Vous êtes sur la page 1sur 3

Mieszkania w Polsce jednymi z najbardziej przeludnionych w Europie -...

http://biznes.onet.pl/,0,4110308,drukuj

wczoraj, 12:09

Mieszkania w Polsce jednymi z najbardziej przeludnionych w Europie


Tagi: mieszkanie, nieruchomoci Ponad 60% polskich rodzin mieszka w za maych mieszkaniach. Wskaniki przeludnienia plasuj Polsk na 28. pozycji wrd 30 krajw europejskich. Najlepiej pod tym wzgldem jest na Cyprze, gdzie problem ten dotyczy zaledwie jednej rodziny na 100.

Zgodnie z europejskimi standardami zarwno maestwo bez dzieci jak i single powinni mie do dyspozycji mieszkania dwupokojowe. Gdy tylko pojawi si potomstwo, mieszkanie trzeba zamieni na mieszkanie trzypokojowe, natomiast gdy rodzina skada si z maestwa i trjki dzieci, to taka rodzina wymagaaby nawet piciopokojowej nieruchomoci. Takie warunki mieszkaniowe s czsto w Polsce utopi, a jak to wyglda w innych pastwach europejskich? Dane o przeludnieniu mieszka publikuje Eurostat. Statystyki te s dla Polski niestety mao pochlebne. Dziecice przeludnienie W krajach Unii Europejskiej wskanik przeludnienia mieszka jest mocno zrnicowany w zalenoci od tego, czy rodzina posiada dzieci, czy nie. Przecitnie w caej Unii mniej ni co dziesite bezdzietne gospodarstwo domowe dotyka problem przeludnienia nieruchomoci. Gdy jednak pojawiaj si dzieci, przeludnienie dotyka ju co czwarte gospodarstwo domowe. Z tej oglnej zalenoci wymykaj si jedynie trzy kraje Cypr, Holandia i Finlandia. W ich przypadkach naley jednak zauway, e wskaniki przeludnienia s bardzo niskie. W przypadku Finlandii, gdzie wspomniana rnica jest najwiksza, tylko 7% bezdzietnych gospodarstw domowych dotyka problem przeludnienia nieruchomoci. W przypadku rodzin z dziemi ten odsetek spada do 4,5%. Wskanik przeludnienia nieruchomoci mieszkaniowych w krajach europejskich

1z3

15-01-2011 18:56

Mieszkania w Polsce jednymi z najbardziej przeludnionych w Europie -...

http://biznes.onet.pl/,0,4110308,drukuj

Wskanik przeludnienia nieruchomoci mieszkaniowych w krajach europejskich Wskanik przeludnienia mieszka w grupie: Kraj Bezdzietnych gospodarstw domowych (jako %) 7,4 1,8 28,4 1,1 14 6,3 26,2 7 5 19,7 1,9 2,1 1,5 4,9 30 4,4 40,5 1,3 5,5 4,4 30,8 6,9 29,8 22,5 24,6 4,2 10 34,6 2 11,9 9,8 5,8 28,1 Gospodarstw domowych z dziemi (jako %) 18,9 5,8 61,5 1 38,4 9,4 54,9 4,5 13,6 30,5 4,4 1,4 5 8,7 62,5 8 70,8 6,2 9 5,2 60,5 20,3 71,8 52,4 47,5 10,1 10,7 71,4 12,2 34,8 25,3 14,4 60,9

Austria Belgia Bugaria Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Litwa Luksemburg otwa Malta Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rumunia Sowacja Sowenia Szwajcaria Szwecja Wgry Wielka Bytania Wochy rednia dla Unii rednia dla "starej unii" rednia dla 12 nowych czonkw

2z3

15-01-2011 18:56

Mieszkania w Polsce jednymi z najbardziej przeludnionych w Europie -...

http://biznes.onet.pl/,0,4110308,drukuj

Najgorzej jest w nowych krajach Nawet piciokrotnie gorsza sytuacja mieszkaniowa ma miejsce w przypadku nowych czonkw wsplnoty. rednio w 12 nowo przyjtych krajach 28,1% bezdzietnych gospodarstw domowych dotyka problem przeludnienia nieruchomoci, a w przypadku rodzin wskanik ten wzrasta ponad dwukrotnie do 60,9%. Natomiast dla krajw starej Unii wskaniki te wynosz odpowiednio 5,8% oraz 14,4%. Gdzie najlepiej, gdzie najgorzej - czytaj na drugiej stronie Wiadomoci z kraju i ze wiata

W Polsce 60 razy gorzej ni na Cyprze Na tym tle rodzime warunki mieszkaniowe plasuj si w ogonie Europy. W grupie bezdzietnych gospodarstw domowych zajmujemy 28. pozycj spord 30 badanych krajw. Warunki mieszkaniowe rodzin s nieco lepsze. W tym zakresie Polska zajmuje bowiem 25. miejsce w Europie. Warto take zauway, e w tej grupie wynik rodzimej mieszkaniwki jest blisko 60 razy gorszy ni na Cyprze, poniewa nad Wis a 60,5% rodzin dotyka przeludnienie nieruchomoci. W przypadku bezdzietnych gospodarstw domowych problem ten dotyczy 30,8%. Najgorsze warunki mieszkaniowe dla rodzin w Rumunii, na Wgrzech i otwie Gorsze ni rodzime warunki mieszkaniowe dla rodzin mona odnale jedynie w piciu krajach europejskich. W trzech z nich przeludnienie mieszka dotyczy ponad 7 na 10 gospodarstw domowych. Jest tak w Rumunii, na Wgrzech i otwie. Wskanik przeludnienia w grupie gospodarstw domowych posiadajcych dzieci wynosi odpowiednio 71,8%, 71,4% oraz 70,8%. Najlepsze warunki na Cyprze i w Holandii W czowce warunkw mieszkaniowych Europy plasuj si Cypr i Holandia. Problem przeludnienia nieruchomoci zajmowanych dotyczy zaledwie jednej rodziny z dziemi na 100. Rozwaajc natomiast bezdzietne gospodarstwa domowe naley zwrci uwag na Cypr, Malt, Irlandi, Belgi, Hiszpani i Wielk Brytani. W krajach tych problem przeludnienia nie przekracza 1 rodziny na 50.

Bartosz Turek

Copyright 1996-2011 Grupa Onet.pl SA

3z3

15-01-2011 18:56