Vous êtes sur la page 1sur 6

Zacznik Nr 5 do uchway Nr IX/45/11 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2011 rok

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania


3

Jednostka org. realizujca zadanie lub Dzia Rozdzia koordynujca program


4 5 6

Przewidywane nakady i rda finansowania rdo


7

Wydatki w roku budetowym 2011

kwota
8 9

1.

Program: Reginalny Program Operacyjnny Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2007-2013 2008-2011 Urzd Gminy 010 01010 Priorytet:Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej Dziaanie:Rozwj systemw lokalnej infrastruktury i ochrony rodowiska i energetycznej Projekt:Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodocigu w miejscowoci Secemin

Warto zadania: Wydatki biece:

18,520,447.00

3,544,288.00

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

18,520,447.00 7,697,381.00 10,823,066.00

3,544,288.00 1,474,715.00 2,069,573.00

w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

2.

Program:Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 2008-2011 Urzd Gminy 010 01010 Priorytet:Jako ycia na obszrach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie:Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Projekt:Budowa sieci wodocigowej z przyczami w miejscowoci Secemin i Wakonowy Dolne

Warto zadania: Wydatki biece:


- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

2,495,264.00

2,400,000.00

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

2,495,264.00 1,487,977.00 1,007,287.00

2,400,000.00 1,392,713.00 1,007,287.00

3.

Program:Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2007-2013 2010-2012 Urzd Gminy 720 Priorytet:O priorytetowa 2:"Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu" Dziaanie:2.2 "Budowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego" Projekt:"e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

72095 Warto zadania:

239,819.00

150,535.00

Wydatki biece:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

239,819.00 41,910.00 197,909.00

150,535.00 28,518.00 122,017.00

4.

Program:Regionalny program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2007-2013 2010-2011 Urzd Gminy 720 Priorytet:O priorytetowa 2:"Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu" Dziaanie:2.2 "Budowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego" Projekt:"e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa witokrzyskiego"

72095 Warto zadania:

84,968.00

84,968.00

Wydatki biece:
- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

84,968.00 19,883.00 65,085.00

84,968.00 19,883.00 65,085.00

5.

Program:Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Dziaanie:413 "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" Projekt:Chr "SECCO"- rozwj twrczoci muzycznej

Urzd 2011 Gminy

921

92105 Warto zadania: Wydatki biece:


- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

32,835.00 17,147.00 5,921.00

32,835.00 17,147.00 5,921.00

11,226.00

11,226.00

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

15,688.00 7,498.00 8,190.00

15,688.00 7,498.00 8,190.00

6.

Program:Program Operacyjny Kapita Ludzki

Gminny Orodek Pomocy 2008-2013 Spoecznej

853

85395 Warto zadania:

524,090.00

128,500.00

Priorytet:Promocja integracji spoecznej Dziaanie:Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej Projekt:Lepszy start

Wydatki biece:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

524,090.00 38,668.00 23,384.00 462,038.00

128,500.00 13,493.00 5,783.00 109,224.00

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

7.

Program:Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet:IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionie Dziaanie:9.1 Wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Projekt:Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin

GZEAS w 2011-2012 Seceminie

853

85395 Warto zadania:

80,086.00

62,510.00

Wydatki biece:

80,086.00

62,510.00

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

12,013.00 68,073.00

9,377.00 53,133.00

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

Ogem wydatki Wydatki biece:


- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

21,977,509.00 621,323.00 44,589.00 35,397.00 541,337.00

6,403,636.00 208,157.00 19,414.00 15,160.00 173,583.00

Wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t.

21,356,186.00 9,254,649.00

6,195,479.00 2,923,327.00

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

12,101,537.00

3,272,152.00