Vous êtes sur la page 1sur 27

KW SAMENVATTING: SOCIOLOGY OF THE ARTS: VICTORIA ALEXANDER Hoofdstuk 4: `A mediated view: the culture diamond Elk beeld heeft

zijn eigen effect. Een ieder ervaart dat weer anders. Kunst houdt een spiegel voor de samenleving `Culture dope: Een kunstenaar krijgt ideen uit de samenleving, via tv, radio etc, maar je neemt ze niet zomaar op. Reflection and shaping theorie vanuit de kijker van Diamant Culture. Wendy Griswold bedacht Culture Diamond: Artistieke productie Ontwerpers van kunst Consumenten Bredere maatschappij

Al deze facetten zijn met elkaar verbonden, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Om kunst en maatschappij te begrijpen, moet je de vier punten onderzoeken Kunst reikt niet de gehele maatschappij, maar een speciale groep Consumeren: kunt tot je nemen, kunt gebruiken De maatschappij maakt de diamant gesloten De maatschappij benvloed de kunst Alle punten zijn belangrijk in de diamant om kunst en sociologie samen te brengen. De diamant geeft aan dat relaties bestaan. Kunst is communicatie: het gaat om de mensen die de kunst maken, maar ook om die het consumeren. Kunst is onder te verdelen in: personen, organisatie en netwerk De vorm van de verdeling heeft te maken met de vorm van de kunst. De vormen van kunst komen vanuit de maatschappij nav het verdeelsysteem. De culturele diamant suggereert dat de schakel tussen kunst en maatschappij nooit direct kan zijn. Ze zijn mediated door de makers van kunst aan de ene kant en de ontvangers aan

de andere kant. Het bekritiseerd de reflexion en shaping vanuit productie kant, kunstenaars conventies en productie technieken. Hoofdstuk 5: `Art Worlds Art worlds concentreert zich op Howard Beckers concept art worlds Het gaat om de benadering, de creatie/productie en verdeling van kunst Het gaat om de relatie tussen de maker, het netwerk en de maatschappij Artworld: Het netwerk van mensen die samenwerken aan activiteiten, organiseren via hun kennis. Om kunst te begrijpen moeten we kunst als een collectieve activiteit zien. Als kunst geen publiek heeft is het geen kunst Kunst wordt gecreerd door verschillende invloeden, er zijn vele mensen bij betrokken. Er is een idee, dat idee wordt uitgevoerd, daar zijn mensen, verschillende disciplines bij nodig. Productie: het proces van idee naar beeld/vorm Distributie: van beeld/vorm naar publiek, naar maatschappij The division of labor Niemand doet alles alleen in de kunstwereld. Alle vormen zijn division of labor Klassiek muziek: hiervoor is een componist nodig en mensen die het stuk uitvoeren. Soms gaat samenwerking goed en soms niet. Er zijn vaak conflicten, doordat bepaalde disciplines verschillende doelen hebben. Daarbij doorziet niet iedereen elkaars mogelijkheden. VB. Geluid van een muziekstuk komt niet in elke zaal tot zijn recht. Conventions: gebruiken: Conventies zijn volgens Becker, de regels van het spel Conventies wijzen naar formele karakter van het werk en wat mensen verwachten van het werk.

Kunstwereld is als een uit: vele lagen met in het centrum de professionele kunstenaar en het supporterde personeel. Vanuit het centrum komt het publiek. Buiten de KW is de meer algemene wereld met de meer algemene ideen over kunst en esthetiek. Mensen in het centrum begrijpen de conventies in detail. Mensen daarbuiten niet. Kunstenaars volgen conventies in de meeste aspecten van hun werk. Distributie systeem Productie van kunst naar publiek: de activiteiten om werk te kunnen realiseren. Er zijn drie verschillende vormen: 1. Zelf support: Als een kunstenaars hun werk zelf naar publiek brengen> vaak klein netwerk en kunstenaars verdienen niet veel. Dit systeem geeft veel vrijheid, maar het is lastig om eigen materiaal te kopen 2. Patronage: Support van welgestelden in ruil voor kunst. Vaak sponsers. Patrons kunnen produceren. Kunst vaak in opdracht. 3. Publieke schaal: marktsysteem van distributie. Dealers (verkopen visueel beeld), impresariaat (performance art), culturele industrie Vaak komt er een mix voor. Art and artist Kunst wordt gecreerd door veel mensen uit de kunstwereld. Mensen met verschillende talenten werken aan een vorm van kunstwerk. Niet iedereen krijgt credit hiervoor. Reward (beloning) systeem 4 type: (zie boek) 1. Onafhankelijk

2. Semi-autonoom
3. subcultuur

4. heterocultuur
Hoofdstuk 6: Business and Industrie Richt zich op distributie van werk bij firmas en cultuur industrie Een firma is een profit-seeling enterprise.

Industrie, zijn firmas die samenwerken in een bepaalde omgeving/branche, gericht op een bepaalde kunst vorm. Industie systems: Verschillende organisatie met ieder een eigen interesse in een bepaalde vorm van kunst. Tranformeren zich daarin, doen onderzoek en dan komen de resultaten. Input/output strategien Businessmagager willen winst maken, er baat bij hebben. Klanten geven wat ze willen. Het doen van onderzoek naar wat klanten willen en hierop inspelen *Er bestaan vele verschillende vormen van kunst De hedendaagse maatschappij, business firmas zijn het centrum van het distributiesysteem. De business heeft grote invloed op hoe en of kunst wordt geconsumeerd. (kunstenaars zijn afhankelijk). Niet altijd op een directe wijze, maar vaak op een indirecte wijze. Ze steken er geld in, zorgen dat kunst op de markt komt, geconsumeerd wordt. Al de culturele industrien kunnen gezien worden als een complex systeem.. Ze brengen kunst van de ontwerper tot aan de consumenten. Hoofdstuk 7: Network and nonprofit (geen winstmakende bedrijven) Kunst verkopen door: sociaal netwerk, non-profit, publieke trust (vertrouwen) Authentic art: kan alleen ontwikkeld worden zonder commercile weg. Non-profit organisaties: zijn niet gericht op een economische overschot (massa productie). Ze zijn er niet uit om winst te maken. Overheid steunt non-profit organisaties Overheid support ook graag artiesten. Artistic Networks Beckers ziet `art world als een netwerk van organisaties om artiesten op de markt te krijgen en iedereen daar omheen te supporten. Crane: artiesten moeten in een sociaal netwerk zitten met andere artiesten, ze moeten ethisch vernieuwend worden, dat moet hun doel zijn.: supporten en vernieuwend.

Een avant-garde artiest moet schilderen als nooit eerder is geschilderd (vernieuwend, innovatief). Artiesten moeten vernieuwend zijn, gesupport door hun netwerk een gatekeeper moet hen helpen de markt op te komen, te doen doorbreken., `Mural artist : schilderen van grote afbeeldingen op gebouwen (muralist=muurschilderingen) `Tagger graffiti initiale ` tags individueel publiek Artiesten die lokaal bekend zijn: graffiti, musici in lokale pubs met lokaal publiek. Urban dance: ze spelen niet nieuwe muziek maar een creatie op bestaande muziek, die ze vervormen. Quilters zijn vernieuwend. Goede nieuwe muziek wordt alleen in goede clubs gedraaid, slechte muziek in slechte clubs. Zonder bemoeienis van organisaties worden artiesten minder innovatief, blijven onbekend en verdwijnen van de markt. Non-profit organisations Vragen geen winst. Willen samenwerken om samen naar een groot publiek te komen. Vaak individuele van sociale (hoge) klassen. (geld) Het niveau van vernieuwen hangt af van verschillende factoren: -pulbliek -professionals -goede markt Np: moeten organisaties zoeken die financieel willen steunen (donaties). Donateurs en Np-organisaties hebben gezamenlijk doel maar ook afzonderlijk. Culturele organisaties hebben regelmatig conflict over artistieke doelen en zakelijke overeenkomsten Goverment and art worlds Belangrijke fondswerver voor artistieke organistaties en artiesten Soms moeten er resultaten tegenover staan. Onder een marktsysteem artiesten zijn `vrij in wat ze wel/niet schilderen.

Conclusie Hoofdstuk gaat over samenwerken van netwerken bij creren van kunst. Beide informele netwerken zijn rond kleine organisaties of np Netwerk: always the centre on living artist Non-profit: Benefit living artist, maar beschermen artiesten en laten ze leren uit het verleden. Netwerk; artiesten kunnen innovatief zijn dan bij een np-org. Quilling circeles: wil meer bij traditionele blijven ipv steeds meer nieuwe ideen creren. Populaire kunst bestaat uit vrije marktsystemen. Kan cultuur de markt redden. Populaire kunst: groot publiek. Netwerk en NP: beschermen kunst NP: beschermt kunst tegen de markt NP: beschermt ideologien van kunstenaars. Hoofdstuk 8: Artist Een goed artiest is die zich onderscheid van de rest. Artiesten zijn het centrum van de productie van cultuur. Artiesten zijn de sleutelfiguren van de kunstwereld Artist and artworlds Becker richt zich op art world, hij herkend het bestaan van artiesten. Belangrijke factoren in sociale constructie volgens Becker, 4 soorten artiesten: geintegreerde proffersionals mavericks folkartist naive artist

De kunstwereld bestaat uit conventies, standaarden. Artiesten moeten balans vinden tussen deze conventies en innoverende aspecten van hun werk. *Integrated professionals: bevat de meerderheid van de artiesten in de populaire kunstwereld. Zij zijn de artiesten die conventies en wijzigingen daarin accepteren Volgens Beckers zijn avant-garde artiesten integrated professionals *Mavericks: artiesten die conventies niet accepteren en de voorkeur hebben voor vernieuwingen die de `art world moet accepteren.

De meeste Mavericks staan buiten de `art world, zullen in de vergetelheid raken. *Folk artist: creren creatieve producten buiten de professionele art word. Werken vaak binnen een sociaal netwerk; quilt clubs, amateurs, willen niet perse verkopen. *Naive artist: creeren kunst volledig buiten een art world. Vb decoratie *Becker wil mensen niet omschrijven, maar hoe ze in de art wordt staan. Artistic careers and Labor Markets Sociale wetenschap weet 2 dingen over artiesten: riskant beroep poorly paid: onderbetaald.

Kunstenaar hebben vaak een tweede baan nodig. In de hedendaagse samenleving artiesten verkopen vakmanschap (skills) in een labor market. Er zijn meer artiesten/werk dat kopers. Er zijn twee groepen: 1. met veel succes, 2 met weinig succes, Identifying artist Moeilijk om te zeggen wat een artiest is, i.t.t. advocaten. Advocaten kun je bv waarderen door hun diploma. 2 Types: I. Personen die (geen) artiesten zijn, maar commercieel II: personen die artiesten zijn maar niet wekelijks mee bezig. (Simons verteld meer over artiesten en de condities van hun werk) Gender (geslacht) Race and Age Meer mannen zijn artiesten Artist and social control We zien artiesten als individuen, die door hun creatieve werkwijze apart staan van de samenleving. Dubins werk richt zich op artiest, overheid en sociale controle.

Reputation Reputatie is opgebouwd door talent. Grote artiesten hebben groot talent en mensen met veel talent zullen herkend worden als grote artiesten. Talent gaat gepaard met vakmanschap. Reputatie: is wat anderen over werk van artiest vinden. Het is gebaseerd op veroordeling door de `art world (elite) in de sociale wereld. Moeilijk te meten. Reputatie is niet altijd te meten met talent. Zijn ook goede kunstenaars die in locale pubs spelen, maar goed werk leveren. Zij zullen misschien nooit ontdekt worden. Talent beinvloedt het niveau van reputatie, maar nog vele andere factoren. Becker: het concept van artistieke reputatie is een sociale contructie. Creativity and Genius (genie, aanleg) De sleutel van een werk is de creativiteit van de kunstenaar, maar ook het geniale dat reflecteert in hun werk. Geniaal: aangeboren en is het handschrift van de kunstenaar. Daar wordt de kunstenaar aan herkend. Omgevingsfactoren ontwikkelen genialiteit. Niet alleen individu, maar ook de samenleving benvloed. Conclusie Creativiteit is lastig te definiren. Goede artiesten werken binnen conventies, met eigen innoverende inbreng. Sociology probeert niet de term creativiteit te definiren, aar kijkt welke factoren creativiteit benvloeden. Stelling: kunst is gebaseerd op sociale constructie. Het gaat over de rol die de kunstenaar in de samenleving heeft, of de samenleving ziet. Hoofdstuk 9: Globalization Hoofdstuk gaat over het effect van globalisatie in de kunst.

Media imperialisme. Kijkend naar popular art (US) Hoe landen zich ontwikkelen Er is niet 1 aanwijsbaar `global culture. Sommige interpreteren global culture in een locale context: *globalization. The international flow (toevoer/stroom) of the popular art Populair art is over de hele wereld te verkrijgen. Vaak films, tv series, muziek, boeken etc. Er is hiervoor ook sterk een regionale markt. Media imperialism (keizerlijk) Grote wereld steden (VS exploreren hun culturele producten naar de rest van de wereld. The international flow of the Fine art. Fine art circuleert international anders dan popular art. De markt is kleiner en meer gedecentraliseerd. Fine art is minder toegankelijk. Veel in grote steden, bereikt vaak de kleinere steden niet. Cultural toerism Toerisme is gegroeid na WOII Toerisme speelt een grote rol bij algemeniseren van cultuur. In musea komen veel toeristen etc, maar ook zie je het aan opkomende restaurants. Toerisme verandert de interesse. Mensen zien meer kunst/cultuur dan ooit tevoren. Hoofdstuk 10: Reception approaches ontvangst benadering Consumptie van culturele benadering focust zich op de rechterzijde van de culture diamant . Het kijkt hoe mensen kunst ontvangen, consumeren en gebruiken. Publiek zijn de sleutelfiguren bij het begrijpen van kunst. Want de ideen zijn door hun en voor hun gecreerd. De wijze waarop kunst wordt geconsumeerd/gebruikt hangt af van de consumenten/publiek, niet van de maker. Kunst benvloedt (shaping) de samenleving. Griswold: hoe gebruiken consumenten kunst. Reception eathetics: toegangkelijke esthetiek:

Personen ontvangen kunst dat zich relateerd aan hun eigen persoon: Horizon of expectations De keuze die consumenten maken voor het soort kunst, heeft te maken met hun komaf/achtergrond en heeft ook met sociaal netwerk te maken. Roots of reception approaching Het creren van meningen Users and gratifications (gebruiker en genot/bevrediging): Publiek is actief in het consumeren van cultuur, met name populaire kunst. Waarom gebruiken mensen cultuur? Shaping (benvloedt) benadering, staat voor passieve publiek en zij worden vaak de mass manipulation model genoemd. Mensen hebben verschillende behoeften: diversion/afleiding personal relationship personal identity

Mensen die vaak tv kijken vallen vaak onder diversion; gezelligheid en conversatie, ze kunnen er over praten. Britisch cultural studies Marxistische benadering; het wegvagen van klassenverschillen. Hall: Focust zich op encoding (concentreren?) and decoding of cultural arts Objecten worden als tekst gezien, met een boodschap. De tekst moet ontrafeld worden, de boodschap moet eruit gehaald worden. Verschillende manieren van tekst lezen: dominant hegamonic position: tekst wordt gelezen zoals hij bedoeld is. The oppositional (tegenovergesteld) position: lezers geven een eigen interpretatie eraan, anders dan de kunstenaar, maar zitten ook in de buurt van de kunstenaar. Negotiated position: combinatie van 1 en 2 Aberrant (afwijkend) position: lezer begrijpt de boodschap niet.

10

De wijze van lezen hangt af van de sociale klasse, niet met de klassen. Subcultures Gramsci (focust zich op subculturen): Hij vraagt zich af hoe publiek tekst (boodschap bij een object) ontvangen. Bricolage: jonge mensen kiezen producten uit en combineren deze in een onverwachte manier. Ze ontwikkelen bv nieuwe muziekstromingen. Dit is shockerend voor volwassenen. Jeugdcultuur: zijn de experts van de nieuwe stijlen. Willes: 2 subculturen: Bikeboys: muziek met harde snelle beat. Hippies: houden van progressieve (voortgaand) rock: kunnen lang naar een soort muziek luisteren. The active audience Fiske: mensen halen hun eigen meningen uit culturele teksten. Creren van eigen mening: semiotic power (semiotiek: leer van tekens en verbanden) Vraag: Waarom mensen populaire kunst consumeren als het doel van het product is om te domineren: Mensen ontvangen doordat ze zelf een bepaald kijk en denkwijze hebben ontwikkeld. Ze zijn opzoek naar een eigen identiteit in een sociaal systeem. Popular art, stimuleert en herkennen mensen in hun eigen leven (vb fan van madonna). Power and ideology Meisjes identificeren zich voornamelijk met populaire kunst: Beverly hills bv TV-industrie voldoet aan behoeftes van de kijken. Ze kunnen zich er meer identificeren. Reception aesthetics Ontwikkeld door literatuur criticie: waardoor en hoe ontwikkelen consumenten de kijk op teksten/kunst.: Lezers geven hun eigen ideen eraan. Reception theorie: lezers komen in tekst met horizon of expectations. Hun achtergrond karakteristieken en hun demografisch profiel (volk, geslacht (gender_, leeftijd en opvoeding)

11

en hun sociale netwerk vormen een persoonlijke identity dat invloed heeft op de benadering van kunst. De boodschap die ze uit tekst halen komen vanuit de identiteit. Lezers behoren tot interpretible communities : groepen mensen die dezelfde horizons exceptations hebben. Groep die zelfde manier kunst benaderen Reed: plezier is belangrijk in kunst te kunnen consumeren. Cultural explanation Griswold: Culturele uitleg is een manier om een bredere laag van de bevolking te bereiken. Genres, zijn groepen met dezelfde conventies. Interesses verschuiven. De hoofdvraag bij reception benadering is ; Welke boodschap haalt publiek uit de kunst/tekst Doel: reception benadering: hoe reageert publiek op tekst. Marxistische benadering: ontkennen van klassen, van hoog en laag. Hoofdstuk 11: Audience studies Gaat over hoe over het algemeen het publiek naar kunst kijkt. Art in private settings Hall onderzoekt hoe kunst thuis wordt geconsumeerd. Veelal schilderijen en fotos. veel visuele afbeeldingen Landschapschilderingen: voelen mensen zich rustig bij

Elite: kennen de namen van grote kunstenaars als Monet, ze hebben vaak duurdere werken aan de muur. Ook houden ze meer van abstract kunst de vrije verbeelding. Working klassen: veel familie fotos en religieuze kunst. Meer primitieve kunst. Primitief: tribal in Afrika: maskers, statues, geen textiel. Hall zegt dat dit tribal focus komt door de zoektocht naar de identiteit. Dit doen klassen altijd. REception and Horizon of expactations

12

Dallas (vb): er is onderzoek in verschillende landen gedaan hoe ze de serie benaderen. Uit interviews zijn verschillende reacties gekomen. Het verschil zat hem in hoe mensen erover praten: realist frame: praten over personages alsof ze echt zijn. Ludic frame: gaan na hoe ze zelf zouden doen als ze personage zouden zijn Critical frame: gaan na hoe het tot stand is gekomen, met welke intentie is het gemaakt. Interpretive stance Ang: deed ook onderzoek naar de benadering van Dallas. Keek voornamelijk hoe vrouwen het benaderde. Volgens haar slaat het aan door emotional realism op een een denotative level. De show is vergelijkbaar met de werkelijkheid. Zien hun identiteit erin. 3 verschillende positions (benaderingen): - echte fans: weten dat de massa het slechte productie vinden, verdedigen zichzelf erin. - ironische kijkers: vinden het rotzooi, maar vinden het leuk om naar te kijken, kunnen erom lachen - haters: rotzooi, onwerkelijk en kijken er niet naar. Social class Verschillende benaderingen van productie binnen klassen. Working class: realistisch frame, alsof het werkelijkheid is. Noemen de personage bij de naam uit de soap. Met name vrouwen identificeren zich met soap. Betrekken het op hun eigen situatie Upper class: benaderen soap als constructief verhaal. Refereren aan karakter bij de naam van de acteurs die ze spelen. Age Oude vrouwen vergelijken zich eerder met personages Race Blanke en zwarte bevolking benaderen anders. Modes of reception (ontvangst) Mensen kunnen kunst op verschillende niveaus bekijken. Ze verschillen in de wijze van aandacht.

13

Vrouwen kunnen over het algemeen veel dingen ter gelijk doen. Distracted viewing: alleen kijken als iets echt belangrijk is. Turnstill: verschillende manieren van aandachtigheid: Primair: aandacht op de voorgrond, gefocust Secondair: zien object wel maar zijn niet voor 100% gefocust. Afgeleid Tertiary: objecten worden niet gezien, geen focus

Literary mode: primair attention fine art Video mode: populair art kunnen gefocust zijn, maar ook weglopen als ze iets interessanter zien. Kijkers kunnen actief kunst consumeren. ZE kunnen aan de ene kant afstand houden maar ter gelijke ook verdiepen/aandacht hebben in de tekst. Conceptions of the audience Longhuis + abercrombie: Soorten publiek: Simpel: uit op vermaak mass diffused

Behavioral model Audience experience Stimuleren om te kijken en willen kijken: Narcisme Gevoel dat ze bij publiek horen, performance: zien hier het dagelijks leven in terug Belangrijk in hedendaagse kunst is dat publiek zich ermee kan identificeren. Samenleving benvloedt de kunst: reflexion. Conclusie Onderzoek suggereert dat publiek actief kan zijn met het consumeren van culturele objecten. Ze ontplooien reading strategies om tekst te kunnen lezen. Publiek interpreteert culturele objecten in de context van hun horizons of expectation. Dit varieert binnen elke sociale groep.

14

Publiek consumeert alleen waar ze voorkeur voor hebben. Hoofdstuk 12: Art and Social Boundaries High and low forms Zijn Fine art, populair art en folk art zijn fundamenteel anders? Belangrijke vraag om te stellen om binnen de sociologie iets te kunnen zeggen over categorien. 2 categorien: High and low. Aan de ene kant is er de high art: Fine art (schilderijen etc) Aan de andere kant de low art: folk kunst en massa producties of populaire kunst. Sommige zeggen dat het verschil van nature is ontstaan en dat het geen sociologische onderzoek vraagt. Andere zeggen: High art: is meer rijk en complex dan low/populair art. vraagt meer training om het te begrijpen (moet je mee opgevoed zijn). Soms is dit waar. Jonge mensen weten meer van populaire muziek dan hun ouders. Vraagt meer om een intellectuele benadering en low vraagt vaak om vermaak. High art: creator georinteerd. Kijkers moeten zich verplaatsen in de kunstenaar om het te vatten, de intentie te kunnen begrijpen. Low art: publiek georinteerd: kunstenaar verplaatst zich in het publiek, zodat het aanslaat en ze het kunnen begrijpen. Distinction komt voor uit klasse verschillen, dat voortkomt uit het verleden. Is altijd zo geweest. Consumption of art and social class Er wordt gezegd dat verschillende sociale classen, andere vormen van kunst consumeren. De higbrow kijken gaan naar musea en luisteren naar klassieke muziek en de lowbrows kijken naar tv en luisteren naar populaire muziek. High brow: iemand die interessen heeft in cultuur en hier over heeft geleerd. Degene met het grote voorhoofd, veel brains. Low brow: heeft een onderontwikkelde smaak voor kunst. Geen brains, dom Hier wordt mee gezegd dat de boven classen slimmer zijn dan de lage klassen.

15

Heeft allemaal met smaak te maken, die je ontwikkeld door de jaren heen. Distinction: Bourdieu Bourdieu omschrijft de theorie van distinction (onderscheid). Hij suggereert dat net als sociale groepen het bedrag dat ze beheersen binnen het economisch kapitaal, ze dit ook doen binnen het culturele kapitaal Cutuur kapitaal is gebaseerd op smaak. Elite in de samenleving hebben de mogelijkheid om dit kapitaal te gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen.. Ook om grenzen tussen lage en hoge culturen te scheiden. Ze hebben macht. Bourdieu zegt dat smaak is gebaseerd op uit welke sociale groep je komt. Verschillende sociale groepen praten op verschillende manieren over kunst. The institutionalization of High art Verschil tussen hoge en lage kunst is een sociale constructie Weber: De heerschappij (mastery) van de elementen van de status van een cultuur komt uit de bron (source) van de ereleden uit de groep. In deze situatie gaat het om een dominante status groep. Het is belangrijk dat hun cultuur wordt herkend. Verschil tussen hoge en lage kunst heeft te maken met opvoeding, education, artistieke ontwikkelingen. Art object and social Boundaries Een belangrijk aspect is waarom (binnen hoge kunst) populaire kunst binnen het canon komt. Binnen het canon liggen de geweldige kunstwerken en literatuur dat zich heeft weten te kwalificeren als beter werk dan anderen. Dit is algemeen bepaald. Canon formation: is komt een werk binnen het canon? Er wordt gesuggereerd dat canon is ontstaan door politieke instituten

16

Publiceren gaat gepaard met canon, maar ook de verkoop Nationale en internationale canon. De contents (inhoud) van artistieke canons is een politieke kwestie DiMaggio: omschrijft processen hoe kunst wordt geclassificeerd in genres.: Ritual classification : Is gebaseerd op hoe door de wereld samenleving er tegen aan wordt gekeken. Andere classificaties: commercile interessen (zien geld), artiesten en overheid. Conclusie: The Honorific title of Art, de vererende title van kunst Het hoofdstuk heeft laten zien dat de smaak , de benadering van hoge en lage kunst. En de relatie van algemeen aangenomen definitie door de samenleving. Kunst is gesitueerd in een sociaal systeem en het verschaft onderzoek om na te gaan hoe daar mee om wordt gegaan door de kunstenaar en de samenleving. Alle verschillende sociale groepen bakenen zichzelf af van anderen. Willen anders zijn, identiteit, of ze koppelen zich juist aan een bepaalde groep. De appreciation (waardering) van kunst vraagt om inzicht in de onderliggende conventies en de perceptie (waarneming) van kunst gerelateerd aan de menselijke capaciteiten in bepaalde levels en status. Kinderen binnen de hogere klassen kunnen kunst meer waarderen, omdat ze het van huis uit mee hebben gekregen, ze zijn er mee opgegroeid dan de lagere klassen. High art is power. Om te zeggen dat culturele hirarchie historisch is bepaald of dat dit komt door het verschil in hoge en lage klassen, dat die dit hebben veroorzaakt, wil niet zeggen dat alle objecten in de kunst gelijke waarden hebben. Sommige schilderijen, boeken, tv programmas zijn toegankelijk voor een breed publiek uit beide klassen. Het gaat om cultuur dat een breed publiek bereikt Griswold cultural power. Deze kunstvormen kunnen bij vele weg te kwijnen (linger) in hun gedachten. Er zijn ook kunstobjecten die meer die meer powerfull zijn omdat deze weerklank vinden (resonate) met publiek in belangrijke tijd en plaats, zoals Cawelti noemt: artistry moment.

17

Er zijn ook kunstobjecten die zich rangschikken van goed tot middelmatig tot slecht, ook deze die binnen hoge kunst vallen en met bepaalde goede materialen/materieel zijn vervaardigt! Een werk is niet vanzelfsprekend goed omdat de beste materialen zijn gebruikt. Werken die algemeen aangenomen (canon) zijn als goede kunst, moeten inderdaad goede kunst zijn. In ieder geval zijn ze het waard om goed bestudeerd te worden. Het probleem met (canons) algemeen aangenomen goede kunst is dat het volledig wordt geanalyseerd op de sterke en zwakke punten. Ook door sociale groepen die niet onder de elite behoren. Kunst kan inderdaad een ingekaderd worden door groepen, maar onderzoek wijst niet uit waarom bepaalde mensen genieten van bepaalde kunst of wat voor mening ze daarvan krijgen.. De meeste mensen die naar een klassiek concert gaan, gaan daar heen omdat ze ervan genieten. Ze zullen niet denken ik ga daarheen omdat dat het vooruitgang boekt in mijn carrire of helpt me met mijn toekomst. Kunst zijn zwarte dozen die de interne relaties binnen een groep uitleggen. Hoofdstuk 13: The art itself Het bestuderen van kunstwerken Het analyseren van een tekst/kunstwerk: een werk een betekenis geven. Doormiddel van de analyse, het bestuderen van de karakteristieken om na te gaan wat de betekenis van werk is. The Tekst, formal analysis Formal analysis, nemen de structuur van het werk in overweging en proberen relaties te vinden tot de diepere betekenis. Er wordt gekeken naar gebruikte technieken en tradities Technieken en methodes, herkenbare conventies worden door publiek aanvaard en herkend. Het zijn gewoontes. Emile Zola: bestudeerd licht en schaduw in werken van Monet De ontwikkeling van de stijl wordt onderzocht en uitgelegd door middel van formele elementen. Vb eerst vlakke kunst in de middeleeuwen: illusies die ze presenteerde Renaissance: ontwikkeling van perspectief: weergave zoals werkelijkheid: natuurrealistisch. Barok: nog meer losse techniek ivm renaissance.

18

Impressionisme: meer academische stijl, spelen met licht en schaduw. Autonome kunst: als een techniek methode op zichzelf staat, niet gepaard met andere formules. Art habits: zijn gescheiden sociale sferen en kunnen niet gestopt worden in een bepaald productieproces en reflexion effecten.. Ook wel de ideologien van autonome kunst. Deze kunst onderscheid zich niet alleen, stijgt ook uit boven andere kunst. Fine art: formules zijn nodig om de intentie van de kunstenaar te achterhalen. Objecten kunnen als tekst worden geanalyseerd. Conventies, karakteristieken van een werk communiceren met het publiek. The Author Wat is de intentie van een auteur met het werk? Barthes: the death of the author. Als auteur werk heeft afgerond is hij niet meer het belangrijkste om betekenis te geven aan het werk. Een echte auteur is ook een lezer van een tekst/object. De lezer is de auteur van het werk, hij geeft het werk een betekenis. Foucoult: vanuit een poststructuralistisch perspectief is de betekenis van een werk een proces. Tekst and receivers Verschillende soorten tekst/objecten en hoe komen die over op het publiek. Deze theorien liggen dichter bij formal analysis dan de benadering van Brathes en Foucoult de manier van kijken meer traditioneel is. Music and listeners Meyer: omschrijft emotie bij kunstenaars, gericht op muziek, niet op publiek. Hij bestudeerde Western Symphonic music Hij zegt: Emotie of effect wordt opgewekt als een tendens om responsie te krijgen van publiek.Voorbeelden: - frusated desis: sterk verlangend

19

Vb sigaretten, die niet in huis liggen maar je hebt er enorm zin in. Er komen emoties los, verslavend. Dit werkt ook met muziek. Bij bepaalde muziek heb je bepaalde verwachtingen. Als die er niet zijn, dan ervaar je dat anders (frustaties) of heb je er niets mee. Er zijn conventies in de muziek. Mensen kennen die en genieten daar van ja/nee. Formula and Fiction readers Cawelti: onderzoekt formula Fiction: Western detective storys en bestselling melodrama. De boeken gaan volgens hem om alle daagse dingen. Mensen voelen zich hiermee verbonden, herkenning. Populaire boeken nemen mensen mee, laten zich vluchten vanuit zichzelf. Emotionele experience maakt succes! Cowelti geeft 4 functies die iets populaire maken: een imaginary world: interesse, erkenning van lezers Oplossingen als resultaat van conflicten tussen verschillende groepen, met verschillende culturele waarde. Mogelijkheid voor publiek om in fantasie op te gaan, in het toegankelijke, het verbodene. Ze willen door hun grenzen kunnen gaan. Literaire formules voor proces van assimilatie (veranderingen) in waar van traditionele constructies. Cawelti gelooft dat auteurs de mogelijkheid moeten hebben om new vitality te geven en om van stereotype karakters een formeel verhaal te maken met toevoeging van nieuwe elementen. Succesvolle formula schrijvers gebruiken 3 literaire devices: suspense identification creating of a slightly removed imaginary world.

Art and beholders (aanschouwers) Gombrich bestudeerde de psychology van pictoral representation Met name illustraties schilderijen. Hij suggereert dat artiesten een weg moeten vinden om de werkelijkheid te representeren. Mensen, dieren en dingen worden zo getoond zoals ze het best over komen symboliseren. De aanschouwers moeten de mogelijkheid hebben om artiesten via een schematische formule te kunnen interpreteren.

20

Gombrich: belang van interpretatie: Toeschouwers moeten een beeld/tekst kunnen begrijpen. Gombrich wijkt af van de formal analysis. Hij gaat meer uit van de contextuele analysis van de elementen in een schilderij. Hij neemt in overweging dat formal analysis in een isolement bestaat. Semiotic and structural Analysis Saussure: Hij was gentegreerd hoe taal een betekenis/tekst weergeeft. Lanque and parole Lanque, geeft structuur van een bepaalde taal weer, de grammatica de regels. Het is een gesproken of geschreven taal waarin structuur een zichtbaar is. The signifier and signified make up de sign (de relatie tussen beide is de taal arbitrary) VB: we noemen een vierpotig harig beest een hond. Iedereen gaat hiermee akkoord, misschien geven het beest alleen allemaal een andere naam. Semiotic: Wetenschap over signs Zegt als we iets over hoe we een cultureel object of objecten bestuderen vanuit een zelfde taal`. Een onderzoeker bestudeerd codes, tegenstellingen, grammatice, dat de basis is voor de tekst, de taal. Codes etc werken niet alleen voor een bepaald object, maar in de context van een geheel ouvre/genre. Werken hebben gevolg op elkaar. Barthes: ene object heeft invloed op de volgende objecten = term mythe Myhtes: zijn natuur histories en er is een waarheid in de betekenis van het werk verstopt. Williamson: Het ene werk heeft meer waarde dan het andere werk = natural artifact Cooked-raw: Cooked nature: privileged boven raw nature. Jus in een pak is beter dan een ongeproduceerde sinaasappel. The semiotic trick: zetten consumenten in een looking glass: de kijker ziet een beeld zoals hijzelf kan zijn. Hij wordt een deel van de tekst/beeld. Zo begrijpen ze de tekst eerder. Narrative structure Een algemeen verhaal belicht de tegenstellingen. Samengevat een functionele plot, zelfde codes.

21

Verhalen van zelfde genre hebben dezelfde narrative structuur, maar details kunnen anders zijn. Met name aan het einde van een verhaal. Eco: onderzocht narratieve kunst. Frames and context: Formules van een tekst zijn niet standaard. ZE worden in een frame gezet waar bezoekers ze kunnen ontvangen en begrijpen. Frames creren verwachtingen. BV film, komedies etc. Mc Luhan: Medium van een cultureel object dient als frame. The medium is the message. Hij suggereert dat de samenleving(written culture) langzaam lineair denken. Maar visuele culturen denken niet lineair, maar multifunctioneel. Williams: Fine art worden signalen gegeven door associaties en plaats. VB. Ballet in een stopera wordt als kunst gezien. Maar muziek in een disco, of breakdance wordt als normale activiteiten. Het gaat om de context, waar wordt het getoond/uitgevoerd. Context en plaats maakt de categorien in de kunst. Ways of seeins Berger: hoe ontvangen we visuele kunst? Hoe moet de positie van kunst zijn? 1. Male gaze: visuele presentatie is gemaakt vanuit gaande dat de kijker een vrouw is. Men act art women appear: Mannen kijken naar vormen, vrouwen kijken zoals er naar hun gekeken wordt. 2. Werken met originele copies: maakt verschil. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om grote bekende kunstwerken te zien. Door bv te verre afstand, geld etc. Als er een kopie wordt gemaakt van een origineel is de uniekheid er vanaf. Een kopie heeft effect op het origineel, kwaliteit is anders. Berger: Kunst wordt een politieke kwestie . De vraag is tot wie behoord kunst? Tot wie hoort de betekenis van kunst uit de geschiedenis. Voor degene die het kunnen toevoegen aan hun leven, door geld status, specialisten? Critique Gombrich en Meijer: Suggereren dat betekenis gehaald wordt uit interactie met de toeschouwer. Publiek focust zich op formules

22

Scott: 3 betekenissen: intended meaning: Wat auteur wil overbrengen Received meaning: wat publiek uit het werk haalt. Analysten en specialisten proberen er de diepste betekenis uit te halen.

Als publiek de conventies niet vat, kunnen ze verschillende ervaringen hebben: Werk onbegrijpelijk vinden (incomprehenseble) Kunnen het niets vinden Tekst en publiek: Het volgende leert over de structuur van een tekst en kan een betekenis creren voor de toeschouwers. schemas conventies semiotic codes.

Hoofdstuk 14: The constitution (samenstelling) of art in Society Hoe wordt kunst in de samenleving ontvangen? Adorno: doel van hem om music te koppelen aan historische trends, naar modules van de samenleving cognitieve gewoontes. Onderzoek naar verschuivingen in tradities theorien het consumeren en produceren, de beide zijde van de culture diamant. Kunst zelf gaat naar de achtergrond, gefocust op cultuur. Op de interactie van het productiesysteem en de acties van het publiek. The fabrication of meaning Griswold: meaning bestaat in relatie tot de lezer doormiddel van een boodschap in de tekst/beeld. Kunst bestaat uit symbolen die de lezer oppikt. Griwold: Studie gericht op US, west Indie, Brittain. Hij bestudeerde 6 boeken van Lamming. Uitkomst verschillende benaderingen. Amerikanen miste humor in de boeken, Ze dachten dat het over race ging Britse lezers focusten zich meer op western stijl, bespraken meer de karakters in het boek. Caribien: dachten dat het boek over gebouwen en identiteit ging.

23

Griswold: De wijze van benaderen hangt af van je afkomst, nationalisme; Elk sociale groep bestudeerd op een andere wijze, ziet andere problemen als ook verschillende tegenstellingen. Tekst wordt verschillende genterpreteerd: Het hangt af van de CULTURE POWER Art and everyday life Denora: bestudeerd muziek en menselijke acties. Welke invloed heeft muziek op het dagelijkse leven. Dit hangt met name van de context af. Onderzoek heeft ze uitgevoerd onder 50 vrouwen. Muziek wordt gebruikt om: - stemming te wisselen, energie levert, onplezierige emoties; Romantisch en relaxing and smooth music = favoriet bij vrouwen. Ze heeft ook shopping women bestudeerd.; Muziek heeft invloed op lichaam en geest. Iedereen heeft verschillend effect op muziek. Dit hangt ook af van context en stemming. Artistic fields Bourdieu: model artistic field. Modernisatie is lang proces van verschillende transformaties in de samenleving tot netwerken van secialistische velden van acties als: economie, politiek sport etc. Elk veld heeft eigen kenmerken. Artistic field: 1 set van verschillende instituten die tezamen de samenleving samenstellen. Het ene veld is meer autonoom dat het andere. Sommige maken hun eigen regels. Tot welk veld je behoord hangt af van klasse, deze zijn historisch bepaald.Elk veld heeft zijn eigen ideologien. Autonome kunstenaars verkopen niet op grote schaal. Worden niet rijk, minder gericht op de verwachtingen van het publiek. Relaties gebaseerd op Pure gaze : oude tradities, meer filosofische kant. Hetronomous of commercie staan open voor invloeden van buiten, meer gericht op het publiek, verdienen meer. Bourgeois art: populair in midden klassen.

24

Bourdieu beschrijft relatie tussen pure aeshetics en populaire aesthetics in de hedendaagse samenleving. Pure aesthetic wordt gewaardeerd door formules, niet voor subjectieve reden. Conclusie Verschillende aspecten zijn verweven in sociale wereld. Bekritiseerd Cultural Diamond: Verschillende facetten van de diamant kunnen niet gescheiden worden. Kunst, kunstenaar, consumenten en ideologien hangen samen, zij zijn de samenleving. Bowler: veel productie en consumptie studies zijn gefocust op sociale condities van de productie en consumptie van kunst, zonder te refereren aan de onderliggende gedachten van kunst zelf. Sociale geconstrueerde ideen over kunst en artiesten zijn zeer belangrijk en hebben hun consequenties in de sociale wereld. Kunst en kunstenaars verschillen in de manier van construeren. Plaats en tijd is hierin belangrijk! MEaning, expressive content aesthetics zijn proper diamond voor sosiologische inquiry. Esthetische waarde: Zolberg: bekritiseerd de aesthetics neutraliteit en legt dat ten grondslag voor de sociologie van de kunst. Wolf: aesthetishce beoordeling/waardering kan niet neutraal worden gemaakt. Deze moeten gemaakt worden met referentie tot sommige aesthetic systemen. Waarderingen zijn gebaseerd op ideologien of zijn gemaakt door invloeden van kritische van buiten. Aesthetisc waardering = relatief, maar betekend niet dat iedere kunst (equal) gelijk is. Griswol: Cultural Power!, waardering uit verschillende culturen. Hoofdstuk 15: STudying art Sociologically Boek gaat over:

25

Leer over kunst in de samenleving vanuit een sociologisch oogpunt. Sociologische benadering helpt om de reflectie van kunst in de samenleving te doen begrijpen, maak ook hoe het kan shapen. - productie van kunst is complex en mechanisch van samenstelling. - Kunstenaars en hun werk - productie en culturele benaderingen - hoe organisaties handelen, non-profit, profit. - hoe mensen kunst toepassen in hun leven: aesthetiek plezier mening te ontwikkelen samenstellen van identiteit voor hun mood, hun lichaam. -Kunst moet holistically (holisme: dat alles samenhangt) worden bestudeerd, Meest gefocust op productie en consumptie. - Moet ook naar de kunst zelf gekeken worden, zijn productie en consumptie, samengesteld vanuit de samenleving. Becker (1982): neemt vaak ervaart (consider) kunst als een productie vanuit cultuur, door de autheur samengevat in een werk. Hij zegt dat het publiek een gedeelte van de kunstwereld is. Kunst hangt samen met: kunstenaar, reputatie, genie. Radway (1984): bespreekt het publiek en de wijze waarop ze novel lezen. Zij beschrijft ook de context van Romantische novels. Ze ziet novels als twee hoofdstukken: narrative structure van succes en failed romances.

Baxandall (1988): bestudeerde drie aspecten van de kunstwerelden: productie consumptie en het art work, in Italiaanse schilderijen. Er zijn volgens hem verschillende methodologien en benaderingen nodig voor elke analyse. Bourdieu (1993, 1992, 1990 en 1984). Zijn oeuvre is zeer belangrijk in de sociologie van kunst. Hij bestudeerd de samenstelling van artistic fields. En hij heeft gepoogd een balans te vinden tussen productie en recention (toegankelijkheid). Zijn ideen over publiek: zij gebruiken kunst om eigen identiteit te vinden binnen een cultuur en om zich te onderscheiden van andere culturen. Bourdieu zegt: je moet niet maar een paar hoofdstukken uit een boek lezen, maar het gehele boek, m.a.w , je moet niet naar 1 object kijken maar naar de gehele context.

26

Grisworld (1993:455) zegt: dat field of sociologie of literatuur is niet echt een veld, omdat het niet georganiseerd rondom vragen of debatten, die echte velden wel moeten hebben. Hij zegt dat in vele onderzoeken van velden, experts met elkaar (onderling) discussiren dan met mensen uit andere subvelden. Het veld van de bloemen (field of flowers) vergelijkt Griswold met sociology van kunst in verschillende factoren en omstandigheden kan het juist interessant maken en inspirerend. Griswold zegt dat alle facetten van de diamant bekeken en bestudeerd moeten worden. Bowler (1998): abstracte kunstvormen kunnen verstoren dat de samenleving het begrijpt. Volgens Alexander: studies moeten zich richten op productie en consumptie en andersom. We moeten niet naar de waarheid zoeken, maar naar een waarheid. Er zijn meer waarheden en benaderingen. Kunst is een honorific (eretitel) term: Becker (1970:72): de metafoor van een mozaek stukje: een klein stukje uit een groot geheel. Er moet niet alleen studie worden gedaan naar kunst zoals het nu is, maar ook kijken naar de geschiedenis naar de verschillende methodes.

27