Vous êtes sur la page 1sur 20

Polska jako preferowane miejsce dla inwestycji outsourcingowych w Europie

Katowice, 29 wrzenia 2011

Raport Ernst&Young o atrakcyjnoci inwestycyjnej Europy 2011

Page 2

10 najatrakcyjniejszych lokalizacji europejskich dla inwestycji zagranicznych


Kraj Projekty FDI 2010 zmiana 2009 - 10 Udzia w % Miejsca pracy*

1.

Wielka Brytania

728

7%

19%

21,209

2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.

Francja
Niemcy Rosja Hiszpania Belgia POLSKA Holandia

562
560 201 169 159 143 115

6%
34% 18% -2% 9% 40% 6%

15%
15% 5% 4% 4% 4% 3%

14,922
12,044 8,058 7,723 4,010 12,366 958

9.
10.

Irlandia
Wochy

114
103

36%
3%

3%
3%

5,785
627

Page 3

Inwestycje zagraniczne w Europie wedug sektora


Sektor FDI projekty 2010 zmiana 2009-10 Udzia w% Miejsca pracy*

1. 2. 3.
4. 5.

Usugi biznesowe Software Maszynowy


Samochodowy Elektroniczny

561 379 267


258 182

25% 15% 14%


106% 6%

15% 10% 7%
7% 5%

11,065 5,982 7,756


33,090 9,706

Page 4

Polska jako lokalizacja dla nowych inestycji


Polska zaja 6 miejsce w rankingu zaufania inwestorw A.T. Kearney w 2010 Polska jest odbierana jako jedna z najlepszych lokalizacji inwestycyjnych na wiecie tu po: Chinach, USA, Indiach, Brazylii i Niemczech Polska w skrcie: Lokalizacja w sercu Europy 6 gospodarka w UE Jedna z najszybciej rosncych gospodarek europejskich ostatnich lat Politycznie, prawnie i gospodarczo stabilna

Page 5

Podwaliny sukcesu Polski w sektorze usug biznesowych


Podstaw polskiego sukcesu jest ogromna ilod wysoko wykwalifikowanych pracownikw znajcych zarwno angielski jak i inne jzyki obce Polska oferuje: Du iloc potencjalnych lokalizacji (17 orodkw akademickich) z dostpnymi specjalistami Szerok siatk poczeo lotniczych z wieloma europejskimi stolicami (max. 2-3 godz. lotu) Nowoczesne powierzchnie biurowe rodowisko przyjazne dla rozwoju biznesu (zachty biznesowe) Konkurencyjne koszty - rznica ok. 20-40% w porwnaniu z Europ Zach.
Page 6

Ludzie powd naszego sukcesu


Najbardziej interesujca cecha polskiego rynku inwestycyjnego
20 mln przedsibiorczych modych ludzi mwicych obcymi jzykami
Ok. 1.9 miliona studentw, ponad 400,000 absolwentw rocznie Stay dopyw pracownikw o wysokich kwalifikacjach 46% ludnoci poniej 35 roku ycia, 29% poniej 25 roku ycia W grupie wiekowej 20-29 co 3-ci Polak ma wysze wyksztacenie

Page 7

Polska jako wschodzca gwiazda na wiatowej mapie offshoringu usug biznesowych


Polska liderem sektora usug biznesowych w Europie rodkowo - Wschodniej Wikszod wiatowych graczy jest obecna w Polsce Wedug danych ABSL wartod usug oferowanych w midzynarodowych centrach usugowych w Polsce przekroczy 3 Miliardy USD

Page 8

Sektor Usug Biznesowych w Polsce podstawowe fakty


Polska staa si w ostatnim czasie gwnym orodkiem offsoringu w Europie

300 centrw usugowych(BPO/ITO, SSC, R&D) dziaa w Polsce

ok.70,000 ludzi zatrudnionych jest w centrach dziaajcych w naszym kraju

Zatrudnienie w sektorze w porwnaniu z rokiem 2008 wzroso o ponad 50%

Page 9

Rnorodnod dziaao w centrach SSC and BPO/ITO


Analizy procesowe & KPO Badania i analizy biznesowe Zarzdzanie danymi rynkowymi i analizy Usugi prawne i patentowe Zarzdzanie zawartoci dokumentw Zakupy Category Spend Management Purchase to Pay Processes, E-Sourcing Factory, Inventory Management Fulfillment Supplier Management, Strategic Support IT Application Management Infrastructure Management Information Security Services Zarzdzanie dokumentami Document Archiving, Scanning & Data Capture Indexation & Consolidation
Page 10

Usugi finansowe Banking Services, Insurance Services Investment Services Foreign Exchange Services Other Financial Services Ksigowoc i finanse Accounts Payable, Travel & Expenses General Accounting, Financial Planning and Analysis, Treasury Accounts Receivable, Taxation Obsuga klienta Customer Care, Contact Centres Business Process Help Desk Usugi kadrowe Recruitment to Reporting, Rewards & Recognition, Payroll, Incentive Program etc.

Sektor Usug Biznesowych w Polsce dojrzay i dynamiczny


Rosnca dojrzaod kadr stwarza moiwoc rozwoju w Polsce zaawansowanych usug biznesowych Wsparcie decyzyjne i Outsourcing usug opartych na wiedzy Dalszy przewidywany wzrost sektora rocznie o 15-20% Zmiana jakociowa: z SSC/BPO naDS/KPO
Wsparcie decyzyjne & KPO Wysoka jakod dodana Nowoczesna wiedza Zakorzenienie procesw Wysoka jakoci procesw SSC/BPO Tranzakcyjne Niskokosztowe atwe do przeniesienia Niska jakod

Page 11

Sektor Usug Biznesowych w Polsce lokalizacja centrw SSC, BPO/ITO, R&D


Liczna centrw Zagraniczne centra usugowe zlokalizowane s w Polsce w ponad 30 miastach Gwne lokalizacje to: Warsaw (55 centrw), Krakw (47 centrw), Wrocaw (38 centrw), d (33 centrw).

Page 12

Sektor Usug Biznesowych w Polsce zatrudnienie w centrach SSC, BPO/ITO, R&D


Ilod pracownikw Centra SSC i BPO/ITO zatrudniaj 58,000 osb (ponad 80% zatrudnionych w sektorze) a centra R&D ok. 12,000 osb

W Warszawie ulokowano najwiksz ilod centrw ale to w Krakowie pracuje najwiksza ilod osb zatrudnionych w sektorze - ok.16,000 osb

Page 13

Rozwj sektora usug biznesowych


Przecitne centrum usug biznesowych istnieje w Polsce od 2006 roku Najwikszy przyrost iloci centrw mia miejsce w 2006 roku. Wtedy to Powstao 45 nowych centrw w caym kraju. 238 199 168 123 300 279 258 Ilod centrw

Page 14

Zatrudnienie w sektorze usug biznesowych


Wedug planw i przewidywao centrw obecnych w naszym kraju pod koniec 2011 roku cakowita liczba pracownikw zatrudnionych w centrach SSC, BPO/ITO i R&D w Polsce wyniesie 75,000 pracownikw 80000 Ilod pracownikw 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Page 15

Charakter istniejcych centrw SSC, BPO/ITO, R&D


Ilod centrw SSC, BPO/ITO i R&D oraz rodzaj wiadczonych usug

1. 2. 3. 4.

Finanse i ksigowo IT Badania i rozwj Obsuga klienta (wy. IT Support)

5. Kadry 6. Usugi finansowe 7. KPO 8. Zakupy 9. inne

Page 16

Offshoring usug biznesowych w Europie rodkowej i Wschodniej

Page 17

Podsumowanie atuty Polski (1)


1 Wysoka jakod polskiej oferty

Bliskoc geograficzna i kulturowa dla klientw z Europy Zachodniej

Ta sama strefa czasowa co w Europie zachodniej Doskonay system edukacyjny i wysoka jakoc absolwentw

Zdolnoc dostosowania do wymagao jzykowych I kulturowych klientw z Europy Zachodniej


Wysoka jakod i iloc poaczeo lotniczych oraz dostnod komunikacyjna

Page 18

Podsumowanie atuty Polski (2)


W przypadku Polski cech wyrniajc jest stosunkowo dua ilod duych i rednich miast bdcych centrami akademickimi, waczajc w t liczb miasta, gdzie ju istniej dziaajce centra BPO/ITO, SSC i R&D

Wyrana tendencja do poszerzania zakresu usug oferowanych przez centra powstajce na terenie Polski

Rwnolegle specjalizacja wielu centrw poszerza si i obsugiwane s bardziej zaawansowane procesy

Perspektyw niezwykle interesujc dla sektora usug biznesowych w Polsce jest outsourcing firm i jednostek sektora publicznego

Page 19

Dzikuj za uwag.
Katowice, 29 wrzenia 2011