Vous êtes sur la page 1sur 1152

' ' ' .

'

«:<r r C" '

C' C(
^ <<(CC'

'
«v^cfC
< «-ifiCi: «"^SiC^rC^^^ f(!ft?cCCi .•"cc^crcc
,r«r^r(^c^r^
-S^CScV « « ci<r cc<<-/i

<_^jgt:cccCC«CLC<

'^fi%^-^f- ^3^ c?r.r^c«|icc-« c«c<x:


rcc cr<j
4.cfc<r<i'"
<^x«ccrc«icc
(^Cc c-
?«?cc<^
C^'C 0-^,^X1
i:c<cG?c '

'(CCCt<C
CCC( .'^''CCrrt

CC VILLANOVA COLLEGE LIBRARY ::vC<r<


Cc ' Villanova, Pennsylvania

:!-iS5r «^
This book was donated
LCC^ 3-4-49 drcCf
(imc-
:cc c by CtKcft'

afi.v. ..M....5.ulll.van,...0...S.»A..

:(-CC
. rcccC(C CC«Cf< cr
c m.--
^
'•
'
«, z tm^''

. crc,
(mm'< .r C CC^..crc
< <..C't<C' C 'CC-
C^'«;«,«:rC('
'tCkTcc
CCcCf"C' ^CCC
Ticc ccr'(«r'i cc<c c cccfcc cc<«:
""CccCCT ccccc «Sic<: ccc
CCC"<^C cccc < Q
«; C'. ff
( CCC V «|[L<C"'''r
^^^CCc
'
,

^ ;
'^'^^ (i CC<C< '
c«:c"'.-r CCi
<^^'«,\C(Cr
vc. cCcCC tm^ c C^
Cc <Cc<
<L ^'•si,««< <' <;cc.cc.
'/ c <cc.'C:c«:C3
SQGt c::'

,k.ccc: c^-^"''-^ ^C<-C^^<^


t"j,cc
CC<^C
£Ci
"~r_c((«C'
K C<f <i3'*CL
y,^
^:^'''«c^ ^:
CCi^ ('- €S
'•
Ccc','''^''^

Cc- ^'t.
>
Cc f

^- c<v.Ci, ^
<^,vv.
cc2i
CC' ^ 'yCC^c
C
..,

" c^-i Cs^' •?:


^cc <SJ:.CC^,
,<^ c
«B.
''
C c:
CvvC-iv,\ .
c cT
v<<-
^"
-
C Ot^^^^i

c< •rC^"<C^<^- ,^r


C C'
: c c ^Cr<rC
m^C'( 5 C CC'"?*' C C
Ciccr. XC
C<Cf'<
c;«<: .

Lc<a& ^c c
^cc ^CfC
,^-. - ^^cc^^r

cr-gr^^' i0C<(c^c< :£r^ '


cmc

rcc«c c cr^r:*^/
,
'
-

rcc^c.'?' c c iicc-
-/'5^^ccr^-\?r^c
.

>
'^'f
^^
ccr^rccc.^
'CCcrC'«'^ ^ _ '^^''"
^^ "C "

^^aTW

_.CV(gSCt«- -m, S<<'-f" «C'


^fc^^r «^-o<.< ^*''
CCL -f-c ^^^rC'<c< <?Cr'' «•;
<
'
.'Ct.«^C.C^ <.*£c;^vt<c' ' ir"i. '«c^ cifc:
^cccrd
<«cc «^d 'c« «"^
'Cc<c<-Cl< f ':C(' .

c "
SbsC" : c<

S '<^r^ CC CSC' '

^ <
'
;CJC'< ^
;«^
r_
f* "-«cnc crcC; '

"o..(^ V i'r^C 'CC<:C<f/'^cc<\c


C' C&.-«
(^ «S.cc^i
^^

(
'^^ rar <«^i rs*- ^
CC<3Cl '-<C C
.^^ ^-« <? <ac:c CC .

3 c«k:.«5^ c«;

'« «t C-iJ^. c«<l


<j,<'<a.^C-cC c .><'CCCc.
«-C <4. CC '^^^e;^ ^ ic CCCC
c^CfCjCc (<rC Cl^CCcCC.
<
C :^ c<:cc
^C ccd <'/€^-'<3'^s''^C' <r
<

CCVC.
c
t<r .t^( ^;
jC C-*^: ,-S!A cCC.^ V <icv
.^ (
L «^^kX tuK9^&9
<:,ccc ^c«cg:^
<sr^
<:c':crcc«LC<^'
;
ca^ ^
ccc< <

^
ccc <
«-^ti
r «^ 1
cc Cc
ACTA

S4NCT0RIIM
i:X TYMS V. (.nUPV. VU C. MlANCllCliF, 3.
"'" 'y„.

-^^^^
ERV

PaKISIIS cV Ro^L^i.APA^D VlCTOKKM PALME. M. DCCC.LXVI.


ACTA
SANCTOUUM quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriploribus celebrantur

EX LATINIS ET GR^CIS, ALIAHUMQUE GENTIUM ANTIQUIS MONUMENTIS


COLLECTA, DiC.ESTA, ILLllSTnATA A

GoDEFRiDo HENSCHENIO e. Damele PAPEBROCHIO,


1, SOCIETATF. JESlj.

EUITIO NOVISSIMA, CURANTF. JOANNE CAKNANDKT

APRILIS TOMUS TERTIUS


QUO ULTIMI XI DIES CONTINENTUU

PR/EMITTlTOli EXEOESIS PR.IiLlMI N ARIS DIATKIBAM DE TRIBDS DAGOBERTIS OI.IM IvOIT.lM ISNOVMV.-i HT STAIlII.IEN>
SOBJUNCONTOR ACTA CR/ECA AD EOSDEM DIES PERTINENTIA.

PARISIIS ET ROUE
APCD VICTOREM PALME, bibliopolam.

1866
3/ .

AMPLISSIMO AC REVERENDISSIMO DOMINO

MACARIO SIMEOMO
CELEBERR1M.E ECCLESIyE

S. MICHAELIS
CANONICORUM ORDINIS PRi^MOlNSTRATENSIS

A B B A T I

Dum conlinuus Tuus erga


Amplissime ac Reverendissime
nostram JESU
Pr^esul,
Sociclalem aflcctus
et ad liistoriae sa-

"^crse elucidationem promoveiidam zelus singularis, fincm nullum


< faciunt bene merendi de hac nostra Antuerpicnsi Domo, in propriis

^Socielatis muneribus si qua uspiam occupatissima; dcque studiis

.^nostris, ad Sanctorum Yitas eruderandas destinatis : sequum pro-


^fectoesl, ut neque nos pra^termittamus ullam testanda' gratitudinis

<^occasionem; quando hoc demum solum cst pulchrum intcr Patronum


^clientesque certamen, quo pars utraque contcndat vincere, vinc
^gaudcat. Ergo Aprilis mensis, novus laboris nostri fructus, in pu-
^ blicam proditurus luccm, honorcm ambit Patrocinii Tui 5 majori
|. eliam quam Martius pra^gressus fiducia, quod non solum Prsemon-
^ stratensium Reatorumac Beatarum numerosiorem complectatur cho-
A rum ; scd titulo ctiam signatiori, quod intcr seo censcat Herman-
1( NUM-JosEPii, illum Amplitudlm tu/e Reverendissim.e penc dome-
^'Sticum Sanctum : cujus ipsc Rcliciuias, Stcinfeldia olim acce-
^^tas, ad tulamen solatiumque carissimi Parthenonis, liberaliter

Adivisisti : ut lectissimarum Yirginum ca'tum,quem corporalibussub-


^sidiis multipliciter fovisti, spirilualibus ctiani cuniularcs ornamcntis.
vMeminit adhuc Urbs Antuerpicnsis univeri^a, quanto cum publicse

•^pietatis incitamento, certantibus Prsemonstratcnsium utrimque Tuo-


rum, hinc Religiosorum, inde Yirginum sludiis, pcracta solcnnitas
sit:cujus ut memoria cum Aclis ipsius Sancti perennaret in opere
.jpnih T. III I nostro.

4 1
;

nostro, brevi sed dilucida narratione, prfestare curavimus. Belgium,


orbis Annulum, nonnemo et Annuli illius Gemmam, An-
vocavit ;

tuerpiam. Prsemonslratensem Ordinem Annulum esse, quoCoplorum


Reginam, Regis coelestis Matrem Mariam, obstrictam sibi habet Ec-
clesia, si dixerit aliquis ; dicam ego, Annuli istius Gemmam esse
Hermannum-Joseph. Dicamautem eadem loquendi formula, qua usus
Joannes Cassianus, quando de eximio Ecclesise Docfore Ambrosio
lib.7 de Incarnatione cap. 23 asseruit,quoda tnanii Doniininon re-
cedens ,in Dei semper digitoqmsigemma rutilavil. Rutilavitvidelicet in
Dominae digito, quasi candoris pra^cipui gemma, Herjiannus-Jgseph \

cui jus secundi istius nominisDeipara Virgo dignata est confirmare,

quem pridem habuerat carissimum filium, adlegendo sibi in castis-

simum sponsum. Hanc Tu Gemmam ipsi Annulari orbis Gemmae


AntuerpifB tam solerter apteque conjunxisti, ut plus fere honoris
hic recipiat in parte, quam alibi in totius corporis sanctissimi com-
page ; et Virgineo Sanctimonialium Tuarum contubernio, ita pro-
prium dedisti Patronum, ut comparaveris grande prsesidium Civitati

universse, quse Dei Genitricis potcntissimo Patrocinio fulta, eidem


tanto magis curae futuram sese deinceps sperat, quanto impensius
colet Mauij; Delicium, Herjiannum-Joseph. Nunc autem ejus honori,
in celeberrima tua S. Michaelis Basilica, novum ex marmore altare
moliris, qno magis domesticum ipsum Tuis facias, alteram prsedi-
ctarum Reliquiarum partem in eo veneraluris. Ipse vero, uti Tibi
acceptum refert novum cultum, sibi Antuerpise deferri tam magnifice
coeptum, ac porro magnificentius deferendura ; ita libenter videbis e
coelis, sua quje gessit in terris Acta novam lucem accipere sub au-
spiciisTuis. Ipsius igitur justissimse voluntati parerenos credimus,
cum Reverendissim^ Amplitudini Tmm partem offerimus operis quod :

totum poteris vocare Tuum, quatenus omne id quod difficilioris inqui-


sitionis aut disputationis prolixioris fuit, prius quam manum ap-
poneremus cxtremam, dignatus prsegustare legendo, socium quo-
dammodo pii jeque ac curiosi studii Teipsum nobis commodasti
maluro discerncnsjudicio, et indicio sincero notans, si quid minus
clare probatum, vel obscurius scriptum invenisses, aut alia quavis
causa refingendura. Ea Dignationis Tuse coraitas, ad nostros cona-
tus adjuvandos tam familiariter dimittentis sese, opportunissima
sanc huic Mensi fuit ; in quonon tantum occurrebant multa perplexae
indaginis arguracnla; sed aliqua etiam tractatu aspera, propter ni-
rais incensa quorumdara studia, raodis oranibus satagentium, ne cui
liceat libeatvc scribere diversum aliquid ab opinationibus, inter ipsos
affectu raagis quara ratione firmatis. Indignura erat vim inferri veritati,
ne comperta eloqui palam posset indignius eam inferri ab horaini-
:

bus
, ;

bus, qui ipsara ex nobis se requirere asserentes, scriptum bene lon-


gum implerant querelis, de nostro non tam judicio quam silentio ;

quasi non etiam amoris sit tacere quse displicitura creduntur, cum
apparet dici nonposseplacentia. Etenim hoccuravimus semper, ut
lucubrationes nostrse quamlongissime recederent a falsitate, caritati
vero apud alia sentientes incommodarcnt quam minime. Ab hoc
animi proposito ne abduceret manifcsta indignitas fallacium rationum,
ad clarae veritatis purissimos radios deprehensa ; neve aliis quibusvis
respectibus negarcmus oculos, plena? luci affixos ; adhibenda mo-
deratio fuit, quantam vix tolerasset forma defensionis, licet justse
ac necessarise.ltaqueconsiliousi Tuo, elegimus inhserere argumento,
.ultro se ingerenti, nec sine nota prsetereundo ; ipsumque pertractare
consueta nobis methodo, quasi provocasset nemo, nemo Isesisset

rati quse in eo solo comperissemus vera, deprehendissemus falsa,

satis fore, ad cuivis non hebeti, et litis nobis intcntata? conscio, pro-
bandam rationem prioris in Martio silentii de similibus argumentis.
Hujus temperamenti, diligenter servati, uti habuimus auctorem et
laudatorem Te, ita et defensorem speramus ; si quem forte prsejudiciis
occupatus animus abriperet ad quereIas,prioribussimiles, et indignas
viris litteratis, nedum religiosis, unamquc veritatem spectare pro-
fessis. Neque difficile Tibi erit, utqucrivolentibus notum facias, quam
promptos nos inveneris semper, ad mutandam in rcbus controversis
sententiam, quantumvis alias prudcnter fundatam, statim ac solidior
aliquaauctoritasmutandam persuasit,undecumque ea vel quocumque
animo aut modo nobis esset oblata proinde curandum iis potius ut
;

meliora proferant ipsi si possint, quamut scripturisca sola qu« vera


probaverimus molestias objiciant, nihil profecturas. Hancanimi no-
stri prseparationem, prompti ad cam tenendam partcm a qua steterit
veri similitudo major, si necdum in prioribus mcnsibus satis agnoscere
potuerunt, convincet eos posita in limine tcrtii hujus tomi Exegesis
Diatribam olim editam, detribus Dagobertis Francorum Regibus eo-
rumque Genealogia, ita innovans atque stabiliens, ut antea nihil sta-

fuisse nos temere, nihil nunc sustincre perfinaciter appareat. Exege-

sim porro istam vel ideo praemitti oportuit huic tomo, Tu^ Amplitudini
dedicando ;
quod sit veluti continuatio qusedam ejus Tractatus, quem

Nomini Tuo adscripsimus in Martio. Qui si approbationcm a Tc haud


modicam retulit, quamvis opus necdum perfectum afferret ; majorem
merito nunc sperare audet, quando rcs eo perducta videtur, quo sin-
cerus veritatis amor, conjunctus diligentia; sumnia;, eniti potuit. Suscipe

igitur tot modis debitum ohligatissimse affectionis obsequium, unaque


nostrumacSocietatis Antuerpiensiscommunevotum, ut qui Sanctorum
Acta tam efficaciter proraoves, f ara libenter legis, tara studiose iniitaris ;

sero
sero, nec nisi annoruni ac meritorum plenissimus, eorumdem consortiis
socicris. Audiant Deus et Sancti pia vota, quse iterum iterumque et

millies facimus Antuerpise MDCLXXV die Vll kal. Aprilis.

REVER. AaiPLlTUDlNl TVM

ObUgatissimi famuli

GoDEFniDiisHENSCHENIUS,
Daniel papebrochius.
Societatis Jesu.
AD TOMUM 111 APRILIS

EXEGESIS PRELIMIIVARIS
INNOVANS ET STABILIENS DIATRIBAM OLIM EDITAM

DE TRIBUS DAGOBERTIS
FRANCORUAI REGIBUS
ET EORUM GENEALOGICO STEMMATE.

CAPUT I.

Introductio ad hanc innovationem. Synopsis Chronologica Diatribee praedictae.

edita in luccm Acta Sanctorum batione cxccpti sunl neqnc his tolis viginti an-
Cum
:
pn.st

mcnsisJanuarii, incumlio.rcmnn ActisSan- nis invenlus fuitulliis, qiti rcijnum Austrasio-


ctorum Feliruarii pnvlo parandix, eorum- rum, Dagohcrto II vindicatum a me, vocare
quc pars cccusa esset; ob quasdam ohla- vellet in controvcrsiam : tpitn etium anliquos
tas occasiones, scorsiin edidi dupliccm Dialri- nnmmos suh eo citsos invenerunt nlii, cclijpo
Trium Re' l/am : priorcm anno jmr.Liii fle lipiscopiUu Tni- milii submissn. Interim mtdta ad rem eanidcm
gum Dago- .yiectanlia proprio crudcrari liihorc, nonnnlla
kerliirum rfi-
jectensi,Episcoporuni Rcgum(Hic Eranciic iis
alii sugijcsscrunt, quibitsbcnc ciriita stabiliriac
sfinctio. coa'voinm Clu-onologiii, ct populis diaxesi illi

subjectis : postcriorcm vero ile tiibus Diigober- pcrfici, ininus rccle dc/inita corrigi ct emendnri
Francorum Regibus, in qua lioruni Itcgum posscnt ; iptod nitnc fiicere aijgrcdior, et reipsa
tis

ac successorum genus, tempus, acta iiiclicanlur comproharc tpiam vcrum sit vulijarc provcr-
binm, A£'jTspai fpovTKE; (jocfojTsp^i.
Dagobcrto II, S. Sigeberti filio, regnuui Au-
Chronologia cx Con- 2 In .\iiigulis anlcin trinm Diiijohcrlorum in-
strasiorum vindicaiur ; et Sitnc gn,ritnm
Episooporura gcstis stabilitur. Ilnjus novo ct inunulo nliquid, tribus conscqucntcr ca- circumstantiir
ciliis ot
imprimcndic facultatcm
Diatribtc pitibus explicandum iic comprohandnm. Daijo- iitnovanlur
poslerinris In Ilaijol/er-
P. Thomas DcUcns pcr bcrti primi lcmporit niivo nindn diijcro. ex coiisi-
concessit anno mdliv /(. 10 I.

dcralionc dici, qtio tricnnio iiost cjus mnrtciii con-


Flandro-Bchjicam Socictalis nostriv Privpositus
secrati sinittl sunt SS. Auilncnus et liliijitis, xiv
Proviiieialis ; qni deinde aceii>icns libri excusi
exemplum, sibi eum ilcbito grali animi ajjcctu Miiji, annoric.w,. Sccundi Daijobrrti,ad rcgnum

oblatnm, atquc in ejus frontc lcgens vcrba ti- rcdncli uliqnnd iirgiimcnlum dcsnmiKCram cx
Vita S. Mllfridi Arcliiciiiscnpi libnraccnsis scd
lulijam indicala,-vclut solicilus dc futnra cru-
:

ipsiim iwn habcham, nisi qttulis citaln Ilcddio


ditorum approhatione multa ihi pivmitti dixit,
,

Slephuno, auctore coicvo, a Malmcshiiricnsi


intcroriavitque tium eliam secnrus e.fsem dc
rei succcssu. Eijo vero snb hac similitudine re- cxhihetur. Mnltis igitur litteris inslili ajiiid
a nobls 7mUo
spnndi llcr primus confcci. per viam nullis nostros Patres in missione Anglicana dcgcntes,
prxcio au- :

ut ipsa oriijinalis Vita in Anglicanis bibliotliccis


clore consti- anlecessorum signatam vestigiis, aspcram, inar-
tuta.
cessam per nirem, pcr liitnni : atquc ad tcr- mihi quarerctur ct Iranscribcretur. tcrum illis
;
minum perveni desideratum, mnltn ciim labore iib tiiranniilcm Crnmircllianiim vix aitdcutibtis

pvodirc, ncduiit citm bihliutbrcarunt ciisliulibus


nec ahsquc pulvere : si vesles alicubi inquina-
vi aut calceos, id nemini mirum vidcri debe-
heterodoxis traclare nctjotiitm, impetrari pnluit
omnino speravi derne,forcut niltil. At reslitulo in rcijnnm paternitm Carolo
bit : ncque ipse
nuspiam pes impingeret. Terminum viiv statni, ct pacalis maijis rehus, invcnta cst dicti S. Wil-

fridi Vita jicr Kadmcntm scripla, quam infra


et,sicut confido, attigi, trcs Dagohertos Ileijes ,

XXIV Apriiis damits illustralam iirout rcccnter


quos licct primus securus tnmen, post mille fe-
esl in Actis .Sanclortim Ordinis Ilcnedi-
reannos (listinguendos doceo. Iloe ditm ago et eilita

ctini, curn fraijmento Vittc mctro heroico a Fri-


perago, mcrebor veniam, si non omnia primo
conatu illustrala explieatavehahcns, ail aUiptam dcgodo tcminire Odonis Cantttaricnsis Archiepi-
temporis allerin.sve rci circitmstantiam ojfcndi. scopi scriptic cujns ordincm ac methnditm ila
:

scquitnr liatlincrus, soluin vidcatttr in solu-


ijisc Dco Opt. Max.
ttt
Iler favente releijam sic-
pius, et alia monumenta hactcnus non visa, qwc ttim verlissc nralioncm, ac planinrc sttjlo cluci-

frustra ex Anglia expcclavi, forsitan pnstca Jassc, qtiit; ille metri lcijihus illigarat. Uti-

obtinebo, aut ah aliis prodncta discutcre polcro, nam ctitim prior pcr lleddittm inreniaturl
contraclum ne- Interim ex jttm ullcijatis auctorihtts, iptnd Ita-
et excutere pnlverem hac vice ;

ctentts nescicbatitr, crutlur tcmpus, Inciis ct gcnus


que, milii tantum, scd aliis ctiam, qitam niinc
reddcre expeditam. mnrtis dicli Daijoberti II. Denique Diiijober-
aperio viam, facilem ct
lum III ct ulitmitm alias ccnsuimus, Ct adhuc
Placuit similitudo : et eccc, qttod pricsagicbam,
evenit. Trcs Dagoberti Itegcs uhiqitc, et potis- sustlncmus, pitrvulum et impuhcrcm obiissc, ul-
ab omnibus
admittltur simum in Galliis, upud viros cruditos cttm appro- timosque Ileges stirpis Merovinijicie non ab hoc
Aprilis T. ni II Dagobcrlo
,

n EXEGESIS PR^^LIMINARIS AD TOMUM III

Daiinlicrlo III, ned a jiriiirc Diiiinbcrlu II fui.sse typii excusorum, in quHiu>i ail xiv Maji ordina-
ci UI ulriusqne, xxiv dcpositio
proijcnitos, quod uovis prohulionibus, conlra lio et Auijnsti S.
rcccntiores quosdam udhuc duhitanles, slabilie- Audneni assiijnatnr?
lur matji.s. l lloc crgo fundamcnto posito, inquisitum
'.i lloc iiutem loco opcrip prclium vidctur, ut qnonam unno dies xiv Maji, incidcrit in
fuit,
ab aliquibus
qwcniibis ralio tcmporis hnrlenus in Aclis Fe- Dominicam anle lioijaliones sive ut censehant, ; relutus ad
un. 635
liruarii et Marlii usilata fueril, paucisc.Tpimani. ante .iscensioncm Domini, cui posset aplari an-
Chrttnohfjiit
prloris fim- Fundamcnlnm lotius Clironohiijiic Daijohcrtinu: nns tcrtius rcqni Clilodovei II. Ac priino .iuctor
dttvifnfum dcsuniptum fuilex anno quo consccratict dic, Chronici Fontanellcnsis, qui snb Ludovico Pio
fuU
fucrunt ICpiscopi .SS. liUijius ct Audocnus quod ; Impcralore poruit, respcxit ad auuum Christi
oplimc iiiilnit scire ipse Audoenus, quiin ]'ila BCXWV, qnaiido njcloLnnicw, Siilis xwui, lillera
S. Kliijii a sc scripta leslatur, amhos sc Apo- Dominicali A, Pascha cclchratnm fnit die ix
sloliciiiii liiMicdiclionem iimruissu co tcnipore.ciuo Aprilis. ac fcstum Asccnsionis die xvni Maji,
apnil Ciillias a cuncto populo Rof;ationos cclc- adcnquc Dnminica privccdcns requisito die
braliiinlur. 'Jum, iiiquit, convcnieiitcs simul iu w\ cthuic annorum calculoaptavit fun-
Slaji;
Ifomliitcjr civitatc Rotiiinagcnsi, dccinio ipiarto die monsis datinncin Fonlanellensis civnnhii, annoi vitie et
aritp llfiffa-
tcrlii, id csl Maji, ilio Doniinicoanlc Lilanias, morlis primorum Abbalum SS. Wandrcgi.iili
tionra cuvi
1
'. ma f( intcr catorvas populi, intcr aginina ("lcricoruin, Lanlhcrli, Ansbcrli et aliorum, non ahsquc
fiii. :i. chto- inlcr (lioros psallontium, consecrati sunius gra- variis mendis per similes annorum characlcres
(lilVVi 'l.

lis al> Kpiscopis pariter Rpiscopi, cgoRotomago, m illorum Acla inlrusos; quod el ab cisdcm Fon-
ille vcro Novioino. Ilivc S. Audocnns. Edidil tanellensibus faclum cst in jam citatis ActisS-
hanc Vilam Lucas .lihcrius tomo b Spicilegiie Audocni, inqnihus annis ordinulionis ejus lcijitur
vetustis codicihus Corheicnsict CnucJieusi, quam intrnsusjamdictusncx\x\,qundS.Wandrcijisilus
et nns habcmus cx qunluor anliquis .MSS. suo a S. Audocno sacris Ordinibus initiatus, in ejus
tcmpiirc cdcudam. Fadcm confir -maluxre d'mccsisuum monaster'iumconstrux'isset, ultola
Act'is MSS.S. Audoeni, ad diem xxiv Augusti mctlwdus chronologicaislaruin ditionum coha:re-
illu.^^traudis : in qiiorum allis, qiiic Fridcgodo ret.VcrumquiaDagohcrtuspalrisuoChlothario II,
trihuuulur, a Coinlio, ista Iradnnlur : Pcrye- anno m;\\\m vita funclo, succcssit, et diulius
nions Audoonus Rotomagum, Ordiiioin Ponti- quamquinqucunio rcguavit, non vidcbatur aliis
licalem, secundum Ecclcsiasticuin et Canonicum rcferri possc in
obilus cjus re
, dicm xix .lauuarii
dogma, una cuni bcatissinin Eligio suscepit. aiini iicxxxm. oculum in
Ilincalii conjcccrunl
Siipiidem sul) uno dio apud Rotomagum ambo annuinChrisli uc\l\i, quandocyclo Lunw i,Solis
pai'itor oidinati sunt, S. Audocnus ejusdem XI, littcra itcrnm Dominicali X, Pasclia, ut su-
urbis Archiopiscopus, Eligius vero Noviomagcn- pra,convcnil in diem ix Aprilis, festum Ascensio- a plurimis
sis Kpiscopus... Uilodovci Regis, fllii Dagolicrti, nis in xviii Maji, ct Dominica pnccedcns in xiv ad an. G4C.
qui tiinc regiii 1'rancorum apiceni tcneljat, anno Maii, el conscquenter ohitus Dagohcrti I in
tertio, pridic Iduuni Majarum, dioDomiiiicoante diem XIX Januarii anni ucxLiv. Ilunc calculum
Letanias .//«'c ii;. Aliacjusdcm S. Audocni.icta annoruin a.tsumpserunt pnccipui et exactiores
hahcmus anliquiora, cx pcrvetustiscliam codici- hujus seculi scriptores, /Egidius Buchcrius, ad
bus.MSS.iu quibus Auclor privfalur,se a.\)lk\\inm Gesla PoiUijicum Tunijrcnsmm, Trajccten.num
Vita; cjus liistoriam intactam relinuisse, et ob- el Lcodicusiwn : Jacohus Sirmondus,in anliijuis
sccutionis sludiiim in su.t! locutionis scric non Galliiv Conciliis; Dionysius Pctavius, in Doctrina
iudovolum exliibui.sse. At deinde tempore ordi- tcinporum ct Rationario lemporum, tertiumab
nationis isla liabcl : llbitonipus sacrisadfuil Or- ipso recognilo; Andrcas du Chcsne, in Scripto-
dinibiis opportunura, urbc in eadem Rolonia- ribus llistoriiv Francorum ct aliis opcribus, Phi-
gensi, uiia cuin vcucrabili Eligio, 1'ontiflcalem Uppus Labbc, Aulbertus Mirivus, Joannes Bu-
susccpit bonorem... regentcregnum Krancoruin zclinus, Chrislophorus Hniwcrus. At Sigehertus
Chlodovoo Dagobcrti Rcgis
lilio anno terlio, ac Ilaronins, nnlla habila ralione .ictorum SS.
pridio Idus Majas. Ilivc ihi ad qua- advcrlat lc- : Eligii et Audocni, retulerunt ohilum Dagoberti,
lor, ubique nolari diem docinumi quartum Maji, ille ad annuin dcxiv, hic ad annum dcxlvii.
scu pridie Idus Maji cuimlcmque conjirmari
.- Ego circa annuin quo mortuus Dagobertus I plu-
in ci.vUin ulrisquc Aclis, dum isla dicunlur :
riinum dubitavi, ct cum nonnullis viris cruditis
Rexit aulcm beatiis 1'oiitifox Audoenus Rotoma- consnllavi, co quod priores auclorcs aniios xvi
genscm Ecclcsiam ainios tres ot (piadraginla, rcgiminis Dagohcrti as.mmerent ab obitu Chlo-
menscs tres ct dies deceni. Nonagenarius mi- iharii patris, ac necessario inducerent annos sex
gravit ail Chrislum, sub dio nono Kalondaruni in Fredegarii Chronico oblilcratos e t plane
Scplemhrium. Is csl dics viccsinius quartus Au- omissos. Ilac tamcn duhitatione, et dubitandi
gusti.iyiii n dccimo quarto .Maji dislat
inlcrvallo eausisnon obstanlihus cnm non occurreretcertior
cx ilto ftin-
triuni meiisium cl dccem dierum, alque
hac progrediendi melhodus, et successorum tempora ilamento mors
ralwnc ccrltssimum est eos fuisse ordinalos suffragarcnlur, eamdcm quam isti viam inwi, ct Ilagoberti I
hutabatur
die XIV Maji, ncque hunc dicm expuniji pn.'!.\c,
dicin XIX Januarii anni DCXLiv c(iam assignavi an. 644,
aul scimrari a dic consccrationis quod nupcr ;
moricnti Dagoberto primo. Cui in j\euslria et
lladriunus Yalcsius cl Carolus le Cointe lcnta- Burgundiasuccc^isit ejus Chlodovcus II rc-
filius
runt, asscrcntes cos die xxi .Maji consccralos: gnavitqnc annos xviii, qnos cx Chronico Fre-
quidni etS. .iudocnum mortuum es.scxxxi .in- deijarii supplelo, testamcnto Lcobadi .ibhatis
S.
gusli ; cnulra fulcin clinm omninm
Actorum et Aniaui, aliisque monumcntis firmavi. Conscquens
Martijrnlngiorum lam mauu cxarutorum, quam iijitur erat, ipsum vita funclum cs.se aitno chtodovei
DLxii, CblothariuinniKem.Qlium nalu majorem, an. 662,

illico
:

DIATRIBAM DAGOBERT INAM INNOVANS. m


illico suscepisso regnum sub tutehi S. Batliildis rum mjmimdcldliim est ad Daijohcrlum II, sed
matris, limiU in hiijiii Vila aiiclor antiquiiisi- iiivito Tlieodorico : iiiide iiiler iitiiiiiuiiic exor-
mus. llujiis porro Chlotharii lcriii iii Neustria et tum est heUiim ciiiile : hiiic aliqiiiimdiu simul
oliilus DaijO-

berti //,
Burguiidia rcgno rindicavimus {et qitanlum sci- cos rcijnasse conslabal Dislidi crijo ohitiim Da-
C/ilothani 3
circa auiiuin miis, oinnino urimi ) annoi quatuordecim. cuin goberti in aiinum dc.lsxww, aiioil iliclo uiino
670. passim sulum qiiatiior Irihuerentur :\statitiinusque iiicipiant anni vi!,'inti scpteni, quibus Pippinus
vi.xisse usque ad lincin anni uclxxv aut initiiim HcrstaUius rexlsse populuiu Francoruni, potissi-
sequentis. mum Aitstrasiorum, traditiir in .iiinatibiis luil-
S. Slfjiherli 5 Hauc tcmporum ratiimcm cou/iriniihaut dcnsilnis, Mctcnsibus ct aliis. Ad liuiic ergo aii-
apjid Au
strastos «h-
anni Regum, qiii titne impcrahant Aitstrusiis : num m-.LXXxvii retiileram obitum Daijoherti Re-
no (i3,"i, ex qiiihus iiriinus crat S. Siijebertus, Daguhcrti ()is, quia ccrtiorcmhujusmiirti.s uotam nusquam
priini (ilius natu major. cujus
Vitam aurtore tiiuc polui rcperirc.
Sigcberto Gcmblaccusi dedimus primo dic Fchrua- G Tbeodoricus crgo Monarelm facliis, a mortc ct utlimoruin
rii, in qua (/(fcdd-obiisse KiilcnilisFebi-uani anno sua hahiiit surccssoret /ilios suos, priiiio Chlo- Iteiium Mero •

rinrjlcoruiu
ab Incainatione Domini sexcentcslnio sexagesi- doveum III ; coquc aniio dcxc.viii mortuo, Clill- \uimsio.
mo secundo, qui nobis annum a mense Janitario dcbertum ; cui anuo mxxi .surccssit /ilius, Da-
inchoantibus cst aunits scqiicns nc.i.xrM. EratSi- gobertus 111 juvcnculus Rux, qiio siuc licrcdc
el con^rtfiifii-
geberto lilius Daguhcrtus II, qui iu Clcricum mortiio, .iuhroijalus est Chilpiiricus /iHiis Chil-
ter oritiim-
bantitr reij- attonsus, pcr iujuriam ab Opliinatihus iii lliber- derici : isto rern anno ih.cxx inortuci, aC.arohi .)/«)-
iia Cliitde- niain ablegatus fuit, in cjuiquc locuin assum- lcllo iii Sedein rcgni constiliituin ruis.se Theodo-
rict
plus in Rcgcm .iustrasiorum /ilius Grimoaldi Ma- ricum, traditur in Aunaldiiis luildciisibus. At
juris-Doinus, noinine Cliililebertus . Veriim lioc quo patre hic iiatus fiterit plurimum diihitaiii-
Regc expulso, creatus statuehatur anno dclxiv mus, et forsan patrc Chililcrico natiim fratri
Rcx Aitstrasioruin Childericus, sccunilo gcnitus Cliilpcrico succcssisse iiisinuurimus : sed postino-

et Daijolierti,
Chlodovei II, ct fratcr Chlotharii III , tum iu diiin iu Uxeijcsi prwlimiuari ile Stcmmate Daijo-
Neustria el liurgundia rcguantis. Intcrim adju- bcrtino, antc tomuin 3 Martii cdita, statuimiis
vante S. tVilfrido rtrcrsus est Dagohertus II, et dictiim Tlicodoriciim, patrc Diiijobcrto II Rcije
partcm reijni .iuslrasioritin adcptus paci/iee,
Aiistrasiorum prngnatum fnissc, qitoil iufra coti-
cum patrucle siio Cliihlerico reijnaeit, et ainbo /irmabimus. Dcuiqtic ah hoc Tlteoilnrii-o iiatits

cum Chlothario III iu Neustria et Ilitrgitnilia rc- traditur ultimiis stirpis .Meruviugiciv Rcx Cliil-
ijnuntc. Primus liurum triitm Rcgum morlitus cst dcriciis, cum /iliu Theoderico abdicatus : in
tum Cliilde- Chlolhariits non rclicto lcgitiino hercilc
, ad cu- : citjus locum assumptus est Pippiniis palcr Caroli
rici in i\eii-
stria reijnan-
jus sceptrum assitmptus cst Theuiluriciis tcrtitis Miiijni Iinperuloris.

tis cxdcs. et junior, Cliloilovei II filiiis : qui, projiter libroi- 7 llivc diijcreiidi tcmporis ratin, iiobis eatenus
num Majorcm-Domus Fraiicisodiosuin, amntits constiluta, initltns liahiiit scrlntorcs, cainquc 1'lii-

est ct monasterio inclusus : in cjitsque lociim lipjius I.uhhe ita approhavit ut scciindum illain
subrogatus Childcricus, lunc fratcr seiiior cum dircxcril annos in Cunciliis Gencralilius , ab eu el
anno xii rcgnaret apiid Austrasios : alquc ila, Gabriclc Cossartio cditis, eostpie aiinos in Sijito-

exjam statuto hujits regni initio, necessario in- psin Chrnnnlngiciim histnriiv sacriv ct pru/univ,
ferebattir aunus Cliristi or.LXWi, cjusque civdcs, qiiainquatunr partihus nun diu aute uliitiini suitm
cum trienuiu monarchiam tcnuisscl, ad annum anno muia.xv Gallico idiomate vulijavit ad umus-
Ttieodorici In Itis attqua
DCLXxix adscribchatur. Favcbaut Thooderici, sim iranslulcrit. Vcriiin lioc non ohstante aliqua
negts anni imtanda.
qualuorde- fratris tunc assiimpti. anni legni quatiiordecim, occurriint inuovanda, mutundn, et ad mcliurcm
cim. assiguati in Ilistnria jussu Chililehrandi scripla mcthodiim rcdigciida : quiv c.rcmplu uinuiiim
et ad Clirimicon Frcilegarii subue.xa cnpilc 101, scripturitm . imn ct quoruinciimqnc Iribuuu-
Illi ttutcin anni (|uatuordecim c.rprimuntur in liuiii, dcquivstionc fticti jiidiciiiin fcrcntium, Itic

dictu Chrouico cx bibliotlieca Laurcntii Ilochclii prnpiniimiis, dcsiilerainiisqiic iih critilitis lccturi-
Parisiis aiino Mucx excusu, itein in corpurc Ili- bits letji coufcrriquc . (Jiiodiit fucilius piissit /icr

stoTue Francicce tijpis IVechclianis aniio .mucxiii inadjunetn schcmate slcinma Dagnhcrti ijenna-
Ilannoviw imprcs.so, ac tandein ab AnJrca dii logicum cxhihcmus pruul aiitc toinuin tertium
:

Clicsne tomo primo Scriptr>rum Itistoriie Francu- Actortim mensis .Martii dcdimus, anuis duintit-
rum, el sic statiieramiis Tliciiiioricitm rcijnassc xal quornmdam Itcguiii paitbi iilitcr iiutalis

ab anno dclxxix usqiie ad annuin mcxcill Porro quo /acilius possil l.ector Acta Saiictoriim in

ciiin regnitiii Ncustriie cl ISurgundiw a ctede Iribus prim''s mcusihus eilitn ail dchitam Cliro-
Cliildcrici accepil Tlieodoriciis, totiim Austrasio- uolaxim et hicstiibilicndam dirigere.

STEMMA
, ;

STEMMA GENEALOGICUM
POSTERIORLM REGUM STIRPIS MEROVINGIC^,
iiovissiiuc recognifum et emendatum.

, DAGOBERTUS I .

REX IN AUSTRASIA CONSTITUTUS AN. DCXXII, IN NEUSTRIA AN. DCXXVIII.FRANCICI


IMPERIl MONARCHA AN. DCXXX, MORTUUS AN. DCXXXVIII.

Ab hoc procreati fuerunt

Ex Nanlliildc anno (13.3 Ex Ragnetrude circa an. 629

2 CHLODOVELS II
S. SIGEBERTIS III B
a morli' jinlrin Re.r iii IXnnnria cl Bnrgundia : ab anno 632 Rc.c iii Aiistrusia comlttttliis :

obiil anito 01)6. ]io&l liitnc Tcgnavcre filii obiit an. GB8. IIiijus lilius fuisse demonslratur
ex S. Batliilde ex Imnichilde.

:i

CLOTIIARIUS CHILDERICUS
DAGOBERTUS JUNIOR
THEODORICUS II
III II III
a morte patris per Grimoaldnm Majorcm-domns in Iliherniam
u (150 uil 070 licx in A tiHtrania cir- aiino 071 vtonuntcrio
ahlegalns, intrusoinejiistocumChildebcrlofilioipsivsGrimoaldi
E cu ObO, in J\'cuslria iiKlusns,rcccj)tu6an.
IlisdejectisetChilderico Rerje conslitulo, rcrertilnr ex Iliber-
CHLODOVEUS rl Burijnndiu ah un. iil^.inonarcbuaban.
nta, ope S.IVilfridi 001 .rcgnatijue in ProvinciisAdrhenanis
credititn Chlliarii fi- 671,'ofr/.vu,s fl».67J). 080.mo)7iiusaj!.093
dcin an. 0"S, occiso Childcrico in reltqua Aitstrasia, et occi-
UuxasKnmituriiliAn- hiijnsftlin.^i allcr,Du- biijus filii, pueri ac ditur ipsc an. 080. Idcni vcrosimilitcr iiui ut Murlijr colilur
5(ra.«!i»(iimo07S. ijoberio Illsulfcclnn, parvuli.
Sathanaei. Filii cx Matltildc, aut, siiiua fuit, secunda uxore

9 7| K M 10 |N
DAGonr.nT. CUILI'EIUC. ciir.ODOV. CniLnKBEUT. SIGEBERT CLOTHAR THEODORIC. Adela 6
CMlll ;ifl/lT oc- II III III IV IV IV o
K ^
L nupta c
cisuii ct scpnl- Ii.r Clcricn parvuliisab nii succeditmor- morilur cum anno 718 extinclis Clotto- N
ttis liotomagi Rcx nn.7i0 093 ad 698 tuoFrntri us- patre vel Rex ad bre- vci postcris a 5 e:

aS. Awlocuo. ud 7 2lla7iaic. qiic iid an.


paulo post. ve tempus. TiO ad 737.
MAJOHKS-nOMUS, 711 h\iiusfi.li~ Albricus
8 L j
CHILDERICUS
cx (|ui))us lioges sccundee stirpis-
DAGOBKRTUS ultimus S. Gregorius
III Regum Mcroving Adminislralor
B. PIPPINUS DE LANDIS I
Rex juvcncu- assutn.7i',Salidic. Eccl, Utlra-
morluus ciira annnm 6i0 lus fl 711 ad 751 obit 754. jccl. a 754 ad
,

Ititic nali 715 «Trat?


filins 776
ox B. Itla sivc Iduberga Theodoricus
S. Albricus.
m monasl. Fon-
Ep. Ullrajeclinus
GRIMOALDUS S. Gertrudis S. Begga tancllx atlonsus
anno 784
obiit
ob Dagobcrtum n ab- AbhatissaNiveUensis n upla Ansiijiso Diici, anno 731.
5 Avgusti.
legatum, ct intrusum obiit anno Christi filioS.ArnulphiEp,
filium,oc-
6ENERATI0 PR^TERIT.
illius loco G59,c"/(fHr dic Melcnsis, obiil 095.
ET GENERATIO ADVENIT.
cisiis circa an. 659. 17 Marlii. colilur 17 Dec.
Eccle. 1. i.
c |3
CIIILDKBERT. PIPPINUS
Rcxyhistrasiis obtru- Ilerstallius
sus a patre cum nb uii. 087 ad 714.
eoque dejectus. fllil 1'JltS

Ex Alpaide Ex Plectrude
Grimoaldus
CAROLUSMART. Drogo Dux
nwrlein palns ante
abnn. 710 suliRcijc, Cunipnuicnsis dictus, Qccisus an. 714 ex
sincRctjc nban.Til obitt 708. Ex qtto qno natiis.
ADVERTAT LECTOR,
mortmts 7'il. nati |4 Ordincm, quo regnatum est apud Austra^
sios, signari littcris a, b, c, Regnum
vero Ncnstriorum seric7n a Dagoberto
ririMNis, nKx
C.\ROLOMANNUS Aniulph. Dux T HEOD ALDUS primo ct Majormn-domus cijfris 1 2,
Zachari.v Papx per ,

missn n»i,752,
dimisso sccuto factui 5. HugoRoiom.et mortuus airai; an. 3, denolari.
monachus Casini. alii. 715 aut scquenti.
:

DIATRIBAM DAGOBERTI NAM INNOVANS


Dagoberti vii. Tiinc, inquit idem Fredegarius .MXTOHE G, II.
CAPUT III. cap. Dagobertus, cuni jani anno vii rcgna- retfuat in jVeiw-
,')8,
Iriaet Bitrt/Un-
Calculus annorum rcgni Dagoberti I ct rct, niavimani parteni rcgni patrls oblinuit, re- rfio (1(1
011. G-38,
liliorum Sigeljei'ti atquc Chlodovei inno- llcta Charihcrlo imrtc proiiinciic Aquitaniic. At-
vatur. Dominica ante Rogationcs et Canon que ita cousequcnter annos Dngobciii, prout illi
Paschalis pro consccrationc SS. Eligii cwperant apud Austrasins numerari, usquc ad
et Audoeni, examinantur. obilum ejus continuat idcin Fredegarius aiictor
cowvus: qui Chronicon suum ciim anno Chlodo-
I nUitim noviK deductionis siiinplnrns a retino vei IV, Christi nrxi.i finit. Eodem anno vii rcgni on. (ilOualtm
Dagoberti primi, ijaiicis Chroiiokyiam
indico sui Dagobertus, post mortcm patris sui, Gonia-
Sigebertuiu,
Cbronolotjia
otim sfabittta
inajoriim ejns Jietjum, recle slahilitam ad IV- drndeni, co quod essct stcrilis, reliquit, et Nan-
iii majoitbtis tam filii cjiis S. Siijchcrti, Kalendis Fchrnarii Ihililcin in
Rcginani sublimavit. Aniio viii rcgni
Datjobcitt I
ubi iiiijirimis slalui ctcomin-obavi, quod Daijo- suiRagiictrudcm stratui suo adscivit dc qua co :
servatur:
bertiavus Chilpericus palri suo Cliloturio l, aii- anno, is est Chrisli dcxxix, habuit lilium, no-
no itLxi defuiiclo, siiccessit, ct cum trihus fra- niinc Sigebertnm. .tniio ix Dagohcrti,Cliristi dc-
tribus Charibcrto, Cnntliramno ac Sigeberto, et XXX, Charibcrtus, qui Sigebertum do sancto la-
dein cum hiijus filio Chihlcbcrto regnavit . is- vacro susceperat, niortuus est ncc post moram ;

toriimqnic oinnium Itcgum anni interse et cuin Chilpericus lilins dcfunclus est et omne regnnm
;

annis Christi firmantur §. 9, ex variis liehdo- ditioni sua! subegit Dagobcrtus, factus monurcha.
madic fcriis, cgclis Paschalibiis, et SoUs Uinic- Anno XI, Cliristi ncxxxii, cuin Winidi rcgnuni slaluil Hegem
que cclipsibus : confirmatiirque ad Vilain S. vastarent,Sigebertuin fdium in Auster regmmi su- Austrasiontm
an. C,n
Guntliramni Rcgis, \x\m .]fartii illnstratain. Ibi- blimavit... Anno xii, Christi dcxxxiii, ci filius
dein nolatur discrimen nniiis anni iiiter Grcgo- Chlodoveus dc Nanthilde natus est, ot pactio cum
rium Turoncnsein et Frcdcgariuin, quod illc an- Austrasiis flrmata, iit Neplricum, idest Neustria,
nuin DLXi, quo Clilothariiim vita functiim dixi- ct Bnrguudia ad regnum Chlodovei rcspicerent,
miis, totiiin illi relinquat, ac filioriiin Chiliierici Auster vero adrcgnuniSigcberti in integritatc de-
etaliorum annuin regni primum anspiceliir a berct rcspiccro. Factum id fortc Mi)gunti:n, ubi
lanuario aiini sequenlis nr.xii ; qucm regiii illo- pridieNonasAprilis,anno rcgnixii diplninalc siio
rum secundnm staluit Fredcgarius, primum cum confirmavit el auxit posscssioncs monasterii S.
fiiieanni priccedcnlis absolvens :quod et in se- Mnximini, qitod diploma illnslriimus in Propij-
quentilnis licgibus observnndum. Chilperico suc- Iwo Antiqnarin anlc tninum priccedcntem cap.
cessit Chlolharius secnndus, paler Dagobcrti, 2. ncniqiic anno regni sui xvi, Dagobcrtns pro- el morUiir au.
anno dicti Childehcrti ix Christi Di.xxxiv, qiiem fluvio ventris icgrotare ccrpit, exindcque ad lia- U:)8.

Chlotharii primum numcrat dictus Fredcgariiis, silicain S. Dioiiysii dclatus, post paiicnsdics emi-
ejusque dein annos accurate observat , potissi- sit spiritum. Ilicc Fredegarius cap. 79. .idilunt
mum abanno regni xxx, quo faclus Monarcha Monachus S. Dinngsii ct Aimoinns cap. -'(.3 liu-
solus regnavit. manisrebus excmptuui essc xiv Kal. Februarias,
9 Hic Dagoherto filio suo dedit rcgnum Au- scilicct anni ncxxxviii.
hir creatur strasiorum, cui an
initium anniis octavus an 11 Post Dagobcrti disoessuin, inquit Frede- succetllt Ctilo-

Rex Austrasio- (torcus t[.


nonus supra trigesimuni, varie apud Auctiires le- garius, filius siius Chlodoveus sub teiicra ajtato
rttm anno (12?,
gitiir. Annus xxxix habelur apud Monachum S. rcgnum patris adscivit. /F,ga vcro cum Regina
Diomjsii de Geslis Dagoberti cap. 1-2 ct Aimoi- Nanthildc, quaiii Dagobertus rclii(uerat, rcgebat
niim lib. 4 cap. 8, interiin ambo vcrba Frcdc- palatiuiii. S. Andocnus in Vita S. Fligii Clo-
garii describunt : apud qiiein iibique iii libiis dovciim appcllat juvenciilum Regeni, uatum
excusis annus xxxviii Chlotliarii liuhctur, eliam aHHo Dcxxxiii, qui jaiii XIX Janiiarii iinno dcx-
juxta Andream du Chesne, assercntem se usuin XXVIII, iiccdiim quinqtte uiiiins vidctitr coinple-
liitjus anno 3,
duobus vetustissimis codicibus MSS. quorum visse. Ilujus dein anno iii rcgni, Christi dcxl, CArlsdlilll
consccriintur
unns servatur in bibliotlieca Alexandri IVtavii SS. Eligius et Audocnus pariter consecrali fue-
/:[iisco/3i SS.
Senatoris Parisiensis ; alter, iincialibus litteris runt Episcopi die xiv Dominica ante Ro-
.^laji et lilitjius fl

chtirncleres simul Aiidoeuits,


Sirmondi Societatis Jcsu.
exaratus, est Jacobi gationes sive I.itanias. Qtii

Verum postmodum codicem 1'etavianum, cum juncti hactenus torscrunt ingcnia virortim eru-
esset Serenissimic Christiinr lieginic Sueciic ipsi ditoriim, adeo ctiaiii iit Ilatlritiniis falcsius, li-

eonlulimus citin editionc Chesniana, ct rcperimus bro 20 liernin Frttncicuruin, cxtlictis Actis a S.
annuni xxxix Chlotbarii ihidein cxaratum. Pric- Autloeno scriptis cxpunxcrit dicm xiv Miip: Ca-
terea }'alesius lih. 18 licruin Francicarum tcs- rolus le Cuiutc vcro, ail httnc anniiin di.xl, dictiim

tatur, sc in tribus codicibiis MSS. rcperisse no- XIV Maji a die cnnsccrutionis. Sed vc-
seitartirit

tatiim annuni Chlotliarii xxxix, qucm propter tol rentlum cst, nc. duin moliuntur tcdiculiim cnn-
convenientia tcslimmiia planc retinenduni nuiic struere, hasilicam tlcstrttant. Alli, ut .mpra late
arbitramiir quo aniio, inipiil Frcdcgurius, Clilo-
:
dcduxiinus, retulerun lliortim Episcopnrum ordi-
tbarius filiuui suuni Dagobertnni consortem regni natiimcin ad annitin dcxxxv, ulii dcnique iique
lecit eunifiue super AusUasios Hcgcm inslituit. viri ditclrina pricstanles, clctjcrunt anniiin dc-
ducit Goma-
tlntdemin an. Est hic annus Christi ucxxii, et cuin illo primiis XLVi. Vcruin ittomniu in sua integrilalc .lerventur
regni Dagobcrti absolvi tur. Anno dcin Chlotharii etcompimatiirannus tcrtiiis Chlndovci lieijiscum
XIII, Christi Dcxxv, Daijobcrtus aiino rcgni iv ordinutione ilictorum Episcoporum in anuitm
duxit in uxorem Gomadrudcm, sororemSiclidthc Christi DCXL, prnitt iu Chronico Fredetjarii elci-

novercw sutc. Deniquc aiino regni sui xlv Chlo- tatis Actis cxigitur: iluplcx nccurrit melhodus ,

tbarius nioiitur. Ita Fredcgarius cap. 3G. quam bcucvolo Lcctori proponimus.
10 Erat liic annus Cliristi ucxxviii, regni \i Prior e.si (/«oi/ Doiuinica Rogationum sive
Aprilis T. 111 3 Litaniarum
VI EXEGESIS PRiELIMINARIS AD TOMUM III

ArcTORR n. II. Lilaniaruni .«( (lislin/juenila a Doniinica ante Ro- ilie xxv Aprilis : Turonenses cum
In Galliis vero

wationes sive Lilanias. CuiUehnusDurantcs, sive multis civitatibus sanctum Pascha celcbrasse xiv
Duriinilus, cx Aunlio Aposlulit^ii in ['mbria ct Kalcndas Majas, id est xviii Aprilis et octiduo ci-
Dccano Ecclcsiii- Carnotcnsis, creatus anno mc- tius , testalur Oreijorius tunc Episcopus Turonen-

ci.xxxvi lipiscopus Miinalcnsis scti (iahalilanus sis, lib. 5 Historiic Francorum cap. 17. Eodem
in Aifuitttnia priina, ac proinile vir oplime in- modo, (juia anno dcxl Homani cum popu- variis

lellitic.ns lutlesiarum (inllicanarum, inler


usurn lis, etiam Lutjdunensibus iii Gallia celebrarunt
alia tipt:ra cilitlit Itiitionule Divinorum oljiciorum, sanclum Pasclia xvi Aprilis, si Turonenses cum
libris iicto compreliensuin, ipiod liabcmus aiinn Rotomatjcnsibus dicantur celebrasse octiduo ci-
MCr.cci.xxviii imprcssum, ac dcindc sti-pms re- tius, die ix Aprilis, tunc Acta SS. Elitiii et Aii-
cusum : ubi cuin libro (i C(jisset de solennitate doeni cum antiquis Marlijroloijiorum tabulis
Pascltali cjustiuc fcriisac tiuatuoi Dtmiinicis pro- manerent inconvulsa, ct foicnl tlicli Episcopi
.Timis, ilcin proptmil Hubricam : Do Diiniiiiica consccrati anno tcrlio rciini Chlodovci, die xiv
Hogatioiiuin, ita illidicla, propter dies Uogalio- jVaji, et Dominica Roijationum . ?iolandum aii-
hn
(lixlmtu II
iiuiii, (|iia! aiite Ascensioncm Doiniiii fiunt. En tem ab /Etjidio Duclierio, sub finein capitis
est,
iittiiicit Itnijii-

tiiiiiiim, Doininica sivc lielxlomas lloi^alioiiinn, sivc Lita- X in .mis Commcntariis ad fictorii Canoncin Pas-
iiiarum, tpitc alitcr qiiinta post Pa.scba appclla- clialem, obscrvari, qiiod aliqua (ialliic pars non
lur : in tpia Evuntjclium cum relitjua Missa Ho- ante tempora Pippini Regis aul Caroli inaijni in
ijationcm satis indicat. lino quoil ijisa Doinini- Alcxandrinorum jdacita concesserit.
ca inchoarctur solcnnitas lloijtilionuin in ditccesi 14 Viileanl eruditi viri, quoruin ulteriori dis-
Rolommjcnsi trtiditur apud lliijorduin, Hobertum cussioni Ikcc olfcrimus, iitram rationemprobent
Antissioilorcnscm, cl Martijrtdotjos: tluin S. rctincndic diei xiv, qua anno Chloilorci 11 ler-
(Juillelniiis apud Pontisaram die x Maii dicitiir tio, consecrati .simul sint SS. Eligius et Audoe-
sul)ito dcrunctus,populo Litanias ante As-
cuiii nus : utravis recipiatur, subsistet qiiod diximus,
consioncm Doiiiini peragens, aniio Mr.xcii, qiio quoilquc calcnus jam certa Clironoloijia exigit,
Pasclia fitit cclcbratnm tlic tpiinla Aprilis, ct de morte Dagoberti I, ohita die xix Jamiarii
festum Adsccnsionis xiv Maii, et Dnminica priv- anno t)i:x\\\in: et .tuccessione filii cjiis Clilo-
ccdcns iliclo X Maii ad tpic.m dicm litcc latiits
:
dovei II, ciijus rcqniquoquc anno tertio, Christi
c.r.iionimus. Praierca vitlctnr in mure ftiisse, ut Dcxi. inqiiil Fredeijarius, .Ega Major-Domus in
.'Egano siicce -
jamdicla Rotjationumsolcnnitas, inclioanda Do- Clippiaco villa vexatus a febre, mortuus est.... dil Ercliiiioat-
minica tiuinta imst Pasclia, annuntiarctur pu- Post ciijus discessum Erchinoaldus, qui con- dus Ma)or-X)o-
mus.
pulo Dominica iirtccedcnli , id cst (piarta ;
qutv sanguliieus fuerat de genere Dagoberti, Major-
proptcra fiicril, Doiniiiica anlo nogationos .vcu Doinus pabitii Cblodovei eilicitur. Eodcm etiain
Litanias uuncupta,^ el a qiiaindictione, quia anno videtur Dux Pippiims Major-Domus S. Si Pipjiiiio Gri-
animi populornm nd casrilc cclcbrandas prtcpa tjeberti apud Austrasios obiisse xxi Fcbruarii, mooldus.
rabanlnr, ccnsebantur Kogatioues .tcu Litaiiiic quodicejus fitam dedimns, et liinc ibi siqnatum
inchoari : eo plane modu, qiio ctiamnuin Dedi- annum mortis corriiji cupiinus. Eral is pater
caliones ccclesiarum, quiv potissimitm in Domi- SS. (icrtrudis ct quorum illa in sua
lieqga:,
nicis celebranlur, aDnminica prtccedcnti solcnt virijinitate ex correcto jam computu sancte mor-
indicari quando ctiam vcxilla ciiin assutis tin-
:
tua est anno dclix, xvii Martii, ad tpiem diem
tinnubulis c summitate turriuin cxjnmuntur ct : .icta cjus illustravimus. At soror cjus S. Bcgga,
ab omnihus circuinquaqiic dicitur ibidcin Dcdi- niipla .insitjiso, liito S, Arnulphi, peperit ci
calio ccclcsiticclcbrari, licet solcnnilas ip.sa pust Pippinitm Ifcrstallium, et tandem anno dcxciii
octiduiim etiam modo prn
incliocliir. Simili die XVII Decembris ad wlernam gluriam mi-
nundinisannuis, intciiro ante carum inilium ac- gravit. Ilarum frater Grimoaldas Major-Domus
litlito, ptiblicatur libcrtas ftn-i, cnin immunitale Pippino patri Anno reijni Chlodovei
succes.iil.
dcbitiirihus cnnccssu. Sic erijn Doiniiiica i| larta XI . Christi DCXLViii cccpit S. ^Vandreijisilus
post Pascba, ob jutcviam dcnuntialionem Hoga monastcrium FontancUensc, dicto Erchinnaldo
tioiium, diccbattir Dnniinica ante Rogationes qiitc locum ilonantc, construerc ilic Kalcndarum Ma-
lunc vclut iiuiiDari censebantur. Et htvc Doini- jarum, prniit cain Chrunolnijiam latitis deduci-
nica (piarla post 1'ascha, sivc Dominica aiile lieli- inns \iv Apiilis ad yitam S. I.antberti secundi
liiil li Miiji
domadam liogatiiimiiii ,?ii'c Litaniaruni tlicto an- Abbatis, qui dicta S. tfandregisilo suhrotjaius
no m:\t.convciiicbnt m docinimn i]uartuin ineiisis fuit. Eodcin aul scqncnti anno Rcx Chlndovcus
Erckinoaldo
Riidobcrtus
tertii, qui uliis tliciluv pridie Idus Maii sivc dios in uxnrem assumpsit S. ISathildcm, ex iiua gc- et Ehroimis.
XIV Maii, ct crut aiiiius terliiis (Iblodovei Rogis niiit Chlntliarium, Cliildericuin el Thcodcricum,
filii Dagoborli. Atquc ita Itabcntur omniu rcqtti- postmodum succcssive Reqcs. Erchinoaltlo mor-
sita in Chronico Fredetjarii, Aclis antiqnis SS. tito .Majora-Domus Rudobertus aii-
succe.isernnt
Elitjii et Auilucni, cl vetuslis Martijrolotjiorum no rcqni xvi, Christi dcliii, el dein Ebroinus.
tahulis Ecclesiasticis : ideoquc liwc rtitio inaxi- .it Chlodnveus Rcx cum annns uctudecim regna.s- Cfilodoveo an-
meplacet. set, vita functusanno DCi.vi, nescitur quo
cst
noi'ybi3.tuccedi(
Chlolkarius
atit fortf Pos-
13 Altera mclliodus omnia cnnciliandi fnrct. mcnse aut dic: ncc ctiani an et quot menses ul- III.
clia oclitltio cj- si dicttt anno upiid Turoncn.scs, Rotoinnijcn-
dc.xi. tra dictos annos fiicrit supcrstes. Solum ex ita I

^1(1.« ccletira •

scs ct vicmos \cnstritc populos diccretiir .solcn- S. Wandrcijisili vidciimr posse colliijerc quodan-
nitas Piischulis fuissc cclchrata octiduo citiiis,
le xxii Jtilii, quo liic obiil regnum au.spicalus
qiiam Homani et tdii GnUi circa l.ugdunum polis- sU Clilolharms III, lunc circitcr annos scx natus,
simum eain ohscrvurint : eo .scilicct inodo, tpio sub tutela matiis S. Ilalhildis Rcginw. .\ani dic-
factum fuissectmstat tinnn Di.xxvii. qnandn Ro- iiis S. Wiiiidrogisiliis mortuus traditur anno ro-
inani cum aliis Orientalibus Pascha eclchrarunt gimiuis decimo uono, mouse quarto, die prinio
et
DUTRIBAM DAGOBERTINAM INNOVANS.
ct viccsinio, ct Clilotarii tcrlii uiKlccimo, (/n' c\l ru:n ilicla sufpciont : circa qu(P tempora in re.gnn
Clirisliaiiniis nci.xvi. Aniiincloileciin,quosniime- .\eustrin' ct liurqnndiir ArcTORR c. H.
Khroinus Majnr-Domiis
raui el Clilotloiiri retiiio atlrilmi^e.rpriinunliira lijraniiidem e.rcrechal, quaudoS. .\nucmuudiis,
Mnnaclio Snnrlioniisiano in Gestis Daqolicrli cap. coqnnmculoDiil/inus.ireliieiji.scnpusl.utiduuensis,
51 el 5-2, Cnnlinuatore Fmleijarii cap 91, ller- . jussu dicti Ehroini occisii.'! cst : ciijus intcrim
mannn Conlraclo aliisqiie. lliis nuleiii aiinos xv- ciedcs S. nathildi, Inuc iirn /iliorctiniim gulicr-
III, in rcgiii administrationc conipletos fiii.^ise, nanti, fuil periieram Irihuta. Iluic Arcliiepi-
Iradunt nuclnres Clironicornm Dirionensis .S. Ile- scopn S. Wilfridus Unina rcilux Irihiisannis /idn
A S. WUfH-
nifini, Itesucnsis .iblhitiir, et aliornin. Aec dn socielale adhascral, alqiie intereiujitum dehilo tto Archte}..
hilomus quiu lii anni x\iii lcijendi siut in Viln cum honore scjielieral. Inde erijo in .iufjliamre-
Eboraci nsi

S. Dathildis, licet ex incuria scriptorum unico dilurus,eritnritqiiantum'licuitrcijniimChlotarii


numeio omis.io, ut siepiiis adrertimus lcfjantur etditmiuatiim lihronii, et pcr rcijnum Austrasio-
anni wii. 1'nrro anno rcgni C.hloilovcixviii, l.co- riim iter confecil, alquc cuin pluriinis Optiina-
(leboduni, Alibatein S. .\niani ot fuiidatorem nio- tum fniuilinrcin nmicilium rmitruxit, Untle uut
cursum san-
nasterii Kloriacensis, laudabilis Vita; lum cornm, nul imstcn per Hlternsvel suhmi.isos
eto fine conclusisse, monu-
lecjilur iii nutiquis uuutins n)(/a(ii.s/((l)ai;ohcrtumliercdom rcp;nirM-
menlisedilis n Cnrolo Snussaijo lih. \ Annnlium rnrct tutn .mlimitti, illud dilitjeuter prirstitit :

Ecclesiw .iurelianensis cap. 1 num. 14. eumque ut .icla ejits xxiv Aprilis liabeut, i-\ Hi-
bernia adductum, inagii.i benevolenti.-i secum ali-

CAPUT 111. quaindiii tenuit, ab omni periculo prolexit, atque DftgoUerlits


nalivo solo iiicoluinem ac tiitum restitui posse remlllltiir
Dagoberti II cxilium ct reditus. Regnum donavit. Factum id arhilrnmur circa aunum uc- ttiiiio r>r>i

ejus Adrlienanum dein Intius Austrasiai.


,
Lxi, quo tcmpnrc S. \\'il/'ridus crat carus Itcqi
Caedes ejus et martyrium Tempus. regni Ostrio, cjusque/ilio Alfrido nc reliqiiis reiini Pro-
Childerici. cerihus. ul fncdiiis polucrit Dnijnherlo nu.Tilinri.
Iterei-sux erijo Dntjiihertus.nunnrumcircitcr ipiin-
S. Sigebvno
tittno tij8
X arcii(fs Daqoherli II fuerunt S. Siqchcrtus decim ndolesccwi.secessit e.r direclimic matris in
iiioittto,
Hex .'iuslrasiorum, ct hnncchildis, nb nnno cir- Tliurinijinm. Tiiuc illa apud Chihlericum, quin-
citerTiiXiy cnnjuqali. Ilx liift priu.'' e rila deces- que fcre nnnis Dnijohertojunifirem qiii .\cuslrio- ,

sit Siqchertus : ciijus ohiturn SiqehcrlusGcmbln- rum qrntin suhnixus cnm ca reiicbnt. itn eqit, ut Hex Atthre-
eensis in Chronicn rctulil ad aniium nci.vi, in Alsnliaiii et prnrincias Tran.\rheuniin'i Datjoherta r.aitits errti-

Vita autem S. Siijebcrti adaniium vr.i.xu. .\eu- pnlrucli siin nc letjilimn requi hcreili cederit.
liir.

ter anniis mfiiln plncel. nt plncct niinus dci.viii, Qaod et fnclum cst, et ainhn paci/icc iiitc
qun Kalcndis Fehriiarii ohiissc cum infraex siic- eqnarunl, cum Chlothurio III,
et ipii in Neu-
cessorum tempnre cnn/irmntiir. Filiiiscjus ct be- stria et lliirqundia imperabat.
res reqni supercrnt Dnfioberlus ll.nnnos circiter \~ Dntjoberlus crqo in reqnn stahilitus circa
Dttfjobttto duodecim nnlus. Veruin hicex insidiis el faclio- annuni lir.Lxuiuuxnremilnxit Macblbildem Sn.rn-
tii exittitnt tlitci' itrorein
ne Optimatum retpii Austrasinruin iu Cleririim niim Ducissam, ex eaqiic qenuit S. Irmiuain et iiiltio (i(i2.

ChiMeherto altnnsus est, ct prncul in Iliherninm nmandnliis: alios lihcros, ile quihus iii/rn
expitliO,
aqemus. At mater
inquc ejiis locum Cliildeherlus, /iliiis Griinonldi naqobcrti Imuechildis permunsit ruin Cbildrri-
Majori.i-Domus intriisus, et Rex Auslrasiorum co, ct ab boc ctiam conjuiicm llilichildcm duci
proclamntns dnplici per ditiones Austrnsioriim
:
vidil niit forle curavit. Illustre hujus rc.i lesti-
sparso rumnre, sciliccl Duqohcrtum morluum es- moiiium nppnrct in diploinale, quo donntioncs
se, ct diclum Childehertum a S. Siqeherto suc-
monuslcriis Sltihulcnsi et Mnlmundarirnsi a S.
cessorem reqni in simili casu ndoplnlum /uis.se. Sitjeherln /'acltr cou/irmantur. Illud tliploma de-
Tum Imuechildis vidua, orbuta marilo, ct iii exi- ilimus lul Vilnm S. Siijcbcrli jiiiq. i:i,"i rjusque
lium ahduclo /ilio ,videlur Farisios fuijisse, opcm pars nliqun extnt in Diutrihn Daijnhertina lih. 2
conlra rctjni invasores implorulura et plurimi :
cap. 3. cxordium est liujusmodi (^hildericus :

ex Optimntihus reijni cum ca conspirarunt, lliuc Rex Francoruin, Kmnechildis Regiiia ct


itri Chilticri-
liilihil- cus ttit. IJCG
anno cdlix Grimouldus caplus, 1'arisios deduc- disRegina, el sub /iucm
hahentur istn
1)1 haic :

tus.carceri iuclusus, pcrqiie rarios crucinlus vi- perceptio iiosirain membraiiis coiiscripta, lirma
tam finivit, et in locum Childeherti, for.san oc- et immobilis perseveret, niaiiu nostrasiibter eam
Chitdericns
ftf Rex Ait- cisi,suhstitutusest Rcx Aiislrusiorum Cbildcricus, decreviinus adlirmare. .Si;;iium gloriosi Doimii
strttsicf tiii.
octo circiter aniios natiiSi fraler secundo fjeni- Childeriei Rcgis. Si^iiuin liimechildis lic^iii,i!,Si-
659
tus Chlotharii III : et quemadiiiodum hic rcfjnum giium Rililiiliiis Rcgintc, Sif^iinm (Miiidiiini Ducis.
Neustriir el Biirijundiir siih tuteln inalris siiw Data c[iiaiido lecit incusis Septenibcr dics vi, an-
Bnlbildis ailminislrnhul, iln cl Childericus stib no VIII regiii Doiiiiii Cliilderici Rcgis. Trajecto
tutela Imnechildw Hcijinir ct amitir rcqimen .1«- febciter. Annus dirtus vin ronrcnil iu annum
strasifc susccpit : qui mox anno reqni ii, Christi Christi Dci.xvi, quo Childcrirus aniws sedecim
DCLX suh die Kalend .iuijusti coiicesseruut S. circiter iriutis huhchal. Iliijns donulionis mc-
Amandn llnrisiacum iu fiqro l.uuduneusi, cujns mincruut lumCbilflerici fralcr Thrfjilcricus llex.
donfitiouis dipltima incipil : Childericus Rex et ejusque /ilius Chloiloveus III, tum Impcratores
Imnccliildis Regiiia,e( suh /inem ista addil Chil- Ludovicus l'ius, Olto II, et llenricus II, ac l'ou-
dericus : Ego, dum propter inibecillam ictatciu ii/'ex Itomanus S. Lco IX, cujus Aciu fledimus

miiiime polui subscribcrc, iiianu pmpria siibter- ilie ,xix .\prilis.

signavictRegina subleisignavit. SigiiuiiiCbildc- is Cum dciiidc Chlolharius III, uli Acta S. an. (iTO reg-
not Theode-
rici Regis. Imnecliildis Rcgina subscripsi. Wandrctjisili habciil. aiinis rpiatuordccim rexi.s-
ricus.
16 Fi hirc de perturhatioue rcyni Austrasio- setpopulumOccidentaliumKrancorum, consortiis
Aprilis T, III 4. subito
VIII EXEGESIS PRvELIMINARIS AD TOMUM III

subilo caruil liimici rl (jiiiilein ex calculo jam 1 9 llis inlerpositis ad Daiiohertum 11 regre-
AIXTOnK G a S. Arhogaslo Episcopo Ar-
II
xuhiluclo iil fiwliim forcl lahciilc amio dclxx. ilimur : cnjus filins,

Ilnic tunc Hubroijalus esl junior frater Theode- ijcntoracensi acl vitam rcrocatns dicilnr , sivc is
ricus, pcrmaiisilqnc cjns Major-f)omns Eliioi- vcrc mortuus fnerit, sive siiltcm lethali inorbo
nus, seil FnmrisoilioMis, i|uia i|uii(l jicr riiindeni lahoraril. Tiinc ctiain varia a Daqohciio Eccle-
.snh Kege (^liliitliario sustinueranl ponderis jii- sia' Arijcnloratcnsi cl monasleriis Sclinllerano
gum, ilcruni ct forsan rjravins mctiiehant, uti el fucrunl donala. Praicrca eliam
Sarahurfio
in VitaS. lAioileijarii Vrsinus auclor coivvns cx- filiw cjnsdcm Daijoherli, opc S. Florentii, visus
ponil. Tnnc tcsle Italderico in Clironico Came- nc loqiicla rcddita traditur, ac Kirclieminm alia-
raccnsi cl Atrcbalcnsi lih. i cap. 20, It. Vindi- ipic loca monaslerio Ifasclacensi attrihuta. At
cianusejusdein Sedeinregendam susce-
Kcclesi.i? jmsl cirdcinChilderici, etClilodoveo fictitio Rege
Post fli'c fltit
pit, tcinporihus Theoderici liegis, quipost Chlo- ainoto, inlefirum Ausirasiorum regnuin ad Da- Dagolierlus
thariiniirialrcinsuniniainregiiisiiscepit, renitenti- gohcrluin II fuit delaium. Ilinc nala occasio II Hex loHiis
Austraslx
lius pliiriniis c\ l''i iincoruni Principihus.inaxiine bcUi, qnod inlcr ipsuin Thcodericnm liegem ct

priipterF.liriiinnni, ipii Majoi-Domus regiic, illis ijeslnm rcferliir in Salahergw xxii Scp-
Vila S.
perniolcslus erat. llnde ulrosrpie monaslcrio rc- temhris. Inler loca porro liegibns Austrasiorum
cludunt, et Childeiicum fiatrcni, ipii in Austra- suhjccta fuernnt Dncalus Campaniic el in hoc ,

siis |)artilius inipcralial, super ciinctuni rcgnnm dicccescs Remcnsis ct Catalannensis in hac :

ct eo pulw .suscipiunt. Iliic ibi. Vitam S. Vindiciani dcdi- vero d ioccesi primus Episcopus fuit S. Memmius,
Clillilnlnis mus XI Marlii . scd clironologia e.t colculo liic ciijus Vila MS. danda v Augusti insigncm tne-
onito l."l.
/msito esl reformanda, Annum Cliildcriri as.mn- moriam conlinet Dagoberli. Postquam, inquil
pti in regnum Ncustriw ct llurijundiiv slatui- aHCfor, tantiseffulsit signiset miraculis Deus per
mus ncLxxi, anniim xii aijcrct iii regno
citm servos (Memminm et Do-
scilicet, Donatianum
Austrasiiv, qno anno xv Kalcndas Aprilis dc.dit mitianiim, de quihns aclum crat) claiuit quoque
S. Ilumbcrlns Maricolensi ctvnohio a se funda- novissiiTo tempore, in anno secundo sub Im-
10 varias posscssioncs ciijus diploma, cnm ori-
: perio Dagoberti (ipse est, qui post longam pres-
cjiisdcm llmiiherti sigillo tnitnilo rolla-
ijinali suram reversus est ad propria regna) in mense
lum, cdiiliinusad Vititm S. Ilmnberli \\\ Mar- quinlo, qninta die mensis, seeun-
.<ive .liilio, in
lii.ubi inler slipiilitlionis leslcs idrncos adbihe- da Narralis dein miraculis sca-
vigilia noctis.
lur mcmoralns Episciipns Vindirianus. Ilitnc ait- turienlis ex S. Mcmmii scpulcro fontis, et aliis
lcmannnm xii Cliildcrici in rcgno Aitstrasiiv, suhsccnlis, conchidit istis vcrhis : Vernm ea qu86
csse ejn.idcm primuin in rcgno .\custria' cl liur- vidimns ha!c scripsiinus et narramus. Videlur
gnndiiv, ostcndimus ad Vitam S. iMnlberli, Ah- diclns Impcrii annusu mcnsc Julio, spcetare ad
liatis tiinc Fiinlanellcnsis xiv Aiirilis. Re,r, crijo annum Chrisli dclxxvii.
Childcrirns Iripliri rrijno politns, poslmoditin 20 Annis sequenlihns S. Irminam filiam Re-
siiper oninein doiniim S, l.codegariuin PoiitiH- gis Dagoberti in primae cetatis flore Hermannus cjus ftlia

nim ceni siibliniavit, ct.majorcin Donins in S Irinina


occisus omnibus Comes silii desponsaverat, immalura sed ante
monaslerium
/lllo fioijo-
fccit. Ita 1'rsinits in illiiis Vita, addcns Iribus niorte piwreptus. Tunc illa Christum in sponsum Horrense
bnto aiiito
0-i, liene annis liegcni suh ejus dircctione iiniicias- elegit.... Unde Treviri, in loco qui dicitur Hor-
conslruit cir-
ca an, 679.
•ic, univcr.sim iinn plciie qnaliior annis
in Ncus- reum, ecdilicato monasterio aggregavit sibi coe-
trin regna^i.ic, uti lcgilur in
VilaS. IVaningi lo- tiimsanctimouialium, qiiaruni facta est Abbatissa.
mo 2 Arlormn Sanrtornm Ordinis Hcnctliclini Ila Theofridns Eplcrnacensisin cjns Vita xxivfle-
pag. 971. F.ranl aitlein soleniics vigiliai Pascli*, rcmhris. Quic pleraque arbilramur peracla anno
anno Childcrici rcgno Ncuslritv quarto, Cltri-
in DCLXxix aul scqncnle ante obiium Dagoherli stib
sti DCi.xxv, iptando S. Lcodcgiirins, advevtcns fincm anni dclxxx , ul mox dicelur , occisi :

Rcgis animum mulntnm, scccisit Lnxovimn. cuin S. Irmiiia annornm circiter (etatis seplem-
(Jiia adliur ivsialc Childericns Rcx, cnm coiiju- dccim csscl Diligeliat ea, testc eodcm Thcofrido,
ge sua Bilihililc lilioque noniine Dagoherto, pra-cipue sanctissimum Dei virum Wilibrorduin, benefacit S.
vita et regiio privatiis leijilur inritata \'ita S. quiejnsliheralitatc ]trovocatus,Eptcrnaccnscmo- Wilttbrordo
l.anlbcrli. Iliirmn oniio 701.
rorpora a S. Audocno fuissc nastcriiim ronstruxit. Donationcm diplomata si-
Roloinngi scpiilla Iruditur in Vita postcriore ijiiata fncrunt Kalendis Novembris et Kalcndis
S. Audocni , scd loco Dagoherti lilii Childeiici, Deccmbris anno iv Childeberti Regis, id est
inlriisum cil nomcn Dagobcrli lilii Sigeherti : Chrisli hca, cumS. annorum orto
Irinina esset
uli iilura alia in.^.ciia siin!, qmv in anliqniore et Iriginta. Soror S. Irmintr fuit Adela, alia
Vila dc.innt. Mahillon r conlra ad Vilain S. Dagohcrti II /ilia, quiv posl marili ohilum, Ir-
I.anlberti nolat. Childcricum in Parisiaca hasi- ininiv e.tcmith 1'alaliolum monasterium ad Mo- Adela soror
lica S. Germani sepultum fiiisse ct detectum scllam construxil ihiipic Ahhatissa Palatiolen- Palaliotum
fuissc aiino Jinci.vi tumulum ipslns ct liilihiUUc dotat unno
scin Ecclcsiam hcrcdcm institnil; idqne {si cre- 731.
nxoris, cum
innnla liaiid dubie lilii Dagoherti, di in hoc pntest snpposititio illiiis Tcstamento)
foiie corporihus postca Pari.sios lianslalis. Kalendis Aprilis auno xii Theoderici Regis,
Childcrieu ociiso, ii( in Vita S. I.rodcgitrii legi- (7inA(( aiiiio Dccxxxi, a moitc Dagobctir II pa-
titr, Irater ejus 'Ihciidcricus
ad sccptra regiiiper- tris sui Li. Et hav qnidcmantc tomitm ii .ipri-
venit. Tunc Kbroimis Austrasios
sihi aimcos as- lis plenius dedncla snnl hic vero solius chrono-;

civit, immaiiissinianiquc exercens tvrannidem laxis cansa sufjicit ila hrcviter percurrisse. At
de quodam Chlodoveo, queni, falso quasi Cblo- quw de adventu S. Wilfridi. accessu ad hunc
tharii 111 liliuni, Rcgcm fecerat, ad Theoderi- Dagoberlum el hnjus inisera nece apud Fridcgo-
cum rcversus, In prisliuum statuui restituitur. dum, et Eadmerum in Vita S. Wilfridi xxiv
Aprilis
:

DIATRIBAM DAGOBERTIiNAM INNOVANS.


AOCTORB G. H AprUis Irailtintiiv . cJi^ticanda siiiU latius. miiii haud grala processione occurrit. Erant ele-
21 lieatus igitui- WlHndus {vcrba sunl /{ad-
reperil Da-
S. nVfrlrium nini, qui Rcgi Dagoberto insidias tetenderant, tbertum
Sede Ebora mcri) Episco|iiilis Calhediw Ebui-ucoiisis di- et ghidio in inguiue mcrso necaverant. Hi ergo occisum :

censi ex- gnitiUeprivatus a«Ho ncLxxviM, Rouiaui iturus, viro Dei oocurrunt... quoruiuunus militi Christi
putsum
mutato veulo pulsus est Fresiam, ubi a barharis couvitiabatur. Delalor, inquiens, patria; petulans
ac Rege Aklgislo honorilice suseeptus, niulta et moribunde viator, tu Gallicam libertatem in
millia verbo veritalis instituit, ac fonto salutari servilutem rcdegisti, cuni tyraiiuum, a nobis
a suorum peccatoruni sordibus libenivit, in ipsa jam oliiii cxilialum , tua instaiitia iu regnum
provincia totani cum uova Dei plebe biemem constituisli. At ipsius quidem credulitas justis-
feliciter exigeus. Deinde aniio dclxxix pergendi
Dagobertm sima morto punila, te quoqiio ulpote maximum
benigne ex- Romam iter repetiit, et Galliamperveniens.iiota suai mortis auctorem, to, inquam, eadem morte
cipit an. 679
sibi Regis Dagoberti ma^nia subit. Quem ipse puniendum esse declaniat etc. Eadmero prici-
Rex mox recoguovit, eumipi.> multa cum laititia vil Fridegodut, dum accedcntem Wilfridumila
hospitio suscepit, et vocatis hominibus suis, hac salulatnm cecinit,
voce alloquitur : Virum hunc magnopere com- Conglomerata suisfurunt collogia signis
mendo Hujus etenim probitate et industria Noxia, Rogali (ceu fortur") sanguine fuso
vobis i-edditus, vobisque regia suni diguitate Civiles etiain Dagobcrtus Marchio '
dextras
preelalus. Explicata dcin siiacximlsioiic ,cujussu- Seiiserat, et rigidum capulo tenus iiiguine
pra meminirnus, Sedcs, diguitates et varia dona ferrum.
eiofiert.... Sanctusautem sui propositi meuior, Prailia vibratis intentant cominus hastis,
sociato sibi quodani Praesule, Deodato nomine, Arduus excusso quorum convitia telo
a Curia discessit. Ilivc ibi. Curia Dagoberli tunc Unus 1'ontifici, fcrdo, sic ingerit orc :

in urbe vel Mclensi vcl Trcvirensi fuil sub : Delator patria' petulans, moribundo viator,
Trevirensi aiitcm mctropoli degcbat Dcodatus Gallica tu prideni violasti sceplra, relato
Episcopm TuUcnsis, qui Romtc, ut inox dicctiir, Qui periit ca!sus, quem jure sequere , tyranno.
ConciUis hoc et sequcnti aniio habitis interfuit. 28 En Dagobertum II sitb finem aiini dclxxx
IndeVilfridus Campania3 Ducem, vocabulo Bor- suis, in suo regno, ex insidiis, gladio in in-
therium adiit, et ab eo nobiliter susccptus esl guinc merso, occisum : ctquod oliin sed miiltitm
,

sicque multiplicatis rebus ac sociis gratiosus dis- dubitando, nim ausi fitiinun asserere ; jam miilto
cessit. Ihec ibi Eadmerus. Campaniae Remensis securiores et ex certiori multo conjcclura aii-
scepiusmeminit Greijorius Turonensis, et Dro- demus pronuntiare, liitnc ipsum Dagobertiim
go seu Drocus filius Pippini Ilerstallii fuit Diix Regem, vidcri martijrcm coli Salanaci, de qiio
Campanice, scd post lempora dicli Hertlicrii. MS. Martijrologium Adonis, quod auctiim exlat
Itcr aulein Romanum Trevirii ac Metis, per di- iu monaslerio S. I.aitrentii juxta I.eodium ista
foite 13
ctam Campaniam Dagoberto Regi subjcctam, op- habet xxiii Docombris : Eodi'm die passio S. Da- Decembri
time dcducitur. goberti Regis Francorum, qui quadam die per-

qui obtenta 22 Romam


vero perveniens Wilfridus dicto gens venatum in saltu Vauronsi, plenus Spiritu
l.omx causa anno dclxxix, adductus est ad Agalhonem Pa- sancto, in loco qui dicitur Scortias, tribus mil-
pam, in cujus ac plurimorum Episcoporum pra;- liaribus distante a fisco Sataniaco, in quo ipse
sentia causa ejus est venlilata. Fitit id Coiici- morabatur, afiliolo suo, nomine Joanne, x Ka-
lium menseOctobri, in qiiofuerunt Episcopi xvi, lendas .lanuarii niartyrizatus est, ct ab Angelis
Presbyteri xxxv Malmesburicnsis appellat Con-
; deportatus estad societatcm Martyrum. IIiic ibi.

cilium quinquaginta tam Episcoporum quam Ab- Ac priiiio locus civdi accomiiiodatus assignatur
batum. Iluicab initio m(er/'H;( Deodatus Episco- in ejus ccr/iio Scortias, in Saltu Vaurensi, prope
pus Tullensis, ac ileindc admissusS. Wilfridus, S.itaniaoum sive .Salhanacum aut Stenajuni, vul- et euin qui
Mttrtijr co-
universorum judicio, Episcopatu diguus esse go Slenay, itrbcm ctiainnum iiinnitam citin arce, litur Satfia
comprubatusest. Missus tiinc m Angliam Joan- ail .Mosam Ituvium, in qita proptcr bclla cum naci

nes Abbas moitasterii S. Martini, et citatus Theo- Theoderico Regc, videtur etiam subindc moratus;
dorus Archiepiscopits Cantuariensis, ut cum suis ibique inlcr vcnauduin ex insidiis a .loanne fi-

ConcUio Romtc cclcbrundo inlcrcssct ciijus ad- ; liolo ad id ab aliis coiiducto, cuin de illo mino-
eum ibian. ventitm diu cxpcclalum fuisse indicalur in cjii- rein pcrfidiw suspicionem liabcret, ijladio in
680 Conci- stola Agathonis Papie et cxxv Episcoporum, inguine merso, inlcremptus: cumqueileindemi-
lio 150 E]ii-
inserla actioni quartic Concilii OEcumciiici raculis clarerct, inter Marlyres cultuni Eccle-
scoporum
inlerfuisset. Constantinopolilani. Fuit uulcw habitum Roimv siaslicum obliniiissc. Dics passionis habctur xx-
Conciliuin in irslate anni dclxxx undc tunli- , III Decembris, lino in vita cjusdcm apud Alexan-
tas Missorum Coiistantinopolim excusatur quo : drnin Ifiltliemium, pr.eceporuiit Episcopi per
isti vcncrant die x i\ovcmbris; el mox die xviii singulos aniios oelebrari solonnilor diem marty-
discessum est Illaclicrnas, cwptiiinquc Conciliuin rii X Kalondas .laiuiarii; ol celebratur alacritor iSeptembris.
OEcumenicum. At Romtv in Concilio inler ccu- a circummanontilius fidelibus Christianis. At di-
tum viginti quinque Episcopos scdit quadragc- ctits Willliemius advcrtit jam celebrari iv No-
simus noiius Adeodatus Episcopus I.eucorum nas Septombris Sathanaoi, Longwici et in tota

supra Deodatns Episcopus Tullensis ct qitin- , dioecesi Voiodunensi, et varias illi dicatas esso
qiiagesimus Wilfridus insulw Britannia' Lega- ecclesias. Forlassis ob uliquam corporis reliquia-
lus. Apostolico igitur, inquit Eiidmerus et rumve elcvatioiicm, cujus distinctior memoria
Synodali decreto in Episcopatum rcstitutus Wil- non supcrsit.
Angliam venieiidi repctiit.
fridus, iter 2.T llivc sunt tempora dc qnibits in Ilistoria
27 Ecceaulcm, extra quam putabatur, latro- jussu Childcbrandi .scrijita et Frcdcgario aniiexa
num manus ad interficiendumparata, viro Do- cap. 97 i.ita lcijunlur : In Austria, mortuo Wl-
Jprilis T. III. 5 foaldo
;

EXEGESIS PR^LIMINARIS AD TOMUM III

AUCTOBR i;. rein Mnjoris-Domus suscei>it ijener ejiis Hertlia- Cippinm


1
foaldo Duco,ManinusDiix el Pippinus, [iliusAn-
Eotlfm fcm-
art. C87
sigisili quoiulam rranci noliilis, (l(inii::aliantur. rius, liomo lcvis ct sitorum contcmiitor. Coittra pr.ttto victor
jiore 1'iflettiy

Stgfbrrtus Dcfuiiclis Hcgibns, comniissis invicem Piincipi- (jucin vicissim Franci Piitiiinum coneitarunt.
fitius ot^iisse. Vommotis crgo exercitibus, anito dc.lxxxvii
bus, Ebroiiio Martino at(pie Pippinn, adversus
Theodericum Kcgcni cxcilaiitur ail bclliiin. Iliir commissum est i/rielium Tc.itrieianuin, iuter

ibi iihi inlcr defitni tos Itcijc.i arbilramnr ccnscri Quintinopoliin et 1'eronam, iii (ino victi fittja-

(lirliiii) Vatjobcrlnm ejustiite /itium Sigcbcrtum, titjnc fitcrunt Rcx Theodericus et Berlharins
forsnn. cniii inleqrn Auslrasia esset iialri snl- Major-Doinus, qiti dein ab adidatoribtis falsis
jccla, in Hcgem roroiialuin, nti aitbi latiits ainicis intcrfeclus est : et Hiiipinns victor Ma-
iliximns ; sciHcet Sigebcitiim Dagobcrti Regis jni-atuin Domns reijitc cxercttit in nniiicrsa l'ran-

ex Machthilda Saxonum Ducissa filiuni S. Ar- cia, cjitsque tribus reqnis, sciliect Aiistrasia',

bogasti orationibus a mortuis suscitatum: cmn- Neuslriiu el llurijimtittv, cl ab Itoc anno dclxxx- annns Prin-
apnliis in-
dcmiiiie viilcri cssc. (pii in Vila S. Aldetjundis VII et mciise Jitnio, initium sutnunt anni vigiuti clioal :

anliijuiorc llex appclUilnr, snb qiio ct S. Atlcl- seiitem ejits 1'rinciiiatns, finicndi cum obitu ejus
triidc corjms diclic .Mdcijnndis Malbodium fitit ad anitiim dc.cxiv. Piiiiiintis itjitiir viclorin sitam
translatum. Consulc dicta in Exegesi JI praiti- Aii.^^trasiam rcversiis, bella multa cum Saxoni
minari anlc lomum Marliinum. 24 efi.i. hus, et maxime Ratbodo Frisionum Rege
cuiii

fortitor gessit ; et , Paulus Diaconus


nti liahct

C.APUTIV. lib. 6 llistoritv Lonijobardorum cap. 37, et tes-


Tempora Theodcrici Regis cjusque filiorum te Beda lib. 5 cap. 1 1 citcriorcm Fresiam, ex- S. Willebror-
tlllltl excipit
et ncpotis Dagobcrti Hujus successo- III. pulso iiido Radbodo Rege, cepit. ///hc SS. VVil-

rescxChildericoet Dagobcrfo 11 Regibus. librordus, Svitbertus cl eorum socii, in Frisia


non admissi, divertentes ad Pippiiium Ducera
Stil)

flerico
T/iro-
Hcre
H
ti
isce
II
de regno, nece, et veneratione Dagober-
relatis, ad Tbeodericum ejits patruelcm
Francorum, grataiiter ab illo suscepti sunt
qu(c latiiis expitcamus ad Kalendas Martii iii
:

regrcdimur, post ctedem Cbilderici fratris in Vita S, Sviberti, iibi § 6 pielatcin Pippiiii dedii-
Regem Neustrio' et Burgitnditc, ut iliximits cimus, nstendimiisque ab eo Plectrudem num-
tl litmiim anno dclxxv assumptnm,
Mnjore-Do-
lluic .Mnjor-Domus quam divortio separatam fuisse. Ilisce addi po-
miis, adlttcsit Ebroinus, cujusmarltinationc S. Lco- tcst cliarta muni/iccntiic erija tumulnin S. Ar-
degarius captus est , etocitlisevulsis apnd Waij- nitlphi avi sui, signutain x Kalendas Martii auQO
meriiin DitceinCampanitv adscrvattis sed ab : XII, regni Doiiini"TheodericiRegis, cujus prima
eo ad Ebroinum, in Neustriain fttgientem, ab- verba sunt, Ego Pippinus ct uxor mea Plectrudis
ductus. in quodain monasterio pcr aniins circi- cogitantes de salule nostra etc. Reliqua possunt
ter duos latuit, usqiie ad annum dclxxviii, legi apitd Meurissium Madattrensem Episcopum
quando lingua etiam exeeta traditus esl S, in Ilistoria Episroporitin Metcnsiuin lib. 2 cap.
ffaningo ; in citjus monaslcrio Fiscano pcr 29. .\nnus is erat Cliristi dclxxxviii, cum jam
bicnniitm ferc in Dei landibus resedit, usque ad tuin Theolericus Rex trium regnorum innnarcha
S. Leodeija- aitnnm dclxxx, qtto capite plexus cst ilie se- haberetur, sicut Pippiniis in eisdem Major-Do-
riiis ait. iJSO T/ieoiIericus
occiditur.
ciinda Octobris, iiti lcgilnr in gemina vitic ejus inus erat. Pltira his similia dedimus Ith. 3 Da- regnat non
historia. exarte descripla tib auclorihus cotcvis, gnbertinn cap. 2. Ilic autetn Rex Tlteodericus annos 14

quibus lianc tcmporum corrcctinitcm aptare me- pluribus rcgnavit annis quam quatuordecira,
mineris. At Dagoberto II sub anni DCi.xxx /iitcin praut supra cx Uistoria jussu Cliildebrandi
occiso, non continuo poluit Tlieodcricus Austra- scripta et Fredegurio annexa diximus haberi in
siam oblincrc , scd Pippiiius Ilerslalliusct Dux omnibus codicihus imprcssis, etiam apiid ,in-
Etiroino Martinus adversus Theodericum Rcgcm exci- dream dii Chcsne testantcm se usum antiqitis-
,

sticceitt;
Wariiilo
tanliirad bclluni, anno dclxxxi, qnando perQ- simo codice MS. Alexandri Petavii, postea ad
ati C.^l de Martinus cum sociis ab Ebroino iiiterfcctus Screnissimam Chrisliuam Iteijinam Sueciw trans-
est sed non diu post Ebroinus paMias luit, ab
: lato, iu qtin tamcn nos poslmodtim reperimus
seil n.
Ermenfrido confossus, uti plurilnts in histnria annos Itegni ejiis trihui .septenidecim e( hoe po- ; oblt itn 092
jussu Cbildehrandi scripta Itabetitr cap. 97 et sito calculn statuimus Theodcricum obiisse sub aut seg.

98, ex qitoet setpienti capite sequentta cnnstant. /incm anni Dcxcii aut initium scqiientis.
In loeiim erijn Ebroini sitccessit Warado, sive 27 Quic ejits uxor fuerit disputant auetores.
Waratto, in Neustria .Vajor-Doinus, inter nitcm Anongmus ftbultilor de geslis Francnrum Chlo-
et Pippinum pax aUqtia dittis ohsidibits /irinuta thildeni nppcUat. In epitapliiu, quodin monas-
esl. Postca Warato a C,islemarn /ilio siipplanta terioS. Vedasti Atrebati ipsi ac marito positum
tur, sed en uou diu in vita persistcnte, pater legitvr, vncalur Doda. itrimque sane auctori-
priorein dignitalem reccpit. Tuiie S. Audoentis tas cxigiia. Nam qitam falso isle se Itegihus his-
ut sinccrtv et paci/icic concordiic auctor cssct ce sijnclirounm /inijit ; tam certo prvcdicltim epi-
Coloniam prnfcrlns, ac pace stabilila ad Itegcin tapliinm tempnris cst rnulto recentioris, cl cnin-
S Aiitloetius
Theodcricum ct n'aiadnncm anno iiclxxxiii re-
ol>ll an. G83.
ponitnr nrto versihiis Lcoitinis, oh in.signes he-
grcs.\its, in vtlla rcijia Chjpiaco pmpe Parisins mistichiorum rgtltmos adco cxcellcntibus, iit
mnrtuus esl. Ilunc anno dcxl diximtis xiv .Maji post tvtalem Leniiii, Regtilaris antc annos (piiii-
Episcopum ordinatuin, rexisso Ecclesiani
'
^ Roto-
-
.
. .
gcntos in monnstcrio S. Victnris prnpe Parisios
ni.igcnscni amios tics ct triginta, nicnscs trcs, Canonici, exaratum fuisse merito renseat le
et
dies decem, ac nonasenariuin migrasse ad Cliri- Cniiite. Pntcsttamcn utruinqtie nnmcn duurum
stuni, sub die noiio Kalendarum Scptembriuni, surccssivc eonjugum fuissc; nec refert ex utra
s«'exxiv Attiju.sti.ertjn jam dicto anito dci.xxxiii. /ilios nalos dicaiuns, inndn cns quisuccesserc fa-
26 Mortuo anno scquenti Waradoue, hano- teamur in nbilu patiis fuisse parvulos.

28
: : :

DIATRIBAM DAOOBERTINAM INNOA^ANS.


27 iSam, ul lcgilur iii rlicla llisloria jitxnu Domus clegerunt, et Carolus .Martcllus a Plec- ALCTOBB C. (I.

Clthdoveus
Cliililebraiuli scripta ca/i. 101, inorliio Theoclo- truilo sub custodia (lctentus, liberatus est.
parviilits
rico ,
Clilotlovouni fjus liliuui IVitvn.cM clc- 29 liodem tomijore Diigobertus Rex obiit re-
et Da^obertus
gerunl in rcgnuui. Non \iost nuilto.s vero iinuos gnaviti|ue annosquinquc. Ila riialn lli^itoriaChil-
III anno 715.
[jrEediitus Rc\ (Ihloilovcus y'gi'otiins niortuus dcbrniulina cl alia Chronirn, in qitibwi rlicitur
est. Rcguiivit auteni annos quatuor. (Jbservei mortlius aiino nr.r.xv, alque itn in Chronico brevu-
Chlodovcum ab
lector aurlore cowm non piu'- siino ex .ffS. Tiliano Irartitur regnasse annos iv,
vum, sed parvulum njipcUnri, et non mullis an- obiisse in quiuto. /HC/iroiiico fo)i(aiie//r^».s! ca/^
nis aiite obiluin patris naliini. Aiinos etinin re- (> suminaliin intlicalur donatio, f/im Dagobertus
rjni qiialuor passim liistoriri ailiniltiint. .iilililiir Rcx junior Bcniguo Abbati largitus ost quartam
in .)[S. Tiliano upurlChesiucitm : Obiitin ijuiiito, partem de Ariauuo foi-estc, anno quiuto regni sui
aileorjue anno Cliristi Dexr.vii. De co in Aiiiia suggeroute Theobiddo majori-domus regia) cu-
libus Mclensibus isla /ejuiidjr : Theoderico jus ihnationis diploma, licct yninime rjeiiuinum,
mortuo, filius ejus l>.\nvuLcs, nomino Chlodo- qiioad chroiwlogiam tnmcn rcctissimc proccdit,
vcus, a Pippino ordinatur in Regem, qui duin dum cditum dicilur a pra^fato Rege Dagoberto
quartum iu rcgno oomplcsset innoccntem vi- ,
amio Incarnatinuis Dominica! dccxv, Indictione
tam linivit. Exlanl cf^rjics Rcipiin francorum XIII, quinto Iduuin Juniarum die Dominica; ct

a Jacobo ilc llie Chalcorjrnpho ex inonuincntis mox additur. Eoilcra anno ipse Dogobcrtus Rcx
sejjulcralibus, nliisque cimcliis rcrjiis collecta ex morluus est congruunt cnim oplime characte-
;

mri insculptn, in qiiibus diclus Chlodoreus lllct rcs, sciliccl cgcliis SoUs xxiv cl lillcra Domini-
juvencuhis,
gazophijlacio Itcqis cxhibctur fnrinosa facic in- f«/'.v F. Dixi lamcn minime genuinum fiiisse iillimu.% in
linea Tfieo-
.ilar adolcsccntuli oclo aut suminuin dcccm an- quod chronicic aiirlor priv ociilis habuil, qiiin
derici Heqis:
norum, cum corona rcgia cnpili imposita. Quod ex co funrli donati /incs omiics accuratiin qiiam
argumenliim aliis adjnnclum aliquod saltem pro Merovingicorum Itegum consucludine desi-
pondus addit. gnavit, et temporis notas illis nequaqiiam usila-
28 Sed esto in morte atligeril annum rctalis tas expressit. Qiiod autcm in Chronico S. Petri-
rluodccimnm, tum frater ejus junior et regni vivi dicalur Dagobertus Rex junior qui regna-
hrvres Childebertus potcsl censcri habuissc annos vit in Francia annis quinque, obiissew Kal. Fe-
letalis decem : De cujus rcgno et obituin dicla bruarii, perpcrain ad hitnc trnnslntum cst a Da-

Itjtjtts fiiiter
Historia Childebrandinn ista lerjuntur : Grimoal- goberlo I, lali dic defiincto. Qua rvtate obierit

CliildeOeytus dus filius Pippini cum Childobcrto Rege Major- ultiinus, nemo quidem definite cxpressit; injam
regnat usque Mor- dicto lamen FoiitnncUensi chronico rap. 7, pro
Domus palatii super Francos clectus est...
ad an. 711
tuus est Childebcrtus Rex et sepultns Cauciaci anno regni sui primo, appellatur Dagobcrtus
in basilica S. Stephaui Miirtyris. Regnavit autem juvenculus Rex ileinqiie in Vila Bcnigni .ibba
;

annos trcdecim. In Chronico Medardensi mor- tis toin. 3 Snncloriim Ordinis Jlcnediclini parte

1 paq. 443. I.iquet etiain ex supra diclis, quod


tuus tradilur xviii Kalendas Jlaji feria iii Pas-
paler rvtatis rinno xvi, duxisset uxo-
chae, ubi fncili librariorum crrore fcria ii legi- licet ejiis,

rcm; lamcn hic illius obilu non potuerit


tur. Esl is annus nr.cxi, (juo Cltihlcberlum e filius

vita decessisse referunt Annales Metenscs, et fuisse nisi juvenculus, oclo circiter annorum
variiAnnalcs breviores, lomo iHi.florire Fran- arleoquc anno regni sui quinto debuerit adhuc

corumex divcrsis MSS.ab eodem Chesnivoviil- cadebs imo impubcsobiisse.


30 Profecto ci lilius obvenisset quanlurn- ™i si proies
gati. Annos is tum ivtalis haliuisse videlur cir- si
) fittsset, more
*
r . n1 • •
;

citer viginli Ircs, cl diicta uxorc rcliquil /iliuin cumriuc parvus, Iiic fuisset a Proceribus regni \„„j„^i„„
qucm a Pippino in Rerjem subliinatus, morc scmpcr apiid privce- succcssissei
fllium relht- regni hrvredcm Dagobertum III,

qvens DitqO'
solita pietatc iii Rcgcm ordinatum anno dcixi dcntes Iteges obscrvato. Itn Sigehertol Rege Au-
bertum Ilt mortuo, Childcbertum ejus filium,
referunt Annalcs Mctenscs. Tum Griinoaldo strasiorum
vix lustro «tatis niio peracto, die Natalis Domi-
moi-tuo, Theudoaldus Olius ojus parvulus Major-
Domus ctfectus cst cl rcijnante Dagoberlo Prin-
;
nici regnare coepisse, lestnlur Grerjorius Turo-
Pippinus, e morbo decumbeus, S. N\ illi- nensis lib. cap. i, qiiamvis Ires Iterjes ejuspa-
.'i
ceps
pra^dio donat, atquo ut iu ne- trui potuissenl sibi regimeii assuinere. Ita ctiam
brordum Suestra
Chilperico mortuu subrmintus esl cjiis liliits Chlo-
potuin, Grimoaldi et Drogonis flliorum, sit tu-
tliarius II, liccl seliiin iiuatuor mcnsibus natiim
tela cavot. Cum autom proplcr morbi magnitu-
Plectrudi asscrat idcm 1 cap. 7,
Turoncnsis lib. et rciji-
dincm subuotaio uon potuisset ipse,
mcn iioluisscnt assumcrc Gunthramniis palritits
conjugi dat iicgotium ut ipsa doiiationem sub-
cl Childebcrtits patrucUs. Privtcrca Dagoberlits I
scribendo corroborct. En I'Ieclrudis,uli scmpcr,
siio Siijcberto, rvtalis aniio sccundo, Iradidit
ita ad cxtrcinum siiiriluin colinbiliiiis sito iiinri- liliii

.\uUa clinin Carolo .MarlcIIo, sed IUiis Ori- rcqiiuin Austrasioriiin, cl Chlodovco II altcri li-
to.
/(osi(cces.vi( jnvciicnlus Chlotliaiius 111, in rcijiio
moaldi ct Drogonis lutrla coiiimissa. In pace
^ciislriiv el llurguiidiiv, ct fralri cjiis Childcri-
dein obiit Pippinus Princeps inmo dccxiv. xvii
co,cliam parvido, dnliiincst rcgniim .iuslrasiiv.
sub fioc Pip-
Kalendas Januarii. Roxit autem po|iulum Fraii-
/)ciH'7»cChludoveuslllparvulus(7cc(Hve.v(i« Itc-
pinns anno coruui aiinis xxvii et inensibns sex. lln Annalcs
714 niortlur
iisriuc con.icnliunt Annalcs Fiildciises ijcm, juvcuculus Dagobcrtus 111, de qiio
iili cl
Metenses,
ma- jam egimus. crgo si liliiis fiiisset. ciim Ite-
Ilitic
et passim alii. Post obituin cjus Ploctrudis
rjcm Proccrcs crcussent, eliain piirvulum ct jn-
trona suo consilio atquo rcgimiuc omnia facic-
bat sed Thoudoaldus nliis TlicobaUlus, adhuc
:
venculum, iino ct si vix /hvOioii wlatis uiium
giibornare pcreijisscl, aitl quatuur l.inliiin mciiscs nalus fiiis-
pucr, minime tantum roguum digiic
intrrim Prorcrcs tulclnm rjits el re-
ct ipsi
pra)valebat.//i)ic Fraiici .\cusirasi ciim Iturgun- set :

Raginfridum Jlajorem- ijimen ^custriw atqitc Uiirgiinditv. cum Itcijina


dis cjus jiigo excwiso,
6 malrc
Aprili.i T. III.
:,

EXEGESIS PR^LIMINARIS AD TOMUM III

malre ct Knijanfrido Majnrc-Donius, sttsceiiis- strasios et Martelltim tjessit, ab lioc


Cnrohim
a Caiiih
AUCTOnE 0. 11
sciit. Cum iijilur itl facliiiii iion sil. ojiorlct iil dcvictus Vinciaci iii pago Canieraceusi, die Do- Mitrlcllo ile-
vlcliis,
fatcamiir in Dngiilicrlo III CTtincltim fnixsc slir- niinica in Quadragesinia, xii Kalendas Aprilis,
pcm Tlieoikrici : cl qitiu cx Tlicotlcrici frolrc anno nccxvii. Contrn //HiicCaroliis in Auslrasia
majore Cliiltlcrico, snjKrcrat Cliiljicricns, iilco aniio nccxviii Clilotliarium Rcgeni opposuit, po-
Ininc, tamtiuam snntjuinc proxinmin e moiias- , tiusnomine qiiam poteslate. (Jntvritur, qiio palre
terio educlum ut rctinum capcsccrcl. iialiim l.c Coiitte, ncscio qutc postcrinrum itjno-
'!

el coitfra ctim
scd ca (h'/ici-
31 Huic aiijnincnto infirmando mirum csl ta scripta scquens, vtill Theoderiei filitim fiiis- Clilolliarius

eiitc iL^sjiin- olijici nli le Coiiilc Oaijohcrtum II ct jnm dictiim sc : .icd coittra id redit argtimentum, iitiod su- 4 cieatus.

p/us a .\cii-
Cliilpcricum, nctiuatiunm immcdinlc sujfectos pra niilitavit contra filiuin Datjoberto III male
sfnis csl
C/n/fictictis, pnrcnttliusi : (Juitl cniin in liis actnm lcijilimc nc Iribntnm. Sicut ctiim co privlcrilo non fuisset
mnrc majortnn f Dagolicrtuin lulnr Grimnaldus Hcx constitutus Chiliicrictis , soltim ex Tlieode-
amandavit in llilicruiam mox alqtic abiit S Si- ricifralre nnHts, sic ncc fnissct Itex constituen-
iicbcrtuxjmtcr. rel piiuln antc: ct sparsa mortis dus, moricnte quamvis nbsqne lilicris Dagobcrto,
cjus fama filiuni stiiiin Pseudo-Cliildcberlum si patruus ei fuissct Clilolarius prirmcmoralus
snbstituil, id \e fticcrc dictilans ex suprema Ite- ntlcoqtie retjitc succcssioni prnpinqttior Quid .

tjis deftincii volunlatc. Nnn tulcrtint quidem rci iijitur '! Ccnsemtis potius Dngoberli II filitim fuis-
intliijnilalem Francici proccres : sed rcro lieredc se: quein co juslins potncrit Carnlns Itctjem of-
amisso, ijuid faccre polerant qtiam pro-
trtjiiius fcrre .iustrnsiis , contra Neustrios ct Chilperi-
ximiini atjnatnm in reijnum evclierc nccmiruiii '!
ciiin , qiin tcqtdns ridchalur ut , saltcm post
si linc jani
paci/ice rcijnante, non stntim sc com- mortein Thcodcrici, ct lotam illiiis stirjiein ex-
morcrinl nd famain Daijoberti cx Uibernia post tinclani, .iustrnsitr rcgnum, Dngoberto II ttna
unnns Ires rctjrcssi, alqtte a mtitrc siin qiitc Cliil- citmrilapcr itcfas ablalttin. alicui filiorum cjus
dericum reccperal facilc per.siiasi ut tantispcr reddcrettir, potius qiinin ftlin Childerici Cliilpe-
licrctlitutis aliqun partc conlenlus viverct in pro- rico : nam Childericus, licet ip.w quoqtie rex
vinciis Adrhenanis. Qnid tiutcin Cltilpcricus ? Hic Austrasioriim fttcral tamen soluin factum , id
Cliilderico palrc, matrc, ac fratrc Darjobcrto oc- crat propler fnmnm spnrsam de Dagoberli exitl-
cisis, iie ct ipsc pariler occidcrcliir citin illis, ab anlis mnrte, quein ubi vivere compertum est et
ariasuaS. Ilatliilde abditus in ctcnoliio, ibi intcr
Childerictis occisus. in paterni jurissolidam in-
monastcrii piicriis tamijnnm nniis cnrtitn dclituil
teijrainquc posscssioncm .iustrnsii sitsccperant
et servatns fuit. Ilaquc quiimvis illi. mnrlnis
qiii sic eiiiin hnncslissimus Cnrolo esse potitit prcetex-
sibt fiicraitl siihstitnti, tandcm rcccpti siint in lus reptidiandi Cltilpcricum. Sed Brevis Chlo-
debituin sibi retjnnm: cortim taiiicn mcmnria us- tliario httic vita in regno fitit, siquidein eodem
qiie apud posteros obscurnln ftiit, ut al-
atleo
quo evectus est anno obitt : nec diu post, anno
teruin oinnino regiiasse sciverit neino,
doitec id Dccxx etiam Chilpericus cxcessit, in qito
scilicet
priniiis cijn in Diatriba
demonstrasscm tiUerttm :
lincam Clilodonci II funditus extinctam arhi-
Childerico patre natiim fuissc ignoraverint dili-
trnmur.
ijentissimi alii Francicariim rcrum scriplores 33 Rcgein igitur, cx retjia stirpe, et sceptro
Sirmoniltis, du Cltesnc, Petaviiis aliiqne tlonec proximum, Francis volenlibus
confugicndum ;
td receiiter cx diplnmalis apparitit.
Tale qiiid necessario ad poslcros, si qui craiil, Siije-
fttit
Theodcrico tdtimn iiceidisse, si fiiit lilius Dago- hcrli Itegis, eodcm qtio Chlodovtcus II pulre,
herli III, quo Hls moltuls
palri morttio statini suc-
mitttis
scilicct Dagoberto I nati ex cttjus filio Dago- :
Theoderictts
cederet, oslendat nccesse est, qui diiorum pcr bcrto II videtiir, snperfiiisse ftlitis nlitts, tcqne Rcx facttts
viin atiltnctum Inlenlitim cxempli canlra nos tiii- aiitto 8'^0 /lllus
prtfmcinuitttus Chlutharius aptid Aiistrasios, Daijobcrli II,
tiir; ut hnbetilur simililutlo.
Dtim niitcm nihil eiiutrittts, tpiein non Neuslrii aut Ilurgtmdi ele-
ejusmodi probntur nec probnri jiotcsl, aiti'acter
tjerttnt, sed Curolus MartcUus Retjcm fccil, sicut
nffirmn, qnod defieienle ctim Oiitjoberlolll slirpc tintc Chliilhitrinin. Dc eo ita Annalcs Fiildenses :
uc liitea Tlicoderici, pioiiinquiur tiliquis ad jits Anno Dccxx inortuo Hilprico, Cailus Teotricum
succcssinnis tpiam cssct Tlicoilcricus
IV qun-sitits iiiSedeni regiii constituil. Ilistoria Cltildebran-
titventusfjtie fucrit, scilicct
prtemcmnraltis Cltil- dinu cap. 107, Chilperico mortuo, Theodericuni
pericus biijusnnminis II, Tltcoderici III cx fra- Regem statuerunt, qui nunc lcciim solii regalis
tre Cliilderico iiepns: qui
ne cnin patre, malre obtinet, et aiinos vit» simul praestolatur, pruut
ac fratre aute aniios qtiadraijinta
occidcrelur, ea in 3IS. Itcijinie Suecitc leguntttr et innx atl- :
ab avin S. Hnthilde in monasterio
ex stirpe
Calcnsi per dunturbcllu Carnli, nnn cuntru Thcodericum Re-
cam constrticlo, occullutus, in Clericuin
CMlilcrtci, altun- tjcin {qiiem a se consiitnlum dcfcndebat) sed
con-
sus, et miitatn nominc Daniel appcllnttis, intcr tra Rtiijunfritlttm ct Acustrios, Eudunem cl Atpti-
monachos tamqtium moitachtis vixerat et udnlc- tunus: ct, Francicis variis scriptoribns fides
si
verat. Ilunc ertjo Franci
Aeii.strasii cl Iltirtjiindi esset liabenda, contra cvucatos in Oullias Sara-
iiiIU'gciii, ciipitis Ciraaiie civsceiite, olcgeruiU, cenus. qitos aniio nrcxxvi Caroltts prustravil :
alque Cliilpeiinum iiuiRupiuuut.
Iltijtis plnrima anito seqticiili liurgundinin pclcns lAigiitttittm et
extant diphmata, in iptibus
aiinoscunlur proa- cirilutes rcliquas sutc ditioni siibegit
vus Dagoljeitiis 1, avus Cblocioveus ac post- :

II, geuilor inodiim Eutlunc mnrttio, Aquilaiiitc provinciam


Cbildencus, avunculi, id cst iialriii,
Clilolarius sun ditioue recepit. Qutc aliaiptc cjtis citcomia
111 et Theodciicus
etiam III, ccnsobrini sive celebrantur iu siepiiis citatis .\iinulibus. Interim
patriielcs CIiUmIovcus 111
Cliildebcrtus III, el de- Tlieodericiis Rcx confirmavil varias monasteriis
cessorDiigoberluslll.
et ecclesiis donalinncs factas , ac tandcm anno
32 llic erijn Itex Chilperictts ctiin
Itaiinnfrido reijni xvii, Cltristi nccxxxvii vivere dcsiil.
Majore-Dotniis cuntiuua feie bella De
contra Au- ejus genilore qmesilum a variis : et qttia Dago-
berti
,

EXEGESIS PR^LIMINARIS AD TOMUM (II. xv

berti junioris censebalur (ilius, ncque atjnosce- cnutnto, pe, scriplorem istum aljicta sint cjus
mortuus an. ArOTORH C. II.

737.
renlur nisi duo Regcs Datpbcrti, conlinuo abs- succcssori.
que ulla letatis congrncntia considcrata, conclu- 3.) Obiit hic anno Dccwwn, et Carolus Mar- nortuoca-
quem ">'" Marieilo,
sum esl esse Dagohcrti ultimi lilium : tellus per reliquiim vitiv tcmptts absquc ullo Ite-
ostendimus supra ciclilicm ct impiilierem mor- ijc imperavil, itsque ad mensem Oclobrem anni
tuum esse. Debelmnt illi animadrerlisse ijuod Dccxi.i quo 1'arisiis morliius est, et apittl S. Dio-
inter Dagobertum III ct hunc Tlieoilcricum Cliil- nysium sepitltns cui monaslerio, xvii Scptem-
:

perictis solum quinqiie annos retfnaeit ac proin- ; trisanno quinto post defunctum Theodericum
de, si aliqiianto scnior /inqcrctur Dagobcrtus, P.egem, privilcgium indulsisse credilur, qiiod
et ab eo progcnitus Theodcricus planc piter cl ; recitat Diiublelius pag 690. Vnde [si ipsum ge-
juvencithis rciinnm liic adeptus fuisset, qitod nuiniim ac siiiccrum est de qtto merito ainbi- ,

lumen antiqiiorum nullns dixit, neqite dicere gimus) consequeretur Theoilerieum anlc mcdium
potiiit, si rcra sunt quif de ijrandi lilii Cltilde- Septembrem anni Dccxxxvii e vita deecssisse.
riri ivtatc qiiando nnno dccliv ipsc liliitm adul- Celeritm noinen Cartdi Marlelli, eni turpissimam
tum hiibcns attonsits in moniicliun csl, dixerunt teternivdamnalionis nolam aljinxeratit aliqui,
auclores infra nominandi. tirundiori qiioque ejus- vindicavimns \\ Febriiarii ad yitam S- Fttehe-
dem TiieoJorici ivlati conftrmandtr crcdidimus rii Fpiscniii Aureiianensis^. :!, .1 et o. I'ost ejus
aliijuando su[l'raijari siijillitm qitod ex Saniitonij- aulciti obiliim lilii ejns Carolomannus et l'ippinus,

siano archivio cjlitbcl prircitatus de llic, fron- sub obtentu Majordomatus, totius Francias re-
le aileo ritgnsa et specie tam virili, ut ipsiits gnum suseipiuntet interse dividuut. Ila Annales
Daijoberti non filius sed patcr aut etiam avtts Fulilcnses. Ab his, dominalionem sitam regii no-
censeri tlcbeat giti ibi re privsentatur . Vcrum minis umbra palitttntla ratis, sitb iuitium anni
ctim animadrerti quotl inler Sandionijsiaiia di- nccxi.iii assumptus in liegem fnit Cliildcricus

plomata apitd Doubletium nullnin ullinii Tlieo- ciijus annum sceunditm die vi .Varlii conveni.s.se

derici sit diplnma, sed ejus dumtaxat qui vere in annum dccxliv traditur in Concilio Suessio-
Dagoberti pueri avits fitit, pro anno rcgnicjus vi nensi tiinc liabito. Patrem Childerici Rcgis novis-
id est Cltristi ne.L\\\ vereri cicpi, ne cjusdem
: simi cx geiiere Merovingoruui fuisse Theoderi-
^^^
quoque sit ipsnm sitjilliim potiits quum poslremi: cinu Regeiii ulfirmalur cap. 8 Clironiei Fonta- ciiitiirricus
Theottorici
eumqite illitd refcrul meitus, qitam ]'edastina ncllensis , iii fita S . Ilngoiits Arrhicpiscopi
fllius anno
monumcnta ttna cum epilaphio circa seculum Rolomagensis, a nobis illusirata ad diem ix lilS.

XII sculpla. lloc 'ujilitrdimissoarijitDtento, cliro- Aprilis : conlirmatur iu Genealogia


et idem
tiologicis ratitmibussolis inliwreiis, nitctorumquc Francoritm, aptid Chesnaum pag. 79:!, ubi di-
de Ditgoberti pueritiu conscnsu, pcrgo negare f,- cittir, Theoderieus genuisse Hilderieiini, qui in

liumexeo iillum esse natum, aut nasci po- Sitliiomonasterio constitutus est .Sequunlttr pas- .

tuissc. sim alii ct iiovissiiite Carolus lc Cointe sitb liiiem


34 Objiciitnlur verba aucloris. qiti Gesta Ite- tomi quarli Annaititm Fcclc.siasticontin Fritn-
ijum Francoritm cdidit, et sub ftnem scribit, corum, as.serens ChiUlericum a Theoderico in obi-
tiinc ininime
Theoderieutn, Cula monaslerio enulrituin, et fl- tu relictum in tenerruna wtate. ycritin wide hane
piier.

lium Dagolierti junioris ^iui usque nunc in re-


: lenerrimam a-tatem habct ! nisi ex supposiw /;-
gmeiilo, giiod Tlieodericus fueiit lilius Dagoberti
Ifon obest gno snlisislit. Verum ea, quie ex supra eitata
ammtjtmts ultimi, qito moriente aniio vr.w seripseriil eiim
JlistvriuChildeln-anilina, Tlieoiierico virente scri-
fabttlatof de
Gestis Biijum pta, desumiintur, indubitata sunt : ethujus imi- in cunisrelictum, adcoque mtn-titum annotrlatis
tationc se etiam tunc vivere aiictor iste l'inx'it, XXII atit xxili ; ncqite putuissc liuberc lilium nisi

qucm viri eruditi iion immerito anonyinmn fa- tenerrinia^ a'tatis cum ipse morcrctur, Ex eodem
Ilitdriauus yalcsius, lib. 25 Iterum
bulatorem appcllant. Ilic omnem htxnrife et in- ftgmenlo
Ftiincicitritm. scribit Childericum, pucriim ad-
conliiienliic infamiitm a Dagoberto I in Clilo-
doveum liliuin, marilumS. Itatliildis , Iransfcrt. nioduin et vix deceiinem, nomen Regiiim csse

Cblodoveuin facit frnlres consecutum. oppono Ipcrium Ab-


\'criim Iti.sce
Jlie S. Sigeberlum et

gcrmanos et uleri.ios, ex eadem Nanthikle uutos. hatem Sithivensem, qtii ex monnmenlis .sui mo- et senex in-
trus'ts in
Dagobertum regnasse aniios
llic iradit xxxiv et nasterii Chroniron confecit ilcrtinianitm, ct Ca-
monasterium
pittilo 6 asserit, Hildericum Regem, Sknf..m in
quidcm Mouarehani in totis tribus regnis. Ilic

Austra- monacbum attonsum. in nionasterium istudS.


Theotlericum libuin Chlodovei as.seril in

regiuim elevatuin. qitod fratri eo senion Bertini in Sythieu detrusum, et a Nanthariu Ab-
sia in
Childericocontigil. Ilic Chlotariiim III soltimm- bate susceptum in nniuachuni ct sub eo, tcm- ;

nosquatttorregnasse scrips'it,cl habtiit Itactcntis poro secundic eoronatiiuiis Pippiui Regis, llil-
as.scclas plurimos, cum liice clarins conslel an- derieum monacliuni hujus EcclesKO obiisse Ilac .

colliijititr ex Cltro-
deniqne Fran- ibi. Magna elitim ejits ivtas
nos quatnordecim imperasse. Ilic
„ex cap. i:! secith 3
cos, repelilu iiiilc a Trojanis oriijine ijcnlis, per nieo Fonlanellensi ciijiis

Taiiaim lUimen palndcsqne Mwotidas ud conlinia Itencdiclino par. 2 m Vila Aifilrulft Ablmtis, a

Miibdlottc isia repctitntur : Hililericus Rex. Me-


Pannoniiiriim tleducil, ibitpte dicit icdilicits.se

Sieainbriitm, indcqitc a \'ulcntiniano Augiislo rovingorum ex genere ortus, dcpositus lonsustiue


jlnminis kabititsse. Qtitc ac innionaslericu S. Auilomari, quod dicilur Si-
pulsos in fiiiibus lihciii
thiu, trusus est. Cujus lilius, nomiiie Tbeoderi- {ilittm /ta-
omnia, licct a miiltis deineeps iraiisctipla, citm tttiit Tlieode-
clVecbis, colloca-
ciim cns, in lioe nionasterio Clericns
fabulosa jitdicel ipse le Coinle, et qitoUptot ricutn Cte-
fuit. Ilae in dicto Chronico Aiiclor tcmporc ;.;;'„„; ^^^.
eo facitint : mirum est ipsos iwn iibserrasse qitod lus
Uidovici l'ii Imperutoris scripsit. Ilcritm Mitbil- cium..
.simili prorsits pcrsonarum confiisioiic el fuliitlun-
Clerico, lon ad \ilam S. Lamberli Fpiscopi Trajeclcn-
di liceulia, eaqitte eoiiliijeriint Danieli
aviam SIS, asserit ct Cbiltlericum et Theodericum in
in moniislerio Calcnsi apud S. Hatltildem
7 monasterio
Aprilis T. III.
.

XVI DIATRIBAM DAGOBERTINAM INNOVANS.


in mon.iclios allonsos. Qiiid nd liivc Cointiiis no Chiisli hivcxxwiJiet ilcrilis enlciitis cotijiigii
AUCTOnS G. II.
loiiw .'), qiieiii jjiojitcr subnrla licllu a nobis em- anno .\xv fucril prognatus; ita ctiam hic credi-
ptiiinnecdiim potiiimiis obtinere. libcnter vide- mus inimcrilo ncgari jidem auctorihiis cocrvis,
himus. Fortc ciiin Viilesio hiinc /iliiim Tlieode- asserenlibusamorte TheoderieiChlodoveumfuis-
ricum silent.o involvet, acdicct cliam cum illo, se pueruliini, qiieiii ctiaiii Anonymus de geslis
(^hildeiico, Meroviiiijoruin Regiini ullinio, ca^li- liegum, ciii ipsi adhibent /idcm.pmrum nuncu-
bi adolesceDlulo, circa aiini dixi.i lineni initiunive pat. Hinc porro deduximiis atatein Childeberti
iiisequentis regnuni abrogaluni, tonsoque eum fratris, cui successitDagobeilus jiivenculus, m
capite monastcrio incliisiim. Qiio egregio figinen- quo adolesccnte defeeit linea Theoderici, ct suc-
to cunclndit suam llistoriam falcsius. cessitclinea Childeiici istius fratris Chilperi-
36 lli.ice statui /Incin huic Iractatui impone- cus ; quo eliam sine prole cxtincto, siiccessit
re, ac proindc moneo leetorcm, si alia in luceiii Theodcricus a Carolo Martcllo ex .iuslrasiis as-
Chronotasis /)rodierint monuinenla, ex quihus alia judicandi sumptiis, habiius Dagoherti /ilius, seil ex stirpe
iiltimotum ratio cunslabit, sempcr forc rctrartandi locum. .'». Sigeberti plane ditcndus: qui jnm tum vir
Hegum,
.\cc dnbitaiiim, qiiin idciii libcnlcr pricstabiint senex /ilium hnbchal Childericum, ullimum lie-
Curolus lc Cointc, ct lladriaiius Valesiiis, alii- gcm creatum ,cum et liic essct maliirusatatc; ut-
qiic antiqiinrum historiarum scriilatorcs : in qiio- pote qui eliam /ilius erat satisadiiltus in Clericum
ruin fjrnliiiiii .iijnopsiin tcinporum et ivtatem /? attonsiis, anno vii rcgni cjus. I)e anno 1'ippini
lioruin Thcoderici anno ucxr.ll aut seqiieiiti iii licijein assuinpli, uccuratc cgiinus in Propy-
mortiii rcpcto. Dixiinus Clilodoveum III, /ilium ln'o aiitc toiiiuin ii .Aprilis.
ejiis, murte palris /uisse puerulum; et addii-
iii
38 l'or: o innovata in liiinc modum trium Da-
ximus tcstem cowvuin scriptorem Ilisloriic Chil- Ex illa qnx-
gohertorum ac suecessorum chronotaxi, inno- dam comguii-
dobraiidinir, dque conscnlientein Auctorcm An- vatur consequenler etium ea qiiic Majorcs-doinus liir (iica SS.
naliuiii Metcnsium. Opponit le Cointe anno 1 \'i GDlnideiii
attinct, cx quibus sccuiidiv stirpis licges jluxere.
el Brggam
num. 32, Theodericuin jiost regnura Ncustriiv lirgo sicut lain diximus II. Pippinnm dc Landis
et llurgundiiv [qund ciim anno dclxxv assecuium obiisse circa anniim nc.xi. cjusque /iliiiin Gri- :

asseriinu-^i) potuisse, uxore mox dueta. filios su- moaldum annu dclix ila qiioqiic diccndum de :

Cblodoveum aiino proximo, Cbildeber-


scipere, ejus /iliabus Sanctis Gcrlriidc ct Ilcgija: ambas
male confimi lum deinde. liespondeo, oinnino potuisse fieri scilicetmatre siia Itta, quiv niigravit post obitum
ab aliis, sine iit miix duxerit uxurem sed non con.starc qiiod
: viii aiiiio xii, orbatas fui.^^se patre anno Chrisli
catisa Chlo-
Ua fecerit aiit si fccit, quod cx ea contiinw dclii ct quuicm, quiv pntrc mo-
Gcrlrudcin i/uidem
dovanm puo- : :

non fiiisst' suscepcrit libcros: iiut si suscepit, quod hi pa- rietitc aitiqcralannos iclatis xiv, etobiit aHatis
neganfibiis,
reiiti superstites fucrint, ip.\i cjiis succcssores suic anno \xxiii die Dominica xvi Kalendas
Chloduviviis el Chililcbertus; quuruin istc xviii Aprilis, codcm qtio fraicr (jrimcaldtis anno cx-
annuruin adolescens pcireniens ad regnum, ne- cessissc, quaitdo Cijclo Luna' xiv, Solis xxiv, lit-
qiiaquam puerulus vacari potuissct. Cur aiitcin, tcra Dominicali F. Pasclta cclcbratum cst xiv
ctium jiosito lam inaluro matrimonio liherisqiie
Aprilis, ct Dominica iii Qttadruijcsimiv ctim xvii
ex eo susceptis sed privinorluis, ncgabimus post
Murtii concurrit. Corriiji nutciit dchct in Vita
genitos pucrulos succcssissc! Atimquid non liac
num. 8 libraritim .sphulma, qiiu S. iliunus, de
irtate Lcopoldtis Impcralor et Carolus dieqtio crul Sancla ohittira cuimiltiis, dicitu
II llispaniarum Ilcx, ctcinenti.s.^imtis Dominus respundissc, Hodie decinius sextus Kalendas
noster, quibus diiiturnum ac feliccin ritam
co- Aprilis cst dies, craslino aulem die... est migra-
ptosumquc postcrttatem utinain concedat Dcusl
tura : lcgcndumenim e.sHlccinius septimus Ka-
post plitres unlc se natos et morttios fratres lendas Aprilis. Ad S. Ileggum qttod spectat,
sucecsserc, ille iurcnis, istein pticriiuvtate'l
vcnit ca Nivcllum anno xxxiii post obituin B.
37 Neqtie dicas diversis uxuiihus ijcnitus hos
Gertrudis, adeoque anno Dr.xcii : aiiuo autem
et istos : fatelur cniin ipsc le Cuiiite ad au. 092 secuudo post reditttmad propria, peirectis om-
num. 2 duplex ab aliqiiibus Tbendoiici conju nibus et bene dispositis, circa monastcrii cx-
giumstatui, uuum cuiii Clilotbilde, cujus meiitio structioncin et urdinutionem per Surures , Ni-
til Fraucuvum; allenimcum l)oda,cimi
iu geslis
vella adiluclas, puta anno dcxcv exeunte mi-
quaiiirpilapbio apud Aliebatum scpultuslegitur.
gravit ad liomiuum. l'osi nun muUos vero dies
tjtiid tijiiur si prior stcrilis ftterit , idcoqite rc- vcnit ai/idcninionasterium Adula, ct interro-
ptidiata vcl sultcm absqtic lihcris
,
mortua, et ganli: quali die enit leslivitas S. Gertriidis, re-
post hune dticta IJoda parvttlos /iltos
qiiud ab au- rnarito pundclttr Quiiita hebdoinada in Quailragesima
tiquis asscr- servarit! Si parva est epiluphii uiicloritas,
parva 1'eria sexta, utiqttc anno ddxcvi hissextiH, qitando
tum hodivi' est etiain uitctoris Gcsiortim : /ieri tuinen potest littcris
nis confii- Dominicalibtis II A cijclo Ltiniv xiii,
matur ej
ut utrobiqiie vcritm divcr.wrtim el succes.sivc
dii- Sulis v, Pa.scha celehratum est xxvi Murtii et
tmjjlis ctuvtitn tixorum noinen liuhentur
Sed deintis .
festttin S. Gertrtidis in fcriam vi antc Diimini-
fiitsse unieam et lianc Chlnlhildcni uppcllatam, cam Paltmiriiin cadehat,tit niltil curriijcndum sit
ut viilt le Cointe; niliil tniiien ex
contra ait-
lioc (qitcmadmodum iiubis tintchac visum, aliter
tiqititatis consensttin scqtti, probuhit rccensin ip- tcinpuva ordinantibtis, in Vila S. Gertriidis
so Frniicia- regno ad
exemiiluni. Dnxit Ltidovictis ntiin. 19; sed iimnia apte coliivreant ct .icqttan-
XIII Itex vcneriiHdivmcmuriifanno
jincxv Aiinnin ttir, in hac innovatachronotaxi.
Mariam l'hiliiipi llispaniurum Itegis /iliain,ex
39 S .
Ileijijiv /iliiis Pippintis llerstallius, aitiio
eaque suscepit priiitoijcnittiin Liidovicum
\IV DCLxxxvii, ..ttccc.ssit
Majori-dcftiiiclo fVulfoaldo
Regem, cui omnia fcliciu cxoptaintis sicut ta- circa Driif/i)-
:
Doinus ttt dictitm in
2 cap. Ij Diatriha
mcm iiide non recte conclitderctnr Ittiitc anno
:
iih. nis fiiiQs
et in Excgesi Dngobertina ante
sctpienti a ntipttts ftiisse ijcnitttm. lomtim 3 Marlii
ctim soltim an nuin. 32,quodltic dentio voltii iiiculcatttm,
si

forte
:

EXEGESIS PR^LIMINARIS AD TOMUM III.

fnrte in aliquo Schematix genealogici cxemplo stalliiex Carolo Martello nepotem, non tantum
non satis corrcclus essel tijpographicus error, a ADCTORE r.. 11.
confirmamus, quod in Exegesi prwcilata evi-
nobis jussus antc cditionem mulari, quo lcgilur dentibus cowvorum aurlorum testimoniis proba-
notatus annus G76. At quod in eodem Schemate vimus, ejus primum annum numeralum fuisse
Pippinijam dicli ex Plectrude conjugc filius eum qui erat Christi dccui, sed alteram epo-
Drogo, morluus arat; dicatur, non typographo cham, in anno [tcci. positam a vulgatis Chroni-
memoriw nostrw imputandum venit
sed lapsui carum auctoribus mullis, quam pulavimus ali-
quem crrorcm corrigcndum esse, monuit S. Hu- quo scnsu posse teneri, inducti quarumdam
gotiis 1'rimicerii Melensis postea Archicpiscopi monasticarum charlarum teslimoniis, omninn
Kotomagensis testamcnlum signalum anno v
, rejicimus in Proptjlao anliquario ad hujus
Dagohcrti Itcgis juvenculi seu ultimi, et illu- mensis tomum 2, ugnila fraude et suppositione
slratum ad diem ix Aprilis, uhi is avum Pip- manifesta carumdem chartarum.Si quid aliud
pinum, patrem Drogonem nominat, Ducem vero post hac occurrcrit emendationis indigum, sciat
fl Hetjem
1'iltjihium
Arnulphum suum fratrcm, nen non Pippinum ct leclor eadem qua hwc scripsimus ingemdlate
(•odefridum, quos etiam Ilugonis fratres censcnt declaraturos, quippe quiomnialio respectu posl-
plerique. Denique circa Pippinum Regem, Her- habitouni studemus veritati.
INDEX SANCTORUM
AD IX ULTIMOS DIES APRILIS.
Religiosip exordia et peregrinationes. Victus
manuiim labore qu;vsitus 222 cap. 2 Gesta Fa-

Abdas Persa Ep. M. sub Sapore


zomcno
19 e.r

21
So-
d
biiin
Spiritii:iles
, ReateetadCastrura-Diriita224 cn/j. 3
consolationes et raptus. Obitus
22 Abiliesiis PersaEp. M. siib Sapore 19 piusi^O. 1'ars 2 Aurea verba 13. /Egidii ex
ejc ^ozomeno 21 d MSS. Cup. 1 Collationes qiias ciim Frulribus
22 AbdiesusPerta Diac. M sub Sapore 19 exSmo- habuit 228 lap. 2 Altera pars 231 cap. 3 Alia
meno 21 c dicta234fo/i 4 Dict ex soloMS. Antuerpiensi
. i

22 Abrabamius Per.-a M. sub Sapore, an Ep. Ar- 235r(i/>. oRehqiiadicta ex MS. Silesitico237.
belorum ? 19 ej-' SosomcHo 21 d Pitrs 3 Facta et consilia .•edifirativa ex MS.
22 Abrunciilus sive Aprunculu.s Ep. Trevir. Tem- el aliis. Cnp. { Prudeutia ejiis consilia 238
pus Seiiis, Sepiillura, Reliquiie variis locis 30 cap. 2 liona prophetiae, intelligentiae et sa-
22 Acpp.^-imas Persa Ep. M. sub Sapore 19 Acta pientia' 240 cap. 3 Extaliraa conteiuplationes
martyrii ex Sozomeno 20 a, Alia Auctore Si- et pius obilus 243 Pars 4 de sipnis et raira-
meone MiHapbraste 21 Cap. 1. Virlutes, ca- culis ex MS. Periisiuo. Cap. l Varise infirrai-
plivitas, interinenta conslantia 423 cap. 3 tUes curatai: mortiia suscitata, energiimena
Nova: qu;e.>tiones et tfirmenta. Inedi.i tneima- puerpera adjuta 244 et 996 d cap. 2
liberata,
lis. Marlvriuin 25. Acfa Gra;ca ex MS. Me- \ ariai sanihites atqiie eliani raors ex voto im-
liiv.vo Refjta Gitllia^ 11 petrata- 246 et 990 e. cap. 3 Moriliiindi ser-
23 Acliilleus Diac. M. Valentia; in Gallia 98. Vita vati in vivis : Alia hencficia 218 30 .'Emilia-
auctore coajvo 99 nus miles M. in Numidia 754 Vi-ione coe-
23 Adalliertus EpiscopusPrasensis Marlyr in Prus- lcsti recreatur. ex Aclis 757
sia §. 1 Tenipus vit;e et mai'tjrii. Corpus 28 Afrodisius, C;irilippus .^gapius, Eusebius, Mar-
(iucsnain delatum ad illiiil peregrinatus Otto lyres Tarsi iii l'ilicia. Cap. 1 Notitia ex an-
3 Iinp. 176. §. 2 Acta vitae et martyrii du- tiquis Martyrologiii; 573 cnp. 2 Qua ralioue
pliiia edita ali,i varia indicata 167 §.3
: sint urhi Bilerreu-i in G.illiaadscripli 574 cnp.
llidinuiai variis in templis, menioria in sacris 3 lideiii Hi:;p;mia? nuper ail.-cripti et Olficio

Fastis 179 et 999 f Vita anctore motiactto Ecclesiastico honorati 575


Coxvo. Ciiii. 1 Ortus, educ:itio, stinlii Magile- 22 Agas Per^a Ep. M. sub Sapore 19 ex Sozmneiio
burgi peracta. Reditiis Pragam. 180 cap. 2 21 d
Epiacopalis digiiitas : exercitia virtiitum 182 30 Agapius Ep. M. in Numidi;i ex Actis et Martij-
fu/i.3 Iler Rouiam, Casiniim et od S. Nilura. rolugtis 574
Moniistiea vita Roniaj. Miracula 183 ru/i. 4 28 ,Aga[ius Lector M. Tarsi in Cilicia ex Mariijio-
Reditus ad Epi.-copatuni. Resuiiipta vit:; iiiu- liitjtts 573 Gallise et Hispaniae cum Afrodisio
nastica Ronia,' 185 cop. 5 Ultimus reditu- ad adscriptiis 754
Episcnpatuin. InstructioOttoni 3 data. Ob s;e- b .Agathopodes, Diaconus .\ntiochiae, ex Epistolis

vitiain Uohernorum discessus ad Polonos 186 S. Iijnnlti et Mivlt. Roinano 362


cfl/i. 6 discessus inPrussiam martyriiim 187. : 22 Agdelas Persa Ep. M. suh Sapore 19 ex Xozo-
Alia Vita nuctore altero mottacho coitio. Cnp. \ meiio 21 c
Naialcs.ediicati" electio in Episco|miu 189 22 Aithilas Persa Presb. suh Sapore 19 ex Sozo-
.Cd/i.SDignitas Episcopalis, exercitia virtiitum ineno 21 c Acta auctore Metapbraste... cap.

190 cap. 3 Iter Romam Casinura et ad S.


, 2 Captivilas. constantia inter verbera institu-
Niium. Vita mouastica Roma; 192 cap. 4 tio data 24 cap. 3 Novse qusestionps et tor-
Reditus ad Episcop ituin. Hungari instructi. inenta. Inedia triennalis23 cap. 4 Constantia
Resumpta vita monastica Roiiia; 193 cap. b inler tormeuta Abductio Arbelam et incar-
Reiiiissio ad Kpisciipatuni peregrinatio ad : ceratio 6 nicn^iuiu 26 cap. 5 Inter nova tor-
pialoca. Cffides quinqiie rratnim 193 fu;). menta constaniia27 ro/). 6 Flagellatio ilerata,

Iter iii Pnissiam: niartyriura 197 cap. 7 Mar- raartyriiim,se|iultura, miraciila 28.\cta Gra'ca

tyrium completum. Coipus Duci Poloiiorum ex MS. Medicxo Reijis GnUia: 11

venditum 199. Miracula e.e AtimtWtts Bolie- 26 Alda sive .\ldobraiidcsca viilua Senensis, tertii
itiorum el Cltroittco Ilaijccii e.tceipia a Boltitlao Oriliiiis IIuHiili;iioruni471 Vila ex ItilicoOre-

BaWtno 200. Historia Tian.'latRmis ex Histo- gorii Lombariletli. Cap. 1 Nat:iles, matrimo-

ria Cosmnc Pra!ien.-.is 203. De Relatiiiiio cor- niuiu, viduitas, 472 cap. 2 Pueiiitens vita in
poris Prapam dtsserlulto Balbin 204 et 1000 a. suburbana solitudiiie, ccjelestibus favoribus
cuiiiulata 473 cap. 3 Extreina viia in hospi-
22 Adelbertus Coines Ausirobaudiie in Helgio 73
Viiio compeudiiim ex lcciionibus Ecclesiw Do- tali Scuensi, uiiracula, sepultura 474
noniensLS 73 22 Alexander M. Lu^duni 7 Acta ex iiereelusto MS. 7
24 Alexauder M. in Africa ex Mitrltjral"t]iis 268
30 Adjiitor Monachiis Tironeusis Ord. S. Beiiedicti
28 Alexander M. Lesinie in Apulia. Inventionis et
in Noriiianiiia 823 Vita ex Leitiontbus 0/!icii

propril 82; Mir.icula ex GulUco Joannis Tlie- tianslatioiiis Acta 581


rotiile 825 30 Alexiuder Diac, M, ex Martyrologiis 758
tertius socius S. Fr.incisci 27 Alpiiiiaiius Presb. iu Aquitania 485. Vit;i ex
23 .Kgidius Assisias
MSS. 4«6
Ord. Minorum Perusii in Urabria 220. Acto-
30 Aiuator Presbyter Cordubfe Mart. ex S. Eulo-
riim l'ars i ex MSS. Ferusinis. Cap. 1 \ ita;
8 gio
^lprilis T. III.
INDEX SANCTORUM
gio et Mnrlyrologiis 81S
27 Anasla>ius 1 KonianusPontifex. Cnp. I Exor-
diuin Sedis. Zeliis pro fide rontra Orit;enis-
l^aius PapaMart. Cap. 1 Elngia antiqua, Gesta
las 496 2 Afri adjuti contra Donalistas.
Ciiii.
circa SS.Sebastianiim.Tiburtiumet aliosMar-
S. Paulinus recrealus, alia; res gesta;. Oln-
497 tyres 13 cap. 2 Gesta circa S. Siisaniiam ne-
tus, sepultura, Keliquiffi
Menxis et Actis « ptem el alios Martyres 14 cap. 3 Ciillussacer
23 Anatolius M. apud Gra'Cos
1''^ Reliqniie 16 et 982 b.
S. Gemoi' M-
Mnrhjrol. Eu- 20 Caleiidiiiiis M. in Africa c.r Martgroloiiiii 420
25 .Vnianus Epi,-c. .-Mexandrinus ex
Patriarcfia 361 25 Callista M. Syraciisis ex Meuxts et Mrnll. 362
.schio et Ei>ttjrliio
rxJ/V. 27 Capliis seii Castus Diac. M. in Castello-Ajoviue
27 Anihiuius Ep. M. Nicomediffl 487. .4cla
489 ex Murlyrolngiis 492
G,,,,„
^
in Etruri:i, ex 22 Carilippus Pre-b. M.Tarsi in Cilicia ex Mnrlijro-
24 Auselnins Ma-imensis Polymartii
/•'erriirni et Brantio 318 lugtis 573. Gallia; et Hispani;» cum Afrodisio

ex Meiiol. Imp el scriptns S'^


27 Anlipaler M. Cyzici
'
Ba.-.ilii

1624 27 Carpiis seu Cyprus M. in Castello-Ajovi;c cx


Grnris
7o4 Murlyiilngiis 492
30 Anlonia V. M. in Nuinidiai'.r Murlijroloijiis
7S7 29 Carus Ep. M. .Uini ex Ughello et aliis 621
el e.t Arli.i

S. Morcetlini l'u- 30 Cassius M. in Niimidiacr Martyrnlogiis 754


26 Antoninus M. Rnnifc e.r ge.^iis

416 27 Castnr M. Tarsi in Cilicia e.r Matiyrologiis 487


pir et Murtijrologiis
27 Antimius Presb. Ereniita Luca; in tolia 476 30 Catharina .Senensis, A'irgo de Pienitentia S. Do-
Acla ex MS. 481 minici 861. Vitaauctore Rayiuundo Magistro

30 Anti.nius Ordo Ereniit. S. Augustini Monticiani Generali, ejiis Coiitessario, ex MS. el auttiiuu

in Etruria. 841. Vila et Miracula m iWS. edilione 1 Prologus 862 Prologiis ;ilter 807
842 Appendix de cultii et beneflciis coUatis Pars i. Cop. 1 Natales, piieriiia pia, Chrislus

ex MS. Ilulico 843 spectatns, soliludo pctita, votum virginit;itis

22 Apelles Ep. Sniyriue ex lxx discipulis Christi, einissum 868 2 Maler modeste correcta,
f«/>.

e.r Fiisit\ Grircis i orualus mulieliris admissus, et deploratus ;

repndiata; c;ipillitiura resectiim, nio-


30 AphrodiMus Prosb.M. Alexandrisecril/ro//. 753 niipti.-v

26 Apdlliauis M. iu .\fiica r.r Mamjrologiis 420 lestia; idcirco tolcrata; 872 ca/). 3 Hahiliis S.
28 Aquilu M ex Mroll. Ca>.siueiisi 377 Dominici promissus : libertas vitae ccelibis in-

22 Arj.[or M. ex Murlgroloiiin /Iirrougtiiiaiw 10 dnlta, et cum poenitenti;o rigore institiita 873


29 Arteniijs M. C\'in\ cx Meiiol. Basilii Itup. et cap. 4 Habitus Sororuni de Poeniientia con-
'

Gneeis 624 cessus 879 (•(i/). 3 Discretio spirituum a Chri-


28 Artlieniius Ep. Senoiien. in Gallia ex Greij. stotradita; .\uctor certior factus de Veriiate
Turou Sui-ssugo et aliis 384 miraliilium e;us 882 cap. Dnctrina de noti-
23 Athaiiasius ex niago Christi.-inus et Mart. rx tia sui ac Dei hausla a Chnsto. Fiducia in Deiim ;

Meitais el Ait s S. Gcorijii M. 163 885 cup. 7


judiciiim de ainore Dei et odio sui
29 Atticiis M. apud (;ra;ciiS e.r MSS. Metiais 024 Tentationes supei'at;c.Coinmcrcium cumChri-
27 Attiis Diiic. M. Antiochia; ex Martyrologits 493 :
slo, B. Viigine et Sanctis, desponsalio cuin
29 Ava Virgo Di'niinii in H.umonia. ex Bulilrrico Chrislo 883. Pars ii. Cup. I. Vocatio ad vi-
el Molaiio 63S tam ;ictivani, nfficia humilit;\tis obita, raptus
29 Angii>tiis M Perusii r.r Murtyrologiis 623 mentis, ignis iniinxie loleratus 891 ra;A2Va-
20 Aurelius M. Knma; cx Murlyroloyiis 419 letuilo divinitus reddila ad eleemnsynam fe-

22 Azailes 1'ersa Eiiiiuchus M. suli Saporeiu' jl/in//. rendiun ; Christo nieiidicuni siraulanti propria;
19 ('( Soznmetio 20 £ vestes ilala; : ova divinitus illse-a et viniiin au-
22 Azes Azadanes Persa Diac. M. sub
.-eii S;ipiire ctum 895 cup. 3 Lcpra coiitrarla et depnlsa ;

ez Mroll. 19 etSozometia 21 c a;j;ra Peo conciliata, domim noscendi arcana

h^iicap.i. ohsequiiimcan' p) laboranti iinpcn-


siini. Spinea corona a Chrislo oblata ; capiit
B
ca'lcsti lure irradiiitim polus ex latere •
Cliri-
sti pra-bilus 900 cup. 5 Usiis frequens Cnm-
Jjarachiis M. A]e\iii\i]v\ie ex Muriyrologiis 267 munionis. Vita siiie alio ciho tradiicta, ca-
22 lisrb.isymes l'ers;i Ep. M. sub Sapore 19 i'.r lumnia; ideo toleratae 903 cnp. 6 (jor ciim cnr-
Sownieiio 21 d de Cliri-ti commutatiim ; inira circa sumptin-
22 Basiliii M c.r Murlyrol. Hieronytniuno 10 nem Eu(diaristi;e ficta 907ra/i.7StigmataviiL-
26 Biisileus Ep. AniasciE in Cappadncia. M. Nico- neriim Christi impressa variivpie extases 910
niedise 420 P u's enromii rx MS. Griero 'i27. cu/i. 8 Vita prolnngata sensiis dolnriim Cliii-
Acta Mariyri; auctore Joaune Presh. Nicu- sti communicatus : mnrspro temporeex vd.e-
medieiisi e.r MS. Graco 422 .^cla Gra;ca i.vi meiitia anioris oliita : aliqiiis a sputo sanguiiiis
29 Rasiliiis M Nicciniedia; rx Murtiirolugiis 622 liberalus 913 cap. 9Insignia misericnrdia;spi-
22 Boihies.iilii.-Iiicor, l'-p. M. siibSapore ex .l/ro(. ritualis niiracula proximis impensa 910 cup,
19 et Soz.omeao 21 10 Aiia; singiil.ires peccatoruin conversinnes
29 Bononus sen Ben^nia M. Perusii ex Mmll. 623 920ro/i. 11 Mir;;cul;i jiivandis corporibus im-
24 Biiva Abbiiiissn Remis in Gallia 285. Vita i'X pens:i922('<j(<. I2.\lias:initatuin impetralarnra
MS. 280 Cap. l.Grtus m.bilis, educatio, vita exeinpla92o cup. 13 Potestas contra daemoues
nionasiica ; ninnita ab eaAbbatissa sanctimo- exercita928 eup. i4l1onum proplielia; ad pro-
niiilibus dala 287 cnp. 3 Documenta varia xinii cnmniodum 931 cap. 15 Spirilus e,us
Iradita 290 cii/i. 4 A S. B;ililerico fratre con- prophelicus defensusetaliis experiinenti? pio-
foilatii. lutet iuejus obiin 290 cup. S PiusS. batiis 933 f(i;i. 16 Pane- et vinum divinitus
Bovai obitus 292 multiplicaia936 cap. 17 Eiicharistia freiiuen-
30 Bubatus Mariyr cx' Martyrologiis 7S8 tersumpta,'a Chri^to porrccla etultro delata :

29 Budentius M. NicoinediK cx Marlyrologiis 622 favores ;id Corpns S. Agnetis de Monte-Poli-


tiano
7

AD TOM. III APRILIS. xxi

tiano accepti 939. Pabs iii. Cap. I Cum Catlia- 24 Datiiel Anarhoreta, M. Gerun(la;in Hispania 269
rina Romam prnfectiis Ra_vmundu,s , indeque Viia (|uadaintenus raliulosa aut suspecta 270
alilegalus, enumorat qiios lieatEe mortis testes 22 Daniel. M. Laude Pompeia in Italia « Ughrllo
habuit 944 eoji. 2 Efficacia ]ireoum pro "
Eccle "
et Fevrario. 1

sia et Ponlitire nrantis : ingens de^ideriuin 22 Dausa^ Persa, Ep. M. sub S.ipore 19 ex Sn-.a-
aeternorum 948 cap. 3 Suprerna morientis nio- iiierto 21 e
jiita; liicta cuin da^mnne. mors 752 caji. 4 Fe- 21 Deoilatus, Ab. Ble-ensis in Gallia 275 Compen-
lix transitus ad Superos revelatus auctori et diiim Vita; ej: MS. 276 Alia Vita e.t MS. 277
malrouiE 954 i^op. 5 Miracula aiite et
ciiiil.am 30 liesideratus , Presb. Cabilone ex Grcjoi
orin Tliro-
piist sepultur.im 950 cap. 6 Patientiain tole- neiisi 787
raiidis impedimentis, in via spirituali objectis 30 Dpmetriiis, M. Alexandriai cj- A/(ir(i/n)(o()iis 7.^3
959 cop. 7 Patientia in obsequiis segrotan- 30 Demetrius. M. in Numirliacj .Maitijrotofiiis 754
tiuin, iii iniiiriis. in doloribus, et vexatiduibus 30 Desiileriiis. lip. Caliilon. r.c /'iM .S. y'/riji! 7S7,
daemonis 902 cap. 8 Labores pro pace Eccle- 788 c d
siastica componenda .su^cepii 964. Epistola 30 Diodrus Martyr e.r Marlijioloiiiis 7S8
Banlucci de inorte Sancta» 967 Epistola Ste- 27 lliosfoius, M. Nii-omeili;e e.r Mnrlijroloijiis 493
jihani Oarthusiaiii Cap. 1 Notitia cuin San- 28 Didvmus et Theodora, Martyres Alexundriee
cta iiiita, et directus nd Ordinem Carlhusia. 578 Passiu ex Aeiis Proeoiisulnribiis .^79

niim 909(0/1. 2; Exlases Catliarina;. Morbi 24 Doda saiictimonialis, Remis in Gallia 28.") Vita
depulsi 971 (((;). 3. Effiracia sermonum et mi- e.r AIS. 286... c«;?. 2 0rtiis, educalio, etspre-
rabdis abstinentia 972 cap. 4 Scientia rerum tis nuptiis vita monastica 288... eo/i. 4 A S.
spiritualiuiii iiifnsa, proliata a Tlieologis : li- Dalderico coiifoitata, in ejiis obitu luget 289
beralitas in pauperes 974 Analecta. Cap 1 A- D..d*nbilus
cap. 5 PiiisS. 292
pud Mombritiuni cr vita jier fr. Tliooioin cotte 28 Diimitiana M. crMro/. (,'().<i"en.« 577
eta 975 cap. 2 Auctore Bartholoma)o Senen. 30 Donaius, Ep. Euroeie in Epirocx Vita MS. M---
c.r Vita B. Sujilmni Afocroni 976 cop. 3 Reli- tiiris et So-.omeiio 773
qiiia; variis in loris 979 cop. 4 Bulla Canoni- 23 Donatus, M. apud Griecos. cx Meiiais el Ariis

zationis a Pio 2 fiictaj 981 Miracnhim e.t MS. S. Ceoriiii M. 1 66

Ullrajectmo 9HS Aliuda Nicol m Biirgf-nsio cui 24 Donatus, M. Alexandrise cj.- *l/a(/(/r(i/c(/i(s 207
contigit descriptuin e.c eilitioiie Veoela. 24 Doiiatiis alter, M. Ali"Xandria rx Mnll. 267
23 Cafulinus, M. in Africa ex Mnvlijrolmji.^ 100 28 Uiinalu.i, M. in Numidia f.i Mnrtijroloijiis 577
29 Cercyra, V. M. Corcvrensis ex Meiiol. Basitii 30 Doiiatus, M. in Niiiniilia cir Mortijrokijii 754
Imp. et Men.ns ' 620 30 Di.rotheus Presb. M. Alexandrise c.r Mroll.
22 Chrysotelus Piesb. M. Corilula; in Perside e.r 793
Mroll. et Ailis S. Linirrotii II 30 Dugdus, M. Alexandriae c.f Murtijnhnjiis 753
23 Chorus, M. in Africa cx .1/(jr(i;io/(<(/iis 100
25 Chirentius, Ep. Viennensi iu (^allia. Cultus ex
Mroll. et Breviariis. Teinpus Sedis, Reliquiae
Pr.iga 376 E,gbertus Presbyter Anglus, post vitam in Hiber-

Ac(/s S. Marcelliiii Papa:


iiia actain mortuiis iit insula Hyensi 315 et
26 Claudiiis, M. Roniaj cjr

416 1004 f Vita cir Hi.Mria /ieeles. Beilse 315


ct Maviijroloiiits
753 24 Elisalietlia, Virgo Tliauinaturga apud Gra-cis
30 Claudius, M. Alexandria) ex Mortijroloijiia
Chri- c.r .Meiiol Basiiii Iiiip. et Oilis. 275
22 Cleinens, hp. Sardibus, ex i.xx discipulis
27 Elpidius. M. in Lydia ex Martijrologiis 492
sti, ex Fuslis Gnrcis 4 b
30 Enielianus M. AplirodiMa! c.r Martijrolinjiis
30 Ciemeiis, M. Alexaiidriae ex Movlijroloiiiis 753 ,

30 Clemeus, M. Apbrodisise cx Moi(i/ro/o</ii< 759 759


30 Clemons. poela ei Confessor apud Orieco- r.r 30 I^miliaims, M. Alexandria) ex Murtijrologiis 753
796 22 Kpip idius M. Lusiduiii 7 Acta cj.' pevvetoMis
Menxis et Leoite /Jllatio " ,

MSS. 7
29 Clerius Tliaumaturgiis, apud Gra-cos c.r Me-
018 27 Presb
Epji^iis. M. Melitina) r.r Maitijroloijiis
nxis
SS. Cletus et Anacletus di- 492
20 Cletus Papa C((/i. i ,- . j- , si r< ,
30 Erc.mwaldus, Ep. Lc^ndinen. et Ab-_CI,ertese.v.
versi 413
Poiitifice.. Prioris veneratio .sacra
ensis iu Aiiglia789. Vita cj- Capgvavio. Cop.
co/i2T('in[iusOidiiiationis iii Episcopum. Pon-
415 i Natales ejus et S. Eilielliurgic snroris (Jiiie-
tifiiaius alia ejus gosta
:
Ridiqiiiiu :

dam miraciila 2 M^rs et sepultiira.


790 co/i.
29 Ci'doniaiius M. Nicimiediie c.r i/.dtj/ro/oi/iis 622
Scpulchrum ab ignc diviniliis servalum. Tian-
30 Culesus, M. Alexaniliia' cr Murtijioloijiis 753
slatiocorporis 791(0/1. 3 liiceiidiiimresiinctnin,
30 Concordiiis, M. in Numidia c.r Mioll. 754
morbi sulilati. Profnantes ejUNf;slum |.uniti
24 Curoua V..M. Alexaiidriio f.c Mroll. 207 et
793 riip.i Aliaqiia'dam beucficia pra^stiia 794
1004 e
753 25 Ermiiiiis, Ep. et .\li Lobiensis iu Belgi" 378
30 Cotidia, M. Ali'xamlriffi ex Marlijrolmjm
Hiliernia 585 Vila auciore Ansone Ab. Lobiensi ex MSS.
28 Cronanus. Ab. Roscreeusis in
378
Vila exMS.Cop. 1 In Coenobio vitam religio- Miirtvohgiis 420
20 Elhemia, M. in Africa cj'
sam cum discipulis ducens cl iret iniraculis
27 Evaiithia. M Nicomed'iB c.r Mortijrologiis 493
586 cop. 2 Alia alibi miracula. Rn^creeiisis
26 Evasia. M. in Africa c.r M.irujroloijns 420
moiiasterii fundatio 587 ca}>. i Reliqua vila
588 «7 Eubviiis. Xenudochiis Constantinnpolilanus ex
Roscreie acta ' ^99
754 Menieis
30 Crispinus, M. in Numidia r ai Afar/!/io/(i(//is
25 Evo.lius M. Syracusis c.r Meii.V's et Mrull.
Crispiuus alter, M. in NuniidiacJ Mtoll.
,
75.'i
30
577 302
28 CyrillusM. ex Miol. Casiiiensi Cnrcyra
419 29 Funlirasuis, cx lalrme Martvr iii ins.ila
20 Cvrillus M. Axiopoli in Mysia ex Mroll. '
«^0
exOriecis
II Geurgii
Actts S.
24 Eusebius, M. Nicomedia) c.r

265
D M. Aplirodisia; c.r Martijroloijiis 75 9 Meiiologio Biisilii Imp. cl aliis

38
INDEX SANCTORUM.
PannoniaBTI Acta pas- Eilberti Comitis ae S. Forannani 829
28 Eusehius, Ep. Cibali in
S72 24 Forianiis. M. in Africa ex Marlyrohgiis 268
sionis e.T MS.
24 Fortunata, M. in .'Vfrica rx Mariyrohgiis 268
28 Eusebiu» Euniichus, M. Tar.^ii in Cilicia, ex
Mroll. 573 Gallia; et Hispanias perperam ad- 23 Fortunatus Diac. M. Valentias in Gallia 98 Vita
scnbitur ^68 auctore coitvo

Eusebius, M. Corcyra; in lonio mari. Ex Mnio- 25 Fiirtunatus,M. in Africa c.r il/rir(i/ro/oj;/5 364
28
hgio Basilii ct Menxu 574 24 Fortunns, M. Alexandris ci il/ro//. 207
2G Eiilhymia, M. Aiitiochiae ex Marlyrohpis 419 24 Fortuiius altcr, M. .Mexandriai rx Mrott. 207
30 Eutropius, Ep. Santonensis M. Fabnlosa multa 30 Fortunus, M. Alexnndria! c.i Martyrologiis 753
rejeita. Aliqua (1antur.'3- Gregorio Tiironcn.^iis, 25 Fraiica V. Abbatissa Ord. Cistcrciensis Placen-

el PelTO (k Xiilalitiits. Cullus : Reliqnia? 742 383 Epistola Lanfranci Prioris de ejus
tiae

Mirarula cr .VSS. fn/i. I Varii a subnier.-iione 384 Vita auctore Ber-


gloria cuidam revelita

744 ra/). 2 Captivi ex carceri-


et igiie l.bcr.ai tramo Reoldo cx MSS. 386 Cap. 1 Natales,
bus liLerati 74C cn;). 3 Proliinatores festi vita rcligiosa. Pra-latura S. Syri : dispositio

puniti enerjimueni liberati 748 cnp. 4 Alia


:
ad fundationcm Cisterciensem 388 cap. 2 Cis-
beneficia 750 terciensis parihennnis institutio, et in ejusre-

29 Eutjchius, M. Cyzki ex Menohgio Bnsilii Iini>. gimine reliqua vita et fclix obitus 391 cop. 3
el Gnecis 6ii TiMnslatiocorporisduplexetmiracula393 cop.
27 Eutycliius, M. in Lyilia r.r Mortgrohijiis 492 4 Aiia micula 396 cno. 5 Aqua ex ossibus
20 Exi.perantia V. Trecis in Gallia ex Mrol.Trece.nsi scaturiei:s: ciecis visus, infirmis sanitas red-

cl aliis 427 dita 398 rap. 6 Reliqiia niiracula399Sprmode


Mnnasteriisexhoc prodeiinlibiis 402 Appendix
1 de postrema translatii'iie, ciillu, sacellis, et

niiraculis posieriorihus 403. Jppendixi Gra-

X asilns, M. in Nnniidia c.r Mroll. 754 tiie MS. ItulKO


recentiiires e.r 405
29 Faiislianus, ex latrone Marlyr in insula Corcyra, 22 Francisrus, Ord. Minorum, Fabriani in Piceao
ex Grsccis 620 89 Vita ex Annal. Francisc. Cap. 1 Vocatio
23 Fauslinus, M. in Africa f.T 7I/ar(i/ro/o(;iis 166 ad religioneni et iu ea profectus 89 cap. 2 Mi-
24 Fanstinus, M. in Africa ex MarlijrolDgiis 268 raciilain vita, piusobitus9l cup. 3 Miracula
24 F:iu^tus, M. in Afi-ica«J Martgrologiis 268 post mnrtem et varia; corporis tran,sl:itiiines

26 Feliciu, M. in .\fric;ir.r Miirlgrologiis 490 93 Alia Vita auctoreNe]ioler.r MS. 992 Cup.
27 Fclicia. M. ^\con\eAm^ cx Martijrologiii 493 1 Syniipsis Vitae etvirlutiim 992 ro/). 2 Mi-

26 Felicissiina, M. in Africa cx Martijrologiis 420 raciila inVitapalrata 994fo/i. 3 miracula p^st


23 Felix Pivsb. M. Valentia; in G:illia 98 Viti .
mortem et translationem 996 Hymni 999
auctore coirvo 98 24 Fuscinus, M. Alexandrije cr .A/ai/jro/ojm 2li7
23 Felix. M. Romas cx Marlyrologiis 106
23 Felix, M. in Africa e.r Murtijrologiis 106
23 Ft-lix alter. M. in Africa cx Murlyrohgiis 166
24 Felix, M. Alexandrite c.r Mnrtyrohgiis 207 VJfii^er, M. in Numidia cx Mortijrohgiis 754
26 Felii. M. in Afrifacj; Marlyrohgiis 4 '20 30 Gajanus, M. in Niiinidia ex Miotl. 754
27 Fclix, M. Nicnmediae M
Murlijrohgits 493 27 Gennnsa. M. Antiochia? ex Murlyrotogiis 493
30 Felix, M. Ali^xandriae tx Martgrologiis 753 27 Genesius, M. in Lydia, ex Martyrologiis 492
30 VAw ^\\.or, M. Alexundriie ex Martyrohgiis 753 23 GeorgiuF Megalo-Martyr, Lidd^ seu Dinspoli in
25 Fidelis, Hispelli in Umbria cjrAnna/iiius ifif/w/- Palsestina C^ommr/i). pra^r. §. 1 Acta vetustiii-

lensibus 377 ra, Latina apicryplia, Gra?ca melioris fiiiei


29 Filocastus. M.Nicomeliffi ei Murlgrologiis 622 101 . § 2 Acta rerentioraet minus sincera tara
29 Filocosus, M.AIcxandrise cj: il/.irli/ratojiis 623 apud Gra>ci'S quara apud Latinos 104. § 3
24 Firianus, M. Alexandrice ex Murtgrotogiis 267 Pugnacum draconeSS. Georgio etTheodoro
98 Firmianus. M. Lesinffi in Apulia. Inveiitionis ct afficta, occasione iraaginum exprimentium vi-
Iranslatinnis Acta 581 ctoriam de diabolo 105. § 4 kn S. Georgius
30 Flavius, Ep. Cabilonen. a Joanne Papa VIII fueritprimus deciiiiie perseciitionis Marfyr,
Sanctis adscriptui. 787, 788 d e ab Eusebio sine nomine commeinoratus 108.
25 Florebertus Ep. Leodien^is ex Mriitt. Ctnoiiirls § 5 Cultus statim ab inilio diflusus, sedifica-
et atiis 380 tione teinpliiriim et Rplii|uiariim distractione
30 Florentinus. in Numidia ex Mnr(;/rrt/»i/ii5 754 HO. §OHereticoriim cnntra exi^tentiam ejus
30 Flori:inus, M. in Numidia ex Murtyrologiis 754 blaspherniffl confutantur 114. §7 Postcrinres
24 Florianus, M. Alexaiidrirer.r .Viii-l^/ro/ui/iii 267 transhiiioiies Reliqiiiarum, et tenipla acmoin-
30 Funinnanus, .\blias W.dridiori in Belgio Ord. teria iis locupletata 115. ActaGrxcis exMSS.
S. Benedicti KIG. Vita auclore Roberto mo- ctLiiwnnno. Ciip. 1 Persecutio a Dioidetjaiio
nacho Wali-iodorensi. p.r MSS. 817 Cap. 1 excitata, Genrgiigenerosa confessin, tormenla
Natalis, Episcnpatus .ibdicatus mare niira- : primsediei 119.rop 2 .Nnva lormenta et mira-
culo trajectum, Abbatialis dignitas suscepta, cula: victiiria de Athanasin mago 121. cap. 3
aegri sanati, inors etc. 817 2 Corpus ejus
ca/i. Extrema de tyranno victoria 123. .\cta Gra;-
jussu de centiiis humatiim. Energunieni et ca. Ez bibtiotliecu Florcntina Magni Ducis ix".
alii aegri sanati 810 cup. 3 JEgev sanatus, Alia Acta sola Gi-Eeca auctore Metaphrastc.
naufragus servatus. Epilogus 822 Alia Acta Ex MS.f^aticano xv item Hncomium ,'\uctore
ex MSS. Ctironico Walciodorensi 823 Cap. 1 S. Andrea Archiep. Cretensi. Ex MS. f^aii-
Monasterii S. Micbaelis aliorumquc cu-nobio- eaiio XX. Encomiiim unctore Georgio Cyprio

rum et demum
Walciodorensis fuiidatio, et Putriarclia CP Ex MS.
. Grsico 124. Co;i. 1
pia fundatoris vita 824 cap. 2 Adveutus S. Patria, parentes. oblatio
ultronea et prinia
Forannani, sub quo monaterium Metensi Ep. coram tyranno tormenta 124. A snpplicio rota:
subjectiim.et Hasteriensis coenobii accessione et vivfficalcis lossa illsesns exit 126. cap_ 3.
auctum 826 cap. 3 Testamentum et pia mors Crepidis ignitis calceatus redarguit tyrannum

128.
AD TOM. III APRILIS. xxin
128. cap. 4 Veneficia .«^uperala.mortui susci- adRhodanum. Iteditus Mantileium. Obllus
'
tati 129. cop. 5 Extreraa de iilulis victciri.i: 341 cop. 4 Historia translationiset miracuiu-
capilis .supijliciuiii 131. Epilcgus 132. Earlem rum342. Khytlimus seii Sequentia 343.
GrEccecr MS. Valiciinu xxv.
26 Guilielmus Pater et Peivgrinus (iliiis, Antioclir-
Analectci. Ciip. i TraMslatio c.apitiset bracliii Vene- ni, Fojigia; in Italia 469. Vila ez MSS. Ec-
tias 1:23. cnii. 2 Tr.inslalio ali:irum Keliquia- clesin- l'oijgiensis.l'ais \ E\ lectionibus a.!
rum in Helpium 135. ciip. 3 Miraculosa libe- Matiitiiium recitatis 469. Pars 2 Ex hjiniii.^,
ratio pueri P:iphhigonis e captivitate Gulga-
respoiisoriis et antiphonis 470.
riea. E.r MS
Grircn, inlerprelr Pclro Possino
S. J. 137. Ea.(km Grsce. ExMS.VuHcino
H
XXXV. cnp. 4 Alia miracula vetustiora. Ex
Menxis Orxcorum et Adam nano Sciito 143, He .eleiia, vidiia tertii Ordinis Eremilarum S. Aii-
cap. 5 Sariceni injuriosi punitio, couversio, gustini , Utini iii Ducatii Foro-.!ulii 249. Viia
et marljrium 14S.c«;j. C Violatores ulii ili- Romauo. Ex MS. Itolico.
aiiciore Fr. Siinune
vinitus puniti 147. cap. 7. Georgiani auxilii 230 Cap.l Maritovicluata suscipit liabitum S.
(levotc implor.iti etlicacia variis exeni|ilis de- Augu^tiui, et vit,am instituit austerissimam
raonstrala 150. lap. 8. S. Geortrius Tpoiraio- 251. cap. 4 P:uipertas. taciturnllas, patienliii
cjiifo; et Christianiirum exercituum ductor in adversis 253. cap. 3 Visioiie- et miracula
iS3, cap. 9 D.' Onliue S. Georgii in Austria 23S. cap. i Oliitiiset sepuliura 2.'iB. Alia\'iia
156 CMp. 10 Orilo Periscelidis Anglicins sub aucture Jacobu Philippo Bei-i:oinensi. 2S7
patrociiiio S.Georgiietalilji alii 159. 1 cop. 1 22 Helunas Presb. M. Ci.nluhe ui Perside. Er
S.Georgii palrocinium et specialis cultus in Martyrologii.t et ,'lcti.s S- Laurentii 1 1

Anglia 162. Aliiid miraculum Grscum. Ex 2i Ileb 'ractus, iii AnL'lia. Ex Mtirlyrologiis. Inqui-
MS. liibliolhecx Ambiosionx x.x.vix. situm quis fuerit : nuui Abbiis Wirensi.s? un
23 Georgius, Ep. Svelli in Sanliuia 21S. Enco- Magisler B. Alcuini? 293
mium C.X Joanne de Arca Vim aiirtore Paula... 2S HHribaldiis, Ep. Autiss^oduri. Ex Manyrologii.i,
ExtMS. 216. Appeiidix de cultu in SarJinia. Monacho Auiissiodorensiel LnpoFerrariensi 382
Ex Dima Seipis 1000. , 27 Hernies, mile-, M. Melitins:. Ex Maityml. 492
24 Georgius, M. Tliehiius Pinaroli iu Pedemunlio. 2S Hermcniplius. M. in Africacj- J/.irti/ru/ii;;ies 364
Ex Eerr^rio ef Braitio. 25 Herniugenes, M. Syracusis. Ex Menxis et Mnr-
23 Ger.irdus. Ep. Tulionsis ad M.ifellam 207 et tijrologiis 3(32
lOUO il Vita auctore Vindrico Altmte S. ,/pri 27 Herniogenes, M. Melitiine. Ex Martgrnltujiis i'.)'2
Ciip. I Naiales, profectusin virtntibus. Onii- 24 Herus, M. in Africa ex Mattijroloijiis 268
natio Eplscopalis 208. cap. 2 Virtute^ Epi- 30 Hihlegardis Regiiia, uxnr Ciiroli M.-igni. §1 \\-
scopales, teuipla «recta, translatai Reli.iuine : ta; sanitit.is, inveiitio ip-ius et fili: Ludovi.i
iter Romanuui : aipia in vmum vec^a 209. Pii 797. 5 2 Matrimunium SS. Caruli et Hil-
cij;;. 3 Furina et panes ub eleemosynas raul degardis luijus maternu.n genus ex Suevis
: :

liplicati.; alia iniracula et opera pia 2tl.ca/). paternuin anex Francis? 799. (J 3 Fuuditio
4 Gr.ivis ps/rsecutio tolerata pius obitus : et restauratio Canipiiloneusis cieuobii 801.
duobus Sanctis rcvelatus 213. Appendix ex Acia a nionacho Canipidoiiensi IS seculo coi-
Clironico Scnonicnsi 21!) lecta. Ex MS. 802. Cap. 1 Matriinunium :

27 Genuana, M. Nicomediae, Ex Martijroloijiis 493 fundatio Campidonensis murs pia. Liidovicus ;

28 Gerraaua \ Corpus et cultus Henniuci in


. Carolo p;itri succedit 802. cap. 2 InveutiuSan-
Bcl.-io 883 ctoruni c.rporum, pust varia ad iiivocationem
30 Gemini duo, MM. in Numidia. Ex Mnrti/rol.TSi eorum miraculaSO 3. cap. 3 Ca;ci, siirdi, mu -

et .'lctLS 757 f ti ,
paralytici sanati 8 06. cap. 4 Energumeni
27 Germauus. M. in ^gypto. E.c Martyrologiis 493 liberati, liydropici et cuntracti sanati, mortui
29 Germaiius Presb. M. Alexaudriae f.r Martijrol. suscitati 809. Appendix ex Jnnnlibui, Stieci-

022. cis Marlini Criisii 811.


29 Germaiius. M. Nicomedia; ex Mnrtyrolmjiis 622 27 Hilpidius. M. Melitinai ix Morlyrohgiis 492
27 Germelina, M. Nicomediai. Ex Marnjroloijiis 493 22 Hoiiorria V. .M. Kom;iua. Corpus Aiituerpiaj. Er
26 Germianus, M. in .\frica. ex Martyrolojiis 420 Bttltis translatioimm 17
23 GljCiM-nK, M. apud GriEcos. ExMenteis et Actis 30 HoHoratus, M. .nlexandriser.r /l/nrtj/rafo./m 753
S. Ge.irgii M. 166 30 Honoratus alter, M. .Mexaudri.e. Ex Martgrol.
29 Gondcliertus, M. Avenn:ici in Territorio Meteusi 753.
627. Vita ex aiitiqiiis Leclionilnis ofjicii pivpni 24 Hon..|'ius, Ep. Brixien. 279. Vita n Bernnrdinn
030 Fayno Ilalice scripta 280 Cap. 1 Genus nc-

25 Gramatius, Ep. Metensis. E.c Martyroloijiis et bile, Vita eremitica. Alacbis Ducis ct Longu-
Warnelrttto <17- bardorum couversio 280 rop. 2. Gestain Epi -

29 Gratus, M. iu Africa ex Mortynilogiis 623 scopatu 281cn/). 3 Translationes corporis ei

24 Gregorius, Episcupus Illiberitanus in Hispauia. veneratio apud Brixiauos 282


Ex Mar!yrologiis,S. Hieromjino, Eusebio fer- 30 Hunoriis, M. .^lexaudria; ex Martyroloyiis 753
cellensi et aliis 272 et 1004/' 22 Hormisdas Persa, Ep. M. sub S;ipore 19 ei So-
30 Gu;;lfardus, si litarius Verona; 830. Vita c.r MS zomeno 21 d
Veronensi 837. Trauslatio Reliquiarum Ve- 30 Hoylilis Virgo Deo devota. Trecis in Campani;i
rona Augustam Vindelicorum ex MSS. 840 782 \'iia<-j- MS. camobii S lltiglilis 783
Decessores ejiis.
30 Gududus, M. in Numidia ex Murlyiologiis 754 29 Hugo, .-Vbbas Clunhicensis. ^. I

discipuli. i.-i memora mabiles 636 § -


24 Guilielmus Firmatiis, Muritonii in NornKmnia selas,

336. Vita auctore Slephano Episcupo Redo- Imperatorum etRegum, ergu eumobservanlia
nensi c.r jV/S. 336. t'iip.1 Initia, secessusin 637 ^'. 3 Fundatio Marciniacensis, cultiis .^^.

eremum,peregrinatio in Orientem 337. cap. 2 Hugoiiis, scriptores Vit;e 640 Vita auctoro

Reversio in Galliam. Vita in solitudine acta. Hildeberto Ep. Cenomanensi 641. Ca/i.l Na-
susceptio babitus mouastici, dignitas
Miracula et proplietiai 338. cup. 3 Habitatio talis,
Abbatialis:
INDEX SANCTORUM
Abbatialis : virtirtes in ea 042 cap. 2 (Iratia 27 Joannes Conf. Hegumenus monasterii Catbaro-
apud Henriciim II Imp. L^gatioin Hungiina. riim, sub Lenne .Armeno pluriina passus, cz

Concilium Kemense Alpboii>us R. Hispan. Menoloijio et Menitis 301


lilmratus. Cosnobiiim Marciniacensp 041 cop. 27 Joannes, M. Nicomedi* c.r Marlijriilnjiis 493
3 ,\rcana animorum in^pecla et fuli:ra \>rie- 38Joannes, Ep. Caliilonen. ej Siiliniw Apollinari

dicta 04G cap. 4 Morbi cnrati 048 ciip. 3 .\n- 778, 779 a b
geloruin tiitelamala, depulsa. Liberalil:iscom- 22Jocundus, M. in ,\fi'ica c.r Miirlijroloijio Cor-
pensata 030 cnp. Multi ad vitara innnasti- beiensi 304
camadducti. Templum amplilicatum 032 cnp. 30 Jocundiis, M. Alexaudria! cx MarUjroloijiis 733
7 jMors praescila et pie obita : receplio in c(E- 22 Josepbus Persa, Presb. M. sub Sapore 19i".rSo-
lum revelaiaCbS. AliaVita.AuctoreRaynaldo tonieno 2l c Acla Auctnre Metaplicaste. Cnp.
Ab. Vezeliacen.-i, dein Arcliie]i. Liigdunensi 2 Captivilas, con^^ianlia inler verbera, insti-
ex. MS. GSG. Cnp.i Adolescentii pie tran- tutio tada24 cop. 3 Nova^ quaistiones et to-
sacta, tirocinium vitse monasticie, digniias rnienti, Inedia triennalis 23 cap. 4. Constan-
Alibatialis, liberalitaNin p.iuperes, familiaritas tia iiiler tormenla. Alidiu-lio .\rbelam etinca-
um Cliri^to, potestas in da-nionia 65G cap. 2 rceratio 6 inensinm 26 cnp. 5 Iiiler nova tor-
(lefunctus a picnis, gegri a morbis Itherati : menia coiislanlKi 27 cap. 6 Flagellatioiterata,
te:iipla et camobia extrucla aut reinrmata 67 niarlyrium . sepullura , niiraciili) 28, Acta
c.ip. 3 Secreta animoruin cogiiita, liitiira pra'- Griecii c.r MS. .Medua-n Reiji^ Gnlliiy. 37
dicla, moibicurati 6S9 raji. 4 Conciliuir Rlie- 22 Jiilianus, Ep. Vienn:e in Gall. e.r Mroll, el OHieio
mense celebralum : sclii>n)a compnsituni. Pius EccleiiiasUco 39
obitus 600. Synopsis Vitoe metrica. Aiictore 20 Juliiis, M. in Africa c.r Miiriijrolugiis 420
eodein Raynnldo c.r :l/5. 001 EpitomeVitai ab 27 Jiiliiis M. AicomedifBc.T .IJarUjrvhijiis 493
Eielone et Giloiie ab obiiu scriptae cr MS. 30 Julius, M. .\lexaiidria.' e.t Mnrtijroloijiis 733
063. Aiialecla. Cap. \ Ex epislola Hugnnis 26 Justa, apud Griecos c.c Mernris 482
ninnaclii OGS cap. 2 Ex vila pei eun.dem Hu-
gonein 667 cnp. 3 Ex collectione aniioyini 668
27 Husandus, M. in Castello A|Ovia;
'
i'.i Mintijcoln-
giis 492
Let•tissima, M. Nicomodije ex Mroll. 493
30 Laurentius. M. Pre-b. in Cisal|iinis ex Novaria
I.
sacra Carnli a Basilica Pelri , OUiciis propriis,
e.t Ferrurio 772
1 barus, Episcopus Hibernns, cx Aciis S. Alibani
26 Lectissiinus, M. in Af)'ica c.i' MarUjrolngiis 420
S. Palririi el alifs 173 1000 e
ct

30 M 29 Leo Episcopus, cxinsula Samo Venetias Iran-la-


Igiieus irtyr ei- Mnrlijrologiis 734
30 Iiidalelius, Ep. Urciianus in Hi.spania 731 Acta
tus, ex Petro ile Natalibns et fnslis 633
Translaiioms auctore Hebretlimo (^liiniaceiici
22 Leo, Episc. Sannnen. in Gallia. Tempus Seilis.
,\cta ex Ijectionilhis Eccle.<ias. 31
733 Par- Pi^rquisitio et inventio Corporis sub
1

Abbate Si.nctio' 733. Pars 2 Translatio ad 22 Lennides, pater Origc)ii>, ex Ensehio ahisque

nionasleriuin Pinnitense 737 Miracula rx Gr.ccis ct fastis Liiljnis 10


Jlist. Pinnatensi Joaimis Bik
26 L"onid»s, M. .\nti..chia; i'.r Marlyroingiis 419
739
20 Inisclicdus, ex lairone Martyr, in in^ula Corcyra
2i Leontius, M. Nicoinedise ex Aclis S. Genrgii
c.f Grxcis 020 M. Menol. Bnsilii Inip. el aliis 203
22 Isaacus Persa, Ep. M. sub Sapore 19 e.c Som- 24 Liheralis, M. .\lex:iiidir.i' c.r ,'l/di-/(/)'e/o(;»s 207
meno 21 e
27 Liboralis, Altini iu tcn-iiorio Tarvisino 49'i Vi-
J tffi symqisis c.r MS. 494 alia cx Ferrario 495
29 Liheriiis. Ep. R iveiDi::'. ex Hvbeo el aHis 621
27 Lnlion Junior. M. apud Gra;cos c.r Menxis 494
Jacolius . Ordinis Minnruin observantium S. 24 Longinus, M. Nicomeiliajca: AclisS. Georgii M.
Francisci, ii'tecti in Apulia532 Proressusde Menol. Bnsilii Imp. el aliis 265
sanciitaie et niiraculis ex MS. Cap. \ kcio. 22 LuciiS Diac. M. Cordula: iii Fersidu c.r Mroll. el
praeliminaria anni 1628 et .^equeiilis 533 cuii. Aclis S. Laurenlii \ 1

2 Syll.ibus testium cit itnriiin et auditoium 28 Luchesius seu Lucensis, 3 Ord. S. Francisci in
534 cap. 3 Re^pousiones ad IX articiil.s pco- Etrurin 600 Epiton)e Viiie aniii|uioris ex MS.
p 's tos 336 cup. 4 Mii-aciila iisque ad auuuin 602 Viiaai)cto)'e liirlliobunwode Tolomeis ex
1019 facia SiO cnp. 5 Miiarula usque ad aii- MS. 004 Cup. 1 Kalio vita) anle et posl con-
nuin 1023 inclusive 842™;). 6 Reliquami- versi neni : caritatis officia proxiniis impensa
r.iciila iii jiidicio exhibila 34S cap 7 MiiM pnst 604 rap. 2 Oi'alinnes, ext:ises, mortificalionis
conclusiuiiem Processus descnpia 547. Ap- et piupertatis stiidium 608 ra/i. 3. Hi)iiiilitas
peiidix ex .Scripinrihus receniioiVnis imprcssis et patie))tia, )i)ors, 610
inii^acula c«/j. 4 Rcli
549 qna mi)'aciila 013.
22 Ja.Mhus Persa, Presb. M. suh Sapore 19 ex 28 Lucianus, M. in Nuinidia ex Martijrolngiis 577
Mroll. et Sotoineno. 29 b 28 Lucianiis, M. in An-icaci Murtgrnlogus 577
22 Jacobus Pci-.-a, Ep. M. sub Sapm-e 19 i',r Sn:o- 30 Lucianus, M. Alexandiia; ex Muruirulmjiis 753
meno 21 d 26 Liicidus , Ep, Veronensis ex Jlistoricis Veronen-
30 Jacobus Diac. M. iii Nuinidia ex Jclis et Mioll. sibus 428
734 dire cruciatus et visione aniinatiiv rapiie 30 Luciiis, M. Apbrodisiio ex Marlyrologiis 759
plectitur 75G, 757 22 Luiius, Ep. Laodicea! ex lxx discipulis Cliristi
24 Janu;vrlus, M. in Africa cj Marltjrolnijiis 208 ex Juistis Graicis 4
2Q J.iuuarius, ex latrnne Martyr, in i))Mila Coi-cyra 24 Luciu--, M. inAf)-icaix.Vor/;/iW(j;/m 268
ex Grxcis (j-20 30 Ludovicus, M. Corduba; ex S. liiilngin cl
22 Joaimes Pcrsa, Ep. M. suh S:i|iore 19 ex Snzo- Mrnli. ,si)j
meno 21 c 30 Ludovicui p'ier, a Juduis occisus in Suevi.i
pag-
AD TOM, III APUILIS.
rag- 987 et Sozometio 2 1 d
27 Lupicinus, M. iti Lydia ci Manijrohgiis 492 30 Marianus Lector. M. in Numidia ex Aclis e:
Martijrologiism dire criici:itiis,visir,ne ani-
M matu-capite pleciitur 750, 757
27 Marinus M. in l.ydia ex Morlijrnjoiiiis
Ma laare"^ Persa, Ep. M, snh Sapore 19 rex Som- 30 Mariniis, Pre-b. M. Aphrndisia. ex Mroll.
492
759
min\o 21 j 26 Marius, M. .-Vntiochiae cc .Martijroloijiis 419
2S Maralleiis, Ep. in Cniarlachia Hibernia; ex Vita Marolus Kp. Mediol:ini
23 i!,<; Brevinrio. Eniioilio ct
S. Brigida- et Mroii. Iftbernicis 369 alils
174
28 Macedoniiis, Ep. CP. Cap.X Minu.s lionesta initia 25 M:irtia. M. in Afri.a er Martiiroloiiiis 3tii
purgala insigni confHs^ioue 'iTicap. 2 Insidix
29 Mirtialis, M. Nicomeilise ex Martijrologiis 022
structse, e.xilium 'iTicap. 3 Obitu.-, miracula,
30 Martinus, .1/. Alexandria^r.T .V/«rtyro(ri;/».5 744
cultus 375 28 Marlyres Presbyteri duo S. Marci Epi>cnpi Atiiii
23 Maclialdus, Kp. in i-nsiila Hiberniaj Maniiia ex In liiijus Actis fiS^ d seipi.
Vitii S. Pttlricii ct Colipitio 309 29 Marlyres iliio Alexamlriie e.r Morhjroloijiis 623
29 Maculus, M. Perusii ex Marlijroioriiis 623 24 Martyres iv Niconiediaj. sorii .SS. Eu^ehii Neo-
29 Magnus, M. Cyzici ex Meiiol. Basilii Imp. et nis pt alinriim ex Aclis S. Gron/ii, Meiiiil. Ba-
Grxcis 624 Imp.
silii el aliis ^65
30 Majorica, M. ApliiYidisia" e.r Martijrologiis 759 27 Maityres vi in -Egynto ex Mariijroloijiis 493
30 Majorica, M. Alpx.indi:e ex Murlijr.>loijiis 733 29 Mariyies vi in Afric.i ei Marujroloijiis 623
28 Malina, M. Tarsi in Cilicia ex Martijroloiiiis 573 25 Martyres vui An ichoretse apud Oripcos ci: Me-
28 M^inilius,M. in Numidia ex Marlijrolofjiis S77 "•' is 377
29 Manilus, M. Permu ex M..'riijrolojiis 023 30 Martyres xii .^plirodisi.-e er Morltjrolojiis 7,')9
22 Manreandes Persa, Cliorep. M. siib Sapnrp 19 2i Marlyies xxiv Alexaiidria' ex Mariijrotoiiiis 207
ex Soi.omevo 2! e 31) Martyres xxiv ex Maitijraloiiis 758
25 Mansuetus M. rx notilia Corporis Romx allali in 22 Marlyres xxxiv Lugduni, ciim SS, Epipodio rt
Galliiis 366
, Alexandro 8
29 M:iniinius, ex latrone M.irlyr, in insula Corcyra 28 Marlyres i.xxii in Niiinidia cx Mrol! 577
ex Gr.rcis 620 28 Marlyres CLXx Tarsi in Cilicia e.x Mroll. 573
26 Marcellinus Papa M. Cap. 1 S. Marcellinns a S. 22 .Martyres Clerici Perss ccl sub Sapore 19 ex
Marcello diversus. Tempus Sedis, alia gesta Mroll. et SiKomeno 21 d
416 rnp. i Illiiis lapsus ,
pcenitentia, marty- 28 Marlyres CCLXX in Africa ex Marhjritloijiis S'l
rium : cultus Reliqiiia>. tempus sucre^sionis 22 Martyres Persae xvi niillia suis noniinibns oliin
S. Marcelli 417 eap. 3 Olijecta contra lapsiim nota, et alii innumeri suli Sapnre 19 cx Sozii-
ejus et pcenitenti.im, et contra Pontificatiim tneno 12 f
S. Felicis 2 Papie rejiciuntur 999 26 Miirtyres, sncii alinrum in .\frica ex .Mnll 420
24 Martia, M. in Africa, ex Marlijroloijiis 268 30 Martyres plurimi Clerici et Laici in Nuniidi:i
26 Marciana, M. in Africa ex Mariijroloijiis 420 CJ. Martijroloijiis 75i
26 Marcianus, M. in Africa ex Mariijrolaijiis 420 29 Marsalius, ex latrnne Marlyr in insula Corcyra
27 Marcianus, M. in .Epyptc ex Martijrolocjiis 493 ex Grircis 020
29 Marcianus, M Alexandriffi ex Mroll. 623 30 Materiiianus, Ep. Remensis iu Gallia 766 Vila
29 Marcianus, .1/. Periisii ex Miriijroloijiis 623 cx MS. Cop. 1 Natalis, educatin, ordiiiaiio
25 Marcus Evanficlista, E|i. Alexandrmus M. §. I Episcopalis 768 cap. 2 Miracnla 769 cop. 3
Veneralio apud Latinos , Gra;cos et vEgy- .Acces-us ad S, Hilarinm, Piiis ohitus 771
ptios.Acta vidc et martyrii varia 346 ^'. 2 24 Mavenlus, M. WfiAnAciSi ex Maitijroioijivi 267
Tempus vit.T et martyrii. Evangelium scri- 28 M.iurilius, M. in NuniMiacr .Martijrolaijiis 377
ptum alia ilii tributa 347 Apo-tolatus Aqui-
:
24 Mauritius, M. Thebieiis Pinaroli in Pedeiuanlin
leiie e.r 2 MSS. 349 et 1005 Api.slolalus ex Ferrario el Braiiiio 208
Alexandrinus et m:irtyriiMii ex 12 MSS. 350 27 Maiirus, M. .'Vnthiochia? ex Martijrologiis 493
Appendix ex Fita S. Pelri Ep. Jle.xiinilrioi et 27 Mauriis, M. in Castello AjoviK" r.r Mrntl 492
M. 332 Enconiium Auct. Procopio Diac et 30 Maxentia, vidua Tridenti, mater S, Vigilii E".
Charthiphylace Interp. Jo. Francisco Albaiio y\\s.cxdupVci MS. 781
ex MS. Grxco 352 De ciiltu Veuetiis 354 26 Maximus. M. in Africa c,r A/nrli/rutor/ii.s' 420
Histaria Translationis ex MS. Apparitin et 27 Maximus, ,1/. in .Egypto ex Martijrolojiis 493
miracula cx MS. Iiliri Fe.lrt ile Calo 358 Ap- 30 M:iximus, M. apud .\siara 740 .\cta Marlyrii '

pendix ex Breriario Cnrmelitano 1495 iinni et ex 4 MSS. 741)


aliis 360 et 1007 30 Maximns, .V/. apud Grxcos
p.r; 741 .Wew/ris-
28 Marciis plpiscopus martyr Atini in Campani:i(i i 29 Meginus, M. Pcrusii ex Martijroloijiis 623
Vita, p:issio ac sepultura ; Corporis inventio 22 Mehinius. Ep. Trecis in Gallia cx 6'flmH:n/o, Dcs
553 §. 2 Translatio et cnltns. Qini d;iin ti- Giterrois el aliis 29
gmenta rejecl:i 555 .\cta -^uctnre Adenidpho 24 Mellitus, Ei). Lnndinensis et Archiep. Catitua-
Archiep. Capnano e.r MSS. E|iistcjla dedica- ripiisis 283 Vila ex Ilistor. Eccl. Bedx 283
toria 5;)7 Prologus 559. Cop. Genus, reli- I Miracula ex Leijeada Capijranii 285
gio, baptisnuis, pvx dic:itio, Episcopatns, 558 24 Memmerus, M. in Africa ex Miirlijrologiis 208
cap. 2 Miracul:! : oratorium et Sacerdotes 28 Meranon Thauraaturgus, Hegiimenus apud Cirx-
eonsecrati. Gentilesconver.-i. Martyrium, se- cos ex Menol. Basilii Imp. Menxis et MS.
pultura 560 Hi-toria inventi et tran«lati Cor- Sijnaxario 584
poris c.r MS. Cap. 1 'rempliim S:incti Hxtrn- 30 Meiriii-i:ilis,Ep, Forolivien, Cop. 1 Cultiis, :et:is.

ctuni et diriitum : junieiita istic ponenfes Vita script;i et exauiinata 700 cr//). 2TraiisIa-
puniti.Corpus et capul repertnm 563 cap. 2 tiones corporis, Miiacula recensiia. Fignienta
Miracula dein patrata 565. Versus de eadeni rejecta 702 cap. 3 Vita
ex picturis anliquis-
506 Miraculiiiu cr MS. Iialico oGii
rei'x,l/.'?. siniis adiiinbrat:! ex MS.763
22 Mareas Persa Ep. M. sub Sapoie ex Mroll. 19 30 Meritus, M. .\lexandria; ex .Martijrchgiis Toi
3t
1

XXVI INDEX SANCTORUM.


2i MRlrona, V. M. Perusii f-i' yiarlijrohgiis 623 Jesu 467 Alia ab HuKoneMenardoco//rcfa 468
21 Mftturus, M. Alexanili-iae fT Marlyrohijns 267 30Pastor, Ep.M. Alexandri.r cr il/arti/i^o/oi/us 753
30 Meturus, M. Apliroilisiie ex Mnrtijroloijiis 769 22 Paulus Persa Ep. M. sub Sapore 19 ex Sow-
30 Mich.iel ile Barfra Onl. Minoruin observantium meno 21 d
prope Lucani iii Heli-uri.t e.r //'odinjlio el iiliis 26 Paiilus, ^L in Xhica ex Marhjroloijiis 420
088 27 Paulus,.M in ^F.gypto ex Marlyroltiqiis 493
30 Micliomeres, Tnrnodori in Cnmpania Gallicana 29 Paiilus, Ep. Brix;ensi«. V;iria de C'irporis trans-
C.T Officio Ecclesiaslico et Vita S. Germaiii Ep. lationibus 625
Anlisiiodorciisis 784 30 Peregrinus Latiozus Ordinis Servoriim B. Mari*
24 MilitPS L^ix Martyrcs, cnm Salia Gotho Diice Fni'olivii in yEmilia 845 Vita aiictore Nicolao

ex Meiiol. Busitii Iiiip. 263 Burgesio Eqiiite Seiiensi ex MS. 847 Pro-
22 Milles seu Melli^iiu-^ Persn, Ep. M. sub Sapore cessus de culln et miraculis r.r nreliiro Foroti-

e.r Morlijivtoijiis 19 el Soioineiio 21 e ricnsi. Cap. I Proces^us institutio. Sacri cur-


22 MociusPers.i, Ep. M. siib Sapore \Q ct So:oni(iio poris el arc;e inspectio 849 c.i;), 2 Testes
21(1 auditi 851 co/). 3Qna'daminiraculosa; curatio-
30 Moinminus, M, in Nmniiiia^a; Mrtill. 734 nes 833 cap. 4 Miracula postea puhlica aucto-
22 Mucius Di:ic. Condiilie in Persiiie ex Mroll. el rit;ite descripta 835 Appendix de cultu et mi-

Actin S. Liiiircnlii 1 raculis Barcinone fiicli^ r.rMS. Hispimico 857


30 Mulier cum ihiobus Geminis, M. in Nnmidia cx Alia miracula .-.r MSS. ffispnnicis 859
Mnll. 7S4 et in Aelis 737 f 29Petrus Marlyr, ex Ord. Pricdicat. g.l Patria,
57 Mnlfifuiin nniversa ereiris S. Anfhymi, cum ipso natales, ingressus inOrdinem HDerctx-i nppu-
in;irtyrio aflecta Niconiedia'. In actis itliits 487 gn;iiiet eorum origo 686 Ji. 2 OHicium Inqui-
sitinnis demandatiim ; ninrs pro lide illata
N 687 §. 3 Canonizatio,ciiltus per totam Eccle-
siain decreins, et quare in Ordine Scrvorum
iNa
iHahor, M. in \frica ex Mroll. 166 B. Mariic 089 <>. 4 Cultus iii qiiiliiisdam urbi-
23 Nabor, M. Rnmie ex Mroll. 166 l»ns jingularis. Scriptoies Ailse 091 Vitascri-
24 N'al)or, M. Alexandria! ex Martyrolojiis 267 pta per Thuinam de Lenlino i offivum posteaPa-
22 Ne.arclius. M. in Armenia ex Mcnoe.is el Vila triarchani Hiciosolymitiinitni, aucta ;ib .\m-
S. Pohiciicti 12 brosio Taegio r,r MSS. 694. Cap.\ Natales,
24 Neon. M. Nicomeilia' ex .'/ctis S. Georrjii M. ingressus iii Religionem, virtutes in tirocinio,
'

Menol. Basilii /m/i. ct aliis 26S ahstinentia, rnllcquiacum Sanctis et Christo.


28 Neon, M. Corcyree in lonio mari cx Menobi/io Conciunes69br«/).2 Mutoloquelarestituta, fu •

Bosilii Imp. et Mcn.ri.i 367 tur;ipr;edicta,oleummultiplicatum.morhumsi-


2(1 Nesior tnonaclius, apud Gra'cos ec Menxis 428 niiilanti niorbnsimmissu^698co/).3D.;'iiionl'ii-
25 Nice, M. apud CriecoscT Menieis 364 gatus, haeretici Florentia pulsi, pe» restitntus,
27 Nicephoriis, M. NicomediieM Mroll. 493 solatiiim a Chrislo e cruce datum, pra,>stigiEe
28 Nicia, V. M. in Nuniidia e.r Miirlijrohyiis 577 hiereticorum dissipalas 700 cnp.i Mutnloquela
25 Nobilis seu Nubilis.M in Africa c.r Mioll 364 restituta. Sanctitas ctelo prodita. Sereiioca?lo
30 Noinensis >iIai'tyrei'Mor/i/i'ofo(;ii.s 738 nubes indiic*a. Inquisitoiis officium collatum
13 Nonna, M. Komic ex Martijrologiis 106 et exercitum 702 cap. 5 ''onspiratio in iiecem
ejus mariyriuni gloria revehita. Mirai ula
: ;

ante Canonizationem 705 cnp. 6 Canoiiizatio


708 cup. 7 Festum et Officium canonicum ah
liportnna, Abhntissa Sajriensis in Gallia 62 Vita Iniiucentio 4 pripscriptum corpiis elevatum ,

anclore Adalclmo Episc.Siiijiensi 62 Cap. I . 710 8 Festuin et vota ei facta. violanles


(0/).
Ortns, ediicatio. Vita mon.istica. Al)batiss<e puniti 712 cop. 9 Fehri hydropi^i aliique , ,

creata! illustres virtntcs 63 cap. 2 S. Gode- ninrbolahorantes sanati 7l2ca;j. 10 Varii ad


(jrandi fratris peregrinatio et martyrium cura vitam revocati716c(i;). II Puer perisfacilitas
dolore S. 0]>portun» 64 cop. 3 Mirarula et partus indult;» : inlantef a partu ociilis et
conliniia; preces. Morbas et ohilus 66 Appcn- manu quidam in periculo morlis ser-
dnnati,
dic 1 08 Liber miraculorum co(/i'm auclore 68. vati 718 coii. 12 Febris, hydropisis. para-
Cop. 1 Miriicula a scritorevi^a 68 cap. 2 Alia lysis depuls.H 720 co;). 13 Contracli, cancro,
mirarula potissimum a Translalione corpnris mania, epilcpsia laborantes sanati 722 cap. 14
facla 70. Appcndix 2 Cultus variis loois et Morbiet ditlicultas partus per aquain S' ,

Reliquia; depositie 71 Petri Reliqiiiis sacralam, sublati in Hibernia


24 Orbiiniis NL in Alrica cx Marlyroloriiis 268 energunieni liherafi 723 cap. 15 Caiideiis fer-
30 Orimentus, M. Alexandrias «Xjl/ar(j/ro/,)ji;s 733 rum innoxie tractatum incendiuiu restri- :

ctum, tempestiis sedati etc. 720


26 Petrus, Ep. Brac;iro5 in Lnsitania et Martyr. Ex
Taniayo, ftmlerico du Cuiilni, Jacobo de ttosurio
i ades, U. AlexandriiE ex Marlyrohiiiis 623 el oltis coWfcU nwinulla, rejectis fabiilis lOUl
29 Pagata, M. Nicomedia) c.c Marlyrolmjhs 622 26 Petrus Teutonicus, Ereniita Camaldulensis in
28 Pamphilus, Ep. Sulmonen^^is et Cotiniensis in Elruria. Ex variis. 477
Apriitin 589 Vila ex Oljicio praprio et MS.
28 Petrus M. ex Morlyioloijio Casincnsi 577
Italico 3'JO idia ex MS. Bodeccnsi 591 30 Pelrus, M. Cordubffi ex S. Eulogio et Mrutl.
22 Papus Persa, Ep. M. sub S.ipore 19 c.r Sozo- 815
mcno 2^ j 26 Peregrinus tilius et Guilielmus pater AntinchQ-
27 Papius, M. Nicomediffi ex Mariyrolociiis 493 ni, FoggiiB in Italia 469 fita ex MS. /•>/-
22 Parmenius Presb. M. Conlula; in Perside ra '

giens 469
Martyrotogiiset Actis S. Luureiitii II 22 Pherhuta seu Tarhula Virgo, cnrn Sorore et an-
26 Paschasius Ratbertus Ahhas Corbeiensis in cilla M.
,
sub Sapore 19. Acta martyrii cj:
GaUia 466 Vita auctore Jacobo Siiniondo Soc.
A/S.9. Lntinis cl Graris 21 Grffica ex MS. Va-
MS.
TOMI III APRILIS
ticano { ctoremonachoCentuIensi fi MSS. lib. i mi-
2S Philippus seu Philippinus. Ordinis Minonim, racula .ib annn 814 patrata. cap. 1 miracula
Montalcini in Tuscia ex VaMingo et aliis 407 sub Herico et Elizacaro Abbatibus facta 451.
23 Philo, Diaconus Antiocliiffi ex Epistolii .9. /jiw- fo;i. 2 Alia sub Ludovico Abbate. Corpus alio

tii el Martijrolofiio Romano 36:i delatum et relatum. Varia miracula 434. lil).
23 Plenus, M. in Africa p.r Martijrolo(jiis 166 2 tempore culmascriptnris factac";i. 1 Altera
25 Phoebadius seu Foegadius, Ep. Aginnensis in irruptio Normannica. Corpus alin delalum et
Aquitania ex Sidpilio Scvero, Saussatjo el aliis relatuni. Varia miracula 456 cap. 2 Corpus
683 theca; argentea; impositum. Varia miracula
30 Piilyclironius, Ep. ex Martyrologiis 760 459 Historia cnp. 1 Cor-
relationis f.r4 MSS.
26 Pollio. M. in Africa ex Marhjrologiis 420 pus ablatum, relatmn et iterum ablatum 461.
28 Pollio Lector, cura Eusebin Ep. M. Cibali in cap. 2 Denuo anno 981 rel.iti;m 462. cap. 3
Pannonia. 571. Acta passionis i^x A/5. 572 miracula postea facta 463. Eaileiu historia
30 Pomodianus, Diaconus j\f. e.c Marlyrologiis 758 auctore Angelramno metrice descripta ex 2
30 Postumus, M. in Nuniidia fx Marlijroloijiis 734 MS. 464
27 Prianus, M. in Castello-Ajoviie Mrott. 4'J2 « 24 Robertus, Abbas Casse-Dei Ord. Benedictini in
28 Priniianus, M. Lesinae in Apulia. Inventionis et Gallia 318 Vita auclore Marbodo ex MS.
translationis Acta 381 319. cap. \ Ortus , educatio, Sacerdotiura,
20 Primitivus, M. Romffi ex Marhjrologds 419 desideriura vitse monastica; 320. cap. 2 Socii
30 Primosus, M. Alexandriai ex Martijrologiis 753 duo asciti ; discessus in eremum 321. cap. 3
30 Primosus, M. Aphrodisiae ex Marlyrotogiis 759 Eleemosyna data et accepta. Plures monachi
22 Primulus, M. Cordute in Perside ex Mroll. 11 admissi. Miraciila patrata 322. cap. 4 Mona-
28 Proba V. M. Corpus et cultus Henniaci in Belgio sterium constructum : Miracula varia. Pius
583 obitus 323. lil>. 2 Mir.ieula post mortem 324
2!) Prosdocus, Diac. M. Alexandrise ex Mroll. 622 liber tripartitus de Miraculis , auctore Ber-
23 Protoleon, M. apud Grajcos ex Menxis et Actis trando moiKiclin 328. Distinctio i Miracula
S. Georgii M. 165 111 vitapatrata 328. Distinctio 2 Miracula post
28 Prudentius, Ep. Turriasonensis in Arr.igonia. mortem facta 3:30. Distinciio 3 .Abbales et mo-

Cap.\ /Etas discussa, et eertamen Cistercien- nachi Casa;-Dei virtutibus et miraculis clari
siuia montis Laturci et Nageren.^ium de ejus 333
corpore 593. cop. 2 Acta fabulnsa ex quibus ; 29 Robertus. prinius Ab. Molisraensis et Fundator
recentior eju.vdem norainis Episcopus prodii- Ordiuis Cisterciensis. Coimnentnriiis prxeitts.
citur 595. cap. 3 E.«utitur faliula. Acta au- § 1 Relormationes Cirdiiiis Benedictini. Robe
tiqua partim indicantur, partim requiruntur rti exordia. Fundatio Molismensis 670. § 2
596 cap. 4 Acta ex MSS. 598 Initia ccenobii et Ordiiiis Cisieniensis, et
29 Prudeutius M. Nicomedia; e.r jl/ai/i/rotojiis 622 transitus S. Roberti ad euindem 672. § 3
24 PuUlius, M. in Afriea ex M^irtyrologiis 268 Revocatio et reiliuis S. Roberti a Cistercio
25 Publius miles M. Nicomedia; ex Menol. Basilii ad Molisinuin i Ejiisdeiu ;ctas , cultus sacer

Imp. el Menvis 364 674 Vita Auctore raonaclio


et scriptores Vita;

29 Pudcntius, M. Alexandriaeej: Mflrtyro/ojiis 623 Molismensi sub Adone Ab. ex MSS. 676,
23 Pusinna, V. in Gallia, translata Hervordiam in cnp. 1 Natales , tirocinium vita; religiosK et

Westphalia 107 et 991 f Vita i-.r MS. Bode- Praefectura quajdam 676 cap. 2 Cauiobia Mo-
crn^i Cap. I Parentes. sorores, institutiu. vo- lismense et Cisiercieiise fundata 678. cap. 3
tum virginitatis 1IJ7 , cap. 2 Vita solitaria : Mors ac sepultura. Miracula ad funus 680
e.xiini;e virtutes 169, co/i. 3 Obitus prsesente 25 Roliertus, .Ab. Syracusis ex Octacio Cajelano 381

sorore S. Lutrude 271. Translationis histo- 30 Rodicianus, Diac. M. Aplirodisia; ex Mroll. 759
ria ex MS. Bodecensi 1 72 30 Rodocianus, Diac. M. .Alexandria; .UiW/. 753 m
30 Rogatus M. .lilexaiidriffi cx Marlijrologiis 753
30 Rogalus alier, M. .\lexandria; ex Mroll. 753
22 Ronias Persa, Ep. M. sub Sapore \^.> ex Sozomeno
"Juintianus, M. apud Graicos ex MS. Menxis 624 20
30 M.
Qiiintianus, in Numidia cx Martyrologiis 734 30 Ropodianus M. ex Martijrologiis 758
22 Qiiiriacus M. ex Mttrtijnlogio Huronyiniano 10 24 Rulina, M. .Alexandria" r.i Martyrologiis 267
30 Quirillus, Ep. Trajenten. ad Mosain ex florario 28 Rulus M. ex Martyrologio Casinensi 577
et Chnmico Belgico 786 29 Rufus, M. Cyzici ex Menol. Banlit Imp. et Grx-
30 Quirinus Ep, M. in ciemeleri" Romano Prajtex- cis 624
tati ilepiisitus CJ Marlijrologiis 759 30 Ruuietina M. ex Martyroloijiis 758
26 Quiriniis M. Koiiiai ex Aclis S. Marcdlini Papx 25 Ruslicus, Ep. Lugduiien. ex MroU. et Vita S.

Mamjrologiis 416 Epipliaiiii Ep. Ticinensis 371


et

R
753 I5abas Gothus, niilitura Ductor. ex Meiiol. Basilii
J\eductus, M. Alexandria; ex Martijrologiis
ex Martyrologiis 758 Iinp. et aliis 263
30 Kemisuriniis Jl.

Alexandria; ex Martyrologiis 733 29 Sabbatius, M. NicomediaBfjJl/ar(!/roio((iis 622


30 Kevociitus, M.
20 Richarius, Fiindator et .\b. Centuleusis in Gallia 22 Sabiiius Persa, Ep. M. sub Sapore 19 ex Sozome-
no 210
445. Vita auctore Albino Alcuino Flacco ex\i
MSS. 446 Cap. 1 Ortiis, conversio ail vitaiu 22 SaborPersa, Ep. M. sub Sapore 19 ex Sozmneno
piain.Sacerdotium. Proxiniiadjuti,etiani Bri- 21 d
23 Saliinus, M. in Alrica fx Afar(i/ro/ojiis 166
tanni 447. rn;i. 2 Gesla cum S. Rictrude et
24 Saliiniis, M. in Africa ex Martijrologiis 268
Rege Dagoberto. Secessus in silvam Criscia-
24 Sambacia, M. in Alrica ex Marlyrologiis 268
censein448. cap. 3Pius obitus. Corporis trau-
20 Saturnina, M. Alexandriae ex Martyrologiis 753
slatio Centulara rairacula 430. miracula au-
;

9 30
Aprilis T. III.
INDEX SANCTORUJI.
30 Salurnina. M. Apliroiiisiae i'.r Mmtijroloeiiis 7S9 22 Theodorus Siceota, Episcopus Anasfasiopoli, et
23 Salurninus, M. iu Africa e.r Marlijrolnijiis 1G6 Archimandrifa co-nobiorum in Galatia 32.
24 Saturninus, M. Alexandria^ e.r Maityroloijiis Vita Auctore Eleusio, Georgioiliclo, Preshylero
2C7 el Hegunieno, el S. Thcodori disci/mlo 34. cop.

29 Saturniniis, ex latrone M. in insula rorcjra ex 1 Patria, ortus, educatio, litterarum studia,


Gra:'ei.<: 620 jejunia, orandi consuetudo 34 cnp. 2 Pia adn-
30 Satuj-ninus, M. Alexandriae ex Marlyrologiis lescenlia, contemptus reruin caducarnin, mi-
753 racula 35. cap. 3 Energumenus liberatus. Vita
30 Salurninus, M. Aplirodisiaeex .A/or/i/rotoi/HsTb^ arcla in spelunca. Sacri Ordines suscepti 37
30 Siilurus M. r.r Marlijrologiis 758 cap. 4 Iter Hierosolyrailaniiin. Habitus nio-
30 Secinidiainis, M. in Numidia ex Martijrologtis nasticus ; rigor poenitentiic. Famili» salus 38
754 cap. 5 Miracula in hominibus et bestiis piis-
30 Secundianus, Ep. M. ex Martijrohgiis 758 Mors raatris et aviio pericula morlis et
stita. :

30 Secundinus, Ep. M. in Nuniidiacj Martijrotogiis morbus divinitus submnta. 40. cap. 6 Varii
elActis 754. Alios Martyros animat 756 ajgri et energumeni sanati. Illustres ejus dis-
30 Sei-undinus, Ep. M. Alexandria; cj jl/roW. 753 cipuli 42. cnp. 7 Iter Hierosolyraitanum alte-
24 Secimdus, M. in Africa C.C J//jr/i/ro/f)(/ii.s 268 rum : Miracula. Episcop.Ttus Anastasiopoli-
24 Secundus, M. .\lexaudriie t\x Marlijrologiis 207 tuiius 44. cap. 8 ^'aria miraciiia tempnre
29 Seuanus, Conf. in Anglia ex Maitijrol. Jnglie. et Kpiscopatus patrata. Tertium iter Hierosoly-
el Vila S fTenefridx 627 raitanuni 45. eop. 9 Colloquium cum B. An-
22 Senorina V. Abbatissa Bastensis in Portugallia, tiocho eremila. Abdicatio Episcopatus 48.
Ordinis S. Benedicti 75 Vita ex Legeiularw Co- Cf//i. 10 Accessus ad Mauritium Imp. Varia
nimbrieensi 75 c; 983 Conslantinopi.di facta. 50 cap. 1 1 Reliquia; S.
24 Seranus, M. .Alexandria' ex Marlgrologiis 267 Georgii accepta;. Itinera ad vicinas urbes :

27 Serapion, M. Nicoine<liae ex Marlyrologiis 493 varia miracula 53. cnp. 12 Varii a;gri sanati.
30 Severus, Ep. Neapolitanus 775. Vita ex MS. Dffiinones coerciti. 54. cap. 13 Variae praedi-
776 i\Iiracula auctore synchrono c.r MS. 779 ctiones alia(|Ue miracula 56. cap. 14 IterCP.
30 Severus, M. .Mexandria; cx i</or(i/ro%,is 753 ad S. Thomain Patriarcham. Varia miracula
24 Silvanus, M. .\lexandriiK c.rTI/flr/i/fo/o;/»»' 267 58. eap. 15. Varije virtutes et miracula. Obi-
24 Silvanus alter, M. Alexandriae ex Martyruloyiis tus. Vita scripta 60
267 23 Theodorus, M. in Africa ex Martyrologiis 166
26 Silvanus, M. in --Vfrica ex Martyrulogiis 420 30 Theodorus, Presb. M. inNumidia cxMroll. 751
30 Silvanus alter, M. Alexandriae ex Mroll. 753 29 Theodotus, M. Cyzici ex Mcnol. Basilii Imp. ct
23 Silvius, M. in .\frica c.r Marlyrologiis 166 Grncis 024
23 Silviiis, M. Romx ex Martyrologiis 166 29 Theognides, M. Cyzici ex Meiwl. Basilii Imp. et
26 Simia, M. in Africa c.r Marlyrologiis 420 Griccis 024
20 Siniplicius, M. in Africa ex Martyrologiis 420 24 Thenn Presbyter, M. Alexandriaj f.i Mroll. 207
26 Siricu^, M. in Africa c.r Mnrtyrologiis 420 23 Tlieonas, M. in Africa ex Martyrologiis 160
27 Sodalis, M in Lvilia c.r Marlyrologiis 492 24 Theoiias, M. in Africa ex Martyrologiis 208
27 Soilidis, M. .\utiocliise ex Martijrologiis 493 27 Theophilus, Ep. Brixiae c.r rariis 499
23 Sulutus, M in .Africa c.r Martyrologiis 166 .2i Therinus, M. apud Grsecos ex Menxis et Actis
30 Supliin, V, M. Firuii in Piceno ex Ferrario et S. GeorgiiM. 166
Ughello 174 29 Theostichus, M. Cyzici ex Menol. Basilii Imp. et
22 Soter, Pontifex Romanu . Tempus Sedis, Elogia. Gra-cis 624
Transl.ilio 4 et 982 28 Tiballus, M. Cibali iu Pannonia. In Actis S. Eii-
30 Spinica, M. .\lexandriae cj: Tt/orryro/ojm 753 sebii Ep. 571
25 Ste|)liauus, Ep. Antiocbiae et M. ex Tlieophune, 24 Tiberins, M. Thebjeus Pinarolii in Pedemontio
Kieeplioro liliisgue et Martyiologio Rom. 365 ex Ferrario et Brautio 268
27 Steplmnus, M. Tarsi in Ciliciacj; Mivll. 487 27 Timia, M. Antiochia; ex Marlyrologiis 493
30 Svibertus, Ep. Verdensis in Saxonia inferiore 24 Tonitus, M. Alexaudria; ex Marlyrulogiis 267
ex Krantzio et aliis 811 26 Trudpertus, M. Eremita in Brisgoia 429. Vita;
Epitome ex Breviario Argentoratensi et alia ex
Con.^lantiensi 430. Acta auctore monacho TruJ-

TJ. arliula seu Flierbuta V. cum sorore et ancilla,


pertino c.r MS. 431. lib. 1 de vita et passione
431 cap. 1 Vita in Brisgoia. Oratorium cnnstru-
M. sub Sapore 19 Acta martyrii 21. ActaGrae- ctum. 432. cap. 2 Cffides. Martyrii titulus 434
ca ex MS. Vaticano { cap. 3 Sepultura. Trauslationes corporis etmira-
30 Teleforus, M Alexandriae exil/ar/i/ro/ojiis 753 cula 436. Iib. Miracula aetate auctoris facta
2.
30 Tele.^^porus, M. Aphrodisiae ex Martyrologiis 759 cnp. 1 Injurii puniti 439. cap. 2 Varia; sanitates
28 Tellurius, M. Lesinne in Apulia. Inventionis et Alia niirarula
obtentffl. 441
translationis Acta 581 22 Tudianus M. Cordute in Perside ex Mroll. 11
30 TerentiiisPresb M. Aphrodisiae Afro//. «
759 29 Tychicus, discipulus S. Pauli. An Episcopus et
30 Terentius, M. Alexandria; c.r Martyrologiis 753 quo loco? 619
30 Tertulla V. M in Nuraidia ex Martyrologiis 754
et Actis 7S7
27 TertuUianus, Ep. liononiensis rx Variis 499
29 Thaumasius, M. Cyzmex Menol. Basilii Imp. et Urbanus, M. in Mrica. ex Martyrologiis 268
Grscis 624 29 Urbanus, M. Nicomediae cx Martyrologiis 622
24 Theodestia, M. in Africa ex Mnrtgrologiis 268 23 Ursus, M. in Afiica ex Martyrologiis 166
23 Theodnra, M. in Africa ex Martijrologiis 166
28 Thendora V. M. Alexandriae 578 Passio cx Actis
Procoiisulnribus 579
29 Theodora V. M.Alexandrije ex Martyrologiis 623 \.alentinus, M. Alexandriae ex Mroll. 622
29
TOMI III APRILIS
29 Valeiitinus, M. Penisii e.r Martijrohgiis 023 306 cap. Restitutio in Sedem Eboracensem
24 Valeria, M. in Africa i:r MarlijroloQiis 268 et iterata depulsio. Acta
in Concilio Eastre-
28 Valeria cum Vitale marito, M. Ravenna; et Me- feld 309. cap, 7 Iler 3 Fif.manum. Morhus in
iliiilani 508 Passionis Acta ex MS. 370 Scdem Ebnracensem 311
rcditu. Restitutio in
Valerianus, M. in Africa e.i Marlijrologiis 268 cap. 8 Morbus ohitus, miraciila. Transhitio
23 Valerius. M. apud Griecds ex Menx^is el Galfsi- cnrporis Cantuariam. 312. Epitapliium ex
nio 168 Seda 314
23 Valerius, M. in Afrioa« Morliiroloijiis 168 29 Wilfridus ^ecundus, Archiepiscopus Eboracensis
24 Valerius, M. in .'Vfrica ex Marlijroloijiis 268 in .Vnglia, «' antiquis scriptoribas Aiiglicaiiis
23 Veniistus, M. in Africa e.r Marnjroloqiis 106 638
30 Viator, M. Alexanilriie ex Marlijrologiis 753 22 Wolphelmus, Ah. Brawillerensis prope Colo-
24 Victor, M. in Africae.r Mariijroloijiis 268 niam77. Vitaauctore Cnnradomouacho, teste
24 Victor, M. Alexandriae ex Marlyrologiis 207 oculari 77. cap. I Ortus, stndia, vita monas-
20 Viclor, M. in Africa ex Martijrologiis 420 tica, priefectura varioriira niouasteriorum 78.
27 Victor. M. in iGgypto ex Marlijrologiis 493 cap. 2 Hsercsis Berengarii nppugnataSO. cap,
30 Victor, M. Alexandri» ex Martijrologiis 753 3 Allodiurarecuperalum. Inimicitia;Hermanni
30 Victor alter, M. Alexamlriie ex Martyrologiis Arcbiep.patienter tolerat» 81. cap. 4 Eccle-
753 siae ornatus. Lectio Scriptura;. Eleemnsynae,
27 M. NicomerliEEp.r .l/iir/i/rofoi//is 493
Victorinus, hospitalitaset ali.TJvirtutes 83. cap. 3 Fralris,
28 Viclorinus, M. in Nuraidia ex Miirtyrologiis 577 sororisetfamiliarium virtutes, B. Wolplielmi
24 Victnrinus, M. in Africa rx Martyrologiis 2(i8 miracula in vita 85. cup. 6 Pncnionitio ad
20 Victurinns, M. in Africa ex Martyrohgiis 420 morteni ,
pius obitus, et post eum miracula
28 Victurinus, M. Alexandri» ex Marlyiologiis
»73
29 Victurinus, M. Perusii c.r Marlijrologiis 623
23 Victnrns, i¥. m My'ic?i ex Mailyrologiis 166
26 Vindeus, M. Antiochise cj- Martyrotogiis 419 Mueno, Ep. M. in Lydiacr Marlyrohgiis 492
23 Vitalis, M. in Mnea ex Marlijrologns 160 28 Zeno, M. Corcyrae in lonio mari. Ex Menol.
23 Vitalis, M. Rnm'd' ex Maityrologiis 166 Basilit Imp. et Meiixis 367
Vitalius, M Corcyrffi in lunio mari, ex Meiiolo- 27 Zita Virgo, Luca; in Italia 502 Vita Auctore
gio et Menxis
Basiliilmp 367 COOBVo ex MS. 504. cap 1 Natalis, conditio
28 Vitaliset Valeria cnnjiiges, Martyres Ravennae vitEe , liheralitas iu pauperes ; conversio aqute
et Mediiilani 508 Passionis Acta ex MS. 570 in vinum, annome nmltiplicatio 503. cap. 2
29 Vitalis, M. Perusii ex Marlgrologiis 623 Ccelestes favores impensi : vitae asperitas
26 Vitus, M. in Africa ex Martyrologiis 420 500, cap. 3.Fervens et extatica oratio, favo-
res alii eamdem cnnsecuti 308. cap. 4 Custo-
W dia virgiiiitatis, liumilifas , mansuetudo, pru-
dentia, animarum zelus 309. cap. 5 Extremus
24 Wilfridus I Archiep. Eboracencis in Anglia 294 morbus, ohitus, rairacula 312. Appendix, Cu-
Vita aiictore Eadmero Cavtitiiriensi inonaclio ratus epilepticus, et (piidam post suspenrtium
296 cap. i Ortus miraculis clarus. Secessus liberatus. 314. Miracula a Faiinello Not.irio
ad monasterium Lindisfarnum. Iter Roraa i corara testibus excepta. ExMS. cup. 1 bacta
num. Varia acta Lugduni 290. ca/j. 2. Sacer- et notala post elevatioiiera nienseAprili. 315t

dotiura. Disputatio de Paschate cum S. Col- cap. 2 Facta 1 M.aji 817, cap. 3 Nutata 2 et
mano Ordinatio Episcopalis. Varia per An- 3 Maji 320. cap. 4 Excepta 4 et 5 Maji 322.
gliara exercitia 298. cup. 3 Episcopatus Ebo- cap. 3 Descri[)ta reliquo raense Ma;o 523,
racensis. Exercitia virtutum et miraculorura 6 Alia mensibus Jnnio et Julio excepta 327.
301. ca/i. 4. -Ab Episcopatu expulsio. Itcr 2 cap. 7 Notata mense .\ugusto 329. cap. 8
Romaiuim. Acta apud S. .Agalhonem Paiiam: Reliqua illius anni cura ajtpendice 531
Dagoherti 2 i-eguum et Cicdes. 303 cap. 3 Car- 24 Zntica AI. Alesandriae ex Martyrohgiis 267
ceris et exilii miseria tolerata. Conversio Au- 27 ZotJCtis M. in Lydia ex Martyrologiis 492
str.ilium Saxonum cum incolis Vect«e insute.

INDEX
;

INDEX
CHRONOLOGICUS.
SECULUM I Thebaji Pinarolii in Pedemontio 268
SS. Eusebius Ep. Pollio Lect. et Tibajliis
nno 68 SS. Petri et Pauli Apostolorum mar- Martyres Cibali in Pannonia 571
tvrio ti^aditur adfnisse S. Marcus Evang. An. 303 Megalo-Martyr obit
S. Gei.rgius 101
348 a SS. Eusebius, Neon, Leoulius et iv socii, mar-
An. 67 S. Marcus coronafus Martyr Alexandiiae tvrio Nicoinedias' cum S. Georgio coronati
344, 34S b 346 347 f 265
An. 76 S. Cletus, cedente S. Clemente, fitPontifex V.alerius, Anatolius, Protoleon et Athanasius
Romanus il5 c item Glycerius, Donatus, Tlierinus in marty-
Sec 1 SS. Appelles, Lucius et Clemens, ex lxx rio illorum conversi, et ipsi Martyres 165
Smyrnas Laodicea
Christi discipulis, Episcopi et 106
et Sanliljus 4 S. Anttiimus Ep. M. cum universo gregeNico-
An. 82 S. MaiTus Kp. et duoPresbyleriMartyres, medi;i: 487
Atmi in Canipania 553 SS. Didymus et Theodora, Martyres Alexau-
An. S4 S. Cletus, Pontifex Romanus, obiit MartjT drise 578
sul) Doniitiano . 4I5c An. 304 S. Marcellinus P.ipa elSS. Claudius, Qi,i-
An. 86 S. Anianus, Ep. Alexannriae, obiit 361 c rinus, AntoninusMartyres Romae 416 d
Sec. 1 S. Tychicus discipulusS. Pauli Apostoli 619 An. 308 Marcellus, cuni Sedes 4 annos vacasset,
Ep. Urcitanus in Hispania 731
S. Indaletiu,'-, creatur Pimtifex Rom. 418 il 1

Anlonius PreM). Eremita Lucse


S. 481 An. 310 Idem ohitMarlyr 41Sd
Cir. 100 SS. Salurninus, Insischolus et alii v exla- Cir. 322 S. Basileus, Ep. Aniaseffi in Cappailo./ia,
tronibus Martyres 620 Cercyra V. M. in Marlyr Nicomediae nbit 420 42i e
Corcyra insula, 620 Post Const. M. S. Daniel anachoreta M. obit Arela-
Sec. 1 (inl 2 SS. Vitalis ec Valeria Martyres obeunt te 270 c
568 An. 350 Martyres Persffisub Sapore, .^cepsimaset
SECULUM II alii Episcopi xxm, Manreandes Clioi'episco-

pus; Jo.vephus et alii duo Presbyteri; Azada-


An. 156 S. Mercurialis, Ep. Foroliviensis, traditur nuset.\bdiesus Diaconi, el 250 Clerici; Aza-
obiisse, an potius 4 seciilo? 760 desEunuihus, Tarbulaseii Pherhute V. cura
An. 162 Soter creatur Pontifex
S. Rom. Rustico sorore et ancilla, 10000 et alii innumeri 19
et AquilinoCoss. 4 f Sec 4 S. Laurentius, Presb. Novariensis, Martvr
An. 171 Idein morilur et colitur 22 Aprilis 3 b 772
An. 177 SS. Epipodius, Alexander et34socii, MM. Cir. 387 S. Donatus, Euroeaj in Epiro obit 704
Lugduui 7 766
Cir. 200 S. Liberius, Ep. Ravenn» 621 Aii 398 S. .Aiiastasius I crealiir Pontifex Roma-
nus 496 b
III SECULIM Subfmem scaili 4 S. Melanius Ejiiscopus Treceii.-is
in Gallia 29
Cir. 204 S. Leonides pater Origenis, item Arator,
Cir. 400 S. Liberalis Altini in territorio Tarvisino
Quiriacus, Basila MM. Alexandrias 10 floret 494
Cir. 212 SS. Felix Presb. Fortunatus et Achilleus
S. Maxentia vidiia, •hiater S. Vigilii Ep. Tri-
Diaroni, Martyres Valentiffi in Gallia 98,
denti obit 78|
yy b
Cir. 24y S. Carus Ep. Atini Marlyr obit 621 V SECULUM
Cir. 250 S. M^iximus, Martyr apud Asiam 740
An. 251 SS. P.iriiieiiiiK, Heiyma., et Chrysotelus
Ciren iiiitium 5 Seculi S. Severus Ep. Neapolit.
Presbyieri, Lucas
775
et Mucius Diaconi, item An. 402 Anastasius I Papa obit
S. 496, 490 b
Priuiulus et Tudianus MM. Cordulae in Per- Cir. 427 S. Paulus I, Ep. Brixiensis '

side
obit 62S
jl Cir. 440 S. Michomeres, Tornodori in
Cir 259 SS. Agapiuset Secundinus Epp. Theodo- Campania
Gallica, ubit 7^4
rus Presb. M.irianus Lector. Jac.jbus Diac.
Sec. 5 S. Pusmna V. in Gallia floret 167
et alii XX item femina cum 2 geminis et alii
S. Marolus, Ep. MedioUmeiisis
plurimi Ciriha; et Lambajsa- in Numidia 754 174
S. Phuibadius, Ep. Aginnensis floret
Sec. 3 S. Alpinianus Presb. in Aquitania floret 308
485 S. Tertullianus, Ep. Boni.niensis
Cir. 260 S. Nearchus,.M. in Armenia 499
12 S. Theophilus, Ep. Brixiensis
An. 272 SS. Siibas Golhus Dux et i,xx niilites, 499
.,„„
Mar- S. Hoyldis, Virgo Deo devota,
tyres Rumic sub Aureliano Tiecis floret
263 775
An. 283 S. Caius ereatur Poutifex Rum. 13 b Cir. 456 S. MaccaleusEp. Cruadachia!
An. 296 Ideni Martyr obit in Hibernia
13 ],
369
S. Marcellinus creatur Pontif. Rom. 416 c Cir. 470 S. Joaunes, En. Cabilonen.
ohit 788 c
IV SECULUM An. 479 S. Stephanus, Ep. Antiochi», M.
obit365f
An. 494 S. Rusticus, Ep. Lugduni, excipit
Sub Diod. SS. Mauritius, Georgiuset TiberiusMM. S. Epi-
pbaniumEp. Ticinensem 371 h
Cir.
f

TOMI III INDEX CHRONOLOGICUS.


Cir. 498 S. Machaldus creatur Episc. in insulaHi- An. 746 S. Florebertus Episc. Leodiensis mori-
berniae Mannia 371 d tur 381 d
S. Gregorius, Episcopus Illiberitanus in Hispa- Sec. 8 S. Opportuna Abbatissa Sagiensis in Gallia
nia obit 272 floret 02
Cir. 500 S. Rusticus, Ep. Lugdunen. obit 371 c Sub finem 8 B.Adelbertus Comes Austrobandia:
sec.

in Belgio obit32 Aprilis 73


VI SECULUM
IX SECULUM
An. 816 S. Macedonius Ep. CP. obit 372
Cir. 532 S. Julianus. Ep. Viennensis in Gallia 30
An. 803 B. Hildegardis Regina, uxor Caroli Magni
An. Abruncuius sive Aprunculus, Episcopus
5;i2 S.
obit 798 a
Treyirensis 30
Cir. 832 S. Joannes Conf. Hegumenus monasteni
An. 540 S. Len, Ep. Senonensis in Gallia 31
Catharorum, obit 502e
Cir. S45 S. Gramatius, Ep. Meten&is obit 372
An. 845 S. Alpiniani corpus transfertur ad cceno-
Sec. 6 S. Desiderius, Ep. Cabilonen. 788 c
bium Rofliacense 485 e
S. Ibarus, Ep. Hibernus 173
An. 851 S. Pascliasius Ratbertus, Abbas Corbeicn-
S. Deodatus, Ab. Blesisin Gallia videtur flo-
sis in Gallia, obit 466 468 c
ruisse 275
Post an 854 B. Hildegardis corpus translatum Cam-
Cir 570 S. Desideratus Presb. Cabilonen. obit
pedonam 798 d
An. 855 SS. Araator Presb. Petrus et Ludovicus,
An. 586 S. Honorius, Ep. Brixien. in Italia, obit
Cordubffi martyrio coronantur 815
24 Aprilis 279
j4n. 859 S. Heribaldus, E])isc. Autissiodoren. m<t-
Cir 600 S. Artbemius Ep. Senonensis obit 584 ritur 382 383 d
S. Flavius Epis. Cabilonen. obit 788 de An. 860 S. Pubinna; V. corpus transfertur Heivi.r-
diam in Westphalia 167 c 173 c
VII SECULUM An. 864 Caput S. Richarii thecae argentese inclu-
ditur 459 a
An. 604 S. Mellitus ordinafur Ep. Londinen.283 f
An 613 S. Tlieodorus Siceota, Ep. Anastasiopolis
X SECULUM
in Galatia, obit 32 33 d
An 619 S. Mellitus creatur Arcbiep. Cantuarien-
Posl.SOO S. Svibertus, Episc. Verdse in Saxoniain-
sis 284 f fericire, obit 811
An 624 Idem moritur 24 Aprilis 285 a
An. 918 Adolescens captivus in Bulgaria, invocatu
An 625 S. Clarentius, Episc. Viennensis in Gallia,
S. Georgio, in ictu oculi transfertur in Pa-
obit 376 pblagoniam abl37ad 142
An. 634 S. Wilfridus I nascitur, postea Arcbiep.
An. 944 Walciodorense monasferium cueptiim con-
Eboracen. 296 825 d 826 d
strui
Cir 640 S. Cronanus, Ab. Roscreensiis in Hiber-
Cir. an. 956 S. Adalbertus postea Episcopus Pr.i-
,

nia obit 585 gensis, nascilur 176 b


Pi)s( 643 S. Trudpertus, «remita in Brisgoia, occi-
An. 963 S. Gerardus creatur Episcopus Tullen-
ditur 430 f
207c20»il
sis
Sec. 7 S. Senanus Conf. in Septemtrionali Wallia An. 976 S. Marci Ecclesia Venetiis a Petro Ur-
627 seolo rotaurari ca?pta 1005 d
S. Gondebertus, M. apud Altisalios, sepultus Ricbarii et Walarici referun-
Jn. 981 Corpora SS.
Avennaci in territorio Remensi 627
tur, agente et humeris deferente Hugone
S. Richarius, Fundator et Abbas Centulensis, Capeto 462
amicus Dagoberti R.
floret, 445 Forannanus Abbas Walciodoren.
An. 982 S. ,

S.Pamphilus, Episc. Sulmonen. et Corfinien.


obit. 816 819 a
in .Aprutio 589 Senorina V. Abbatissa Bastensis in Pnrlu-
S.
SS Bova Abbatissa et Doda sanctimonialis flo- gallia 7j
rent Remis in Gallia 285 An. 983 S. Adnlbertus consecrafur Episcopus Pra
Cir. 664 S. Wilfridus wdinatur Episcopus ab xi 176 b 182 190
gensis 29 Junii
Episcopis -99 e
Jn. 994 S. Gerardus, Episcopus TuUensis, moritur
Jn. 664 Ob pestem in Northumbria grassantem 23 Apr. 20- f
migrat Egbertus Presb. in Hiberniam
S. An. 997 S. Adalbertus. Episcopus Pragensis in .

315f Prussia Martyr obit 1 76 e 188 199

An. 666 Erkonwaldus condit nionast. Cherte-


S.
seyense ,
789 b
An. 675 Erconwaldus consecraturEpisc. Londincn-
XI SECULUM
sis
"89 e
Jn. 693 Idem obit 789 e 1017 S. Robertus, .\bbas Molismensis, nas-
Cir
Cir. an. 697 S. Liberalis corpus Torcellum trans- citur 670 f

fertur 494 Hugo nascitur, postea .\bbas Clunia-


An. 1024 S.
636 d
VIII SECULUM censis
An. 1039 S Adalberti corpus Pragam transfertur
An 709 S. Wilfridus I, Archiepiscopus Eboracen. 204
obit24 Aprilis 294 313 An 1043 S Koliertus consiruit monasterium Cas;c-
Hy 317 c Dei 319.1
An 716 S. Egbertus migrat in insulam
An. 729 Idem ibidem moritur die Pasch» 317 d An. 1046 S. Marci Ep. Atinen. corpus transfnrtur
mo- in Eccl. C.ithedralem 554 .
Aa. 737 S. Erminus Abbas Lobiensis et Ep.
378 380 a An. 1U50 S. Gerardus, Ep. Tullensis, aS. LeonelX
,.itur
Wilfridusjunior Archiep. Eboracensis adsciiptus Sancfis, et corpus ejus elevatuni
Cir 744 S.
"sa 207
obit
An.
a

XXIII AD ACTA SANCTORUM APRILIS.


An. 1067 S. Robertiis, Ab. Casffi-Dei, moritur 24 An. 1273 B. Luchesii cultus probatur a Grcgo-
Aprilis 310 a rio X 601 d
An. 1075 S. Robertus fundat Molismum mon.iste- An. 1278 S. Zita Sanctis traditur adscripta 502 c
rium 671 c An. 1279 S. Trudperti EremitiE in Brisgoia vita
^ln. 1080 S. Indalelii Ep. Urcitani corpus transfer- conscripta est 429 b
tur :id monast. Pinnatense 733 An. 1296 S. Georgii brachium Venetias defertur
y/(i. 1084 S. Marci corpus inveuitur Venetiis 355a 13S b
Cir. 109O S. Guilielmus Firmatus Montelei in Nor- Cir. 1300 B. Philippus seu Philippinus, Ord. Mi-
mannia 24 Aprilis obit 336 norum Moiitalcini in Hetruria obit 407 ,

Aii. 1092 B. Wolplielmus, Brouwillerensis prope


Coloniam 77 XIV SECULUM
An. 1094 S. Marci Reliriuiarum arca Venetiis ultro
ostensa ejusque nianus extra arcam por
. Post an. 1300 B. Antonius, Ord. Eremitarum S.
recta, et annulus inJe abstractus 1005 f Aug'U!.tini Monticiani in Hetruria, obit 841
1006 a An. 1309 B. Alda sive Aldobrandesca, viduaSenen-
Ati. 1098 Cistercium ctenobium cceptum construi sis, 3 Ord. Humiliatorum, obit 471 c
673 b c Jn. 1310 S. Severi Ep. Neapolitani corpus eleva-
An. 1100 S. Georgiibrachium Aquicinctummrinast. tur 776 c
Uelgii delatum 136 137 An. 1322 B. Franciscus, Ordinis Minorum Fabriani
in Piceno, obit 22 Aprilis 89
XII SECULUM An. 1320 S. Francae Vitam scribit Bertramus
Reoldi 383 b c
Jn. 1109 S. Hugo, Ab. Cluniaci obit feria iadves- Posl 1330 R. Peregrinus Latiozus, Ord. Servorum
pcrasccnte , et sic refertur ad sequentem B. Marije, obit Forolivii 845
diein29 Apiilis 636 d 641 ab An. 1339 B. Francisci Fabrianensis corpus trans-
An. 11 17 S. Georyius, Ep. Svelli. in Sardinia 215 ferlur 998 d
yln. 1120 S. Hugo, Ab. Cluniacen. canonizatur a An. 1340 S. Petri Martjris corpus transfertur Me-
Calixto II Papa 606 d diolani 690 d
yjn.1127 S. GuaHardus, solitarius Verona; obit ,
S. Marcus annulum dedit piscatori in festiiuo-
836 iiiuin urliis Venetas servatae 1006 b
An. 1130 S. Maxenliseviduaecorpus Tridentitrans- An. 1344 Ordn Garterianus seu Periscelidis, sub
ferlur 782 a d lionore S. Georgii, iiistitutusab Edowardo II
Cii\ 1131 S. Adjulor, raonaclius Tironiensis Ord. Rege Angliae 160 e
S. Benedi.ti, obit 832 An. 1354 Partem Evangelii S. Marci , L.itiiie
An. 1148 Erconwaldi corpus transfertur 784ac
S. scriptam.ex ItaliaPragam niittit CarolusIV
Sec. 12 SS. GuiliHlmus pater et Peregrinus filiiis Imp. 348 de
Patroni Foggienses florent 469 An. 13S9 Transfertur Corpus B. Fraucisci Fa-
An. lll)6Cathari hueretici in dioecesi Coloniensi briani 94 a
•legunt 686 f An. 1369 Ordo Equitura Montesiae in Hispania in-
An. I176 1ideni dicecesim Mediolanensem inti- siituitur 101 b
ciunt 687 b kn. 1380 S. Catliarina Senensis, Virgo de 1'ueni-
/Jn. 1200 S. Antfinii Presb. Lucensis corpus in^en- teiiiia S. Dominici, obit 861 954a
tiim 483 e S. Ziiu: miraculorum 130 collectio de.scrihi-
tur 503bcd
XIII SECULUM An. 1384 S. Catliarinai Seneu. corpus transfer-
lur 980 c
Jn. 1201 Ordo equitumS. Georgii de Alfaraainsti- An. 1398 De.l ic.itur ecc lesia sub nomiue B. Fran-
tutus a Petro II Aragoniie Rege
.
161 b cisci Fi ibriani 992
Cir. 1206 S. Petrus Martjr uascitur Verona' 686 a
A»te an. 1212 S. Robertiis .\b. Molismen^is obit XV SECfiLUM
673 e An. 1458 B. Helena vidua, 3 Ordinis Eremitarum
Jn. 1218 S. Fraiica V. Abhalissa Ord. Cistercien- S. Aiigiistini, obit Utini in Foro-Julii 249
sis, Placeiitia; moritur 383 An. 1462 S. Gi'orgii caput ex insula ^gina Vene-
Aii. 1221 S. PetrusMart.yrOrdinemPraedicatorum
tias defertur i;)3 134
amplectitur 686 c An. 1468 Ordo equestris S. Georgii in Austria in-
An. 1222 S. Robertus, Ab. Molismensis, Sanctis stituitur ij)6 e
ad.-criptus al. H..n..rio III , C76a685de An. 1472 Petrus Tectonicus Eremita Camal.lulpn-
Aii. 1231 Corpus S. Prob;e V. M. levatum Scalis sis obit
477
iii diti.iue L.auduuensi 583 c An. 1479 B. Michael de Barga Ord. Minoriini Ob-
An. 1232 S. M.MVUiialis Ep. Foroliviensis corpus servantium prope Lucani obit 988
expiisitum 762 bc An. 1483 B. Jacobus, Ord. Minoruin Observaiitium
An. 1232 S. Martyr Ord. Prffidicatoriim
Pelrus
Bitecti, obit 533 b
occiditur 686 689 a An. 1489 B. Aldiibrandesc.-o c.irpus elevatiir Se-
Aii. 1253 I.leiii ab Innocentio IV Papa Sanctis ad- nis
476 c
scribitur 089 f An. 1494 Confr.iternitas S. Georgii instituta et in-
An. 1260 B. Lucliesius seu Lucensis, 3 Ord. S.
scripti AlexanderVIPapaetCardin.-desiiem
Fraiicisci iii Heiruria, obit GOl a Maxirailianus Imp. 158 f
An. 1262 B. .Egiilii|.4 ab Assisio, terlius socius S. An 1498 S. Pauli I Ep. Brixiensis corpus lr..iis-
Francisci, i.bit 22 Aprilis 220 221 f 222 a fertur ad S. Petri de Oliveto
Aii. 1266 B. Franciscus Fabrianensis 625 c
ingre.litur
Orilineui Minorum 993 ab XVI SECULUM
S. Francffi corpus
ad altare transfertur 384 a An 1547 S. Franca; nova ecclesia fundatur ^la-
Air. 1272 S. Ziui Virgo Lucffi in Etruria obit 502 f
centiffi
403 ^
An.
b

TOMI III INDEX CHRONOLOGICUS.


jlii. 1552 S. Laurentii Pi'esb. M. Novariffi Reli- An 1006 Cultum S. Georgii Ep. Svellen. approbat
quise transferunfur 773 ^, Pauliis V Papa 1003 J
i4?i. 1553 S. CatharinajSenensis Vita, a Raymundo An. 1608 Processus conditur de B. Peregrino
Confessario scripta. excu(liturColoni;r 8CI b Latiozo Forolivii 845 f 849 c ejus corpus os-
An. 1557 S. Franca; corpus reponitur sub altari tenditnr ggo
Piacenti.-e 403 d An 1614 Corpiis B. Francisci Fabriani ad novum
An. 1576S. Mprcurialis Ep. Forolivii Corpustrans- sacelliim deportatur 94 f
fertur ad novum sacellum 762 c An. 1622 S. Caii Papa; corpus inventum in S. Cal-
An. 1579 SS. Maroli, Venorii, Gljcerii et Lazari listl cirmeterio 16 e
Epp. Mediol.ini transferuntur a S. Carolo Jn. 1629 de B. Jacobo Bitectensi Processus for-
Borroraffio 175e m.atiir 832 c
An. 1580 S. Zitai V. corpus Luca; incorruptum Jn. 1630 SS. Guilielrai patris et Peregrini filiiPa-
50.1 d trcmorum Foggiie corpora elevantur 409 b
An. 1.583 B. .\Idobrandesc:e corpus transfertur SS. Sviberti et aliorum sex Episcoporiim sive
470 d Abbatiim Reliquise Verda; inveniuntur 812d
^Jn. 1590 Reliquiaj plurium Martyrum Rnma Mo- An 1631 S. Caii Papae eccleslaab Urbano VIII re-
nacliium ad Ducem Bavaria3 delat,:f, eai'um- p.Tratur. 16 f
que varia; asservantur in ecclesia Societatis .In. 1638 B. Peregrini Latiozi corpus transfertiir
Jesu 990 991 Forolivii 84G f
An. 1595 SS Tlieopliili etOaudentii Epp. et Silvia» An 1646 Corpus S. Honorii Ep. Brixiensis novo
V. corpora Brixiae translata 500 altari includitur 279
S. Laurentii Presb. II. Novarise Reliqui<e ele- An 1650 S. Man.^sueti M. corpus Roma in Galliam
vaiitur
'

773 b detertur 367 f


An. 1597 SS. Alexandri, Firmiani, Primiani, Tel- An 1651 S. Petri Martyris caput solenniter trans-
lurii Mart. corpora refodiuntur Lesina in fertur 690 e
Apulia S81 c An. 1670 S. Petri Martyris cultus sub ritu duplici
per totam Eoclesiam instituitur 691 a
XVII SECULUM
An. 1602 S. Gualfardi Reliquiae Veroni translatae
Augustam Vindelicorum 840
ACTA SANCTOKUM

APRILIS TOMUS TERTIUS


diernm wtfuali tiumero pnrlicndorum potior nobis ciira essel, iiuam lomo-
Sirum pari fere mole componendorum ,• polerant lomis sini/ulis aplissime com-
preliendi decem dics ler deciiemeri .'tpritis. Sed Sanclorum <iuorumdam, posl-
remam mcnsis parlcm occupanlium, proli.viora Acla aliler faciendiim csse suase-
riinl, ne duorum primorummensuram nimium exccderet voluinen ullimum. Ilaque

diehus undecim in secuudo collcclis, reliiiiios nouem accipe in lerlio. Ilanc aulem
parlein ijralam libi impriiiiis facicl Meiialo-Marlijr Georijius, ille Chrislianllati
toli per annos plusquam mille trccenlos celcberrimuscullissimvsiiue, cl idcm dispu-
latissiiniis his poslremis scculis, felieibusne dlcam, an iiifelicihus 7 iiuibus uli nul-

lam avitic reliijionis piirlcin iiilenlalani diinisil prtesumptuosa novalorum scio-


lorum temeritas, qiiam in stispicionem erroris supcrslilionisve non conarelur
adducere, ne reipublicre ccclesiaslicn; civiliiiue tiirbandie lilulus speciosus dccssct ,•

itn stiidiosius lahornt i'ere Cnlholicorum solida erudilio, ut iiiinm eerla fundaliique

sint siniiuln, (luie de Deo iUius<iue Sanclis creilit tradit<iue universalis Ecclcsia,

fial omnihus ninuifeslum : <iuod et nos, in faiiiosi istius jllhletarchip iic Tropieiiphori
Marlijris memnrin illustranila, et <inliqua verilale a noviliis fabulis secernendn,

asseculos con/idlmus. Tii vero, Leelnr, ct istuin et ceterns, fiuorum honori h<ee
lucubramus, Snnetos precnre ,• ul <iuibus deilerunt tot suarum virtulum mouumenta
ex lcnebrls erucre ac proihicere in lucem ; iisdcm a suie sanctilalis auclore Deo im-

pclrenl ipsns <iuadamleuus iuiilandi facullalcm, nc <leni<iuc sccum ct tecum eielestis

gloriie heatam cninmunionem.

DIE XXII MENSIS APRILIS.

SANCTI QUl X KALENDAS MAJI COLUNTUR.

S. Caius, Pontifex Romanus, Martyr.


Snnctiis Applles, Episcopus Smyrn»,
S. Danicl Martyr, Laude-Pornpeia in Italia.
S. Liicius, Episcopus Luodicose.
S. Honofria, Virgo, Martyr Romana, Antuer-
S Clcniens. E|)isco()us Sardibus.
pia; in lielgio.
S. S(iT. R, Ponlife.x Ronicanus.
S. Acepsimas,
S. Kpipodius,
Martyres, Lug- S. Barhasymes,
S. Alexiinder,
duni in Gallia. S. Paulus;
Socii xx.xiv,
S. Gaddiahhes,
S. Leonidcs
S. Saliinus,
Paler Origenis,
M:u-t,yrcs Alexan- S, Mareas,
S. Aralor, driae, aut alibi. S. Mocius,
S. Quiriacus, I

S. Joaiines, ,
Martvres in
S. liasilia, Episcopi,
S.il)rni;l as, pe,.siae
S. Parnienius, 1

S. Papas.
S. llelinias, Presb.
Martyres, S. Jacohus,
S. Chrysotelus, I
CordulBe
S. Riinias,
S, Liicas, I
in Perside.
S. .Marres.
S. Mucius, piac.
S. Agas,
S. Prinuilus, )
S. Roclires,
S. Tudianus,
S. ,\hdas,
S. Ncarclius, .Martyr apud Gra?cos
i S. Abdiesus
Aprilii T. Ili
,

AD XXII DIEM APRILIS.


S. Soror, ejusdcni i

S. Abdicsus,
S. Ancilla, 1 S. Tarbula;,!,
S. Joaiines, ub Saporerege.
Saiicli .\vi iiiillia,
S. Aliraniiiis,
Et alii innumcri. •'

S. A<,'(l(.'las.
Episc.
S. Salior, S. Mclanius. Ep. Trcccnsis, in Gallia .

S. Isaacus, l S. Julianus. Episcopus. Vicnncnsis, inGallia.


S. Daiisa, S. Abrunculus sivc Aprunculus, Episcopus
]
S. Millcs, Trcvircnsis.

S. .MaiircaiKics Chorcpi S. Lco, EpiscopusScnoncnsis in Gallia.


S. Tlicodorus Syccola Episcopus Anasfa- ,
scopiis,
sub Saporc rege siopolKunus, .\rcliiniandrita coenobiorum
S. Joscplius,
/ Prcsbvtc
in Galalia.
S. J..cobiis,
'•' S Opiiortuna, Abbalissa, in Gallia.
S. Altlialas, i

B.Adcllicrlus, Comcs AustrobandiiE, inBclgio.


S. Azcs sivc
S. Scnorina Yirgo, Abbalissa Bastcnsis, in
A/.adancs, JDiac.
Portugallia.
S. Alidicsus.
B. Wolpliclnius, Abbas Rrawillcren: is prope
Sancli ccl Clcrici,
Coloniam.
S. Azadcs Eunuclius,
B. Franciscus, Ordinis Minorum, Fabriani in
S. Tarbula scu Plicrbutc
Piceno-
Viim

PR^TERMISSI ET IN ALIOS DIES REJECTI.

ancti Michea; Proplietffi commemoratio, re- Est hie S. Eulijeliius, uli pluribus ad ejus Vitntn
Jmbus MSS. S>jna.iariis Parisien- dedueimiis Aprilis.

S
/(rdir in ^'i

silms, ahero Colleijii Claromontani, allero SS. Severinus, Tiburtius et Maximus, referuntur in
Cumbelisii : in plurilms pridic. Kos de eo MS. Casinensi, in variiswiAprilis; sed loco Seve-
eijimus XV .lanuarii. rini est Valerlanus. De iisagiinus xiv .A.iu'ilis.

B"(linus, aliis Bobinus. Episcopus Trecensis in Theogerus, Abbas S. Georgii in Suevia, dein Epi-
Gallia, memoratur in Martijroloijio Gallieano, et scopusMetensis,eaqiieSe,le relicta, Cluniaci raor-

iteriim in ejus Sufiilemento. De eo egimus xxxi Ja- tuus, cum titulo Beati memoratur a Mcnardo, cum
nuarii. tilulo Sancti a Sniissayo. Eum miraciilis claruisse

S. Vai.f.ntinus, Martyr Romanus, ODieio Ecclesias- i/i<!(iii' cap. \ Vitx S. f/erliicm Firginis xviii
tico lolitur Gandavi apud flandros,in Ecelesia So- Aprilis.
eiefatis Jesii, ob corpus Roma eo delotum ipiod magna : Joannes. EremitaMassacii, in Piceno, apud Arluruin
cum soleniiilate reieptum est anno hdcli cum eoriioie in Marlyrologio Franciscano. Obiit, quando de eo

S. Cornelii, utidiitum est ad liiijus annuam memo- egimiis xx Aprilis.


riam, die xvi Februarii. S. Alexandra Augu.^a, memorutur in MS. Flomrio,
Vubricus, Confessor in .Aiiglia, indieatiir a lerrario et a Greveno et Canisio. Nos cum Gra:cis cgimus
in Catalogo (jenerali, ex Kalendario aut Martyro- de eadem Tnipcratrice xxi Aprilis.
logio Anglico, ijitale nos non potiiinnis videre : sed Ducenti quintiuaginta Wartyres, Romae cum S. Caio
cst noslro judicio B. TJIricus, sive Ulfricus, Presby- Papa piissi, memorantur infra in liujus f^ita num.
ter, eremita in Aiiglia, citjus Jcla illustravimvs 14, de qnibus niliil legimus nisi in uno ibi c\ lato MS.
XX Februarii. S. Sevilianus, Martyr, colilur Bruxellis in ecclesia
S. Chorrgandus. Episcopus et Confes.«or, iiidicatur Societalis Jesu, ad quam corpus ejits a Polonia ilela-
in seriiHo Cartliusia- Brv.veUensis auctario ad Ore~ tum ciim corpore S. Honofrix , ii(j lioc die ad hujus
venum. Est i& Episc. Metensis, cujus Jcta illustra- mcmoriam dicimiis.
vimus VI Martii. Raphaelis Archangeli, Semidvpl. in Ecclesia et dice-
Adelbertus Abbas Tarouca; in Lusitania, memoralur cesi Veneliarum. Habet propriam ihi Ecclesiiim
in Kalenttario Cislerciensianno 1017 cicuso et apud OHicium ut in lilello et Missnm ut in folio : ita
,

Clialemotum. fide Prxtcrmissos xv Martii. Ordo divinorum Ojficiorum pro Venetiariim dicecesi.
AUfri(lus,Episcopus Monasteriensis, cum titulo Beati Varii dies ab
aliis assiguantur ejus cnllui. In Mar-
memoratur n Gelenio in Fastis Aijrippinensibus. De Hispanico Tainayi refertur 7 Maji, quo die
tijrol.

eo eijimusad Vitani S. Ludgeri, quani scripsit xxvi ipsum apud Cordubenses honorari asserit. Ast 8 die
Martii. Maji, cum Jpparilione S. Mtchaelis, memoratur a
S. .loaiines eremita cclebratur in pervetvslo MS. Ca- Petro de Nataiibus iib. i cap. 141. In tolo Ordine
sinensi. Videtur is ./Egijptius esse ; cujus Acta illus- S. Marix de Mercede habet officium sub rilu Du-
trovimiis XXVII Martii. plicisMajoris iS Sept. Apud Molanum, Canisium,
S. Rpgulus, Episcopus et Martyr Silvanectis, indi- Ferrurium, et alios 20 Novembris ,/ alti apud alios .

catur in MS. Roniano Vucis Altempsii, et adjunctus dies citantur. Quod hic indicasse sufjicit.
est Bellino Parisiis rdita. Vitam dedimus xxx Festum Patris Niti inilicatur in Kalendario Coptita-
Martii. rum sive yEgyptiorum apud Seldenum de Synedriis
Eustacbii. Episcopi Constantinopolitani, translatio velerum Hebrieoriim, de guo alibi uilul legimus.
cuiporis Veuelias, ad monasterium S. Georgii Lucia, Vidua Liigduni, cnm Sanctas, lcgiturin
titulo
Majoris, celebralur a Bellino, Muurolijco, Galesinio Gijneca:o sacro Jrluri de Monstier. De ea infru sub
et aliis; item in MS. Elorentino Senatoiis Stroizi, (inem Vitse SS. Epipotiii et Alexandri.
Blatta,
AD XXII DIEM APRILIS. 3'

Blatta, soror S. Theodori Siceot.-e, ut Sanota memo- Marhjrologio Galesinii In Romano el aliis xxiir
raliirin iliclo Gynecxo. Di ca aijitur infra in istius Aprilis.
Vila num. 26. Silvianus, in Africa, primn omniuin iuscriplus est
S. Evenici, eiqiie consfnictiie ecclesise menlio celebrn- apograplio Mniiijrolnijii Hieronijmiani Corbeiemi
Inr infra. in Jctis S. Thfodori Siceolx, mm. 'i7. Parisiis cTcnso. In Lucensi et Blumiano codice le-
Dies ejns cullui sacer nos lificlenns lalel. gitur : Africa Hic^ipnli natalis S. Philippi
In
Priscus Episcnpus, et Culdeus Dingwalli, memoran- Aposfoli, Feritm ememlale ir. antiqui.ssimo MS. £'p-
tur in Mnrtijroloijio Scolico Dempsteri et Calahrjo ternacensi; In Frigia Hierapoli etc. Hine in eolice
generali Ferrarii, n Dempstero mslrucli. Desnnt in Corbeiensi repetitum nomen Silviani ex die sequenti,
Breviario Aherdornensi , et in alio Catahgo Sunc- ubi Silvi:inus bis est in eodem codice, qni in alits est
torum Scolise, ad nns transmisso. Siivanus, ut dicititr xxiii .\prilis.
Alexaniler Pontifcx M.iximus, ob plurima benefi-
II, B lEgidius Assisinas, Ordinis Minnrum ct .•ocius
.

cia, mnnachis Bcnedictinis et maiime, Casinensibus S. P"rancisi'i, meniorntur a lerrario in ulroque Ca-
pnesiiiu, memoratnr in Menohjio Bucelini cum ti- talogo. Vilam iltnsirainus xxiii .\prilis.
tulo Beati ; sed c;r propria nffeclu. S. Eutropius Martyr indicatur in Lk'liensi MS. -led
Hermannus, Epi.scopns Colonire Agrippin:e, cum ti- qiiis sit non liquct. Agimits de S. Eutropio, Mar-
tulo S.incti proferlur a Ferinrio in Calahgo (lene- tyre et Episcopo xxx .\prilis.
raH, ciluto in Nolis pelro Canisio, cnjus Mortijrolo- S. PliiIippus,'\piistolus in Phrygia civit.ate Hierapoli,
(jii edilimiem duplieem habemus, scd nuaijuam memo- niemoralur in apogrnphis Mnrtyrotogii Hieronij-
ralnr diclns Herinannus. Ejus infra menlio fi.l in minni et aliis. Colitiir i Maji.
Vila B. Wolphelmi Abbiitis. Triginta Martyres
mille Hierosolyma; qiii sub
,
,

Huljertus, sire Humbertus, ex monaclio Claraval- CosrnePersariim R"ge cnntrucidati, cnronantur,


lensi Episcopus Nepi^sinu,s in Hetruria, cum tilnlo apud Galcsiiunm : at solum triginfa nionachi indi-
Beati memnralur in Menologia Cislerciensi Henri- cantur a Ferrario, citnto Menologio Grxcortim, a
quez,'secnlique eum Bnccliniis et Chaleinotus. Fnisse quibtis GaleMuiiis etiam se aceepisse ait. reritm iion
virum sanctimnnia vit;e pr:cclarura scribit Uijliel- reperimus in' Menologio , sive Basilii Iniperaioris ,
'
his, sed a liliih Beati abslinet. sen Cardtnalis Sirleli. Siepc occurrnnl vnrii Mor-
Guilielmus, 10 Alibas Cisterciensis, profertnr ab stib Cosroa occisi, et ex iis \l monaelios in
tijres

Henriquez et Bucelino : ab illo cilalui Knlendarium Lnuro S. Salix propc Hicrosotymam Martijrio coro-
Cisterciense Divione excusuni, in quo releriurZ Ja- natiis dabimns xiv M;iji.
miarii. S.Etlielreda. Virgo in Coldingam, /irrt/^i^nr « Came-
Oswenrla Virgo inscripia eslGijnecieo sacro Arlnii dn rario in Mcnolmjio Scnlico Fuit hKc filia Aunx,
Monslier cum lilnh Sanctie, quod infra in Fita Regis Orientnlinin Sa.ronum, et colitiir xxm Jtinii.

B. fFolphelmi Abbalis tnudelur iit miracuHs clara S. Antonini Mart. Ronia in Bavnrinm ad Solighen-
niim 32. thaliam, Ordinis Cistereiensis Pnrtlirnonem prope
RaduIplinsOril. Prsemonstratensis, in eanioliioVico- Laitdishulnin, Translalio, facla aniw sidclxviii, hoc
niensi in Hannouia, moiiem obiit variis decoratus die recolilitr : de qiia plnribiis forsan actitri suinus
miraculis, ut scribil Chrijsoslomns vamlr Slerrc, ad Tronslationcm S. Eugcnii, eodem lemimre et cum
inlcr NalalesSanclorum sniOrdinis hoc die,tilulitm iisdcm docnmentis traductiad monasterinm Ursiniense
ei tribuens Beati. Nolns haetenns de co nihit conipcr- Ordinis S. Benedicli x .Iiilii.

tiim, quo id probare possimus, neque audivimns quod S. ClariB Virginis menioria inscriplaest MS. Mnriijrol.

ejiis corpus honestiori quam cetera modo habeatur vcl Carmelilano.Est ea nobis ignota. nisi sit Asmiensis,
habilum nliqvando fueril. qtiie coliltir xii Augusti.
Stephani Hung.iri, Minorita^, insigne marlijrinm. in- S.Agapitiis, Papa Roina;, memorttlur in MSS. Va-
tcr Tartaros anno 133i obituni describit Bartholo- ticano S. Pcri, Barberino, et aliis variis. In Mar-
mxns Pisanns, et cr eo luin alii tum Artnrns in suo tyridogio Roniano xx Septembris.
Mnrtijroloijio Franciscano ad hnncdicm, cjiis arbitrio SS. Dinnysii, Eleufherii, et Rustici inventio aniio-
(ut opinamnr) delectum, cum aliiis nemo diem desi- tala esl in pneciptio codice Usuardi, Parisiis ad
gnet. Non e.vislimamna ab eum Eeelesia vindicatum, S. Germanum asservato, nec non in cjnsdcm Usuardi

ut pos4l cnm tituh Beati Marfyris commeinorari ejemplnribtts variis MSS. ct nottnnllis ctrusis. Dies
Philippus a Carpoiieto, J vcl circiter pie defuncti, abs natalis est ix Octobris.

Aquilffi anno 1490, ( que alia probntione vcl anc- Philippiis Episcopus, et socii Martyres, mcmornntur
Gaiiriela a Nuzaio, toritnte hoc die nihcribnn- in .hiclario Grcveni ad Uiuardum. Sunt hi Ha-
Alenconii an. 1530, /iir Beatis in Marlijrologio drittnopoli in Thracia siib Juliano passi, nb atiis rc-

prxcilato. Inii XXII Octobris,


ANIMADV. Stanislaus de Oporow, Ordinis S. Pauli primi Ere- Tbendericus, Presbyter et Martyr, meinoratitr in
PAP. I
Aitctario Greveni ad Usitardtim. ndettir csse Theo-
mitiv , in munasterio S. Marite-CIar^s-montis,
opinione m.agnoe sanctitatis vi.vit et mnrtuus est, dorus, Presbyter et Marfyr Antiochiffi, sub .lu-
Opnrovia; in Polonia, hoc die anao I5'2i. Corpus liano, a Floro et aliis Theodericiis appellultis ad

iliiesum permanere le.^^talur Martinus Borouius, dicm XXIII Marlii, et iterum supra relalus x Apri-

ad Vitam B. Slunislai Poloni Cnnonici Regulnris, lis; sed utroque loco iiitcr Prxtermissos : et rum
Romano Maiiyrologio et nliis referendus xxiii Oct.
ad ciijus calcem alios xx Stauislaos enumernl, cosqitc
Beatos nppellat, inler qiws jam memorutns est dcci- S.Nathanacl ApostoUis, qui est Simon Zelotes, sive
jnns sexlus. commeraoratio cognilionis, qiia in notitiamCiiristi
Antonia de Orleans sive de Aurelia, institiitrix
,
venit, Grxci in Memt-is et Mettohgh ^iileli. El
sanctimonialium Benedictinarura primse regute, iteritm X Maji colitur a ffr.rf/s Simon Zclotes, qiii

sub nomine Congregationis B. Marise de Calvario et Nathanael cngnominatiir. Polernnt isia diseuti
et S. Scholasticffi , mortua anno 1018, inscripta, ad Vilatn S. Sitiwnis Apostoli xxviii Octobris, aiit
est Menohgiii Henriqne:, Chnlemoti el Bucelinisub ad Vitain S. Bniiliolomxi qni ab aliquibiis Natba-
,

Principis, nuel est crcditits, xxiv Aiigusti.


tilulo piae feminoe , aii( religiosissimffi
Mo- S.Biristanus, Episcopus Wintoniensis in Anglia,
ai cnm litulo BeatiE Sacro Gynec.eo Arturi a
nasterio. memoratitr in utraqite editione Maiiijrologii Aiigli-
cani; sed, ut videtur, qiiod alius islo die deesset
S. Marolus, Episcopus Mediolanensis , indicatiir in
Snnctus.
. ,

PR^TERMISSI.
Saricfm. Seguvnlur viore sito Ferrarius in Cntalogo Martijrologium Ducis Altemjmi, olim in Anglia col-
gencraii, et Jlfordus in Annalibus Ecclesix Angli- lecthm, ef Mardiroiogium Ultrajecfiniim ante annoa
canx ad annum 934 nnm. 8. Et nos quoque siatue- sexcentos scriptuniy et MS. Bruxellense Ecclesix
ramits ad Intnc diem de ipso agere, uti diximus die S. Gudilx majoris jwnderis sunt; cum ns //(sum re~
XXIV Febrnarii inter Omissos. Verum quia MS. feremus iv Novembris.
AniUADV.
PAP. 2

DE SS. APELLE, LUCIO, ET CLEMENTE,


Episcopis, Smyrna!, Laodiccse et Sardibus.

TtibuLr Marlyrohijii Romani lie duokts liic pro- nius, antiquus scriplor, in Vita S. Polijcarpi Episcopi
positis Sonclis ista htibcnl : Snivm« SS. Apel- Smyriieiisis ,
qunm dedinius xxvr Jonuarii, tradit
ApeJlcs et
lis ex primis Christi discipulis. Ad
et Lu<-ii. postquam Smyrna discessit Paulus Aposlolus, sus-
Lncitis in
Mdrtijrol. qun' Bnronius istn annoliit At;unt de liis : cepisse raunus docendi Strataeam, et quosdam alios
ttom. Graci, etiam hae die, in Menolngio, qui etiam opti- cum ipso. .i/n ante lios cen.^endus fuisse S. .^pelles,
ma ratione affirmant, Lucium iumc alium essp a qiii ibidcm poluit tuiic docuitse, ctiain Episcopus crealus
Luca Evanpeli.-ta adduntque hune Pra;fectum
: ad inslruetionem Gentiiim, qnos forsan cum diu olihi
fuis.se Ecrlesia" Laodicensi, Apellem autem SmjT- docim.'iet. landem Smijrnae in Doinino quieverit? Cete-
Apcllcs ct nensi. ferba Mcnoloiiii citati, in qno tertius odditur riim primtis stabilis Sinyrnensium Epi.ieopus censetur
Lucius et
Clemens, sunt isla : Eodem die sanctorum Apostolo- S. Bucolus, ciijus Acla illustravimus vi Februarii,
Ctctnens tn
Faslts Cra.cis: rum ex lxx Apostnlis, Apellis, Lucse etClementis. ejusque successor pajisim dicitur fuisse S. Polycarpus.
B Hic Apelles mm Heraclea^ fuit Episcopus, sed Eodem niodo potuil S. Lucas nut Lncius fuisse Episco- ^
SmvTuae. Lucas autem isle, non fuit ille, qui scripsit pus Laodiceie in Syrio , quse appellabatur xmula An-
Actus Aposioloruui, sed Episcnpus Laodiceae Syriae. tinehi.r, et Clemens Sardorum in Lydia regione Asiae,
Clemens vero qui ex Gentibus conversus, factu<5
, cujus urbis meminit S. Joannes in siin Apocalijpsi; et
est Episcopus Sardorum. Hi nmnes cum ad Christi Ep'scopum (qui potuit Clementis successor fuisse) monet
fidem multos conversos haptizassent , tentatinnes qnia nnn invenil opern ejns plena. Censentur etinm in
non p.iucas perpessi, migrarunt ad Dominum. H,vc Syno/isi septiini)inia Discipulornm Chrisii et Apelle ex LXX
in dicto Menoloijio Sirletus habet et Greecorum Menxis discipulis
fuerunt Epls- slalnitnr apud Dorothrvm Episcopus Smyrnfe, in alio
Clirisli.
cojti, Apellcs qnnrinn verba, ut primum hujus sotennitalis principium, Catologo Episcopus Eradiae, forle Her.iclea», el dicilur
Smijrntc^
Eodem die sanctnrum
expedit jiroferri, et sunt isla : is ciijiis Aposlolus Pnnltis meminit in Epislola ail Ro-
Apostolorum ex .septuaginta, Apellis, Lucse et Cle- mnnos cap. 16, qnem ver.iu 11 oppellat probum in
luentis. Hic Apelles non Her;icleae fuit Episcnpus, Christo. At Lucius appellaiur Episcnpus Laodicese
Liicitts
sed facfus est Episcopus Smjrnse, ubi in priedi- in Syria : et Clemens primus ex Gentibus credens
Lfiodicex.
cando Evangelio multura desudavit. Et Lucas, non Episcopus Sardicas : qui perperam in allcro Calalogo
qui Acta Aposlolorum conscripsit, sed Laodicese in sdiriiiYin-postniodiim PnnlifexRomanus, hac de caussa
fHcmeiis Syria Episc.opus. Clemens vero, qui ex Gentilibus forsilan omissus in
Martyrolnqio liomano.
S'iriJibus ortus credidit, et in Sardibus Episcopatum gessit. 3 Georgius Cardosns, in f/agioloqio Lu.iitano, tradit
Hi ergo multis ad Dei veri cngnitionem traduclis, et S Lucium hinc, discipulum Christi. cnli officio Ec- Caput alicujus
b.nplisniate alilutis, et ad Dominum Iraductis, et non clesiasticosub rifu duplici Eboraj apud Carmelitas
l/iTLus^ita-
cum paucis ajrun,nisconflietati,adDominum emigra- discalceafos, in ecclesia sacra Deiparas Viigini de "'"
rant. yjildilur in cisdem Menseis hoc diilijchon Remediis, eo quai nsservent ihidem sacrura caput
Tpiac fzaOr.TfLv, (jayrvv^ Aoyou TiaXai, S. Lu'ii cnnvcntni donntum a Doniino Josepho
!.s-(i'
,

lloX^Qvc X«ouc ziXwjvjiy. ^x%vc TrXavKc. de Melln Archiepiscopo |.,horensi 7111 illud Roma, ;

2 Quse verba sic explicanda videnlur.


Trias hsec ulii pro reyiio Eiisitanue furrat aijens. deiulerat.
Verum
discipulorum, j.im o!im facta est sagena seu rete potuil cMi' capnt alicijus Lueii Marlyris, pro ciijiis ve-
piseatorium Verbi, et attraxit ex profundo errorum nei-atione xxir Aprilis electiis luit. quod S. Lucas
liic
mullos populos. Hsc in Menieis Gnecis : a quibus F
siiJi' Liiciiis i/ii-/o die referalur Mnrlyrologio Romnno m
singuli slatuunlur Epi.vopi, uti etiiim in Menolngw a et ibidem citato Menologio Gra-co. Certe sine documen-
Bnrnnio citalo : sedliic, forsan visis difjicultatibus . Epi- lis ulcumque verosimilihus ciedi non dehet Reliquias,
scopatus imii.MV. /n
Commentario de Pereijrinatwnibus qiix liisce seculis Roma ailfeninlur, esse aliunde iUiic
SS. Petri et Grxco apud Suriiim 29 Junii
Paiili e allutits marime
: qiiandn edacuntur recente.r e Romanis
edito, Apelles, frater S. Polycarpi a S. Peiro ,
nemo prndenter diir.erit aliorum
ca-meteriis, quas
esse
Srajnia! constitutus Episcopus dicilur. Cnte Pio- qvam Marlgrum Rtima: enronatoriim.

DE SANCTO SOTERE,
Pontifice Romano.
leWrisest variorum Ponlificum Romanoriim
A.NSo i:i.x\i. hiijiis nalntis
est se.rlus ^prilis. Tcrtius
memoria per menseni Aprileni dispersa : ex Pontifex est
S. Aniceius. xvii Aprilis retatus. ad
seculo Cbrisii
quem diem late
,/iis primo fltiruit S. Cletiis, ad discnssn siinl tempora decessoris
Iii- niutifi-
X Jc:
lcujus .Jcln xxvr Aprilis, elium stabilitur
tem- Pii, quem
//ygini et
duobus Augustis Consulibus
successoris

cilms ]n io- pus Scdis SS. Lini, Clemeutit et Jnacleli. Altev


obiisse
M
liMi.^ (tclum
est Aurelio Ver-o et L. MUo Vero fratribus, anno
S. Sutus I, qui seculo Christi secundo successit S. ci,xi'
titinse Api-iti. ex anliqiiis Catatogis Romanorum Pontificum demon-
Ale.candro, ubi simut ex hiijus Aclis perantiquis
confir- stravimus. Huic tiinc successil S.
jnalur nnnits. qvo S. Sixlus prxfuit Ecclesix. Soter, ,;i<i in anti-
Dies quwre Catalogo dicitur sedisse annis novem, mensibus

tribus.
VIGESIMA SECUNDA APRILIS.
tribus, diebns Huobus *. reliqna, ob aliqnem hiatvtn, dere, in eo quod S.
Soterem statnat sedisse annos qua- X)
S. Soter spcrlnnt ad S. Eiexithcvinm succfssorem. Dicti anni tuor minus rijebns duodeoim, ab anno clxxv ad ALXTOBE G. I

seflil anjios
novem attribxdi suiit PuntificalHi S. Snieris. snulo annum CLXxrx. ad qvem annum relato S. Soterin ohiiu^
novem.
Christi ferlin e' qnorlo, qnando prior Cataloqiis cnnfer- ista nddit : Si quis certiorem He armis Suteris inve-
lus est a S. Antern Pupn, el dein od S. Dnmasi tem- rhmnoLTapham, qua tamen Cletus e numero
nerit
pora continiiatns. lidem nnrrm nnni referuntnr \n allero Rommiofum Pontificiim non eiriatiir, nec iittera-
Cataloijo, qvi seculo Cltrisli sexto ronfeclus est ; nec non rnm Martynim Lugfiunensinm sincenim testimo-
in tertio, qiii esl .•^eculo octnvo eoncinnalns, ntqve ad ninm contemnatnr; hauri inviti assentiemur. /fxc
Stephanum III Papamdediictns -. ncqne ulterins Vitx Baronins. Reiinemus nos Cletnm in nnmcro Roniiino-
Romnnornm Pontificum in altero MS. Frehert, et rum Ponlificum, et ab Anacleto alinm dicimus, nti nd
MS. pervetusto Bcrtiniani 7nonasterii continentnr. ejus Arta, xxvi Aprilis illnstrata, apparet; idqve fa-
Poslen Anastasins Bibliothccnrins ail NicoUium Pnpam cimvs seculi eu&dem auctores, er quilins tempus Se'li\ S.
sive annum dccclxvii continuavit Vitns Pontificum, Soteris jam stalntivimns. Prnterra tittrraruin Martij- consentit
easdenique GnitieJmus BilUothecarius ct aUi auxerunt rnm Luijdunrnswm testimonium cuni omni vrnernlione testivtnniiim
vsqne odMurtinum V Pnpam sive an n nm Siccccwxi : ndmitlimus, uli mox conslabit e.r Actis SS. Epipodii Maihjrnm
Lugdunennum
ab omnibus nulrni anni nnvem Ponlifici Soteri a&si- et Alexandri Martijrum Lugdunensium. Imo hoc tes~
gnantur, uli eliam mngno coimnsu fil apud Luitpran- timnnio niri , arbUrnmur necessnno S. Elrnllurinm
dum de fitis Pontificum Ruinnnornni, item in tibro a morle S. Soleris, ante mntam in Gattlis perse-
Pontifxcnii. et nntiqnis Brevinriif, Rnmnnis niannscri- (iitionem. atiqnnmdiu pra;fni\se Ecctrsi.r, ejusque virtn-
ptis et excnsisnnnn 1479, 1490, 1522, rl Kii^. qux tes innotui.ssr Chn.',tianis Lvgduiirnsibns; qui drinde
pcnes nos bnbemus nc demnm in Brcviniio jnssa Pii
: ob fidrni in cnrcerem ronjecti.nd eum episfnlam mise-
V cdito in quo omissn pnrin ConsHlum, snb qnibusSoter runi, rcgantps ut pax et concoidia Ecciesia' con-
Ponlificatnm incepit et absolvit ; qux in atiis Breviariis servaretiir, T>5; -.w e/.x/y^^jkjv etprvr? svsxa rp-aceuov-
et reliqiiis trnctatthus, maiimo iterum consensu, memo- te;, nti legitur npud Eusebium tib. 5 IIis'orix Eccle-
rantur hisce verbis : Fuit a Consulatu Rustici et Aqui sinsticie cap. 3 snb fhiem; et cnp. 4 indicnlur, lilteras
^ lini nsque ad Cethegura et Ciarum. Diximus supra hasceRomam fuisse drtalas a S. Irenxo, quem asserit
decessorem cjus S. Pium refrrri discessi.->seexhnc vila Baronins anno clxxx snbstitutum Episaipum Lugdu-
duobus Augusfis Consnlibus : quilms succes-^irrunt vensem in locum S. Pbolini, qui anno suj.eriore
anno Cliristi clxii, Q. Junius Rusticns et Vettius martyrio gtorioso ex hnc vita migrarnt.
Aquilinus. Posteriores Consules, Cethegus et Clarus, 3 ^ntiquissima S. Sotrrvi est menioria inepisloln S.
fuernnt anno Ctirisli ci.xx. Et hiec duo paria Con.-.u- Dionysii Cnrintliiorum Episcopi, relnta ab EnsebinUb.
lum memorari a Damaso in Vita S. Soteris. tr.sintur 4. Histnria' Ecclesiastii ;v cnp. 23. Fuif itla scriptn ad A S. Dinnysio

Onuphrins in Commentario svo in tilmim 2 Fastoruni, Rotnanos, qnorum institutum vivendi laudatiir his ver- Ep. Corinlli.
laiidatur
mortmts ad anniim Urbis lOHf/i^* 915 c/ 9^3. f^idetur anteni his : Ha-c Vdbis consnetndo est, jam inde ab ipso ftomanorum
an. ni. S. Soter, ultra hos Cun.sutes, vixissc ad dirm xxii religionis exordio, ut fratres omnes vario beneficlo- 5. Sote- i'l

rnm genere aflficiatis, et ecclesiis quam pluriinis, ris benevolen-


Apritis anni .wiuentis cl\xi, quando Con.^nles fuerunt
pau- tia in
Seplimiiis Verus, .S7t'(? Severus, et Hercnnianus, qtii- quae in singulis urliibus constitutEe sunt. nece^saria peres
et pere-
bus Consnlihus adscribitur iuitium Pontificaius S. vitse subsidia transmittatis. Et hac ratione tum grinoi Chrls-
egentium inopiam sublevatis, tum fratribus, qui in tianos.
Eleuth>'rii successoris. Sedit ergo in suo Pontificatu S.
Soter annis noveni, ab anno Cbrisli clxii usque ad xxi, metallis opera faciunt, necessaria suppeditatis per :

aut xxii Aprilis, anni clxxi. De die et mense, qno li;cc quse ab initio transmittere consuevistis munera

coeperit sedere, uon seqne constnt. Anuslasins pnvter morem institutumque Romanorum, a majoribus
dvtos novem annos. tribuft menses tres, qni etiam in vestris acceptiim, Romani retinentes. Atque hunc
mcmcratis Breviariis omnibus .^ignantvr; absqne men- morem beaius Episcopus vester Soter non servavit
tionr dierum, qni in Catnloijo antiquiore sotum dno ad- solnm. venun etiam adauxit, tnm munera Sanctis
dnnlur, in codicibus MSS. Anastasii ex bibtiotheca destinata copiose subininistrans, fum fratres perngre
Rrgis Christianissiini, Mnznrmi et EVeheii, item a advenientes. tmiquam liberos ?uos pafer amaiitissi-

Ptnlinn, Jonnnr Slclla, aliisqvr, dies vij:inti et unus miK, beatis serninnibus consolandt». /fircibi S. Dio-
juniiuntiir,et sicab initio Jannarii, autdie xx vrl xxii tiijsiiis, qni hnc ip.^o frmporr flornit, uti dicluni est viii

ejusdrm cwpissct Ponlifiratum. Verum in srcundo et Apiilis, die rjns natali.

tcrlio Catnlogo, ct in MSS. Geslis, nec non apud Luit- 4 Ilisce addimus elogiumexseciindo Catntogo, quem
diximus srcnlo Christi sr.rto concinnatum. et ita habe-
prandum rt Abbouem FlurUiCrnsem, menses .^ex:m
Lilro Puntificnti, menses septem expnmuutvr. Tunc inr : Sotpr naf ionc^ Campanns, ex patre Concordio, de
aulem initium S. Soleris esset sinluendum nb Septrmhri civitate Fundis. sedit aiuins novem, menses sex, dies
aut Oclobri anni clxi, quo tmditnr S. Pins obiisse xi viginfi unum. Fuit tempnribus Severi, a Consulatu
Julii. Neglrclis mensibus et diehus, annos novem S. Rustici et Aquilini usque ad Cetlieguni et Claruui.

Soteri tribiiunt, e Grxcis, S. Nireptmrus Episcopus Hic constituit ut nulla mouacha pallam sacratara
Etogium ex
ConstantinopoUtanus. et Georgins Syncellus in sna cnnfingeret, nec incensnm imponeret intra sanctam anfmus Ca-

Chrnnographia; e Lntinis, Nolkerus et alii in suis Ecdesiam. Hic fecit ordinationes per mensem De- tatogts Pontifi-
Mnrtijrologiis, infra indicandis. Eusebius in Prowmio cemb. Presbvteros xvii, Diaconos viii, Episcnposper cum,
ad librum quintum Hisioriai Ecclrsin.sta;e scribil, So- diversa loca xi. Qui sepultns est jnxta corpus B.

terem, Romanae urbis Episcopum, post octavura Pctri.x Kalf^nd. Miji. 1'essavit Episeopatns dies xi.
Episcopatus annum vita fuucfiim esse. Qux frrr cum Hfec ibi, qnw frre eadrm ha!>ent alii supra citali. potis-
cum panui diffrrrnliu circn numr-
nlionim senlentia coinridnnl. Srd quam pnrum fiden- siiniim Ann^la.siu.s,

dum sit Eusehio, in iis qniv speclunt ad Rojnauos Pon- rum ronsrcratnrum Episcoporum, Prrsbijterorum ant
Diaconm-iun, et dies, qnihua cessnvit Episcopnlus. Est pafria Fnndi,
tifices, mox dr S. C-io Poiitifire et suc-
apparrtiit, cnm
ce.isorr S. Eutijrhiahi ngrjnus, et wvi Apnlis in
Ariis nulem potria S. Snteris Fundi, peranliqun Itatia- cin'-

qui ta- Im, via Appin inler Formias et Trrrarinam, in Au-


S. Marrellini, itbi oslendetnus S. Mnrreiluni,
runcis, olim Latio ad.^cripiif dein pnssim iirbs Episco-
virn Eusrbii,rvo vi.rit, perperam ab ro omissum. .

pnlis Canipanne. iiabita, Itoc lempore regno Neapolitnno


2 In his rrijo, qnac siint RomaniH Ecclesia' majo-
annumerata. Sedit S. M. Aurelii M. Auretius
Soter lemporibus
ffuic chro-
rem fidem esse ejus alumnis quam ceteris adhiben-
notaxi Antonini Veri, et fratris cjus L. .^lii Veri. Gatenus Vetm etiam
dam, censemuscutn Cordinale Baronio : a qno proptrr Severus dictus
qui eo tempore Romx vixtt, in libro coutra eos, qui
de
consensum commnnem omninm secutoi-um cogimur discr-
typis
6 DE S. SOTERE PAPA.
ttjpis smpnrruvr, uon Vprum s^d Sevpnim nppeUnt, Marhriim ac FraD^ulum. Iuti'{)i'ttin iusrriptiotji^m
AtTTonE G. IT.
et hnburniut nnibo pronvtini mntrrniim Catilii)m Sevp- Jnamvs Aiitonius Filippions, Librllo df onliijni-
eiiiilit

rum bis CtinRnlnn; ilatjurcnm Golrno in tHctia Catato- tote cl venerolione bttjns ecclesLranuo Mncxxxix excuifo.
fjix tiicitnr Severus. Ante jinucn seciilt scnljtlnm diximits, convicli forina et
5 Dfiiiqn", qnia nuUa ftt apud anliquos ntinilio niar- iittegrilote Lnlinorum ehorneteruin tongeque diversi.^si-

lyrii S. Sotrris. arbitrotnr Oanpbrins, in suis ati Pta- ntorwn nb iit, qiiorum nsiis erattPvoSerjit II; nli eliam

cur Marlyr
tinani annotolionibus, bunc rt nonnul/a.-i olios Ptmlifices, Judicarunt alii viri Pom.v cruditi, et in talibus versa-
et si violenta morte nnn deces^erint, nnilta famen tissimi. Qtuid iden hic notamits, quia mngnus nlins et
a furente plebe et iniquis magistratibus, qui perpe- jirudens scriptor elnbi sibi est pa.tsiis, ijiso Trauslaltonis
tuiim in Christiano^oilium rctinebant, passos fuisse, tiict.v temjmre marmor itlud jiositum futsse. Non t.niieu
piFtnofia 2! sed ejiismodi 3 Cypriano Confessnres appcll.iri : et negamus ex anliqniori scu marmore scu nteinbrana
el 2i Ai-rUls ;

in libro vetustissimo bil)liotbecffi Vaticana>, ante siimjitnm videri fidein Ttnns^alionis jir.vftW. Ast Ser-
SPxcentos annos scripto aperte et clare Confe.^sores giuin islum constiluisse oinni anno in feslivitatibus
appellari, reliquorum partem Martyi-es ; esse etiam eorum, ijul nominanlur, Suneloruin, Iudulgeiiliain
aliquof, qui neque Martyi"is neque Confessoris ad- friuni annorum et trium Qiiadragenirum, nmnibus
jectionem liabent. Mnnoria ejns sacra exlal aii diein ad ea eorpora devote venientibus, quod ibi consequen-
3iXI el x.\Ii J/iritis. Prinri ilie /Ido in plnribns MSS. ter dici videtnr, ncmn jirtidenler credideril : quia mullo
Notkerus, anctar Betlit snppositilii et Mnlanns in pri- jmteriorem esse istam Indnigentinrttm conccdendiirum
ma edilione Usuardi itn botient : Romne S. Soteris firmnm certissiinum esl. Fuerit igilur concessio ista
Papre, qui sedit in Ei^iscopatu annos noA'em, sepul- Poulficis nlicnjus, seeulo xi setlentis, et fortnssis Sergii
tus in coBmeterio Calli.4:. Hic constiluit, ut nulla IV,qni obiil nnno iixn. Citjits cuni diplotna vel inemoria
monaclia pallam saovitam contingei'et iii ccclesia, httberelttr iu dicla ^cctesin, iion addilo quotns ejus nomi-
noque incensum pone)'ct. 7ii .'!/,'?. rulicano ccjcsia' nis Pontifcx Indulgentinin decrcvissel ; nibit pronins
S. Pctri, el in variis atiis, ai diem fiunc xxii rcfertnr fiiit tjnnni ut a'dilitorum quisjiiani, seculo X)V vel xv tj<

nalalis S, Sote)"is Papa? Ivom.'e : apud Bcll.nuni et iunoviindutn curans antiqnnm inscrijiliimeni, istiid
Molauiim, inpostcriarilins Usunrdi, aildititr, natione adderct dc Indulgentiis, Inniqnntn ab eotlem, qni pri-
Cainpani. In nonnullis Marltjroloqtis, ante trecentos niuin transtiiterut corjiora, concessis. Itn sciinus .S.
circiler anitos scriplis alits cxcusis, ilicilur )nartyrio Gregorio Mugno nonuninqnam ntlribulas
e.l csAf; Indnlgrn-
coronatus anl p.issus sub Marro Antonino aitt Sub tias, qna' ortgineni bnbiterunl aul a S. Gregorio VII
Aurelio Commodo frotre cjns; quibus bodiernum Ro- i-^liusnominis.aut eliam a X, mnjn.r jinriter sanelitatis
manum awniilur, cum Breviario jussu Pii T'. Ponli- viro, el pro sanclo ajmd Massitieuse? cullo; aul oliquo
ficis edito. inter ulriusque niedio.
6 Scpnllus esl S. Soler, secundum Calalogiim MS. 8 Toleti in Hispairia Irndittir esse corpus S. Snte-
EJiis sf^iu^tura
Rcginie Snecitc. juxt;i Cu)'pus S. Petri at secunilum : ris ; ac jiroplerea in offiriis propriis, Madrili anno jiii- Toteii diain-
Anaslasium cl alios. via Appia in ccEmeterin Callisti. cvii e.vcusis prscscrtbititr ad hniic xii Ajirilis, ofRcium ^'''Ju^
'"J
Ciacronius Italtet : Kmna; in paee quievil, etvia ."Vppia duplex de SS. Sotere et Caio celebrandum in ecclesii
in «emete)'ioqund ipse construxit, et Soteris de no- mafrice. Verntn in Officiis projirtis MntirUi anno m-
mine suo appellatu)n est. fuit sepultus. Vernni C(C- ccxxxviii recusi.1, prxscribilur Officium duptex de salu
melerinm islud sni nomini.\ appeihilionem a S. Sotere S. Sutere, Trnn.tltilo Festo S. Caii in proximum diein.
Virgine cl Marhjrc acrcpisse, di.cimus ad bujus Fitani Tumnijiis Salnxnr eumdent S.Soterem suo Marlgrohigio
X Febriiarii j; ]ii, el confirmal Jnaslasius in Vila Sie- Ili.^pauico inscrijisit, asserens se in catalngo Reliquia-
pbuni 111 Piipx Rpstanravit et tegumen
bis verbis :
rum sanctfe Ecclesiae Toletanje, in autographn visi-
coemeierii Sanctie Soteris, qund ceciderat. Consnle tationis,ab Emineutissimo D. Bernardn de Roxas
Artngbum 3 Ronim sublerr.ineie cap. 19, sed isper
lib.
et SandovalS. R. E. Cai-dinali et Toletaiio Pi'iesule
memoria' lapsnm Onnpbrio ascribil, qn.v cx Ciacconio aniio MDC confeclo, bxc invenisse verba, unm. 3.
produxitnns. Certe. ille in Cominenlaria de Eomanis Adest fbeca argentea, qua corpus S. Eugenii ;ibs
Pontificibiis, el scorsim cl ciim
Plalinn crcuso, seribit Rege Galliae missum, franslafum esf in ea recon- ;

S. Solerent Scjnilinm vin Appia ad Culacumbas, quod


diiajsunt Reliquias de cineribus S. Dionysii et So-
] 'slea Calisti esl appellnium. ciorum et ex ossibus S. Eugenii, et de omniuin
7 Corpus Itttjus sancli translalnm fuisse a Sergio II
NOT. I
ve.stibus : et Corpus in pulvere S. Soteris Pap^ et
II'. 'ores colligun: ex Annslasio, qui
(. jia.^.sim in Sergii Martyris. Ex qnibus
Tumayus, Cineres S. Sote-
elicil
p
TrQintiiliti (ic 1 /'(. babet
islaBeatissimus Papa, pia devotione so-
:
ris ante aunum mhlxv, quo corpus S. Eugenii trans-
ccrttfiani SS. 1 pro desiderabili dilectione SS. Sihestri et
.itus
latiini est, Toletum devenisse. Jnlonins de Quintana-
Silmlri cl
^ar';,ii, ecclesiam, qiia> sancto eorum fuerat iiomini
Mattini tluegnns libro ile Sanclis Tolctniiis agil de S. Sotere
ro':seri-ata, quam ab cxordio Sixcerdotii sui, usque-
Papa;sed quando, uut qua occasione corpiis fiieril tlela-
t,i.o :.d culmen deductus e-t, strenue
Pontificatus Inm ad Ecclesiam Tolelaitam fatetnr se nnn jioluisse
giibrnuivit, quffique per olet:ma tempm-a defecta
assequi. Jntuerjiia- in ecclesia Domus-jn-ofessx Socie-
vetu-laie marcuerat, rninisque cnnfracta iliu anti- Inlis Jesu servaliir ossiculum crassum, cum particiilis

ninnlputi^ Pci ejusdemque beatissimi SilvestriPntsi. de Cuinjio Prouoiario Apostolico ac Bnsilira;


Priiictjiis
di-, corpiis ciin beatissimo Fabiano atque Stepliano
Jjiostolorum Cunonico, S. D. N. Pauli Papx. III Cu-
ct Sotere Marlyribus ac Pontificibus... sub sacro
biculario inlimo : ul putel ex nttestationc, ijisius
allari deilica-.^
Didaci
oollocavit. Hicc ibi. Viditnvs ijm et Secreinrii AngeliCortadichirograplio firmala. Ser-
Jn(lvgfr.titr in^erijitionevi auir panca secnla niarnior
cl Ifico a qtio
conceism f
cnins
r,i,„, i„e
i.oc ernt
ernl ti,
uii lum. T
Temporibus r. '•"
Dommi
o""".'-
i,
Sergii
.

...
^'""^"' '""">' ^"'itclse Reliquisc in

eteganll atba, curn atiis


-
Ilteroltiecn
- '
Sanclorum Mnrtgrum Panlt-
perqiiam
'^
'

Jnnioris Pap.v iviondita sunt in boc sacro altari


ficum lipsanis, suo loco ac tempore opjiorluuius com-
corpnr,! B. Silve5'ri et Martini
Pontifioum, item memoraitdis.
corpora b-alissimnrum Fabiani Stephani et Soteris

DE
DE SS. EPIPODIO ET ALEXANDRO, AC SOCIIS QUATUOR
ET TRIGINTA,
Martyribus Lugduni in Gallia.

K Ili^torix Ecclesiimticiv, hanc


ANNO Evsebiua, libr. crncein cxtensus, i(a ianiatus crudelitate verberan-
CLXXVII. pcrsfcutionem in iiallin iintiimdrscripfhrus, in- tiiim e.Uitit, ut crnte soluta co%tarum, pateractis
(licat tempus primo per PimtificeR Romimo.t, vi^ceribus, secreta auiin:e panderentur, atque sic
ct yic iticipit Privwiutn dicti Itbri : Igitur So- spiritnm exanimatus emisit. Upipodus vero, toto ore
Mota pcrscm tere,Homanas urbis Episcopo, post octavum Epi- phiinbatis confracto. equuleoest suspensu^, et post-
tio n morte
scopatus anniini, vita functo;dntt(k'cimus {imo ileci- moduni pladio percussus Alter nobis te.^tis sit S.
:
S. Soferis
Papx, mus tertius) :ib Apostolis Eleutherus in ejus locuin Ado Archicpiscopus Vicnnensis, cui Lur/dunentin erant Adonls ViciX'
snccessit. Dnjniis lioc ipso dic Acta S. Sofrris Piipa', viilde pcrspicua !<; ad sxii Aprilis itn scribit : Et nensis.

quem, c.r antiiiuissiinis Cafalnrjis Pontificum Romano- Liigduiio Galli;« natahs S. Epipoilii Martyris. qui
rvm, ostcnditnm scdisse a Consulatu Rustici et A'iui- persecutioiie Antonini Veri, pn^t giorio^os quadra-
lini. usque ad Celhegnm et Claium. Priorcs Conm- ginta oclo Marlyrum agnne>, qui iu eadein urbe
defuncti les fueriint (ihiw Chri.^iti clxii. posteriores unno clxx. passi yunt, cum Alexiindrocarissimo coliega tenfjs;
aniio 171, At S. Soter hos ullimos Consnlcs habuit intcgro vitie ipso interim in carcere truso, prinio os diris pu-
suie anno, et superfujt usque ad hunc diem xxii Apnlis gnoriim ictibus ca^sus, deinde equuleiextentione ve-
sjih ejiis
anni sequent cr.xxi : et tunc, a Consulatu Veriet xatus, martyrinm capitis abscissione complevit.
SHccessoie S.
Eleulherio Hereiiniani, sedit S. EleutlieriusPapa, usque ad Con- Deinde ad xxiv Aprilis isia tradit : Lugduno Galliae
sulatum Paterni et Brafluce, qui ca7n diijnitatcm ad- natalis S. Alexandri, qui tertio post passionera B.
ministrarunt atino cLxxxv. uitra quem videtur vi.Ti.yse Kpipodii die profiuctus e carcere, primo ita laniatus
usqtie ad xxvi Maji anni sequentis, quod iste diescen- estcrudelitaie verberantium. nt crate soluta costa-
seatur ejus Nalalis. Alia ratio tetnporis, quo mota est rum patefai-fis visreribus, sccreta aniina; pauderen-
persccutio, mogis acciirafa indiciitnr ibidem ab Ensehio tur, dein crucis affixus patibulo, beatnra spiritum
his verbis : Quo tempore agebatur annus decimus exanimatus emisit. Passi sunt cum eo et alii nuinero
et auno septinius Iniperii Aiitnnini Veri, tunc violentior triginta quatuor. Sepulti ambn ex uiroque allaris
ft passim
IX Antoniiu mota est persecutio. f( poti^simum utcap. i proscqui- lalere, in crypta, qiue in c<>Ile siqterpnsito civitati, atiorum.
Ycrl
lur, in Gallia, in qua du^ prse ceteris insignes prce- pulihro et antiquo opere extrurta est. llxc Ado qiii-

stantesque urbium matres celebrantur, Lugdunura bus similia hnbenl Uiuardus, yvtkcrus, Auctor Bedx
et Vienna. Annus xvii Iinpeni Anfonini f^eri incidit supposifilii, Bclliniis, Mourolijcns, Gulcsinius, cuni
in annum Christi clxwu, quando pussi sunl Luijduni hndicrno Martyroiogio Rotrnno : et uhiqne odduntur
secunda Junii, SS. Pliutinus Episcopus. Sanclus Socii friginta quatuor, una tunc martyrihm piusi, quo-
Diaconus. Sancti aliiquamplnrimi, cum illu.stri Iwroina runi tamen in Actis non fit mentio.
Balbina, quorum mo.T Acta murtyrii ad Ecclesias yjsix 4 Quxue SS. Epipodii et Alexundri scpuhura re-
ac Phrygiie fuerunt transmissa, ab Eii--ebio sux histo- tulinius, ea dcsuinpta videntur ex Gregorio Turonensi, uregorto
Turonensi,
rix inserta, et iQtius ad dictum diem secundum Jtind qui libro de Glorin Mariyrum
c. ^O ila scrilnt Igitur .

Ulustranda. Erat tunc annus seplitnus Pontificatus S. ManyriocnnsummatusgloricisusPhotinusEpiscopus,


Eleutherii inchoatus, cujus virlutes notx erant dicfis qui Lugdunensi pr.i;fuit urbi Sacerdos. per certaini-
martijriius ; ideoque ali([ui horum S. Irenseum, lunc nis nobilis meritum invectus est cceIo ; cui et nie-

temporis adhuc Presbyterum Ecclesine Lugdnnensis, ritoet sanctitate condignus Irenajus successit Epi-
coitimcndaruntmemorato Pontifici per epistolnm, et ca- scof us, per Martyrium et ip>e linitus. Ilic in crypta
talogiim priorum Martyrum expresserunt : de qua epi- basihc.e B. Joannis sub altari est yepultiis et ab :

stola agit Fiisebius cap. 4. uno quidem latere Kpipodius, ab aKero vero Alexan-
2 In hac ciulein persccutione, sed anao scquentc der Martyr est tumulatiis. De quorum monnmentis
CLXXVni, passi sunt Lugdiini SS.Epipodius et Alcdan- si pulvis cum fide colligatnr, exfeniplo medetur
der, prior Iwc \\i[ yJpvilis, aiter biduo post die xxiv. intirmis : magna enim claritas m crypta illa conti-
iuissi SS. Utriusfiue Murtyris antiinia Jcta, plane conjuncfa, netur, qrns, ut credo. meritum Martyrum signat.
Epip''fiii(s
suiit ab uno eodemque auctore conscripta, et in Lectiones Eosdem Maityres jain uiite cetebrarat S. Eucherius tl S. Eucftcrio
et Ale.xander.
eornm venerutione lugduneiisi
ad nsum Ecclesix Lugdnnensis bifuriam divisa, ut Episcopus Lugdiiticnsis, hoiuiHa de
posset pars pricr xxn Aprilis, postcrior die
recitari et cultu habtln, qux pcrperam Ensebio Einisseno repe-
XXIV. Nos ea simut damus nam pars prima et iiltima : ritur adscripta. Duplicia, inquit, Epipodii et Alexan-
Epipodium, dri troplijea Ecclesia; nostr£e tides, interjecta bidui
spectat ad ulrumque, sicunda ad S. et ter-

tia ttd S. Ale.iandrnm. Habemus autem dicfa Actam vel tridui di.stinctione, concelebrat, nou adventitiis
Acta dnntvr
antiquo MS. nostro et partim incodice MS. Trcvirensi festa Reliquiis. ^ed intemcratis pairii sinus festa
ex MSS.
et Sario. monastcrii S. Maximini, partim ex Passionali Lugdu- monumentis.. Nus Beatorum illustre munus totuiu
nensi, ecclesi:e S. Jusli Episcopi, nobis a Petro Fran- atqueintegrum possidemus otquod universo mnndo
;

eaque contuliinus cum Aclis possit sufficere, intra gremium civitatis liujus spe-
cisco Chiffleiio transmissa :

qui ea graviter cialiter conclusum tenemus et geminas palmas,


a Luurenfio Surio ad diclos dies
:
editts,

coiiscripta eenset, et festatur habcri in uuliquis egregiis triumphi auniilas AposloUei, urbi attullimus atque ;

exempiaribus MSS. habentes et nos Petrnm Paulninque nostrum, binos co»ipara>-t<'

3 Adstipiilanlur Aclis anliqua Martyrologia, e qui- suflragatores. cum subliini ilia Sede certamus. Et ens cuin SS
Pvlro et
bus, priinnm locum merito ubtiitct Flori Ecclc^ix Lug- quidem beati Martyres, quorum pretiosus pulvis
Paitlo,
dunensis Subdiaconi Aucfariiim ad Martyrulogium ge- per diversas usquequaque regiones in populurum
nuiinim Bedx, el cuiu eo a nobis edifum anfe tomum disseminatur salutem, plenum quoque loci cultum
secundum Martii ubi ad diem xxiv Aprilis ista habes de honore Dei impensa sibi religione suscipiuut et :

Culfus in
Marlijiolofjlis ex MSS. Alrebatensi, Tornacensi et Lxtiensi, GalHa, quanto celebratum fuerit fide ditiori, taiito erit eis
P'ori lufjdu-
Lugduno civitate, passio SS. Alexandri et Upipodi graliacelebritatis arcepiior. Sedabsque dubio inulto
nensiSt eos ibi potissi-
cum aliis trii^inta quatuor : quorum Aiexander iu eis gratius, multo jucuudius est, si
mum
8 DE SS. EPIPODIO, ALEXANDRO ET SOCIIS MM.
A mum fervor excolat pietatis. ubi super eos furor 3 Verum intermisso paulisper ordine passionis,
incubuit passiouis ; si illic eis supplicationum sacri- qiiaali qualesve iuerint, coiiveiiit vel leviter publi-

ficiadeffrantur, ubi inDei sacrificium procubuerunt: cari. Et Alexander quidem nalione Gra;cus fuit,
et txcitnntc si illic eis vota fundat praedicanda po.steritas, ubi EpipodiusveroLugdunensiscivitatis inJigena. Porro
suos ad ve- innuceiitem sanpuinem feralis profudit ininianitas : eos parviilns, schola; contubernium; et caritas jam
nerationem.
si deiiique e"S ille Cliri^tiani noniinis ininiicus ubi virilis, iiipriHia;va ajtate conjunxerat : et it.ilitleris

credidit interemptos. illic videat consecratos. Dul- eruditissimi, concordia crescente, ad Deum profecti

cius. inquam. eis probatur dbpequium, si ibi eos siint; ut cum fuerint t^hristiani, et a clarissimis
laudum concelebret benedictio, ubi super eos tribu- parenlibus iijstituti, ad religionis tamen incitamenta
lationum deseeviit magnitudo Si inde invocentur ad ; se rautuo provocarent. Nam sobrietate, parcimonia,
suffragiuni, unde primo re^urrectionis signo evoca- castitate, fide, opere misericordia;, ita Deo sese
buntur ad pra^mium. //.rc aUaque plina S. Eiulie' hostias dignas pra-parabant, ut in consummationis
rius, circa atinum ccccu\ Lugduni cx liac vila vocufus. meritura profuerit gloria illatamartyrii. Erant ambo
His addi pnssciu chi/ia iitiiuHjiic in TiKlimto Sancto- juventutis flore conspicui. iieque adbucconjugalibus
ru7n Luijdunensium Rainaudo Theopluloa cdita; verum nexibus implicati sa;viente aiitem perseciitione,
;

quia reccntiora sunt isHc potcrit ea Lector reperire. implentes Evangelica conslitiita, quoniain ad aliain
vel eliam lertiam civitatein abire non possent, late-
ACTA brain ihi quasierunt. Egressi vero occulte septa
murorum, in eo vico, qui propter lucisam pptrame
Ex pervelusUs MSS. codicibus recognita.
siliis est, tiigurio se cujusdam religiosse et fidelis

viihne, etiam sine iillis loniitibus, abdiderunt. Cum-


l5i merito virorum forlium facla, ail incitamenturo in latcbris
qiip illic aliqu:imdiu, tecli fide rauliercula^ et loci reptrimtur ;
postentatis, itiandaiitur annalibus, qiii pro terreiia
libertate vel pro patria inani intenlioiie ceciiieruiit,
luimililate, latuissent tandem sagaxiUns inquisitor
:
15

relinquentes carnalium virtutuiu brevia iiionumenta, invenit; eosqup, per angustum cellula' aditunifiigien-
ilarfyrum
friuniphi (iuiu perennt: qnantis prapcnniis celebranda mors tes, raaniis infesta corripuit : qui ita trepidi inter
scribenai
Martyrum est, quiadmirabili ploriosoquecompendio, insilientes irruperant, ut S. Epipodius calceamento
ad poslero-
dum pavidus prosiliret, privaretur
duiu luanus suas ad ccelum porrigunt, fidei et devo- pedis uniiis, ;
rum incita-
menium. tionis exeinpla terris relinquunt, propagantes lio- qiiod postea tidelis mulier, tamquam tbesauro sibi

minum vitam mortilius siiis. Neque eniin pro Impe- reperto occultavit.
ratore terrestri, sed pro Rege cade^ti a spirilum 4 Itaquecaptos, etiam ante discussionem, carcer
profiiiiduiit siium ; non jiro patria, quie gignit et accepit qnia manifesfi putabatur criminis nomen
:

recipit; nnn jiro b patria, quse liabetur ef .imittitiir; esse,ipsaappeIlatioChrisliana. Deindepost triduum,
sed pro illa Jerusalem coclesti, patria sempiterna, vinctis jiosttergum manibiis, ante Prsesidis statuiin-
qua; meritis e:.tconj|rucla Sanctnriim, quaj culi^ina tur tribunal qiios S2evissinius Judex, adstante et
:

suu cadoinserit; cujus incola; raori nesciiint, cujus f infremente Gentilium uniltitudine, de nomine et
r
libertas jiigum tarfarese ca|itivitaiis ignnrat, cujus pn fessione interrogavit. Illi vero et vocabiila sua in /tidicio

libertas cuin immortali gloria et beatitudiiie perse- pivdideruiit. et Christianos se esse perspicue te- Chnsfum
confessif
verat. Et licet depra^miis Martyruni])auca perstricta stati sunt. Accenditur ergo Judex, et popularis con-
sint; quia nequaquam cniidigna; suut passiones prae- clamatio attollitur, et in innocentes siniul omnium
sentis seculi ad magnitudiiiem glorije ccelestis, qiias insaiiia g consurgit. Potestas eos increpat, furorera
erit perpetua et sempiterna : attamen bi sunt per- suiim biijusiuoili i lamore lestatnr : Etiara nunc ad- (7

minls
petui Sanrtoriim triumpbi, qui merito scriptis pro- versus Deos immortales humana tenieritas perseve-
terrentur.
dili mittiintur non contingat
ad posteros; ut si eis rat't Etiamnunc convelluntur Principum sanctiones;
occupatio passionis, succensai tamen mentes aemu- et in unn eodemque ma.jpstatis crimine Imperator

lationis ardore, immaeulatam vit.im, et contritione impugnatur et nuinina? Ubi sunt tormenta, quae in-
corporis et iniitatioue luartyrii illoruin, consei|uan- tulimiis? ubi criices? ubi gladii? ubibestiai? ubi ig-
tur. Itaque beatissimorum Epipodii et Alexandri nitse lamina;? ubi districtio, etiam ultra inortis ter-
55. Epiprdius conflictus alque victorias, Cbristo in illis trium- niinos pnicurata? Exlincti sunt horaines, sepulcra
el Altxander phante, referimus ut fides credentiura prsemissum
; non extant, et tamen Christi memoria perseverat.
et desideret et sequatur exemplum. puniendi, qiio au^u in religione vetita perdura-
(. 2 Igitur Principis Antonini Veri c decimnseptimo stis? Jam nunc provesfrse praesuniptionis temeritate
C Imperli anno, ciim per provincias Gentiliiim furor po^nasilabilis.
Lupdunensi urbe deb:iccba-
desa;viret, praicipue in 5 Ne se invicera exhortentur. aut inuniant ser-
tus est : in qua pro quanto raajores
sui raaguitiidine mone vel iiutibus, ejeclo Alexandro, qiii erat aetate PARS II.
Epipodius
.S'.

degebant populi, tanto etiam Gentilium copiosinr firmior, Epipodius applicatur : qiiem scilicet singu- blandifiis
rabies icstuabat. Judices, Otficiales, Tribiini, mili- biriter destitutum, diim pro conjectura aetatis tene- tenialw,
delati iii-
t^*' vulgiis. certatim, indiscrefo etiam sexu, Chii- rioris h aninin judificabat,
serpentis antiqui usus
quiruntur, stianos niuUiplici crudelilate laiiiabaut: qiiorum plu- venenata hlandimentorum artesollicitat:
calliilitate,
passionibus atque nomiuibus,ad suc-
rirai, distinclis Videoenim te, ait, juvenera et nefas esf, ut in in- :

cedentium memorias pervenerunt; iiinumeros vero, tentione pravi propnsiti perseveres et pereas. Nos
qui vftl indiscreta ca^de conoisi sunt, vel vincti in immortales Deos coliraus. qiios universitas populo-
ergastulis defecerunt, inscriptos cadestis vita;, liber rum, (|uns etiam nominibus propriis sacratissimi
tantum conlinet. Nam post vastissimam Marfyrum Priiici|ies veneranfur. Nos deos coliraus, laetitia,
d sfragem et i/ sicvienfium passionum crudelitatem, conviviis, cantinnibus, ludis, comraessatione et la-
tldefl carliate de qua etiam Cbristi fainuli, quos tuuc illusfrissimae scivia vosvpiobominenicrucifixum ciii placerenon
:

con;«itc(i; . urbes Vienna et Lugduniim tenebant, ad Ecclesias possunt, qui bis nmnibus peifruuiitur qui licentiam :

Asiffi et 1'brygiis scripta miserunf, rum pene ad in- respiiit, qai jejuiiiis delectatur, qui, daninalis vo-
tegrum Cbrisli uomen a Gentililms crederetur ex- luptalibus, Iristemet infoecundam diligit castilatem.
per proditionem domesticam Epipodius et
t.inctura; Quid vero tribuere beneficii cuiquam valet, qui se
Alexander occulte operam dare Catbolicn fidei cul- tueri a vilissimoruin infestafione iion potuit? Qiiie
tui, Prfesidi nuntiantur quosille indagine solicifa, quidem omnia idcirco
:
cum oble-
tibi contexui, ut
exosse Religionis reliquias in illis exlinguere cupiens, ctatione et cum
gaudio, quasi juvenis, austeritatem
prajcepit iuquiri. refugiens, mundi liujus heatitudine perfruaris.

6
: 1 : :

VIGESIMA SECUNDA APRILIS


9
6 Ad hnec B. Epipodius Non ita me Christi ac recenti adhuc cruore respersus, B. Alexandri san-
:

generose res-
fidei Cath(ilir,a; armavit affectus, ut sensum meum
pondet guinem sitieb;>t. Quem receplum ex carcere, com •
EX MSS.
;
Diisericordias tua; figmeiita permoveant. Pielas perendinato examine, die inlerposito, furori suo ohlatus Prx-
enim ista. crudelitas est; voljiscumque vivere, mors prajcepit stdi,
offerri ; ut ejus suppliciis non solum ra-
est aaterna ; celerum a vobis perii-e, gloriosum est. biem siiam, venira etiara insaniam comraoti et sa;-
Sempiternum vero Dominum nostrum Jesum Chri- vientis p.ipuh teiriperaiet.
Quem tamen etiam nunc
stum, quem crucifixum commemoras, resurrexi.sse liacpercunctatione tentavit Adhuc in potestate tua ;

non nosti. qui moflabih mysterio homo pariteret estut evadas m praidecessoi uin exempla vidrasque
Deus, famuhs suis traiiiitem imraortalitatis insliluit, qu.ne teneas. Ii.a enim persecuti Chrislicolaa siimiis
et ad c«.lesiia regna perdncit. Sed ut cr.nimuniter ,i ut pene te solum arbitrer resedisse. Nara prster ad defeetio-
tecum loqnar, quia alla non recipis; numquid ita alias CKsorum catervas, uem tentatur;
eliamstultitiffi tua; collega
cscata mens tua est, ut nescias hominem ex animae succiibuit atque ideo,
:
si tibi consulis, iramorlales
et curporis duplici constare substantia? Anima;
iimiB im-
ira- deos accensione venerare.
tliuris
perio, corporis servitio inagis utimur. Turpitudines, 10 Beatus Alexander dixit Gratias ago Doniino, ;

quibus dffimones veslros refutat dicta


colitis obleetant membra quod dum gh.riosos M;irt)Tum evi.lvis Iriumphos, et Prxsidis :
corporis, nientes interimunt. Quae autem iUa vita illala lorraenta commenu.rjs, ad devotionem me
est, iibi partis pctioris detrimenta provpniiint? Nos quofiue confirmas eNemplis. Piita-ne ergo exiinctas
pro aninia adversus corpiis bella suscipimus nos ; animas. qunsluilistis? Illjjquidem coelum ossident
f
pro anima adveisus vilia dimicainus, Vobis veuter sed versa vice persecutores in illo rignne perierunt.
Deus est, et in morem pecudum, post ingluviem Fallitenim teopiniolua extiiigui nomen non potest
;

prodigam, finem vita; praiseniis, niortis judicatis Cliristiunum, quod ita Deo fundunte firmatiim est,
occasum. Ceterum nos, qiiicumque vobis perse- ut et vita lu.minum cusiodiatur, et mortibus propa-
quentibus interimus, i dum nos temporalia deseri- getur. Deus noster cceIos, qiins fecit, possidet ter-
;

mus vitam ingredimur a.ternilatis. rain tenet, iiiferna moderatur ; et animtis, quas
7 Judex vero, responsi biijns livore et admiratione interemplas judicas, regniim cojleste suscepit vos ;

ore pvqnis defixus, iracundiaqiie stiniulante comraolus. adini- vero cum diis vestris inferna retinebunt. Et quia
elisttmagis
a iaimatur
rabilis eloqiieiitire domicdium, id est, os Miirlyris fratrem meura carissiraum in summo gaudio collo-
elidi pupnorum ictibus juVt. Ac deinceps S. Epipo- caluin scio, seourior o viam devotionis ingredior.
gladio OKi- dius, dolore constantior, mixtis cruore den-
illiito Ego namque Ghristianus sum, et fui seraper, el fu-
ditur : tibus, h:ec verba profudit Christum cum Patre ac ; turus sum in glnriam Dei. Tii vero exerce corpus,
Spirilu Sanclo Deum esse confileor, dignu.iiqiie est, qu.id pro imbecillitate terrena p sortiltus miindi vi-
ut aiiimam raeam refundam qui mihi et Creator
illi detur addictiim : ceterum animas nostras custodiat
est et Redemptor. Ila eniui niilii vita non toUilur, et recipiat ille, qui contulit.
sed mutatiir in melius. Nec iiiterest, infirn;itas cor- 1 Ad hnec pi-wses, niixto pudore et furore Aesie- inter dira
verbera
porea quo solvatur; dunimodo anima, ccelis k
fine viens. S. Alexandrum divaric.itum ternisciedeiitibus
invecta, ad suum revertalur auctorem. Cum liaic pra,.cepit verberari ; qui nulla humili responsioiie
suspt^nsus vn- B. EpipL.dius constanti assertione loqueretur, iiiter tormenta dejectu^, Dei semjier pr^sidiuni
iin- fla-
t/utis laceratur
perio truciileuti judi(.is eruleo suspentiitiir, lircum- gitavit- Cumque longissimospatio, cjedeutiuni succi-
stantibiis hinc inde lictoribus, ut lalera ejus impressis diia vicissiiudine, non frangeretiir ; Prseses inlerro-
ungulis sulcarentur. Tunc subito populi lerribilis gat, utrum etiaranum
hac confessione durr.ret.
in
fidem animose
clamor factus est, petentis, ut sibi deturaul olirue- Cujus perciinctationi inconcussa auctoritate respon-
profitetur
retur imbre saxorum, aut membratim divisus, sk- dit, deos Gentiliuin daimonia esse, non numina :

vientium insania carperetur. Ila furore oninium Deuiii vernomnipotentem, invisibilera, sempiieruum,
tarda erat crudelitas judicantis. Metuens autem sui prnpositi esse custodem.
Prsses ne mngis vim perferret, et per ;.edilionem, 12 Tuno ergo Judex dixit Christiani ad istam ;

potestatisac judicii reverentiaturbaretur. ad .sedan- insaiiiam proruperiint, ut prulixitate poenanim glo-


dum circumfiiSte multiliidinis pnecipitem et insanum riam >ibi existiment comparari, etpersecutores suos
furorem, caiissanique coinraotionis extinpiiend;im, vici^se se jiidicent, quos oportet celeri fine Cf.nsu-
in auee Mar-
eductum extra triiiunal. giadio raptim fpiiri jiiliet. nii. Quia ergo eo3 iri pertinacia sua et aiidiri nef;is tijr obit.

Itaque quanto infesiior fuit inimicorura tuniiiltus, esl et videri, idcirco A|px;inder, fixus criici,anifiiam, F
tanfo citius, dispositione divina, eonsuraniatio ;icce- sicut meretiir, effundat. Post quani senteiitiam mi-
lerata est inartjrii ; ut piierum suum. de pass-one nisfri saevique carnifices acceperunt R. Alexaiidruin,
ac persecutoribus triumplnintem, velociiis Cliristus s:ilut;irique signo eura, extensis in diversa brachiis
remunerator reciperet, qui est benedictus in se- a.. ni.inibus, nexuerunt. Nec taraen diu beati ^}ar-
cula. tyris tormenta porrecta sunt ita enim laniittum :

8 Beatos / Murfyres Epipodium et Alexandrum fuerat corpus crudelitate verberantium ut crate ,

primuni conjuiixit infantia, deinde in timore divino soliita cctariini patefactisi|ue visceribus, secreta
instituit adolescentia, firniavit juventus; donec aiiimie panderentur. Nam dum totus in Christo est,

animis merilisque conjunrti, ad martyriuni perve- q cunupie jam fessus supremis vocibus invocat, bea-
S. Atvrander
nerunt, qm.d Iribueiile Dei miinere pariter susce- tuiii^spiritum exaniinatiis eiuisit.
fntluo post
mrtttus.liinm- perunt. Sed dum Domiiius noster Jesus Christiis iia 13 H"S itaque seinper concnides et socios, quia PAns IV
Itlium et fes- mililura sui.rum victrices dispensat coronas, iit qui mors liiviserat, sepultura coiijunxit, dum furantibus Scpetiuntur
artibo iii spelu-
luiii (iiiitlicat.
ei jimgebanfur confessione terapi.rali, dividerenlur Christianis, educla occulle extra urbem corpora,
iica vtittis:

0C(.asii, inerito nnbis pra^stitiim judic:iinus, ut diipli- abs(.ousa conduntur. Erat eniin in colle superposito

cata in illis solennitalefruamur. Nam duin et aller- civitaii r coiicretis densaliis slipilibus locus, ibique

nis diebus fesla illorum veiiiunt, et iUos inseparabili in mi.dura spelunca; (.oncliisa Irutetis ac sentibus
veneramnr affectu; non sitigulis diebus, sed geini- vallis latebat, et ut fit, ubi huraor deciduus per
natis obsequiis utrum(]ue b s coliraus. Et nu- siciif nalurale miiiisterium infunditur, iuculta foeciiiiditas

diustertiana sok.nnitas co.Io insertura S. Epip.dium quo in recessu veneratiilia corpora religiosa provi-
celebravit ifa hodierua festivitate B. Alexaiidrum
:
sionedemersa sunt, quia Genlilium furnr, extreniam
pervenisse ad regna coelestia gaudemus. Idcirco denegans sepultiiram, etiain in corjiora exanimata
autem nunc revertaiuur ad liistoriam passionis. sa.viebat. Postea vero venerabilem locum religioso-

9 Interenipto ergo Epiiiodio M;irtyre, perseculor runi cultus servavit, et prodidit reverentia deducta

Aprilis. T. III 2 per


10 ACTA SS. ALEXANDRI ET EPIPODII MM.
A per piisteros, et virtutes plurima?, qujc Sanclorum ritple lierrecise, cttslritm jiarvum urbis muris inlixrens D
Ex jiss.
Jraris ripa sujmi pneeelsam rupem, nomi-
potontiam prodiderunt. in ilr.rlra

14 Nam rum, tempore consequenti. iiopulus Lug- nalittn auiem enplintitle Ludovici el Aseanii Sfortia-
nw
5
calcfum
Epipo(iii fe-
.
dunensis
,
jias.Min nioi'no .^a*vuMite
. ,

corrueiet
.11
adnle.
;
riim el IJiteis yamurcensis. Suul qui rupem istic inci-

bris cutotui- : sceiis quidani ualu nobilis, vi fnltrium valde sticcen- sam pulent ul noiuis Aruri cnrsiis prxheretur, indequc
sus, per visioneni conimonitus e.-.t, ut remcdium a nomen mmisisse.
s muliere, x qux* calceamentum Marfyris habebat, { Surius, im|irinienle. g /(femincurrit.
expeteret. Illa ver<i se medicinas nihil uosse re.spon- h Idem teneriorem aiiimum judicabat.
dit : sed Doinino miseranle, Martyris per exuvias i Jilem tenipora amittinms.
bospiiali ope allala, se plurinios curasse nnn nega- k MSS. ccelitus data,
bal : statiinqueei Lucia henedictionen>, et hospitalis fidentur Itoc
1 nuinero reUtttt, poslmodum fuisse

t t calicem saliilis, porrexit. Qui duin poculuin et iiis'rta per modum atteritis proluiji, ul alio die ad Ma-
remediiim sitis accepit, protinus ita extiucto ardore tulinum legereniur.
plurima rnlra- convaluit. ut niiii o]ie huniaiia, sed mirahili diviiii- m MS. Lutidiitienseet uostriim Praecesseruntexeni-
cuiapairaiiiur
(mjg auxilio, viiffi ac sanitati reddiliis diceretur jila, qua? tiineas.
Quae virtus fidci atqiie Sanctorum jier universain n Suiiits, U^ posniteat te soluui arbitrum rese-
dispergitur civitateiii, et iunumera niultitudo, duni disse.
sanitatem corporum recepit, fidei incrementa su- Idem, deludit.
scepit ; faclaque est menihrorum atque animoruni p Itlem, fuslibus, MS. Lugd. sordibus.
prajsens et selerna medicina. Sed et pustea in locis q Stirius, eum, quem confessus est.
illis mirahilia ista moustranlur, ejectio dajinonum, r Surius, concretis deusatus vepribus. MS. nos-
dehilitatum curalio, restauratio saiiitatum : qu:e ita triim stirpibus.
pene quotidiana et iis m:ijoraprpveuiunt, iit credu- s Greij. Turoneusis de Gloria Confessorum cap. 64 sepultus
litas, etianisi sjt spontanea, existentibus luiraculis ila inscriltit : de muliere quai Epipodii Martyris cal- Lacix.
23
extingualur. Itaque fidem diclis afque factis con- ceamentum collegit, et dein isla refert : Requiescit E
venit applicari : quiaamica Dei polentia, virtus, et sub urbano urbis ipsius niulier, quaj dicitur coUe-
dignilas. ut fideles et credulos diligit, ita deserit gisse calceamentum beati Martyris Epipudii. qtiod
duliilanles. Mcirco non aniligainiis veia esse, qiiaj de pede ejiis cecidit cum ail marlyriiini duceretur ;

et auditu manifesla duximus et videnius, regnante ad cujus tuniulum sa;[iius frigoritici ceterique iufir-
Domiuo nostro Jesu Christo, cui est gloria in secula mi sanantur. Erasum de tumulo ipso pulverem ipsuin
seculorum. Aiuen. hauriunt, inrnlnniesque discedunt. Hanc mulierem,
S. Luciam viduam Arlurus du Monstier in
appellat
ANNOTATA. Gijnecxo sacro, cui ad hunc diem inscrtpsit.
t Videtitr mulier, intinclo in aqtiam aul vinum eal-
a MS. uosinim, Spiritum Sanctum profundente. ceo. polum, Reliquiee illius tactu benedictitm, porre-
b Sitriu.f, morte. xisse; uti etiam nunc itsiiipitt Ecclesiu, el usurpasse
c MSS S. Mtix. el noslrum decimo octavo, scilicet semper deduclis per secula sinijuia e.templis poterit
quo Iti Marlyres occubuerunt : ast decimo septimo probari ab eo , qui littjus operis indices consulere
incepil perseculio.
voluerit.
d MS. noslrtim, saivitiam passionem. MS. S. V MS. nostrum iniraicos, Surius, Amicorum.
Ma.v. saivientium passi jnem victoriam. X Surius audita et visa semper diximus et mani-
e Petra incisa, vulgu Pierre encise, seii mngis cor- festamur.

DE SS. LEOINIDE, PATRE ORIGENIS, ITEM ARATORE,


QLIRIACO, RASILIA,
3Iartyribus Alexandrise aut alibi.

CIUCA ANNfM 0»! bis in Itujus diri principio lautlalu.s uobis anli- Qiapbia, agens de Imperio Severi, addit : Leonides
CCIV.
quus .•criptor, Ettscbnis Pttmpltili, librum se.ilum Origenis pater, orta Alexandria; persecutione, mar-
llislorix Ecclesiasliae a perseculiime Severi
Ji
Sevcrus
Imperatoris nuspicalur his a vcrbis; Porro cum
persecutionem adversus Ecclesias exci-
tyrio vitam finivit.
qui in suis Ifi.-itoricis,
Dcmiim inier GrMos
sub liltetaOspcundo,sive
esl Suidas,
oiij.iyy:,
Origenes Leonidem h;ibuit patrem, Epi-
isla Italui :
tasset per omnes quidem ubique locornni Ecdesias
scopnm etMartyrem floruit sub Severo Imperatore.
:
suida,
"'' atblelis pro pietale certantibus illustria confecta
s'"ie!i'ii'iX Verum de ejtis Episioputu itltum alibi esl stleulium.
cxEiiscbio, niartyria. Piffiripue tamen.Mexaiidriipincrebuerunt, Hicc Grxci, quorum fa.^lis necdiim reperimus insertum
cuni ex uuiversa .-Egypta :ic Theliairle Ie<-tissiini nomen S. Leonidis.
piigiles ec dediicerentur. tamquam iu aniplissimum 2 Inter Laiiuos S. Hierontjnius lihro de Scrijiloribiis
Dei stadium, et cujusque modi torinenta uinrtesqiie
Ecdesiosticis cap. 54 isla Irttdit : Origenes,
qiii et merouymo,
invicto animo perpessi, immortales a Deo coronas s.
Adainantius, decimo Severi Pertinacis
acciperent. luter quos Leonides, qui Origenis pater anno, adver-
siira Christianos persecufione commota,
fiiisse dicitiir, capite truncatus supradictiim a Leonide
filium patre, Christi martyrio coronafo,
cuui sex fratribus
admoduui adi.lesceuteni reliquit. Htrr Eu.^^rbius, qnem et matre vidua pauper relinquitur,
Kicepltorus Callisius ..rculus annos nafus cir-
est, et de Itac Severi per- citcr decem
septem. Annus tlecimus Severi. qtiando
et
seculionc lib. S cap. 2 aijens, ista de Leonide tradii mt/Htw ei
: persecutio incepil, incidit in annum Chrtsli ccni. Elo- fnrode
Qiio tempore et Leoniden:, Origenis patrem,
obito
pro Christi nomine martyrio, c vita excessisse tra-
gitini «
pnecedentibtis siimplum Itabent
Rttl]inus lib. 6
" "
Natalibus.
Histori.r Ecclesiasticx cap. 1 i-r Peirus
dunt; gladio videlicet ca;sum, cum filium adinodum de Natalibus
lib. II cap. 23.
puerum reliuqueret. Georgius Syncellus in Clirono-
3 lu qtinliior apograpliis Marlyroloijii
Hieronymiani
eodem
:

VIGESIMA SECUNDA APRILIS, II


A eoilem plnne lenore. isla legvntur : Et alibi Lsoriidis, pafer, pafienfissima cnieiatimm folerantia insiftnis,
Aratoris, Qiiiriai'i, BasiliiE : cirra qii.r inridit iluUln- demiMnpriiClirisligloriaoapitemnlcfatiir. Inhodirrna ArcTone o
in fnslis, 4
lin, ihim fitrw Inro hiijus parliriilx et alilji, non fnerit Mnrlyrnlogin Rnmam isla .^oliim inJicantur : Alexan-
Mjitnruvi.
enanlum. Et Alex. qunil si inlrlligrndnm, Et Alpxan- dritE nat.ilis S. Lronidis M.irtyris, qui sub Severo
ilrinn ; ut inik orrasia furrit snmpta a jmsteris, mnr- passus est. Drin in Natis diciiur UiUse pater Orige-
tijrium S. Lenniilis, pafris Oritrenis, adsrriliendi ad nis. Si qui JHilice.nl alinin Leonidem a pnlre Oriijenis
hnnc iliem. Nomrn Lennidis, ahsiiiie loco et sariis, in- cum Irihns soriis collocnndum, pcr nns licehit, cum snla
sertum cst Marlijrolagiis MStS. Juquslann S. Udalrici, simus prohalnli usi cnnjcctnia.
et Parisiensi Lnhhri. Grerenus in Auclurio Usuardi, i S. L"onide^ Mariyr, pater Origenis celrhrnliir i,„j„s
annis ISlb^/ 1S21 excnsn.isla hnhel : Lenniilis Mar- die XI, in MaitijroloijioRirhardi Wilfnrtii, olim Anijlirc nnntio ti

tyris, patris OiMgenis. Iilem exdictn Grevcnn irimsscrip- Loudini cjccnso : itrm i Mnrlii a Cuiiuin it Felicin, el
''''"' .''

serunl, Molnnvs, in prima edilione .mi Auclarii ad in MS. BrH.rellen.n S. Gudilir, sed confusis rebns jestis
ef soHus
Usuardum; rt Canisius, in Marlyroloijio Germa- hujus e.l allerius Lronidis, Marlyris in Thebaide. De
Leonidis.
nicn. Galesiniiis in suo Marlijroloqin ha-c hnbel : hoc lalc eijimiis wvniJannarii.
Hoc ipso die S. Leonidis Martyris. Hic Origenis

DE SANCTIS MARTYRIBUS

PARMENIO, HELYMA ET CIIKYSOTELO, PRESBYTERIS,


LUCA SEU LUCIO ET WUCIO, DIACONIS ITEM PIII- ;

MULO ET TUDIANO,
Cordulge in Perside.

ANNO CCLI. Anfiiliiissimiim Martyrologii Hiinofnjmiaiit apn- 3 In diehn^illisorta tempestatesub Deeio Ciesare,
liraiilium Eplcrnacennp, anle milU' prniH'modnm multi ('hristiaiiorum in urbe Roma necafi sunt. a Dec'>o
annos cxaratum, hurum omnium Mariipum PriesiiitMite in urbe Roina Galba, perpit Decius ad victore de
J'ersi.t,
memoriam prodit his verlns Rnmfe Gaii : Persns, cum belium urgeretur Persarum, Veniens
Episcopi. Et in Cordua civitate, Parmeni, Elimar in civitate, qnx cognominabatur Ponticum, ?edit in
Mrmoria et Crisuli Presbyterorum, et Diaconnrum Liici et ea : hellum tiimen agebatur. Ascendit Decius in
in Martyro-
Muci Primuli Turtliani. In aUi.-i trihus apogrnphis
: , montem Medorum, et ficto contlictu pugna*. cura
logio S.
Hieroiiymi,
ejusdem MarUjrohijii Hieronymiani. omis.a plurima mihlia Roinana feoit victoriam, et int^irfecit Persa-
parle, ista referunfur : Romfe in ccem;^tei'io Calestini, rum niulfitudinem, et obtiniiit civitates has, Uaby-
SHpra
sive CaHi.^^ti, via Appia, depositic S. Gagi Pap-iTp, scu lonam, Bictrianam, Hirciniam, * Cordnlim, A"^sy- CiirLljiiDi,
Gaii Epi^ccipi, Primoli, Turdiani.sc» Tierdiani. Hinc riam ubi eliam invenit multos Chri-^tianos, tiuos
:

eliam ultimorum Marhjrum, alisqm'. mentiune aliorum suppliciis et atflictioiiibns necavit. Eodem lempore
Preshijtcroritin et Dinconorum, memoria celebrnttir in invenit in civitate liabyloniae Episcopiim nomine
MSS. Augustano S. Udalrici et Pa)isiensi Labbsi ; et Polychroninm, cum Presbyteris Parmeuio. Eiyma
so//hs Primoli. in MS. Riehenoviensi el Aqui.ujmnfnsi. etChrysotelo et diacnnos hos, Liicum et Mucum.
;

Verum quia ^iusquam eonjunijuntur SS. Primolus et Quos cum comprehendisset, jussit eos duci ad sa- Babijlonix
Turdianus c»m i*?. Caio Pontifice ; arhitramur juxta crificandum idelis... Tunc jussit sibi pr<esent.tri capti ctim
antiquimmum MS. Epternncense relinquenilos esse in Polychrnnium Episcopum. cum duobus Diaconihus S Pofifchro-
nio Episc.
socielate prxnominatorum Presbyterorum ae Diacono- et Preshyferis suis. quem sic interrogat dicens :

rum cum pneposilis, licet ipsisnequein Actis mox pro- Tune es Polyciironius sacrilegus, r|iji iiefjiie ileorum
ferendis,neque in aliisMartijroloijiisjunctiinreniantur, neque Principnm praicepta cu-^toilis? PoIychrDuins
donec certior alinnde lux ujfulfjeat. autem non respondit ei verbum. Dix.it itaque Decius
pi quo
2 Genuinum Martijroloijinm Bediv, n nobis ante to- ad Clerum ejus. Obmutuit Princeps vester, Respon- sifenle

mnm secxmdim Martii editum, de quinque Sanctit, ista dit Parmeniiis Preshyter, dicens Nou obmutui': : rrspnndtt
s. Parmenius,
prnfert Eodem die in Cordula civitate NatalisPar-
: Pater iiosfer, sed pr.ecepto Domiui nostri Jesu
nienii, Helyni* et Clirysoteli Presbyterorum, et Christi a-terni Creatoris utitur, ut noa polhiatur
Luca} et Mucii Diaconorum, qnorum primus prascisa os sanctum, juod a Creatore nostro purificatum est
etiam lingua loquebaiur. Omnes in eculeo suspensi qnia sic praecepit Dominus noster ApostoUs : Ne
et nexibus arctati sunt, deinde laminis ardentibus miserltis margaritas vestras aute pijrcos, neconcul-
circum lateraappositis usttihiti.et un^^ndis laeerati : cent eas pedibus suls. et conversi elidant vos. Jus-
ad ultimumgladiotruncatisuntprssentepersecLitore tum tihi videtur, ut qnod semel purificatur, .stercore
Decio. Scriplum in passione S. Laurentii. Ha'c in coinquinefur. Decius dixit: Ergonosstercora sumus.
diclo Mnrtijrolofjio, accuratius recoijnito. His similia Et jussit iratus, ut lin;jua ejus pr.ecideretur. Curn
tradunlur in Martyrologiis Usuardi, Adonis, Ralmni, autem prjccisa fuisset lingua Parthenii, coepit cla-
et abscissa
Notkeriy et aliorum recentwrum. Iiem inMSS. pluri- mare, dicens B^^ate P.iter Pulychroni ora pro me,
:
lingua iltius
mis, et cum iis m hodierno Mnrlyroloijio Romnno, sed quia video in te Spiritum San:tum re^nautem, et os pa'iociniuin

mngis eontracte. In nonnullis pro Elyma legitur He- sanrtum tunm signantein. et luihi favuin mellis in imptorat.

lima el Helimena, et pro Luca Lucius. Fuisse lios ore distillantem : et occisus est Bdbylonix PoUjchro-
Martyres Babylone, snb Polijchronio Epiicopo Preshy- nius.

teros et Diaconos, Acta passionis S. Lnurentiiiudicant 4 Tunc Decius ambulavit in civitatem Cordulam,
Gesta horum Diaconos vinctos secum ad-
ex quibus nd xvii Februarii. quo die colitur S. Po-
uti et jussit Preshyteros et
excerpla ejc
Aclis S. LaU' lychronius. dediinus quaead ipsum Episcopumspectabant; duci. Qui dum ducerentur sic, cadebtnt vincuia de Ahducantur
hi marltjrts
rentli, ita modo excerpimus ea qux indicant yesfahorum Mar- collis et mmibus eoruin. Venieus aufem D^oius in
Cordutam,
tyrum, et sunt ejusmodi. civitatem Cordulam, cum furore jussit sibi Presby-
tero
12 DE SS. MARTYRIBUS CORDULANIS.
A teros praesentari cum Diaconibus. Qui cum prpesen- nie omnes humiles corde. Decius dixit Vere magica D :

II. tati fuissent. sic eos agf^reditur, dicens : Et vos ars est istud. Et jussit laminas ai'dentes circa latera aduninlur
Inminis
stulli desideratis perire? ei-ce, commoneo vos sacri- eor^um puni, et unguibus lacerari. Eadem hora De-
ardentibus,
ficate diis Respundens Presbyter
inimoitalibiis. cius jussit eos (leponideeculeo, etpr<TCepit utcapife ef ungulls

Parmenius. clamare voc-e et dicere


ccppit rniser! : truiicai-entur. Qiii cumdecollatifuissent. jactaverunt lacerantur •

Hiiic nianufacto nos C'im]tellis humiliari ? Infelix hu- corpora in publica via, ita ut cuslodirentur, ne quis
niihiiri desiderare del>es Christo Creatori oinuiiim eos sepeliret. Tunc authente^ subreguii, viri reli-
reruin, non manufaclis diis. Nam peribis tu et dii giosi, Abdon et Sennes, venerunt nocte, et college- dccollati
sepeliuntur
tutprndiinttir tui tecum, quos injuste colis. Tuiic Deiius ju.^sit runt corpora Sanctorum Prc^byterurum, Parmenii, a SS. Afidon
in ecuteo:
omnes in eculeo suspendi. Qui cum attr-aherentur Elymas et Chrysoteli, et Diaconos Lucam et Mucium, €t Stnnes.
nervis, cteperunt omiies Grafias aa:ere Deo et diciTe et scpeiierunt in pra^dio suo, Juxta civitatem Cor-
ad Parmenium Presbyterum ; Orationein da super duiaiu, decimo Kalendas Majas.
no>. Hespundit Parineiiius Presbyier : Det nobis U //aclenus Acta imssifmis hormn Martyrnm : post
Deus, paler Domini iiostri Jesu Christi, con.solalio- qnn' snbjtniijelalur captivitiis SS.Abdaiiet Seinies, tlein
nein SpiritnsSaucti. qui rognat iu secula seoulurum. Olijniijiadis el Miiximi, ex i}iiibiis hi ullimi Cordnlx sUus vrbls
E' responderunt omnesclara \oce, Auien. Tunc ctiam de qinbiis eijimiis xv ^prilis. Corduta:.
ira- eoioiiitti siint, Ve-
lus Decius dixit ; Hoc argumentum. h^iminein siiie rnm Abdoii et Scniies Roniam abdiivli, istic xxx Jiilti
lingua loqui, magica ars cognciscitur esse. Respon- inte.rfecli sunt. Urbs antem Curdula in MS. Codive
dit Parineniusdiceus:Dominusnostei-JesusChrisius, S. /Jieronymi, Cordula. oliis etium Corduba scripta,
qui niutum loqueutem fecit, ipse mihi peccato:i de iioii prociil videtur distasse Babylone, ex q>in urbc De-
dit siue Jingua loqui. Nain tu duin loqueris, immu- cius ambulavit Cordiilam : de qna et tcmporc marly-
tescis. rii aclnm cst wu Fehriiarii ad Vitam S.
Polychro-
5 Eadem hora Decius jussit eos ignibus uri. Qui nti, ct XV Apritis ad f^itam SS. Olympiadis et Ma -
cuni incendereutur, auditaestvoxdecoelo : Venitead ximi.
h

DE SxVNCTO NEARCIIO,
Martyrc in Armcnia.

E
CmCA ANNUM mierunl senilo Chrisli terlio in Armrnia diio Nearchi Clirisliani amicitia ; et melus hujus ne ille,
CCLX ^initites,ntnximo iimicilix vincnlo conjuncli. oli cdicta in Christionns, ab en restliret. Tiim capite
iinilio in confei^xione fiitei pahnum rnnrlyrii o.-^se- secundo iailicalur Polijeucti conversio, ejusqiie in /ide cum in
fide
ciiti : horum atter gtndio interemptun, est celp- instruclio per Nearchiim. et edictiim Imperatoris ct inslnLrit :
NcQTchus lierrimiis fjiiem
Polijciictiis, Grirci die ix Jiiniiarii. idoln ah illo ronfrncla. Terlio cnpite describitur invicttis
S. Polycucti
inCmus LiiUiiiwn Februoriiceletiranl : alter est 6'. Nrnrchns, Polijeucti animus ititer lamenta soceri
iii Martiirifi
ct uxoris : qui adp.iit .•

aJnicvs. qiieii; iijiii consuinptim (jr.Tci venerantur hor xxil taiidrm nniicit'a. Ne.archi non oblitus, sed n-xm inliii-
Aprilis. Uterque Martijr nfinoscitur in eloijio mnrtijrii, tus. V.ile Nearche, inqiitt. et foederis recordare. Hao
quodpritfertnr addieliim i\.Jtiniiariiiii MS.Sjinaxurio viice in^tar ultimi doni ainieo generose relicta; ad
Griico Parisiis in collegw Clart,moaiiino Smieiaiis ensem proc.i-debat, et per eum alacri animo mortem
Jesu ilem in Menxis pxciisis et monue.ritralis, et apnd siibiliat. Cum igitur hoc tnnilo vitara fliiivisset divus
iii hujits Mii.Timuni Ojllierorum Episcopum h (3i'')i; i-jliM. II- Polyeiictiis, qui erant iiiter fiati-es diligentinres sa-
elotjio
iud atl dieni xiii Februarii relalum, lirel potissimiim de cruin ejus corjnis Meliteiia! urbe ArmeniaB de|ionunt,
S. Polyeuclo ugot, liic repetimus et est ejusmodi. Cer- aeteriiamque sibi h-jreiliiatem acquirunt. Inserviit
tnmpn S, Polyem-ti Mnriyris. Hic Dscinet Valpriano istic qunque NHarchus, accepitqiie Mariyris amici !
Iniperatoiibus MHlitina; in Araipnia miles fiiit, et sangniueni. nitiiloijue iinpiisitiiin linteo portavit iu accepto
paprovinria pi-oCliristo M.irtyr occubuit.
prinni-i in
Civiialem C.inanentariini. conferensillis arma salutis
Sanrjiilne in
livitolem
EiMt namque irapium eilipfum proniulnatum, quo et heredilatein vere beatain. ILvc Arto Greeca.
At Canuncota-
pi-a'(ipipb;itur, ut aut Christum ejurarpnt, aut non Latinu fiiitunlltis i)iT4i,s,-Cnuversus tandein Tuitt abit,
Pnlyeuc-
oliedientes morte punirentur. Hic niliil territus, tus ad Beatuin Nearchum, utex coiidilo sequei-etur,
F
(hii^lum libere nrofessiis est, et ingenti fiilucia si- monebat et illivalelacieiis, gloriosa morteconsuin-
:

miiliicra, quae ab infidelibus colebantur, confregit. matus est,


Qunrirca cum neque soceri ailhi.rtiitiiinibus ac lilan-
3 At qumnam sit dirtu Cananeotaruin civitas, in
(iimentis flecteretur, neqiie uxoris lacrymis la- MS. Gneco i h.my.-jii,ni',>v ti -),(;, nos Itactenus lalet :
menti«que commoveretur ; sed constans in fuuiiere in Armenin sultnn fttisse, priibahile videtur
: el forsan
cum Nearclio Martyre, amico suo, verente ne ipse Utis Nearchits Miiriji obiit. Ejusiniirtijriiimin
Mentxis
a Christi descisceret, firniato,
fiile in confes-iono excusis. et MSS
Chtfleiitwis, el apud Maxvnim Ctj-
perseveraret: gladiovitam finivit ; cujus celebritas tlieronm Eiiiscoptim, attinqilur his paitcis
verbis ad
in ipsius Martyris templo sanctissimo peragilur.
huiic XKii Aprilis : E «lem ilie saiicliis
ilai f'jr
Haribi, quxplaneradcm lequniiir in Novo Griecorum
irtyr Nnar- M
hul,ilu, chus, in igue vit.am fiiiit, Conslanlin oero
ejui m disti-
Anlboloijio, ab Antonio Areadio Atcbipresbijlcro Sole-
clio adjuncto decliiratur, ditm iia
Chrinum alloqneiis
lani,cx commissione et mandalojitlti Aiilonii .Sanctorii
indticilur inHammatum ad te o Salv,itor, divi-
: ob
Cordinolis conciimalo, elClrnienli Pupa; fllldicalo :
num desideriiim. exclamat Netrchus non me
ignis
el ubiqiie in dicto elogio ita Grjce contiuentiir. TCt Si a te separahil. Si quis lamen hunc Nearchum, igne
MafTupi ^Ejif/M (fi'),u 6'vTi Tsii; tn-jOr./.xc, (SiSjiiiv, consummalitm, distingiiendum cssc putet a socio sive
oiooiY.iiTi T/.v am -ii; 7Ti'cTe(ric Toii y^in-.rix; ekx^y.giv. attnca S. Piilyeticti, nuletis definire, quod iste revera
2 Dedimus die xiii Fcbriiarii diipltcia Acta martij- Mitrtijr obirrii; et distiiictionem diiorum
probaverit ex
rii, S. MS. Liilino conlractima,
Polyeucti, alia ex
aliis documenlis, libenter
assenttemur. Hactenns non
alia ex MS.
Grseco bibliotliecx Valicanx : in ca- qm reperimits nisi veneraliimem uniiis, et
pite primo describitur PolijeucH, adbuc Getitdis, el onus nobis visiis
est hoc loco sufficere.

DE
.

ACTA SANCTORUM. 13

DE SANCTO CAIO,
Roiiiano Pontificc 31artyre.

CAPUT 1.

Elogia antiqua. Gesta clrca SS. Sobastianiim, TiljuHium, cl alios


Martyres.

AHNO CCXCVI.
Tmpns !'ir
6'.

opli.isimo
Cnii iii Pnuliftrnlu
mmlo iii Calalmjo
Rnmann e.rplirn-

Ponlifiruii
sr.r qiiipvjt,

y/.Tr- |7)|,
martyriii coronatus post annos ncto.
quir mngis conveninnl Cntnlnqis pmtcriorilms
Rnmnnnrum lieducio vsqiie ari S. Lihmum Annslnsin irihiii .lolitis, in qvihns baheninr
.
ista : Cains
Pnpnm, dpcrs.snrrmS. Damn.si, nipc cd anniim natiiine Dalmata, ex genere Diocletiani ex p,atre
£x Calalogo ciiritrr ccci.x, qnrm Catnlogum a S. Dtmaxo ad S. Gaio. sciit annos xi. menses iv, dies noveni. Fuit
Pontif. elo~ llirrnnynum, oh hujus inntaitles preces, juisse mismm, toniporibus Carini.adie xivKalend. Januarii a Cnn-
gium S Caii
alihi laliiis iti^^tramus. hi hoc enjo i.sin leiiunliu- : Caiiis sulatu'Cari secundo et Carini, usque iii diein x K,i-
* al. sex
aniiisduoileriin, meii^ibii.v quatiior, fiiebiis *
sejitem. leiid iruni Ma;aruui Dior-letiann iv et Constanlio ii.
Fuii leiiipi.ribiis rari etCirini, ex die xvi Kalemlas IIic coiistituitordiiies onines,ut sicin Ecclesiaa<cen-
Januarii Cnnsiilibus Caro II et Carino, us |Ue in dcriMitur.Si qiiis EpisCHpns fieri inereretur, ntesset
X Kalendas M.iji, Diufletiano vi et Con-tantio Con- Ostiarius, L"Cliir, Exorcista. Acoljthus, Subdiaco-
sulibu,-.. JJxcilii. D.TMor S. Ciiii [uil EiiUjrlutnus, iius, DiiicOMUs. Presbytcr, et exinde Episcopiis ]:
cujiis chijium uil clariorein expUcnlwnem addimns. el ordinaretur. Hic regiones divisii, Di.icondius. Hic
tt Euttfchtani ila liahel Eiilyoliiaiius anni- octo, mensib is iinde-
: fugieiis ]ierse<-utic,npm Dioi-letiani in cryptis habi-
Uecessoris :
ciin, dielius tribiis. Kiiit t.eiiiporibus .\ureliaiii, d tand", maityrio coron.itur post aiiuos ccto. Ilic
Consulatu Aureliani iii et Marcellini, us'|ue iii d;eni fecit (irdiiialiones qiMitunr per nieusera De •cm- .
„,|aj „„v^„
VII Idus Deiembris, Caro ii,Carino Consulibus.
et brem Presbyteros .\xvii, Diaconns '
vui Episco-
iempus Sedis ,

ab anno V83, Sedil enjo nhau. 67i ri.v/i coLxxv, uiqne ad anntim P"s per diversa loca nuinero quinque qui post :m-
CCLXXxm, quo mnvlnus esl vii Decemhris, aut srqnenti, nns XI CU111 Giibinio fratre suo, propter filiara Gabini
nam utroque dte in anliqttis Murtijroloqiis refertur : Presbyteri, noinine Susannam, raartyrio corcna-
cvviqiie Scile^ rucusset vuj aut ix diehns [nnm varinut tiir : qui etiam sepultiis est in ccemeterio C.illisti
in lioc aticlort-s) suhslitii:u.i cst S. Cnius die xvi De- via Appia IX K:dend. Maji ; et cessavit Episcopatus
temhris, et postqiiam sedissrl aiinis xii, mensibus iv, dies XI. J/xc ihi, qu,r eadetn baheniitr in Gestis MSS.
diehuswi, mortuus cslanno Christi ccyLCvi JJ inc priino . J'oitliftcuiti et iu nntiqiiis Jjrecinriis Romnnis, eliuin
corriijendus eal /uisehius [cui teinpnra Pnntificinn Rn- ntuitu e.iaruns. Seqnuntur Lttitprand,is, Ahh.' Flnrin-
^innontm non fuc.rnnt snlis persp.'ctn) qui lib. 7 /Jisl. crnsis, JHatiua, aliiqtie : seti attnos diiodecim, erprinre
Eccl. cup. 32 iin srribit : Qua temiiestate iMiin Felix Cnlaloiio Ineo undrcim sttbsliiuimtis cum Onupbrin, Ba-
quinque aiiiiis Roinatiani pubernasset Ecclesi.ini, rouin, aliisqtie i\'eeittioribvs.
Eutychiaiius in ejus locuin .successiL* Qiii vix decem 3 In Aclis S. Srbtistiuui[quic dedimus xx Januarii,
nieiisibus Episcopatu transactis, C.iio, qui nostra
iii arhitniti ea a S. Amhrusio scrtpta fui^se ant expolita)
sptate \ixit Sedeni sii ini reliqiiit. Hiccuni aiiuis cir- mnlta tllastria de S. Caio Pnulifice, ejusquc stipra in-
citer (iuiiidfciin Ecclesia; prafiiisset, suci-essorem dicala fnga bubentur, qua' intle cxcevpta hic repctitnvs,
iiabuit Marcellinuiu, in ciijus ttiam teuipna incidit etsnutista rupile xviii. et xix.
persecutio. JI.cc ibi. De. S. Murt:eUitin ajimiis xxvi Erat Pa]ia Urbis Rcraie, nomine Caius, vir ma- g caius Pupa
Aprilis. Jdein Ausrbins in Chrnnirn, cum indicnsset gna* prudeutia', inagnteque virtutis. imperantibus * at .iil
Cousules Probum Augustuni et Viotorinuni, is est Carino, Diocletiano et Maxiniiano... .Igitur Carino ""tKui"
anmis Clinsli ccLXXXii, ista suhdit : 'Po)|U.ai'wv 'Ezx?.y;- occso •
111 civitateMagunliaco, Maximiauo etAqui- j,

Cta^ Ziv 'KTTl^^XOTD^y ny..iOic,VTO zr' it^lT^Ziyyi; li.riV7.^ liiio ('oiisiiiibiis, facta est iiersecutio lalis. uf nullus ( persfcu-
i. MiO' m y.l' Vdiw/oi £Tr, le' Qiiai iln Latiite edidit emeiet vel veiiuiiidaret aliquid, nisi qiii statuiiculis lionii
ttani
Diocte-

S. JJierontjmtis : Euiycliinniis xxvi Ronianee Ecde- positis in eo loco, ulii einendi pratia ventnin fuisset,
siae Eoiscoptituni suscepit, lueiisibus octo, post qiieiii thuris e.\hibuisset iucensum. Circa iiisulas, circa
XXVII Caius {ulias Gaiaiiiis) aiiiiis qu.ndecim, Etisebi- viccs, circa nyiiqili.-ea qucque erant positi compul-
vm sequuut'tr G.onjins .^ijnrrlliis i<t Cbrorographia, sores, qui neqiie eiiiendi darent opiani, aut hau-
et Nicrpborits lib. G //«'. Erlrs. cop. 34. i^rruni i't rieiidi aquim ipsain tribuerent facultatem, iiisi (jui
apud Cliro-
Itis, quic snnt Rninniix Etclrsiii', cjits ulumuis :tque idolis likissent, Tunc S, Caii Episcojji consilio ha-
mniittnt cum
aniiquis vta]nr jides adbtheudn esr, qitnm e.rternis. bito, Chrcniatiiis ilJustri» vir oinnes Ciiristianos in rhrisltaitts
alnid ex '"'"
Jtosteriore
S i4^/i^r Cttlologus,.tertilo Cbri^li srxio eoneiiinatns, domo ; ua suscepit, et universos ita fovebat, ut niil-

Cafalogo, et ejc cndice MS Rrijtn.v Stieri.e a iinhis descripitis, lus oninino sacrific:uidi necessitati succumbcret.
cuin Enttjcbinttum decessorem di.riiscl ad viii Katen- Veruin quia tania vis persecutionis exfilerat, ut
das .'Vugiisli. decessisse. isfa su''dit : Caius, intione op.uio ipsa Christianilatis ejus celari non posset,
Dalinata, ex geuere Diocleli ini Imperatoris, ex p:i- ineriiit ex sacro rescripto Chromatius. ut medendi
tre Gaio, sedit annos xi, inen^es iv. dies xii. Fuit gratia in Cunpino litture uuTaretur, in quo erat la-
teniporibus Cari et Cariiii, ex die xv Kalend. Janua- ti cesjdtis dominus, tribuilqiie cojiiara oniiii Chri-
rii a Consulatu Cari II... Hic lupit persecutinnera sliaiio ire voleuti cuin eudeiu ad persecutoris rabiein
Diocleliani. Iii cryptis liabilaiis Confessor qiiievit. decliiiaudam. Tunc orta cst contentio inler S. Po-
Hic fecil ordiiiationes iv per uiensem Decenib. Pros- lycarpum et Sebastiauum, qiiis lioruni duDriim iii pimn ciufen-
byleros xvi, Diaconos vii, Episiopos per loca quin- Urlie renianeret, et quis iret cuin Chronialio. qui '"""•"i «
que. Sepiiltus est iii ccemeterio Cdlisti via Appia x tanluiu populuni susceperat Cbristianum. Qiiibus
{'"'^'"^^i\^„,
Kal. Mtiji : cess.ivit Eiiisciipatiis dies xi. Veruia in altercatitibus veiierabilis Papa cujus dixit ; Diini ,/„.,„ii/

Lihro /'nuiiftcith isla sic rxplicaulur : Hic fugiens per- anibu jiassionis coroiiaui quairitis. acquisitum Do-
secutioiiein Diodetiani, in cryptis habitans Coiifes- niino popuium desolatis. Uudo laihi videtur. uf fu,
frater
;

14 DE S. CAIO PAPA MARTYRE.


,9 naii .Innus iii/lieatur persecnlioiiislaitx cclxxxvi, D
A frater Potyi:,->ri)e, qui;t et Sai;erlotii rectura tr.imi- iian alios a
wiTonK r.. n. tem tonps, et scientia Dei repletus p.s, perp.is siniul Consulibus M:i\imo et Aqiiilino sup/'a i/iilicatis, iit S. Caslulo
siifirti / i>'U'
.nd ciiiiforlanilas orwlentium mentcs, et animos du- rideatitiir illo anno aut initio seqticntis nmnes occisi. convcvsos.
ri'us dis- Romano. Re,i/-
IiiiiS nilifi.andus. At ille his auditisquievit, ct Iilan- quorum /nemo/'iii er/at in Marlijrnl/>/jio
cc^siim iid
e.rpl'canliir ad Acla S. Sel/astiani. Uiiits e.v xii
J.if/iis Ca/iipa- (liim Papa^ imperium iequanimiter tulit. Vcnit ita- qn//
nwm ;
que (lies Doniinica, in qua Caius Episcopus agens Marlijrilnis fuit S. Ci/sli:liis, qni coliltir xxvi Martii,

intra diunum Chromatii, hac nmnes e ciijns .tclis martyrii, ibiilem e.r vetiisto coilice rt//(!S,
quse Dei suut,
alloquitur voce : Duminus noster Jesus Christus, hirc /lescribi/nus : Fiducialiter ct constanter ipso

prse.-^cius friigilitati.^ Iiuman:i>, duos in se credenti- praicipuus Chrisli Marfyr Castulus Dominnm atquc
Ijus constituitgradus. confessionis scilirel et iiiarty- Salviilorcm pivxdicaiis, multos quos diabolus sua
rii, ut hi, pondus se posse perterre
qui martyrii fraude decipiens absoi'buerat, et idolorum ciillura'.

desper:inf, confessinnis gratiam leneant et dantes ;


de.lifos ac maiicipatos lenebal, ab ejiis venenoso ore
latus liellanlibus, Chrisli militiim, qui proejus sunt abslraliens. ad veriim Christianilalis Iiinien per-

uoinine pugiiatiiri, solicitudinem geraut. Pergaut duxit. Quns oi-culfe B. Ciistulus deferens iii doiiium

ilaque ipii volunt una cum iiliis nostris Chromatio suam, li.Caio Papa', qui ihidera cum ceferis Sanctis

et Tiliurtio, et rnecum qui voluerint in hao urbe latitahaf, pricsenfans offerebaf, dicens : Ecee. ve-

niane.int. Non enim nos terraruni sp.atia divident, nerande Pater, suscipe quos Dominus ac Redemp-
nh fldfm e/ cc-
lii/ii S Ti/mrtii qiios Christi carihis nectit nec absentiam ve^^trara
;
tor noster per me exigiium fimulum tuiim liuTatus
pr.r f//iii(tin
sentient oculi nostri, quia de interioris hominis vos est.Ipsevero venerabiliii Papa cuiii iiiagno e"S sus-
l/icrijmn//ir
inliiemiir ailspectu. Ihec et his similia dicente Papa cipiensgaudio,protinussingulorumnominibusaccep-
Ciiio, excl.amavit Tiburlius vir claris.^imus, diiens : tis, orancs baptizans, numero Sanctorum sociabat.

Obsecro le, Pater et Episcoporum Kpiscope, ne me Discessertit S. Poltjcarpiis Presbijter ciim aliis Cliristia-

paliaris t.ergaperseqnciitibus dare. Milii eiiiui valde nisadlilhis Cainpanwn, qiii anlea quam phirimos hapli-
jucundum est et optabiie, si possem millies pm ve- znrat, uti ad ejiis rUa/n xxili Febriiarii legi imtest.

ro Deo occidi tantiiin ut illius vilib dignitaleni in-


;
CAPUT II.
veni:im. quam nullus mihi successor eripi:it, cui
Gcsta circa S. Susaiinam nepteni ot alios
nulla tempora finem imponant. Tunc S. Caiiis con-
,Mai'tyres.
gaudens fidei ejiis. lacrymas effundebat, or;ins ut
cmnes qiii rem.anserant, certamine victores effice-
X^iti rim maijna Dei providcntia e ilomn S. Casluliil
rcnlur, triuraphmn marlj-rii capieiiles. sujuniore parte pidatii, dum lia-c piTseaitio fervcrcl, ab Tn cryptis
ret/n/tc/ irt
4 Reinanserant aiitera cum venerabili Caio Papa aliis Cliristiunii aOdiiclus esl, S. Caius et sic fugil per- latitaut :

t'r/ic ci/in bi. Mari-ellinus et Marcus, siinul qiioque et pater secutionera Uiot-letiani, et in cryptis huldtans Con-
a/tls XII :
eornin vir clarissimiis Tranqiiillinus, item B. Seba- fessor quievit, ut siipru ex priorc Cataloiio Poiiiifuum
sliarus, el pulcherrimus juvenis sed et niente pul-
indicavimiis. Qiue aiitem iu tlla (luiele peregil, iit plu-
cbrior S. Tiburliiis, et Nicoslratus et Primisrrinio,
innum luleut, ({UoU eji.s ijloriosu Jocinora uon repertri-
ciim fivitre suo Cistorio et cum conjuge sua, Zne mus ab uilo dujestn, eaque debeumns ex aliornm San~
nomine; item Claudius, cum Viclorino fratre siioet
cturum Actis colligere. Ex liis possunt censeri Ada
cuin filio suo Syiuphoriano, qiii fuerat a inorbo nnliqua S. Susonme Virijiuis et Murtyris, iieptis S.
bydropis liberatus. Hi tantum, universis cumCbro-
Cuii Pontifuis ex fratre Gabinio ihulem Mnrtijie. Pars
niatio proficiscentibus, cum C.iio Episcopo reman- pruripua lunum Actorum cx tribus veleribus AiSS. et
serunl. Marcum MarccUinum Diaconii honore
et
Mombriiio a uulis edita esi xviii Februarii^ ad uata-
sanctificavit; Tramiuillinum vero patrem eorum fe- lem SS. Muximi Oumilisrei privatx, Claudti ejns fra-
cit Presbyteruni; S. Sebaslianum autem, qui ad tris, Prxpedujnx hujus axoris, i*( Alexaudri alifue.
multorura profectum sub specie militiie latebat, Cutix filiorum : ex quibus Itxc ad S. Caium spectaiilia
Dcfensoreni Hcclesiajinstiluit ceteros vero Siibdia- ;
decerjiiinus.
conos fei it. Sed quia tutus nullus inveniri jjoterat 7 Pre^bytei' Gabinius lie urbe Roma, fmter ute-
b cus ad latebram confovendain.... erant omnes hi riniis Caii Episcopi urbis Ronia;, freipiens tractabat e.^t ex gene-
iili iis iil-

isli/ itlis
moranles cura sancto Papa Caio apiid CastiiUim cum Caio gennano suo : qui nobili ortus progenie
re D ocleliani
Inip,
Zctarium in ipsis superioribus palatii, et die noctu- famatissirne cugnoscebatur, eo quod esset de genere
que gcmitlbus ac fictihus et jejuniis atque oralioni- Diocleliani Aiigusti : nam et Caius itu vulgabatur...
busoccupafi, exorabantDoniinun>,utdignihaberen- Ad Galiiniiim a Di'icletiano mis^us Claudius dixit :

tur tiileranlia confessionis ejus numero Sancto-


in Sancte frater, nuniquid lu filius iion es Majiitnini,
rum Martyrura sociari. Ascendebant autem ad eos cujus et Caius, Episcopus vester, frater famatissirai
occultoreligiosi viri et religiosae feiuin<e,eta Sanctis Senaturis et Consuhs, patrui nostri, et consobrini
/t mlracutis diversas sibi sanitalum gtatias impetrabant. Corro- Dominorum uosirorum Augustorura Diocle- '?
jial r/trt(lis ;
boratos namqiie vera3 Hdei firmitate, et solidatos tianus Augustus pra^cepit, utfiliu tua, in conjunctio-
fund:imento virtutum, sanitatum gratia prosequeban- nem ejus tradenda, Maximiauo Augusto copu-
filio
tur. Nam et ciccorum oculi illuminabantur eorum letur. Tunc veniens Gabinius ad filiam suam Su^an-
I trc/tcm exa-
/limem a precibus, et san:ibantur infirrai, et ex ob^essis cor- nara, dixit ei
.s. Desidero te ad sanctum Patrem et
:

1'tliurlio sana poribus dtBinones pellebantur. Ita S. Tiliurlius juve-


germanum uostrum, zium tuum, Caiuin Episcopum
lil:i baptlzat m-m i-a- /i7/).mi e.mnii//e.m miiiiinl, eumque e,t parenles duci, ut quod in te contuUt Spiritus sanctiis non
coiiverlit. Tunc apprehcndens manus eorum, segre- evacuetur. Eodera tempore rogavit ad se venire S.
gavitcos a turbis, et indicavit eis virtutem noniinis
Caium Episcopum, et nurravit primo ei omniaquae
Christi. Et videns aninium eoruin fixum forliter in
gestafueraiit, et iutrantes indomura dixerunt puellae
tiniore Domini, perduxit eos ad Papam Caium, et
cum lacryrais: Diocletianus Augustus direxit ad nos I vocatus a
dixit Vencrabilis Papa ac divin.X' legis Antistes,
:
Claudium consubrinuin nostrura, qui veniens ad .f. Giif}inlo
eccequos per me bodie lucratus est Chrislus, in ((ui- nus. te carissimam filiam filio suo Maximiauo in fratre,
bus fidis mea, velut arbuscula novella, priiuura
conjugiuni petere declaravit. Respondit Susanna ad
prorupit in fructum. Tunc S. Caius Episcopus bap- pati-emsuuraet dixit : Ubi sapientia tua exclu.sa est,
tizavit eos, hoc est, juvenem cum parentibus suis, ut non scires me esse Christianam.sicut etvos Doc-
Peo gratias referentes. tores? Respondit Gabinius Presbyter Ergo, :

H Haclemis Aaa S. Seliastiaiii, in /juilnis liujus et filia,constans esto iii fide, quara tenes. Respondit
ulioi-um marlyriu/n tieiuile tUscnbitur absque menlione
Caius Episcopus et dixit Et nos raerearaurfructum
:

oblationis
,

VIGESIMA SECUNDA APRILIS, 19


oblationis offerre Domino Jesu Christo de constan- redimeoum. Dicit ei Caius Episcopus : Inquisitionem U
S. Susannam tia tiia quia soio pietatem ejus in omnes homines
:
quieramus, si extotocorde credere festinat. Claudius Aii.TOiit: g- n.
conforfat in
r.nmia mihi """
esse, et nii*^er:cordeni Dnniinuin Jej^um riiristum. ''"'.""
fide et casti-
dixit : In vestra nollicitatinne creiln, si

tate : Respondit Susanna ad Caiutu Episcopnm Zinra , laxantur rielicta. Caius hpiscopus dixit ; In uomine prcminnm
suum et ad patrem suuni, Gabinium Prevbyterum
; ; Jesu Christi et Uei omnipotentis oinni.i tibi relaxan- pnniium
Domini mei ego scio quia de ore tuo Ofl omnia,
et dixit eis :
tiir jwccata. Eodem die projecit se in terrara ante
hoc sumerudit:!, utcastitatem studerem seniperser- pedes Ciiii Episcopi, et jactans se et aspergons pulve-
vare, et pudiciliam Domino Jesu Cliristo exhibe- rem ternp in caputsiium, sic aiebatdicens Doniine :

rem... Caius Episcopus dlxit Ergo si jam seniel i


Deus, luinen aiterniim, ignosce mihi omnia qua; in
traditae-t Deo, ciistodi prajcepta ejus. quia sic dic;- Sanctis tiiis gessi, qiiia nesciens feci : et idnla, qui-
natus est nobis servis siiis per Evangelicam docli'i bus sacrifici;! obtuli miser, inanis et vacuus respuo.
nam declarare vestigiura, ut cum stabdis ante Priu- Reple megratia tua, ut sciaut ouiiies tilii mei, vel M/w/liimf
iium facil :

cipes et Prajsides, non [velitis] prffimeditari qiialiter uxor mea, qiiiatusalvas omnes sperantesin te. Tunc
re.-pondeatis : quia dabitur vi'bis in illa hora quid feciteum catechumenum, et iledit ei medicinam, et
dicatis : quia non vos loquimini , sed Spiritus dimisiteuni.
sanctus, qui loqiiitur pro vobis. Respoiidit Susanna 9 Claiidiiisautem veniens ad domum siiam, nar-
cuin hicrymis et dixit : Sec spero in Domiuum Je- ravit omnia uxori sua;. Tiinc uxor ejus Prse-
suin Cliristum, quia oratiouihus vestris temiilum Dei pedigna venit ad domum Galiinii Pre.sbvteri , et
efficiar. introivit sola ad Caium Episcopura. Virlens eam
8 Post tres dies veiiit Claudius et disit : Cognovit Caius Episcopus gratiiis egit Deo. Quae niisit se
sanctitas vestia proqnogaudio venerimad vos. Res- ad pedcs B. Caii Episcopi, et teniiit pedes ejus, et
pondit Caius Episcopus et dixit ad eam : Sicausae osciilahalur ciim lacrvmis, diceiis Salva fimultim:

S. Claudlnm
cjcipit
alia; Eunt, tamen pro genealogiacommuni et geiiere tuiini, et me, et tilios meos. Audieiis linc Siisaniia.
:

nostCte coujunctionis. iios mereinur priesentari co- exiens de cubiculo, amplectitur Priepedignam cum iiii ct uxoicm
1 ' lllias :
gnatioui. Claudius dixit : Ergo inodo oogiioscat Saii- gaudio. Suljsecutus noctu et ipse Claudius. cura dun-
K
ctitasvestra.quiaDominusnoster DiocletianiisAiigus- bus tiliisvenit ad ilnmum Gahinii Prssbyteri, et mi-
tus amicitiam vestrie cognationis et affeclum desi- sit se ad pedes ejus, dicens Per Dominum Jesum :

derat amplecti Tunc vocata est puella Susanna Christum te conjuro, ne metardes una cum uxnre
in conspectu Claudii et Gabinii Presbyteri et Caii et filiis meis baptizare. Tunc fecit iixoreiu ejus et

Episcopi... Tuuc Claudius videns Susannam, cum filiosejus Ah xandrum et Cutiam c;itechuiueiios, et

lacrymis amplecti eam voluit et oscul.iri. Re- baptizavit Claudium.... Eadeni hora B. Caiiis Epi-
ct a Su- baiiHzalii
snnnii ad spondit Susauna : Noli contamina;'e os'meum, qiiia s<'opiis linivit eum clirismate, et baptizavituxorem
cufirmiit,
osrulnm r'On Doniinus meus Jesus Cliristus novit, quianumquam ejus Praipedignaiii et filios ejtis .\Iexandruiii et Cu-
aflmissim.
os aiicilla' tufe tetigit vir :... Non tautumego recuso tiam, quos tameu Gabinius Presbyter de haptismo
osciilum tuum, sed recusabo, quia de sacrificiis ido- suscepit.. Tunc obtulit pro illissacrificium iu eadem cisque Inidit

lorum polUitum est os tuuin... Pcenitentiam agas et domo, et cousecravit Corpus et Saiiguiuem Doiiiini sdcram /;'«-

'*<"'''"'
baptizeris in nominePatris etPiliiet Spiiitus sancti. nostri Jesu Christi, et lac, et mel, et loiitem, et

Claudius dixit ad Caium Episcopum Ergo puriflcate ; participavit cuni omnibus mysteriuin Dnmini...
me, si meliusest homomundus, quicreditinChristo, 10 Claudius etfrater ejus nomine Maximus, Co-
quani iii deos, quos colui et sacrificia obtuli, qiii- mes rei privata! venerunt ad Arciis pnrtaj Salaria;
bus et Priucipes nostri humiliiintur. Caius Epi- juxta palatium Salustii, ubi manehat Gahinius Pres- j™"',,".",,,.,!

scnpus respondens dixitadClaudium : FraterClaudi, byter .. Et dum diu prae gaudio Hereut, niintiatiira accuini

audi nie. Bouum est qiiod te commoneo hoc autem : est S. Caio Episcopo, quia habitaculum ecclesia; suae,

est quod agere venisti. Dominus te redimere vult qiiam ipse fecerat, juxta palatiuin Salustii erat ; eo
per puellic petitionem, ut salvum sit geiius uostrum ; quod ibi maueret. Et cilo venieusadGabiniiiin Pres-
quia ipse Dominus dignatus est in Evaugelio dicere : byterum sperabat quod ad pahnam inartyrii ad eum
Mal. j 1, 2» Venite ad nie omnes, qui laboratis et onerati estis, ventuin fuisset, et ide.iconcitusveuit. Qui vero tanla
et ego reficiani vos. Nulliim onusjieccatoruin pejus anibitione ingressus est, iit iu ingressu ejus omues
est,quain ut idolis coinquinetur homo, quem Domi- cadereiitin pavimento. Quibus dixit B. Caiiis : .Vui-

hortatur ad nus Deus fecit pro qiio diguatus est aii terram de
;
icoii-tantes estnle in nouiinc DiUiiiiii Eaileiu liora „,-„,

ilclcsliiiidfim
scendere, et nasci per Virginem, ethuiniliari et mori dedit orationem diceus : Oiemus Domine Deus, Pa- !•

idotolalriam
propter hominein quem resurgendo ipse Domiuus nostri Jesu Christi, qui omnilmsad salu-
ter Doraini nosti
;

de dignatus est, qui tenebatur vin-


iiiferno relevare tem et vitain ajteruain misisli Dominumuostrum Je-
a tenebris mundi;
Cliristum, ut nos erueres
culis peccatoruiii, hoc est, idnlis servientium et ut ;
suiu
donabisservis tuisconstantiamfidei,quiaTu regnas
erectusad coeloriimterminuniperduceretur. Claudius
dixit ad Caiuiu Epi- in secula seculorum. Et responderuiit omnes uno
autem cum gaudio susci|iiens
omnia faciain, quaj animo Anieu. Et sedentes audiebant verha a
scopum Vir i'everentissinie,
;
,

iiulii.s prsdicatis : tautuiu ut petitio Diocletiiiui Au- Caio Episci'|io. Susanua vero numquani voluit cura
gusti nun tardetur. Caius Episcopus dixit Tu fra- :
eissedeiesedstansorabat. Tuiic Caius Episcopus
ct /ifrnitcn-
tiain afjcii- ter, prius fac petilionem uostrani, et oiuuia couce- dixit Gratias ago Deo meo, Frater Maxime, quia
:

flam, duntur tibi bene precanti.... Utere consilio nieo et dignatusesnosvisitare... Puella ha;cjam Christum
eslo fidelis Deo, et age pa-uitentiam de sauguine accejiitcnnjugem a Deo Patreomnipntentc. Respon-
dit Maximus et dixil Quidqiiida Deo datur, sempi-
Sanctoruni, qiiem efludisti et baptismum percipe, ;
;

allfjuitur
CaiusEpiscopusdixit Erguaccipeet tu
etomnia miuistrabuntur tibi qiiia Dominus noster terniim cst. :
: S. .t/oj-tmi"

Cuni stabitis semternam coninionemus, ut cre-


vitani.... Nos te
sio diguatus est uos adnionere. dicens ;

Jesuni Cbristuiii, Deum, Dei Filium


Llc. 21, 15 ante l'r*siiles et Reges, ego dabo vobis os et sapien- das Doiniiiuiu
resistere onines adversarii sempiternum. Quia subliniitas haic quam videmus,
tiiiin, cui noii possunt
baptismumpercepero. teniporalis esse cognoscitur illa autem, qui.m nos
vestri. Claudius dixit: Et duiii ;

delebuutur oinnia faciuora cordis mei'i Respondit priedicamus, senipilerua, innnxiadetineur et amabi-
Caius etdixit Oiunia lavabuntur f.icinora, tantum
: lis .. Nosti, frater,
:
omniaquiB dereliquiiuus, quse
tu fideliter crede. Eadein vero bora mittens se Su- vobis diximus, quanta vobis cominisiir.usetnihilspe-
sanna ad pedes Caii Episcopi, dixit ei Doiniue per : ravimus, quain Domiuum nostruni Jesum Cliristum,
etgIuriamur...Tunc indixit Ma-
Christum te conjuro, ne tardes eum baptizare, sed per quem vivimus et g
:

16 DE S. CAIO PAPA MART.


ximujejuiiium et praecepit ut ambularet iiitlomum quoii lemiiori ft nobiWali consonum virlelur, inquiri po-

AlirTnftR G. R. fuatu. Veuieiis uulem ati ilonnim su.iin Maximus, lcril ad iliem ejus nnlalem xvi .Jutjusli.
horltihtr
tantiim cupiilitate amtiris Caii Episcnpi ct Gabiiiii
ad fitlfm
suiCiptetidam Pre.^lijteri lietinebatur.utmortepra^posit.i Dominiim CAPUT m.
confiteretiir... Cultus saccr S. Caii. ndiquise.
II quintam diom venieus ininidus, misit se
P.i.st

pctniti ba- ad pedes Caii Episcnpi, diceiis Ailjuro te, Dninine : Uc5. Galiiiiio Prcsbylero fintre S. Cuii, dein Mar- Cotiturn
pH\>nittn
lui, per ipsum perqueni illiiminasli fratn^m uostrum lipe, egimus cum Mnrlijrnlaijio Hnmano ad dicm xix Apritis,

tndtctt je-
Claudiiim, ne me tardes illuininare, qui.i seiisi rim\- Fcliriiani. Inlerini ulriusque mnrlyrium ila conjuniji-
junlum ;
punctionein iii corde meoDomini MostriJi-sn Christi, tnr in gcnuino Martijroioqio Bctla- ad ininc xxil Apri-
qupm tii praedica", a die quo milii digiialus es ser- lis .Romae depnsitio S.Caii Papa\ cuniEcclesiam
qiii

monPin wdiiicationis doiiare. Liicit ei C dus Episco- diiodecira annos, me ses quituor, dipsduodecim re-
piis : Krijo incliiia cor tiium in invocationem Dotuini xissef, martyrio cnronatur siib Diocletiano Principe
nostri .Icsu Clirisli.Re-p"iiditMaximus etdixit : Ego cuin Gabinio, fratre, scilicel in enilem DiocleUani
miser itifelix oro sanctimoniani vestram, uf >alvetis pcrseculioneocciso, .vd xr KalpiiibisMartii, uli adililur
animam meam. et eriiatis me de profiindo ididoriim apud Notkcrum : qiii Nolkerus cum Usiiardn, Adone
tenebraruin. et ad veram luceiii perdiicere dignerai- aliisque idem fere eloijinm liabct. Scd tnm hi quam i.le
ni. Caius Ep'scopiisdixit, Audi nie frater, si ex toto licriieram soluin undecim aiiniis ciira Annslasio Bihlio-
corde credis. et abreniintias pompis aiigeli satante. lliecnrio tribuunl Ponlificnttii Caii; quos duodpcim
Respniidil. Maximus ; Ego semel abreniintiavi, quia fuissr supra probarimus. Ejnsdem S. Cnii depositio re-

vpstro eKemplr. vivere volo. Tunc catecliizavit euni colilur in anliquoMnrlijrologio S. Ilierimijmi. el pnssim
21 Aprilis,
Galiiiiius Presbyter, et omnia sacramenta, manifes- aliis. Pridie scu xxi April s nimiiinlur S. Cnius a
et Chriittana tavit ei. Kt S. Caius Episcopus fi'cit secundum con- frandelberto el in nonnnlli.i MSS. At cum S. Gnbinio 19 et 20
ei Sfttramenta
siictiidinem ut moris est, et baptizavit eiim, et le- frnlre leferlurad diem xix Febrnnrii in MS. Mnriij- Febru arii
conffrf.
B v.ato de pelve linivit euni Clirisniatis sacriiiiiento, et rolnqio Trrviren.si S. Mnrlinixx Fcbruarii in Miirlij-

obtiilit pro eooblationem Domino, et pailicipati siint roloqiii S. Hicronifini ilerum i.sln lcijnntnr : Rom;e via
omnes, et copperuntnmnes ab eodeindie simul liabi- Appia, in coameterio S. Callisti, dcpositio Gaii Epi-
tare ciim gaiulio et byninis. scopi quem etinm ad dlcliiin tlicm bithent Rabnnus, et
:

(2 Maximiis autpra omni nocte venumdabat fa- Notkcrus cum vnriis MSS. elforle hxc est corjioris in
Thrnso-
cultalem suam, ppr ijuemdam amicum suiim Tlira- meliorem vcl aptiorcm liicum rcpii^itio. Dcniquc Mar-
S.
nein olim sonem Cliristiauissimum togatum. qui occulte assi- tiirohiijium MS. Divionennc, in ailjnnclis ad Marlijro-
Itaplizarat ; debat piiblico, liabeiis in corde suo cuiu reverentia loqiunt Bedx niile Ttimiim i Martii, mi inorinm cjnsdem
religionem Christianam : quem anie multos annos recolil xxiii Miiji his vcrbis. S. Gaii Papai et idiorum 23 Uajt.
Caitis Episcopus baptizaverat
magis gpsta san- : qiii diicciitnruni qiiinquiiginta Hcma;. Scd de bis iiihil
ctoruin Mariyrum colligens ornabat, et omnia no- polulmus invenire.
ctiirnis teuiporibus pauperibusChristianis erogabat, 15 5. Cnii Papie et Martijris Actan Ciesare Becitlo
.5. Cail
circiiiniens per vicnset carcpres pt custndias .. Pnst Uibinate, Presbijtcro Congvegnlioiiis de Ucbe, notis Corpiis in-
quindpcini dies Arsicius, adjiitor Comitisrei privatie. e.Tplicaln excusn sunt Rtmw anno Hncxxviir, ex typo- ventum an.
aecvsnltir liiocleii.ino Aiiguslo quasi ad gloriam dixit... Ma- grapbia Revcrendx Camerie Aposlidicse in quibiis ille 1022
aptttl Dio-
xiuius facultates suas transigeiido veiiumdat; nain auctor nnrral : sncrunt S. Cnii corpus in liicto S. Ciil-
cUlinnttni
qttotl Mari' et Cliristianus esse cngnoscitur factus a Caio et Ga- listicmmetcrio, aniin Cbrisli micwM die \\i Apritis,
mttni fhri- binio... Tiinc Iiiocletianus Auguslus jussit Julio, repcrtumfuisse ; insculplnni autcni scpulcro crat nuntcn,
stianttm pagano crudpli, ut ipse milites dirigeret pt teiierent hoc miido : CAIO, cuin diiobus PP. inlaterilio lapide,
fecisset :
omnes, et tantum Caium Episcopum nnn lenerent... in facipm sepiilcr miitato, ciiui palina, et signocon-
jiissit iiiceiidiocnncremiiri.Claudiiim. Pr.ipedignam,
sueto apud Clirisli fideies, incisis, ciim lainina pliim-
Alexandruni pt Cuthiam ac Maximura et in iheuma bea, sepiilcri lapidps cnnnectente. Rpperti cuiii cor-
jactari. G:ibiiiium vero Pipsbyteriim et Susannam pore S. Caii, aiinulus illius, et iiiter ossa quidam
fecit in custodiiB vinculo mamipari... Veiiipiis ;iu- numini airei Dinclptiani. Pnuins Aringbns lib. 3.
tcm Siisaiina cuni duabiis mulieribus in domum suam Romx siibterrane^ cap. ii. addit : Superinribus annis
introivit... Tunc jussit Diocletianiis Augiistus, ut ab Urbano viil perantiqiia ejusdfiii S. Caii ecclesia,
ibi intra dunium siiam, juxta domumCaii Episcopi, eodem plane loco e.-t rcstituta, ubi domum ejusdein ecclesia
pladin punirctur quse percussa intra domum suam
:
olini Diocletiiini lempniibiis exlilis-e traditur, haud rcparata
retldidit spiritum.... Abeodem die coepitCaius Epi- nn. 1631.
loiige ab ecclesia B. Susann» \ irginis : ibideinque
post necem scopus in eadem domo introire ubi gladio fuerat sanclissimi Pontibcis ac Martyris cnrpus, religioso
S Susannx
(n tjns iTfti-
pcrcussa, et sacrificiiim Domino Deo suo ofterre pro ad-.prvandum ciiltu repositniu est, cum hoo inscri[ito
bus celebrat comtiipiuoratione B. Susannae populo qiiia doniiis titulo : Urbanus VIU
Pont. Max.doiiiuin inUrbe S.
sacra : li. Gabiiiii Pi-esbyterijiingebaiurdoiniii li. CaiiEpi- Caii Papae et Mart. in eiclesiam consecraiara ac
scopi. Ab eodeiii teiiiporejam tale erat signuni Chri- erectam', sacraque statione celebrem, vetu.-tate col-
tianis : Slatio deputata est in duas domos, quod pst Iiipsam, a fiindamentis excitavit illatisuiie pju>dem
usqiie inhodiernum diem. Factum est auteni hoc S. Ciiii reliquiis, tituliim ac statioiiem reslituit aiino
RnuKc iii rcgione sexta, juxta vicum Mamurii, ante Sal. «incxxxi, Pontificatus ix.
fonim Saluslii. IG Eademin Brcviniio Riinmno dicli, Urbnni nnc-
13 f/uctcnus exccriita ex Actis S. Susnnnx et alio- taritnle recognilo, pnuiis aiiingi iitnr, cl dinlur Ecclesia
rum Martijrum, qiix fcre ornnia dedimus xvni Fe- reliquiis decorata : qnin jam ciiatns Becillus ail, cor-
briiarii ciim sua explicatione. Auclurem exceptis ultimis
lineis censcmus coxmtm
piis S. Caii cmn nliis rcliqniis, u Oirgoriu XF donnliim
et testem oculatiim, ipsum for- fuisse /JlphousoGoningte Rbtiiliornm Arcbiepiscopo, el
Corpus Ifo-
san Thrasnnem, qni gesta Martyrum colligens orna- cbartum donattonis xxxi Julii anno miicxxii a .fiianne velnriam
but,et postmodum et jum Martijr clfectns colitur
xi Fcrrino Camer,v Aimslolicir Notario cimfeclam se vi- itetaiutn.
Decemb. In bisce Actis dicitur Sercna iixnr Diocle- disse, ct corpus Kuvelurinm in (ialliani Cisulpinam
tiani, occulteClirisliana, nocte corpus S. Susaimte
aii elinm delatum fiiisse : Inleriliinn vcro Iniiidcin, in quo Cait
tiaptiz.nTit Marlyris collegisse. etsaiiguinem cum suo velamine Pnpse nomen insculpinm aimd .lacobuin Crescentium, est
S. Serenam ? delersisse. et posuisse in ciipsani argenteara inpala-
S. Equiliiapud Nursinm Abbnlcm tidscrvari : duns nii-
tio suo. Aii Itxc a S. Caio in.»ructa et bapti-.ata fucrit. tcm cx nummis icreis Diocleliani, qui in sepukro xnia
ciim
, ,

VIGESIMA SECUNDA APRILIS. J7


A cum corpare S. Caii reprrti fuere, extare apuil suos in rat SS. Gabinium et ma- D
Caiiim, quasi essent nali
reliquiz, Oraloriicum nouuullis parliculis reWiuia-
Con<jrr(jalioae Ire Serena.
filia Philippi Imperaloris, origine His-
"^"""^ •=• "
alilil

rum. Vtiunm Novelaria nobis ali']uis euret millere, Itis- pana. De qua reactum\ix Februarii ad Vitam S. Ga-
toriam et aoeumentn Translalionis a Beeillo iudicatip, binii. Genrqius Cardosns in Haijioluqio Lusilano as- atterlus
ul sallem Supiilemenlo operis posl (aciemlo inseranlur. seril aniiieersuriasiilennilnle celebrari festum ejus in
C"" ""'''
Dicunlur etiam Reliiiuue aliqua'. S. Caii esse Bonnnise monaslerioS. Clarae de Pinhel na Heira qiwd isiic iSanio. :

Bamlierijx in monasterio Bnvarix AmJerensi, et alibi. adservatur corpus ejiis. a Ptiuh V Papa donalum no-
Sednon temere credinius e.ise S. Cuii Papx Roinaui; bili vero Lusilano, nomine Ilectori da Sella Fatcno,

qaia quamplurimi (ueriint Marlijres, Caii nomine ap- atque ab eo in diclo conventu depnsitum. Qux arbitra-
pelbili, quoriirn quidam etiam Riimse Bononue passiet mur de aliqito Caio Martjre iutelligenda esse.
suut. Tuinaijus Sala:.nr Sanetis Hispanix aniiume-

DE S. DANIELE 3IARTYRE.
Laudc-Pompcia in Italia.

aus Pom])eia, vulgo Lndi, nris antiijnncst cum ipnotum diujacuisset.aCaroloMa-


Ciijiiscorpii';

L
.

cl Sede EpiscQpah exoniatii, mcdia nitcr Pla- gno miracnlo quodam inventum. mirurn suavpinque
nttiiim ('/ Mcdiolaiium , od cujus Ducntnm odfirem emittens, iliidem sarra a'de ei extructa. se-
itlinrt. Fcrditiandu.-i Uijliellus tomr 4 Ilali<e pelitur. Ciim vero lociis habitatnnbiis desertus fiiis- ^^

Sacr,f ejiis Episcnpus rccciisel , uhi in Prnefationc ista spt. forpu.>ir]ue Martyris ali(]tiamiiiu latiiisset. nnvo
Cnllus habet : S. B;issi;inum Episcnpum pro Tiitf^lan Divo mir.-iculo dplectum, Laudem-nnviim in basilicam S. E
sacer. veneratur, SS. Juliatuim Titianum, Alhprtuinque
, Bassianitranslatiimest, ibique honnrifice conditum.
^ PrsBsules, Martyrem vero Dauielpm, et Gu'ilterum JIuc vsque Acta, ad qnx idcm Ferrarius isfa annotat.
Confes^orem. cum aliis Beatorum nomine habitis, Quod de Paganis hic dicitur parum verisimile est :

honorat. S. Bassiani Acta dedimus xix Jariuarii, de. neque enim idololatrae Carolo M.igno Iinperatore in
aliis suo tempore acturi. Phitippus Fcrrarius in Topo- Italia. in his prEe*ertim repionibus erant ; nisi no- ^
grapliia ud Martijrologiinn Iradif, S. Danielem Mar- mine Paganorum ha retici (titailquando in Historiis
Aprkitn,
tyrem coli ad dtem x Aprilis. Verum idcm, in Catn- Sanctorum aniniadvertimus) intelligantur. Hacicnus
logofienerali, S. Danielem Martyrem LaudePompeia Ferrarins : ex quihus oninilnis indicamus, ccrtum nubis
Tcfert ad liuuc xxii AprilJs : nddttque sc legisse ip-^ius vidcri S. Danielem ibidem Martyrem culi, ejusque
Acta MSS. Lande, sed brevia cx quibus in Cata- : , corpus in Basilica S. Bassiani asservari : quod etinm
logo Snnctnrum Itiiliw, hoc compcndium confexuic. ex ruderibus antiqux urbis crulum cnm cerlis signis
2 Daniel siib Carolo Magno egregiiis miles, quo
"
potuit nqiiosci : imo et ihidem oratorium eidcm ejiru-
• an. ConstaD
tempore Pius Imperator Paganos et infidt-les inse- lum fuisse . tempore Curoli Mogni, cum corpiis igno-
lino,
t)uebalur, illos e Christianorum finlbus expeliens, tum diu latuisset, ut snpra diclum : et sic forsan sub
apud Laudem-Pompeiam in Vicu Cassino, qui nunc Cvnsiantino Mogno a Poganis lapidjbus obrutus fuisse
Kocca-bruna appellatur, pr?elio cum ho-^^libus fidei videietuT posse dici. Sed lnrc viris erudifis apnd Lau-
conserto, cum nuilti ex utraque parte corruerent. et denscs exercilationis soluni caussa proponimus : libcnlcr

pse lapide percussus pro Christo Martyr uccubuit. ab iis clariorem lucem accepturi.

DE S. IIONOFRIA VIRGINE,
Martyrc Romana, Antucrpise in Bclgio.

-i^ —r-icolaus Lancicius e Socielalc Jesu, vir eximia splendore el variis in eam illaUs reliquns egimus iii Fe-
\^^L cnm opinioue suncli-
doctrina HlustTis, utque bruaru, ad Acta translaiionis S. Fortunati Martyris
^m fntis mortuus famiUarem, dum vivtret cum
,
,
Roniiini.

J_ 1 Joavne Bollando, operis hvjus de Actis San- 2 Cum


ergovcnerationi hiijusS.ffonofrise assignata 2 Af>r\l\s
Jnannes
ctorum uuclore primario, coluit amiciliam, eique omnia essct Dumtnica Jubilate, sive tertia posiJ'ascha, qu,v Corfus e
Bolluiidus loco Sodallta-
a Aicntao sua opera typis imprimenda credidit, qvsc hic duobus anno mdcxlvi, tnciiitl in liunc xxii Jprili\ pridie bu- lis in ecctc-
Lrimino
simul tomis curavil excudt, uti latiits ixplicuimus in jits diei sac^um hoc corpus, in capsula eleganii, e Soda- stam detatum.
olifhiuit
traciotu pm liminari ad lomum primum Actorum mcn- litalis mferioris oratorio dcportutum esl ad templum,
ci r/ius S
llonofnx, sis Martiide Vita, opcribus et vtitutibusdicti Bollandi. pcr aream interposiiam , instiiuta hoc modo supplica-
Jbnlem cap. 5, dcinde cap. 20 indirucimu^, cumdcm P. tione. Praibant cum facibus ardcntibus Fratres Coad-
Builundum, dono memorati LancicH, oblinuisse sacrum jutores chlamydati, deinde Saccrdoles omnes linteati et

corpus sancta.' Virginis Martijrtsque Honofriie de qua , stolis insignitiquutnoT habitu D'aconoTum {e quarum
:

hic agimus. Extat imprest-a Filnx relalio de suppUca- numero uuus fuit memoralus BoUundus) fereirum por-
tione iustiluta ciim eo allata essent multa Sanctorum tabani latera cingebant duodccim adolcscenles habitn
:

•'orpora , qux cum hoc Romn atlnlcTal jam memoratus Angelico. Pone sequebatuT R. P. Conradus de Guure
Lancicius ; atqne inter alia ibidem servatutn est caput Pra-positus et duo aUt Sacerdotcs pluvialibus induti.
capite Vitmr ,

sermto. hujus SnnciiV : cujiis rcliquum corpus quomodo Antuer- Interim per tempU fcncslras sonantibus tubis , tibiis

aiiisque musicis instrumcntis Siincta honorabatur. In


piarn cujnaUisSancturum corponbusdelatum fuerit, pa-
Trnnslafio-
tct cx Gasparis Nemii, tunc Antnerpfensis Episcopi, medio tcmplo ercctum erat pegma,in quo capsa deposita.
nis vt rcne-
ratluis liuHa inde postcn ad Sedcm Arcbiepiscopalem Cnmeracensem Canfatum Tebewm Uindnnms,cumvcrsiculo etoratione.
ali fi/nsrnpiy promoti, diplomatc hic inscreudo, quo iinn facultas data de Sancta, et in ejus honorem habita brevis concio a
Anliier/>iensi
est e.rponcndi dictas Rcliquias in eccU-sia Dumus-Pro- P. fjcnrico van Olmeu, tunc ecclcsioi noslrx Oratore;
concessa.
qui puslnwdum Missionarius in urbe Bredana
ihidem
fessx Anliicrjiicnsts Socictutis Jesu dc cujtis ecclesix ,
:

3 inter
ApriUs T. III
, .

«8 RE S. HONOFRIA VIRGINE.
inter heterodn.roR, nim pestileittix htpfi ijrasnart'tvr,pu- Potentissiini Regis Pnbni^e nd Serenissimum In-
blice e.rpnsitits, in nliseqnio cximia' caritatis erga Catho- fantem Cardinalem. Ferdinandiim Austriacum Bel-
ticos,ritam /iiiivit, ipsis ctiatii Acntholicisniultos post an- gii pro Calliolico Rege fralre suo Guhernatorem, et

nos iandatissimam. Serenissimuin Miigna' Britanniaj Regem Carolura,


3 Postiidie tapsa cutn carporf S. ffimofrix expo- func Legatiis, a Palribus Societatis Jesu Gedani ac-
22 AiiriUs sila fnit in summonllnri, cantntttmqne de ca cstsoienne ceper.it, et huc rideliter secum devexerat. Erat illa
iu fillari Sncrum, uli el prirata Socra omnia cnm Eccle- eidem R. P. Mniitinorencio inscripta, clavis ferreis
Officin
exponituT
siasticode eadem sunt recitata. A prandio post dupliccm diligenteret Hrmiler compacta, duobus sigillis corio
concioncm. itenim dc eudcm Sanctn Itoliitam, ciincentu nigro teclis occlusa. Qiia^ omnia cuin essent coram
vario et Oratione .tnlita conclnsa snlennitns fuit. Acccs- nobis resignata, reperimiis rotundam pyxidem, ap-
sit diinde cnrpns S. Riifinas Virginis et Martyris, cu- posito exterius atque interiusnumero 119, egregie
jns .sntennilas celelirnlur printa Dnminica Septemliris. clansam, charta etiam obseratis juncturis; quadi-
repprit caput
Utrumque nntem dcposiluni , cfiregia Domicetlarum cissa acrevulsa, reperinius cnmium capilis, decen-
s. Ftorenm
Jiout-nppeltariim munificentin , artjcideis duobus mugni ter gossypio invnliitum quod ex sigiiis oinnibus,
:
lil. Romani:
et argcntex pnnileiis ct nrtis fercnlis inclusutn , snlenninnlnis festis accuratissime cum epistola congruentilnis , collegi-
cafixr iHf/u-
dttur.
CTornnt altnre Marianisoeclli, qund ab eistlem memnrn- musesse S. Florentii Romani Martyris. Deinde dua;
bili ad posterns liliernlitnie fundatum, et exoticis lottim alife p3'xidesminores,ol)IongiE, aperta; sunt; iii qna-
convestitum marmnribns,inter nuijustiora etvisudiijniora rum altera, numero 18 signat.-i, S. MartiniE Virgi-
Beltjii sacrnrin itutnerattir. Hic eryn subjungiinus di- nis et Martyris Rrni.inje crimium, etpleraque ossa
plnma nnle citnlum. corporis in altera num. 113 S. Hnnnfria; Virginis
;

4 GAS^-^ARDei et Apostolic-e Sedis gratia Epi- et Martyris Romaiia^nssa pr:ccipua inventa; qiioruin
crnnium S.
scnpiis Antiierpiensis. Quoniam qiii S:in.'tis ilefHi-iin- ex magiiitudine colligere erat, ulramque non fuisse Murtina:
tur honores, in Dei Opt. Max. gloriam afqiie uni- , adinodum mngnae slatura', nec forte .Ttatis. Tum Virq. Mart.
versa-EcclesiwrertundMnlutilitatem otsa S. Ho-
; prnpierea quas dua* alia- jiaiilo his majorps cistiila; reseratie; una,
nofiigc,
ad eorumdem Siinctonim culium amplificaiidum Dum. (5 signata, Martyris Roinani
S. Seviliani ;

faciunt , sinsulari sludio nobis esse proniovenda allera num. 8, S. .Authirai Martyris Rnmani, cor- corpota SS
Fost advccla
e Poltiitia
existimamus. Cum igitlir Reverendi Paires Societa- por.-i continebant. Neque his in rebiis qiiidquam Scriliani
Jesu ad se corpora aliquot Sanctorum el Anthimi,
corjtoi a tis , , Roma fuit quod non eximie responderet dictis litteris ac
annissuperiorilius in Pidoniain deporlata, inde luic le^tiinniiiis. Ad majnrein igitiir Dei Sanctnrumqiie
transmissaasserentes, cii|ierent(ul pidilicae Fideliuin gloriam, ut -Tut hic, si iisdem Reverendis Patribus
venerationi exponi possent) ea nostra auctoritate videretiir, e>poni di"ta; reliqiiia; ad snlennem vene-
exaniinari ac probari ; eorura piis pnsiulatis benigne rationera possnnt ;autalibi ab Ordiuariis ad eanidem
H approbat.

aunuenles, ad Domum Professani ejiisdeniSocietatis pulilicam venerationem recipi ; ha»c omnia testati
Episcnpus Aiiluerpiaj . xx die Julii aniii Mnrxxxvi conveni- tunc sumiis, chirographo nostro ac sigillo apposiio
Antuei pieniis iiiiis. Hic prinium cor.iin aliqnot veiierabilibiis Col- .Anliierpiic in palatio nostro Episcopali xxi Julii
lepii noslri Catliedralis Canonicis, atqiie So-
dicla.' aiini Mnrxxxvi.
cietatis Patribus, legimusPatentes litleras Illusiris- Ciim deinde, nt nohis dictfe Societatis Patres si- Ablatis
sinii et Reverendissimi D. Abrahami Wiivvte gnificarunt, S. Seviliani Mnrtyris corpus ad tem- aHo ceteris
Jefjit ephtulnm Episcnjii Vilneiisis, datas Heliquiis,
Vilme xxi Septemb.'aimo pUiin Bruxellense S. ejusdem Societatis
Micliaelis
Eiiiarnjii
Yilncnsis,
Mncxxxv ,
quibiis fidem facit, se varia instrumenta deportaliim esset; ibique solenni pompa honoralum;
puldica etaiilhenlica, Roma? et alibi rite nc legitiiue SanctiTura vero Florciitii, Martin.^e, Anthimi Reli-
facla, omnique carentiasuspicione, vidisse
ex qui- ; qiiia* in prnvinciam Gallo-Belgicam a R.P. Floren-
bus agnnveiit niullas Sanclorum Martjrum, et San-
tio de Mnnlinnrency supradicto devecta; et variis ,

guo
ctnrum Virginnm ac Martyrum Reliquias a R P, Sncietalis coUegiis donata;
ajiiiiotia' ; S. HonofriiE Virginis et
ri/ littiijuias Nicolao Lancicio, provincia; Lilliuaiii;e Societatis
Marlyris cArpiis in Donio Professa Societatis in h.ac
varias. Jesu timc Pnep. silo, a.Ivectas ex llali.i, esse veras
urbeliiicleiiiis asservatiiiii est, majori postea celebri-
pcimiUit
ac logitimas Sanctorum Reliquias rile ac legitime . tate proferendum !\d publicara veiieralioneni , cuni corptis S.
aiquisitas, ideoque pro (alibus perPolniiiie amiilissi-
Belgii unstri status esset tranquillinr. Verum qtio- /ioiiofrix
niuni regnuin; in variis Ejii.scopatiljus, ali coH i/i Eccle-
Ordina- niain coeleslia illa pignora, nnn tain la;tis Reipubli-
riis locoruin, sia Antiier-
atque a se taiidem, ad piiblicura et in rK> teinporibns ornainenta sunt ecclesiarum ac ur- piciisi,
Sancta Uoniana Ecclesia iisiiutuin culiuiu, esse re-
bium.quam iu adversis iirajsidium ac muninien
no- ;
F
ceplas,ethiinorificeprocession:iliteraseculari ac re- bis recens supplicavit R. P. Conradus de Gavre,
gnlariCleropnrtatas, el in variisecclesiis dcpositas:
ejusdeni Domiis Prolessa; Pra^positns, ut ex vi antea
et niioniam alise similes Reliquia. eodeiu
modo ac- faclic a nobisapprobationis, publica; Fidelium vene-
qui- itaj et advectiE, ad propa^andum Dei iii Sanctis ratioiii exponere ejusdem sancta; Virginis ac Mar-
ct /iilcin s.ii- hoiiorein, ad alias
quoque proviiicias ab eodem tyris Reliquias sibi liceret atque Ecclesiasticum ;
f.iril ile
R. P. Nicolao Laiicicio missa; esseiit, ad quas origi-
Oritjtitoli' Officiiim. Miss^eque sacrificiuiii de Virgine ac Mar-
nalia instruineula ad earuin certitudiiiem
liiii icriptii iidtti tyre celebrare, et reliquis Sacerdotibus ejusdera So-
non possent; ideo ut illis quoque Reliquiis debita, cielatis in ea Domocoinmoranlibus celebrandura in-
ut pur est, fides haberetur, et piiblicus cnltus
defer- dii ere : iitque diclam Translationem sive Expnsi-
retur, id se teslimnnium dedisse, sigillo suo
muni- tiniiem S. Hnnofria; Virginis et Martyris, Doininica
tum ac manu signatum. Vidimus deiiide varias Dominica
ejus- Jubilate, sive tertia posl Pascha , qu;e xxii .Aprilis posl 3
dara R. P. Lancicii litteras ad R. P.
legit eHaiii Florentium de dipsluijiis anni mdcxlvi erit, peiagendam ; eadenique Pascfia
litt-ra a t' Mnutmorenc)-, ejusdeni Societatis tunc Collegii
~~ In- Dominiia Jubilale deinceps anuiversariam illiiis ine-
Ltinii ii suUm.sis Rectoreni, nunc Prnpnsiti Generalis
Assis- moriara recolendam, saiiciremus. Nos igitur pia
ad P. Iilcnt-
tentem nuper in Congregatione generali electum
Viorciicitiin, ; ejus supplicationi annuentes slatuiraus, utdictae Re-
quibus litleris et noniina exprimeliat Sanctnrura,
et Iiquia; S. Hoiiofria; A'irginis et Martyris eo die pu-
qua ratinne eoruin Reliquia; in cistam ligiieam
com- blice exponi possint Fidelium venerationi , juxta
pactai, qiiibiis'|ue dignosci indiciis
possent, signifl- ritum in samta Romana
Ecclesia receptum; utque
cabat. Aperiri deinde coram nobis jussimus
cLtam eo die ab omnilius Sacerdotibus, in eadem Dnmo
et ci^tnx a ligneamoblongam, quam paulo ante Excellentissi-
Lei/ato l'o~ commorantibus, vel pro lempore existentibus, OflS-
mus et Illustrissiinus Joannes Zawaski, Capitanues
tonico adcec- cium et Missa de Virgine et Martyre recitari, atque
tas aptruilf Succensis (
qui postmodum Palal.iuus creatus fuit) anniversaria raemoria Translationis sive Expositio-

nis
VIGESIMA SECUNDA APRILIS. 19
A nis ejusmodi deinceps eadem Dominica Jubilate an- Matris Ecclesise exaltatione fuderint, 40 dierum D
nis singulis recoli possit ritu duplici secundiim Indulgeutiain concedimus *|'Ctoiie o. h,
, , : iis vero, qiii ceteris per
morem sanctffi Ronianse Ecclcsiae. Ut autem pop^li annum diehus Sanctam Virginem Honofriam ,
pro "„^"J™(,aj
ritudiipUci: nostri animos ad dictse sancttE Virginis hunoraudas iisdem Ecclesiip necessitatibus , in eadem ecclesia,
Reliquias, op-?mque Divinam impensius hisce miser- pi« oraverint, septem dieriim Indulgentiam imper-
rimis teniporibus, ejus interce-sinue implorandam , tnnur. .4rlum .\nfuerpiae, in palatio nostro Episco-
excitemus, omnibus Christi Fidelihus, qui ea Domi- pali. XXVI Martii MurxLvi.
nica ecclesiaitt dictae Domus Professse Societatis Si^inaiuin erat. Ga-par Episcopus Antuerpiensis,
Jesu visitaverint ibidem preces pro hipresiim
, et el sigiUiitiim sigillo de cera rubra.
extirpatione,paceChristianorumPrincipum, Sanctse

DE SANCTIS MARTYRIBUS PERSIS,

ACEPSIMA, BARBASYME, PAULO, G.XDDIABBE, S.\BINO,


MAKEA, MOCIO, JOANXE, IIOBMISDA, PAPA, JACOBO,
ROMA, MAARE, AGA, BOCIIRE, ABDA, ABDIESO, JOAN-
NE, ABBAMIO, AGDELA, SABOUE, ISAACO, DAUSA,
MILLE, EPISCOPIS; MANREANDE,CIIOBEPISCOPO; JO-
SEPHO, JACOBO, j:ithala, PRESBYT. AZE SEU AZA-
DANE, ABDIESO, DIAC. ET DUCENTIS QUIAQUAGINIA
CLEB. AZADE, EUNUCI10;TA1{BULA SEU PIIERBUTE, .VMUADT.
PAP. 3
VIRGINE; SORORE EJUS VIDUAETEJUSDEMANCILLA;
XVI Millibus Nominatis ct Anonymis innumcris.
Retulimtis liie prxcetlenli, xxi Aprilis, S. Si- doro indiciintur snli Mureas et Miclior, bicsupra Bo-
meonem, Eimcojmm Selencis et Clesiiiliimiis, chras et Boct-lii-ris uiiucuiiotus.
ctim nliis cenlum, Einscopis, Prcsbijleris nut 3 Cussiodnrum cnnlro.rerunt Loliut in siiis Martijro-
ITorum iiliis Clericis, in Perside sub Saimre Reije co- wnApriiis. U>uardus isla hubet: Apud
loqiisiul huiic Cuttus saccr
Miirtyrum
ronatum marlijrio: iisque ailjun.rimus Ustliatunem En- Persidem sauctorum Martyi'iiin, qui pro Christi no- [Jjm,'"^"
plurimi vi'
dentiir oc- nuchuni, iiutvilium Reijis Saporis, Abedecbiilam et miue gl.ulio jugiilali .'•unt .-ub Rege Sapiwe, in quo
cisi an. 350 Ananiam Presbijleros, et Pusicium Prscfeclimi arlifi- fidei cerfainine passu^; Melisius Episcoitus. Acepsi-
ciim Reiiis, et biijus filiam una cum aliis ob fidem mas Epi.^cnpus cuin Presl'jtei'0 J.acobo, Mareas et
Chrislianam iuleremplos, feria scvta hebdomadis san- Bicor nihilnuiinus Episcopi. cum Clericis ferejdu-
cia"; indeque inlnlimus Id cmiliiiisse anno Cliristi c.c.c,\- centis et c|uinqu.aginta, Monachis etiam et s.acratis

i.ix. Quibus positis plurimos ex Martijribus jam in ttlulo Virginibus plurimis: intor quas et Siineonis Episcopi
propositos aniio sequenti cccl, enmdem marlijrii cnro- somr, nomine Tharbua, cum pedissequa sua, S3rra
nam fuisse assecutos necesse esl; postqiiam ediclum Re- scissa est. Eudem sed uliquanto laliiis deducla habet Adonis,
"
gis Soparis crudelissimu m ,
per universam Persidem mit- Ado insiio Marlijrologio, et tentns ac jugulatos dicil
teuduin, fuerat tlenuo innoratum, ipso die qiio menioria annuo die, quo passionis Dominicoe iiiemoria ce-
passionis recoli solet, adeoque die vi Aprilis ; uam di-to lebratur. Verum Sozvmeuus a^serit eo die exiisse
"'ii""!»»
aiino CCCL, cijclo Luuai ix, Solis xxui, litierie Domiiii- edictum Saporis crudelissimura. Adonem aut Usiiar-
et forsnn
cali G, Pascha fuit celebrulum viii die Aprilis . el pn- dum possim alti de.icribunl. In bodiernn Martijrolo-
22 ApriUs.
liierunt pliinmi e Christianis undequaque atlducti, lioc gio Rnmuno i.itn leguutur: Endem die sanctorum

XXII Aprilis martijrium suliiisse : uisi malimus dicere, plurimnruai Martyrum, qui. sequenti anno post obi- et startyrolo-

quod dies martijrii rarii et tiicerti essent, eos poslridie tum Simeonis, auuiio itera die, quo passionis Donii- S" «omanl.
a Martijroloijiis fuisse siniul relulos. nicse memoria celebrabatur, per totani Persidis
2 Ilislorinm murtijrii liorum ommiim primo damus regionem, nro Clirisli nomine, sub Rege Sapore,
Historia
martijrii desrriptam ab Hermia Sozomeno. in sua Hisloria Ec- gladio ciedi In quo fidei certamine passus
jiissi siiut.
omnium clesiastica ad Thendosium .Tuninrem Imperntorem lib. est ,\z,ides. Eunuclius Regi carissimus; Miles Epi-
dutiir ex miraculnruin gloria in^ignis;
2 cap. 10 et tribus seqnenlibus. Eamdern martijrii bis- scopus, sanctitate et
Sozomeiio,
toriam. sed maqis cnulrnctum, habet Nirephnriis 'ih. 8 .\cepsiinas Episcnpus, cuin Presbytern suo Jai^nbo;
Ilisloriie Ecclesiuticx cap. 37. El qui S. .4cepsimx itpin .\itliiila pt .losepho Presbyteris. Azadane et Ab-
cum aliqua
diversitate adjungilur apiid Snznmenum J-icob Presbvter, illi Jo- diesn Diaconis, et aliiscompluribus Clericis. Mareas •
apud Aice^ Bocchoris Marpadeso//ci7'Boi-hras quoque et Bicor Episcopi. cuui aliis viginti Episco-
seph dicilur, nti et
p/iorum et
ct Manriandes apprllantur; el Milas, aliis Milles, coijno- pis, et Clericis fere duceiitis et quinqu.aginta, Mima-
Casilodorum.
minalur mortuorum suscitator. Cassiodorus eliam, lib. chis eiiam et sacris Virginibus plurimis intprquas ;

3 Historice tripartita; cap. 2, ensdem er Snzomeno et S. Siraeoiiis Episcopi sornr, nomine Tarbula, cum
propnuil ; el qiise huic Tarbula est, isli Tharbua dici- pedisseiiua sua, qua; stipitibus aliigal;p, serraque
in quilnis
tur: et Jacobus, Acepsimam secutus, dicitur Presby- scissae, crudelissiine necat^e sunt. Ilivcibi,

ter Ponti, quasi legerit ir. t.w-vj, ciim apiid Sa^me- et Jacobus o Soznmeno, el Josephus a Nicephnro in-
nuin legalur, laxwoo; llpefjSijtspo^ ezovtk; EiTtizrj tm dicuti, li! dioersi reieruiitur. Bi<'or eliam est, qiii aliis

'Axf ^ipxJacobus Presbyter sua spnnte sequeb itur Bachras aiil Bocchoris est. De Jacnbo, diverso aS.
Acepsiraam. Ex Episcopis dmbus et viginti a Cassio- Josepho, mox agemus.
20 DE SANCTIS MARTYRIBUS PERSIS.
i 4 Cetebralura Grsecisilie iv Fi'briiariiS. Abramius pore Rege Persarum, religionis Christianae et vene-
ACCTnnB r.. i
sire Ahnihamius, Episcopus Arbelorum in Perside, quo tentassent Reginam infieere, res, serris
ficii,
An ab his
dessecUTB fuerunt. Post quaruni morlem Regina, sub
alius Abra-
anno quinto inot» a Sapore Rege persecutioriis mar-
mius Epi^ico- tvrinm passus, occasioiic ciijus mutta ibidem ile Sapore ilTis penilentibus transiens,a morborelaxat.i fiiisset.

ptLt Arbetn- Retjc ejimiue peisecutinnc, et urbe Arbele iti.rimus, hic Atiqualiinc trnnstata.iiunlin Menotngium Sirteli, et ex
rumei MaT-
11011 repelemta. Esl el tticti Abramii elogiiiiii iv Fehrua- hoc in Cutatogum generntem Fcrrarii,
rii in Menoloijio Baaitii Imperaloris lom. 6. Italix 7 Ultimo toro addimus longiora Acta SS. Acepsimx Acta SS.
sacra: ab Ui/betlo eililir. seil liic quxri posset, niim uiius Episcopi, Josephi Presbyleri et Jilhnlx Dincimi, ipix Acep^im.

itlemque sil Abramius hic inter alios Episcopos et mar- Grxce nactt sumus ex MS. Medicxo Regis Jo\tphl it
coditc
Aiffial.T ex
lyres cottocntus: fioc aulem vitlelur probari posse e.r eo, Christianissimi, el cnntutimus cum corumdem Sanclo- GiAco MS.
qiuiii ttcet Soioinenus tisseiat, se uomiiia oinnium .Epi- rum Actis ad diem iii Nnvcmbris retiitis, ab Atnysio Li- 3 Novemb.
scoporum indicare, qnolquol repereril martijrio corona- pomano tomo 5 fitarum sancturum Pnti'um, qiins Geii-
tos; non tanien vitleatur onines assecutus ; iiain ab eo tianus Hervetus Lalinitatc donnvil. Leo Allntiits, in
omissus S. Soilotb, Episctipus Seleucix et Cbrsi-
est sua de Simennum .tciplis Dialribn, Acln horum Mnr-
phantis uc succe.^sor S. Stmeouis Martyris : cujits et Igruni censet pag. 126 cssi' genuinuin fx'um Simcnnis
sociorum cenliim viginti octo Ae.ta martijrn tieilimm xx Metnpbrastx : ea Surins e.c Lipoinano reiuiit ud huiic
Februurii : e.T quitms conslat. S. Siiilotb Episcopum, diem xxii Aprilis. Al citato iii XovembrU, borum Mar-
}iro.vimo post martijrium S. Simeoiiis aiino, ttileoque eo- lyruin eloqia coniiiientur iu Afeunltigin Bnsitii Imperoi-
tliin qiio pleriqiie liic receusiti ciim suis sociis corouiititm tnris, in MS. t^^yiinjurio Parisiensi cidtegii Cltirnmun-
(ttisse. Hac crijo moli ratinne Aliramiiim Episcnpum, tani et iu Grxcnruin Meniris; et eorum exemplo
tiliis

hic recensilum, inter nlins Episcnpos retinquimus, quia apiid Moianum, Gnlesinium, Ferrarium. Interiin in
potest aliiis e.-ise a S. Abramio Arbetorum Episcnpn jtim Aclis rium. 20 dicititr Acepsimas x Octobris finem
indicoto. vilajaccepisse. et num. 40 Aithalas mense Junio
5 Qiia' apud So%mit'num infra num. \. retntn tne- consummatus. Mohinvs in Auclario celebrnt Kalendis
moratur multitudo Cliristianorum, quse ne numerari Septembris memoriam sancti Martyris Aithala;, et
alihi mille quiilem potest, securi percussa, el inter ilhs Az .das, quittem e.r Grircis.
Afnrtijres
cementur.
einiucbus Regi longe carissimus; in M/nnloqio Bn- 8 Cntunt, die x Aprihs Ailhatum, cuin nliis sub eo-
Aliqui 10
sitii Porpbijroijeuiti Imperiitoris, dicitur cor.^na san- dem Supnre occisis, Biisitienses in sun Mnrtyrnhigio
Aprilts re -
ctorum mille martyrum, cum Azath eunucho, etpost anno mdlxxxiv Friburgi excttso bis verbis: In Persia tati.
repelilnin crdein S. Simeniiis {nam nnte retaln eral) .sanctorum Martyruni Ailhalse et Jacobi, Presbyte-
ista adduiititr: Deprehensi etiara sunt hi Sanoti, et rorura. Az.idaiii et Abdiesi, Diaconorum : qui post
cura ipsis Azatb eunucbus, qui dives eratetin pa- longos carcer-es a Magis sasvissime At
Cccsi sunt.
laiio pbirimum atque in honore
primu.;, dilectus Orxci in suis Menxis el opud Maximum Episcnpnm
hnbiius a Sapore.Persanum Rege. Hi itaque coralii •Cytberoritm recnluut endem die x Aprilis, sanctos
Regeadducti, etab ipso interrogati, cum onfidenti Martyres, Jacubum Presbyterum, et Aza Diaciniim, potisximum
animo Cbristum confessi essent, fuerunt omnes in- sub Rege Persarum Sap- re etiam occisoscH?n otiquo S Jacobus
terempli. Pcenitentia autem ductus Sapores ob mor- etogio : qund e.xnclins extat in Menologio Grceco Bdsi- et Azas
tem sancti Azatli, juramento se obstrinxit, ex eo iii Porptiyrngeiiiti Imperatoris ad diem xiv Apritis, in
temprire nullum Christianum occidendum, et ad ali- quo primo loco exponilur certamen S. Simeonis Epi-
quod tenipus cust.odivit. Hxc ibi. Jt SnMmenus scopi el socinrum ; dein S. Pliase sive Pusicii, Prxfecti
enm ut soh religionis nostroe Doctores
asseiitjii.isisfe arlificum R<'gis cumfilia, de quitnis egimus prxcedenti
truciilarenlur. //unille Martyres in Meniris Grxro- cum Auide Eiv-
die; poslen agitur de mille Mnrtyrihns
runi niemnrautur Socii S. Simeonis, uti die priece- jnm monitimus: ot denique atlditur, cerla-
nuchii, uti
deuii duimus. men sanctorum Martyrum Jacnbi Preshyleri et Azis iferitm 14

G Quxnpud ciimdem Sozomeiiiim infra imm. 2 mc- Apnlis.


Diaconi, cum lioc etngto:
Tarbuln
nlibiTaihua moruiur 'larbula, sancla Virgo soror S. Simeonis 9 Etinm hi sancti Martyres, Jacnbus Presbyter
(f {'fiirliufa Episcnpi. trndiiur cum sorore sua vidtia el aucithi iii- et Azes Diaconus, iii Per.sidefiieiaint tempore ]terse-
leiempta; a Cassindnrn, Usunnlo. Jdoneetnliis Tarbua culinnis impii Saporis. Cum autem Christuin palara
Eloijtum Px
dictlvr, quidui el Tlierbuta unde atiis Pherbiifa nun- profiterentur et pr^dicarent; deprebendi eos Jiissit Afrnot Ra-
cupatiir : atque sub tnti nnmine nacli suinus lioma' m Prsefectus .Magorum, et in carrer-em cniijecit. fame- ."•1111 Iiiiper.

bitjlmtberaFnticanti in lo.licc MS. siijuiilo numero que per dies plures eos vexavit. .\t pcst liaic cum e
linjus ef
6187, MarlyriumS. Pberbuih-e Virginis, et sororis carcere eos educj jussisset, et corain se addiici;
.\(irf fi.' U 'II ipsius, et ancilte; i/iior/ poa Aclanmnium ex Stm- mandavit iit Christum abnegarent. Ciim vero non
Artii Latina, nieno rcttitn. infrn damiis: cnltntum cuin MS. Grxco obtemperassent primum quiderasinapi etacetuni in
;

eiusdnm liibtiottieaesiqnato 1G60, cuinque ea retalitme, ipsorum nares injici jussit, deinde ipsos denud.ms
alia Gr.rca
./n,'t e.c bitiliotbeca Reipublicx Veneix
tii (/> lilms
a Peiro Fran- et in lignosuspendens, per totamnoclem friiiore ex-
Tlivi me is( ciscoZinn descriptn et laiine. reddita e.st, el ab Alnysio cruciavit: mane autem suspensos adbiic et nu.l.is
itxiln Lipoinnuo lomo 7 Viluriim Saiiclorum Pntrttm exrusa. virgis caedi mandavit, etdemum in carcerein delru-
In Itnc, quie ntiis Tarbula, vel Pberbuta aui Plierbus di. Poslea iterum e carcere educti, capite truncati
liicidir, Tbernie nppettatur; e.t in tttulo soiorejusPheT- sunt. Cum vero deinde ad proximfim adjacenleni pa-
hwt.iiiiincupatur: et in uirisque Act;sdicitiir tnartyrium ludem descendisset lictor, atque ibidem enseni ab-
consummnlum die v Aprttis : ad i/ucm iliem ex Lipo- luisset, illico ipsius paludisaqua in sanguinein versa
muiioeodem eilidii Lnurenimt: Surius, apud quem videri est, atqiie ifa diu permansit, et deinum exaniit. Hac-
\pnssunl. Ditto Apritis cotiintur in Meuxis Gmonim, tenus Menotoqium Bnsitii Impeialnris. An Azes Dia-
S. Tliermus iqne comtiuslus item sancta Domina et an- coliiis el Azadanes Diaconus supra retatus, sit unus
yrlal'i .'»
et citta.gladio accisx. An hx dedermt occasinnem nomi- idemque Marlijr, non
2 A]>ritis.
satis tiqiiet: quta de Aiadane
nandi S. Thcrmnm, loco Pherbutx anl Tarbulx,
ciim nutla Acta battemus.
Sorore et ancilta, ibidem inqiiirimus, Saltem Theimus,
ciim sociabus in partcs serra scts.ms, ibidem non
tegi- ACTA MARTYRII
lur: se4 in MSS. Meuxis Mediolanensibus tnlitiotbecx
Jmbrosiaux,
Ex Historia Ecclesiastica Sozomeni lib. 2.
Meuieis cccusis inscriptx sunt die prx-
el
cap. \0 el tribus sequentibus.
cedeuti iv Apritis S. Pherbutha, pedissequa,
et ejus
socia;; sorores S. Simeonis Episcopi, qua?
sub Sa- i ost occisos Simeonem Episcopum SeieuciEe et
Ctesiphontis,
:

VIGESIMA SECUNDA APRILIS. 21


Ctesiphontis, et alios sequenti anno eo iiiso die, quo Princeps Mngorum um Rege de illiscommunicat: D
memiiria passionis Cliristi recoli solet, cum jam afque potestatem eos pro arbitrio suo tor- AUCTORB
iiai-tus
SOZOM.
celebris dies festus Resurrectionis expectiretur; queiidi, nisi solem adorareni. mandafum Siiporis
exiite flictum Saporis crmlelissimum in universam illis qui in carcere erant signific;ivit. Afque simul
Persidem, quoil jubeliat ut omnes. qui se confiteren- ut respondisscnf, se numquam prodifuros Christum,
tur Christianos, morti a.lilicerentur. Qiio qiiiilem neque solem adoraturos adeu > rudelihus fcrmenfis
tempore inultitudo Cliristianorum, quas ne niiine- illos cruciavit, ut Acepsini;is in fidei confe-sione
rari quiilem potest, securi percussa esf. Siquiilem forfiter [ler.^tans mortcm ohierit.Cujus Reliquias
Magi eus ex urbihus et vicis, in quibus latiliibant, quidiim ex Armenia, qiii uhsides erant npud Persas,
summa riim (liligeutia eruerunt. Nunnulli autem siia fumulo con iidere. Alii autem, licet non iiiinus
inilucli voluntate, neniine eos duceute, se ipsi idro arerbe qiiam ille verberati, praiter orniiium opirio-
Indicarunt, ne .'ilentio Christum denegare videren- nera in vifa mauserunt; qiii cum in e;idein pcrseve-
tur. Ac dum oumes, qui erant Cbristiani, mnrte rarent seutenfia, in carcerein deniio compiiiguntur.
mulctarentur, plurinii etiam qni in ipsn palatio a^ta- Qiioriim de nuniero 'fuit yEitbalas, cii|us hr.-icliia

tem egissent mactati sunt: in quorum numero erat infer vaptilaiidiim sic usque ah hiimeris viulenta
A2;;des Euniiclius, Regi longecarissimus. Quemcum extensione divuls:i et eiiervata fiiere, ut nianus
Sapores interfectum intellexisset. incredibilem ani- tainquam mnrfuie iiido penderent.
mo dnlorem Iiausit; hancque communem cjedem 5 Islo Sapnre regiiante infinita niiillitiulo Preshy-
sedavit, atque solos religionis nostrs Doctores tru- terorum , Diacnnnrum , Muiiacliururn, saitctaruin
Episcopi
cidari jussit. Virgiiiiim et aliurum, qui in erclrsiarum ministerio hoiiiiiiibus

2 Per idem tcmpus Regina in morbum delapsa, versabantur, et eiga religionem pra-clare iiiiimo expressi 22,
a Tarbula soror Sinieonis Episcopi sanctaVirgo, si- afFccli erant, egregia pije vifa- testiuiunia dederiint.

ninl cum idem vitai genus culente, et sorore


ancilla, Episcoiii atitem, qiios accepi mortein in hac perse-
qua; post >'iri morlein abstinuit a nupliis, et eam- cutione nppetivisse, sunt Barhiisynies, Paulus, G;id-
dem vita3 rationem tenuit, coinprehendilur. Causa diabes, Sahinus, Miireas, Mocius, Juannes. Horiiiis-
autem, cur ha> niulieres fuerinl. coinpreliensaB, fuit das. Papas, Jacohiis, Romas, Maares, Agas, e Bo-
falsa criminatio, a JiuUeis in eas conficta: quod vi- chres, Abdas. Abdiesus, Joannes, f Abramius, Ag-
delicet ob raortcm Simeonis iratic, veiiena Reginse delas, Sabores, Isaac et Dau^as qui a loco quodain, ;

insidiose parasscnt. Regina vero(solent eniin a^gro- qui Zaudjeiis dicitur, a Persis captiviis abdiicfus

tantes malis oiunihus facile aures jiccoinuiodare) fuerat, et tempore pro fide ChristiaiKi morte
illo

caluraniani veram.esse, et maxime quidem, quoj multatus una cum Maureande Chorepi.scopo et Cle-
erat a Juilaiis objecta, ejusdem
existimavit. Nam ricis, qui in ejus dioecesi erant, iiumcro pliis iiiinus

erat ciim Judceis ojiinionis, aJ eoruiii innreni vitam ducentis qtiiiiquagiiita, qui conipiehensi a Persis et
inslituebat, et veraces illos sihique maxime benevu- captivi abducti fuerunt.

los putiiliat. Magi igitur Tarbuhun et reliquas duas 6 Per id temporis etiam Milles martyrio occu-
CAP. 13
arrept;is mortecuudeiiinaiit. Ac cum serra dissecfas huif; qui piimum optid Persas militaverai, postea
tt Alilles tx
patihulis siiflixissout, efleceruut, ut Kegiiia spatiiiin autem, relicla militia, vttiegeiius pl.ine Aposfolicum militt EjJtscO'
inter patibula iiiterinissum transiiet. perinde quasi exculere Fertur illum, cum essef Episcnptis
coe|iit. pus.

morhus eo pacto pelleretur. Fertur lianc Tarbulam urbis cujiisdam in Perside creatus, multos sa^penu-
furma valde liberali et Iionesta fuisse : Magiim mero cruciatus perpessum esse, verbera etiara et
quemdam eam deperisse, mercedeniqtie. uti cum illa distractiunes membrorum pertulisse. Ai riim nemi-

rem haheret, clain misisse proniisisse denique, si ;


nem in ea civitate posset ;.d fidem Clirisli.ticini

vellet ipsius parere lihidini, tuni eani tum socias sal- perducere, a'gre et iniquo aiiinm ferentem, civitatem
vas fore. At illain lianc turpitudinem, ne audire qiii- execratuui esse. indeqtie discessisse. Non lottgo

dein voluisse : sed nunfios verbis contiin eliosis post tenipore, ciim piiinarii viri illius urbis in Re-
excepisse, intemperaiitias crlmen cum probro illis gem pecciissenf. exercifum cum tiecenlis elephanlis

quam eo piofectiiin. urbein evertisse, et vebit agrtitn co-


objectasse, se multo lihentius velle mori, vir-
lentes iii ea sementem fecisse. Milleni vero peiaiii
ginit;item prodere respr-ndisse.
3 Porro cuiu edicto Saporis rafum esset, uti su- soluin, in qua sacraturn Evaiigelioruin lihrum hahe-

pra denionstratuin est, ut suli Sacerdofes et Docto- bat, seciim gestantem, Hierosnlymam preiMtiim se
Episcopi rt
Sacerdotf.a coin|irebeuilercntur, Magi et contulisse; indeque in ..Egyptum ad visendi'S im na-
res fidei Christiana>
inqiiintnlur
eorum Principes totam Persidem obeiintes, Episio- chos, qui ibi anatem degehant, concessisse. Qu:e
autem, quainque adn.irabilia et quam divina faciuura
pos et Sacerdotes gravibus afficiunf iiicommodis,
cum in aUis locis, tum maximeoinnium indAdiahe- ab isto Miilcedifa luerinf, tcstes sunt Syri, qui ejus
est pars Persidis, tota fidei res gestas et vitam ij Iitteris prodiderimf.
norum regione, qua;
7 Milii certe satis visiim est Iia^c de en et de liis.
Christiana» dicata.
Acepsimam qiioque qui in Perside, regiiante Sapore, mariyiioobipriinf,
4 Sub idem tcrapus Magi r

Episcopuin et conipliires ex ejus Clericis iiiia qiiidem hactenus disseruisse. Non turnienta illis iiiflicia atit
quinani fueriiit ex qiiove loco, aiit qito ^eiiere rru-
cnronanliir coiupiehcnduut ; .sed cum Aiitislitem, veliitprffidam,
Acrpsinins ceteros, direptis ciameiitoruiii n.artyrio defiincti sint, aut qiiihus
per insldiiis cepissent: eo coiiteiiti,
Episcopiis
At vero Jacobus qiiidam suppliciis aflecti. vix a quoi|Uain perccnseri potest
d euriiu: bouis, dimiserunt. cl

et po- quippe ciiin tani varii crucianili niudi a Persis, tanto


Presbyter Acepsimaiu siia sponte seqiiitur :

euindem carcerem cum cura sfudio, ad crudelitatem invenfi fiieriiit. Verum


testate a Magis postiilata, in XVI millia
ut suntmatim dicara, fertur virns ac mulieres, qiio-
eo concliiditur, eique, ufpote ajlate valde pruvecfo,
fjtt' ritiii Tio

rum noiniiia recensehantnr, niartyrium id leinporis miiia nota.


lubens inservit siiblevat quanfum potestejus cala-
:

pUigarum vibices sanaf. Nam paulo post- pertulisse ad numerum sedeeiin niillium ; at multifu-
mitates, el
dinein enrum, qui pra^ter hos trucidati sunt, ne
quam erat cumprehpnsus, Magi luris crudis, quo et atii phtrimi.
nuinero quidem com|irehendi posse et propferca ;

solem adorare cngerent, eum acerbe verberarant :

perdifficile visum csse Persis, Syris ef incolis hjles-


sed ubi non cessisset, rursum conjiciebant in vin-
Mlfhalas ei sie. qui multum de hac re laborabant, illorum no-
Jacofnts Prcs cula. Per idem teinpus yEithalas etiam et Jacobus
byleri, Azaia- Presbyteri, Azadanes et Abdiciiis Diacnni, ob Chri- mina perceiisere.
»cs cf iftrft-
stianam religionem in carcere jacuerunt, crudelissime
cnis Diaioni,
a Magis ca5si. Multo aufem jam dilapso fempore.
ANNOTATA
: ;

n ACTA S. PIIRIJUTH^ ET SOCIARUM-


precabor, ut liceat a morte illas eripere itaque ;

ANNOTATA. hanc uxorem ducam. Tandero Mauples illi bocdixit;


Quamvis ut ipsa dicis, non liceat vobis veneficia
a Tarbula, aliis Pherbutha dicla : cujus Ada aUa commiscere, ne legera vestram viidetis ; tanien
sequutitur. fratris vestri inorlein dcdentes, liuc fecislis. Et quod-
b Ari hi Martyrea colaiifurG Jprilis. ibidcm inqui- nam malum. inquit Pherbutbc, frater passus esl, ut
"imus, ubi et de Adialennnim rcgionc n(/imus. ejus caiisa vilam illara, /"quae a Deo vivente profi-
c Acepsimx et Sociorum Acta e.c Mctafihraste sub- ciscitur, nos perdere vellemiis ? Nam etsi vos pro-
iun(juufur. pter vestram pravilatem atque invidiam eum inter-
(1 llic iu Acti.-; ct apud Nicepliorum Joseph dicifur. fecistis, ille taraen vivit, et in coelesti regno exultat;
e liic Cassiodoro et aliis Bicor nmcui>atur. quodregnura vestro imperioag poteslati sic pricstat,
i Au hic fuent Epi^^copus Arbelorum et 4 Fcbruarii ut prK illo vestrum istud inane quiddam sit. Ha;c
occisu.*', ."iupra inquisinnnvs. cum illa dixisset, jiissit illas in carcerera diici et
g Utinam ea udhuc uspiarn fxlet, nobtsque comniu~ cuslodiri.
nicata auijerc possit siiltcm Suppiemfntum operis. 3 Cum aii^eni dies illuxisset, Mauptes ille clam ad
Pherbutem misit, qni dicerent se paratum esse Re-
gem prec.ari, morte illam, et qiias cum ipsa vt lilierelur,
et a
VI[)E ACTA ACTA jMARTYRII. od rtuptias
erant liberare; inodo ejus uxor esse vellet. Virgo ioticitata
r.:.£CA pAc- T.
SS. Phcrbullia' scu Tarbulai Virginis, et ejus autem illa «9?.o'.f'ipo; f irtis et victrix, cum ha'C au-
Sororis viduai, atque ancilliE. disset, obstupuit. Ad eum autem
[qui b-EC nun- ;/

tiaverat conversa]Comprime, inquit, os istiid, canis


Ex MS- Lalinn bihUiilliccx Valicnux collalo impurissime, Dei et omnis veriiatis iniinice, neque
ciiin MSS. GrcTciscjitsdem cl Vcnelx biblio- ampliiis perge impiira ista verba ;ul anres raeas lo-
alt se Cttristo
lliccx. qui, neque enira aniinus rr.eus illa palitur. Deus desponsatamf
avertat ne hoc unquani fiat qiioniaiu seinel copulat:.
:

}'herbuta ciim
Snoreetfin-
X eiiipore persecutionis iiostr.^e, subitoReaina ipsa sum cum Domino raeo Cbristo, et virginitaleni
I nmpre-
'flo
a;grotai'e cuipit. Qnoiiiaiii vero ejii.s aniniiis in Ju- me:im ipsi custodio, fidemque et veritatein ei pra;-
'
mUtur da'Os, crncis Cliristi iniinico.s, adniodum erat pro- stare studeo. Ille eniin, qiii snlus a peccato liber
pensus, ac libenter qua-ciunque illi dixissent aiidie- est, me potest eripere ex impiirissimis vestrls ma- et paratam

b,at; [ieginain cum .liidKi audi>seut, suggesse- nibus et snrdidis cogitatinnibus, mori :
illi quas conlra me
runt, quoniam Episcopus Simeon, cognumento n cogitastis. Eqiiidera mori non timeo, neque ciedein
Gnapheus, interfectiis fuerat, propterea illius soro- fnrmido. H;pc enim via, in quam me vultis immit-
res venena Regina; commiscuifse, quo ipsa morfera tere, ducet me ad fralrein ineiim et Episcopiini di-
obiret. Ut vero senno bic ad aiires Imperatoris leclum Simeonem, ut iUic gemitus et airnmnarum
pervenit statim S. Plierbuthe cum sorore et an-
; /) meariim consnlationein inveniam quibus iprumnis :

cilla sua, comprebensa fiiil. Erat aiitem Pberbuthe anima inea po-t ejus obiluin affecta est. Siniiliter
illa virlulis exercitatioue pra;sfantissima : quin c autem et duomagistratusade.am miserunt illud idem
sancla Vir/jo,
imo non minus ejus soror, quam ipsa, vitae institu- significantes, qiiibiis irato animo, et asperis verbis
tionem in Uhristo Jesu pulcherrimam adepta fuerat. respondens eos a se repulit.
Dnct.-E igilur ilte sunt ad p.alatium, ut
de re illa in- 4 Cum igitur ulerque se victimi sensisset ac siiam
terrogarentur. Exiit igilur Imperatoris jussu Mau- libidinem non id assecutam, quodfrustra tentaverat, ipsn et^oclx
ptes, cujus nominis interpretatio Pontifex
est, animadvertissel tr?s illiconsilio inito adversus eas recusantes
;

Magornm, duo una cum illo


et magislralus, ut eas femiuas locuti sunt, et injustum testimonium dixe- sttlem adorare
mnlieres Ut vero corara illis stetit S.
audirer.t. runt, quod mulieres illae essent veneficae. Cum Im-
f' pu'c?.'rr' Pbcrbuthe una cnm duabus feminis, qnae cum ipsa perator liaec audivisset, praecepit ut si solem adora-
rima. erant, vidcrunt ejus pulcbritudinem {erat enim re- reut mortem evaderent. Ut autem nuntiatum illis
vera sancta illa Virgo s|iecie admodum egregia) fuit quod Imperalor jusserat ut solem adorarent
staiinique suo quisque pravam animo concepit libi- sancta,- ilbe femina; boc responderunt Nos efTecto- ;

C dinem, inter se tamen talem libidinosam cogitalio- rem coeli adoramus, ejusque honorera soli
et terrae
ca!umtiiiivi nera occultabant.
ric.
Illis igitur dixerunt Quare vos :
offerre nolumus; quippe qui ejusDeiopus est, quem
vmeno Rei.inx
m.achina'.!! estis veneficia Reginaeet Dominae lotius nos cnlumus quin eli.im minae veslcie numqiiam
parnto nfi- :

tat, orbis teriarum: ob idnunc morti estis obnoxite. facient, ut a caritate Salviitoris et Domini nostri
Quibus sancta Pberbuthe respondit Quare eam : Jesu Christi unquam separiri possimus. Ut igitur
cogitationem satbaiiasvobisin mentemconjecit, qn^ biec illae endemque animn dixerunt; Magi voce ina-
a verilate niultum abhorreft et qiiare injuste vultis gna clamantes, Dispereant, inquiunt, istae de terra,
iios calumniari ? si nostrum sanguinem sititis, quis- qna; Reginae vcnena pararunt, ut in morbum illa
nani est qui probibeat vus eum bibere? si nostram incideretet ineriret. Statimqiie tiilissententiacontra
CKdem cupitis ecce singulis diebus vestras manus jllas lata est, ut qua innrte vellent Magi,
feminsE iitorti adju-
coinquinatis ? nos vero propter Deum nostrum, ut illae morerentur. Dicebant eiiiiu nefarii atque iin- dicaiitur ;
Cbristianos decet c inorimur, non eum neg<intes puri Iioraines, earum corpora in duas
quod nisi
e( fidrmChris- quoniani ipse est vita iiostra, quemadmudum scri- partes secta fuerint, et Regina ipsa per medias illas
ii profltttur :

Utul &.et 10
ptum est, utunum Deiim :idoiemus, et illi soli ser- parles transierit, curan noii pnterit. Ut igitur
eas
viauius, ita enim et laciinus. Quin et alibi scriptum ejecerunt interficiendas, denuo Mauples, dum mulie-
est, Veneficus per manum populi sui luuriatur. res abilucerentur, mittens iid sanctam
Virginem
Quomudo igilur nos veneficia macbin.ata; sumus, Pherbnlbem; si vis. inquit, me audire, neque tu
cuni ncn miiius malum hoc sit,
nos- quain si Deum morieris neque puellie quajtecum sunt. Sancta
vero
trum negaremus Elenim pro utriiisque peccati
'?
Pberbulhe magna et aspera voce Quare, inquit, :

poena, illis qui bujusmodi crimiuibus obnoxii sunt, impure canis, ea loqueris, qu;c ego audire non pos-
raors proposita est. sura ? Ego enim perfecte mori cupio, ut
a;ternam
adiht nc obS. 2 Cum bxc Plierbuthe Virgo dicoret. libentep vitam Iiabeam nnmquam
; hujus brevis vitae Ciiusa
Hhiirnjiis fra* eam uterque audiebat. Cumque ejns pulcbritudinem reraissior fiam ne mnriar morte seinpiterna.
tris necem non
et sapicntiam illi obslupescereiit, loqui non pote- stcaittur tn
doiere. 3 Cuin igitur ante urbis portas mulieres illas du-
rant sed quisque secum ditas partes ;
; ita cogitabat ; Ego Regem xissent, singulis duos palos fixerunt in :
quorum
uno
VIGESIMA SECUNDA APRILIS 23
A uno collum liganfes, in altero vero pedes, et earura
unamfiuamqiie illis jirotendentei-, falirilem serram
inferentes, in tluas partes eas secnerunt. Cuinque ]i-
ACTA MARTYRII
gna tria magna hinc et alia tria illinc in terram fi-
SS. Acepsiintt; Episfopi. Jose|ili I Presbyleri,
xissent, sancta illa corpora in eis suspendcrunt. .Eithala; Diaconi.
terribile etIiorrendnm spectaculum o factum la- !
vinE
crjniis, cumpunctione, stupore, et geniitilius ple- Auciore SiiiieiDie Melaphrnsle, ex inlerprela-
num si quis lacrjmas detiderat, veniat, ejulct, et
!
linnc tjeiiliani llerveli iipiid Lipoinanuin et

prje compunctione corpus lacrjmis madefaciat. En Siiriuiii, CoUala cuin MS Grxco Medicxo
ut corpnra jucunda et sancta, velut triiimplius qui- Beijis Christianissimi.
dam, in via prripo.-.ita sunt. Corpora, iniiiuim, illa,

in quilius sanctae femina; per totura vitaj suai tempus CAPLJT I.

hoiieslatem et h virginilatem servaverunt. Lilierlas S. Acrpsiina' Episcopi virliiles, captivitas, in-


data est inopprobrium earuin, qua; mansuetudinem ler litniieiila nmslantia-
et justitiaiii in proprio Ihalamo exercnerunt. En ut
gloria in ignominiam propusita est quuntu/ii Dei I r urebat in Chrisiiaiios Saporiiis rex Persarum, Sut
justum illud judicium paliens estl .'•ed cuin exur- et Magis qui erant piirs Persarnm jussit, ut eos per- Hei

rexerit ut rationes iiiquirat non ampliiis condonabit, seqiierentur. Qiii etiam acrius inva/lentes, eos quos

neque miserebitur. quantum audet superbia sed !


perspquebant';r, cngehant colore ignem et solem.

cuni ceciderit nonhabet medicinam, neque coiisislit. Qua de ciusa Bcatus quoque Acepsimas ab eis com-

Vere ligna htec, quibus ^ancta corpora fuere su- prehen/lilur : qui orfiisquidem ei"at ex patria Naes-
spensa, fructus justitise sunt: isti autem vere lupi illi
son, sifa in finibus Persarum erat autem Episco-
:

Arabije, immisericnrdes, duri, et sanguinis vorato- pali ornatiisdignitale, a?tal« senex, n ut qui esset
res : illi inqiiam, qui ea secuerunt et su^penderunt. annos natus senex prudenlia, mitis et
octogiiila :

I' Talem sievitiain be;itus ille Propheta consiilerans moderatus, ab ira ahenus, abstinentei vitam agens,
psal 12 3
dicebat : forte vivos degluti.^-sent nos.' Etcuni iriitus egenos impertlens suisfacultatibus, iutentus oratio- S .Xc-ptli
mns Efiiieo-
esset, furor ipsius in nos viventes in infernum de- nibus, forma elegans, anima elegantior : et exter-
jni^.
nis motibus, iis qui illos cernebant, significiins in-
duxit Nuuiquid aliquis re illa terribili la'tatus
niis.
terniim constifutionem, etfaclis et veibis piefafem
est, aut sequo animo lulit spectaculum iUud liorri-
bile ! an aliquis ea sine lacrymis ai-pexit, aut videre
pnuntiiins, et vifie et recforiimdograatum magisfer
e(I'ecfus Cbrisiianis. Qiio factum est, ut totam ad-
potuit Opinor certe nenio. (Ouod si quis ea videre
?
versarioriiin aciem, tamqiiam adversus fortissin.nra
potuit, illum humanae naturie i non opinor esse par.
ticipem.
aiitagonislani, in se cnucitaverit. Circa quem qiii-

dem, etiam antequam comprehenderetur, fit tale


jier quns tran- Tulerunt igitur miscram illani Reginam in eam
quid prophetice.
sU Rcgina. viam, feceruntque utpercasta et sancia illa corpora
2 Piicr quiilam dcmulcebat ejus caput, purgans
transiret, turma eam sequebatur. Illo
omnisqiie
Mntlijr
a pedfciilis, qui ei afTerebant molesfiam. I/I ergo
enim die Imperator cen^um recipiebat. Consunimata fiilunis Q
amplexiis, Beatuiu esf, inquif, lioc calvum caput
est S. Pherbuthe cum sorore et ancilla quinto die pnerfi prX'
ferat enim glabrum) quod qiiidem propter Cliristum ilictits.
mensis Aprilis, in Christo Jesu Dtmino nostro, cui
suscipiet martyriuiu. Ille aiitein Iioc ilicfo fnitljcta-
gloria et imperium et houor et adoratio in secula
tus : et puerum slatim complexus
vicissiin ; Fiat
seculorum. Amen.
mihi, oiili, inqiiit, secundiim verbura tunm. Cum
aiitem qiiidam familiaris etaraicus Acepsimc-p rides-
ANNOTATA.
set, cum lia-^c dicerentur (erat vero is quoque vicinu)
civitatis Episcopus) subridens rogavit piierum. di-
a Liii<mifinii:i ex Giuco, cognomenlo Joniba-
cens Dic milii, o flli, scisne de nobis aliquid ? Puer
phasus, MS. Viiticaiiuni Gia^cutn tov sr.r/.hy lo-
:

aufein aDeo inspiralns Tibi quoque, inqiiit, ail :

tuam redeunti (ivifatem, non licebit eani viilcre :

b /(/«« /.(/Mmnni/.? SiincfaTherme, qiiod stipia cl


sed e vita excedcs in pngo, qul dicifiir ^'F.lhrada-
8 Apiilis in Saiicto Tlierrr.o, Marttjre iijiii comlmsto,
rai.. Qiiie qiiidcm anibobus evenerunf, sicuf jiiier
rejeciiiuis. Vatlc.gr. -r,:, ay/Vc ^^i^^irAr, habet in titulo:
prsedixerat. Sed ha;o quidem. antequara Mai'fyr
in contextu vero nominaturf, i-/i'z pEf/Soiic.
esset comprehensus.
c Iilem Imo vero omncs crant in Jesu Christi
3 Ciim autem esset captus, et duceretiir per do-
fide optime inslilufa', ijiiod siifjra So:onieniis etiain de ei.rain
nium suam, prope accedensqiiidam ex familiaribus: incijie
ancilta dixit. Vutic.gr. cxjj.:^',-^^.^! ainbu:, sciUcet so- l'i

Dispone aliqiiid ile domo fua, ei dixit in aurem. Ille .Mnijoram


rores.
vero : Hiec, inquit i.illaiu manu ostendens) non est l'i ofifctur
d ratic. gr. o faoi).£oi; \ii'j-i.i o if-i-.a {lortasse o; /ii--m ;
amplius domus mea : ego enimmoxniigro in doniuin
eoTiv) ip/iEpEv; -iM ft.7.'iim. Exiit Regis augur, quod
siipernam.Tum autem fuisset in civitate b Arbel,
(vel jwtms qui) est Pontifex Magorum ; infra antem !
et productus esset ante Principem Magnruin (erat
iiominiitur 6 Mxun-a^.
vero ei nomen Adrachus) rogavit eiim, an esset
e Ihiilem siinpliliter, XptoTiava/ dnoOavm[j.i^a,
Cbrislianus. Posfquam autem magna voce hoc fuis-
ChristianEe morimur.
set coiifessus : Suiilne ergo, ini|uit, vera qua; laina
f Grare iva ot' a-jiov anit 0eo^ tijmzo^ -f.j 'Cutf-j fp.ih'j
celebrantur. quoil cnintemnas jussa regia : el qir d
anoAEcoifiEv, ac si diceret, ut propter ipsum velimus a
iinum pradiciis Deum contra cdictiim regium ? Hea-
Deo vivo privari nostra vifa. timore
ta aufera illa senecfus nulln aff'ecfa, Qiia''-
g Desmit in Grscco ciinledtu, forte supitlendi scnsus
ciimquH, inquit, talia de nobis aiidivisti, suiit vera.
causa addita ab inlerprete.
Uniiin eiiim Deum pra-dico. convenienter iis, quai
h Pro si/(i scilicet siiigula: statu : cutn earutn una
siint apud nos, Scripturis : et eis, qui ad me venti-
vidua [uerit, uti aiiiinde cottstat.
tant, consulo ut boc dogma teneant et fueantur.
i Grxce, Naturaj noslrae non est; neque genus prsestare
Miigus autem, .i\uiliviinus, inquit, tc aliis
ipsius ex Adam. expercntia com-
longo tempore et
prudentia, quffi

probatiir nuiic vcro non, sicut audivimus, licet


:

nobis infueri nihilo enira melius es aiTectus, quam


:

puer
: :

24 ACTA SS. ACEPSULE. JOSEPHI, yEITIIAL.E MM.


jiupr insipiens. riijiispst enim sapientire aiit sanse animaquiiiem zelum spirabat et dognia Christiano- D
AltCIORH mentis, dpcreta Tfgia despicerp, er solem splondidis- rum mir.indum in niodum defendehat. Summe vero
METAPIin.
nolle adorare, quiilem ipt^e is deditus erat tempprantiie, -it conlinebritur cor
simiim Pt igneni qiia?
Ex Ms cn
irrlrltt citl- qno'iiir' Rex Mdor.it ? Kpsp<.ndit Cliristi Pontifex ; ejns metu divino. Pnoterea autcm comprehenditur
fiim iolis et A^ilde milii videtiir desiprre iniperium Persarum, etiam imprimis colcndus Di.-conus ^^Eithahi.s. Eum
aliiit i;ethno;ul:ira, vir et spiritu fervens,
ignis et
:
quod dimisso rreat«>re. sfat.ierlt mlere res creatas. pagus et JlUhnlas
Quis enim sana; nicnti^ in animnm induxerit, Dei qiii Cliristi carilato valde accendebatnr. Erant au- DiaconuSt

sicut tem mores propensi ad ar};uendura, et pleni di-


honorem tribuereiis, quse facla sunt a l'eo, ei

vos facitis, vos impie gerentes, et bic ip^e Rex cendi libert.ate in.star magni Elia", ut qui vita;, ut

vester ? opinor, sequerentur lihertatem et ani..iiBpuritatem.


4 Ille autem : Nos inipia, inquit, facere audes Florebat vero in eo^quEcdem quoqiie gravitas, qua)
dicere, qui tale elementum adoramus et solem vivi- ei conciliabatali omnibiis venerationem. Cum autgm
ficum cnlimns. fn vere impie et niigator. et vanse amho prodiicti fuissent ante judicem, is torvo oculo
defensor relijiionis? Scd nisi tu cesseris jussui Im- eos iutuens t:enus, inqiiit, perditissimum
:
cur !

peratoris, et ndoniveris eos, quos ipse adorat; ne in siniplicinres homines irrejieiites, et vestri.s do-
senectus qiiidom le liberabit. quo minus patiaris ctrinis eorum oculos pr.TStringenles, deducitis ad
gravissima, neque quem colis, Deus crucifixus. falsam ('hri.stianorum religinncm? Beatus autem
Deinde divinus senex Tibi obstrnatur ; o:^ scelestum, Joseph dixit Nos nec uti praistigiis, nec fallere
:

eonxfans in execrande, si putes 1e tuis niiriis mihi posse per- liidicimus verum autem ct stabile dngma defen-
:

flde. non siiadei'e, ut deficiitm a patrio dogmate. quod didici dentes, eos, qui errant circa rcligionem, deducimus
terrefar :

ab iiieunte a'fafe, et ad hanc cnnservnvi raniliem. ad veiitalem, docentes ailorare unum Deum, qui
Si nntem ne.pie me. ut dicis,eripiet senectu^, neque e.st cum idiis rebus Dnnnnus solis et ignis.

Deus, qupin cido. a vesiris manibus : iion ideo id, 7 Dixit vero Magus : Quodnam autem dogma est
quod est pru?siantiu«, mutabo deteriori. Qiiid enim veritali consenlaneuni ? Iilne. quod Rex totiusterrae S Jospph
docel imnes
mea iiiteresl vivere Iios paucos dies ? Nam paulo ipse et ejus Proceres defeiidunt, an quod viles et ditiUtas et va*
postetifim ab>qne vobis a me exigetur comraune ahjecti homines, sicut vos, qui decepli estis, pra;di- iiam f/loriam
hoc naturas debitum. Nnn ador;ibo solem non co- : cant 1 homines snmus nns, mundi,
Viles quiilera et abjecti
dtre fla •

I;im ignem. Nemomeam irridebit spnectutem nemo : re.spondit Christi Sacerdos, hoc jubente Christi
E
geflulur :
milii daldt vitio, qiiod sim vitae cuptdiis, ut qui brevi prfecepto, quoniam nnn in divitiis et superbia visum^
vita vendiderim lantorum bonorum beatitndinem. est Deo nostro viam hominis dirigere. Et iileo nos
Propler ha?c ira repletnr sceleratus, Pt sacrosancta se- s;ppe nostra sponte nus reddimus, facullates huniil,-'S

nectus statim Ha^ris ca-ditur adeo graviter, ut san- nostras prodigentes paupenbus, pro iis nos ac:e-
guine quidem totum solum restagnaret, nullus pturns selernas expectantes diviiias, a et gloriam
aiitnm relictus esset locus corporis illcesus. qiiae nuniqiiam defiriet. Tu vero qui oh fluxas opes

5 Cum vern parum relaxatus esset a plagis, ju- et vanara gloriam intumescis, nt fumus transibis,
heteum rnrsus viiicfum catenis si^ti ante tribunal. et ut pulvis a vento dfflaberis. At Magus, Vos, in-
Diceli;it aiitem : Ulii est Deus tiius quem cohs, o quit, desidiaj servientes, dnmos obitis mendici,
Acepsima Veniat ! et te e meis manibus eripiat. miseri et in manusallenas intenii : et cujiis rei de-
Deus mens, inquil ille, o sceleiatissime, qui ccelum bebat vos maxinte pudere, ea re maxime glnriiiniini.
implet et terrani, potest me e tuis manibus eripere. Diviliffi enim a cunctis hominibus aniore et
instruit Tu antem, cum sis terra et cinis. in qiiem audes su- studin dignae ceusentur : quarum amore carere
Judicem perbire'?sub quo slernetur putrefaclio, cui vita est quis vos docuit 1 Ad Ii.tc vir bealus. Inertiam nohis
morte gravior, qui viventem Deum non cognoveris? exprohrasli, niendicosque indigitasti : a sciente et
propteiea tamquam flos agri exsiccaberis. et vita peritoquod sciscitatus es discito, quod si in congre-
niiserabiliter eversa Iraderis igni, qui non potest gandis divitiis stiidium poneremus, tantum ex nos-
extingui : ut quem nunc adnras, illic re ipsa penitus tris manibus commodi perrepissemus, et tantas
carcerl in- sentias, nou esse i{^nem Deum sed ipsum quoque ; opes collegissemus, quantas nec libi quidem licet,
cluditur.
alium nosse opificem, qiii est etiam Deus omnium, qui eas colligis ex pauperibus, et metis alienos la-
., qnse cadunt sub aspectura. His majore ira incenso bores. prnpriis manibus luborantes juste
Nos enim
Mago, gravi<M'es caien» Sanctum circumligarunt qusesitis pau[ieres impertimus vos autem soli avari- :

et eum tunc interior accepit carcer. tise dedili et pliira liabendi cu|jiditati, non solum
nihil ipsi nperaniini, sed pra^terea eliam aiifertis
ANNOTATA. aliena. Quoniam vero nos qunque dicis amare di- l>

vitias : quodnam in eis bonum inesse animadver-


a /fa^c de xtale octoginta onnurim desuyu in MS. tenlPS, nos ad eas parandas defigeremus 1 Non sunt
Gtxco Medica-o. ea; fugilivae et valde infideles? non hodie quidem
b Arbela I» A.s.^r/riH. pra.-lio Aleaandri Mngni et huic adsunt, cras vern migranl ad alium, priori do-
Darii, olqne liujut, ciude nobilin. lesie Q. Cnrlio Ub. 4 mino quodammodo abnegalo? non raagnara in eura,
de Dario. Plura diximxis k Fehrnarii, in Jctin mar- qui possidet, concitant invidiam ? nnn labnres et
tyrii S. Abrnmii Episropi Arbeluruni siib Sapore bella aperte architectantur ? non latronum et furum
etiom passi, nuni.A. attrahunt oculos? Quod si dicis ex iis aliquam oriri
voluptalem aut gloriam, magnum quidesse reputas?
CAPUT II.
quidnam ea differt asnmniis