Vous êtes sur la page 1sur 32

Chuyn thc tp Trang : 1

Phn I gii thiu chung

Xe nng Diezel Kalmar 41T vi kiu thit k vng chc dnh cho cng vic nng n, n c s dng ti Cng v u mi xp d Container vn chuyn cc Container. N c dng da trn mt xc xi c sc bn ln v cng xon cao, trng tm rt thp. Cabin ca ngi li c trang b cch ly rung ng, cch m v kh nng quan st mi pha rt tt. Ngi iu khin c trang b nhiu thit b iu chnh t th ngi ca mnh. V tr ngi, lng v s n hi ca gh c th iu chnh c bng nhiu cch khc nhau. ng c Volvo 6 xilanh c tuabin tng p kt hp vi hp s 3 tc c b bin i mmen cung cp nng lng m du khi cn thit. Trc dn c moay gim tc, h thng phanh thu lc c lm mt bng du, trc li lp con lc cng vi xilanh li tc dng kp lm tho mn cc yu cu kht khe nht v sc bn v tnh c ng khi i trn b mt khng bng phng. H thng thu lc tin cy v c hiu sut cao, c np bi 3 bm thu lc. Cc bm thu lc loi bnh rng ni vi cc nhnh ra trn b bin i mmen. Mt bm nng nghing v mt bm cho cc chc nng khc ca h thng thu lc chnh v mt bm ring bit dnh cho vic np bnh tch thu lc m sau phc v cho mch phanh. Van chnh iu khin cc h thng thu lc chnh, van ny c iu khin bng c kh t bung li nh cc dy cp. Mt bu lc cao p mi bm

Chuyn thc tp Trang : 2

lm sch cht lng thu lc trc khi n c cp vo h thng. Van li cung cp cht lng thu lc ti cc xilanh li. Trc li c lp gi lc v xilanh li tc dng kp. Cn c kt cu dng cn lng, c th co dui c bng xilanh thu lc t bn trong cn, m bo kh nng lm vic khng c chn ng trong qu trnh lm vic. B phn kp v Container (khung kp) c kt cu gn gng c tm nhn ti u nht v c trang b h thng thu lc cho vic iu chnh v tr khung kp v quay ngang theo yu cu lm vic. Cc thng s c bn : - Sc nng nh mc - Chiu cao nng hng ti a - Tc nng c hng - Tc nng khng hng - Tc di chuyn c hng - Tc di chuyn khng hng - Chiu di cn ln nht - Tm vi ln nht - Tm vi trung bnh - Tm vi nh nht - Tc quay mm - Tc dch chuyn sang ngang - Tc gin khung - Thi gian qu ca cc c cu - ng c (tuabin tng p) - Cng sut ng c - Trng lng bn thn 64T 9,6m 7,7m 0,2v/p 0,15m/s 0,2m/s 1s VOLVOTD10OG 203KW 41T 14,7m 0,15m/s 0,25m/s 21km/h 25km/h 13,5m 12,3m

Chuyn thc tp Trang : 3

Cu to ca xe nng container KALMAR :

Chuyn thc tp Trang : 4


4 3

Hnh 1. Cu to xe nng KALMAR.

1 St xi t hnh. 2 Xilanh thu lc nng cn. 3 Khung nng. 4 - ng c thu lc quay khung. 5 Xilanh thu lc gim chn. 6 Cn lng. 7 Ca bin iu khin.

Phn iI

Chuyn thc tp Trang : 5

tm hiu s dng xe nng container KALMAR

I - Qui nh chung : 1. Gim c hoc ph gim c n v c u quyn qun l, s dng thit b nng phi t chc, kim tra, sa cha, bo dng nh k sao cho m bo thit b nng lun tnh trng lm vic tt v an ton. C th phi thc hin cc cng vic sau y : - Ph gim c k thut ph trch trc tip thit b ny v chu trch nhim c nhn trc trng phng KH-KT-CN v Gim c Cng - Ch nh ngi chu trch nhim v hot ng v an ton thit b. - Cung cp cho cn b k thut c lin quan n hot ng ca thit b nng v cn b qun l sn xut s dng thit b nng ti liu v vn hnh an ton thit b nng. Cung cp cho cng nhn iu khin, phc v qui trnh lm vic v vn bn qui nh quyn hn, trch nhim ca h. - Ch b tr nhng cng nhn iu khin thit b nng v cng nhn phc v c o to ng vi cng vic c giao. - B tr thit b nng lm vic ng chc nng v trng ti do nh my ch to qui nh. Khng c s dng thit b nng vi ch lm vic nng hn ch lm vic ghi trong l lch (c biu km theo).

Chuyn thc tp Trang : 6

- Vic b tr cng nhn iu khin thit b nng phi c quyt nh bng vn bn ca th trng n v. Trong bt c trng hp no cng phi c ngi bo tn hiu. - Mi thit b nng phi c s giao ca ghi kt qu kim tra u ca v tnh trng thit b nng trong sut qu trnh lm vic. - Phi c nht k hot ng ca phng tin ghi : gi hot ng trong ca, ni dung khi bn giao ca, ni dung cc k bo dng v cc s c k thut xy ra. - Trong thi gian bo hnh (12 thng), khi c s c xy ra, ngi li vn gi nguyn hin trng bo co ph gim c k thut n v. Ph gim c k thut n v phi bo co vi trng phng KH-KT-CN v Gim c Cng c phng hng x l. Khi bo dng cc cp phi bo co cho phng KH-KT-CN. 2. Cng nhn iu khin thit b nng phi : - Bit cu to v cng dng ca tt c cc b phn, c cu thit b nng m mnh iu khin. - Bit iu khin tt c cc c cu. - Bit cch mc ti an ton. - Bit cc loi du m v cch tra du m cho cc chi tit ca thit b nng. - Nm chc ni dung ti liu hng dn v vn hnh an ton bo dng - iu khin thit b nng. Bit kim tra hot ng cc c cu v thit b an ton. - Bit khi nim v n nh v cc yu t nh hng n n nh ca thit b nng. - Bit ti trng cho php tng ng vi tm vi ca thit b nng. - Bit tn hiu trao i vi cng nhn lm tn hiu.

Chuyn thc tp Trang : 7

- Bit cch x l cc s c hay xy ra (sau khi ht hn bo hnh). - Phi c bng ca giy chng nhn c php s dng loi thit b nng ny. 3. Thc hin nghim chnh cc thao tc k thut v ch bo dng 4. Nghim cm quay b chp (Friode) song song vi cn ca xe nng chp container (B chp vi cn khng c nm trn mt ng thng).

II - tm hiu s dng xe nng container Kalmar 1. Gii thiu v cabin iu khin : Xe nng Diezel Kalmar 41T c thit k rt hin i, hu ht cc thao tc khi vn hnh xe u c thc hin t ng thng qua bn iu khin ca ngi iu khin xe nng t trong cabin. Do mun s dng, vn hnh xe nng KALMAR th cn phi nm r cu to ca cabin.

Chuyn thc tp Trang : 8

Hnh 2. Cabin ca xe nng Kalmar. 1. Cm iu khin h thng thu lc. khng kh. 2. Bng iu khin h thng in v cc n bo. 4. thng si m. Cabin ngi li l mt b phn ring bit c dt trn st xi ca xe nng thng qua mt b chng rung bng cao su. Cabin ca ngi li c trang b cch ly rung ng, cch m v kh nng quan st mi pha rt tt. Ngi iu khin c trang b nhiu thit b iu chnh t th ngi ca mnh. V tr ngi, lng v s n hi ca gh c th iu chnh c bng nhiu cch khc nhau. Bn trong cabin cn b tr h thng iu ho khng kh gm c qut v b si m. H thng ny m bo lun cung cp khng kh sch v n nh nhit . H 3. B lc

Chuyn thc tp Trang : 9

Cu to bn trong cabin iu khin :

Hnh 3. Bn trong cabin iu khin. 1. Cn chn s : 4 s tin, 0, 4 s li. 8. Cng tc si. 2. Ci, ra knh, cng tc gt ma. 3. Cc n bo. phanh. 5. Cc cng tc. 6. Cng tc khi ng. tr v lng li. 7. Cc hp cu ch. 15. Cn tt my. 16. B lm mt tc dng h thng thu lc. 14. Phanh tay 12. Bn p ga 13. Cn iu chnh v 9. m ngi 10. Phanh chn v cn.

4. Bng iu khin, h thng bo qu ti. 11. Bn p

Chuyn thc tp Trang : 10

17. Cm iu khin v bng cng tc cho cc chc nng 18. Bng iu khin khi chp container. 19. Bng h thng tay iu khin cc dch chuyn nh. 2. Cc n bo :

thu lc.

Hnh 4. Cc n bo hiu (1). 21. n bo sc bnh. 23. n bo hng. lm vic. 24. n bo phanh dng ang ci 25. n bo p sut du nhn thp. nguy him. 26. n bo nhit nc lm mt cao. 41. Cng tc n chy v bo sng 39. n hiu vng xoay. 40. Cng tc n bo 35. Ch d phng. 36,37,38. Cng tc cc n

Chuyn thc tp Trang : 11

27. n bo p sut du hp s thp. 28. n bo p sut du hp s cao. 29. n bo pha trc bt.

42. Cng tc qut

0 /

I / II. 43. Cng tc thng gi. 44. Cng tc bt gt n45. Cng tc bt gt n-

c sau 30. Ch d phng. c trn. 31. n bo p sut phanh thp. 32. n bo ang sy ng c. 33. n bo mc nc lm mt thp. 34. n bo nhit du lm mt (ca h phan a t) Tt c cc n sau y phi c tt (khng sng) khi xe ang hot ng. Nu n vn sng chng t xe c trc trc : n bo sc bnh in 21 : Nu n sng ngha l khng sc, cn xc nh nguyn nhn v sa cha. n bo phanh dng 24 : n sng khi phanh dng c ci. n bo p sut du bi trn ng c 25 : n ch sng khi mi (nu thi tit lnh, ma ng, th thi gian c th lu hn mt cht). Nu khi xe chy m n vn sng th phi dng xe ngay, xc nh nguyn nhn v sa cha. n bo nhit nc lm mt ng c 26 : n s sng ln nu nhit nc lm mt qu ln. Phi dng xe xc nh nguyn nhn v khc phc. n bo p sut du hp s 27 : n s tt ngay sau khi ng c n. Khi xe lm vic nu p sut du thp => n s sng. Nu xy ra nh vy phi dng ngay ng c, bo cho k thut v th sa cha.

Chuyn thc tp Trang : 12

n bo nhit du hp s 28 : n s sng nu nhit

du hp s vt qu 1200C. Dng ngay xe, xc nh nguyn nhn v khc phc. n bo p sut phanh thp 31 : n s sng nu p sut thu lc trong bung cha gim, ngha l p sut h phanh h xung di 175 Bar (kg/cm2). Sau khi n sng th vn c th phanh thm c vi ln. Nu p sut khng ln li th phi kim tra bung cha (bung nn) xem c b r r khng. n bo sy ng c 32 : n s sng khi ng c ang sy. n bo mc nhit du 33 : n s sng mt thi gian ngn khi . Nu khi xe lm vic m n vn sng chng t mc nc lm mt thp. Phi kim tra mc nc v y nu cn. n bo nhit du lm mt phanh chy 34 : n s sng nu nhit ca du lm mt trong h thng phanh a t vt qu 1150C. Nu xy ra nh vy phi dng ngay xe, xc nh nguyn nhn v khc phc.

Hnh 5. Cc ng h v bng iu khin khi chp container. 46. Ch d phng. container ng. 47. ng h p sut du hp s. sp hn. 53. n bo cc cht 52. n bo cht

Chuyn thc tp Trang : 13

48. ng h bo gi hot ng. 49. ng h bo nhin liu.

54. n bo kho cht 55. Cng tc kho cht. 56. Cng tc dch

ang m. 50. ng h nhit nc lm mt my. khung (20-40) 51. n cabin. 57. Cng tc d phng.

ng h p sut du hp s 47 : ng h bo p sut h cn t 17 20 Bar ng h o gi hot ng 48 : ng h ghi s gi hot ng ca xe. Dng ng h ny xc nh chu k bo dng, sa cha. Chu k bo dng da vo gi hot ng thc t ca xe. ng h bo nhin liu 49 : thng nhin liu y khi ng h ch 4/4. Khi thng cn mt na kim v tr thng ng. Lun nh nhin liu trc khi kim ch v 0, v nu khng th khng kh s c th lt vo h nhin liu v li phi x kh ra. ng h nhit 50 : ng h ch nhit nc lm mt ca ng c, n thng vo khong 800C. Mc ny s t c sau khi xe chy c 5 pht. Nhit c th nm trong khong 75-970C. Nhit cao bo hiu c th mc nc lm mt thp. Kim tra v y nu cn thit. Nu nhit qu cao, phi tm ra nguyn nhn v khc phc. Phi dng my nu nhit nc lm mt qu cao.

B n bo qu ti : Hnh 6. B n bo qu ti

Chuyn thc tp Trang : 14

1. n bo qu ti pha trc. 2. n bo trc li b qu ti. 3. n bo hot ng. 4. Nt kim tra.

1. Qu ti pha trc (xe c xu hng mt n nh v pha trc) : - n sng : vic nng, h v y cn ra u t ng b ngt. Ch c th thu cn vo, lc n xanh li sng. Xe li hot ng bnh thng. 2. Trc li b qu ti (pha sau) : - n vng sng : xe b qu ti trc li, phi y cn ra hoc h cn xung, khi n xanh s sng. Tuy nhin, s 1 hoc 2, n xanh s sng li mc d vn b qu ti cu li. 3. n xanh sng : tnh trng ti ang trong phm vi cho php. 4. Nt kim tra : kim tra xem cc n bo c hot ng khng, n nt cc n bo qu ti (RED, YELLOW, GREEN) s sng. B n bo u cn : ( B an ton khi chp container)

Hnh 7. n bo u cn. - n vng (1) : bo kho cht ca ngang kho. - n vng (2) : bo cc cht sp hon ton vo l container. - n (3) : bo kho cht m.

Chuyn thc tp Trang : 15

- Ch : n phi tt v hai n vng phi sng khi chun b nng hng. 3. Cc thao tc iu khin : a) Cm iu khin h thng thu lc :

Hnh 8. Cm iu khin h thng thu lc. 1a. Nt bt-tt tc dng h thng thu lc. 2a. Cng tc qu ti 3a. Cn iu khin. 1b. 2b. 3b. 4b. 5b. 6b. Dch khung chp container 20-40. 7b. Dch khung chp container 30-35. 8b. Dch chuyn cabin.

Chuyn thc tp Trang : 16

Nt bt tt tc dng ca h thng thu lc (1a) : Khi n nt ny, mi thao tc ca xe i vi hng u b ngng (ct h thng thu lc). Ngha l khng th nng, h, dch cn v khng th ng cht, xoay, dch khung chp Cng tc qu ti (2a) : Nt cho php hot ng xe trong trng hp qu ti. Ch cho php s dng trong trng hp khn cp v phi c th li giu kinh nghim iu khin. Cn iu khin (3a) : Dng iu chnh hot ng ca cn nh nng h cn, y cn ra hoc thu cn vo.

Chuyn thc tp Trang : 17

Hnh 9. Minh ho cc thao tc ca h thng thu lc. (Trong hnh 9 nm A chnh lcn iu khin 3a) Cng tc :

b)

- P : Mi chc nng u b ct, cha kho in c th rt ra c. - O : V tr tt (dng my). - I : V tr lm vic. Tt c cc chc nng in u c in. Cha kho in c th v tr ny bt n khi tt my (khi tri ti). - II : V tr sy. v tr ny cc bugi sy Cng tc . Bt ngay sang v tr III nu my ang nng. - III : V tr my. - Ch : trnh n, cm s dng mi xng (phun xng) n. c) Cn s : - Ti / Mo (O) / Li -1/2/3/4 Hnh 10. lm vic. n bo 32 bo vic bugi ang sy.

Chuyn thc tp Trang : 18

Hnh 11. Cn s. F S tin tnh (Mo) N Trung R S li

C cu i s bng in, hp s hot ng nh cc valve Solenoid. Xoay nm cn s vo cc s 1, 2, 3, 4. ng c s khng th c tr khi cn s v tr N (s O). Xe cn phi dng hon ton khi chuyn t s tin sang s li v ngc li trnh qu ti hp s v cu truyn ng. Chy my ch khng ti, chn hng chy bng cn s (tin hoc li). Gi s 1 bng cch xoay nm s, khng c gi s cao (2, 3, 4) ngay v nh th s dn ti qu ti khng cn thit. Nh phanh dng v ln ga t t. tng s, xoay nm cn s ti s 2, nh bn p ga v s 2 s c ci, ln ga. C nh vy vi cc s khc. Lm ngc li trnh t khi h s. Nh phi tng s vong quay ng c trc khi chuyn xung s thp hn. Nu khng xe s b phanh li rt nhiu. d) Cm iu khin ti v tr v lng li v m

ngi:

Chuyn thc tp Trang : 19

Hnh 12. Cm iu khin ti v lng li. 10, 11. Bn p phanh. 12. Bn p ga. 13. Nm iu chnh v lng li. 14. Cn tt my. 15. Phanh dng.

Bn p phanh (10, 11) : Cc phanh hot ng bng thu lc, h thng thu lc ni vi bnh nn m bo p sut h thu lc s lun cho cc phanh, thm ch khi ng c ngng tm thi. Nu p sut bnh nn h xung thp qu mc cho php th n bo 31 s sng. Bn p phanh 10 lin kt vi b ngt cn c hiu lc p sut phanh nht nh. c tnh ny c s dng nu cn thit s dng chc nng thu lc khi ang ci s. Bn p phanh 11 v bn p sau (nu gh xoay c) s s dng nh mt phanh chn thng. Bn p ga (12) : bn p ga l h c hc, tc dng ln bm cao p nh h thng dy cp. Nm iu chnh v lng li (13) : Cng dng dng chnh nghing ca v lng li cho ph hp vi ngi iu khin. Cn tt my (14) : Cn ny tc ng ln bm cao p. N c s dng dng ng c. dng hn my, vn cha kho n v tr O, ri ko cn tt my ny. Ch cn tt my v tr ko ln ht khi dng xe. Phanh dng (15) : Phanh dng c tc dng bng h thu lc nh cn (15). Mt chung bo s ku nu ngi li ri gh m khng gi phanh dng. n bo (24) s sng khi phanh dng c ci. Phanh dng cn c th c s dng

Chuyn thc tp Trang : 20

trong trng hp khn cp. Ch : sau 2 ln phanh khn cp, m phanh phi c thay th. m ngi : m ngi ca ngi iu khin c th c iu chnh cc t th sao cho ph hp thng qua cc nm iu khin nh hnh v. Hnh 13. m ngi.

Phn III Qui trnh bo dng xe nng Karma


Bo dng xe c phn loi nh sau : - Bo dng hng ngy do th li thc hin. - Bo dng nh k do th k thut qua hun luyn thc hin. Vic bo dng ng ch d s lm tng tui th ca xe. I bo dng hng ngy - Kim tra hot ng ca phanh,tay li, tt c cc dng c o, n bo, n chy, n phanh, ci. - Kim tra hot ng ca cn, cc cht, cc tm trt, h nng v quay...

Chuyn thc tp Trang : 21

- Kim tra du my, du hp s, nu c ting ku khc thng phi bo k thut ngay. Kim tra kn kht ca cc tuyn xem c b chy du khng. - Kim tra lng nhin liu. - Kim tra nc lm mt, du thu lc, nc ra knh. - Kim tra p sut lp. Kim tra 50 gi : Vi my mi ,cn tin hnh kim tra sau 50 gi lm vic.Cng vic kim tra cn c tin hnh nhm nng cao tin cy ca my.Cng vic ny do cng nhn iu khin my thc hin.Ni dung bo qun 50h khai thc cho trong bng sau : 1/ng c Kim tra s r r cc u mi ca kt du, nc lm mt v h thng kh thi, n c r r, xit cht li. Kim tra mc nc lm mt Kim tra mc du Xem xt phin lc gi Xem xt bnh cha bi Kim tra cng ca cc dy cua roa Kim tra cc mi ni, cc gi ,khung,ng ng b mn, try xc. Xit cht cc mi ghp bu lng, cc v tr c nh cc ng dn, Kim tra bu lc nhin liu 2/Hp s Kim tra s r g

Chuyn thc tp Trang : 22

Kim tra mc du 3H thng truyn lc Kim tra cn thn gi trc cc ng Kim tra gi trc li 4/Phanh hm Kim tra chc nng tr lc phanh,chnh xit li. Kim tra chc nng gi khi dng xe Kim tra s r g ca du phanh 5/H thng li No action 6/ C cu di chuyn Kim tra lp, nu thiu hi th bm thm Kim tra bt cht cc bu lng, ai c bt lp 7/C cu nng Kim tra cn thn cc ng ni mm Kim tra v iu chnh co dui ca xch 8/H thng diu khin v theo di No action 9/Khung, thn, cabin, v cc thit b ph No action

Chuyn thc tp Trang : 23

10/ H thng thu lc Kim tra s r r Kim tra mc du Kim tra v lm sch b phn lc kh x 11/ H thng in Kim tra cc cqui Bi trn theo s

II.Bo dng nh k Gii thiu v cc mc bo dng - Bo dng xe Kalma c tin hnh theo cc khong 500 gi hot ng. Cng vic bo dng c chia ra l : Bo dng 500 gi hot ng, 1000gi hot ng v 2000 gi hot ng. - Cng vic bo dng 500 gi hot ng c tin hnh vo gia bo dng 1000 gi hot ng v 2000 gi hot ng, ngha l vo 500, 1500, 2500 ... gi hot ng. - Cng vic bo dng 1000 gi hot ng c tin hnh vo 1000, 3000, 5000 ... gi hot ng. - Cng vic bo dng 2000 gi hot ng c tin hnh vo 2000, 4000, 6000 ... gi hot ng. - Sau khi bo dng xong phi ghi nht k bo dng. - Trong bng : C=check=kim tra R=replace= thay th L=lubrication = Bi trn

Chuyn thc tp Trang : 24

Cc c cu, cng vic

Bo dng 500h 1000h 2000h 1500h 2500h 3000h 5000h C 4000h 6000h C

Ch thch

Tham kho

Tng th Kim tra s C r r 1.ng c Du bi trn ng c Bu lc du bi trn ng c Bu lc nhin liu (lc tinh) Bu lc nhin liu (lc th) B tn nhit C R R R

m bo v th tch v cht lng cho trong bng

Bao gm c ng dn hi nc ngng t Lm sch cc cnh tn nhit, ch khng ra vi p sut cao

Bu lc nc lm mt Nc lm mt C

R C

R C/R Kim tra mc nc.Thay nc lm mt sau 10000h hoc

Chuyn thc tp Trang : 25

sau 4 nm Cc v tr lm lnh nc lm mt Bu lc kh C/R chnh C/R C/R Kim tra thit b ch bo.Nu bo phi thay th Bu lc kh C/R d phng Dy ai qut gi Cc mi ghp bu lng, mi ni,khp ni Kt nhin liu Van h 2/Hp s Bu lc C C R R R R C Cc mi ghp bu lng v khp cc ng Khp cc ng Du trc li Gi trc R C R C L L Cc v tr bi trn Lm sch nu cn C/R C C/R C C/R C C/R C/R thay Thay cng lc vi bu lc kh chnh Thay th khi cn thit C C C

du hp s Du hp s R 3/H thng truyn lc Trc cc C C ng

Chuyn thc tp Trang : 26

li 4/Phanh Bu lc du phanh Bn p

R L

R L C C/R

R L C C/R Bm m vo cc v m Kim tra chiu dy cc tm m,nu mn qu phi thay th Ra sch, ch khng ra vi p sut cao R R

phanh cqui C Phanh dng C/R

Bu lm mt du Du phanh Bu lc

thng gi 5/H thng li Cc tay ni C

Kim tra cc tr

6/C cu di chuyn Khp ni vi C/L trc li Trc bnh xe Moay trc li bnh xe Moay trc li bnh xe Lp xe C C L L L L

C/L

Bi trn khp ni gi pha sau

L C Kim tra c th ti L Bi trn tng pha C Kim tra s

Chuyn thc tp Trang : 27

mi mn,h hng, p sut lp,thay th Cc ai c gi bnh C C khi cn thit Kim tra cn thn,nu thy lng,xit cht li 7/C cu nng Bu lc c R cu tr ng Cn,gi trn khung xe Khp ni, gi trn khung xe a xch cng ca xch Cc tm trt gin khung Khp ni u piston xi lanh thu lc gin khung Vnh rng mm xoay Cn v gi cn C/L C C/L C Ra sch khi cn L L L C C L C C L L C/L C/L Bi trn tng pha Bi trn tng pha R R

Cng li xch khi cn thit Kim tra mn,thay th khi cn thit

Chuyn thc tp Trang : 28

Cc tm trt ca cn Du trong xi lanh thu lc xoay khung Du trong xi lanh thu lc gin khung Cht container

Kim tra mn, thay th khi cn

C/L

C/L/R

Kim tra vt nt, gy sau mi nm hoc sau5000h gi khai thc. thay th sau 20000gi khai thc Kim tra vt nt, gy sau mi nm hoc sau5000h gi khai thc. thay th sau 10000gi khai thc

Khp ni tay n

Tay n C C/R 8/H thng diu khin v theo di Cc thit b ch bo C C C

Chuyn thc tp Trang : 29

Thit b

Kim tra s

bo ti qu ti 9/Khung, thn, cabin, v cc thit b ph Ray trt ca bin Bu lc khng kh sch Bnh ngng n v chung bo hiu Gt nc, C C C C C C C C C/L R C/L R Tu thuc vo diu kin mi trng C

knh chn 10/ H thng thu lc Bu lc ng C/R thng hi Bu lc th du thu lc Bu lm mt Du thu lc Bu lc tinh R du thu lc 11/ H thng in V tr cc cm bin C C C Khng b dnh du m hoc bi bn. R C C R R Ra sch khi cn R R R R

Chuyn thc tp Trang : 30

Phi lau sch c qui Chy th C C C C C C Chy th my v kim tra: *Cc thit b * Phanh *Cn s * Chc nng ca c cu nng *Thit b lin lc *H thng li *Ting n Ch c nh ca bin trc khi cho my hot ng VI.Cc v tr tra du, m bi trn ca my nng Kalma 1. Cht cn nng 2. Cht khunng chp 3. Vnh rng xoay khung 4. Xch v a xch 5. Cht xoay gi container 6. ng trt ca bin 7. Khp cacng 8. Bn p phanh trong cabin 9. Con ln trt ca cabin 10. Trc bnh xe

Chuyn thc tp Trang : 31

11. Moay bnh xe 12. Cht gi trc li 13. Thanh trt 14. Cht u piston xilanh thu lc gin khung 15. Khp ni 16. Cht ui xilanh thu lc gin khung 17. Cm khp ni chn chng ph

Chuyn thc tp Trang : 32