Vous êtes sur la page 1sur 32

http://www.kurtuluscephesi.

com YIL: 22 SAYI: 125 Ocak-ubat 2012


KURTULU CEPHES
Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarik Mcadelede
Zafer Bizim Olacaktr!

Futbolda ike
Hrant Dink Cinayeti
Millet, Ulus,
Milliyetilik, Ulusalclk,
Kozmopolitizm,
Enternasyonalizm,
Transnasyonalizm
ve Hepimiz Ermeniyiz!
Ula Bardak
lker Akman, Hasan Basri Temizalp, Yusuf Ziya Gne
Yksel Eri
Nedim Atlgan
Mustafa Atmaca
Dindar Genlik
74.724.269
AKP, %100 Yerli Otomobil
ve Tekelci Burjuvazi
Ekonominin
Halleri
Bir moda akm zerine ksa bir not...
Ece Temelkuran
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
KURTULU CEPHES
SORUMLU: Sezai Grr
Yazma Adresi:
Postfach 1414
55504 Bad Kreuznach / Deutschland
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
http://www.kurtuluscephesi.net
http://www.kurtuluscephesi.de
E-Posta Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.org
Bu say LKER Matbaasnda baslmtr. Bask Tarihi: 3 ubat 2012
FUTBOLDA
KE
HRANT DNK
CNAYET
MLLET, ULUS,
MLLYETLK, ULUSALCILIK,
KOZMOPOLTZM,
ENTERNASYONALZM,
TRANSNASYONALZM
VE HEPMZ ERMENYZ!
ULA BARDAKI
LKER AKMAN
HASAN BASR TEMZALP
YUSUF ZYA GNE
YKSEL ER
NEDM ATILGAN
MUSTAFA ATMACA
DNDAR
GENLK
74.724.269
AKP,
%100 YERL OTOMOBL
VE TEKELC BURJUVAZ
EKONOMNN
HALLER
BR MODA AKIMI ZERNE
KISA BR NOT...
ECE TEMELKURAN
3 Temmuz 2011 gn, zel yetkili
sav-clarn talimatyla balatlan ike
operasyonu zerine.
17 Ocak 2012 gn, Hrant Dinkin
ldrlmesinin (19 Ocak 2007) beinci
ylnda stanbul zel Yetkili 14. Ar
Ceza Mahkemesinin Hrant Dink dava-
s karar zerine.
Hrant Dink cinayeti protestolarnda at-
lan Hepimiz Ermeniyiz slogan zerine
bir deerlendirme.
Ve yanndakinin kanl ba omzuna
deince,
ona sra gelince
saysn sayd...
Sz istemez
Yal gz istemez
elenk melenk lazm deil
Susun
Sra Neferi Uyusun...
Recep Tayyip Erdoann
dindar genlik yetitirme
sylemi zerine.
TKin aklad yeni Trkiye nfusu
zerine veriler.
Recep Tayyip Erdoann hayaldi
gerek oldu demesinin bir arac olan
yerli otomobil sylemleri zerine.
Trkiye ekonomisinin son durumu
zerine bir deerlendirme
Ece Temelkurann
Habertrkten atldktan sonraki
bir yazs.
3
8
12
16
19
21
23
26
30
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
3
Futbolda ike
Herkesin bildii ve yakndan izledii gi-
bi, 3 Temmuz 2011 gn, zel yetkili sav-
clarn talimatyla Organize Sularla M-
cadele ubesi tarafndan, Ergenekon ya
da Balyoz davalarnn operasyonlarna
benzer bir biimde Fenerbahe, Trabzons-
por, Beikta, Sivasspor ve Giresunspor ku-
lp binalarnda aramalar yapld. Ergene-
kon davasndan tutuklu Sedat Pekerin
manevi olu Olgun Peker ve Fenerbahe
Bakan Aziz Yldrmn da aralarnda oldu-
u 50 civarnda pheli gzaltna alnd.
Bu 1. Dalgann sonunda Olgun Peker ve
Aziz Yldrm dahil 26 kii silahl rgt kur-
ma ve ynetme sulamasyla tutukland.
Ve bu andan itibaren, her trden ve her
cinsten futbolseverin ve futbol yorumcu-
sunun ii gc ike operasyonu oldu.
Bylece Lig Tv yznden malarn grn-
tlerini yaynlayamayan televizyon kanalla-
r iin bulunmaz bir frsat ortaya kt. Tele-
vizyon kanallar, nl yorumcularn yo-
rumlad ike operasyonu programlaryla
dolup tat. Ergenekon uzman Rasim
Ozan Ktahyal, Balyoz uzman Mehmet
Baransu, terrle mcadele uzman Emre
Uslu futbolun kozmik odasnn ifreleri-
ni aa karmak iin spor programlarn-
da boy gsterirken, futbol camiasndaki
her trl alevere-dalevere iinde bulunan-
lar, birbirleriyle hesab olanlar bu frsat
karmadlar. Benim Genelkurmay Baka-
nm vurdumu oturtmal diyeninden deme-
yenine kadar hemen herkes Fenerbaheyi
ve bakan Aziz Yldrm topun azna
koydular. Artk varsa da, yoksa da Fenerbah-
enin ampiyon olmak iin ike yapt
konuulmaya baland.
Ergenekon ve Balyoz operasyonla-
rnda olduu gibi, medyaya szdrlan tape-
lerle ike operasyonunda gzaltna al-
nanlar ve tutuklananlarn ike yaptklarn-
dan hi kimse phe duymazken, birden
ortalk kart.
Bir yandan tutuklama bir ceza deil,
tedbirdir sylemiyle ike tutuklamalarna
kar klrken, dier yandan futbolda ike
ve teviin cezalandrlmasna ilikin Nisan
2011de kan yasann deitirilmesi gnde-
me getirildi. Tam da Recep Tayyip Erdoann
kanser olmad phesiyle gizlice ameli-
yat edildii gnlere denk gelen bu yasa de-
iiklii TBMMdeki drt partinin uzla-
masyla gerekletirilmiken, Cumhurba-
kan Abdullah Gln vetosu ortal bir
kez daha kartrd. Recep Tayyip Erdoann
hasta yatandan verdii talimatla virgl-
ne bile dokunmakszn yeniden TBMMden
geirildi ve zorunlu olarak Cumhurbaka-
n tarafndan onayland. Bylece ike ope-
rasyonu, AKP iindeki iktidar mcadele-
sinin bir arac haline geldi.
Tm bu gelimeler karsnda, zellikle
Recep Tayyip Erdoann hasta yatandan
dorudan mdahil olmas ike tartma-
larna yeni bir boyut getirmekle kalmad, ay-
n zamanda ike operasyonunun arkasn-
da kimlerin olduu, yani operasyonun d-
mesine kimlerin ve neden bast tartma-
sn da gndeme getirdi.
Recep Tayyip Erdoann ak ve net bi-
imde Fenerbaheden yana tavr koyma-
snda nce, ike operasyonunu Ergene-
konun futbol aya olarak alglatmaya
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
4
alanlar, tavr koymasyla birlikte laf do-
landrmaya baladlar. Kafalar iyice kar-
t.
Uluderede 35 kaaknn F-16larla
bombalanarak katledilmesiyle birlikte bu
kafa karkl bir baka boyuta tand.
Recep Tayyip Erdoann kanser olma-
d phesiyle yaplan ameliyat sonrasn-
daki rlanti iinde, esip-grledii bir grup
toplantsnda Mehmet Baransuyu cambaz
olarak nitelemesi zerine, Mehmet Baran-
su da Twitterdan annda yant vererek,
Bu lke canbazn kim olduunu da re-
necek. Canbazlar da. Sayn Babakan siz
de ok iyi bildiklerinizi reneceksiniz. Sa-
yn Babakan ben eli silah tutanlardan kork-
madm. Kasmpaal Tayyip Erdoandan
korkacam zannediyorsanz yanlyorsu-
nuz demesi (ve birka gn sonra bu sz-
leri iin zr dilemesi) Recep Tayyip Er-
doan takm ile Fethullah cemaati arasn-
da iktidar paylam sorununun ba gs-
termesi olarak deerlendirildi. Kimilerine
gre ise, bu tartma, dorudan post-Erdo-
an atmasnn ilk ayak sesleriydi.
Fenerbaheyi ve Aziz Yldrm hedef
aldndan hi kimsenin phe duymad
ike operasyonunun ve ike davasnn
bir iktidar paylamnn rn olduu ak-
tr. Uzanlarn tasfiyesi ve servetlerinin el
deitirmesiyle AKP zenginlerinin ortaya
kmasna yol aan muktedir olma sava-
, bir yanyla medyada Aydn Doan ope-
rasyonuyla, dier yanyla TSK iinde Bal-
yoz, nternet Andc vb. operasyonlarla
srp gitmitir.
Tm bu operasyonlarda Fethullah cema-
ati (Nurcular), tarikatlar (Nakibentler, Cb-
beli Ahmet efendi vb.) ve Recep Tayyip Er-
doan takm yekpare olarak iin iinde
yer almlardr. Burada en temel ara, CMK
250. Maddesi ile grevli zel yetkili savc-
lar ve mahkemelerdir. Bu CMK 250 yetki-
li aracn arac da, polisin terrle mcade-
le ve organize sular ubesidir. Dolaysy-
la polis iinde etkin ve egemen g konu-
muna gelmi olan Fethullah cemaati, Er-
genekondan ike operasyonuna kadar
tm operasyonlarn merkezi durumunda ol-
mutur. Ortak dmanlara kar yekpa-
re hareket eden AKP iktidar koalisyonu
(ya da mehteran takm), devlet iktidar-
na egemen olduka ayrmaya ve giderek
de kendi aralarnda atmaya balamlar-
dr. ike operasyonu bu atmann en ti-
pik davurumu olmutur.
Futbol camiasnn denetimini ele ge-
irmeye ynelik ilk operasyon, dorudan
Recep Tayyip Erdoann talimatyla zerk
TFFnin (Trkiye Futbol Federasyonu) de-
netime alnmas amacyla Mehmet Ali Ay-
dnlarn 29 Haziran 2011de, yani ike
operasyonundan drt gn nce TFF ba-
kanlna seilmesiyle balamtr. Bu ope-
rasyonda AKP koalisyonu yekpare ha-
reket etmitir. Bu adan, 3 Temmuz 2011
gn balatlan ike operasyonunun, do-
rudan Recep Tayyip Erdoann bilgisi ve ta-
limatyla gerekletirildii phesizdir.
Burada durup, Mehmet Ali Aydnlarn
kim olduuna bakmak gerekmektedir.
TFF bakanlna getirilen Mehmet Ali
Aydnlar, her ne kadar 1998-2000 yllarnda
Fenerbahe Ynetim Kurulu ve 2008-2011
dneminde TFF Ynetim Kurulu yelii yap-
m bir futbolsever grnse de, asl ii Ac-
badem hastanelerinin sahibi olmasdr. Du-
baili Abraaj Capitalden salanan finans-
manla AKP dneminde gelien ve byyen,
piyasa deeri 1,7 milyar dolar olan Acba-
dem Salk Grubunun temel mterisi di-
ni btn kesimler olmutur.
Acbadem hastaneleri 23 Aralk 2011 ta-
rihinde piyasa deeri 1,7 milyar dolar ze-
rinden resmen Malezya kamu yatrm fonu
olan Khazanah Nasionale satlmtr. Bu sa-
tn gereklemesi amacyla, 3 Kasm 2011
tarihinde kartlan Kanun Hkmnde Ka-
rarname ile 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 sa-
yl Tababet ve uabat Sanatlarnn Tarz c-
rasna Dair Kanunun 4nc maddesinin bi-
rinci cmlesindeki Trk hekimlerinin iba-
resi hekimlerin eklinde deitirilerek ya-
banc hekim ve hemire altrlmasnn
n almtr. (Bylece 2007lerin Trkiye
Malezya olur mu? tartmasna da son nok-
ta konulmu oldu.)
Aktr ki, dini btn Acbadem hasta-
nelerinin sahibi M. A. Aydnlarn TFF ba-
kanlna getirilmesi, futbol camiasnn ye-
niden dizayn edilmesine ynelik ilk adm
olurken, 3 Temmuz 2011de balatlan ike
operasyonu bunun fiili uygulamas olmu-
tur.
ike operasyonunda hedef, hi phe-
siz, 25 milyon taraftara sahip ve piyasa de-
eri 576 milyon dolar olan Fenerbahe ve
bakan Aziz Yldrmdr.
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
5
Burada yine durup, Aziz Yldrmn kim
olduuna bakmak gerekiyor.
Aziz Yldrm, genellikle ve oklukla NA-
TO ve TSK altyap ihalelerini (mhimmat,
muharebe, navigasyon ve gvenlik sistem-
leri, boru hatlar, havaalan inaatlar vb.)
alan Maktan sahibidir. 1980den gnm-
ze kadar yaklak 1 milyar dolarlk ihale al-
m olan Makta, u an 250 milyon dolarlk
projeyi yrtmektedir.
Bugnk Fenerbahe Ynetim Kurulu
yeleri de Aziz Yldrmdan ok farkl deil-
lerdir.
phesiz en popler ynetim kurulu
yelerinden birisi, Rahmi Koun olu Ali
Kotur. Dier popler kii, Kil giyim ma-
azalar zincirinin sahibi Abdullah Kildr.
Fenerbahe Ynetim Kurulu yesi olan
Nihat zdemir ise, Limak irketler Grubu-
nun sahibidir. Ergani, Gaziantep, Urfa, Bit-
lis, Mardin, Ankara, Balkesir imento fabri-
kalarnn sahibi olan Nihat zdemir, ayn za-
manda HES ihalelerinin en byk katlmc-
sdr. Ankara-Sivas hzl tren projesinin Yoz-
gat-Sivas kesiminin ihalesini de Nihat zde-
mir almtr.
Nihat zba, Mn naatn sahibi olup,
okluk NATO ve TSK ihalelerine katlmak-
tadr. Dier bir ynetim kurulu yesi Osman
Murat zaydnl ise, eski Hava Kuvvetleri
Komutan rfan zaydnlnn olu ve Migros
Ynetim Kurulu Bakan Blent zaydnlnn
kardeidir.
Fenerbahe Ynetim Kurulunun dier
yelerinden Alaeddin Yldrm, Aziz Yld-
rmn kardei olup, Giresunda Yeilrmak
havzasnda kurulacak olan HES projesini y-
rtmektedir. Hseyin Ersan Topba ise, s-
tanbul Bykehir Belediye Bakan Kadir
Topban oludur.
Ama en nl olmas gereken ynetim
kurulu yesi Cihan Kamerdir.
Cihan Kamer, Atasay kuyumculuun sa-
hibi olup, prlanta ithalatsdr. En nemli
ilerinden birisi Rizede yaptrd salk
merkezine Recep Tayyip Erdoann anne-
sinin adn vermesidir. Bir dier en nem-
li ii ise, 1995 ylnda kurduu Atagold Ku-
yumculuk A..nin %50 hissesini Recep Tay-
yip Erdoann olu Bilal Erdoan ile Burak
Erdoann ei Sema Erdoana devretme-
sidir. Kendi deyiiyle, komnist partisinden
aday olsa yine ona oy veririm diyecek ka-
dar Recep Tayyip Erdoan sevdalsdr.
lk bakta be benzemez gibi grnen
bu Fenerbahe Ynetim Kurulu, hem bir
consensusu, hem de i ortakln tem-
sil etmektedir. Bu da, ike operasyonunun,
ilk amacn tesinde sonular dourmasna
yol amtr.
Ancak futbol camiasndaki consen-
sus ve i ortakl (ki buna ibitiricilik
de denilebilir) sadece Fenerbaheye zg
deildir.
Galatasaray, hi phesiz ar top nan
Krala balar. Ve herkesin bilebilecei gi-
bi, nan Kra, Vehbi Koun CEOsu olma-
nn yannda, Vehbi Koun damaddr.
Galatasaray bakan nsal Aysal ise, es-
ki bir Ko Holding yneticisidir. 1974 yln-
da kurduu Unit International irketiyle, pet-
roln yan sra elektrik retimi ve elektrik
santrali projelerinde uzmanlamtr. randa
be elektrik santrali ina eden nsal Aysal,
Les Ottomans, Park Kimeros Holiday Villa-
ge gibi otellerin de sahibidir.
Galatasaray Ynetim Kurulu yesi Ali
Drst, Drst irketler Grubu orta iken,
Adnan ztrk uluslararas elik tekeli olan
Arcelorun Trkiye yneticilerindendir.
Aka Gndz zdemir, 2003-2008 yllarn-
da Ko Holdingin en eski markas olan
Arelikin genel mdrdr.
Semih Haznedarolu, Kutluta Holding
ynetim kurulu yesidir.
Ali Grsoy, Grsoy irketler Grubu yne-
tim kurulu yesidir.
Ahmet Ocakl, Erya Otomotiv A.. Yne-
tim Kurulu Bakan Vekili ve Yce Motor A.
. Ynetim Kurulu Bakanl grevini de y-
rtt. Son olarak Skodann Trkiye temsil-
cisi Yce Auto A.. Ynetim Kurulu Bakan-
ln yapmaktadr.
Emir Sargl, Fethullah Glenin Ik Li-
sesi mezunlarndan ve Maritza naat Gru-
bunun Ynetim Kurulu Bakanln yrt-
mektedir.
Ve dier bir Galatasaray Ynetim Kuru-
lu yesi, Cem Vakf Bakanln yapm olan
ve zzettin Doann olu Sedat Doandr.
Grld gibi, Galatasaray Ynetim Ku-
rulu da, tpk Fenerbahe Ynetim Kurulu
gibi belli bir consensusu ve i dnyasn
temsil etmektedir.
Beikta Jimnastik Kulb, Galatasaray
ve Fenerbaheden ok deilse de biraz
farkldr.
Beikta bakan Yldrm Demirren,
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
o
Milangazn sahibi olan Demirren irketler
Grubu Ynetim Kurulu Bakan vekilidir.
Beikta Ynetim Kurulu yesi Erdoan
Toprak, eski DSP milletvekili, Ecevit hk-
metinde Genlik ve Spor Bakan ve yeni
CHP Genel Bakan yardmcs. Dier yeler-
den Ertun Soancolu, Hrriyet gazetesi-
nin ynetim kurulu yesidir. Engin Baltac
da, eski DGM savcsdr. Alaattin Ayka ise,
deniz tamacl yapan Palmali irketler
Grubunda bakan yardmcsdr.
Grld gibi Beikta, Fenerbahe ve
Galatasaraya gre biraz daha garibandr.
Dier ikisinin ynetim kurulunda Ko Hol-
dingle balantl en az bir kii bulunmamak-
tadr. (Ama unu da belirtelim ki, bu ba-
lantszlk sadece medyaya yansyan bil-
gilere gredir.)
Tm bunlar, ike operasyonunda her-
kesin ayn uvala konulmasn olanaksz
klmaktadr. Hereyden nce, Fenerbahe
ve Galatasaray bu operasyonla birlikte kar-
karya gelmi grnseler de, her ikisin-
de de egemen unsurun Ko Holding ol-
mas ileri kartrmaktadr. ike operasyo-
nuyla iki ku vurmay umanlarn, yani bir
yandan futbol camiasn yeniden dizayn
ederken, dier yandan servetin eldeitir-
mesini salamay amalayanlarn, bu ka-
rklk iinde yollarn kaybetme riskine gir-
memeleri olanakszdr.
Geri dsal olarak bakldnda, AKP ik-
tidar ile Ko Holding arasnda er ya da ge
bir kar atmas kanlmaz grndn-
den, ike operasyonu ayn zamanda Ko
camiasna verilmi bir gzda olarak da
dnlebilir. zellikle Galatasarayn Te-
lekom Arena stadyumunun al trenin-
de Recep Tayyip Erdoann protesto edil-
mesinde gzler Mekteb-i Sultaniye ve nan
Kraa evrilince Ko camias ile hesap
grlecei beklentisi ykselmitir. Doal
olarak, ike operasyonunun merkez s-
s olan Fenerbahenin Ynetim Kurulunda
Rahmi Koun olu Ali Koun bulunmas
nihai hesaplamann balad izlenimi
uyandrmtr.
Ama Recep Tayyip Erdoann kanser
olmad phesiyle ameliyat olmasndan
sonra ilk kabul edilen ziyareti ABD Bakan
Yardmcs Joe Biden olurken, ikinci ziyaret-
i Rahmi Ko olmutur. te yandan Recep
Tayyip Erdoann yerli otomobil sevdasna
Ko Holdingin talip olmas, ortada bir a-
tmadan ok bir uyumun olduunu gster-
mitir. Bunlar da bir tala iki ku vurma
hesaplarn belli lde frenlemitir. (Bu
arada, AKP iktidar dneminde SOnun En
Byk 500 Sanayi Kuruluu listesinin ilk
onu iinde Ko Holdinge bal be irket
TPRA, Ford, Tofa, Arelik ve Aygaz bu-
lunduunu anmsatalm.)
Ortaln iyice karmasna yol aan bir
baka taraf ise, lig malarnn yayn hak-
kna sahip olan yaync kurulutur.
Herkesin bildii gibi, yaync kurulu
Digitrktr. Digitrk de, Mehmet Emin Ka-
ramehmetin sahibi olduu ukurova Hol-
dinge aittir. Turkcellin sahibi olan ukuro-
va Holdingin bnyesinde Digitrk dnda,
Show TV, Akam Gazetesi, Superonline, Sky
Trk, Gne Gazetesi, Lig TV, Alem FM,
KVK, BMC, Stuff ve Maxim gibi medya ku-
rulular bulunmaktadr.
Lig malarnn yayn hakkn yllk 321
milyon dolara drt yllna satn alan Digi-
trk, doal olarak ike operasyonuna ta-
raf olmutur. zellikle Fenerbahenin k-
me drlmesi durumunda anlamay
bozmakla tehdit eden Digitrk TFFyi ok
byk bir gelirden mahrum edebilecek du-
rumdadr. TFFnin bu yayn gelirinin do-
rudan sportif faaliyetler amacyla ihale
edilen inaatlar iin tketildii gz nne
alnrsa, bundan en ok etkilenecek olanla-
rn AKPli inaat irketleri olaca aktr.
Bylece iin iine bir btn olarak Trk
idnyas girmektedir. Bu koullarda by-
lesine oklu denklemi zmeye alan TFF
srekli olarak otorite ve prestij yitirmi,
M. A. Aydnlar da amar olanna dn-
mtr.
Bu gelimeler karsnda, Nurcular (esas
olarak Fethullahlar) ile Nakibentlerden
oluan AKP koalisyonu ilk atmasn ya-
amaya balamtr. Ancak buradaki en
nemli olgu, Recep Tayyip Erdoann ken-
di sevdallaryla ayr bir ba ekmeye
balamasdr. Bylece AKP koalisyonu,
Nur-Nakibent tarikatlar arasndaki eki-
menin dnda yeni bir durumla kar kar-
yadr. Dier bir ifadeyle, Recep Tayyip Erdo-
an sevdallar yeni bir iktidar eliti olu-
turmaya ynelmilerdir. Kemalist brokra-
sinin yerine geen yeni brokrasi ile AKP
zenginlerinden oluan bu iktidar eliti, bu
iki byk tarikattan (TFF bakan M. A. Ay-
dnlar gibi) adam devirmitir. Ancak bu
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
Z
yeni brokratlarn ortak zellii Recep
Tayyip Erdoan sevdals olmak ve ona
biat etmektir. Dolaysyla da ne devlet ku-
rumlarn ynetme bilgi ve deneyimine (SS
snavnda grld gibi), ne de belli bir
entelektel bilgi birikimine sahiptirler. Bu
da, AKPnin ustalk dneminde srekli
yalpalanmasna yol amaktadr.
Bugn, ike operasyonu, Nurcular ile
Nakilerin muktedir olmaya ynelik kla-
siklemi yntemlerle (Ergenekon, Bal-
yoz vb.) balatlmtr. Ama iin iine yeni
iktidar elitinin girmesiyle ike operasyo-
nu kmaza srklenmitir. Bunun nasl so-
nulanacan gler dengesi belirleyecek
olsa da, yeni iktidar elitinin giderek eski
oligariyle ittifak kurma eiliminde olduu
ve buna paralel olarak da eski oligarinin
daha fazla etkin olmaya balad kesindir.
Bugn iin, Fethullahlar ve onlarn her-
daim mttefiki grnen Nakiler ike ope-
rasyonundan bekledikleri sonucu alama-
mlardr. Ne Fenerbahe denetime alnabil-
mi, ne de futbol camias bu operasyon
karsnda sar-lacivert kz* hemen tes-
lim etmemilerdir. Ama operasyonlarnn
baarszln da kabul etmek durumunda
deillerdir. Ergenekon, Balyoz vb. ope-
rasyonlarda kullandklar Rasim Ozan K-
tahyal, Mehmet Baransu vs. gen toplar
futbol yorumcusu olarak sahaya srm-
lerse de, giderek inanrlklarn yitirdiklerini
de grmektedirler. Dorudan Recep Tayyip
Erdoan sevdallarnn oluturduu yeni
iktidar elitinin, Aziz Yldrmdan daha ok
Fenerbaheden yana tavr koymas sonu
almay da gletirmitir. TFFnin olaa-
nst genel kurulundan da bir ey kma-
mas zerine, tm hesaplar Haziran aynda-
ki Fenerbahe kongresine gre yaplmakta-
dr. Dou Holding Ynetim Kurulu Baka-
n Ferit ahenkin Aziz Yldrma kar al-
ternatif aday olaca rivayetleri de (ki Ferit
ahenk bu haberleri yalanlamtr) bunun
tipik grnmdr.
Ancak ike operasyonu sadece bir
muharebe alandr. Artk muktedir olduk-
larna, hereyi yapabileceklerine inananla-
rn kendi i elikileri giderek grnr ol-
maya balamtr. ike operasyonundaki
kmazn, AKP iktidarnn ekonomik ve si-
yasal amazlaryla birleerek kartlarn ye-
niden datlmasna yol ama dinamikleri
ortaya karmas artc olmayacaktr. Es-
ki Portekiz muktediri Salazarn da ok iyi
bildii gibi, futbol sadece futbol deildir.
* yknn asl sar kzdr. Son dnemde si-
yasette ska sz edilen bu sar kz yks y-
ledir: Bir akal srs, bir kz srsne dadanm.
kzler korkmular ama birlik olup akallar pskrt-
meyi baarmlar. Ama her gn, her gn ayn korku
ile yaamaktan da bezmiler. akallar da yemek iste-
dikleri kzleri yiyemedikleri iin iyice hnlanmlar.
Gnler byle srp giderken, akallarn lideri dene-
in ucuna beyaz bayra takp, kzlerin lideri ile g-
rmeye gitmi. Demi ki: Biz sizden ok ey istemi-
yoruz. Bize u sar kz verin, sizi rahat brakalm,
sz bir daha da rahatsz etmeyelim. kzlerin en ya-
ls duruma kar km. Sakn demi, sakn ola ki
akallarn verdii sze gvenmeyin sar kz verme-
yin. Ama onu dinleyen olmam. Sar kz akalla-
rn yemei olmu. akallar doymak bilmemi. Hep
birilerini istemiler, kzlerde vermiler. Saylar azal-
m. Ne yapacaklarn armlar. Toplanp yal k-
zn karsna kmlar. akallar szlerinde durmad-
lar, acaba demiler, acaba biz nerede hata yaptk?
Yal kz cevap vermi, Biz hatay ilk sar kz ver-
mekle yaptk.
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
8
17 Ocak 2012 gn, Hrant Dinkin ld-
rlmesinin (19 Ocak 2007) beinci ylna iki
gn kala stanbul 14. Ar Ceza Mahkemesi
Hrant Dink davasn karara balad.
Herhangi bir ceza mahkemesi olmayp,
nl CMK. 250. maddesi ile grevli, yani
zel yetkili mahkeme olan 14. Ar Ceza
Mahkemesinin, tutuklu phelilerin aza-
mi tutukluluk sresinin bitimine drt gn
kala aklad kararnda, pheli Yasin
Hayal, cinayete azmettirmekten arlat-
rlm mebbet hapis cezasna arptrrken,
resmi polis muhbiri Erhan Tuncele ise,
Trabzondaki McDonalds bombalamas ne-
deniyle 10 yl ceza verdi. Ama cinayette r-
gt phesi olsa da, bunun kantlanamad-
dorudan zel yetkili mahkeme baka-
n tarafndan akland. Bylece birinci de-
rece mahkemesinde grlen Hrant Dink
davas bitmi oldu. (Hemen belirtelim,
Hrant Dinki ldren Ogn Samast, 25 Tem-
muz 2011 tarihinde stanbul 2. ocuk Ar
Ceza Mahkemesinde 22 yl 10 gn hapis ce-
zasna arptrld.)
Ancak CMK. 250. maddesi ile grevli
mahkemenin karar, medyatik sylemle,
yediden yetmie, sradan vatandatan ba-
bakana ve cumhurbakanna kadar hi kim-
seyi tatmin etmedi, Blent Arnn szle-
riyle vicdanlar tatmin olmad.
Kararn ardndan Hrant Dinkin avukat-
lar, cinayetin tam olarak aydnlatlmadn,
gerek sulularn aa kartlmadn,
cinayetin birka gencin kendi kafalarna
gre iledikleri bir su olmadn, olayn
arkasnda derin devletin ve hatta Ergene-
kon terr rgtnn olduunu akladlar.
Hrant Dink Cinayeti
Ve Hrant Dinkin ldrlmesinin beinci y-
lnda, bir kez daha Hepimiz Ermeniyiz
pankartlar altnda binlerce kii, hem cina-
yeti hem de mahkeme kararn protesto et-
ti. Bylece derin devlet, Ergenekon ve
Hepimiz Ermeni miyiz? tartmalar yeni-
den gndemin ilk srasna oturdu.
Bir kez daha derin devlet edebiyat or-
tal krp geirirken, Hrant Dinkin arka-
dalarnn, cinayetin Ergenekon terr r-
gt tarafndan ilendii ynndeki kesin
kanaat da aka dile getirildi. Bu kanaat,
Trabzon l Jandarma Komutannn Hrant
Dinkin ldrlmesi olaynn stn rtt-
nden yola karak ve Ergenekon terr
rgtnn ba kabul edilen ve JTEM
kurucusu olan Veli Kkn de Jandar-
ma Tugenerali olmasyla balantlandrla-
rak oluturuluyordu. Zaten komplo teorile-
rine ak olan toplum kesimleri, zellikle le-
galist ve neo-liberal sol bu kanaat olduu
gibi benimsedi. Ama Ogn Samast, Yasin
Hayal ve polis muhbiri Erhan Tuncelin Al-
peren Ocaklar ve BBP ile ilikisine fazlaca
deinen olmad.
Bilindii gibi, Alperen Ocaklar (eski
adyla Nizam- Alem Ocaklar), derin sui-
kaste kurban giden ve Ergenekon da-
vas muhbiri Muhsin Yazcolunun BBP-
nin (Byk Birlik Partisi) genlik kolu ola-
rak faaliyet yrtmektedir. BBPnin temel
gr Trk-slam Sentezi olmakla bir-
likte, MHPnin aksine, bu sentezde slam
ynne daha fazla vurgu yapmaktadr. Bu
nedenle, BBPnin genlik kolu olan Alpe-
ren Ocaklar, slam dinine aykr olarak
grdkleri her olayn iinde yer almlardr.
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
9
rnein cami yaplmas iin Ayasofyada
namaz klnmas, dil Biretin Topkap Sara-
yndaki konserinin mukaddes avluda a-
rap iilmesi bahenesiyle baslmas, yine
iki iiliyor bahanesiyle Tophanedeki bir
serginin baslmas, Alperen Ocaklarnn k-
k icraatlarndan bazlardr.
Bugn medyada yer almasa da, 5 u-
bat 2006da talyan Katolik Kilisesi rahibi
Andrea Santoronn ldrlmesi, 17 Mays
2006da Dantay 2. Dairesi yelerine Alpars-
lan Arslan tarafndan yaplan saldr ve 18
Nisan 2007de Malatyadaki Zirve katliam-
nn arkasndaki gerek, bir yanyla derin
devleti, dier yanyla BBP ve Alperen Ocak-
larn gsterdii de aktr.
Ancak komplo teorilerine gl biim-
de inanld bir ortamda, gerekler, hi
phesiz belli bir komplo mant iinde
ortaya konulmak durumundadr. Eer bu
komplo mantna gre gerekler ortaya
konulmazsa, bu gerein gerekliinden he-
men herkes phe etmektedir.
Komplo mantnn ilk lt, mey-
dana gelen olayn en ok kimin iine yara-
d olarak kabul edilmektedir. Bu mantk-
tan hareketle, rnein Dantay saldrsn-
dan en ok laikiler yarar salad sy-
lenerek, iin iinde i olduu ve bunun da
Ergenekon ii olduu kolayca kabul gre-
bilmektedir (ki ayn mantkla Dantay da-
vas Ergenekon davasyla birletirilmi-
tir).
Bu ltle BBP ve Alperen Ocaklar ta-
rafndan gerekletirildii muhtemel olay-
lara bakldnda, bunlarn bakalarnn ii-
ne yarad sylenerek, en iyi olaslkla, Al-
peren Ocakl genlerin bu bakalar ta-
rafndan kullanlm olabilecei kabul edil-
mektedir.
Oysa ayn mantktan yola karak,
meydana gelen siyasal olaylarn uzun d-
nemde en ok kimin iine yarad soru-
suna yant arandnda, kukusuz herkesin
karsna AKP kacaktr. Ama AKPnin
byle eylemleri ynlendirebilecek bir yap-
lanmas olmad kabul edildiinden, bu
olaslk hemen bir yana itilmektedir. (ok
komplocu ya da ok pheci olanlar, ki
genellikle ulusalc denilen kesim olmak-
tadr, AKPnin byle bir yaplanmas olma-
sa da, Fethullah polis rgtlenmesinin ol-
duunu syleyeceklerdir.)
Bylece, bir kez daha sapla saman, at
izi ile it izi birbirine karmaktadr.
Eer 2006 ylnda misyonerler tartma-
snn younlat ve her trden slamcnn
hristiyan misyoner faaliyetleri karsnda
din elden gidiyor diye nasl bardklar
dnlecek olursa, Santoro cinayetinin de,
Zirve katliamnn da neden gerekletirildi-
i kolayca anlalabilir. Bu olaylarda byk
komplolar aramak, bo abadr, eski de-
yimle abesle itigaldir. nk misyoner-
lik faaliyetleri (ki Kurtlar Vadisi dizisinde
bolca ilenmitir) Hira Da kadar msl-
manlarn mutlak dman olduklar bir
olaydr. Hira Da kadar mslman olan-
lar, ayn zamanda Tanr Da kadar Trk-
trler. Dolaysyla, Ermeni meselesinde de
Ermenilerin mutlak dmandrlar.
Bu mutlak dmanlk durumu, aktr ki,
ad ister Alperen Ocaklar olsun, ister lk
Ocaklar olsun, her trden ve cinsten faist
milislerin ortak zelliidir. Bu faist milisle-
rin, u ya da bu olayda kullanldklarn d-
nmek ise, bu faistlerin bir fikri olmad-
n sylemekle zdetir.
Elbette komplo teorisi merak yzn-
den, faist milislerin bu trden olaylarn iin-
de yer almasnn ve cinayetler ilemesinin
nedeni de akla kavuturulmas gerek-
mektedir.
Neden, Tanr Da kadar Trk, Hira
Da kadar mslman, mslman mahal-
lesinde salyangoz satmak vb. szlerde yat-
maktadr. AKPnin iktidar olmasyla, ms-
lman bir hkmete sahip olunmas, bu
kesimlerin daha rahat ve pervasz hareket
etmeleri iin uygun bir ortam yaratmtr.
Bylece, Trk-slam Sentezi eylemleri yo-
unlamtr.
BBPnin ve Alperen Ocaklarnn doru-
dan iin iinde yer ald olaylar, byk bir
komplonun paralar olmayp, bizatihi bu
kesimin ideolojik-dinsel grlerinin rn-
dr. Hi phesiz, bu ideolojik-dinsel gr-
ler sadece BBPye ait deildir. MHPsinden
bamsz lkclere kadar eski ve yeni
tm faist milislerin ortak grdr. Zaten
at izi ile it izinin birbirine karmas da bu
ortaklktan kaynaklanmaktadr.
Bamsz lkcler, MHP ve BBP saf-
larnda yer almayan, arlkl olarak Trki
cumhuriyetlerde faaliyet gstermi olan ve
hatta buralarda darbe yapmaya kalkan
12 Eyll ncesinin faist katillerinden ve on-
larn reislerinden olumutur. Bunlarn en
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
10
byk giriimi, Mart 1995te Azerbaycanda
Aliyeve kar darbe giriimidir.* (Ayn bo-
yutlarda olmasa da, Kazakistan ve Trk-
menistanda da benzer darbe hazrlklar ya-
plmtr.) Medyaya da yansd gibi, bu
darbe giriimi, dorudan Sleyman De-
mirelin ihbaryla nlenmitir. Bu dnem-
de Tansu iller babakandr ve danman-
larndan birisi de Mmtazer Trknedir.
Bu dnemde Trki cumhuriyetlerde
faaliyet gsteren lkc iadamlar ve l-
kc mafya, 1990larn sonuna doru t-
myle geri dnmlerdir. Bu geri dnen l-
kcler, byk lde MHP ve BBPnin d-
nda kalmlardr. Ancak lkda olduk-
lar iin birbirleriyle ilikilerini srdrm-
lerdir. te Ergenekon olaynda ortaln
karmasna yol aan da, bu lkdalktan
treyen ilikiler zinciridir. Bu ilikiler zinciri-
nin en tipik rnei ise, Dantay saldrsn
gerekletiren Alparslan Arslandr.
Bu bamsz lkclerin dier bir zel-
likleri de, Trki cumhuriyetlerde faaliyet
gsterdikleri dnemde, Adriyatikten in
Seddine kadar bir Trk dnyas olutur-
mak amacyla sivil toplum rgt olarak
faaliyet gsteren Fethullah okullaryla birlik-
te hareket etmeleridir.
Bu faaliyetlerde Fethullahlar, CIAya
bal olarak almlar (ve halen almay
srdrmektedirler) ve Trki cumhuriyetler-
de Rus ve komnist etkisini temizleme
misyonu ile hareket etmilerdir. (Fethul-
lah Glenin bugn ABDde zel koruma al-
tna alnmasnn arka plannda bu hizmet
bulunmaktadr.)
Fethullahlarn bu misyonerlik faali-
yetleri ile bulunduklar lkede darbe yap-
maya bile cret edebilecek kadar ileri giden
bamsz lkcler arasndaki iliki yle-
sine belirginlemitir ki, sonuta Kazakistan
ve Trkmenistan Fethullah okullarn kapat-
mak durumunda kalmlardr.
Ksacas, Trki cumhuriyetlerde bam-
sz lkcler silahl g olarak, Fethul-
lahlar sivil g olarak birlikte hareket et-
milerdir. Bu nedenle de, pek ok adan
ilikiler birbirinin iine gemitir. Ama asl
sorun, bamsz lkclerin (ki iadam
ve mafya olarak faaliyet gstermilerdir)
Trki cumhuriyetlerden kartlp Trkiyeye
geri dnmeleriyle balamtr.
Bu tarihe kadar hibir faist, devlet ya da
derin devlet tarafndan kullanldklar ka-
nsnda deillerdir. Kendilerini, imdi prof.
dr. nvan alm olan Mmtazer Trkne-
nin danmanlnda Tansu illerin syledi-
i, devlet iin kurun atan ve kurun yiyen
erefli kiiler olarak grmlerdir. Ama
Trkiyeye geri dndklerinde, daha doru-
su geri dnmek zorunda brakldklarnda,
an ve erefle karlanmamlardr.
te yandan, MHP ynetimi de bu lk-
dalara ok scak yaklamam ve arasna
belli bir mesafe koymutur. Kendilerine s-
cak davranan, bugn derin devlet deme-
nin alkanlk haline getirildii eski kontra-
gerilla unsurlar ve istihbarat elemanlar ol-
mutur.
Dier taraftan, Muhsin Yazcolunun
BBPsi ve Alperen Ocaklar MHPnin boalt-
t alanlarda faaliyetlerini younlatrmlar-
dr. Bu da, bamsz lkclerle yakn bir
ilikiye girilmesine yol amtr. 12 Eyll n-
cesinde komnizme kar devlete yardm-
c olan bu faist gruplar, hemen her zaman
durumdan vazife kararak belli faaliyet-
ler yrtmlerdir.
Gerek misyoner cinayetleri, gerekse
Hrant Dink cinayeti, bu kesimlerin devlete
sahip kma dncelerinin bir rndr.
Ancak bu, onlarn kendi balarna, dev-
letin bilgisi dnda hareket ettikleri anla-
mna gelmemektedir. Devlet, isterse adna
derin devlet denilsin, her zaman bu hare-
ketlerin dorudan iinde yer alm ve her
zaman bu hareketleri denetlemitir. Bu ne-
denle, bunlarn eylemlerinin devletin bilgi-
si dahilinde yapldn sylemek pek yan-
l deildir. Ama bunlarn devlet tarafndan
bilinmesi ve denetlenmesi ile kendilerinin
belli bir ideolojiye sahip olmalar birbirine
kartrlmamaldr.
Trkiyedeki faist hareketin amac, or-
tal kartrarak birilerinin darbe yapma-
s iin uygun ortam yaratmak olmamtr.
Her zaman devletin bekas ve kendi ide-
olojilerine uygun bir devlet yapsnn olu-
mas iin faaliyet yrtmlerdir. Bu faali-
* Bu darbe giriiminin iinde, zamann Azerbay-
can Bykelisi Altan Karamanolu, MT mstear
Erturul Gven, Elilik Din Maviri Abdlkadir Sez-
gin, daha sonra zel Kuvvetler Komutan olan Aske-
ri Atae Engin Alan, Azerbaycan Milli Meclis Danma-
n ve MT ajan Ferman Demirkol, MT D stihbarat
Daire Bakan Yaln Ertan, Babakan Mstear Ali
Naci Tuncer, Korkut Eken ve Abdullah atl yer alm-
tr.
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
11
yetleri de, her zaman devletin kolluk g-
leri tarafndan desteklenmitir. Kendileri
asndan, devletin kendilerini kullanmas
diye bir kayg yoktur. Sz konusu olan va-
tansa, gerisi teferruattr.
Hrant Dink olay, devletin resmi gleri
ile bu kesimlerin ne kadar duyguda ol-
duklarn da aka ortaya koymutur.
Burada en byk yanlg, Trkiye devlet
brokrasisinin, Holywood filmlerinde izi-
len ABD derin devleti gibi planl, gizli ve
ok iyi dnlm komplolar yapabilece-
i sansdr. Gerekte ise, bylesi bir devlet
Trkiyede ne olmutur, ne de olmaya a-
lmtr. Osmanldan bugne kadar Trki-
ye toplumunun devlet karsndaki tutumu,
yani devletin kar-konulmaz, yenilmez ve
yklmaz bir g olduuna ilikin yzylla-
rn yerlemi dncesi, devlet gcnn pa-
diahlk dzeniyle zde olduu dnemde-
kine benzer bir zihniyetle ynetilmesine yol
amtr. Nasl ki, padiah, allahtan baka
kimseye hesap vermez ise, bu devletin y-
neticileri de benzer bir dnceye sahiptir-
ler. Bu nedenle de, ince eleyip, sk doku-
mak diye bir alkanlklar ve tutumlar yok-
tur.
Bu zihniyet ile faist zihniyet bir araya
geldiinde, heryerde hereyi yapabilecekle-
rini dnen bir ilikiler a ortaya kmak-
tadr. Bugn Ergenekon davasndan ie-
ri tklanlarn ok farkl siyasal grlere sa-
hip olmalarna ramen, birbirleriyle ilikile-
rinin ylesine i ie gemi olmas da, bu
iliki ann bir rndr.
Burada alt izilmesi gereken olgu, mis-
yoner cinayetleri ile Hrant Dink cinayeti
karsnda lkdalar ile derin devlet ne
kadar duyguda ise, AKPnin de onlarla o
kadar duyguda olduklardr. Buraya ka-
dar aralarnda zel bir sorun bulunma-
maktadr. Sorunun ba gsterdii yer, lk-
dalarn giderek pervaszlamas ve AKPye
kar tutum taknmalardr. Bunun krlma
noktas da 27 Nisan muhtras sonrasn-
da, zellikle cumhurbakanl seimi sra-
snda Ankarada yaplan AKP kart kulisler
olmutur. Bylece lkdalar ile duygu-
dalar birbirine hasm haline gelmilerdir.
Bu hasmlkta, ABDnin misyoner cina-
yetleri ile Ermeni sorunu konusundaki
hassasiyeti ve bu konuda AKPye yapt
bask (ya da verdii destek) etkin bir unsur
olmutur. Sonuta, Ergenekon operasyo-
nuyla lkdalar ile duygudalar arasn-
daki atma yeni bir evreye girmitir.
Bu atmada Muhsin Yazcolu, AKPyle
(zel olarak Fethullahlarla) uzlam ve
onlarn safnda yer almtr. Cinayetlerin fa-
illerinin aidiyetleri aka bilinmesine ra-
men, BBPnin ve Alperen Ocaklarnn ze-
rine gidilmemesinin arkasnda yatan neden
de bu saflamadr.
Szn z, geri kalm bir lkenin, padi-
ahlk dzeninden kalma geri kalm devle-
tinin allahtan baka kimseye hesap ver-
mez tutumu, Hrantn arkadalarnn s-
rekli dile getirdikleri gerek suludur. An-
cak bu gerek sulunun, neo-liberal sy-
lemle, bir bebekten bir katil yaratmak t-
rnden demagojik bir boyuta tanm ol-
mas, temel sorunun geri kalm bir lkenin
geri kalm devlet sistemi olduu gereini
arptmaktadr. Bu da, AKPnin, kendi zih-
niyetini gizleyerek, kendi hasmlaryla he-
saplamasn merulatrmaktan baka bir
sonu vermemektedir.
Aktr ki, Trkiye toplumunun demok-
ratik dnm gereklemeksizin devletin
demokratik bir yapya kavuturulmas ola-
nakszdr. Bu da, ezbere sylenebilecei
gibi, gerek bir halk devrimi olmakszn ger-
ekletirilemez. Byle bir devrim de, faist-
milliyetilikle olduu kadar eriatlkla da
hesaplamakszn gerek bir halk devrimi
olmayacaktr.
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
12
Hrant Dink davas kararnn, Hrant Dink-
in ldrlmesinin 5. ylna denk gelmesiyle
birlikte, bir kez daha Hepimiz Ermeniyiz
sloganlaryla sokaklar dolduran insanlar,
hem karar hem de cinayeti protesto ettiler.
Ve be yl nce olduu gibi, yine Hepimiz
Ermeni miyiz? tartmas da yeniden ba-
lad. Hepimiz Ermeniyiz diyenler, her tr-
den milliyetilii, ulusalcl am insan-
lar olarak bir tarafta saf tutarken, milliyeti-
ler, ulusalclar, Hepimiz Ermeni deiliz ya
da Hepimiz Trkz diyerek kar saf olu-
turmulardr. Ve elbette Ermeni soykrm
da bu saflamada en nde olmasa da, be-
lirleyici bir konumda yer almtr.
Tam bu srada Fransa parlamentosunda
her trl soykrm inkar etmeyi su sayan
yasann grlmesi Hepimiz Ermeniyiz
sloganna kar resmi tepkileri belli l-
de frenlerken, be yl nceki szler taraflar
tarafndan aynen yinelenmitir.
Burada kimin ne sylediini ve neden
sylediini ele almayacaz. zerinde vur-
gu yapacamz konu, Hepimiz Ermeniyiz
slogannn ne kadar enternasyonalist ol-
duu iddias ile bu slogan karsnda gste-
rilen tepkilerin milliyeti-rk ya da ulusal-
c-solcu sfatlaryla tanmlanmasdr.
Bu olayda, daha tam ifadeyle, Ermeni
sorunu konusunda allagelen Ermeni
tehciri mi, yoksa Ermeni soykrm m? tar-
tmas her ne kadar tarihe havale edil-
mek istense de, her durumda taraflar ken-
di nyarglar ve nkabulleri iinde tutum-
larn ortaya koymulardr.
Orta yolcular, Ermeni soykrm olma-
mtr, ama Ermeni katliam yaplmtr te-
zini savunarak tam ortada durduklarna
hkmederken, okluk milliyeti-rk ya da
ulusalc-solcu grnmemeye zel dikkat
gstermilerdir.
phesiz burada en kilit sorun, 1915
ylnda Osmanl mparatorluunun sadk
millet olarak bellenmi Ermenilere kar
rksal bir kyma giriip girimediidir.
Bir zamanlar, resmi tarihin sylemiyle,
Ermeni tehciri srasnda ka milyon Erme-
ninin katledildii tartlrken, bugn say-
sal tartma bir yana braklmtr. Bunun
yerine, mezalim, kym, kyam, katli-
am ya da ABDnin resmi sylemiyle B-
yk Felaket (Meds Yeghern) tanmlar
zerinden tartmalar srdrlmtr.
Bu tartmalarda en dikkat eken olgu-
lardan birisi de, Trk toplumunun Erme-
ni katliam karsndaki sessiz tutumudur.
Millet,
Ulus,
Milliyetilik,
Ulusalclk,
Kozmopolitizm,
Enternasyonalizm,
Transnasyonalizm
ve Hepimiz Ermeniyiz!
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
13
Yine genel bir nkabulle, bu sessiz tutum,
milliyetilikle zehirlenmi toplum olarak
ilan edilmitir.
Dier dikkat ekici olgu ise, Ermeni so-
runu karsnda, artk son kalntlar temiz-
lenmeye allan resmi ideolojiden,
Kemalizmden daha az sz edilmesidir. Bu
erevede de, AKP iktidarnn Ermeni so-
runu karsndaki tutumu, ya gzlerden ka-
rlmaya ya da unutturulmaya allmtr.
Oysa Hrant Dink olay, tmyle 2005-2006
yl boyunca olanca iddetiyle srp giden
Ermeni sorunu tartmasnn bir sonucu
olmutur.
Zamann Adalet Bakan Cemil iek, 24
Mays 2005 gn, Boazii niversitesinde
dzenlenecek olan mparatorluun k
Dneminde Osmanl Ermenileri konulu
konferansa ilikin olarak yle konumu-
tur:
imdi siz, o zaman falanca lke-
nin parlamenterlerini nasl ikna ede-
ceksiniz? Bunlar pekala diyecek ki
Siz bizi ikna etmeyin, gidin Boazii
niversitesinde, Boaza bakarak bu
yalanlar syleyenleri ikna edin. Do-
laysyla bu, Trk milletini arkadan
hanerlemektir. Birok cemiyetler,
dernekler var ya, Bu lkede zgr-
lk yok diyorlar ya, bu lkede mille-
ti arkadan hanerleme, bu millete if-
tira etme zgrl var. Hkmet
olarak bir yetkimiz olsayd gereini
yapardk. Keke Adalet Bakan olarak
dava ama yetkisini devretmesey-
dim. imdi YK ne yapacak merak
ediyorum. Boazii niversitesi ne
yapacak, onu merak ediyorum. Mil-
letimiz de merak ediyor. Bu sorum-
suzluk, bu ciddiyetsizlik, bu millete
kfretme, bu milletin nfus czdan-
n tayanlarn bu milletin aleyhine
propaganda yapma, hyanet etme
dnemini artk kapatmamz lazm.
Bu szlerin edildii dnem, ayn zaman-
da Hrant Dinkin Trk medyasnda youn
biimde Ermeni sorununu dile getirdii
dnemdir. Neo-liberal solcular ya da II.
Cumhuriyetiler, her ne kadar Ermeni so-
runu zerinden resmi ideolojiyle, yani
Kemalizmle hesaplamaya girimilerse
de, AKP iktidar bu hesaplamadan uzak
durmutur.
te bugn zerinde durulmayan ya da
fazlaca nemsenmeyen olgu, AKP iktidar-
nn bu uzak duruu ile Trk toplumunun
sessiz tutumudur.
Necip Fazl Ksakrekten feyz alm
AKP kurucu kadrolar, her durumda Er-
meni katliam ile Ermeni mezalimini bir-
biriyle edeer tutarlar. Ve yine her durum-
da, her iki olayda da, Sultan Abdlhamit
Han tahtndan eden ttihat-Terakki ile Er-
meni Tanak Partisinin sorumlu olduunu
ileri srerler. Doal olarak, Trkiye Cum-
huriyetini, Kemalizmi ttihat-Terakkinin
uzants olarak grdklerinden, sorumlulu-
u Kemalistlere kadar geniletirler.
Sessiz ounluk ise, I. Dnya Sava
koullarnda Ermenilerin tehcir edildik-
lerini, ama sava sonrasnda geri dnen Er-
menilerin katliam yaptklarna inanr. Bu
inan, Trkn Ermeniyle, Ermeninin Trk-
le bir sorunu olmad inancyla birlikte
varolur. Bu adan, Yahudi soykrmna
sahne olan Almanyada Almanlarn Yahu-
di dmanlna benzer bir Ermeni d-
manl duygusu tanlmadna inanlr.
Ancak konu Ermeni soykrmna ve bunun
kabulne geldiinde, Ermeni mezalimi
ile zehirlenmi Trkn zehirli kan bu
sessiz ounlukta ortaya kmaya balar.
te sessiz ounlukun zehirli kan,
Trkn Anadoludaki varl sorunu ola-
rak kendisini davurur. Onlarn Ermeni
soykrmndan, Ermeni soykrmnn tann-
masndan, Ermenilerden zr dilenme-
sinden anladklar tek ey, kendilerinin
Anadoluda yaama haklarnn ellerinden
alnacadr. Milliyetilik/ulusalclk sorunu
da burada ortaya kmaktadr. Bu da Ana-
dolu insannn kimlii ve siyasal-ideolo-
jik konumu sorunu halini almaktadr. Bel-
ki de Anadolu Trklerini* anlamak a-
sndan Ermeni sorunu bir lt olarak ka-
bul edilebilir.
* Marks, 7 Nisan 1853 tarihli New-York Dail Tribu-
nede yaynlanan makalesinde Trkleri yle tanm-
lamaktadr: Toplumun snf ilikileri, eitli soylar ara-
sndaki ilikiler kadar karm olduu iin, Trkleri,
Trkiyenin ynetici snf diye tanmlamamz hayli
g. Yerine ve duruma gre Trk, iidir, iftidir, k-
k mlk sahibidir, tacirdir, feodalizmin en dk, en
barbar dzeyinde feodal beydir, memur ya da asker-
dir; ancak btn bu deiik yerlerde olsa da, o, ayr-
calkl bir dine ve ulusa mensuptur silah tama hak-
k sadece onundur, en yksek dzeyde bir hristiyan,
karlat en aa dzeyden bir mslmana yol ver-
mek iin kaldrmdan aa inmek zorundadr.
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
14
Halk ve Millet ya da Ulus
Yurt ve Vatan
Burada Anadolu halklar olarak Trk,
Krt, Ermeni vb. halklar deil, dorudan
Trk halk sz konusudur. Bu halk, res-
mi ideolojide ifade edildii gibi, imtiyaz-
sz, snfsz, kaynam Trk milleti deil,
milletleri/uluslar oluturan halk kitlesidir.
Bu halk kitlesinin en tipik zellii, tarih-
sel olarak kendisini belli bir rk ile zde-
letirmekten uzak durmasdr. Cumhuriyet
kurulana kadar bu halk iin Trk sfat faz-
la bir deere ve yere sahip olmamtr. 1789
Fransz Devrimiyle birlikte dnya apnda
yaylan ulus-devlet de, milliyetilik de
Osmanl aydn dnda halk kitlelerini he-
men hi etkilememitir. Hatta bu kavramlar
halk kitleleri tarafndan hemen hi bilinme-
mitir. Onlar, Padiah efendimizin kullar
olarak, kozmopolit bir imparatorluun uy-
ruklar olarak yaamlardr. Osmanl mpa-
ratorluunun talan ekonomisinin zorunlu
bir paras olan ftuhatlar boyunca, Ana-
doludan alnp fethedilen topraklara yerle-
tirilmilerdir. Bir bakma, Orta-Asyadan iti-
baren srekli olarak g etmiler, tehcire
uramlardr. Bu nedenle de, doduu ye-
ri deil, karnnn doyduu yeri yurt edin-
milerdir.
Anadolu insannn yurt bilinci, nasyo-
nalizm ya da patriotizm anlamnda bir bi-
lin olmad gibi, vatan ve millet kav-
ramna da yabancdr. Bu nedenle de, bu
halktan bir millet, Trk milleti yaratlma-
ya ve Anadoluda da bir vatan oluturul-
maya allmtr. te bu yaratclar ve olu-
turucular, 1789 Fransz Devriminden gn-
mze kadar gelen milliyetiliin bayraktar-
ln yapmlardr.
Anadolu Trk halknn milliyetilikle
rtmeyen bu yurt bilinci, feodal-askeri
Osmanl mparatorluunun kendi i dina-
miiyle kapitalist-burjuva uluslama sreci-
ne girememesinin rn olarak gnmze
kadar varln srdrebilmitir.* Her ne ka-
dar yurt kavray onlarn ortak zelliiyse
de, Padiah efendimiz ve mslmanlk
da ortak payda olarak bir eit milli bilin
ortaya karmtr. Padiah efendimizin
dmanlarna ve gavura kar zaman za-
man birleebilmilerdir. lkel milliyetilik
olarak tanmlanabilecek bu eilim, Osman-
l toplumundaki zayf kapitalist i dinamik
nedeniyle gelimemitir.
Bunun yannda Osmanl ulamasnn is-
lamn mutlak egemenliine dayanan cihan
umul devlet anlay kozmopolit bir zihni-
yet ortaya karrken, asker-sivil aydn kesi-
min vatan, millet anlay milliyeti bir zih-
niyet ortaya karmtr. Bugn Osmanl ula-
masnn kozmopolitizmi,** Yeni-Osmanl-
clarn Osmanl mparatorluuna, Sultan
* Osmanl toplumu, klsik feodal bir bnyeye sa-
hip olmamasna ramen feodal bir devletti. Tam de-
yimiyle zellikle 15. yzyldan sonra toplumsal ya-
p; askeri merkezi-feodal bir yapyd. Topraa bal re-
aya retiyor; art-rn, ikincil dereceden feodaller ara-
clyla merkezi otorite tarafndan ele geiriliyordu.
Stratejik ticaretin yollarnn Osmanl feodalizminin
elinde olmas ve d talan, i talann -i smrnn-
keskin olmamasn salyordu.
Bu durum ve mevcut feodal yapnn klsik tipte
olmamas i elikileri belli llerde yumuatyordu.
(Yani retici glerle feodal retim ilikileri arasnda-
ki eliki ksa bir dnemde had safhaya gelecek ka-
dar keskin olmad). Kapitalizm yava yava u verme-
ye balarken, elikiler keskinleme srecine girer-
ken Avrupa kapitalizminin d mdahalesi ile bu en-
gellenmi, yerli kapitalizm geliememitir.
Avrupa kapitalizminin bir smr sahas haline
geliinde bu zayf oto-dinamizm phesiz nemli ro-
l oynamtr.
Osmanl toplumunun Avrupa kapitalizminin bir
ak pazar haline gelmesi 18. yzyln sonlarna do-
ru olmutur. (1838 Balta Liman Anlamas ile bu du-
rum resmilemitir.) Bu yllar ayn zamanda merkezi
otoritenin zayflayp feodal mahalli birimlerin gcn
artrd yllardr.
Osmanl toplumu, 18. yzyldan itibaren hzl bir
smrgeleme srecine girmi, devlet hzla kompra-
dorlam, reym halinde yerli kapitalizm Avrupa ka-
pitalizminin rekabetine dayanamayarak kavrulmu,
ekonomi, feodal-komprador bir yapya sahip olmu-
tur.
Bu feodal-komprador ekonomik yapnn nemli
zelliklerinden birisi de, uluslamay yrtecek, feo-
dal veya yar-feodal toplum karakterinden, gelenek
ve trelerinden doan sosyal, psikolojik ve de klt-
rel oluumun etkisi altnda uyuyan halk kitlelerini ha-
rekete getirecek, ilerici ve demokratik dnceyi yay-
gnlatracak gte devrimci burjuvazinin olmaydr.
Bu grev zorunlu olarak kk-burjuvazinin omuzla-
rna yklenmitir. Bir baka deyile, Osmanl feoda-
lizminin klsik bir bnyeye sahip olmaynn olutur-
duu zayf oto-dinamizm askeri feodal devletin kat
merkeziyetiliinin oluturduu imtiyazl geni brok-
rasinin adeta bir snf gibi hareket kabiliyetini dour-
masdr. (Kesintisiz Devrim II-III.)
** Murat Belge, 8 Nisan 2010 tarihli Taraf gazete-
sinde yaynlanan Kozmopolitizm balkl yazsnda,
nce Yunanca evren anlamna gelen kozmos ke-
limesiyle birlik, topluluk anlamna gelen politis ke-
limelerinin birbirlerine atlmasndan olumutur. n-
gilizcede ilk kullanln Oxford Szl (OED) 1614
olarak gsteriyor. diyerek entel bilgisini konutur-
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
15
Abdlhamit Hana yaptklar gndermelere
ve zlemlere denk derken, ttihat-Terak-
kinin temsil ettii asker-sivil aydn kesimin
milliyetilii, Anadoluyu nihai vatan ola-
rak bellemesiyle 1919-1922 stiklal Harbi
zemininde ulusalc bir yne evrilmitir.
Bu balamda Ermeni sorunu, styap-
sal bir sorun olarak kozmopolit-islamc Os-
manl ulamas ile milliyeti/ulusalc Osman-
l kk-burjuva aydn brokrasinin ortak
paydalarndan birisidir. Ancak Anadolu in-
sannn Ermeni sorunu karsndaki ses-
siz tutumu, ister yurt, ister vatan asn-
dan varlk sorunu olarak grld andan
itibaren milliyeti ve islamc bir nitelie b-
rnmektedir.
Ermeni tehciri ve Anadolunun (zel-
likle Dou Karadeniz blgesinin) Rumlar-
dan arndrlmas olaylarndaki mezalimler
Anadoluyu yurt bellemi Trk insannn
belleinde her zaman varln srdrm-
tr. Bellekte ne denli zulm olarak yer al-
yorsa da, dinsel aidiyetten kaynaklanan ga-
vur anlay o denli sessiz kalmasna yol
amtr.
Ama bir halk, statik ve yekpare bir b-
tn deildir. Halkn siyasal olaylar karsn-
daki tutumu, her zaman siyasal olarak etkin
(aktif) kesimlerin eylemi tarafndan belirle-
nir. Bu nedenle, faist-milliyeti kesimlerin
siyasal sylemi ve eylemi u ya da bu oran-
da halk arasnda kendisine taraftar bulma-
sn salar. Trkiyedeki faist-milliyeti ke-
simlerin Ermeni sorunu konusunda var-
lk sorununu ne karabildikleri lde et-
kili olabilmektedirler.
Hrant Dinkin, ironik biimde ifade etti-
i zehirli Trk kan ya da duygusal sylem-
le ifade ettii bu topraklarda elbette gz-
mz var szlerinin sessiz ounluk tara-
fndan varlk sorunu olarak grlmesi,
Hrant Dinkin ldrlmesi karsnda gste-
rilen ilgisizlikin (ya da duyarszln) ne-
deni olmutur. Ayn ilgisiz ve duyarsz
tutum Krt ulusal sorunu karsnda da or-
taya kmaktadr.
Burada islamc kesimlerin kozmopo-
litizminin Ermeni sorunu (ve Krt soru-
nu) karsnda daha kapsayc grnts-
nn altnda benzer bir zihniyet bulunmak-
tadr. Bu zihniyet, Trkn ve Mslmann
mutlak egemenliinin kabulne dayanr ve
bu egemenliin yitirilmesi korkusu ortaya
ktnda, varlk sorunu balamnda gs-
terilen milliyeti tutumla zdeleir. Bu ke-
simlerin Ermeni soykrm konusunda tti-
hat-Terakkinin sorumlu tutulmasna fazla-
ca itirazlar yoktur. Hatta Necip Fazl Ksak-
rekin aka syledii gibi, bunun doru-
dan sorumlusu olarak ttihat-Terakkiyi g-
rrler. Ancak onlarn kar ktklar, Anado-
luda ve devlette Mslman Trkn mut-
lak egemenliinin kabul edilmemesidir. Bu
nedenle, islamc kesimlere gre, Msl-
man Trkn mutlak egemenlii kabul edil-
dii srece, Ermeni sorunu da, Krt so-
runu da zmlenebilecektir. Buras, ayn
zamanda islamclar ile faist-milliyetilerin
uyuamad ve att yerdir.
Bu ok tarafl, ok ynl olaylar karsn-
da devrimcilerin grevi, u ya da bu tezin
mantkl olup olmadn saptamak deil-
dir. Devrimcilerin grevi, demokratik halk
iktidarnda tm halklarn ayn yurt zerinde
birlikte yaayabileceklerinin bilincini yarat-
maktr. Ama bu da tek bana yeterli deil-
dir. Bu bilincin oluturulabilmesi iin, her
eyden nce Anadolu insannn varlk so-
rununun olmadna ikna edilmesi gerekir.
Ama bu da yeterli deildir. Bunun yannda,
islamclarn yaratt Mslman Trk ege-
menliinin Anadoludaki tm katliamlarn
ana unsuru olduunun da aa kartlma-
s gerekir. phesiz bu bilin, Anadoluda
yaayan tm halklarn ortak bilinci olmal-
dr. Bu da, hibir dinin ve rkn bir die-
rinden stn olmadnn ve her halkn ay-
r bir ulus oluturma hakk olduunun ka-
buln ngerektirir. Aksi tutum, ezen ulus
ovenizmine kar karken, ezilen ulus
milliyetiliinin aleti haline gelinmesine yol
aar. Dahas, her trden milliyetilie kar-
karken, islamc-kozmopolitizmin aleti
de olunmamaldr.
duktan sonra yle devam etmektedir: Verilen an-
lamlar bakmndan, milliyeti ideolojilerin holanma-
d bir kavramdr bu. Trkiyedeki milliyetilik iin
byle, ama baka lkelerde de bundan pek farkl de-
il. Kozmopolit, tek lkeye ait olmayan, ulusal snr-
lamalardan azade, dnya vatanda, dnyann her ye-
rinde ayn rahatlkta yaayan, ulusal nyarglar olma-
yan kii gibi anlamlar tayor; dolaysyla Trkiyede
de, baka her yerde de, milliyeti dnya grne uy-
mayan, uymamak bir yana, ona son derece aykr,
ters gelen deerler ieriyor.
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
1o
Hele Ulaa Ulaa
Ula benzerdi gnee
Ula garda can veriyor
Yreim dt atee.
Ulan elinde mavzer
Mavzeri trkye benzer,
Bizimkiler byle lr
Byle lr bizimkiler
Tohumlar dt topraa
Donand yeil yapraa
Kurban olam kurban olam
Seni yaratan topraa.
ULA BARDAKI
1947 Hacbekta
19 ubat 1972 stanbul
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
1Z
LKER AKMAN
1950 Ankara
26 Ocak 1976/Beylerderesi
HASAN BASR TEMZALP
1950 Mara
26 Ocak 1976/Beylerderesi
YUSUF ZYA GNE
1955 Ankara
26 Ocak 1976/Beylerderesi
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
18
YKSEL ER
1951 Tekirda/arky
21 Ocak 1977/Trabzon
1951 ylnda Tekirdan arky ilesinde dodu. Devrimci
mcadeleye, Ankara Gazi Eitim Enstitsnn Mzik blmne
girdikten sonra aktif olarak katld. 30 Mart 1972deki Kzldere
olayndan sonra THKP-Cnin yeniden rgtlenmesinde etkin ola-
rak alt. 1974 ylna kadar lkenin deiik yerlerinde rgtlen-
me almalarn srdrd. Trkiye Halk Kurtulu Partisi-Cephe-
si/Halkn Devrimci nclerinin kurucularndan olan Yksel yol-
da, lkenin deiik blgelerinde rgt ve ynetici olarak g-
rev yapt. 1976 ylna kadar srdrd Gney Anadolu blge
yneticiliinden Karadeniz blge yneticiliine atand ve kr geril-
lasnn stratejik hazrlklarn ynetti. THKP-C/HD Merkez Y-
netim Komitesi yesi olarak 26 Ocak Harekt iin bulunduu
Trabzonda 21 Ocak 1977 gn ehit dt.
NEDM ATILGAN
1959 Uak/Karahall-25 ubat 1981 Selendi
1959 ylnda Uak ilinin Karahall ilesinde dodu. Kk ya-
ta ailesi stanbula tand. lkokulu bitirdikten sonra ii olarak a-
lmaya balad. 1979dan itibaren THKP-C/HD yesi olarak r-
gtsel faaliyetlerde bulundu. 1980 Kasmnda gzaltna alndk-
tan sonra hibir sulamay kabul etmedi. Bir sre sonra zorla as-
kere alnd. Halkn silahl devrimcilere ihtiyac varken, oligariye
askerlik yapmak olanakszdr diyerek birlikten firar etti. Profes-
yonel olarak rgtsel faaliyetlere katld.
1981 ubat aynda oligarinin kuatma ve imha operasyon-
larndan kurtulmak amacyla ktklar Selendi-Kula dalarnda,
bir grup yolda ile birlikte embere alndlar. Bir hafta sren ku-
atma sonunda 25 ubat 1981 gn meydana gelen bir atma-
da ehit dt.
MUSTAFA ATMACA
1948 Sivas/Kangal-29 ubat 1992 stanbul
1948 Sivas/Kangal doumlu Mustafa Atmaca, ii olarak de-
iik iyerlerinde ve fabrikalarda alm ve 1976 ylnda
Sefakyde metal ikolunda alt fabrikada ii olarak alan
Mehmet Yldrm yoldala tanarak THKP-C/HD rgtsel iliki-
leri iine girmitir. Bu tarihten sonra sendikal faaliyetlerde bulu-
nan Mustafa yolda, 1978 ylnda bamsz ada Maden-
Sendikas Genel Bakanlna seilmitir. 12 Eyll askeri darbe-
siyle birlikte, tm sendikalar gibi, ada Maden- de kapatlm
ve Mustafa yolda ve dier sendika yneticileri hakknda deiik
davalar almtr.
1981 Mart aynda rgte ynelik bir operasyonda gzaltna
alnm ve birbuuk ay sonra tutuklanarak Alemda cezaevine
gnderilmitir. 1983 ylnda tutsakl sona erdikten sonra iki yl
Tekirdada zorunlu ikamete tabi tutulmutur. kence ve tutsak-
lk koullarndan kaynaklanan hastalk, etkin bir biimde devrim-
ci faaliyetlere katlmasn engellemi ve her trl olanakszlklar
iinde srdrlen tedavisi baarl olmam ve 29 ubat 1992 g-
n yaamn yitirmitir.
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
19
Recep Tayyip Erdoan, 31 Ocak gn
AKP Grup Toplantsnda yapt konuma-
da, 9 ylda nfusun 9 milyon arttna ia-
ret ederek, her yl ortalama 1 milyon arttk-
larn, bunun hzlanarak devam edeceini
syledikten sonra yle devam etti:
2023te ok daha farkl bir yerde
olacaz inallah. Aynen bu tavsiye-
mizi btn arkadalarmn her yerde
sylemesi, devam ettirmesi lazm.
Geen syledim, yine sylyorum;
nfusumuzun u anda yzde 50si 30
yan altnda, bu bizim iin byk bir
g, byk bir zenginlik. Bunu artra-
rak devam ettirmemiz lazm, en b-
yk gcmz buradan gelecek. Ha-
ni diyorlar ya, nemli olan nitelikli bir
nesil. Eyvallah, AK Parti iktidarndan
nitelikli nesil kar, hi merak etme-
yin evelallah. Onun iin btn tedbir-
lerimizi eitimi birinci sraya koymak
suretiyle aldk, alyoruz, her geen
gn daha iyi olacak.
lk bakta nitelikli nesil yetitirmek gi-
bi, belirsiz, yuvarlak ve mulak szckler
kullanlyor grnse de, ok ak biimde
eitim yoluyla 2023 ylna kadar dorudan
kendilerine biat eden yeni bir nesil yeti-
tirmekten sz edilmektedir.
Recep Tayyip Erdoan grup toplantsn-
da bu nesilin nasl bir ey olduunu sy-
lememise de, bir gn sonra (1 ubat) AKP
l Bakanlar toplantsnda, Kemal Kldar-
oluna giydirirken, bu nitelikli nesilden
neyi murat ettiini aka ortaya koydu:
Dnk konumamdan Trkiyeyi
dindarlar, dinsizler diye ayrdm
sylyor. nce u kulaklarn duyma-
ya alsn... Benim ifademde dindar-
lar, dinsizler diye bir ifade yok. Din-
dar bir genlik yetitirme var. Bunu
yine sylyorum, bunun arkasnda-
ym. Sayn Kldarolu, sen bizden,
muhafazakar demokrat parti kimlii
sahibi Ak Partiden, ateist bir nesil ye-
titirmemizi mi bekliyorsun? O belki
senin iin olabilir, senin amacn ola-
bilir. Ama bizim byle bir amacmz
yok. Biz muhafazakar ve demokrat,
milletinin, vatannn deerlerine, ilke-
lerine, tarihten gelen ilkelerine sahip
kan bir nesil yetitireceiz. Bunun
iin alyoruz
Bylece 2023e kadar yeni nesil yeti-
tirmekten muratn ne olduu belirginle-
ti: Dindar genlik. Ve bu dindar genlikin,
dorudan Milli Eitim Bakanl yoluyla, do-
rudan devlet okullar araclyla yetitiri-
lecei de yine Recep Tayyip Erdoann ko-
numasnda belirginlik kazanmtr.
Dindar Genlik
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
20
Hesaplar yle yaplmaktadr: 2011den
2023 ylna kadar geecek 12 ylda, 12 yllk
zorunlu eitim yoluyla dindar genlik
yetitirmek.
Bu amala, eitim sistemi yava yava
deiiklie uratlm ve uratlacaktr. Mili-
tarist-faist bir zihniyetin rn olan Asker-
lik Dersinin kaldrlmas da dindar gen-
lik yetitirme muratnn bir paras ola-
rak devreye sokulmutur.
AKPnin lml slam rotas, szcn
tam anlamyla teokratik dzen kurma
amac, hemen her durumda madur ede-
biyatyla gizlenmektedir. Son dnemde Re-
cep Tayyip Erdoann Necip Fazl Ksak-
rekin Din Mazlumlar kitabna yapt
gndermeler de bu maduriyet edebiyat-
nn srdrleceini gstermektedir.
Burada kullanlan en temel ara, ttihat-
Terakki ya da Kemalist zihniyete ve uy-
gulamalara kar kyor grnts olutur-
maktr. zellikle Altan kardelerin temsil et-
tii ve Taraf gazetesinde dile getirilen libe-
ral grler bu grntnn oluturulmasn-
da zel bir yere sahip olmutur. Bugn AKP
bu liberallerle yolunu ayryor grnmek-
tedir. Bu da, alnan yolun kendileri iin ye-
terli olduuna inanlmasnn rndr.
Recep Tayyip Erdoann aka dile ge-
tirdii ve eitim yoluyla gerekletirmeye
altklarn syledii dindar genlik, bir
kez daha laiklik sorununun ne kadar nem-
li olduunu ortaya koymaktadr. Laik olma-
yan ya da laiklik ilkesinin kat zerinde kal-
d bir devletin, nfusun %99,9unun Ms-
lman olduu bir lkede kanlmaz ola-
rak teokratik dzen kurulmasnn yolunu
atn herkes grmek zorundadr.
Dn olduu gibi bugn de, laiklik-eri-
atlk tartmasnn yapay olduu, Trki-
yede byle bir sorunun olmad, sorunu
bu ekilde ortaya koymann kitlelerin dikka-
tini snf mcadelesinden saptrmak ola-
can iddia etmek, liberallerin yapt gi-
bi, AKPnin gerek muradna ermesinin
yolunu merulatrmaktan baka bir sonu
vermemektedir.
Yine de ve her eye karn, Recep Tay-
yip Erdoann dindar genlik projesi, is-
tenilmese bile lkede ciddi bir laiklik soru-
nu olduunu gndeme getirecektir. zellik-
le kent kk-burjuvazisinin ve aydnlarnn,
her eyden nemli olan birey olmaktrda
ifadesini bulan liberal ya da neo-liberal
sol zihniyeti de, bu dindar genlik proje-
siyle birlikte bireyin yerini cemaatin al-
masna ynelik eitim politikalaryla ak bir
atma iine girecektir. Yani AKP-nin din-
dar genlik projesi laiklik temelinde yeni
bir toplumsal ve siyasal atmann kapsn
aralamaktadr.
Byle bir gelime karsnda solun Bis-
marck sendromuna kaplarak bu atma-
y grmezlikten gelmesi ya da kmseme-
si artk mmkn olmayacaktr.
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
21
27 Ocak 2012 gn, lkenin en gvenilmez kurumlarnn banda gelen TK (Trki-
ye statistik Kurumu), Adrese Dayal Nfus Kayt Sistemiyle (ADNKS) gncellenen nfus
istatistiklerini yaynlad. Buna gre, Trkiye nfusu 74.724.269 olarak akland.
Bylece Recep Tayyip Erdoann szyle 9 ylda 9 milyon artmtr. Ancak nfus ar-
tnn yannda nfusun azald illere bakldnda bir garabet ortaya kmaktadr. rne-
in, medyada yer bulduu haliyle, Ktahya ilinin nfusu, 2010 ylna gre 26.232 azalr-
ken, erkek nfusundaki azal 26.472 olmutur. AKP Ktahya Milletvekili Hasan Fehmi
Kinayn szleriyle, Ne oldu, savaa m girdik de bu kadar erkek nfus gitti? Benzer du-
rum Manisa, Isparta ve Bilecik iin de geerlidir.
Bu sorunun, elbette yant yoktur. Sadece daha nceki yllarda semen saylarnda or-
taya kan benzer garabetler, bir kez daha ortaya kmtr. Bunlarda masa banda ya-
plan nfus saymlarnn nasl maniple edilebileceinin ve bu yaplrken nasl kk
hatalar olabileceinin kantlardr. SS snavnda olduu gibi, bir kez daha dirayetsiz ve
ehliyetsiz, sadece biat ettikleri iin atanm AKP brokratlarnn ustalk dneminde
neler yapabilecekleri grlmektedir.
74.724.269
Nfusu 1.000.000 zerindeki iller
Trkiye
2009
Toplam
2010
Toplam
2011
Toplam
2009-2010
Art
2010-2011
Art
Trkiye Nfusu 72.561.312 73.722.988 74.724.269 1.161.676 1.001.281
stanbul 12.915.158 13.255.685 13.624.240 340.527 368.555
Ankara 4.650.802 4.771.716 4.890.893 120.914 119.177
zmir 3.868.308 3.948.848 3.965.232 80.540 16.384
Bursa 2.550.645 2.605.495 2.652.126 54.850 46.631
Adana 2.062.226 2.085.225 2.108.805 22.999 23.580
Antalya 1.919.729 1.978.333 2.043.482 58.604 65.149
Konya 1.992.675 2.013.845 2.038.555 21.170 24.710
Gaziantep 1.653.670 1.700.763 1.753.596 47.093 52.833
Urfa 1.613.737 1.663.371 1.716.254 49.634 52.883
Mersin 1.640.888 1.647.899 1.667.939 7.011 20.040
Kocaeli 1.522.408 1.560.138 1.601.720 37.730 41.582
Diyarbakr 1.515.011 1.528.958 1.570.943 13.947 41.985
Hatay 1.448.418 1.480.571 1.474.223 32.153 -6.348
Manisa 1.331.957 1.379.484 1.340.074 47.527 -39.410
Kayseri 1.205.872 1.234.651 1.255.349 28.779 20.698
Samsun 1.250.076 1.252.693 1.251.729 2.617 -964
Balkesir 1.140.085 1.152.323 1.154.314 12.238 1.991
Mara 1.037.491 1.044.816 1.054.210 7.325 9.394
Van 1.022.310 1.035.418 1.022.532 13.108 -12.886
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
22
2011de Nfusu Azalan ller
2010 2011 2010-2011 Azal
Toplam Erkek Kadn Toplam Erkek Kadn Toplam Erkek Kadn
Manisa 1.379.484 714.064 665.420 1.340.074 671.361 668.713 -39.410 -42.703 3.293
Isparta 448.298 242.472 205.826 411.245 205.423 205.822 -37.053 -37.049 -4
Ktahya 590.496 305.634 284.862 564.264 279.162 285.102 -26.232 -26.472 240
Bilecik 225.381 128.562 96.819 203.849 106.691 97.158 -21.532 -21.871 339
Sivas 642.224 328.304 313.920 627.056 314.206 312.850 -15.168 -14.098 -1.070
Van 1.035.418 525.788 509.630 1.022.532 525.144 497.388 -12.886 -644 -12.242
Amasya 334.786 171.382 163.404 323.079 160.112 162.967 -11.707 -11.270 -437
Yozgat 476.096 237.792 238.304 465.696 233.267 232.429 -10.400 -4.525 -5.875
Erzincan 224.949 118.876 106.073 215.277 109.583 105.694 -9.672 -9.293 -379
Tokat 617.802 310.193 307.609 608.299 302.449 305.850 -9.503 -7.744 -1.759
Burdur 258.868 132.337 126.531 250.527 123.978 126.549 -8.341 -8.359 18
Karabk 227.610 118.200 109.410 219.728 110.575 109.153 -7.882 -7.625 -257
Zonguldak 619.703 307.550 312.153 612.406 302.370 310.036 -7.297 -5.180 -2.117
Trabzon 763.714 377.059 386.655 757.353 374.426 382.927 -6.361 -2.633 -3.728
Hatay 1.480.571 756.196 724.375 1.474.223 741.695 732.528 -6.348 -14.501 8.153
Ordu 719.183 358.386 360.797 714.390 356.675 357.715 -4.793 -1.711 -3.082
anakkale 490.397 254.579 235.818 486.445 249.088 237.357 -3.952 -5.491 1.539
ankr 179.067 89.281 89.786 177.211 88.472 88.739 -1.856 -809 -1.047
Krkkale 276.647 137.792 138.855 274.992 137.666 137.326 -1.655 -126 -1.529
Kastamonu 361.222 178.875 182.347 359.759 177.666 182.093 -1.463 -1.209 -254
Samsun 1.252.693 620.015 632.678 1.251.729 617.701 634.028 -964 -2.314 1.350
Krehir 221.876 110.020 111.856 221.015 109.796 111.219 -861 -224 -637
orum 535.405 264.759 270.646 534.578 265.163 269.415 -827 404 -1.231
Bartn 187.758 91.953 95.805 187.291 91.841 95.450 -467 -112 -355
Nide 337.931 167.551 170.380 337.553 168.125 169.428 -378 574 -952
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
23
nce ve her zaman olduu gibi Recep
bey kkredi: Dnyaya diyelim ki, bak bu
da artk bizim otomobilimiz! Bylece oto-
motiv sektrnn babalarna yerli oto-
mobil yapma talimat verilmi oldu.
lk anda babalar oka girdiler. lke-
nin babakan yerli otomobil yapma tali-
mat vermi olsa da, lke ve dnya ger-
eklerinden bu kadar bihaber olabilmesi-
ne babalar dahil herkes ard. Herkes bi-
liyordu ki, 1960larn ortalarndan gnm-
ze kadar otomotiv sektr %100 da ba-
ml, byk oranda ithal girdilere dayanan
montaj sanayinin nemli bir paras olagel-
miti. Ve imdi Recep bey %100 yerli oto-
mobil istiyordu!
Otomotiv sektrnn olduu kadar, sa-
nayi sektrnn de babas olan Ko Hol-
ding adna Mustafa Ko, Bu, yerli otodan
AKP, %100 Yerli Otomobil
ve Tekelci Burjuvazi
20 Ocak 2011
Geen akam Sayn Koa dedim, Artk soyadnz gibi bir marka ile u-
rada biz yerli otomobilimizi retelim ve dnyaya diyelim ki, bak bu da artk bi-
zim otomobilimiz. Bunu sunalm, baaralm. Hepsi burada montaj yaplan
otomobiller olmasn. u anda otomotiv sektr iinde olan babalar burada...
Bu ii halledin. Bir araya gelerek mi yaparsnz, yok ben bunu kendim de ya-
parm m dersiniz. Nasl arzu ederseniz. Artk yapalm. Trkiyeye ve Trke
bu yakr. Bunu yapmamz lazm. (Recep Tayyip Erdoan)
16 Ocak 2012
Trk mal otomobil markasn yaratacak babayiitler ortaya kt. Trk
otomotiv retiminin ve ihracatnn yzde 50den fazlasn karlayan Ko Hol-
ding ve 44 yllk orta talyan Fiat, uzun sredir Trk halknn merakla bek-
ledii yerli otomobil projesine birlikte giriyor. Trk otomotiv markasyla ilgili
mjdeli haber Detroit Otomobil Fuarnda grtmz Fiat-Chrysler CEOsu
Sergio Marchionneden geldi. Buna gre, Tofa ile Fiat, yerli oto projesini re-
timi sona eren Albea modelinin platformu zerinde gerekletirecek. Aracn
tm teknolojik altyapsn Fiat salayacak. (Gazeteler)
ne kastettiinize bal. Bunu ne ekilde ir-
delediinize bal. Bugn hi kimse %100
bir otomobili kendi lkesinde yerli olarak
retmiyor. Baz aksamlar ortak olarak kul-
lanlyor. anzman olsun, motor olsun... di-
yerek ekince beyan etti.
Eski Ko Holding CEOsu ve Vehbi Ko-
un damad nan Kran sahibi olduu Kar-
san bu ekinceye itiraz ederek, Recep
beyin istedii gibi bir yerli otomobilin
retilebileceini ve hatta buna talip olduu-
nu aklad. Ardndan da %100 yerli otomo-
bil retilip retilemeyecei tartmas ba-
lad.
Mustafa Koun aka beyan ettii gibi,
%100 yerli otomobilin, globalleen dn-
ya da zaten akld bir istek olduu ak
olmasna ramen, yine de hasta yatanda-
ki Recep bey mutlu edilmeye alld.
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
24
Ve beklenilen mjdeli haber, Detroit
Otomobil Fuarnda medyaya aklama ya-
pan Fiat-Chrysler CEOsu Sergio Marchion-
neden geldi. Evet, Fiatn retim tesislerin-
deki bo kapasiteyi deerlendirmek iin Re-
cep beyin hayali olan Trki yerli oto-
mobil Fiat-Tofa ortaklnda yaplabilirdi.
Bylece Fiat-Tofa ortaklnda nur to-
pu gibi bir yerli otomobil retiminin ilk
turlar atlm oldu.
1971 ylnda retime balayan TOFA,
bugn SOnun En Byk 500 Sanayi Kuru-
luu sralamasnda, 3. sradaki Ko Hol-
ding-Ford ortakl ile 4. sradaki OYAK-Re-
nault ortaklnn ardndan 5. byk sanayi
kuruluu durumundadr.
TOFAn ortaklk yaps ise yledir:
Fiat Auto 37,86
Ko Holding 37,59
Suna Kra 0,06
S. Semahat Arsel 0,06
Mustafa V. Ko 0,04
M. mer Ko 0,04
Y. Ali Ko 0,04
Dier Ortaklar 24,32
Yerli otomobile talip olan Fiat-Tofa
ortakl, zaten Tofa bnyesinde onlarca
yldr srp gitmektedir. Bu adan, ortada
yeni bir durum yoktur. Yerli otomobil ret-
meye aday olan bizatihi Fiat-Ko ortakl-
dr. Bu ortaklk, ekonomistlerin Joint
Venture adn verdikleri emperyalist tekel-
ler ile yerli (tekelci) ibirlikilerinin olutur-
duu klasik yeni-smrgecilik ilikisinden
baka bir ey deildir. Bugn Recep beyin
yerli otomobil hayalini, hayaldi gerek ol-
du diye gsterebilmek iin ortaya atlan Fi-
at-Ko ibirlikilii yeni bir eymi gibi su-
nulmaktadr.
Mahir ayan yolda Kesintisiz Devrim II-
IIIde bu yeni-smrgeci ilikiyi ve sonula-
rn yle ortaya koyar:
Bu politikann esas, daha az
masrafla, daha geni pazar imkan
salayan, daha sistemli ve ulusal sa-
valara yol amayacak, daha st se-
viyeye km emperyalizmin prob-
lemlerini daha fazla tatmin etmeye
dayanmaktadr. En temel metodu,
sermaye ihra ve transferinin terki-
bindeki deiikliktir. Sermayenin 5-6
eleman arasnda yeni bir oran yara-
tlmtr. yle ki, sava ncesi nakit
sermaye ihrac, sermayenin isim, pa-
tent hakk, yedek para, teknik bilgi,
teknik eleman, vs. gibi dier eleman-
larna kyasla ok daha fazla yer tu-
tarken, sava sonras dnemde zel-
likle 1960dan sonra bu ileyi tersi-
ne dnm, nakit sermaye ihracnn
dndaki sermayenin yukarda zet-
lediimiz elemanlar arlk kazan-
mtr.
Bugn geri-braktrlm lkelerde,
yabanc nakit sermaye orannn yerli
nakit sermayeye oranla ok az oldu-
u, fakat mutlak da baml birok
sanayi kuruluu mevcuttur. (rnein
oto sanayi) Birka yzde yz da ba-
ml temel sanayi tesisi kurulmakta
ve bunlara baml olmaya mahkum
hafif ve orta sanayi belli llerde ge-
litirilmektedir. (Bu sanayi kurulula-
rnn temelinde ise, yabanc serma-
yenin nakit sermaye dnda kalan
elemanlar yatmaktadr.)
Ksaca zetlediimiz bu yeni-s-
mrgecilik metodu, bir yandan em-
peryalizmin lkeye iyice yerlemesi
(yani emperyalizmin sadece dsal
bir olgu deil ayn zamanda isel bir
olgu haline gelmesi) sonucunu do-
ururken, te yandan geri-braktrl-
m lkelerde, gemi dnemlere k-
yasla, izafi olarak feodalizmin etkin
olduu, eski smrgecilik dnemine
kyasla belli llerde pazarn geni-
lemesine paralel olarak toplumsal
retim ve nispi refah artrmtr.
Bunun sonucu olarak, geri-brak-
trlm lke iindeki elikiler gr-
nte yumuam (feodal dneme k-
yasla) halk kitlelerinin dzene kar
tepkisi ile oligari arasnda suni bir
denge kurulmutur. Emperyalist igal
gizlendii iin emperyalizm ayn za-
manda isel bir olgu haline geldii
iin halk kitlelerinin milliyeti tepki-
leri, gavura alerjisi ntralize olmutur.
Merkezi devlet aygt, gemi dne-
me kyasla ok glenmi ve ittifak
projeleri, ikili anlamalar, askeri pakt
ilikileri ile oligarik devlet cihaz,
devrimci i sava dikkate alnarak
militarize edilmitir. (Emperyalist yar-
dmlarn 3/4 askeri yardmlardan
olumaktadr).
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
25
AKPnin madurluktan marurlua
ve muktedirlie ykselii ne denli bask-
c-otoriter bir ynetim olarak sunulursa su-
nulsun, gerekte yeni-smrgeciliin rn
olan yerli-ibirliki tekelci burjuvazinin ar-
ln oluturduu oligarik ynetime eklem-
lenmi bir unsurdan baka bir ey deildir.
Yllardr sylendii gibi,* AKPnin temsil
ettii Anadolu burjuvazisi ad verilen orta-
burjuvazinin tm hayali tekelleebilmek
ve tekelci-burjuvazinin iinde yer almak ol-
mutur. Bugn, SOnun 500 Byk Sanayi
Kuruluu listesinde aka grlecei gibi,
orta-burjuvazinin en irileri AKP iktidaryla
palazlanm ve tekelci-burjuvazinin katna
ykselmitir. Bu da, eski oligarinin iin-
de yer alan baz kesimlerin tasfiyesiyle bir-
likte gereklemitir. Dier ifadeyle, baz ke-
simler oligarinin dna itilirken, AKPnin
temsil ettii orta-burjuvazinin baz unsurla-
r bunlarn yerini doldurmutur.
Bu sre tamamlanm deildir. Ancak
son dnemde Ko Holdingin ne k ve
Recep beyin Ko Holdinge gsterdii te-
vecch yeni bir consensusun olutuunu
gstermektedir. Bu da, neo-liberallerin sy-
lemiyle, AKPnin Ankarallamas ya da
devletle zdelemesi olarak ifade edile-
bilir.
talyan Fiat otomotiv tekeli ile Ko Hol-
dingin ortaklnda yaplaca sylenen
yerli otomobil olaynn tm perde arka-
s da bu kadardr. Bunun tesi, ibirliki-te-
kelci burjuvazinin egemenliindeki oligar-
ik ynetimin hkmet biiminin smr-
ge tipi faizm olduu gereidir.
* lker Akman yoldan Mevcut Durum ve Dev-
rimci Taktiimiz (1976) yazsnda AKPnin kkenini
oluturan MSP (Milli Selamet Partisi) yle tanmlan-
maktadr: Snfsal olarak, CHPnin dayand snfsal
tabana, yani orta ve kk sermaye kesimlerine da-
yanr. Anadolu esnaf zanaatkar sermayesi ile tccar-
tefeci sermayenin desteini almtr. Emperyalist-ka-
pitalist retim ilikilerinin 12 Mart sonras hkmetler
dnemindeki hzl ve hakimiyet salayc gelimesine
bir tepki olarak (daha nce ayn gerekelerle ortaya
kan ve 12 Mart dneminde kapatlan MNPnin yeri-
ne) ortaya km ve APnin politik geri ekilii ile bir-
likte, bir g olmutur. Anti-tekelci, anti-faizci tutumu
aslnda, tekellere ve faize kar oluundan deil, tem-
sil ettii orta sermaye kesimlerinin ekonomik olarak
gelimesini ve tekellemesini salamak iin kendi po-
litikasn srdrmek istemesindendir. MSP aslnda, l-
kemizin i dinamii gerei ortaya kan ve lkemiz-
deki emperyalist-kapitalist retim ilikileri ile filizle-
nen kapitalist unsurlarn tepkilerini bnyesinde topla-
m bir partidir. Bu tepkiler, znde oligariye kar
olan tepkilerdir. Ve politik bir silah olarak kullanlan
din ile birlikte, kylln de snfsal desteini al-
mtr. MSPnin demokratiklii, gerek oligariye kar
muhalefet eden orta ve kk sermaye kesimlerine
politik szclk salamak, gerekse dini politik bir
alet olarak kullanmak istemesindendir. Programna
dikkat edilecek olursa, retici gleri hzl bir ekilde
gelitirmek istedii grlr.
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
2o
Ekonomi denildiinde, bunun hangi a-
dan ele alndnn ortaya konulmas gere-
kir. Eer ekonomi tkrnda denildiinde,
bundan sermaye snfnn ilerinin iyi gittii
anlalyorsa, doal olarak ekonominin
hallerinden sz edildiinde de, bu serma-
ye snfnn durumundan sz edilmek duru-
mundadr.
Yok ekonomik durumun iyi ya da kt
olarak deerlendirilmesinde kullanlan l-
t eer halkn yaam koullar ise, doal
olarak halk kitlelerinin durumunun irdelen-
mesi gerekir.
Ekonomi denildiinde, tm bunlar kap-
sayan genel bir ereve (makro lek) ele
alnyorsa, bu durumda da ulusal ekono-
mi ya da makro ekonomi gndeme ge-
lir.
Bugn, Trkiye ekonomisinin AB lke-
lerinden bile daha iyi durumda olduu-
nu, tm makro gstergelerin ok iyi ol-
duu, halkn yaam koullarnn hi de k-
t olmad, belli kesimlerin alm gc
dse de, genel olarak tketimin olanca hz
ve bereketiyle srp gittii sylenebiliyorsa,
bunun nedeni ekonomik durumun deer-
lendirilmesinde kullanlan farkl ltlerdir.
Bugn hemen herkes ekonominin iyi
durumda olduuna inanmaktadr. Ancak
Trkiyedeki ekonomik bymenin hor-
monlu olduu, yani yapay olduu, ekono-
mik faaliyetin yapay uyarclarla srdrld-
de bir gerektir. Dolaysyla herkese g-
re iyi durumda olan ekonomi, gerekte
ya da ekonomi-politiin bak asndan, sa-
dece krizlerin ertelenmesine (ya da telen-
mesine) dayal yapay bir canllk iindedir.
Bu nedenle de, i ya da d koullar nede-
niyle krizlerin telenemedii durumda b-
yk bir ekonomik krizin patlak verecei ke-
sindir.
Bu saptama, bir eit kriz kahinlii ola-
rak alglanabilmektedir ve bu kriz kahin-
leri de, AKP iktidar tarafndan felaket tel-
lal yapmakla sulanmaktadr. Bu sula-
malar iin de TK verileri kullanlmakta-
dr.
Halkn yaam koullarnn iyi ya da k-
t olduunun saptanmasnda kullanlan en
temel verilerden birisi, phesiz i ve isiz-
lik istatistikleridir.
Bu verilere gre, Recep Tayyip
Erdoann teet getiini syle-
dii 2007 mortgage krizi koulla-
rnda (2008-2009) isiz says yak-
lak bir milyon kii artarken, 2010-
2011 yllarnda isiz says bir mil-
yon kii azalm grnmektedir.
stelik ayn dnemde ayrca ye-
ni igcnden iki milyon kii de
i bulmu grnmektedir. Bu da
halkn yaam koullarnn iyileme-
Ekonominin
Halleri
gc, stihdam ve sizlik
2005-2011 (.000)
Kurumsal
olmayan
nfus
gc
stihdam
Edilen
siz
sizlik
Oran
2005 67.227 22.455 20.067 2.388 10,6
2006 68.066 22.751 20.423 2.328 10,2
2007 68.901 23.114 20.738 2.376 10,3
2008 69.724 23.805 21.194 2.611 11,0
2009 70.542 24.748 21.277 3.471 14,0
2010 71.574 25.873 22.972 2.901 11,2
2011 72.724 26.939 24.486 2.454 9,1
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
2Z
si olarak kabul edilebilir. Dolaysyla Trki-
yenin makro ekonomik verilerinin ok
iyi olduu bile sylenebilir.
TKin 1995-2004 yllarna ilikin i ve
isizlik istatistikleri ise yledir:
Ancak bu verilerde baz garipliklerin
bulunduu aktr.
Hereyden nce 2004 ylnda kurumsal
olmayan nfus 70,9 milyon olarak grnr-
ken, 2005 yl verilerinde 67,2 milyona geri-
lemi grnmektedir. Yaklak 3,5 milyon ki-
i buharlamtr. Yine 2004 yl verilerin-
deki igc saysna (24,3 milyon) ancak
2009 ylnda ulalm (24,7 milyon) grn-
mektedir. Ve birden, 2010 ve 2011 yllarnda
istihdam edilenlerin says toplam 3,2 mil-
yon artarak patlama yapmtr. Bir bakma
2004 ile 2005 yl arasnda birden buharla-
m olan igc ve istihdam edilenler
2010 ve 2011 ylnda yeniden vcut bul-
mutur! phesiz, Allahn iine akl sr er-
mez!
Bu verilerdeki oynamalar ve zplamalar,
2009 ylna kadar tarmda alan nfusa ili-
kin IMF kriterlerine uyulmasndan kaynak-
lanmaktadr. Bu da, tarmda cretsiz aile
iisi tanmnn IMF tarafndan kabul edil-
memesinin rndr. 2010 ve 2011 yllarn-
da igcnde ve istihdamdaki patlama ye-
niden cretsiz aile iisi tanmna geri d-
nlmesinin rndr. stelik bu kez, bu ta-
nm sadece tarma ilikin olmayp, tarm
d kesimler iin de kullanlmaktadr.
Dier yandan 1995-2004 dnemindeki i-
sizlik oranlar, AKP dnemindeki isizlik
oranlarndan ok daha dktr. Buradan
yola kldnda, 1995-2004 dneminde n-
fusun nemli bir kesiminin srekli gelir sa-
hibi olduu, ama AKP dnemindeki yksek
isizlik nedeniyle halkn gelir kaybna ura-
d hemen grlmektedir.
te yandan son iki yln (2010-2011) enf-
lasyon rakamlarna bakldnda, FE (re-
tici Fiyatlar Endeksi) %8,87den %13,33e,
TFE (Tketici Fiyatlar Endeksi) ise,
%6,40dan %10,45e ykselmitir. Dier
bir ifadeye, 2011 ylnda enflasyon, FE-
de %50,3, TFEde %63,3 artmtr.
Ancak yaplan seim anketlerinde,
AKP dneminde halkn memnuniyetinin
gemie gre ok daha fazla artt g-
rlmektedir. Halkn gelirlerinde art ol-
mamasna karlk, tketim dzeyinin
ykselmesinden kaynaklanmaktadr. Di-
er bir ifadeyle, AKP dneminde halkn
toplam gelirinde nemsenebilecek bir
art olmad halde, tketim gcnde
nemli bir art ortaya kmtr. Bu da
kredi kartlar ve tketici kredileriyle, ya-
ni borlanma yoluyla yapay olarak gerek-
letirilmitir.
Bu durum Eurostat ve OECD tarafndan
gerekletirilen Gerek Kiisel Tketim
dzeyine ilikin verilerde ok ak biimde
ortaya kmtr. Bu verilerde satn alma pa-
ritesi lt olarak alnmtr. Buna gre, 38
lke arasnda kii bana gelirin en yksek
olduu lke Lksemburg, en dk olduu
lke ise Arnavutluktur. Trkiye ise, bu sra-
lamada 31. srada yer almaktadr.
OECD verilerine gre, satn alma gc
asndan Trkiyede gerek kiisel tke-
gc, stihdam ve sizlik
1995-2004 (.000)
Kurumsal
olmayan
nfus
gc
stihdam
Edilen
siz
Says
sizlik
Oran
1995 60.864 22.567 20.912 1.655 7,3
1996 62.019 23.003 21.548 1.455 6,3
1997 63.154 22.724 21.082 1.643 7,2
1998 64.290 23.949 22.334 1.615 6,7
1999 65.422 23.222 21.507 1.715 7,4
2000 66.187 23.078 21.581 1.497 6,5
2001 67.296 23.491 21.524 1.967 8,4
2002 68.393 23.818 21.354 2.464 10,3
2003 69.479 23.640 21.147 2.493 10,5
2004 70.949 24.297 21.870 2.428 10,0
AB27=100 2010
Lksemburg 271
Norve 181
ABD 148
svire 147
Hollanda 133
rlanda 128
Danimarka 127
Avusturya 126
sve 123
Belika 119
Almanya 118
Finlandiya 115
ngiltere 112
zlanda 111
Fransa 108
Japonya 106
talya 101
spanya 100
Kbrs 99
Yunanistan 90
Slovenya 85
Malta 83
ek Cumhuriyeti 80
Portekiz 80
Slovakya 74
Macaristan 65
Estonya 64
Polonya 63
Hrvatistan 61
Litvanya 57
Letonya 51
Trkiye 49
Romanya 46
Bulgaristan 44
Karaba 41
Makedonya 36
Srbistan 35
Bosna-Hersek 31
Arnavutluk 28
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
28
tim 27 AB lkesi ortalamasnn yars dze-
yindedir. Bu geree ramen, AKPden ve
ekonomik durumdan halkn memnun ol-
duundan sz edilebiliyorsa, bunu tek ne-
deni tketici kredileriyle ve taksitli ya da tak-
sitsiz kredi kartlaryla yaplan tketimdir.
2011 ylnda bankalarn verdii toplam
kredi miktar 326 milyar dolardr. Bunun 90
milyar dolar tketici kredisi olarak kullanl-
mtr. Tketici kredilerinin de, 39 milyar do-
lar konut kredisi ve 33 milyar dolar ihti-
ya kredisi olarak kullanlmtr. 2011 yl so-
nu itibariyle, 14 milyon kiinin toplam 164
milyar TL (97,6 milyar dolar) tketici kredi-
si borcu bulunmaktadr. Kii bana ortala-
ma tketici kredi borcu 11 bin TLdir (6.500
$).
2011 ylnda 50 milyon kredi kartyla ya-
plan toplam harcama miktar 263 milyar TL
olurken, kart bana aylk ilem tutar 500
TL olmutur.
Grlecei gibi, halkmzn 14 milyonu
11 bin TL borlu olduu halde, kredi kartla-
ryla aylk olarak 500 TLlik ek bir tketim
gcne de sahiptir.
Aylk asgari cretin brt olarak 837 TL.
ve net olarak 658 TL. ve aylk ortalama brt
cretin 1.779 TL. ve ortalama net cretin
1.245 TL. olduu gz nne alndnda, sa-
dece kredi kartlaryla yaplan harcamalar
yoluyla gelirin %40dan fazlasnn tketildii
aktr. Ak olan dier bir gerek ise, tke-
tici kredileri ve kredi kartlaryla salanan
fazla tketimin, hi de AKP iktidarnn
ekonomiyi iyi ynetmesinden ve gelitir-
mesinden kaynaklanmaddr. Bu fazla
tketim, dorudan doruya bankalarn
kredi hacmiyle gerekletirilmektedir.
Bankalarn bu kredi hacminin dayana da,
yurt dndan alnan krediler, yani d
borlardr.
Yukardaki tablodan da grlecei gibi,
2011 ylnda Trkiyenin toplam 309,6 mil-
yar $ d borcunun %65,8i (203,8 milyar $)
zel sektrn d borlardr. Toplam d
borcun %29,6s ise, yani 91,8 milyar $lk
blm bankalarn d borcudur. Bankala-
rn bu d bor miktar, 2011 yl sonunda 14
milyon kiinin bankalara toplam 164 milyar
TL (97,6 milyar dolar) tketici kredisi bor-
cuna neredeyse eittir.
phesiz, bu koullarda Trkiyenin, Yu-
nanistan gibi d borlarn deyemez hale
geldii koullarda, bu d borlar dorudan
tketici halkmz tarafndan denecektir.
Zaten bankalara olan borlar bortur, er
ya da ge denecektir. Bu adan gavurdan
alp Aliye veren bankalar alacak-verecek
dengesini tutturmu grnmektedirler.
Kriz koullarnda, yz binlerce kii iini
kaybederken, ayn zamanda faiz oranlar da
ykselecektir. Bu da bankalarn alacaklar-
n tahsil edememesi, dolaysyla borlarn
deyemeyerek iflas etmesinden baka bir
ey deildir. Bankalarn iflas ise, artk o
mutlu ve gzel tketim gnlerinin geride
kalmas demektir. Bir de buna borlunun
isiz kalmas, yani tmyle gelirini yitirme-
si eklendiinde, ortaya kacak manzara
hi de i ac deildir.
Ancak Trkiye ekonomisinin sorunu, sa-
dece zel sektrn d borla-
rn deyemez hale gelmesi de-
ildir. Bu zel borlarn yann-
da, kamunun, yani devletin
demeler dengesi an kapat-
mas iin dvize gereksinmesi
vardr.
2011 ylnda d ticaret a,
yani ithalat ile ihracat arasndaki
fark, 105,9 milyar dolara karak
rekor krmtr. 2011 ylnn Kasm
ay itibariyle 70 milyar dolar olan
cari ilemler ann, bu rekor
dzeydeki d ticaret ayla bir-
D Borlar
2009 2010 2011
Ksa Vadeli 49.711 78.215 89.154
Uzun Vadeli 219.083 211.807 220.440
Toplam 268.794 290.022 309.594
Bankalar 58.008 82.880 91.775
zel irketler 114.018 106.335 111.993
zel Sektr Toplam 172.026 189.215 203.768
thalat
(Milyon $)
hracat
(Milyon $)
D Ticaret
A
(Milyon $)
Cari Ak
(Milyon $)
2003 69.340 47.253 -22.087 -7.515
2004 97.540 63.167 -34.373 -14.431
2005 116.774 73.476 -43.298 -22.198
2006 139.576 85.535 -54.041 -32.249
2007 170.063 107.272 -62.791 -38.434
2008 201.964 132.027 -69.937 -41.959
2009 140.928 102.143 -38.785 -13.991
2010 185.544 113.980 -71.564 -47.101
2011 Kasm 213.010 130.266 -82.744 -70.241
2011 Toplam 240.833 134.954 -105.879 ?
Kaynak: TK
Ocak-ubat 2012 KURTULU CEPHES
29
likte 80 milyar dolarn zerinde gereklee-
cei hesaplanmaktadr. Dolaysyla kamu-
nun bu dzeyde d finansmana ihtiyac bu-
lunmaktadr.
te yandan lke iinde tketici kredile-
ri ve kredi kartlaryla yaplan harcamalar
byk lde ithal rnlerin tketimine y-
neliktir. Dolar kurunda meydana gelen her
art, ithal edilen mallarn fiyatlarnn yksel-
tilmesine, dolaysyla da enflasyonun artma-
sna yol amaktadr.
2011in Ocak aynda 1,564 TL. olan do-
lar kuru, 2011in sonunda 254 kuru artarak
1,818e ykselmitir. Yani 2011 ylnda dolar
%16,2 deer kazanmtr. Bunun fiyatlara
yanstlmas durumunda, enflasyon oran
%25ler dzeyine ykselecektir. Merkez
Bankasnn birbiri ardna piyasalara mda-
hale etmesinin arkasnda yatan gerek de,
enflasyondaki kanlmaz ykselitir.
Doal olarak enflasyondaki ykseli, fa-
iz oranlarnn ykselmesine ve kanlmaz
olarak tketici kredi bor bakiyelerinin
katlanmasna yol aacaktr. Ayrca faiz oran-
larndaki ykseli kredi kartlarnn kullan-
mn da byk lde etkileyecektir. Byle-
ce gelirden fazla yaplan tketimin de so-
nuna gelinmi olunacaktr. stelik sadece
fazla tketimin sonuna gelinmekle kaln-
mayacak, ayn zamanda gelirler ya tmy-
le yitirilecek (isizlik) ya da enflasyondaki
art nedeniyle reel olarak azalacaktr. Bu
da 2001 krizinden ok daha iddetli bir kriz
demektir.
te bu gelime dinamikleri karsnda
Merkez Bankas agresif biimde dolar ku-
runa mdahale ederek, piyasalara dolar sat-
maktadr. Bu da Merkez Bankasnn IMF ta-
limatlaryla ksa vadeli d borlarn karl-
olarak tutmakla ykml olduu re-
zervlerinin erimesine neden olmaktadr.
Merkez Bankas verilerine gre, 8 Tem-
muz 2011 tarihinde 93,903 milyar dolar olan
rezervi, 20 Ocak 2012 itibariyle 75,297 mil-
yar dolara inmitir. Yani yaklak alt ayda
Merkez Bankasnn rezervleri 18,606 milyar
dolar erimitir. Tm bu agresif mdaha-
lenin sonucu ise, dolar kurundaki 25 kuru-
luk dme olmutur. (Bu dte, ABD Mer-
kez Bankasnn FED 3. Parasal Genile-
meye gidecei, yani piyasalara karlksz
dolar srecei beklentisi etkili olmutur.)
Tm gayretler, tmyle ithalata bam-
l ve tketici kredileriyle arklarn dnd-
rld bir ekonominin Yunanistan gibi
bir krize girmesini nlemeye yneliktir. Ama
kriz kanlmazdr. Yaplabilecek ey, kri-
zin iddetini azaltmak ve krize yumuak ge-
i yapmaktan ibarettir.
Elbette byle bir kriz koullarnda hal-
kn memnuniyetinden sz etmek olanak-
sz olacaktr. Kriz, szcn tam anlamyla,
tketici kredileriyle ve d borlanma yoluy-
la salanan nispi refah dneminin de so-
nudur. Recep Tayyip Erdoan ne kadar te-
et bile gemeyecek dese de, nispi re-
fahn sona ermesi halkn memnuniye-
tinin de sonu olacaktr.
Bu gelimenin nasl bir siyasal sonu or-
taya kartacan bugnden sylemek ola-
nakszdr. Ekonomik krizle gelenler, ekono-
mik krizle giderler yargs da ok kesin de-
ildir. Asl nemli olan, sa semen kitle-
sinin ve genel olarak da halkmzn geli-
meleri nasl alglayacaklardr.
Her ne kadar cinsiyet ayrmclnn te-
sinde kadnlarn aalanmasnn ak bir
ifadesi olsa da, bir kmeste 40 yl tavuk gi-
bi yaamaktansa, horoz gibi bir gn yaa-
mak zihniyetinin, her durumda krizlerden
ders alnmasn nleyecei de unutulma-
maldr.
KURTULU CEPHES Ocak-ubat 2012
30
28.01.2012
Bama bir ey gelmeyecekse sormak istiyorum: Bana saldrmak neden bu ka-
dar moda oldu? Her ne kadar faizm ve toplumda vahet ihtiyac yaratlmas zeri-
ne derin bir sosyo-psikolojik aratrmaya dayanan uzun bir yazy hak ettiini dn-
sem de ksa konuup konuyu kapatacam. nce unu syleyeyim. Artk bu yurttan
kkremeler korosu bana bir ey hissettirmiyor. Zira his dnyamn istihap haddi yaz-
larm Trke deil ngilizce yazmak zorunda kalmn zntsyle hali hazrda zor-
lanyor. Ac eken 3. Dnya yazarnn sadece lkesinin gnahlarn anlatmak zeri-
ne kariyer ina etmesi kadar berbat bir ey yoktur herhalde. Onlardan biri olmamak
iin elimden geleni yapacamdan emin olabilirsiniz. te yandan, Nuri Bilge Ceylann
nefis iiri (!) Bir Zamanlar Anadoludaki elma sahnesinde yuvarlanp giden elmalar-
dan biri olmamak iin seeneklerim herkesin sandndan ok daha kstl.
Hibir ey dardan grnd gibi deil yani, ok daha kt.
Son The Guardian yazs sebebiyle minik bir aha kalkan fkenin bulank sebep-
leri arasnda samimiyetimden tutuklu arkadalarmn ilesini kullandma kadar bir
dizi tuhaf gereke var. u kkreyenlerden bir Samimiyet Tescil Kurulu terkip edilse
de ben de bir teste tabi tutulsam ok bahtiyar olacam. Testteki notumu, geirirler
geirmezler, her yazmn bana damga olarak basacam.
Arkadalarm Hrant, Ahmet ve Nedime gelince... Sulamalara cevap vermek iin
asla deil ama bu sulamalar karsnda beni savunmaya cesaret gsterip sonra da
ar darp edilen insanlarn gzel hatr iin u kk aklamay yapmay gerekli bul-
dum:
The Guardian gazetesinin yaz ileri ile tanrz evvelden. Bir sre nce benden
isiz kalmamla ilgili,* iinde Trkiyedeki siyasal durumu da anlatan bir yaz yazma-
m istediler. nce pek yazmak istemedim. nk Madur deil marur olmakla v-
nnce adam olacamz biliyorum, kerelerce snandk hayatn ilgili nitesinden. Bi-
len biliyor. Fakat sonra Ahmet ve Nedimi de yargland Oda Tv durumas gn-
ne denk gelecek ekilde, onlardan bahsederek bir yaz yazmann fena bir fikir olma-
dn dndm. Davada ie yarar belki diye. Geri bu ara ne yapsak ie yaram-
yor o ayr, ama en azndan byle bir hayr dokunur diye umut ettim. Ve evet, hepi-
mizin kaderinin Hrantn lmyle deitiini de dnyorum. Bana kitap yazdran,
Nedime haber yaptran, Ahmeti uursuz haberlerin peinde koturan ayn eydi n-
k... Gzel ve yalnz lkemde ilenen gnahlar ve bizim onu sevmedeki inad-
mz.
Bir de dnn isterim: Hakkmda, hakkmzda bu acayip sulamalar arya
hangi hayaletler salyor? Bu psikolojik savan ilk kaynan bulana milyon dolarlk
izmelerimden birini hediye edeceim.
Bir moda akm zerine ksa bir not...
Ece Temelkuran
* Ciner Medya Grubu Bakan Kenan Tekda ise, olayn zerinden bir ay getikten sonra Ece Temelkurann
Habertrkten atlmasnn gerekesini yle aklad: Ece sevdiimiz saydmz gl bir yazar. Kendisiyle iki
yllk szlememiz vard. Szlemesi sona erdi. ki ylda gazeteye yazlaryla deer katmtr. Hibir yazsna m-
dahale edilmemitir. Zaten Genel Yayn Ynetmenimiz Fatih Altayl ke yazarlarnn zgrl konusunda son
derece saygl ve duyarl bir yneticidir. Ancak Ecenin son dnemde Tunusa yerlemesi, sosyal medyaya odak-
lanmas, sosyal medyay kullanma tarz ve orada oluturduu profil yeni bir durum oluturdu. Bu yeni duru-
mun ileride eitli alardan problem yaratma potansiyeli ierdiini deerlendiren gazete ynetimi, kendi z-
gr iradesiyle szlemeyi yenilememe karar ald. Birbirimizin tercihlerine sayglyz. Eceye teekkr ediyor,
inanlar ve tercihleri dorultusunda yazaca yeni mecralarda baarlar diliyoruz.
ER YAYINLARI
MAHR AYAN: KESNTSZ DEVRM I
MAHR AYAN: KESNTSZ DEVRM II-III
LKER AKMAN: MEVCUT DURUM VE DEVRMC TAKTMZ
*** TRKYE DEVRMNN ACL SORUNLARI-I
*** OLGAR NEDR?
*** MARKSZM-LENNZM BR DOGMA DEL, EYLEM KILAVUZUDUR-III
*** THKP-C/HD VE 15 YIL
*** POLTKLEM ASKER SAVA STRATEJS VE DEVRMC TAKTMZ
*** GRAMSC ZERNE
*** REVZYONZMN REVZYONU
*** ULUSAL SORUN ZERNE
*** BDS: BR PRAGMATK SAPMA
*** YEN OPORTNZM ZERNE
*** ZAFER BZM OLACAKTIR! [Ankara Davas Savunmas]
*** DEVRM PROGRAMLARI
*** RUS DEVRMNDEN IKAN DERSLER
*** ESK BR GERLLANIN EMEK
*** PASS VE YEN ZMN FIRSATILII

DEVRMC MARLAR VE EZGLER
DNYADA VE TRKYEDE EKONOMK BUNALIM [Kurtulu Cephesi Semeler-I]
DNYADA VE TRKYEDE EKONOMK BUNALIM II [Kurtulu Cephesi Semeler-III]
LAKLK VE ERATILIK ZERNE [Kurtulu Cephesi Semeler-II]
TARHTE, GNMZDE VE DEVRMC MCADELEDE KADINLAR
nternet Adresi:
www.kurtuluscephesi.com
www.kurtuluscephesi.org
www.kurtuluscephesi.net
E-Posta Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyayinlari@kurtuluscephesi.org