Vous êtes sur la page 1sur 2

Oko skada si z gaki ocznej oraz narzdw dodatkowych, ktrymi s minie poruszajce gak oczn, narzd zowy, spojwka,

powieki, brwi, rzsy. cian gaki ocznej tworz trzy warstwy: twardwka w przedniej czci oka przechodzi w przeroczyst rogwk; naczyniwka zawiera tczwk w przedniej czci oka wraz ze renic oraz ciako rzskowe suce do umocowania soczewki; siatkwka w jej skad wchodzi warstwa komorek wiatoczuych: prcikw i czopkw. Prciki odbieraj bodce wietlne o maym nateniu i odpowiadaj za widzenie niebarwne. Zawieraj barwnik wzrokowy rodopsyn. Czopki przystosowane s do odbioru bodcw wietlnych o duym nateniu, umoliwiaj

rozrnianie barw. Zawieraj jodopsyn w trzech odmianach. Najbardziej wraliwym miejscem siatkwki jest plamka ta, bdca gstym skupieniem czopkw. Natomiast w miejscu, w ktrym nerw wzrokowy opuszcza gak oczn znajduje si plamka lepa (obszar pozbawiony komorek wiatoczuych). Aparat optyczny oka stanowi rodowiska zaamujce wiato: rogwka, ciecz wodnista wypeniajca komor przedni, soczewka i ciako szkliste. Zmiana ksztatu soczewki umoliwiajca akomodacj oka, odbywa si przy udziale minia rzskowego. Natomiast regulacja wielkoci renicy zachodzi poprzez minie tczwki. Promienie wietlne po przejciu przez aparat optyczny oka padajna siatkwk, gdzie powstaje rzeczywisty, pomniejszony i odwrcony obraz ogldanego obiektu. Pod wpywem wiata nastpuje rozpad barwnika wzrokowego, co zapocztkowuje cig reakcji, ktrych efektem jest przesanie impulsu nerwowego do mzgu. Nieprawidowo uksztatowany aparat optyczny jest przyczyn wad wzroku. Zadma uwarunkowana jest zmtnieniem soczewki. Przy krtkowzrocznoci soczewka ogniskuje obrazy przed siatkwk; wyduenie gaki ocznej w wymiarze przedniotylnym. Przy dalekowzrocznoci soczewka ogniskuje obrazy za siatkwk; skrcenie gaki ocznej w wymiarze przedniotylnym. Astygmatyzm uwarunkowany jest nieprawidow krzywizn struktur optycznych (zwaszcza rogwki). Zez jest wynikiem nieprawidowego ustawienia gaek ocznych. Natomiast daltonizm spowodowany jest brakiem na og jednej z odmian jodopsyny, co uwarunkowane jest genetycznie. UCHO zewntrzne(skrno-chrzstna maowina uszna i przewd suchowy zew. ograniczony bon bbenkow ograniczajc jam ucha rodkowego) rodkowe(3kosteczki w jamie rodkowej ucha:moteczek, kowadeko, strzemiczko. jam rodkow czy z gardem trbka suchowa, ktra wyrwnuje cinienie bo obu stronach bony bbenkowej) wewntrzne(zawiera elementy boniaste*bdnik-narzd rwnowagi w skad ktrego wchodzi przedsionek i 3kanay pkoliste wypenione endolimf; limak-narzd suchu+ wypenione pynem -rdchonk) RWNOWAGA-zapewniaj niewielkie plamki urzsionych nabonkw znajdujce si w przedsionku. Nad nim zawieszone s skupiska krysztakw wglanu i fosforanu wapnia-otolity(opadaj zgodnie z grawitacj i uciskaj odpowiedni fragment okrelonej plamki, pobudzaj nabonek rzsowy kanaw pkolistych, pozycje pionowa i pochylona). Odbir wraeo akustycznych: maowina uszna ->przewd suchowy zewntrzny ->drgania bony bbenkowej->moteczek-> kowadeko-> strzemiczko-> okienko owalne -> rdchonka wypeniajca ucho wewntrzne->limak Zakres czstotliwoci 16Hz-20 kHz(maleje wraz z wiekiem)Prg syszenia 0 dB-140 dB