Vous êtes sur la page 1sur 8

PORADNIK OGAME

Sowem wstpu
Od czego zaczd Gospodarka Kolonizacja Flota Atak obrona i ucieczka Atak Obrona Ucieczka Strategie Linki
OGame to gra stworzona przez niemieckich programistw. Szybkim czasie okazaa si midzy narodowym hitem .Serwery ogame zostay zaoone w niemal caej europie oraz za oceanem . Sama gra zostaa przetumaczona na kilkanacie jzykw w tym hiszpaoski ,portugalski ,woski ,angielski .Polska lokalizacja gry nie naley do najlepszych przekonacie si o tym podczas samej gry. Tumaczenia w stylu : agresor zniszcz *agresor/obrooca zosta zniszczony co swoj drog w drugim przypadku nie jest cakowit prawd + i kliknij gracza *wyrzud gracza z sojuszu okno zarzdzania sojuszem+ nie s przyjemne dla oka ale po pewnym czasie mona si do nich przyzwyczaid. Bdy wystpuj take innych tumaczeniach s jednak nieustannie korygowane sam/a moesz wzid w tym udzia wchodzc na forum > Gra > Tumaczenia . Fabua gry rozpoczyna si w roku 2250 (rok Alfa) czowiek po raz pierwszy odby lot nadprzestrzenny rozwj techniki w tym technologie umoliwiajce szybkie przemieszczanie doprowadzi do zasiedlenie kosmosu przez ras ludzk . Wszystko byo w naleytym porzdku dopki na jednej z koloni nie znaleziono tzw. xentoru - nowego pierwiastka .Xentor pozwala na wytwarzanie niewyobraalnych iloci energii przez co sta si towarem o znaczeniu strategicznym . Kto posiada jego zoa posiada wszechwiat . Ludzkod podzielia si na dwa obozy nieustannie przez stulecia toczce ze sob wojny o ten wanie pierwiastek . Uycie broni o nazwie Omega spowodowao niemal cakowit zagad ludzkoci i caego znanego wszechwiata . Narody ktre ocalay ucieky przy wykorzystaniu biaych dziur,czarne dziury naadowane przy pomocy tzw. niestabilnego berylu- do innych galaktyk. Ucieczka udaa si a po drugiej stronie ludzie odnaleli inn rase Legorian w porozumieniu z niemi stworzyli system zakazw i nakazw majcych obowizywad w galaktyce opiera si on na 2 zaoeniach - Kady nard mia prawo osiedlid si na maksymalnie 9 planetach - Na planecie Legorian powstanie tzw. Rada neutralna. W ten sposb powstay prawa rzdzce dzisiejszym wiatem ogame.

Poradnik ten pisze dla graczy ktrzy zaczynaj przygod z ogame lub graj niedugi czas ( rednio zawansowani ) chod znajdziecie tu te wiele wskazwek dla pniejszej gry . ycz miej lektury .

Od czego zaczd
Po zaoeniu konta kady z graczy otrzymuje jednakow Panet rozmiar 163 pola co daje na pocztek rwne szanse . Zabudow planety rozpoczynamy od budowy elektrowni sonecznych dajcych moliwod zasilania kopalni ktre powstan wkrtce. Budowanie kopalni jako pierwszych mija si z cele poniewa nie zasilane s nie wydajne i nie przynosz niemal adnych korzyci a tylko pochaniaj pienidze. Po wybudowaniu elektrowni stawiamy kopalnie metalu nastpnie kolejn elektrownie schemat taki utrzymujemy do pki nie bdzie nam brakowad pienidzy na kolej kopalnie metalu . Wtedy budujemy kopalnie krysztaw poniewa nie zainwestowane pienidze zwaszcza w pocztkowym stadium gry odbijaj si negatywnie w przyszoci . Syntezator deuteru budujemy gdy nasze kopalnie metali/krysztaw bd na odpowiednio 6-7/3-4 poziom stawiamy wtedy take fabryk robotw co wydatnie przypiesz proces powstawania budynkw . nastpnie dalej utrzymujemy rozbudow elektrowni i kopalo a do poziomu 13-14 w tedy moemy stawiad stocznie orbitaln i zaczd budow floty deuter ktry uzbierany do tego czasu powinien wystarczyd na kilka pierwszych rajdw maymi transporterami .Pierwsze zrabowane surowce bd powanym zastrzykiem i pozwala na znaczne przypieszenie rozwoju ! Agresywna gra w pocztkowych etapach gry przynosi due korzyci !! Zrabowane mineray (z pocztku nie bdzie ich wiele) moemy przeznaczyd na kolejne transportery (co i jak atakowad dowiesz si w rozdziale 5 ) zwikszenie foty pozwoli czerpad surowce z wikszej ilod planet .Co jest wane i naley tu nadmienid : surowcw na planetach pozostawionych samym sobie (planety z i i I w podgldzie galaktyki) przewanie jest niewiele (wystpuj odstpstwa od tej reguy !) dodatkowym utrudnieniem jest to i zrabowad mona maksymalnie 50 % surowcw tam obecnych. Wysyanie wic wikszej floty mija si z celem poniewa transportowce bd latay puste . O wiele korzystniej jest wysad po 2-3 transportery na 5 planet ni po 6-7 na dwie. Strategie tak polecam gwnie na pocztku w pniejszych fazach gry z powodu licznych koloni i co za tym idzie licznych flot wysyanie po 3-4 transportery nie jest dobrym wyjciem (trzeba pamitad te o fleetsavingu * i ograniczonej iloci moliwych do wysania flot ! ). Na pocztku naley powstrzymywad si od wydawania surowcw na badania zbdne w pocztkowej fazie gry tj. wszystkie prcz technologii szpiegowskiej ktr naley rozwind do poziomu pozwalajcego na produkcje sond szpiegowskich .Te z kolei pozwol nam mied wikszy wgld w planety nas otaczajce i porednio przyczyni si do wzrosty naszych upw (bdziemy wiedzieli gdzie bardziej opaca wysyad si transportery , nie natniemy si te na jak szcztkowa obronne ). W pierwszych dniach gry powinnimy take powstrzymad si od budowy statkw innych ni transportery due/mae i sond szpiegowskich .Inwestowanie w myliwce jest kosztowne a nie pozwoli nam zbudowad floty ktra przeamie nawet sab obron przeciwnika (lepiej zaczekad na krowniki ). Oraz stawiania obrony wikszej ni 6-7 wyrzutni rakiet poniewa : -atakowad (na powanie tj. wszyscy grajcy na naszym uni w tym czowka ) mog nas dopiero po przekroczeniu granicy 5000 punktw -nowe konta nie maj duych zapasw na planetach atak na nie jest czsto nie opacalny. To samo tyczy si flot niema czego zomowad. - z pocztku na ogame siedzi si caymi dniami mona wic w razie potrzeby wywozid surowce z planety transporterami (fleet save , resources save).

-te 6-10 wyrzutni ochroni nas przed najazdami samymi transporterami. Jeeli kto bdzie jednak chcia was zaatakowad to nie pomoe obrona nawet 10 krotnie wiksza z pocztku wic warto inwestowad w rozwj aby pniej muc postawid obronne z prawdziwego zdarzenia za due pienidze (co i jak z obron rozdzia 5 ) . W pocztkowych etapach gry warto take przyczyd si do jakiego sojuszu dostaniecie zapewne liczne propozycje warto skorzystad. Niektre osoby grajce nie dugo pomijaj w atakach planety graczy nalecych do sojuszu jeeli wic nawet jeli 1 na 100 tak postpi to punkt dla was ! .Nic pyzatym nie tracicie .W niewielkich sojuszach ktre z reguy s lepiej zgrane mona dodatkowo dostad zapomogi/nagrody w postaci mineraw .

Gospodarka
Istniej dwa zasadnicze rda pozyskiwania surowcw : najazdy na inne planety oraz kopalnie i syntezatory ktre sami posiadamy .Na pocztku gry zdani jestemy tylko na drugi sposb pozyskiwania surwki. Wraz z rozwojem na znaczeniu przybierad bd najazdy. Nie rzadko przynoszce wielkie zyski. W tym momencie wiele osb stawia wycznie na flot wydajc na ni sam i infrastruktur (stocznia) z ni zwizan cae zasoby strategia taka jest bardzo ryzykowna moe si bowiem zakooczyd ze zomowaniem naszej floty .W takim wypadku pozostaje nam tylko puste konto bez flot , zdziesitkowan obron (wszyscy wykorzystaj nasz brak floty czyli praktyczn bezbronnod) i co najgorsze z niskimi poziomami kopalo co uniemoliwi nam szybkie odbudowanie floty !. Konta z silnymi flotami o sabej gospodarce to kolosy na glinianych nogach jedna wpadka i cofamy si z gr o kilka miesicy !! Kolejnym plusem pyncym z posiadania wysokich poziomw kopalo jest to i pracuj one nieustannie dzieo i noc dlatego nawet gdy nie wylemy flot moemy liczyd na spore zyski . Wysoko rozwinite konta potrafi pozyskiwad po kilka MILIONW surowcw dziennie korzystajc z samych kopalo .Wane jest take ciga rozbudowa syntezatorw deuteru . Po pierwsze bdzie nam potrzebny do utrzymania floty .Po drugie bdziemy mogli nim handlowad i to niejednokrotnie ze sporym zyskiem za 100k deuteru czsto moemy dostad 2500k metalu lub 2000 krysztaw oczywicie ceny si wahaj i od ciebie zaley aby wybrad najkorzystniejsz ofert . Ludzie handlujcy/skupujcy deuter czsto posuguj si takim zapisem - 2:1,5:1 oznacza on i za 1 jednostk deuteru otrzymamy 1,5 jednostek krysztau lub 2 jednostki metalu . Aby odebrad surowce od gracza z ktrym handlowalimy nie potrzebujemy stoczni co mona wykorzystad w nowo zaoonych koloniach ktre potrzebuj surowcw na rozbudow a takowej nie posiadaj . Jeli podczas handlowania zostaniesz oszukany (flota z zapat zostanie cofnita lub zaraz po przesaniu zostaniesz zaatakowany a twoje surowce zrabowane) opisz sytuacj na forum oszust zostanie na pewno ukarany . Na forum powiniene te zamieszczad i szukad ogoszeo o zwizanych z kupnem lub sprzeda surowcw . Dobrze rozwinita gospodarka wymaga odpowiedniego rozwoju magazynw. Jeeli prowadzimy agresywn gre moe si zdarzyd e flota po napadzie przywiezie iloci surowcw znacznie przekraczajc moliwoci magazynowe planety w tym przypadku surowce nie przepadaj jednak nie istnieje moliwod dodatkowego ich wydobywanie kopalnie przestaj dziaad ! (wydaje si e jest to nie istotne ale trzeba na to uwaad poniewa wracajcej z napadu floty nie moemy zawrcid ! w przypadku kiedy transportujemy mineray z kilku naszych planet na jedn w celu zbudowania budynkw takich jak nanity lub podniesienie kopalo na wysze poziomy moliwod taka istnieje ale wie si to ze strata czasu i deuteru przeznaczonego na wysanie statkw. (Deuter wydany przy wysaniu floty cakowicie przepada nawet gdy od razu zawrcimy flot !) Wielkim problemem do rozwizania jest zasilanie kopalo ,syntezatorw .W grze mamy do dyspozycji trzy rodzaje elektrowni : elektrownie soneczn , elektrownie fuzyjn oraz satelity soneczne .Elektrownie soneczne s efektywnie jednak w horrendalnie drogie na wyszych poziomach dlatego naley je wspomagad elektrowniami fuzyjnymi ilod pobieranego przez nie deuteru jest naprawd nie wielka a w ostatecznoci mona je zawsze wyczyd w zakadce surowce .Budow satelitw sonecznych odradzam szczeglnie na pocztku gry kady wygrany atak na twoj planet spowoduje strat wszystkich satelitw co bdzie powanym uderzeniem finansowym a poza tym pozbawi nas dostaw prdu . Co za tym idzie kopalnie ,syntezatory przestan pracowad i z kad chwil bdziemy ponosid dodatkowe straty. Na budowanie satelitw moemy pozwolid sobie przy dobrze rozbudowanej obronie ktra powinna skutecznie zniechcid (z ekonomicznego punktu widzenia ) atak na nasz planet a przy okazji zomowanie naszych satelitw. Ktre swoj drog nierzadko same w sobie stanowi zacht do ataku czy to z czystej satysfakcji czy dla pozyskania surowcw ze zomu . Wan rzecz zwizan z gospodark jest stosowanie taktyki ocalania surowcw i floty fleetsave.(opisana w strategiach). Sposb najefektywniejszego rozmieszczenia koloni i oglnego rozwoju oraz ekspansji czyli rzeczy porednio zwizanych z gospodark zamieciem w dziale strategie.

Kolonizacja
Zaoenia oglne :
Na wielkod koloni jakie bdziesz posiada wpyw ma kilka czynnikw jednak niezalenie jak bardzo bdziesz si stara i jak wiele surowcw i czasu przeznaczasz na budow kolejnych kolonizatorw (zakadajc i przy koloniach mniejszych od wybranej przez ciebie optymalnej liczbie pl planet bdziesz porzuca) Zawsze ostatecznie determinuje wszystko czynnik losowy !!

PAMITAD NALEY JEDNAK O KILKU REGUACH :

#NAJWIKSZE PLANETY WYSTPUJ NA POLACH : 4,5,6 ZE SZCZEGLNYM UWZGLDNIENIEM POLA 4. POSIADASZ 60 % SZANSE NA TO I PLANETY NA TYCH POLACH BD MIAY ODPOWIEDNIO : 173, 167, 155 POLA ORAZ 40 % SZANSE NA TO I PLANETA BDZIE MNIEJSZA LUB WIKSZA #PLANETY MOG BYD WIKSZE LUB MNIEJSZE W CILE OKRELONYCH GRANICACH 1 ma 48-80 pl. 2 ma 53-83 pl 3 ma 54-82 pl. 4 ma 108-238 pl. 5 ma 95-239 pl. 6 ma 82-228 pl. 7 ma 116-173 pl. 8 ma 123-177 pl. 9 ma 129-188 pl. 10 ma 79-122 pl. 11 ma 81-116 pl. 12 ma 85-129 pl. 13 ma 60-160 pl. 14 ma 42-126 pl. 15 ma 54-149 pl. ALE UWAGA !!! GRANICE KOOCOWE W STATYSTYKACH PODANYCH NIE S PRAWDZIWE ! W RZECZYWISTOCI S ZNACZNIE WIKSZE ! PRZEZ CO ISTNIEJE MOLIWOD UZYSKANIA PLANET NAWET O 315 POLACH I WICEJ ! (GRN GRANICA JEST REKORD KOO LICZBY 320 PL ) DUE KOLONIE ATWIEJ JEST POZYSKIWAD NA POCZTKU GRY MAMY BOWIEM DO DYSPOZYCJI WIKSZ ILOD PLANET KTRE MOEMY ZASIEDLID. POZWALA NAM TO WYSAD NAWET DO 8 KOLONIZATORW (PRZY ZAOENIU E POSIADAMY TYLKO JEDN PLANET ) JEDNEJ NOCY A RANO DOKONAD SELEKCJI NOWYCH KOLONI POZOSTAWIAJC TYLKO NAJWIKSZE WRAZ ZE WZROSTEM ILOCI POSIADANYCH KOLONI MOLIWOD TAKA ZANIKA DLATEGO NAJWICEJ CZASU STRACISZ ABY TWOJA OSTATNIA KOLONIA BYA NAJWIKSZA MOESZ BOWIEM WYSYAD TYLKO PO JEDNYM KOLONIZATORZE ! PILNUJ PLANET NIEAKTYWNYCH GRACZY I PL ZNISZCZEO NA POLACH 4,5,6 !! W MOMENCIE KIEDY POLE ZNISZCZEO LUB PLANETA ZAMIENI SI NA PUSTE MIEJSCE OD RAZU WYSYAJ KOLONIZATOR ! JEST TO SZCZEGLNIE WANE W ZATOCZONYCH GALAKTYKACH DO KTRYCH NALE GALAKTYKI O NISKICH NUMERACH 1,2 (nowi gracze przydzielani s w dostpne miejsca poczynajc od pierwszej galaktyki i pierwszego systemu sonecznego ) TAKIE POLA TO RARYTAS WIC POSTARAJ SI JE ZDOBYD ! JEDN PLANET A RACZEJ POLE NA KTRYM SI ONA ZNAJDUJE MONA SKOLONIZOWAD KILKAKROTNIE .W TYM CELU PO NIE UDANEJ KOLONIZACJI (NIEWIELKA ILOD PL) PORZUCAMY KOLONIE ( ZAKADKA PODGLD ) NA JEJ MIEJSCU POJAWIA SI TZW. PAS ASTEROIDW BDZIE ON TRWA W TYM MIEJSCU PRZEZ 24-28H (CZAS LOSOWY) NASTPNIE ZNIKNIE I PONOWNIE POJAWI SI POLE Z MOLIWOCI KOLONIZACJI. JELI ZNW WYLEMY NA NIE KOLONIZATOR OTRZYMAMY NOW PLANT Z INN ILOCI PL ( POWTURNE LOSOWANIE ) DETERMINOWAN OCZYWICIE POOENIEM POLA.
Co ciekawe pas asteroidw zosta stworzony prze twrcw gry aby uniemoliwid oszustwo graczom niszczcym swoje planety po przegranych bitwach . Uniemoliwiao to bowiem zbieranie Recyklerami szcztkw z orbity planety. Obecnie pas asteroidw przez 28-48h traktowany jest nadal jak porzucona kolonia wszystkie budynki ,kopalnie a nawet flota i obrona pozostaj w nie naruszonym stanie . Mona wic go take atakowad aby zdobyd surowce pamitajc o reguach dotyczcych wszelkich atakw (rozdzia 5 ).

ZAWSZE PAMITAJ O MAGICZNYCH LICZBACH 4,5,6 A W SZCZEGULNOCI O 4 W TYM TKWI SUKCES NIE MA INNYCH TRICKW ITP Pamitaj take e wielkod planet w gruncie rzeczy wcale nie jest tak wana i nie decyduje o sukcesie ! Zabudowanie planety ktra ma ponad 200 pul to Nie lada wyczyn a co dopiero mwid o planetach rzdu 300 i pl staraj si utrzymad redni na 180 - 230 polach i dbaj o ich rozwj co przyjdzie ci z planety 315 pl z nie rozbudowan infrastruktur bo ca kas zamiast na flot czy kopalnie wydae na kotonizatory . ?! W zalenoci od pooenia planety zmieniaj si iloci moliwych do pozyskania surowcw. Na planetach pooonych bliej sooca tj. na polach bliszych 1 ilod energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie soneczne i satelity soneczne jest wiksza ni na planetach pooonych dalej. Na planetach zimniejszych za tj. pooonych dalej od 1 wzrasta wydobycie deuteru.

To kiedy i jak zaczniemy kolonizacj zaley od stylu gry jaki zamierzamy prowadzid istniej bowiem dwie zasadnicze strategie kolonizowania :

1. Kolonizujemy planety w tym samym ukadzie sonecznym (trzymamy je w grupie)


Jak pokazano na rysunku lub podobnie jeli planety koo nas s ju skolonizowane :

Strategia taka przeznaczona jest raczej dla graczy ktrzy stawiaj na wydobycie ma niej wymienione plusy i minusy : +Najszybszy z moliwych rozwojw nie musisz czekad a statki kolonizacyjne dolec do jakiej odlegej galaktyki . +Planety znajduj si blisko siebie co bardzo uatwia transport midzy nimi .Dziki temu podnoszenie poziomu kopalo lub budowa budynkw za pienidze z zaoonych koloni nie bdzie problemem . +Planety w takim pooeniu jest atwo bronid swoj flot zawsze moesz przerzucid na jedn z planet i przy wsparciu obrony powstrzymad agresora. -Jeeli podpadniesz jakiemu zawodnikowi z wyszego poziomu to lokalizacj jednej z twoich planet automatycznie zdradza pozostae. -Twoje kolonie nie bd posiaday rekordowych wielkoci bdziesz zajmowa bowiem planety u ktrych rednia powierzchnia wacha si od : 64 do159 pl. -Zapomnij o skutecznym pozyskiwaniu surowcw z atakw . Twoje kolonie znajduj si w jednym miejscu trudno bdzie przerzucid ci flot do innej galaktyki jeli nie bdziesz mia gdzie pod drodze jej zatrzymad pyza tym twoje ataki stan si niezmiernie kosztowne i powolne. Podobnym rozoeniem jest : Kolonizacja kolejnych planet z pozycji 4,5,6 w innym nie odlegym systemie sonecznym pozwala na znaczne zwikszenie wielkoci koloni (pola 4,5,6) oraz w niewielkim stopniu utrudni odnalezienie wszystkich koloni za jednym podgldem galaktyki (jest to o tyle zudne i gracze czsto przeczesuj galaktyk od 0 do 499 znalezienie wszystkich waszych koloni jest w tedy nie uniknione utrudnid to moe jedynie zatoczenie w niektrych ukadach sonecznych lub nieuwaga czowieka ktry was szuka ) Czsto spotyka si i kolonie rozrzucone s po galaktyce parami tyczy si to take punktu II .

2. Kolonizujemy planety z rnych ukadw sonecznych w rnych galaktykach :


Jest to strategia dla graczy ktrzy stawiaj na pozyskiwanie surowcw z atakw pozwala na znaczce zwikszenie zasigu flot i umoliwienie im przystankw podczas przemieszczania po galaktyce. Dodatkowo jeli bdziemy mied kilka koloni w jednej galaktyce transport nie bdzie znaczco utrudniony chod ju oczywicie nie tak atwy i szybki jak w punkcie pierwszym.

+Wszystkie twoje kolonie mog posiadad nawet ponad 300+ pl .(moliwe jest to take w punkcie 1 jednak moe wymagad nieporwnywalnie duszego czasu) +Idealne rozoenie do rabowania licznych planet (wikszy zasig twojej floty szybsze dostarczanie zrabowanych surowcw do koloni). +W szczeglnych okolicznociach pozwala na przerzucenie gwnej floty i zrobienie porzdku z natrtnym graczem . +Znacznie utrudnia (ale nie uniemoliwia) odnalezienie wszystkich naszych planet zwaszcza jeli rozrzucone s one po rnych galaktykach. -Transport surowcw jest jak najbardziej moliwy wie si jednak czsto ze znacznymi wydatkami i czasem (oczywicie im liczniej rozsiane posiadasz kolonie tym atwiej musisz jednak zorganizowad ca sied komunikacji midzy twoimi planetami .magazyny itd) -Zbudowanie sprawnie dziaajcych koloni w ten sposb zajmuje DUO wicej czasu ! niemoliwy jest bowiem szybki i wicy si z niewielkimi wydatkami transport midzy twoimi koloniami. - Musisz pamitad o tym i nie tylko ty widzisz i masz w zasigu wicej potencjalnych planet do najechania ale to samo dzieje si z twoimi koloniami ktre stan si ofiar wikszych iloci napaci ze strony innych graczy posiadajcych floty w galaktyce w ktrej ty zaoye swoje kolonie .Wczeniej nie fatygowali by si taki kawa drogi teraz maj ci niedaleko i w zasigu.

Flota
Budow floty jak pisaem wczeniej powinnimy rozpoczd od transporterw maych i duych nastpnie po wynalezieniu technologii szpiegowskiej rozpoczd budow sond szpiegowskich abymy nie musieli latad w ciemno .Naley powstrzymywad si przed budowanie myliwcw na pocztku gry .Staj si one przydatne dopiero w pniejszej rozgrywce i su jako statki przeznaczone na straty .Oszczdzamy w ten sposb statki drosze i duej si budujce jak okrty wojenne (OW) czy bombowce . Do pocztkowych atakw na sabo bronione planety w zupenoci wystarczaj krowniki mona je budowad a do osignicia 4050 sztuk .Statki te nie podoaj silniejszej obronie a przede wszystkim dziaom gausa. Dlatego jeli chcemy mied flot z prawdziwego zdarzenia powinnimy zainwestowad w Okrty wojenne ( zwane skrtowo OW ) przemieszczaj si one szybciej od transporterw (wszystko zaley oczywicie od technologii ) i posiadaj stosunkowo du pojemnod 1500 jedn. Przez co nadaj si do atakw nawet bez udziau transportw pozwalajcych zrabowad wiksz ilod surowcw z najechanych planet. Dysponujc 200-300 OW mamy w rkach znaczc si ktr co najwaniejsze w przeciwnoci do niszczycieli i gwiazd mierci moemy szybko przerzucid z jednego miejsca w drugie . Gdy bdziemy lepiej rozwinici powinnimy zmienid liczb wysyanych sd przy skanowaniu z 1 na 3-4 (zakadka ustawienia >Ustawienia podgldu Galaktyki ) poprawi to komfort gry i przypieszy j w wielu przypadkach. Bowiem oprcz iloci surowcw na

planecie poznamy ilod/rodzaj stacjonujcej floty i obecnych systemw obronnych. Nie bdziemy musieli po raz kolejny wysyad sd szpiegowskich w wikszej iloci i czekad dodatkowe 2-3 min aby dowiedzied si czy moemy atakowad . Przy konstruowaniu naszej floty nie moemy zapomnied o technologiach bez niech nawet bardzo liczna flota nie sprosta zadaniom a straty ktre bdziemy ponosid bd nie wspmierne z zyskami. Technologie ktre powinnimy rozwijad przede wszystkim technologie komputerow pozwoli nam ona na zwikszenie maksymalnej iloci wysanych flot dziki czemu bdziemy mogli przeprowadzad wicej atakw i transportw oraz misi szpiegowskich w jednym czasie jest to bardzo uyteczne i pozwala na zwikszenie ilod surowcw z atakw (bdziemy w stanie atakowad wiksz ilod planet jednoczenie) oraz przypiesza skanowanie galaktyki w celu znalezienia jaki potencjalnych celw (wiksza moliwa ilod sond do wysania). Technologia ochronna , Technologia bojowa , Opancerzenie technologie te poprawiaj parametry naszej floty. Ich rozwj jest niezbdny .Technologia odkryta podczas lotu floty na planet wroga polepszy jej statystyki poniewa sprawdzanie poziomu technologicznego jaki posiadasz nastpuje przy ataku. Naley take pamitad i technologie te wpywaj zarwno na statki jak i na systemy ochronne ! Rozwj pozostaych technologii takich jak : Technologia laserowa , jonowa czy plazmowa nie wpywa na si ataku przez co rozwijanie ich ponad poziom niezbdny do budowania potrzebnych struktur/statkw/innych technologii mija si z celem i przynosi jedynie punkty w statystykach. ( jeden poziom technologi=1 punkt) W im wikszej floty bdziemy posiadaniu tym wicej osb bdzie chciao nam j zomowad strategi ktra to uniemoliwi i ktra swoj drog decyduje o twoje pozycji w ogame jest savefleet. Jest ona opisana w dziale strategie . Istniej specjalne programy dziki ktrym bdziemy mogli przeprowadzad stymulacj atakw/obrony linki do programw znajduj si w rozdziale linki .

Atak obrona i ucieczka


ATAK :
Atak na dan Panet powinnimy rozpoczd od wczeniejszego jej zeskanowania chyba i planeta naley do gracza nieaktywnego oraz wiemy i posiada sab obronne bd nie posiada jej wcale. (Uwaga to i jaki gracz nie ma aktywnoci przez duszy czas nie wiadczy jednoznacznie o tym i na planecie nie ma systemw obronnych . Jeli na planecie gracza nie aktywnego jest sporo surowcw moe to wiadczyd i co uniemoliwio innym graczom ich podebranie przewanie za nie jest to flota a systemy obronne ktrych nie opaca si atakowad z ekonomicznego punktu widzenia .Podobnie ma si sprawa jeli chodzi o szcztki na orbicie planety. Czsto wiadcz one o aktywnoci obronny chod nie jest to regua . Szcztki mogy powstad bardzo dawno a ich znikoma ilod zniechcia graczy do ich zebrania ). Atak moemy przeprowadzid albo pojedyncz flot albo falami (maksymalnie do trzech bowiem powyej tej liczby nasz atak traktowany bdzie jako tzw. Bashing i moe sprawid problemy z adminami ogame.)Atak trzema falami jest korzystny z dwch wzgldw : po pierwsze atakujc normalnie tj. przy uyciu jednej fali moesz zrabowad z planety maksymalnie 50 % surowcw atakujc trzema falami moesz zabrad ze sob 87,5% wszystkich surowcw obecnych na planecie dodatkowo niszczc wicej obrony przeciwnika. Trzeba pamitad oczywicie i 70% obrony przeciwnika odbuduje si od razu dlatego nie moemy np. jako pierwszej fali wysad statkw wojennych a w pozostaych dwch samych transporterw ! Naley te pamitad o tym i to e na jakiej planecie nie ma floty a o brona jest saba nie znaczy e flota nie zostanie tam wysana w celu obrony planety przed naszym atakiem . Sytuacja taka jest dod czsta i moe sprawiad nie mi niespodziane kiedy np. na nasz flot skadajc si cznie z 60 jednostek czeka 100 OW wroga. Uniknd takiej sytuacji mona skanujc atakowan planet jeszcze raz tu przed uderzeniem naszej floty .

OBRONA:
Zasadniczo kada obrona skada si z dwch czci jedn z nich stanowi systemy takie jak Wyrzutnie rakiet i Lekkie dziaa laserowe w wypadku atakw pochaniaj one si uderzeniow agresora (do tej kategorii mona te dodad dziaa jonowe posiadaj bowiem mocn oson ich cena niestety te jest wysza) .Dziki temu systemy obronne znacznie drosze i posiadajce o wiele wiksz si ataku takie jak dziaa gausa lub wyrzutnie plazmy nie zostaj zniszczone od razu. Bd mogy zadawad ataki przez duszy okres czasu . Stosunek wyrzutni rakiet/Lekkich dzia laserowych do dzia gausa powinien wynosid 10:1 wtedy obrona jest najefektywniejsza .Dziaa gausa stanowi niejako wyznacznik obrony twojej planety przez co wszyscy agresorzy przede wszystkim na ich ilod zwracaj uwag. Maa i dua powoka ochrona to budynki ktre przydatne s tylko jeli nasza obrona jest sabo rozwinita (nowe kolonie) punkty ataku bowiem w ogame rozkadane s w taki sposb i dzielone s pomidzy wszystkie budynki dlatego wysoka wytrzymao powok nie pomoe zmniejszyd wysokich strat wrd np. wyrzutni rakiet podczas ataku na nasz planet !. Gdy bdziemy posiadad dobrze rozwinit obron , postawiony tzw. bunkier musimy uwaad na atak rakietami midzy planetarnymi (w szczeglnoci jeli trzymamy na orbicie takiej planety flot .Czego nie doradzam w adnym wypadku !) Aby powstrzymad takowy atak potrzebujemy magazynu rakiet (poziom 2) bdziemy mogli w tedy produkowad przeciw rakiety ktre dziki temu i s znaczco taosze od rakiet midzy planetarnych bdziemy mogli posiadad w znacznej iloci (stanowi to kolejny straszak na ludzi ktrzy bd chcieli nas zaatakowad zwizany z kosztami takiego przedsiwzicia jedna rakieta midzy planetarna kosztuje bowiem : 12500

metalu 2500 krysztau oraz 10000 deuteru za jedna przeciw rakieta tylko : 8000 metalu i 2000 deuteru przy czym Jedna przeciw rakieta niszczy jedn rakiet midzy planetarn. )

UCIECZKA:
Jeli do naszej planety zmierza flota agresora ktrej nie bdziemy w stanie powstrzymad lub po prostu bdzie to nie opacalne powinnimy wycofad z planety wszystkie surowce oraz floty akurat stacjonujce na orbicie. W tym celu moemy wysad nasz flot jako transport do najbliszej koloni z prdkoci 10 % pozwoli nam to przeczekad atak i zaraz po nim zawrcid flot wraz z surowcami (szybkod 10 % pozwoli zaoszczdzid deuter szczeglnie jeeli planeta do ktrej ewakuujemy flot znajduje si daleko). Jeli nie posiadamy jeszcze adnej koloni moemy postpid podobnie z t rnic i wylemy flot z rozkazem ataku na jakkolwiek planet w naszym ukadzie sonecznym. Nie musimy obawiad si systemw obronnych takiej planety bowiem nasza flota tak naprawd nigdy jej nie zaatakuje .Zawrcimy j zaraz po ataku. Miym akcentem bdzie jeli wylemy stosowny komunikat do waciciela planety na ktr wysalimy flot. (jeli planeta naley do aktywnego gracza ,jeli bowiem jej waciciel jest nie aktywny duej ni tydzieo *i+ czynnod taka bdzie cakowicie zbdna ). Nasz flot moemy take uratowad wysyajc j na jedno z pul zniszczeo (szcztki) potrzebujemy w tedy recyklera lub wysyajc j na jedno z pustych pul z misj kolonizacji potrzebujemy do tego kolonizator . Wszystkie wyej wymienione strategie mona nazwad cznie strategi fleetsave. Jeeli na planecie posiadamy ilod surowcw przekraczajc adownod akurat dostpnych transporterw musimy pogodzid si z strat 50 % z nich lub wydad je na badania , budynki lub systemy obronne. Najciej wydad jest deuter jeli wic chcemy oczycid nasze magazyny do zera przed przybyciem floty agresora musimy uyd naszej floty. Zaznaczamy wszystkie dostpne statki i wysyamy je na jakakolwiek odleg planet .Po kilku sekundach zawracamy i tak a sprowadzimy ilod deuteru do taksje wielkoci ktr bdziemy mogli spokojnie wywied z planety. Aby maksymalnie zminimalizowad potencjalne zyski agresora moemy wyczyd elektrownie i fabryki w takim przypadku gracz nas atakujcy zrabuje z planety po 2-3 jednostki metalu i 1-2 jednostk metalu oraz 0 deuteru :D .

Strategie
FleetSave Podstawowa strategia pozwalajc uchronid flot przed zniszczeniem .Stosujemy j zawsze kiedy jestemy atakowani przez silniejszego przeciwnika lub gdy bdziemy przez duszy czas nie obecni przy ogame np. w nocy. Polega ona na wysaniu floty z orbity planety do innego punktu w galaktyce na minimalnej prdkoci (oszczdnod deuteru, wyduenie czasu lotu a co za tym idzie czasu w ktrym nasza flota nie moe zostad zniszczona ). Jako inny punkt w galaktyce moe posuyd : -Inna planeta nasz lub cudza . -pola zniszczeo na orbitach innych planet lub naszej wasnej (wymagany recykler ) -Puste pola pod kolonizacj (wymagany kolonizator ) -ksiyc Tworzenie PZ sondami Strategia niezwykle przydatna do zmaksymalizowania zyskw pyncych z ze zomowania floty innego gracza .Polega na wysaniu na planet bdc celem naszego ataku jednej sondy szpiegowskiej w celu powstania pola zniszczeo (PZ) Dziki temu z wyprzedzeniem bdziemy mogli wysad recyklery z misj zbierania zomu po walce ktra jeszcze si nie odbya (nasz flota ju leci albo zostanie za niedugo wysana ) .Strategia ta wymaga zsynchronizowania czasu przybycia racaklerw na pola zniszczeo (jeeli bowiem przybd chodby kilka sekund przed bitw zbior wycznie zom z naszej sondy ). Ochrona przed falang czujnikw. istniej dwa sposoby aby ustrzec falang. Pierwszym z nich jest silna obrona na planecie na ktr wracaj nasze statki (koszt obrony jest znacznie niszy ni fota o takiej samej sile w walce poza tym odbuduje si w 70 % i nie pozostawi surowcw do zrabowania ). Drugim sposobem jest wysanie twojej floty z misj stacjonuj a nastpnie w dowolnym Momocie wydanie rozkazu powrotu . Flota taka przestaje byd widoczna dla falangi czujnikw znika rwnie z twojego podgldu galaktyki pozostajc jedynie w zakadce menu floty. Odszukiwanie gwnej (pierwszej) planety gracza pierwsza planeta jako rozbudowywana od pocztku posiada najczciej najwysze powozimy budowli i stanowi nie jako serce imperium kadego gracza (chod nie jest to regua ). atak na ni moe przynied znaczne zyski powodujc zarazem due szkody naszemu przeciwnikowi .Mniej dowiadczeni gracze na trzymaj na gwnych planetach swoje floty co jest kolejnym argumentem przemawiajcym za atakiem wanie na te planety. Lokalizacje planety moemy poznad klikajc ikon wiadomoci przy jednej z jego planet (podgld galaktyki) pojawi si okno wiadomoci teraz wystarczy skopiowad wsprzdne z okienka odbiorca (koo nicku gracza *xx.xxx.xx+ ). Znajc koordynaty moemy ju zaczd skanowad .

Linki
http://sourceforge.net/projects/speedsim - SpeedSim program pozwalajcy stymulowad walki . http://gigipl.one.pl/~saiko/pol.rar - SpeedSim - tumaczenie na jzyk polski . http://speedsim.sourceforge.net/eng/skins.htm - SpeedSim skrki Jeli po jawi ci si komunikat o brakujcym pliku msvcp60.dll, mona go pobrad z http://www.dll-files.com/dllindex/dllfiles.shtml?msvcp60 iskopiowad do katalogu windows/system albo windows/system32 .

http://ogame.prv.pl/ - Raksim Symuluje atak rakietami midzyplanetarnymi . http://ms.net.lodz.pl/~ludwi/Ogame/Cennik.exe - Liczy ile surowcw potrzeba do zbudowania danego poziomu budynku lub odkrycia danego poziomu badania . http://tvkg.net/~yatex/ogame/labka.htm skrypt, pozwalajcy liczyd koszty poniesione na badania http://tasak.trzebnica.net/~tsk103/VoltSim.zip Oblicza ilod energii niezbdn do zasilania poszczeglnych poziomw kopalni

MasteR Am@rdo