Vous êtes sur la page 1sur 2

INFORMACJA PRASOWA NEXTIRAONE

NextiraOne umacnia swoj pozycj w obszarze Contact Center Status Zotego Partnera Genesys o najwikszym zasigu w Europie
Warszawa, 3 stycznia, 2012 NextiraOne poinformowaa, e jako jedyna firma specjalizujca si w rozwizaniach Contact Center zdobya status Genesys Gold Certified Partner w czterech europejskich regionach, a take 41 indywidualnych certyfikacji we Francji, Niemczech, krajach Beneluksu oraz regionie CSE, w tym take w Polsce. Taki zakres certyfikacji oznacza, e NextiraOne jest przygotowana do dostarczania zaawansowanych rozwiza contact centre dla lokalnych i globalnych organizacji nawet o najbardziej zoonych potrzebach w tym zakresie. Status Genesys Gold Certified Partner jest najwyszym stopniem kwalifikacji przyznawanym przez firm Genesys swoim partnerom. NextiraOne od wielu lat cile wsppracuje z Genesys i znacznie inwestuje w budow oglnoeuropejskiej oferty. Firma umocnia swoje dowiadczenie i potencja w obszarze contact centre we wszystkich krajach konsolidujc europejski zesp. Umoliwio to skuteczne dzielenie si umiejtnociami i najlepszymi praktykami oraz wiadczenie usug na poziomie europejskim globalnym klientom firmy. NextiraOne podobnie jak wszystkie firmy legitymujce si tytuem Genesys Gold Certified Partner musiaa wykaza si udokumentowan wiedz, dowiadczeniem oraz sukcesami w zakresie dostarczania wysokiej jakoci rozwiza i usug, cile dostosowanych do potrzeb klientw. Aby uzyska recertyfikacj na poziomie Gold Partner, firma musiaa przej rygorystyczny audyt swoich usug, procesw wsparcia i zasobw, a take szkolenia produktowe oraz certyfikacj. NextiraOne musiaa rwnie wykaza, e jest w stanie optymalizowa inwestycje w rozwizania Genesys u swoich klientw, wspomagajc ich tym samym w osiganiu szybszego zwrotu poniesionych nakadw, a take w obnianiu kosztw i zwikszaniu ich zadowolenia z wdroonych rozwiza. Jestemy jednym z wiodcych europejskich dostawcw rozwiza contact center, dlatego status Genesys Gold Partner jest dla nas ogromnie wany. - powiedzia Guillaume Baraton, European Business Development Director, Contact Center, NextiraOne. W ostatnim proczu wdroylimy ambitny program, ktrego celem byo spenienie nowych wymaga stawianych przez Genesys oraz rozszerzenie europejskiego zasigu naszego statusu Gold Partner. Cieszymy si, e udao si nam to osign w czterech kluczowych regionach EMEA, tzn. na wikszym obszarze, ni jakiemukolwiek innemu partnerowi Genesys. Jestemy dumni, poniewa wiadczy to zarwno o zadowoleniu klientw z oferowanych przez nas usug, jak i spjnoci naszego europejskiego zespou zdolnego stworzy naprawd wyjtkow ofert. NextiraOne jest wiodc w Europie firm wiadczc usugi komunikacyjne i legitymujc si bogatymi referencjami w obszarze contact center, ktre obejmuj ponad 2 500 wdroe w Europie, wspieranych przez ponad 500 000 agentw. NextiraOne jest take dugoletnim partnerem firmy Alcatel-Lucent i jej partnerem strategicznym we wszystkich 15 europejskich krajach, gdzie dziaaj biura firmy. NextiraOne zatrudnia ponad 100 certyfikowanych ekspertw rozwiza Genesys w caej Europie i jest jednym z najwikszych i najbardziej innowacyjnych partnerw Genesys w obszarze EMEA, legitymujcym si wieloma midzynarodowymi projektami, w tym wdroeniami z obszaru iWD (Intelligent Workload Distribution), SIP oraz optymalizacji pracy. Nasza wsppraca z NextiraOne w Europie i na wiecie jest dla nas znaczca. Fakt legitymowania si statusem Gold Partner przez NextiraOne jest dla jej klientw gwarancj najwyszego poziomu wiedzy i usug w obszarze oferowanego portfolio. powiedzia Tom Eggemeier, senior vice president Global Sales, Genesys.

INFORMACJA PRASOWA NEXTIRAONE

Firma Genesys uruchomia swj program partnerski w roku 2005 w celu zaspokojenia poprzez sie partnerw potrzeb stale rosncej grupy klientw. Program gwarantuje jego uczestnikom status eksperta w zakresie wiedzy technicznej Genesys oraz doskonaej obsugi klientw. NextiraOne legitymowaa si ju statusem Genesys Gold Certified Partner. Obecnie musiaa speni zmodyfikowane kryteria w celu uzyskania recertyfikacji. Otrzymanie statusu Gold Certification wymaga od partnera spenienia wymogw takich, jak: Udokumentowana historia kompleksowych wdroe u klientw, w tym implementacji obejmujcych SIP lub infrastruktur IP, zaawansowane raporty, np. Genesys InfoMart, systemy samoobsugowe, np. Genesys Voice Portal, rozwizania z zakresu optymalizacji pracy, a take specyficzne wdroenia u klientw Zadowolenie klientw udokumentowane badaniami kluczowych klientw oraz referencje duych klientw korzystajcych z wielu rozwiza technologicznych Laboratorium dla wszystkich certyfikowanych i wspieranych produktw Genesys Intensywny program szkole pracownikw z zakresu wszystkich certyfikowanych i wspieranych produktw Genesys Profesjonalna metodologia oraz najlepsze praktyki w zakresie usug Infrastruktura wsparcia technicznego oraz wykwalifikowany personel *****
NextiraOne jest midzynarodow firm, ktra projektuje, wdraa, utrzymuje i wspiera rozwizania biznesowe i usugi komunikacyjne dla ponad 60,000 klientw z sektorw prywatnego i publicznego. Wsppracujemy z wiodcymi wiatowymi firmami technologicznymi, aby dostarcza caociowe i niezawodne rozwizania z zakresu Contact Center, Data Center, Unified Communications, bezpiecznej infrastruktury sieciowej i Managed Services. NextiraOne prowadzi sprzeda bezporedni i oferuje swoje usugi w 16 krajach, zatrudniajc ponad 4 300 pracownikw w Europie i USA, w tym 2 500 wykwalifikowanych ekspertw w zakresie usug. Centrala NextiraOne mieci si w Paryu. Roczne przychody firmy w roku 2010 wyniosy ok. 1 mld euro. NextiraOne w Polsce ma sze oddziaw, Centrum Pomocy Technicznej, Centrum Szkoleniowe oraz sie partnerw handlowych. Firma dziaa na polskim rynku od 1992 roku. Dodatkowych informacji udziela: Aneta Czyyk-Pitkowska NextiraOne Polska tel. 0 504-119-411, (22) 553-50-05 e-mail: aneta.czyzyk-piatkowska@nextiraone.pl