Vous êtes sur la page 1sur 4

ZARZDZENIE NR 39/B/10 BURMISTRZA JAWORZYNY LSKIEJ zdnia16marca2010r.

w sprawie przedoeniarocznegosprawozdaniazwykonaniabudetu Gminy Jaworzyna lska za 2009 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Napodstawieart.199ust.1ustawyzdnia30czerwca2005rokuofinansachpublicznych(Dz.U.Nr249poz. 2104z2005rokuzpniejszymizmianami)wzwizkuzart.121ust.6ustawyzdnia27sierpnia2009rokuPrzepisy wprowadzajce ustawofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157poz.1241z2009roku)BurmistrzJaworzynylskiej zarzdza, co nastpuje: 1.Burmistrz Jaworzyny lskiej przedkadarocznesprawozdaniezwykonaniabudetu gminy za 2009 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2.ZarzdzeniewchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwa Dolnolskiego.

Burmistrz Jaworzyny lskiej Grzegorz Grzegorzewicz UZASADNIENIE Zgodniezart.199ust.1ustawyzdnia30czerwca2005rokuofinansachpublicznych(Dz.U.Nr249poz.2104 z2005rokuzpniejszymizmianami)wzwizkuzart.121ust.6ustawyzdnia27sierpnia2009rokuPrzepisy wprowadzajce ustawofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157poz.1241z2009roku)BurmistrzJaworzynylskiej przedstawiaRadzieMiejskiejorazRegionalnejIzbieObrachunkowejsprawozdanierocznezwykonaniabudetu Gminy Jaworzyna l. za 2009 rok. Zacznik nr 1 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik1.doc Sprawozdanie opisowe URZAD Zacznik nr 2 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Strona 1 / 4 Zalacznik2.doc

ID: ZPQOM-SMKLD-WVFCC-WECOB-HPFEW. Podpisany.

Sprawozdanie opisowe URZAD zaacznik 6

UZASADNIENIE Zgodniezart.199ust.1ustawyzdnia30czerwca2005rokuofinansachpublicznych(Dz.U.Nr249poz.2104 z2005rokuzpniejszymizmianami)wzwizkuzart.121ust.6ustawyzdnia27sierpnia2009rokuPrzepisy wprowadzajce ustawofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157poz.1241z2009roku)BurmistrzJaworzynylskiej przedstawiaRadzieMiejskiejorazRegionalnejIzbieObrachunkowejsprawozdanierocznezwykonaniabudetu Gminy Jaworzyna l. za 2009 rok. Zacznik nr 1 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik1.doc Sprawozdanie opisowe URZAD Zacznik nr 2 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik2.doc Sprawozdanie opisowe URZAD zaacznik 6 Zacznik nr 3 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik3.doc Sprawozdanie opisowe URZAD zaacznik 7 Zacznik nr 4 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik4.doc Zarzadzenie SOKiBP Zacznik nr 5 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej Strona 2 / 4 zdnia16marca2010r. Zalacznik5.doc

ID: ZPQOM-SMKLD-WVFCC-WECOB-HPFEW. Podpisany.

Gminy Jaworzyna l. za 2009 rok. Zacznik nr 1 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik1.doc Sprawozdanie opisowe URZAD Zacznik nr 2 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik2.doc Sprawozdanie opisowe URZAD zaacznik 6 Zacznik nr 3 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik3.doc Sprawozdanie opisowe URZAD zaacznik 7 Zacznik nr 4 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik4.doc Zarzadzenie SOKiBP Zacznik nr 5 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik5.doc Sprawozdanie opisowe SOKiBP Zacznik nr 6 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Strona Burmistrza Jaworzyny lskiej3 / 4 zdnia16marca2010r. Zalacznik6.doc

ID: ZPQOM-SMKLD-WVFCC-WECOB-HPFEW. Podpisany.

Zacznik nr 6 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik6.doc Zarzadzenie ZOZ Zacznik nr 7 do Zarzdzenia Nr 39/B/10 Burmistrza Jaworzyny lskiej zdnia16marca2010r. Zalacznik7.doc Sprawozdanie opisowe ZOZ

ID: ZPQOM-SMKLD-WVFCC-WECOB-HPFEW. Podpisany.

Strona 4 / 4