Vous êtes sur la page 1sur 18

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

Festal Matins Service By the Grace of God


Compiled, Adapted, Edited & Printed By Marguerite Paizis Archondissa & Teacher By Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate Of Alexandria & All Africa Archdiocese Of Good Hope Holy Church Of The Dormition Of The Mother Of God Port Elizabeth PO Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic Of South Africa Telephone/Fax: +27 041 360 3854
writers@telkomsa.net or marguerite.paizis@gmail.com Or Download Directly From http://www.scribd.com/writers4574

St John the Baptist


Finding of His Head

Re-edited & Published - 22 January 2012

24 February

36.

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February

against Thee.

Kyrie,

Pros Se katefigon; didaxon me tou piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou.

O Lord, to Thee have I fled; teach


me to do Thy Will, for Thou art my God. with Thee is the Fountain of Life; in Thy Light we shall see Light. Thy Mercy to those who know Thee.

Oti para Si Pigi Zois; en to Foti Sou For


opsometha Fos.

Paratinon Agios Doxa

to Eleos ginoskousi Se.

Sou

tis

Extend

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas.[3] Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3]

Glory to the Father, and to the Amen Holy


us.

Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Immortal, have mercy on

Amin Agios Athanatos, eleison imas. Agios Ek


O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. gis anatilasa i tou Prodromou Kefali, aktinas afiisi tis aftharsias, Pistis ton iaseon. Anothen sinathrizi tin plithin ton Angelon, katothen sigkalite ton anthropon to genos, omofonon anapempse, doxan Hristo to Theo.

Holy The

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

F e s t a l Ap o l y t i k i o n F i n d i n g o f S t J o h n s H e a d
Forerunners Head has rien once again from the earth; it sends forth Brilliant Rays of Incorruption and Cures to all Faithful. Above it has assembled Arrays of Angels; below it calls mankind together. In unison we offer Glory to Christ our God.

The Divine Liturgy Of St John Chrysostom Begins Immediately

2.

MATINS SERVICE Finding

of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 35.

The Great Doxology


THE BELLS ARE RUNG AND ALL THE LIGHTS ARE SWITCHED ON

Trisagion Prayers

Doxa Si to dixanti to Fos. Doxa


en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en anthropis Evdokia.

Glory

to Thee Who has shown us the Light! to God in the Highest, and on earth Peace, Goodwill among men.

Evlogitos O Theos imon, pantote


nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

Blessed is our God always now and ever, and to the Ages of Ages. Amen
to Thee, O God, Glory to

Glory We

Amin Doxa Si, O Theos, Doxa Si! Vasilei


Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis Aklithias, O Panatahou paron ke ta panta pliron, O Thisavros ton Agathon ke Zois Korigos elthe ke skinoson en imin ke katharison imas apo pasis kilidos ke Soson, Agathe, tas psihas imon. O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas.

PEOPLE

Glory O

Imnoumen

Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan. Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

Praise Thee, we Bless Thee, we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory. King, God of Heaven, Father Almighty: Lord, Only Begotten Son, Jesus Christ and Holy Spirit.

Thee! Heavenly King, O Comforter, the Spirit of Truth, Who art in all places and fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and dwell in us and cleanse us from every stain, and Save our souls, O Gracious Lord. God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us.

Kyrie Kyrie

Lord, Lord

O Theos, O Amnos tou Theou, O Ios tou Patros, O eron tin amartian tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou. tin deisin imon, O kathimenos en dexia tou Patros, ke eleison imas. Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios, Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros.

God, Lamb of God, Son of the Father, Who takes away the sin of the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world. at the right Hand of the Father, and have mercy on us.

Agios

Holy

Doxa

Prosdexe Oti

Receive our Prayer, Thou Who sits For


Thou alone art Holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father. day I will Bless Thee, and praise Thy Name forever and to the Ages of Ages.

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin Panagia

Amin Kath

ekastin imeran Evlogiso Se, ke enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos. anamartitous filahthine imas.

Amen Every

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Amen All Holy

Trinity have mercy upon us. Lord, wash away our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for Thy Names sake.

Kataxioson, Kyrie, en ti emera tafti Grant, O Lord, this day to keep us


without sin.

Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Amin


E VER YO NE PRA YS

Evlogitos

I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is tous Eonas.

Blessed art Thou, O Lord, the God


of our Fathers, and praised and glorified is Thy Name unto the Ages. Mercy O Lord, be upon us, as we have put our Hope in Thee. me Thy Statutes [3]

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amen
Our Lords Prayer
IN UN I SON

Amin Amen Genito, Kyrie, to Eleos Sou ef imas, May Thy


kathaper ilipisamen epi Se.

Pater

Evlogitos i, Kyrie, didaxon me ta Blessed art Thou, O Lord, teach


Dikeomata Sou. [3]

Kyrie,

katafigi, egenithis imin en genea ke genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou oti imarton Si.

Lord,

Thou hast been our Refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned

imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton Arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is

Our

Father Who art in Heaven: Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us

34.

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 3.

pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou.

from the evil one.


PRIEST

psihon imon!

Oti

Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin Soson
Kyrie ton laon Sou ke Evlogison tin Klironomian Sou, Nikas tis Vasilevsi kata varvaron doroumenos ke to son filatton dia tou Stavrou Sou Politevma. Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

For Thine is the Kingdom, the Power and the Glory, of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen

with Joy and Happiness all who earnestly exclaim: Thou, O Jesus, Almighty God, art the Lord Who Saves our soul!

Enite

PEOPLE

Afton en kimvalis evihis. Enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. tomotaton, Kefalas anomounton ehtrhon, ke namata evlisen, evnomousi pasi, ton Thion Hariton. Ke dia touto Se Pistos anevfimoumen filon ke Prodromon, Ioanni tou Ktisantos, ke ekvoomen afto ektenos. Iisou Pantodiname, O Sotir ton psihon imon!

Praise Him with tuneful cymbals;


praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Forerunner, Thy Sacred Skull cut off the heads of the lawless foes of the Lord, like a sharpened sword, but poured out the Gifts of Grace, like a Holy Shower, over all the Lawful. Therefore we loyally extol and sing praises to Thee, O Baptist John, the Friend of the Creator of the world, to Whom we earnestly exclaim: Thou, O Jesus, Almighty God, art the Lord Who Saves our soul! Son, and to the Holy Spirit

Troparion to our Lord and Saviour, Jesus Christ

Etemen i Kara Sou, kathaper xifos O

Lord, Save Thy people, and Bless Thine Inheritance, granting to our God-fearing Rulers Victory over all adversaries, and by Thy Cross preserving Thine Estate. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Doxa

Glory

O ipsothis en to Stavro ekousios, ti Do Thou Who, of Thine own Good


eponimo Sou keni politia tous iktirmous Sou Dorise, Hriste O Theos. Evfranon en ti Dinami Sou tous Pistous Vasilis imon, Nikas horigon aftis kata ton polemion. Tin simmakian ehien tin Sin, oplon Irinis, Aittiton Tropeon. Will, upon the Cross was lifted up, bestow Thy Bounties upon the new State, which is called by Thy Name, O Christ God; make glad with Thy Might our God-fearing Rulers granting Victory over adversaries to those who have Thine Aid, which is a Panoply of Peace, a Trophy Invincible. and ever, and the Ages of Ages.

Doxa Tin

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati pansevasmion Karan, tou Vaptistou Sou Kyrie, fanerothisan simeron ek gis, meta fonis eneseos, arisameni Pistos, is presvian Filanthrope, i eptekotes douli Sou, prosagontes etoumetha, di aftis epitihin en Imera Kriseos, para Sou ton ilasmon ke to Mega Eleos.

Glory to the Father, and to the


TONE (6) PLAGAL 2

The

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now


eonon.

Amen Prostasia
fovera ke akateskinte, mi paridis, agathi, tas ikesias imon, panimfite Theotoke. Stirixon Orthodoxon politian. Soze nothen tin Nikin. Dioti etekes ton Theon, Moni Evlogimeni.

Amen
Theotokion

Champion Dread, Who cannot be put to confusion, despise not our Petitions. O Good One, All Lauded Birth-giver of our God, establish Thou the State of those who hold the Orthodox Faith; Save our Godfearing Rulers, whom Thou has called to rule over us, and bestow upon them Victory from Heaven: for Thou gave Birth to God, O Only Blessed One.

All Venerable Head of Thy Baptist was revealed today, O Lord, and we have faithfully raised it from the earth, and accompanied it with voices of praise. Now we, Thy sinful servants, offer it to Thee as an Intercessions, O Lover of humanity. We pray that on Judgement Day through it we may obtain Forgiveness and Great Mercy. Ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

Amin

Amen
THE CONGREGATION MUST STAND

Theotokion
TONE (6) PLAGAL 2

Theotoke, Si i i ampelos i alithini, i Theotokos, Thou art the True Vine


vlastisasa ton Karpon tis Zois. Se iketevomen. Presveve Despina, meta tou Prodromou ke panton ton Agion, eleithine tas psihas imon. that produced the Fruit of Life. O Lady, we fervently Entreat Thee to Intercede along with the Forerunner, and all the Saints, for Mercy on our souls.

4.

MATINS SERVICE Finding

of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 33.

Enite

ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.
TONE 4

Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Litany of Fervent Supplications

Praise Him, all His Angels; praise


Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.

Eleison

imas O Theos, kata to Mega Eleos Sou, deometha Sou, epakouson ke Eleison.

PRIEST

Psalm 150- Festal Verses Finding St Johns Head

Have Mercy on us, O God, according to Thy great Mercy, we pray Thee, hear us and have Mercy Lord have mercy [3] Again, let us pray
and devout Christians for all Orthodox

Enite Inixe

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. propilea tis egkratias i pansemnos, Kefali Sou Panevfime, ke trifin proethiken, iditatin pasi, Thion harismaton. On per metehontes Pistos, to tis nistias trahi glikenomen, ke Pisti evfimoumen Se, ke ekvoomen Hristo to Theo, Iisou Pantodiname, O Sotir ton psihon imon!

Praise Thine

Him for His Mighty Acts; praise Him according to the greatness of His Majesty. All Honoured Head inaugurates the All Holy Fast of Lent, O All Lauded Forerunner, John it offers Believers all Sweet Delights of Holy Grace and its Divine Gifts. As we partake with Faith we make the difficult road of Fasting sweet, and loyally we honour Thee, and also call out to Christ our God: Thou, O Jesus, Almighty God, art the Lord Who Saves our soul!

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper Kyrie Eleison [3] Eti deometha

PEOPLE PRIEST

ton eusovon ke Orthodoxon Hristianon.

PEOPLE PRIEST

iper tou Arhipiskopou (SERGIOU) ke pasis tis en Hristo Adelfotitos.

our Archbishop (SERGIOS) and all our Brotherhood in Christ.

Lord have mercy [3] Again, we pray for

Kyrie Eleison [3] Oti eleimon ke Filanthropos Theos


iparhis ke Si tin doxan anapempomen to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PEOPLE PRIEST

and Loving God, and to Thee we give Glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.

Lord have mercy [3] For Thou art a Merciful

Enite Inixe

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara. propilea tis egkratias i pansemnos, Kefali Sou Panevfime, ke trifin proethiken, iditatin pasi, Thion harismaton. On per metehontes Pistos, to tis nistias trahi glikenomen, ke Pisti evfimoumen Se, ke ekvoomen Hristo to Theo, Iisou Pantodiname, O Sotir ton psihon imon!

Praise Him with the sound of the


trumpet; praise Him with lute and harp.

Amin En Onomati
Pater.

PEOPLE

Amen

Kyriou

Evlogison,

In the Name of the Lord, Bless us,


Father.
PRIEST

Thine

All Honoured Head inaugurates the All Holy Fast of Lent, O All Lauded Forerunner, John it offers Believers all Sweet Delights of Holy Grace and its Divine Gifts. As we partake with Faith we make the difficult road of Fasting sweet, and loyally we honour Thee, and also call out to Christ our God: Thou, O Jesus, Almighty God, art the Lord Who Saves our soul!

Doxa

ti Agia ke Omoousio ke Zoopio ke Adiereto Triadi, pantote, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Holy, Consubstantial, Life-giving and Undivided Trinity, always, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen

Amin
irini, en anthropis evdokia. [3]

PEOPLE

Praises to Almighty God

Doxa en ipsistis Theo ke epi gis Glory Kyrie,


ta hili mou anixis, ke to stoma mou anageli tin enesin Sou. [2]

to God in the Highest, and on earth Peace, Good Will towards mankind. [3]

Enite

Afton en timpano ke horo. Enite Afton en hordes ke organo. osper namata i Kefali apostazousa, tou Prodromou aenaa, ke trapezi simeron, apotethimeni, Mystiki ke Thia, evodiazi noitos, ke aidian elavni thlipseon, ke evfrosinis apantas pliri tou potho kravgazontas. Iisou Pantodiname, O Sotir ton

Praise

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute. with perfume is the All Holy Head of the Forerunner, like a flowing Fountain. Today it is on display on the Holy Table, Mystically exuding a sweet and Spiritual Scent, which drives away the unpleasantness of ills. It fills

Lord, open Thou my lips, and my mouth shall show forth Thy praise [2]

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD

Myra

Dripping

32.

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 5.

The Six Psalms Psalm 3


Help For The Afflicted

Tis

Kyrie,

ti eplithinthisan i thlivontes me ?

O Lord, Many

why do those who afflict me multiply? are those who rise up against me. are those who say to my soul: There is no Salvation for him in his God. (PAUSE)

Polli epanistante ep eme.


Sotiria afto en to Theo aftou. DIPALMA).
(

Panagias, Ahrantou, Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke alilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M AK E TH E SI GN OF TH E

PRIEST

Polli legovsi ti psihi mou: Ouk esti Many Si de Kyrie, Antiliptor mou, Foni Ego
i Doxa mou, ke ipon tin kefalin mou. mou pros Kyrion ekeraxa, ke epikouse mou ex Orous Agiou Aftou. ( DIPALMA).

Calling to remembrance our Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and each other, and all our life to Christ our God.
& BO W D O WN TO GOD

C RO SS

But I

Thou, O Lord, art my Protector, my Glory, and the One Who lifts up my head.

Si Kyrie Oti Se Enousi pase e Dinamis ton


Ouranon, ke Si tin Doxan anapempousi, to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For all the Powers of Heaven


PEOPLE

cried to the Lord with my voice, and He heard me from His Holy Mountain. (PAUSE) I awoke, for the Lord helps me.

ekimithin ke ipnosa; exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou. fovithisome apo mnriadon laou, ton kiklo epitithemenon mi.

I lay down and slept; I

Amin
Festal Exapostilarion

praise Thee, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Amen

- Finding of St Johns Head


TONE 2

Ou

will not be afraid of tens of thousands of people who set themselves against me and who surround me. God, for Thou struck all those who were foolishly at enmity with me Thou broke the teeth of sinners.

Lamprofanis

Anastra

Kyrie Soson me O Theos mou, oti Si epataxas pantas tous ehthrenontas mi mateos, odontas amartolon sinetripsas.

Arise, O Lord, and Save me, O my

anetilen, i timia Sou Kara, ek ton aditon kolpon gis, Prodrome Ioanni, lihne Fotos tou Ailou. Is tin evresin potho, telountes disopoumen Se, ton dinon evrin lisin, ke ton keron, evmaros anise tis egkratias, presvies Sou panevfime, Vaptista tou Sotiros.

Thy

Tou Ego

Kyriou i Sotiria, ke epi ton Laon Sou i Evlogia Sou. ipnosa; Kyrios

Salvation I

is of the Lord, and Thy Blessing is upon Thy People.

Precious Skull has risen up from the hidden recesses of the earth shining brilliantly, Holy John the Forerunner, Lamp of the Light Uncreated. As we lovingly honour the Feast of its discover, we pray to be delivered from all distress, and that this years Fasting will benefit us, through Thine Intercessions to our Lord, O Baptist of our Saviour.

ekimithin ke exigerthin, oti antilipsete mou.

lay down and slept; I awoke, for the Lord helps me.

Theotokion

Psihagogite

Psalm 37 [38]
A Psalm Of Repentance

Kyrie, mi to Thimo Sou elegxis me, O Lord, do not rebuke me in Thy


mide ti Orgi Sou pedevsis me! Wrath, nor chasten Thine Anger! me in

Oti

ta Veli Sou enepagisan mi, ke epestirixas ep eme tin Hira Sou.

For

Thine arrows pierce me deeply and Thy Hand rests upon me. is no healing in my flesh because of Thy Wrath, nor any Peace in my bones because of my sins.

Panagne, ton Piston i Theofron, omigiris latrevousa, ke Pistos animnousa, Se Theotokos kyrios. Tes Presvies Sou othen, ton nition ton diavlon, dos imin ektelese, Theoprepos, ke Stavron ton Timion prokinise, ke pathi ta Sotiria, tou Iiou ke Theou Sou.

O All Holy Virgin: all the Hosts of


Godly-minded Faithful find Renewal in faithfully honouring and extolling Thee as the True Theotokos. So, by Thine Intercessions, grant us to run the course of Lent with success in a manner pleasing to God, and to Venerate the Cross, and to honour the Saving Passion of Thy Son, Jesus our God and Saviour.

Ouk estin iasis en ti sarki mou apo There


prosopou tis Orgis Sou, ouk estin Irinin tis osteis mou apo prosopou ton amartion mou.

Lauds: The Praises to God Psalm 148


ALL CREATION PRAISES THE LORD OUR GOD

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise

6.

MATINS SERVICE Finding

of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 31.

tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Oti

Kathile

dinastas apo thronon ke ipsose tapinous. Pinontas eneplisen agathon ke ploutountas exapestile kenous.

He has put down the mighty from


their thrones, and has exalted the humble and meek. He has filled the empty with Good Things, and the rich He has sent away empty.
VERSE

e anomei mou iperiran tin kefalin mou, osi fortion vari evapinthisan ep eme.

For My I

my transgressions rise up over my head - like a heavy burden they press me down. wounds grow foul and fester because of My foolishness.

Prosoxesan Etaleporisa

ke espisan i milopes mou, apo proopou ti afrosinis mou.

STIHOS

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

ke katekamfthin eos telous olin tin imeran skithropazon eporefomin, oti i psihi mou eplisthi empegmon, ke ouk estin iasis en ti sarki mou. irfomin apo kardias mou. stenagmou tis

suffer misery, and I am utterly bowed down all day long I mourn, for my loins are filled with mockeries, and there is no healing in my flesh.

Ekakothin ke etpinothin eos sfodra, I am afflicted and great humbled;


I roar because of the groaning of my heart.

Antelaveto

Israil pedos Aftou mnisthine Eleous kathos elalise pros tous Pateras imon, to Avraam ke to spermati aftou eos eonos.

He,

remembering His Mercy, has helped His servant Israel, as He promised to our Forefather, Abraham and his seed forever.

Ke I

enantion sou pasa i epithimia mou, ke o stenagmos mou ouk apekrivi apo Sou.

Lord, all my desire is before Thee and My sighing is not hidden from Thee. heart is troubled my strength fails me, and even the light of my eyes has failed me. friends and neighbours who draw near stand against me, and my family stands afar off.

STIHOS

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.
gigenis skiratato to pnevmati lampadouhoumenos. Panigirizeto de ailon noon fisis, gererousa TA IERA THAVMASIA tis Theomitoros ke voato. Heris, Pammakariste Theotoke Agni, Aiparthene.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!
every mortal born on earth, carrying his torch, in spirit leap for Joy; and let the Order of the Angelic Powers celebrate and honour THE HOLY FEAST of the Theotokos, and let them cry: Hail, All Blessed Theotokos, Pure and Ever Virgin!

kardia mou etarahthi, egkatlipe me i ishis mou, ke to fos ton ofthalmon mou ouk esti met emou. fili mou ke i plision mou ex enantias mou ingisan ke estisan, ke i engista mou makrothen estisan. exeviazonto i psihin mou. Ke kaka mi elalisan dolistitas olin emeletisan. zitountes tin i zitountes ta mateotitas, ke tin imeran

My

My

K a t a v a s i a o f t h e Ev e r B l e s s e d T h e o t o k o s - 9 t h O d e

Ke

And those who seek my soul use


violence, and those who seek evil for me speak foolishness, and they plan deception all day long.

Apas

Let

Ego, de osi kofos ouk ikonon, ke osi


alalos ouk anigon to stoma aftou.

I,

like a deaf man, do not hear and I am like a mute who does not open his mouth. I am like a man who does not hear and who has no reproofs in his mouth.

Ke

The Small Litany

egenomin osi anthropos ouk akouon, ke ouk ehon en to stomati aftou elegmou. epi Si Kyrie ilpisa, Si isakousi Kyrie O Theos mou. ipa: Mi pote epiharosi me i ehthri mou, ke en to salefthine podas mou, ep eme emegalorrimonisan. ego is mastigas etimos, ke i algidon mou enopion mou diapantos, oti tin anomian mou anangelon , merimniso iper tis

And For For

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord.


upon us, and Keep us, O God, by Thy Grace.

Oti Oti

in Thee, O Lord, I hope Thou will hear, O Lord my God. I said: Let not my enemies rejoice over me, for when my foot slips, they boasted against me. I am ready for wounds, and my pain is continually with me, for I will declare my transgressions, by

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us, have Mercy
PEOPLE PEOPLE

Amin/Kyrie eleison

Amen/Lord have mercy

Oti

For

30.

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 7.

amartias mou. iper eme - ke eplithinthisan i misountes me adikos; i antapodidontes kaka anti Agathon, evdievallon me, epi katediokon Dikeosinin.

remembering my sins. enemies live, and have become stronger than me and those who hate me unjustly are multiplied; those who repaid me evil for good slandered me because I pursue Righteousness.

The Magnificat
STANDING BEFORE THE HOLY ICON OF THE EVER BLESSED THEOTOKOS, THE PRIEST DECLARES THE FOLLOWING, AFTER WHICH HE CENSES THE SANCTUARY, HOLY ICONS AND CONGREGATION.

I de ehthri mou zosi, ke kekrateonte My

Tin

Theotokon ke Miter to Fotos en imnis timontes meglinomen.


THE BELLS ARE

The

RUNG AT

Theotokos and Mother of the Light: let us honour and extol in song.
THIS POINT

Mi egkatalipis me Kyrie O Theos Do not forsake Me, O Lord!


mou!

Megalini i psihi mou ton Kyrion ke My


igaliase to pnevma mou epi to Theo to Sotiri mou.
STIHOS

Mi

apostis ap emou. Proshes is tin voithian mou Kyrie tis Sotirias mou! [2]

soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Saviour.

My God, do not depart from me heed me and help me, O Lord of my Salvation!

Psalm 62 [63]
Friendship With Almighty God

Theos O Theos mou pros Se orthrizo; edipise Se i psihi mou.

O God my

God: I rise early to be with Thee: my soul thirsts for Thee. often my flesh thirsts for Thee like a desolate, impassable and waterless land.

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Pos aplos Si i sarx mou, en gi erimo How


ke avato ke anidro.

Oti epevlepsen epi tin tapinosin tis For He has regarded the Humility
doulis aftou. Idou gar apo tou nin Makariousi me pase i genee.
STIHOS

Outos Oti

en to Agio ofthin Si, tou idin tin Dinamin Sou ke tin Doxan Sou. krisson to Eleos Sou iper zoas,ta hili mou Epenesovsi Se. to Onomati Sou aro tas hiras mou.

So

in the Holy Place I appear before Thee, to behold Thy Power and Thy Glory. Thy Mercy is better than life, my lips shall praise Thee.

of His Handmaiden: for behold from henceforth all generations shall call me Blessed.
VERSE

Because

Outos Evlogiso Se en ti zoi mou; en Thus will I Osi


steatos ke pititos emplisthii i psihi mou, ke hili agaliaseos enesi to Onoma Sou.

Bless Thee in my life; in Thy Name I will lift up my hands. if with marrow and fatness may my soul be filled, and with rejoicing lips my mouth shall sing praises to Thy Name.

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

As

Oti epiise mi megalia O dinatos ke For Agion to Onoma Aftou, ke to


Eleos Aftou is genean ke genean tis fovoumenis Afton.

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

He Who is Mighty has magnified me, and Holy is His Name; and His Mercy is upon those who fear Him, throughout all generations.

I emnimonefon Sou epi tis stromnis If I remember Thee on my bed, at


mou, en tis orthris emeleton is Se, oti egnithis Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon Sou Agaliasome. daybreak I meditate on Thee; for Thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings will I greatly rejoice.

STIHOS

Ekollithi

i psihi mou opiso Sou emou antelaveto i Dexia Sou.

My

Anti de is matin exitisan tin psihin


mou, iselefsonte is ta katotata tis gis - paradothisonte is hiras romfeas, merides alopekon esonte.

soul follows closely behind Thee Thy right Hand upholds me.

Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

Tin

VERSE

Epiise

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Yet

those who seek my soul in vain, shall go into the lowest parts of the earth - they shall be delivered to the sword - a portion for foxes.

Kratos en Vrahioni Aftou dieskorpisen iperifanous diania kardias afton.

He

has shown Strength with His Arm; He has scattered the proud in the imagination of their hearts.

STIHOS

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who

8.

MATINS SERVICE Finding

of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 29.

ODI 3

ODE 3

Tous

Sous Imnologous, Theotoke, izosa ke Afthonos Pigi, Thiason Sigkrotisantas Pnevmatikon, stereoson. Ke en ti Thia Doxi Sou Stefanon Doxis axioson.

O Mother of God, Thou living and


plentiful Fount, grant strength to those united in Spiritual Fellowship, who sing Hymns of Praise to Thee: and in Thy Divine Glory grant them Crowns of Glory. the Unsearchable Purpose of God concerning Thine Incarnation from a Virgin, O Most High, the Prophet Habakkuk cried: Glory to Thy Power, O Lord!

de Vasilefs evfranthisete epi to Theo, epenethisete pas O onmion en Afto oti enefragi stoma lalounton adika. tis orthris emeleton is Se: oti egnithis Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon Sou Agaliasome. i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i dexia Sou. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

The King, however,

shall be glad in God; everyone who swears by Him shall be praised, for mouths that speak unrighteous things are stopped. dawn I meditate on Thee: for Thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings will I greatly Rejoice. soul follows closely behind Thee Thy right Hand upholds me. Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to theAges of Ages.

En

At

ODI 4

ODE 4

Tin

anexihniaston Thian Voulin tis ek tis Parthenou sarkoseos Sou to Ipsistou O Profitis Abbakoum katanoon ekravgaxe. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie

Perceiving

Ekollithi

My

Doxa

Glory to the Father, and to the

ODI 5

ODE 5

amazed Exesti ta simpanta epi ti Thia Doxi The whole world wasfor Thou, at Thy Divine Glory: O Sou. Si gar, apirogame Parthene, eshes en Mitra ton epi Panton Theon ke tetokas ahronon Iion, pasi tis imnousi Se Sotirian vravevousa. Virgin, Who has not known wedlock, has been Translated from earth to the Eternal Mansions to the Life without end, bestowing Salvation upon all who sing Thy praises. we celebrate this Sacred and Solemn Feast of the Theotokos, let us come, clapping our hands, O people of the Lord, and Glorifying God Who was Born of her. Holy Children bravely trampled upon the threatening fire, preferring not to worship created things rather than the Creator, and they sang in Joy: Blessed art Thou and praised above all: O Lord God of our Fathers! Praise, we Bless and we Worship the Lord!

Amin Amen Alleluia [3] Doxa Si, O Theos Alleluia[3] Glory


[3]

to Thee, O

ODI 6

ODE 6

Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Amin Kyrie

God

[3]

Tin

Thian Taftin ke Pantimon Telountes Eortin i Theofrones tis Theomitoros, defte tas hiras krotisomen, ton ex aftis tehthenta Theon Doxazontes.

As

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amen
Psalm 87 [88]
The Darkness Of Death

ODI 7

ODE 7

Ouk

elatrefsan ti ktisi i Theoforones para ton Ktisanta. Alla piros apilin andrios patisantes, herontes epsallon. Iperimnite, O ton Pateron Kyrios ke Theos, Evlogitos i

The

O Theos tis Sotirias mou: imeras ekeraxa ke en nikti Evantion Sou.

Lord, God of my Salvation: I cry out day and night before Thee. my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear to my Supplication, O Lord, for my soul is filled with sorrows, and my life draws near to Hades.

Iseltheto

enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie, oti eplisthi kakon i psihi mou, ke is zoi mou to Adi ingise. meta ton katavenonton is Lakkon egenithin os anthropos avoithitos, en neris eleftheros, osi trafmatie errimmeni kathendontes en tafo, on ouk emnisthis eti, ke afti ek tis Hiros Sou aposthisan. me en lakko katotato, en skotinis ke en Skia Thanatou.

Let

ODI 8

Enoumen,

ODE 8

Proselogisthin

I am counted among those who go


down to the Pit - I am like a helpless man, free among the dead - like slain men thrown down and sleeping in a tomb, whom Thou Remembers no more, and who are removed from Thy Hand.

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrios.

ke

We

Pedas evagis en ti kamino O tokos The


tis Theotokou diesosato, tote men tipoumenos, nin de energoumenos tin ikoumenin apasan agiri psallousan. Ton Kyrion imnite ta Erga ke iperipsoute is pantas tous eonas.

Offspring of the Theotokos saved the Holy Children in the furnace. He Who was then prefigured has since been born on earth, and He gathers together all Creation to sing: O ye Works of the Lord: Bless ye the Lord and exalt Him above all forever!

Ethento

They laid me in the lowest pit, in


dark places and in the Shadow of Death.

28.

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 9.

Ep eme epestirihthi O Thimos Sou, Thy


ke pantas tous metorismous Sou epigages ep eme! ( DIAPALMA)

Wrath rested upon me, and Thou brought all Thy Billows over me. (PAUSE) removed my acquaintances far from me; they made me an abomination among themselves I was betrayed, and did not escape. eyes have weakened from poverty. and I cry to Thee, O Lord - all day long I stretch out my hands to Thee.

Ages of Ages.

Amin Profita
Theou, ke Prodrome tis Haritos, tin Karan tis Sin, os rodon Ierotaton, ek tis gis evrameni, tas iasis pantote lamvanomen. Ke gar palin os proteron, EN KOSMO KIRITTIS
TIN METANIAN.

PEOPLE

Amen

Festal Kontakion Finding of St Johns Head


TONE 2

Emakrinas

tous gnostous mou ap emou, ethento me vdeligma eaftis; paredothin ke ouk exeporevomin. ofthalmi mou isthenisan apo ptohias, ke ekekraxa pros Se Kyrie olin tin imeran, dipestasa pros se tas hiras mou. tis nekris piisis Thavmasia? I Iatri anastisofsi ke Exomologisonte Si?

Thou

My

Prophet of God and Forerunner of Divine Grace, since we have obtained Thy Head from beneath the earth, as if a Most Sacred Rose, we receive continual Healings. And as before, THOU ART
PREACHING THROUGHOUT THE WORLD REPENTANCE

Mi

Will

Thou work Wonders for the dead? Or will Physicians raise them up, and acknowledge Thee?

Festal Ikos Finding of St Johns Head

Ek

Mi diigisete tis en tafo to Eleos Sou, Shall anyone in the tomb describe
ke tin Alithian Sou en ti apolia? Thy Mercy and Thy Truth in Destruction?

Mi

gnosthisete en to Skoti ta Thavmasia Sou, ke i Dikeosini Sou en gi eplelismeni? pros Se, Kyrie, ekeraxa, ke toproi i prosevhi mou profthasi Se.

Shall

Thy Wonders be known in Darkness, and Thy Righteousness in a Forgotten Land? the morning my Prayer shall come near to Thee.

Kago Inati

Yet I, O Lord, cry to Thee, and in Why, O Lord, dost Thou reject me
hiding Thy Face from me?

tou Kyriou tin Martirian ilifos Ioanni, iper pantas vrotous iperteros ehrimatisas. Othen epenous ton egkomion prosenegke Si dedika, alla potho ekviasthis, ti Odi eghirise tetolmika. Dio mi apaziosis sinergos mi genesthe Panevfime, ina ishiso stefanose Sou korifin tin Agian Trisolvie. Ke gar Si EN KOSMO KIRITTIS
TIN METANIAN.

O John, Thou became greater than all other mortals, having received our Lords own Testimony. Therefore I am afraid to present words of praise to Thee; but, compelled by yearning, I dared to compose this Ode. Please do not refuse to collaborate with me, O All Lauded One so that I may be able to Crown Thy Holy Head, O Thrice Blessed One. And THOU ART as before
PREACHING THROUGHOUT THE WORLD, REPENTANCE

Kyrie apothis tin prosevhin mou - apostrefis to Prosopon Sou ap emou? imi ego ke en kopis ek neotitos mou; ipsothis de etapinothin ke exiporithin. eme diilthon e Orge Sou; ke i Foverismi Sou exetaraxan me ekiklosan me os idor - olin tin imeran periehon me ama. ap emou filon, ke tous gnostous mou apo taleporias.

Festal Synaxarion 24 February

Ptohos

Poor am I and in trouble since my


youth; yet having been exalted, I was humbled and brought into despair.

Ti

K tou aftou minos, Mnimi tis evreseos tis Timias Kefalis tou Agiou Profitou, Prodromou ke Vaptistou Ioannou.

On the 24

Ep

Thy fierce Anger passed over me,


and Thy Terrors greatly troubled me they compass me like water all day long they surround me all at once.

day of this month we Commemorate the First and Seconf Findings of the Venerable Head of the Holy Prophet, Forerunner and Baptist, St John.
th

Tes tou Sou Prodromou Presvies, O By


Theos, eleison imas.

the Intercessions of Thy Forerunner, O God, have mercy on us.


TONE 4

Emakrinas Kyrie

Thou

removed far from me neighbour, friend and my acquaintances because of my misery.

Amin.
ODI 1

Amen.
K a t a v a s i a o f t h e Ev e r B l e s s e d T h e o t o k o s ODE 1

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti evantion Sou.

Anixo to stoma mou ke plirothisete I


Pnevmatos ke logon erevxome ti Vasilidi Mitri. Ke ofthisome fedros Panigirizon ke aso gnothomenos TAFTIS TA
THAVMATA.

Lord, God of my Salvation: I cry out day and night before Thee.

shall open my mouth and the Spirit will inspire it, and I shall utter the words of my song to the Queen and Mother: I shall be seen radiantly keeping Feast and JOYFULLY PRAISING
HER MIRACLES

10.

MATINS SERVICE Finding

of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 27.

Ton

en Agiis Pateron imon, Megalon Ierarhon, ke Ikoumenikon Didaskalon: Vasiliou tou Megalou, Grigoriou tou Theologon ke Ioannou tou Hrisostomou; Ananasiou ke Kirillou, Patriarhon Alexandries... tou en Myris, Nektarios Pentapolis, Spyridonos Episkopou Trymithountos, ton Thavmatourgon...

Of

our Fathers among the Saints the Great Hierarchs and Ecumenical Teachers: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; Athanasios, Cyril [and John the Almsgiver] Patriarchs of Alexandria... our Holy Father Nicholas of Myra, Nektarios of Pentapolis, Spyridon of Trymithountos the Wonderworkers... the Holy and Glorious great Martyrs: George the Victorious, Demetrios the Myrrh-gusher, Theodore the Tyron, Theodore the General, Menas the Wonder-worker, and the Hieromartyrs: Charalambos and Eleftherios... the Holy, Glorious, Great Martyrs: Thekla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Photini, Marina, Paraskevi and Irene... the Holy, Glorious Victorious Martyrs... our Venerable and Ascetic Illuminators ... and Godly

Iseltheto

enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie.

Let

my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear to my Supplication, O Lord.

Psalm 102 [ 103 ]


A Prayer Of Praise For Gods Mercy And His Angelic Hosts

Evlogi

Nikolaou

Of

i psihi mou ton Kyrion, ke panta ta entos mou to Onoma to Agion Aftou. epilanthanou pasas tas Enesis Aftou: Ton evilatefonta pases tes anomies sou; ton iomenon pasas tas nosous sou; ton litroumenon ek fthoras tin Zoin sou; ton stefanounta se en Elei ke Iktirmis; ton empiplonta en Agathis tin epithimian sou; anakenisthisete os meou i neotis sou.

Bless

the Lord, O my soul; and everything within me: Bless His Holy Name! the Lord, O my soul, and forget not all His Rewards: He Who is Merciful towards all your transgressions, Who heals all your diseases, Who Redeems your Life from corruption, Who crowns you with Mercy and Compassion, Who satisfies your desire with Good Things; and Renews your youth like the eagle.

Evlogi i psihi mou ton Kyrion ke mi Bless

Ton

Agion Evdoxon Megalomartyron: Georgiou tou Tropeoforou, Dimitriou tou Mirovlitou, Theodorou tou Tironos, Theodorou tou Stratilatou, Mina tou Thavmtourgou, ke Ieromartirou Haralambos ke Eleftheriou... Agion Evdoxon, Megalon Martyron: Theklas, Varvaras, Anastasias, Ekaterinis, Kyriakis, Photinis, Marinas, Paraskevis ke Irinis... Agion Evdoxon ke Kallinikon Martyron... Osion ke Theoforon Pateron imon ton en Askisei Lampsanton...

Of

Ton

Of

Pion

eleimosinas O Kyrios, krima pasi tis adikoumenis.

ke

The He

Lord shows Mercies and Judgement to all who are wronged. made known His Ways to Moses His Will to the Sons of Israel. Lord - slow to anger, and abounding in Mercy.

Egnorise tas odous aftou to


.

Mosisi tis Iis Israil ta Thelimata Aftou

Ton Ton

Of Of

Iktirmon Ouk

ke Eleimon O Kyrios, makrothimos ke Polieleos. is telos orgisthisete, oude is ton eona minii.

Compassionate and Merciful is the He


will not become angry to the end, nor will He be wrathful forever. does not deal with us according to our sins, nor rewards us accoding to our transgressions, for according to the height of Heaven from earth, so the Lord reigns in Mercy over those who Fear Him as far as the East is from the West, so does He remove our transgressions from us! a father has compassion for his children, so does our Lord have Compassion on those who Fear Him, for He knows how He formed us He remembers that we are clay.

Tou (AGIOU TOU NAOU) ... Of (THE PATRON OF THE PARISH) ... Ton Agion ke Dikeon Theopatoron Of the Holy and Righteous
Ioakim ke Annis, ke ( SAINT) tin MNIMIN episteloumen, ke Panton Sou ton Agion... Ancestors of God, Joachim and Anna, and of (SAINT) whose memory we Commemorate today, and of all Thy Saints... beseech Thee, the Only, Most Merciful Lord: hear us sinners who pray unto Thee, and have Mercy on us. and Bounties and Compassion of Thine Only Begotten Son, with Whom Thou art Blessed, together with Thine All Holy, and Good, and Life-giving Spirit, now and ever, and to the

Ou kata tas amartias imon epiisen He


imin, oude kata tas anomias imon antapedoken imin, oti kata to ipso tou Ouranou apo tis gis, ekrateose Kyrios to Eleos Aftou epi tous Fovoumenous Afton - kathoson apehousin anatole apo dismon, emakrinen af imin tas anomias imon.

Iketevomen Se, Mone Polielee Kyrie: We


epakouson imon ton amartolon deomenon Sou ke Eleison imas.

Kyrie Eleison [12] Elei, ke Iktirmis,

PEOPLE PRIEST

ke Filanthropia tou Monogenous Sou Iou, meth ou Evlogitos is, sin to Panagio, ke Agatho, ke Zoopio Sou Pnevmati, nin ke ai, ke is tous Eonas ton Eonon.

Lord have mercy [12] Through the Mercies

Kathos

iktiri patir iious oktirise Kyrios tous fovoumenous afton, oti aftos egno to plasma imon Mnisthiti oti hous esmen.

As

26.

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 11.

Anthropos

- osi hortos e imere aftou, osi anthos tou agrou outos exanthisi. Oti pnevma diilthen en afto, ke ouk iparxi, ke ouk epignosete eti ton topon aftou.

As for mankind his days are like


grass - like a flower of the field he flourishes; for the wind passes over it, and it shall not remain and it shall no longer know its place.

emon egklimaton.

transgressions.

Festal Idiomelon Finding of St Johns Head

Eleison

To

de Eleos tou Kyriou apo to Eonos ke Eos tou Eonos epi tous Fovoumenous Afton. tis filassousi tin Diathikin Aftou, ke memnimenis ton Entolon Aftou tou Piise Aftas.

Yet the Mercy of the Lord is from


Age to Ages upon those who Fear Him. His Righteousness is upon childrens children to those who keep His Covenant and remember His Commandments to obey them.

me, O Theos, kata to Mega Eleos Sou ke kata to plithos ton iktirmon Sou Exalipson to anomima mou.

Have

mercy upon me, O God, according to Thy Great Mercy; according to the multitude of Thy Mercies do away mine offences.

Ke i Dikeosini Aftou epi iious iion, And

Kyrios

en to Ourano itimase ton Thronon Aftou, ke i Vasilia Aftou panton despozi. ton Kyrion pantes Angeli Aftou, dinati ishii piountes ton Logon Aftou - tou akouse tis Fonis ton Logon Aftou. ton Kyriou passe e Dinamis Aftou - Litourgi Aftou piountes ta Thelimata Aftou ton Kyrion pante ta Erga Aftou, en panti topo tis Despotias Aftou.

The

Lord prepared His Throne in Heaven and His Kingdom rules over all. Mighty in Strength who do His Word - who heed the Voice of His Words.

Evlogite

Bless the Lord, all you His Angels

ton Thion ennion pansevasmios thiki, ke tis arritou ousias tranos i provlepsasa, to Mystirion Kara Sou, os ek lagonon Mitrikon, ek ton tamion tis gis, simeron anatetalken, Ioanni pansevfime, ke evodiase pasan tin ifilion, Agiasmou proheousa myron, ke noitos kirittousa metanias odon, ke to Sotiri ton olon presvevousa, iper ton psihon imon.

Thy

Evlogite Evlogite

Bless the Lord, all you His Hosts


His Ministers who do His Will.

Head that All Venerable Repository of Divine Concepts which clearly foresaw the Mystery of the Ineffable Essence has risen today out of the storehouse of earth, as though out of a mothers womb, O John, who art All Praise-worthy. It poured forth Sanctified Myrrh and perfumed everything under the sun. It Spiritually Preaches the Way of Repentance, and Intercedes with our Saviour of all, on behalf of our souls.
2

Prayer of Salvation

Bless the Lord, all His Works, in all


places of His Dominion!

Soson

O Theos ton Laon Sou, ke Evlogison tin Klironomian Sou. ton kosmon Sou en Elei ke Iktirmis.

PRIEST

O Lord, Save Thy People and Bless Thine Inheritance.


the Horn of Orthodox Christians, and send down upon us Thy Rich Mercies.

Episkepse Ipsoson

Visit

Evlogi i pshihi mou ton Kyrion. Kyrie


isakouson tis Prosefhis mou; enotise tin deisin mou en ti Alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou. mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou Dikeothisete enopion Sou pas zon. Katedioxen O ehthros tin psihin mou. Etapinosen is tin gin tin zoin mou, ekathise me en skotinis os nekrous eonos.

Bless, O my soul, the Lord! O


Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth answer me in Thy Righteousness. with Thy servant, for in Thy Sight no-one living is Righteous.

Thy world with Mercies and Bounties.

Psalm 142 [143]


Waiting In The [Spiritual] Darkness For The [Divine] Light

Keras Hristianon Orthodoxon ke katamempson ef imas ta Elei Sou ta Plousia. tis Panahrantou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias...

Exalt

Presvies Dinami

Through

Ke

And do not enter into Judgement

the Intercessions of our All Pure Lady, the Theotokos and Ever Virgin Mary...

tou Timiou ke Zoopiou Stavrou...

Through the Might of the Precious


and Life-giving Cross...

Prostasies Ikesies

Oti

For

the enemy1 persecutes my soul. He humbled my life to the ground, he caused me to dwell in dark places like one who was

ton Timion, Epouranion Dinameon Asomaton...

Through Of

the Protection of the honourable Bodiless Powers of Heaven... the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist, John; of the Holy, Glorious and All Laudable Apostles...

O U R E N E M I E S ARE NOT ONLY OUR PHYSICAL, HUMAN ENEMIES, BUT ESPECIALLY THE INVISIBLE ENEMIES THE EVIL ONE AND HIS DEMONS WHO OBSESSIVELY AND CEASELESSLY, SEEK OUR DESTRUCTION AND FAILURE IN OUR EARTHLY AND ETERNAL ENDEAVOURS. BUT, NO MATTER HOW THEY TEMPT US INTO SPIRITUAL DEATH, THE CHOICE IS OURS TO MAKE OBEY GOD AND REAP ALL THE SPIRITUAL AND PHYSICAL CHOICE BENEFITS SPIRITUAL LIFE WITH GOD - OR CHOOSE THE WEAKER, DESTRUCTIVE, SELF-INDULGENT TEMPTATIONS THAT LEAD US TO SPIRITUAL DEATH AND EVENTUALLY, ETERNAL CONDEMNATION AND ALIENATION FROM GOD AND EVERYTHING GOOD!

tou Timiou, ke Evdoxou Profitou, Prodromou, ke Vaptisou Ioannou; ton Agion Endoxon ke panevfimon Apostolon...

T HE PR A YER S O F CELEBRANT PRIEST

SAL VA TION

ARE SOMETIMES SHORTENED OR LENGTHENED BY THE

12.

MATINS SERVICE Finding

of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 25.

Mi aporripsis me apo tou Prosopou Do


Sou, ke to Pnevma Sou to Agion mi antanelis ap emou.

not cast me away from Thy Presence, and do not take Thy Holy Spirit from me. to me the Joy of Thy Salvation, and uphold me with Thy Guiding Spirit.

long dead.

Ke

Apodos

mi tin Agalliasin tou Sotiriou Sou, ke Pnevmati Igemoniko stirixon me. asevis epi Se epistrepsousi.

Restore

ikidiasen ep eme to pnevma mou - en emi etrahthi i kardia mou. imeron arheon, ke emeletisa en pasi tis Ergis Sou en piimasi ton Hiron Sou emeleton. pros se tas hiras mou -i psihi mou os gi anidros Si.

And

my spirit was in anguish within me - my heart was troubled within.

Emnisthin

I remembered the days of old, and


I meditated on all Thy Works I meditated on the Works of Thy Hands.

Didaxo anomous tas Odous Sou, ke I Rise


me ex ematon, O Theos, O Theos tis Sotirias mou, agalliasete i glossa mou tin Dikeosinin Sou.

will teach transgressors Thy Ways: and the wicked shall return to Thee. me from blood-guiltiness, O God, the God of my Salvation, and my tongue shall greatly Rejoice in Thy Righteousness.

Deliver

Dipetasa

stretch out my hands to Thee my soul thirsts for Thee like a waterless land. (PAUSE) me speedily, O Lord my spirit faints within me. who go

Tahi isakouson mou, Kyrie - exelie Hear


to pnevma mou! emou, ke omiothisome katavenonsin is Lakkon. Sou, oti epi Si ilpisa. tis

Kyrie Oti

ta hili mou anixis, ke to stoma mou aanangeli tin Enesin Sou. i ithelisas thisian, edoka an. Olokaftomata ouk evdokisis.

Lord, Thou shall open my lips: and my mouth will declare Thy Praise. if Thou desired sacrifice, I would give it: Thou will not be pleased with Whole Burnt Offerings. sacrifice to God is a broken spirit a broken and humbled heart God will not despise. Good, O Lord in Thy Good Pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built. Thou will be pleased with a Sacrifice of Righteousness with Offerings and Whole Burnt Offerings then shalt they offer young bullocks on Thine Altar.

Mi aspostrepsis to Prosopon Sou ap Turn not Thy Sight from me, lest I
become like those down into the Pit.

For

Akouston piison mi to proi to Eleos Cause me to hear Thy Mercy in the


morning, for I hope in Thee.

Gnorison Exelou

Thisia

to

Theo,

pnevma

mi, Kyrie, Odon en i porefsome, oti pros Se ira tin psihin mou.

Make

me know, O Lord, the Way wherein I should walk, for to Thee I lift up my soul.

sintetrimmenon. Kardian sintetrimmenin ke tetapinomenin

O Theos ouk exoudenosi.

me ek ton ehthron mou, Kyrie, oti pros Se katefigon. me tou piin to Thelima Sou, oti Theos mou is Si. me en ti Evthia. me.

Deliver

Agathinon, Kyrie, en ti evdokia Sou Do


tin Sion, ke ikodomithito ta tihi Ierousalim.

me from my enemies, O Lord, for to Thee I flee for Refuge.

Didaxon

Teach me to do Thy Will, for Thou


art my God. Uprightness. me Life.

Tote

eudokisis thisian dikeosinis, anaforan ke olokaftomata - tote aniisousin epi to Thisiastirion Sou moshous.

Then

To Pnevma Sou to Agathon Odigisi Thy Good Spirit shall Guide me in Eneka tou Onoma Sou, Kyrie, zisis For Thy Names sake O Lord, grant En
ti Dikeosini Sou exexis ek thlipseos ton psihin mou - ke en to Eleei Sou exolothrevsis tous ehthous mou - ke apolis pantas tous thlivontas tin psihin mou, oti doulos Sou imi ego.

In

Eleison me, O Theos!


Hymns of

Have mercy on me, O God!


Divine Mercy

Doxa Tes

Patri ke Io ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit

SOU PRODROMOU Presvies, eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

Through the Intercessions of THY


FORERUNNER, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.

Thy Righteousness Thou shall bring my soul out of affliction and in Thy Mercy Thou shall destroy my enemies and Thou shall utterly destroy all who afflict my soul, for I am Thy servant. Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth answer me in Thy Righteousness. with Thy servant, for in Thy Sight no-one living is Righteous.

Kyrie isakouson tis prosefhis mou, O


enotise tin deisin mou en ti alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon. Ages.

Ke

Amin Tes

tis Theotokou Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton

Amen Through the Intercessions of the


Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of our

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou dikeothisete enopion Sou pas zon. [2]

And do not enter into Judgement

24.

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 13.

To Pnevma Sou to Agathon Odigisi Thy Good Spirit shall Guide me in


me en ti Evthia. Uprightness.

Ke

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto Ages of Ages.
[3] God. [3]

pas O laos akousas ke i telone edikeosan ton Theon, Vaptisthentes to Vaptisma Ioannou.

And

when all the people heard Jesus, even the Tax Collectors Justified God, having been Baptised with the Baptism of John.

Amin Allelouia
Theos!

[(3)
[3]

Doxa

Si,

Amen Alleluia

Glory

de Farisei ke i Nomiki tin voilin tou Theou ithetisan is Eaftou, mi Vaptisthents ip aftou.

The

to Thee, O

Pharisees and Lawyers, however, rejected the Will of God for themselves not having been Baptised by him.

I Elpis imon, Kyrie, doxa Si! En irini tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Iper tis anothen Irinis ke tis Sotirias
ton psihon imon, tou Kyriou deithomen...

Our Hope, O Lord: Glory to Thee!


PRIEST

Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!


Eleison

PEOPLE

Glory to Thee, O Lord: Glory to Thee!

The Great LitanThe Great Litany

Psalm 50/51
The Psalm Of Repentance

In

Peace let us pray to the

Lord

Lord have mercy PRIEST For the Peace from Above and
PEOPLE

me, O Theos kata to Mega Eleos Sou. exalipson to anomima mou.

Have

Mercy on me, O God, according to Thy Great Mercy. according to the abundance of Thy Compassion blot out my iniquity. me thoroughly from my lawlessness, and Cleanse me from my sin.

Ke kata to plithos ton Iktirmon Sou And Epi


plion plinon me apo tis anomias mou, ke apo tis amartias mou Katharison me. anomian mou ego ginosko, ke i amartia mou enopion mou esti diapantos.

for the Salvation of our souls, let us pray to the Lord...

Kyrie Eleison Iper tis Irinis

tou simpantos kosmou, efsthias ton Agion tou Theou Ekklision ke tis ton panton enoseaos tou Kyriou deithomen... Ikou toutou ke ton meta Pisteos, evlavias ke Fovou Theou isionton en afto, tou Kyriou deithomen...

Lord have mercy PRIEST For the Peace of


PEOPLE

Wash For

the whole world, for the well-being of the Holy Churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord....

Oti tin Si

I know my lawlessness, and my sin is always before me. Thee only have I sinned, and have done evil n Thy Sight: that Thou may be Justified in Thy Words, and may overcome when Thou art judged.

Kyrie Eleison Iper tou Agiou

Lord have mercy PRIEST For this Holy Temple, and for
PEOPLE

those who enter with Faith, Reverence and the Fear of God, let us pray to the Lord...
PEOPLE PRIEST

mono imarton, ke to poniron enopion Sou epiisa. Opos an Dikeothis en tis Logis Sou, ke nikisis en to krinesthe Se.

Against

Idou gar en anomies sinelifthin, ke For


en amarties ekissise me i mitir mou.

Kyrie Eleison Iper tou Patros

imon: Papa ke Patriarhi (T H E O D O R O U ) ke tou Arhiepiskopou imon (SERGIOU) tou timiou Presviteriou, tis en Hristo diakonias, pantos tou Kyriou ke tou laou tou Kyriou deithomen.

Pope & Patriarch ( T H E O D O R O S ) and for our Archbishop (SERGIOS,) for the venerable Priesthood of the Diaconate in Christ, for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord.

Lord have mercy For our Father:

behold: I was conceived in transgressions; and in sins my mother bore me. Thou Love Truth: Thou showed me the unknown and secret things of Thy Wisdom.

Idou

gar Alithian Igapisas. Ta adila ke ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi. ke hiona

Behold Thou

Randiis Plinis

me issopo, katharisthisome. iper

shall sprinkle me with hyssop, and I will be cleansed: wash me, and I will be made whiter than snow. and Gladness; my bones that were humbled shall greatly rejoice. Thy Sight away from my sins, and blot out all my transgressions. and Renew a right spirit within me.

Kyrie Eleison Iper tis Koinotita

ke poleos taftis, pasis poleos, horas, ke ton pisti ikounton en aftes tou Kyriou deithomen. Eleison

Lord have mercy PRIEST For this Community and city,


PEOPLE

me, ke levkanthisome.

Thou shall

Akoutiis

and for every city and country, and for the faithful who dwell therein, let us pray to the Lord
PEOPLE

mi agalliasin ke evfrosinin, agaliasonte ostea tetapinomena.

Thou shall make me hear Joy

Apostrepson to Prosopon Sou apo Turn


ton amartion mou, ke pasas tas anomias mou exalipson. Theos, ke pnevma evthes Engenison en tis engatis mou.

Kyrie

Lord have mercy

Kardian katharan ktison en emi, O Create a clean heart in me, O God:

14.

MATINS SERVICE Finding

of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 23.

Paragenomeni

de pros afton i andres ipon: Ioannis O Vaptistis apestilen imas pros Se legon: Si i O Erhomenos i Eternon prosdokomen? Afti de ti Ora etherapefse pollous apo noson ke mastigon ke pnevmaton poniron, ke tiflis pollis eharisato to Vlepin. apokrithis O Iisous ipen aftis: Porevthentes apangilate Ioanni a idete ke ikousate: tifli anavlepousi ke holi peripatousi, lepri katharizonte, kofi akousi, nekri eironte, ptohi Evangelizonte...

When the men went to Him, they


said: John the Baptist has sent us to Thee, saying: Art Thou He Who is to come, or shall we look for another?

Iper

efkrasias aeron, eforias ton karpon tis gis ke keron irinikon tou Kyriou deithomen. Eleison

PRIEST

For seasonable weather, for the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord Lord have mercy For those at sea,

En

In

that very Hour Jesus Cured many of infirmities, afflictions, and evil spirits; and to many of the blind He granted sight. Jesus answered and said to them: Go, and tell John the things you have beheld and heard: the blind see and the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the Gospel preached to them...

Kyrie Iper

PEOPLE PRIEST

Ke

And

pleonton, odiporounton, nosounton, kamnonton, ehmaloton ke tis Sotirias afton tou Kyriou deithomen.

and those who travel by land or air, for the sick and the suffering, for captives and for their salvation, let us pray to the Lord from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord

Kyrie Eleison Iper tou risthine

imas apo pasis thlipseos, orgis, kindinou ke anangis, tou Kyriou deithomen

Lord have mercy PRIEST For our deliverance


PEOPLE

Ke Makarios estin os ean mi skandalisthi en Emi. Apelthonton de ton Mathiton Ioannou irxato legin pros tous ohlous peri Ioannou: Ti exelilithate is tin erimon theasasthe? Kalamon ipo anemou salevomenon? Alla ti exelilithate idin? Anthropon en malakis imatiis imfiesmenon? Idou i en imatismo endoso ke trifi iparhontes en tis Vasiliis isin! All ti elilithate idin? Profitin? Ne lego imin, ke perissoteron Profitou. Outos esti peri ou gegrapte, idou ego apostello ton Angelon Mou pro Prosopou Sou, os kataskevasi tin odon Sou emprosthen Sou. Lego gar imin, mizon en gennitis ginekon Profitis Ioannou tou Vaptistou oudis estin O de mikroteros en ti Vasilia tou Theou mezon aftou esti!

And Blessed is he who is not offended because of Me!

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

When

Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti. ipere vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
MAKE THE

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us, have Mercy
PEOPLE

upon us, and Preserve us, O God, by Thy Grace.

the Disciples of John had departed, He began to speak to the multitudes concerning John: What did you go out into the wilderness to witness? A reed shaken by the wind?

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias, ahrantou,

Amen/Lord have mercy PRIEST Rembering our All Holy,


PEOPLE

But what did you go out to behold? A man clothed in soft garments? Indeed those who are gorgeously apparelled and who live in luxury are in Kings Courts! So what did you go out to see? A Prophet? Yes! I say to you and more than a Prophet! This is he of whom it was written: Behold I send My Messenger before Thy Face, who will prepare Thy Way before Thee. For I say to you: among those born of women, there is no greater Prophet than John the Baptist - yet he who is least in the Kingdom of God is greater than him!

Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all Thy Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.
& BOW DOWN TO GOD

SIGN OF THE CROSS


PEOPLE

Si Kyrie Oti prepi

si pasa Doxa, Timi ke

Proskinisis to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For to Thee belong all Glory, Honour and Worship, to the
Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin Theos
Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O erhomenos en Onomati Kyriou!

PEOPLE

Amen

Psalm 117 /118


PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 1:

Exomologisthe to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to eleos aftou!

VERSE 1:

Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

22.

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 15.

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Praises to Almighty God


The Congregation Must Stand

Pasa pnoi enesato ton Kyrion [2]


STIHOS

Let

everything that has breath praise the Lord. [2]

STIHOS 2:

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou inamin aftous.

VERSE 2:

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Enite ton Theon en tis Agiis Aftou, enite afton en steromati tis Dinameos Aftou.

VERSE:

Praise ye God in His Saints. Praise Him in the firm foundation of His Power.

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord! is the Lords doing, and it is marvellous in our eyes.

Enesato pnoi ... Pasa ton Kyrion

Let

the Lord be praised ... by everything that has breath

The Holy Gospel


T H E P R I E S T S T A N D S B E F O R E T H E H O L Y A L T A R I N T H E S A N C T U A R Y . ON SUNDAYS HE READS THE HOLY RESURRECTION GOSPEL AND THE EOTHINON AT THE HOLY ALTAR, BUT ON OTHER DAYS HE READS THE HOLY GOSPEL FOR THE FEAST FROM THE ROYAL GATES [HOLY DOORS] FACING THE CONGREGATION.

STIHOS 3:

Para Kyriou egeneto afti, ke


en ofthalmis

VERSE 3:

This

esti thavmasti imon.

Ke

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

iper tou kataxiothine imas tis akroaseos tou Agiou Evangeliou Kyriou ton Theon imon iketevsomen. Akiousomen tou Agiou Evangeliou

PRIEST

And that He will graciously grant us to hear His Holy Gospel, let us pray to the Lord.

Festal Apolytikion St John Baptists Head


TONE 4

Kyrie Eleison [3] Sofia! Orthi! Irini pasi!

Lord have mercy [3] PRIEST Wisdom! Arise! Let us listen


PEOPLE

to the Holy Gospel.

Ek

gis anatilasa i tou Prodromou Kefali, aktinas afiisi tis aftharsias, Pisis ton iaseon. Anothen sinathrizi tin plithin ton Angelon, kaothen sigkalite ton anthropon to genos, omofonon anapempse, Doxan Hristo to Theo. Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati gis anatilasa i tou Prodromou Kefali, aktinas afiisi tis aftharsias, Pisis ton iaseon. Anothen sinathrizi tin plithin ton Angelon, kaothen sigkalite ton anthropon to genos, omofonon anapempse, Doxan Hristo to Theo.

The

Doxa Ek

Forerunners Head has risen once again from the earth it sends forth the Brilliant Rays of Incorruption and Cures to all Faithful. Above, it assembles the arrays of Angels below it calls mankind to gather together. In unison, we offer Glory to Christ our God.

Peace be with you all.


WE BOW OUR HEAD TO RECEIVE THE PRIESTS BLESSING
PEOPLE

Ke to pnevmati sou Ek tou kata L O U K A N


EVANGELIOU

AGIOU

PRIEST

to anagnosma...

the Holy Gospel according to ST LUKE O Lord:

And with thy spirit The Lesson is from

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit

Proshomen Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

Let us attend PEOPLE Glory to Thee,


Glory to Thee!

The

Forerunners Head has risen once again from the earth it sends forth the Brilliant Rays of Incorruption and Cures to all Faithful. Above, it assembles the arrays of Angels below it calls mankind to gather together. In unison, we offer Glory to Christ our God.

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW TO GOD IN GRATITUDE AND WORSHIP BEFORE & AFTER THE HOLY GOSPEL

Holy Gospel According to St Luke 7 : 17 - 30

To

kero ekinon, exilthen O Logos tou Iisou en oli ti Ioudea ke en pasi ti perihoro.

At that time, a report concerning


our Lord Jesus went throughout all Judea and all the surrounding region. the Disciples of John reported to him concerning all these things. him, John sent them to Jesus, saying: Art Thou the Coming One, or do we look for another?

Small Litany

Ke apingilan Ioanni i Mathite aftou And


peri panton touton.

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

PRIEST

Again, yet again, in Peace let Ke

us pray to the Lord

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

Lord have mercy! PRIEST Help us, save us, have Mercy
PEOPLE

on us, and preserve us, O God, by Thy Grace

proskalesamenos dio tinas ton Mathiton aftou O Ioannis epempse pros ton Iisoun legon: Si i O Erhomenos i Eteron Prosdokome?

And calling two of his Disciples to

16.

MATINS SERVICE Finding

of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 21.

Festal Antiphons

TONE 4

Ek

neotitos mou, pola polemi me pathi al aftos andilavou, ke soson, Sotir mou. [2]

From

my youth up many passions have warred against me. But do Thou succour and save me, O Saviour. [2] to confusion by the Lord; like grass in the fire shall they be withered up. [2]

Amin Tis

misoundes Sion, eshinthite apo tou Kyriou; os hortos gar, piri esesthe apexirameni. [2] Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

Those who hate Zion shall be put

Panagias, ahrantou, ipere flogimenis, endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Amen PRIEST Remembering


PEOPLE

our Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and one another and our whole Life to Christ our God.

Doxa Agio

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit

Make The Sign Of The Cross & Bow Down

Pnevmati, pasa psihi zooute, ke katharsi, ipsoute, lambrinete, ti Triadiki Monadi, Ierokrifios

Through

the Holy Spirit is every soul quickened and exalted in purity, and Illumined by the Triune Unity in Mystic Holiness. Ages.

Si Kyrie Oti son

PEOPLE PRIEST

to Kratos ke sou Estin i Vasilea, ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous Eonas ton Eonon.

To Thee, O Lord! For Thine is the Dominion,

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

Thine is the Kingdom and the Power and the Glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Amin Os
Thion Thisavrisma, egkekrimmenon ti gi, Hristo apekalipse tin Kefalin Sou imin, Profita ke Prodrome. Pantes oun sinelthontes, en ti taftis evresi, asmasi Theigoris, ton Sotira imnoumen, ton sozonta imas ek fthoras tes ikesies Sou.

Amen

Amin Agio

Pnevmati, anavlizi ta tis Haritos reithra, arthevonda, apasan tin ktisin pros Zoogonion.

Amen From

F i r s t F e s t a l K a t h i s m a t a St John Baptists Head


TONE 4

the Holy Spirit do the streams of Grace well forth; they irrigate everything created, so that Life can be produced.

Festal Prokeimenon- Finding Head of St John

Eki

exanatelo Keras to David, itimasa Lihnon to Hristo Mou. (2)

There shall I cause to spring up


a Horn for David; there I prepared a Lamp for My Anointed. (2)
VERSE:

STIHOS:

Mnisthiti, Kyrie tou David, ke pasis tis praotitos Aftou.

Remember David, O Lord, and all his Meekness.

Most Holy Treasure hidden underground for so long Christ has revealed to us Thy Sacred Head once again, O Prophet and Forerunner. So we all assemble for the Feast of its Finding, singing our God-Inspired Hymns in Praise of our Saviour, Who Saves us from Destruction, by Thine earnest Prayers. Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Doxa Amin Tahi

Eki

exanatelo Keras to David, itimasa Lihnon to Hristo Mou.

There shall I cause to spring up


a Horn for David; there I prepared a Lamp for My Anointed.

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Amen

Small Litany

Theotokion
prokatalave, prin doulothine imas, ehthris vlasfimousi Se, ke apilousin imin, Hriste O Theos imon, anele to Stavro Sou, tous imas polemountas, gnotosan pos ishii, Orthodoxon i Pistis, presvies tis Theotokou Mone Filanthrope.

Tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Oti Agios i, O Theos imon,

ke en Agiis epanapavi, ke Si tin doxan anapempomen to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Let us pray to the Lord PEOPLE Lord have mercy PRIEST For Holy art Thou, O
PRIEST

Come

our God, Who rests in the Saints, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin
20.
MATINS SERVICE

PEOPLE

Amen
MATINS SERVICE

quickly, O Lord, to prevent us from being enslaved to foes who speak blasphemies against Thee, O Christ our God, and boastingly threaten us. Annihilate by the Power of Thy Cross those who fight us. Let them know how the Faith of the Orthodox has Power, accepting Thy Mothers Intercessions for us, Only Lover of mankind.

Finding of Head of St John the Baptist 24 February

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 17.

S e c o n d F e s t a l K a t h i s m a St John Baptists Head


TONE 4

Theotokion

Anadothisa os hrisos ek metallon, i Under


Iera Sou Kefali paradoxos, ek ton aditon gis eploutise, Hristou Vaptista, pantas tous prostrehontas, en ti taftis evresis, inmis Megalinontas, ton Sotira ke Ktistin, toutis didonta makar dia Sou, lisin ptesmaton, ke plousion Eleos.

Moisis

the Most Extraordinary Circumstances, Thy Sacred Head was excavated and taken up like precious gold from a mine, O Baptist of Christ. It enriched the Faithful who ran to witness its Finding. And with Hymns they magnified our Creator and Saviour. And now He grants Forgiveness of sins and Rich Mercy, through Thee, O Blessed Forerunner.

eorake, pirforon vaton, Se to pir Vastasan, to tas psihas fotagogoun, ke mi flehthisan Panamome, Drosou de mallon, plisthisan tis Haritos.

Moses

beheld the Burning Bush, wherein he perceived Thee, the One Who held the Fire that leads our souls into Light, and yet Thou were unburnt, O All Blameless One, but rather were filled with the Dew of Grace.

Small Litany

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen.

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord. Lord have mercy Help us, Save us, have Mercy Amen/ Lord have mercy Remembering our Most

Doxa Amin Ou

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

PEOPLE PRIEST

Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

on us, and Protect us, O God, by Thy Grace.


PEOPLE PRIEST

Amen
Theotokion

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias, Ahrantou,

siopisomen pote Theotoke, tou evharistos animnin ek kardias, ta Sa elei Despina i douli Sou, krazontes ke legontes. Panagia Parthene, profthason ke Litrose, ex ehthron aoraton, ke anagkon ke pasis apilis. Si gar iparhis, imon i antilipsis.

Theotokos, we shall not cease from speaking of all Thy Mighty Acts. For if Thou did not Intercede for us, who would have delivered us from such manifold Dangers, and who else would, up to now, have preserved us in Freedom? O Lady, we shall not depart from Thee, for Thou always Saves Thy servants from every kind of evil.

Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
MAKE THE

Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, together with all the Saints, let us commit ourselves and one another, and all our life to Christ our God.
& BOW DOWN

SIGN OF THE CROSS

Si Kyrie Oti Evlogite

Sou to Onoma, ke

Third Festal Kathisma The Finding of St John Baptists Head


TONE 4

Irodis, Prodrome, paranomisas, tin Timian Karan Sou, xifi apeteme dinos, os ekfron istro O dileos. Inper ek pothou, Pisti aspazometha.

Herod,

O Holy Forerunner, gave Thy Most August Head to a woman, and thus he transgressed the Law. Now at its Finding we cry to Thee: Entreat our Saviour that His Mercy be granted to all.

Dedoxaste Sou i Vasilia, tou Patros, ke tou Iiou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For Blessed is Thy Name and Glorified is Thy Kingdom, of
PEOPLE

the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin

PEOPLE

Amen

Doxa Amin

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Amen

18.

MATINS SERVICE Finding

of Head of St John the Baptist 24 February

MATINS SERVICE

Finding of Head of St John the Baptist 24 February 19.