Vous êtes sur la page 1sur 1

GRAMATYKA ANGIELSKAZESTAWIENIE Przedimki 1.

Przedimek nieokrelony 'a/an' Przedimek nieokrelony "a/an" oznacza, e nastpujcy po nim rzeczownik okrela jeden przedmiot lub osobpochodzce ze zbioru takich samych przedmiotw lub osb; wykazuje on cechy typowe dla zbioru takichprzedmiotw lub osb.He is a doctor.On jest lekarzem. (Naley do zbioru osb zwanych lekarzami.)W pewnych sytuacjach moe znaczy "jaki, dowolny":Give me an apple.Daj mi jabko. (Jakie, jakiekolwiek jabko.)Przedimek "a" stosowany jest przed rzeczownikami zaczynajcymi si od spgoski:This is a pencil.To jest owek.Przedimek "an" natomiast jest stosowany przed rzeczownikami zaczynajcymi si od samogosek:This is an apple.To jest jabko.Zasada "an" dotyczy wszystkich wyrazw, ktre nastpuj bezporednio po przedimku, tj. jeli rzeczownik jestokrelany przymiotnikiem zaczynajcym si od samogoski, wwczas rwnie uywamy przedimka "an".This is an empty bottle.To jest pusta butelka. 2. Przedimek nieokrelony 'the' Przedimek "the" oznacza, e przedmiot lub osoba, o ktrych mwimy nie s dowolnymi obiektami pochodzcymi zezbioru przedmiotw, lecz konkretne, zdefiniowane; posiadaj cechy wyrniajce je od innych.Przedimek okrelony "the" moe wystpowa zarwno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Przedimek nieokrelony"a/an" moe by uyty tylko w liczbie pojedynczej. 3. Uycie Przedimkw 'a/an' 1. Kiedy wymieniamy dan rzecz po raz pierwszy:There is a table in the kitchen. The table is big.1 St znajduje si w kuchni. St jest duy.2. Kiedy mwimy o jakim przedmiocie lub osobie tylko jako o elemencie zbioru:He is a policeman.On jest policjantem. (Jednym ze zbioru wielu policjantw.)3. Przy okrelaniu iloci w wyraeniach:a lot of duo, mnstwoa fewkilkaa littletrochWe have a lot of food.Mamy mnstwo jedzenia.4. Przy liczebnikach:a hundred = one hundreda thousand = one thousanditp.5. Kiedy mamy do czynienia z rzeczownikiem oznaczajcym materia lub substancj niepoliczaln, ale z pewn jejkonkretn iloci lub jednostk:a tea = a cup of teafilianka herbaty. 4. Uycie przedimka 'the' 1. Kiedy wymieniamy jaki przedmiot po raz drugi:There is a window in the room. The window is dirty.Okno znajduje si w tym pokoju. (To) okno jest brudne.2. Kiedy mamy na myli przedmiot lub osob nalece wprawdzie do pewnego zbioru, ale posiadajce cechyunikalne:He is the doctor that I know.On jest lekarzem, ktrego znam.3. Przed rzeczownikami, ktre oznaczaj rzeczy istniejce tylko w jednym egzamplarzu:the sunsocethe earth2 ziemiathe skyniebothe moonksiyc4. Przed nazwami instrumentw muzycznych:She plays the guitar.Ona gra na gitarze.5. Przy stopniowaniu przymiotnikw przed przymiotnikiem w stopniu najwyszym:She is the nicest girl in our school.Ona jest najadniejsz dziewczyn w naszej szkole. 5. Kiedy nie uywamy przedimka 1. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi i oznaczajcymi substancje:Milk is white.Mleko jest biae.Iron is a metal.elazo jest metalem.2. Kiedy mwimy o kilku przedmiotach nieokrelonych:He buys and sells cars.On kupuje i sprzedaje samochody.3. Przed nazwami wasnymi:He is from France.On jest z Francji.His name is Paul.On ma na imi Paul.4. Przed nazwami posikw:breakfastniadanielunchobiad (jedzony ok. 13-tej)teapodwieczorek dinner obiad, kolacja (jedzone ok. 18-tej)3