Vous êtes sur la page 1sur 7

VINCENT VAN GOGH

MUZIEK - MUSIC – MUSIK - MUSIQUE


Vincent Willem van Gogh
(Zundert, 30.03.1853 – Auvers-sur-Oise, 29.07.1890)
Van Gogh wordt tegenwoordig gezien als één van de Van Gogh was born son of a Dutch Protestant pastor.
grootste schilders die ooit heeft geleefd. Deze His experience as a preacher are reflected in his first
erkenning kwam echter pas laat. Zo werd er paintings of peasants and potato diggers, of these
gedurende zijn leven slechts één schilderij verkocht: early works, the best known is the rough, earthy
La vigne rouge (tegenwoordig in het Pushkin Potato Eaters (1885). Dark and somber, van Gogh had
Museum in Moskou). Het werd gekocht door Anna an intense desire to express the misery and poverty
Boch, een Belgische kunstenares en zus van zijn of humanity as he saw it among the miners in
vriend Eugène Boch. Belgium.
Er verliepen maar drie jaar tussen zijn zwaarmoedige During the period of his living at Arles (France) he
De Aardappeleters (1885) en de kleurenexplosie in began to use the swirling brush strokes and intense
het zuidelijk Arles (1888). Van Gogh produceerde al yellows, greens and blues associated with such
zijn werken in een periode van tien jaar, voordat hij typical work as Bedroom at Arles (1888). Just after
begon te lijden aan een zenuwziekte en zelfmoord completing his last work (Crows in the Wheatfields
pleegde. (1890), he shot himself on July 27, 1890.

Van Gogh est le fils d’un pasteur calviniste. Il obtient Van Gogh gilt als einer der Begründer der modernen
une mission d’évangiliste en Belgique, auprès des Malerei. Er hinterliess rund 800 Gemälde und über
mineurs du Borinage. Il y devient un prédicateur 900 Zeichnungen, die allesamt in den letzten zeh
solidaire des luttes contre le patronat.Accusé d’être Jahren seines Lebens entstanden waren.
un meneur, il échoue mais il gardera l’image de la Weil er zu Lebzeiten nur wenige Bilder verkaufen
misère humaine et une partie de son oeuvre montre konnte, erzielten seine Werke seit den 1980er Jahren
la condition des plus humbles. Le 2 février 1888, il bei Auktionen Rekordpreise.
s’installe à Arles (France). Le 8 mai 1889, habté par
l’idée du suicide, il quitte Arles ayant décidé de lui- Van Gogh verübte Selbstmord am 27. July 19880.
même d’entrer dan un asile près de Saint-Rémy oú il
reste une année.
En 1890, le peintre Anna Boch acquiert l’un de ses
tableaux, La Vigne Rouge, pour la somme de 400
francs. Van Gogh se suicide le 27 juillet 1890. CLICK
NEDERLANDS
Geboren :30 maart 1853

Van Gogh is werkzaam bij


De Haagse Gallerij
Van Gogh verhuist naar Londen

Van Gogh verhuist naar Parijs

Van Gogh wijdt zijn leven aan de


evangelisatie van de armen in de
streek van de Borinage

Van Gogh leert de vaardig-


heden om kunstenaar te worden.

Afwerking van de Aardappeleters

Van Gogh keert terug naar Parijs


Hij ontdekt er de impressionisten en
de post-impressionisten.

Van Gogh verhuist naar Arles om er


een kunstschool op te richten.

Van Gogh schildert er de


Zonnebloemen en krijgt mentale
stoornissen.

Van Gogh snijdt zich een oor af en


gaat naar een psychiatrische
inrichting in St Rémy.

Afwerking van de Sterrennacht

Van Gogh verlaat St. Rémy en NEXT


contacteert zijn broer Theo.
Overleden: 27 juli 1890
Click

Jozef

ussi – Bezoek ook – Visit also – Besuchen Sie auch :


Jefken

Georges