Vous êtes sur la page 1sur 4

Janusz Paszyński 14.12.

2007
I6Y1S1

Komputerowe Systemy Automatyki


Sprawozdanie z Ćwiczeń
Laboratoryjnych

Brama Automatyczna
1. Opis Automatu

Automat sterujący bramą posiada cztery wejścia:


I1 - wejście sterujące otwarciem/zamknięciem – stan wysoki, gdy wciśnięty przycisk
sterujący
I2 - wejście znacznika pełnego otwarcia – stan wysoki gdy brama jest całkowicie otwarta
I3 - wejście znacznika całkowitego zamknięcia – stan wysoki gdy brama jest zamknięta
I4 - wejście fotokomórki – stan wysoki gdy fotokomórka jest zasłonięta

Automat posiada trzy wyjścia:


Q1 - wyjście do silnika „zamykaj” – stan wysoki podczas zamykania
Q2 - wyjście do silnika „otwieraj” – stan wysoki podczas otwierania
Q3 - wyjście do sygnalizatora świetlnego – sygnał cykliczny podczas otwierania

Schemat zewnętrzny automatu:

I1
Q1
I2
f(I1,I2,I3,I4) Q2
I3
Q3
I4

Nie wszystkie wejścia mają bezpośredni wpływ na same wyjścia. W rzeczywistości funkcja
f(I1,I2,I3,I4) jest bardzo złożona i w jej skład wchodzą funkcje złożone takie jak opóźnienie
czasowe.

Postać ogólną automatu można rozbić na kilka najistotniejszych bloków składowych:

I2 T(I2,M1)

I1
I1 M1(I1,M1,M2,T)
M2(I1)

I2 Q1
O(M1,I2,N)
I2
N(I2,I3)
I3

Q2
I3 Z(M1,I3,I4,N,F)

I4 F(I4) Q1 Q3
L(Q1)
2. Sposób rozwiązania:

Część z funkcji jest łatwa w opisie, ponieważ jest wynikiem podstawowych działań algebry
Boole’a na wejściach. Część z nich jest jednak wynikiem funkcji bardziej złożonych jak
opóźnione wyłączenie, czy włączenie.

Funkcje proste:

M1=(I1*(~M2)+T)⊕M1
M2=I1
N=~(I2*I3)
O=(M1*(~I2))*N
Z=((~F)*(~M1)*(~I3))*N

Funkcje T, F, oraz L są funkcjami wykorzystującymi funkcje specjalne.

Funkcje złożone:

T=On-Delay(M1*I2,5:00s)
F=Off-Delay(I4,3:00s)
L=Asynchronous-Pulse(M1,1:00s,1:00s)

3. Działanie Automatu

Sterowanie automatem opiera się na przycisku mono-stabilnym służącym do zmiany funkcji


(otwarcie lub zamknięcie). Brama raz zamknięta w przypadku otwarcia bez zmiany funkcji
(czynnik zewnętrzny) zostaje domknięta. Brama otwarta w przypadku próby zamknięcia
przez czynnik zewnętrzny zostaje otwarta na powrót do pełnej szerokości.

Otwieranie i zamykanie się bramy trwa do momentu włączenia wejścia I2 lub I3 kolejno
oznaczających pełne otwarcie, lub całkowite zamknięcie bramy. W przypadku włączenia obu
znaczników silnik bramy zostaje zatrzymany w celu zabezpieczenia silnika przed sytuacją
niedozwoloną.

Wyjście fotokomórki jest podtrzymane przy stanie wysokim przez 3 sekundy w celu
opóźnienia zamykania bramy po przesłonięciu czujnika fotokomórki. Pozwoli to uniknąć
niebezpieczeństwa zbyt wczesnego zamknięcia bramy.

Brama w pełni otwarta może pozostać jedynie na 5 sekund. Jest to dyktowane względami
bezpieczeństwa. Po upływie pięciu sekund flaga M1 zostaje ustawiona na 0, po czym brama
zostaje zamknięta.

W czasie otwierania bramy jest uruchomiony sygnał świetlny zgodnie z sygnałem


asynchronicznym o czasie t+=0.5s i czasie t-=1s. Sygnał ustaje w momencie pełnego otwarcia
bramy. W przypadku próby zamknięcia bramy przez czynnik zewnętrzny sygnał zostanie
ponownie uruchomiony podczas otwierania bramy do stanu „całkowitego otwarcia”.

W załączeniu do sprawozdania schemat programu sterującego zapisanego w języku FBD


sterownika Siemens typ 0BA4.Standard napisanego w programie Logo!Soft Comfort 5.0.22.
B010
B011
& Trg
time off T

Rem = off
05:00s+

I1
B002 B009 B001 M1
I B003 B007 Q1
on/off M2 & >1 =1 M
& & Q otwieraj
M

I2
otwarte
I B008
&
I3 B004 B006 Q2
I & & Q zamykaj
zamknięte
B005
Trg
R
T

Rem = off
03:00s+
B012 Q3
En
Inv Q
I4 Par sygnał świetlny
Rem = off
I
fotokomórka 01:00s+
01:00s

Creator: Janusz Paszyński Project: brama Customer:


Checked: Installation: Diagram No.:
Created/Changed: 12/10/07 5:52 PM/12/18/07 1:13 AM File: brama2.lsc Page: 1/1