Vous êtes sur la page 1sur 3

Ik wil solliciteren naar deze baan. > Je voudrais poser ma candidature pour ce poste.

Op het moment ben ik student in de rechten en specialiseer ik me in internationaal recht. > Actuellement je suis tudiant(e) en droit et j e me suis spcialis(e) dans le droit international. Ik heb als vrijwilliger in Indonesi gewerkt. > J'ai travaill bnvolement/comme volontaire en Indonsie. Ik kan goed met mensen opschieten en ben stressbestendig. > Je m'entends bien avec les gens et je supporte bien le stress. Ik ben beschikbaar gedurende zomermaanden. > Je serai disponible pendant les mois d't. In de Volkskrant van 1 april heb ik uw advertentie gelezen waarin u een binnenhuisarchitect zoekt. > Dans le Volkskrant du premier avril, j'ai lu votre annonce dans laquelle vous cherchez un architecte d'intrieur. Ik voeg mijn curriculum vitae bij deze brief. > Je joins mon curriculum vitae cette lettre Ik kan me goed in het Frans redden >Je me dbrouille bien en franais. Uiteraard ben ik bereid om nadere informatie te verschaffen. > Je reste bien sr votre entire disposition pour tout renseignement complmentaire. Hij heeft helemaal gelijk wat betreft .. > Il a parfaitement raison en ce que concerne la description .. Ik ben het niet eens over de beschrijving van de personen in deze recensie. > Je ne suis pas d'accord sur la description des personnes dans cette critique. Ik zit in het derde van mijn opleiding. > Je suis en troisime anne d'tudes.

Ik heb uw advertentie in de .. gelezen >jai lu votre annonce parue dans Ik ben zo vrij u mijn diensten aan te bieden >je prends la libert de vous offrir mes services ik heb vrij wat ervaring op de diverse gebieden van uw bedrijf >je dispose d'assez d'exprience dans les divers domaines de votre exploitation ik heb uw advertentie gelezen en neem de vrijheid te solliciteren naar de betrekking van >ayant lu votre annonce je me permets de poser ma candidature l'emploi de ingesloten vind u mijn CV >je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum vitae ik heb al een zekere ervaring met het aangeboden werk >j'ai dj une certaine exprience du travail que vous proposez ik ben gaarne bereid u nadere inlichtingen te verschaffen >je suis votre entire disposition pour donner tout renseignement complmentaire ik hoop dat u mijn sollicitatie in welwillende overweging zult nemen >j'espre que vous voudrez bien examiner ma candidature avec bienveillance naar aanleiding van uw advertentie in de ... >me rfrant votre annonce parue dans le .. ik heb met belangstelling uw advertentie verschenen in ... gelezen >votre annonce parue dans ... a retenu toute mon attention ik meen de persoon te zijn die u zoekt >je crois correspondre la personne que vous recherchez ik ben gaarne bereid u te ontmoeten op een door u vast te stellen tijdstip >je me tiens votre disposition pour vous rencontrer la date et l'heure que vous voudrez bien me fixer ik heb een uitstekende kennis van Frans, Engels, talen die ik vloeiend spreek en schrijf >je possde une parfaite connaissance du franais et de l'anglais, langues que je parle et cris couramment

de sollicitatiebrief die hij heeft geschreven >la lettre de candidature qu'il crite de betrekking die u aanbied in uw advertentie >l'emploi que vous proposez dans votre annonce zij verbetert de datum die niet juist is >elle corrige la date qui n'est pas correcte de directeur wiens secretaresse tweetalig is >le directeur dont la secrtaire est bilingue het dorp waarin hij in 1965 is geboren >le village dans lequel il est n en 1965 de Franse vriend met wie ik lang heb gecorrespondeerd >l'ami franais avec qui j'ai t longtemps en correspondre het bureau waarheen de brief moet worden gezonden >le bureau o il faut envoyer la lettre mijn vriend op wie ik rekende is niet gekomen >mon ami sur qui je comptais n'est pas venu ik heb uw advertentie in ... gelezen >j'ai lu votre annonce parue dans ... hij heeft vrij wat ervaring op dat gebied >il dispose d'assez d'experience dans ce domaines ik ben tot uw beschikking voor nadere inlichtingen >je suis votre entire disposition pour donner tout renseignement complmentaire ik neem de vrijheid u mijn diensten aan te bieden >je prends la libert de offrir mes services ik ben 18 jaar en heb de Nederlandse nationaliteit >j'ai 18 ans et je suis de nationalit nerlandaise ik heb een perfecte kennis van het Frans >j'ai une parfaite connaissance du franais ik hoop dat u mij de kans geeft mijn kwaliteiten te bewijzen >j'espre que vous me donnerez de la chance prouver mes qualits ik hoop een positief antwoord te ontvangen >j'espre recevoir une rponse positive de votre part