Vous êtes sur la page 1sur 27

Temat miesica: witowanie niedzieli

Internetowy kwartalnik wspczesnego katolika

Relacje w maestwie

Wiara i ycie
nr 28, padziernik-listopad-grudzie 2011 r. www.wiaraizycie.pl

Matka Boa z Guadalupe patronka ycia poczteGo

wiadectwo o nowotworze

wartociowe

PolecaMY
O. Fabian Baszkiewicz
Fabian Baszkiewicz (jezuita) pisarz, rekolekcjonista, duszpasterz modziey, biznesmenw i artystw. Ekspert w dziedzinie rozwoju osobistego, motywacji i osigania sukcesw. Performer. Wspzaoyciel zespou Korze z kraju Melchizedeka. Gosi fenomenalne rekolekcje. Warto zaopatrzy si w jego audiobooki:
n Jestem

Audiobook o w. Jzefie
Pamitacie histori o siedmiu latach tustych i siedmiu latach chudych? Ile razy j syszelicie w kociele, na lekcjach religii, czytalicie j w Biblii? Ale czy zrozumielicie jej sens? Czy jestecie przygotowani na kryzys? Kryzysy yciowe, kryzysy zawodowe, poraki, zwtpienia, potknicia jak sobie radzi w cikich chwilach, na czym budowa wiar w przyszo? Uniwersalne rady, mdre sowa, yciowe lekcje Fabian Baszkiewicz opar o ycie Jzefa egipskiego. Trzynacie lat ycia Jzefa egipskiego obfitowao w kryzysowe dowiadczenia: zosta zdradzony oraz sprzedany przez braci, niesusznie oskarony o gwat i osadzony w wizieniu. Te tragiczne wydarzenia, dziki odpowiedniej postawie, ktrej nauczysz si suchajc tego audiobooka, zaprowadziy Jzefa na szczyt sta si zarzdc Egiptu rwnym faraonowi, czyli de facto caego wczesnego wiata. O. Fabian pokazuje, jak przeku nawet takie poraki w sukces, jak sta si przywdc, dobrym szefem, jak szlifowa swoje talenty, a nawet, jak zarabia pienidze! Znakomita pyta z wartociowym i mdrym nauczaniem, pena pasji, charakteru, zaskakujca, mocna. Dotrze do ludzi modych,biznesmenw (po raz pierwszy mwi im si, e bogactwo jest bogosawione!), ludzi sztuki, tych, co w yciu szukaj wymwek., a take zlknionych, niewyranych, schowanych. Niesamowita historia odkrywania swojej tosamoci, inspirujce lekcje doskonalenia talentu, prawdziwy model przywdcy. Ty te, moesz stawa si LEGEND. Co wicej powiniene! Taki jest Boy zamys!

legend. Lekcje prawdziwej siy.

witego Jzefa Egipskiego.


n rdo n W

imi Jezusa moesz

wszystko.
n Bogosawiony

bogacz. Dlaczego Bg chce, eby by wolny i bogaty.

http://duchowy.pl/wydarzenia/audiobook-fabian-blaszkiewicz-jestem-legenda-czesc-1/

Wiara i ycie

w numerze
Wiara
8 Gloria Polo 10 Jezu, ty si tym zajmij 16 witowanie niedzieli temat numeru

sPis treci

padziernik-listopad-grudzie 2011
DroDzy czytelnicy
Witam Was w jesiennym numerze czasopisma Wiara i ycie. Kontynuujemy temat o finansach. Polecamy zapozna si z ciekaw postaci Glori Polo, opowiadajc swoje przeycia z zawiatw. Warto dowiedzie si, dlaczego wane s relacje midzy maonkami i o sposobach na kryzys. Kobietom w stanie bogosawionym polecamy modlitw do Matki Boej z Guadalupe patronki ycia pocztego. W tym numerze zamieszczamy take ciekawe wiadectwo Eli o nowotworze. Dla kadego artyku o witowaniu niedzieli oraz modlitwa Jezu, Ty si tym zajmij. Na zim warto sign po orzechy :). Zachcamy gorco do lektury naszego pisma. Wszelkie uwagi oraz ch doczenia do naszego grona prosimy kierowa na skrzynk mailow: redakcja@wiaraizycie.pl.

ycie
4 21 24 26
Biblia a finanse, cz iii wiadectwo o nowotworze relacje w maestwie 10 sposobw na kryzys

Zdrowie
12 aBc orzechowe...

Objawienia
18 Matka Boa z Guadalupe patronka
i obroczyni ycia pocztego

4
10 Jezu, ty si tym zajmij
Stopka redakcyjna:
Redaktor naczelna: Anna Nolbert Zesp redakcyjny: Anna Brzostek, Natalia Kolaska, Pawe i Mirosawa Kwas, Katarzyna Piecowska, Ela P., Maria Pietrzak, Ola Skirgieo, Anna Wyklandt Korekta: Elbieta Sroczyska Grafika/Skad: Anna Nolbert, Anna ukasiewicz Kwartalnik katolicki Wiara i ycie. Internetowy kwartalnik wspczesnego katolika to bezpatne czasopismo ukazujce si od 2 kwietnia 2007 roku.

Biblia a finanse, cz iii

www.wiaraizycie.pl, redakcja@wiaraizycie.pl

witowanie niedzieli

16
3

Wiara i ycie

Biblia
n Anna Nolbert

ycie

a finanse

cz 3

Teraz wy, ktrzy mwicie: Dzi albo jutro udamy si do tego oto miasta i spdzimy tam rok, bdziemy uprawia handel i osigniemy zyski, wy, ktrzy nie wiecie nawet, co jutro bdzie... [Jk 13-14]

Artyku napisany na podstawie ksiki H. Dayton Twoje pienidze si licz. Biblijny przewodnik do zarabiania, wydawania, oszczdzania, inwestowania, obdarowywania i wychodzenia z dugw wydany przez Edukacj Finansow Crown.

Wiara i ycie

D
DUG Dug w Biblii

ycie
kosz i dziea. Bogosawione bdzie twoje wejcie i wyjcie. Pan sprawi, e twoi wrogowie, ktrzy powstan przeciw tobie, zostan pobici przez ciebie. Jedn szli drog przeciw tobie, a siedmioma drogami ucieka bd przed tob. Pan rozkae, by z tob byo bogosawiestwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rk wycigniesz. On bdzie ci bogosawi w kraju, ktry ci daje Pan, Bg twj. Pan uczyni ci swoim witym ludem, jak ci poprzysig, jeli bdziesz zachowywa polecenia Pana, Boga swego, i chodzi Jego drogami. Wtedy zobacz wszystkie narody ziemi, e imi Pana zostao wezwane nad wami, i bd si ciebie lkay. Napeni ci Pan w obfitoci dobrami z owocu twego ona, przychwkiem twego byda, plonami pola, w kraju, o ktrym poprzysig przodkom twoim, e da go tobie. Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dajc w swoim czasie deszcz, ktry spadnie na twoj ziemi, i bogosawic kadej pracy twoich rk. Ty bdziesz poycza wielu narodom, a sam u nikogo nie zacigniesz poyczki. Pan umieci ci zawsze na czele, a nie na kocu; zawsze bdziesz gr, a nigdy ostatni, byleby tylko sucha polece Pana, Boga swego, ktre ja ci dzi nakazuj pilnie wypenia. Nie zbaczaj od sw, ktre ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by i za bogami obcymi i suy im [Pwt 28, 1-14].

Dug to poyczka, kredyt, zaduenie, debet, zobowizanie. Ludzie bior kredyty przy zaoeniu niezachwianego staego dochodu. Potem jednak mog si zdarzy nieprzewidziane okolicznoci: choroba, zwolnienie z pracy itp. Pismo wite mwi: Nikomu nie bdcie nic duni poza wzajemn mioci. Jezus pragnie bymy suyli mu jako ludzie cakowicie wolni. W Starym Testamencie dug by uwaany za przeklestwo: Jeli nie usuchasz gosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich polece i praw, ktre ja dzisiaj tobie daj, spadn na ciebie wszystkie te przeklestwa i dotkn ci. Obcy, mieszkajcy u ciebie, bdzie si wynosi coraz wyej, a ty bdziesz zstpowa coraz niej. On ci bdzie poycza, a ty jemu nie poyczysz. On bdzie na czele, a ty zostaniesz w tyle [Pwt 28,15, 43-44], za brak zaduenia nagrod za posuszestwo: Jeli wic pilnie bdziesz sucha gosu Pana, Boga swego, wiernie wypeniajc wszystkie Jego polecenia, ktre ja ci dzi daj, wywyszy ci Pan, Bg twj, ponad wszystkie narody ziemi. Spyn na ciebie i spoczn wszystkie te bogosawiestwa, jeli bdziesz sucha gosu Pana, Boga swego. Bdziesz bogosawiony w miecie, bogosawiony na polu. Bogosawiony bdzie owoc twego ona, plon twej roli, przychwek twych zwierzt, przyrost twego wikszego byda i pomiot byda mniejszego. Bogosawiony bdzie twj

Nasze zaoenia dotyczce dugw

Dug opiera si na optymistycznych zaoeniach odnonie przyszoci. Planujemy np. e nadal bdziemy mie prac. Biblia przestrzega przed czynieniem takich zaoe: Teraz wy, ktrzy mwicie: Dzi albo jutro udamy si do tego oto miasta i spdzimy tam rok, bdziemy uprawia

Wiara i ycie

ycie

handel i osigniemy zyski, wy, ktrzy nie wiecie nawet, co jutro bdzie. Bo czyme jest ycie wasze? Par jestecie, co si ukazuje na krtko, a potem znika. Zamiast tego powinnicie mwi: Jeeli Pan zechce, i bdziemy yli, zrobimy to lub owo.

to co mylimy, e jest potrzebne Bg to wie i jeli jest to rzeczywista potrzeba, da nam to).

Na co poycza?

Zaufa Bogu w peni

Dug moe odebra Bogu okazj do dziaania. Trzeba zaufa do koca, e Bg zaspokoi nasze potrzeby, e uczyni to tak i nie bdziemy musieli od nikogo poycza pienidzy! (nawet na

W Pimie witym nie ma napisane na co moemy poycza pienidze. H. Dayton w swojej ksice pisze, i wedug niego s trzy dopuszczalne zaduenia: a) cele mieszkaniowe; b) podniesienie kwalifikacji (zawodowych); c) dziaalno gospodarcza.
n Mdl si. Pro Pana Boga o pomoc i wskazwki w twojej podry do dnia wolnoci. Bg moe zadziaa powoli lub natychmiastowo. Kiedy ludzie zaczynaj likwidowa swoje dugi i przyspieszaj ich spat, Pan bogosawi ich wysiki. [H.D.] n Zaplanuj swj budet. Mona w ten sposb zobaczy gdzie

Jak wyj z dugw

Boy ludzie powinni spaca swoje dugi i paci rachunki terminowo, o ile jest to tylko moliwe
6

dokona ci wydatkw. Wypisz swoje aktywa wszystko co posiadasz. Pomyl, czy nie mgby czego sprzeda np. na Allegro; n Wypisz swoje pasywa wszystko z czym zalegasz. Musisz dokadnie wiedzie komu ile jeste duny, by mie odpowiedni obraz biecej sytuacji finansowej; n Okrel harmonogram spaty dugw wobec kadego wierzyciela (Nikt nie wydostaje si z dugw przypadkiem [H.D.]) Systematyczne spisywanie harmonogramu spat powoduje, e satysfakcja ronie. spacaj najpierw mae dugi; spacaj szybciej dugi obcione najwikszymi odsetkami; n Rozwa moliwo pracy dajcej dodatkowy przychd. Zarabiaj dodatkowe pienidze bez szkody dla twojej relacji z Bon

Wiara i ycie

ycie
giem i rodzin. Twoja praca powinna scala rodzin, a nie rozbija j; n Nie zacigaj nowych dugw; n Bd zadowolony z tego co posiadasz; n Rozwa radykaln zmian swojego stylu ycia (mona np. sprzeda swj dom/ samochd); n Nie poddawaj si; n Szukaj Boych wskazwek odnonie twojego kredytu mieszkaniowego. Moe Pan Bg chcie aby szybciej spaci kredyt z dodatkowych, nieoczekiwanych funduszy; n Nie wykorzystuj wszystkich oszczdnoci na spat dugw, pozostaw rozsdn cz zaoszczdzonych pienidzy na tzw. czarn godzin. n Pismo wite nie pochwala porki (gdy nie trzeba osobicie gwarantowa spaty dugu): Niemdry jest ten, kto daje pork i kto przysig rczy za bliniego. [Ks. Przypow. Salomona 17,18] n c.d.n.
Warto odwiedzi stron: http://www.crown.org.pl/

wiadectwo Beaty o dawaniu


Jest jeszcze wiele cudw, ktrych w yciu moim wyczekuj, ale s i takie, ktre dziej si na co dzie i jednym z nich chciaabym si z Wami podzieli. Jaki czas temu razem z mem suchalimy audiobooka Ojca Fabiana Baszkiewicza Jestem legend lekcje witego Jzefa egipskiego: http://www.youtube.com/watch?v=ahWfVxX7Q3o&feature=related. Jedn z decyzji podjtych po wysuchaniu byo oddawanie pierwocin z zarobionych pienidzy. Ustalilimy konkretny stay procent i bez wzgldu na wysoko zarobku w danym miesicu ten procent oddajemy Bogu z wdzicznoci, e si o nas troszczy. Przekazujemy go na rne cele, misje, akcje, a czasem prywatnym osobom w potrzebie. Bg sam nam podsya pomysy i zapotrzebowania. Wczoraj przyszed czas na kolejny przelew, ale... zawahalimy si przez moment, bo budet do mocno uszczuplony, a nastpne projekty jeszcze nie pewne, hmm. Chwila zastanowienia i ... wysyamy. Taka bya umowa, Bg zawsze dotrzymuje sowa to my te powinnimy, nadal ufajc e ma nas w swojej opiece. 8 minut pniej dostalimy zapytanie z ofert na przeprowadzenie szkolenia, ktre jeli dobrze pjdzie, przyniesie 10-krotno tego co wysalimy. Bg jest Wielki i Dobry! Chwaa Panu! Beti i Krzysiek

Wiara i ycie

Gloria Polo

wiara

n Natalia Kolaska

Kadego dnia setki kobiet i mczyzn popadaj w wir doskonalenia swego ciaa za porednictwem lekw, korzystania z siowni czy fitness. Kadego dnia zmagaj si ze sw nieidealn sylwetk, ktra czsto jest powodem frustracji, a nawet depresji. Gloria Constanza Polo Ortiz bya jedn z takich osb. Znacznie czciej w jej mylach przewija si temat doskonalenia ciaa ni doskonalenia duszy. 5 maja 1995 roku zdarzyo si jednak co, co zmienio jej dotychczasowe ycie. Czasem, by czowiek ujrza marno prowadzonego przez siebie ywota, potrzebna jest interwencja Boga. Tego dnia Gloria wraz z siostrzecem i mem szli wypoyczy kilka potrzebnych im ksiek. Byo pochmurno, chodno, deszczowo. Gdy przeskakiwali wiksz kau, trafi ich piorun. Jej siostrzeniec zgin na miejscu wskutek doszcztnego spalenia wewntrznych organw. Ciao Glorii zostao natomiast zupenie zwglone. Piorun przeszed przez rami. Moje piersi znikny. Przede wszystkim po lewej stronie, tam gdzie wczeniej bya pier, teraz bya wielka dziura. Nie miaam ju ciaa. Zarwno ebra, brzuch, podbrzusze, nogi i wtroba byy cakowicie zwglone. Piorun opuci moje ciao przez lew nog. Moje nerki doznay powanych

oparze, podobnie jak puca i jeden z moich jajnikw. Uywaam spirali jako rodka antykoncepcyjnego. Ta bya z miedzi, a mied jest przecie dobrym przewodnikiem prdu. Dlatego te moje jajniki zostay tak mocno spalone. Byy tak mae jak dwa winogrona. Moje serce przestao bi i byam praktycznie bez ycia. Moje ciao drgao i wibrowao wskutek wstrzsw elektrycznych, ktre wytworzy piorun. Mokra ziemia bya take pod napiciem elektrycznym. Pocztkowo wic nikt nie mg mi pomc, gdy przez duszy czas niemoliwoci byo dotknicie mnie. Wskutek tego

praca serca ustaa, z czym wie si niedotlenienie mzgu i jego trwae uszkodzenia. Gdyby nie sprzt medyczny, pod ktry podczono mnie w szpitalu w czasie piczki, mogabym umrze. To aparatura w pierwszych dniach wykonywaa za mnie wikszo czynnoci yciowych. Lekarze spisali mnie na straty. Gdyby nie siostra, ktra nie zgodzia si na odczenie, dzi nie syszelibymy tak piknego wiadectwa. W czasie miesica skra Glorii zacza si regenerowa. Jedynie nogom, w ktrych nie miaa czucia, grozia amputacja.

Wiara i ycie

wiara
Przestraszona wtedy zawoaa do Boga: Dzikuj Ci, Panie, za t drug szans, ktr mi dae! Dzikuj Ci ogromnie za t szans, na ktr sobie nie zasuyam. Ale, kochany Boe, prosz Ci z caego serca o jedn przysug, o bardzo ma przysug. Pozwl mi mie przynajmniej te znieksztacone nogi! Pozostaw mi je, abym moga si porusza jako tako, abym moga si czciowo podnie. Pozostaw mi je, prosz, pozostaw mi je przynajmniej takie, jakie s. Bd Ci za to na zawsze wdziczna. Od pitku do poniedziaku poczua, jak krew zaczyna kry w tych zwglonych kikutach. Zrobiy si janiejsze. Lekarze dziwili si niezwykle, gdy zobaczyli, e moga sta na wasnych nogach. Po dugim czasie zauwaya take, e piersi, ktre przecie zupenie znikny, odrastaj. Zasza take w ci i urodzia liczn creczk Mari Jos, mimo e przewidywano jej zupen bezpodno do koca ycia. Gloria Polo staa si nowym czowiekiem. Nie tylko dlatego, e Bg dokona cudw w zwizku z jej ciaem, ale take dlatego, e odmieni jej dusz. Przez ten czas, kiedy nie mona byo do niej podej, umara. Jej dusza znajdowaa si w tunelu, a wiato, jaka go rozjaniaa, bya niezwyk rozkosz. Przepeniona pokojem, uwolniona od przestrzeni i czasu poruszaa si naprzd. Widziaa ludzi, ich dusze, myli, ich wewntrzne pikno. Ale widziaa te... demony, okropne, czarne postaci, ktrych na wiecie zobaczy nie mona. Nie mona ich do niczego porwna ani tez opisa ludzkimi sowami. Strach, jaki w niej wywoay, by olbrzymi. Wiedziaa, e przyszy j zabra. W jednym momencie zdaa sobie spraw, e nigdy nie bya w dobrej relacji z Bogiem: Musz wam, t katoliczk. Musicie wiedzie, e byam z katoliczk. Caa moja relacja z Bogiem polegaa na tym, e uczszczaam na niedzieln Msz w., ktra trwaa zaledwie 25 minut. Wyszukiwaam sobie zawsze takie Msze w., w czasie ktrych ksidz najmniej mwi, poniewa mczyo mnie jego gadanie. Jak mk byli dla mnie ksia, ktrzy wygaszali dugie kazania! Taka bya moja relacja z Bogiem! Bya saba i dlatego te wszystkie wiatowe prdy i nowe modne trendy miay nade mn tak wadz. Byam prawdziw chorgiewk na wietrze. Prbowaa uciec od tych postaci. Przedara si przez nie, ale zostaa otoczona tunelem, ktry kierowa j w d. Trafia do zupenej prni, gdzie panowaa ciemno. Przeraaa j nieobecno Boga, widok dusz czycowych pogronych w bagnie, drczonych przez diaba. Nastpnie Bg wzi j do siebie na rozmow. Brnli przez Dziesi Przykaza, a w kadym z nich Gloria odnajdywaa swoje bdy, nieodwracalne grzechy, ktrych si dopucia. Pan jednak pozwoli jej wrci. Pozwoli, dajc jednoczenie misj do spenienia, mianowicie goszenie Ordzia Boego. Goszenie Jego mioci, askawoci i dobroci. Jej wiadectwo ukazuje, e Bg daje nam szans, by zmieni swoje ycie. Warto pamita, e taka szansa jest tylko jedna. Naley zatem dobrze j wykorzysta, by podczas Sdu Ostatecznego stan przed Ojcem z czystym sumieniem i cieszc si darem, jakim jest moliwo przebywania w Niebie. Na stronie http://www.gloriapolo.net/ znajduje si kilkadziesit stron ordzia Glorii. n

Bo gdy moje zwglone ciao leao, znajdowaam si (moja dusza) w cudownie biaym tunelu. Wok mnie byo biae wiato, ktre dawao mi tak rozkosz, pokj i szczcie uczucia, ktrych nie mona opisa ludzkimi sowami. Nie ma po prostu takich wyrae, by odda wielko tej chwili. To bya szalenie wielka ekstaza, nie dajca si opisa rozkosz.
kochani bracia i siostry, wyzna, e na diecie byam take w sprawach religii. W relacjach z Bogiem byam stosujc die-

Wiara i ycie

wiara

Jezu,
si tym zajmij
n Z pism sugi Boego

Ty

ks. Dolindo ruotolo

Jezus mwi do duszy: Dlaczego zamartwiacie si i niepokoicie? Zostawcie mnie trosk o wasze sprawy, a wszystko si uspokoi. Zaprawd mwi wam, e kady akt prawdziwego, gbokiego i cakowitego zawierzenia Mnie wywouje podany przez was efekt i rozwizuje trudne sytuacje. Zawierzenie Mnie nie oznacza zadrczania si, wzburzenia, rozpaczania, a pniej kierowania do Mnie modlitwy penej niepokoju, bym nada za wami; zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitw. Zawierzenie oznacza spokojne zamknicie oczu duszy, odwrcenie myli od udrki i oddanie si Mnie tak, bym jedynie Ja dziaa, mwic Mi: Ty si tym zajmij. Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie si, zamt, wola rozmylania o konsekwencjach zdarzenia. Podobne jest to do zamieszania spowodowanego przez dzieci domagajce si, aby mama mylaa o ich potrzebach gdy tymczasem one chc si tym

zaj same, utrudniajc swymi pomysami i kaprysami jej prac. Zamknijcie oczy i pozwlcie Mi pracowa, zamknijcie oczy i mylcie o obecnej chwili, odwracajc myli od przyszoci jak od pokusy. Oprzyjcie si na Mnie wierzc w moj dobro, a poprzysigam wam na moj mio, e kiedy z takim nastawieniem mwicie: Ty si tym zajmij, Ja w peni to uczyni, pociesz was, uwolni i poprowadz. A kiedy musz was wprowadzi w ycie rne od tego, jakie wy widzielibycie dla siebie, ucz was, nosz w moich ramionach, sprawiam, e jestecie jak dzieci upione w matczynych objciach. To, co was niepokoi i powoduje ogromne cierpienie to wasze rozumowanie, wasze mylenie po swojemu, wasze myli i wola, by za wszelk cen samemu zaradzi temu, co was trapi. Czeg nie dokonuj, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca si do mnie

10

Wiara i ycie

wiara
mwic: Ty si tym zajmij, zamyka oczy i uspokaja si! Dostajecie niewiele ask, kiedy mczycie si i drczycie si, aby je otrzyma; otrzymujecie ich bardzo duo, kiedy modlitwa jest penym zawierzeniem Mnie. W cierpieniu prosicie, ebym dziaa, ale tak jak wy pragniecie... Zwracacie si do Mnie, ale chcecie, bym to ja dostosowa si do was. Nie bdcie jak chorzy, ktrzy prosz lekarza o kuracj, ale sami mu j podpowiadaj. Nie postpujcie tak, lecz mdlcie si, jak was nauczyem w modlitwie Ojcze nasz: wi si Imi Twoje, to znaczy bd uwielmoj interwencj mioci. Zajm si tym jedynie wtedy, kiedy zamkniesz oczy. Nie moecie spa, wszystko chcecie ocenia, wszystkiego dociec, o wszystkim myle i w ten sposb zawierzacie siom ludzkim albo gorzej ufacie tylko interwencji czowieka. A to wanie stoi na przeszkodzie moim sowom i memu przybyciu. Och! Jake pragn tego waszego zawierzenia, by mc wam wywiadczy dobrodziejstwa i jake smuc si widzc was wzburzonymi. Szatan wanie do tego zmierza: aby was podburzy, by ukry was przed moim dziaaniem i rzuci

Kiedy widzisz, e sprawy si komplikuj, powiedz z zamknitymi oczami duszy: Postpuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postpujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysigam na moj mio.

Jezu, Ty si tym zajmij!

biony w tej mojej potrzebie; Przyjd Krlestwo Twoje, to znaczy niech wszystko przyczynia si do chway Krlestwa Twego w nas i w wiecie; Bd wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, to znaczy Ty decyduj w tej potrzebie, uczy to, co Tobie wydaje si lepsze dla naszego ycia doczesnego i wiecznego. Jeeli naprawd powiecie Mi: Bd wola Twoja, co jest rwnoznaczne z powiedzeniem: Ty si tym zajmij, Ja wkrocz z ca moj wszechmoc i rozwie najtrudniejsze sytuacje. Gdy zobaczysz, e twoja dolegliwo zwiksza si zamiast si zmniejsza, nie martw si, zamknij oczy i z ufnoci powiedz Mi: Bd wola Twoja, Ty si tym zajmij!. Mwi ci, e zajm si tym, e wdam si w t spraw jak lekarz, a nawet, jeli bdzie trzeba, uczyni cud. Widzisz, e sprawa ulega pogorszeniu? Nie tra ducha! Zamknij oczy i mw: Ty si tym zajmij!. Mwi ci, e zajm si tym i e nie ma skuteczniejszego lekarstwa nad

na pastw tylko ludzkich poczyna. Przeto ufajcie tylko Mnie, oprzyjcie si na mnie, zawierzcie Mnie we wszystkim. Czyni cuda proporcjonalnie do waszego zawierzenia Mnie, a nie proporcjonalnie do waszych trosk. Kiedy znajdujecie si w cakowitym ubstwie, wylewam na was skarby moich ask. Jeeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie lub staracie si je posi, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem podacie za naturalnym biegiem rzeczy, ktremu czsto przeszkadza szatan. aden czowiek rozumujcy tylko wedug logiki ludzkiej nie czyni cudw. Lecz na sposb Boski dziaa ten, kto zawierza Bogu. Kiedy widzisz, e sprawy si komplikuj, powiedz z zamknitymi oczami duszy: Jezu, Ty si tym zajmij! Postpuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postpujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysigam na moj mio. n

Wiara i ycie

11

ZDrowie

Orzechowe

aBC
n Katarzyna Piecowska

Lekarstwo, kosmetyk, symbol szczcia, a moe przysmak intelektualistw? Trudno uwierzy, e zamknity w twardej skorupce

orzech, cho niepozorny,

O
12

ma tak wiele zastosowa.


ktre tak naprawd s pestkowcami. Niespodziank za jest, e do rodziny orzechw zaliczymy np. niejadalne odzie, a take jadalne kasztany. Klasyfikacja w rzeczy samej jest trudnym orzechem do zgryzienia, wic pozostawmy j botanikom. Skupmy si raczej na waciwociach orzechw oraz suchych owocw otoczonych upink, ktre nazywamy orzechami, chocia nimi naprawd nie s. ArAchidOwe orzechy, zwane inaczej ziemnymi lub fistaszkami, tak jak wspomniaam, orzechami s tylko z nazwy, a jednak tak jak one s skoncentrowanym bogactwem yciodajnych skadnikw. Owoce jednorocznej roliny nalecej do rodziny motylkowatych s rdem magnezu, ktry jest niezwykle wany, gdy uczestniczy w przekazywaniu sygnaw w ukadzie nerwowym. Duy procent skadu fistaszkw stanowi tuszcz (a 40-55%), nieco mniej, bo okoo 26%, stanowi biako. Orzechy arachidowe s rwnie dobrym rdem witamin z grupy B, ktre s bardzo istotne dla organizmu, poniewa koj nerwy, dbaj o prawidowy metabolizm, poprawiaj przemian materii i pozytywnie wpywaj na koncentracj.

Orzechy s nasionami, a co za tym idzie, s zalkiem ycia, maj w sobie iskr, ktra daje pocztek rolinie, a wic zawieraj wszytkie te skadniki, ktrych potrzebuje ona do rozwoju w pocztkowej fazie. Nic wic dziwnego, e ludzie dostrzegli w nich potencja i wykorzystuj na rne sposoby. Aby jedak zgbi temat, naley naley zastanowi si, co waciwie moemy zaliczy do orzechw, a co nimi nie jest. Wielu zapewne niezwykym wyda si fakt, e mylnie do ich grona zaliczamy orzechy ziemne, ktre s rolinami strczkowymi, czy te orzechy woskie, kokosowe, a nawet migday,

Wiara i ycie

W ich skadzie znajdziemy rwnie wap, fosfor, cynk i selen oraz elazo. Cenione s one rwnie za waciwoci wzmacniajce ledzion, odek i jelita. Ich spoycie wpywa na zwikszenie iloci pokarmu u matek karmicych. Maj jednak rwnie wady mog by przyczyn wypryskw skrnych, s bowiem silnymi alergenami. S wysoko kaloryczne, wic nie poleca si ich przy nadwadze i zastojach wilgoci w ciele. Orzeszki ziemne zjadane s przede wszystkim dla walorw smakowych, czsto w nieprzetworzonej postaci. S rwnie surowcem do produkcji oleju arachidowego i masa orzechowego. BrAzylijskie orzeszki nie s roslin uprawn. Pozyskiwane s tylko z dzikich drzew lasw tropikalnych. Aby ich skosztowa, ludzie musz wykaza si cierpliwocia, gdy dojrzewaj one stosunkowo dugo, gotowe do zjedzenia s dopiero okoo 14 miesicy od kwitnienia. Dla nas, Europejczykw, ciekawostk moe by sam wygld waciwego orzecha brazylijskiego. Jest on kulisty lub wyduony, do 15 cm rednicy, przypomina orzech kokosowy, gdy okryty jest brzow skorup. W jej wntrzu znajduj si nasiona, ktre znamy wanie pod nazw orzechw brazylijskich. Kade nasienie ma ksztat segmentu pomaraczy i jest pokryte do tward, ale niezbyt grub, szarobrzow upin. Orzechy brazylijskie s rwnie doskonaym rdem tuszczw, ktre korzystnie wpywaj na poziom cholesterolu i ogln prac ukadu sercowo-naczyniowego. Zawieraj take wtamin

E oraz selen, poprzez co orzechy maj waciwoci regenerujce skr. Brazylijskie orzeszki znalazy rwnie zastosowanie w kosmetykach, gdy zawieraj kwas oleinowy w stzeniu 51%, ktry wspaniale chroni such skr i zapobiega utracie przez ni wody. cOlA orzeszki s owocami z drzewa cola, ktre wywodzi si z Afryki. Znane s ze swoich waciwoci, gdy w swoim skadzie zawieraj od 2 do 4% kofeiny. S rwnie rdem teobrominy, kolatyny, choliny oraz polifenoli. Zawieraj take mineray, m.in. spor dawk potasu. Ze wzgldu na obecno kofeiny w swoim skadzie dziaaj pobudzajco i stymulujco, polepszajc tym samym stan fizyczny i psychiczny czowieka, niwelujc zmczenie. Czsto stosowane s na polepszenie koncentracji, a take przy zaburzeniach seksualych. S jednym ze skadnikw znanego napoju coli. GinkGO orzechy. Rolina ta pochodzi z Chin, a w Europie jej orzechy s dostpne tylko w puszkach. Dojrzae nasiona pokryte s papkowat substancj, pod ktr znajduje si gadka, twarda, jajowata skorupka kremowego koloru. Zawiera ona

jdro, ktre ma brzow skr. Surowy orzech jest kremowobiay, ale po ugotowaniu staje sie zielony. Dodaje si je do zup oraz ryb. W swoim skadzie zawieraj spore iloci tuszczw i kwasw: foliowego, glutaminowego oraz asparaginowego, a take potas i fosfor. Znane s ze swych waciwoci wzmacniajcych koncentracj i poprawiajcych pami. indyjskie orzechy, nanerczowate. Ich ojczyzn ich jest Brazylia. S czsto faworyzowane wrd innych orzechw ze wzgldu na smak. Dodaje si je zarwno do potraw sodkich, jak i pikantnych, zwaszcza do farszw i potraw chiskich. Posiadaj okoo 40 % tuszczu, s bardzo poywne i kaloryczne, jednak warto spoywa je z umiarem. Zawieraj one bowiem cz witamin z grupy B, wknik, biako, wglowodany. W ich skadzie jest rwnie wiele mineraw, takich jak potas, elazo czy cynk. kAsztAny jadalne maj mczny, sodkawy, lekko orzechowy smak, jednak nie tylko to powinno zachci nas, abymy po nie signli. Istotn zalet kasztanw jadalnych s ich waciwoci zdrowotne. Zawieraj witaminy B i C,

Wiara i ycie

13

ZDrowie
mnstwo skrobii i tuszczw nienasyconych oraz mineray, jak potas zalecany sportowcom i magnez zalecany przy stresujcym trybie ycia. Z powodu swego ksztatu nazywane s owocami nerek i rzeczywicie pozytywnie wpywaj na ich funcjonowanie. kOkOsOwe orzechy s najwikszymi orzechami z grub warstw miszu, ktrych wntrze wypenione jest biaym, sodkim mleczkiem. Dojrzae owoce wa od 2 do 4 kilogramw. Jdro wieego orzecha zawiera okoo 50% wody, 2535% tuszczu, 4% biaka i 8% cukru. Woda orzecha kokosowego jest zbliona do osocza krwi i jest uywana w awaryjnych przypadkach jako doylne uwodnienie pynne, kiedy brak innego pynu. Jest bogata w potas, wap i chlorki. Mleczko kokosowe oraz misz wykorzystywane s w przemyle spoywczym. Z orzechw produkuje si maso i olej, z wirkw makarony kokosowe i sodycze. Ciekawostk jest fakt, e s one uznawane za symbol podnoci w pnocnych Indiach. lAskOwe orzechy s doskonaym rdem witamin i mineraw. Kryj w sobie midzy innymi bogactwo witaminy E i B6 oraz magnezu, wapnia, fosforu i manganu. Ich skad stanowi w okoo 60% tuszcz i w 16% biako. Ju kilka sztuk dziennie poprawi nastrj i wymiecie wolne rodniki. Orzechy te nie tylko s smaczne, ale rwnie wzmacniaj ledzion i odek oraz poprawiaj jako krwi. Zalecane s szczeglnie osobom chorym na anemi. Ich walorem jest rwnie zbawienny

wpyw na ukad nerwowy, podany przy intensywnej pracy umysowej. Z owocw uzyskuje si olej, ktry znajduje zastosowanie w przemyle spoywczym, farmaceutycznym, farbiarskim oraz perfumeryjnym. MAkAdAMiA s mikkimi i smacznymi orzechami, ktrych plantacje znajduj si na Hawajach i w Indonezji. Z wygldu przypominaj one orzechy laskowe, jednak ich skorupka jest tak twarda, e uska si je maszynowo. Zawieraj a 77% tuszczu. Poleca si je osobom z problemami sercowo-naczyniowymi, poniewa reguluj poziom zego cholesterolu LDL oraz trjglicerydw. Wykorzystywane s gwnie w przemyle spoywczym, ich wad jest jednak do wygrowana cena. MiGdAy s nasionami drzewa migdaowego uprawianego gwnie w Hiszpani, USA a take w Afryce Poudniowej i Australii. Moemy podzieli je na sodkie oraz gorzkie, ktre s

niejadalne ze wzgldu na zawarto kwasu pruskiego. Wykorzystuje si je jednak do produkcji olejkw aromatycznych. Sodkie natomiast wykorzystywane s gwnie w przemyle spoywczym. Zawieraj one okoo 50% tuszczu, 21% biaka, cukry, bardzo duo wapnia oraz witamin z grupy B. Ponadto w ich skad wchodzi fosfor, magnez, potas i sd. Migday maj rwnie waciwoci lecznicze, agodz bowiem kaszel, nawilaj jelita, dziaaj te alkalizujco na krew. Zalecane s take dla osb cierpicych na zgag, gdy zobojtniaj kwasy odkowe. PekAn orzechy pochodz z Ameryki Pnocnej i podobne s z wygldu do orzechw woskich, lecz s mniej pofadowane i bardziej wyduone. Angielskie sowo pecan pochodzi z jzyka Indian Algonkinw i oznacza orzech zbyt twardy do zgniecenia doni. Na s z c z e g l n e podkrelenie zasuguje fakt, e orzechy pekan zawieraj due iloci witaminy

14

Wiara i ycie

ZDrowie
E i kwasu elagowego. Pomagaj one zapobiega chorobom cywilizacyjnym, takim jak nadcinienie ttnicze, nadwaga, rak piersi, prostaty i wielu innym. Uywa si ich gwnie do pieczywa, sodyczy, lodw i potraw wegetariaskich. PiniOwe orzeszki s waciwie nasionami drzewa podobnego do sosny, rosncego w krajach rdziemnomorskich. Orzechy te s podune, kremowe, o sodko-kwanym smaku. Stanowi bogate rdo bonnika, protein oraz tuszczu. Skutecznie obniaj poziom cholesterolu we krwi. Najczstsze zastosowanie znajduj w kuchni. PistAcje rosn obecnie gwnie w krajach Basenu Morza rdziemnego, nad Morzem Czarnym i w wielu krajach azjatyckich. Orzechy charakteryzuje jasnozielonkawa barwa i przyjemny zapach. Orzechy zawieraj 50-60% tuszczu, 23% biaka i 15% wglowodanw. S rdem silnego przeciwutleniacza witaminy E, tiaminy uczestniczcej w procesach energetycznych oraz witaminy A wanej dla naszego wzroku. Ponadto zawiera elazo, potas, wap, magnez oraz fosfor. Ich bogaty skad przysuy si nie tylko naszej cerze, wosom i skrze, ale rwnie i sercu. Pistacji uywa si gwnie do wyrobw cukierniczych. wOskie orzechy s jednymi z najbardziej znanych orzechw w Polsce. Owoc orzecha woskiego zawiera od 50 do 70% tuszczu, biako, cukry, witaminy E, A, K, PP oraz C, witaminy z grupy B, a take sole mineralne, midzy innymi fosfor, magnez, mied, elazo, potas i sd. Peni istotn rol w profilaktyce przeciwmiadycowej. Wykorzystywane s rwnie zewntrznie przy stanach zapalnych skry, ylakach ng i odbytu oraz grzybicy. Orzechy te agodz stany zapalne i bl. Maj rwie bardzo wysok zawarto kwasw tuszczowych omega-3, co sprawia, e s wskazane przy wyczerpaniu i wzmoonym wysiku intelektualym; odywiaj nerki i mzg. Orzechy maj szerokie zastosowanie w przemyle spoywczym, ale rwnie kosmetycznym, gdy zawieraj barwnik juglon, ktry stosuje si w kosmetykach brzujcych do ciaa oraz farbach i szaponach do wosw. Istniej rwnie orzechy, ktre maj niecodzienne zastosowanie. Jednymi z nich s candle nut znane rwnie pod bardziej egzotycznymi nazwami jak keremiri czy buah keras, co w jzyku polskim tumaczy si jako orzechy wiecowe. Pochodz one z Indonezji i Malezji, a na ich zastosowanie wskazuje nazwa. Niegdy palio si je jak wiece, by uzyska wiato. Prcz tej niezwykej waciwoci s one znakomitym dodatkiem do da z ryu i warzyw. W czasach, gdy modne stao si propagowanie zachowa ekologicznych, w wielu sprawach szukamy rozwiza bliszych naturze. W tej kwestii rwnie pomocne okazay si orzechy piorce, ktre s uywane na terenie Indii i Nepalu, a take przez Europejczykw prbujcych y ekologicznie. upiny orzechw zawieraj saponin, ktra jest naturalnym detergentem. Ma dziaanie odtuszczajce, a w kontakcie z wod tworzy pian, ktra ma waciwoci czyszczce. Powinnimy siga po rne rodzaje orzechw, gdy te w niewielkim stopniu rni si skadnikami laskowe maj np. najwicej witaminy E, a ziemne najwicej kwasu foliowego. Jednak wszytkie maj pozytywny wpyw na funcjonowanie naszego organizmu. Naley jednak przestrzega kilku zasad, aby przygoda z nimi okazaa si krokiem po zdrowie, a nie przyczyn choroby. le przechowywane, niedojrzae lub zbyt stare mog okaza si szkodliwe. Naleaoby si kierowa zasad, e spoywane przez nas orzechy musz zawsze by wiee, bez rakotwrczej pleni i dojrzae (zielone orzechy s rdem substancji, z ktrej tworz si trujce cyjanki), gdy tylko wtedy posiadaj swoje drogocenne waciwoci odywcze i ich spoywanie wyjdzie nam na zdrowie. n
http://www.nawidelcu.pl/vademecum-smakosza/owoce/orzechy---smakolyk-dla-mozgowcow,1,1,406 http://www.kuchnia-kuchnia.pl/pl4/teksty908/lecznicze_wlasciwosci_orzechow http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/cojesz/bakalie-dobre-na-wszystko_33608.html http://www.kobieta.info.pl/zioolecznictwo/806-orzech-woski http://albercik.pl/dom-i-ogrod/kulinaria/cokazdy-o-orzechach-wiedziec-powinien-rodzaje-i-krotkie-opisy.html http://surawka.republika.pl/Orzech%20brazylijski.htm http://www.cabines.pl/artykuly/index.php/35/ orzechy http://surawka.republika.pl/MZZ2.htm http://pl.wikipedia.org/wiki/Kokos_waciwy http://www.drpelc.pl/Orzechy_piorace_ 1000g-13.html Ulf Bhmig, Nasze Zdrowie. Poradnik dla caej rodziny. wiat Ksiki, Warszawa 1999 J.Fronczak, Naturalne metody leczenia codziennych dolegliwoci, Readers digest, Warszawa 2002 J.Fronczak, Uzdrawiajca moc witamin, mineraw i zi, Readers digest, Warszawa 2000.

rdA

Wiara i ycie

15

wiara

witowanie
n anna Brzostek

niedzieli
Pamitaj, aby dzie wity wici. Kady z nas zna to zdanie i kady rozumie inaczej.

J
16

Jedni uwaaj, e wystarczy i na niedzieln Msz, inni wituj niedziel na dziace przy grillu, jeszcze inni wykorzystuj ten czas na porzdki i zakupy w centrach handlowych. Mam koleg, szefa kuchni w restauracji, ktra mieci si w duym warszawskim centrum handlowym. Niestety zdarza mu si pracowa w niedziel. Kiedy opowiada on, e czsto obserwuje cae rodziny, przybywajce do centrum han-

dlowego prawie jak do wityni. Rano jedz u niego w restauracji niadanie, potem dugie godziny spdzaj z dziemi na zakupach, dalej udaj si do kina i kocz dzie na obiadokolacji w tej samej knajpie. Feeria wrae gwarantowana piknie, gono i kolorowo. Tylko czy na tym polega witowanie niedzieli? Ostatnio wracajc z mem w niedziel do domu z wizyty

Czy w czasie przyjcia weselnego crki jej ojciec bdzie odkurza, wierci, czy pojedzie na zakupy. Jasn rzecz jest, e nie. On bdzie wtedy cay dla crki, swj czas ofiaruje tylko jej.

w znajomych, mielimy ciekaw rozmow. Mj m spyta, czy bymy nie pojechali do sklepu i nie kupili sobie mroonej pizzy na obiad (bylimy wieo po przeprowadzce i w kuchni by tylko piekarnik). Powiedziaam, e nie ma co jecha do sklepu, bo przecie jest niedziela, ale moemy jecha do pizzerii i tam zje pizz. Wywizaa si dyskusja, e przecie w pizzerii ludzie tak samo pracuj i to adna rnica. Kiedy zaczlimy si zagbia w temat, wyszo nam, e idc tym tokiem, niedziel powinno si spdza w domu. Ludzie pracuj przecie take w kinie czy teatrze oraz w warszawskich azienkach. Po

Wiara i ycie

DZial
dalszych przemyleniach i konsultacji z kilkoma ksimi doszlimy do wniosku, e jednak czym innym jest kolacja z rodzin w restauracji w niedziel, a czym innym rodzinna wizyta w sklepie na zakupach. Czym innym pjcie z rodzin do kina czy teatru, a czym innym skopanie ogrdka. witowanie niedzieli to co innego ni jedynie spdzanie czasu na czym, co nas odpra i co lubimy. Niektrych odpraj zakupy, innych koszenie trawnika, jeszcze innych wbijanie gwodzi czy kadzenie kafelkw. Czy w ten sposb mona witowa niedziel, dzie Paski? NIE! Czy w czasie przyjcia weselnego crki jej ojciec bdzie odkurza albo wierci, czy pojedzie na zakupy? Jasn rzecz jest, e nie. On bdzie wtedy cay dla crki, swj czas ofiaruje tylko jej. Tak samo i my witujmy niedziel dla Chrystusa, bo to jest Jego dzie. Spdmy ten czas z rodzin, celebrujmy posiki, bdmy razem. Na tym polega witowanie niedzieli. W centrum dnia niech bdzie Eucharystia, do ktrej si przygotujemy. Warto przyj do kocioa kilkanacie minut wczeniej, by mie czas si wyciszy. Kiedy i dla mnie byo jasne, e w niedziel robi zakupy, porzdki. Jeeli cay tydzie si pracuje, to czsto jedyny wolny czas na tego typu sprawy przypada na niedziel i wtedy najatwiej wiele rzeczy zaatwi. No wanie najatwiej. Ale czy zawsze trzeba i na atwizn i wygodnictwo? Wybierajc si na wesele do rodziny, wikszo pa wiele czasu spdza na poszukiwaniu kreacji i dodatkw. Nie id na atwizn w postaci starej, znoszonej kiec-

A czym jest niedziela? Dniem wanym dla Chrystusa. Z mioci do niego my te winnimy j spdzi jak najpikniej.
ki, tylko dbaj o to, eby wyglda jak najlepiej i witowa ten wany dla modej pary dzie. zadba, by dawa take naszym yciem wiadectwo dla innych. wiadectwo, czyli spjno wyznawanych wartoci z naszym yciem. Kiedy nie do pomylenia bya praca w niedziel czy robienie zakupw. I pastwo to uatwiao, bo sklepy byy pozamykane. Zreszt, co ciekawe, a o czym si rzadko mwi, na Zachodzie w wielu krajach supermarkety s zamknite w niedziel. A w katolickiej Polsce w Wigili niektre sklepy pracuj do 18. Skoro setki tysicy ludzi robi zakupy w niedziel, w Wigili wieczorem, to i sklepy s otwarte. Jest popyt, jest poda. Gdyby katolicy zgodnie z wyznawan wiar witowali niedziel po Boemu, wiele sklepw po prostu nie miaoby klientw i handel w dni witeczne byby dla nich po prostu nieopacalny. Moe wic warto zacz od siebie? I pokaza innym, znajomym, rodzinie, e mona y inaczej, a nie i jak przysowiowe barany za pdem stada. n

A czym jest niedziela?

Dniem wanym dla Chrystusa. Z mioci do niego my te winnimy j spdzi jak najpikniej. Co to oznacza? W moim i ma przypadku takie zaplanowanie czasu, by zakupy i gotowanie zaatwi w sobot. Z zasady nie robimy zakupw w niedziel, nie sprztamy, nie pracujemy. Idziemy razem, rodzinnie do kocioa. Czsto wczeniej czytamy Sowo Boe na dany dzie, by mc lepiej przey Eucharysti. I staramy si witowa, zje wsplnie obiad, razem pj na spacer, wsplnie obejrze film. Nie zawsze si to udaje, ale trzeba o to walczy. Niedziela ma by witem rodziny, budowaniem relacji, spotykaniem z drugim czowiekiem. W dobie konsumpcjonizmu, zalewu sieczki medialnej, zanikania tradycji i wartoci warto

Wiara i ycie

17

objawienia

Matka boa
z

Guadalupe
patronka i obroczyni ycia pocztego
n Maria Pietrzak

J
18

Jakie s najbardziej znane sanktuaria maryjne? Lourdes? Fatima? Medjugorje? Nie. Najliczniej odwiedzanym miejscem objawie Matki Boej jest Guadalupe a dokadniej witynia na wzgrzu Tenochtilan znajdujcym si na obszarze miasta Meksyk. Cho na przestrzeni minionych 20 wiekw dokumentacji doczekao si okoo 1000 objawie Matki Boej, to nieliczne w tak wielkim stopniu zmieniy dzieje wiata.

Jest rok 1531. Meksyk. Hiszpanie od 12 lat prbuj bezskutecznie zaszczepi wiar katolick na zajtym przez siebie terytorium Meksyku. Niewielu Aztekw wierzy w Jedynego Boga. Do nich naley Juan Diego okoo pidziesicioletni wieniak, ktry pewnego grudniowego poranka poda do parafii Tlatelolco na niedzieln Msz wit. Gdy Indianin doszed do wzgrza Tepeyac, usysza cudowny piew ptakw, ktry by tak niezwyky, e Juan Diego poczu si jak w niebie. Gdy tak upaja si zasyszanym piewem, usysza

Wiara i ycie

objawienia

bazylika Matki boej z Guadalupe

woajc go z gry pikn Niewiast. Bya doskonaa. Wszystko, w co bya ubrana i co j otaczao, pene byo blasku. Cudna Pani przedstawia si biednemu wieniakowi jako wita Dziewica Maryja, Matka jedynego, prawdziwego Boga, i poprosia, by w miejscu objawienia powstaa witynia, w ktrej Ona bdzie nie ludziom mio, pocieszenie i zbawienie. Juan Diego poszed przekaza prob Maryi biskupowi Meksyku, lecz ten sceptycznie odnis si do cudu i powiedzia, e musi to wszystko rozway. Smutny Juan Diego przekaza czcigodnej Dziewicy jego odpowied jeszcze tego samego wieczoru. Matka Boa ponownie poprosia go, by uda si do biskupa z prob o postawienie wityni w miejscu objawienia. Jednak dopiero za trzecim razem biskup uwierzy pokornemu wieniakowi. Sam zobaczy bowiem znak, jaki Maryja uczynia, by rozwia jego wtpliwoci co do objawienia. Znakiem tym byy pikne, kastylijskie re, ktre zakwity na wzgrzu Tepeyac i ktre Matka Boa kazaa zebra Juanowi Diego i zanie biskupowi. A bya to zima, czas, w ktrym re jeszcze nie kwitn. Gdy Juan Diego zoy re w darze biskupowi, na jego tilmie (paszczu, w ktry owin re) pojawi si wizerunek Maryi, ktry jest czczony do dzi. Co przedstawia wizerunek Matki Boej, ktry moemy podziwia obecnie w meksykaskiej

wityni? Jest na nim kobieta obleczona w soce. Krlowa niebios. Okryta gwiedzistym paszczem. Jej oblicze jest pikne i harmonijne, spojrze-

Dowody na to, e wizerunek Matki boej w Guadalupe, stanowicy pamitk jej objawienia, nosi znamiona cudu, mno si nieustannie.
nie skromne. Promienieje niezwykym wdzikiem; niektrzy twierdz, e si umiecha. U stp Niewiasty spoczywa anio, ktry wyglda, jakby mia si zerwa do lotu.

Objawienie Maryi w stanie bogosawionym miao odwie Aztekw od czczenia pogaskich bokw i skadania krwawych ofiar ze swoich wspbraci. Tak te si stao. Po objawieniu miliony Aztekw przyjy wiar w Jednego Boga. Papie Jan Pawe II podczas podry do Meksyku w 1999 roku powierzy Matce Boej ycie wszystkich nienarodzonych dzieci. Dowody na to, e wizerunek Matki Boej w Guadalupe, stanowicy pamitk Jej objawienia nosi

Jakie byo przesanie Matki Boej, ktra ukazaa si biednemu Aztekowi w 1531 roku?

Wiara i ycie

19

objawienia ycie
innych, towarzyszcych im osb, ktre przyszy na wzgrze po tym, jak Juan Diego przynis biskupowi kastylijskie re znak cudu. Co wicej, w kadym oku obraz widziany jest pod innym ktem, tak jak widzimy w rzeczywistoci. Astrolodzy odkryli, e ukad gwiazd na paszczu Maryi odpowiada temu z grudnia 1531. Na dodatek odpowiada on widokowi od strony kosmosu, a nie od strony Ziemi, jak to we wczeniejszych wiekach przedstawiano. Ginekolog, ktry nawiedzi Guadalupe, orzek, e Maryja na obrazie jest wyranie brzemienna. Na wysnucie takiego wniosku pozwolia mu analiza przebarwie na twarzy Matki Boej. Maryja objawia si w stanie bogosawionym, by pokaza Aztekom, jakim darem jest ludzkie ycie ju od chwili poczcia. Z obietnic Matki Boej wynika, e tam, gdzie Jej wizerunek bdzie czczony, bdzie wstrzymana aborcja. Znawcy sztuki malarskiej wskazuj z kolei na fakt, e na obrazie nie ma ladu ruchw pdzla ani gruntowania czynnoci poprzedzajcej wykonywanie jakiegokolwiek obrazu. Ponadto wizerunek Matki Boej w Guadalupe czy cztery rne techniki malarskie, ktrych zwykle si nie czy. W przypadku wizerunku Maryi w Meksyku techniki te s poczone, a efekt jest bardzo korzystny. Ponadto, w zalenoci od kta, pod jakim oglda si obraz, wyglda on inaczej rni si kolory i ich odcienie. Objawienie Maryi w pogaskim, szesnastowiecznym Meksyku zaowocowao milionami nawrce wrd Indian i dao pocztek silnemu zakorzenianiu si wiary chrzecijaskiej na kontynencie amerykaskim. Dzi zarwno w samym Meksyku, jak te w innych zaktkach wiata wikszo ludzi albo w ogle nie syszaa o tym objawieniu, albo wiadomie nie uznaje jego wagi, albo te nieustannie podwaa cudowno tego zdarzenia i pozostaego po nim obrazu. A cudom nie ma koca. Czy przemawia do Ciebie historia z Guadalupe? Czy kade ycie traktujesz jak dar od Boga, ktry naley chroni, czy te dzisiejszy wiat i jego zrelatywizowane wartoci zdominoway Twoje spojrzenie na wiat, ktry stworzy Bg? n *)Artyku napisany w oparciu o ksik P. Badde, Guadalupe. Objawienie, ktre zmienio dzieje wiata, Polewen, Radom 2006 oraz materiay umieszczone na stronie: http://www.duchowaadopcja.com.pl/dokumenty/.

Maryja objawia si w stanie bogosawionym, by pokaza aztekom, jakim darem jest ludzkie ycie ju od chwili poczcia.
znamiona cudu, mno si nieustannie. Specjalici rnych dziedzin odkrywaj coraz to nowe ciekawostki dotyczce obrazu. Badania zapocztkowane ju w wiekach ubiegych trwaj nieustannie obecnie prowadzone s w oparciu o najnowsze zdobycze techniki. Tkanina z wkien agawy, na ktrej utrwali si wizerunek Maryi, bya bardzo nietrwaa i zwykle nie wytrzymywaa duej ni dwadziecia lat; ten materia przetrwa ju lat przeszo 450. Wkno nie ulego zniszczeniu, kolory nie zblaky; nawet kwas, ktry wylano kiedy przez przypadek na obraz, wyparowa, nie niszczc go. Mocno zanieczyszczone powietrze w przeszo dwudziestomilionowym miecie Meksyk oraz specyficzny klimat nie sprzyjaj przechowywaniu materiaw z agawy. Pomimo tego obraz nie niszczeje nie wida na nim ladw blakncej farby ani adnych innych uszczerbkw. Okulici, ktrzy zbadali oczy Maryi, stwierdzili, e odbi si w nich obraz ludzi, ktrych Maryja zobaczya przed sob, a wic Juana Diego, biskupa Zumrragi, jego tumacza Gonzaleza i kilku

20

Wiara i ycie

ycie

wiadectwo

o nowotworze
Bogosawi dzie moich narodzin dla Ciebie, Boe! Dzikuj, e stane na mojej drodze i nie musz dre przed werdyktem adnego z lekarzy! To Ty, Boe, przeprowadzie mnie przez moj ciemn dolin, ktr przeyam na przestrzeni kilku zimowych miesicy, od listopada do marca. Zaczn opowie od tego, e podczas wsplnotowego dnia modlitwy 6.IX.2008 usyszaam werset, jaki kierowa do mnie Pan Gdy pjdziesz przez wody, Ja bd z tob, Iz.43.2. Wtedy jeszcze nie domylaam si, jak bardzo wane jest mie wsparcie od Boga w trudnych chwilach. W moim dotychczasowym yciu byo niewiele trudnych zdarze. A waciwie nie byo takich, od kiedy powierzyam swe ycie Jezusowi w roku 2005. Oddaam si w opiek Jezusa otrzymujc ksieczk Powtrne narodziny i wypowiadajc sowa w niej zawarte: Przyjmuj teraz Jezusa do swego serca jako Zbawiciela i wyznaj swoimi ustami, e prawdziwie jest zmar-

twychwstaym Panem. Poddaj Tobie Boe moje ycie i dzikuj Ci za cud nowego narodzenia, wynikajcy z obietnic twego sowa. Dzikuj, e teraz staam si osob zbawion. Wierz, e Jezus Chrystus umar za mnie, moje grzechy, moj upad natur i wyzwoli mnie z mocy grzechu. Pniej waciwie nic si szczeglnego nie zdarzyo. Jak wielu ludzi yjemy tak troch niewiadomie, po prostu z dnia na dzie. Bez wikszej refleksji. Kiedy jednak 14 listopada powtrzyy si silne

Wiara i ycie

21

ycie
ble po prawej stronie mego brzucha, rozpocza si moja droga przez ciemn dolin. Skierowaam si do lekarzy po pomoc nie podejrzewajc niczego szczeglnego. Mamy tam tyle narzdw, ktre mona uszkodzi, mie stan zapalny, kamienie etc. Jakie byo wic moje zaskoczenie, kiedy po wyniku USG pani je wykonujca wrcz kazaa mi niezwocznie zrobi tomografi komputerow. Potem chirurg, otrzymawszy wynik tomografii, doradza znalezienie najlepszego onkologa. Ja jednak poczuam groz sytuacji dopiero w poczekalni warszawskiego Centrum Onkologii. Tam naprawd nie jest do miechu. Cika atmosfera, ludzie zmczeni, zdenerwowani, a nawet osoby na wzkach inwalidzkich musz cierpliwie czeka na porad lekarza. Musiaam tam przebywa wiele razy, gdy piciocentymetrowy guz znajdujcy si w moim brzuchu nie by typowy. A do 27 stycznia nie wiedziaam, z czym dokadnie mam si zmierzy to znaczy, czy jest to guz zoliwy czy nie. Kiedy nic nie wiadomo, mona przyj dwie postawy martwi si, e to moe to najgorsze albo pociesza si, e to na pewno bdzie agodna zmiana. Byo mi atwiej przetrwa ten czas oczekiwania, poniewa zdecydowaam zawierzy Bogu i przyj, e kada diagnoza, jakiej si doczekam, nie bdzie zalena ode mnie, ale od Niego. Bo jeli czeka mnie dalsze ycie, to ycie w Boskiej opiece, jeli mier to bdzie to droga do spotkania z Nim. Taka nieskomplikowana wolno w rozpatrywaniu przyszoci na pewno bya atwiejsza dopty, dopki nie otrzymaam opinii lekarza po wykonanej biopsji. Usyszaam wtedy, e mj przypadek nie jest atwy, bo ma Pani go

w TAKIM miejscu. Guz dotyka zarwno yy gwnej, jak i aorty. By to moment, kiedy poczuam si wielki smutek. Byo mi trudno zarwno psychicznie, jak i fizycznie biopsja polegaa na otwarciu caego brzucha i powrt do normalnej sprawnoci by bolesny. Jednoczenie powiedziano mi, e czeka mnie kolejna operacja. Jednak Pan Bg nie pozwoli zym mylom mnie pognbi. Tak jak obieca, sta przy mnie i pilnowa. 14 stycznia po powrocie do domu ze szpitala pozwolilimy z mem do dugo pospa modszemu snowi. A kiedy syn wsta ju po naszym niadaniu powiedzia, e mia bardzo dziwny sen, e Pan Bg zapuka do jego serduszka i powiedzia: Ja nie artuj, Ja nie artuj, pomog ci wyzdrowie. I e zapiewa mu kold o Maryi. Bylimy z mem mocno poruszeni. Przez kilka dni nie docierao do mojego wewntrznego prze-

konania, e to jest moja najlepsza obietnica, jak mog otrzyma na ziemi. Biam si wwczas z mylami, czy to na pewno do mnie Pan kieruje te sowa. Kiedy jednak 27 stycznia dowiedziaam si, e jest to nowotwr zoliwy i zagroona martwic jest prawa nerka oraz e Centrum Onkologii nie moe mi pomc, bo nie przeprowadzaj takich operacji wwczas przeyam swj najwikszy doek i musiaam si pomodli. Dziki osobom ze wsplnoty mogam poprosi o modlitw za mnie wiele osb naraz. Z wielu sw przekazanych podczas porannej modlitwy najbardziej krzepice byy: MNOGO WIELBDW, czyli wiele dobra dla mnie. Od tej chwili trzymaam si mocno obietnicy Pana. Niezachwianie wierzyam, e Pan Bg pomoe mi wyzdrowie. Droga do wyzdrowienia nie bya atwa. Czekaa mnie skom-

22

Wiara i ycie

ycie

plikowana operacja wycicia guza poczona z usuniciem nerki. Podczas dalszej diagnostyki znaleziono rwnie mae guzki na wtrobie, ktrych wczeniej nie wykryto rokowania medyczne nie byy dobre. Do tego nie byam przypisana do adnego lekarza, gdy lokalizacja guza na yle zmieniaa rodzaj specjalizacji medycznej i musiaam ju sama szuka specjalisty w zakresie chirurgii naczyniowej. Przez szereg przypadkowych zdarze (kiedy s trzy przypadki naraz, to ju nie jest przypadek tylko dziaanie Boe), jak m. in. rozmowa z profesorem specjalizacji urologicznej bdcym na wizycie u dentysty ze swoim wnukiem o moim operowanym p roku wczeniej bracie, Pan doprowadzi mnie do znakomitego

chirurga a w Katowicach. Tam znw usyszaam, e stanowi ciki przypadek. Kiedy leaam ju na oddziale, w krtkiej rozmowie z lekarzem wymienilimy si pogldami dotyczcymi czekajcej mnie operacji. Z ust doktora pado znamienne zdanie, e gdy Pan dziaa sw pomoc, to chirurdzy nie mog nic zepsu i odwrotnie. Byo to potwierdzenie mojej wiary. Ucieszyo mnie bardzo, e inni myl tak jak ja. Po operacji dowiedziaam si, e nerki nie usunito, bo tak korzystnie dotykaa guza, e wystarczyo oskroba martwic a reszt dao si zostawi w nadziei, e podejmie sw funkcj. Mam wic dwie nerki. Sukcesem jest te, e guz da si bez problemu odseparowa od aorty i nie zostaa ona uszkodzona

przez nowotwr. To by wielki triumf dziaania Boga we mnie. Miaam od Niego wiele si i ju w drugiej dobie po wybudzeniu ze piczki sama wstaam na nogi i wykonaam pierwszy spacer. Wiem, e byam tak silna dziki Jego dziaaniu i widzieli to wszyscy dokoa. Pacjenci widzieli mj umiech, operujcy mnie pan profesor widzia byskawiczny powrt do zdrowia i powtarza mej rodzinie, e wszystko udao si nadspodziewanie dobrze. Potem ju z zadowoleniem przyjam wyniki bada histopatologicznych, e nie ma przerzutw na wtrob. Guzki tam obecne nie byy zmianami nowotworowymi. Ja za mam pewno, e obietnice Pana zawsze s dotrzymywane! Chwaa Panu! n Ela

Wiara i ycie

23

ycie

Dlaczego

midzy maonkami s wane?

relacje

Z
24

n Pawe i Mirosawa Kwas

Zanim odpowiemy na zawarte w tytule pytanie, warto moe najpierw zastanowi si, czy relacje maeskie s w ogle wane dla wspczesnego czowieka. Gdyby przeprowadzi szybk sond uliczn na ten temat, to pewnie w ogromnej wikszoci jej uczestnicy odpowiedzieliby pozytywnie na to pytanie. Z drugiej strony praktyka yciowa pokazuje, e maestwo jako instytucja naraone jest na coraz to nowe zagroenia. S nimi midzy innymi inspirowane liberalnymi ideologiami style ycia negujce samo maestwo. Znajduj one odzwierciedlenie w sownictwie, w ktrym takie pojcia jak m, ona, maestwo s zastpowane przez okrelenia typu partner, bycie ze sob. Okrelenia te nie tylko opisuj rzeczywisto odnoszc si do tzw. zwizkw nieformalnych, sprzyjaj one rwnie szerzeniu si tego typu postaw. Na pocztku warto wic podkreli, e dalsze rozwaania nie bd

dotyczyy relacji midzy partnerami, ale midzy maonkami, midzy mczyzn i kobiet, ktrzy swoj wi oparli na sakramencie maestwa.

Dlaczego relacje maeskie s wane?

Podstawowe wskazywane przez psychologw potrzeby czowie-

ka to potrzeby bezpieczestwa, akceptacji i uznania. W sakramentalnym maestwie, ktre z zasady powinno by trwae i wierne, potrzeby te w sposb jedyny i niepowtarzalny mog by zaspakajane, ale jednoczenie tym boleniej przeywane s zachowania i gesty wspmaonka, ktre s ich zaprzeczeniem.

Wiara i ycie

ycie
Rozwaania dotyczce relacji maeskich przywodz na myl sowa z ksiki Karola Wojtyy Mio i odpowiedzialno - parafrazujc je nieco mona by rzec, e relacje czce maonkw s im dane i zadane. Dane poniewa otrzymuj niezwykle istotne wsparcie w sakramencie maestwa. Niestety, bardzo wielu maonkw niewiadomych tej prawdy nie korzysta z tego obdarowania. Sakrament maestwa nie ma adnego praktycznego przeoenia na ich codzienne ycie. Problem ten powinien by na pewno uwzgldniany przez ludzi, ktrym dobro naszych maestw i rodzin ley na sercu. Na szczcie pojawiaj si coraz to nowe inicjatywy dotyczce spotka szkoleniowo-formacyjnych, podczas ktrych tego typu zagadnienia mog by poruszane. I tu dochodzimy do tego, co zadane. Ksztat relacji maeskich w wielkim stopniu zaley od tego, na ile maonkowie zaangauj si w wiadome pielgnowanie i trosk o te relacje. Podstawowym czynnikiem jest praktykowany w wielu ruchach formacyjnych dialog maeski spotkanie, podczas ktrego maonkowie potrafi otwarcie rozmawia o sobie, o czcej ich wizi, o radociach i problemach. Dla narzeczonych i modych maonkw rozmowy takie nie s czym nadzwyczajnym. Maestwa z wikszym staem wiedz, jak atwo w codziennym, penym popiechu yciu ogranicza si do biecych spraw i jak potem trudno znajdowa te chwile na zatrzymanie si, rozmawianie o sobie, spdzanie ze sob czasu w kinie, teatrze, na spacerze. Rozwaajc znaczenie relacji maeskich, trzeba sobie rwnie postawi pytanie: dla kogo relacje maeskie s wane, kto, jeli s dobre, korzysta na tym, a jeli ze traci. Nie trzeba siga do jakich socjologicznych analiz, eby stwierdzi, e relacje te wane s w szerszym spoecznym kontekcie zadowoleni, niesfrustrowani maonkowie i rodzice to bardziej efektywni pracownicy, to rwnie bardziej twrczy i otwarci obywatele. my je czego niezwykle wanego, jeli nie najwaniejszego. Tym czym jest gboka, pena mioci wi czca nas, maonkw, ich rodzicw. Pewien mczyzna opowiada nam o kryzysie maeskim, przez ktry z on przechodzili. Gdy po kilku dniach wreszcie pojednali si ze sob, objli i przeprosili, dzieci, ktre towarzyszyy tej scenie, przyjy j owacja na stojco. Nie trzeba nikogo przekonywa, jak przykrym przeyciem dla dzieci s kryzysy rodzicw, a ich rozwd jest jednym z trudniejszych dowiadcze i to bez wzgldu na wiek dzieci dla modszych jest tragedi, dla dorosych czym bardzo bolesnym. Z drugiej strony nawet po wielu latach, jako dojrzali ludzie potrafimy z dum mwi o udanym maestwie naszych rodzicw. Przed laty przeprowadzono w Warszawie badania socjologiczne. Wynikao z nich, e dla on matek o wiele waniejsza jest relacja z dziemi, z rodzin pochodzenia, przyjacikami, koleankami ni z mem, ktry w tej hierarchii znajdowa si bardzo daleko. Wydaje si, e rwnie obecnie niewiele w tej dziedzinie si zmienio. Dla kadego z nas bardzo wane jest, czy istniaa wi czca naszych rodzicw. Fakt ten niestety zbyt czsto nie znajduje przeoenia na relacje panujce w naszych wasnych rodzinach. Budujc nasze maeskie relacje zapominamy o najwaniejszych potrzebach naszych dzieci. Na rne sposoby chcemy je obdarowywa. Niech wrd tych darw znajdzie si co niezwykle istotnego pozwlmy, aby nasze dzieci mogy rozwija si i wzrasta, patrzc na autentycznie kochajcych si rodzicw. n

Ksztat relacji maeskich w wielkim stopniu zaley od tego, na ile maonkowie zaangauj si w wiadome pielgnowanie i trosk o te relacje.
Jednak gwnym beneficjantem dobrych i gwn ofiar zych relacji maeskich s dzieci. Powicamy duo energii, czasu, pienidzy, aby zapewni im jak najlepszy start w yciu. Staramy si, aby byy odpowiednio ubrane, nie mog odbiega od rwienikw w sposobach spdzania czasu, posiadanych sprztach wszystko to wynika z naszej mioci do dzieci, z tego, e chcemy da im to, co najlepsze. Niestety w tym caym zabieganiu zdarza si wcale nierzadko, e pozbawia-

Wiara i ycie

25

10kryzys
ycie

sposobw
na

n Ola Skirgieo

Znane polskie powiedzenie gosi nie bez racji, e czowiek znajduje si

raz na wozie, raz pod wozem.


Mwic prociej: ycie dla nikogo nie bdzie zawsze sodkie.

26

Wiara i ycie

Przeywamy w nim rne okresy czasem jest nam atwiej, czasem ciej przyj otaczajc nas rzeczywisto, biece wydarzenia i nas samych. Nie ma te na wiecie osoby, ktra nie dowiadczyaby cierpkiego smaku niepowodzenia, samotnoci, choroby czy obawy o przyszo, a na ich bazie swoistego yciowego kryzysu. Wane jest wic nie to, eby unikn w yciu wszelkich kryzysw (takie mylenie byoby myleniem utopijnym), lecz by nauczy si radzi sobie z nimi tak, by nie zdominoway one naszego mylenia i postpowania. Oto 10 rad, ktre pomog ci rozprawi si z przeywanym kryzysem:

7. Nie

1. Zastanw si, co jest przyczyn twojego kry-

zysu sprbuj okreli przeywane uczucia i to, co moesz w danej sytuacji zmieni tak, by lepiej przeywa swoj codzienno. raj si jednak, by nie zdominoway one Twojego ycia. Znajd zaufan, yczliw ci osob przyjaciela, maonka, bliskiego krewnego ktra obdarzy ci zrozumieniem i wsparciem.

zamykaj si w swoim wiecie. Zadbaj o kontakty z innymi ludmi. Pewna osoba, nawizujc do przeywanych kryzysw, pisze: Moj dotychczasow metod na gorsze chwile, dni, a nawet miesice s inni ludzie. Spotkania z nimi, rozmowy, moliwo poznania ich punktu widzenia, a nade wszystko prby przekonania mnie, e nie na wszystko mam wpyw (). Dla mnie drugi czowiek jest najwiksz si, ktra poczona z wol Bo znw moe postawi mnie na nogi. czas na cich modlitw, rozmow z Bogiem. Znajd takie formy modlitwy, ktre s ci najblisze. Jeli masz tak moliwo, sprbuj zorganizowa sobie czas na rekolekcje lub dni skupienia. bie z kryzysem i trwa on duej ni miesic, powanie wpywajc na twoje codzienne funkcjonowanie, zwr si po pomoc do specjalisty (psychologa, psychiatry). Czasem podoe naszych psychicznych trudnoci jest gbsze i moe wymaga fachowej pomocy. e kada trudno, z ktr sobie ostatecznie poradzimy, jest zarazem dla nas szko ycia, w ktrej zdobywamy nowe, niekiedy bardzo cenne, umiejtnoci.

2. Nie kwestionuj przeywanych trudnoci, sta-

8. Znajd

3. Sprbuj znale jak najwicej pozytywnych

9. Jeli mimo wszystko nie potrafisz poradzi so-

zarwno tych drobnych, jak i znaczcych spraw, wydarze, posiadanych dbr, przyjani, bliskich relacji, ktre s obecne w twoim yciu. Staraj si na nich skupi i w miar moliwoci korzysta z nich na co dzie. Zobacz, e wci masz w swoim yciu due pole do dzikczynienia Bogu. poczty/wypoczta przysuysz si lepiej zarwno sobie, jak i innym. re kobiety jako zoty rodek na przejciowy kryzys traktuj porzdki, gdy wysprztane mieszkanie poprawia im samopoczucie. Dla mczyzn takim zajciem podnoszcym nastrj moe by np. majsterkowanie w garau.

4. Zadbaj o czas na odpoczynek, rozrywk. Wy-

10. Pamitaj,

5. Zrb co, co przyniesie ci satysfakcj. Niekt-

6. Wyznacz sobie realne, bliskie i konkretne cele,

i staraj si na nich skupi swoj uwag. D do tego, by podwysza swoje kompetencje zawodowe i osobiste (np. pjd na kurs wizau, zapisz si na interesujce ci szkolenie w pracy).

Jako osoba wierzca nie zapomnij, e Boa Opatrzno czuwa nad tob, cho moesz tego nie dowiadcza emocjonalnie ani nie ogarnia rozumem Jego zamysu. Jak mwi Katechizm Kocioa Katolickiego, wiara daje nam pewno, e Bg nie dopuciby za, gdyby jednoczenie nie potrafi wyprowadzi z niego dobra. Dokona tego w sposb cudowny w zwizku ze mierci i zmartwychwstaniem Chrystusa. Z najwikszego za moralnego, jakim byo odrzucenie i zabicie Syna Boego, Bg wyprowadzi najwiksze dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie. n

Wiara i ycie

27