Historia filozofii współczesnej - ćwiczenia

Ćwiczenia 1., 2011-09-27

Mariusz Moryń, e-mail: moryn@amu.edu.pl
Sprawy organizacyjne: - Dyżury: Poniedziałki: 11:00 - 13:00, Czwartki: - Jedna nieobecność; - Kolokwium pisemne: 17. I. 2012r o 8:15 Teksty: - F. Nietzsche Tako rzecze Zaratustra tłum. W. Berent lub Tak mówił Zaratustra G. Sowiński lub To rzekł Zaratustra Z. Jaskóła i Lisiecka [dwa następne przekłady zdecydowanie lepsze]. - E. Husserl Badania logiczne, Cz. II Tomu II: Wyrażenie i znaczenie. Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Ks. I.

- M. Heidegger Bycie i czas.
- Gadamer Prawda i metoda. - L. Wittgenstein Dociekania filozoficzne. - Austin Mówienie i poznawanie. - J. Habermas Teoria działania komunikacyjnego, Tom I: rozdział Wstępna definicja racjonalności. Nietzsche 1844 - 1900r: Nietzsche twierdził, że był Polakiem i, że jego nazwisko to zgermanizowane nazwisko Niecki. Z wykształcenia filolog klasyczny. Pisał w formie aforyzmów ze względu na chorobę. Ontologia Nietzschego: Rzeczywistość jest chaotycznym i sprzecznym zbiorem sił. Najbardziej istotne są zmienność i ruch. Zasadą tej zmienności jest konflikt - stałe poszukiwanie opozycji, każda siła dąży do znalezienia innej opozycyjnej siły. Ideom tym towarzyszyła teza zaczerpnięta od Heraklita - Zasada pozorności spoczynku. W przyrodzie dopatrywał się przemocy - różnica potencjałów energetycznych, przemoc = odmienność sił. Nie istnieją nadrzędne prawa, które tworzyłyby ład, nadawałyby istnieniu sens czy cel [Chaos na zawsze]. Na tych założeniach ontologii oparł ideę Wiecznego Powrotu - tradycyjną kategorię ontologiczną, rzecz, zastąpił przez centrum siły. Zakładał pewną formę wymienności masy i energii /ciało jako transformacja siły/ -> siła ma charakter pierwotny, nieredukowalny, sprawczy element bytu. Kosmologia posiadała założenie idei nieskończoności czasu - wieczny temporalny przepływ - oraz na tezie o przestrzennym ograniczeniu Wszechświata. Stawanie się [łączenie i rozpad energii] nie ma czasowego początku - nie wykształciło się z wcześniejszego momentu. W tym ograniczonym przestrzennie kosmosie działa skończona ilość energii. Zatem zamkniętą jest ilość kombinacji możliwych połączeń sił. Przepływ procesów powraca sam do siebie - to co rzeczywiste musiało przebiegać nieskończoną ilość razy, wszystko istniało nieskończoną ilość razy. Epistemologia Nietzschego: Istotą świata jest polimofrizm, a nie harmonia. Wiedza ma charakter twórczy i interpretacyjny. Nawiązywał do Kantowskiej i Humeowskiej wersji… Fikcjotwórczy charakter wszelkiego poznania. Nietzsche utrzymywał, że to co może być pomyślane to jest fikcją.
Semestr V Strona 1

relacja między świadomością a siłami ją tworzącymi [krew]. twórca dualistycznego systemu religijnego: rzeczywistość wyznaczona jest przez starcie dwu opozycyjnych sił . Beethoven.nie jest nadczłowiekiem. każdej z jej tradycyjnych form.Nietzsche utrzymywał..Im więcej etyki. Wartością dorobku cywilizacji w oczach Nietzschego jest narażanie życia. Na następne zajęcia: Tako rzecze Zaratustra cz. Niebezpieczeństwo = stawianie czoła nihilizmowi. . Błazen jest fałszywym pretendentem do nadczłowieka. Ćwiczenia 2. z jednej strony chwali. Kultura jest drogą. wypędza też Zaratustrę z miasta. jest "bardziej doskonały". Semestr V Strona 2 .Historycznie: kapłan.Człowiek . Ona ma swoją wagę i znaczenie. Tytułowy Zaratustra jest: .Im więcej cnót moralnych.twórczej i niszczycielskiej. -> Martwy linoskoczek. zwiastunem nadczłowieka . Błazen nie może być nadczłowiekiem bo nie odrzucił wzgardy. i bardziej rozbudowane. Jest poszukującym nadczłowieka. tym lepiej. że to co może być pomyślane to jest fikcją. uważał że fikcje są ważniejsze dla życia. Błazen . I do mowy O starej i młodej kobiecie. .zaprzeczeniem zdolności akrobaty. barbaryzacji cywilizacji śródziemnomorskiej przez Wandalów.odrzuca nihilizm tych wartości. standardów kulturowych.wzgarda wobec człowieka. którą trzeba przejść aby dotrzeć do nadczłowieka. chrześcijaństwo tym lepiej. Przedmowa. również jest częstowany jedzeniem: metaświadomość kulturowa. lepszy od niego.tym bardziej dochodzą do granic swoich możliwości. trwanie w niebezpieczeństwo przesądza o jej randze. Błazen nie jest opisywany afirmatywnie . Trzy przemiany ducha: Nadczłowiek jest zrównany do postaci dziecka. im więcej. Napoleon byli ludźmi wyższymi dla Nietzschego. Błazennadczłowiek zrzuca zatem Linoskoczka-człowieka i go niszczy. Rozmowa linoskoczka z Zaratustrą: Teza nihilistyczna dotycząca kultury: kultura pozbawiona jakiejkolwiek wartości .Człowiek wyższy: Zaratustra. bojącego się i uważnego. postać genialna. wzgardzanym. martwy.Poetyckie. Zupełnie nowy początek. Trup wleczony przez Zaratustrę: Linoskoczek spadł z liny gdy Błazen przeskoczył nad nim. np. Symbol nadczłowieka? Strącający w dół linoskoczka. prorokiem. ponieważ jest to narodzenie bez wartości i możliwości stworzenia/przyjęcia innych. Uznanie przez obchodzenie się z kimś według tradycji. wtapia się w ludzi. głęboko zakorzenione zwyczaje. tym szybciej cywilizacja znajdzie się w ślepym zaułku. 2011-10-04 F. symbolika chrześcijańska. nadczłowiek nieobciążony przeszłością -> otwarta przyszłość. wyjątek w obrębie człowieka. np.błazen nie toleruje drugiego nadczłowieka. Nieistnienie nieba i piekła nie jest równe bycie nieznaczącym. bo tym szybciej to upadnie . Typy woli mocy: . z drugiej chce doprowadzić do ich upadku. obrazowe myślenie. udoskonalona postać. Błazen jest wynaturzoną karykaturę nadczłowieka. Ludzie wyżsi czasami zdarzali się w kulturze. Człowieka przeskoczyć może tylko błazen . Nietzscheański Zaratustra nawiązuje do historycznej postaci: ścieranie się sił. Zaratustra niezwiązany z kulturą zachodnią. Specyficzna narracja filozoficzna. Nietzsche: Tako rzecze Zaratustra . korzeniami nawiązująca do człowieka. siły niszczące i rozkładowe. Błazen dobrze się czuję wśród ludzi zwykłych. Prawda jako zbyteczna idea. punk 4: Metafora odnosząca się do biblii. ○ Przewrotność jego hymnu afirmacji.

O wyzwoleniu: Wielkie umysły: kalecy na odwrót [wyrastają ponad epokę. część I: Wyrażenie i znaczenie [bez paragrafu 15. Wola oddziaływać może tak samo twórczo na przeszłość.kulturze.są przejawem woli mocy [nieskutecznie. 23]. ale jest]. tom II. -> rzecz jasna nie ma efektywnego wpływu na przeszłość. Różne postaci woli mocy: np. Chrześcijańska [powołała ducha zemsty].. KONIEC NIETZSCHEGO! ALLELUJA! Za tydzień: E. 16.otwiera się na wszystkie przerażające czyny. bo im więcej błędów. Przeszłość podlega afirmacji.dlatego przeszłość.. Biblioteka: D73 Ćwiczenia 4. Rozdział: Wyrażenie i znaczenie: DUUUUUŻO TEEEERMINÓW! Semestr V Strona 3 . Beethoven. . Napoleon byli ludźmi wyższymi dla Nietzschego. Ostatnim człowiekiem nazywał rzecznikiem nihilizmu. autorstwa cywilizacji śródziemnomorskiej. wola jest twórcza. więc oddziaływać powinna jedynie na przyszłość. Wzgardziciele ciała: Cielesność to władza ustanawiająca.. cz. zachodniej kultury więcej tym więcej dla niej szacunku. bo są dziełami twórczymi . np. kultura chrześcijaństwa stoi w sprzeczności z dionizyjską kulturą . Brak wiary w przeszłość i niemożność konstrukcji przyszłości Wola mocy cofnięta w przeszłość ją redefiniuje . Wola Mocy wyrażająca się w bólach i radościach? Na następne zajęcia: F.Nadczłowiek: wyrasta z innego gruntu. są geniuszami]. Ćwiczenia 3.należy ją odrzucić.nigdy nie zdarzył się w przeszłości. 2011-10-25 Edmund Husserl Badania logiczne. ale przyznaje im pewną ograniczoną wartość. nasycony rozdział! O sławnych mędrcach: -> Podejście do tradycyjnych wzorców budowania refleksji filozoficznej jest negatywne [wobec ówczesnych jemu modeli]. O tarantulach: Refleksja na temat sprawiedliwości w chrześcijańskiej legitymacji. tym szybciej kultura się skończy . II od: O tarantulach do: O roztropności ludzkiej [wyłączając]. Husserl Badania logiczne. Nietzsche Tako rzecze Zaratustra. Nietzsche nawiązuje do ontologii Heraklita: wojna to postać stawania się w świecie. Najbardziej teoretyczny. Wyrasta w przyszłości . 2011-10-18 /brak/ Ćwiczenia 5.

transcendentalna jedność apercepcji warunkuje możliwe poznanie w sądzie. Intendo zbieram. liczę] .niejednoznaczność pojęć a priori i a posteriori: ○ Rozrachunki Husserla z kantyzmem. jednorożec.Intendować . który poznaniem nie jest .  Byt realny: jeśli świadomość wyłączy się ze świata czasoprzestrzennego stanie się bytem irrealnym. ale pojedyncze obiekty . krasnoludek. Nie zgadzał się na kantowski transcendentalizm [z założeniem. bez względu na ich prawdopodobieństwo.znaczenie. 11: . czyli: rezygnacja z wszelkich domniemań i przypuszczeń. wszelkie przedmioty wyimaginowane. wiedza o sobie wpływa na poznanie. bo fenomenologia nie zajmuje się fenomenami.a posteriori. Wprowadzenie . Ćwiczenia 5. Źródłowo można opisać przeżycia pojawiające się w świadomości. czyli czasoprzestrzennego. np. to u Husserla jest pojmowana w radykalnie odmienny sposób. mimo z pozoru tej samej nomenklatury..a priori.jest ono obarczone marginesem błędu. Paragraf 24 . posiada wiedzę aprioryczną beztreściową i pustą w sądzie tożsamościowym Ja = Ja. 8: Rozróżnienie na irrealny i realny:  Irrealne: nie istoty są istoty. jest to samowiedza Ja . bo odbiorca nie ma nigdy do czynienia adekwatnie ani ze znaczeniem.Znak znaczący: posiada jakiś sens .Mowa komunikacyjna: Wyrażenie ekwiwokacyjne a wieloznaczne. Kiedy coś [znak] się staje słowem [czymś niosącym znaczenie]? -> Intencje signitywne mają miejsce w przypadku znaku. bo nie jest zupełnie empiryczna. pozornie Husserl zapożyczył z kantyzmu terminologicznie. Byt irrealny . -> Kartezjusz również. -> nie chodzi o idealne warunki postrzegania. Husserl przejmując pojęcie idealizmu transcendentalnego zerwał z rozumieniem Kantowskim . a priori i a posteriori.Podejrzane teorie filozoficzne . warunek umożliwiający jakiekolwiek poznanie. Istota . . Ja wie o sobie w sposób nieempiryczny.akt domniemywania. że transcendentalizm jest modelem czysto analitycznym] z wyjściowym warunkiem jest transcendentalna jedność apercepcji [formalna.symptomatyczna [niejednoznaczna] a nie jednoznaczna.kwestia fenomenów i fenomenologii: ○ Termin fenomen nie sprawdza się. czas i miejsce .Znak oznaczający: wskazuje pewien przedmiot.realny: to relacja . transcendentalizm.Zasada wszystkich zasad: ○ Prezentacja źródłowa [paragraf 1]: przeżycie naoczne w którym przedmiot jakiejś dziedziny uzyskuje swoją samoprezentację. str. -> Oznaka .[łac. to tak jak przedmiot wygląda w danej chwili w warunkach owej chwili. . -> irrealne są przedejdetyczne -> moje życie towarzyskie. Nie kontynuował on jednak filozofii Kanta. merytorycznie. lecz pewnym sposobem ich poznawania.jego jest materialne. Husserl Idee czystej fenomenologii: Wprowadzenie str.leży u podstaw poznania. . 2011-11-08 E. ani z intencjami sygnitywnymi. ○ ZNAK:  Oznaka  Wyrażenie Znak jest ożywiany przez odbiorcę . Indywiduum .istotny jest dany moment.te które są wyłączone z dziedziny bytu realnego.monady rozwijające się. Semestr V Strona 4 -> KANT -> Leibniz był jego guru . -> opis źródłowy. Źródłowo mówić. a nie oznaki.Ja pozostaje jako warunek poznania]. np.

to ta która dotyczy bytów irrealnych.realny: to relacja całości do części.16. paragrafy 9.otwartość to możliwość Semestr V Strona 5 .jest to bycie [bycie jest istotą]. Fakty Eidos o zakresie irrealnym to istota czysta. charakteryzujący się ścisłą ogólnością.jestestwo jest wyróżnione poprzez swoją indywidualność i nieprzechodniość. 2011-11-15 /Nie odbyły się/ Ćwiczenia 7. że rzecz materialna jest ciężka to formułuje się sąd faktualny. a w sensie podstawy możliwości czegoś] pojawienia się czegoś . przypadkowym i względnym. Bycie nie jest czymś. wyróżnionego bo jestestwa: jest w jestestwie jakaś istota tkwiąca w nim . . a o faktach nie. jego esencja . Jestestwo jest prekognitywnie otwarte na świat . -> wyabstrahowanie [neutralizowanie/branie w nawias] ze świata przyrodniczego. której zakres jest irrealny. 2011-11-22 Heidegger: Bycie i czas: Wstępne określenia natury jestestwa: § 9: Istota jestestwa. Czysty zakres Byt irrealny: fakty + possibilia. Jestestwo jest konstytuowane przez swoją istotę. Na następne: Heidegger: Bycie i czas. przestrzeni] to może badać wszelkie możliwe przestrzenie [modele] . lol. ○ Generalizacje empiryczne są przypadkowe. Byt irrealny .wszelkie przedmioty wyimaginowane.sąd ejdetyczny [ischujniewiemocochodzi]. Sąd o ejdetycznej ważności ogólnej Nie mylić ogólności prawdy charakterystyczną dla przyrody z ejdetyczną: ○ Czysta ejdetyczność orzeka o bytach w ogólnościach ejdetycznych [istoty irrealne].czy to jakość ejdetyczna rozumiana po Husserlowsku? -> Szukanie istoty zjawiska. Istota daje się pojmować jako zbiór przez określony zasób możliwości. Fenomenologia gdy zajmuje się istotą przestrzeni [nie tylko rzeczywistej. -> czysta fenomenologia koncentruje się na badaniu czystych przeżyć rozumianych jako byty irrealne. Sąd empiryczny . jest możliwością [nie w rozumieniu modalnym..istota.horyzont na którym coś się może pojawić. .możliwości Jestestwo  Mojość: charakterystyczna rzecz danego jestestwa . Eidos jest przeciwstawiany cechom wtórnym.  Byt realny: jeśli świadomość wyłączy się ze świata czasoprzestrzennego stanie się bytem irrealnym. -> istota czysta. Ćwiczenia 6.. -> nawiązania do neoplatonizmu: byt ogólny. realnej. Stwierdziwszy.

przez wzgląd na to co ogólne. Wszystko dotyczy troski. 82 [33 . powiązane z an . zniesienie subiektywizmu i tolerancja. gdy jeden jest otwarty na drugi . Otwartość jestestwa na świat: możliwy świat to szczególny świat . tak jak gdy kartka byłaby przy ścianie. Troska. Nie jest tak.można rozumieć otwartość jako rozumienie. Relacja świat-jestestwo nie jest relacją całość-część. Jestestwo jest prekognitywnie otwarte na świat . Świat ukazuje swoją istotę: światowość świata to jego istota. Sama możliwość świata jako możliwość ontologiczna jest to już otwarcie na świat . Bycie jest w świecie w znaczeniu szczególnej bliskości. Gadamer. bo nie jest to metoda przyrodoznawcza. Tak powstaje mojość. coś może być przy czymś wtedy. bo w rozumieniu Heideggera bycia przy czymś.zamieszkiwanie. że jest: Świat a w nim siedzi Jestestwo jak pestka w śliwce. Niem. przez uwzględnienie możliwości innego stanowiska].przykłady świata. Humanistyka nie ma dać nam ogólnych praw. lecz możliwość świata buduje jestestwo.82. Świat Wstęp do opisu możliwości napotkania fenomenów w świecie. troszczyć się o coś .konkretyzacja… czegośtam. In . uważa że ten drugi uzyskał praktyczne rozumienie kształcenia: powściągliwość. nie ma się koncentrować na samych casusach z przeszłości. Bycie w świecie przez bycie przy czymś . Gadamer nie rozumie humanistyki idiograficznie. Uszczegółowienie kształcenia rozumu praktycznego: trzy aspekty w tekstach Hegla: powściągliwość. Zbudowane jest tylko przez własne możliwości kowalskiego i wyróżnia go od innych jestestw. przebywanie w miłym środowisku.wyjątkowo bliskie otoczenie. do str.otwartość to możliwość świata funduje wszelką relację poznawczą. nową kategorię.jestestwo kowalskiego. do podpunktu B: estetyka geniuszu].wykluczmy fałszywe przekonanie.  Jedna z możliwości bycia jestestwa czyli bycie ku czemuś: Modus przeciętności: wstęp do ontologicznej charakterystyki jestestwa. że jestestwo jest przy świecie. który przez Gadamera jest krytykowany. do przebywania z innymi ludźmi [przykład Hegla]. Na następne zajęcia: Gadamer: Prawda i metoda. Bycie w świecie: fenomen bycia w można scharakteryzować hermeneutycznie w sferze pojęciowej. dociskając ją bo ona nie jest przy ścianie. roztropność [nieuleganie własnej prywacie i partykularnym interesom.jestestwo jest wyróżnione poprzez swoją indywidualność i nieprzechodniość. Spełnienie trzech warunków: ogólność. Semestr V Strona 6 . Kształcenie: do rozumienia. wybór zawodu. wybiegania jestestwa ku czemuś. Jest uwikłany z jestestwem. 2011-11-29 Nić przewodnia dla wywodu Gadamera: problem metody humanistyki. wprowadza przestrzenność egzystencjalną. Gadamer mówi o humanistyce rezygnującej z metody. ale ma dać tego co się dzieje z jednostką i zrozumienie ich i wniknięcie w nie [prawa ściśle ogólne nie występują]. Ćwiczenia 8. nieuleganie wszystkim indywidualnym zachciankom. Nie jest to relacja przestrzenna [fizycznej]. Fragmenty świata . Mojość jestestwa nie jest podmiotowością . Mojość: charakterystyczna rzecz danego jestestwa . gdy przytacza Hegla.nie jest to świat zwykłych rzeczy. Analiza możliwości bycia jestestwa przy czymś. ew.. środowisko.ta możliwość nie jest perspektywą przez którą jestestwo patrzy.bycie przy czymś . Możliwości jestestwa zbudowały jego wyróżniony charakter. od Wprowadzenie. radykalnie różni się od jestestwa nowaka.

Momenty poznawcze. nie są od siebie oddzielone. Kształcenie to wyłonienie umiejętności z człowieka.materiał ćwiczeniowa. Pamięć: wstęp do charakterystyki dziejowości historii. okazuje się w pewnym momencie nieistotny i czysto instrumentalny [podręczniki stają się nieistotne.wie jak postępować w określonych sytuacjach. Moda jest przestrzenią. pewnośc w pewnych momentach korygowalna.trzeba wiedzieć co warto zapamiętać. próba przyjęcia ogólnego stanowiska. smak chce obowiązywać. Rozumienie = świadomość dziejowa. podręczniki można dać na makulaturę]. Dobry smak po gadamersku: jako pewna otwartość i umiejętność wydobycia tego co dobro.to charakterystyka kategorii hermeneutycznej aplikacji. -> Gentelman . Wiedza szkolna . pożądane. Aplikacja musi poprzedzać metodę. Człowiek wykształcony wie co warto zapamiętać. niedopowiedzieć. Uszczegółowienie kształcenia rozumu praktycznego: trzy aspekty w tekstach Hegla: powściągliwość. bądź człowiek wykształcony: wie kiedy może coś modyfikować. takt to umiejętność unikania przesadnego zbliżania się do czegoś. roztropność [nieuleganie własnej prywacie i partykularnym interesom. bazuje na pamięci. W kształceniu to co kształci jest istotne i nigdy nie odchodzi w przeszłość. Dobry smak zakłada wspólnotę społeczną. przez uwzględnienie możliwości innego stanowiska]. oparte o takcie. ale nie może być rozpuszczeniem subiektywności w tym co ogólne. Smak to władza akceptowania/odrzucania: w zależności od stanu fizjologicznego ta władza będzie się rozszerzać lub kurczyć. Kształcenie jest nowy terminem [o nowym znaczeniu]. Oraz zawiera pewne roszczenie normatywne roszczenie do ogólności. dzięki któremu zdobyliśmy wiedzę o określonych naukach. a co nieistotne. estetyczne. Pamięć przenika się z puszczeniem w niepamięć. Ze smakiem wiąże się moda. pierwszy raz pojawia się u Hegla w nowym znaczeniu . Powiedzieć coś taktownie to także coś ominąć. Niepamięć umożliwia odnowienie spojrzenia. ale wiedzieć człowiek taktu to człowiek pewności całkowitej. Pojęcie smaku ma coś wspólnego ze smakiem rozumianym sensualistycznie wysubtelnione podniebienie. smaku. W modzie chodzi o indywidualność smaku. człowiek taktowny wie o czym i kiedy mówić. WTF.istnieje różnica między kształceniem a zwykłym edukowaniem: pojęcie kształcenia to nie to samo co podstawa etyki/wiedzy moralnej . Zmysł: Dobry smak jest zmysłem w takim sensie. Człowiek mody tym samym jest jak człowiek smaku. co jest istotne. wybór zawodu. Semestr V Strona 7 .przez jednostkowe poznawane jest to co ogólne. Takt wg Helmholtza: umiejętność działania w różnych przypadkach i sytuacjach. kiedy powinien się poddać czemuś przyjętemu. dlatego zapamiętywanie nie jest mechaniczną mnemotechniką . etc. wytworzenie w człowieku pewnej umiejętności. która jest istotowo podobna do smaku. Ogólny wzorzec poznawany jest przez indywidualne modyfikacje modnego człowieka . Bitch.wzgląd na to co ogólne. Sędzia: Piękno: piękno sofistyczne i chuj. Kształcenie definicja: Dwa momenty: widzenie w tym co inne. odpowiednie. Aby się kształtować trzeba pominąć siebie. że jest źródłem pewności rozumianej nieabsolutnie. Różnica między pamięcią a mnemotechniką: -> Do tego dochodzi zapominanie i zdobywanie kolejnej wiedzy. -> Człowiek wykształcony to ktoś kto polega.

Działanie teleologiczne nie wymaga uzasadnienia. stwierdzeniem. zbiorem możliwych rozmaitych zachowań a dla tych zachowań nie ma jednego wzorca. pytaniem.praktyką życiową. Wittgenstein proponuje rezygnacje ze znaczeń.nie wymaga uzasadnienia]. ale nie w sposób dogmatyczny. Aby mówić o komunikacji oprócz roszczenia do prawdziwości.Piękno: piękno sofistyczne i chuj. potrzebne jest Semestr V Strona 8 . ale można działać nieracjonalnie [nieudane działanie teleologiczne . grą językową . -> Czy intencja wypowiedzenia zdania ma wpływ na znaczenie: dodatkowo kontekst. można przekonanie porzucić. Czy da się jednak ostro odróżnić działań komunikacyjnych od form działania: jest tu duszno . -> jeśli są ku temu racje. Habermas: Teoria działania komunikacyjnego: ○ Dwa typy racjonalności:  celowo instrumentalne [teleologiczne]: roszczą sobie efektywność [= instrumentalność]. Jakaś wypowiedź kryje w sobie roszczenie prawdziwości: oznacza to.należałoby wyliczyć każdy kontekst kiedy skłonni bylibyśmy użyć tej nazwy. że w sposób wyważony jest się przekonanym o jego zasadności. a zrozumienie tego co do siebie mówimy nie polega na problemach natury mentalnej . ponieważ w rozmaitych kontekstach różnie się zachowujemy. etc. Ćwiczeń 10. która ma przestać rodzić problemy tradycyjne w filozofii języka. Pytania traktatu:  Co właściwie tworzy zdanie pytające?  Różnica między rozkazem. mają różne znaczenia. Czy Wittgenstein chce podać nową zgeneralizowaną wizję języka? -> Chodzi nie tyle o uporządkowanie. od początku do włącznie 145 podparagrafu.informacja + pewna sugestia. Tekst: Habermas Teoria działania komunikacyjnego.i postulat terapeutyczności problemów filozofii. jest charakter użycia . Wittgenstein: Dociekania filozoficzne. tom I: od wstępu do Wstępnej definicji racjonalności. 2011-12-13 J. Świadomość ontologiczna dotyczy już istniejącego bytu. Co znaczy termin grać w szachy . -> sfera pragmatyczna. Tym co oddziela je. Ćwiczenia 9. Problem dociekań o to czy ktoś coś robi jest pseuoproblemem wg Wittgenstein. 2011-12-06 L.  komunikacyjną: roszczą sobie prawdziwość. co zmianę nastawienia do języka.ze względu na ich użycie.język dla Wittgensteina jest pewną całością. Unormowanie = nadanie kształtu języka. Działanie teleologiczne jest racjonalne gdy daje się uzasadnić. na mocy argumentów. Kwestia uzasadnienia: działanie komunikacyjne wymaga uzasadnienia.str.. -> dzieli ich wiele. 17]. przygodność języka. [pięć płyt . Brak roszczenia prawdziwości byłoby działaniem celowym. Wittgenstein: Dociekania filozoficzne: Czy rozważania Wittgensteina są filozofią języka? -> unormowanie rozumienie języka . czy nadawanie nowego kształtu rozumienia języka. blablabla. a w sytuacjach niezbędnych wykazuje się gotowość do obrony przekonania..

iii) Otwarci na argumenty i zaufanie do rozmówcy [roszczenie do nie subiektywności . ii) W sądzie są ukryte sądy normatywne i aksjologie [ale istnieje gotowość do tego. Do komunikacji potrzebne jest odpowiednie nastawienie i w wypowiedzi pojawiają się te trzy roszczenia.komunikacja musi być jak najbardziej intersubiektywna]. Racjonalnym jest powiedzenie w pewnych okolicznościach. REWOLUCJA KOMUNIKACYJNA . -> możemy się nie zgadzać z życzeniem. to w wypowiedzi istnieje odniesienie do świata społecznego. są inne rzeczy do zrobienia. na którym możliwa jest rozmowa] kategoria świata życia. więcej. 640 . tajemnicy. [Działanie instrumentalne nie jest jednak komunikacją w powyższym sensie. bo są czyimiś życzeniami. Prawdziwość jest wyróżnionym elementem świata życia. ujawnienie głęboko skrywanej tajemnicy.zaakceptujemy je. racjonalność ma charakter komunikacyjny. aby je odrzucić]. etc. to w moich wypowiedziach istnieje odniesienie do świata [rzeczy] .na konsens jest się nastawionym wtedy gdy wszelkie formy władzy . bo je ujawnił. Warto czytać Habermasa! -> Działaniem komunikacyjnym będzie gdy spełnione zostaną te trzy powyższe warunki i) Sformułowanie tezy prawdziwej.665. że wie lepiej. 550 . szczerości. Aby przyjąć nastawienie komunikacyjne. ale nie jedynym.] Roszczenie do słuszności.  Roszczenie do prawdziwości.nie zawierają jasno sformułowanego roszczenia] również jest istotne dla komunikacji. ale podstawę tych przekonań gotów jestem przedyskutować. Ćwiczenia 11. Wszelka dominacja powinna być uchylona. autor komunikatu nie może wychodzić ze stanowiska. str.Aby mówić o komunikacji oprócz roszczenia do prawdziwości. [trzeba je uchylić]. [Habermas krytykuje technokrację].  Roszczenie do szczerości. to powinno się przyjąć postawę: to co mówię wydaję mi się prawdziwe.człowiek jest nastawiony intersubiektywnie na konsensus.trwać do momentu uzyskania konsensusu. uczuć lub życzeń . Na następne zajęcia: J. -> W sferze komunikacji nie może istnieć żaden specjalista. mówiąc coś w intencjach komunikacyjnych. 2011-12-20 Semestr V Strona 9 .. zrozumiałości [moja wypowiedź musi być poprawna i sformułowana zgodnie ze standardami gramatycznymi i semantycznymi] [niekiedy uzupełniająco dodaje się takie działania: ekspresje ewaluatywne [ocenne] . ale zgadzamy się z szczerością wypowiadanego życzenia. -> Ograniczenia strukturalne: ile można dyskutować o czymś.  Roszczenie do słuszności.fizycznego. -> Abstrahuje się od realiów społecznych .572. to w wypowiedzi istnieje odniesienie do świata psychicznego. Należy uchylić zaufanie do ludzi posiadających większą wiedzę. -> Należy zrobić wszystko by czynniki psychiczne były uchylane. -> Dyskurs powinien być otwarty . Austin: Mówienie i poznawanie. uczuć. -> Rozum. potrzebne jest założenie o wspólnej wizji świata [fundament.

znaczenia. W ślad za tym zakwestionowano projekty zmian dziejowych: Bourdillard: przyszłość już przybyła [nie ma na co czekać]. swobodnie nawiązujące do przeszłości. znaki są ułożone w pewną strukturę. są sztuczne. lub osiągamy dzięki wypowiedzi [mówieniu czegoś]. Performatywy można rozpoznać również po intonacji. Szczególnym ważnym elementem tej refleksji stało się odrzucenie wszelkich tradycyjnych przeciwieństw [różnica między sztuką a nauką. Lyotard. np. ale zobowiązanie.sztuka popularna etc. temu niepodobna jej oddać w jednowymiarowym języku [język służy do utrzymywania władzy [język jest zwyczajnie faszystowski] a nie służy do opisu]. Funkcje języka. perlokucja. etc. 2012-01-03 J. Bart*** [jakoś tak]. wybiórczo z nich korzystające na zasadzie przywłaszczenia. rozkazu. W szczególności krytyce poddano Oświecenie i jego mit ewolucji i postępu. wszelkich znaczeń [w tym sensu historii]. -> Farmakon Ćwiczenia 12. np.należy je dekonstruować a nie interpretować. na pierwszy plan wybijało się hasło antyutopijności.w postaci trzech założeń: prawdy. mityczne .wyrażał to pisząc sens uległ rozplenieniu. jako pierwszy sformułował tę myśl.]. jednostką a społeczeństwem. rozumu i wiedzy]. etc. Performatywami nie są opisy stanów wewnętrznych. błagań.szczególnie wyróżnionego]. Nadawanie sensu może odbywać się przez marginalizację [poszukiwaniu Semestr V Strona 10 . wychwala się obrazoburstwo. Odrzuca się tradycyjną refleksję teoretyczną. Zamiast hermeneutycznej kontynuacji. akty perlokucyjne: [str. sztuka wysoka . Pojawił się deklaratywny antyintelektualizm oraz kult powierzchownośći. wszelkie jednolite sensy. który jako postulat przyjął dekonstrukcję kultury europejskiej. -> performatywy nie są prawdziwe/fałszywe. Ilokucja. nie ma przy tym sensu pierwotnego . Niech zbiór A będzie…. Na następne zajęcia: Derrida Pismo filozofii. Odrzucano również katastrofizm [odrzucano kryzysy wszelakie]. w rozumieniu Austina nie jest to żaden opis. 646 u Austina] to co powodujemy.. Foucault prowadzili krytyczną refleksję dotyczącą hermeneutyki sprzeciw wobec interpretacji znaczeń. pojawia się idea cytatu. X definiuję jako Y też są performatywami . Programowo tworzone są dzieła eklektyczne. szczególnie ważna była teza. przedmiotem i podmiotem. jej elementów [w szczególności obecność . W obrębie samej filozofii ważne miejsce pełniła zasada nieprzedstawialności świata rzeczywistość jest wielowymiarowa. Deleuze. Akty mowy: Czynność lokucyjna: czynność mówienia czegoś. Do tych myśli nawiązał później cały nurt postmoderny. w sieć wzajemnych związków i odesłań zadaniem dekonstruktora nie jest ich analiza. żałuję. W tym duchu zakwestionowano twórczy charakter refleksji . Derrida: Wprowadzenie o postmodernizmie i dekonstrukcjonizmie: Boudrillard. Derrida utożsamiał świat z tekstem [nie istnieje nic innego poza znakiem . w to miejsce wprowadzono akceptację wprowadzonej rzeczywistości. akty ilokucyjne: w przeciwieństwie do czynności wykonania czegoś -> ilokucje można wyrazić w sformułowaniu prośby. że znak językowy dominuje między innymi wobec zdecentralizowanego podmiotu.badacz nie ejst innowacyjny. geniusz . nadbudowane.J. między fikcją a prawdą. przykro mi..przeciętność. Austin: Mówienie i poznawanie: Konstatacja faktu vs performatywy Performatyw: Wybieram odpowiedź C w okolicznościach teleturnieju czy innego kurwa konkursu. dekonstrukcja służy na redefiniowaniu ustabilizowanych pojęć.

ma ona koncetrować się na zjawiskach nierozstrzygalnych [paradoksalnych]. jej zadaniem ma być nie poznanie.ustabilizowanych pojęć. jednostkowe wybory. historia archeologiczna: Semestr V Strona 11 . W naszym poznaniu nie ujmujemy rzeczy w sposób adekwatny [takimi jakie są w rzeczywistości]. w wypowiedzi nie musi być oddany żaden ogrom . przede wszystkich z filozofii świadomości]. uznał za uciekanie od odpowiedzialności za własne. wtórne wobec wspólnych doświadczeń [bólu i poniżenia. religijnych czy cośtam]. dlatego zrezygnować należy z arystotelejskiej koncepcji prawdy. odrzucona filozofia świadomości wiąże się z refleksją hermeneutyczną. że należy zmienić sens obecnej. był to ważny postulat decentralizacji. Solidarność: efekt uznania różnic międzyludzkich [rasowych. ta idea miała rozmaite konkretyzacje. np. wykładni opartej na metafizycznych fundamentach [wywodzących się z platonizmu oraz z myśli współczesnej. czy kpina]. Szczególnie krytykował poszukiwanie obiektywnych wartości. Estetyka oporu. oporu budowanego przez tworzenie małych opowieści. historycznych. Ironia: w sposób starogrecki [nie szyderstwo. Przyjął że jej fundamentem był transcendentalizm [rozumiał jako wizję świadomości. postmodernie bliższe jest kwestionowanie. Lytorard: Postmodernizm postawa nieufności wobec metaopisu [wobec uniwersalistycznych dążeń nauki]. nie najważniejszym. język. filozofia nie prowadzi badań. uporządkowany zapis pewnego dyskursu. Nie ma miejsca na filozofię w jej dawnym rozumieniu. historii na temat świata [niekoniecznie prawdziwych]. ale do wykonywanych zadań. Polemika z Habermasem: konsensus jest jednym ze stanów w dyskusji.rozbijanie już istniejących struktur. negowanie i samoposzukiwanie. treści odnoszą się nie do bytu. po to aby wykazać słabość każdej teorii interpretacji. intrygujących. które wszyscy podobnie przeżywają]. Tolerancja: zapewnia bezkonfilktowość między społeczeństwem. które tworzą podmioty autonomiczne. wyznacznikiem jest zaciekawienie odbiorcy. Modernizm odczuwał Podsumowując: definiując pojęcie dekonstrukcji: Dekonstrukcja to krytyka interpretacji. Derrida definiuje praktykę dekonstrukcji: służy ona czytaniu tekstu. rorty opowiada się za idea prawdy w konwersacji [nie wiedzie od obowiązujących ustaleń. pośród nich wspomnieć trzeba o wymiarze etycznym i politycznym [zamiast projektów moralnych. czy czegoś kurwa. Dekonstrukcja jest rozbiórką teorii w praktyce. pojawia się hasło realizacji małych lokalnych działań]. nauka musi zrewidować swoje cele. Foucault: Archeologia wiedzy: systematyczny. która stabilizuje. Działania dekonstrukcyjne są rodzajem manifestacji. ale tworzenie dobrych. W centrum zainteresowań badacza staje idea nie-obecności i wykazywania rozmaitych jej form. Richard Rorty: pół zada zza krzaku postmoderny i pragmatyzmu: starał się przewartościować całą tradycją zachodu. ale takiej w której ludzie wypowiadają własne zdanie]. Nadawanie sensu może odbywać się przez marginalizację [poszukiwaniu wyjątków]. Idea praw mniejszości . opisywanej niczym zwierciadło odbijające światło]. filozof ma być podejrzliwy wobec racjonalności. Myśl modernistyczna stawia sobie za cel znalezienie prawdy i zbduowanie na tej podstawie pewności absolutnej. to krytycyzm i dystans [własnych poglądów jak poglądów innych ludzi]. Istota solidarności to zainteresowanie pierdolę kurwa.czlowiek może prowadzic konwersacje nie dochodząc do konkluzji. Uznał. stają się nieistotne.

Zygmunt Bauman: W centrum swoich opisów stawia epokę ponowoczesną. Pojawia się dyskurs psychiatryczny. Jednostka niezaangażowana. pożądany wybór. ○ Spacerowicz: współczesny człowiek konsumpcji. swobodna wybierająca z rzeczywistości. Kurwamać. że realcje pomiędzy człowiek-władza-egzamin-porządek-wypowiedź.istotna jest ciągłośc poszukiwań. ○ Włóczęga: jednostka świadoma bezdomności . ktoś kto porusza się inaczej niż turysta bezplanowo. który od pewnego momentu staje się istotny. Przemieszczamy się myślą. są płynne .jedno przechodzi w drugie. niekonsekwencja postępowania. czy oglądamy telewizję. że istnieje jeden cel w życiu. że nie istnieje wyróżniony. nowoczeność to postawa. stworzeniu dyskursu na temat seksualności.wiemy. świadom. Skonstruować ją można na różne sposoby. Foucault stara się pokazać związek między władzą a wiedzą [początkowo władza zcentralizowana] Człowiek jako przedmiot analizy pojawił się w epoce nowoczesnej. za jego radami należałoby podążyć. kto ma dostęp do całego szeregu przestrzeni świata. Dlatego pisze o nadreprezentacji seksu. Atrybutem ponowoczesności jest niespójność. Bauman rzecze. Wynalazek współczesności to Idea podmiotu łączona z wiedzą i racjonalnością. człowiek nowoczesności ufa. istnieje wszechstronna mnogość perspektyw w tej perspektywie każdy wybór jest arbitralny. stara się wykazać. że tożsamości nikt nie otrzymuje w prezencie. F. niektóre jej aspekty. trza ją zbudować.Początki wiedzy o człowieku. Semestr V Strona 12 . jesteśmy w ruchu niezależnie czy siedzimy w Internetsach. autorytet którego można słuchać. w szczególności cyberprzestrzeni. ni dojścia . Bauman wymienia cztery wzorce tożsamości człowieka ponowczesnego: ○ Turysta: jest to ktoś. w której jednostka wierzy w uniwersalny kodeks działania. że nie ma ni punktu wyjścia. Szczególnie ważne jedno pytanie: kwestia tożsamości. ponowoczesność tę wizję burzy .

mając łut szczęścia. nawet posiadając słabe karty.daje niespodzianki. że nic nie jest determinowane do końca.○ Gracz: ktoś. Istotne jest podejście do świata jednostka świadoma jest tego. Semestr V Strona 13 . kto próbuje swoich sił w starciu z losem. może odwrócić swój los. I ta właściwość nadaje grze atrakcyjność .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful