Vous êtes sur la page 1sur 104

lZQ

HO

I .... I

'u

q;o

z.u

'2'0_

Abrl (Option) 18,27 m2

'99

129

III

pn

12:0

11'

_ 129

iliQ

170

nl

129

III

1:IQ

1.12

HQ

Charrmre 1 15,13 m2

Abri

(Option) 18,.27 m2

100

12:j!

'20

, 4'

I OM I

H!

1'19

p,n

999

''''


~
o,.~

~ ~


,.,

0."

~.

"
~ ~
e, 0.,

....
~

.,.0,

....,
a"""""g""bI..,.
82,OOm2 Combles

.,..

-.aT

I~

::

IIIII~~ ...
>,..,

:
~

"

lJ

I()()
t--'"
120 In
llQ

aog
n,og

1'00
120

ISl

17'

IN

1 21

Terra .... 9,41 m2 99,01 m2

1.10

119

7()
191
120

14'

1t9

111

'-'1

Terrasse
6,43 rn2 69,27 rn2

c~
1~

Terrasse
8,24 m2 81,35 m2

1I'i

100

!I!

I+'

]20

I()K
...
-.-~~.-.- ..--......... ................
. -...•. ~-..
..

.~

~ ....

,,,

.""

,040,

...... :

"'O~

...
9,77 m2

:n., ~
~

070

\1

,
0.2

Cava

:
~

~ ii
.111111

.""
I

Deg

5,36 m2

LJ

Garage 31,08 m2

r-

orr T T TTl

~
CaUier 14,10 m2

J:
:
-~~---~

.;

J \.

I\

,-I

- -1\.-

-,

I
I I I

--

...

_."'.

•..

I I

~T-"

_----""---,~--

7~

,, ,
,

"'lIIIIIIJIIUnllllnmIllUl1l1nlllllllnlllllllll

- - - - --

'75

10",

z.gl

1ItI

I tCl

:pw

129

112

1+4

1_2_0

111

I oac t

09.

12'9

J_91

liD

200

ill1

010

ua

lot

] ?9

'it

I 910 I

111

]79

Pili

'"

'2'9

191

I OR

en

IZP

,po

85,92 m2

168

1 20

'!!1

989

ISO

B:Q

11'

laa
t
Ofip

0.9&

1.2'0

Z_10

\27

uo

112

I gel

1Ii

.29

1;4

1ft

'29

4.!i2

• I<!

"

.,.
Surface

Surface ,ah b'ltable : 127 <\ d' empnse du batl : 247:2~ ~

[J~
VIDE SUR SEJOUR

tl
18,78m2

.'0...,

171

'N

!t.U

,.9

ISO

1:0

''0

I gog

0..21

I I MQ I 0"

IM'I

_21°

1919,

.I

VIDE SANIT AlRE

'21

no

10

..

1,,21

12

Abli (Option) 18,00 m2

Auvent

6,64 m2

105
'1JJJ

, zo

2;19

I 919 I

In

, 0.19 I

'n

105,48 rn2

]!I!

liO

zq

1@

liZ§)

Pili

I OJN

912j1

P1i

1;0

1-

112,88 m2

IMlj-9.il5QifCl\lO

)2Q

-i

.z.)]

I-

to

-I

'n

, !Q

IU

QIIIl

Ito

lOQ

up

In

Abri (Optlon) 18,00 m2

, fQ

".9

300

o~.

1n

l-

120

1'71

I """ I

Zn

120

171

1 ZQ

Ip

Abri (Option) 18,00 m2 Chanli",.2 12,63 m2 Chambre 3 11,30 m2

Auvenl 6,83 m2
N

.,;

1011 I

_______-',.

1""1

12fj

'29

IN

u.

>-

-====:=::':'7;=:=:::=:..'=:+=:=:::::::::::::::::=::":;=::+=:~'=:::;::::::::=:=:::"-;;;;;;;;;;;:;

liP

aoo

"

650

IS
616

31
.:. I

30 .:. I

Ij<lr<l'illi! H6

B~Om2

::110

1161

1 So

':;.1:2

nz
1111
21 7 !I ,,:;::
Celllli!r

1I

11
II II II II II II II II

I 3D I ':'1

1':'1

I :ZSo

1.61

1.§J1._1

U3

1.)3

-4
1tl

n)
U7
(uk:lrll:~ 10 5111il.

117

I .:.

.:;.
1

11,.81ml
351

Rli!pa~

-<

Ii I

I1

1S1

329

371
ShJdlD

15.9Sm2

35

I II II II

!t2
S;LDn

22A1112

1. 1
Tli!rr<l~~1i!

31111l11:

1 So

-~==========~==========~==========~

I I 1.1 0 II II
I

1 ':'1

U1

111

1.41

2...
131i.1

1.41

1.11

I IIJlO I 1.4-1 I-r--"';':_:_;_~ II


II

II

121

A""ent 3,67 m2

96,67 m2

))5

"9

1.tO

'120

119

D'Q~

0.99

Z02

10""

Ut

go

121
I "110 I
0 ..

24,77 m2

125
;1

909

'29

120

AuveRi 3,67 m2

96,67 m2

115

]29

uo

129

110

010,

090

I '),60 I

]ZQ

125
in 1.29

28,47 m2

182
20

q(J

LiZ

::

Awent 3,67 m2

96,67 m2

In

'19

120

I Q.., I

In

, iQ

110

132

~I
-

a
;
Comble amli ... geable 21,30 m2

1/

35,64

M2

I-

I-I--

1-

Rochelle 14,37 m2

:
""
:;

[I'
>0.

'"

.'
5
om

'"

~"

-,

''''

97
00

+-

~.M'~I

~I~O@~L+I------~l~l~.

~~-L)~lO~_+--------~'~'AL-------_+--d-J~iQ~_1 ___jl,~

Auvent 3,67 m2

97,87 m2

IJ!!

129

'.to

lap

1]0

0 Ie,

999

Z,H

1M

'_X!

111
1484 322

.. _-- ,. .

.,-

~-. -- ~ ...... -~-. -

Sejour CUisine Chambre 1 Cham.bre2 Chambre 3 Chambre 4 Baln Tollette$

37,62 m2 11,26m2 10,34 m2 10,99 m2 9,90m2 l1,04m2 5,20 m2 3,54 m2 1,35m2 4,33 m2 6,67 m2

WC

Callier Degage me nt

SURFACE HABITABLE Auvent Garage (Opllon)

'11,14 m2
8,76 m2 15,00 m2

7()
1482

CXI

SGJour

Cuisine Chambre 1 Chambre2

31,88 m2 9,36 m2

10,59 m2 10,89 m2
4,31 m2 l,80m2 1,15 m2

WC

BQln

DegClgemenl SURFACE HABITABLE Auvent entree Garage (OpHon)

10,58 m2 9,51 m2 15,00 m2

K5
UP

JiO

1!i1

Cl!SO

't

o Ii.,

PH!

117

_ J2f1

85,15 m2

n."""

SOjour

D r1l UJ

Terrasse 8,76 m2

pni

12'9

201

)20

12S

0,9_0

'72

llfil

240

1°.1.4

0;,1

Auve,nt 10,75m2 OIaml>re 2 12,44 m2

JlIi

]19

Z7::1

up

] i§

IN

I\I!!I

0.20,

94
, JG !

20

lZQ

2.02

! 29

1 ZQ

!'if

15!i

IZQ

I 000 I

UI!!

no

In

..
o,.~

.
,

~~~
I--

...
E

",",fill
,
// "

l
.,,'
/1 II

~
[]]

u"

)1
I

..
'

".

'~
~
H'

ft-J
I~
~~~
0." l,.,

Culsi"" 1'1,13 m2

Bains 5,86 m2

...
5elour 35,34 m2

I,\I-d

/1

b•

r-, \ ~
~

I~~
t.n

U. ~_.,

~ ~
'A><;

',"

(VI

I~

"[V~:jl
II~

.~.(J W J(
o."i-r-.,_
I,~ n .. Garage

:
;

C~"mbre 2 2,16m2

'''''

,
".

~uvent
b, ~

10,29 m2

T""""""

!·:.~~r
n"

a~/

~_(1

In

~nn
V

~v

t: ;"
III
~Z2

~
<,

29,64 m2

J\
,,r
I I I I

0."

II

I 1 I

~7\;
.~
I I , I I I
..

~ po • .,
1- -_A-

Ii

/\
~

~..,
I I I I I I

i:_________~ - - - - - - ~- - ~ ~
f
to?

]Z9

Up

;:i'lil

000

lU

245

19.1'1

1 '1 11

Ii:
o o

129

l_Z1

"Ii!!

IU

I QS, I

.....-----.-~.------,_--~ ..
.

__ .•__ U.lL.

----_
_'_.-,.~_ :

....

_.~._ ._
OL

.+
t

•_o.~_ •. _.J.]

•. _J.u.__.

-t.- .. --.

!!L __ ._~j__

.. tZ<l-;_---

?J.__ _

--"C1L.--t

;:
0

~
2

"::3~kOO~2 -_-,-/""II!i/ ...... \f J


~~III

Lee

1
""'- _,,=""","""'"""..,. +-t",.~= "'"'"~_+--oAIi ""'" ~

+1,23 1

v1 __ IT! f\ 'i®l_
Degagement
!<-..

8,12

~N
I
•••

IJ

-'I

~l

Cham e7 13,6; m2
t-----'-l

Cham"re~1 12,6 m2 ..
-1--11'.

J
.I.

17-~---I'-"'!!fI"-----I/ll_.L---+:
r-'J'!!'!!!!!~

t()()
11 50

a
co

SeJour Cul$lne Chambre 1 Chambre2 Chambre3 Chambre4 Baln WC D6gagement SURFACEHABITABLE Porche

30,83 m2 12,39m2 10,SO m2 9.57 m2 10,SO m2 14,08 m2 4,46 m2 1,33 m2 5,8Sm2 99,51 m2 3,90m2

74
101 2_00

'19

leG

lZO

105

~
2~

D
74,04 m2
j!QQ

Porche

3,46 m2

2 <to

199

0105

I 07

jI!

e.'

JiP

105

JZO

111

...

Q
JIg

D
1.00
01"JII

88,09 m2

IW

129

HO

5.1

, IS

090

191

·51

'29

z.n

iOO

;rlj!

J;Ui

po

1:501

'19

120

~0431

OW

CUP

1M

He

'00

"

II

II i i

[1
II II

II II

II iI
II
II

L.,..,

...J

27

500
3,11 O,BO 2,15 0 ;)8

ps

? ~O 2,15

J,SS

1,40

Tfl'rrp:ss

~ ~ 1/

'"

10,00 "

;;:

"

1,20 1,2S

: 0,73

~ 0,06
0,73

II ~:~~ II
24e

0,06 0,73

I ,0.2

1,20 1,25

2,37 55

1,20 1,25

I'

Q9

IN

Z211

'20

jI"

i,"

HO

] 6S

.,

1 ZO

1111

79

12'9

2,8l1li

'29

HiS

1U

o§9

219

105

120

Ito

118

He

171

021t

o@o

"4

, ,,$

UP

21@

129

J!j§

I OM I

0.19

2.1,

..

an

J OW J

ZOl

1_'i'1

;:I,

Te .....sse 9,63 rn2

'37

no

Jl,l

13,;1'8

In

.?<!

L§2

1°'

IN

HI"

I 060

a.51

In

llS

Ito

211

Terrasse 15,00 on2

Chalri>re 3 13,87 mZ

~ ~. ....
- ••• -

-- -

.. . "~

4.

113

120

Z$l

) lQ

,"

13-4

In

]20

IfiO

110

120

] .. ',>

15

"

Sou. "01 58,84 m2

0"

210

430

IPM

REl DE CHAUSSE.E,

,.~
~~,

C'IifiItM. HliilfijjlJij,j;

1~.I!2M2 ',~7 iT1I2

'1M! rna;

9;;2:m2
'~::!;'9'mi:
'~~~~

Ahd

Oh:IrfiJ:, r.'1
'~mti.te,~

~
I

-.~.1
-.='

we
,

pglO

'

iiI~~W
;!ii,6(i! ~

~;.M [Il!

'C!tIIfl'
~~!'!I CIii:I rr,ibr.,~, Ci'ia !'Dh!iiI'~, Qjg~r~',~

%,1';11: m:2i

"

()Ql,
I "

11'-

r:J'

Q
,

~.~
1Dc!!n

'lUI' ~ l~lh':i:
1'1;151' inO:, oiIi,,7.2: iTLt ,If.~~; ~:, ,~"iifI2,

we

1,M1',ri!2:

k!IiiII~~

:l1:.!R'P,~E: !l!A.lilil';U'!,t;,
Atffiiill!' !k;~~I~i

:ZOi1MIrr.iZ,

l RCllCli;iI

+---------------------------------------------------------------~.~----------------------------------------------------------------+
Pn I
9."

In

,.0

292

liP

!!II

• 0.11'

0;0

lif

SUrface

h3.bitable

: 116,92 + 39,1 0 ~ 156,02 m2 Emprise du bati: 211,10 m2

••

!jijI

Q_eg

'19

pi

BlIlcon

7,82. m2

_-

--~=-

I;:{~' ~::::::::~7a·~~'~"QI~l!!~'9'~==~~~= '::


~ I '.0 MOil
LilO

98,95 rn2

~ '"

Auvent 3,64 mZ

OS1

1051+

oW

,go

O?Q _

131

O,ec .. ,

220

J 10

OliO

J Oft

' 10

Hl§

OBI

120

111

f70
VI
12°
1.19 119

71,57.m2

2fJ4

130,82 m2

Temosse

9,06 m2

,r

"
Mi

'If

129

\12

••

204
'G! lW
u" 100

Ccro

'"

1U

73,27 m2

Rochelle 10,00 m2

Vide sur dJour

169

lOP

'"

,,0

,n

9n

100

1°"1

219

11.0

'''''p

U1

liIO

III

I 019 l , 9'9 I

0.2'

110

Ili

Surface h.>bitoble R.O.Ch : 103,26 1M2 Surface ""bltable roch"le : 13.65 1M2 SUtface d·e""' ..... au sol: 172.&4 m2

Terrasse 31.88 m2

!.iN

1.'2

1152

11Z

·,
17

!iT

IU

210

121

'2
Emprise

19',97m2

I
• 0

OtD

U7_

12'0

...

.i.sz

Q!I~

DOO

]711

-..

""
I
I I

Vide sur "';jo","

I
I
I

lED

_f
ro
l
=-

__ .i>:
.. ..

~.

~'

.
!..

DI]
I

ILr i;;;;;;

n
'-J.'.(,

0: EST

76
IN

'Ill

2n

9'0

0 OJ

lie

]@?

101

Drllj

010

2,0'

112

iOf

Pill

0.00

119

120

lqi

P'Pr

o,~

~I

:},.!:t!1

M
W

::li!l.iI':ill'ill2

·U!.~

~iOO' m2
Qb:ImbfCIll ~!II!

oti.ci ml; tII·:2 el:hi:i il'ibilll, ,:!I.

1J.M'rna:

?,$7 m!il: :l!,nl'nlt

'we.

"',:r.ii iiliit
'll,:!gmQ:
::il,.2lil!~:

I~.~....rn:
:W1:f:AC(: ~'A·lrr.lJtLI '!:!lID

::i,,Q,d

T.ei'ftlijQ

Gaigll!~~

K9
liZ ?19 0'0

'II

!'IO

zoz

89,16 m2

, 11

iQQ

11'2:

"II

2..21

0,,91

! ClIO :

,,

!Of

219

7~.8'9
~~.----------------------~:~~I----------~=-=-------~,~~--~~~-~Cl----t

o
.

~.I~

V
~"""'fJJ""'"
-"
"J
,

~
.

CiVfthl:i;

~,Mm.=

"

-.
•• ".

'~0Mi~

~~~

~mt;1"iI!'1

we-

0IlcI rn'b Nii:::l: 0IKl m'b,tii,.:!j. iltJiiii

l~.,.,D< iitiOl ....':!'.s:~

M~~

1~'41i~ ~'U~'C:f.IfA!!I'JA'n( iP.~ Ti.:rQl!lll; ~ti;j~~ji

U·1MZ '1,.t;~iTQ

I!iJSill~

96
121 UQ

0.0

IpS

111)

'97

ipl

96,34 m2

Il'

.200

]72

J 11

I 9,10 l

,.9

',~
~
+-

..., ~'--.4 ""',_,

" 96
.......

~'I~~~~~, =_======~~

~~--~~~~c=---4

o
I
,

,~

,~~,m1

l:),i!~iM'

HC!lcI,~
I~n:"!bt.';:!:

,U~:n;Q llltl1lrrta: 'IIi),.'121ffi12

~~~'rm:

~~~'l

Oici~':i
,!c'tfi;

n~lrra

WC: 0Ii1Di:l1 ~.ilI'Itflt 'r-nml!ll


l\I !!1i~I: f,!!Ii9
'T:tilI!5i iii;

~!Il'a 1,,4l11'i'1i2 ,::i,t!J II'I'Ii ,s;M~

"rAID IT~11.1

'fi5.,::i4~: 'iI! aJ' rn::t '~(U8!l'1oi!: '~,S;.$ m1i:


I

~(Gp~

U'

12'9

1$

lio

071

_L------

1/

L______

rr

lL;

Repas

18.26 m2

b"Jbj

h P

r::-

Terrasse 11,89m2

1,59

101_

129

2U

',N

1 O~

OM

t OM I

Ow

o.H~ I

OM

Z"O

134
....
I.'.
I.'•

...

.......... ,.~ ~~.:Ioo!~

.~ Ir"...... ~. ,~

Bains ,46 m2

.........

,___-4U

':

Ch"mbr.4 15,35" 12

I~,.,

~
:

~~ ~ '.:to
0

..

1J m.Z

'"

"A'

I
I
I

IOdSI

~!ig HQ

!"liZ I

!HZ

]22 i:~

iHZ

°''''1 I

r!

~UL_

--------------------~

tp

Q!!O

.ttrl

9'9

opu

ISO

1 fD

;rn

120

..,0

Terrasse 34,39 m2

Surface habitable Rdch : 122,97 m2 Surface err¢se du bati : 217,03 m2

279

.,

IU

1§Q

1;00

lj25

no

]71

',0

19S

1jlQ

10%

....
liD

, qz

__

ijJ

jZ

]0

JU

.
o

i-

__

'I§?

qp

_17'.0

1_21

29_

'"

1,0""'1

..
0.. "

U!!i

P9

19.150

2.10

Hg

115

...
Chomblll 1 13,69 m2

oM

IC

."

"

B.1lns 6,21

m2

"'0;

..,
"
i

/~
L

"\
0.20,

0
~

Cllamb", 11,39

m2

~.

~. .,
~ S'

r===l

~,

,
I

'0'

;t{r

,AV
I'-~

,.

Cha.mbre 3 13,.15

m2

!leg 6,29 m

",

..

1
6~

1M.

V2.,~Cm2ClJ

7
".

Cholmb,e 4 10,97

m2

~=
1,07

.><>

,,,

"'50

....

n,

,..,.:- ._ 4_.~.............. , 6·' ... ~~ .........


, . ~'"",

,.: '2'",::'6:
. J'" ':.'"

.'-

1-

mO·

",

:."cr

~~.'~ :~~:~
~ili::t
14lUii':!!.iI

,~1~ rrti
~

:r)J,rm:
1;;"';!,9'~

I!!i2

n;,MIIrrr!Z 13,'~~ 1m2 'Ii 1).9,' i!1Il


1I1,G(I,!I!"!2;

DJra 1ld4itlii
~,~ 'WO

tl),Mm2
;Z,151'i1!t

'we~

==:~,
IIIIMCiE 1lAi!ifi'A~~

'iU'I,ml:

UlrrliZ Z;17~
a~rnQ:

,~,41

mil:

,,iWT,!iNlt ~I'l!l~
1':",1

ero1tkl;

!§I

120

J \9

0,110

O,Q511

1.20

125

2.78

liG

, 000,

)29

211

Chambre 2 15,59 m2

Chambre 3 15,40 m2

Chambru,4 17,86 m2

C"",mbre 5 15,65 m2

'~,
"

..

..

I
"".

5' I~"
"

(.

,',

:_,:

":'

,'-.,'"

-~----=;::I

~.~.

..

"'-·-~=====-~":l1_._- -_ .... _ .. -

LJ

Il

.'

~ ~ ~

C'iDtm6.

~gRiIh~"
et\ai'ili~i\iIiI1

~~,~m2; 'liII,Q~ :i!.GiJ itIil:

Gh;!Imi;!fj!lq;::
O!'!i::Imi:;rc;1.1 QI\I:I m b fIIi;.4! C!i'i!:imcj\ii5

'f.iIII~
\iiIC

k!iM-~_' 'r*lIi:it'~.
'~i!.itl
ID fill!Ik.ia ~.!l1WIt

"fc~
!-j',U rrAI! LI

" Iii ~ m::il: ~,1:,,40 m::!: '~:~"U~: '~,!i;H~' 'I,'H~: ;ii, 'Il1 j:Jil ~~~: ",4!50M:; 4.aol'lfl2: I!Ud~: 1M<m.Z '17<1iJ''!: [112.
'1.7~,tti2

iljl,MI~;

:W !!I'.ILa'

A~mt",*,
GQl!:liiI!:i!

llM5i~

SJ
811 5,32 762

1.20
1,05

1.59

494

I"
All

I
.ro ~
e

'--

,-

~
~"

~A
I
I

~
/

a 1,.~2
~

~!~

:0
~
0,32

-,
1::
m2

,-----

Culsfno 13,0,8 ml ~ 1.40 S~,8 '

_><,
~~ 0,99

l~ ,to:s, ~
~~
l'
6~' .9~

~ 1"9
~

'~'A~- !~X~
/ ~ "" ~
++I.C; .~8 SI~2

r-, LI1j.F.~,~

V
H3 /

:;

~~

1'-- I'.

I~
~

:Q)
~
1:l

~ Lm2 r-10,';0

I I /'
/ 1.7i~
3~02!

+;t(l,(II) 0.17,

"'~
::j

!
~i--,~ JXl

~
[In
3.G1

.;

~r..'

",r
r-I 0~60

.: B(:
1. '

~9~

2.37

:':

'~

~~ ~~
"

3,48

~.;

~
1

'rerrasse

~
:;:

25,75

m2

+0,17
.~,28

',"

L;,

~ 1.05

I.O~

3.48 M,O,9O

<,

I
An :0,90

~"<,

!~A
I
1.25 2,51 1.40

1.72 00

240 2,15 574

2,15 024 191

·I

.........,_

-.

_..:a=....

'-~~, ..

ri>. 'v '_.>If.,.~

.-

rn
I .

~c-..)

"LV(
ir.,""""

__

_ c::=c: ~

-J_

~l....____

--_

110

In

1 ]6

120

210

l1Q

Q,Olll

090

071

110 2.0

119

I on

".

'-,vet«(4

d:J,.... '

S~,76

is'JCfII:I:

Cldibti Rald'III!!i!!~ CI'i:Imi:!iiiI< '~ O!;;il!n.b r.e 2


¢~!!,!i;lf<I;~ 'W·O ~mili!1l

:it(J;UJfl;l!, ~~Ij.~ '~'~ ;'7{\~,

~;n'm.l'

l~;:tI$m2
I!\.,N,

~!r.i

'10.00 m::l

1M< I'r!2
~mZ :t~m2

fItil·