Vous êtes sur la page 1sur 37

ANSYS TERMAL(ISI) ANALZ NOTLAR Steady-State Thermal

ark ve gvdenin oluturduu sdan dolay s geilerini inceleyeceiz.Isnan ve scaklklarn bildiimiz paralarda ie yarar.

Bizim scaklk vermediimiz yzeyler 22 C derece olarak kalr. nitial temperature deerini deitirerek bu oda scakln deitirebiliriz. Biz burada kapan d yzeyindeki s kademelerini greceiz. Dtaki kapaa bir konveksiyon eklememiz lazm. Darda hava var bu yzden ekliyoruz konveksiyon hava ile temas eden yzeyine.

Total Heat Flux (Is geii)

AKI ANALZ(CFX)

Mixing tee parasn alyoruz.

Borunun iki ucundan su girecek ve karacak. Burda Hesaplama hacmi= domain. Cfx de burda sonlu hacimler analizi prensibi var. Para atldnda default bir domain oluturulur.

ak analizi iin hacmin kapal olmas lazmdr. Paramzn ular kapaldr. Default domain ift tk

Location yeri belirler. ki farkl akkann olduu yerde iki farkl domain belirlenir. Akkan domain in iinde tanmlanr. Farkl akkanlarmz farkl blgelerimiz varsa farkl domainlerimiz olmaldr. Rzgar tnelinde bir para ve ieride bir kat para varsa domain type dan katy solid domain olarak belirlenir. Mesela fren diskinin rzgar tnelinde 100 m/s de soumas.(s alverii olacaksa) ama sadece geometri kullanlp aerodinamik ak kullanlacaksa solid domain gerekmez. Domaine hareket verilebilir. Yani akkanlara hareket verilebilir. Fan da fan dndremeyiz sadece fann olduu yere domain verilerek domainin dnmesi salanabilir. Domain oluturulabilmesi iin kapal hacim arttr.

Mesela kanal iinde bir fan varsa rotation verilerek dndrlebilir.

Is transferi var izotermal enerji olmaz. Thermal enerji seilmelidir. Trblans modeli turbulance option da k-epsilon olarak seilir.(nedeni bilinmiyor.) Giri ve k koullar tanmlanmaldr.

Porject sayfasana girilip solution run denilerek zlr.