Vous êtes sur la page 1sur 25

ROBERT PREYS ROBERT T.T.

PRE YS

TAJEMNICA PRZYSZOCI

Warszawa 2010

Redakcja i opracowanie stylistyczne Jolanta Marciniak Redakcja techniczna Anna Szarko Okadka Patryk Karpiski Robert T. Preys

Warszawa 2010

Wydajc niniejsz ksik, chciabym serdecznie podzikowa wszystkim ludziom, ktrzy doprowadzili do powstania powieci i pomogli mi dotrze do czytelnikw. Czytelnikom za dzikuj, e zechcieli j kupi i powicaj czas na jej lektur. Pragn, aby mieli poczucie dobrze spdzonego czasu i wiele satysfakcji z wasnego odkrywania niedalekiej przyszoci. Szczeglne podzikowania skadam mojej najbliszej rodzinie, ktra wspieraa mnie w trakcie tworzenia powieci, mojej onie i crkom. Nieodzown pomoc okaza mj brat Jacek, ktry od lat inspirowa mnie niezwykymi obserwacjami otaczajcego nas wiata. Chciabym podzieli si przesaniem, ktre towarzyszy mi od wielu lat: yj tak, jakby mia jutro umrze, planuj tak, jakby mia y wiecznie. Robert T. Preys

ROZDZIA I
ORDZIE

Przegralimy, to koniec. A moe pocztek? Jak do tego doszo? Jakie bdy popenilimy? Czemu Bg nas opuci? te i podobne pytania budziy moj wiadomo po krtkiej, ale cakiem niele przespanej nocy. Nie mogem zrozumie, jak to moliwe, e doprowadzilimy do takiej sytuacji. Poranek tego padziernikowego dnia by pogodny. Cikie zasony tylko czciowo zakryway okna, przez ktre docierao wiato wpadajce do hotelowego pokoju. Czuem si wypoczty, a ta niedzielna chwila w niczym nie ukazywaa dramatyzmu ostatnich miesicy. To, o czym mwio si od kilku dni, wanie si stao. Ju wczoraj domylaem si, e tej nocy nastpi wydarzenia, ktre zapocztkuj nowe spojrzenie na i tak trudn sytuacj. Wczyem telewizor. Na ekranie przystojny prezenter z wielk powag komunikowa o obecnym stanie rzeczy. Faktycznie bya to jedynie zapowied komunikatu. Za chwil usyszymy ordzie mwi. Ordzie? Ja bym to nazwa obwieszczeniem wyroku. Przeczyem kana, potem kolejny i kolejny. Na wszystkich dostpnych jeszcze programach to samo. Zapowied spikera, krtki komentarz i ordzie. Postanowiem wsucha si uwaniej i przeanalizowa sowo po sowie t krtk, ale jake istotn dla kadego czowieka informacj. Onijanin prezentowa si doskonale. Kady jego gest, jego postawa, a nawet strj wiadczyy o bardzo dobrym przygotowaniu
7

dyplomatycznym. Mwi z wielk powag i dostojnoci. Sowa wypowiada wyranie i w miar powoli, stonowanym gosem tak, aby kady, kto sucha ordzia, mg je dobrze zrozumie i zapamita. Nie wiem, dlaczego, ale te sowa wbijay mi si w mzg niczym ryt w kamienne tablice. Czuem bl pyncy z samej gbi serca. Gos z telewizora dobiega z ca si przekazu: Szanowne panie, szanowni panowie! Dzi w nocy, z trzynastego na czternastego padziernika o godzinie dwunastej Tymczasowa Rada Ocalenia Kontynentalnego wprowadzia stan stabilizacyjny. Dla dobra Ziemian i wszystkich wartoci cenionych w wiecie, w celu uszczliwienia rodzaju ludzkiego, zabrania si prowadzenia wojen, walk, jak rwnie aktw terroryzmu, dziaa partyzanckich, sabotau i podejmowania innych przedsiwzi mogcych zaszkodzi procesowi stabilizacyjnemu. Wszelkie dziaania o charakterze niezbrojnym s dozwolone, chyba e zostan wykluczone dekretem Tymczasowej Rady Ocalenia Kontynentalnego, w skrcie: TROK. Zaleca si prowadzenie ycia w dotychczasowej formie, to jest: prac, wypoczynek, sport, kontakty rodzinne i towarzyskie. Jednostkom militarnym podajemy nastpujce terminy jako obowizujce: do godziny dwunastej w nocy dnia pitnastego padziernika naley poda swoj pozycj i komunikat o rozbrojeniu. Do trzydziestego padziernika naley zda bro i potwierdzi swoje przejcie ze stanu wojskowego do cywilnego lub, dla chtnych, do specjalnych oddziaw policji stabilizacyjnej, w skrcie: POLICJA ST. Wszelkie przejawy agresji, cilej ataki militarne zostan potraktowane jako naruszenie procesu stabilizacyjnego, co moe prowadzi do aktw neutralizacji zagroenia.
8

Administracja pastwowa i urzdy bd dziaay jak dotychczas, jednake na kadym szczeblu wadzy pastwowej i lokalnej zostanie powoany komisarz Rady Ocalenia, ktry w ramach swych kompetencji zatwierdzi dziaania wadz w kwestii wszelkich decyzji ustawodawczych i wykonawczych. Tymczasowa Rada Ocalenia Kontynentalnego sprawuje wadz do czasu utworzenia Rzdu Kontynentalnego, ktrego powstanie przewidywane jest do koca przyszego roku. Dzikuj pastwu za uwag. Na monitorze znw pojawi si prezenter telewizyjny, ktry w kilku sowach zrelacjonowa wczorajsze wydarzenia i zapowiedzia ponowne odtworzenie ordzia. I tak w kko na wszystkich dostpnych kanaach. Ochonem z porannego letargu. Poczuem, jak praca umysu zaczyna nabiera tempa, a myl przetrawia informacje przekazane w komunikacie. Jednak nie mogem dopuci do swojej wiadomoci faktu, e przegralimy, a raczej nie mogem si z tym faktem pogodzi. Do gowy dobijao si jedno jedyne sowo: Przegralimy, przegralimy, przegralimy... Wycignem z szuflady komrk. Miaem nadziej, e bdzie mona przesa jak wiadomo. Sprawdziem zasig peny. Do wczoraj nie mona byo przesya informacji tekstowych, wszystkie telefony oguchy i zamilky. To zjawisko byo mi znane i zdyem si do niego przyzwyczai. Jak pamitam, od dwch lat wszelkie rozmowy telefoniczne byy niemoliwe. Jedynie krtki, ograniczajcy si do kilku sw przekaz pisany typu SMS zosta udostpniony. Dwa kliknicia w klawiatur i ju miaem z listy wybiera numer mojego przyjaciela, gdy przyszo mi na myl, aby nacisn
9

zielon suchawk. May ekranik wywietli najpierw numer telefonu Petera, a ja czekaem, co bdzie dalej. Czy jak zwykle pojawi si komunikat BRAK MOLIWOCI POCZENIA? Tym razem chwila, w ktrej pojawia si napis, ju dawno mina. Nadzieja rosa proporcjonalnie do upywajcego czasu. Niby drobna sprawa, a poczuem si dziwnie spity. Gdy zaczem si zastanawia nad stanem moich mini, wzrok stale utkwiony w napisie na wywietlaczu przekazywa mi poszczeglne znaczenie liter. Dopiero teraz uwiadomiem sobie, e nie jest to jaka informacja, ale ju waciwie zapomniane sowo. Przeliterowaem je uwanie: P-O---C-Z-E-N-I-E. Oszoomiony now informacj, ostronie, jakbym to robi pierwszy raz w yciu, przyoyem telefon do ucha. Halo odezwa si znajomy gos w suchawce tu Peter. Cze odparem zdumiony. Al, witaj, ale numer, wanie miaem do ciebie dzwoni. Skd wiesz, e telefony dziaaj? Na kilku kanaach w telewizji puszczaj pasek tekstowy z informacj, e wikszo telefonw moe dziaa. Naprawd? Nie zauwayem, widocznie ogldaem nie ten program. Al, suchae ordzia? Co o tym wszystkim sdzisz? Jeszcze nie wiem, przyjd z synem, to pogadamy. Dzwonie ju do kogo? Tak, jak tylko zobaczyem informacj, od razu zadzwoniem do ony. Ale si zdziwia. No dobra, kocz. Zaraz do ciebie przyjdziemy. Okay. Miaem ochot wykona jeszcze kilka telefonw, ale pomylaem, e nic si nie stanie, jeli odo to na inn chwil. ona Petera jest bardzo energiczn kobiet. Wyobraam sobie, jak moga zareagowa na telefon od ma. Pewnie dugo rozmawiali, bo Peter mia w gosie dziwn nutk radoci.
10

Mieszka wraz ze swoim dwudziestojednoletnim synem w tym samym hotelu, co ja, tylko pi piter wyej. Bylimy prawie rwienikami. Cho mielimy po czterdzieci cztery lata, wygldaem przy nim troch modziej. Moe dlatego, e byem bardziej wysportowany. Myli na powrt zaczy kbi si w mojej gowie. Miaem wraenie naporu informacji, a raczej obrazw tkwicych w mojej pamici. Obrazy te ksztatoway si w coraz wiksz burz rozmaitych rozwiza lub przebiegw wyimaginowanych sytuacji, rnych scenariuszy dalszych wydarze. Przegralimy. Nie dochodzio to do mnie, jak w przypadku kadej zej myli, ktra wpywa na stan emocji. Myl, e odczuwaem to w taki sposb, w jaki ludzie odczuwaj strat kogo bliskiego. Nowa rzeczywisto nie od razu staje si czstk realnego, dalszego ycia. Dlaczego przegralimy? Stukot do drzwi wyrwa mnie z chwilowej depresji. Prosz odezwaem si dononie. W drzwiach ukazay si jake znane mi postacie Petera i jego syna Toma. Podobiestwo w wygldzie i ubiorze nie byo zbytnie, za to zainteresowania odziedziczone po ojcu pochaniay Toma tak, jak najwierniejszego ucznia. Biologia bya ich caym yciem: wsplne tematy, dowiadczenia i odkrycia przyczyniay si do tego, e wiele czasu spdzali ze sob. Tom by zwykym chopakiem: uprawia sport, chodzi z kumplami na rne zajcia, rozglda si za dziewczynami, ale biologia bya jego pasj, w tak modym wieku by ju studentem czwartego roku. Witaj, Al z gestem podniesionej prawej doni, jak w indiaskim pozdrowieniu, weszli do pokoju. Usiedlimy naprzeciwko, patrzc sobie w oczy i rozwaajc, co kryje si pod paszczykiem miej na pozr mimiki. Twarze jednak przestay si umiecha, napicie mini wzrastao, a oddechy robiy si krtsze i bardziej intensywne.
11

W kocu Peter, z trudem przeykajc lin, powiedzia: Przegralimy. Przegralimy t pierdzielon wojn. Al, co teraz zrobimy? Nie wiem. Kto nam pomoe? Nie wiem! Jak si z tego wygrzeba? Nie wiem, nie wiem, Peter! Pomysu, pomysu mi potrzeba! wykrzyczaem co, co mi wpado do gowy, bo chciaem zyska na czasie, aby znale sensowne odpowiedzi na jego pytania i nie popa w umysow panik. Posuchaj, musimy przemyle ca sytuacj dodaem. Co przemyle?! wrzasn Peter. Czy nie widzisz, jak oni robi sieczk propagandow? Wszystkie te dyrdymay o ochronie ludzkoci samej przed sob to istna tragifarsa z nami w roli gwnej. Jak do tego doszo? zapyta z zaciekawieniem Tom. Jego pytanie podziaao na nas jak wiadro zimnej wody wylanej na gow. Posuchaj, Tom rozpoczem. Kiedy to wszystko si zaczo, miae pitnacie lat. Pamitasz tamte wydarzenia, ale na pewno wiele nie moge zrozumie z caej tej pltaniny polityki, umw, obietnic wsppracy i nieporozumie. Jak sam syszae, wygoszone ordzie zapewne zabrzmiao dla kogo niewtajemniczonego lub mylcego wycznie pozytywnie jak propozycja wspaniaej perspektywy lepszego ycia. ycia bez wojen, przemocy, terroryzmu. Zgodnie z prawem i sprawiedliwoci. Ale wikszo ludzi wie doskonale, co oznaczaj naprawd sowa zawarte w przemwieniu. Zaczlimy wraz z Peterem wyjania chopakowi ukryte znaczenie sformuowa padajcych w ordziu. Stan stabilizacyjny to nic innego jak obca ingerencja w nasze wewntrzne sprawy. Kiedy my, ludzie, nazywalimy tak
12

podobne akcje militarne przeprowadzane w Wietnamie, Afganistanie, byej Jugosawii, Somali czy te w Iraku. Okrelalimy je rnie: jako akcje humanitarne, rozjemcze, zapobiegawcze. Niejednokrotnie cel by faktycznie wzniosy, chcielimy uchroni Wietnam przed zalewem komunizmu, ktry nie prowadzi przecie do uszczliwienia narodu. Wrcz przeciwnie, do jego uciemienia. W Somali chcielimy nakarmi najbiedniejszy kraj wiata. W Jugosawii obroni obywateli tego kraju przed innymi obywatelami tego samego kraju. Afganistan by dla nas wyzwaniem do odbudowy i ucywilizowania, za w Iraku chcielimy wprowadzi demokracj. Niemal kada pomoc miaa podwjne oblicze. W tych wszystkich akcjach bardzo czsto chodzio o dostp do zasobw ropy naftowej, diamentw, zota i innych surowcw naturalnych. Czasami wreszcie o dogodniejsz lokalizacj dla baz wojskowych lub wpyw na polityk danego regionu. Tom zamyli si, zmarszczy czoo i zacz miarowo spacerowa po pokoju. Miaem wraenie, jakby powoli wchodzi w stan medytacji nad sprawami, o ktrych mu opowiedzielimy. Mina dusza chwila, Tom nadal spacerowa. Nagle zapyta: Ale dlaczego nazwali si Tymczasow Rad Ocalenia Kontynentalnego? Skoro maj inne zamiary, to po co tak doniose w treci sformuowanie? Ojciec Toma umiechn si szyderczo. Widzisz, ONI chc, abymy myleli w sposb banalnie prosty i uporzdkowany. Mamy otrzymywa to, czego potrzebujemy, a oddalane ma by wszystko, czego si boimy. Czyli taki raj na Ziemi z elementami obrony nas przed nami samymi. Jak pamitasz, cztery lata temu rzdy poszczeglnych pastw byy za sabe organizacyjnie i budetowo, aby sprosta nowym wyzwaniom i postpowi cywilizacyjnemu, ktry nastpi w tak krtkim czasie. Zmiany w dziedzinie ochrony rodowiska, walka z globalnym ociepleniem, zastosowanie nowych rodkw transportu, przebudowa systemw energetycznych, wszystko to wymagao
13

tak duych inwestycji, e zasza potrzeba powoania pastw o wikszym zasigu jurysdykcji i rzdw. Najbardziej przygotowane do tego byy Stany Zjednoczone Ameryki Pnocnej oraz Unia Europejska, poniewa system federalny i unijny mia ju wiele lat dowiadcze w dziedzinie zarzdzania zjednoczonymi stanami i krajami unijnymi. Podobnie byo w innych pastwach: Rosja, Chiny, Indie mogy sprosta zadaniom pod warunkiem zwikszenia dofinansowania przez Bank wiatowy. W kocu na obradach ONZ ustanowiono nowy podzia terytorialny wiata. Pastwa pozostay, ale kieroway nimi zjednoczone rzdy. Powoano Rzd Kontynentalny nad Kontynentalnym Obszarem Ameryki Pnocnej, do ktrego naley USA, Kanada, Meksyk i caa Antarktyda, a take Kontynentalnym Obszarem Ameryki Poudniowej, w skad ktrego wchodziy Brazylia, Argentyna, Peru i praktycznie wszystkie pastwa z tego obszaru wraz z wyspami. Bank wiatowy mia przekaza temu rzdowi jedn czwart swoich zasobw finansowych. Kontynentalny Obszar Europy stanowiy pastwa nalece do Unii Europejskiej wraz z czci europejsk Rosji i krajami znajdujcymi si w Europie. Oczywicie Rosja poprzez ostr polityk i swoje wpywy chciaa uzyska dominacj w rzdzie. Jak si pniej okazao, zdrowy rozsdek i wsplna polityka day jednak najlepsze rezultaty. Przecie tu nie chodzio o przewag militarn ani rozam pastwa rosyjskiego, tylko o jak najwiksze wykorzystanie moliwoci rozwoju caych poaci Ziemi. Chiny, Japonia, Indie i azjatycka cz Rosji dogaday si najszybciej, wcielajc do swojego grona wszystkie pastwa regionu, cznie z Kazachstanem i Australi. Utworzono Azjatycki Obszar Kontynentalny, ktry mia do dyspozycji poow zasobw finansowych Banku wiatowego. W kocu rzd tego obszaru mia na gowie ponad poow ludnoci wiata. Nazwa Tymczasowa Rada Ocalenia Kontynentalnego ma by utosamiana z ocaleniem nas wszystkich. Ludzie maj mie wiadomo, e kto o nich dba, kto ich chce
14

chroni i ten kto nie chce nic w zamian. To iluzoryczne spenianie oczekiwa ludzkoci jest najbardziej kuszcym nowym porzdkiem wiata, dajcym si przyj bez protestu. Jednak ta autonomia, w ktrej kad decyzj na kadym poziomie wadzy trzeba zaakceptowa bez moliwoci prawnego odwoania, to idealna dyktatura. Powrt onierzy do domw, totalne rozbrojenie, brak moliwoci oporu, s niczym innym jak bezwarunkow kapitulacj. Sprzeciw czy te zbrojny atak sankcjonuj unicestwienie caego regionu. Jak to? zapyta Tom. A gdzie jest sprawiedliwo? Gdzie proporcjonalno uycia siy wzgldem zagroenia? Moja odpowied zabrzmiaa lakonicznie i krtko: NIE MA. Po chwili milczenia postanowiem j jednak nieco rozwin. Jeeli kto strzeli do wroga, obszar, z ktrego nastpi atak, zostaje natychmiast unicestwiony. To tak, jakby ci ugryza mrwka, a ty w zamian oblewasz benzyn i podpalasz cay kopiec. Gin tysice mrwek, stranikw, robotnic, maych mrweczek i jeszcze te, ktre dopiero maj si wyklu. No tak, na mrwkach to ja si znam. Ale mrwki maj wikszo swojej siedziby pod ziemi, ich krlowa znosi jaja i mog odbudowa, cho z wielkim trudem, swj dom. Tak, oczywicie. Szanse zawsze istniej, ale czy chciaby y w miecie i przez wikszo czasu kry si pod ziemi? No tak, my mrwkami nie jestemy, cho moemy si od nich wiele nauczy. Te tak myl, w walce z wrogiem ludzie powinni prbowa wszystkiego. Podejrzewam, e wiele by nam daa obserwacja wiata dzikich zwierzt. O tak, tak! Tom podskoczy na swoim krzele. Taka pantera na przykad, jak umiejtnie poluje. Te pomysy zostawmy na pniej ostudzi go Peter. Nie czas teraz na takie rozwaania. Zbieramy si mamy mao czasu.
15

DROGA DO MARTWEJ CISZY

Po szybkim spakowaniu bagay i rozliczeniu hotelu siedzielimy ju w naszym samochodzie i jechalimy w kierunku Chicago. Wygodny honker wiz nas na pnoc. Kiedy byy to typowe wojskowe wozy terenowe. Dzi komfort jazdy by nieporwnywalnie wikszy. Czuem si jak w limuzynie. Duo miejsca, delikatna tapicerka o waciwociach skry, aromatyzowana klimatyzacja, sporo elektroniki w miniaturze. Wycz autopilota, bdziemy prowadzi rcznie powiedzia Peter. Obecnie wikszo samochodw miaa autopiloty. System nawigacji rozwin si do tego stopnia, e samochody mogy by sterowane satelitarnie. W niektrych miastach istnia nawet obowizek poruszania si wycznie za pomoc sterowania automatycznego. To byo nieze z uwagi na moliwo ominicia korkw i bezpieczestwo. Pamitam, jak mj ojciec mwi o poduszkach powietrznych obowizujcych we wszystkich samochodach. Nawet mu si nie nio, e bd inne nowatorskie systemy bezpieczestwa. Tak zwane czujniki parkowania zmieniy si w czujniki radarowe, ktre potrafiy spowodowa automatyczne wyhamowanie lub przypieszenie, a nawet zmian kierunku jazdy w momencie zblienia si do czego, co mogo stanowi potencjalne zagroenie. Techniki uywane kiedy wycznie w samolotach wojskowych czy te pasaerskich miay powszechne zastosowanie w wikszoci pojazdw ldowych i wodnych. System GPSKAL obiera najdogodniejsz lub najszybsz drog w zalenoci od potrzeb kierowcy. Przewidywa wszelkie zagroenia wynikajce z podrowania. Nie potrafiem sobie wyobrazi, jak mj ojciec mg jedzi tylko po nawierzchniach drg, tym bardziej w rnych warunkach klimatycznych. Ld,
16

nieg, deszcz sprawiay, e nawierzchnia stawaa si wielkim zagroeniem dla uytkownika drogi. Technologia umoliwiaa tradycyjne poruszanie si samochodw, jak rwnie poprzez system magnetyczny zapewniaa jazd na wysokoci jednego metra nad ziemi. Oczywicie poruszano si tylko po drogach, cho moliwoci samochodu byy duo wiksze. System pozwala na prowadzenie pojazdu na wysokoci dwch metrw, ale wznoszenie si w pionie wymagao dodatkowego zuycia paliwa. Wyjedajc poza miasto, mona byo unie si nad szos i przypieszy do trzystu kilometrw na godzin. Nad obszarami pustynnymi, stepowymi czy te wodnymi pojazd mg porusza si tylko poprzez system GPSKAL. Ograniczenie spowodowane byo brakiem oznacze, czujnikw i drg. Dla bezpieczestwa podrowania nie wolno byo uywa rcznego sterowania. Sam uwielbiaem wyskoczy poza miasto, unie si nad szos i poczu to przyspieszenie, jadc, a raczej pync w powietrzu swoim kabrioletem. System opywowy pojazdu tak pomylano, e podmuch powietrza by do zniesienia nawet przy duych prdkociach. Myl, e nie ma przyjemniejszego sposobu podrowania. Nawet silna ulewa nie moga si przebi przez wytwarzane prdy powietrza. Praktycznie nieprzyjemne byo tylko awaryjne nage zatrzymywanie, kiedy system GPSKAL wykrywa zbliajc si przeszkod. Przecienia byy mao atrakcyjne. No c, wyhamowanie bryki pdzcej trzysta kilometrw do zera wymagao czterdziestu metrw jazdy w mao komfortowych warunkach. Przeczylimy na sterownie rczne, Peter wyczy wszystkie moliwe noniki sygnaw. Wyczcie komrki powiedziaem i sam zrobiem to pierwszy. Miaem prawie pewno, e teraz, przy takim nateniu ruchu, a mijalimy sporo jadcych w rnych kierunkach pojazdw, bylimy mao wykrywalni. Systemy wielu uszkodzonych
17

satelitw nie naday z wyszukiwaniem konkretnych obiektw z caego tumu przemykajcych aut. Oczywicie byo to tym bardziej trudne, poniewa cay czas mielimy przy sobie urzdzenia zaguszajce, ktre aktywowalimy na czas przejazdu. Wyjedalimy z miasta, przestawiem samochd na jazd szybkociow. Honker unis si metr nad drog, wcisnem gaz. Ach, jak ja uwielbiam to uczucie! Silnik zabucza gbokim tonem muzycznej pracy piercieni magnetycznych. Poczulimy, jak nasze plecy wciskaj si w szerokie i wygodne fotele pojazdu. Mknlimy ju z pen szybkoci. Kiedy tylko samochody wycigowe mogy poszczyci si takim przypieszeniem, teraz stao si ono standardem. Panie Aleksandrze zwrci si do mnie Tom. Jak dowiedzielimy si o nich? Chodzi mi o sam pocztek. Zapewne znasz oficjaln wersj, wic bdziesz mia porwnanie i moesz sam wycign wnioski.
OSIEM LAT WCZENIEJ
EUROPEJSKA STACJA KONTROLI PRZEKAZU SATELITARNEGO PARY, GODZINA 23:43 CZASU LOKALNEGO.

Panie Ken, obserwator odnotowa krtkotrway rozbysk na trajektorii lotu naszego satelity. Ju id, czy wiecie co wicej? Satelita wejdzie w ten obszar za jakie dziesi minut. Dobrze, prosz obserwowa, czy s jakie zakcenia w przekazach telewizyjnych lub radiowych. Nie, nie, nie ma odzywali si kolejno kontrolerzy. Szefie, co jest nie tak. A dokadniej, co si dzieje, Betty? Mam odczyt, e jedna z anten nadaje prawidowo, ale brak podgldu na odbir.
18

Hm, ta antena nie ma duych pasm przekazu, prosz sprawdzi, jakie programy emituje. Niewiele, sze kanaw telewizyjnych. Gwnie informacyjne, oglne i jeden filmowy. Technik, czy potwierdzasz brak odbioru sygnau w odbiornikach? Tak, szefie. Na kanaach, gdzie powinny by te programy, niey. Betty, czy nadal masz odczyt o nadawaniu sygnau z satelity? Tak, potwierdzam. Ken unis aparat i za chwil zgosi si zesp nadzoru pomiarowego. Witam, macie ju dane tego zjawiska? Analizujemy, szefie, ale wyglda mi to na uszkodzenie mechaniczne. Teraz mog tylko przypuszcza, e zderzyy si jakie meteoryty i w efekcie odamek, uderzajc w podstaw anteny, uszkodzi jej mechanizm naprowadzajcy, ale to tylko przypuszczenie. Odchylia si o jakie chwila ciszy i w suchawce zabrzmia ponownie gos sto stopni. Zderzenie meteorytw na trasie naszego satelity jest tak mao prawdopodobne jak wygrana na loterii, ale c, skoro jest wygrana, to s i gracze odpowiedzia Ken. Uwaga, do caego personelu: mamy awari, trzeba brakujce przekazy nada poprzez inne anteny lub satelity. Prosz bra si do roboty. Za dziesi minut chc, aby byo po kopocie. Szefie, co zrobi z sygnaem, ktry jest emitowany z uszkodzonej anteny? zapyta technik. A co proponujesz? Wyczenie sygnau nadawczego docierajcego do anteny zbierajcej w satelicie jest niemoliwe. Utracimy wtedy wszystkie programy w danym pamie przenoszenia, a jest ich ponad dwiecie. Dobrze, zostaw to, przynajmniej na razie. Niech idzie w kosmos. Moe zielonym ludzikom spodoba si jaki film.
19

Na przykad Marsjanie atakuj dopowiedzia jeden z obserwatorw. Nie wiadomo dlaczego cay zesp bdcy w sali orodka parskn miechem. Pewnie to skutek odrobiny adrenaliny i napicia, ktre ustpowao i w rezultacie dao efekt odprenia. W kocu mao si dziao w orodku, praktycznie kady dzie pracy wydawa si taki sam. Jakby spyta pracownikw, co robili dokadnie p roku wczeniej, odpowied kadego byaby taka sama. Wikszo dokadnie co pitnacie minut kadego dnia wykonuje stale te same czynnoci. Procedura, schemat dziaania i powtarzanie czynnoci bez znaczenia, czy jest to poniedziaek, roda czy niedziela.
DWA LATA PNIEJ

Al mieszka wraz z on i dwiema dorastajcymi crkami na poudniu Francji. Jego ona Julia bya dobrze wygldajc czterdziestolatk. Pracowaa w poradni dla maestw bdcych w stanie separacji. Miaa do tego wrodzony talent. Pomimo wielu trudnoci potrafia nawiza kontakt ze zwanionymi stronami i doprowadzi w wielu przypadkach do porozumienia. Sprawy rozwodowe w ostatnim dziesicioleciu byy do istotnym efektem kryzysu instytucji maeskiej w krajach bardziej rozwinitych. Statystyki przeraay, prawie pidziesit procent zawieranych maestw ulegao rozpadowi. Rzdy wraz z instytucjami kocielnymi wprowadzay programy popularyzowania stylu ycia rodzinnego. Zaczo przynosi to skutek: dwa lata temu odnotowano zahamowanie tendencji, a dane z zeszego roku wykazyway wzrost utrzymywanych zwizkw. Kochanie, ty nawet jak sprztasz, wygldasz piknie rzek Al, spogldajc ktem oka na Juli, ktra wanie cieraa kurze. Jej gibkie ciao poruszao si jak w tacu. Lubia chodzi w ubraniu z domieszk lnu. Kiedy si pochylaa, spodnie opinay
20

poladki, podkrelajc pikn lini bioder. Czasami nie nosia bielizny, wic wyobrania Aleksa pulsowaa niczym w rytm muzyki Vivaldiego. Kocha j do szalestwa, czsto myla, e im duej j zna, tym bardziej jest ni zauroczony. Jedno byo pewne, podniecaa go niezmiennie, ju od dwudziestu lat. Dobrze im byo, a kilkudniowa zaledwie rozka przynosia tsknot. To chyba prawda, e rozstania s sprawdzianem uczu doda po chwili, a ona odpowiedziaa umiechem. Przecza kanay telewizyjne, chcc uchwyci co ciekawego. Zmienia obrazy, a nagle zainteresowa go widok notowa giedowych. Mia dla zabawy i oszczdnoci cz kapitau ulokowanego w akcjach. Na pierwszy rzut oka wydaway mu si jako nisko wycenione. Pamita pobienie wartoci poszczeglnych spek i co mu nie grao. Na ekranie ukazay si notowania spek: ATS 32 euro za akcj, DECORA 148 euro za akcj. Przeliczy w pamici: to chyba niemoliwe, akcje straciy od pitnastu do dwudziestu piciu procent swojej wartoci. Jeszcze dzi rano, kiedy sprawdza, byy duo wysze i miay tendencj wzrostow. Poczeka jeszcze chwil na notowania najbardziej stabilnych akcji, jakie mia w BH Bank: tutaj sytuacja bya podobna spadek o jakie pitnacie procent. Indeksy jednak wykazyway stabilno. Poczy si ze swoim maklerem, ktrego zapyta o sytuacj na giedzie. Ten odpowiedzia mu, e nic nadzwyczajnego si nie dzieje, wszystko jest stabilne i nie ma wikszych zmian. Al przedstawi mu notowania, ktre przed chwil widzia na ekranie. To niemoliwe, moe podaj jakie historyczne dane zaoponowa makler. Faktycznie. Al dopiero teraz spojrza na dat: 24.06.2012 rok. Rwne dwa lata temu. Ale dlaczego jest informacja: Aktualne notowania cige? myla.
21

Panie Aleksandrze usysza podekscytowany gos maklera. Co si dzieje, zaczyna si jaka wrzawa i ruch w interesie. Wskaniki wycen zaczynaj skaka. O, w dup! I to o ile! Zadzwoni do pana, jak tylko si zorientuj w sytuacji. Makler nie czeka na odpowied. Aleks usysza tylko echo podniesionych przekrzykujcych si nawzajem gosw i poczenie si skoczyo. Czy co si stao? zapytaa Julia, patrzc na ma badawczo. Nie wiem dokadnie, ale chyba jakie ruchy na giedzie. W tym momencie pomyla, jak to dobrze, e oszczdnoci ma ulokowane w rnych inwestycjach. Przecza dalej kanay w nadziei, e dowie si czego wicej: tu jaki film, tu reporta. O! W kocu wiadomoci: znany spiker dziennika informowa o ujawnionej w ministerstwie gospodarki korupcji. Znowu wracaj do historii sprzed dwch lat? Po co? Przecie wykryto sprawc i minister musia poda si do dymisji. Nastpna wiadomo znacznie bardziej go zirytowaa: pokazywali wanie Wietnam. Osunicie si ziemi spowodowao, e kilkanacie lekkich domw zelizgno si do pobliskiego wwozu. Nie byoby w tym nic wielkiego, gdyby nie fakt odsonicia gniazd jadowitych wy, ktre miay akurat okres lgowy. Rozwcieczone gady poksay wiele osb. To w ogle by bardzo rzadki przypadek takiego skupiska wy w jednym miejscu. Do zbadania sprawy wysano specjaln komisj zoon z geologw i biologw. Pord innych osb oddelegowanych do tej ekspedycji jego oczom ukaza si doktor Peter Kras. Wraz z nim doktor Judyta Nicitel wypowiadaa pierwsze opinie o rzadko spotykanym zjawisku. Niestety od uksze i zawalenia budynkw zgino przeszo szesnacie osb, w tym dzieci, a los szeciu by nieznany. Przecie ja znam ca t histori zareagowa Aleks. Peter po przyjedzie wielokrotnie nam j ze szczegami opowiada. Dokadnie pamitam przebieg tamtych wydarze.
22

Spis treci

ROZDZIA I
ORDZIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DROGA DO MARTWEJ CISZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSIEM LAT WCZENIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DWA LATA PNIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W TYM SAMYM CZASIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LOT 867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSIEMNACIE MIESICY PNIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNY NAD KOLONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYMIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOWE TECHNOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAUKA POLOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZESP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENY KONTAKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GODZINA ZERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 16 18 20 23 31 37 42 47 54 57 62 72 78

ROZDZIA II
ETAP POZNANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZYCZEK PLACWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZAS POWROTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODOSOBNIENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UZNANIE: DZIE PIERWSZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WIT KONFLIKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UZNANIE: DZIE DRUGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAJEMNICE WIARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 92 106 112 127 137 148 155 627

GRA W YCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W DOMU POD PARYEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W HAMBURGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W DOMU POD PARYEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W HAMBURGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W DOMU POD PARYEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W PENTAGONIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STARY CZOWIEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAPORT G8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SZINEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHISKA UPRZEJMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BLISKIE SPOTKANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159 161 163 165 167 176 179 184 188 193 200 207

ROZDZIA III
CZAS PRAWDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WIATEKO W CIEMNOCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESTRUKCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOWA WIOSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEN I RZECZYWISTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBIA LUDZKIEJ EGZYSTENCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . KU WOLNOCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMISJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W NOWYM DOMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUD PIENI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOWE ZADANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 218 238 247 262 265 284 291 298 311 320

ROZDZIA IV
WSTP DO APOKALIPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 SZTAB WOJSKA POLSKIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 628

WASZYNGTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W DOMU POD WARSZAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRAKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WASZYNGTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEPOWIEDNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN ZAGROENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ILLINOIS DX 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIESZCZADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ILLINOIS DX 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOMEK NAD SOLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KREML O WSCHODZIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOWY JORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HAMBURG O WICIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZNAK NA NIEBIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRANICA ROSYJSKO-CHISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WIRUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROSYJSKIE STEPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUNGUSKI INSTYTUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SWOBODNY WYBR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IRKUCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

332 336 342 351 355 362 366 374 378 383 394 403 408 420 430 443 451 454 459 467

ROZDZIA V
SOCE WZEJDZIE JUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAMKNICI W SOBIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHISKI KO NAD WIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NADZIEJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W POTRZASKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESILENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOWE YCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZARNY PUNKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRETORIA DWA LATA PNIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 489 497 504 517 526 530 533 539 629

OFENSYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRZY DNI CIEMNOCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSZUKIWANIE PRAWDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DELEGACJA DO STREFY MARTWEJ CISZY . . . . . . . . . MIERTELNY POKJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POWSTANIE NADEJDZIE ZE WSCHODU . . . . . . . . . . . . NA DNIE JEZIORA MICHIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

544 553 558 567 585 602 607 612

Redakcja techniczna Anna Szarko 91-046 d, ul. Gnienieska 6/8 m. 28 tel. 504 179 172 e-mail: anna.szarko@gmail.com