Vous êtes sur la page 1sur 16

rabo startproof ondernemingsplan

voor
[bedrijfsnaam]

versie [versienummer]
datum [datum]
auteur [naam]

rabo startproof ondernemingsplan versie 1.0 voor meer informatie kijk op www.rabobank.nl/bedrijven

1
inhoudsopgave

indien u een inhoudsopgave wilt invoegen, volg dan de onderstaande stappenplan:


plaats de cursor op de plaats waar u de inhoudsopgave wilt invoegen
klik op 'invoegen' in de menubalk
selecteer vervolgens 'index en inhoudsopgave'
er verschijnt een nieuw scherm. klik op het tweede tabblad 'inhoudsopgave'
klik in dit tabblad op de knop 'ok'

2
1 de ondernemer

1.1 persoonlijke gegevens


hier vult u al uw persoonlijke gegevens in. van uzelf en uw eventuele zakenpartners.

naam
geslacht
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
faxnummer
e-mailadres
mobiel nummer
geboortedatum
nationaliteit
ik heb een levenspartner [ja / nee]
naam partner
geboortedatum partner
burgerlijke staat [ongehuwd / samenwonend / gehuwd / gehuwd
geweest]
ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden [ja / nee]
ik heb een samenlevingsovereenkomst [ja / nee]
kinderen [ja /nee]
leeftijd kinderen

opleiding(en) [inclusief cursussen]


werkervaring [werkgevers + functies + branche ervaring]
bijzonderheden [bijvoorbeeld een concurrentiebeding]

1.2 persoonlijke motieven


een belangrijk hoofdstuk. hierin beschrijft u waarom u een onderneming wilt beginnen.wat maakt u
enthousiast? overziet u alle consequenties? hoe is het met de thuissituatie, staan die achter uw
ondernemingsplannen?

als u voor uzelf start omdat u bent ontslagen is dat niet erg, maar wees daar wel duidelijk over. uw financiers
kijken met een scherp oog naar de persoon van de ondernemer. is het een doorzetter? een beetje
eigenzinnig? of is dit idee geboren na een avondje doorzakken?

1.3 persoonlijke kwaliteiten


geef een eerlijk beeld van uw persoonlijke sterktes en zwaktes. zwakheden benoemen is niet zwak.
integendeel: de ondernemer die zijn zwakke kanten kent zal ervoor zorgen dat hij zich op die punten
verbetert of dat anderen ze compenseren. maak een lijstje zoals dit:

sterk zwak
enthousiasme ongeduld
productkennis niet genoeg marktkennis
opleiding slecht in administratie
managementervaring
commerciële ervaring

3
tip 1

uw ondernemingsplan maakt indruk als eruit blijkt dat u serieus over uw capaciteiten hebt nagedacht - en
daar consequenties uit trekt. niemand is een perfecte ondernemer. u dus ook niet. dat is geen bezwaar,
zolang u zich daarvan bewust bent en dat eerlijk beschrijft en onderbouwt. investeer daarom nu 15 minuten
in de unieke e-scan ondernemerstest en toets on line uw ondernemingskwaliteiten en belangrijker nog lees
hoe u die het beste kunt aanvullen of verbeteren!

doe vandaag nog een e-scan ondernemingstest. het levert u altijd winst op!

e-scan ondernemerstest is ontwikkeld door nederlandse wetenschappers. doe de e-scan >>

tip 2

voorbeeld ondernemingsplan. leer van anderen en kijk naar voorbeeld ondernemingsplannen


voorbeeld detailhandel in bovenkleding >>
voorbeeld schoonheidssalon >>

4
2 het marketingplan

2.1 de onderneming
hier vult u de reeds bekende bedrijfsgegevens in.

extra informatie
handelsnaam
inschrijvingsnummer kvk kamer van koophandel

rechtsvorm u heeft de volgende belastingdienst


rechtsvorm(en) gekozen: notaris
besloten vennootschap kamer van koophandel

wie doet de administratie? [zelf / accountant / extern


administratiekantoor]

tarief omzetbelasting [6% / 19%] belastingdienst


frequentie van betalen [per maand / per kwartaal] belastingdienst
omzetbelasting
btw nummer belastingdienst

leveringsvoorwaarden geregeld? [ja / nee] verkrijgbaar via uw


branchevereniging

vergunningen [voor sommige bedrijven en overheidsloket


beroepen zijn vergunningen kamer van koophandel
vereist.]
subsidies subsidiewijzer rabobank
subsidieshop
subsidies voor export

verzekeringen [aansprakelijkheid / verzekeringen voor startende


overlijdensrisico / ondernemers
arbeidsongeschiktheid /
ziektekosten / bedrijfsschade]

tip 1 in de onderstaande tabel is speciaal voor uw branche het aantal bedrijven verdeeld naar type
rechtsvorm.

sportspeciaalzaak
rechtsvorm aantal bedrijven
eenmanszaak 1014
maatschap 0
vennootschap onder firma 657
commanditaire vennootschap 1
besloten vennootschap 719
naamloze vennootschap 0
coöperatieve vereniging 41

tip 2 de onderstaande cijfers geven aan hoeveel procent van uw branchegenoten importeert en / of
exporteert.

sportspeciaalzaak
percentage bedrijven dat importeert 6.99%
percentage dat exporteert 14.26%

5
2.2 idee
dit is de kern van uw ondernemingsplan! hier draait het allemaal om. hier legt u kort maar krachtig uit wat u
wilt gaan doen. denk eraan dat 'buitenstaanders' snel naar deze paragraaf zullen gaan. probeer dus hier uw
inspiratie naar voren te laten komen. m.a.w. omschrijf uw plannen zodanig dat anderen bij wijze van spreke
zin krijgen om met u mee te gaan doen.

2.3 de markt

2.3.1 de markt in beeld

het is belangrijk om zo veel mogelijk marktgegevens boven water te krijgen. domweg een product hebben en
niet weten hoe de markt eruit ziet, dat schiet niet op. er zijn al te veel starters met een prachtig product waar
niemand op zit te wachten. daar wilt u niet bij horen. voor een algemeen beeld van uw markt, kunt u diverse
bronnen raadplegen. uit vakbladen en de financiele pagina's in de krant kunt u trends en ontwikkelingen in
uw sector afleiden. richt uw onderneming zich op een groeiende of krimpende markt? wat is de gemiddelde
groei van de bedrijven in deze markt? hoe zit het met het aantal faillissementen in uw branche? en hoe
verhoudt dat cijfer zich tot de totale economie?

sportspeciaalzaken

algemeen
sportspeciaalzaken leggen zich toe op de verkoop van sportartikelen, zoals sportschoeisel, sportkleding en
sportattributen. daarnaast vindt een belangrijk deel van de distributie van kampeerartikelen via de
sportspeciaalzaak plaats. de sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in algemene sportzaken met een
breed assortiment en de nadruk op hardware, sportzaken met een hoog omzetaandeel sportschoenen en
modieuze sportkleding, sportzaken die gespecialiseerd zijn in bepaalde sporten, zoals golfsport, outdoor of
ruitersport en tot slot megastores met meerdere specialisaties onder één dak.
aantal vestigingspunten: circa 1.600 speciaalzaken in sport- en kampeerartikelen en circa 1.000
verkooppunten waar de verkoop van sportartikelen als nevenactiviteit wordt uitgeoefend (winkels bij
jachthavens, kampeerterreinen en sportscholen/sportaccommodaties en dergelijke).
aantal werkzame personen: circa 10.000, waarvan 1.500 ondernemers en meewerkende gezinsleden.

ontwikkelingen 2003
omzet: gedaald met 6,3% (prijs + 0,3% en volume -/- 6,5%).
marktaandeel: de speciaalzaak is op het gebied van hardwaren veruit marktleider. sportkleding en
-schoeisel wordt ook verkocht in bovenkledingzaken, schoenenzaken en warenhuizen.
brutowinstmarge: staat onder druk en is met 36% relatief laag in vergelijking met de brutowinstmarge in de
mode- en schoenenbranche.
rendement: dalende tendens door afname omzet en licht stijgende kosten.

trends
·de belangstelling voor individuele sporten neemt toe ten koste van teamsporten.
·het accent komt meer te liggen op mode en comfort dan op traditionele sportfunctionaliteit.
·voor massa-artikelen (sportkleding) wordt de consument een gemakskoper, andere verkoopkanalen
(warenhuis, modezaak) komen hierdoor meer in beeld.
·megastores en factory-outletcenters komen op.
·er is sprake van branchevervaging, steeds meer kledingmerken introduceren ook sportkleding.
·het belang van merken neemt toe.
·verkopen via internet stijgen.

kansen en bedreigingen
·het aantal senioren dat sport neemt toe.
·aanhoudende aandacht voor gezondheid en beweging.
·wandelen en de golfsport stijgen in populariteit.
·samenwerking (inkoop, marktbewerking, formule).
·snelle trendwisselingen.
·jongeren sporten minder.
·merkproducenten en grote detailhandelsketens domineren de markt.
·fabrikanten leggen direct contact met consumenten via factory outlets, imagestores en internet.

6
·concurrentie vanuit de mode- en schoenenbranche verhevigt.

perspectief
in het algemeen was 2003 voor de sportspeciaalzaak een teleurstellend jaar. mede door het lage
consumentenvertrouwen en de matige koopbereidheid daalde de omzet relatief fors.
een vergelijkbare omzetdaling wordt voor 2004 niet verwacht, de eerste tekenen van een voorzichtig
economisch herstel zijn immers zichtbaar. de omzet- en rentabiliteitsverwachtingen blijven echter nog
gematigd. de sportdetaillist heeft namelijk te kampen met een aantal problemen van meer structurele aard.
zo neemt de belangstelling voor sportbeoefening al jaren nauwelijks toe en wordt de concurrentie van
andere aanbieders als modezaken, schoenenzaken en warenhuizen heviger. daarnaast blijft de marktmacht
van de merkhouders bijzonder groot. zij benaderen de consument in toenemende mate rechtstreeks via
imagestores, factory outlets en internet. voorts zetten de toetreding van internationale ketens en de opkomst
van megastores de positie van de zelfstandige detaillist verder onder druk. rekening houdend met de
veranderende omstandigheden zullen de sportdetaillisten keuzes moeten maken. schaalvergroting of
specialisatie, authentieke sportzaak of funzaak, een modisch of functioneel assortiment. nadrukkelijk moet
gekeken worden naar de behoefte en het aanwezige potentieel binnen het marktgebied. de
keuzemogelijkheid wordt uiteraard ook bepaald door de locatie, de verkoopvloeroppervlakte en de
aanwezige concurrentie. een duidelijke formule met een uitgekiend assortiment, een goede locatie en
vakbekwaam personeel blijven voorwaarden om succesvol te kunnen opereren in de markt. samenwerking
met leveranciers en collega's wordt steeds belangrijker. het biedt de sportdetaillist met name mogelijkheden
op het gebied van kennisontwikkeling (benchmarking), formule en marktbewerking.

meer informatie over uw markt?


 centraal bureau voor de statistiek
 economisch instituut voor het midden- en kleinbedrijf
 imk intermediair consulting
 rabobank cijfers & trends

2.3.2 doelgroepen

het is belangrijk om uw doelgroep zo nauwkeurig mogelijk te definiëren. bijvoorbeeld: bedrijven in nederland


met 10 tot 50 werknemers. of tweeverdieners van 25 tot 35 jaar.

als u een ideale product-marktcombinatie vindt, kunt u al uw activiteiten daarop richten. dan vervolmaakt u
uw product of dienst en zet u uw marketing en reclame-inspanningen effectiever in. dat later ook klanten
buiten de doelgroep het product kopen is mooi meegenomen.

2.3.3 concurrentie

wie zijn uw concurrenten? unieke producten en diensten zijn zeldzaam. dus concurrenten zijn er altijd. een
goed ondernemingsplan bevat daarom een concurrentieonderzoek. het complete overzicht kunt u als bijlage
bij het plan voegen; hier geeft u een overzicht. behalve concurrenten - aanbieders met hetzelfde aanbod
voor dezelfde doelgroep - zijn er ook aanbieders van 'substituut-producten'. dat zijn producten die uw
product vervangen. die aanbieders zijn uw verborgen concurrenten. bent u bijvoorbeeld bakker, dan is de
aanbieder van ontbijtdranken een geduchte concurrent. zo kan de tegenwind dus uit onverwachte hoek
waaien. goed om rekening mee te houden - en op te schrijven.

tip in de onderstaande tabel is speciaal voor uw branche het aantal bedrijven verdeeld naar gemeente,
provincie en totaal.

sportspeciaalzaak
aantal bedrijven in breukelen 5
aantal bedrijven in utrecht 162
aantal bedrijven in nederland 2445

7
2.4 bedrijf en product in de markt
uw bedrijf en uw product in de markt. marketeers geven die verhouding weer met een swot-analyse
(strenghts - weaknesses - opportunities - threats: een sterkte-zwakte analyse). enthousiasme over uw
product en een goede organisatie van uw bedrijf nemen niet weg dat er altijd zwakke punten zijn, dat er
bedreigingen ontstaan door een veranderende markt, etc. zulke sterktes en zwaktes, kansen en
bedreigingen legt u vast in een tabel.

intern (uw bedrijf) extern (de markt)

strenght weakness opportunities threats


(sterktes) (zwaktes) (kansen) (bedreigingen)
flexibiliteit klein (dus kwetsbaar) groeiende markt veel concurrentie
unieke onbekend met markt 'hot item' in de media gratis aanbieders
productcombinatie

een goeie swot-analyse voorziet u ook van oplossingen. een ondernemer kan immers geen genoegen
nemen met een reeks bedreigingen die het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. zwaktes hoeven
ook geen zwaktes te blijven. bijvoorbeeld: als u klein en kwetsbaar bent, bouwt u een groot en sterk netwerk
op. maar zelfs als u alle zwaktes omzet in sterktes en alle bedreigingen in kansen, bent u er nog niet. want
over een half jaar kan de analyse er weer heel anders uitzien...

2.5 de marketing mix


gebruik de bevindingen uit de vorige paragraaf voor het opstellen van een marketingstrategie: hoe gaat u uw
markt te lijf? concreet komt dit neer op de invulling van de marketingmix.

2.5.1 product

beschrijf hier helder en beknopt waaruit uw product of dienst bestaat. wat is er uniek aan uw product of
dienst? is het beter, anders, sneller ... dan dat van uw concurrenten?

2.5.2 prijs

de simpelste manier om de prijs te bepalen is kijken wat de kostprijs is en daar een opslag op zetten. de
beste manier om de prijs te bepalen is inschatten (of weten, uit marktonderzoek) wat uw klanten willen
betalen. een derde manier is concurrentievergelijking. welke methode u ook kiest, zorg voor een goede
fundering van uw prijsbepaling. en toon in de begroting aan dat uw kostenplaatje realistisch is.

2.5.3 plaats

hier maakt u duidelijk waar u uw bedrijf vestigt of naar wat voor pand u op zoek bent. gaat u huren of kopen?
start u vanuit huis of kiest u voor een bedrijvencentrum? beschrijf wat u nodig hebt, zowel in vierkante
meters, als qua bereikbaarheid, uitstraling en voorzieningen. een eventueel huur- of koopcontract sluit u als
bijlage bij. omdat bedrijfshuisvesting zo'n belangrijke kostenpost is, verdient een goede afweging uw
aandacht. kijk ook eens waar uw concurrenten zitten en vraag u af waarom ze gekozen hebben voor die
plek. en kies vervolgens uw eigen koers, die u kunt onderbouwen met zinnen als: 'ik ga mij hier vestigen
omdat... en niet daar want...'

tip de onderstaande cijfers geven een indruk van de huisvestingssituatie in uw branche.


detailhandel nonfood

winkel

8
huurprijs in € per m² vvo stadscentrum stadsdeelcentrum wijkwinkelcentrum solidaire winkel
- west-nederland 260-1.360 250-690 150-350 90-450
- zuid-nederland 250-1.360 250-670 140-340 90-300
- oost-nederland 250-1.000 250-680 150-340 90-280
- noord-nederland 220-1.140 220-590 130-295 80-245
gemiddelde vloeroppervlak per werkzaam persoon in m² bvo 48

bedrijfsruimte
huurprijs in € per m² vvo
- west-nederland 50-130
- zuid-nederland 40-95
- oost-nederland 45-85
- noord-nederland 35-75
gemiddelde vloeroppervlak per werkzaam persoon in m² bvo 357
% huur in totaal 30

2.5.4 promotie

hoe vertelt u de wereld dat u iets te koop hebt? hoe richt u de winkel in, op wat voor manier adverteert u,
hoe verzorgt u de interne communicatie en hoe gaat u om met nieuwe media?

2.5.5 personeel

hier specificeert u welke mensen u nodig hebt. fulltime of parttime, geschoold of niet. naar mate uw bedrijf
groeit, gaat ook de situatie op de arbeidsmarkt een rol spelen. want als u werft in een lastige beroepsgroep,
vliegen de kosten omhoog. maak heel genuanceerd duidelijk hoeveel mensen u nodig hebt, wat ze moeten
doen en hoe u ze wilt vinden. omschrijf kort wie wat doet.

ik ben van plan mijn onderneming te starten met 5 t/m 9 personen.

tip aantal bedrijven per categorie


sportspeciaalzaak
categorie van werkzame personen aantal bedrijven
1 fte 778
2 t/m 4 fte's 1054
5 t/m 9 fte's 248
10 t/m 19 fte's 40
20 t/m 49 fte's 19
50 t/m 99 fte's 3
100 of meer fte's 3

2.6 doelstellingen

2.6.1 kwantiteit

probeer zo reëel mogelijk in te schatten hoe groot de omzet is die u verwacht te gaan halen. welk deel van
de markt marktaandeel hoort daarbij in uw 'werkgebied'?

2.6.1 kwaliteit

heeft u nog doelstellingen van kwalitatieve aard? geef ze dan hier weer. dit getuigt van het feit dat u heel
doelgericht bezig bent en nadenkt waar u over enkele jaren wilt staan. wilt u misschien behoren tot de beste

9
10 van nederlandse ondernemingen op een bepaald vlak? heeft u snelheid hoog in het vaandel? is
certificering aan de orde of misschien duurzaamheid? het is de kunst hier concrete inschattingen van te
maken.

10
3 het financieel plan
tip dubbelklik op de tabel om de cijfers in excel in te vullen.

3.1 investeringsplan
Hoeveel geld heb ik nodig?
Investeringsbegroting

Vaste activa

Bedrag
Huisvesting: verbouwing
Inventaris / machines
Vervoermiddelen
Goodwill
Overig

Totaal vaste activa € 0,00

Vlottende activa

Bedrag
Voorraad
Debiteuren
Aanloopkosten Bijvoorbeeld kosten voor promotie, notaris, opening, briefpapier
Voorfinanciering BTW Indicatie: 19% over totale investering
Waarborgsom / Bankgarantie
Kasgeld
Onvoorzien Indicatie: 10% van totale investering

Totaal vlottende activa € 0,00

Totaal Investering € 0,00

11
3.2 financieringsplan
Waar haal ik mijn geld vandaan?
Financiering

Eigen vermogen

Bedrag
Spaargeld
Achtergestelde lening familie, vrienden, kennissen Tip: durfkapitaal (de Agaath regeling)
Inbreng bedrijfsmiddelen ('reeds aangeschaft')

Totaal eigen vermogen € 0,00

Vreemd vermogen lang

Bedrag
Lening van de bank
Lease
Familielening
Overig (oa. BBZ lening)

Totaal vreemd vermogen lang € 0,00

Vreemd vermogen kort

Bedrag
Krediet van de bank
Leverancierskrediet
Overig

Totaal vreemd vermogen kort € 0,00

Totaal vermogen € 0,00

12
3.3 exploitatiebegroting
Hoe zien mijn opbrengsten en kosten er de eerste 3 jaar uit?
Exploitatiebegroting

1e jaar 2e jaar 3e jaar


Omzet (excl. BTW)

Inkoopwaarde van de omzet


Werk door Derden

Bruto winst € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten
Personeel
Huur
Gas, Water, Licht
Verkoop / Promotie
Vervoer
Afschrijving Grove indicatie: Vaste activa / 5
Accountant
Rente
Verzekeringen
Algemeen

Totale kosten € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bruto Bedrijfsresultaat € 0,00 € 0,00 € 0,00

Af te dragen winstbelasting Indicatie: voor BV 35% van Bruto Bedrijfsresultaat

Netto Bedrijfsresultaat € 0,00 € 0,00 € 0,00

13
tip dit is de situatie bij uw branchegenoten.

14
15
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
Inkomsten
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTW ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale inkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven
Inkoopwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werk door Derden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personeel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas, Water, Licht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop / Promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accountant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verzekeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privé-opnamen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTW afdracht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kasgeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wijzigingen liquide middelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo liquide middelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aanvragen adviesgesprek starters


adviesgesprek aanvragen

16