Vous êtes sur la page 1sur 1

Angielski na mp3

Phrasal verbs cz 1 i 2
W zestawie na pycie CD:
1. Katalog Phrasal verbs
Pliki .mp3 z kursem Phrasal verbs cz 1 i 2 do odtwarzania na przenonych odtwarzaczach mp3, na komputerze np. w programie Windows Media Player lub Winamp oraz innych odtwarzaczach czytajcych pliki mp3 Pliki .lrc z tekstem nagrania wywietlanym podczas odtwarzania kursu na odtwarzaczach mp3 z funkcj lyrics lub na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem do czytania plikw karaoke, np. KaraFun* lub innym

2.

Katalog Dodatki
Lekcje pokazowe - fragmenty przykadowych lekcji innych kursw do nauki ze suchu (pliki .mp3) Angielski ze suchu wybierz kurs krtki opis innych kursw (plik PDF)

* Bezpatne programy dostpne w Internecie na licznych serwerach z oprogramowaniem, np. www.dobreprogramy.pl

Instrukcja korzystania z kursu na mp3


Odtwarzanie kursu mp3 na przenonym odtwarzaczu mp3
1. 2. 3. 4. Skopiuj kurs z pyty CD na twardy dysk swojego komputera. Otwrz katalog z kursem, w ktrym umieszczone s pliki .mp3 i .lrc. Zaznacz wszystkie pliki .mp3 i .lrc w katalogu z kursem i przenie je do jednego folderu na odtwarzaczu mp3 (pliki musz znajdowa si w tej samej lokalizacji). Postpuj zgodnie z instrukcj u ytkowania odtwarzacza mp3 w celu odtwarzania kursu.

Uwaga! W przypadku nie wywietlania si tekstu kursu na wywietlaczu, sprawd, czy odtwarzacz posiada funkcj lyrics lub czy jest ona wczona podczas odtwarzania.

Odtwarzanie kursu mp3 w Windows Media Player (WMP)


1. 2. 3. 4. 5. 6. Skopiuj kurs z pyty CD na twardy dysk swojego komputera. Otwrz WMP. Wyczy list teraz odtwarzanych (rozwijalne menu pod przyciskiem lista teraz odtwarzanych wyczy list). Otwrz katalog z kursem, w ktrym umieszczone s pliki .mp3 i .lrc. Zaznacz wszystkie pliki .mp3 w katalogu z kursem (np. kombinacja klawiszy CTRL + A) i metod przecignij i pu przenie je do pola lista teraz odtwarzanych w WMP. Zaznaczone pliki pojawi si w polu lista teraz odtwarzanych. Z rozwijalnego menu lista teraz odtwarzanych wybierz opcj sortuj, a nastpnie wedug nazw plikw. W tak uo onej licie plikw odtwarzanych kurs rozpocznie si od lekcji 1 i bdzie odtwarzany a do koca w kolejnoci najbardziej odpowiedniej do samodzielnej nauki. Posugujc si przyciskami manipulatora WMP wcz odtwarzanie.

7.

Uwaga! Program WMP w wersji 10 nie obsuguje plikw .lrc i tekst kursu nie bdzie wywietlany podczas odtwarzania.

Odtwarzanie kursu mp3 w programie Winamp


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Skopiuj kurs z pyty CD na twardy dysk swojego komputera. Otwrz program Winami. Wcz edytor Playlisty (PL). Wyczy Playlist (rozwijalne menu pod przyciskiem Playlista wyczy Playlist). Otwrz katalog z kursem, w ktrym umieszczone s pliki .mp3 i lrc. Zaznacz wszystkie pliki .mp3 w katalogu z kursem (np. kombinacja klawiszy CTRL + A) i metod przecignij i pu przenie je do pola Playlista w programie Winamp. Zaznaczone pliki pojawi si w polu Playlista. Z rozwijalnego menu sortuj wybierz opcj sortuj wg nazw pliku. W tak uo onej licie plikw odtwarzanych kurs rozpocznie si od lekcji 1 i bdzie odtwarzany a do koca w kolejnoci najbardziej odpowiedniej do samodzielnej nauki. Posugujc si przyciskami manipulatora programu Winamp wcz odtwarzanie.

Uwaga! Program Winamp w wersji v5.05 nie obsuguje plikw .lrc i tekst kursu nie bdzie wywietlany podczas odtwarzania.

Odtwarzanie kursu mp3 w programie KaraFun


1. 2. 3. 4. 5. 6. Skopiuj kurs z pyty CD na twardy dysk swojego komputera. Otwrz program KaraFun. Wcz Bibliotek KaraFun Znajd katalog z kursem do odtwarzania (program wywietli pliki .lrc.) Jeli chcesz posucha wybranej cie ki, kliknij na ni dwukrotnie, jeli chcesz odtworzy cay kurs, to z menu rozwijalnego (prawy klawisz myszy) wybierz zaznacz wszystko. Posugujc si przyciskami manipulatora programu KaraFun, zarzdzaj odtwarzaniem kursu.

Uwaga! Zmiana nazwy plikw .mp3 lub .lrc mo e spowodowa brak synchronizacji obu plikw, co uniemo liwi wywietlanie tekstu nagrania w czasie odtwarzania kursu.