transoptorze. Do ukadu zostay wybrane stosunkoLTV817 wo tanie i atwo dostpne transoptory LTV817. Maksymal+5 O6 R13 ny prd zcza emiter-kolektor to 50mA, a maksymalne na1 4 C 100 picie to 35V. Nie jest to moe zbyt duo, ale w wikszoci D6 Wyj.6 2 3 zastosowa wystarczajce. E LTV817 Program do obsugi elektronicznego Isostat'a jest rwnie prosty. Po zadeklarowaniu zmiennych program sprawdza +5 O7 R14 1 4 C stan zwory J1. Stan sprawdzany jest na porcie P1.7. Gdy 100 D7 Wyj.7 na porcie jest stan wysoki, to program zaczyna wykonywa 2 3 E pierwsz ptl DO - LOOP Jak na porcie jest stan niski, to . LTV817 program skacze do drugiej ptli DO - LOOP W kadej ptli . jest po siedem warunkw IF, ktre kontroluj stan poszcze- sprawdzenie czy zosta puszczony aktualnie wcinity miglnych mikroprzecznikw. Dodatkowo w drugiej ptli wy- kroprzecznik. konywany jest warunkowo skok do podprogramu CZAS. Cay ukad jest zasilany napiciem +5V. Podczas testw Zadaniem jego jest wprowadzenie opnienia okoo 30ms i ukad spisywa si wedug wczeniej ustalonych zaoe,
10 GND VCC 20

82-300

2,

Junakw

ul.

Elektronik,

PRESS-POLSKANowy

czyli pracowa bez zarzutu. Monta i uruchomienie Schemat rozmieszczenia elementw na pytce drukowanej zosta zamieszczony na rys. 1. Jak wida monta nie wymaga specjalnych umiejtnoci ani zbyt duej wprawy w lutowaniu. Nie oznacza to jednak, e moemy zabra si za monta ukadu, jeli wczeniej nie trzymalimy w doni lutownicy. Jak wczeniej napisaem monta jest prosty. Rozpoczynamy go od wlutowania elementw najmniejszych, czyli mostkw, rezystorw, kondensatorw. Nastpnie wlutowujemy podstawk, mikroprzeczniki i transoptory. Na zakoczenie diody LED, kwarc i zcze ARK. Wkadamy procesor, podczamy +5V i ukad jest gotw do pracy.

press-polska@pro.onet.pl

e-mail:

236-22-63,

055

tel./fax

Elblg,

82-300

2,

Junakw

ul.

Elektronik,

PRESS-POLSKANowy

Spis elementw Rezystory: R1 - 100 R2 - 100 R3 - 100 R4 - 100 R5 - 100 R6 - 100 R7 - 100 Kondensatory: C1 - 33pF C2 - 33pF C3 - 680nF C4 - 100F/16V Pprzewodniki: D1 - LED G D2 - LED G D3 - LED G D4 - LED G D5 - LED G D6 - LED G D7 - LED G O1 - LTV817 O2 - LTV817 O3 - LTV817 O4 - LTV817 O5 - LTV817 O6 - LTV817 O7 - LTV817 Ukady scalone: U1 - 89C2051 Inne: DIL20 - podstawka S1 - mikroprzecznik S2 - mikroprzecznik S3 - mikroprzecznik S4 - mikroprzecznik S5 - mikroprzecznik S6 - mikroprzecznik S7 - mikroprzecznik Z1 - ARK2 J - PLS+MJ6B Q1 - 12MHz DR1 - 4k7

Rys. 2 Rozmieszczenie elementw na pytce drukowanej (skala 1:1)