Vous êtes sur la page 1sur 10

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLESI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA

SISTEME DE PROTECTIE INTEGRATA DIN PLANTATIA DE VITA DE VIE

COORDONATOR: Dr.Ing. ANA - MARIA BADEA

STUDENT : Mosoarca-Cablea Simona Moraru Eugenia Nicoleta

TIMISOARA -2010-

CUPRINS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Particularit ile ecologice ale vi ei de vie.................pag.1-2 Masuri de carantina fitosanitara...............................pag.2 Metode agrofitotehnice...............................................pag.2 Metode fizico mecanice............................................pag.3 Metode biologice..........................................................pag.3-5 Metode chimice............................................................pag.5-6 Prognoza i avertizarea ca m suri de diminuare a polu rii chimice..........................................................................pag.6-7 Concluzii.......................................................................pag.7

7.

8.

BIBLIOGRAFIE

1.Particularit ile ecologice ale vi ei de vie


In elaborarea sistemului de productie/protectie integrata la cultura vitei de vie, trebuie avut in vedere faptul ca viticultura viitorului va fi diferita de cea actuala, tinand seama in mod hotarator de factorii de mediu, pentru respectarea standardelor de calitate a produselor obtinute si o mai buna protectie a mediului ambiant. Factorii climatici (radiatia solara, lumina, temperatura, umiditatea, aerul) si cei edafici, au un rol hotarator in realizarea unor plantatii viticole de performanta, contribuind hotarator si la asigurarea unei protectii fitosanitare a plantelor. Controlul fitosanitar al culturii vitei de vie: ce se efectueaza pentru stabilirea frecventi, intensitatii, gradului de atac sau de daunare, a pragului economic de daunare(P.E.D), tinandu-se seama de particularitatiile ecologice ale culturii vitei de vie, are in vedere urmatorii patogeni si daunatori: Agentii patogeni si bolile produse: - Putregaiul alb al radacinilor (Rosellinia necatrix ) boala de carantina fitosanitara ; - Scurt nodarea ( Vitis virus 1) ; - Cancerul bacterian ( Agrobacterium radiobacter pv.tumefaciens ) ; - Mana vi ei de vie ( Plasmopara viticola ); - F inarea vi ei de vie ( Uncinula necator ); - Putregaiul cenu iu al strugurilor ( Botryetinia ( Sclerotinia ) ftickeliana ); - Antracnoza strugurilor (Elsinoe ampelina); - Patarea rosi sau rujeola ( Pseudopeziza tracheiphilla ), etc.

Botrytis cinerea_ www.agenda.ro

Plasmopara viticola. www.dpi.nsw.gov.au

Principalii daunatori sunt : Acarianul ro u comun ( Tetranychus urticae ); Filoxera ( Phylloxera vastatrix ) daunator de carantina fitosanitara ; P duchele lanos ( Pulvinaria betulae ); Molia sau eudemisul ( Lobesia botrana ); Viespea strugurilor ( Vespa germanica ); Cochilisul strugurilor ( Clysia ambiguella ); ig rarul vi ei ( Byctiscus betulae ); Forfecarul vitei de vie ( Lethrus apterus ); Gndacul p mntiu (Opatrum sabulosum ); C r bu ul de mai (Melolontha melolontha ); C r bu ul marmorat ( Polyphylla fullo ); Viermii sarma ( Agriotes sp. ) ; -1-

Phylloxera vastatrix www.winelit.slsa.sa.gov.au

Lobesia botrana www.upload.wikimedia.org

2.Masuri de carantina fitosanitara


La cultura vitei de vie, se aplica masuri de carantisa fitosanitara interna si externa pentru patogenul Rosellinia necatrix care cauzeaza putregaiul alb al radacinilor precum si pentru daunatorul : filoxera vitei de vie care produce Phylloxera vastatrix.

3.Metode agrofitotehnice
Textura solului. Vi a de vie d cele mai bune rezultate cnd se cultiv pe soluri u oare, lutonisipoase, nisipo-lutoase i eventual luto-argiloase cu con inut de pn la 28C - 32% argil . Structura solului. Solurile bine structurate asigur cele mai bune condi ii pentru cre terea i valorificarea vi ei de vie, deoarece nmagazineaz mai bine c ldura i prezint un raport optim ntre ap i aer. O structur glomerular corespunz toare poate s amelioreze defectele de textur . Toate categoriile texturale de sol i mbun t esc nsu irile aerohidrice dac au o structur corespunz toare. Lucrarile solului,ca aratura adanca si sapa mare ingroapa frunzele cu oosporii de plasmopara din frunzele mozaicale cazute la sol, precum si cu alte forme de rezistenta ale patogeniilor Pseudopeziza, Septoria, micsorandu-se sursa de infectie primara a acestora. Prasile efectuate la timp distrug buruienile care mentin un microclimat excesiv de umed predispunand plantele la atacul patogenilor. Lucrarile in verde (ciupilitul, copilitul, legatul, raritul inflorescentelor, carnitul) efectuate la timp si in bune conditii reduc atacul prinipalelor boli. Fertilizarea Ingr mintele organice se pot considera indispensabile pentru fertilizarea planta ilor de vii pe rod deoarece pe lng mbog irea solului n elemente nutritive i n humus, ele reac ioneaz i intensific activitatea microorganismelor din sol implicate n transform ri biochimice utile i stimuleaz folosirea mai eficient a ngr mintelor minerale. Folosirea de soiuri rezistente, adecvate zonei sau podgoriei viticole este o masura profilactica deosebit de importanta pentru reusita plantatiilor de vita de vie. Astfel se reduc numarul tratamentelor, cantitatea de pesticide aplicate la hectar, deci cheltuielile si implicit poluarea mediului.

Soiuri cu rezistenta sau toleranta la principalele boli si daunatori: - Rezistenta buna la Putregaiul cenu iu al strugurilor : Napoca, Somesan, Greaca, Babeasca gri, Miorita, Arcas, Balada, Codana, etc. - Rezistenta buna la Mana vi ei de vie: Napoca, Somesan, Balada, Negru de Draganesti, etc. - Rezistenta buna la F inarea vi ei de vie:Somesan, Arcas, etc. -2-

4. Metode fizico mecanice


La producerea materialului saditor liber de viroze, termoterapia este metoda care in prezent se extinde in toate tarile unde degenerarea infectioasa este raspandita mai mult, procedeu Galzy, bazat pe inmultirea butasilor pe medii artificiale este cel mai utilizat. Plantarea butasilor pe mediu se face cu penseta sterila, introducand butasul pana la nivelul mugurelui in mediu, dupa care eprubetele se aseaza in stative si se introduc in termostat la 20C, in care se mentin timp de 45-60 de zile. In acest timp, butasii cresc si formeaza 5-7 frunze. Dupa acest stadiu plantele se scot din eprubete, se sectioneaza in butasi de cate un mugure si se replanteaza in eprubete, unde se mentin la 20C pana ce butasii emit radacini si formeaza 2-3 frunze.Dupa aceasta se aplica primul soc termic la 35-36C timp de 3 luni. Apoi se revine la temperatura de 20C timp de o luna. Cand plantele au ajuns sa formeze 6-7 frunze, se butasesc din nou, se planteaza in eprubete sterile si se mentin la 20C pana cand formeaza radacini si produc 2-3 frunze; acum se aplica al II-lea soc termic la 35-36 C timp de 3 luni. Dupa acest soc, plantele se butasesc din nou, se tin la 20C timp de 30-60 zile, pana cand ajung la 5-7 frunze, dupa care se scot definitiv din eprubete, se planteaza in ghivece cu amestec steril de sol, mranita si nisip, lasandu-se 8-12 luni sa creasca, dupa care se testeaza pe plante erbacee. Plantele care au fost gasite libere de virusuri sunt plantate in camp in vederea infiintarii de plantatii mama.

5. Metode biologice
Organizatia Internationala de Lupta Biologica (O.I.L.B.) a definit combaterea biologica ca o utilizare a organismelor vii si a produselor activitatii lor biologice, cu scopul reglarii populatiilor de daunatori. Prin acestea se subliniaza, pe o parte, utilizarea constienta a dusmanilor naturali ai daunatorilor, iar pe de alta parte, a produsilor activitatii lor metabolice cu scopul nu de a eradica, de a distruge toti daunatorii, ci numai de a regla densitatile populatiilor de daunatori. Aceste metode, datorit avantajelor mari pe care le prezint , i anume: lipsa de toxicitate fa a de animale i oameni, a fitotoxicit ii reduse i a caracterului nepoluant, urmeaz s ocupe un loc mai important n viitor n combaterea bolilor plantelor. Combaterea biologic se poate realiza prin: bacteriofagie, hiperparazitism, prin antagonismul dintre microorganisme, prin dezvoltarea mai bun a plantelor i prin folosirea unor insecte.. Premuni ia: este metoda biologic ce se folose te un organism pentru combaterea altuia. Organismul folosit n combatere este forma proiectant sau premunizanta, iar cel ce se combate se nume te challanger. Organismul folosit n combatere poate fi un microorganism saprofit sau o subdiviziune a patogenului (forma special , rasa fiziologic , susa, tulpina sau biotop) care i-a atenuat virulen a i a devenit hipovirulent sau i-a pierdut virulen a i a devenit non-virulent. Premunita poate fi:viral (virus contra virus); bacteriana(bacterie contra bacterie); micotic (ciuperc contra ciuperc ). Folosirea parazi ilor naturali ai ciupercilor fitopatogene (hiperparazitismul). Unele ciuperci care produc boli la plante sunt atacate de parazi i care le mpiedic dezvoltarea sau i distrug. Hiperparazitismul este un fenomen ntlnit destul de frecvent n natur . Hiperparazi ii, avnd o virulen pronun at , inhib considerabil dezvoltarea, reproducerea i r spndirea patogenilor. Folosirea microorganismelor antagoniste: Exist numeroase microorganisme care sunt antagoniste fa a de ciupercile fitopatogene i, cea mai marc parte a lor, populeaz solul. Unii antagoni ti simt greu de separat de hiperparazi ii lor, ac ionnd pe ambele c i, ca de exemplu Trichoderma sp. Combaterea d un torilor cu ajutorul zoofagilor:Zoofagii reprezint un grup important de animale apar innd la numeroase unit i sistematice, a c ror existen este condi ionat de alte specii, ntre care se afl rela ii antagoniste n cadrul lan urilor trofice din agrobiocenoze. In general, ace tia cuprind dou categorii: pr d tori i parazi i. -3-

Pr d torii sunt animale care n diferitele lor stadii de dezvoltare se hr nesc cu prad vie. Parazi ii sunt specii de animale care se dezvolt pe seama altor specii, fie n interiorul corpului (endoparazi i), fie pe suprafa a corpului (ectoparazi i). Utilizarea solurilor represive: Unele soluri posed proprietatea fungistatic , inhibnd dezvoltarea ciupercilor fitopatogene din sol. Natura represivit ii depinde de propriet ile fizico-chimice ale solului i de activitatea microbiana a acestuia. Represivitatea, rareori, este datorat unui singur factor, fiind, n general, rezultatul interac iunii popula iei microbiene cu calit ile fizico-chimice ale solului, aceasta fiind dependent de sistemul de cultivare, inclusiv rota ia culturilor i modific rile legate de arat. n unele ri, astfel de soluri sunt realizate printr-o compostare special i apoi sunt folosite n sere i solarii, contribuind la mbog irea popula iei existente cu noi microorganisme antagoniste. Combaterea microbiologica a d un torilor:Combaterea microbiologic a d un torilor se bazeaz pe folosirea unor categorii de microorganisme, printre care : virusuri, bacterii, ciuperci i protozoare, a c ror activitate poate produce mboln viri urmate de moartea insectelor. Combatrea biologic a patogenilor din planta ia de vi de vie: S-au ob inut rezultate n combaterea putregaiului cenu iu al strugurilor (Botrytis cinerea), efectundu-se ncerc ri reu ite de stropire cu suspensie de biomas de Trichiderma sp. Ca urmare pentru combaterea acestei boli este omologat biopreparatul Trichidex 25 WP n concentra ie de 0,2 %. Cancerul bacterian poate fi comb tut cu ajutorul unei bacterine (antibiotice produse de bacterii), i anume agrocina produs de Agrobacterium radiobacter saprofit, su a K84. Se comercializeaz sub numele de Galltrol - A, Nogall i Galeine. Aceste preparate se distribuie uniform pe terenul contaminat sau n scop profialctic pe terenurile destinate planta iilor tinere de pomi. Aceast metod a avut o reu it de 100 % n combatere n S.U.A, Noua Zeeland i Africa de Sud. Du manii naturali ai ciupercii patogene Plasmopara viticola sunt : Ampelomyccs' heraclei (ciuperc hiperparazit , micoparazitism), Trichotecium roseum, Trichoetcium plasmoparae (ciuperci produc toare de antibiotice sau micoine-antibioz ) i Acremonium alternatum( ciuperci produc toare de toxine- toxicoz ). Pe cale biologic , patogenul Uncinula necator care cauzeaz fainarea vi ei de vie poate fi comb tut cu ciuperca nonpatogen , hiperparazit , Ampelomyces quisqualis (mi coparazitism). Combaterea biologic a d un torilor din planta ia de vi de vie:Rezultate deosebite s-au ob inut prin folosirea biopreparatelor pe baz de Bacillus thuringiensis n combaterea moliilor strugurilor( Lobesia botrana, Eupoecillia ambiguella). Produsele pe baz de Bacillus thuringiensis ac ioneaz exclusiv prin ingestie.Din aceast cauz inta lor specific sunt larvele de lepidoptere, astfel c la cteva ore dupa ingerarea produsului, larvele se opresc din hr nire i nu mai produc pagube plantelor, iar mortalitatea lor survine n ziua urm toare celei n care sa produs ingestia. Moliile atac i trebuiesc comb tute chiar n perioada august-septembrie. Insecticidele biologice Dipel WP(Bacillus thuringiensis) i Dipel 20 WP n concentra ie de 0,5% i Foray (Biobit) 0,05% ( Bacillus thuringiensis var kurstaki), asigur o bun combatere a eudemisului (Lobesia botrana) i a cochilsului strugurilor (Eupoecillia ambiguella). Utilizarea capcanelor cu feromoni sexuali sintetici este de un real folos n realizarea sistemului de combatere non-poluant . In ara noastr se cunosc trei feromoni destina i viticulturii:ATRABOT-pentru eudemis; ATRAMBIG-pentru cochilis; ATRAPIL-pentru molia vi ei de vie. Folosirea viespei oofage Trichodermma sp. Metoda se bazeaz pe antagonismul natural dintre specia parazit Trichodermma i molia strugurilor mai precis pe faptul c ou le lepidopterelor constituie hrana predilect a viespilor Trichoderma embriophagum sau Trichoderma evanescens. -4-

www.jnkvv.nic Schema general de lansare a viespilor Trichoderma n cmp const n fixarea unor plachete cu ou de molia cerealelor parazitate de c tre viespi n interiorul butucilor de vi de vie, la nivelul roduluL Norma de utilizare variaz ntre 50.000 - 200.000 per ha. Perioada de lansare se stabile te cu ajutorul capcanelor cu feromoni sexuali sintetici, n dou trepte: la 1-3 zile i la 7 zile de la nregistrarea nivelului maxim al curbei de zbor.Aceste momente coincid cu depunerea pontei de c tre molia strugurilor la flecare dintre cele 3 genera ii. Aplicarea produsului Trichomed a dat cele mai bune rezultate respectiv o eficacitate biologic de 70% cnd doza a fost de 100000 de viespi per ha. Produsul Trichotim sa dovedit eficace n combaterea moliei strugurilor aplicat cu o norm de lansare de 275.000 indivizi la hectar, aplica i n dou tran e. Folosirea biopreparatului NeemAzol-T/S pe baz de Azodirachta indica, ce con ine 1% Azodiractin A n combaterea c r bu ului de mai (Melolontha melolontha) cu o doz de 1,5 l/ha. Combaterea acarianului ro u comun- Tetranichus urticae, se face prin utilizarea acarofagilor Phytoseilus persimilis,Typhodromus spp i insecte Anthocoris nemorum, Stethorus spp, Coccinella sepem-punctata, Adalia bipunctata.

Adalia bipunctata www.ladybird-survey.pwp In ara noastr cel mai cunoscut este preparatul pe baza de spori ai ciupercii Entomophtora thaxteriana, care a fost experimentat cu rezultate pozitive n combaterea p ianjenului ro u comun ( Tetranychus urticae) i a mai multor specii de aride care atac culturile de legume din spa iile protejate.

6. Metode chimice
Pentru inerea sub control a bolilor i a d un torilor, se va acorda o deosebit aten ie efectu rii tratamentelor fitosanitare n planta iile cu vi de vie, care se aplic periodic, la 10-12 zile, n func ie de condi iile climatice i de produsele utilizate. Pentru a avea eficien a scontat , la fiecare tratament trebuie folosit alt gam de produse sau, n cel mai r u caz, un produs poate fi folosit la cel mult dou tratamente. Folosirea acelora i produse pentru efectuarea mai multor tratamente scade eficien a acestora, din cauza dezvolt rii unor su e de rezisten n popula iile de agen i patogeni. Deoarece substan ele chimice de combatere au efecte poluante asupra mediului nconjur tor, m surile de protec ie fitosanitar trebuie aplicate n complex (combaterea integral ). Bolile criptogamice sunt bolile care produc cele mai nsemnate pagube culturii vi ei de vie. n strategia de combatere a acestor boli, metodele cele mai eficiente sunt, din p cate, metodele chimice. -5-

Combaterea buruienilor: n multe situa ii, buruienile sunt gazde pentru boli i d un tori.

Combaterea lor se poate face pe cale chimic , mecanic sau combinat . Folosirea erbicidelor pentru combaterea buruienilor, n combina ie cu lucr rile de mobilizare a solului, duce la realizarea de economii b ne ti, la reducerea num rului de treceri ale tractorului, la reducerea consumului de pesticide i, n final, la combaterea integrat i mai eficient a buruienilor.

Schem eficient de tratamente pentru boli i d un tori, pentru ntrega perioad a ciclului de vegeta ie www.revista-ferma.ro/articole-horticultura/combaterea-bolilor-si-a-daunatorilor-in-plantatiile-de-vii-roditoare.

Sistem de erbicidare

7. Prognoza i avertizarea ca m suri de diminuare a polu rii chimice


Prognoza i averizarea se situeaz n centrul problemelor de protec ia plantelor,prin ra ionalizare i economicitate,principii care duc la diminuarea pagubelor de d un tori i boli,mbun t irea calit ii recoltelor, depoluarea chimic a mediului,reglarea echilibrului biologic natural, sc derea costului produc iei, etc. Pentru Lobesia botrana se folosesc toate cele 3 criterii de avertizare: biologic, ecologic i fenologic.Criteriul biologic const n stabilirea termenelor de combatere n func ie de curba de zbor i anume la 3-4 zile de la maximul curbei sau la 12-15 zile de la apari ia primilor fluturi n izolatoare sau capcanele alimentare pentru genera ia de prim var sau 9 zile Ia genera ia de var .Criteriul biologic const n stabilirea termenelor de combatere, prin ada ugarea la data depunerii primelor ou , a duratei perioadei de incuba ie, determinat n func ie de temperatur .Criteriul fenologic const n stabilirea termenelor de combatere n func ie de momentul nfloririi portaltoiului. Pentru Sparganothis Pilleriana se folosesc criteriile biologic, ecologic i fenologic. Criteriul biologic const n stabilirea termenelor de avertizare, la 9-10 zile de la apari ia larvelor din locul de iernare.Criteriul ecologic const n stabilirea momentului de aplicare a tratamentelor atunci cnd se realizeaz suma de temperaturi efective de 160 de grade celsius.Criteriul fenologic se bazeaz pe fenofaza apari iei n procent mare a inflorescen elor la soiul Majarc . Pentru mana vi ei de vie cele mai bune rezultate se ob in prin utilizarea concomitent a celor 3 criterii:biologic, ecologic i fenologic. Elementele de biologie se refer n special la germinarea oosporilor, apari ia macroconidiilor, infec iile, incuba ia, apari ia fructifica iilor.Din ecologie se iau factorii climatici mai importan i:temperatura, prezen a pic turilor de ap pe organele susceptibile din rou sau ploaie, gradul de satura ie al atmosferei cu vapori de ap , insola ia sau nebulozitatea. Le fenologie se urm re te dinamica cre terii l starilor i apari ia frunzelor. -6-

Pentru fainarea vi ei de vie se utilizeaz preponderent avertizarea tratamentelor dup criteriul fenologic. Indica iile se refer la avertizarea primului tratament la apari ia primului tratament la apari ia primelor frunzuli e din muguri, cnd ciuperca produce primele genera ii din conidii.Celelalte tratamente se recomand a fi aplicate calendaristic la intervale de 15-20 de zile. Pentru putregaiul cenu iu al strugurilor avertizarea tratamentelor se bazeaz n principal pe elementele climatice i fenologice.Astfel ncepnd de la nflorire se observ n vii ivirea primelor focare de atac pe ciorchini. In acela i timp se urm re te i gradul de asigurare cu condi ii prielnice de clim .In cazul semnal rii unor focare de atac n faza de nflorire sau imediat dup scuturarea corolei se avertizeaz primul tratament.Unii speciali ti sus in ideea aplic rii unui tratament de siguran ,ca la man ,imediat dup nflorit.In cursul perioadei de vegeta ie pn la intrarea n prg se vor face controale repetate, mai ales cand sunt atacuri de molia strugurilor sau cnd ploua cu grindin i se formeaz r ni.

8. Concluzii

Fructele ecologice sunt mult mai s n toase dect fructele pentru cultivarea c rora s-au folosit pesticide. In plus, cantitatea de substan e minerale i vitamine este mult mai mare n cadrul fructelor i legumelor organice. Fructele i legumele ecologice con in cu 40% mai mul i antioxidan i dect cele conven ionale. Folosirea de ngr minte naturale i nu chimice, pe baz de azot, face ca fructele i legumele ecologice s con in cantit i mult mai mici de nitra i, substan e cunoscute cu poten ial cancerigen. Iat care sunt avantajele consumului de produse ecologice: la producerea lor nu s-au folosit ierbicide, pesticide, hormoni; nu con in aditivi sau alte substan e chimice; nu sunt modificate genetic; produsele de origine animal nu con in urme de antibiotice; sunt produse s n toase, lipsite de reziduuri toxice; au un con inut echilibrat de substan e bioactive i minerale; impactul asupra mediului nconjur tor este minim.

-7-

Bibliografie
1.Gheorghe Simeria, Paul Pr an,Snejana Damianov, Strategii non-poluante pentru combaterea patogenilor i d un torilor plantelor, Editura Eurobit, Timi oara 2007,pag.194-202.

Webografie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

www.agenda.ro www.dpi.nsw.gov.au www.winelit.slsa.sa.gov.au www.upload.wikimedia.org www.jnkvv.nic www.ladybird-survey.pwp www.revista-ferma.ro/articole-horticultura/combaterea-bolilor-si-a-daunatorilorin-plantatiile-de-vii-roditoare.