Vous êtes sur la page 1sur 1

www.hanako.co.

uk

HON TAI YOSHIN TAKAGI RYU ( Ishitaniden) DENKEI


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Takagi Oriuemon Shigenobu (b. 1625 d. 1711) Takagi Umannosuke Shigesada (b. 1655 d. 1746) Takagi Gennoshin Hideshige (d. 1702) Ohkuni Kihei Shigenobu (Genroku era 1688) Ohkuni Yakuburo Nobutoshi Ohkuni Tarodayu Tadanobu Ohkuni Kihei (Kihyoe) Yoshisada Ohkuni Yozaemon Yoshisada Nakayama Jinnai Sadahide Ohkuni Takezaemon Hidenobu Nakayama Kaemon Sadasaka Ohkuni Kamaharu Hidetoshi Yagi Ikugoro Hisayashi (Tempo era 1830-1844) Ishitani Masatsugu Ishitani Matsutaro (1844 - 1909) Takamatsu Toshitsugu died 1972 Sato Kinbei Kiyoaki died 1999 Tanemura Shoto b. 1949

Bujinkan Lincoln Dojo

Vous aimerez peut-être aussi