Vous êtes sur la page 1sur 12

Rczny czytnik kodw kreskowych LS2208

Instrukcja obsugi

Nowy Scz, wrzesie 2006

Rczny czytnik kodw kreskowych LS2208 - Instrukcja obsugi

Czytnik kodw kreskowych suy do wspomagania procesu automatycznej identyfikacji towarw i usug oznaczonych kodem kreskowym. Czytnik zawsze wsppracuje z urzdzeniem nadrzdnym, np. komputerem lub kas fiskaln. W instrukcji podane s parametry techniczne czytnika, informacje jak podczy go do urzdzenia nadrzdnego oraz co robi, gdy pojawi si problemy. Dodatkowo instrukcja zawiera kody kreskowe suce do waciwego zaprogramowania czytnika, jeli ma on wsppracowa z komputerem lub kas fiskaln NOVITUS.

Instalowanie kabla transmisyjnego


Aby zainstalowa kabel transmisyjny w czytniku naley odpowiedni jego koniec (z wtykiem modularnym RJ45) wetkn do gniazda znajdujcego si w dolnej czci obudowy czytnika.

Chcc kabel od czytnika odczy naley za pomoc paskiego rubokrta nacisn na zatrzask wtyku RJ45.

UWAGA: Podczanie/odczanie kabla od czytnika mona wykonywa jedynie wtedy, gdy zasilanie czytnika jest wyczone i nie jest on podczony do urzdzenia nadrzdnego (komputera, kasy, itp.)!

Rczny czytnik kodw kreskowych LS2208 - Instrukcja obsugi

Uytkowanie czytnika
Aby czytnik sprawnie odczytywa kody kreskowe naley odpowiednio si nim posugiwa: 1. Wizki skanujcej czytnika nie naley kierowa prostopadle na kod kreskowy, lecz z pewnym odchyleniem od kta prostego (4 - 65). 2. Linia skanujca musi obejmowa ca szeroko skanowanego kodu kreskowego.

Podstawka czytnika
W komplecie z czytnikiem dostarczana jest podstawka. Po odoeniu czytnika na podstawk automatycznie przeczy si na tryb pracy cigej (tj. kody bd skanowane bez potrzeby wciskania przycisku).

Rczny czytnik kodw kreskowych LS2208 - Instrukcja obsugi

Podczenie czytnika do komputera (interfejs KBW)


Aby czytnik wsppracowa prawidowo z komputerem PC (interfejs emulacji klawiatury - KBW) naley go odpowiednio skonfigurowa. By to zrobi, zwykle wystarczy odczyta czytnikiem kolejno ponisze kody.

Set All Defaults

IBM PC/AT & IBM PC COMPATIBLE

Scan Options

<DATA><SUFFIX>

Enter

Rczny czytnik kodw kreskowych LS2208 - Instrukcja obsugi

Podczenie czytnika do komputera (interfejs USB)


Aby czytnik wsppracowa prawidowo z komputerem PC (interfejs USB-HID) naley go odpowiednio skonfigurowa. By to zrobi, zwykle wystarczy odczyta czytnikiem kolejno ponisze kody.

Set All Defaults

HID Keyboard Emulation

Scan Options

<DATA><SUFFIX>

Enter

Rczny czytnik kodw kreskowych LS2208 - Instrukcja obsugi

Podczenie czytnika do kasy fiskalnej


Aby czytnik dziaa prawidowo z kas fiskaln, naley w wikszoci przypadkw uy specjalnej przejciwki oraz odpowiednio go skonfigurowa. Zmian w konfiguracji czytnika dokonuje si odczytujc z instrukcji programowania odpowiednie kody kreskowe. Podczenie do kasy OPTIMUS IC/NOVITUS (interfejs RS232) Poniszy rysunek przedstawia schemat kabla poczeniowego, jaki naley wykona i za jego porednictwem czytnik poczy z kas fiskaln NOVITUS/OPTIMUS IC typu: Tango, System, Bravo, Bonita, Rumba, Frigo, Fiesta, PS3000, itp.

Wtyk do kasy (RJ45-8) 2. (RxD) 8. (GND)

Gniazdo do czytnika (DB-9 mskie) 2. (TxD) 5. (GND)

UWAGA: Do zasilania czytnika konieczne jest uycie zasilacza dostarczonego w komplecie z czytnikiem!

Parametry transmisji do ww. kas s nastpujce:


Prdko 9600 Bitw danych 7 Bitw stopu 1 Parzysto Prefiks EVEN (parzysta) (brak) Suffix CR LF (0Dh 0Ah)

Rczny czytnik kodw kreskowych LS2208 - Instrukcja obsugi

Aby zatem poprawnie skonfigurowa czytnik (interfejs RS232!) naley odczyta kolejno nastpujce kody (mona je rwnie znale w angielskojzycznej instrukcji programowania czytnika):

Set All Defaults

Standard RS-232

Even

7-Bit

Scan Options

<DATA><SUFFIX>

Enter

Rczny czytnik kodw kreskowych LS2208 - Instrukcja obsugi

Rozwizywanie problemw.
Jeli pojawi si problemy z prac czytnika, naley, w pierwszej kolejnoci, prbowa je rozwiza samodzielnie korzystajc z poniszej tabeli. Problem Czytnik nie wieci i wydaje si by nieaktywnym Sprawd, czy: zasilanie urzdzenia nadrzdnego jest wczone zasilanie czytnika jest wczone np. zasilacz nie jest podczony do sieci jeli czytnik jest zasilany z urzdzenia nadrzdnego, sprawd, czy poczenie jest prawidowo wykonane Uwagi i sugestie

Czytnik wieci (linia skanujca jest widoczna), lecz nie odczytuje kodw

Sprawd, czy: kod kreskowy nie jest zej jakoci np. pomarszczony, zamazany, rozerwany, itp. dany typ kodu kreskowego jest rozpoznawany przez czytnik i jego odczyt nie jest w czytniku zablokowany. okno czytnika nie jest zabrudzone

Czytnik odczytuje kody, lecz nie przesya do urzdzenia nadrzdnego

Sprawd czy: w czytniku zosta zaprogramowany waciwy interfejs komunikacyjny zaoony jest odpowiedni kabel i czytnik zaprogramowany kabel nie jest uszkodzony urzdzenie nadrzdne jest dobrze skonfigurowane parametry czytnika odpowiadaj parametrom urzdzenia nadrzdnego

Pomoc techniczna
Jeli pojawi si problemy, ktrych nie da si rozwiza wg powyszych wskazwek, naley skontaktowa si ze sprzedawc lub dziaem technicznym NOVITUS SA, tel. 018 4440777. Wszelkie informacje na temat poczenia czytnikw z kasami fiskalnymi (kable, konfiguracje) oferowanymi przez NOVITUS SA mona znale na stronie internetowej - www.novitus.pl, w dziale Centrum Obsugi Klienta. Instrukcje programowania i obsugi (w j. angielskim) mona rwnie pobra z internetowej strony producenta - www.symbol.com.

Rczny czytnik kodw kreskowych LS2208 - Instrukcja obsugi

Parametry techniczne czytnika LS2208


Parametry mechaniczne Wymiary (d. x szer. x wys.) Masa rdo wiata Szybko skanowania Szeroko odczytu Odlego odczytu (zalena od gstoci kodu) Kontrast kodw Rozdzielczo Odporno na owietlenie zewntrzne Napicie zasilania Pobr prdu Temperatura pracy Temperatura skadowania Wilgotno wzgldna Odporno na drgania Odporno na upadek Odporno na wod i kurz 8,4 x 6,3 x 15,2 cm 146 g (bez kabla) Parametry optyczne czerwona dioda laserowa VLD (650 nm) 100 skanw/sekund ~40 cm (w odlegoci 50 cm od czytnika) dla kodw o gstoci 5mils: 6,4 15,2 cm dla kodw o gstoci 20mils: 0 58,4 cm min. 25% 0,127mm (5mils) 107 600 Lux (ow. soneczne) Parametry elektryczne 5 V DC 200 mA @5V Parametry rodowiskowe 0 50 C -40 60 C 5 95 % (bez kondensacji pary wodnej) przystosowany do pracy w typowych warunkach sklepowych i biurowych wielokrotny upadek z wysokoci 1,5 metra na beton szczelna obudowa Dekoder Odczytywane kody UPC/EAN 8/13; RSS; Code 39; Code/EAN 128; Code 93; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 of 5; MSI; Code 32; Code 11; Codabar/NW7; IATA Komunikacja Dostpne interfejsy RS232, emulacja klawiatury (PS/2), USB HID (emulacja klawiatury)

10

Usuwanie zuytych urzdze Po zakoczeniu okresu uytkowania nie wolno usuwa niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz naley go odda do punktu zbirki i recyklingu urzdze elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsugi lub opakowaniu. Zastosowane w urzdzeniu tworzywa nadaj si do powtrnego uycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dziki powtrnemu uyciu, wykorzystaniu materiaw lub innym formom wykorzystania zuytych urzdze wnosz Pastwo istotny wkad w ochron naszego rodowiska. Informacji o waciwym punkcie usuwania zuytych urzdze udzieli Pastwu administracja gminna.

NOVITUS SA ma w swojej ofercie:

NOVITUS SA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 tel. 018 444 07 20 fax 018 444 07 90 e-mail: info@novitus.pl www.novitus.pl

infolinia: 0 801 13 00 23